fbpx

Ensikontaktiin valmistautuminen

Huom: Tämä sessio alunperin kanavoitiin japanilaisen yleisön edessä kääntäjän avulla Tokiossa. Tämä nauha ei ole saatavilla (paitsi Japanissa), kuitenkin useat muut nauhat käsittelevät samaa aihetta, sekä kirja Preparing for Contact: A Metamorphosis of Consciousness.

Lyssa Royal: On ilo olla teidän kaikkien kanssa tänään.

Jälleen kerran, annan lyhyen esittelyn siitä miten aloin kanavoimaan niille jotka eivät ole tarinaa kuulleet. Läpi lapsuuteni olin aina ollut kiinnostunut psyykkisistä ilmiöistä, mutta vuonna 1979 näin UFOn perheeni kanssa ja se todella suuntasi minut sille polulle millä olen nyt. Siihen aikaan olin korkeakoulussa opiskelemassa psykologiaa. Jotkut opinnoistani liittyivät hypnoosiin. Ja opiskellessani hypnoosia opin menemään hypnoottiseen transsiin stressin lievittämiseksi. Ja kun olin tässä itsehypnoosissa, aloin tajuta että intuitiivinen kyvykkyyteni kasvoi. Joten voitte nähdä miten UFO-havainnon yhdistäminen transsitilaani loi perustan sille mitä teen nyt. Olin edelleen kiinnostunut psyykksisistä ilmiöistä ja minulla oli erittäin mielenkiintoinen uni, joka oli käännekohta. Unessa olento materialisoitui eteeni ja kosketti kaikkia chakrojani ja sanoi, ”Sinusta tulee kanava.” Joten aloitin kanavaksi muuttumisen prosessin, joka oli kahdeksan vuotta sitten. Ja se on pitkä kehitysprosessi, joka ei mielestäni lopu varmaan koskaan. En todellakaan usko, että minut valittiin tekemään sitä mitä teen, vaan että yksinkertaisesti olin tehnyt sopimuksen toisten olentojen kanssa, että me työskentelisimme yhdessä kumppaneina. Ja mielestäni kanavana olo on jotain mitä kaikki voivat tehdä. Se on samanlainen idea kuin ihmiset, jotka syntyvät luontaisen urheilukyvyn kanssa. Jotkut joutuvat tekemään vähän enemmän hommia urheilussa. Joten ehkäpä synnyin luontaisen kyvyn kanssa, mutta se ei tarkoita että olen ainoa tällainen ihminen joka voi kanavoida. Kuka tahansa, joka tekee tarpeeksi hommia kanavana olemisen eteen, voi sellaisena toimia.

Joten sen tyypin kanavointia jota te tänä iltana näette minä kutsun puolitajuiseksi kanavoinniksi. Se tarkoittaa, että en kokonaan lähde pois kehostanu. Sen valinnan tein olentojen kanssa, sillä halusin todellakin, että kyseessä on kumppanuus. Joten menen transsitilaan, joka minusta tuntuu siltä kuin nukahtaisin ja uneksisin. Ja koko kanavointisessio tuntuu kuin suurelta unelta. Joten kun herään session jälkeen, en oikeastaan mieti sitä mitä session aikana tapahtui, ja sitten se vaipuu pois muististani kuin uni aamulla herätessä.

Tänä iltana te kuulette kahdesta olennosta. Ensimmäinen kutsuu itseään nimellä Germane. Sillä ei ole yhteyttä St. Germainiin. Nimi valittiin englanninkielen takia, jossa sana germane tarkoittaa ”peräisin samasta lähteestä”. Ja hän valitsi nimen heijastellakseen ideaa siitä, että hän ja muut tulevat samasta lähteestä. Germane ei ole mies eikä nainen, vaan itse asiassa ryhmätietoisuus, joka on varsin kiinnostunut galaktisesta historiasta.

Toinen olento josta kuulette tänään kutsuu itseään nimellä Sasha. Sasha on fyysinen avaruusnaisolento Seulasten tähtikuviosta. Hän sanoo, että hän on myös minun tuleva korkeampi itseni. Yhteyteni Sashaan on jonkin verran vahvempi kuin Germaneen, koska me olemme reinkarnationaalisesti yhteydessä. Meillä on todella vahva emotionaalinen yhteys. Ja hänen yhteiskunnassan hän on niinkutsuttu psykososiologi tai kulttuurinmuokkaaja. Hän erikoistuu työskentelemään planeettojen parissa, jotka ovat juuri heräämisen partaalla ja alkamassa saada yhteyttä galaktiseen naapurustoon.

Nyt menen kanavointitilaan, joka ottaa arviolta noin parikymmentä sekuntia.

Germane: Noniin, Germane täällä. Tervehdys teille. Se on ilo olla teidän kanssanne täällä tänä iltana. Meillä on paljon innostavaa informaatiota jaettavana teille. Koko avaruusolentokontaktin idea on saanut paljon kiinnostusta viime aikoina. Imhset alkavat aistia, että aika on käsillä. Ja itse asiassa me olemme samaa mieltä siitä ideasta. Kuitenkin, kontakti itsessään, se miten se tapahtuu, voi tapahtua huomattavasti erilaisemmalla tavalla kuin miten se kuvitellaan. Joten tänä iltana me annamme teille jonkinlaisen yleiskuvan kontaktista, siitä miten se tapahtuu ja miten voitte sen ymmärtää.

Nyt me olemme luonnostelleet seitsemän askelta, jotka johtavat kontaktiin. Ja nämä, vaikka ne ovat numeroitu yhdestä seitsemään, eivät välttämättä ole pakko olla tässä järjestyksessä. Jokainen näistä seitsemästä askeleesta on olennainen osa koko prosessia.

Tuhansien vuosien ajan Maapallon ihmiset ovat olleet kontaktissa avaruusolentoihin. Kuitenkin useimmat avaruusolennot joutuivat ihmisten palvonnan kohteiksi. Se ei koskaan ollut tasapuolista vaihdantaa. Tämä loi kaikenlaisia konflikteja historiassanne ja se on luonut erilaista uskonnollista palvontaa. Ja periaatteessa koska ihmisistä tuntui, että avaruusolennot ovat heitä paljon voimakkaampia, he antoivat oman valtansa heille.

Te massatietoisuutena olette nyt päättäneet olla toistamatta tätä kuviota. Ja niinpä te teette hommat hieman eri tavalla tällä kertaa; luotte kontaktin tasapainon ja keskittyneisyyden pisteestä. Ja niin meidän kuvaamamme seitsemän askelta tulevat kertomaan teille oman evoluutioprosessinne olennaiset osat teidän valmistautuessa avoimeen kontaktiin.

Ensimmäinen on ilmiselvä — tunnustakaa vääjäämättömyys. Se tarkoittaa yksilötasolla seuraavaa: Että menette itseenne ja alatte käydä läpi avaruusolentokontaktiin liittyviä tunteitanne. Alkakaa tuntea sen vääjäämättömyys. Ja olkaa sovussa sen vääjäämättömyyden kanssa. Alkakaa pitää sitä kiinteänä todellisuutena, eikä niinkään pelkkänä toivona. Koska kun te toivotte jonkin asian ulkopuolellanne tapahtuvan, ette koskaan saa sitä tapahtumaan. Kontaktin toivominen ei ole sama asia kuin sen vääjäämättömyyden tunnustaminen. Teidän luodessanne todellisuuden itsestänne, te manifestoitte todellisuuden ulkopuolellanne.

Toinen komponentti on henkilökohtainen totuus vs. disinformaatio. Se tarkoittaa, että alatte tutkia kaikkea Maan ulkopuolista koskevaa informaatiota, joka teille on saatavilla. Ja alatte nähdä. On ookoo sysätä osa informaatiosta syrjään jos se ei tunnu oikealta. Alkakaa rakentaa sisällenne henkilökohtaista totuutta uskomuksistanne avaruusolentokontaktia koskien. Älkää olko huolissanne siitä mikä on oikein tai väärin, vaan tuntekaa se yksinkertaisesti sisällänne. Kun teette tämän luonnollisen asian, se auttaa teita vahvistamaan uskomustanne avaruusolentokontaktin todellisuuteen. Teille on erittäin tärkeää tunnustaa henkilökohtainen totuutenne avaruusolentokontaktista. Kaikki informaatio, joka teille esitetään kirjoissanne ja televisiossanne, ei ole totta. Ja lopulta ainoa merkityksellinen totuus on se, mikä on teille merkityksellistä.

Kolmas komponentti tarkoittaa ihmisyyden syleilyä. Tämä on erittäin merkityksellinen komponentti, koska monilla ihmisillä on näitä visioita avaruusolennoista laskeutumassa ja tulossa ulos heidän aluksistaan ja te kaikki juoksette niiden luo syleilemään niitä. Se on idealistinen visio. Miten voit odottaa sen oikeasti tapahtuvan kun ette voi edes syleillä toisianne? Niin kauan kun jatkatte erillisyyden luomista toistenne kesken, silloin kontaktin aikaansaaminen tulee olemaan erittäin vaikeaa. Tämä ei tarkoita, että teidän on mentävä ja halattava ja rakastettava ihmisiä joille ette normaalisti niin tekisi. Se mitä me tarkoitamme on, että alkaisitte yksinkertaisesti tunnustaa, että jokainen maailmanne aspekti on elintärkeä osa koko planeetan evoluutiota. Joten jopa se känninen koditon kadulla, joka on äärimmäisen epäonninen, on tärkeässä tehtävässä koko planeetan evoluutiossa. Jopa raiskaajat ja murhaajat, niin paljon kuin ette haluaisikaan heidän läsnäoloaan tunnustaa, ovat myös tarjoamassa evoluutiollenne oppimistyökalua. Joten me tarkoitamme sitä koko ihmiskunnan syleilyllä. Yksinkertaisesti oppikaa olemaan tuomitsematta toisianne. Ja antakaa sen olla siinä mikä on. Vain tuolloin voitte todella sallia avaruusolentojen läsnäolon todellisuuteenne.

Seuraava komponentti — numero neljä — lajien välinen kommunikaatio. Teillä on, esimerkiksi, avaruusolentojen lajeja Maapallolla juuri nyt. Delfiineillä ja valailla on saman tyypin tietoisuus kuin ihmisillä, mutta erittäin, erittäin eri todellisuudet. Ja näin kommunikaatio lajienne välillä voi olla erittäin, erittäin haastavaa. Ette voi käyttää kieltä. Joten jos harjoittelette muita kommunikointitaitojanne, pääsette käyttämään kaikkia tarvitsemianne taitoja jotka lopulta luovat avoimen yhteyden avaruusolentoihin. Se on ollut helppoa fantasioida kontaktin olevan kuten elokuvissa. Ja että kaikki humanoidit näyttäisivät teiltä. Että me puhuisimme samaa kieltä. Mutta todellisuudet ovat erittäin, erittäin erilaiset. Nyt jos kuvittelette miten erilainen todellisuutenne on valaan todellisuudesta, voitte nähdä siinä ison eron. Ja on ainakin yhtä paljon eroa ihmisen ja Plejadin välillä. Joten sitten voitte aloittaa avoimen kommunikaation muiden lajien kanssa planeetallanne ja kehittää paljon muita tarvittavia taitoja, joilla avata keskusteluyhteys avaruusolentoihin.

Toinen tärkeä komponentti — numero viisi — pelkojen kohtaaminen. Ihmiset näkevät aina toiset omien pelkojensa läpi. Jos olette pelokas ihmisnen ja aina uskotte, että joku on käymässä kimppuunne, silloin manifestoitte uskomuksen elämänne jokaisella aspektilla. Joten avoin kontakti avaruusolentoihin tulee viemään nuo pelot siihen kontaktiin, ja jotkut saattavat oikeasti uskoa, että avaruusolennot hyökkäävät päälle. Joten ihmiset kykenevät ainoastaan integroituun kontaktiin kun he prosessoivat omia sisäisiä pelkojaan. Ja nämä pelot ovat sellaisia joista ette välttämättä ole tietoisia päivätajunnassa. Me puhumme erittäin, erittäin syvistä peloista. Kun alatte kirjaimellisesti kohdata näitä pelkoja ja vapauttaa niitä energiana planeetallenne, planeetta kevenee. Ja teistä tulee paljon helpompi laji avaruusolennoille kommunikoida.

Numero kuusi — integroikaa itsenne ja purkakaa seinät persoonan palasten välillä. Se mitä me tarkoitamme on tämä: Ihmistietoisuudella on monta tasoa ja jokaisen tason välillä on seinämä. Ja te pidätte paljon eri kokemuksia suljettuina näille eri tasoille. Me annamme teille dramaattisen esimerkin tästä. Sanotaan vaikka, että kimppuunne käytiin kadulla ja rahat vietiin ja teitä piestiin ja se oli erittäin traumaattista. Kokemus voi olla niin traumaattinen, että alatte tukahduttaa sen muistoa. Ja jotkut ihmiset voivat tukahduttaa koko muiston siitä eikä heillä ole päivätajuista muistoa siitä. Se tarkoittaa, että pelko, tuo kokemus siitä oli aiheuttanut kaiken tuon pelon, joka sitten tukahdutetaan ja sullotaan yhdelle näistä tasoista ,joka ympäröidään reunalla niin, että tietoinen mielenne ei pääse siihen. Mutta päivittäisessä elämässänne voitte alkaa käyttäytyä erittäin pelokkaasti ja ette tiedä miksi koska teillä ei ole muistoa siitä. Ja nuo alitajuiset pelot sitten alkavat vaikuttaa päivittäiseen elämäänne. Tottakai avaruusolentojen kontaktissa, jos teillä on pelkoa, tuo pelko vaikuttaa kontaktin luonteeseen.

Ihmisillä näyttää olevan erittäin sirpaloitunut näkökulma avaruusolennoista. Heillä on vaikeuksia kommunikoida teidän kanssanne näistä sirpaleista johtuen. Joten kun aloitatte niiden integroinnin, nämä tasot, nämä rajapinnat eri tasojen välillä purkautuvat. Teistä tulee kokonainen persoona sen sijaan että olisitte kasa sirpaleita. Avaruusolennoilla on sitten helpompaa kommunikoida kanssanne. Ja tuo integroitu olotila on erittäin voimakas paikka missä olla.

Seitsemäs komponentti — ottakaa oma voimanne haltuun. Me tarkoitamme tätä kaikilla tasoilla. Yski taso voi olla sellainen, että monet ihmiset väittävät että on ollut maailmanhallitus, joka on siivonnut kaikki todisteet avaruusolennoista piiloon. Tätä informaatiota ei ole julkistettu koska ihmisillä sivilisaatiossanne ei ole valtaa tuoda totuutta julki. Jos te kaikki liittyisitte yhteen ja toisitte omat energianne yhteen, maailmalla olisi totuus muutamassa päivässä. Se on yksi tapa mistä puhumme.

Toinen on henkilökohtaisemmalla tasolla. Tämä liittyy viidenteen ja kuudenteen kohtaan. Oman voiman takaisin saaminen tarkoittaa, että tekee kaikkensa omassa itsessään selkiyttääkseen ja integroidakseen oman itsensä. Ja se voi tarkoittaa omien pelkojen kohtaamista. Ihmiskunta on nyt valmis astumaan rajan tuolle puolen. Olette kuin perhosia, jotka ovat juuri tulossa ulos kuorestaan. Tämä on vaikea paikka olla. Mutta se on myös äärimmäisen voimakas paikka olla. Jos te kaikki haluatte saada aikaan yhteyden avaruusolentoihin, miettikää niitä askeleita joita olemme juuri kuvaneet. Ja miettikää sitä mitä olette halukkaita tekemään saadaksenne aikaan tuon kontaktin. Me takaamme, että teidän muuntaessanne itsenne te saatte aikaan tämän halutun kontaktin.


Sasha: No, terve teille kaikille. Tässä on Sasha. Me olemme erittäin innostuneita olla täällä kanssanne tänä iltana. Me haluaisimme aloittaa kertomaan teille jotain informaatiota, joka voi auttaa teitä ymmärtämään kontaktikokemusta. Hetken aikaa me tulemme puhumaan ihmisten aivoaalloista. Ja me tulemme yksinkertaistamaan sen, jotta voimme esittää tämän informaation selkeästi. Ihmikokemuksella on neljä aivoaaltojen neljä päätilaa.

On beta-tila, jolloin te olette hereillä. Se on tila jolloin aivoissa tapahtuu paljon aktiviteettia. Se on erittäin hienovarainen aivoaaltojen tila. Ja se on tila jossa olette suurimman ajan päivästä. Ja sitten on alfa-tila. Kun olette alfa-tilassa, olette kevyessä meditaatiossa tai päiväunessa. Joten kun ajatte autoa tai jopa katselette televisiota, aivot hidastuvat hieman ja menevät meditatiiviseen tilaan nimeltä alfa.

Sitten on theta-tila. Thetaa esiintyy pääosin kun olette nukahtamassa. Se on unen ja valveen välinen tila. Se on myös syvän meditaation tila.

Ja sitten on delta-tila. Delta on se kun olette unessa.

Kaikki nämä aivojen tilat ovat olemassa yhtä aikaa. Kun olette alfassa, kolme muuta ovat käynnissä mutta hiljaa. Kun teillä on henkinen kokemus, visio tai saatte psyykkistä informaatiota, olette joko alfassa tai thetassa.

Me avaruusolennot kun kommunikoimme ihmisille, meidän tulee kommunikoida teille silloin, kun aivonne ovat vastaanottavaisimmassa tilassa. Beta, joka on hereilläolonne tila, on erittäin hienovaraisesti keskittynyt ja intensiivinen aivoaaltojen tila, ja meillä on silloin vaikeuksia kommunikoida kanssanne. Me yksinkertaisesti emme voi tihentää energiaamme ja keskittää sitä ulottuvuuteenne tarpeeksi, jotta todella tehokkaasti voisimme kommunikoida teille kun olette beta-tilassa.

Joten siksi me luotamme alfaan, thetaan tai deltaan, kun haluamme kommunikoida teille. Koska nuo ovat aivoaaltojen tiloja, joissa olette vastaanottavaisempia meidän kommunikaatiollemme. Nyt tässä on paradoksi. Teidän keskuudessanne teillä on uskomus, että ainoat validit kokemukset tapahtuvat beta-tilassa. Esimerkiksi, kun odotatte kahvilassa kahvia ja ystävänne tulee vierailemaan ja sanoo moikka ja istutte alas, se on kaikki beta-tilassa. Ja pidätte sitä todellisena ja validina. Kuitenkin, kontaktimme ei tapahdu beta-tilassa suurimmaksi osaksi. Siksi ihmiset sanovat ”Miksi avaruusolennot eivät näyttäydy?” Se johtuu siitä, että te odotatte meidän tulevan teidän beta-todellisuuteenne. Jotkut avaruusolennot eivät ole niin kehittyneitä, saattavat vierailla luonanne beta-tilassa. Mutta avaruusolennot kuten Plejadit ja Essassanit, me emme tavoita teitä siinä tilassa. Se on maailma jonne me emme voi tulla. Joten sen sijaan me kommunikoimme teille alfa-, theta- ja delta-tiloissa. Kuitenkin, kommunikaatiot noissa maailmoissa ovat valideja. Te pidätte sitä unena tai visiona ja että sillä ei olisi merkitystä. Ja sitten kun istututte hiljaa paikallanne sanotte, ”Missä te olette?” Me olemme aina olleet siellä. Mutta me kommunikoimme teille ainoastaan näissä maailmoissa, joista me tavoitamme teidät. On nyt teistä kiinni haluatteko validoida kommunikaation noissa maailmoissa. Me olemme varmoja, että useimmat teistä mahdollisesti joku päivä menevät päikkäreille sohvalle ja ehkä joku perheestänne on tullut huoneeseen ja herättänyt teidät ja sanonut, ”Minä menen kaverin luokse syömään.” ja sitten nukahdatte uudestaan. Ja kun heräätte myöhemmin, ette välttämättä muista että se oli unta vai tapahtuiko se ollenkaan. Ja niin siitä tulee erittäin aukkoisaa muistissanne. Kontakti on samanlaista. Kun me otamme yhteyden, teemme sen alfa-, theta- tai delta-tasoilla. Alfa olisi kevyt meditaatio. Theta olisi erittäin syvä meditatiivinen tila. Delta on unitila. Mutta kun palaatte beta-todellisuuteen, kommunikaatio noissa maailmoissa on täysin sivuutettu. Joten kontaktiin valmistautuminen ei oikeastaan tarkoita, että te odottaisitte avaruusolennon tulemista luoksenne. Sen sijaan se tarkoittaa, että alkaisitte herätä siihen kontaktiin mitä on tapahtunut kokoajan.

Monet teistä ovat kuunnelleet meidän puhuvan transformaatiosta kolmannesta tiheydestä neljänteen. Yksi niistä asioista joka tulee transformoitumaan teillä on teidän aivonne. Te tulette käyttämään vähemmän aikaa beta-tilassa ja enemmän aikaa alfassa tai thetassa. Ja asteittain alkaa tapahtua niin, että alfa on teille validi todellisuus. Ja kun alatte vaihdella alfan ja betan välillä, silloin alatte validoida kommunikaatiota paljon enemmän. Joten koko idea kontaktiin valmistautumisesta on todella tietoisuuden metamorfoosi. Me olemme aina olleet täällä. Ja me kommunikoimme ainoastaan niillä kanavilla joilla saamme teidät tavoitetuksi. Te opitte virittämään radionne eri tavalla. Se on yksi asia mikä tapahtuu transformaatiossa.

Olen henkilökohtaisesti tehnyt paljon työtä sivilisaatioiden kanssa niiden transformoituessa kolmannesta neljänteen tiheyteen. Ja olen katsellut heidän alkavaa kontaktin avaamistaan. Se on huikea, innostava prosessi. Joten älkää pitäkö sitä taakkana. Germane antoi teille seitsemän askelta. Me lisäämme yhden. Alkakaa validoida kokemuksenne, joita teillä on betan ulkopuolella. Ehkäpä saatatte ottaa vihkon ja kirjoittaa ylös kaikki erilaiset ajatukset ja visiot, joita teillä on päivittäin. Vaikka te epäilisitte että ne ovat todellisia. Ehkäpä jotkut teistä haluavat mennä hypnoosihoitajalle ja antaa hänen tuoda takaisin joitain kontakteja, joita teillä on ollut, jotka olette sulkeneet ulos muististanne. Useimmat teistä tässä huoneessa ovat olleet kontakteissa, joita ette muista tietoisesti. Mutta rajojen alkaessa hälvetä tietoisuudestanne, alatte muistaa.

Me kerromme teille tarinan siitä mitä kanavoijalle tapahtui. Tämä tulee kuvaamaan sitä mitä me tarkoitamme kontaktilla, jota ei muisteta tietoisella mielellä. Kanava ja hänen partnerinsa ajoivat kerran kaukaisella erämaa-alueella. Ja se oli intiaanireservaattimaata, eikä siellä näkynyt toista autoa horisontista horisonttiin. Kanava ajoi, ja yhtäkkiä hän kuuli äänen päässään, vaikka hän ei todella kuullut sitä vaan eräällä tavalla tunsi sen, ”Jotain tulee tapahtumaan”. Ja tottahan toki, kuten useimmat ihmiset, hän pelästyi. Mutta melkeni heti hän kuuli että auto lakkasi käymästä. Ei virtaa — ei mitään. Hän rullasi auton tien sivuun ja laittoi käsijarrun ja sammutti auton. Bensaa oli paljon. Hän ja hänen partnerinsa menivät ulos autosta ja avasivat konepellon. He katselivat sisään eivätkä nähneet mitään vialla, sulkivat konepellin ja menivät takaisin autoon, käynnistivät auton. Se toimi hyvin ja he ajoivat pois. Se on hänen muistonsa.

Haluatteko tietää mitä oikeasti tapahtui? Kun hän ja partnerinsa tulivat ulos autosta ja avasivat konepellin, heidän tietoisuutensa muuttui. He nopeasti menivät alfa-tilaan sitten thetaan. Thetassa minä ilmestyin heille ja me tapasimme. Se oli lyhyt tapaaminen. Me lähdimme pois. He menivät thetaan ja alfaan ja takasin betaan. He palasivat autoon ja ajoivat pois. Koska he elävät betassa, he eivät edes huomanneet että jotain keskeytystä oli. Mielen puolustusmekanismi loi havainnon jatkuvasta aikavirrasta. Mutta kuitenkin oli kontakti. Jos kanava ja hänen partnerinsa eivät olisi sirpaloituneita heidän tietoisuudentasojen välisten rajojen suhteen, tämä kokemus muistuisi. Sen sijaan muisto kyllä vaikutti heihin, mutta ei tietoisesti. Sillä heidän ajettuaan pois he vain sanoivat toisilleen, ”Tuntuuko sinustakin siltä niinkuin tuolla tapahtui jotain.” Se tunne on aina olemassa. Voit vain luottaa tunteeseen ja sitten unohtaa sen. Useimmilla teistä on samankaltaisia kokemuksia kuin tämä.

Nyt me kerromme teille yhden toisen tarinan. Tämä tarina meistä on aina nautinnollinen kertoa, koska se on kiva. Se kuvaa askel askeleelta sitä mitä kontaktissa tapahtuu minun kollegan ja erään Maapallolla elävän naisen välillä. Me kutsumme tätä naista Maryksi. Mary elää urbaanilla kaupunkialueella USA:ssa. Eräänä iltana hän työskenteli myöhään yksin toimistollaan. Toimisto on erittäin korkeassa rakennuksessa. Hänen sielunsa oli suunnitellut, että illalla olisi kontakti. Mutta, tottakai, persoona, Mary, ei ollut siitä tietoinen. Joten Mary työskenteli työpöytänsä ääressä katse alaspäin kun hän yhtäkkiä tunsi olonsa huimaavaksi ja erittäin väsyneeksi, päästä alkoi heittää. Hän katsoi ylös ja näki erittäin sopimattoman kuvan. Ensin pieni nainen oli tulossa toimistoon ja nainen näytti omituiselta. Ensinnäkin, naisella oli miehen suora puku ja se oli erittäin löysästi hänen päällään. Se näytti luonnottomalta. Ja sitten oli jotain naisen kasvoissa kun hän käveli toimistoon sisään mikä näytti omituiselta. Mary tunsi hänen mielensä menevän ylikuormittuneeseen ja hämmennyksen tilaan. Seuraava asia minkä hän muistaa oli, kun hän heräsi toimistonsa sohvalta. Kun hän nousi sovhvalta toimistossa hän ajatteli, että hän oli nähnyt unta. Ja hän ajatteli, että omituinen toimistoon tuleva nainen oli ollut unta, mutta hän sanoi itselleen ”Olipa omituinen uni. Menen takaisin töihin.” Hän ei edes tajunnut, että hän ei muistanut menneensä sohvalle lepäämään.

Me kerromme mitä todella tapahtui. Mary istui pöytänsä ääressä katse alaspäin. Kollegani on Plejadi. Erittäin pieni nainen. Kollegani käveli toimistoon sosään tyypillisessä Plejadien hyppyasussa ja Mary oli kasvot alaspäin. Hän alkoi tuntea energiansa muuttuvan. Energianmuutos oli nopea ja se aiheutti hieman hämmennystä. Hänen aivoaaltonsa muuttuivat nopeasti betasta alfaksi ja sitten thetaksi. Ja hän juuri ja juuri piti tietoisuutensa kun hän katsoi ylöspäin ja näki naisen omituisessa asussa. Plejadilaisella ei ollut miesten asua. Mutta vaikka Maryn aivoaallot muuttuivat nopeasti, hänen tietoisuutensa yritti saada selkoa kuvasta, joka häntä kohti oli tulossa. Joten tavallaan, hänen näkemänsä oli eräänlainen unikuva. Se oli hänen tapansa yrittää kääntää avaruusolentojen energia joksikin tunnetummaksi. Tokikaan hän ei onnistunut, sillä kuva itsessään oli varsin omituinen. Joten Maryn tietoisuus meni theta-tilaan ja silloin häneltä meni yhteys beta-todellisuuteen. Plejadit sitten tulivat Maryn luo ja hänellä oli energiavaihdantaa ja kommunikaatiota. Kommunikaatiovaihdannan jälkeen Plejadit auttoivat Maryn pystyyn ja sohvalle ja hän istui alas. Sitten Mary nukahdi syvään uneen integroidakseen kokemuksen, joka hänellä oli juuri ollut. Plejadit poistuivat. Mary heräsi sohvalta ja luuli, että hän oli nähnyt omituista unta.

Kuinka monilla teistä on ollut omituisia unia avaruusolentokontaktista? Monilla teistä. Ja te olette usein kysyneet heiltä, ”Onko tämä totta?” Tunnustakaa, että nuo kontaktit ovat todellisia. Te vain yksinkertaisesti, juuri nyt, ette ole oppineet miten integroida niitä beta-tietoisuuteenn, joten ne tuntuvat erittäin, eräittäin sumeilta. He vaikuttivat aidoilta. Mutta teidän alkaessa kiinnittää enemmän huomiota näihin kokemuksiin, seinämät murtuvat tietoisuuksien tasojen väliltä. Se on se miten alatte valmistautua kontaktiin. Ja se on erittäin intensiivinen transformaatioprosessi. Mutta te lajina olette nyt valmiita aloittamaan tämän prosessin. Ja voitte sallia sen, ilman että se on taakka, olla kivaa ja nautinnollista teille.

K: Haluaisin että sanotte minulle eron korkeamman itsen ja tulevaisuuden itsen välillä?

No, okei, me käytämme Germanen kuuluisaa diagrammia siihen. Tämä yleensä tuppaa tekemään näistä konsepteista vähän helpompia ymmärtää. Kuvittele, että tämä ympyrä on ylisielu. Ylisielu on osa sinua, joka projisoituu moniin eri elämiin. Joten sanokaamme, etä kaikki nämä eri elämät tulevat ylisielusta eri aikoina. Ja, tottakai, niitä on ääretön määrä. Tämä ympyrän ulkoreuna on korkeampi itse. Joten näette, että korkeampi itse yhdistyy kaikkiin eri elämiin joita teillä on ollut. Elämästä toiseen teillä on sama korkeampi itse. Ja näin jos menisitte korkeamman itsen maailmaan, esim. kuten regressiivisessä hypnoosissa voitte mennä, matkaatte tätä korkeamman itsen viivaa. Ihmisenä ollessa te erottelette tulevat ja menneet elämät. Tämä siitä syystä, että elätte lineaarisessa ajassa. Kuitenkin, koko sielun näkökulmasta mennyt ja tuleva on olemassa samanaikaisesti. Ei ole eroa. Joten kanava sitten olisi yksi näistä viivoista. Sasha valitettavasti ei voi kirjoittaa sitä japaniksi [naurua]; hän on kuitenkin eräs toinen näistä viivoista. Joten aina kun kanava menee meditatiiviseen tilaan, transsitilaan, hän astuu korkeamman itsen maailmaan ja matkaa Sashan elämään. Sasha matkustaa. Sasha menee korkeamman itsen maailmaan ja matkustaa kohti kanavan elämän ajanjaksoa ja jossain puolivälissä he tapaavat. Vastaako tämä sinun kysymykseesi?

K: Paljon kiitoksia. Ovatko nämä eri tasot jokaisella meistä yleisössä?

Me sanoisimme kyllä tuohon kysymykseen, sillä planeetallanne on erittäin, erittäin vahva yhteys Seulasiin. Ja se on erittäin todennäköistä, että jokaisella teistä on jossain kohtaa valittu yksi elämä Seulasissa. Kikista avaruusolennoista, joiden kanssa te voitte keskustella telepaattisesti, me Plejadit olemme lähimpänä ihmistä kontaktin helppoudessa. Ja aina kun olette kommunikoimassa avaruusolennoille, ei kaiken aikaa, mutta usein, avaruusolennot ovat itse asiassa teidän tulevaisuuden itsejänne.

Kiinnostavaa, että kysyit tuon kysymyksen, koska tämän illan lopulla me pidämme lopetusmeditaation. Ja meditaatiossa me autamme teitä aloittamaan kontaktin avaruusolentojen energian kanssa. Joissain tapauksissa olento, jonka kanssa olette yhteydessä, on teidän tulevaisuuden oma itsenne. Kiitos kysymyksestä.

K: Kun kuuntelin tuota informaatiota, mietin olenko intuitiivisesti käsitellyt sitä omalla tavallani?

Ah, loistava havainto.

Kyllä, se on kanavoinnin muoto. Ja kanava, jota ehkä kuuntelit tai menit katsomaan myös koki saman ilmiön josta puhut. Hän aina hyötyy neuvoista, joita hän antaa muille. Kanavoinnin ei tarvitse tapahtua erillisen olennon kautta, jotta se olisi validia, sinun oma korkeampi itsesi on yhtä viisas. Ja lopulta kuitenkin informaation lähde ei ole niinkään tärkeä kuin itse informaatio. Vastaako tämä kysymykseen?

K: Voimmeko erotella eri tietoisuuden tasot ottamalla pois elementtejä menneisyydestämme, joista emme pidä?

Ensinnäkään me emme koskaan suosittelisi oman itsen elementtien pois ajamista tai niiden kieltämistä. Ne tulee sen sijaan kohdata ja niiden kanssa ystävystyä. Sillä kaikki osat teissä jokaisessa ovat erittäin tärkeitä osia. Ne ovat teidän opettajianne. Voitte olettaa, että jos teillä on joku osa itsessänne mistä ette pidä, että se on siellä opettamassa teitä. Joten jos ajatte sen pois, ette koskaan opi läksyä. Jos pyritte ystävystymään sen kanssa ja oppimaan siitä, sitten lopulta se integroituu teihin. Kiitos kysymyksestä.

K: Odotin tätä iltaa. Numero neljä, eli ystävystyä muiden tällä planeetalla olevien lajien kanssa. Mainitsit kaksi lajia — valaat ja delfiinit. Onko ookoo alkaa kommunikoimaan niiden kanssa unitilassa?

Voi, kyllä, se on itse asiassa helpoin tapa aloittaa.

K: Näin unta, että näin monia valaita lahdelmassa. KAtsoin ylös taivaalle ja siellä oli monia tähtiä. Ja siellä oli nainen, joka seisoi vieressäni ja hän sanoi minulle, että taivaalla väriä muuttavat tähdet ovat niitä jotka me voimme nähdä tästä todellisuudesta — kolmannesta ulottuvuudesta. Ja syvän väriset tähdet ovat tähtiä toisessa todellisuudessa, ei tässä todellisuudessa. Keskityin hopean värisiin tähtiin taivaalla. Illalla ennen nukkumaanmenoa toivoin, että olisin saanut oppia enemmän alitajuisesta maailmasta.

Toki, olet myös aloittanut avautumisprosessin kontaktia varten, jonka symboleina valaat ja tähdet ovat unimaailmassa, ne ilmiselvästi kommunikoivat sinulle. Unisymbolit voivat kommunikoida paljon informaatiota. Unissa ei ole sattumia. Se on kaikki synkronistista ja se on kaikki viestintää.

K: Koskien kanavaa ja hänen partneriaan, kun he olivat autiomaassa ja hän sai viestin että jotain tapahtuu ja sitten autosta meni virrat ja he tulivat ulos ja avasivat konepellin. Tapahtuiko kontakti fyysisesti?

Sen suhteen tapahtuiko kontakti fyysisesti, vastaan kyllä ja ei. [naurua] Muistakaa, että todellisuus on havaisemisen projektio. Ja juuri nyt olette hereillä. Olette beta-tietoisuudessa ja niinpä luomanne todellisuus on beta-tietoisuuden fyysinen todellisuus. Se jota käytätte joka päivä. Jos kävelisin tuosta ovesta fyysisesti, jotain muuttuisi. Aivoaaltonne joutuisivat muuttumaan, jotta te voisitte nähdä minut. Joten sanokaamme, että te kaikki menitte theta-aivoaaltojen tilaan ja näette minut. Koska olette thetassa, teidän projisoimanne todellisuus on eri kuin mitä projisoitte betassa. Joten se on versio fyysisestä todellisuudesta, mutta se ei ole sama fyysinen todellisuus kuin missä olette arkipäivisin. Ne ovat limittäin. Tämä voi olla sekavaa ymmärtää. Me pyydämme anteeksi. Joten se mitä tapahtui kanavalle on, että hän ja partnerinsa menivät ulos autosta ja heidän tietoisuutensa siirtyi betaan. Siinä kohtaa hän ja hänen partnerinsa, heidän kehonsa, olivat olemassa samanaikaisesti fyysisessä beta-todellisuudessa ja puolifyysisessä theta-todellisuudessa. Kontakti minun kanssani tapahtui puolifyysisessä todellisuuden tilassa. Jos autokuski ajaisi ohi, kysymyks kuuluisi, ”Näkeekö hän minut?” Jos hän olisi pysynyt betassa hereillä, ei, hän ei näkisi minua. Hän näkisi kanavan ja hänen partnerinsa seisomassa sekavalta näyttävinä katselemassa avaruuteen. Jos hän valitsisi astua theta-todellisuuteen, silloin hän näkisi minut, sillä nämä todellisuudet ovat limittäin. Mikä kysymyksen toinen puolisko oli?

K: Minkälaista kommunikaatiota sinulla on kanavan kanssa kanavoinnin lisäksi?

No, meillä on itse asiassa paljon muunkinlaista viestintää kuin mitä hän tajuaa. Me annamme hänelle henkilökohtaista informaatiota, joten se pysyy teiltä salassa. [naurua] Hän ei ole kuullut tätä ennen. Ennen tätä elämää kun hän tuli tähän inkarnaatioon, hän teki valinnan. Hän halusi tuoda hänen Plejadi-itsensä energiaa Maapallolle ja sekoittaa sen omaan Maapallon inkarnaatioonsa. Hän halusi parantaa itsensä kasvamalla tarpeeksi energeettisesti saadakseen yhteyden minuun. Joten kun hän kasvaa ja kehittyy tässä elämässä, hänestä tulee enemmän Plejadin kaltainen. Erittäin, erittäin usein minä uskoudun hänelle unitilassa. Mutta ei se ole mitään opettamista. Se on enemmänkin, että hän alkaa herätä siihen mitä hän jo tietää. Tämä on se mitä tapahtuu kun antaa kahden eri elämän energioiden sekoittua korkeamman itsen maailmassa. Alkaa hyötymään näistä muista elämistä.

Ja sitten kysymys kuuluu, ”Hyödynkö hänen elämästä Maapallolla?” Todellakin, kyllä. Voitte pohtia sitä miten mahdollisesti saattaisin hyötyä hänestä. Mutta tunnustan oman innostukseni olevan auttaakontaktiohjelman avautuvan planeetallanne. Ja minun ollessa interaktiossa tämän kanavan kanssa minä opin Maapallon ihmisistä ja näin hän rikastuttaa minun työtäni. Eikä ainoastaan se, vaan myös että olen yhteydessä omaan menneeseen itseeni, ja minä kasvan siitä. Vastaako tämä kysymykseesi? Kiitos paljon.

K: Näimme UFOlta näyttävän jutun tai omituisen valon. Kerrotko mitä se tarkoittaa?

Olitteko ainoita jotka sen näkivät, vai oliko läsnä muita?

K: Me olimme ainoita.

Tapahtuiko unissasi mitään outoa tuona iltana?

K: Ei oikeastaan mitään.

Ei mitään mitä muistaisit unissasi. Tämä oli paljon henkilökohtaisempi kokemus teille ja ei välttämättä tarkoitus olla dokumentoitu? Usein tulevaisuuden itset tulevat Maapallolle ja te teette kontaktin visuaalisesti näkemällä UFOn tai omituisen valon. Tämä on teille avautumisprosessi, jonka keskellä olette, joten emme halua teidän puhuvan siitä liikoja. Me mieluummin annamme sen tapahtua teille. Mutta yksinkertaisesti alkakaa leikkiä idealla, että sen aluksen siällä oli eräs erittäin, erittäin teille läheinen taho ja katsokaa minne se idea vie.

K: Sanot, että Plejadeilla on vahvin yhteys Maapalloon, mutta entäpä muut planeetat?

Me sanoisimme, että Maapallolla on varmasti vahvin yhteys. Ja me mme todellakaan halua skipata kysymyksesi tärkeitä osia, mutta iso osa tästä informaatiosta on saatavilla kirjassa [The Prism of Lyra]. Yksinkertaisesti me emme halua toistaa koko pitkää historiaa ryhmälle, joka todennäköisesti on kirjan aiemmin lukenut. Kuitenkin, meillä Plejadeilla on geneettinen yhteys ihmisiin. Ja tuo geneettinen yhteys on auttanut meitä muodostamaan myös emotionaalisen yhteyden. Joten se on meille paljon yksinkertaisempaa kuin että me olisimme joukko avaruusolentoja, jotka haluavat auttaa teitä. Te olette meille tärkeitä, koska te kirjaimellisesti olette osa perhettämme. Mitä muihin aurinkokunnan planeettoihin tulee, sanoisin että ainoa todellinen yhteys jonka me tunnemme on Venukseen ja se on energeettisellä tasolla. Tavallan Venus on vastine Plejadien energialle. Sillä on aurinokunnan Seulasten energia.

Me vastaamme viimeiseen kysymykseen ennen meditaatiota.

K: Ovatko muut ET-ryhmät yrittämässä kommunikoida ihmisille vai onko heillä muunlaisia kommunikaatiometodeja?

Tuo on erittäin hyvä kysymys. Kyllä, on monenlaisia eri avaruusolentojen ryhmittymiä kommunikoimassa kanssanne tällä hetkellä. Ja meillä kaikilla on eri menetelmät mitä kommunikaatioon tulee. Jotkut avaruusolennot antavat henkistä tietoa. Jotkut avaruusolennot yrittävät varoittaa teitä, mutta käyttävät erittäin pelkoon perustuvaa viestiä niin tehdäkseen. Niiden joukossa jotka teihin ovat yhteydessä, joita on monita ryhmiä, on ryhmiä jotka eivät ole teistä paljon kehittyneempiä, aina ryhmiin jotka ovat erittäin paljon ihmisiä kehittyneempiä. Te tulette saamaan selville, että ryhmät jotka kommunikoivat pelolla ovat vähemmän kehittyneitä ryhmiä. Joten jos ne saavat teidät eplkäämään kaikkia kaameita asioita, joita tulee tapahtumaan, silloin me ehdottaisimme että menette todella itseenne ja otatte siitä sen mikä on käyttökelpoista, mutta älkää antako pelolle valtaa. Sama informaatio planeettanne transformaatiosta voidaan kommunikoida pelolla tai rakkaudella. On teistä kiinni minkälaista informaatiota haluatte kuulla. Ja se liittyy kohtaan #2 — henkilökohtainen totuus ja disinformaatio.

Mitä tulee siihen näemmekö me katastrofeja planeetallanne, me emme havaitse lähiaikoina niitä tuhon ja kauhun tarinoita joita tuolla kiertää. Maanmuutokset planeetallanne tulevat olemaan suorassa suhteessa siihen miten halukkaita olette muuttumaan itse. Jos vastustatte omien pelkojenne kohtaamista ja itsenne integrointia, silloin planeetta joutuu vapauttamaan energiaa Maapallon muuttuessa. Mutta jos valitsette kohdata omat pelkonne ja työskennellä oman henkilökohtaisen kasvun parissa, silloin planeetalla ei ole syytä luoda dramaattisia maanmuutoksia. Te ja planeettanne olette läheisesti kytköksissä. Kiitos kysymyksestä.

 

Artikkelin julkaissut worldtrans.org

Eksopolitiikka, UFOt, Paranormaalit ilmiöt, Tietoisuus

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com