Seitsemän Hermeettistä Periaatetta

”Totuuden periaatteita on seitsemän; ken nämä tuntee, ymmärtää, ja hänellä on Maaginen Avain jonka kosketuksesta kaikki Temppelin Ovet avautuvat sepposen selälleen.” — Kybalion.

Seitsemän Hermeettistä Periaatetta, joille koko Hermeettinen Filosofia rakentuu, ovat seuraavat:

I. MENTALISMIN PERIAATE.
II. VASTAAVUUDEN PERIAATE.
III. VÄRÄHTELYN PERIAATE.
IV. POLARITEETIN PERIAATE.
V. RYTMIN PERIAATE.
VI. SYYN JA SEURAUKSEN PERIAATE.
VII. SUKUPUOLEN PERIAATE.

Nämä seitsemän Periaatetta käsitellään ja selitetään meidän edistyessämme oppitunneilla. Tässä kohtaa annetaan kuitenkin lyhyt selitys jokaisesta.

I. MENTALISMIN PERIAATE.

”MIELI on KAIKKEUS; Universumi on Mentaalinen.” — Kybalion.

Tämä Periaate ilmentää totuutta, että ”Mieli on Kaikki Mitä On”. Se selittää, että KAIKKEUS (joka on kaikkien ulkoisten ilmentymien ja pintapuolisen todellisuuden, jonka me tunnemme ”Materiaalisena Universumina”, ”Elämän Ilmiönä”, ”Materiana”, ”Energiana” ja kaikkena mitä materiaaliset aistimme aistivat; taustalla oleva Todellisuus) on HENKI, joka itsessään on TUNTEMATON ja MÄÄRITTÄMÄTÖN, mutta jota voidaan pitää ja ajatella UNIVERSAALIKSI, ÄÄRETTÖMÄKSI, ELÄVÄKSI MIELEKSI.

Se selittää myös, että ilmiömaailma tai universumi on yksinkertaisesti KAIKKEUDEN Mentaalinen Luomus, joka noudattaa Luotujen Asioiden Lakeja, ja että universumi, kokonaisuutena, ja sen osat ja yksiköt, ovat olemassa KAIKKEUDEN Mielessä, jossa me ”elämme ja liikumme ja jossa meillä on olemuksemme”. Tämä Periaate, aikaansaamalla Universumin Mentaalinen Luonne, helposti selittää kaikki monenlaiset mentaaliset ja psyykkiset ilmiöt, jotka niin suurelta osin saavat kansan huomion, ja jotka, ilman sellaista selitystä, eivät ole ymmärrettävissä ja ja uhmaavat tieteellistä selitystä.

Tämän suuren Mentalismin hermeettisen Periaatteen ymmärtäminen mahdollistaa yksilön käsittää Mentaalisen Universumin lait, ja soveltaa samaa hänen omaan hyvinvointiinsa ja kehitykseensä. Hermetiikan Oppilas on kyvykäs soveltamaan älykkäästi suuria Mentaalisia Lakeja, sen sijaan että hän käyttäisi niitä summanmutikassa. Hänen hallussaan olevalla Mestariavaimella oppilas voi avata monia mentaalisen ja psyykkisen tiedon temppelin ovia, ja astua sinne vapaasti ja älykkäästi.

Tämä Periaate selittää ”Energian”, ”Voiman” ja ”Materian” todellisen luonteen ja sen miten ja miksi kaikki nämä ovat alisteisia Mielen Mestaruudelle. Eräs vanha Hermeettinen Mestari kirjoitti, aikoja sitten: ”Ken ymmärtää totuuden Universumin Mentaalisesta Luonteesta on jo pitkällä Mestaruuden Polulla.” Ja nämä sanat ovat edelleen yhtä totta tänäkin päivänä kuin ne olivat niiden kirjoittamisen aikaan. Ilman Mestariavainta Mestaruus on mahdotonta, ja oppilas koputtaa monia Temppelin ovia turhaan.

II. VASTAAVUUDEN PERIAATE.

”Niin ylhäällä, kuin alhaalla; niin alhaalla, kuin ylhäällä.” — Kybalion.

Tämä Periaate ilmentää totuutta, että on aina olemassa Vastaavuus lakien ja eri Elämisen ja Olemisen tasojen ilmiöiden välillä. Vanha Hermeettinen aksiooma kuuluu näillä sanoilla: ”Niin ylhäällä, kuin alhaalla; niin alhaalla, kuin ylhäällä.” Ja tämän Periaatteen käsittäminen antaa keinot ratkaista monille pimeän paradoksin, Luonnon piilotetun salaisuuden.

On olemassa tasoja, joita tietämyksemme ei saavuta, mutta kun me sovellamme Vastaavuuden Periaatetta niihin, me kykenemme ymmärtämään paljon siitä mikä muuten olisi meille tuntematonta. Tämän Periaatteen universaali soveltaminen ja ilmentäminen — eri materiaalisen, mentaalisen ja henkisen universumin tasoilla — on Universaali Laki. Muinaiset Hermeetikot pitivät tätä Periaatetta yhtenä kaikkein tärkeimmistä mentaalisista työkaluista, joilla ihminen kykeni sysäämään syrjään kaikki esteet, jotka tukkivat hänen näkymänsä Tuntemattomasta. Sen käyttö jopa repi alas Isiksen Verhon sellaisessa määrin, että vilahdus jumalattaren kasvoista oli nähtävissä. Aivan kuten Geometrian Periaatteiden tietämys mahdollistaa ihmisten mitata kaukaisia aurinkoja ja niiden liikkeitä, heidän istuessaan observatorioissaan, niin myös tietämys Vastaavuuden Periaatteesta mahdollistaa ihmisen järkeillä älykkäästi Tunnetusta Tuntemattomaan. Monadia tutkimalla hän ymmärtää arkkienkeleitä.

III. VÄRÄHTELYN PERIAATE.

”Mikään ei ole paikallaan; kaikki liikkuu; kaikki värähtelee.” — Kybalion.

Tämä Periaate ilmentää totuutta, että ”kaikki on liikkeessä”; ”kaikki värähtelee”; ”mikään ei pysy paikallaan”; fakta jonka Moderni Tiede hyväksyy, ja jonka jokainen uusi tieteellinen löydös pyrkii vahvistamaan. Ja kuitenkin tämän Hermeettisen Periaatteen määritteli tuhansia vuosia sitten Muinaisen Egyptin Mestarit. Tämä Periaate selittää, että erot Materian, Energian, Mielen ja jopa Hengen eri ilmentymissä johtuvat suurelta osin Värähtelynopeuden eroista. KAIKKEUDESTA, joka on Puhdas Henki, aina kaikkein karkeimpiin Materian muotoihin asti, kaikki on värähtelyä — mitä korkeampaa värähtelyä, sitä korkeampi asema asteikolla. Hengen Värähtely on täten intensiteetiltään ja värähtelynopeudeltaan niin ääretön, että se on käytännössä paikallaan — aivan kuten nopeasti liikkuva pyörä näyttää olevan liikkumaton. Asteikon toisessa päässä on karkeita materian muotoja, joiden värähtely on niin matala, että ne vaikuttavat olevan liikkumattomia. Näiden napojen välillä on miljoonia ja miljoonia eri värähtelyn asteita.

Alkeishiukkasista ja elektroneista atomeihin ja molekyyleihin, maailmoihin ja universumeihin, kaikki on värähtelyliikkeessä. Tämä on totta myös energian ja voiman tasoilla (jotka ovat vain eri asteista värähtelyä); sekä myös mentaalisilla tasoilla (joiden tila riippuu värähtelyistä); ja jopa henkisillä tasoilla. Tämän Periaatteen ymmärtäminen, asianmukaisilla kaavoilla, mahdollistaa Hermeettisen Oppilaan kontrolloida omaa sekä muiden mentaalista värähtelyä. Mestarit soveltavat myös tätä periaatetta Luonnonilmiöiden voittamiseen, eri tavoin. ”Ken ymmärtää Värähtelyn Periaatteen, on tarttunut Vallan valtikkaan”, sanoo eräs vanha kirjoittaja.

IV. POLARITEETIN PERIAATE.

”Kaikki on Kaksinaista; kaikella on napansa; kaikella on vastakkaiset ääripäänsä; sama ja eri eivät ole samaa; vastakohdat ovat identtisiä luonnossa, mutta erilaisia määriltään, ääripäät kohtaavat; kaikki totuudet ovat puolitotuuksia; kaikki paradoksit voidaan ratkaista.” — Kybalion.

Tämä Periaate ilmentää totuutta, että ”kaikki on kaksinaista”; ”kaikella on kaksi napaa”; ”kaikella on vastakkaiset ääripäänsä”, joista kaikki ovat vanhoja Hermeettisiä aksioomia. Se selittää vanhat paradoksit, jotka ovat hämmentäneet niin monia, jotka on esitetty seuraavasti: ”Teesi ja antiteesi ovat identtisiä luonteeltaan, mutta määrältään erilaisia”; ”vastakkainasettelut voidaan ratkaista”; ”ääripäät kohtaavat”; ”kaikki on ja ei ole, samaan aikaan”; ”kaikki totuudet ovat puolitotuuksia”; ”jokainen totuus on puoliksi valetta”; ”kaikella on kääntöpuolensa”, jne. jne. jne. Se selittää, että kaikessa on kaksi puolta, kaksi vastakkaista napaa, ja että ”vastakohdat” ovat oikeasti saman asian kaksi ääripäätä, joiden välillä on monia muita asteita. Esimerkkinä: Kylmä ja Kuuma, vaikkakin ”vastakohtia”, ovat oikeasti sama asia, erot ovat vain saman asian eroja (lämpötila). Katso lämpömittariasi ja koita etsiä sitä missä ”kuuma” loppuu ja ”kylmä” alkaa! Sellaista ei olekaan kuin ”absoluuttinen lämpö” tai ”absoluuttinen kylmyys” — nämä kaksi termiä ”kylmä” ja ”kuuma” yksinkertaisesti kuvaavat saman asian eri määriä, ja tuo ”sama asia” joka ilmenee ”kylmänä” ja ”kuumana” on pelkkä muoto, ero, ja Värähtelynopeus. Joten ”kylmä” ja ”kuuma” ovat yksinkertaisesti saman asian ”kaksi napaa” jota me nimitämme ”Lämmöksi” — Polariteetin Periaatteen eri ilmentymiä. Sama Periaate ilmenee ”Valon ja Pimeyden” tapauksessa, jotka ovat sama asia, erit ovat vain ilmiön kahden eri navan välillä olevia asteita. Missä kohtaa ”pimeys” lakkaa ja ”valo” alkaa? Mikä on ”Pienen ja Suuren” ero? Entäpä ”Kovan ja Pehmeän” ero? ”Mustan ja Valkoisen” välinen ero? ”Terävän ja Tylsän”? ”Äänekkään ja Hiljaisen”? ”Korkean ja Matalan”? ”Positiivisen ja Negatiivisen”?

Polariteetin Periaate selittää nämä paradoksit, eikä mikään muu Periaate voi sitä ylittää. Sama Periaate toimii Mentaalisella Tasolla. Ottakaamme radikaali ääriesimerkki — ”Rakkaus ja Viha”, kaksi mentaalista tilaa, jotka vaikuttavat täysin erilaisilta. Ja kuitenkin on olemassa eri asteista vihaa ja Rakkautta, ja keskipisteessä voisimme käyttää termejä kuten ”pitää tai ei pitää”, jotka haalistuvat toisiinsa niin huomaamatta, että joskus me emme tiedä ”tykkäämmekö” tai ”emme tykkää” vai ”ei kumpaakaan”. Ja kaikki ovat yksinkertaisesti saman asian eri määriä, kuten näet jos vain ajattelet hetken. Ja tämän lisäksi (Hermeetikot pitävät tätä tärkeämpänä), on mahdollista muuttaa vihan värähtelyjä Rakkauden värähtelyiksi, omassa mielessään, ja muiden mielissä. Monet teistä, jotka näitä rivejä lukevat, ovat kokeneet henkilökohtaisen nopean muutoksen Rakkaudesta Vihaan ja toisinpäin, omaksi ja muiden helpotukseksi. Ja täten voitte tajuta mahdollisuuden saavuttaa tämän käyttämällä omaa Tahtoanne, soveltamalla Hermeettisiä kaavoja. ”Hyvä ja Paha” ovat vain saman asian kaksi eri napaa, ja Hermeetikko ymmärtää Pahan Hyväksi muuttamisen taidon, soveltamalla Polariteetin Periaatetta. ”Polarisaation Taito” muuttuu vaiheeksi ”Mentaalista Alkemiaa”, joka oli muinaisten Hermeettisten Mestarien tiedossa ja jota he harjoittivat. Tämän Periaatteen ymmärrys mahdollistaa muuttaa omaa Polariteettiaan, sekä myös muiden, jos hän vain antaa tarvittavan ajan taidossa kehittymisen opiskeluun.

V. RYTMIN PERIAATE.

”Kaikki virtaa, ulos ja sisään; kaikella on vaiheensa; kaikki asiat nousevat ja laskevat; heilurin heilautus ilmenee kaikessa; heilautuksen mitta oikealle on heilautuksen mitta vasemmalle; rytmi kompensoi.” — Kybalion.

Tämä periaate ilmentää totuutta, että kaikessa ilmenee edestakainen liike; ulos- ja sisäänvirtaus; heilautus taakse ja eteen; heilurimainen liike; vuorovesien kaltainen nousu- ja laskuvesi; kahden ääripään välillä, jotka ovat olemassa yllä kuvatun Polariteetin Periaatteen mukaisesti. Aina on voima ja vastavoima; edistyminen ja perääntyminen, nousu ja lasku. Tämä on Universumin, aurinkojen, maailmojen, ihmisten, eläinten, mielen, energian ja materian toimintaperiaate. Tämä laki ilmenee maailmojen syntymisenä ja tuhoutumisena; kansakuntien nousuna ja tuhona; kaikkien asioiden elämässä; ja Ihmisen mentaalisissa tiloissa (ja juuri tätä Hermeetikot pitävät tämän Periaatteen ymmärtämisessä tärkeimpänä).

Hermeetikot ovat tajunneet tämän Periaatteen, etsineet sille universaaleja sovelluksia, ja he ovat myös löytäneet eräitä keinoja voittaa sen vaikutukset heissä itsessään käyttämällä asianmukaisia kaavoja ja menetelmiä. He käyttävät Neutralisaation Mentaalista Lakia. He eivät voi kumota Periaatetta, tai saada aikaan sen toiminnan lakkaamista, mutta he ovat oppineet miten päästä eroon sen vaikutuksista heissä itsessään jossain määrin, riippuen siitä kuinka tämän Periaatteen Mestareita he ovat. He ovat oppineet miten KÄYTTÄÄ sitä, sen sijaan että he tulisivat sen KÄYTTÄMIKSI. Tämä ja samankaltaiset menetelmät ovat se mistä Hermeettinen Taito koostuu. Hermetiikan Mestari polarisoi itsensä siihen pisteeseen että hän haluaa levätä, ja sitten neutralisoi heilurin rytmisen heilautuksen, mikä kuljettaisi hänet muuten toisen navan luo. Kaikki henkilöt, jotka ovat saavuttaneet jossain määrin Itsemestaruuden, saavat tätä aikaan, enemmän tai vähemmän tietoisesti, mutta Mestari tekee tämän tietoisesti, ja käyttämällä omaa Tahtoaan hän saavuttaa tietyn Mentaalisen Kestävyyden asteen, joka on massojen mielestä melkein mahdoton uskoa, jotka sinkoutuvat taakse- ja eteenpäin kuin heiluri. Tämä Periaate sekä Polariteetin Periaate ovat olleet Hermeetikkojen kiivaan opiskelun kohteena, ja neutralisoinnin, kumoamisen ja KÄYTTÄMISEN menetelmät muodostavat tärkeän osan Hermeettistä Mentaalialkemiaa.

VI. SYYN JA SEURAUKSEN PERIAATE.

”Jokaisella Syyllä on Seurauksensa; jokaisella Seurauksella on Syynsä; kaikki tapahtuu Lain mukaisesti; Sattuma on vain nimitys Laille jota ei tunneta; on monia kausaation tasoja, mutta mikään niistä ei pääse karkuun Lakia.” — Kybalion.

Tämä Periaate ilmentää totuutta, että jokaiselle Seuraukselle on Syynsä; jokaisesta Syystä seuraa Seuraus. Se selittää että: ”Kaikki tapahtuu Lain mukaisesti”; että mikään asia ei koskaan ”vain tapahdu”; että ei ole mitään sellaista asiaa kuin Sattuma; että vaikka on erilaisia Syyn ja Seurauksen tasoja, joista korkeammilla on ylivalta matalista, silti mikään ei koskaan pääse täysin pakoon tätä Lakia. Hermeetikot ymmärtävät tavallisen Syyn ja Seurauksen tason yläpuolelle nousemisen taidon ja menetelmät, tietyssä määrin, ja mentaalisesti korkeammalle tasolle nousemalla heistä tulee Aiheuttajia sen sijaan että he olisivat Vaikutuksia. Ihmisten massat kulkevat johdatettuina, kuuliaisina ympäristölle; muiden tahto ja halut ovat heidän omiansa voimakkaampia; suggestio ja muut ulkopuoliset syyt saavat aikaan sen, että he liikkuvat kuin sotilaan Elämän Shakkilaudalla. Mutta Mestarit, jotka nousevat yllämainitun tason yläpuolelle, pitävät omat mielenliikkeensä, luonteensa, ominaisuutensa ja voimansa kurissa, kuten myös heidän ympäristönsä, ja he muuttuvat itse Siirron Tekijöiksi sotilaana olon sijaan. He auttavat PELAAMAAN ELÄMÄN PELIÄ, sen sijaan että muiden tahtotilat tai ympäristö liikuttelisi heitä. He KÄYTTÄVÄT tätä Periaatetta sen sijaan että he olisivat sen työkaluja. Mestarit tottelevat korkeampien tasojen Syyseurausta, mutta he auttavat HALLITSEMAAN heidän omaa tasoaan. Tässä toteamuksessa tiivistyy suuri määrä Hermeettistä tietoa — antaa sen lukea joka kykenee.

VII. SUKUPUOLEN PERIAATE.

”Sukupuoli on kaikessa; kaikella on Maskuliininen ja Feminiininen Periaatteensa; Sukupuoli ilmenee kaikilla tasoilla.” — Kybalion.

Tämä Periaate ilmentää totuutta, että SUKUPUOLI ilmenee kaikessa — Maskuliininen ja Feminiininen periaate ovat aina työssä. Tämä on totta sekä Fyysiselle Tasolle, että Mentaaliselle ja jopa Henkiselle Tasolle. Fyysisellä Tasolla tämä Periaate ilmenee fyysisenä kehon sukupuolena, muilla tasoilla se ottaa korkeampia muotoja, mutta Periaate on aina sama. Mikään luomus, fyysinen, mentaalinen tai henkinen, ei olisi mahdollinen ilman tätä Periaatetta. Tämän Lain ymmärrys valaisee monia aiheita, jotka ovat hämmentäneet ihmisten mieltä. Sukupuolen Periaate toimii aina generaation, regeneraation ja luomisen suuntaan. Kaikki, jokainen henkilö, sisältää kaksi Elementtiä ei Periaatetta, tästä suuresta Periaatteesta, sisällään. Jokaisella Miehellä on myös Feminiini Elementti; jokaisella Naisella on myös Maskuliininen Elementti (Yin / Yang -symboli Taoismissa).

Jos ymmärrät Mentaalisen ja Henkisen Luomisen, Generaation ja Regeneraation filosofiaa, silloin sinun tulee ymmärtää ja tutkia tätä Hermeettistä Periaatetta. Se sisältää ratkaisun moniin Elämän mysteereihin. Me varoitamme, että tämä Periaate ei liity niihin moniin ala-arvoisiin, alentaviin himon teorioihin, opetuksiin ja käytänteisiin, joita opetetaan hienoilla nimikkeillä, jotka ovat yleisen Sukupuolen periaatteen halveksuntaa. Sellaiset ala-arvoiset uudelleenmuotoilut Fallisismin muodoista vain pilaavat mielen, kehon ja sielun, ja Hermeettinen Filosofia on aina varoittanut näistä ala-arvoisista opetuksista, jotka pyrkivät kohti himoa, kevytmielisyyttä ja Luonnon periaatteiden perversiota. Jos tavoittelet sellaista oppia, sinun pitää mennä muualle sitä etsimään — Hermetiikka ei sisällä mitään tällaista. Puhtaille kaikki asiat ovat puhtaita; pilaantuneille kaikki asiat ovat pilaantuneita.

 

Artikkelin julkaissut Kybalion

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.