Four pillars

Lähetä tämä kirje kansanedustajallesi

Kirjeen on kirjoittanut omalla nimellään Martti Koski, mutta voit varmasti muokata kirjeen tekstiä sopivaksi ja omalle nimellesi.

Martti Kosken kotisivut:

http://www.saunalahti.fi/~makako/mind/

Suomen joukkovainotut ry:

https://targetedindividualsfinland.wordpress.com/2019/05/08/the-journey-begins/

Facebook-ryhmä:

https://www.facebook.com/groups/1763926883865041/

 


Pyyntö tutkimuksen järjestämisen edesauttamiseksi

Arvoisa kansanedustaja

Kirjoitan teille Suomen joukkovainotut ry:n puolesta. Yhdistys ajaa joukkovainoamisen uhreiksi joutuneiden suomalaisten asiaa, jotka ovat osa laajempaa kansainvälistä n. 50 000 henkilön ryhmää, joka kutsuu itseään nimellä Targeted Individuals (TI). Joukkovainoaminen (engl. gang stalking) eroaa tavallisesta vainoamisesta siten, että uhria vainoaa järjestäytynyt joukko ihmisiä, joka voi olla hyvinkin suuri.

Suomen joukkovainotut ry, samoin kuin tämä laajempi kansainvälinen ja osittain järjestäytynyt ryhmä on vakuuttunut, että monet heistä ovat myös uudenlaisten ihmiskokeiden eli erilaisen etänä suoritetun elektronisen häirinnän uhreja. Häirintä voi olla mm. sellaista, jollaisen uhreiksi USA:n Kuuban-lähetystön työntekijät väitetysti joutuivat, tai kuuloaistimusten aiheuttamista uhrille mikroaaltojen tai radiotaajuuksien avulla.

Elektroninen häirintä pystytään myös todistamaan mittauksella, jollaisesta ehkä parhaana esimerkkinä Japanissa uhrien itse järjestämä mittaus, joka on tehty spektrianalysaattorilla. Alla ylemmässä kuvassa (katso kuvat kirjeestä) normaalista verrokkihenkilöstä suojatussa tilassa tehty mittaus, ja alemmassa kuvassa ylläkuvattujen kaltaisten ihmiskokeiden uhrista samassa tilassa tehty mittaus. Kuvasta näkyy että ihmiskokeiden uhrista tehdyssä mittauksessa on useita ”piikkejä” monilla taajuuksilla, jotka osoittavat, että uhrista ”säteilee” radioaaltoja.

Kuten päiväkirjassani kerron, Suomessa henkilö, joka uskoo olevansa elektronisen häirinnän uhri ja menee poliisille ja pyytää, että asia tutkitaan, ohjataan helposti poliisin toimesta mielenterveysviranomaisille ja sitä kautta tahdonvastaiseen hoitoon mielisairaalaan. Hän ei siis saa asiallista tutkimusta, joka sisältäisi mittauksen ja mahdollisten implanttien etsinnän missään vaiheessa, vaan sen sijaan hänet julistetaan mielisairaaksi. Tällaisia kohtaloita on joukossamme useita.

Maailmalla joukkovainottujen (TI) ryhmissä on järjestetty useita mittauksia ja muita tutkimuksia, joissa tutkituista on mm. löytynyt erilaisia implantteja, joita mahdollisesti hyödynnetään elektronisessa häirinnässä. Siitä huolimatta tiedossani ei ole yhtään tutkimuslaitoksen tai poliisin mittausta, jossa olisi yritetty toistaa (duplikoida) uhrien positiiviset mittaustulokset tai etsiä implantteja. Ainoat tutkimukset, joita jotkut yliopistot ovat suorittaneet, ovat pelkkiä kyselytutkimuksia, joissa lähdetään epätieteellisesti etukäteisolettamuksesta, että uhrit ovat mielisairaita.

Vastaavia tapauksia Suomen historiasta löytyy 1930-luvulta, jolloin poliisi kieltäytyi tekemästä vakavia tutkimuksia henkilöistä, jotka joutuivat Lapuan liikkeen muiluttamisten, muurahaispesässä istuttamisten, ja muunlaisten vainojen uhriksi. Paitsi poliisin-, kansanedustuslaitoksen- ja oikeuslaitoksen – myös lehdistön ja muiden tiedotusvälineiden suhtautuminen uhrien asiaan, oli samanlainen, kuin se on nyt elektronisen joukkovainoamisen uhreihin.

Euroopan lähihistoriassa Naton Project Gladio – jonka yhteydet Suomeen ovat jääneet epäselviksi – harjoitti hieman samanlaista toimintaa. DDR:ssä Stasilla oli käytössään ohjelma nimeltä Zersetzung, jossa kohdehenkilö yritettiin tuhota psykologisesti ja jossa käytettiin paljon samanlaisia menetelmiä, jollaisista TI:t Suomessa ja ympäri maailmaa ovat raportoineet.

Koska – samoin kuin 30- luvulla, Lapuan liikkeen aikana – kansanedustuslaitos on viime kädessä vastuussa niin poliisin kuin oikeuslaitoksen toiminnasta, toivoisin teidän kansanedustajien kiinnittävän huomiota poliisin ja mielenterveysviranomaisten toimintaan tässä asiassa, ja edesauttavan, että mahdollisille ihmiskokeiden uhreille, joita yhdistyksemme edustaa, järjestetään asiallinen tutkimus, johon kuuluisi implanttien etsintä ja spektrianalyysitutkimus, joiden mahdolliset positiiviset tulokset johtaisivat rikostutkimuksiin. Testi voitaisiin järjestää ryhmätestinä, jolloin kustannukset henkeä kohti eivät olisi kovinkaan suuret.

Kunnioittavasti Suomen joukkovainotut ry:n puolesta,

Martti Koski, puheenjohtaja

Tärkeitä asiaan liittyviä linkkejä

Asian kokonaisuus tulee paremmin käsitettäväksi tutustumalla oheiseen liitteeseen, salassa pidettyyn keksintöön, jota on kehitetty vuosikymmeniä eli elektroniseen verbaalisten ajatusten lukutegnologiaan.

Valitettavasti niille kansanedustajille joiöta puuttuu englannninkielen taito -ainoa Suomenkielinen artikkeli joka vähän sivuaa asiaa on tämä Helsingin Sanomissa äskettäin julkaistu juttu

Liitteessä on minun kertomukseni Kanadasta, Edmontonista, ja linkki Dorothy Burdickin kirjaan, Such things are known. Ne molemmat yhdessä todistavat, että elektronista ajatustenlukua kehiteltiin salassa jo 1980 luvulla. Siellä on myös leikkeitä Facebook-mindcontrol sivuilta, jossa käy selville että ajatustenluku on todellisuustta useille uhreille. Itse asiassa näitä leikkeitä voisi kerätä huomattavasti enemmän haluttaessa.

Samoin ”katuteatteri” ja erilaiset muut gangstalking–tyyppiset vainon muodot, muuttuvat mielekkäiksi, kun uhrin palaute manipulointiin, saadaan hänen ajatuksiaan lukemalla – tietysti hänen tietämättään.

Mielestäni Suomen kansanedustuslaitoksen tulisi olla varuillaan, että kansanedustajien ajatuksia ehkä voidaan lukea elektronisesti, ja mahdollisesti niitä voidaan myös manipuloida. Tämä olettaen että Suomen turvallisuusviranomaiset eivät ole tietoisia kyseisistä tekniikoista.

Kansainvälisen joukkovainoamisen ja elektronisen häirinnän uhrien etujärjestön kotisivut: http://www.pactsntl.org

USA:n hallituksen bioeettisen komission 5. kokouksessa vuonna 2011 kuultiin lukuisten joukkovainoamisen ja elektronisen häirinnän uhrien todistukset: https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcsbi/meeting-five.html https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcsbi/node/225.html

USA:n Kuuban-lähetystön työntekijöitä häirittiin väitetysti mikroaaltoaseilla: https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/201809022201176458

https://www.nytimes.com/2018/09/01/science/sonic-attack-cuba-microwave.html

USA:n armeija on kehittänyt energia-aseen Active Denial System (ADS): https://en.wikipedia.org/wiki/Active_Denial_System

USA:n armeijan alihankkija Raytheon kehitti ADS:stä pienemmän version Silent Guardian:

https://www.wired.com/2009/08/pain-ray-first-commercial-sale-looms/

https://www.nbclosangeles.com/news/local/New-Laser-Weapon-Debuts-in-LA-County-Jail-101230974.html

Tutkimuksia mikroaalloilla tai radiotaajuuksilla aiheutetuista kuuloaistimuksista: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17495664

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14628312

USA:n oikeusministeriön vuoden 2006 kyselytutkimukseen perustuvan raportin mukaan 3,4 miljoonasta vainoamisen uhrista 13,1 prosentin kohdalla vainoajia oli kolme tai useampi: https://www.justice.gov/sites/default/files/ovw/legacy/2012/08/15/bjs-stalking-rpt.pdf

Saksan Liittotasavallan Stasi-arkistoja hallinnoivassa virastossa (BStU) työskennellyt historioitsija Hubertus Knabe puhuu Zersetzung-ohjelmasta Ted-luennollaan: https://www.ted.com/talks/hubertus_knabe_the_dark_secrets_of_a_surveillance_state/transcript

Toinen Stasin arkistoihin perehtynyt historioitsija Max Hertzberg kuvailee Zersetzung-ohjelman menetelmiä yksityiskohtaisesti: http://www.maxhertzberg.co.uk/background/politics/stasi-tactics/

Yksi vastaus artikkeliin ”Lähetä tämä kirje kansanedustajallesi”

  1. minä haluan että ajetaan kuuhun net jotka on vastuussa tästä jatkuvasta kivusta ja särystä minkä henkisesti ja fyysisesti koen jo kahta kytä vuotta! ja että eduskunta tulisi ihmiskunta vastaan !! tarjoaisi kaikille tasaarvoista mahdollisuutta elelä noraalia elämää parhaksi näkemälään tavalla ilman mahdollisuutta ohjata ihmisen elämän kulkua henkimaailman kautta tällä tavalla henkisellä tai sitten fysiselä vakivallalla luomalla uhrille tuntematon pelikenttä missä on niukka mahdollisuus tulla nähty tai kuultu tilanteessa joka ei kestä hetkeä kään päivävalo!! vannon että meitä on miljoona sielä täällä ja ympäri maa palloa joka tarvii koko elämänssä takasin omin käsiin näiltä seinähulluilta sadomasokisteiltä! , tämä on niin raakaa elämän muoto mihin meitä pakotetaan että vertaus kuva ei saa oikestaan muuta kun toisten omalla kokemuksella joten kokeilkaa ihmeessä!! voiko olla vaikea ajella asiaa samalla tavalla kun muutkin eduskunnassa!! , suomi velvoitetaan kunioittaa lain voimiin ihmis oikeuksia ja niissä sanotaan että jokaselle on annettu oma ääni ja jokaista tulisi kuulla, jokaisella tuli syntyeessä omat aivot ja näihiin ei saa mielivaltaisesti vaikuttaa!!, mitä tähän muuta nyt tarvitaan ratkoon tätä pulma ko mun aivot on mielivaltaisesti vaikutuksen alla 24/7, tieden pätkää olen lukenut ja päässyt siihen ymmärrykseen että valtio tästä tulisi olla vaikeeta syytellä, tähän menneessä siviilissä olleet uhrit on aivan tyhjillään ilman virallista sidettä toimiksi antajista joten mustaa valkosta vaadittu sidettä täällä päin nimeni alla ei vaan löydy. Mieleni vaikuttaja voi ihan hyvin olla joku roska kuski ilman ajokortti mutta hyvä tuntemus elektroniikkaan ja alitajuntaan vaikuttaviin, eli paljon aikaa varmaan kirjojen parissa kun internetti ei ollu ilmaista 20 vuotta sitten ja kaikki ei ollut niin saatavillaan kun nyt esim akademia pite edun kautta saan iteseeni niin ymmillään että hullua, jos mietitte vaikka tämmonen senario, olen uhri, mulla ei ole sairauksia, silti tilannetta luodaa uskotakseni että minulla olisi laktoosi intoleranssi, ja että minun pitäissi säädellä ruokavaliootani vältääkseni ripulointi joka ei sitten liity ruokaan mitenkään. vaan vajnojani haluaa edetä minun elämän hankaloitamisessa, ja luoda lisä reseptoriikka kontaktia enemmän tutkituilla viestittäjillä saadakseen suurempi kontakti minun kehon, laajempi kontakti aikaa viestittäjään tietää enempää aikaan saamista, enempi tuhoa uhrissa siis. tätä ko on ollu puhetta väki kuolee niin tekijillä on taustana tutkittu, ja kaikki missä on tunnettu viestin välitys ja mahdollisuus vaikuttaa ne tutkii mahdollisuus kun tietää ne vaikuttaa, menneessä oli hullut lääkkärit ja cannabis/ lsd esim josta on julki tullu aikoja sitten tietoa ja menetelmistä ollan adoptoitu osia sopivaksi nyky aikaan. ollaan kuitenkin niin pitkällä että siittä ajasta on kartoitettu mitä viestittäjät tekee aivoissa ja uhreja saadan seitsemanteen kerroksen ikkunasta ulos ja patologi ei ymmärrä katsoa tarkkaan mitä siinä kuoleen ihmisen sisällä oiken oli, vainojat jättää mahdollisuus saada sarjamurhaaja sakki kiini kun kaikki mitä kuolin uhrin geneettisessä väärin on on luotu ja se on melkoinen lataus semmosta niin kun ydin reaktorista hiukasten halkaisun jäljestä jää, se normaalisessa elämässä poikeaa ja SE pitäisi paistaa läpi ko kolmas nänni kun patologi katsoo. tämä on aivan järjetöntä, se pitäisi näkyä niinkin selkeästi kun pennulla staatinen lataus joka odottaa maadatus hetki että päässee purkaantuun ja kun purkantuu kuolut ei voi palautua ko se on henki pois, mitä valtio odottaa, kun kirjoitti itselleen myös laki joka sanoo että jos pätevyys ei katta työkuva pitää hankkia lisää pätevyyttä tai vaihtaa virkaa, faktat on saatavilla. kaikki on selkeetä, sitä ei suodaan ja laki takaa ihmis oikeudet. ei pidä missään nemessä antaa tämän jatkaa ja se saa loppua se sormien välistä katsomiene kun se ei taka parempaa tulevaisuus kellekkään, pieni vinkki kaikille on oppia tunteen itseenssä ja mietiä onko se ihan yksin siellä henkisessä päivät pitkiin,tämä on meinannu yleistynyt sen verran paljon scandinaviassa kin että mulla on uhria naapurissa useita ja ne toimii myös peli nappulanna tässä luodussa pelikentässä, henkisesti ja fyysisesti.. niin ja juu, oon sitä mieltä että lääkärit vois tulla kanssaa lähempää ja poliisit kans, että niitä ei tartisi muut pelkää tai tulla väärin ymmärretetyksi kun kertoo että vintti on täynnä tonttuja joka osaa painaa reseptoriikkaa niin että..ja että sano niille ei saa koko päivää.. niin pitää varmaan vahvistaa ihmisen oikeus eikä kysellä mitä vois nyt tehä, toimi kuva on kuiten sama kun aina ja sen on alkaa tutkimaan tuttuun kuvan rikosta. puhutella ympäristö ja luoda syyttäjälle tarjoitavaa kokonais kuva tapahtumista, ensi sija valtion on puuttuttavaa siihen mitä ollaan kaikki luvattu vahvistaa ja se on ihmis oikeudet sitten on se hetki kun mikään ei etene ..abbat..eli ulkomaalla on ihmis oikeus konsultointi joka on myös suomessa mutta on aika tompelot vejarit, veikkan että kaikki uhrit huutaa kaikkien puolesta ja kyse on maan laajainen ihmis ryhmä tässä vaiheessa jotta kidutetaan kuoleeksi ja pitäisi puuttua, mennän korkeamalle tahdolle. nyt tää on koko maa pallolla tuttu ja un tietää, suomi tietää. lainan itseeni ja sanon ” mulla on oikeus elä koskettomanna ja ilman mielivaltaista vaikutusta, minulla on oikeus tulla kuultuuksi kuten kaikki muut uhrit, ihmiset. minulla on kanssa ihmisien kanssa asiaa mihin pitää puuttua kovalla kouralla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.