Aihearkisto: Tietoisuus

Artikkeleja tietoisuudesta: jooga, esoteria, jne.

Teidän tehtävänne

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavoinnin aiheena tällä kertaa on elämän tarkoitus.


Q: Voitko kertoa minulle onko minulla tehtävää??

A: Sinun tehtäväsi? Teillä kaikilla on sellainen. Jokaisen teidän elämänne perustavanlaatuinen tarkoitus on täydellisesti olla se minkä te olette valinneet olla, täydellisesti. Se tarkoittaa, että teidän tulee alkaa käyttäytyä niin. Monet teistä luovat erilaisia tavoitteita, erilaisia tehtäviä, erilaisia tarkoituksia elämäänne, mutta perussyy on, että elämänne on olemassa yksinkertaisesti siksi, että voitte olla tämä tietty henkilö, juuri nyt; koska et koskaan tule olemaan tämä sinä enää toiste, koskaan. Joten ole täysillä se kuka olet valinnut olla, se on elämäsi perustarkoitus, perustehtävä.

Olette jokainen Kaiken Sen Mikä On moniulotteisen kristallin tahoja. Olkaa täysin rinnoin oma tahonne, mikä tarkoittaa todellisen sinun olemista, ja sen mukaan käyttäytymistä, silloin muodostat täyden ja kokonaisen heijastuman kaikista muista, mikä taho satutkin olemaan; niin että kaikki muut tietävät missä he seisovat suhteessa sinuun. Kun täytät itsesi tahon reunoja myöden, kun kaikki muutkin päättävät täyttää itsensä täyteen omia reunojaan myöden, silloin kaikki tahot koskettavat, ja teistä tulee yksi kide. Pysytkö kärryillä?

Joten ”tehtäväsi”, jos sellaisen hyväksyt… (naurua)… ei ole ”mahdoton”… (lisää naurua)… se on tehdä sitä mikä sinua innostaa. Innostus on värähtelyenergian fyysinen translaatio, joka edustaa sitä polkua minkä olet valinnut olla. Se on mittari, seuraa sitä. Innostut asioista syystä, innostus on harmoninen värähtely joka antaa sinun linjautua tehtäväsi kanssa. Seuraa sitä, luota siihen että jos seuraat intuitiotasi, vaistojasi ja mielikuvitustasi ja innostustasi, tulet aina automaattisesti, ja synkronistisesti, saamaan tukea.

Jokainen idea on täydellinen, sen mukana tulee kaikki ainekset joita tarvitaan sen ilmentämiseen ja idean eteenpäinviemiseen. Universumi ei luo turhia asioita. Siksipä mikä tahansa ideat joka olet halukas olemaan, joka heijastelee todellisuuttasi sataprosenttisesti, aina. Jos huomaat, että todellisuutesi, sellaisena kuin se on, ei ole sitä minkä haluat sen olevan, silloin määrittele uudelleen idea siitä kuka olet, ala elää elämääsi kuin se olisi ainoa todellisuus mikä on. Voit ottaa annettuna sen, että voit luottaa että jos alat käyttäytyä kuin tuo todellisuus, käyttäytyä kuin se värähtely joka mielestäsi on totta sinulle, fyysinen universumi ei voi mitään muuta kuin heijastaa sinulle sitä todellisuutta fyysisesti. Se heijastaa mitä tahansa uskotkin fyysisen todellisuuden olevan kykenevä olemaan, ja tasan tarkkaan sillä tasolla. Ookoo? Olisiko siinä tehtävä sinulle?

Q: (Naurua) Selvä, kiitos.

A: Kiitos.

Kesäkuun 2021 energiat

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme niin onnellisia kyetessämme antamaan teille perspektiivimme energioista, joiden me tunnemme tulevan ihmiskunnan ja Maapallon luo kesäkuussa. Monin tavoin kesäkuu on uusien alkujen kuu. Se on kuukausi, jolloin voitte vastaanottaa energioita, jotka auttavat teitä tekemään suuria muutoksia elämässänne, joita haluatte tehdä. Nämä ovat tukevia energioita, jotka saapuvat, mutta niiden tarkoitus on myös tuoda asioita pintaan.

Teidän kaikkien on tarkoitus tarkastella uskomuksianne ja käyttäytymistänne, ajatuksianne, tunteitanne, suhteitanne, työtänne. Teidän on kaikkien tarkoitus arvioida tarjoamaanne värähtelyä ja nähdä missä kaivataan muutosta, nähdä missä voitte olla se joka aloittaa muutokset. Joissain tapauksissa ihmiset Maapallolla tietävät, että heidän pitää muuttua, mutta he valitsevat olla tekemättä niin jostain syystä. Toisissa tapauksissa ihmiset kokevat äkillisen tarpeen muuttua, muuttaa perspektiiviään, muuttaa sitä missä he asuvat, heidän ruokavaliotaan, heidän ihmissuhteitaan. Muutosta tapahtuu aina maailmassanne, mutta olette sellaisessa ajassa ihmiskunnan historiassa, jossa muutosta tapahtuu nopeammin ja nopeammin, ja muutos tulee hyväksyä.

Ja se on myös jotain mitä nämä energiat auttavat teitä tekemään; ne auttavat teitä laskemaan puolustustanne, päästämään irti muutosvastarinnastanne. Nämä energiat auttavat teitä päästämään irti tukoksista, jotka estävät teitä elämästä flow’n mukaan, ja flow’ssa oleminen tarkoittaa hienosäätöä, muutosten tekemistä ja tietämistä milloin oikea muutoksentekohetki koittaa. Te olette niitä, aina, jotka luovat jokaisen elämänne ja todellisuutenne aspektin, ja kun haluatte ja/tai tarvitsette muutosta, ympärillänne on niitä jotka ovat ei-fyysisiä, jotka voivat teitä auttaa siinä. Me kaikki autamme parhaamme mukaan, mutta loppujenlopuksi teillä on vapaa tahtom, ja vapaa tahto antaa teille valinnan.

Voitte jatkaa samaa polkua, ajatella samoja ajatuksia, uskoa samoihin uskomuksiin, värähdellä samalla taajuudella, tai voitte ottaa seuraavan askeleen eteenpäin kohti henkistä evoluutiotanne päästämällä irti siitä mistä olette pitäneet kiinni, mikä on pitänyt teitä maassa ja pidätellyt teitä, ja voitte toivottaa tervetulleeksi tarpeelliset muutokset elämäänne ja siihen tapaan jolla suhtaudutte maailmaan ja muihin siinä.

Tunnette nämä energiat tulevan Äiti Maasta, muttaa myös taivaista, sillä apu jota olette kaikki pyytäneet toimitetaan teille täydellisellä ajoituksella ja täydellisessä paketissa. Ja tottakai mitä enemmän otatte yhteyttä Maahan ja taivaaseen, sitä helpompaa teidän on vastaanottaa. Käyttäkää kehoanne; käyttäkää kykyänne maadoittua, olla hiljaa ja hiljentää mielenne, ja tulette maksimoimaan kesäkuun 2021 energioiden voiman ja tehokkuuden.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

 

 

Kaikkitietäville vallan pois antaminen

∞9D Arcturuksen neuvosto, kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme äärimmäisen kiinnostuneita työskentelemään ihmiskunnan kanssa kumppaneina, yhdenvertaisina. Me voisimme kertoa teille sen minkä me tiedämme olevan parasta teille jokaisessa tilanteessa, koska me olemme täällä mahtavalla istumapaikallamme yhdeksässä ulottuvuudessa, ja me olemme käyneet läpi neljännen, viidennen, kuudennen, seitsemännen, ja kahdeksannen ulottuvuuden. Mutta syy sille miksi kumppanuus on meille ja teille parempi on, että te olette niitä jotka elävät elämää siellä Maapallolla, tuntien tunteita, kärsien traumaattisista tapahtumista ja joutuen työskentelemään pelkästään selvitäksenne. Te olette niitä, jotka tietävät sen miltä tuntuu olla ihmiskokemus Maapallolla tänä aikana.

Joten älkää antako valtaanne pois meille tai kenellekään toiselle, joka sanoo että heillä on kaikki vastaukset teille yksilönä, tai että he tietävät mikä on parasta ihmiskunnalle. Me tapaamme niin monia teistä astraalitasolla kun olette unessa, koska me tarvitsemme teidän apuanne määritettäessä sitä minkä kaltaista apua me antaisimme telle, ja me emme edelleenkään ole sataprosenttisen varmoja siitä tuleeko tarjoamamme toimimaan tai palveleeko se teitä. Ja me sanomme teille tämän, koska me haluamme aina voimaannuttaa teitä.

Me haluamme teidän tietävän, että te olette niitä joilla on eniten informaatiota ja kokemusta, ja sen takia me jatkuvasti kerromme teille, että te olette niitä jotka vievät ihmiskuntaa korkeampiin ulottuvuuksiin. Niiden teistä, jotka resonoivat sen kanssa, mitä me juuri sanoimme, tulee olla ekstravarovaisia ettette anna valtaanne pois jollekin, joka sanoo että he tietävät mikä teille tai koko ihmiskunnalle on parasta. Muistakaa, että te olette kaikki yhdessä tässä, ja huolimatta siitä mitä kukaan muu sanoo, heillä ei ole kaikkia vastauksia. Kenelläkään ei ole koko kuvaa tästä, ja teidän tehtävänänne on selvittää se kollektiivina. Muistakaa, että kaikki ovat erehtyväisiä ja saattavat kuulla vastaanottamansa väärin.

Ja luottakaa itseenne. Luottakaa vaistoihinne, intuitioonne, impulsseihinne, saamiinne impulsseihin. Älä kysy joltain toiselta siitä mitä jokin symboli tai merkki tarkoittaa sinulle, koska kukaan muu kuin sinä ei tiedä sitä mitä se sinulle tarkoittaa. Te luotte sataprosenttisesti oman todellisuutenne, ja te asetatte tuon merkin tai symbolin itsellenne nenänne eteen koska te tiedätte miten te itse tulisitte sen tulkitsemaan. Me kannustamme teitä päästämään irti ideasta, että teidän ylä- tai alapuolellanne olisi joku, ja tunnustakaa että te kaikki olette tekemässä parhaanne, kun otetaan huomioon ne traumat joita kannatte mukananne.

Ja pitäkää se aikomus mielessänne, kun olette vaipumassa uneen ja tulossa meidän luoksemme vierailemaan, ja toisten meidän kaltaistemme, astraalitasoilla, ja yhdessä me saamme aikaan edistystä. Mutta tämä matka tulee aina olemaan kulkemista eikä koskaan päämäärään pääsyä. Muistakaa se, ja voitte elää onnellisen elämän.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Miksi useimmat romanttiset ihmissuhteet eivät kestä

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me annamme itsellemme kaiken minkä me tarvitsemme ollaksemme itsemme parhaita versioita kaikkien teidän ja muiden olentojen hyväksi, joita me autamme universumissamme. Me emme pidättele mitään kun puhutaan itsellemme rakkauden ja myötätunnon antamisesta, jonka vastaanottamisesta muilta me nautimme niin suuresti. Eräs suurimmista salaisuuksista, joita teille ei ole koulussa tai uskonnoissa opetettu, on että jos haluatte kohdella muita jollain tietyllä tavalla, silloin teidän tulee ensin kohdella itseänne sillä tavoin kuin haluatte tulla kohdelluksi.

Tämä on kultainen sääntö, sen jälkimmäisestä osasta me nyt puhumme. Kyllä, haluatte kohdella toisia sillä tavoin kuin haluatte tulla kohdelluksi, mutta teidän tulee kohdella myös itseänne sillä tavoin kuin haluatte muiden kohtelevan teitä. Universumi on jättiläismäinen peili, ja se aina paljastaa teille sen mitä sisällänne on käynnissä,eikä niinkään sitä mitä te haluatte maailman ajattelevan tai näkevän. Mitä ikinä haluattekin muiden ajattelevan ja sanovan teistä, ajatelkaa niitä ajatuksia ja sanokaa niitä asioita itsestänne. Sanokaa universumille ja näyttäkää universumille se mitä haluatte nähdä muiden ihmisten heijastavan takaisin teille.

Teillä on niin paljon enemmän annettavaa muille ihmisille kun ensin tunnette itsenne kokonaisiksi ja täydellisiksi itse. Tämä on olennainen syy sille miksi useimmat romanttiset ihmissuhteet eivät onnistu tai tule kestämään elämänne loppuun saakka. Se johtuu siitä, että ainakin yksi henkilöistä suhteessa odottaa toisen antavan hänelle itselleen jotain mitä hän ei ole koskaan kyennyt antamaan itse itselleen. Ja aluksi toiselle se onkin helppoa tehdä niin, mutta lopulta he jäävät muiden elämän käänteiden loukkuun ja unohtavat antaa partnerilleen sitä mitä partneri tarvitsee ja haluaa. Ja tuo on se milloin suhde yleensä kuivuu kasaan.

Mutta jos teette suhtautumisesta omaan itseenne ykkösprioriteetin, silloin ei ole mitään rajaa sille rakkaudelle, ylistykselle ja ihannoinnille mitä voitte saada kanssaihmisiltänne. Tämä on jotain mistä me tykkäisimme kovasti, nähdä että sitä opetettaisiin kouluissanne, mutta surullista kyllä, siitä ei edes mainita mitään opetusohjelmassa. Ja useimmat teistä joutuvat odottamaan aikuisiksi asti tajutaksenne mitä heiltä on omasta elämästään puuttunut vuosikymmenten ajan. Me olemme täällä antamassa teille luvan antaa itsellenne kaikki se mitä te tarvitsette ja kaipaatte kanssaihmisiltänne, ja päästää kaikki muut vastuusta, ainakin nyt. Luottakaa vain, että he alkavat heijastella sitä teille sitä itsensä rakastamisen tasoa, jolle te vihkiydytte tästä hetkestä eteenpäin elämässänne.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Miten CIA käyttää mielenhallintaa suunnatuilla energia-aseilla

Brian Tew
Yksinoikeudella Rense.comille
12-21-18

CIA-NSA:n pahikset käyttävät ’tekaistua tai vääristeltyä virtausta’ peukaloimaan muistiasi ja ajatteluprosessiasi. Kun muutut riippuvaiseksi (eli uskot heidän syöttämiään impulsseja omiksesi) systeemin ulostulosta (tai he uskovat vasteidesi niihin olevan johdonmukaisia), he alkavat nyhkäistä tyhjästä ’alitajuisia reaktioita’ joiden he leikkivät olevan indikaattoreita rehellisyydestä/epärehellisyydestä, positiivisesta tunnistamisesta, ahdistuksesta jne. ja he käyttävät näitä ’impulssisyötteitä’ vakuuttamaan sinut siitä, että tekaistut vasteet ovat sinun omiasi.

Jos et ole tietoinen tästä jatkuvasta mentaalisesta manipulaatiosta, systeemi alkaa muokata ajatuksiasi ja käyttäytymistäsi. He käyttävät tätä (yrittämään) rajata ajatuksiasi ja käyttäytymistäsi estämällä (peukaloimalla) muistiasi ja ajatusprosessejasi kun näitä suggestioita (ulkoapäin syötetyt impulssit) esitetään — syntyy interferenssi ja hyökkääjä voi aktivoida sen milloin haluaa.

Miksi RNM-mielenhallinnalle on tarpeen olla olemassa ja miten se toimii

Mielenhallintateknologia sai alkunsa 1960-luvulla kylmän sodan aikaan ja sitä käytettiin pahaa-aavistamattomiin kansalaisiin tahdonvastaisissa kokeiluissa tutkimus- ja kehitystarkoituksiin, mm. tunnetuissa MK-ULTRA -ohjelmissa, joita amerikkalainen CIA pyöritti. Tapahtuneiden asioiden kauhu tuli julki ja ohjelman väitetään lakkautetun 1970-luvulla, minkä me tiedämme kuitenkin valheeksi.

Neurotiede on olennaisesti ihmismielen ja keskushermoston tutkimusta. CIA ja puolustusministeriö on nyt tehnyt siitä aseen suunnattujen energia-aseiden ja nanomittakaavan laitteiden käytöllä.

Ihmiskeho on ’värähtelyelin’. Se on sähkömagneettinen organismi ja sellaisenaan jokainen kehon elin VÄRÄHTELEE tietyllä sähkömagneettisen energian taajuudella. Muuttelemalla jokaisen energiasäteen taajuutta ja intensiteettiä CIA-NSA:n operatiivit voivat manipuloida jokaista ihmisanatomian aluetta ja elintä.

Kaikki sai alkunsa espanjalaistiedemiehen, tri. Jose Delgadon, kuuluisista ’härkäkokeista’, joissa hän implantoi elektrodin härän aivoihin. Tri. Delgado sai ärsytettyä härän vimmoihinsa ja se alkoi hyökkäillä, kun samaan aikaan tohtori itse seisoi härän edessä. Kun härkä oli tulossa häntä kohti, tri. Delgadon kaukosäädin hänen kädessään nappia painamalla sai aikaan täyden härän pysähtymisen paikoilleen, jonka jälkeen härkä alkoi haahuilla määrättömästi ympäriinsä pyörien.

CIA myöhemmin palkkasi tri. Jose Delgadon ja muita alan pioneeritutkijoita, kuten tunnetun norjalaisen neurotieteilijän tri. Jacobsonin.

Tuohon aikaan tahdonvastaiset kokeet ihmiskoehenkilöillä aloitettiin salaisten mustien projektien aseohjelmien piirissä, joista kukaan ei ollut vastuussa, joita kukaan ei valvonut ja jotka ovat jatkuneet tähän päivään asti 21. vuosisadalle.

CIA-DoD:n paradigma on täydellistänyt ihmiskehon viiden aistin manipuloinnin: näkö, kosketus, maku, kuulo ja haju. Nyt he yrittävät täydellistää ja implementoida uudenlaista tekoälyregiimiä (AI), joka ei perustu vanhanmallisiin ’Jos niin & sitten näin’-matemaattisiin yhtälöihin, vaan uudenlaiseen tekoälyperustaiseen ihmismielen TAKAISINMALLINNUKSEEN.

[Tätä alkuperäistä englanninkielistä tekstiä kirjoitettaessa kirjoittajaa ammuttiin suunnatun energian aseilla, ja kirjoitus jouduttiin hetkeksi keskeyttämään.]

Eräs tämän uuden teknologian tuotteista on SYNTEETTISEN TELEPATIAN ala, jonka on keksinyt ja kehittänyt ystäväni, entinen CIA:n ja DoD:n tiedemies tri. Robert Duncan, jonka omatunto alkoi kolkuttelemaan sen jälkeen kun hän tajusi mitä he tekivät viattomille amerikkalaisille tällä teknologialla. Hän lähti menemään CIA:lta ja paljasti salaisen ohjelman koko maailmalle.

Tällä uudella teknologialla CIA & NSA kykenevät lukemaan ajatuksiasi, näkemään silmilläsi ja pitämään yllä suoraa keskusteluyhteyttä mieleesi.

CIA:n & NSA:n operatiivit voivat lähettää aivoihisi suoraan sekä visuaalisia kuvia että äänisekvenssejä, joka tunnetaan myös voice-to-skull -teknologian nimellä (V2K).

Britannian ja muiden eurooppalaismaiden mukanaolo tämän uuden asetyypin kehitysohjelmissa on erittäin vahvaa, joka on kehitetty massojen hallintaan ”Sensuurilla”, ”Muistinhallinnalla” ja ”Suoralla käyttäytymiskontrollilla”, jotka kaikki ovat nyt mahdollisia niinkutsutun nanoteknologian avulla.

Nanometri on millimetrin miljoonasosa ja nämä pienikokoiset komposiittimateriaalit ovat niin pieniä, että ne näkyvät ainoastaan erikoismikroskoopilla. Keskimäärin nämä komposiittimateriaalit ovat arviolta noin 50 nanometriä kooltaan. Ne toimivat keskenään fotonivirran avulla (suunnatulla energiavälähdyksellä) ja voivat kommunikoida aivojesi välittäjäaineiden kanssa ja dekoodata niiden viestejä.

Nyt me kykenemme digitaalisesti kommunikoimaan ihmismielen kanssa ihmis-tietokonekäyttöliittymällä tai sähköisellä aivoista-aivoihin -käyttöliittymällä.

Lääketieteen, kemian, insinööritaidon ja muiden alojen kehittymisen myötä neurotieteeseen kuuluu nyt ihmisaivojen ja keskushermoston solujen, molekyylien, rakenteiden, funktioiden ja evoluution kehittäminen.

Molekyylien ja solujen tutkimuksista yksittäisten hermosolujen tutkimukseen, aistikuvantamisesta ja ihmisaivojen perusmotoriikan tutkimukseen neurotiede ei ole enää pelkkä lääketieteen ala. Se on ylittänyt lääketieteen rajat ja on nyt pääasiallinen aseteknologian alusta, joita monet kansallisen turvallisuuden virastot käyttävät ympäri maailman.

Kyky tulkita ihmismieltä on laajentunut eksponentiaalisesti 21. vuosisadalla ja on nyt ikuisesti muuttanut evoluution ja yhteiskunnan kehityksen suuntaa sellaisena kuin me sen tunnemme. He ovat pakottaneet saatanalliset suunnitelmansa yhteiskuntamme tärkeimpiin arvoihin, valinnanvapauteen ja inhimilliseen tahtoon. He voivat nyt kontrolloida mieltä.

[Nyt he vaihtoivat taktiikkaa ja tykittävät kirjoittajan päälle delta-aaltoa saadakseen hänet nukkumaan, jotta tämä tekisi virheitä kun kirjoittaa tätä.]

Toki ihmismielen kontrolloinnista tulee vaikeampaa kun kohteena oleva Joukkovainottu (Targeted Individual) tulee tietoiseksi heidän suunnitelmistaan, mutta on varmasti satoja tuhansia amerikkalaisia, jotka ovat altistuneet tälle teknologialle, jotka eivät kykene saamaan selville että heitä kontrolloidaan tällä tavoin.

CIA ja puolustusministeriö pyrkivät saamaan aikaan kolme asiaa tällä teknologialla: ”Sensuurin”, ”Muistinhallinnan” ja ”Suoran käyttäytymiskontrollin”. Nämä kolme ovat kaiken mielenhallintateknologian Graalin malja.

CNN jokin aika sitten raportoi, että 5-10 vuodessa me kykenemme etäältä (avainsana: ETÄÄLTÄ) muokkaamaan käyttäytymistämme tällä teknologialla. Mutta ei ainoastaan tulevaisuudessa, vaan tätä tapahtuu jo nyt.

He pyrkivät luomaan tämän uuden AI-regiimin, joka perustuu ihmismielen takaisinmallinnukseen. He haluavat replikoida ihmissielun, joka on olennaisesti kolmea asiaa:

  1. Tahto
  2. Äly
  3. Emootio.

Heidän tulee kehittää huippuunsa teknologia näiden kolmen ihmissielun parametrin taustalla rakentaakseen ensimmäisen KVANTTITIETOKONEN, joka on edelleen kehitteillä, mutta jota amerikkalaiset ja muut maailman kansat kilpaa kehittelevät. Joku päivä kvanttitietokone kykenee olemaan yhteydessä ihmismieleen ja -sieluun neurolastun avulla, joka kytkeytyy suoraan tai etäältä supertietokoneeseen.

Ihmiskunta on kolmiyhteinen, eli koostuu kolmesta aspektista: Keho, Mieli ja Henki.

Tämä on uuden AI-regiimin heikkous ja se tulee olemaan sen romahdus. He ovat päässeet pitkälle Kehon kanssa (viisi aistia) ja tulevat pääsemään pitkälle Mielen kanssa (tahto, äly, emootiot), mutta he eivät koskaan kykene replikoimaan ihmisen Henkeä. Ihmisen henki on ’omatunto’. Omatunto on ’Sielun kompassi’, joka auttaa ihmistä saamaan selville oikean väärästä, mitä uusi AI-regiimi, oli se sitten miten sofistikoitunut tahansa, ei koskaan kykene kopioimaan, koska se ei ole fyysinen vaan metafyysinen. Se on Jumalan meille antama. Se on sisäinen instrumentti jokaisen syntyneen ihmisen sisällä eikä sitä voida replikoida.

Syy sille miksi NSA ja CIA päättivät siirtyä pois ’Jos niin Sitten’-algoritmeista ihmismielen takaisinmallinnukseen on, että he tajusivat toimintansa tehottomuuden. Ei ole väliä miten monta algoritmia luo, silti tulee olemaan niitä skenaarioita joissa ’Jos niin Sitten’-algoritmit eivät kykene suoriutumaan ja ne epäonnistuvat johtuen ihmisten sosiaalisesta, kulttuurillisesta ja kognitiivisesta moninaisuudesta. Ihmiset ovat liian uniikkeja, jotta matematiikka kykenisi kuvaamaan kaikkia skenaarioita, joten he jättivät matikan sivuun ja siirtyivät tekoälyperustaiseen ihmismielen takaisinmallinnukseen. He etsivät AI-regiimiä joka toimii kuten ihmisaivot, joka kykenee adaptoitumaan, oppimaan jne. (käytännössä kvanttitietokonetta).

Tämän tyyppinen teknologia voi hyödyttää yhteiskuntaamme suuresti, sillä se kykenee laajentamaan ihmisälyä tuhansia kertoja, olennaisesti muuttaen ihmismielen supertietokoneeksi. Näin on olemassa tuhansia sovelluksia miten käyttää tätä teknologiaa.

Tällä teknologialla on kyky muuttaa koko evoluution kokemustamme elämässämme, sekä positiivisesti että negatiivisesti. Aivot on mahdollista muuttaa supertietokoneeksi tai tietosanakirjaksi, mutta hyvien tarkoitusten sijaan NSA ja CIA ovat valinneet käyttää sitä pahaan.

Yksi tapa toteuttaa tämä on muokata muistiamme ’Muistinhallinnalla’.

He kykenevät sijoittamaan vääriä muistoja käyttäen ’tekaistua tietovirtausta’ injektoimaan muistoja alitajuntaamme, jotka sinä uskot tosiksi, mutta jotka eivät sitä oikeasti ole. Yksi tapa saavuttaa tämä on ’Unien modulaatio’. Nämä mieleen sijoitetut muistot voivat olla hyviä tai kauheita, ja ne voivat olla niin voimakkaita, etä vaikka sinulle sanotaan etteivät ne ole todellisia, et usko sitä. Tämä on sähkömagneettisen hypnoosin yksi edellytys, jota CIA käytti Alabaman osavaltion varaoikeuskansleriin, kun he murhasivat hänet pakottamalla hänet itsemurhaan. Pakkotoistolla tulet uskomaan, että muistosi ovat omiasi ellet opi sitä miten luetaan aktiivista muistia.

Tämä on asejärjestelmä ja valtio, joka on ensimmäisenä maailmassa kehittänyt sen huippuunsa ja käyttänyt tätä uudenlaista neurosodankäynnin järjestlemää, tulee saamaan edun kaikkiin muihin maailman valtioihin nähden. Itse asiassa me tiedämme varmaksi että sitä voidaan käyttää monien ihmisten massahyökkäyksissä. Kalifornian Palm Springsissä he käyttävät sitä juuri nyt arviolta 50-100:n homomieheen, mikä saa heidät kuulemaan ääniä ja pakottaa heidät käyttäytymään tavoilla joilla he eivät halua käyttäytyä. Tämä on absoluuttinen fakta ja se on raportoitu kalifornialaisissa uutisissa. Ei ole mitenkään mahdollista, että 50-100 homomiehellä kaikilla olisi samat oireet, kuulisivat samoja ääniä jne. mikäli tämä ei olisi NSA-CIA-DARPAn neurohyökkäys. Se tapahtuu oikeasti.

Ihmiset luulevat, että kaikki nämä kansannousut ympäri maailman, arabikeväästä Venezuelaan ja Ukrainaan ja moniin muihin maihin ovat vain uudenlainen kulttuurillisten ja sosiaalisten mullistusten muoto. Itse asiassa, on paljon viitteitä siitä että CIA voi olla kaiken tämän taustalla, mutta se on toinen tarina emmekä mene siihen nyt tässä.

Pian sodankäynti Venäjän ja USA:n välillä käsittää myös neurosodankäynnin taktiikat. Se tulee johtamaan emotionaalisen ja intellektuaalisen havainnoinnin verkkoihin (’ajatuspoliisi’) ja tulee asteittain ottamaan paikkansa yhteiskunnassamme kansallisen turvallisuuden, terrorismin ja muiden tekosyiden verukkeella. Pian internet kykenee havaitsemaan emootiosi ja sen kauta myös CIA.

He tulevat asteittain ottamaan tämän teknologian käyttöön sanoen, että sitä käytetään ainoastaan kontrolloimaan terroristeja ja rikollisia. He tekevät tämän disinformaatiokampanjoilla, jotka perustuvat valheisiin ja puolitotuuksiin. He tulevat muuttamaan Amerikan jättiläismäiseksi neuroyhteiskunnaksi, johon kuuluu elävä yhteiskunnallinen omatunto, jonka kanssa ihmiset voivat keskustella jakamalla ajatuksiaan toisilleen suurissa ryhmissä suurten maantieteellisten matkojen päähän. Eräänlainen ’massamieli’ (hive mind) tulee syntymään tästä kun ihmiset tekevät yhteistyötä samanlaisten tai samankaltaisten ongelmien parissa. Sen sijaan että soittaisi puhelimella, kykenet tekemään sen mielelläsi.

On olemassa monia valtion virastoja ja yksityisiä instituutioita (Harvard, Yale, MIT jne.) jotka ovat mukana tässä uudessa neurovallankumouksessa, ja sitä käytetään amerikkalaisia vastaan kotimaansa kamaralla sekä siviilejä vastaan ulkomailla salaisessa valtioiden välisessä operaatiossa, joka on suunniteltu piilottamaan vastuussa olijoiden nimet mikäli siitä jää kiinni. Se tarkoittaa, että kaikki on äärimmäisen siiloutunutta, niin että vaikka tietäisit teknologian lähteen, silti juoksisit pitkin kaninkoloja koska tässä paradigmassa toimivat ihmiset toimivat valtioiden kulisseissa ja he ovat kiinnittyineinä valta-asemiinsa eikä heitä voida sieltä saada hevillä pois. Presidentit ja senaattorit ovat pelkkiä käsinukkeja näille ihmisille. Jopa korkea-arvoiset kenraalit jäävät heidän vallan käytäviensä ulkopuolelle ilman lupaa. Todellinen valta Amerikassa ei ole valituilla edustajilla tai edes mahtavilla sotilasjohtajilla. Ei, se sijaitsee tiedustelupalvelujen ylätasoilla (CIA, NSA jne.). Vaikka on monia virastoja, jotka ovat mukana, pääosin kaiken taustalla on kaksi pääjehua: CIA & puolustusministeriö.

Kolme päätarkoitusta mielenhallinnalle ovat Sensuuri, Muistinhallinta ja Suora käyttäytymiskontrolli. Muistinhallinta saadaan aikaan injektoimalla vääriä muistoja samalla kun estetään oikeita muistoja tekaistulla virtauksella käyttämällä pulssitettua sähkömagneettisen energian välähdysten sarjaa, jotka ovat synkassa fotoni-implanttien tai etäohjattujen nanohiukkasten kanssa, jotka ovat yhteydessä RNM-supertietokoneeseen ja ihmismielen alitajuntaan. RNM-supertietokone kytkee Joukkovainotun keskuskoneeseen ja henkilöä sitten monitoroidaan mielenhallintatarkoituksissa, mitä he nimittävät kiduttamiskuntoutukseksi. Toisin sanoen kyse on ’behaviorismista’ (eli Pavlovin koirat sun muut). Tällä tavoin ajatuksen avulla käynnistetyt hyökkäykset tapahtuvat. Supertietokone kykenee satoihin tuhansiin laskutoimituksiin sekunnissa, ja se kytkeytyy päälle heti kun joukkovainottu ajattelee tiettyä asiaa. RNM-tietokone injektoi alitajuntaimpulsseja valonnopeudella. Tämän takia CIA-NSA:n operatiiveille on tärkeää seurata joukkovainottuja läheltä erilaisin etämenetelmin, jotta he voivat tarkkailla vainotun reaktioita reaaliajassa ja kalibroidakseen RNM-järjestelmäänsä.

Supertietokone on tekemisissä (integraation kautta) ihmismielen kanssa ja alkaa välittää kuvia ja muita sekvenssejä ihmismeleen niin, että joukkovainottu ei tunnista sitä että hän pyrkii ainoastaan sulkemaan piirikytkennän RNM-järjestelmän ja ihmismielen välillä.

Ihmismieli on kartoitettu. Tämä Brain Initiative Project on Obaman aloittesta käynnistetty. Se on ainoastaan kulissi sille mitä on jo saatu aikaan vuosia aiemmin, jotta autettaisiin uuden neuroyhteiskunnan toteutuksessa. Muuten olisi liikaa kysymyksiä, kuten mistä tämä teknologia on peräisin. Kaksi pääjehua ovat CIA ja DoD, mutta molempien puolesta toimija tässä paradigmassa on DARPAn futuristinen käsi. DARPA on kaiken tämän taustalla. Joten BAM-projekti, eli ’Brain Activity Map’, on pelkkä Obaman kulissi integroitaessa nämä uudet neuroaseet valtavirran yhteiskuntaamme tarpeellisina ja välttämättöminä high tech -yhteiskunnallemme, vaikka todellisuudesa ne eivät ole mitään muuta kuin työkalu jolla kontrolloida meitä ja tiettyjä populaation osia muissa maissa. Takaisinmallintamalla ihmismieltä he kehittävät AI-regiimiä, joka kykenee tekemään kaikki tärkeät päätökset ihmiskunnan puolesta (suom. huom. kommunistisen) keskussuunnittelun avulla. He käyttävät tätä teknologiaa pitämään ne maat poissa, jotka ovat Amerikan vihollisia myös kontrolloidakseen niitä. He kykenevät kontrolloimaan Amerikan populaatiota sekä maailmaa syöttämällä ajatuksia heidän aivoihinsa. Tämä on maailman eliitin työkalu, jota he ovat pitkään etsineet ja joka on viimein heidän saatavillaan.

Tätä teknologiaa vastaan taistelussa voi käyttää useita keinoja:

1. Monen asian yhtäaikainen tekeminen (Multi-Tasking)

Multitaskauksen opettelu on hyväksi, sillä se saa sinut miettimään montaa asiaa yhtäaikaa.

Kun jatkuvasti mietit montaa asiaa yhtäaikaa, silloin vihollisella ei ole koherenttia kuviota mistä saada kiinni ja jota integroida heidän RNM-dataansa. Toisin sanoen, RNM-järjestelmän ja aivojesi välillä tapahtuva ’integroinnin loppuunsaattaminen’ estyy, ja ilman vastettasi siihen tiettyyn ’impulssi-injektioon’ RNM-varmistusprosessi hajoaa.

CIA-NSA -pahikset käyttävät ’tekaistua virtausta’ tulemaan muistamisprosessisi väliin. Kun muutut riippuvaiseksi (eli uskot heidän impulssit omiksi ajatuksiksesi) systeemin ulostulosta (tai kun he uskovat vasteidesi siihen olevan johdonmukaisia), he alkavat kehitellä tekaistuja ’alitajuisia vasteita’, joiden he leikkivät olevan indikaattoreita rehellisyydestä/epärehellisyydestä, positiivisesta tunnistamisesta, ahdistukseta jne. ja he alkavat käyttää näitä ’impulssi-injektioita’ vakuuttamaan sinut siitä, että tekaistut vasteet ovat sinun omiasi.

Jos et ole tietoinen tästä jatkuvasta mentaalisesta manipuloinnista, systeemi alkaa muokata sinun ajatuksiasi ja käyttäytymistäsi. He käyttävät tätä (yrittämään) rajata ajatuksiasi ja käyttäytymistäsi blokkaamalla (väliintulemalla) muistiasi ja ajatusprosessiasi silloin kun näitä suggestioita (injektoituja impulsseja) syötetään — interferenssi saadaan aikaan ja hyökkääjät voivat aktivoida sen halutessaan.

Voit voittaa RNM-hyökkäykset jatkuvasti multitaskaamalla (ajattelemalla monia asioita yhtä aikaa) ja jättämällä huomiotta satunnaiset kohtaamiset tuntemattomien ihmisten kanssa, sillä he suunnittelevat tällaisia kohtaamisia saadakseen aikaan emotionaalisen kalibrointivasteen sinussa, jonka heidän RNM-järjestelmänsä voi sitten mitata. Silloin sekä näet systeemin manipulointiyritysten lävitse että kykenet ottamaan haltuusi heidän kykynsä arvioida sinun vasteitasi kontrolloimalla ’verifikaatioprosessia’ — työskentelemällä etäältä aikaansaatujen neuraalisten ’muistiesteiden’ lävitse — ja vastaamalla systeemin kykyyn vaikuttaa valintoihisi. Se tuntuu siltä kuin ajattelisi kahta ’punaista lankaa’.

Opettele vain multitaskaamaan

2. Spontaanius

Älä koskaan noudata ennalta asetettuja käyttäytymismalleja. Aina muuta käyttäytymistäi joka päivä hetkn mielijohteesta. Tee näin kun olet liikkeellä nopeaan tahtiin, sillä heille on vaikeampaa etäältä neuraalijärjestelmällä monitoroida ajatuksiasi kun olen nopeassa liikkeessä (suom. huom. tarkoittaa samalla myös korkeassa värähtelyllisessä tilassa).

Jos päätät mennä ruokakauppaan, menekin sen sijaan rautakauppaan. Muuta joka päivä tätä, mutta älä tee samaa asiaa montaa kertaa, sillä siitä tulee silloin käyttäytymismalli.

Muista vain, että he yrittävät muokata päivittäin motiivejasi ja emotionaalisia havaintojasi.

Neuraalinen etämonitorointijärjestelmä on suunniteltu emotionaalisesti häiritsemään sinua, jotta he voivat mitata tilastollisesti emotionaalisen vasteesi, mitä systeemi sitten käyttää sen määrittämiseen miten tulkita ja linkata kuvauksia muistiviittauksista kaapattuun dataasi. Tämän takia he jatkuvasti yrittävät saada pidettyä sinut puhumassa, tai jatkuvasti pysäyttävät sinut ja kysyvät suuntaa tai ohjeita jne.

Joten jätä aina huomiotta pitkittyneet satunnaiset kohtaamiset ihmisten kanssa joita et tunne. Et ole töykeä jos kieltäydyt antamasta heidän yrittää manipuloida sinua.

Kun heillä on konsistentteja tilastoja, systeemi käyttää aiempia ’valintaviitteitä’ ja injektoi niitä alitajuntaasi normaalin päivätoiminnan aikana, mistä puhutaan myös ’impulssi-injektioina’, vakuuttaakseen sinut siitä että vasteesi on sinun omasi ja vakuttaakseen sinuun jotta sulkisit piirin tai kuvaisit viittauksen sanomalla jotain ääneen tai tekemällä tietyn teon. Tätä kutsutaan ’Varmennukseksi’. Voit taistella ja/tai kontrolloida tätä jos opit puolustamaan itseäsi näitä muistihyökkäyksiä vastaan oppimalla lukemaan aktiivista muistiasi.

Heti kun he näkevät miten sinä reagoit emotionaalisesti tai intellektuaalisesti, he alkavat nyhjäistä tyhjästä ’tilanteita’ tai ’keskusteluskenaarioita’ (katuteatteri), joka perustuu tapahtumiin tai aiheisiin minkä avulla he tietävät saavan huomiosi.

Esimerkiksi, jos olet jalkapallofani, he puhuvat siitä mikä on suosikkijoukkueesi tai pitävät päällään suosikkijoukkueesi paitaa tai hattua. He tekevät tätä paljon minun kanssani, sillä he tietävät minun olevan University of Georgian fani.

Joten he pitävät jatkuvasti päällä UGA-paitoja, hattuja jne. ja leikkivät olevansa faneja tai sieltä kotoisin yrittääkseen saada aikaan tai stimuloida minua puhumaan heille tai pitääkseen minut puhumassa heille.

Tämän takia pahikset yrittävät pitää sinua äänessä mahdollisimman pitkään. He haluavat sinulta ’emotionaalisen reaktion’ jotta he voisivat kartoittaa ajatusprosessisi ja sen avulla syöttää sinulle impulsseja ja kontrolloida mieltäsi. Tämän takia agentit pyrkivät läheisyyteesi (eli lähestyvät sinua ja/tai tekevät tuttavuutta ulkonäöltään huikaisevan henkilön avulla) niinkutsuttujen ’hunajapurkkienä’ avulla (honey traps).

Näin pysäytät kaiken tuon: sivuuta kaikki satunnaiset kohtaamiset tuntemattomien ihmisten kanssa joita et tunne ja ole spontaani (suom. huom. tässä pitää toisaalta osata tehdä ero agentin ja oikeasti vaikka apua tarvitsevan ihmisen välilä, jos kaikki kääntävät katseensa muualle ei kukaan saa kadulla apua silloin kun tarvitsee).

Tätä samaa etäältä tehtyä neuraalihyökkäystä voidaan käyttää häiritsemään puhettasi jos hyökkääjät päättävät estä sinua puhumasta tietystä aiheesta tai toistamasta tiettyjä sanoja. Systeemi voidaan konfiguroida häiritsemään muistamistasi kun muodostat aiheeseen liittyvää lausetta tai injektoida siansaksaa (laukaistu substituutio) kun yrität puhua.

Näiden hyökkäysten tavoite on ilmeisesti kolmenlainen: Sensuuri, Muistinhallinta ja Suora käyttäytymiskontrolli.

Nämä ihmiset eivät ole kiinnostuneita lainsuojasta tai mistään tietystä hyväksytystä elämäntyylistä. He käyttävät yksinkertaisesti kaikkea sitä mistä nautit, mitä vihaat tai arvostat hyväksikäyttämään sinua huolimatta käytöksestäsi. Joten jos he antavat sinulle kohteliaisuuden, tiedä että he tekevät ainoastaan niin nähdäksesi miten reagoit jotta he voisivat sitten käyttää tätä reaktiota kidutukseen.

Jos jatkuvasti olet perillä ’aktiivisuuden tilastasi’ sekä tilannetajustasi, huomaat ristiriitaiset impulssit, ja vaikka systemille on mahdollista tulla impulssiesi väliin, jos ymmärrät miten hyökkäykset toimiviat, silloin kykenet tunnistamaan fyysiset muutokset, jotka ovat seurausta näistä voimakkaista impulsseista. Tämän tulisi saada sinut arvioimaan uudelleen nykytilasi.

Ellei sinua ole kidutettu lähelle täydellistä sekavuustilaa, sinun tulisi kyetä taistelemaan systeemin vaikutteita vastaan.

Nämä etäältä tehdyt neuraalihyökkäykset ovat kaikkein tehokkaimpia kun olet tekemässä jotain ennalta määrättyä tehtävien sarjaa, joten pyri välttämään toimintasi ’ajatukseen uppoutumista’. Miten? Muuttamalla tekojasi ja aktiviteettejasi satunnaisesti ja jatkuvasti ajatuksen nopeudella. Älä aina suunnittele tekemisiäsi tai päivittäistä rutiiniasi, jos sinun ei ole pakko. ’Just do it’ !

Neuraalinen etämanipulaatio (RNM, Remote Neural Manipulation) saadaan aikaan heidän järjestelmänsä kyvyllä tulkita ajatuksiasi, ja se riippuu täysin sen kyvystä ennustaa ja vaikuttaa ’viitevalintoihisi’ tai ’impulssisarjaan’ ajatuksissasi. Systeemi kartoittaa kuvioita impulsseilla ja tunnisteilla (herätepotentiaalit) ja käyttää tilastollista dataa ’käytösmalleistasi’ ennustamaan sitä miten ajattelet tai toimit kun alat muodostaa ajatuksia tai valmistelet toimintaa. Systeemin kyky määrittää ja karoittaa näitä viitteitä mitenkään merkitsevästi riippuu sinun mukanaolostasi (tai tiedostamattomuudestasi) sekä hyökkääjän kyvystä tehdä selkoa siitä mitä he näkevät visuaalisesti tai mitä he arvailevat perustuen aiempaan toimintaasi.

3. Tukahdutus (Quenching)

He yrittävät jatkuvasti ajaa sinua ’varmennusrutiinin’ läpi, jossa systeemi luotaa sinulta tiettyjä reaktioita toistuvasti peräkkäin, jotta saataisiin selville kaava. Jos olet tekemisissä näiden kansa ja toimimassa näitä luotauksia vastaan, operaattori muuttaa rutiiniaan yrittääkseen ’varmentaa’ toisella tavalla.

Kun systeemi on ’varmentanut’ valitut vasteet, he käyttävät niitä seuraavassa häirinnän aallossa — prosessi on loputon ja näet seuraukset selvästi mikäli johdonmukaisesti selätät systeemin. Jos et selätä neuraalietäjärjestelmää, silloin näe tai havaitse vaikutuksia. Heidän neuraalietäjärjestelmänsä selättämisen keino on ’tukahduttaminen’.

Etäältä toteutettua neuraalimanipulaatiota voi ’tukahduttaa’ olemalla interaktiossa ja vastustamalla heidän taktiikoitaan.

Mitään näiden avulla kerätyistä tiedoista ei voida käyttää jutussa sinua vastaan.

Kaikkea heidän systeeminsä keräämää tulee pitää falsifioituna ja/tai tekaistuna, koska heidän systeeminsä on sunniteltu jatkuvasti tarjoamaan ’suggestioita’ perustuen dataan, jota sinusta on aiemmin kerätty koskien nykyistä toimintaasi. Referenssikuvausten (määritelmien) tarkkuus on äärimmäisen matala, sillä hyökkääjää ei juuri kiinnosta totuus. Systeemi tempaisee tuulesta lausuntoja ja/tai kuvia samalla kun he käyttävät sinua hyväkseen. Nämä tekaisut ovat yleensä tulosta viitteiden väärintulkinnasta ja emotionaalisia indikaattoreita sekä vääristymiä ’injektiotakaisinkytkennästä’ ynnä hyökkääjien itse käsin lisäämänsä väärät tietueet, jotka ovat seurausta heidän pahantahtoisuudestaan tai kyvyttömyydestään ymmärtää sitä mitä he tarkastelevat.

Hyökkääjille ei ole olemassa luotettava keinoa määrittä mikä on tota edes silloin kun he yrittävät soveltaa havaintojaan yllämainittuihin indikaattoreihin. Yritys osoittaa syyllisyys heidän systeemissään olisi sama kuin kyttä tiputtaisi käsiaseen rikospaikalle ja väittäisi sen kuuluneen jollekin henkilölle joka sattui kävelemään ohi — SATUNNAISTA ja FALSIFIOITUA.

Tälle systeemille tai millekän sen tuottamalle ei ole juridisia sovelluksia. He kaappaavat ainoastaan sen millä he haluavat käyttä sinua hyväkseen ja kun he päättävät ’sensuroida’ ajatuksiasi, he pakottavat sinut väkivaltaiseen tai epäjohdonmukaiseen ajatuskuvioon käyttämällä injektio- ja blokkausmetodeja, jotka yllä mainittiin.

Kun esimerkiksi koet ’yhtäkkistä vakavaa aggressiota ja kiihtymystä’, kyseessä on pahikset, ei sinä, ja se on osa ’mielenhallintaa’. He syöttivät nuo impulssit. Muista, että he haluavat pitää sinut jatkuvasti miettimässä heitä.

Voit rajoittaa tätä vaikutusta ja kumota sen oppimalla lukemaan muistiasi samalla kun blokkaat heidän järjestelmänsä. Se kuitenkin vaatii hieman osaamista ja itsetietoisuutta. Tätä kutsutaan myös ’Uudelleensuuntaukseksi’.

4. Uudelleensuuntaus (Redirection)

’Uudelleensuuntaus’ on yksinkertaista. Kun etäneuraalihyökkäys tapahtuu ja impulsseja ja ajatuksia syötetään mieleesi (vahva halu = korkean taajuuden hyökkäys, motivaationpuute = matalan taajuuden hyökkäys) yksinkertaisesti ajattele jotain muuta. Tämä häiritsee aivojen ja RNM-järjestelmän välistä ’integraatiopiirin sulkeutumista’. Voit tehdä tämän niinkutsutun ’työviitteen’ avulla.

Raamattu sanoo: ”Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa”. (Filippil. 4:8)

Voit selättää heidän RNM-hyökkäyksensä ’työviitteellä’ joka kerta kun he yrittävät injektoida impulsseja ja ajatuksia aivoihisi. Tämä tapahtuu tunnistamalla elämässä jotain mikä tekee sinusta erittäin onnellisen ja sitten keskittymällä siihen uudelleen tai ’uudelleensuuntaamalla’ huomion siihen onnelliseen kokemukseen elämässä joka kerta kun RNM hyökkää kimppuusi.

Jos kykenet tähän joka päivä, heidän hyökkäyksensä ovat ainoastaan kärpäsen surinaa korvissasi, mutta silti se haittaa heidän tekemisiään huomattavasti sillä sinut pakotetaan testaamaan ja validoimaan muistoja jatkuvasti ja fyysiset tunteet, jotka systeemi vuodattaa aivoihisi, ovat sekä ärsyttäviä että harhauttavia.

Huomaa, että näitä hyökkäyksiä voidaan tehdä menestyksekkäästi matalammalla intensiteetillä ja saatat aluksi huomata ne vain jos sinua koetellaan toistuvasti korkeilla intensiteeteillä. Kidutusta!

Muistihyökkäysten (todellisten muistojen blokkaaminen ja väärien muistojen ja impulssien injektoiminen) ymmärtäminen on keskeistä, koska jos et tunnista ’aktiivisen muistin’ muokkausta, järjestelmä saa aikaan sen että menetät lyhyesti ajantajusi, mikä saattaa olla riittävää proseduraalisen (funktionaalisen) hämmennyksen aikaansaamiseksi, jolla sinut koitetaan saada reagoimaan injektoituun impulssiin. Pakotettu puhe on esimerkki tästä.

On erittäin mahdollista, että systeemi saa sinut puhumaan vasten tahtoasi, tai pahimmassa tapauksessa ilman että tiedät edes puhuvasi. Esimerkiksi, jos olet herkistynyt systeemin vaikutteille, et välttämättä tajua että se usein tai toistuvasti vaikuttaa sinun mikrotason päätöksentekoon. Näitä motivaatioimpulsseja voidaan käyttää myös vaikuttamaan sinuun tavalla, joka saa sinut haluamaan ääneenpuhumista, ja painotan sanaa halu koska sinun tulee ymmärtää, että nämä impulssit saavat aikaan ainoastaan halua (korkeammilla hyökkäyksen tasoilla) tai perusmotivaatiota (perustasoilla) tehdä joitain toimia, joita sinun halutaan tekevän.

Tämän puhumisen motivaation yhteydessä systeemi käyttää menneitä viitteitä sinun ohjaamiseksi — esimerkiksi henkilökohtaista muistoasi siitä kun käännyt puhumaan vaimollesi ja sihen liityvää impulssia — ja kun reagoit tähän vaikutteeseen, systeemi blokkaa työmuistisi samalla kun syötetään haluttua ulostuloa, mikä saa aikaan sen että lausut yhden tai useamman systeemin kontrolloiman asian.

He testaavat tätä sinuun usein ’sananvaihdolla’ ja jos kykenet oppimaan tämän kontrolloimisen ajatuksen tasolla, silloin voit kontrolloida sitä puhuessasi, mutta sinun tulee oppia multitaskaamaan ja jatkuvasti lukemaan muistia!

Jos sinulla ei ole ’työviitettä’ mihin palata sen jälkeen kun sinut on pakotettu hyökkäyksellä puhumaan, on mahdollista ettei sinulla ole mitään muistikuvaa sanomisistasi.

Jos sinulla on vaikeaa ymmärtää miten neuraalinen etämonitorointi (RNM) toimii, mieti vain sitä miten valheenpaljastin toimii. Teoriassa RNM toimii samalla tavoin kuin valheenpaljastin: mittaamalla fysiologisia vasteita, joita keho tuottaa. RNM:ssä nuo fysiologiset vasteet ovat aivojen emittoimia sähkömagneettisia impulsseja.

Kun opit voittaman systeemin ennustekyvyn (tukahduttamalla, uudelleensuuntaamalla, multitaskaamalla ja olemalla spontaani), heidän yrityksensä rajoittaa ’referenssivalintojasi’ muuttuvat yhä vain ilmiselvemmiksi ja alat havaita sen mistä minä puhun ’funktionaalisena duaalisuutena’ (se voi olla myös fokuksen duaalisuus) työmuistissasi. Pahisten järjestelmän virhemarginaali kasvaa dramaattisesti ja sen yritykset ennustaa ajatuksiasi tai aikeitasi muuttuvat naurettaviksi ja lähinnä ärsyttäviksi.

Ajatuksen laukaisemat hyökkäykset

Muistiviiteiden ja systeemin ulostulojen (voi olla tietty suunnatun energian hyökkäys, pakotettu ääneen puhuttu asia jne.) välisen suhteen näkeminen on kriittistä sen ymmärtämiselle miten kontrolloida ja lopulta päihittää ’ajatuksen laukaisemat’ hyökkäykset sen lisäksi, että estetään hyökkääjää huijaamasta sinua heidän kognitiivisilla taikatempuillaan.

Sinun tulisi kyetä uudelleensuuntaamaan systeemi ’muodostuksen’ aikaan (kun dataa kerätään mielestäsi) tai estää ’prediktiivinen integraatio’ (injektoitujen ajatusten ja impulssien tuottaman datan tulkinta) kokonaan, mutta kun opit integration pysäyttämisen, tunnista että systeemi odottaa piirin sulkemista ja ’luotaa’ sinulta vastetta. Se aloittaa ’injektoimisen’ uudelleen jos meinaat sivuuttaa sen, ja ellei sinulla ole äärimmäisen hyvät muistitaidot ja olet opetellut ’tukahduttamisen’ tekniikan, uudelleensuuntaus saattaa olla helpoin vaihtoehto.

He käyttävät myös hyväksi sinua kaikin mahdollisin tavoin vakuutellessaan sinule että he ovat kontrollissa heti kun näet selvästi, että he eivät ole mitään muuta kuin idiootteja joiden tulisi opiskella hieman enemän systeemejä joilla hyvä hyväksikäyttävät ihmisiä.

Jos systeemin suggestiot eivät ole sinulle hyväksyttäviä (ja ne eivät ole jos johdonmukaisesti blokkaat ja/tai uudelleensuuntaat niitä) silloin tämä johtaa siihen, että jatkuvasti vastustat ajatusten ja impulssien pakottamista ja ylläpidät aktiivisen keskittymisen ’työtilaa’.

Vaikka teet yhteistyötä ja sallit systeemin tulkita ja määrittää päivittäistä toimintaasi, saatat huomata että suggestioista tulee siedettävämpiä, sillä systeemi on suunniteltu apinoimaan normaalia kognitiivista toimintaasi. Suosittelisin, että et salli tämän tapahtua, sillä silloin helpommin hyväksyt systeemin vaikutusvallan, ja systeemin tarkoitus tällä tavoin sinuun vaikuttamiseesi on antaa hyökkääjille kyky rajoittaa sinua silloin kun he haluavat ja mahdollistaa heidän petkuttaa tai manipuloida sinua alitajuisesti.

Voit kumota nämä rajoitteet vain jos kykenet rinnastamaan systeemin vaikutusvallan omaan vapaan tahdon toimintaasi. Kaikki jotka kuulevat ”V2K”:n ovat tarkkailtavina tällä tavoin ja heihin vaikutetaan tällä tavoin myös. Kuulemasi lauseet tulisi liittyä informaatioon, jotka sinulta on kaapattu ’hiljaisen monitorointiperiodin’ aikana, ja lopulta niitä käytetään verbaalisen häirintäsi perustana.

Heidän tekeleensä ei ole muuta kuin kusetuksen ja manipulaation peliä, ei mitään muuta. Älä hyväksy mitän heidän sanomisiaan äläkä tunnusta mitään mitä systeemi koittaa kuulustella sinulta totuutena. Systeemi ottaa satunnaisia bittejä mistä tahansa mitä se saa aistiesi kautta kaapatuksi ja nyhjäisee tyhjästä tekaistuja tarinoita, joita he käytävät sinun häirintään ja kuulusteluun pelkästään eksyttääkseen ja kiduttaakseen sinua alistumaan (systeemin tahtoon).

Jos opit miten selättää neuraaliset etäältä tehdyt muisti- ja ajatusprosessien hyökkäykset, silloin kykenet tekemään neuraalietälukemisesta käyttökelvotonta tai manipuloimaan sitä omaksi eduksesi.

Eduksesi olisi, jos kykenisit dokumentoimaan ja osoittamaan tällaisen toiminnan olevan totta oikeudessa.

Ihmiset, jotka nousevat vastarintaan ja vastustavat tätä pahuutta saavat valtiolta toisinajattelijan leiman, ja heitä rangaistaan tai tapetaan summanmutikassa. Monet joutuvat valtion uhreiksi ja heidät pakotetaan ja valheellisesti väärindiagnosoidaan mielisairaiksi, jotta heitä ei otetaisi vakavasti, heidät pusketaan yhteiskunnan marginaaliin tai poistetaan yhteiskunnasta kokonaan, ja heidän uskottavuutensa ja maineensa pilataan niin ettei kukaan uskoisi heitä. Sen takia kidutus on suunniteltu niin brutaaliksi, juuri sen takia ettei kukaan uskoisi sellaista tapahtuvan. Heidän koko elämänsä tuhotaan koska he jotenkin muuttuivat orwellilaisen yhteiskuntamme vihollisiksi.

Niin pahalta kuin tämä kuulostakin, se muuttuu vain pahemmaksi. Mielenhalinta tulee pian läpäisemään kokonaan yhteiskuntamme. Tämän he yrittävät saada aikaan dekoodaamalla aivojemme lähettäviä sähkömagneettisia ajatuskuvioita. Kun nuo kuviot identifioidaan, miitä käytetään ja varioidaan joukkovainotun toistuvassa häirinnässä ja kidutuksessa. Aivojen mentaaliset kuvat on mahdollista nähdä, ja tämän sielun ikkunan avulla kuvia, ääniä ja muita sekvenssejä (tuoksut) voidaan enkoodata ihmisaivoihin. He tekevät tätä minulle paljon tilanteissa ja keskusteluskenaarioissa, jotka on suunniteltu sieppaamaan joukkovainotun huomio, missä haetaan verifikaatiota.

Nämä sähkömagneettiset impulssit lähetetään aivoihin impulssien injektioina, laukaisemaan herätepotentiaalia, verifikaatiotarkoituksisa. Tämä tuottaa äniä, kuvia, tuoksuja jne. neuronipiireihin. Olennaisesti he ovat muuttaneet aivot visuaaliseksi ja auditiiviseksi kommunikaatiojärjestelmäksi.

’Synteettinen telepatia’ on DARPAn käyttämä termi kuvaaman sähköistä käyttöliittymää aivoista aivoihin tai aivoista tietokoneeseen. Pelkästään koskettamalla toisen ihmisen käsivartta tai sanomalla käsipäivää, CIA-operatiivi voi kommunikoida synteettisellä telepatialla toisen operatiivin kansa ilman, että he sanovat koskaan sanakaan. Heidän neuraalipiirinsä käsissä tai käsivarressa matkaavat samoja reittejä aivoihin. Tähän vaaditaan erityistä softaa ja siihen yleensä liittyy suora tai etäältä tehty kontakti ihmisanatomian kanssa. Se on erittäin samankaltaista kännykkäteknologian kanssa, ja periaatteessa vastaa kännykkäpuhelun vastaanottamista aivoihin. Tietokoneen multiplexeri reitittää signaalin mikroaaltotorneihin, sitten vastaanottimeen. Vastaanotin paikannetaan tarkkaan ja sitä seuratan muutaman metrin päästä varsinaisesta sijainnista. Kuitenkaan vastaanotin ei ole kännykkä, se on ihmismieli.

Juuri nyt he kykenevät kloonaamaan ihmismielen lataamalla koko persoonan ja psyyken tietokoneen tietokantaan. Tämä teknologia on myös Britannian tiedustelupalvelujen käytössä, ja se tunnetaan MI6-piireissä nimellä Project Soulcatcher. Tämä saadaan aikaan stimuloimalla kalloa suunnatun energian aseiden säteilyllä sekä biosähköisellä teknologialla.

Käytännössä NSA kartoittaa aivosi, sitten sitoo supertieokoneeseen ja lataa informaatiosi tietokantaan ja tarkkailee kaikkea aivojesi sähkömagneettista toimintaa 24/7 koko elämäsi ajan kuolemaasi saakka. Tämä kallon läpäisevä aivostimulaatio (Transcranial Brain Stimulation) on myös armeijan käytössä aivokäyttöliittymissä, sellaisissa joita pilotit käyttävät uusissa F-35 -hävittäjissä.

NSA:n agentit käyttävät tätä teknologiaa salaisesti tekemään ihmisiä toimintakyvyttömiksi suunnatuin energia-asein kuten mikroaalloilla, hitaasti aiheuttaen vahinkoa hiedän mieliinsä tai sisäelimilleen kunnes he kuolevat tai muuttuvat toimintakyvyttömiksi. He ovat tehneet tätä minulle jatkuvasti vuosien ajan. NSA-CIA:n paradigma minua vastaan pakolla ja valheelisesti väärindiagnosoi minut mielisairaaksi, jonka tohtorit nopeasti muuttivat luulotaudiksi. Siitä lähtien he ovat kohdistaneet aivoihini (sekä muihin sisäelimiini) sähkömagneettista matalaa säteilyä. Sitten he yrittävät leimata minut mielisairaksi. Mutta mielisairauden ja mielen vahingoittamisen välillä on suuri ero. He eivät pelkää Jumalaa eivätkä ihmistä. Laki ei merkkaa heille mitään eikä niille, jotka hitaasti kiduttavat minua, koska laki ei auta heitä. Laki toimii vain siellä misä sitä voidaan soveltaa.

Platon on sanonut, ”Kaikki lait ovat merkityksetömiä, koska hyvät ihmiset aina noudattavat niitä ja pahat ihmiset löytävät aina reitin niiden ympäri”.

”Totuus on tarinaa ihmeellisempi”.

Artikkelin julkaissut rense.com

Saat enemmän sitä mitä haluat ja nopeammin

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme tietoisia niin monesta asiasta, kaikista kerralla, että meidän pitää valita se mihin me keskitymme suunnataksemme energiamme sinne mitä me haluamme kokea lisää. Siksi me olemme niin positiivisia mitä tulee teihin kaikkiin ja siihen miten te pärjäätte. Me tiedämme, että me voimme keskittyä mihin tahansa ihmiskunnassa, mutta me myös tiedämme mitä mihin tahansa teidän elämänne aspektiin keskittyminen tuo meille. Siksi me valitsemme keskittyä niihin pieniin voittoihin, joita me näemme ja tunnemme Maapallolla joka hetki.

Me myös valitsemme keskittyä enemmän niihin teistä, jotka vastaanottavat sitä mitä meillä on teille tarjota, sen sijaan että keskittyisimme niihin jotka ovat kaukana, kaukana poissa värähtelyllisesti siitä missä te kaikki olette. Me tiedämme oman kohderyhmämme, ja me tiedämme ketkä vastaavat parhaiten niihin energioihin joita me tarjoamme. Meidän tulee olla valikoivia jotta olisimme tehokkaita. Me emme ole niin erilaisia kaikista teistä. Miettikää miten paljon informaatiota teillä on sormienne ulottuvilla, joka ikinen päivä. Teidän pitää valita mihin keskitytte, ja te tiedätte omien tuntemuksienne perusteella sen mihin teidän kannattaa keskittyä ja mikä on jotain mikä madaltaa teidän värähtelytasoanne siihen keskittyessänne.

Me emme sano, että teidän tulisi sivuuttaa kaikki mikä on luonteeltaan ongelmallista tai negatiivista, ei ainakaan jos se on käynnissä sisällänne. Kun siitä tulee jotain mistä teillä on tunne, silloin te joudutte antamaan sille huomiota, mutta teidän ei ole pakko antaa huomiota jollekin sellaiselle josta te tiedätte että se saa teidät tuntemaan olonne huonoksi.

Jos teillä ei ole ratkaisua, teidän ei ole pakko keskittyä silloin ongelmaan, ja syy siihen on niin monet olennot ja auttajat ja ystävät ja hyvää tahtovat tahot ympärillänne, jotka voivat keksiä teille ratkaisun. Mutta silloin teidän pitää olla korkean värähtelyn tilassa, jotta voisitte vastaanottaa tuon ratkaisun, sillä he löytävät keinon välittää sen teille. Mutta te ette edes näe sitä ratkaisuna ellette toimi korkean värähtelyn tilasta, mikä palvelee teitä ja jossa haluatte olla.

Olemme saaneet tietoomme, että monet ihmiset jotka ovat henkisesti hereillä eivät edelleenkään ole tietoisia omasta voimastaan, ja kun joku ei ole tietoinen voimastaan, silloin hän virheellisesti keskittyy johonkin joka tuo hänen värähtelyään alaspäin, johonkin mihin hän ei voi vaikuttaa, johonkin mihin hän ei ole käyttänyt edes omaa arviointikykyään määrittämään sitä onko se totta. Teidän tulee luottaa tunteisiinne navigoidessanne kaiken informaation läpi mitä teille pommitetaan päivittäin. Olkaa avoimia sille, että te joudutte muuttamaan perspektiiviänne jostain asiasta, mutta antakaa tunteidenne johdattaa tietä, ei ajatustenne, koska ajatuksenne ovat suurimmaksi osaksi sitä miten teidät on ohjelmoitu ajattelemaan.

Mielenne antaa teille vain pelkkää toistoa ja rajoitteita, mutta tunteenne ovat laajentuvia, ja voitte tuntea jotain mitä ette koskaan ole aiemmin tuntenut heti seuraavana päivänä. Olette voimakkaita olentoja, mutta olette edelleen oppimisvaiheessa sen kanssa miten käyttää voimaanne hyvään, miten saada sen mitä haluatte, ja mikä on parasta kaikille. Jos me voisimme lähettää teille lahjan, se olisi tieto siitä, että olette voimakkaita olentoja ja että se mihin valitsette keskittyä merkitsee. Se kirjaimellisesti materialisoituu eteenne. Joten olkaa valikoivia, ja saatte enemmän sitä mitä haluatte ja nopeammin.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

UFO-paljastus tulee, mitä se tarkoittaa?

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme yhtä onnellisia kuin monet teistä ovat UFO-paljastuksesta, joka tapahtuu nyt. Tämä paljastus on tapahtunut jo jonkni aikaa, ja joka kerta kun jotain muuta paljastetaan, saatte hieman lisää vahvistusta siitä minkä te jo tiedätte todeksi. Mitä tämä sitten merkitsee ihmiskunnalle? Mitä se tarkoittaa kun maan armeija ilmoittaa julkisesti, että he ovat nähneet kappaleita taivaalla, joita he eivät osaa selittää?

Me haluamme pysäyttää ne teistä, jotka aikovat pitää tätä kansainvälisenä harhautuksena, joka estää sinne pääsemisen, ja sen sijaan me haluamme teidän avaavan itsenne mahdollisuudelle, että tämä tarkoittaa sitä että useampi ihminen on valmis ymmärtämään sen, että me emme ole yksin universumissa. Siellä missä me istumme, tämä on se mitä tästä jää käteen. Monet teistä tulevat innostumaan suuresti kertoaessanne perheenjäsenillenne ja ystävillenne, jotka ovat pitäneet ajatuksianne omituisina jo pitkän aikaa, ja varmasti voitte tuntea tyydytystä siitä, että ajatuksenne saavat validaatiota.

Mutta paljon isompi kuva on se miten nämä paljastuksen tapahtumat kasvavat ja kasvavat, koska se tarkoittaa että jotain suurta tapahtuu MAapallolla. Se mitä tulee tapahtumaan on paljon suurempaa kuin ihmisten uskomuksen validointi. Monet ihmiset ovat miettineet milloin yhteyden saamisesta avaruusolentoihin keskusteltaisiin avoimesti korkea-arvoisten viranomaisten kesken suurvalloissa. Olette nyt astumassa siihen aikaan, ja voitte olla varmoja siitä että tämä kaikki tarkoittaa sitä että lisää on tulossa, enemmän ja enemmän.

Ja joku päivä teillä on avaruusolentoja kävelemässä keskellänne, avoimesti. Te tulette pääsemään heidän aluksiinsa ja pääsette niillä kaukaisiin paikkoihin, ja te tulette saamaan heidän teknologiaansa käyttöön kaikkialle ja kaikille. Saatatte miettiä mikä on suhde UFOjen, avaruusolentojen ja teidän ylösnousemuksenne välillä. Se on varsin yksinkertaista todella. Teidän tulee tietää, että te olette paljon enemmän kuin pelkkä fyysinen kehonne aivoilla varustettuna, joka elää yhden elämän yhdellä planeetalla. Teidän tulee tietää että on suurempi tarina kerrottavana siinä keitä te olette, mistä te tulitte, ja jopa siinä miten teidät on luotu sellaisiksi kuin te nyt olette ihmisrotuna.

Vastaus noihin kysymyksiin laajentaa tietoisuuttanne maailmassanne. Ihmiset alkavat miettiä eri tavalla, aj on ookoo jos jotain sattuu mikä saa heidät ajattelemaan eri tavalla. Se on täysin ookoo eikä se tapahdu pelkästään sen takia että joku on meditoinut 12 tuntia päivässä 12 päivää putkeen. Se on täysin järkeenkäypää, että se tapahtuu avaruusolentojen yhteydenoton kautta, sen sijaan että kyseessä olisi jokin henkinen harjoitus joka johti jonkin ihmisen valaistumiseen. Se on yksi tapa; se on yksi kokemus, mutta teidän ei tarvitse ansaita tietoisuutenne laajentumista. Se on varsin luonnollinen tapahtuma, ja tämä on heijastus teille siitä.

Ja voitte kaikki huokaista helpotuksesta, koska tämä on kovaa näyttöä siitä, että lisää on tulossa ja enemmän ja enemmän on tulossa sitä mitä te olette kaivanneet jo erittäin pitkän aikaa. Rentoutukaa, hymyilkää ja vetäkää syvään henkeä, koska te olette kaikki ottaneet suuria harppauksia eteenpäin jälleen kerran Maapallolla.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.” https://www.youtube.com/watch?v=mHfPwJoW4Us

Fataali erhe ihmisten keskuudessa

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme saatavilla teille kaikille jokaikinen päivä, ja niin ovat myös teidän oppaanne. Niin on myös Alkulähde, ylisielunne ja korkeampi itsenne, kaikki arkkienkelit, kaikki ylösnousseet mestarit, sieluperheenne joka on olemassa muissa osissa galaksia ja universumia. Kaikki he ovat myös saatavilla teille. Ja sitten on planeettanne, toiset planeetat tähtijärjestelmässänne, teidän Aurinkonne, luontonne, puut, kukat ja eläimet. Rakkaus ympäröi teitä. Teitä ympäröidään tuella.

Mutta monet teistä etsivät tuota rakkautta ja tukea paikoista, joista sitä ei löydy. Etsitte sitä ihmisolennoista, jotka eivät koskaan ole saaneet sitä itse, jotka tulivat jonkin sortin riippuvaisiksi teininä tai parikymppisinä, ja jotka eivät koskaan saaneet mahdollisuutta nähdä terapeuttia tai henkilöä, joka olisi auttanut heitä rakastamaan itseään. Tämä on fataali erhe ihmisten keskuudessa. Kun etsitte rakkautta ja tukea niiltä joilla ei sitä teille ole antaa, te luotte itsellenne tuhoisan kokemuksen.

Joten me ehdottaisimme, että ette pyytäisi kenenkään olla sitä teille, kun heillä itselläänkin on tarpeeksi vaikeaa olla sitä itselleen. Sen sijaan tuntekaa kaikki rakkaus ja tuki, jota teillä on ympärillänne ja ei-ihmismuodossa, täyttäkää itsenne sillä ja menkää ja levittäkää sitä ympärillenne.

Kun levitätte rakkautta ja tukea ympäriinsä, arvatkaa mitä tapahtuu? Löydätte itsenne toisten ihmisten seurasta, jotka levittävät rakkautta ja tukea ympärilleen. Kun etsitte sitä toisista ihmisistä, tuppaatte löytämään ihmisiä jotka ovat myös sitä vailla. Ja varmasti useimmat teistä ovat olleet senkaltaisissa romanttisissa suhteissa, ja tiedätte tasan tarkkaan mitä me tarkoitamme.

Voitte tuntea äärettömän rakkauden määrän virtaavan lävitsenne, ja voitte tuntea tuon rakkauden tulevan myös teille takaisin. Se on ehdotonta, ja sitä on lisää siellä mistä sitä tulikin. On olemassa ääretön rakkauden lähde, johon te kaikki voitte päästä kiinni. Kun tajuatte että se on kaikkialla ympärillänne, on helpompaa päästä kiinni tuohon äärettömän rakkauden lähteeseen, joka sisällänne on. On helpompaa olla sydänkeskeinen.

Tehkää itsellenne palvelus ja lakatkaa yrittämästä korjata ihmisiä elämässänne, jotta he rakastaisivat teitä tavalla jolla te haluatte tulla rakastetuiksi, ja sen sijaan kysykää itseltänne miksi te ette vain ole sitä rakkautta jota te haluatte vastaanottaa. Rakkaus on ilmaista. Rakkaus on ääretöntä, ja se on perustavanlaatuisesti ehdotonta, joten älkää kursailko.

Maailma tarvitsee teitä olemaan tuo rakkaus enemmän tänään kuin se on koskaan tarvinnut aikaisemmin, ja te olette niitä jotka tiedätte sanomamme todeksi. Te olette niitä jotka tiedätte, että Alkulähde ei panttaa rakkautta keneltäkään, koskaan, ei vaikka mitä he tekisivät, ja tietäkää että te olette siellä ollaksenne kuin Alkulähde.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Toukokuun 2021 energiat

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme selittäneet kollegoillemme täällä yhdeksännessä ulottuvuudessa mitä me olemme havainneet ihmiskunnasta ja henkisestä evoluutiostanne sen jälkeen kun me aloimme kiinnostua teistä enemmän, ja me olemme kyenneet rekrytoimaan uusia kollektiiveja, uusia neuvostoja, uusia ei-fyysisten olentojen ryhmiä teistä kerrottujen tarinoiden avulla. On uusia ryhmiä Lyran järjestelmästä, Orionin järjestelmästä, Antareksen järjestelmästä ja Andromedan järjestelmästä, jotka kaikki ovat täysin hurmaantuneita teistä. He ovat erittäin kiinnostuneita seikkailuistanne ja siitä miten he voisivat auttaa teitä.

Ja niin me liitymme yhteen eräänlaiseksi superkollektiiviksi, ja me pyörittelemme ideoita miten olla parhaalla tavalla avuksenne. Me olemme erittäin iloisia uusien ideoiden saamisesta, uusista energioista, uusista perspektiiveistä, ja me odotamme toimittavamme niitä teille toukokuussa. Toukokuun 2021 energiat tulevat olemaan monikulttuurisia. Tulette saamaan niitä joka puolelta galaksia, olennoilta joita pidätte nyt osana teidän galaktista perhettänne. Me olemme huomanneet, että se mikä herättää eniten myötätuntoa kanssaolennoissamme yhdeksännessä ulottuvuudessa on totuus siitä, että monet teistä eivät koskaan ole saaneet kokea ehdotonta rakkautta toiselta ihmisolennolta.

Tuo totuus saa kaikki kollektiivimme haluamaan suihkuttaa päällenne ehdotonta rakkautta, ja se myös inspiroi heitä haluamaan keksiä tapoja avata sydämenne tukokset niillä ihmisillä jotka eivät koskaan ole itse tarjonneet ehdotonta rakkautta. Sen tekemisessä on jotain tyydyttävää, koska te avaatte itsenne totuudelle siitä keitä te todella olette Alkulähteen Energiaolentoina. Ja niin lähellä Alkulähdettä kuin me nyt olemmekin, me silti nautimme ehdottoman rakkauden lähetysten lähettämisestä kaikkialle missä niitä tarvitaankin. Me etsimme niitä, jotka ovat kaikkein eniten tarpeessa, ja sitten me juonimme päästäksemme näiden ihmisten ja ryhmien pakeille.

Me luomme todellisuuksia kaikkien teidän sisään; me luomme ne yhdessä. Me työskentelemme oppaidemme kanssa. Me työskentelemme teidän korkeampien itsenne kanssa. Me keksimme skenaarioita, jotka sytyttävät tuon liekin, tuon ikuisen liekin joka palaa teidän jokaisen sisällä. Se on se osa teitä joka haluaa rakastaa enemmän kuin mielenne haluaa vihata. Se on aina siellä; se vain tarvitsee jotain tai jonkun joka tökkii sitä kepillä, kohentaa liekkejä. Ja siihen toukokuun energiat liittyvät kaikille teille siellä. Valmistautukaa rakkauteen.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Siriuksen, Pleiadeksen & Arcturuksen kurkkuchakratuki

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Te liikutatte suuria määriä energiaa kurkkuchakranne läpi tänä aikana, kun teitä pyydetään puhumaan ääneen ja puhumaan kovempaa, puhumaan totuuttanne auttaaksenne ihmiskuntaa. Tottakai teidän niin tehdessä te myös autatte itseänne. Te autatte itseänne parantumaan menneiden elämien traumoista, jotka liittyivät kovempaa puhumiseen, ääneen puhumiseen tai totuuden puhumiseen.

Te olette alkaneet nähdä sen miten monta eri perspektiiviä maailmassa on, kiitos internetin, ja miten monta ihmistä on halukas heittäytymään oppaaksi toisille ja miten tuo lukumäärä kasvaa joka päivä. Tämä tarkoittaa, että vaaditaan enemmän tukea meidän kaltaisilta olennoilta, ja te olette saaneet paljon tukea tänä aikana Siriuksen tähtijärjestelmästä, kun monet teistä on halunnut palvella niin pitkään. Ja se saa siriuslaisten huomion joka kerta.

Voitte käyttää ääntänne parantamiseen, lohduttamiseen, näyttämään myötätuntoa ja ilmaisemaan itseänne, kaikki samassa lauseessa. Monet teistä ovat olleet ihania puhujia ainakin yhdessä inkarnaatiossanne, ja on aika ottaa haltuun nuo kyvyt ja lahjat. On aika tunnustaa, että teillä on mahdollisuus, teillä on viisaus ja te voitte nähdä tarpeen sille että yhä useampi astuu esiin ja toimii sellaisena oppaana kuin teidän on aina tarkoitettu toimivan. Te varmasti olette myös pääsemässä käsiksi omiin kanavointikykyihinne puhuessanne kovempaa, koska teidän täytyy puhua kovempaa ja teidän tulee kohdata se mikä omassa kurkkuchakrassanne on.

Paljon parannusta on vielä tehtävä, ja me autamme tuossa paranemisessa usean plejadilaisen ryhmittymän kera, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Tämä on aikaa jolloin kaikki tuo tuki jota olette pyytäneet on saatavilla teille, ja niin paljon lisää on tulossa. Te jotka olette osa heränneiden kollektiivia olette tarpeen nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa, ja me olemme niin onnellisia tukiessamme teitä ja ollessamme osa teidän matkaanne. Me pyydämme teitä kutsumaan meitä, plejadilaisia ja siriuslaisia avuksi kertoessanne perspektiivistänne kaikille niille jotka ovat valmiita siihen teidän kauniissa maailmassanne.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”