Pentagon ei halua tehdä töitään: vain yksi 11:sta UFO-suosituksesta toteutettu

Liberation Times on havainnut, että vain yksi yhdestätoista suosituksesta, jotka annettiin Yhdysvaltain puolustusministeriön (DoD) johtajille 15. elokuuta 2023 julkaistun, tunnistamattomia poikkeavia ilmiöitä (UAP) koskevan ylitarkastajan arvioinnin seurauksena, on pantu täytäntöön.

Puolustusministeriön tarkastusvirasto (Department of Defense Office of Inspector General, DoD OIG) totesi ”Evaluation of the DoD’s Actions Regarding UAP” -julkaisussaan, että joukko-osastoille ja kansalliselle turvallisuudelle aiheutuu riski siitä, että puolustusministeriöllä ei ole kattavaa ja koordinoitua lähestymistapaa UAP:den käsittelyyn.

Vastauksena Liberation Timesin kysymykseen siitä, kuinka monta suositusta on tähän mennessä pantu täytäntöön, DoD OIG:n tiedottaja kommentoi:

‘Yksi niistä on pantu kokonaan täytäntöön, ja kymmenen muuta ovat vielä toteutusvaiheessa.’

Liberation Timesin lähteet ovat suhtautuneet epäuskoisesti siihen, että mahdollisten riskien edessä ei ole ilmeistä kiireellisyyttä. Puolustusministeriön ja tiedustelupalvelun lähteet ovat kertoneet Liberation Timesille, että uutinen edustaa ”täydellistä epäonnistumista”.

Liberation Times otti yhteyttä esikuntapäällikköön ja kysyi, voivatko amerikkalaiset nukkua rauhassa hälyttävän raportin päätelmien jälkeen. Vastausta ei ole saatu.

Raportissa korostettiin myös sitä, että Yhdysvaltojen ilmavoimat eivät vastanneet sen suosituksiin, ja todettiin, että sen vastauksessa ”ei esitetty erityisiä toimia, joihin ilmavoimat ryhtyisi, eikä näiden toimien päivämääriä”.

DoD OIG:n tiedottaja kertoi kuitenkin Liberation Timesille, että asia on nyt ratkaistu:

“Voimme vahvistaa, että ilmavoimat ovat toimittaneet meille toimia ja aikataulun.”

Yhteinen esikuntapäällikkö on ainoa 25. tammikuuta julkistetussa arviointikertomuksessa mainittu yksikkö, joka on toteuttanut sen suosituksen.

Seuraavat puolustusministeriön johtajat eivät ole panneet suosituksia täytäntöön:

  • Ronald Moultrie, tiedustelusta ja turvallisuudesta vastaava puolustusministeriön apulaispäällikkö, koordinoidusti AARO:n (All-domain Anomaly Resolution Office) kanssa.

  • Christine Wormuth, maavoimien valtiosihteeri

  • Carlos Del Toro, merivoimien valtiosihteeri

  • Frank Kendall, ilmavoimien valtiosihteeri

Ronald Moultrien ja DoD:n UAP-toimiston, joka tunnetaan nimellä AARO, suositellaan tekevän yhteistyötä DoD:n politiikan laatimiseksi. Politiikan tavoitteena on sisällyttää UAP:n hallinnointia koskevat suuntaviivat nykyisiin sotilasmenettelyihin, jotka kattavat roolit, vastuualueet, vaatimukset ja koordinointimenettelyt.

Samaan aikaan Wormuthia, Del Toroa ja Kendallia on suositeltu:

  • Integroimaan nykyiset tiedustelu-, vastavakoilu- ja voimiensuojelupolitiikat ja -menettelyt.

  • Integroimaan koordinointimenettelyt maantieteellisten taisteluosastojen kanssa.

  • Sisällyttämään sotilasyksiköiden ja niiden sotilasosastojen vastavakoiluorganisaatioiden roolit, vastuualueet ja vaatimukset.

Arvioinnissa todettiin, että puolustusministeriön osat ovat suurelta osin jättäneet maantieteelliset taisteluosastot UAP-prosessien ulkopuolelle.

Raportissa todettiin seuraavaa:

‘Puolustusministeriön osa-alueet ovat suurelta osin jättäneet UAP-periaatteiden ja -menettelyjen kehittämisestä pois maantieteelliset joukko-osastot, jotka ovat vastuussa Yhdysvaltoihin ja sen alueisiin, hallussaan pitämiin alueisiin ja tukikohtiin kohdistuvien uhkien ja hyökkäysten havaitsemisesta, torjumisesta ja ehkäisemisestä niiden vastuualueella.’

Marraskuussa 2023 tutkintatoimittaja Jeremy Corbell kertoi Liberation Timesille, että Yhdysvaltain keskusjohto (CENTCOM) on käsitellyt tätä asiaa 15 vuotta ja että havaintojen hälyttävä lisääntyminen vuodesta 2021 lähtien on aiheuttanut turhautumista DoD:n sisäpiirissä, koska sillä ei ole valtuuksia käsitellä tunkeutumisia liittouman joukkojen läheisyydessä.

Erityisesti kolme Yhdysvaltain sotilasta sai surmansa ja kymmeniä loukkaantui äskettäisessä droneiskussa tukikohtaan lähellä Jordanian ja Syyrian rajaa. Tuntemattomien henkilöiden nopea havaitseminen ja tunnistaminen alueella on tullut yhä tärkeämmäksi, jotta uhat voidaan luokitella.

Kun lokakuussa 2023 kysyttiin lehdistötilaisuudessa, tekeekö AARO yhteistyötä kaikkien komentokeskusten kanssa, sen entinen johtaja, tohtori Sean Kirkpatrick totesi:

‘Työskentelemme pääasiassa — lyhyt vastaus on kyllä, työskentelemme kaikkien joukko-osastojen kanssa. Lähetämme ohjeita kaikille osastoille. Olemme kuitenkin tällä hetkellä todella tekemisissä NORTHCOMin, INDOPACOMin ja CENTCOMin kanssa.’

Kun tohtori Kirkpatrickilta kysyttiin kyseisessä tilaisuudessa tietopuutteista, hän jätti mainitsematta maantieteelliset taisteluosastot, vaikka raportti oli julkaistu kaksi kuukautta aiemmin.

AARO:n viimeisimmässä UAP-lämpökartassa Länsi-Euroopan alueelta oli vain vähän raportteja, vaikka Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo alueella on huomattavaa ja vaikka on olemassa vaara, että venäläiset valvontatoimet luullaan UAP:ksi.

Aiemmassa UAP:n lämpökartassa, jonka tohtori Kirkpatrick esitteli senaatin kehittyvien uhkien ja voimavarojen alakomitealle huhtikuussa 2023, oli myös vain vähän havaintoja Länsi-Euroopassa. Tohtori Kirkpatrick kertoi alivaliokunnalle:

“Huomaat, että tietojen kerääminen on hyvin yksipuolista sekä korkeuden että maantieteellisen sijainnin suhteen. Siellä ovat kaikki anturimme, siellä ovat harjoitusalueemme, siellä ovat operatiiviset alueemme, siellä ovat kaikki alustamme.”

DoD OIG:n raportissa kyseenalaistetaan nyt tohtori Kirkpatrickin laatima kartta sen jälkeen, kun se havaitsi, että maantieteelliset joukko-osastot jätettiin UAP-prosessien ulkopuolelle.

UAP-raporttien lämpökartta: 1996 – 2023

Vuoden 2023 UAP-raporttien lämpökartta

Tohtori Kirkpatrick lisäsi alakomiteassa:

“Suhteeni joukko-osastoihin ovat erittäin hyvät.”

DoD OIG:n raportissa todettiin, että yhteinen esikunta on nyt ”antanut maantieteellisille komentajille ohjeet tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden havaitsemisesta, raportoinnista, keräämisestä, analysoinnista ja tunnistamisesta niiden vastuualueella”.

Vastauksessaan suosituksiin Ronald Moultrie totesi, että ”AARO laatii parhaillaan toimintaohjeita, mukaan lukien äskettäin julkaistut yleishallinnon ohjeet, jotka on annettu yhteisen esikunnan kautta joukko-osastoille ja joissa määritellään roolit, vastuut, vaatimukset ja koordinointimenettelyt koskien UAP:ta.”

Vaikka AARO:lle ja Moultrielle annettuja suosituksia ei ole pantu täytäntöön, ei ole tiedossa, onko tarkka rajaus toteutettu yhteisen esikunnan kautta.

 

Artikkelin julkaissut Liberation Times

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.