Suuren maailman UFO-draamaa: David Wilcock eroaa Gaia-yhtiöstä ”lusiferiaanien” takia

Huomautus: Tämä artikkeli perustuu usean ihmisen todistuksiin, jotka väittävät olevansa sisäpiirissä molemmilla puolilla, eikä niitä ole varmennettu. Kaikki nämä ovat väitettyjä tapahtumia kunnes ne on todistettu oikeasti tapahtuneiksi. Jos Gaia, Goode tai Wilcock tai kukaan tässä artikkelissa mainittu henkilö haluaa kiistää tämän tutkivan raportin väitteet, heidän tulisi julkaista julkilausuma, joka selventää tässä esitettyä informaatiota. Tämä artikkeli asettuu Vapaan Käytön (Fair Use USA:n kopiosuojauslaissa) alle, niin että lyhyet lainaukset kopiosuojatusta materiaalista voivat, tiettyjen olosuhteiden vallitessa, tulla esitetyiksi esim. kritiikin, uutisraportoinnin, opetuksen ja tutkimuksen nimissä ilman, että edellytetään erityistä lupaa tai maksua suoritettavan tekijänoikeuksien omistajille.


Kun aloitin tutkivan journalismin tekstien kirjoittamisen, esim. Meet the Board of Directors of Gaia, Inc., ja MK-Ufology, Inc., useat ufologiyhteisön jäsenet, julkiset henkilöt ja yksityiset henkilöt lähellä Gaia, Inc:n työntekijöitä ovat lähestyneet minua tiedoilla ja yksityiskohdilla koskien viimeisen vuoden aikana tapahtuneita asioita. Minuun on myös ottanut yhteyttä henkilö, joka väittää läheisesti työskennelleen Gooden Sphere Being Alliancen (SBA) and Full Disclosure Project (FDP) tiimiläisten kanssa. Eräät yhteisössä edelleen miettivät ovatko nämä David Wilcockin eroamiskirjeestä ja Gaiaan liittyviestä huhuista esitetyt väitteet totta.

Gaia, Inc:n Cosmic Disclosure 

Gaia Inc.: Pörssitiedot – MarketScreener.com

{Päivitys 12/13/2018} Olen juuri saanut tietää tästä artikkelista anonyymilta sisäpiiriläiseltä liittyen Gaia, Inc:n joka mielestäni oli mielenkiintoinen: Ostavatko sisäpiiriläiset omia Gaia, Inc:n osakkeitaan?

{Päivitys 1/12/2019} Tutkijamme ovat havainneet, että suuri lakifirma on aikeissa käynnistää osakkeenomistajien puolesta suuret oikeustoimet Gaia, Inc:iä kohtaan mahdollisesta petostoiminnasta. Tämä tutkimus ja oikeustoimi on ilmeisesti ollut käynnissä jo vuodesta 2016 asti, jonka odotetaan vietävän eteenpäin tänä vuonna.

Screen Shot 2018-11-27 at 7.22.03 PM

Corey Goode & David Wilcock 

Meillä on tutkijoita, jotka tutkivat mahdollisuutta että Gaia, Inc olisi väärinpäin oleva pyramidihuijaus, ja he tutkivat entisten asiakkaiden raportteja, jotka väittävät Gaia, Inc:n automaattisesti tarjonneen automaattisesti ilmaista jatkoaikaa kun he peruuttivat tilauksensa, keinotekoisesti pumpaten näin tilaajalukuja ja sumuttaen osakkeenomistajia. Tiimini ja minä olemme valmistelemassa artikkelia uusimmista käänteistä, ja se julkaistaan pian.

Me olemme myös ottaneet yhteyttä erääseen joka on eläköitynyt arvopaperikomissiosta (Securities Exchange Commission, SEC) vahvistaakseen josko SEC:llä olisi käynnissä tutkintaa yhtiön toiminnasta. Jos näin on, me aiomme jakaa tutkijoidemme saamat tiedot perustuen yrityksen menneisiin epärehellisiin liiketoimintakäytäntöihin SEC:n ja oikeustoimiin lähteneen lakifirman kanssa.

https://www.groundreport.com/gaia-inc-nasdaqgaia-investor-investigation-potential-wrongdoing/

Gaia, Inc:n rahoitusmenestys viimeisen kolmen vuoden aikana on suoraa seurausta Cosmic Disclosure -sarjasta sekä Gooden todistuksesta liittyen salaiseen avaruusohjelmaan. Gaia, Inc:n dramaattinen osakkeen arvon lasku Wilcockin ja Gooden poistumisen jälkeen tekee asian muulla tavalla näkemisestä vaikeaa.

Vuosien 2015-2018 aikana useat Gaian entiset työntekijät siirtyivät Gaian pääkonttoriin Coloradon Boulderiin tukemaan Goodea ja hänen Full Disclosure -projektiaan. Näin jälkikäteen ei ole yllättävää, että tuolloin heinäkuussa 2018, seitsemän kuukautta sen jälkeen kun Gooden sukset olivat menneet ristiin Gaian toimitusjohtajan Jirka Rysavyn kanssa, syntyi ryhmä nimeltä Gaian työväenliike (Gaia, Inc. Employee Movement, GEM). GEM toimi tiedottajana kansalle Gaian toksisista toimintatavoista eri verkkoareenoilla.

Katso video: David Wilcock pieksee GAIAa “Luciferin” palvonnasta

Ilmeisesti GEM alunperin oli joukko hyväntahtoisia yksilöitä, jotka halusivat tiedottaa kansaa inspiroidakseen omaa johtoaan ja kääntääkseen yrityksen positiiviselle uralle. Valitettavasti GEM:n anonyymi luonne teki siitä helposti kaapattavan julkisuutta, rahaa ja valtaa himoitsevalle johdolle, joilla oli jo valmiiksi henkilökohtaisia ongelmia Gooden ja Wilcockin kanssa. Nämä henkilöt ovat ilmeisesti työskennelleet läheisesti Gooden ja Wilcockin kanssa savustaakseen heidät ulos Cosmic Disclusure -sarjasta keinolla millä hyvänsä.

Eräiden Glassdoor.comiin kirjoitettujen työntekijäarvioiden mukaan, GEM:n jotkut väitteet henkilöstön huonosta kohtelusta ovat saattaneet pitää paikkansa.

Henkilöstön arviointeja Glassdoor.comissa

Tarina muuttuu omituisemmaksi

Yhä vain enemmän, vuoden 2018 alussa, Cosmic Disclosure -sarjan katselijat havaitsivat laadun muuttuvan negatiivisemmaksi show’n tuotannossa ja Gooden olevan mukana yhä harvemmassa episodissa. Gaian sisäpiiriläisten mukaan väitetty ”armeijan pimeissä projekteissa” mukana ollut sisäpiiriläinen Emery Smith eli ”Paul”, joka on hänen kirjojensa yksi päälähteistä, huhuttiin olevan Gooden korvaaja Cosmic Disclosure -sarjassa, jonka oli tuottanut Jay Weidner, entinen sisällöntuotannon päällikkö. Goodelle aikataulutettiin hänen oma shownsa Gaialla nimeltään ‘Above Cosmic Disclosure’, jonka oli tarkoitus tulla ulos tammikuussa 2018. Gaian asiakaspalvelu ei vastannut yhteenkään kysymykseen liittyen Above Cosmic Disclosuren esitystä, joka ei koskaan tapahtunut. GEMiä, Goodea ja Wilcockia koskevat kysymykset poistettiin Gaian alustalta.

GEMin väitteet toksisesta työympäristöstä Gaialla tulivat osoitetuksi tosiksi Wilcockin eroamisilmoituksen muodossa, jonka hän teki henkilökohtaisista syistä.

Ilmoitus esitti, että David Wilcock erosi Gaiasta johtuen erittäin vihamielisestä ja hyväksikäyttävästä työympäristöstä, lusiferianismin edistämisestä ja manipulatiivisten liiketoimintakäytäntöjen käytöstä. Useita viikkoja ennen kun Wilcockin erokirje vuodettiin, Gooden huhuttiin saaneen potkut hänen palliltaan Cosmic Disclosure -sarjan toisena juontajana sen jälkeen kun hän oli aloittanut oikeustoimet suojellakseen immateriaalioikeuksiaan. Kuitenkin tähän aikaan Gooden eroamisen syyt ja ajoitus eivät olleet vielä tiedossa.

Ei Wilcock eikä Goode ole kumpikaan tehnyt julkista lausuntoa tästä vuodosta, joka sai aikaan kansalaistutkijoiden ja journalistien sekä Youtube-kasvojen tutkimukset Gaiaan liittyvien huhujen varmentamiseksi, sekä erokirjeessä esitettyjen väitteiden varmentamiseksi. Kirje pyöri netissä eri foorumeilla.

Tuolloin ei Wilcock eikä Goode tiennyt miten kirje oli vuodettu. Ei myöskään tiennyt GEM.

Sisäpiirin todistajien mukaan sekä Wilcock että Goode ovat nyt tietoisia, että Emery Smith oli vastuussa Wilcockin erokirjeen vuotamisesta. Ilmeisesti Smith työskenteli Weidnerin kanssa Gooden ja Wilcockin selkien takana syrjäyttääkseen Gooden Cosmic Disclosuren juontajan paikalta lopullisesti, samalla kun hän työskenteli molempien kanssa toisissa projekteissa, kuten Above Majestic -elokuvan parissa.

Emery Smith

Emery Smith kertoo David Wilcockin erosta

On laajalti tiedossa, että maailmankuulu viljakuviotutkija ja journalisti Patty Greer oli eräs monista julkisista henkilöistä, joihin GEM otti yhteyttä. Greer on tunnettu Boulder-yhteisössä, joka sai aikaan suuret rahalliset tappiot ja emotionaaliset tuskat johtuen Gaian epäeettisistä liiketoimintakäytännöistä ja hänen viljakuvioelokuvansa hyllyttämisestä. On kriittistä lisätä myös, että Weidner on julkisesti halveksinut Greeria useissa verkosta löytyvissä videoissa sekä nykyisten ja entisten Gaian työntekijöiden silminnäkemänä. Tunnettuna journalistina ja Youtube-persoonallisuutena Greer on jakanut kansalle kaikki GEM-sähköpostit jotka hänelle on lähetetty anonyymisti. Tämän pelottoman sananvapauden harjoituksen ja Gaian johdon vihan Greeriä kohtaan seuraukena Gaialla on tällä hetkellä menossa miljoonan dollarin oikeudenkäynti häntä vastaan suullisesta kunnianloukkauksesta.

Patty Greer

Patty Greer – Crop Circle Films.com

Gaia iskee filmintekijä Patty Greeria vanhan koulun oikeustoimilla

Gaia TV hajoaa käsiin, mitä seuraavaksi?

Gaia haastaa Greerin oikeuteen kunnianloukkauksesta; työntekijät väittävät Gaian kannattavan Lucifer

Tämä oikeudenkäynti on käynnissä sekä hänen hiljentämisekseen että varoituksena yhteisölle, että jos kukaan heistä puhuu negatiivisesti Gaiasta, he myös joutuvat oikeuteen.

Lisäksi Jay Weidner ja muut Gaian hallinnon työntekijät ovat ottaneet yhteyttä korkean tason uutis- ja radiolafkoihin ja näin tehokkaasti estäneet Greerin pääsyn mihinkään tapahtumaan. Tämä taktiikka on ollut käytössä Gooden kanssa ja jatkuu tähän päivään asti. Miksi tapahtumanjärjestäjän eivät kutsuisi sellaista puhujaa kuin Goode takaisin, joka on jatkuvasti myynyt tapahtumia loppuun ja tuottanut hittidokumentteja? Monet UFO-tutkijat, jotka nyt aikovat boikotoida Gaian sponsoroimia tapahtumia, väittävät olevan erittäin pettyneitä siihen miten heidän kollegansa ja tapahtumanjärjestäjät ovat noudattaneet Gaian sisäpiiriläisten ja tutkijoiden mustaa listaa johtuen henkilökohtaisesta vääristymästä. Tämä suosiva kohtelu on jättänyt ufologian kentän sulkeutuneeseen laumamielentilaan ja niiden vaikutuksen alaisiksi, joilla on eniten rahaa kontrolloida yksilöitä ja narratiiveja, joita he eniten suosivat. Jos me sallimme sananvapauteen ja sisäpiiriläisten kokemuksiin vaikuttamisen tällä tavoin, ufologia ja paljastusliike ovat ikuisesti jumissa intellektuaalisen, tieteellisen ja kulttuurillisen kivikauden ihmisen Keskiajassa.

{Päivitys 12/16/2018} Uutisia – Tietooni on tullut anonyymista lähteestä, että Gaia vs. Patty Greer -oikeuskäyntitapaus on tuomarin hylkäämä joulukuun 14. päivänä 2018. 

{Päivitys 1/11/2019} Gaia, Inc., jättää uudelleen Greeriä vastaan oikeustapauksen:  Onko Dark Journalist eli Daniel Lizst yhteydessä pimeään liittoon, illuminatiin ja varjovaltioon? Gaia, Inc haastaa uudelleen oikeuteen tunnetun viljakuviotutkijan ja journalistin Patty Greerin

Hieno esimerkki Gaian vaikutuksesta yhteisöömme on Jay Weidnerin ilmeinen vaikutusvalta Fade to Black Radioon, Jimmy Churchiin ja hänen vaimoonsa Rita Kumiryaniin. Silminnäkijöiden mukaan sekä Jimmy että Rita ovat molemmat kritisoineet Goodea ja Wilcockia eri tapahtumissa. Church on toiminut Gaian epävirallisena sanansaattajana promoamalla yrityksen ohjelmia ja silminnäkijöitä, eikä hän ole vielä kutsunut Goodea hänen radioshow’hunsa Gooden eroamisen jälkeen. Lisäksi Church on onnistunut haastattelemaan kaikkia jotka vastustavat Gooden tuotemerkkejä ja jotka kieltäytyvät kertomasta Gooden näkemystä tarinaan julkisesti.

Jimmy Church vaimonsa Rita Kumuryanin kanssa

KGRA RADIO – Fade to Black with Jimmy Church

Lähes kaikki meistä jotka ovat seuranneet Goodea elivät käsityksessä, että Church, Goode ja Wilcock olivat läheisiä ystäviä. Kuva siitä, että hän ja vaimonsa olisivat opportunisteja joilla ei ole selkärankaa on vaikeaa ymmärtää.

Gooden tarina

Vuonna 2017 Gooden on kerrottu lähestyneen Gaian ylintä johtoa useita kertoja valittaakseen vihamielisestä työympäristöstä, jonka hänen tuottajansa Jay Weidner ja yrityksen toimitusjohtaja Jirka Rysavy olivat saaneet aikaan epäkunnioittamalla Gooden rooliin liittyviä sanallisia sopimuksia ja Gaian kanssa tehtyä sopimusta. Arviolta noin kuuden kuukauden ajan Goodelle vakuuteltiin, että kaikki hänen huolensa ratkeaisivat, ja kuitenkin päinvastaista tapahtui.

Gaia Inc., TJ – Jirka Rysavy (keskellä)

CBS Celebrity Pictures.com

Todistajien mukaan Rysavy tunnetaan tyrannimaisesta ja diktaattorimaisesta johtamistyylistään eikä halua hänen auktoriteettiaan kyseenalaistettavan, edes silloinkaan kun hän on väärässä. Gooden pysyessä uskollisena väitteilleen Rysavy aluksi alkoi hyökätä Goodea vastaan epäsuorasti Gaian uskollisten työntekijöiden ja välikäsien kuten Jay Weidner kautta, jonka säälimätön, paha, vihamielinen ja riidanhaluinen käytös ja hyökkäykset Goodea kohtaan dramaattisesti lisääntyivät.

Jay Weidner 

Meet Jay Weidner – Gaia

Goodea kohtaan esiintyneiden valheellisten asenteiden ja käytösten sekä pelkonsa perheensä puolesta takia Goode alkoi nauhoittaa useita Gaian johdon kanssa kasvotusten ja puhelimessa käytyjä keskusteluja, joista paljastui että Gaia tahallaan pyrki tuomaan esiin feikkisisäpiiriläisiä, jotka tunnetaan myös liveroolipelaajina (ive action role players, LARPs) pitääkseen Cosmic Disclosure -sarjan hengissä niin pitkään kuin mahdollista. Näihin nauhoituksiin väitetään kuuluneen sekavia avautumisia Weidnerin taholta, joissa hän sylkee myrkkyä suustaan sekä Goodea että Wilcockia kohtaan. Samaan aikaan Goode huolestui yhä enemmän siitä että johto halusi hänen istuvan haastattelemassa LARPeja, josta hän kieltäytyi.

Useat silminnäkijät vakuuttavat, että Weidner salaa yritti savustaa Gooden ulos Cosmic Disclosure -sarjasta yli vuoden ajan ja että hän nauhoitti LARP-huijareita ja muita sisäpiirin vieraita Wilcockin ja itsensä kanssa Gooden selän takana. Kun Goode kysyi Wilcockilta tästä, hän myönsi että Weidner, erityisesti, oli johtamassa hyökkäystä häntä vastaan savustaakseen Gooden pois sarjasta. Vaikka Goodelle vakuutettiin useasti Gaian johdosta että Cosmic Disclosure on HÄNEN shownsa ja että hänellä oli täydet oikeudet päättää vieraista, Weidner tuotti kymmeniä Cosmic Disclosuren jaksoja, joissa oli väitettyjä sisäpiiriläisiä kuten Emery Smith, ilman Gooden tietoa tai suostumusta.  Gooden väitetään tämän jälkeen kohdanneen hänet ja toisen päätuottajan Cosmic Disclosuren jaksojen nauhoituksista hänen selkänsä takana, ja hänelle sanottiin tällaisen käytöksen loppuvan. Mutta näin ei koskaan tapahtunut.

Tässä kohtaa Goode päätti, että hänen todistuksensa olisi hänen immateriaalioikeutensa, ja rupesi tavaramerkitsemään hänen todistuksiaan suojatakseen sitä Gaialta ja LARPeilta, jotka tuotiin häntä korvaamaan.

Gaian johdon kohtaamisen jälkeen tri. Steven Greer, johtava UFO-tutkija ja paljastusliikkeen isä oltiin suunniteltu saapuvaksi Cosmic Disclosureen erityisesti pilkkaamaan Goodea. Rysavy halusi tuoda Greerin hyökkäämään Goodea vastaan, koska hänet nähtiin uhaksi Gaian kyvylle jatkaa käyttää Gooden immateriaalioikeuksia, jotka olivat tuoneet Gaialle kaiken sen viimeaikaisen menestyksen.

Gaian johdon kohtaamisen jälkeen Gooden asianajaja lähetti kiristyskirjeen yritykselle liittyen hänen immateriaaliomaisuuden käyttöön. Gaian sanotaan vastanneen painostavan Smithiä ja Wilcockia sivuuttamaan kirje ja jatkamaan salaa uusien Cosmic Disclosure -jaksojen kuvaamista Gooden selän takana. Goode sitten lähetti samanlaiset kirjeet Smithille ja Wilcockille estääkseen Gaian johtoa uhkailemasta heitä nauhoittamaan episodeja. Tämä oli Gooden, Wilcockin ja Smithin keksimä suunnitelma, koska toimitusjohtaja uhkaili erottaa heidät mikäli he eivät alkaisi jaksojen nauhoittamista välittömästi. Samaan aikaan Gaia aloitti salaa jaksojen nauhoittamisen, joissa olivat mukana LARPJason Rice jaJay Weidner juontajana. Gaian sisäpiiriläiset raportoivat, että sekä Goode että Wilcock kieltäytyivät esiintymästä Ricen kanssa, koska he tiesivät että tämän todistus on tuulesta temmattu.

{Päivitys 1/11/2019} Olen juuris saanut tietää Gaian sisäpiiriläiseltä, että Weidner on saanut potkut Gaiasta ja palkattu uudelleen sopimustyöntekijänä oikeustaistelun pelossa. Weidner haastattelee ufologi Steven Greeriä heidän viimeisimmässä episodissaan. Greer on ollut äänekäs Gooden työn vastustaja ja väittää olevansa henkilö joka otti käyttöön UFO-paljastus -termin ja -konseptin. Tiimini ja minä tutkimme nyt myös Greerin ja CSETIn yhteyksiä varjohallitukseen ja raportoimme löydöksistämme tulevassa artikkelissamme tässä blogissa.

tri. Steven Greer

 

CSETI

screen shot 2019-01-11 at 12.50.49 pm

OCSETI – Vainottu henkilö: Emery Smith

SIRIUS: Steven Greerin dokumentti

screen shot 2019-01-11 at 12.11.40 pm

Salaisen avaruusohjelman paljastukset ja false flag -avaruusoliotapahtumat

Jason Rice

Jason Rice – Uusi sisäpiiriläinen

Ilmeisesti iso osa ufologiyhteisöä intuitiivisesti tietää, että Ricen todistus on feikki ja heidän epäkiinnostuksensa LARPeja kohtaan näkyy massiivisena Cosmic Disclosuren katsojamäärän laskuna. Kuitenkin jos sinua kiinnostaa tumma satiiri, on huhuja siitä, että Gaia palkkaa näyttelijöitä puhumaan paskaa Gooden avaruusohjelmasta kanavoimalla Sinisiä Avaruusolentoja ja mahdollisesti muita Gooden tunnetuksi tekemiä avaruusolentoja tulevissa Cosmic Disclosuren jaksoissa.

Tuotemerkkisodat

Kaiken sen jälkeen mitä olemme saaneet kuulla sisäpiiriläisiltä kummaltakin puolelta, ilmeisesti ainoa syy miksi Goode halusi suojata tuotemerkillä sanomisiaan oli se, että Gaia aikoi ottaa haltuun hänen sanomisensa. Omien tutkimuksieni perusteella Gaia, Inc on väittänyt omistavansa tuotemerkin liittyen Sinisiin avaruusolentoihin, vaikka tämä on kiistetty laillisesti USA:n patenttitoimiston riidassa. Yritys on myös väittänyt hyödyntävänsä hallituksen jäsentään, joka on aiemmin työskennellyt Marvelille, jotta Marvel haastaisi Gooden tuotemerkin ‘Return of the Guardians’-sarjakuvallaan.

Marvel Comics vastustaa avaruusolentosalaliittoilijoiden tuotemerkkiä

Olen ollut yhteydessä useisiin sisäpiiriläisiin, jotka myöntävät myyneensä kukoistavan henkisiin arvoihin perustuneen liiketoimintansa Jirka Rysavylle ainoastaan siksi, että he lopettaisivat bisneksensä pian oston jälkeen. Sen jälkeen kun heille annettiin kohtuullinen summa rahaa jota käyttää muihin liiketoimiin, heidän piti allekirjoittaa salassapitosopimus joka esti heitä varoittamasta muita siitä että Rysavy ostaisi heidän bisneksensä, jonka tarkoitus on oikeasti ostaa heidän seuraajansa. Ilmeisesti Rysavylla on pitkä historia tällaisesta toiminnasta useissa eri yrityksissä hänen omalla, hänen ystävien sekä asianajajiensa nimillä.

Laitan tähän löydökseni liittyen kaikkiin näihin liiketoimiin tulevissa artikkeleissa. Sarjani käsittelee varjovaltion soluttautumista ufologiaan käyttäen korporaatioita ja kansalaisjärjestöjä välikäsinä. Kuten aiemmassa artikkelissani Ufology Inc. – MKUfology on osoitettu, ufologia on nykyään miljardien bisnestä, ja se on pääosin varjovaltion korporaatioiden sekä kansalaisjärjestöjen kontrolloimaa.

** Kansalaisjärjestö (non-governmental organization, NGO) on kansalaisia yhteen kokoava, hallituksista riippumaton järjestö. Useimmat kansalaisjärjestöt ovat voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, joiden rahoitus ainakin osaksi saadaan yksityiseltä sektorilta tai julkiselta sektorilta

Jos CIA käyttää uskonnollisia johtajia ja journalisteja psykologisissa operaatioissaan, mikseivät he käyttäisi korporaatioita tekemään samaa UFO-yhteisössä? Näille korporaatioille työskentelevät henkilöt ovat sopimustyöntekijöitä ja heitä käytetään hyväksi ilman huolta heidän terveydestään, turvallisuudestaan tai hyvinvoinnistaan. On ilmiselvää, että ne jotka kehtaavat puhua, heidät hiljennetään kevytmielisillä ja meriitittömillä raastupakeikoilla, joiden tehtävä on ajaa paljastaja konkurssiin ja aiheuttaa emotionaalista sekä mentaalista tuskaa.

CIA käyttää journalisteja ja pappeja tiedusteluoperaatioissaan

Mielestäni jokainen yksilö yhteisössä voisi kysyä itseltään, jos nämä väitteet ovat totta, voisiko Gaia tehdä saman minulle ja omille immateriaalioikeuksilleni? Ja jos kyllä, yrittävätkö he tuhota tarinani jos nousen vastaan puolustamaan oikeuksiani?

Vastaus on selkeä KYLLÄ!

Silminnäkijät ja sisäpiiriläiset tulevat esiin todistamaan

Voimakkain motivaattori elämässä on PELKO. Mikään ei saa meitä yhtä epämukavaksi kuin omat pelkomme, joista suurin osa on hioutunut alitajuiseen psyykeemme ja jotka ovat syvästi tukahdutettu johtuen haluttomuudestamme ja kyvyttömyydestämme kohdata niitä heti suoraan. Tiesitkö, että PELKO on yleinen ja toimivin markkinoinnin, mainonnan ja myynnin taktiikka nykyään? Pelko rahan menettämisestä, pelko siitä että sinusta ei pidetä tai sinua hyväksytä, epäonnistumisen pelko, naurunalaiseksi joutumisen pelko, sairauden tai vamman pelko ovat vain esimerkkejä keskimääräisen ihmisen päivittäin kohtaamista peloista. Mitä tapahtuu kun organisaatio tai sen johto elää jatkuvassa PELOSSA joka aiheutuu heidän nykyisistä tai entisistä työntekijöistään?

Yksinkertaista — organisaatio hajoaa. Jos johdossa oleva henkilö haluaa terrorisoida ja herättää pelkoa työntekijöissään ja vastustajissaan, he vastaavat alkukantaisella pakene-tai-kohtaa -tasolla, tai niinkuin kilpailun liehakoitsijoiden tapauksessa, tulevat osaksi johtoa ja apinoivat heidän käyttäytymistään. Gaian tapauksessa sen toimarin Jirka Rysavyn on sanottu olevan suoraan vastuussa epäeettisistä liiketoimintakäytännöistä, joilla on ollut negatiivinen vaikutus liiketoimintaan ja yhteisömme jäsenten henkilökohtaisiin oikeuksiin sekä kunnianarvoon. Hän ei ole kyennyt tarjoamaan johtoportaalle tarkistusmekanismia jolla suojella alaisiaan negatiivisilta vaikutuksilta heidän mentaaliseen, emotionaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiinsa strategisesta korporaatiokiusaamisesta ja häirinnästä johtuen.

Sisäpiiriläinen, joka väittää työskennelleensä läheisesti Sphere Being Alliancen (SBA) ja Full Disclosure Projectin (FDP) tiimiläisten kanssa väittää nähneensä henkilökohtiasesti sen miten muut sisäpiiriläiset ovat aiemmin paljastaneet tietonsa. Odottaen julkista tapaamista ja vieraillen aamiaisella jossa Goode oli myös, tämä sisäpiiriläinen makasi sohvalla viereisessä huoneessa, jossa Goode ja Richards olivat pitämässä palaveria heidän asianajajiensa soittaessa pätkiä Gooden nauhoittamista keskusteluista Gaiassa vuoden ajalta. Ei Goode eikä Richards tiennyt silminnäkijän olevan tuolla huoneessa siihen aikaan. Eräässä nauhoitteessa Jay Weidner kuultiin kiljuvan törkeyksiä ja sähisevän Wilcockille. Toisessa nauhoitteessa todistaja kuuli Rysavyn keskustelevan ilmeisesti kokoustilassa; ja eräässä naisjohtaja uhkaili Goodea Rysavyn puolesta puhelimessa. Minulle sanottiin, että nämä audiopätkät olivat varsin häiritseviä, ja ne varsin selvästi viestivät vihamielisestä työympäristöstä.

Eräs helpottavista paljastuksista on ollut se valehtelun ja vihan määrä, joka on tullut esiin Gaian työntekijöiden verkkokeskusteluissa, jotka ovat olleet Rysavyn ja Weidnerin välikäsinä. Eräs näistä on ollut Janet Shapen, Sid Goldbergin läheinen ystävä, joka luova johtaja ja tuottaja. Molemmat ovat olleet Weidnerin ja Rysavyn lisäksi luomassa abstraktia tukiryhmää Patty Greerin vihaajille. Tässä kohtaa on vaikeaa kertoa tämän tukiryhmän vetäjän nimeä, kuitenkin on selvää että Greerin imartelevan käytöksen huomiotta jättäminen ei antanut heille tarpeellista huomiota, joten he suuntasivat huomionsa Goodeen ja Wilcockiin.

Useat sisäpiiriläiset ovat itsenäisesti todistaneet, että nämä ja kourallinen muita Gaian työntekijöitä ilmeisesti ovat suoraan vastuussa Gooden nimittämän Pimeän Liiton ryhmittymään yhteyden ottamisesta, jotka hyökkäsivät Gooden niskaan armotta viime vuonna netissä ja muualla kiusaten, väijyen ja heidän henkilökohtaisia tietojaan julkaisten (doxxaten*), kun he yrittivät täysin tuhota hänen maineensa UFO-yhteisössä. Tämä salaliitto sai alkunsa ja sitö veti Gaian ylin johto, mm. Gaian toimitusjohtaja Jirka Rysavy, jota kannustettiin ja joka vaati työntekijöitä häiritsemään ja sulkemaan Goode ulos koko UFO-teollisuudesta. Useat työntekijät ovat ottaneet loparit näiden vaatimusten takia ja ovat äärimmäisen suuttuneita niistä manipulaatiotaktiikoista, joita käytettiin yleisöä ja heidän mielipidettään ohjailemaan yksi ainoa tavoite mielessään — tuhota sellaiset kuten Goode, Wilcock ja Greer.

** Doxxaus määritellään tietyn henkilön yksityisen tai identifioivan tiedon etsimisenä tai julkaisuna internetissä, yleensä pahantahtoisin aikein.

Screen Shot 2018-11-27 at 6.41.13 PM

Conscious Life Expo on väittämän mukaan laittanut Gooden mustalle listalle tapahtumistaan koska Gaia Inc. osti heidän streamausoikeutensa internetissä vähän sen jälkeen kun Goode irtisanoutui. Kun CLE:n järjestäjiltä kysyttiin mustasta listasta, he vastasivat sähköposteilla joissa kiellettiin Gaian manipuloineen mitään, ja he tunnustivat uuden kumppanuutensa Gaian kanssa väittäen Goodea koskevia häiritseviä tietoja pian julkaistavan.

Conscious Life Expo

Daniel Liszt alias Dark Journalist on väitetty olevan Pimeän liiton jäsen, jolla on yhteyksiä varjovaltioon, ja hänen väitetään tällä hetkellä olevan ilmavoimien siviilityöntekijä (Liszt ei itse ole sanonut näin).

Dark Journalist.com

Gooden sanotaan palkanneen uuden lakifirman avustamaan hänen nykyistä asianajajaansa haastamaan oikeuteen Pimeän liiton ja Gaian jäseniä. Useat sisäpiiriläiset väittävät Gooden jättävän odotetusti pian useita haastehakemuksia tammikuussa 2019 kaikkia väitetyssä salaliitossa olevia vastaan Gooden aineetonta omaisuutta, henkilöhahmoa ja brändiä vastaan kohdistuvista hyökkäyksistä. Erityisesti hänen odotetaan haastavan Gaia oikeuteen 50 miljoonan dollarin arvoisesta immateriaalioikeuksien rikkomisesta, huonosta työilmapiiristä, sopimusrikkomuksesta ja kunnianloukkauksesta.

Gaian työntekijöitä lähellä oleva sisäpiiriläinen väittää, että hänelle on jokin aika sitten annettu Gooden, Wilcockin ja heidän asianajajiensa kirjalliset lausunnot, ja että hän on organisoinut kourallisen muita todistajia esittämään kokemuksensa ja yksityiskohdat koskien liiketoimintaetiikan vajetta koko ”henkisen firman” korporaatiorakenteessa. Sama sisäpiiriläinen on myös ollut yhteydessä Greeriin ja muutamaan Youtube-juontajaan jotka ovat käsitelleet Wilcockin irtisanoutumisilmoitusta sekä suunnitelmia astua pian esiin kameran eteen todistamaan asiassa. Kaikki nämä silminnäkijät ja sisäpiiriläiset ovat kertoneet tälle kirjoittajalle, että he ovat sopineet oikeuteen menosta todistajina mikäli tarpeellista.

Useat Gaia inc:n sisäpiiriläiset ovat kertoneet minulle, että Wilcock tällä hetkellä taistelee kymmenen miljoonan dollarin rosiskeikan kanssa liittyen häneltä vuodettuun irtisanomiskirjeeseen. Rysavy pakottaa Wilcockin julkaisemaan retraktion ja julkisesti pyörtämään Gooden sanat tekemällä negatiivisia lausuntoja hänestä, ja esittämään että Wilcock tekee paluun Gaia TV:n. Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun Wilcockia painostetaan kieltämään Goode, mikä panee miettimään että josko Rysavylla olisi yhteyksiä Wilcockin Rothschild-sisäpiiriläiseen nimeltä ”Daniel”, joka uhkaili Wilcockia viime vuonna ensimmäisten häirintätapausten aikaan. Vaikka Wilcock on yrittänyt järjestää oikeuskeissin tavalla, jolla suojataan hänen mainettaan kirjailijana, hänen läheinen ystävä ja kirjojensa aihe Emery Smith on ilmeisesti vahingoittanut hänen uskottavuuttaan.

Smith on hitaasti tullut esiin Gaian riveistä kyseenalaisena yksilönä, jolla on historiaa alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä, monia pidätyksiä ja luottokorttihuijauksia, kyber-kyttäystä ja petoksia.

{Päivitys 12/15/2018} Tämän artikkelin alkuperäisen julkaisun jälkeen jotkut todistajat ovat raportoineet, että Smith vaikutti sekavalta Contact in the Desertissa, Conscious Life Expossa ja Dimensions of Disclosure -tilaisuudessa Lovelandissa, Coloradossa, menneenä vuotena. Useat ihmiset ovat valittaneet hänen julkisesta päihtyneisyydestään.

Jotkut väittävät myös, että Smith oli vajaakuntoinen haastattelussaan Paola Harrisin kanssa. 

Emery Smith haastattelee Paola Harrisia StarworksUSAssa 2018

Arrests.org

Mugshots.com Emery S. Smith

Sherriff Boco Solutions

On ollut haasteellista ymmärtää ja sovitella Wilcockin kyvyttömyyttä hyväksyä Smithin käytöksestä esitetyt dokumentoidut todisteet totuutena. Ainoa looginen syy on, että Wilcock voi olla huolissaan siitä että Smith leimattaisiin petkuttajaksi, mikä vahingoittaisi hänen uskottavuuttaan lisää.

Valitettavasti Wilcockille ja Smithille on useita todistajia Boulderista, jotka väittävät Smithin olevan huijari joka on vaatinut heiltä kalliita lahjoja ja suuria määriä rahaa. Lisäksi eräs todistaja väittää, että hjän on kuullut Smithin kehuskelevan miten hän on ollut ovelampi kuin Greer, Goode, Wilcock, Weidner ja Rysavy ja miten hänestä nyt tulee Cosmic Disclosuren juontaja, tai miten hän saa jopa oman shownsa. Smith on myös väittänyt, että hän on vakuuttanut Rysavyn siitä että Gooden oikeustaistelu-uhat olivat bluffia ja että on aika rentoutua.

Toisaalta, kun Goode havaitsi että Smith oli vuotanut Wilcockin irtisanoutumiskirjeen ja alkanut kuvata Cosmic Disclosure -jaksoja George Nooryn kanssa Wilcockin selän takana, Goode poisti Smithin hänen uudesta elokuvastaan Above Majestic.

Aivan kuten diktaattorista tuskin koskaan tulee hyvää johtajaa demokratiassa, leopardi ei pääse pilkuistaan.

Mitä nyt?

Me olemme viimeisen vuoden aikana oppineet, että kukaan ei ole liian suuri epäonnistuakseen, ei edes Jay Weidner jonka väitetään saaneen Rysavylta potkut Gooden, Wilcockin ja Greerin oikeustaistelujen keskellä, jota Jimmy Church on kuvannut Fade To Black -radiossa ”tämän huoneen välkyimpänä miehenä”. Hänestä tuli Gaialle enemmänkin kustannuserä kuin tuottaja. Työpaikalla työntekijöiden ahdistelu on yhä suurempi vastuu yrityksille. Jokainen yritys nykypäivänä on yhä suuremmissa määrin, huolimatta sen koosta tai kulttuurista, Jay Weidnerin kaltaisten ihmisten aiheuttaman riskin alla, jotka voivat negatiivisesti vaikuttaa yrityksen menestykseen ja liikevoittoon 1) romahduttamalla työpaikan työmoraalin naisvihamielisillä toimilla, 2) vahingoittamalla yrityksen mainetta julkisesti esittämällä sopimattomia, alistavia, tuomitsevia ja yleensäkin älyttömiä väitteitä ja 3) vaikuttamalla päivittäisiin toimiin halventamalla, kiusaamalla ja ahdistelemalla työntekijöitä. Lisäksi hoitamalla huonolla tavalla henkilöstöasioita yrityksen johto voi itse tuhota keskijohdon luottamuksen ja työntekijöiden suhteen johtoon, niinkuin nyt tuntui olevan Gaiassa käynyt.

Kuten W.G. Trotman sanoo, ”Kostoa esiintyy vain itsetuhon tiellä”. Erittäin negatiivisena tunteena henkilöt tuntevat vetoa kostoon vain heidän rajoittuneella mielellään suojellakseen heidän epäonnistumisina pitämiään henkilökohtaisia asioita.  Useat sisäpiiriläiset ja Youtube-juontajat, jotka ovat olleet yhteydessä Weidneriin, että hän jatkaa ihmisten manipuloimista yhteisössä parjatakseen ja pilkatakseen niitä joita hän vihaa eniten.

Pyydän yhteisöämme kääntämään selkänsä kaikille tunnettujen henkilöiden negatiivisille hyökkäyksille. Negatiivisuus on lisä joka on vaikeaa rikkoa. Se tappaa luovuuden, henkilökohtaisen kasvun ja on selvästikin esti paljastukselle joka alkoi vuosikymmeniä sitten. Negatiivisuutta projisoivilla ihmisillä on tyypillisesti huono itsetunto, ja heidän ulospäin purkama väheksyntä ja raivo ovat heijastusta noista tunteista. Jos havaitset olevasi kiinnostunut negatiivisesta polariteetista, kysy itseltäsi miksi. Onko se siksi että se on tuttua? Auttaako se sinua sopeutumaan joukkoon? Yritätkö suojella egoasi? Tunnetko oikeutetummaksi itsesi olemalla negatiivinen? Mitä tapahtuu jos yrität vaihtaa havaitsijan rooliin?

Kannustan todistajia astumaan esiin henkilökohtaisten tarinoiden ja todisteiden kanssa. Teidän salassapitosopimuksenne ja nimet pidetään anonyymeina, ja vain minä aion kirjoittaa todistuksenne yksityiskohdista.

Todistajat lähellä molempia puolia avoimesti ottavat yhteyttä Gaiaan, Corey Goodeen ja David Wilcockiin informoidakseen kaikkia julkisesti siitä mitä tapahtuu. Jos julkisia lausuntoja tehdään riittävästi, silloin ei ole tarvetta journalisteille yhteisössämme keskittyä Gaiaan, ja he voivat jälleen suunnata huomionsa varjovaltioon ja ufologiaan.

Kirjoittaja: Mr. Crown

Kontakti: Email

Mr. Thomas Crown – YouTube

The Fall of Gaia, Inc?

 

Artikkelin julkaissut Fade to Light Blog

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.