Synteettisen telepatian juridiset kysymykset

Elon Musk on lähettämässä tuhansia satelliitteja Maapalloa kiertämään. Onko näiden satelliittien todellinen tarkoitus lukea ajatuksiamme?


Olen tutkinut sekä Yhdysvaltojen että Yhdistyneen kuningaskunnan asiaa koskevia oikeudellisia oppeja selvittääkseni synteettisen telepatian käytön tai käyttöönoton laillisuutta. Ensinnäkään ei ole olemassa lainsäädäntöä, joka sallisi tällaisen teknologian käytön tai jossa määriteltäisiin tällaisen teknologian kohteena olevien henkilöiden oikeudet.

Rajoitukset on siis löydettävä kunkin maan rikoslainsäädännöstä, ja niitä todellakin on olemassa. Sekä Yhdysvaltojen että Yhdistyneen kuningaskunnan terrorismiin liittyvien lakien tulkinnat kieltävät selvästi teknologian käytön. Koska rikosoikeudellisen perusopin mukaan ”kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä”, valtion palveluksessa tehdyt rikolliset teot eivät eroa muista rikollisista teoista.

Lainsäädäntö

Yhdysvaltain lainsäädännössä 2332a. Joukkotuhoaseiden käyttö, kuuluu seuraavasti:

(b) Yhdysvaltojen kansalaisen tekemä rikos Yhdysvaltojen ulkopuolella. — Yhdysvaltojen kansalainen, joka ilman laillista lupaa käyttää joukkotuhoasetta Yhdysvaltojen ulkopuolella tai uhkaa, yrittää tai vehkeilee käyttää joukkotuhoasetta Yhdysvaltojen ulkopuolella, on tuomittava vankeusrangaistukseen vuosiksi tai elinkaudeksi, ja jos seurauksena on kuolema, rangaistuksena on kuolema tai vankeusrangaistus vuosiksi tai elinkaudeksi.

(c) Määritelmät. — Tässä pykälässä tarkoitetaan —

(2) termi ”joukkotuhoase” tarkoittaa —
(A) mikä tahansa tämän pykälän 921 §:ssä määritelty tuhoava laite;
(B) mikä tahansa ase, joka on suunniteltu tai tarkoitettu aiheuttamaan kuolemaa tai vakavia ruumiinvammoja vapauttamalla, levittämällä tai vaikuttamalla myrkyllisiä tai myrkyllisiä kemikaaleja tai niiden esiasteita;
(C) aseet, jotka sisältävät biologista ainetta, toksiinia tai vektoria (kuten nämä termit on määritelty tämän lain 178 pykälässä); tai
(D) mikä tahansa ase, joka on suunniteltu vapauttamaan säteilyä tai radioaktiivisuutta ihmiselämälle vaarallisella tasolla.”

http://www.law.cornell.edu/uscode/718/usc_sec_18_00002332—a000-.html

Asiaa koskeva lauseke on 2(D). Synteettinen telepatiajärjestelmä, joka on samankaltainen kuin aiemmassa artikkelissani hahmoteltu, rikkoisi tätä lauseketta. Laitteena, joka lähettää säteilyä sellaisella tasolla, että se voi tuottaa aistien ja lihasten hallintaa, joka voi osoittautua vaaralliseksi ihmishengelle (esim. sydämen vajaatoiminnan, häiriötekijöiden ja pitkäaikaisten stressivaurioiden kannalta), on laitonta ”käyttää”, ”salaliittoutua käyttämään”, ”yrittää käyttää” tai edes ”uhata käyttää” tällaista laitetta. Tämä koskee teknologian käyttöä sekä Yhdysvaltojen kansalaisia että ulkomaalaisia vastaan. Tärkeää on huomata, että ei ole mitään rajoitusta sille, miten kyseinen säteilytaso on vaarallinen ihmishengelle, vaan ainoastaan sille, että se on vaarallista.

On mielenkiintoista huomata, että kuolemanrangaistus on olemassa kuolemantapauksissa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuoden 2000 terrorismilaki kuuluu seuraavasti:

(1) Tässä laissa ’terrorismilla’ tarkoitetaan toiminnan käyttöä tai sillä uhkaamista, jossa —

(a) toiminta kuuluu (2) momentin soveltamisalaan,

(b) käytön tai uhkauksen tarkoituksena on vaikuttaa hallitukseen tai pelotella yleisöä tai yleisön osaa, ja

(c) käyttö tai uhkaus tehdään poliittisen, uskonnollisen tai ideologisen asian edistämiseksi.

(2) Toimi kuuluu tämän alakohdan soveltamisalaan, jos se —

(a) sisältää vakavaa henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa,

(b) sisältää vakavaa omaisuuden vahingoittamista,

(c) vaarantaa muun henkilön kuin teon tekijän hengen,

(d) aiheuttaa vakavan vaaran yleisön tai yleisön osan terveydelle tai turvallisuudelle, tai

(e) on suunniteltu vakavasti häiritsemään tai vakavasti häiritsemään sähköistä järjestelmää.

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000011_en_2#pt1-l1g1

Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä on osoitettava kolme seikkaa, eli 1 kohdan ab alakohdan b ja c alakohdan on osoitettava olevan totta.

Osan 1(a) osalta relevantti lainkohta on 2(c) edellä mainituista syistä. Tässäkään laissa ei määritellä, ”miten” henkilön henki on vaarassa, vaan ainoastaan, että se on vaarassa. Se voi olla mitä tahansa, auton ajamisesta hajamielisessä tilassa tai stressin aiheuttamisesta, joka voi johtaa sydämen vajaatoimintaan.

Osan 1 kohdan b alakohdan osalta tämä on automaattista, koska ”laatikossa olevan kuulustelijan” perustehtävä on pelottelu ja koska kohde edustaa ”yleisön osaa” eri määritelmien mukaan. Kyseinen ”osa” voi olla tietty yhteisö, ryhmä tai pelkästään kuulusteltavaan ryhmään kuuluminen.

Lopuksi totean 1 kohdan c alakohdan osalta, että ilman erityislainsäädäntöä tällaisen tekniikan käyttämiseksi käyttöönottoa olisi ohjannut kansallinen turvallisuuspoliittinen agenda. Koska tämä on johdettu poliittisista ja ideologisista kannoista ”In Defense Of The Nation” tai ”In Defense Of The Realm”, se on suoraan suunnattu näiden asioiden ”edistämiseen”.

Suurin osa rikoksista on lueteltu vuoden 2000 terrorismilain 3 osan kohdassa ”Terroristinen omaisuus”.

Lisäksi on rikos olla ilmoittamatta tällaisista tapauksista:

9 Velvollisuus paljastaa tietoa

(1) Tätä pykälää sovelletaan, jos henkilö —

(a) uskoo tai epäilee, että toinen henkilö on tehnyt jonkin 15-18 §:n mukaisen rikoksen, ja

(b) perustaa uskomuksensa tai epäilynsä tietoihin, jotka tulevat hänen tietoonsa elinkeinon, ammatin, liiketoiminnan tai työn harjoittamisen yhteydessä.

(2) Henkilö syyllistyy rikokseen, jos hän ei ilmoita poliisille niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista —

(a) uskomustaan tai epäilyään, ja

(b) tietoja, joihin se perustuu.

Johtopäätös

Vaikka monet ryhmät vaativat erityistä lainsäädäntöä näitä teknologian muotoja vastaan, on selvää, että nykyiset rikoslainsäädäntö ja -säädökset ovat riittäviä sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että Yhdysvalloissa. Tulkinnat ovat suoraviivaisia ja vastaavat hyvin säädösten tarkoitusta. Lisäksi kyse on vain kahdesta terrorismilain muunnelmasta, ja tällainen teknologia voisi rikkoa monia muita lakeja, joihin liittyy sekä rikos- että siviilioikeudellisia velvoitteita. Ihmisoikeuslainsäädäntö on tästä hyvä esimerkki.

Kansainvälinen oikeus on hieman monimutkaisempi, eikä sitä käsitellä tässä. Yksi pieni huomio tehdään kuitenkin ulkoavaruussopimukseen liittyen: mikä tahansa satelliittiteknologia voi rikkoa sopimusta, jos se määritellään ”joukkotuhoaseeksi”.

Jos Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat toteuttaneet tällaisia sijoituksia salassa, voimme vain arvailla Venäjän federaation tai Kiinan salamyhkäistä vastausta. Näin ollen avaruus saattaa olla paljon voimakkaammin militarisoitu kuin kukaan epäilee.

 

Artikkelin julkaissut newsvine.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.