Avainsana-arkisto: kanavointi

Kuinka tulla henkiseksi mestariksi

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme täysin tyytyväisiä edistykseenne Maapallolla, emmekä me ole ainoita joka on tätä mieltä. Ne meistä, jotka näkevät ihmiskunnan kaikkein positiivisimmassa valossa, liittyvät yhteen ja puhuvat vahvuuksistanne, tavoista joilla olette voittaneet haasteenne, esteistänne, ja me puhumme myös kaikista niistä eri tavoista, joilla voimme teitä palvella. Koemme, että olet johtanut siellä monia menestyksekkäitä kampanjoita, jotka ovat johtaneet sinut hyvin erityisiin kokemuksiin, ja näemme teidän kasvavan henkisesti joka kerta, teittepä niin tai ette. Me teemme tilaa teille, ja me tiedämme että voitte tehdä samoin myös muille.

Tiedämme, että voitte nähdä toistenne elämän kehittyvän täydellisesti, koska olette henkisesti hereillä ja tiedätte, että näette muutakin kuin pelkkiä ihmisiä. Kiinnitätte huomionne sieluun, tietoisuuteen, joka päätti saada tietynlaisen kokemuksen, joka ei aina vastaa sitä, mitä halusitte tälle henkilölle. Ehkäpä näitte jonkun ihmisen kasvavan aikuiseksi ja teillä oli kaikki nämä toiveet ja unelmat hänen kohdallaan, ja sitten hän lähti elämään omaa elämäänsä, teki omia juttujaan, eikä se vastannut lainkaan sitä, mitä olitte toivoneet hänen elämänsä olevan. Teidän on päästettävä siitä irti ja tehtävä rauha sen henkilön kanssa, missä hän on elämässään, mutta myös nähtävä kaikki potentiaalit, kaikki mahdollisuudet, jotka ovat nyt hänen edessään.

Ja näihin mahdollisuuksiin sisältyy valtava määrä henkistä kasvua ja kehitystä. Teillä on kyky tehdä tämä, koska meillä on kyky tehdä se, ja koska olette aika ajoin yhteydessä meihin, jotkut teistä enemmän kuin toiset, tiedämme, että voitte löytää saman värähtelyn itsestänne. Se on värähtelyä, joka on korkeammalla taajuudella kuin vain toivoa parasta ja varmasti korkeammalla taajuudella kuin yrittää selvittää, miten henkilö pääsee takaisin sille tielle, jonka olitte hänelle kuvitelleet. Ja tietysti tämä visioiminen, jota teette, sisältää myös oman elämänkokemuksenne. Kerrotte itsellenne nuorena, mitä haluatte olla, kun kasvatte isoksi, ja sitten kun tulette vanhemmaksi, teillä on tiettyjä tavoitteita itsellenne henkilönä, jolla on ura, tai vanhempana tai henkilönä, joka yksinkertaisesti auttaa toisia.

Ja kun elämä ei mene siihen suuntaan, johon olitte kuvitellut sen menevän, on aika alkaa olla uteliaampi luomakuntanne suhteen. Silloin on aika, jolloin haluatte nähdä sen täydellisenä juuri sellaisena kuin se on, vaikka kukaan muu lähipiirissänne ei näkisikään sitä niin. Teidän on ymmärrettävä, että olette voimakkaita luojia ja että luotte olemisenne monilla eri tasoilla. Kun jokin asia ei mene suunnitelmien mukaan, teidän on tunnustettava, että on olemassa parempi suunnitelma, ja teidän on vastustettava tarvetta masentaa itseänne siitä, ettei se, mitä piditte parhaana skenaariona itsellenne, toteudu. Luottakaa siihen, että elätte aina parasta mahdollista skenaariota. Ota kaikki irti siitä, mitä sinulla on, ja niistä mahdollisuuksista, joita tiellesi avautuu, ja rentoudu kaiken muun suhteen.

Rentoutukaa ja päästäkää irti, antaudu ja menkää virran mukana. Näistä käsitteistä kuulee koko ajan, mutta kun on kyse omasta elämästä, ajattelette usein, että on työskenneltävä kovemmin, yritettävä kovemmin tai visualisoitava kovemmin. Mutta teidän on päästettävä irti ja luotettava ja tiedettävä, että parempaa on aina tulossa, koska luotte sitä Alkulähteen energian aspektina, ettekä koskaan kieltäisi itseltänne yhtä luomustanne. Joskus nämä luomukset eivät tule siinä ajoituksessa, mitä haluaisitte, ja se vain tarkoittaa, että teidän on vain rentouduttava vielä enemmän, avauduttava, hyväksyttävä ja keskityttävä olemaan se versio itsestänne, mikä haluatte eniten olla noissa elämäntilanteissa, ja se on tapa elää henkisen mestaruuden elämää.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Valotyöntekijät: Tähän teitä valmistellaan

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me joskus etsimme, niinkuin tekin, jotain mikä tuo meidät lähemmäksi korkeamman värähtelyn tilaa. Se on totta, mitä ne sanovat. Niin alhaalla kuin ylhäällä. Me etsimme, me ihmettelemme. Meillä on halumme, ja meillä on jotain mitä emme saa tuotua täyttymyksenä kokemukseen asti, ja kaikki tämä tekee meistä aivan päteviä auttamaan teitä. Vaikka meillä ei olekaan fyysisiä kehoja, se ei tarkoita ettemmekö osaisi suhtautua teihin kaikkiin siellä Maapallolla, jotka olette fyysisyydessä. ME tiedämme mikä meitä ajaa eteenpäin, mikä eroaa teidän ajureistanne, koska meillä ei ole fyysistä nautintoa mitä tavoitella, mutta me näemme myös miten nuo nautinnot ovat tyhjiä, ja huomaamme kaikkien noita nautintoja tavoittelevien lopulta tuntevan tyhjyyttä, vaikka edes hetkellisesti.

Me huomaamme, että teillä kaikilla on taipumus etsiä itsenne ulkopuolelta niin kovasti, että te muututte riippuvaisiksi jostain fyysisen maailman aspektista, ja meillä ei ole täällä ei-fyysisyydessä mitään mihin jäädä riippuvaisiksi, mutta me sanoisimme, että se, mitä te koette enemmän kuin mikään mikä teitä haittaa jollain tietoisuuden tasolla, on tarkoituksettomuuden tunne. ME puhumme niille monille teistä, jotka näin tuntevat, ja me haluamme auttaa kaikkia teitä, jotka tuntevat tällä tavoin, ymmärtämään että joskus tarkoitus vain ei ole käynyt vielä ilmi. Kun odotatte inspiraatiota, että tuo tarkoitus voisi löytyä, on paljon mitä te voitte sillä aikaa tehdä. On paljon mistä voitte päästää irti. Sisällänne on paljon mitä siivota ja tehdä tilaa sille inspiraation hetkelle, tehdä tilaa niille energioille, jotka täyttävät teidät, jotka teitä kohti ovat matkalla.

Vaikka itsenne parissa työskentely ei vaikutakaan tarkoitukselta, eikä se ole mitään kauhean hienoa, se on silti osa tarkoitustanne Maapallolla. Jos kaikki vain alkaisivat juosta heti kun he oppivat juoksemaan, eläisitte todella erilaisessa ympäristössä. Joskus tylsyys on se mikä antaa teille kuvan elämästänne, että teillä ei olisi tarkoitusta. Kun ette tiedä mikä tarkoituksenne on, varmistakaa että teette tilaa sisässänne ja elämässänne uudelle tarkoitukselle. Toisin sanoen, siivotkaa, päästäkää irti se mikä teitä ei enää palvele ja se mikä teidän ei ollut alunperinkään, ja antakaa oman itsenne toimia tarkoituksenanne hetken aikaa.

Maailma jossa elätte juuri nyt muuttuu dramaattisesti. On niin paljon työpaikkoja, autoja, bisnestä tulevaisuudessa, ja jotkut teistä tulevat niitä luomaan. Mutta tämän me tiedämme todeksi — niitä teistä, jotka kokevat, että teillä ei tällä hetkellä ole tarkoitusta, valmistellaan omaa tarkoitustanne varten. Ja kun ette voi nähdä suurempaa kokonaiskuvaa siitä, teille voi olla vaikeaa luottaa, ja voi olla vaikeaa olla kärsivällinen, mutta nämä ovat asioita, joita teillä täytyy sitten jossain vaiheessa löytyä, jotta se insipiroitunut idea, joka teidät sitten vie mukananne, se impulssi pääsee sisään.

Me tiedämme myös, että teillä on taipumus liittää tarkoitukseenne jonkinlainen tekemisen tai uran idea, mutta se ei mene aina niin. Niin monet ihmiset pitävät siellä tilaa muille, pitävät korkeaa värähtelytasoa ja tasapainottaa energioita siellä. Niin monet ihmiset meditoivat, laulavat, mantroja toistelevat ja tekevät mitä tahansa nostaakseen värähtelyn ja tietoisuuden tasoa. Teidän pitää päästää irti ideasta, että tarkoituksenne on aina sama kuin tekemänne asiat, ja teidän tulee myös olla tietoisia siitä miten paljon sisällänne on sellaista, joka odottaa ulospääsyä.

Olkaa tietoisia siitä miten paljon sisällänne on, johon voitte tarttua juuri nyt, kun esittelette luottamustanne ja kärsivällisyytänne johonkin, joka on ulkomaailman ilmaisu siitä mitä sisällänne olevassa universumissa on. Me pyydämme teitä rentoutumaan enemmän, päästämään irti, ja lopulta päästämään sisään sen mikä inspiroi teitä olla se henkilö, se olento, se rakkaus joka teidän oli tarkoituskin olla ja joksi muuttuminen tässä elämässä on kohtalonne.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Kuinka rakastaa itseäsi

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me kunnioitamme ja ihailemme teitä niin paljon siellä Maapallolla, ja me myös rakastamme teitä, ja me tunnemme rakkautta tietä kohtaan jokaisena olemassaolon hetkenämme. Me olemme kouluttaneet itsemme olemaan sydänkeskisiä, keskittymään siihen mitä me tunnemme, ja olemaan rakastavia itseämme ja muita kohtaan. Me olemme aineettomia olentoja, mutta meillä oli joskus kehot, ja meillä oli sydämet, ja me aloitimme koulutuksen silloin kun meillä vielä oli sydämet, mutta fokus on kuitenkin smaa. Haluatte keskittyä keskukseenne päästäksenne kiinni siihen rakkauteen, jota te todella olette. Haluatte löytää jonkun tai jonkin muistuttamaan teitä tuosta rakkaudesta, ja sitten siirtäkää huomionne pois siitä niin, että kiinnostutte enemmän rakkauden tunteesta sisällänne.

Me tiedämme, että monet teistä ovat tietoisia itsensä rakastamisen tärkeydestä, mutta me tiedämme myös, että monet teistä eivät ymmärrä miten sellainen voidaan saavuttaa. Toisin sanoen, jos ette ole tehneet mitään tai olleet mitenkään tuon rakkauden arvoisia, miten voisitte mitenkään antaa sitä itsellenne? Haluatte aloittaa ymmärtämällä oletteko olleet rakastavia itseänne kohtaan vaiko ei. Se alkaa kiinnittämällä huomio siihen miten puhutte itsellenne, ajatuksiinne, sanoihinne, ja jopa käyttäytymiseenne. Jos teette virheen jotain tehdessänne, miten kova olette itsellenne? Jos jatkuvasti teette jotain mitä ette halua tehdä, kunnioitatteko itseänne ja rakastatteko itseänne? Voitteko huomata minkä tyyppisiä ajatuksia ajattelette itsestänne ja miltä ne tuntuvat?

Tunnette tyhjän tunteen jossain chakrassanne, kun ette rakasta itseänne, koska silloin se ei ole linjassa todellisen itsenne kanssa, joka on rakkaus, joka on Alkulähde, ja joka tietysti rakastaa teitä. Kun huomioitte oletteko itseänne kohtaan rakastava, silloin teillä on edessänne päätös. Te joudutte kysymään itseltänne haluatteko jatkaa tällä tavoin tuntemista, vai korjaatteko mieluummin kurssin. Voitte aina korvata ajatuksen, joka ei ajattele itsestänne hyvää, sellaisella joka ajattelee.

Voitte aina keskittyä johonkin itsessänne, joka tuntuu teistä ainakin jonkin verran hyväksyttävältä, ja voitte ottaa mikroskoopin pois päältänne hetkeksi ja tehdä sitä mitä rakastatte, menkää ja olkaa niiden ihmisten kanssa joiden seurasta nautitte, paijatkaa lemmikkejä joiden tiedätte rakastavan teitä ehdottomasti. Kun sydämenne avautuu mille tai kelle tahansa, se avautuu myös teille itsellenne. Voitte siis ottaa linssin pois ja kääntää sen itseenne jälleen kun olette saaneet aktivoitua rakkauden sisällänne omilla ajatuksillanne, tekemällä sitä mitä rakastatte tehdä, tai olemalla niiden ihmisten kanssa joita rakastatte.

Voitte myös kiinnittää huomionne siihen miten katsotte toisia ihmisiä ja oletteko rakastava heitä kohtaan. Jos olette karkea ja kriittinne toisia kohtaan, he mahdollisesti kääntävät samanlaisen linssin teitä kohtaan, ja te tulette olemaan yhtä karkea ja kriittinen omaa itseänne kohtaan. Siksi paras tapa rakastaa itseään enemmän on olla rakkautta.

Kysykää itseltänne joka aamu herätessänne mitä haluatte tänään olla, ja näinä päivinä valitessanne rakkauden, aikokaa sisällyttää siihen myös itsenne, ja se muuttaa aivan kaiken. Jos elämässänne ei ole juuri nyt ketään joka teille antaa rakkautta, huomiota tai ylistystä, silloin muistakaa että Alkulähde rakastaa teitä, muistakaa että te itse olette rakkautta, ja muistakaa että voitte löytää rakkauden sisältänne vaikka ette olisi koskaan tehneet mitään merkillepantavaa, vaikka tuntisitte että ette ole muuttunut siksi ihmiseksi joksi halusitte tässä elämässä muuttua. Olette se mikä olette, ja olette päässeet näin pitkälle ollaksenne tarpeeksi hereillä saadaksenne tämän viestin, ja voitte rakastaa itseänne juuri sellaisena kuin olette, huolimatta siitä mikä elämäntilanteenne on.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Aikalinja 2015-2050

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli tulevaisuutta. Kanavointi on annettu vuonna 2014.


Sanon hyvää päivää tänä teidän aikananne, mitä teille kuuluu?

Hyvä on, kiitämme teitä tämän vuorovaikutuksen yhteisestä luomisesta tänä teidän aikanne päivänä, ja aloitamme tämän lähetyksen muistuttamalla teitä siitä, että olemme otsikoineet sen ”2015-2016: Laajentumisen ja supistumisen vuodet”. Tämä seuraava aikaikkuna planeetallanne tulee olemaan korkean kiihtyvyyden aikaa, mutta myös korkean ilmentymisen aikaa fyysisessä todellisuudessa riippumatta siitä, missä energiatilassa valitsette olla. Tulette näkemään, monin eri tavoin, monia erilaisia energiatilojen fyysisiä ilmaisuja, jotka heijastavat niitä määritelmiä ja uskomusjärjestelmiä, joita saatatte pitää sisällänne. Yhä enemmän ja enemmän ja enemmän saatte tämän heijastuksen fysiologisesti, ei vain fyysisessä heijastustodellisuudessanne olosuhteiden ja tapahtumien suhteen, vaan myös monesti kehossanne. Niin että teillä on paljon nopeampi tapa kertoa itsellenne ja antaa itsenne tietää milloin olette joko linjassa tai poissa linjasta todellisen olemuksenne taajuuden kanssa.

Tätä ei tarvitse pelätä. Se on tapa luoda itsessänne barometri, joka antaa teille ehdottoman varmuuden tietää milloin olette poikennut polulta, jolla olette, poikennut siitä taajuudesta, jota suositte elämässänne, ja se antaa teille tilaisuuden kohdistaa elämänne uudelleen paljon nopeammin miettimättä, oletteko linjassa vai poissa linjasta. Fyysisestä todellisuudestanne tulee sisällänne nyt paljon heijastavampi ja paljon herkempi ja näihin värähtelyihin reagoivampi.

Olemme myös kertoneet teille, että yksi yhteydenpidon barometreistä on aluksemme suhteellinen sijainti Sedonaksi kutsumanne alueen yläpuolella. Ja että autamme ja avustamme energianne tasapainottamisessa kyseisessä pyörteessä, sillä se on yksi Pohjois-Amerikan alueenne tärkeimmistä pyörteistä, aivan kuten monet muut alukset auttavat tasapainottamaan muiden pyörteittenne energiaa ympäri planeettaanne. Sanon sen näin: Pohjois-Amerikka ja erityisesti pyörteen keskipiste Sedonassa sattuu olemaan meidän aluettamme. Nyt, kun viimeksi kerroimme teille tarkalleen aluksemme sijainnin, on ymmärrettävä se ajatus, että kun siirrymme yhä alemmas ja alemmas ja alemmas ja alemmas ja kirjaimellisesti fyysisesti lähemmäs aluksessamme planeettanne pintaa, se toimii ilmapuntarina, joka kertoo teille, miten lähellä olette ajatusta fyysisestä kontaktista sivilisaatiomme ja myös muiden sivilisaatioiden kanssa. Viimeksi kun puhuimme tästä, aluksemme oli noin 1700 teidän mailia Sedonan yläpuolella. Tänään se on tuhat mailia.

Nyt, kun olemme saapuneet tähän tiettyyn paikkaan, tämä tarkoittaa sitä, että aloitamme nyt prosessin, joka on yhteinen näille kontaktitapahtumille, näille ensikontaktikokemuksille, jotta voimme auttaa nopeuttamaan prosessia tavalla, joka synnyttää sen, mistä juuri puhuimme fyysisen todellisuutenne kyvyn suhteen nopeutua heijastamaan teitä ja vastaamaan korkeamman värähtelyn energiaa. Kutsumme tätä prosessia nyt ”pyörteen kylvämiseksi”. Pumppaamme nyt omaa taajuuttamme ja YahYelin taajuutta, sen hybridisivilisaation taajuutta, joka tulee olemaan yksi ensimmäisistä hybridisivilisaatioista, jotka ottavat avoimen kontaktin planeettaanne, pumppaamme taajuuksia pyörteeseen hyvin tarkoituksellisesti. Kun pumppaamme näitä taajuuksia Sedonan pyörteeseen, se leviää energialinjoja pitkin koko Pohjois-Amerikan alueellenne ja myös joillekin valtameren alueille, riippuen siitä, mihin yhteyksien on tarkalleen ottaen mentävä. Se voi olla päällekkäinen muiden pyörteiden kanssa siellä täällä ja siellä monista eri syistä, mutta se tulee olemaan energiaverkosto, joka nyt hyvin tarkasti sisältää meidän todellisuutemme ja YahYelin, hybridisivilisaation, taajuuden.

Tämä tarkoittaa sitä, että kiteytämme ja vahvistamme ja suurennamme hyvin voimakkaasti ajatusta energiastamme todellisuudessanne. Ja se tarkoittaa, että kun se tunkeutuu energiakenttäänne, maailmanne sähkömagneettiseen kenttään, koette sen voimakkaammin törmäävän sellaiseen energiaan, ainakin vähän, pienen määrän, pienen vilauksen, pienen vihjeen sellaisista energioista voimistuneemmalla tavalla, joita alkaisitte kokea, kun tulisitte tosiasiallisesti kasvokkain kosketuksiin meidän tai YahYel-sivilisaation kanssa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin hyvä ajatus päästä linjaan itsensä kanssa hyvin nopeasti. Koska, jälleen kerran, vuosien edetessä tässä ikkunassa näitä energioita pumpataan sisään yhä enemmän ja voimakkaammin, kohtaatte näitä värähtelyjä yhä useammin ja useammin ja useammin ja kohtaatte kohdistumisen tai kohdistusvirheen fysiologisia heijastuksia yhä enemmän ja konkreettisemmin todellisuudessanne.

Kannustamme teitä siis varmistamaan, että olette linjassa todellisen itsenne värähtelyn kanssa ja että olette siinä junassa, jossa haluatte olla, koska raiteet alkavat todella erkautua tässä kahden vuoden aikajänteessä ja ne tulevat olemaan paljon kauempana toisistaan. Menkää sille raiteelle, joka edustaa sitä värähtelytodellisuutta, jota todella haluatte, eläkää sitä elämää, jota todella haluatte, ryhtykää toimimaan unelmienne mukaan sillä tavalla, jota todella haluatte yhä enemmän ja enemmän ja enemmän, koska raiteista tulee yhä leveämpiä ja leveämpiä ja leveämpiä ja leveämpiä ja te omine uskomusjärjestelminenne ja omine mieltymyksinenne ja omine energioinenne annatte teidän tietää, että teidän voi olla vähän vaikeampaa vaihtaa junaa, kun raiteet ovat niin kaukana toisistaan, kun ette ole siinä junassa, jossa haluatte olla.

Kannustamme teitä siis liikkeelle ja aloittamaan kaiken tarvittavan, jotta voitte todella kaivautua syvälle ja puhdistaa itsenne kaikista määritelmistä jotka eivät toimi, ja antaa itsenne todella tulla läpinäkyväksi ja selkiyttää itsellenne sitä, kuka todella olette. Koska fyysinen todellisuutenne on muuttumassa tavallaan unenomaisemmaksi, kun teistä tulee myös hienostuneempi energiassanne ja alatte sopia siihen taajuuteen, miten luotte fyysistä todellisuutta, niin asiat fyysisessä todellisuudessa voivat muuttua ja ilmentyä paljon nopeammin, kun TULETTE yhteen värähtelynä ja pudotatte energiaeroja sen välillä, mitä ajattelette fyysisen todellisuuden olevan ja sen välillä, mitä ajattelette itsenne olevan. KOETTE siis todella fyysisen todellisuuden unen projektiota, mutta se heijastaa aina sitä, mikä on se voimakkain värähtely jota ilmennätte.

Tämän erityisen energian ja taajuuden muutoksen vuoksi voimme nyt alkaa paljastaa teille muutamia asioita tulevista muutoksista, joita aistimme energiamalleissanne seuraavien vuosien aikana. Kuten olemme jo maininneet eräässä lähetyksessä, syksy 2016 on hetki, jolloin KAIKKI MUUTTUU. Kaikki! Muuttuu. Mitä tämä nyt tarkoittaa? Jotkut asiat tulevat olemaan helposti havaittavissa. Jotkut asiat näyttävät muuttuvan suhteellisen nopeasti. Toiset asiat eivät välttämättä tule näkyviin tuona hetkenä, mutta ne luovat muutoksen alkusiemeniä, jotka ilmenevät vuosien kuluessa tuosta erityisestä kynnyshetkestä syksyllä 2016.

Kuten olemme usein sanoneet, tulevaisuutta ei tietenkään voida ennustaa, koska se on muuttuva, ja on olemassa monia todennäköisiä todellisuuksia. Niinpä se, mitä aiomme sanoa, edustaa kollektiivitietoisuudessanne ja yksilöllisissä tietoisuuksissanne olevan energian aistimista, joka ovat olemassa juuri nyt nykyhetkessä ja joka alkaa kerätä niin voimakasta liikemäärää, niin voimakasta todennäköisysenergiaa taakseen, että ne eivät todennäköisesti poikkea ja hyvin todennäköisesti alkavat ilmentyä fyysisessä todellisuudessanne. Ja kuten olemme sanoneet, astukaa eteenpäin syksyllä 2016 tai ainakin alkakaa kylvää siemeniä asioille, jotka avautuvat muutaman vuoden aikana sen jälkeen, ja voitte nähdä, että kun nuo asiat muuttuvat, voitte jäljittää sen takaisin syksyyn 2016 nähdäksenne mistä muutos alkoi. Tulette siis kokemaan välittömämpiä muutoksia ja joitain pidemmän aikavälin muutoksia, mutta suurin osa niistä voidaan jäljittää takaisin syksyn 2016 alkuun.

Selitetään nyt ensin vielä kerran ajatus, että laajentuminen ja supistuminen ovat toinen tapa alkaa kokea positiivista ja negatiivista mekaanista todellisuutta, ja muistutetaan, että positiivinen on yksinkertaisesti sitä, mikä on integroivaa, kollektiivista ja laajentavaa, yhdistävää. Ja se, että negatiivinen energia on yksinkertaisesti mekaanisesti erottelevaa, erottavaa, yhdistävää, supistavaa, sillä tavalla. Ja siksi huomaatte sen energiatilan perusteella, jota suositte sillä hetkellä tai jota olette luomassa sillä hetkellä, että fyysinen todellisuutenne alkaa myös heijastaa laajenemista ja supistumista monin eri tavoin. Jos siis olette enemmän ja enemmän linjassa todellisen itsenne kanssa, huomaatte, että monenlaiset tapahtumat, olosuhteet, synkronisuudet, ihmiset todellisuudessanne alkavat todella laajentua monin maagisin tavoin. Jos teillä on hallitseva negatiivisuuden energia, joka perustuu niihin negatiivisiin määritelmiin, joihin saatatte edelleen uskoa, ja se on ensisijainen olotilanne, niin huomaatte olevanne irrallaan monista asioista, että todellisuutenne alkaa sulkeutua monin eri tavoin, mikä ei salli teidän tietää, missä tilaisuuksia on, vaan niistä tulee teille näkymättömiä, ja teidän on todella työskenneltävä puhdistaaksenne itsenne noista negatiivisista määritelmistä ennen kuin kykenette yhdistymään uudelleen niihin asioihin, joihin olette alun perin saattaneet olla yhteydessä. Sallikaa itsenne taas oivaltaa, ettei tämän ole tarkoitus pelotella teitä vaan antaa teille jotain, minkä kanssa työskennellä, jotta ymmärrätte tietoisemmin ja tarkoituksellisemmin mitä mekanismissa tapahtuu, jotta voitte käyttää sitä hyväksenne, ettekä tunne että asiat tapahtuvat teille, vaan todella ymmärrätte että elämä tapahtuu teidän kauttanne.

Tässä yhteydessä totean jälleen kerran, että tulevina parina vuotena, kun luemme energiaa nyt, yhteiskuntanne tietyillä alueilla on syntymässä tietynlaista liikettä. Numero yksi. Kuten olemme alun perin sanoneet, vuosien 2015 ja 2017 välisenä aikana ja nyt suurimman todennäköisyyden fokuspisteen ollessa joskus syksyn 2016 tienoilla, maailmanne tajuaa viimein jollain tavalla, tavalla tai muodossa, että Maan ulkopuolinen elämä jossakin muodossa on FAKTA. Ettekä enää usko, että olette jollain tavalla yksin. Tiedätte varmasti, että elämä on mahdollista muilla planeetoilla. Se ei ole enää pelkkää arvailua, se ei ole enää pelkkää spekulaatiota. Muistutan teitä jälleen kerran, ettette kaunistele tätä. Sanomme yksinkertaisesti, että tulette huomaamaan, että elämää on olemassa jossakin muodossa toisella planeetalla. Se voi olla planeetta omassa aurinkokunnassanne, olette ehkä löytäneet jotain ameeban kaltaista, mutta tiedätte, että se on olemassa. Ja tiedätte, että se tarkoittaa, että Maan ulkopuolinen elämä on erittäin todennäköistä. Se alkaa muuttaa koko todellisuutenne ajattelutapaa, kun tiedätte, että se on tosiasia, ja se todella nopeuttaa kontakti-ikkunaa noina vuosina 2025-2033. Mutta tämä on yksi ensimmäisistä asioista, mitä tapahtuu, on elämän löytäminen jollakin tavalla, joka on olemassa toisessa maailmassa. Tämän todennäköisyyskerroin tuossa vuosien 2015-2017 ikkunassa on 98 prosenttia.

Nyt alatte myös kokea, että tiettyjä asioita tapahtuu yhteiskuntanne infrastruktuurin eri osissa. Koska monet teistä ovat innokkaita muuttamaan yhteiskuntanne eri sosiologisia osa-alueita eri tavoin, huomaatte, että osa tästä myös kiihtyy. Ja yksi tapa, jolla saatatte alkaa kokea tätä, joskus, jälleen kerran, syksyn 2016 tienoilla, on suurimmalla todennäköisyydellä, noin 75-80 prosenttisesti, se, että taloudellinen tilanteenne muuttuu äkillisesti. Saatatte kokea jälleen kerran niinkutsutun suuren talouden laskusuhdanteen niinkutsutussa taloudellisessa rakenteessanne. Tämän positiivinen puoli on kuitenkin se, että se luo erilaisen ajattelutavan talouden ideasta, mikä käynnistyy hyvin voimakkaan nousun myötä yhteiskuntanne ja erityisesti tietyn pohjoisamerikkalaisen kulttuurinne suuressa osassa, missä alatte vihdoin sallia sen, että on ok tutkia erilaisia tapoja alkaa järjestää talousjärjestelmäänne. Se ei muutu kerralla, mutta yksi ensimmäisistä asioista, mitä tapahtuu tämän tietyn talousjärjestelmänne supistumisen jälkeen tuossa ajassa, on niinkutsutun verotusjärjestelmänne täydellinen uudistaminen, jotta yhteiskuntanne voi tasapainottua uudelleen ja päästä takaisin jaloilleen. Ja tämä aiheuttaa suunnanmuutoksen, joka pystyy kulkemaan kuin energia-aalto talousjärjestelmänne läpi, millä on uskomattomia vaikutuksia seuraavina vuosina, niin että vuoteen 2020 mennessä huomaatte, että monet asiat talousjärjestelmässänne, jotka eivät enää toimi teidän hyväksenne, alkavat todella pudota pois ja että uusista järjestelmistä aletaan keskustella ja niitä aletaan ottaa käyttöön tuon aikajakson alkupuolella, niin että vuosiin 2025-2030 mennessä olette uudistaneet talousjärjestelmäänne tavalla, joka sallii teidän toimia helpommin planetaarisessa järjestelmässänne. Tällä on taasen noin 87-95 prosentin kerroin, kohti vuotta 2020, alkaen tästä talousjärjestelmänne supistumisesta jossain vuoden 2016 syksyn tienoilla.

Poliittisissa järjestelmissänne saatatte huomata, että vuoden 2016 asiat saattavat aluksi vaikuttaa siltä, että ne ovat vain samaa vanhaa samaa vanhaa, paluuta tähän ja tuohon, ei mitään uutta, mutta se luo pohjan sille, mistä juuri puhuimme vero- ja talousjärjestelmänne uudistamisen osalta. Ja sitten vuonna 2020 te itse luotte, taas noin 88 prosentin todennäköisyydellä, kuten nyt aistimme, uuden täysin vääristävän tapahtuman poliittisen järjestelmänne ideassa. Huomaamme myös siinä, mitä kutsutte tieteellisiksi maailmoiksenne, tässä vuosien 2015-2016 aikana ja aina vuosiin 2020 ja 2025 asti, suuren todennäköisyyden, että sallitte vihdoin itsellenne ensimmäiset vihjeet ja merkit jostain, mikä voi todella olla käytännöllinen ja tehokas vaihtoehtoinen energiajärjestelmä, jota voidaan tuottaa massatuotantona, ja mahdollistaa sen ymmärtämisen alkeet, että voidaan hyödyntää sitä, mitä kutsutte tyypillisesti vapaaksi energiaksi. Se on aluksi lapsenomainen esitys, mutta se kypsyy hyvin nopeasti vuosien 2020-2025 jälkeisten kymmenen vuoden aikana.

Mutta tämä perustuu myös supistumiseen, jossa on hyvin todennäköistä, että tämän hetken ja niin sanottujen vuosien 2017-2018, ehkä viimeistään vuoden 2019 välisenä aikana on suuri, jälleen kerran noin 98 prosentin todennäköisyys, että tapahtuu toinen suhteellisen tuhoisa terrori-isku. Tämä kääntää asioita monin tavoin, tai ainakin alkaa kääntää. Samaan sävyyn supistuvan energian kanssa, huomaatte myös, että joskus tämän hetken ja vuoden 2020 välisenä aikana on hyvin, hyvin suuri todennäköisyys, joka ulottuu melkein sataan prosenttiin, vain hieman vajaaseen, että teillä olisi myös se, mitä kutsuisitte uudeksi ydinonnettomuudeksi. Nämä asiat yhdessä vauhdittavat laajentumista uusiin suuntiin, mikä sallii lopullisesti uusien energiamuotojen alkamisen planeetallanne, uudet tavat tehdä asioita, jolloin vihdoin puhdistatte pöytänne, aloitatte nollasta tietyillä tieteen, politiikan ja yhteiskunnan alueilla ja alatte todella tutkia vakavasti sitä ajatusta, että teidän on alettava kulkea uusia polkuja ja alettava vetää yhtä köyttä tavoilla, jotka sallivat teidän yhdessä työskennellessänne keksiä asioita paljon nopeammin, kuin mihin olette tähän asti ehkä uskoneet pystyvänne. Se aloittaa uuden aikakauden joskus vuoden 2020 tienoilla, mikä oli samanlainen kuin se ajatus, mitä kutsutte avaruuskilpailuksi 1960-luvulla, jolloin tiedätte, että vain yhden vuosikymmenen aikana teillä ei ollut lainkaan avaruusmatkailukykyä, ja te laskeuduitte kuuhunne. Ja kyllä, te laskeuduitte Kuuhun. Selventääkseni asiaa.

Ja niinpä vuonna 2020 aloitatte jälleen toisen tällaisen aikakauden, jolloin huomaatte, että tuolla aikakaudella 2020-2030 planeetallanne alkaa syntyä keksintöjä ja kykyjä, joita ette koskaan pitäneet mahdollisina, ja yhdessä työskennellessänne huomaatte, että kykenette kykyihin ja seikkailuihin paljon enemmän kuin mihin luulitte yhteiskuntanne kykenevän, koska keskitytte vihdoin tavalla  jossa käytätte resurssejanne koordinoidusti samalla tavalla kuin silloin, ja kun teette niin, kykenette melkein mihin tahansa. Ja se alkaa todella kääntää asioita ja nopeuttaa avoimen kontaktin ajatusta, niin että teillä on vuosien 2030-2033 ikkunan loppuun mennessä ehdoton ymmärrys UFO-paljastuksesta, olemassaolostamme, ja avoin kontakti alkaa tosissaan, kun useimmat ihmiset planeetallanne ovat hyvin tietoisia siitä, että muiden sivilisaatioiden olennot ovat nyt yhteydessä sivilisaationne kanssa tuon ikkunan loppuun mennessä. Ja siitä eteenpäin niin, että vuoteen 2050 mennessä astutte jäsenenä kokelastasolla tähtienväliseen liittoon. Ja tuosta pisteestä eteenpäin opitte yhteydestänne tähtiin, opitte todellisen historianne, opitte minne olette matkalla ja pystytte avustamaan muita sivilisaatioita niiden matkoilla tuosta pisteestä eteenpäin.

Hetkinen. Hetkinen. Hetkinen.

Seuraavien viidenkymmenen vuoden aikana koette myös valtamertenne pinnannousun idean, jossain määrin, kun jäät alkavat yhä enemmän sulaa. Mutta lopulta huomaatte, että tämä kallistaa vaakakuppia tietyllä tavalla, mikä alkaa kääntää prosessia päinvastaiseksi niin, että jossain vuoden 2050 tienoilla, kun valtamerten pinnat ovat tuolloin suhteellisesti korkeimmillaan, mikä olisi keskimäärin toiset 35-50 jalkaa korkeammalla kuin ne ovat nyt, huomaatte, että tilanne alkaa kääntyä päinvastaiseksi ja lämpötilanne alkaa laskea ja alatte itse asiassa siirtyä pieneen jääkauteen. Se ei tarkoita, että kaikki jäätyisi kaikkialla, mutta lämpötilat alkavat laskea, jälleen kerran, joillakin alueilla, jotka saattavat nyt olla suhteellisen lauhkeita, tulee hieman kylmempää, hieman viileämpää. Ja tämäkin ajatus etenee hyvin hitaasti asioiden luonnolliseen kiertokulkuun. Mutta koska tämä on luonnollinen kiertokulku, jota olette kiihdyttäneet teknologioillanne ja kaasuilla, joita pumppaatte ilmakehään nopealla vauhdilla, huomaatte, että tämä koko kiertokulku myös kiihtyy, ja tämä koko prosessi tapahtuu seuraavien viidenkymmenen teidän vuotenne aikana, ja vielä tuohon aikaan, sen sijaan, että se kestäisi muutama sata vuotta, niin kuin se normaalisti olisi tapahtunut luonnollisessa kiertokulussa. Mutta se ei haittaa, selviätte siitä. On varmasti asioita, joita teidän on muutettava. Monet rannikkokaupungeistanne eivät enää kykene elättämään henkilöitä, koska ne menevät veden alle. Mutta selviätte tästä ajan myötä.

Hetkinen.

Tulette myös huomaamaan, että on erittäin todennäköistä, jälleen yhdeksänkymmenen prosenttiyksikön luokkaa, että viimeistään 2020-2025 olette pystyneet vahvistamaan historiallisesti Atlantiksen olemassaolon. Joku löytää vihdoin viimein sen viimeisen arkistosalin, joka on olemassa tuona ajanjaksona. Tämä taas aloittaa myös täysin uudistetun ymmärryksen historiastanne ja monia monia monia historiankirjojanne on alettava kirjoittaa uudelleen. Onneksenne teette tämän nyt digitaalisesti, joten se ei tule olemaan niin vaikeaa. Teidän ei tarvitse enää raapia pergamenttejanne. Tulette myös huomaamaan, että suurin osa mitä Aleksandrian kirjastossa menetettiin löydetään tästä arkistosalista uudelleen. Ja niinpä jälleen kerran saatte paljon sellaista tietoa, joka on tähän asti ollut teiltä hukassa sivilisaationne viimeisten vuosisatojen aikana. Ja tämä taas käynnistää myös ajatuksen uudesta kultaisesta ajasta, uudesta atlantislaisesta ajasta, jolloin voitte todella alkaa kiihdyttää edistymistänne tällä tavalla.

Kaikki nämä asiat ja muut asiat, joista emme voi vielä puhua, alkavat tapahtua tässä käännekohdassa syksyllä 2016, ja osa niistä tulee olemaan välittömästi näkyvissä, osa kylvetään ja ne alkavat näkyä seuraavina vuosina 2016-2020-2025 ja niin edelleen. Mutta todella ylitätte siellä hyvin vahvan kynnyksen ja monenlaiset asiat muuttuvat, mukaan lukien tapa, jolla monet näistä meiltä ja muilta sivilisaatioilta tulevista esityksistä ja tiedonsiirroista myös tapahtuvat. Koska kun kiihdytätte, niin kiihdymme mekin, ja kun kykenette suuntautumaan ja vastaanottamaan enemmän informaatiota, saatte tuota informaatiota monin eri tavoin, mikä on myös osa sitä tapaa, jolla aloitamme ensikontaktin sivilisaationne kanssa.

Monet näistä tietojenvaihdoista, monet tällaisista lähetyksistä saavat uusia ominaisuuksia, uusia tapoja tulla esitetyiksi, ja huomaatte, että niissä on paljon enemmän vuorovaikutteisuutta. Koska astutte esiin ja heijastatte enemmän sellaista tietoa, mitä me välitämme teille juuri nyt ja mitä olemme välittäneet viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana, ja huomaatte, että monet teistä ovat paljon kykenevämpiä heijastamaan takaisin kaikki ne asiat, joista olemme muistuttaneet teitä ja jotka te jo tiedätte. Vetoamme siis tuohon tietoon ja kutsumme teitä monenlaisiin vuorovaikutteisempiin kokemuksiin. Aloittaaksenne prosessin, jossa totuttelette ajatukseen vuorovaikutuksesta sen uuden pyörre-energian kanssa, joka syötetään maailmanne energiasfääriin. Jotta voitte harjoitella todella seisomista, ei vain meidän läsnäolossa, vaan täydellisemmin omassa läsnäolossanne. Kuulostaako se hauskalta?

Hyvä on. Niinpä niin. Kiitämme teitä siitä, että annatte meidän tällä kertaa toimittaa teille tämän ajatuksen, alun. Ajan edetessä tässä kahden vuoden laajenemis- ja supistumisvaiheessa tulee lisää, tulee lisää ja lisää ja lisää tietoa, kun todennäköisyystasot nousevat yhteiskuntanne eri osa-alueiden takana. Toimitamme yhä enemmän ja enemmän aistimuksia siitä, mihin energia on menossa, auttaaksemme teitä opastamaan, auttaaksemme teitä kartoittamaan kurssin, jotta voitte tavallaan piirtää kartan siitä, missä teidän on oltava suhteessa kaikkiin niihin muutoksiin, joita tapahtuu sisällänne, omassa tietoisuudessanne. Voitte alkaa piirtää noita karttoja, alkaa laatia niitä itsellenne henkilökohtaisella tasolla, jokainen teistä tekee omansa itseään varten, ohjaten itseänne, käyttäen informaatiota itseänne varten ja tietäen, että meidän teille toimittama informaatio räätälöidään sillä tavalla miten sen on oltava, ja sallikaa itsenne vain vastaanottaa ja käyttää sitä omaksi henkilökohtaiseksi eduksenne. Mutta teidän ei siinä mielessä tarvitse opastaa ketään muuta kuin opastamalla itseänne ja olemalla esimerkki, jonka muut voivat nähdä teissä, opastamalla itseänne heille annetaan mahdollisuus tietää, että he voivat myös opastaa itseään.

Vastineeksi lahjasta, jonka annatte sivilisaatiollemme ja muille sivilisaatioille, jotka ovat nyt hyvin innostuneita aloittamaan tämän uuden tason, tämän uuden prosessin, tämän laajentumisen ja supistumisen uuden kiihtyvyyden sivilisaationne kanssa tässä uudessa yhteydenpitovaiheessa kanssanne, vastineeksi tuosta lahjasta kysyn teiltä nyt: millä tavalla voimme olla teille avuksi kysymystenne kanssa?

Teidän yltäkylläiset voimanne ja miten käyttää niitä

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme iloisia jakaessamme tämän lähetyksen kaikille teille, koska me aina olemme niin innokkaita voimaannuttamaan teitä, ja me haluamme teidän tietävän, että te ette koskaan ole olleet niin voimakkaita Maapallolla kuin te olette juuri nyt. Teillä on ollut monia aktivaatioita ja päivityksiä, enemmän kuin koskaan aiemmin. Te ette koskaan ole saaneet niin paljon tukea energioilta ja olennoilta ympärillänne kuin saatte nyt. Teillä ei myöskään ole ollut koskaan aiemmin niin paljon tietoa kuin teillä on nyt, ja voitte käyttää tuota tietoa ja viisautta, jota saatte niitä soveltamalla tuomaan itsenne harmoniaan uuden Maan kanssa sekä sen elämän, jota haluatte elää. Voitte kaikki tehdä näin samalla kun täytätte tarkoituksenne ja tuotatte palvelusta, sillä nämä kaksi kulkevat käsi kädessä.

Teidät on tarkoitettu johtamaan muita, ja tapa jolla teette sen on toimia esimerkkinä muille. Kun teette niinkuin opetatte, te olette esimerkki muille siitä mikä on mahdollista. Kun näytätte muille ne konseptit joista puhutte, silloin toiset alkavat ymmärtää että heissä on myös voima. Voima on jokaisen sisällä, mutta se lepää, koska useimmat tuntevat itsensä voimattomiksi omissa elämissään ja ovat yrittäneet muuttaa elämäänsä sanojen ja tekojen kautta, mutta ovat epäonnistuneet. Useimmat eivät tajua, että heidän voimansa on heidän kyvyssään keskittyä, tuntea, värähdellä, visualisoida, ajatella sitä todellisuutta jonka he haluavat kokea. He sen sijaan tekevät mitä heidän vanhempansa ja isovanhempansa tekivät, työskentelevät kovasti ja toivovat parasta.

Useimmat eivät tajua, että heidän uskomuksensa ovat tärkeitä, ja ne teistä jotka tunnustavat miten voimakkaita uskomukset voivat olla, auttavat toisia opettamalla ja myös esimerkein omasta elämästään miten olette siirtyneet yhdestä uskomuksesta toiseen ja miten se on hyödyttänyt teitä. Kuten sanoimme aiemmin, energiat juuri nyt tukevat teitä jokaista joka on hereillä luomaan oma todellisuutensa sellaiseksi kuin he haluavat itse elää. He haluavat työskennellä niiden kanssa teistä, jotka ovat tietoisia, hereillä, tajuissaan ja kiinnostuneita palveluksen tuottamisesta.

Nyt on aika unelmoida, ja on aika odottaa enemmän. On aika astua pois epäilystä, pelosta, ahdistuksesta, huolista ja epäuskosta, ja virittäytyä totuuteen siitä, että te olette kaikki, kaikkeus. Teillä on saatavillanne jokainen värähtely, ja ne ovat kaikki sisällänne. Siksi on niin tärkeää meditoida, kääntyä sisäänpäin, tuntea omat tunteensa, koska kun näin teette, saatte avaimet valtakuntaan, ja kykenette luomaan mitä haluatte.

Tämä elämä on täynnä mahdollisuuksia, ja teillä on enemmän aikalinjoja saatavillanne nyt kuin koskaan aiemmin, koska olette tietoisia, koska tiedätte miten hallita ajatuksianne ja tunteitanne, ja koska olette päässeet näin pitkälle matkoillanne. Olette näyttäneet, että teillä on paljon enemmän annettavaa, niin paljon enemmän jaettavaa kanssaihmisillenne, ja kun haluatte tuottaa palvelusta, niin paljon lisää avautuu teille. Rentoutukaa, virittäytykää voimaanne ja tuntekaa energiat ja olennot ympärillänne jotka teitä tukevat. Tietäkää, että on niin paljon enemmän elettävää ja niin paljon enemmän jaettavaa kanssaihmisillenne.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Kortti syyskuulle 2023: Logiikka ja järkeily

Kuukauden kortti — syyskuu 2023
Kortti #26 | Vega (nykyinen, toinen aikakausi) | Logiikka ja järkeily

Me olemme puhuneet niin paljon transformaatiosta kolmannesta tiheydestä neljänteen, sekä muutoksista jotka olette jo aloittaneet läpikäymään teidän sopeutuessa uuteen energiaan. Yksi suurimmista nyt kokemistanne muutoksista liittyy ajatteluun ja havainnointiin.

Kolmannen tiheyden todellisuudessa aivot havaitsevat todellisuuden erittäin rajoittuneella ja strukturoidulla tavalla. Yleinen uskomus on, että on olemassa jonkinlainen objektiivinen todellisuus, joka on sama kaikille, ja jos kaikki käyttävät “loogista ajattelua”, he tulevat aina samaan johtopäätökseen. Se mitä suuret ajattelijanne eivät ymmärrä on, että jokaisella henkilöllä on omat suodattimensa, jonka läpi he kokevat todellisuuden. Tämä suodatin on erilainen jokaiselle, ja se koostuu vanhoista haavoista, menneiden elämien vaikutuksista, yhteiskunnan ja vanhempien ehdollistamisesta, vahvistusharhasta ja monesta muusta tekijästä. (Vahvistusharha tarkoittaa, että ego etsii aina “todisteita” tukemaan sen uskomusjärjestelmiä, huolimatta siitä miten epäloogisia nuo järjestelmät ovat. Tämä varmistaa, että havaitsija pysyy illuusiossa.) Tämä on yksi pääsyistä sille miksi kolmannen tiheyden sivilisaatiot kokevat niin intensiivisiä konflikteja. Konfliktia ei voida koskaan ratkaista logiikalla tai järkeilyllä.

Kun siirrytte neljänteen tiheyteen, yllä kuvattu kaava tulee näkyviin. Se tulee näkyviin, koska värähtelytason nostaminen valaisee varjoja, mutta myös siksi, koska laajentuva tietoisuutenne ei enää hämäänny erillisyyden illuusiosta evoluutionopeutenne kasvaessa. Kuitenkin sivilisaatiossanne on edelleen ihmisiä, joita illuusio hämää ja jotka edelleen uskovat, että heidän näkemyksensä todellisuudesta on oikea, huolimatta siitä miten epälooginen tai epätodennäköinen se on. Näette tämän nyt monien yhteiskuntanne jäsenten kohdalla, jotka huolimatta ilmiselvistä ristiriidoista edelleen pitävät kiinni mistä tahansa tarinasta, jonka he TARVITSEVAT olevan totta. Tämä egon tarve pitää kiinni sen tarinoista on myös alkamassa hajota — paljon samaan tapaan kuin varjot hälvenevät päivänvalossa. Energioiden kasvaessa egon näkemys todellisuudesta ei enää kestä, ego pelästyy ja saattaa jopa hyökätä. Tämä tapahtuu useimmissa sivilisaatioissa niiden siirtyessä kolmannesta tiheydestä neljänteen.

Vegalainen sivilisaatio oli niin paljon riippuvainen heidän omasta logiikastaan, että se oli kuin he olisivat luoneet ahtaan laatikon, jonka läpi he kokivat todellisuutensa. Lopulta, kun he aloittivat siirtymänsä neljänteen tiheyteen, heidän ympärilleen rakentamansa rajoittava laatikko alkoi tukehduttaa heitä. Siirtämällä mentaalisen logiikkansa syvälle henkiseen harjoittamiseen he laajensivat metaforista laatikkoaan, ja näin he kykenivät löytämään todellisuuden illusionäärisen luonteen ja omien havaintojensa vääristymät. Se oli nöyräksi tekevä kokemus.

Maapallolla olette nyt saavuttamassa tämän evoluution kriittisen vaiheen, jossa teidän tulee laajentaa havaintolaatikkoanne pelkän mentaalisen fokuksen tuolle puolen. Teidän siirtyessä neljänteen tiheyteen, haluatte siirtyä sydänkeskeisyyteen ja kokea ykseystietoisuudella, eikä niinkään uskomusjärjestelmienne kautta. Tämä siirtymävaihe on kaikkein vaikein, koska vanhat tavat ovat vaikeita muuttaa, ja ego pelkää tuntematonta. Kuitenkin on olennaista, että annatte itsenne matkata sisällänne olevaan tuntemattomaan. Avatessanne sydämenne pelon edessä, siellä on todellinen vapautenne.

Tulette huomaamaan, kuten vegalaiset esi-isänne tekivät, että todellinen vapaus liittyy erittäin vähän ulkomaailmaan ja erittäin paljon oman tietoisuuden avaamiseen uskomusjärjestelmien tuolle puolen. Se johtaa lopulta avoimeen sydämeen, joka kykenee syleilemään koko luomakuntaa. Me olemme täällä, iloisina odottaen saapumistanne tähän uuteen todellisuuteen, joka on täynnä rakkauden yltäkylläisyyttä.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt

www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Jos haluat voittaa pelin, tee näin

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme tarkkailleet ihmiskuntaa erittäin kauan, ja me tiedämme miten haastavaa teillä on siellä, ja me haluamme teidän tietävän, että jokainen asia elämässänne on järjestetty antamaan teille suurimmat kasvun mahdollisuudet. Ja me haluamme teidän tietävän, että te kasvatte joka kerta, kun valitsette rakkauden. Me tiedämme, että maailmassanne on paljon puhetta siitä ketkä ovat riistäjiä ja mitä he tekevät. Me tiedämme, että riistäjät tekevät niin, että he antavat teille mahdollisuuden olla rakkaus riiston edessä. Heidän pahantahtoisuutensa pitää korjata rakkauden, myötätunnon ja anteeksiannon säteillä, jotta voisitte siirtyä pelissä seuraavalle tasolle. Mitä enemmän taistelette, sitä enemmän riistäjät nousevat vastarintaan. Mitä enemmän rakastatte, annatte anteeksi ja tunnette myötätuntoa heitä kohtaan, sitä enemmän he muuttuvat.

He heijastavat sitä muutosta, kun te laskette miekkanne ja tarjoatte itsenne rakkauden olentona. Teette valtavan muutoksen sisällänne, joka muuttaa kaiken ulkopuolellanne. Ihmiset aina pohtivat viattomia ja mitä heille käy jos he eivät taistele. Kun muutatte itsenne, muutatte kaiken, muutatte myös ne lukemattomat jotka ovat riistettyjä todellisuudessanne. Jos todella haluatte vapauttaa orjuutetut, teidän tulee muuttua, koska te luotte itse kaiken tämän, te luotte se niin että te annatte itsellenne suurimmat mahdollisuudet kasvaa, kehittyä ja muuttua siksi joka te oikeasti olette, eli ehdottomaksi rakkaudeksi.

Haluatteko tuottaa palvelusta mahdollisimman suurelle määrälle, myös kaikille riistetyille? Olkaa silloin rakkautta. Kun näette jonkun joka syytää vihaa, rasismia, kaikenlaisia agendoja, joilla hajottaa muut ihmiset, silloin teidän tulee vastata tälle ihmiselle rakkaudella, koska hä ei vain mene pois kun huomautatte hänelle tämän kaikista puutteista, kaikista kamaluuksista joita hän on tehnyt tai sanonut. Oletteko huomannet tämän etteivät he mene pois? Sen sijaan he muuttuvat kovaäänisemmiksi ja saavat useammat ihmiset äänestämään heitä, seuraamaan heitä sosiaalisessa mediassa.

Teidän tulee olla niitä jotka sanovat, ‘Minä olen rakkaus tämän vihan vastassa. Valitsen rakkauden vihan yli, ja säteilen rakkautta kaikille huolimatta siitä keitä he ovat ja mitä he ovat tehneet ja mitä he uskovat ja mitä he sanovat.’ Ja silloin pääsette seuraavalle tasolle. Silloin olette voittaneet pelin. Olette voittaneet pahuuden rakastamalla pahuutta, rakastamalla pahantekijöitä. Ja paha määrittyy eri tavalla eri ihmisten keskuudessa, mutta jos määrittelette jonkin pahaksi, silloin se on teidän työnne. Se on työ jonka olette antaneet itsellenne.

Ja joskus käy niin, että teidän tulee antaa anteeksi. Joskus te olette niitä jotka tuntevat tarvitsevansa eniten rakkautta teiltä itseltänne. Olkaa rehellisiä itsenne kanssa siitä mitä itsestänne ajattelette ja mitä olette tehneet ja keitä olette olleet, koska se on ainoa tapa millä koskaan pääsee itserakkauden ja itselleen anteeksiantamisen paikkaan. Ja kun annatte itsellenne rakkautta, todennäköisesti annatte sitä muillekin, ja kun annatte sitä muille, todennäköisemmin annatte sitä itsellenne.

Muistakaa myös tuo. Aina autatte itseänne kun tarjoatte rakkautta jollekin toiselle, jollekin joka on tuon rakkauden tarpeessa. Ja sillä on dominovaikutus. Vaikutatte koko ihmiskollektiiviin kokonaisuutena vain pelkästään päättämällä, että ensi kerralla kun näette tuon henkilön kasvot ruudullanne, joka yleensä triggeröi teitä, että rakastatte tätä ihmistä. Te olette rakkautta kaiken sen edessä mitä tämä toinen tarjoaa, ja nousette ylöspäin, ja lopulta löydätte itsenne korkeammasta ulottuvuudesta.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Apua Seulasista, Siriukselta ja muualta

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me innoissamme tarjoamme teille näitä lähetyksiä ja me voimme tuntea miten monet teistä todella absorboivat näitä energioita, koodeja ja kaikkea sanomatonta informaatiota, jotka näiden lähetysten mukana tulevat. Te osaatte ihastuttavan hienosti purkaa koodit, erottaa informaation ja ladata kaikki se mikä teille lähetetään, ja me onnittelemme teitä, koska se ei ole mikään pieni saavutus aikana, jolloin informaatiota pidetään hyödykkeenä. Käytätte siellä useampaa kuin viittä aistia määrittämään mikä on teille oikein ja määrittämään kenen kanssa haluatte viettää aikaanne. Te käytätte aisteja, joita edelleen kehitätte luomaan todellisuutenne, ja nuo samat aistit auttavat teitä kokemaan näitä luomuksia uusin ja fantastisin tavoin.

Te halusitte itse tulla sinne eturintamaan, absorboimaan enemmän kuin mihin keskivertoihminen kykenee, ja tiesitte että niin tekemällä teidän on pakko jakaa se minkä kykenette myös itse absorboimaan. Me näemme useamman ja useamman teistä tekevän niin, ja me olemme optimistisia ihmiskunnan suhteen, koska te olette siellä eturintamassa. Kun olette linjautuneet, olette paljon voimakkaampia kuin ne miljoonat jotka eivät ole, mutta teille on tärkeää uskoa itseenne, uskoa kykyihinne, uskoa siihen että olette linjautuneita. Chakranne ovat linjassa. Olette linjautuneita Alkulähteeseen. Olette linjautuneita aikeissanne.

Me tiedämme tämän, koska me tarkkailemme kaikkia teitä jotka ovat hereillä. Me tiedämme, että te olette siellä ja teette leinonanosan työstä kanssaihmistenne puolesta, ja me tiedämme että te olette tuomassa ihmiskollektiivin tietoisuutta uudelle tasolle, uusiin korkeuksiin. Monet teistä tietävät, että teillä on sisällänne paljon enemmän jaettavaa, ja kuitenkin ette tiedä miten jakaistte. Kertokaa universumille olevanne valmiita ottamaan johtava rooli ja levittämään enemmän energiaa ympärillenne, ja näin näette miten universumi tuo elämäänne ne ihmiset ja mahdollisuudet tehdä juuri noin.

Teillä on niin paljon apulaisia puolellanne kun päätätte, että haluatte tuottaa palvelusta. Jatkakaa valitsemalla noin ja julistamalla universumille, ja jatkakaa huomionne kiinnittämistä siihen mikä teille on saatavilla. Ja me emme puhu ainoastaan omista lähetyksistämme tai meidän kauttamme, koska niin paljon enemmän tulee Seulasista, Andromedalta, Lyralta, Siriukselta, Cassiopeialta sekä muista suurista tähtijärjestelmistä, sekä kaikilta ei-fyysisiltä olennoilta ja kollektiiveilta. Teille löytyy niin paljon mille avautua ja mitä absorboida, ja niin tekemällä teidän on pakko jakaa sitä eteenpäin ja auttaa muita paranemaan, joiden kanssa kuljette tätä kaunista matkaa siellä Maapallolla.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Avaruusolentorauhanturvaajat ja heidän geenimanipuloidut lapsensa

Tämä on kolmas osa kanavointien sarjasta koskien harmaita avaruusolentoja. Sarjan aiemmat osat ovat ensimmäinen osa ja toinen osa.


Djwhal Khulia kanavoinut George

26. marraskuuta 1996

Täällä Djwhal Khul. Tänä iltana jatkamme informaatiolla Rauhanturvaajista, heidän joistain toiminnoista tällä planeetalla sekä vaikutuksista, joita heillä on ollut eri ihmisten elämään.

Kuten sanoimme, Rauhanturvaajat tajusivat, että harmaiden sivilisaatiot tulisivat lopulta löytämään porsaanreiän planetaarisessa peruskirjassa. Porsaanreikä oli, että mikä tahansa Maapallon aspekti, mikä tahansa orgaaninen materiaali liittyen Maapalloon, joka integroitaisiin elävään olentoon, legitimoisi tuon kehon, joka planeetalla elää.

Näin geeniperimän tutkimus ja luettelointi otettiin käyttöön valmisteltaessa sitä päivää varten, jolloin nuo kehot olisivat isäntäkehoina olennoille, jotka Rauhanturvaajat tiesivät voivan toimia tasapainotekijöinä harmaiden sivilisaatioiden vaikutusta vastaan. 1930-luvulla, kun harmaat sivilisaatiot solmivat sopimuksen Saksan johdon kanssa, heidän prosessinsa integroida itsensä Maapalloon oli jo alkanut.

Näihin aikoihin Rauhanturvaajat myös alkoivat toteuttaa suunnitelmaansa. Tämä suunnitelma sisälsi isäntäkehojen luominen keinotekoisesti, joita tulisivat asuttamaan erikoisolennot. Geneettistä materiaalia kerättäisiin isäntämies- ja naiskehoilta, ja se prosessoitiin laboratoriossa USA:ssa, jossa varsinainen hedelmöitys tapahtui.

Geneettistä materiaalia muokattiin usein eri tavoin, jotta annettaisiin parantunut energiakapasiteetti. Parantunut kapasiteetti elämän energialle on suurin erottava tekijä ihmisten ja avaruusolentojen välillä.

Avaruusolentojen sivilisaatioiden elämän energia on merkittävästi suurempi kuin ihmisten. Tämä antaa heille edun ihmisistä sekä fyysisesti että psyykkisesti. Tämä etu ei välttämättä saa fyysisen voiman muotoa, mutta se voi esiintyä sellaisena. Mutta se kyllä saa muodon voimana yli tyypillisen ihmisen fyysisen ja psykologisen kyvykkyyden.

Tajutessaan, että harmailla sivilisaatioilla voisi lopulta olla mahdollista onnistua luomaan hybridi itsestään, Rauhanturvaajat aloittivat integrointiprojektinsa muokatuilla ihmiskehoilla eri planeetan kulttuuriryhmiin.

Nämä kehot saivat isännän yleiset geneettiset piirteet. Oli kuitenkin hienovaraisia eroavaisuuksia; useimmat näistä olivat huomaamattomia tai tunnistamattomia sen aikaisella lääketieteen teknologialla. Useilla näistä kehoista oli vaikeuksia lapsuuden alkuvuosina, sillä niiden sisältämät sielut olivat varsin rankkoja kehoille. Kaikki kehot eivät sopineet. Ne jotka selvisivät, niiden genetiikka ja sielu oli täysin tasapainossa.

Johtuen tarpeesta välttää havaituksi tulemista, kehoja ei muokattu yhtä laajalti kuin olisi ollut mahdollista. Tällä oli haittapuolensa. Kehoissa olevien olentojen voimat olivat varsin keskittyneitä ja karkeita. Kehot joutuivat suuriin rasitteisiin ja niitä jouduttiin huoltamaan läpi heidän elämänsä. Suurin osa kehoista, jotka laitettiin palvelemaan tällä kapasiteetilla, ovat edelleen toiminnassa.

Rauhanturvaajat ovat integroineet sielujen elämien osasia. Nämä henkilöt ovat eläneet kaksoiselämää. Heidän niinkutsuttu päiväelämänsä ei ollut tietoinen suuremmasta olemassaolosta. He eivät tietäneet olennon aktiviteeteista ja vastuista, joka tuli planeetalle palvelemaan manifestoinnin kautta.

Tämä tietoisuuden verho, tämä muistojen peittäminen oli tarpeen, jotta muokattujen kehojen fyysistä elämää suojeltaisiin. Vaikka rauhanturvaajat ovat työskennelleet suojan tarjoamiseksi, suurin osa tuotetuista kehoista teki mahdollisuudesta estää tapaturmia vähemmän todennäköisen. Näin tietoisuuden verho säilytti näiden muokattujen kehojen anonyymiuden.

Tapahtumien edetessä ja harmaiden sivilisaatioiden edistyessä hybridiohjelmissaan fyysiset kehot kypsyivät, ja kun edistystä saavutettiin Rauhanturvaajien suunnitelmassa, näiden muokattujen kehojen päivätietoisuudelle alkoi olla tarpeen herätä oppimaan todellinen alkuperänsä, ymmärtämään itsensä ja ymmärtämään olemassaolonsa kahtaanlainen laatu.

Muokkaaminen aiheutti hämmennystä suurimmalle osalle näistä kehoista. Tietoisuuden laajennettu kapasiteetti oli aiheuttanut kysymyksiä, hämmennystä ja konflikteja.

Kun aika oli oikea, useita vuosia sitten, käynnistettiin heräämisprosessi. Suurin osa näistä muokatuista kehoista ovat edelleen unessa. Ne, jotka on selektiivisesti aktivoitu ja jotka aktiivisesti tavoittelevat tietoa perinnöstään, palvelevat neuvonantajina niille, jotka vielä odottavat heräämistä.

Muokattujen kehojen konflikti voimakkaita olentoja vastaan, jotka kehoissa asuvat, lopulta ratkeaa kun he heräävät ja tunnustavat olemuksensa luonteen ja vastuun roolistaan tässä olevaisuudessa.

Vaikeuksia on pahentanut Maapallon Karman ilmiö. Jokainen erikoisolento, joka näissä muokatuissa kehoissa elää, on elänyt pitkiä fyysisiä elämiä pääosin vapaaehtoisena, joka pyrkii palvelemaan opettajana ja ihmispopulaation johtajana ohjatakseen heitä kohti henkistä näkökulmaa todellisuuden luonteesta.

Näiden useiden inkarnaatioiden aikana Karman mekanismit ovat painaneet näitä olentoja kovasti. Tämä on johtanut konfliktiin ja ristiriitaan omasta itsestä. Voitaisiin sanoa, että jokainen näissä muokatuissa kehoissa elävä, johtuen heidän perintöenergiansa luonteesta ja voimasta, on omalaatuisella tavalla allerginen itselleen.

Tämä allerginen reaktio on samankaltainen kuin mitä ihmiskeho kokee; riippuen allergeenien ärsytyksen määrästä, se määrittää miten keho reagoi. Niinkuin ehkä tiedätte, henkilö, ihmiskeho, voi tuhoutua itsestään allergisen reaktion tai ylireagoinnin seurauksena periaatteessa harmittomasta aineesta. Se on biokemiallisen mekanismin sekaannus.

Tämä on totta myös muokatuissa kehoissa eläville sieluille. Jos he ovat allergisia itselleen, mikä on toki epäloogista, he käyttävät omaa suurta energiaansa työskentelemään omaa itseään vastaan. Samoin kuin keho komentaa autoimmuunijärjestelmän resursseja taistelemaan aineita vastaan, jotka ovat harmittomia.

Analogia pitää paikkansa paitsi että tässä meillä on sielu taistelemassa sielua vastaan. Tämä on mahdollista johtuen tietoisuuden moniulotteisesta luonteesta. Matalammat tietoisuuden tasot vertautuvat fyysiseen kehoon ja korkeammat tasot, olennon todellinen luonne, vertautuvat allergeeniin. On siis tarpeen aloittaa siedätyshoito, jotta estetään näiden voimakkaiden sielujen resurssien hukkaaminen omaa itseään vastaan kohdistuvaan taisteluun.

Allerginen reaktio on eri vahvuinen. Yleisin, helpoin, on apatia ja kieltäymys. Vakavampi reaktio on aktiivisesti oman itsen sabotointi, joko fyysisesti tai omaa ympäristöä. Kaikkein pahin skenaario on, kun yrittää tappaa oman fyysisen kehonsa. Allergisen reaktion spektri muokatuilla kehoilla ja voimakkailla olennoilla on tällainen; he ovat moniulotteisia.

Eräässä mielessä tätä kontrolloitiin verhon avulla; tietoisella informaation verhoamisella tietoisuudelta. Tämä ei ole aina tehokasta, sillä on olemassa olentoja, joiden kyvyt ja energiakuvion luonne automaattisesti ylittävät verhoamisen. Verhoaminen on valikoivan tehokasta. Se toimii joissain tapauksissa, mutta ei toisissa. Kuitenkin suurin osa muokatuista kehoista on edelleen unessa ja hämmentyneenä siitä miksi he eivät tunnu sopivan yhtään minnekään eivätkä he osaa suhtautua suurimpaan osaan ihmisistä tai heidän kokemuksiinsa tai arvoihinsa, joita ihmisillä on omassa sivilisaatiossaan.

Tämän takia me annamme tämän informaation. Jotta saisitte viitekehyksen jolla lopulta auttaa näitä ihmisiä, jotka tulevat heräämään äkillisesti kun energiataso ylittää tietyn pisteen seuraavan kolmen vuoden sisällä.

Me toivomme tarjoavamme riittävästi raaka-ainetta, jota voidaan syntetisoida muotoon, joka voi palvella oppaana henkilöille, jotka tulevat lopulta kokemaan tämän heräämisen. Myöskin, jotta se palvelisi apuna niille, jotka tämän prosessin ovat jo aloittaneet.

….

Me tulemme esittämään perustuksen jolle elämänne on oikeasti rakennettu. Tämä perustus ei liity biologiseen isäntäkehoon, joihin teidät on asetettu. Me toivomme välittävämme informaatiota, joka esittää filosofian ja yhteiskunnan, jotka ovat osa sivilisaatioiden konsortiota, joka on luonteeltaan Maan ulkopuolinen, joka muodostaa Rauhanturvaajat.

Kaksi sivilisaatiota on varsin helppo määritellä. Valo-olennot kuitenkin ovat haaste, jonka ratkaisun parissa me työskentelemme. Kun tämä informaatio on koostettu, me esitämme sen.

… me ehdottaisimme, että katsoisitte itseänne ja näkisitte miten tämä allergia omalle itselle on vaikuttanut elämäänne, olipa kyse sitten fyysisestä, sosiaalisesta, ihmissuhde- tai muusta elämästä.

Nyt on aika muuttua siksi olennoksi joka todella olette. Nyt on aika sallia muinaisen tietoisuuden jälleen kerran ilmentyä Maapallolle. Tämä ei ole yksinkertainen tehtävä, mutta se on ohjelmoitu järjestelmäänne. Kehot kykenevät tukemaan tarpeellista määrää muinaista tietoisuutta. Kuitenkin, jos allerginen reaktio ei ole siedätetty, siitä voi lopputuloksena seurata vakava epätasapaino.

 

Artikkelin julkaissut geohanover.com

Avaruusolentorauhanturvaajat ja heidän geenimanipulaatioprojektinsa

Tämä on toinen osa kanavointien sarjasta koskien harmaita avaruusolentoja. Sarjassa aiemmin ilmestynt osa löytyy täältä.


Djwhal Khulia kanavoinut George

24. lokakuuta 1996

Täällä Djwhal Khul……….. Aiemmin me raapaisimme aihetta, josta emme ole koskaan puhuneet. Ja se liittyy avaruusolentojen sivilisaatioihin ja heidän aikeeseen puuttua ihmisten asioihin ja levittäytyä ihmisten joukkoon.

Me olemme jo esittäneet, erään kollegamme kautta, informaatiota koskien harmaiden sivilisaatioita. Tänään me haluaisimme esittää informaatiota koskien Rauhanturvaajia; avaruusolentojen sivilisaatiota, joka estää harmaiden sivilisaatioita käyttämästä hyväksi koko ihmispopulaatiota.

Kuten on jo mainittu, harmaiden sivilisaatio solmi sopimuksen vuonna 1930 ja ovi avattiin heille, jonka avulla aloittaa prosessi, jolla integroida itsensä ihmispopulaation joukkoon käyttäen porsaanreikää Maapalloa koskevassa sopimuksessa.

Porsaanreikä on yksinkertaisesti, että mitä tahansa Maapallon aspektia, mitä tahansa Maapallon aspektin osasta pidetään Maapallon ja sen geosfäärin osana. Heidän yrityksensä on siis prosessoida itsensä osaksi geneettistä rakennetta, joka koostuu planeetan elementeistä.

Tuo käsiteltiin jo, vaikkakin hiukan ylimalkaisesti, viime kommunikaatiossa. Me olemme varmoja ,että on vielä useita kysymyksiä, jotka tulee ratkaista tuohon informaatioon liittyen. Ja kun nuo kysymykset on muotoiltu, me otamme niihin kantaa.

Tänä iltana me aiomme puhua Rauhanturvaajien vastineesta tuohon porsaanreikään.

Rauhanturvaajat olivat pitkään odottaneet, että harmaat sivilisaatiot tulisivat lopulta löytämään tuon porsaanreiän. Näin monen vuosisadan ajan rauhanturvaajat suunnittelivat vastaustaan tähän takaoveen, jolla soluttautua ihmispopulaatioon.

Rauhanturvaajat ovat varsin fyysisiä ja heillä on elinikänsä. Tämä elinikä ihmisten vuosissa on arviolta kymmenen tuhatta.

Rauhanturvaajat ovat olleet tekemisissä ja tarkkailleet ihmiskuntaa satoja tuhansia vuosia, sillä ihmisolennot ovat olleet olemassa eri muodoissaan ainakin kaksi miljoonaa vuotta. Kuitenkin nykyinen muoto ei syntynyt kuin arviolta sadan tuhannen vuoden aikana. Tämä uusi muoto on versio, jonka te kaikki tunnette. Se on ainoa jäljelle jäänyt esitys aiemmin luoduista ihmismuodoista.

He tajusivat, että harmaat avaruusolennot tulisivat lopulta löytämään porsaanreiän; he tajusivat myös, että harmaiden sivilisaatioilla ei ollut eikä koskaan tulisi olemaankaan teknologiaa, jolla tehokkaasti muuttaa geneettistä rakennetta. Rauhanturvaajat päättivät, että he suunnittelisivat sellaisen ihmismuodon, joka kykenisi palvelemaan isäntänä avaruusolentojen hengelle. Rauhanturvaajilla ei ole teknologiaa tai kykyä luoda elämää. Heillä on kyvykkyys työskennellä geenien tasolla.

He aloittivat prosessin arviolta kolmesataa vuotta sitten valitsemalla erilaisia perimälinjoja ja seuraamalla näitä linjoja. Nämä perimälinjat identifioitiin ja niitä tarkkailtiin.

Perimälinjat valittiin kestävyyden perusteella. Ne valittiin niiden kyvyn vuoksi käsitellä luonnollisen järjestyksen korkeita energioita. Ja ne valittiin johtuen niissä elävien sielujen perusteella. Avaruusolentojen sieluja, avaruusolentoja, on ollut ihmispopulaation keskuudessa viimeisimmän ihmismuodon luomisesta lähtien tuhansia vuosia sitten.

Perimälinjat on jäljitetty, ne luetteloitiin, ja niissä asui sieluja tai henkiä, joita tutkittiin. Kävi ilmi, että jouduttaisiin tekemään kompromisseja jouduttaisiin tekemään sielujen tapauksissa, jotka kehoja asuttivat.

Johtuen näiden kehojen ylivertaisesta luonteesta, avaruusolentojen sielut kilpailivat päästäkseen syntymään niihin, mutta kaikki sielut eivät olleet hyväntahtoisia. Tämä oli valitettavaa, sillä siihen mennessä kun aktivointiprosessia tarvittiin, useita geneettisiä kehoja oli saastunut saastaisista hengistä.

Kuitenkin tutkittuaan asiaa Rauhanturvaajat saivat selville, että asiaan vaikutti usea seikka. Karman luonteen kaikkivoipaisuus teki työtään. Saatiin selville, että sieluilla, joiden tuli mennä parannettuihin kehoihin, oli karmaa selvitettävänään. Kun ohjelma käynnistettiin vuonna 1930, pahan- ja hyväntahtoisten avaruusolentojen sielujen kombinaatio siirtyi asumaan geenilinjoihin, joita oli jäljitetty ja valittu käytettäviksi.

Paras skenaario oli sellainen, jossa oli vain vähän tai ei yhtään karmaa isännän ja ilmennettävän sielun välillä. Pahin skenaario oli sellainen, jossa karman suhteen katkerat vihamiehet liittyivät yhteen. Tämä valitettavasti jouduttiin hyödyntämään huolimatta siitä vaikutuksesta, joka tällä oli sielulle, jonka piti ilmentyä tuolloin.

Ilmentämisen proseduuri oli yksinkertainen. Geneettistä materiaalia kerättiin isäntäkehoilta, jotka olivat mies- ja naispuolisia geneettisesti yhteensopivia partnereita. Geneettinen materiaali vietiin laboratorioon USA:n pohjoisosassa. Varsinainen syntymä tapahtui tässä laboratoriossa. Geneettistä materiaalia ehostettiin. Siihen lisättiin piirteitä ja piirejä korostamaan kehojen energiakapasiteettia.

Oli kuitenkin tarpeen, että nämä muutokset jäisivät huomaamatta. Tästä seurasi, että muokkaamisen määrää rajattiin niin, että tuon aikaisella teknologialla ei huomaisi eroa normaalin ihmiskehon ja geneettisesti manipuloidun välillä. Geneettisesti manipuloiduilla oli tiettyjä ominaispiirteitä, mm. verenpaineen vaihtelua, kehon lämpötilan vaihtelua sekä hormonaalista epätasapainoa.

Tarkoituksenamme tänä iltana ei ole määritellä geneettisesti muokattujen kehojen erityispiirteitä. Tässä esitetään vain se tapa, jolla nämä kehot syntyivät.

Geneettistä materiaalia prosessoitiin laboratoriossa. Munasolut ja siittiöt geneettisesti muokattiin niin, että halutut ilmentymät esiintyisivät. Sitten sukusolut yhdistettiin hedelmöittymisen aikaansaamiseksi.

Kun prosessi oltiin saatu päätökseen, pariskunta, joka koostui mies- ja naispuolisesta Rauhanturvaaja-avaruusolennosta, osoitettiin kumpaankin kehittyvään alkioon.

Tavallaan voitaisiin sanoa, että nämä olivat kehittyvien olentojen todelliset vanhemmat. Tapahtui sidos sielun ja kehittyvän kehon välillä, sekä avaruusolentoisä- ja äitihahmon välillä. Tämä sidos syntyi kolmella tietoisuuden tasolla, sillä Rauhanturvaajat näkevät todellisuuden kolmitasoisena. He operoivat ihmisten alitajuisella tasolla ja käyttävät alitajuntaa maksimaalisesti. Ihmiskehot käyttävät alle kolme prosenttia alitajunnan rakenteesta.

Kun alkio hedelmöitettiin, aivan erityinen olento, joka oli yleensä siihen aikaan ei-fyysinen, sovitettiin alkioon. Olento ilmaantui tai kutsuttiin tutkimuslaboratorioon. Ei-fyysisenä olo ei haitannut Rauhanturvaajia, sillä he toimivat astraali- ja mentaalitasoilla yhtä helposti kuin fyysisellä tasolla.

Ennen kunkin sielun valintaa osallistua ohjelmaan ja sitoa itsensä alkioon käytiin laajoja keskusteluja. Kun sellainen sitoutuminen saatiin päätökseen, alkio siirrettiin isännälle ja istutettiin naiseen niin, että normaali raskaus tapahtuisi.

Tämä oli toimiva tekniikka, vaikka se tuottikin muutamia yllätyksiä joillekin isännille, jotka harjoittivat omia ehkäisymenetelmiään tai jos nainen oli havaittu kyvyttömäksi raskautumaan hormonaalisen epätasapainon tai muun gynekologisen ongelman johdosta, ja joka näin ei voinut saada lapsia. Joissain tapauksissa naisen rakenne, synnytyskanava esimerkiksi, tai lantio esti synnytysprosessin. Nämä tottakai voitiin hoitaa ihmisten teknologialla, jota oli tuolloin olemassa. Joten vaikka isännän keho, nainen, ei olisikaan sopiva normaaliin synnytykseen, teknologia oli riittävää niin, että prosessi kyettäisiin saamaan toteutetuksi. Ja selviämisluvut olivat poikkeukselliset johtuen olentojen vahvuudesta, jotka sitoutuivat näihin muokattuihin kehoihin.

Isännät, riippuen valittujen olentojen karmisista kytköksistä, reagoivat ihmetyksellä, välinpitämättömyydellä tai suoralla vihamielisyydellä. Tähän otettiin epäsuorasti kantaa rauhanturvaajien terapiasessioissa. Mutta kokemuksen luonnetta, keinotekoista laatua, ei voitu lievittää. Ja suurin osa olennoista, jotka oltiin valittu ilmentymään muokattuihin kehoihin, eivät identifioituneet isäntäkehoon.

Useimmissa tapauksissa sieluja tuli kehoon ainoastaan yksi, mutta joskus niitä oli kaksi kerralla. Mutta suurin osa oli yksittäiskokemus, vaikka isännät lopulta tuottivat omia jälkeläisiään. Näiden välinen ero oli toki huomattava.

Rauhanturvaajat pitivät kolminaisuutta, universumin täydellistä rakennetta, keskeisenä elementtinä. Kolminaisuuden tunnustamista, kolmevuotista sykliä, juhlittiin. Aina kolmen vuoden välein muokattu keho astui uuteen vaiheeseen; uuteen kasvun vaiheeseen; uuteen laajentumisen vaiheeseen. Ja Rauhanturvaajat juhlivat tätä kolmevuotista sykliä; olennot itse juhlivat sitä muutetussa tietoisuuden tilassa, joka esiintyi yöaikaan kun Rauhanturvaajat tekivät vierailuja.

Kolmevuotinen sykli, sen merkitys, esittää kolminaisuutta: positiivista, negatiivista ja neutraalia. Kolmen vuoden iästä lähtien Rauhanturvaajat näyttäytyvät lapselle ja hän pitää heitä vanhempinaan.

Tämä kokemus on erittäin merkityksellinen kehittyvälle tietoisuudelle, sillä tällä hetkellä he voivat nähdä, että on olemassa rakenne, joka koostuu miehestä ja naisesta, joka approksimoi niinkutsuttua ydinperhettä, vaikka he eivät samaistu isäntäkehon ydinperheeseen paljoakaan.

Tervehdykset, vaihdettu informaatio, esittäytyminen kolmen ikäisenä ovat iloisia ja merkityksellisiä. Ja ne jatkuvat läpi koko elämän aina joka kolmas vuosi. Koko kolmannen vuoden ajan juhlinta jatkuu, joka johtuu kasvaneen energian ja laajentuneen tietoisuuden aikaansaamista muutoksista.

Joka kolmas vuosi on yleensä stressaava keholle ja stressin mukana esiintyy lisääntynyttä emotionalismia. Jokaisen kolmen vuoden syklin päätteeksi olento on kuitenkin vahvistunut, energiakapasiteetti on suurempi ja he ovat enemmän sitä mitä he todella ovat, eli avaruusolento ihmispuvussa.

Vuonna 1989 oli tarpeen tehdä muokkauksia kehoihin. Muokkaukset ilmennettiin eetterikehoissa ja ne olivat energiavirtojen laajentamisia niin, että kehot kestäisivät energian kiihtynyttä vauhtia, joka oli tarpeen tietoisuuden ilmentämisessä. Se vaadittiin; muinaisen tietoisuuden ilmentäminen, joka näillä kaikilla olennoilla oli, jotka olivat inkarnoituneet muokattuun ihmiskehoon.

Muinaisen tietoisuuden ilmentämisen tehtävä ei ole yksinkertainen. Se vaatii tietoista vaivannäköä, paljon työtä ja energian intensifioimista eri keinoin. Kuitenkin on tarpeen, että jokainen avaruusolento, joka näissä muokatuissa kehoissa kulkee, saisi käyttöönsä niin paljon kuin mahdollista muinaisesta viisaudesta, sillä se palvelee oppaana ja tiekarttana tulevaisuuteen ja tietona, jota ihmispopulaatio kovasti kaipaa.

Geneettiset muutokset jatkuvat, paitsi että isäntää ei enää tarvita. Muokatut kehot ja avaruusolentojen sielut kontriboivat omaa geneettistä materiaaliaan. Ja jälkeläisiä näistä liitoista muokataan edelleen palvelemaan linkkinä ihmiskunnan ja korkeamman energian Rauhanturvaajien välisenä siltana.

Nämä lapset elävät Rauhanturvaajien kanssa, ja heitä koulutetaan Rauhanturvaajien tavoin. Heillä ei ole rajoitteita, heillä ei ole karmaa, heillä on ainoastaan ykseys universumin kanssa.

Syy sille, että muinaista viisautta pitää ilmentää olennoissa, jotka kulkivat ensimmäisissä geenimuokatuissa ihmiskehoissa on, että perustus pitää laskea niin, että lopulta ihmiskunta on valmis hyväksymään heidät jälkeläisikseen. Jälkeläiset, jotka he itse ovat kontriboineet luomakuntaan, mutta joita myös on geneettisesti muokattu täydellisemmäksi, edustavat avaruusolentojen energiakuviota.

Projekti edistyy aikataulussaan ja jälkeläiset kasvavat aikuisuuteen. Monet ovat aikuisia ja monia lapsia kehitetään edelleen. Kun aika on kypsä, kun perusta on luotu, heidät integroidaan ihmispopulaatioon ja he palvelevat oppaina ihmistietoisuuden jatkuvalle kehitykselle.

Sillä aikaa ne teistä, jotka asuvat muokatuissa ihmiskehoissa, joutuvat ponnistelemaan salliakseen energian virrata oikein. Antakaa sen laajentua ilman rajoitteita ja työskennelkää saadaksenne takaisin muinaisen viisauden ja sielunne perusluonteen, todellisen olemuksenne luonteen.

Rauhanturvaajat jatkavat uhkien ehkäisyä, joita harmaiden sivilisaatio ihmiskunnalle tuottaa. Ihmisten ja harmaiden sivilisaatioiden välillä on olemassa liittoja ja ne pitävät. Kuitenkin, pelkällä ihmisten yhteistyölläkään harmaiden maailmanvalloitusta ei koskaan sallittaisi.

Valitettavasti liitot käyttävät heidän hallitsemiaan populaatioita hyväksi.

Sille ei voi tehdä mitään. Sitä voidaan lievittää jonkin verran, mutta harmaiden sivilisaation uhreilla on karminen yhteys heihin. Ja he toistavat kaavoja, jotka on laitettu käyntiin 15 tuhatta vuotta sitten Atlantiksen aikaan. Atlantis on toinen aihe, joka vaatii erillisen käsittelyn, ja me toivomme puhuvamme siitä yksityiskohtaisemmin tulevaisuudessa.

Me toivomme, että tämä informaatio tänä iltana on palvellut tarkoitusta. Se on parhaimmillaankin summittaista ja me toivomme, että teillä on monia kysymyksiä. Kuitenkin, on vaikeaa muotoilla sanoiksi käynnissä olevan projektin luonnetta. Ja käsitteet, ideat pitää esittää parhaimmillaankin sanojen muodossa. Ihmiskunnan rajoitteet kuitenkin vaativat kielen käyttämistä. Kielen rajoitteet vaikuttavat informaation laajuuteen, mutta aina on tapoja päästä näistä rajoitteista yli. Ja se on minkä eteen me yhdessä työskentelemme.

Tässä kohtaa me päätämme kommunikaatiomme. On paljon mitä pitäisi sanoa ja toivomme, että te luotte mahdollisuuden jatkokommunikaatiolle. Siunauksemme teille ja me toivomme, että jokainen teistä näkisi vaivaa niiden rajoitteiden ylitse pääsemiseksi, joita persoonanne teille on asettanut. Sillä näiden rajoitteiden ylipääseminen on tarpeen, on tarpeen päästä yli vastahakoisuudesta, jonka te olette itsellenne valinneet. On tarpeen tulla jälleen muinaiseksi. Muinaiset tietävät, että rajoitteita ei ole olemassakaan ja että mikään este ei voi olla muinaisen viisautenne tiellä.

 

Artikkelin julkaissut geohanover.com