Yltäkylläisyydestä ja vauraudesta

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli yltäkylläisyyttä.

Noniin, kuinka voitte tänä iltana teidän aikaanne, niinkuin luotte ajan olevaksi?

Sallikaa meidän aloittaa tämä kanssakäyminen yltäkylläisyyden idealla. Kutsumme tätä nauhoitusta nimellä ”Kaikki mitä on”.

Tiedostakaa, että olemme keskustelleet monista erilaisista ideoista ja aspekteista ja katsantokannoista ja lähestymistavoista yltäkylläisyyden toteuttamiseksi elämässänne, joka on luonnollista — luonnollinen olemisen tila. Olette luonnostaan yltäkylläisiä; ja jos sallitte itsenne havaita tämän luonnollisen yltäkylläisyyden, voitte silloin avata portteja joiden läpi yltäkylläisyys voi saapua luoksenne missä tahansa muodossa, missa muodossa sen on mahdollista tulla. Ettekä aseta sille, kuten olemme keskustelleet aiemmin, mitään tiettyjä odotuksia siitä miten te luulette sen tulevan, koska silloin saatatte itseasiassa rajoittaa sen kykyä tulla luoksenne nopeinta mahdollista tietä.

Olemme keskustelleet monta kertaa materian omistamisen ideasta, materiaalisista esineistä, mitä kutsutte omaisuudeksi planeetallanne. Ja on ollut eri koulukuntia tähän ideaan liittyen, tulisiko vaiko ei sinun ”omistaa” mitään. Yleensä ne arvelevat tämän asian suhteen, jotka kuvittelevat lähestyvänsä tätä holistisesti, luonnollisesti, että ette todellisuudessa ”omista” yhtään mitään. Ja tavallaan tämä onkin totta. Mutta idea voidaan myös kertoa sen  vastakohdan tavoin, ja silti tarkoittaa samaa asiaa, omistatte kaiken, ihan kaiken, kaiken mitä on.

Kaikki, tavallaan, mitä omistatte, ei tarkoita että omistatte sen niin että teillä on tarve hamstrata sitä. Monet yksilöt, jotka ajattelevat yltäkylläisyyden ideaa, joskus yhteiskuntaanne luomien tapojen kautta tuppaavat ajattelemaan yltäkylläisyyttä vaurauden pitämisenä, omistamisena, ylläpitona, eristämisenä, lukitsemisena, poissulkemisena.

Mutta tiedostakaa, kuten olemme keskustelleet, että yksilöt jotka todella toimivat rikkaina, käyttäen teidän terminologiaa, voitte helposti havaita että he eivät niin paljoa omista asioita, vaan käyttävät niitä. Asiat soljuvat heidän persoonansa lävitse, elämäntyylin lävitse, elämäntilanteiden lävitse missä he ovat. Yksilöt, jotka ilmaisevat suurta yltäkylläisyyttä ja vaurautta, ovat yleensä yksilöitä jotka saavat asiat soljumaan, jotka ovat energian vaihtajia, jotka helpottavat sen liikettä — vaihtaen tämän tuohon, käyden vaihtokauppaa. Antaen yksilöiden vastaanottaa tiettyjä ideoita, että he tarvitsevat vastalahjaksi jotain jota joku toinen tarvitsee.

Koko idea, jopa rahallisen yltäkylläisyyden kanssa, on edelleen vaihtokauppa, eikä niinkään jostain asiasta kiinnipitäminen. Loppujenlopuksi vaikka sattuisitkin pitämään jostain kiinni, se mistä pitäisit kiinni fyysisesti on paperia ja metallia. Rahan idea on se mitä yltäkylläisyys symboloi: asioiden keskinäistä vaihtoa.

Monet yksilöt, jotka tunnustamme planeetallanne tällä hetkellä, käsittelevät tiettyjä vanhoja idoita yltäkylläisyydestä, ja minkä he kuvittelevat estävän heitä saamasta sitä mitä he haluavat. Muttä tämä este, niinkutsuttu este yltäkylläisyydelle, johtuu yksinkertaisesti siitä miten tarkastelette yltäkylläisyyttä, ei siitä että teiltä olennaisesti puuttuisi kyky olla yltäkylläinen — sillä sitä kaikki ovat, täydessä luonnollisessa tilassaan.

Mikäli sallitte tarkastella asiaa tältä kantilta, oman luonnollisen yltäkylläisyytenne tunnustaminen on kaikki mitä on, kaikki kuuluu teille. Kaikille teille. Käytätte tiettyä yltäkylläisyyden muotoa aika ajoin, ja kun olette lakanneet käyttämästä tätä muotoa, joku toinen käyttää sitä — samalla tavoin kuin lakkaatte pitämästä euroseteliä käsissänne ja käytätte sen, jolloin joku muu pääsee käyttämään sitä. Koko idea on luoda flow, tällä tavoin.

Joten tunnustakaa että olette valmiita omistamaan kaiken, ja että jokaisella teistä on luonnollinen pääsy kaikkiin yltäkylläisyyden muotoihin ja edustuksellisiin symboleihin jotka ovat olemassa yhteiskunnassanne. Koko idea on höllätä sen suhteen miten näette itsenne, sen suhteen ansaitsetteko sen oikeasti vai ei, ja sen suhteen kykenettekö kestämään flow’ta vai ei. Sillä nämä ovat ideoita jotka monet teistä ovat luoneet jotka tuntuvat estävän teitä käyttämästä tietoisella tavalla yltäkylläisyyttä joka on teidän luonnostaan.

Jos tiedätte omistavanne kaiken jo valmiiksi, silloin tajuatte että ei ole yhtäkään syytä — ainakaan mitä universumiin tulee — miksi ette voisi antaa yltäkylläisyyden soljua sillä tasolla millä olette valmiita uskomaan olevanne. Ja kaikki mitä teidän todellisuudessa tarvitsee tehdä tuon jo omistamienne asioiden soljuvuuden aktivoimiseksi on luottaa siihen että se mitä haluatte edustaa rehellisesti aikeitanne, teille tullaan antamaan mahdollisuus. Se on ainoa mikä teidän tulee määrittää tietoisesti, tietoisella päätöksentekokyvyllänne: että se mitä haluatte tehdä on rehellisyyden soljuvuuden rajoissa, ja että se edustaa ideoita jotka innostavat teitä.

Nuo asiat, mikäli sallitte itsenne täysin uskoa ja luottaa että kykenette käsittelemään mitä tahansa tilaisuuksia teille esitetäänkin, kun sallitte teidän olla se mikä todella olette, silloin mikään ei voi estää luonnollisen yltäkylläisyyden soljumista millä tahansa tavoin, missä tahansa muodossa sen tarvitsee tulla luoksenne. Joten muistakaa: omistatte jo kaiken — kirjaimellisesti! Omistatte kaiken jo valmiiksi.

Voitte käyttää mitä tahansa. Ja kaikki mitä teidän tarvitsee tehdä vetääksenne luoksenne mahdollisuuden ja käyttääksenne sitä on tehdä tietoinen päätös että se mitä haluatte on absoluuttisesti rehellinen aikeenne, sillä rehellisyys luo positiivisen flow’n. Jos teette sitä mikä teitä innostaa eniten, se luo aktivaation, tunnemekanismin, jotta voisitte saattaa elämäänne mahdollisuuden johon voitte tarttua, kiihdyttääksenne ja stimuloidaksenne flow’ta jossa olette. Se on todella ainoa mitä teidän tarvitsee tehdä.

Me ymmärrämme kyllä että maailmanne tällä hetkellä, koska se miten olette luoneet itsenne olevaksi, ja vuosituhantiset tapanne joskus näyttävät vievän teidät pisteeseen, jossa sallitte itsenne havaita olevanne rehellisiä olentoja. Monet teistä eivät usko että olette rehellisiä olentoja. Teille opetetaan opetetaan nuoresta pitäen että rehellisyys ei ole helppoa, että se vaatii kovuutta, että se vaatii voimia olla rehellinen.

Kuten olemme jo keskustelleet, monet teistä sallivat tulla pyörretyiksi siitä mikä teitä innostaa jo varsin nuorena, ette luota siihen että elämä voisi olla haltioitunutta ja yksinkertaista. Sallimalla itsenne itsellenne viimeinkin lupa tietää että olette rehellisiä olentoja, sillä enää tämän monimutkaisempia syitä ei tarvita kuin että sanotte asian olevan niin. Se riittää. Teillä on valta siihen.

Kun päätätte olevanne positiivisen rehellisyyden olentoja, elämänne heijastaa tätä positiivisella tavalla. Ja ainoa asia joka teidän tarvitsee tehdä määrittääksenne itsenne positiivisesti rehellisiksi on päättää niin ja käyttäytyä niin. Se on siinä; se on ainoa mitä vaaditaan. Se on oikeasti niin yksinkertaista. Muistutamme teille, taas kerran, että se on niin yksinkertaista.

Tällä ajanhetkellä, sallikaa meidän taas kerran ilossa ja hurmiossa ulottaa teille syvin arvonantomme teidän toimiessa yhteiskuntanne suurlähettiläine, ja sallien minun toimia yhteiskuntani suurlähettiläänä, tuomaan sivilisaatiomme lähemmäksi ja lähemmäksi ja lähemmäksi toisiaan samassa unessa, samassa jakamisessa, samassa luovassa ilossa ja hurmiossa. Me kiitämme teitä tietoisuutenne ja jakamisen lahjasta. Ja me kysymme nyt, kuinka voimme palvella teitä?

Trumpin virkaanastujaispuhe viittaa UFO-paljastukseen ja salaisiin avaruusohjelmiin

Virkaanastujaispuheessaan, joka otti kantaa Washingtonin poliittisen elämän omaan lehmään ojassa, presidentti Donald Trump puhui tulevaisuudesta jossa ihmiskunnalla on vapaa pääsy kehittyneisiin teknologioihin, joita on käytetty salaisissa avaruusohjelmissa. Trump näytti viittaavan näiden ohjelmien virallisen paljastuksen USA:lle ja maailmalle tuomiin etuihin, ja hän aikoi haastaa näitä ohjelmia piilottelevien edut.

Joulukuussa 2016  hän oli sanonut historioitsija Douglas Brinkleylle että hän aikoo kirjoittaa itse lyhyen puheen, täten ilmaisten että sisältö tulee olemaan hänen itsensä luomaa.

On epätodennäköistä, että Trumpin puheen kirjoittajat olisivat kiillottaneet hänen sanomaansa ja lisänneet muutaman retorisen kuorrutuksen korostamaan niitä pointteja, joita hän halusi kertoa lopullisen puheen eri harjoitusversioissa. Jokatapauksessa hänen virkaanastujaispuheensa sisältö paljastaa paljon siitä mitä Trump ajattelee tulevaisuudesta ja toivoo saavuttavansa presidenttikaudellaan.

Puheensa alkuvaiheessa Trump teki selväksi, että Washingtonin politiikka hyödyttää vaan pientä vaurasta eliittiä koko populaation sijaan:

Liian kauan pieni ryhmittymä valtiomme pääkaupungissa on niittänyt hallituksen kylvöä samalla kun kustannukset on sysätty kansan harteille. Washingon kukoisti, mutta kansa ei saanut osuutta sen vauraudesta. Poliitikot menestyivät, mutta työpaikat katosivat ja tehtaat suljettiin. Valtaapitävät suojelivat itseään, mutta eivät maamme kansalaisia. Heidän voitoistaan ei ole tullut teidän voittoja. Heidän riemusaattonsa eivät ole olleet teidän riemusaattojanne. Ja vaikka he juhlivat valtiomme pääkaupungissa, ympäri maatamme kärsivillä perheillä ei olllut paljon mitä juhlia.

Trump vakuutti kampanjansa sitoutuvan amerikkalaisen tuotantoteollisuuden elvyttämiseen ja tuomaan hyväpalkkaiset työpaikat takaisin. Hän ilmoitti vastalauseestaan vapaakauppasopimuksille, jotka ovat johtaneet monien jenkkikorporaatioiden tehtaiden sulkemiseen USA:ssa samalla kun ne tuovat takaisin maahan halvalla tuotetut tuotteet suurella voitolla pienelle ryhmälle, joka hyötyy Washingtonin lobbaamisesta:

Yksitellen tehtaat on suljettu ja ne ovat jättäneet rantamme, ajattelematta ollenkaan miljoonia ja miljoonia amerikkalaisia työntekijöitä. Keskiluokkamme vauraus on riistetty heidän kodeistaan ja jaeltu ympäri maailmaa.

Puheensa loppua kohden Trump möläytti lauseen, joka sisältyy hänen kaikkein pidemmälle menevään visioon tulevaisuuden Amerikasta ja sen kansalaisista.  Hän sanoi:

Me seisomme uuden vuosituhannen syntymähetkellä, valmiina avaamaan avaruuden mysteerien lukko, vapauttamaan planeettamme tautien kurjuudesta, ja ottamaan käyttöön tulevaisuuden energiat, teollisuudenalat ja teknologiat.

Trumpin käyttämä termi “avaamaan avaruuden mysteerien lukko” saattaa olla pelkkää retorista kuorrutetta, jolla hän näyttää määrätietoisuutensa NASAn avaruusohjelman elvyttämiseksi ja kasvavan avaruusteollisuuden avustamiseksi. Vaihtoehtoisesti kyseessä on vihje siitä, että avaruudessa on tapahtumassa paljon muuta kuin mistä meille on kerrottu.

Viittaus “lukon avaamiseen” kertoo siitä että nämä mysteerit pidetään erittäin salaisten ohjelmien pimennossa, ja kuinka hänellä armeijan ylipäällikkönä on avain niihin, ja miten hän aikoo käyttää niitä tulevaisuudenvisionsa edistämiseen. Jälleen hän signaloi aikomuksestaan kohdata Washingtonissa piileskelevä “pieni ryhmä” joka hyötyy näiden asioiden kansalta salaamisesta.

Seuraava Trumpin käyttämä lause edelleen tuo esiin mahdollisuuden että hän on tietoinen kehittyneistä parannusteknologioista joita on kehitetty salaisten ohjelmien kätköissä.

Silminnäkijät ovat kuvanneet kehittyneitä parannusteknologioita, joita on käytetty salaisissa avaruusohjelmissa, jotka kykenevät regeneroimaan raajoja ja sisäelimiä, ja parantamaan minkä tahansa taudin. Esimerkiksi eläköitynyt ilmailualan insinööri William Tompkins sanoo että vuodesta 1967 vuoteen 1971 hän työskenteli TRW Corporationille, joka oli kehittänyt “elämää pidentävän” lääkkeen joka kykeni parantamaan minkä tahansa taudin, ja fyysisesti nuorentamaan ihmisiä.

Lääketieteen tutkijat kuten geneetikko tri. David Sinclair ovat julkisesti osoittaneet nuorentumisen olevan tieteellisesti mahdollista eikä mitään scifiä. Hän sanoo että testaaminen ihmiskoehenkilöillä on vain muutaman vuoden päässä, eikä tajua sitä että läpimurrot on saavutettu salaisissa ohjelmissa jotka menevät viiden vuosikymmenen päähän.

Trump lisäsi myös, että hän suunnittelee “ottamaan käyttöön tulevaisuuden energiat, teollisuudenalat ja teknologiat.” Oliko tämäkin puheen kirjoittajan retorista kuorrutetta, vai viittasiko hän kehittyneisiin avaruusohjelmien teknologioihin?

Puhuessaan “tulevaisuuden teknologioista” Trump ilmeisesti aikoo tehdä enemmänkin kuin tuoda takaisin perinteisen tuotantoteollisuuden luodakseen uusia työpaikkoja. Jos jotkut kehittyneistä teknologioista, jotka ovat olleet salaisissa avaruusohjelmissa käytössä, kuten antigravitaatio ja vapaa energia tehtäisiin julkisiksi, tämä aiheuttaisi vallankumouksen auto-, ilmailu- ja energiateollisuudessa. Kymmeniä miljoonia työpaikkoja luotaisiin yksistään USA:n.

Trump on luvannut nopeasti saavuttaa kampanjatavoitteensa ja virkaanastujaispuheensa vision. Tuntuu siltä, että hänelle on kerrottu kehittyneistä avaruusteknologioista jotka amerikkalaisilta on pidetty salassa. Uutena armeijan ylipäällikkönä hän nyt pitelee käsissään näiden salaisuuksien vapauttamisen avaimia, johdattaen meidät “uudelle vuosituhannelle” virallisen paljastusprosessin kautta, joka todellakin “Tekee Amerikasta Jälleen Suuren.”

 

Artikkelin julkaissut Exopolitics.org

 

Kokoelma UFO-havaintoja avaruudesta

Havaintopäivämäärä: tuntematon
Havaintopaikka: Kansainvälinen avaruusasema

Tässä on loistava kokoelma Youtube-käyttäjän Streetcap1 UFO-videoita. Jostain syystä NASA ei ole vastannut kun siltä on kysytty näistä UFOista lähellä kansainvälistä avaruusasemaa. Mahdollisesti se ei vastaa koskaan. Mutta asiasta puhuminen tarkoittaa sille huomion antamista. Se on päinvastaista mitä he haluavat. He haluavat että sinä et ajattele niitä, muttä mehän emme toimi niin.

Scott C. Waring

Streetcap1 kirjoittaa:

Tässä on kokoelma UFOja jotka olen ladannut aiemmin. Niillä ei ollut montakaan katselukertaa, ja halusin että ihmiset näkevät ne. Viimeinen kuva ladattiin muutama vuosi sitten pienellä videolla NASAn linkin kanssa. 12 tunnin aikana kuvaa oli muutettu ja aivan täysin eri kuva kuusta, ilman tuntematonta esinettä, oli korvannut sen. Tottakai trollit syyttivät minua huijaamisesta kun kuvaa ei näkynyt linkin kautta. Lopulta poistin videon. Lataan siitä pätkän nyt.

Streetcap1.

UFO-havainto Teksasista

Havaintopäivämäärä: helmikuun 22, 2017
Havaintopaikka: Cypress, Teksas, USA
Lähde: MUFON #82278

Tämä video on lyhyt mutta näyttää hehkuvan esineen Teksasin taivaalla. UFO on erittäin kirkas ja se on orbinmuotoinen. Olisipa havaitsija kuvannut pidempään niin oisimme nähdä paremmin.

Scott C. Waring

Silminnäkijä kirjoittaa:

Ajelin harrikallani ja näin omituisen valon taivaalla. Pysähdyin ja havaitsin sen olevan erittäin kirkas ja siinä ei ollut vilkkuvia valoja. Yhtään tähtiä ei ollut näkyvillä taivaalla, sitäpaitsi tämä oli liian lähellä. Filmasin ja otin kuvia noin 45 minuuttia. Se ei koskaan liikkunut paljoakaan. Se pyöri ja sillä oli oma rakenteensa. Se oli samankaltainen kuin TV:ssä nähdyt UFOt. Olin kiinnostunut siitä. Soitin vaimolleni, hän meni ulos ja näki sen myös. Myös ystäväni näki sen. Minulla on paljon enemmän valokuvia ja paljon videoita joita en saanut ladatuksi. Se oli edelleen siellä kun pääsin kotiin ja en tiedä milloin se katosi.

 

Sama UFO vuodelta 1996 ilmaantuu avaruusaseman kuviin

Havainnon päivämäärä: helmikuun 23, 2017
Havaintopaikka: Kansainvälinen avaruusasema
Katsokaa tätä pientä UFOa joka lenteli ympäriinsä avaruusasemalla tällä viikolla. Yksi niistä on äärimmäisen kiinnostaa, koska me olemme nähneet sen ennenkin infrapunakuvissa, jotka ovat peräisin NASAn Tether-tapauksesta (helmikuulta 1996 STS-75:n raakakuvista). Sanommepa vain, että kyseessä on elävä olento. Vanhassa vuoden 1996 kuvamateriaalissa se kasvaa ja kutistuu niinkuin meduusa uidessaan. Uskomaton löytö Youtube-käyttäjältä Streetcap1
Scott C. Waring, Taiwan

Streetcap1 kirjoittaa:

Älkää antako toisen kanavan varastaa tätä ja kutsua UFOksi. Muistakaa että Streetcap1 ei kutsu näitä UFOiksi. Kun toinen postaaja alkaa panna sanoja suuhuni, se ei ole reilua. Postaan vain sellaisia juttuja jotka minua kiinnostavat, koska nautin sen tekemisestä. SC1.

Maalari välittää viestejä avaruudesta nähtyään avaruusolentoja

Nähtyäsi UFOn tai avaruusolennon, jakaisitko kokemuksen muiden kanssa? Todennäköistä on että tuhannet ihmiset ovat kohdanneet avaruusolentoja, mutta ovat liian pelokkaita kertomaan tästä. Aiheen ympärillä on iso stigma, mikä johtuu suurimmaksi osaksi mediasta ja Hollywoodista.

Ei ole salaisuus että USA:n hallitus on käsitellyt UFOja pitkän aikaa; vuodetut FBI:n dokumentit , sähköpostit Clintonin kampanjasa, pimeän budjetin salaiset avaruusohjelmat, ja jopa lainaukset  entisiltä USA:n  presidenteiltä vahvistavat asian. Jopa Vatikaani  on ottanut kantaa maapallon ulkopuoliseen älyyn, kuitenkin monet ihmiset yksinkertaisesti kohauttavat olkiaan niinkuin asia olisi vitsi.

Näin ei ole asian laita espanjalaisen artistin Robert Llimós’n kanssa. Nähtyään UFOja ja avaruusolentoja kasvotusten, hän inspiroitui jakamaan kokemuksensa taiteessaan. Maalaamalla sen mitä hän näki, hän toivoo siedättävänsä ihmiset avaruusolennoille niin, että jos ja kun ne viimein palaavat, ihmiset eivät pelkäisi niiden ulkomuotoa.

Robert Llimós’n kohtaaminen avaruusolentojen kanssa

Oltuaan lomalla Brasiliassa Robert meni yksikseen kävelylle. Kynä ja paperia mukanaan hän lähti seikkailemaan aavikon dyyneille. Hän löysi istumapaikan ja tajusi pian olevansa suoraan UFOn edessä.

Tässä joitain kuvia jotka kertovat hänen kokemuksestaan:

Robert selittää: ”Ikkuna avautui ja kaksi hahmoa katseli minua”.

“Niillä oli ruhtinaallinen olemus, pitkät kaulat, epämuodostuneet kallot ja mustat silmät. Naisella oli päässä tiara.”

Robert uskoo hänen luonaan vierailleiden avaruusolentojen ottaneen häneen yhteyttä hänen maalaus- ja veistotaitojensa takia. Hänen mielestään ne olivat tietoisia hänen taiteellisista kyvyistään ja ne tiesivät hänen kykenevän tarkasti kuvaamaan niiden ulkomuodon. Huolimatta moninaisista fyysisistä piirteistä, Robert tunsi sen etteivät ne halunneet tehdä hänelle pahaa, vaan lähinnä auttaa häntä.

Robert selittää: “Ne ovat kuin isoveljiä jotka haluavat auttaa meitä, ei satuttaa.”

“Roolini on vähentää pelkoa niitä kohtaan ennekuin ne palaavat. Teen näitä teoksia jotta ette pelkäisi nähdä hahmoa jolla on pitkä kaula ja suomut. Ehkä 20 vuodessa ihmiset näkevät nämä hahmot ja sanovat sitten ’se hullu mies oli oikeassa””.

Kaikki ei ole aina ollut helppoa Robertille. “Jotkut ympärilläni olevista ihmisistä ymmärsivät ja hyväksyivät tämän, ja jotkut eivät. Tiedän että se on vaikeaa hyväksyä. Minun täytyy uskoa moneen asiaan joita en näe. Kun piirrän ne, niistä tulee konkreettisia. Haluaisin nähdä ne uudestaan”, hän sanoo.

Voit nähdä lisää Robertin taidetta hänen verkkosivullaan  täällä. Jos olet kiinnostunut kuulemaan Robertin tarinan hänen kertomanaan, voit katsoa VICEn haastattelun  täällä, mikä on toiminut lähteenä myös tälle artikkelille.

Monet ihmiset haluavat uskoa että avaruusolennot ilmiönä ovat vitsi, joka johtuu lähinnä paljastuksen puutteesta ja aiheeseen liittyvästä stigmasta. Todellisuudessa hallituksilla on olemassa niin monenlaista dokumenttia ja sähköpostia, kuten myös lukemattomia raportteja ihmisten kohtaamisista UFOjen ja avaruusolentojen kanssa, että olisi typerää jättää faktat huomiotta.

Mitä voimme oppia Robert Llimós’lta

Me voimme oppia Robertin intohimoasta ja päättäväisyydestä kuunnella totuutta. Me voimme elää yhteiskunnassa joka pudistaa pelno pois; se on tasan tarkkaan miksi hallitukset käyttävät false flag -terrorismia ja miksi eliitti pitkittää separatismia rotujen ja luokkien välillä. Pelko on asia joka selkeästi hallitsee meitä; tavallaan se yhdistää meidät kaikki. Kuitenkin pelko voi myös sokaista meidät totuudelta ja estää meitä hyväksymästä tietoa, erityisesti tuntematonta.

Siksi on kriittistä haastaa pelko, mikä on juuri se mitä Robert tekee. Hän tunnustaa että hänen luonaan vierailleita olentoja ei tarvitse pelätä, ja hän tuntee intohimoa tämän jakamiseen taiteensa kautta.

Hänen maalaukset puhuvat myös luovuudesta joka auttaa meitä ymmärtämään elämän tärkeimpiä tapahtumia. Itsemme ilmaisu voi olla uskomattoman terapeuttista, sillä se sallii meidän valottaa haavoittuvaisuuksiamme ja puhua totuuttamme, oli se sitten verbaalia tai ei.

Itsemme ilmaiseminen vapaasti auttaa meitä hyväksymään sen mitä elämässämme tapahtuu, ja se sallii myös meidän todella tuntea tunteemme, päästä niistä yli, ja lopulta siirtyä eteenpäin.

 

Artikkelin julkaissut Collective Evolution

 

UFO melkein törmää lentokoneeseen lentonäytöksessä Chilessä

Nopea tuntematon lentävä esine ohittaa lentokoneen Chilen ilmavoimien  “Halcones Fach” -lentonäytöksessä Puerto Varaksen kaupungissa Chilessä.

Esine tulee erittäin lähelle lentokonetta joka leikkaa sen kulkureitin kovalla nopeudella. Esine sen jälkeen kääntyy ja katoaa.

Useat silminnäkijät ovat sanoneet nähneenä useita tuntemattomia lentäviä esineitä lähellä lentokoneita näytöksen aikana.

Omituinen tapaus sattui helmikuun 10. päivänä 2017. Tuntematon esine on ollut aikamoisen spekulaation kohteena (UFO, meteoriitti, lintu, toisenlainen alus) sosiaalisessa mediassa.

NASA tutkii muinaisia geoglyfejä avaruudessa

NASAn tiedemiehet pitävät erästä geoglyfien ryhmää niin mielenkiintoisena, että ovat päättäneet tutkia niitä avaruudesta käsin.

Avaruusvirasto on virallisesti tutkinut Steppen geoglyfeja, joka on jättiläismäinen yli 200 suoran viivan, renkaan ja swastikan muodostama kuvio Turgain alueella pohjoisessa Kazakhstanissa.

Vasen: Ushtogay-neliö koordinaateissa 50.832933°N 65.326276°E.
Oikea: Turgayn kuvio kohteessa 50.102778°N 65.360833°E.

 

NASA on lyönyt hynttyyt yhteen Digital Globen kanssa muodostumien tutkimiseksi, yhteistyö on tuottanut 50-60 kuvaa kuvioista jotka ovat 100 metristäyli 400-metriseen läpimitaltaan.

Näiden geoglyfien ajatellaan olevn Mahandzhar-kulttuurin aikaansaamia jossain kohtaa 7000-9000 vuotta sitten, joka tekisi niistä vanhempia kuin mikään muu geoglyfi, mm. kuuluisat Nazcan viivat Perussa, jotka ovat ajoitettu vuosien 200 eKr. ja 500 j.Kr välille.

Lukijan kuva: kesäinen UFO-havainto Suomesta

Kesä tulee ja sitä on mukava odotella verestämällä kesäisiä muistoja.

Lukiija oli lähestynyt toimitustamme Facebookin kautta. Kuva näyttää olevan kaunis kesämaisema jossa ei mitään sen kummallisempaa:

Hetkinen…

Mitäs tuolla yläkulmassa oikein?

UFOHAN SE SIELLÄ!

Hieno lentävä lautanen. Erityiskiitokset tästä havainnosta ja kuvasta.

Mikäli sinulla on UFO-kuvia, voit laittaa viestiä Facebookin kautta, tai vaikka mailailla info(ät)eksopolitiikka.fi

Spiritistinen istunto meni pieleen: demonit ottivat kolumbialaiset oppilaat haltuunsa

Huhtikuun 29. päivänä 2016 sattui Perussa massiivinen demonien riivaus kun lähes 80 oppilasta Elsa Perea Floresin koulussa Tarapotossa oli pelaillut spiritismiä, mikä oli johtanut demonien väliintuloon.

Nyt samanlainen nuorten oppilaiden riivaus on käynyt Kolumbiassa helmikuussa 2017.

Noin 20 oppilasta Lloron maatalouskoulussa joutuivat ilmeisesti demonien riivaamiksi kun he olivat pelanneet spiritististä peliä kännykkäapplikaation kautta, joka ”kutsuu kuolleiden henkiä”.

Oppilaat tuotiin sairaalaan ja myöhemmin kirkkoon, ja he huusivat paholaisen vievän heidän mukanaan. Asiasta kirjoittaa DailyMail.

 

Kuinka vaarallista spiritismi on? Kuinka vaarallista on otta yhteyttä kuolleeseen henkilöön?

Raamattu ainakin kieltää Mooseksen kirjassa tämän:

5 Mooseksen 18:

Kun tulet siihen maahan, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, niin älä opettele jäljittelemään niiden kansojen kauhistavia tekoja.

10 Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta,

11 joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen.

12 Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi.

13 Ole siis nuhteeton Herran, sinun Jumalasi, edessä.

Ylläoleva teksti on aika selkeä kuolleiden henkien kutsumisen suhteen.

Allaoleva video näyttää oppilaat spiritismisession jälkeen.