Avainsana-arkisto: CIA

CIA-agentti kohtasi reptiliaanin

Vuonna 2021 John Ramirez, joka vietti 25 vuotta CIA:ssa, puhui äänekkäästi UAP:ista ja kertoi totuudenmukaisia näkemyksiä aiheesta, joita hän oli oppinut uransa aikana. Hän saavutti GS-15-palkkaluokan, mikä osoittaa, että hän työskenteli virastossa suhteellisen korkeassa asemassa. Hän uskoo, että tietoisuuden tutkiminen ja sen yhteys tunnistamattomia ilmailmiöitä koskevaan kysymykseen voi merkittävästi muokata ymmärrystämme ilmiöistä ja niiden vaikutuksista ihmiskuntaan.

Hänen äskettäisessä haastattelussaan podcastissa ”Into the Wyrde with Holly Wood” Ramirez keskusteli eri UFO-tapauksista ja ei-ihmisälyjen aiheesta, joka on ollut ympärillämme jo pitkään. Hän viittaa Roswellin tapahtumasta kertoviin kertomuksiin ja mainitsee, maahansyöksystä selvinneiden kanssa on raporttien mukaan harjoitettu telepaattista viestintää, mikä viittaa ilmiön tietoiseen puoleen.

Ramirez selitti, että CIA:lla oli erilliset osastot, jotka keskittyivät ilmailuun ja UFOjen aerodynamiikkaan sekä biotieteisiin, joihin kuuluivat ilmiöön liittyvä fysiologia ja psykologia. Tämä osoittaa CIA:n kiinnostuksen tietoisuuden tutkimiseen, mikä ilmeni myöhemmin kaukokatseluohjelmassa, joka on eräänlaista mielen heijastamista toiseen paikkaan.

Hän mainitsee myös termejä kuten ”psykoenergetiikka”, ”telepatia” ja ”telekinesia” viitaten CIA:n osallistumiseen korkean tason ohjelmiin, joissa on tutkittu tietoisuutta. Hän korostaa, että tietoisuus on ilmiön ratkaiseva osa-alue, sillä ilman sitä tunnistamattomat havainnot olisivat vain merkityksettömiä esineitä taivaalla tuntemattomasta alkuperästä. Haastattelussa Ramirez puhuu lisäksi uskomuksistaan, jotka koskevat ei-inhimillisiä voimia ja niiden vaikutusta ihmiskuntaan kautta historian.

Hän sanoo, että nämä voimat on kuvailtu antiikin kirjallisuudessa ja taiteessa demonisina hahmoina, mutta väittää, että nykyinen ja historiallinen yhteys vierailijoihin, jotka usein leimataan demonisiksi, ei välttämättä ole sitä. Hän esittää, että kanssamme saattaa elää maan voimia, jotka ovat olleet yhteydessä ihmisiin ja jotka jotkut ihmiset ovat kokeneet haitallisiksi ja epäystävällisiksi.

Ramirez viittaa kirjaan ”Skinwalkers at the Pentagon”, jossa tutkitaan näitä kontakteja ja ilmiötä, joka tunnetaan nimellä liftaajailmiö. Hän toteaa, että puolustusministeriön tiedustelupalvelu hyväksyi kirjan salaiseksi, mikä osoittaa, että kirjassa käsitelty ohjelma ja tutkimus todella toteutettiin. Hän mainitsee lukeneensa kirjan hiljattain loppuun ja pitää mielenkiintoisena, että se on noussut keskusteluun.

Kun Ramirezilta kysyttiin ei-ihmisälyn roolista ihmiskunnan teknologisessa kehityksessä viimeisten 50 vuoden aikana, hän ehdotti, että katsottaisiin takaisin muinaisiin myytteihin ja legendoihin, jotka ovat kadonnutta ihmiskunnan historiaa. Hän uskoo, että muinaiset kertomukset dokumentoivat yhteydenottoja ei-inhimilliseen älykkyyteen, jonka hän rinnastaa jumalallisiin olentoihin tai jumalalliseen älykkyyteen. Ramirez sanoo, että nämä olennot olivat täällä auttaakseen ihmiskuntaa, mutta niiden väliset ristiriidat ovat saattaneet johtaa erilaisiin agendoihin. Hän mainitsee esimerkkejä, kuten Prometheuksen, joka toi ihmisille tulta vastoin muiden jumalien tahtoa, ja vetää yhtäläisyyksiä Maan uskontoihin ja niiden jumalallisten olentojen osallistumiseen.

“Jos tarkastellaan sumerilaisten tekstejä, he tiesivät maailmasta paljon enemmän kuin me annamme heille tunnustusta, koska tarkastelemme historiaa niin lineaarisesti. Ajattelemme, että me olemme tiedon huippu ja että ennen meitä heillä ei ollut sellaista tietoa kuin meillä on nyt. Mutta luulen, että heillä oli tietoa. Kuitenkin muut ihmiset, joilla oli tavoitteita, menettivät tai tukahduttivat tuon tiedon. Ja nyt olemme löytämässä tuon tiedon uudelleen tieteen avulla. Mutta tuon tieteen kautta aiomme löytää uudelleen yhteytemme jumaluuteen ja näihin ei-ihmisälyihin, jotka ovat olleet täällä ja jotka haluavat auttaa meitä, eivät tuhota” Ramirez sanoo.

Ramirez kertoo kokemuksistaan ja osallisuudestaan UFOihin ja kontaktikokemuksiin. Hän selventää, että hän ei liittynyt CIA:han nimenomaan UFOjen tutkimiseksi, vaan koska hän oli kiinnostunut tämäntyyppisestä työstä ja halusi hyödyntää koulutustaan korkeammalla tasolla. CIA:ssa ollessaan hän alkoi kuitenkin kokea usein kontakteja ja yhteydenpitoa olentojen kanssa, joiden kasvoja hän ei nähnyt, mutta jotka näyttivät verhoutuneilta.

Ramirez mainitsee, että hänellä oli negatiivinen kokemus, jossa hän näki olennon, jota monet kuvailivat ”reptiliaaniksi”. Hän taisteli sen kanssa ja sai ihoonsa kynnenjälkiä. Hän myöntää, että skeptikot ja debunkkaajat saattavat pitää hänen kokemuksiaan itse aiheutettuina haavoina, mutta hän vakuuttaa, että kyseessä oli aito kohtaaminen. Hän kuvailee myös nähneensä makuuhuoneessaan vihreän, kimaltelevan käärinliinan, joka sai hänet tuntemaan olonsa turvalliseksi ja suojelluksi, ja häntä kehotettiin menemään takaisin nukkumaan.

Tämän jälkeen haastattelussa siirrytään Ramirezin potilastietoihin. Hän mainitsee, että hänellä on ollut verenvuotoa oikeasta sieraimesta, minkä vuoksi hän meni CIA:n lääkäreiden tutkimuksiin. He löysivät kirurgisen viillon hänen oikeasta sieraimestaan, vaikka hänelle ei ollut koskaan tehty leikkausta. Hänen terveystietonsa, mukaan lukien tiedot CIA:n operaatioista ja ulkomailla vaadituista rokotuksista, ovat nyt CIA:n omaisuutta. Hän yritti pyytää tietojaan, mutta niitä ei annettu hänelle. Hän mainitsee ottaneensa yhteyttä tiedustelupalvelun lääkäriin, jolla saattaa olla lupa tutustua hänen terveystietoihinsa.

Haastattelija ilmaisee myötätuntonsa Ramirezin kokemuksia kohtaan ja mainitsee siirtyvänsä toiseen aiheeseen. He kysyvät Ramirezin käyttämästä termistä ”aikataulutettu levittäminen” viitaten UFO-paljastukseen. Ramirez selittää, että hänen ollessaan CIA:ssa ei ollut mitään sysäystä tai motivaatiota paljastaa tietoja UFOista. Hän mainitsee menneen ohjelman, joka oli ollut olemassa 1940-luvulta lähtien, ja kertoo merkittävästä tapahtumasta vuonna 1952, jolloin Washingtonin yllä nähtiin UFOja. Tapahtuma johti CIA:n ja muiden valtion virastojen sponsoroimiin kokouksiin, joissa tilannetta käsiteltiin.

Ramirez paljastaa, että upseeri nimeltä Edward Tauss oli vastuussa ohjelmasta, jonka tarkoituksena oli kertoa yleisölle UFOista vuodesta 1952 alkaen. Elokuvat alkoivat tuolloin kuvata pelottavia avaruusolentoja ja ajatusta siitä, että ne valtaavat Maapallon ja suorittavat mielenhallintaa. Ramirez mainitsee elokuvan nimeltä ”Lentävä lautanen” vuodelta 1950, joka oli ensimmäinen Hollywoodin tekemä UFO-elokuva, ja mainitsee viranomaisten auttaneen elokuvan tekemisessä, ja sen juoni päättyi siihen, että lautanen oli käänteisesti suunniteltu.

https://www.youtube.com/watch?v=0NhaoiUs7W0

Hän viittaa myös klassikkoelokuvaan ”The Day the Earth Stood Still” vuodelta 1951, jossa eräässä puheessa annetaan ymmärtää, että avaruusolennot vierailevat Maassa, koska ihmiskunta tuhoaa itsensä.

Reptiliaaneista

Ramirez käsittelee reptiliaaneihin ja heidän väitettyä osallistumistaan yhteiskunnan ja hallituksen rakenteisiin. Ramirez selventää, että kun hän puhuu reptiliaaneista, hän ei tarkoita todellisia liskoja vaan pikemminkin yksilöitä, joilla on reptiliaanien sukujuuret ja jotka saattavat näyttää ihmisiltä. Hän esittää, että on saattanut olla olemassa erilaisia ei-ihmisrotuja, jotka ovat auttaneet ihmiskunnan evoluutiossa luonnollisen evoluution ulkopuolella.

Ramirez mainitsee dian, jonka hän esitteli Project Unityn Jay Andersonin haastattelussa ja jossa hän sanoi, että ihmiset ovat saattaneet saada edistystä ja vaikutteita muilta olennoilta, myös reptiliaaniolennoilta. Ramirez kertoi näkemyksensä NRO:n (National Reconnaissance Office) logoista ja reptiliaanien kuvista/symboleista:

“On kuitenkin mielenkiintoista, että kun katson joitakin NRO:n, joka on Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön salainen avaruusohjelma, virallisia logoja, he laukaisevat salaisia avaruusaluksia kiertoradalle, ja sen voin sanoa, että he käyttävät näitä liskoja logoissaan, ja se on minusta hyvin outoa. Ja ne ovat liskoja, jotka ryömivät ympäri Maapalloa.”

Ramirez myöntää, että jotkut pitävät näitä ajatuksia salaliittoteorioina, mutta kehottaa kiinnittämään huomiota Joseph Farrellin ja John W. Warner IV:n kaltaisten kirjoittajien hyvin tutkittuihin kirjoihin. Hän mainitsee Farrellin teokset Etelämantereesta ja Warnerin kirjat varhaisten ohjelmien historiasta ja niiden yhteydestä saksalaisten Atlantiksen etsintöihin. Ramirez uskoo, että kulissien takana on varjohallituksia ja syvän valtion yksiköitä, jotka vetävät naruista, vaikka hän ei nimenomaisesti erittele ketään henkilöä.

Aiemmin Ramirez totesi Project Unityn haastattelussa, että ihmiset ovat hybridejä. Hänen mukaansa Elizondo ei kykene käyttämään sanaa ”hybridisaatio”, mutta Pentagonin työntekijät luottavat siihen, että hän tekee sen lopulta. Elizondo keskustelee Theories of Everything -podcastissa mahdollisuudesta, että ei-inhimillinen älykkyys on ollut yhteydessä ihmisiin jo hyvin pitkään. Tämä tarkoittaisi, että me kaikki olemme unohtaneet oman menneisyytemme, mikä peittäisi sen mahdollisuuden, että olemme ihmisten ja avaruusolentojen hybridejä.

Lisäksi Ramirez väitti, että hallitus on tietoinen lähestyvästä tapahtumasta vuonna 2027, joka paljastaa jotain merkittävää, joten ihmiset ovat valmistautuneet. Hän on väittänyt, että maapallolla on läsnäoloja (joita hän kutsuu demonisiksi), jotka vain projisoivat omia uskomusjärjestelmiään saadakseen meidät epäuskoon siitä, mihin uskomme.

 

Artikkelin julkaissut howandwhys.com

Viljakuviot ja CIA

Viljakuviot, monimutkaiset kuviot, jotka on muodostettu pelloille litistämällä satoa, ovat hämmentäneet tutkijoita ja herättäneet yleistä kiinnostusta vuosikymmeniä. Näitä kuvioita on pidetty todisteina avaruusolentojen vierailuista, yliluonnollisista ilmiöistä ja jopa hallituksen salaisista operaatioista. Ovatko ne kuitenkin pelkkiä huijauksia? Vai onko niillä syvempi merkitys?

Viljakuviot tulivat ensimmäisen kerran tunnetuiksi 1900-luvun lopulla, ja niistä raportoitiin pääasiassa Britanniassa. Monimutkaiset kuviot, täydelliset geometriset muodot ja näiden muodostelmien mittakaava antavat ilmiölle tuonpuoleisen vaikutelman.

Operation Mockingbird ja median vaikutus

Eräs teoria viljakuvioiden olemassaolosta perustuu Mockingbird-operaatioon, joka on toimittaja Carl Bernsteinin paljastama CIA:n salainen hanke. Kylmän sodan aikana käynnistetyn operaation väitetään olleen sellainen, että sadat amerikkalaiset toimittajat työskentelivät CIA:n agentteina levittäen disinformaatiota. Tämän teorian ydin väittää, että viljakuvioilmiöt voisivat olla osa laajempaa suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on levittää väärää tietoa ja hämmentää yleisöä tietyistä salaisista hallituksen toimista. Jotkut jopa väittävät, että osa nykypäivän mediahenkilöistä voisi työskennellä tiedustelupalveluille muokatakseen hienovaraisesti yleistä mielipidettä.

Colin Andrewsin, viljakuviotutkimusyhteisössä tunnetun henkilön, ympärillä on kiehtova tarina. Andrews kertoi kokemuksesta, jossa häntä lähestyi suoraan mies, joka myöhemmin paljastui CIA:n agentiksi. Tämä mies tarjosi Andrewsille huomattavan summan rahaa, jos hän tuomitsisi julkisesti viljakuviot huijaukseksi. Kun Andrews kieltäytyi, mies väitetysti ahdisteli häntä uhkaavilla puheluilla.

John Lundberg, englantilainen taiteilija ja circlemakers.org-sivuston perustaja, on kiistelty hahmo viljakuvioyhteisössä. Lundberg ja hänen ryhmänsä ovat ottaneet kunnian monien vuosien varrella löydettyjen monimutkaisten viljakuvioiden luomisesta. Robert Hulsen ja David Catonin kaltaiset viljakuviotutkijat uskovat kuitenkin, että Lundbergin ryhmä on osa mahdollisesti brittiläisen tiedustelupalvelun rahoittamaa disinformaatiokampanjaa, jonka tarkoituksena on hämmentää viljakuviotutkijoita ja peittää aidot muodot.

Mirage Men-yhteys

Mielenkiintoista on, että Lundberg on ohjannut dokumenttielokuvan nimeltä ”Mirage Men”, joka käsittelee samankaltaista aihetta. Dokumentti tarkastelee Richard Dotyn, Yhdysvaltain ilmavoimien erikoistutkintaviraston eläkkeelle jääneen erikoisagentin elämää, joka dokumentin mukaan oli yksi armeijan kampanjan arkkitehdeistä, jonka tarkoituksena oli levittää disinformaatiota UFO-yhteisön keskuudessa. Tämä yhteys saa jotkut spekuloimaan, että samanlainen strategia on käytössä myös viljakuvioporukoissa.

Vaikka viljakuvioilmiö herättää edelleen kunnioitusta ja keskustelua, totuuden erottaminen fiktiosta on edelleen haasteellista. On tärkeää suhtautua tietoon kriittisesti, koska nykypäivän mediamaisemassa on mahdollista manipuloida ja vääristää tietoa.

Viljakuvioiden tarina on varoittava tarina uskon voimasta ja manipuloinnin mahdollisuudesta. Riippumatta siitä, ovatko ne Maan ulkopuolisen älykkyyden tuotteita, hallituksen salaisia operaatioita vai pelkästään huijareiden työtä, viljakuviot kiehtovat edelleen mielikuvitustamme ja muistuttavat meitä elämämme maailman arvoituksellisesta luonteesta.

 

Artikkelin julkaissut Latest UFO Sightings

CIA:n tietovuotaja paljasti lafkan käyttämät psykologiset keinot neljä vuosikymmentä sitten

kirjoittanut LTT Joseph Burkes

Lainaus artikkelista “How the CIA Views the UFO Phenomenon”, kirjoittanut Victor Marchetti (Second Look Magazine, 1979):

“Teoriani on, että avaruusolennot ovat todellakin ottaneet meihin yhteyttä — ehkä jopa vierailleet luonamme — ja että Yhdysvaltain hallitus on päättänyt salaliitossa Maapallon muiden kansallisten voimien kanssa salata tämän tiedon suurelta yleisöltä. Kansainvälisen salaliiton tarkoituksena on ylläpitää toimivaa vakautta maailman kansakuntien välillä ja säilyttää niiden institutionaalinen kontrolli väestöstään. Näin ollen se, että nämä hallitukset myöntäisivät, että ulkoavaruudesta tulee olentoja, jotka yrittävät ottaa meihin yhteyttä, olentoja, joiden mentaliteetti ja teknologiset kyvyt ovat ilmeisesti paljon meitä parempia, voisi, kun tavallinen ihminen saisi sen täysin tietoonsa, murentaa Maapallon perinteisen valtarakenteen perustan. Poliittiset ja oikeudelliset järjestelmät, uskonnot, taloudelliset ja sosiaaliset instituutiot voisivat pian muuttua merkityksettömiksi kansalaisten mielissä. Kansalliset oligarkkiset laitokset, jopa sivilisaatio sellaisena kuin me sen tunnemme, voisivat romahtaa anarkiaan. Tällaiset äärimmäiset johtopäätökset eivät välttämättä pidä paikkaansa, mutta ne todennäköisesti heijastavat tarkasti suurten kansakuntien ”hallitsevan luokan” pelkoja, joiden johtajat (erityisesti tiedustelupalvelun piirissä toimivat) ovat aina kannattaneet liiallista valtiollista salailua tarpeellisena ”kansallisen turvallisuuden” säilyttämiseksi. Todellinen syy tällaiseen salailuun on tietysti se, että yleisö pidetään tietämättömänä, sille syötetään väärää tietoa ja siten se pidetään muokattavana.”

Kymmenen vuotta sen jälkeen, kun Victor Marchetti oli eronnut CIA:sta ja viisi vuotta sen jälkeen, kun hän oli julkaissut kirvelevän kritiikin entisestä työnantajastaan The CIA and the Cult of Intelligence, CIA:n apulaisjohtajan entinen avustaja julkaisi artikkelin, josta osa on lainattu edellä.

Monien vuosien ajan olen edistänyt arviota, jonka mukaan lentävät lautasälyt uhkaavat kaikkia maanpäällisiä eliittejä, mutta eivät välttämättä Maapallon ihmisiä, jotka ansaitsevat rauhan, vaurauden, turvallisuuden ja avoimen kontaktin ei-inhimillisiin älyihin. Sen sijaan, että syyttäisin UFOjen peittelystä pahojen ihmisten salaista kabaalia, olen esittänyt valtarakenneanalyysin, jossa hahmotellaan, miksi hallitsevat eliitit, jotka toimivat omien etujensa mukaisesti, ovat edistäneet tosiasiassa pilkkaamisen ja kieltämisen politiikkaa. Tätä ohjelmaa ovat toteuttaneet Yhdysvaltain hallituksen toimeenpaneva elin, kompromisseja tehneet vakiintuneet joukkotiedotusvälineet ja akateemiset tahot, jotka kaikki työskentelevät niiden oligarkkien palveluksessa, joilla on tosiasiallinen määräysvalta planeettamme talouksissa, politiikassa ja tärkeimmissä yhteiskunnallisissa instituutioissa.

VICTOR MARCHETTI, (1929-2018) kirjan The CIA and the Cult of Intelligence kirjoittaja
VICTOR MARCHETTI (1929-2018), kirjan The CIA and the Cult of Intelligence kirjoittaja

 

Tämä valtarakenneanalyysi ei ole mielestäni salaliittoteoria, vaan siinä vain hahmotellaan, miten maailma toimii ja miten rikkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat ryhmät käyttävät tahtoaan. Victor Marchetti tarjoaa mielestäni samanlaisen perustelun Yhdysvaltain toimeenpanovallan ufopolitiikalle, kun hän toteaa yllä olevassa lainauksessa,

“Jos nämä hallitukset myöntäisivät, että ulkoavaruudesta tulee olentoja, jotka yrittävät ottaa meihin yhteyttä, olentoja, joiden mentaliteetti ja teknologiset kyvyt ovat ilmeisen paljon ylivoimaisempia kuin meidän, se voisi, kun keskivertoihminen ymmärtää sen täysin, murentaa Maapallon perinteisen valtarakenteen perustan.”

Koko artikkeli julkaistiin sosiaalisessa mediassa Reddit-alustalla seitsemän vuotta sitten. Se oli tiettävästi kopioitu internet-sivustolta, jolle en pääse nyt käsiksi. Redditissä julkaistua kirjoitusta kommentoitiin vain hieman, eikä yhtään sen jälkeen.

Koska Marchetti on entinen tiedusteluvirkamies, jolla on mielestäni hienostunut tietämys keskustiedustelupalvelusta, suosittelen tätä artikkelia lämpimästi kaikille UFO-kontaktien ja -paljastusten aktivisteille.

Kun otetaan huomioon lisääntyvät paljastukset Yhdysvaltain toimeenpanovallan salaisista ufo-ohjelmista, mielestäni vankka ymmärrys kahdeksan vuosikymmentä vanhan peittelyn mekanismeista valistaa ja antaa aktivisteille energiaa. Uskon, että selittämällä syyt siihen, miksi tätä salaisuutta on pidetty yllä niin pitkään ja miten se uhkaa kaikkia maanpäällisiä eliittejä mutta ei maapallon ihmisiä, saattaisi syntyä yhteiskunnallinen liike, jolla on välttämättä poliittista analyysia ja taitoja muuttaa historian kulkua tällä tärkeimmällä areenalla.

 

Artikkelin julkaissut underground.contact


Miten CIA näkee UFO-havainnot

kirjoittanut Victor Marchetti

SECOND LOOK, Vol. 1, No. 7, touko ’79

Siitä, mitä CIA tietää UFO-ilmiöstä, on monia myyttejä, vähän faktoja ja paljon spekulaatiota. Nämä yhdistettynä yleisön epäluottamukseen salaista virastoa kohtaan ovat johtaneet siihen, että suuri yleisö uskoo CIA:n olevan keskellä koko hallituksen laajuista salaliittoa, jonka tarkoituksena on salata totuus UFOista. Tästä seuraa yleensä, että salailun tarkoituksena on pitää meidät tietämättöminä tai ainakin hämmentyneinä ja epäilevinä ulkoavaruuden älyllisten olentojen yhteydenotoista tai vierailuista. Jos siis tietäisimme, mitä CIA tietää ja mitä se salaa, voisimme paremmin ymmärtää avaruusolentoja ja toimia niiden kanssa. Ja se olisi hyvä asia.

En tiedä omasta omakohtaisesta kokemuksestani, onko UFOja olemassa. En ole koskaan nähnyt sellaista. En ole myöskään nähnyt vakuuttavia, empiirisiä tai fyysisiä todisteita siitä, että niitä todella on olemassa. Tiedän kuitenkin, että CIA ja Yhdysvaltain hallitus ovat olleet huolissaan UFO-ilmiöstä jo vuosien ajan ja että niiden aiemmat ja viimeaikaiset yritykset vähätellä ilmiön merkitystä ja selitellä sitä koskevan virallisen mielenkiinnon näennäistä puutetta ovat kaikki klassisen tiedustelupalvelun peittelyn tunnusmerkkejä.

Teoriani on, että avaruusolennot ovat todellakin ottaneet meihin yhteyttä — ehkä jopa vierailleet luonamme — ja että Yhdysvaltain hallitus on päättänyt salaliitossa Maapallon muiden kansallisten voimien kanssa salata tämän tiedon suurelta yleisöltä. Kansainvälisen salaliiton tarkoituksena on ylläpitää toimivaa vakautta maailman kansakuntien välillä ja säilyttää niiden institutionaalinen kontrolli väestöstään. Näin ollen se, että nämä hallitukset myöntäisivät, että ulkoavaruudesta tulee olentoja, jotka yrittävät ottaa meihin yhteyttä, olentoja, joiden mentaliteetti ja teknologiset kyvyt ovat ilmeisesti paljon meitä parempia, voisi, kun tavallinen ihminen saisi sen täysin tietoonsa, murentaa Maapallon perinteisen valtarakenteen perustan. Poliittiset ja oikeudelliset järjestelmät, uskonnot, taloudelliset ja sosiaaliset instituutiot voisivat pian muuttua merkityksettömiksi kansalaisten mielissä. Kansalliset oligarkkiset laitokset, jopa sivilisaatio sellaisena kuin me sen tunnemme, voisivat romahtaa anarkiaan. Tällaiset äärimmäiset johtopäätökset eivät välttämättä pidä paikkaansa, mutta ne todennäköisesti heijastavat tarkasti suurten kansakuntien ”hallitsevan luokan” pelkoja, joiden johtajat (erityisesti tiedustelupalvelun piirissä toimivat) ovat aina kannattaneet liiallista valtiollista salailua tarpeellisena ”kansallisen turvallisuuden” säilyttämiseksi. Todellinen syy tällaiseen salailuun on tietysti se, että yleisö pidetään tietämättömänä, sille syötetään väärää tietoa ja siten se pidetään muokattavana.

Vuosinani CIA:lla UFOt eivät olleet yleinen keskustelunaihe. Niihin ei kuitenkaan suhtauduttu halveksivasti tai pilkallisesti, eivät varsinkaan viraston tiedemiehet. Sen sijaan aiheesta keskusteltiin harvoin sisäisissä kokouksissa. Se näytti kuuluvan ”erittäin arkaluonteisen toiminnan” kategoriaan, esimerkiksi huume- ja mielenhallintaoperaatioiden, kotimaan vakoilun ja muiden laittomien toimien joukkoon. UFO-ilmiöstä ei yksinkertaisesti puhuttu.

CIA:n korkeilla tasoilla huhuttiin kuitenkin…..huhuja pätevien tarkkailijoiden tekemistä selittämättömistä havainnoista, oudoista signaaleista, joita National Security Agency oli vastaanottanut, ja jopa pienistä harmaista miehistä, joiden alukset olivat syöksyneet maahan tai jotka oli ammuttu alas, joita ilmavoimat pitivät ”jäissä” FTD:ssä (Foreign Technology Division) Wright-Pattersonin lentotukikohdassa Daytonissa, Ohiossa. Ja sitten oli vielä outo tapaus, jossa nainen Mainesta oli hypnoottisessa transsissa ollessaan väitetysti kommunikoinut tähtialuksen kanssa.

Useimmat näistä huhuista eivät mielestäni tehneet vaikutusta…. lukuun ottamatta outoja signaaleja ulkoavaruudesta, joita NSA vastaanotti. Ehkä se johtui siitä, että olin joskus ollut NSA:n agentti. Tai ehkä se johtui siitä, että olin CIA:n palveluksessa ollessani usein yhteydessä kyseiseen virastoon, ja siihen vähään, mitä sain tietää signaaleista suhtauduttiin äärimmäisen varovaisesti jopa SIGINT-standardien mukaan.

Oletetaan kuitenkin, että älylliset olennot ovat ottaneet yhteyttä maapallon ulkopuolelta. Miten CIA ja Yhdysvaltain hallitus reagoisivat tällaiseen ilmiöön?

Ensimmäiseksi oli selvitettävä, olivatko UFOt Neuvostoliiton tai jonkin muun vieraan valtion salaisia aseita. Tämän ohjelman koordinointi annettiin CIA:lle, koska se on presidentin henkilökohtainen tiedusteluorganisaatio ja maan ainoa ministeriön ulkopuolinen eli riippumaton tiedusteluyksikkö. Sellaisena sen tehtävänä on muun muassa tuottaa ”yhteistä etua koskevia palveluja”, jotka liittyvät ”kansalliseen turvallisuuteen vaikuttavaan tiedusteluun”. Kuitenkin myös sotilastiedustelupalvelut, NSA ja muut virastot ja ministeriöt osallistuisivat ohjelman mukaiseen tiedonkeruuseen ja analysointiin.

Jos päädyttäisiin siihen, että UFOt eivät ole maanpäällisiä, vaan avaruudesta tulleita ajoneuvoja, seuraavaksi olisi arvioitava niiden aseistusta ja aluksia hallitsevien avaruusolentojen aikomuksia. Tässä vaiheessa CIA ja Yhdysvaltain hallitus, jotka ovat tietoisia siitä, että ilmiö on luonteeltaan maailmanlaajuinen, pyytäisivät tutkimuksessa yhteistyötä muilta teknisesti kehittyneiltä Maapallon valtioilta, kuten Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, Ranskalta, Saksalta ja jopa Neuvostoliitolta. CIA toimisi Yhdysvaltain hallituksen agenttina, aivan kuten KGB olisi Neuvostoliiton agentti, MI-6 olisi Yhdistyneen kuningaskunnan agentti ja niin edelleen. Sen lisäksi, että nämä virastot ovat erikoistuneet salailuun ja petokseen, ne ovat varsin tottuneita tekemään yhteistyötä toistensa kanssa yhteistä etua koskevissa asioissa. Tiedusteluyhteistyö ei rajoitu vain liittolaisiin. On aikoja, jolloin CIA ja KGB ovat kokeneet hyödylliseksi tehdä yhteistyötä.

Yksi esimerkki on Hruštšov muistelee -kirjan tuottaminen ja julkaiseminen, huijaus jota jatketaan aktiivisesti vielä tänäkin päivänä. Lisäksi sekä CIA että KGB toisinaan ”ilmoittavat” eli identifioivat upseerinsa toisilleen helpottaakseen salaisen tiedustelutoiminnan sujuvuutta. Jopa kuuluisaa U-2 -ohjelmaa toteutettiin keskinäisessä yhteisymmärryksessä — kunnes Neuvostoliitto ampui Francis Gary Powersin alas. CIA:n salaisen palvelun päällikön mukaan se oli esimerkki siitä, että kaksi vihamielistä hallitusta teki yhteistyötä pitääkseen operaatiot salaisina molempien kansakuntien yleisöltä. ”Valitettavasti tällaisia tilanteita ei ole tarpeeksi”, hän sanoi.

Mutta ennen kuin UFO-ilmiöitä koskeva täysi yhteistyö saavutetaan, saattaa tulla epäluulon ja kenties kilpailun aika, jolloin kukin hallitus toivoo saavansa jonkinlaisen edun muihin nähden käyttämällä avaruusolentoja ja niiden ylivoimaista tieteellistä tietämystä. Pian kaikille mukana oleville kansakunnille kävi kuitenkin selväksi, että tämä ei ollut mahdollista ja että UFO-ilmiö oli yhteinen ongelma. Näin ollen yhteistyöstä, salaisesta yhteistyöstä, tulisi tosiasia.

Myöhemmin, lisätutkimusten jälkeen, jos arvioitiin, että UFOt olivat vaarattomia, ehkä jopa aseettomia, ulkoavaruudesta tulevia ajoneuvoja, joita ohjasivat avaruusolennot, jotka pyrkivät vain tarkkailemaan Maapalloa ja sen erikoisia asukkaita…., kuten monet galaktiset Jane Goodallit, jotka tutkivat simpansseja kotiympäristössään…., eivätkä näin ollen muodostaneet suoraa, vihamielistä uhkaa Maapallon valtarakenteelle, olisi tehtävä uusi kollektiivinen päätös. Pitäisikö yleisölle kertoa ilmiön koko ja todellinen tarina ?

Edellä mainituista syistä on epätodennäköistä, että mikään hallitus, joka on tietoinen UFOihin liittyvistä tosiasioista, pitäisi tarpeellisena tai viisaana kertoa totuus kansalleen. Hallitukset suosivat tietämätöntä ja hyväuskoista yleisöä, koska tietämätöntä yleisöä on paljon helpompi manipuloida. Itse asiassa tämä on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että hallitukset pitävät niin paljon salaisuuksia ja levittävät virallista disinformaatiota.

Kun kansainvälisestä peittelystä olisi päätetty, CIA ja Yhdysvaltain hallitus toimisivat melko samalla tavalla kuin ne ovat toimineet UFO-ilmiön suhteen. Arvostettu tieteellinen ryhmä (Robertson-paneeli) kutsuttiin koolle julistamaan, että UFOt eivät ole uhka kansalliselle turvallisuudelle. Sillä, että paneelin johtopäätöksiä ei heti julkistettu, ei ole suurta merkitystä. Ensisijainen tavoite oli sammuttaa armeijan, byrokraattien ja muiden hallintokoneiston toissijaisten tasojen (myös Yhdysvaltain kongressin) keskuudessa hautovat spekulaatiot. Tieto kulkeutuisi lopulta tiedotusvälineille ja yleisölle.

Yleisön uteliaisuuden voimakkuuden vuoksi virallinen tutkimus (Project Blue Book) käynnistettiin kuitenkin parin epäonnistuneen alun jälkeen. Ja kun yleisön kiinnostus jatkoi kasvuaan, koottiin toinen tieteellinen paneeli (Condon-ryhmä) vakuuttamaan meille, ettei UFOja ole olemassa. Kun tämä oli saatu aikaan, Yhdysvaltain hallitus — Maapallon edustaja tässä asiassa — pystyi lopettamaan kaikki viralliset tutkimukset ja sulkemaan ongelman salassapidon.

Hallituksen julistuksista huolimatta havainnot — usein astronauttien, ammattilentäjien ja jopa tulevien presidenttien toimesta — ovat kuitenkin jatkuneet. Yleisö painostaa jälleen rehellistä ja arvovaltaista selitystä UFOista.

Kaikista UFOihin liittyvistä todisteista vaikuttavin yksittäinen (mielestäni) on Jimmy Carterin kokemus. Eräänä yönä Georgiassa vuonna 1973 mies, jonka kohtalona oli tulla Yhdysvaltain presidentiksi, ja hänen poikansa Jeff näkivät UFOksi luulemansa kohteen. Kolme vuotta myöhemmin kampanjoidessaan presidentiksi Carter lupasi, että ”kaikki tiedot, joita maalla on UFOista, saatetaan yleisön saataville”. Hän ei koskaan pitänyt lupaustaan. Hän ei myöskään ole enää koskaan puhunut julkisesti aiheesta. Samaan aikaan hänen Valkoisen talon henkilökuntansa on torjunut kaikki asiaa koskevat kyselyt, ja sekä hänen NASA:n johtajansa Robert Frosch että puolustusministeri Harold Brown ovat virallisesti hylänneet UFO-ilmiön vain yleisön mielikuvituksessa esiintyvänä ilmiönä.

Tämä tapahtumasarja voi tarkoittaa vain yhtä kolmesta asiasta. Jimmy Carter näki vuonna 1973 seuraavaa:

A) heijastus fyysisestä tapahtumasta, joka on sittemmin selitetty hänelle;

B) sellaisen salaisen aseen testaus, jonka hän nyt tuntee, mutta joka ”kansallisen turvallisuuden” vuoksi on edelleen salainen; tai

C) UFO.

Jos presidentti Carterin näkemä kuuluu luokkaan ”a”, ei ole mitään syytä, miksi hän ei voisi sanoa sitä julkisesti. Presidenttien tapaan hän on ollut suhteellisen nöyrä ja rehellinen muissa henkilökohtaisesti kiusallisissa asioissa. Jos se kuuluu luokkaan ”b”, ei ole taaskaan mitään syytä, miksi hän ei voisi myöntää sitä. Ei ole mitään mahdollisuutta, että tällainen asejärjestelmä voisi olla edelleen salaisuus Neuvostoliitolta. Mutta jos se, mitä hän näki, oli UFO — ja suurvaltojen välillä on salainen kansainvälinen sopimus salata tämä tieto kansalta — silloin Carter toimisi juuri niin kuin hän on toiminut. Hän ei ole tarpeeksi älykäs eikä tarpeeksi kova ohittamaan vallanpitäjien painostusta.

Näin CIA:ta kutsuttiin jälleen kerran apuun. Tällä kertaa julkaisemaan yleisölle kaikki tiedot, jotka sillä on UFO-ilmiöstä….., sen jälkeen, kun tietysti on käyty läpi tavanomaiset ja pitkät rituaaliset oikeudenkäynnit tiedonvälityksen vapautta koskevan lain nojalla. Voimme kuitenkin olettaa, että CIA ei paljastaisi kaikkea, mitä se tietää, tai että se paljastaisi mitään tietoja, joiden se ei usko edistävät UFO-peittelyä. CIA, kuten muutkaan tiedusteluorganisaatiot, ei juurikaan kunnioita yleisön tiedonsaantioikeutta. Se on asenne, jota he kaikki osoittavat johdonmukaisesti.

Ironista kyllä, CIA:n hiljattain toimittamat FOIA-asiakirjat ovat saaneet yleisön epäilemään virallista salaliittoa enemmän kuin mikään viimeaikaisista havainnoista tai kertomuksista kohtaamisista, vaikka on olemassa valtavasti aihetodisteita, jotka viittaavat UFOjen olemassaoloon tai yhteyksiin ulkoavaruudesta. Itse asiassa koko FOIA-harjoitus tuoksuu samalta kuin viraston aiemmat sotkuiset pyrkimykset salata osallisuutensa huumeisiin ja mielenhallintaoperaatioihin, jotka molemmat ovat parhaita esimerkkejä onnistuneesta tiedustelupeittelystä.

Kongressin valvonnassa CIA myönsi vain kokeita ja muutamia operatiivisia väärinkäytöksiä, jotka tapahtuivat pääasiassa 1950- ja 60-luvuilla. Huumausaineiden ja mielenhallintatekniikoiden koko operatiivisesta käytöstä ei kerrottu juuri mitään. Viraston käyttämä keino oli, kuten alalla sanotaan, ”rajoitettu hengailu”, eli muutaman menneisyyden virheen myöntäminen ja sen jälkeen ohjelman julistaminen päättyneeksi, joten muuta kerrottavaa ei ole. Tämän jälkeen kaikki tutkimukset pysähtyvät.

FOIA/UFO-menettelyssä on sama tahraton tahra. Lisäksi Robertsonin paneelin (1953) ja Coloradon ryhmän (1969) toiminta ja päätelmät ovat epäilyttävän samankaltaisia kuin ne, jotka koskevat toista suurta mysteeriä — JFK:n salamurhaa. Warrenin komission vuonna 1964 tekemät havainnot ja käytännössä myös edustajainhuoneen salamurhia käsittelevän komitean (1978/9) havainnot eroavat UFO-tutkimuksista vain siinä, että ensin mainitut pyrkivät edistämään ”yksinäisen hullun tappajan” hypoteesia, kun taas jälkimmäiset tarjosivat ”usean hullun uskovan” selityksen.

Puutteistaan huolimatta CIA:n hiljattain julkaisemat tiedot kertovat meille kuitenkin jotain… ehkä enemmän kuin hallitus luulee. Alusta alkaen vuonna 1947 CIA seurasi tiiviisti UFO-raportteja maailmanlaajuisesti. Vaikka suurin osa FOIA-asiakirjoista osoittaa vain rutiininomaista kiinnostusta ongelmaa kohtaan, jota hoiti suurelta osin Foreign Broadcast Information Service. Foreign Documents Division ja Domestic Contact Service — kaikki harmittomia, ei-salaisiin tehtäviin kuuluvia keräysyksiköitä — ne paljastavat myös, että tiede- ja teknologiaosasto oli jatkuvasti vaatinut UFO-tietojen keräämistä. Tämä puolestaan osoittaa, että muiden keräysosastojen, nimittäin CIA:n päälinjan Clandestine Servicesin, tehtävänä oli toimittaa tietoja UFO-ilmiöstä kaikkialta maailmasta. Tällaisia raportteja julkaistiin kuitenkin vain vähän — ja se viittaa salailuun !

Vuoteen 1953 mennessä Yhdysvaltain hallitus oli selvästi päättänyt CIA:n kautta ja Robertsonin paneelin välityksellä lopettaa sitkeät julkisuudessa liikkuvat huhut UFO-havainnoista ja Maan ulkopuolisista kontakteista. Paneeli päätteli, että UFOt eivät olleet suora tai vihamielinen uhka kansalliselle turvallisuudelle, mutta että ilmiön jatkuva korostaminen saattaisi tukkia instituution viestintäkanavat tai kasvattaa sairaalloisen kansallisen psykologian, jota vihollisen propaganda saattaisi hyödyntää. Paneeli suositteli lisäksi, että yleisöä ”koulutettaisiin” tunnistamaan todelliset vihamieliset toimet kansakuntaa vastaan ja että UFOista riisuttaisiin niiden ”salaperäinen aura”. Erittäin näppärää.

Robertsonin paneelin sävy ja ajoitus olivat lähes täydelliset. Vuoden 1953 alussa kansakuntaa työllisti erityisesti Korean sota ja kylmä sota yleensä. Stalin ei ollut vielä kuollut. Kommunistien kanssa käytiin lähes päivittäin yhteenottoja jossain päin maailmaa. Asevarustelukilpailussa oli juuri otettu käyttöön uusi terroriase — vetypommi. Strategisen ilmavoimien komentaja kenraali Curtis LeMay varoitti ”pommikoneiden vajeesta”. Ja senaattori Joe McCarthy pelotteli kaikkia Washingtonissa, myös CIA:ta. Lisäksi kukaan itseään kunnioittava akkreditoitu tiedemies ei ollut valmis riskeeraamaan mainettaan kyseenalaistamalla hallituksen kannan UFOihin. Näin Robertsonin paneeli tarjosi erinomaisen tilaisuuden lakaista ilmiö virallisen salaisuuden maton alle.

Robertsonin paneelissa on vielä yksi asia, joka on aina askarruttanut minua. Paneeli ei missään kohtaa raporttiaan kiellä UFOjen olemassaoloa. Paneeli käsittelee UFOja ainoastaan ”mahdollisena uhkana kansalliselle turvallisuudelle” ja toteaa, ettei suoraa näyttöä tällaisesta uhasta ole. Voisiko olla niin, että todisteet osoittivat, että UFOja oli olemassa, mutta tiedot osoittivat, että maan ulkopuoliset kontaktit olivat hyvänlaatuisia, eli ei ollut ”vihamielisiin tekoihin kykeneviä vieraita esineitä” eikä siten ”suoraa fyysistä uhkaa kansalliselle turvallisuudelle”? ”

Robertsonin paneelin jälkeen tapahtui kummallinen kehitys. FOIA-asiakirjojen mukaan CIA häipyi ilmeisesti taustalle. Ilmavoimat otti vastuun UFO-ongelmasta ja käynnisti useita tutkimuksia, jotka huipentuivat Project Blue Book -hankkeeseen ja Condonin Colorado-selvitykseen. Mutta CIA jatkoi ”epävirallisesti” ilmiön kehityksen seuraamista… ja suhtautui epävarmasti, liian varovaisesti, jopa puolustautuen ulkopuoliseen uteliaisuuteen sen UFO-työtä kohtaan. Itse asiassa Condon-paneelin raportin valmistelun aikana CIA reagoi paneelin avustamisessa niin nihkeästi, että voi vain ihmetellä, yrittikö virasto salata jotakin ilmavoimilta….. ei ole epätavallinen tapaus Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön heimojen välisissä suhteissa. Esitys muistuttaa sitä, miten CIA reagoi ensimmäisiin julkisuuteen tulleisiin paljastuksiin siitä, että se oli vahvasti sekaantunut laittomiin huume- ja kotimaan vakoiluoperaatioihin.

Joulukuussa 1969 puolustusministeriö julkisti Condonin paneelin tulokset. Jälleen todettiin, että UFOt eivät uhkaa kansallista turvallisuutta, ja meille annettiin lisäksi vakuutus, että ”tunnistamattomiksi” luokitellut havainnot (noin puolet prosentista) eivät osoittaneet mitään tieteellistä tietämystämme suurempia teknisiä kykyjä. Melko outo kommentti.

Lisäksi paneeli totesi, ettei ollut todisteita siitä, että UFO-havainnot (ei yhteyksiä tai signaaleja) edustaisivat Maan ulkopuolisten vierailuja. Tasainen väite, jonka tueksi ei ollut mitään empiiristä näyttöä…..onkin paneelin mielipide. Olivatko panelistit jälleen kerran pyytämässä kysymystä?

Condonin raportin julkaisemisen myötä Project Blue Book -hanke peruttiin, ja ilmavoimat, kuten CIA, näytti vetäytyvän pois UFO-asioista. Condonin raportin, kuten Robertsonin paneelinkin, ajoitus oli vähintäänkin mielenkiintoinen. Taistelimme, ja hävisimme, sodan Vietnamissa. Kansalaisoikeus- ja rauhanliikkeet aiheuttivat vakavia sisäisiä levottomuuksia. Kansakunta ei myöskään ollut tuohon aikaan kovinkaan kiinnostunut UFOista. Ehkäpä siksi hallitus valitsi jyrkän kieltämisen. Se oli jälleen yksi erinomainen tilaisuus lopettaa kaikki spekulaatiot UFOista ja lakaista ilmiö edelleen virallisen salaisuuden maton alle.

Kymmenen vuotta on kuitenkin kulunut siitä, kun ilmavoimien väitetään sulkeneen UFO-pajansa, ja yli viisitoista vuotta siitä, kun CIA väittää menettäneensä kiinnostuksensa aihetta kohtaan. Havaintoja ja kontakteja on kuitenkin edelleen — eikä vain kyseenalaisista lähteistä. Jopa Yhdysvaltain presidentti uskoo nähneensä UFOn. Jäljelle jää siis viisi mahdollista johtopäätöstä.

YKSI: Yhdysvaltain hallitus yrittää pitää tietyt superasejärjestelmät salassa Neuvostoliitolta. Kun mikä tahansa valtio aloittaa uuden järjestelmän testaamisen, muut geopoliittisen pelin osanottajat saavat pian tietää siitä nykyään, kun käytössä on kehittyneitä elektronisia, valokuvauksellisia ja muita tiedustelusensoreita.

KAKSI: Yhdysvaltain hallitus yhteistyössä liittolaistensa kanssa pelaa peliä Neuvostoliiton kaltaisten kilpailijoiden kanssa ja yrittää hämmentää niitä valheellisilla UFO-raporteilla. Tiedustelutietojen keräämisen ja analysoinnin sekä tieteen nykytaso sulkee pois tällaisen huijauksen mahdollisuuden.

KOLME: Yhdysvallat ja sen liittolaiset yrittävät pitää ufot salassa Neuvostoliitolta. Neuvostoliittolaiset ovat kuitenkin avaruusalan tieteen alalla yhtä nokkelia kuin mekin. Jos me tiedämme UFOista, niin tietävät hekin… ja niin tietävät kaikki teknisesti kehittyneet kansakunnat.

NELJÄ: UFOja ei ole olemassa, eikä ulkoavaruudesta ole koskaan ollut mitään yhteyksiä. Päinvastaisten aihetodisteiden määrä (mukaan lukien viitteet siitä, että planeetallamme on saattanut vierailla avaruusolentoja kaukaisessa menneisyydessä) kuitenkin puhuu tätä johtopäätöstä vastaan — tai ainakin sen puolesta, että UFO-ilmiötä on tutkittava lisää.

VIISI: UFOja on olemassa tai on ollut yhteyksiä — joskin vain signaaleja — ulkoavaruudesta, mutta todisteet paljastavat, että avaruusolennot ovat kiinnostuneita vain tarkkailemaan meitä. Niillä ei ole vihamielisiä aikeita, eivätkä ne ole suoranainen uhka millekään kansakunnalle. Mutta näiden tosiasioiden julkisesta tiedosta voi tulla uhka. Jos UFOjen olemassaolo vahvistettaisiin virallisesti, voisi käynnistyä ketjureaktio, joka johtaisi Maapallon nykyisen valtarakenteen romahtamiseen. Niinpä maailmanvallat ovat sopineet salaisesta kansainvälisestä yhteisymmärryksestä — salaliitosta — pitääkseen yleisön tietämättömänä ja hämmentyneenä maan ulkopuolelta tulevista yhteyksistä tai vierailuista.


Victor Marchetti oli CIA:n apulaisjohtajan johdon assistentti, ja hän on toinen ”The CIA and the Cult of Intelligence” -kirjan kirjoittajista, joka on ainoa kirja, jonka Yhdysvaltain hallitus on koskaan sensuroinut ennen julkaisemista vuoteen 1979 asti. Hän asuu Washingtonin esikaupunkialueella.

 

Artikkelin priory-of-sion.com

NASAn salainen suhde tiedustelupalveluihin

Washington, DC, huhtikuun 10. 2015

Peitetarinoiden tuottaminen salaisia operaatioita varten, Neuvostoliiton ohjuskokeiden seuranta ja säätietojen toimittaminen Yhdysvaltain armeijalle ovat olleet osa Kansallisen ilmailu- ja avaruushallinnon (NASA) salaista puolta sen perustamisesta, vuodesta 1958 lähtien. Tämä käy ilmi George Washingtonin yliopiston kansallisen turvallisuusarkiston (www.nsarchive.org) tänään ensimmäistä kertaa julkaisemista turvaluokitelluista asiakirjoista.

James E. David, NASAn avaruushistorian osaston kuraattori, sai asiakirjat haltuunsa tutkiessaan kriitikoiden ylistämää kirjaansa Spies and Shuttles: NASA’s Secret Relationships with DoD and CIA (University Press of Florida, 2015). David on koonnut, muokannut ja esitellyt yli 50 näistä asiakirjoista tämänpäiväistä julkaisua varten.

Vaikka kongressin tarkoituksena NASAa perustettaessa oli perustaa puhtaasti siviiliavaruusvirasto, Davidin mukaan olosuhteiden yhdistelmä johti siihen, että virasto sekoitti toimintansa Yhdysvaltain armeijan ja tiedusteluyhteisön ylläpitämiin mustiin ohjelmiin. Tämä usein tiukka yhteistyö ei kuitenkaan estänyt kiistojen syntymistä esimerkiksi kustannusten jakamisesta, turvaluokiteltujen tietojen saannista, alun perin siviilikäyttöön tarkoitettujen tietojen salaamisesta ja Challengerin onnettomuuden aiheuttamista viivästyksistä sotilaallisten satelliittien laukaisuissa.

Luokitusrajoitukset ovat vuosien mittaan pitäneet suurimman osan NASAn salaisesta toiminnasta poissa julkisuudesta. Tämänpäiväinen julkaisu tuo esiin aiemmin julkaisematonta primaarilähdeaineistoa, joka on Spies and Shuttles -ohjelman ja muun tärkeän aihetta käsittelevän kirjallisuuden perustana. Asiakirjat hankittiin viraston turvaluokituksen poistamismenettelyjen, erityisten turvaluokituksen poistamista koskevien pyyntöjen ja arkistotutkimuksen avulla.

* * * * *

NASAn salaiset suhteet

kirjoittanut James E. David

Kansallisen ilmailu- ja avaruushallinnon (NASA) perustamista koskevalla lainsäädännöllä vuonna 1958 pyrittiin luomaan erilliset ja erilliset siviili- ja sotilaslento- ja avaruusohjelmat. Se määräsi NASA:n suorittamaan rauhanomaista, tieteellistä ja avointa ilmailu- ja avaruustutkimusta ja -toimintaa ja puolustusministeriön (DoD) suorittamaan näitä sotilaallisiin operaatioihin ja puolustukseen liittyviä toimintoja. [1]

Tämä toimeksianto oli NASAn ja maan poliittisten johtajien ohjaava periaate sen avaruuslento-ohjelmissa. Näitä ohjelmia edistettiin osoituksena siitä, että Yhdysvallat käyttää avaruutta rauhanomaisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin. [2] NASA ei kuitenkaan pystynyt eikä aina noudattanut mandaattia useista syistä. Näitä olivat muun muassa NASAn ja kansallisten turvallisuusvirastojen tarve käyttää toistensa laitteistoja ja tiloja tehtäviensä suorittamiseen, toistensa riippuvuus ulkomaisia ilmailu- ja avaruusohjelmia koskevista tiedoista ja asiantuntemuksesta sekä vaatimus valvoa ja rajoittaa tiettyjä NASAn ohjelmia, jotta voitaisiin eliminoida uhkia salassa pidettäville ohjelmille tai kieltää tärkeän tieteellisen tiedon saanti maan vastustajilta.

Salassapidon vuoksi NASAn salaisista suhteista puolustusministeriön ja keskustiedustelupalvelun (CIA) kanssa avaruuslentojen alalla on tähän asti julkaistu tietoa hyvin vähän. Tässä esitetyt asiakirjat saatiin haltuun Spies and Shuttles: NASA’s Secret Relationships with the DoD and CIA -kirjan tutkimus- ja kirjoitustyön yhteydessä. Virastot ovat poistaneet useimpien asiakirjojen turvaluokituksen automaattisen/systemaattisen turvaluokituksen tarkistusohjelman mukaisesti tai ne on hankittu turvaluokituksen poistamispyyntöjen kautta. Ne on ryhmitelty seuraaviin luokkiin:

 1. NASA tiedustelutietojen kuluttajana
 2. NASA:n apu ulkomaisia ilmailu- ja avaruusohjelmia koskevien tiedustelutietojen analysoinnissa
 3. NASAn osallistuminen peitetarinoihin
 4. NASA hankkii ja käyttää turvaluokiteltua teknologiaa Kuun tutkimusohjelmassaan
 5. NASAn kaukokartoitusohjelmia koskevat rajoitukset
 6. NASAn sovellussatelliitit ja kansalliset turvallisuusvaatimukset.
 7. Avaruussukkula

NASA kuluttajatiedustelun muotona

Kuten aiemmissa arkistokirjoituksissa ja useissa teoksissa on käsitelty, Neuvostoliiton siviili- ja sotilaallinen avaruustoiminta oli kriittinen tiedustelukohde kylmän sodan aikana. [3] NASA ja maan poliittiset ja sotilaalliset johtajat tarvitsivat ajantasaista ja tarkkaa tietoa Neuvostoliiton toimista. Niitä ympäröivän salailun vuoksi tiedustelupalvelut olivat ainoa näiden tietojen lähde.

Jopa ennen kuin NASA aloitti virallisesti toimintansa lokakuussa 1958, CIA tarjosi johdolleen tieteellisen tiedustelun toimistolle raportteja ja tiedotteita Neuvostoliiton avaruusohjelmasta (asiakirja 1). Nämä tiedot annettiin nopeasti valittujen työtason virkamiesten käyttöön (asiakirja 2). Yhdysvaltain tiedustelulautakunnan julkaisemat kansalliset tiedusteluarviot (National Intelligence Estimates, NIE) ja erityiset kansalliset tiedusteluarviot (Special National Intelligence Estimates, SNIE) olivat korkeimman tason raportteja Neuvostoliiton avaruusohjelmasta ja muista kysymyksistä. Aiemmassa arkistokirjeessä on kaikki seitsemän vuosina 1962-1983 julkaistua NIE:tä, jotka koskivat yksinomaan Neuvostoliiton avaruusohjelmaa. NASA sai ensimmäisen monista tätä ja siihen liittyviä aiheita koskevista NIE:istä ja SNIE:istä pian toiminnan aloittamisen jälkeen (asiakirja 3).


NASAn Skylab-avaruusasema, joka oli toiminnassa vuosina 1973-1974. (kuva: NASA)

CIA perusti vuonna 1963 Foreign Missile and Space Analysis Centerin (FMSAC), jonka tehtävänä oli analysoida kaikkia ulkomaisia avaruus- ja ohjusohjelmia. Se tuotti monenlaisia julkaisuja (joista osa päivittäin tai viikoittain) ja järjesti CIA:n, NASA:n ja muiden virkamiesten tiedotustilaisuuksia. Vuoteen 1966 mennessä NASA:n johto sai sekä FMSAC:n julkaisuja että NASA:n henkilöstön säännöllisiä tiedotustilaisuuksia Neuvostoliiton avaruusohjelmasta (asiakirja 4).

NASA sai tiedusteluraportteja ja tiedotustilaisuuksia vielä 1980-luvulla (asiakirja 5). Vaikka asiasta ei ole tietoja, se on epäilemättä saanut niitä sen jälkeen.

NASAn apu ulkomaisia ilmailu- ja avaruusohjelmia koskevien tiedustelutietojen analysoinnissa

Kuten asiakirjassa 2 todetaan, CIA tunnusti, että NASA voisi antaa arvokkaan panoksen tiedustelutietojen analysointiin. NASAn apu oli aluksi tapauskohtaista, kuten NIE-luonnosten kommentointi (asiakirja 6). Pysyvämpää apua tarjotakseen CIA ja NASA sopivat vuonna 1964, että kaksi miehitettyjen avaruuslentojen toimiston insinööriä työskentelisi kokopäiväisesti FMSAC:ssa (asiakirja 7). Tämä järjestely jatkui ainakin 1960-luvun loppupuolella, mutta heidän tarkkaa panostaan ei tiedetä sen lisäksi, että he yleensä auttoivat analysoimaan Neuvostoliiton miehitettyjä avaruuslentoja koskevaa ohjelmaa.


James Fletcher, NASAn johtaja vuosina 1971-1977 sekä 1986-1989. (kuva: NASA)

Saadakseen NASAn asiantuntemusta laajemmilta ilmailu- ja avaruusalojen aloilta CIA ja NASA sopivat vuonna 1965 kahdeksan CIA:n ja NASA:n yhteisen neuvoa-antavan paneelin perustamisesta, jotka kokoontuisivat kerran tai kaksi kertaa vuodessa (asiakirja 8). Yksi harvoista turvaluokitelluista asiakirjoista on Kuu- ja planeettapaneelin ensimmäisen kokouksen esityslista ja yhteenvetopöytäkirja (asiakirja 9). Ei tiedetä, kuinka kauan paneelit toimivat.

1970-luvun alussa NASA sai jäsenyyden Yhdysvaltain tiedustelulautakunnan ohjusohjuksia ja avaruustiedustelua käsittelevään komiteaan. Vuonna 1956 perustetun komitean tehtäviin kuului muun muassa raportoida merkittävistä ulkomaisista ohjus- ja avaruustiedusteluista komitealle, kehittää ohjus- ja avaruustiedustelun tavoitteita ja arvioida keruujärjestelmien kykyä täyttää ne. NASA jatkoi jäsenyyttään ase- ja avaruusjärjestelmien tiedustelukomiteassa (asiakirja 10). Käytännössä kaikki näiden kahden komitean vuoden 1970 jälkeiset raportit ja muut tuotteet ovat edelleen salaisia.

CIA perusti vuonna 1965 avaruustiedustelupaneelin neuvomaan keskustiedustelun johtajaa (DCI) (asiakirja 11). Sen tehtävänä oli muun muassa tarkastella tiedusteluyhteisön arvioita ulkomaisista ohjelmista ja suositella parannuksia analyysitekniikoihin ja tiedonkeruuvalmiuksiin. Kaikki alkuperäiset jäsenet tulivat CIA:n ulkopuolelta, ja mukana oli kaksi NASAn virkamiestä. Kun heidän nelivuotinen toimikautensa päättyi, nämä kaksi henkilöä olivat jättäneet NASAn ja työskentelivät teollisuudessa. Ei ole tiedossa, kuuluiko paneeliin koskaan muita NASAn työntekijöitä. Marraskuussa 1968 pidetyn kokouksen esityslista on yksi harvoista paneelin salassapidosta vapautetuista asiakirjoista (asiakirja 12).

Vuodesta 1963 alkaen CIA pyysi NASAn Langleyn tutkimuskeskukselta apua neuvostoliittolaisten lentokoneiden, ohjusten ja avaruusalusten aerodynaamisten ominaisuuksien analysointiin. Pieni ryhmä insinöörejä käytti usein salaisia valokuvia tehdäkseen malleja ajoneuvoista ja testasi niitä sitten Langleyn tuulitunneleissa turvallisissa olosuhteissa. He laativat raportteja ja pitivät tiedotustilaisuuksia, joista yksi pidettiin DCI:lle vuonna 1968 (asiakirja 13). Ennen hankkeen päättymistä 1980-luvulla NASAn insinöörit pitivät lukuisia tiedotustilaisuuksia muille tiedustelupalveluille, asevoimille ja urakoitsijoille.

NASAn osallisuus peitetarinoihin

Hugh Dryden, joka toimi kansallisen ilmailun neuvoa-antavan komitean (National Advisory Committee on Aeronautics) johtajana vuosina 1947-1958, oli ratkaisevassa asemassa kehitettäessä ja ylläpidettäessä U-2:n peitetarinaa säätiedustelukoneena 1950-luvun puolivälistä alkaen (asiakirja 14). Dryden ja valitut muut NASA:n virkamiehet jatkoivat osallistumistaan peitetarinaan sen jälkeen, kun NASA:lle siirtyi ilmailualan kansallinen neuvoa-antava komitea vuonna 1958. Tämä aiheutti sille suurta hämmennystä Gary Powersin lentokoneen alasampumisen jälkeen toukokuussa 1960, mutta NASA jatkoi seuraavien vuosien aikana luottamuksellista neuvontaa muiden hankkeiden peitetarinoita varten.

Dryden neuvoi CIA:ta A-12:n, CIA:n U-2:n seuraajan, peitetarinassa (asiakirja 15). Parantaakseen menettelytapaa, jolla kehitetään ja levitetään peitetarinoita ilma-alusten yläpuolisia tiedusteluajoneuvoja varten, tiedustelupalvelut perustivat vuonna 1963 ministeriöiden välisen valmiussuunnittelukomitean. Konsulttina toimi Robert Seamans, joka oli tuolloin NASAn apulaishallintojohtaja (asiakirja 16). Vaikka komitea oli olemassa vielä seuraavan vuosikymmenen alussa, ei ole tietoa siitä, mitä se teki tai kuinka kauan NASA osallistui sen työhön.

NASA:n turvaluokitellun teknologian hankinta ja käyttö kuututkimusohjelmassa

Saadakseen korkealaatuista kuvaa, jota tarvittiin Apollon laskeutumispaikkojen valitsemiseksi Kuuhun, NASA:n virkamiehet ottivat vuodesta 1961 alkaen yhteyttä National Reconnaissance Officeen (NRO), jotta se voisi käyttää salaisia kameroita kuun luotaimissa. NASA valitsi lopulta Kodakin SAMOS E-1 -filminlukujärjestelmän parhaaksi ehdokkaaksi. E-1 oli lentänyt useita kertoja ennen kuin kaikki SAMOS-filminlukujärjestelmät lakkautettiin vuoden 1961 lopulla (asiakirja 17).

NASA ja puolustusministeriö allekirjoittivat elokuussa 1963 ”DOD/CIA-NASA Agreement on NASA Reconnaissance Programs” -sopimuksen, jossa vahvistettiin menettelyt, joiden mukaisesti NASA saattoi hankkia ja käyttää luokiteltuja kameroita kuun kuvaamiseen (asiakirja 18). Pian tämän jälkeen NASA ja NRO allekirjoittivat turvallisuusliitteen, jossa vahvistettiin sopimukseen liittyvien noin 40 tietotyypin turvaluokitustasot (asiakirja 19).


James E Webb, NASAn johtaja vuosina 1961-1968. (kuva: NASA)

Ei ollut yllättävää, että NASA valitsi Boeingin tarjouksen, joka sisälsi E-1-kameran uuteen Lunar Orbiter -ohjelmaan. Vuoden 1963 sopimusta muutettiin seuraavana vuonna, koska pelättiin, että NASA ei pystyisi säilyttämään turvallisuutta sen mukaisesti (asiakirja 20).

Siinä tapauksessa, että Lunar Orbiters ei tuottaisi tarvittavia valokuvia Apollon laskeutumispaikkojen valitsemiseksi, NASA suunnitteli käyttävänsä toista salaista kameraa miehitetyissä Kuun kiertoratamatkoissa niiden hankkimiseksi. NASA ja NRO allekirjoittivat huhtikuussa 1964 salaamattoman ”DoD-NASA Agreement on the NASA Manned Lunar Mapping and Survey Program” -sopimuksen, jolla hanke perustettiin (asiakirja 21). Sopimukseen sisältyi koodisanoja sisältäviä liitteitä, jotka ovat edelleen salassa pidettäviä. Hankkeeseen, jonka salainen koodinimi oli UPWARD, valittiin GAMBIT 1 -korkearesoluutiokamera. Sen jälkeen, kun vuosina 1966 ja 1967 lennetyt viisi Lunar Orbiteria täyttivät NASA:n vaatimukset Apollon laskeutumispaikkojen valintaa varten, NASA harkitsi lyhyesti kameroiden käyttämistä Maan kiertoradalla tehtävissä kaukokartoitustehtävissä, ennen kuin se peruutti hankkeen vuonna 1967 (asiakirja 22) [4].

NASA käytti myös miehitetyissä Apollo-lentomatkoissa salaisia kameroita Kuun kuvaamiseen. Apollo 13:n ja 14:n huoltomoduuleissa oli Hyconin topografiakamera, joka oli ilmavoimien muunnettu KA-7A-kamera, joka lennätettiin tuntemattomalla tiedustelukoneella. Apollo 15:n, 16:n ja 17:n palvelumoduuleissa käytettiin tehokkaampaa Itekin panoraamakameraa ja Fairchildin kartoitus- ja tähtikameraa. Ensimmäinen oli muunnettu IRIS II -optinen viivakamera, jota käytettiin U-2-koneissa (asiakirja 23), ja jälkimmäinen oli muunnettu Dual Image Stellar Index Camera, jota CORONA-satelliitit kuljettivat vuosina 1967-1972. Ei tiedetä, hankittiinko nämä laitteet jommankumman edellä mainitun sopimuksen nojalla.

NASAn kaukokartoitusohjelmia koskevat rajoitukset

NASAn kaukokartoitusohjelmat lupasivat kerätä monille tieteenaloille tärkeää tieteellistä tietoa ja edistää kansainvälistä yhteistyötä. Samaan aikaan kansallisilla turvallisuusviranomaisilla oli kuitenkin kaksi suurta huolenaihetta niitä kohtaan. Ensimmäinen oli se, että sellaiset toimet kuin kuvien julkaiseminen arkaluontoisista ulkomaisista kohteista saattaisi johtaa Neuvostoliiton uusiin pyrkimyksiin rajoittaa avaruudesta tapahtuvaa havainnointia. Toiseksi ne olivat huolissaan salassa pidettävien teknologioiden tai vastaavien sellaisten teknologioiden avoimesta käytöstä, jotka paljastaisivat Yhdysvaltojen tiedustelukapasiteetin, auttaisivat muita maita parantamaan omaa kykyään tai auttaisivat niitä kehittämään vastatoimia. Tämän seurauksena lukuun ottamatta sääsatelliitteja, jotka tuottivat hyvin pieniresoluutioisia valokuvia, kaikkia NASAn avaruusperustaisia maankuvaustoimia valvottiin tarkasti ja niihin sovellettiin lukuisia rajoituksia.


NASAn Landsat 2 -kaukokartoitussatelliitti laukaistiin vuonna 1975. (kuva: NASA)

NRO ja NASA tekivät elokuussa 1965 sopimuksen, jolla rajoitettiin NASAn avaruusperustaisten, Maata kuvaavien antureiden kyky kuvata Maata 20 metrin etäisyydelle matalalta kiertoradalta. Sopimuksessa edellytettiin myös, että NRO tarkastelee kaikkia NASAn tiedustelutoimintoja, jotka on määritelty sopimuksessa laajasti (asiakirja 24).

Astronauttien valokuvaus arkaluonteisista kohteista Gemini-ohjelmassa sai DCI:n joulukuussa 1965 perustamaan tiedustelupalvelujen suorittaman kaikkien astronauttivalokuvien tarkistusprosessin ennen niiden julkista julkaisemista (asiakirja 25). Tämä järjestelmä pysyi voimassa Apollo-Soyuz-ohjelmaan asti vuonna 1975. Siitä, mitä kuvia vuosien varrella salattiin, on hyvin vähän tietoa. Lisäksi Apollo 6:sta alkaen vuonna 1968 NASA:n oli toimitettava ehdotetut valokuvauskokeet tiedusteluviranomaisille ennen jokaista tehtävää. Tämä jatkui myös Apollo-Soyuz-operaation aikana vuonna 1975. Tiedusteluviranomaiset asettivat toisinaan rajoituksia ehdotetuille kokeille, kuten Skylabissa mukana olleelle maastokameralle (asiakirja 26).

Ulkoministerin johdolla virastojen välinen kansallisen turvallisuuden toimintamuistion 156 komitea tutki NASAn suunnitelmia kuljettaa Apollo Applications -ohjelmassa 20 metrin rajan ylittäviä kuvanmuodostavia antureita (asiakirja 27). Sen heinäkuussa 1966 laatimassa raportissa vahvistettiin elokuussa 1965 tehdyn NASA-NRO-sopimuksen tekniset rajoitukset, mutta siinä myös kannatettiin huolellisesti johdettua avaruuspohjaista kaukokartoitusohjelmaa, koska siitä saatiin monia mahdollisia tieteellisiä ja poliittisia hyötyjä.

Syyskuussa 1966 NASA ja puolustusministeriö allekirjoittivat ”DOD-NASA Coordination of the Earth Resources Survey Program” -asiakirjan, jonka tarkoituksena oli valvoa NASAn ohjelmia (asiakirja 28). Kaksi sopimuksen nojalla toimeksiannon saanutta komiteaa, erityisesti NASA:n ja NRO:n yhteinen Survey Applications Coordinating Committee (NASA:n ja NRO:n yhteinen Survey Applications -koordinointikomitea), olivat hyvin aktiivisia noin neljän vuoden aikana, jolloin ne kokoontuivat (asiakirja 29).

Apollo-ohjelma menetti Valkoisen talon ja kongressin tuen 1960-luvun loppupuolella, ja NASA siirtyi kehittämään järjestelmällisen kaukokartoituksen toteuttamiseksi Landsat-robottisatelliitteja, joista ensimmäinen laukaistiin heinäkuussa 1972. Sekä tällä että seuraavilla satelliiteilla oli monispektrikamerat, jotka olivat selvästi elokuussa 1965 tehdyn sopimuksen 20 metrin rajan ja toukokuussa 1978 annetussa presidentin direktiivissä NSC-37 (asiakirja 30) vahvistetun uuden 10 metrin rajan sisällä.

NASA suunnitteli, että vuonna 1978 laukaistavaan SEASAT-A-satelliittiin asennetaan synteettisen aukon tutka (SAR), joka oli ensimmäinen avoimesti avaruudessa lennettävä tutka. (NRO oli testannut SAR-tutkaa vuoden 1964 lopulla QUILL-projektissa. Se laukaisi tiettävästi ensimmäisen toiminnallisen SAR-satelliittinsa vuonna 1988.) Yhteinen esikuntapäällikkö totesi, että SAR ei sisältänyt arkaluonteista teknologiaa, mutta että sillä voitaisiin valvoa Yhdysvaltain asevoimia. Vaikka NASA vastusti menestyksekkäästi vaatimuksia, joiden mukaan ylös- ja alaslähetykset olisi salattava luvattoman käytön estämiseksi, se suostui lopulta sisällyttämään laitteiston, jolla tämä saavutetaan, ilmoittamaan puolustusministeriölle 24 tuntia etukäteen kuvaussuunnitelmista ja hyväksymään rajoitukset, jotka koskevat kuvien hankkimista Yhdysvaltojen yläpuolelta (asiakirja 31).

Syyskuussa 1966 tehdyn DoD:n ja NASA:n välisen sopimuksen nojalla NASAn kaukokartoitusohjelmien valvomiseksi perustetut kaksi komiteaa eivät enää kokoontuneet 1970-luvun alkuun mennessä – tuntemattomista syistä. Niinpä DoD, CIA ja NASA allekirjoittivat elokuussa 1975 sopimuksen, jolla perustettiin Program Review Board ja kaksi sen alaisuudessa toimivaa komiteaa hoitamaan näitä tehtäviä (asiakirja 32). Vaikka vain harvat niiden pöytäkirjat ovat salassa pidettäviä, näyttää siltä, että ne tarkastivat kaikki ehdotetut kaukokartoitus- ja muut siviilikokeet ensimmäisiä sukkulalentoja varten (asiakirja 33).

Tiedusteluviranomaisten ennen ja jälkeen lähetyksen suorittamia tarkastusprosesseja ei käytetty rutiininomaisesti Shuttle-ohjelman aikana. Vastauksena vuoden 1983 lopun lennoista saatujen kuvien avointa levittämistä koskeviin huolenaiheisiin Valkoinen talo kuitenkin määräsi, että NASA:n olisi työskenneltävä kansallisten turvallisuusvirastojen kanssa myöhempien lentojen kuvien tarkistamisessa (asiakirja 34).

NASAn sovellussatelliitit ja kansallisen turvallisuuden vaatimukset

NASAn sää-, geodeettiset ja kaukokartoitussatelliitit hankkivat monenlaisia tietoja, jotka vastasivat siviilitarpeisiin ja toisinaan myös kansallisen turvallisuuden vaatimuksiin. Jäljempänä käsitellään geodeettisten satelliittien ja kaukokartoitussatelliittien panosta viimeksi mainittujen tarpeiden täyttämisessä.

Siviilitutkijat tarvitsivat geodeettisia tietoja maapallon koon ja muodon määrittämiseksi ja muihin tarkoituksiin, kun taas puolustusvoimat tarvitsi niitä pääasiassa pitkän kantaman ohjusten kohdentamiseen. Koska satelliittigeodeettisella mittauksella saatiin paljon tarkempia mittaustuloksia kuin perinteisillä maa-, meri- ja ilmatutkimuksilla, puolustusministeriö ja NASA perustivat vuonna 1960 yhteisen ANNA-geodeettisen satelliittiohjelman, jonka tarkoituksena oli auttaa tyydyttämään nämä tarpeet. NASA kieltäytyi kuitenkin osallistumasta ohjelmaan, kunnes puolustusministeriö suostui siihen, että suurin osa tiedoista ei olisi salassa pidettäviä (asiakirja 35).


NASAn SEASAT-A merikuvaussatelliitti laukaistiin 1978. (kuva: NASA)

Puolustusministeriö ja NASA perustivat kansallisen geodeettisen satelliittiohjelman (NGSP) vuonna 1964 (asiakirja 36). Sekä DoD että NASA hankkivat tietoja viidestä satelliitista, jotka laukaistiin vuosina 1964-1968, mutta DoD sai tietoja myös omien satelliittiensa, kuten CORONAn ja SECORin, mittauslaitteista. Puolustusministeriö kieltäytyi suurimmaksi osaksi jakamasta NASA:n kanssa omien satelliittiensa raakatietoja ja käsitteli tietoja, jotka olivat tarkempia kuin pelkästään NGSP:stä saatavat tiedot. DoD:n ja NASA:n välille näistä käytännöistä syntynyt konflikti tuotiin presidentti Johnsonin tietoon vuonna 1968, mutta mikään ei viittaa siihen, että sitä olisi ratkaistu (asiakirja 37).

NASA suunnitteli laukaisevansa GEOS-3-satelliitin (Geodynamics Experimental Ocean Satellite-3), jossa on tutkakorkeusmittari, jonka tiedot tuottaisivat tarkempia painovoimamalleja kuin mikään aiemmin lennetty mittauslaite. Tietoja käytettäisiin siviilitarpeiden tyydyttämiseen ja Yhdysvaltain laivasto parantaisi sukellusveneestä laukaistavien ballististen ohjustensa (SLBM) tarkkuutta. Koska myös Neuvostoliitto saattoi käyttää tietoja samaan tarkoitukseen, puolustusministeriö pyysi NASA:a salaamaan tiedot, rajoittamaan tietojen hankkimista niiden merialueiden yläpuolella, joilla neuvostoliittolaiset ballistiset ohjussukellusveneet toimivat, tai lykkäämään huhtikuuksi 1975 suunniteltua laukaisua, kunnes asia saataisiin ratkaistua. Se pyysi myös salaamaan SEASAT-A:han suunnitellun vielä tehokkaamman tutkakorkeusmittarin tiedot. NASA hylkäsi nämä pyynnöt, mutta suostui nopeasti rajoittamaan GEOS-3:n tietojen levittämistä alueilla, joilla Neuvostoliiton ballistiset ohjussukellusveneet toimivat (asiakirja 38).

NASA ja puolustusministeriö jatkoivat kiistaa SEASAT-A-tutkan korkeusmittaritietojen salaamisesta. Vuonna 1976 NASA ehdotti kiertoradan kallistuksen muuttamista salauksen välttämiseksi, mutta puolustusministeriö hylkäsi ehdotuksen sillä perusteella, että alkuperäisellä kiertoradalla saataisiin parhaat tiedot SLBM:n tarkkuuden parantamiseksi (asiakirja 39). Kun uusi DoD:n siviilijohto oli omaksunut kannan, jonka mukaan Neuvostoliitto ei hyötyisi GEOS-3:n tai SEASAT-A:n tutkakorkeusmittaritiedoista, presidentti Carter määräsi toukokuussa 1977, että kaikki tiedot oli levitettävä avoimesti (asiakirja 40).

Landsat-kaukokartoitussatelliittien keräämillä monispektritiedoilla arvioitiin aluksi olevan vain vähän tiedusteluarvoa (asiakirja 41). Koska tiedustelussa oli kuitenkin yhä tärkeämpää parantaa Neuvostoliiton vehnäsatoa koskevia arvioita, CIA alkoi pian käyttää kuvia rutiininomaisesti tähän tarkoitukseen (asiakirja 42).

NASA, tiedustelupalvelut ja sukkula

NASAn pisin ja syvin yhteistyö puolustus- ja tiedusteluvirastojen kanssa oli Shuttle-ohjelmassa. Ainoan kerran historiansa aikana se käytti niiden vaatimuksia avaruusaluksen koon ja kapasiteetin määrittämiseen, lensi salaisia tehtäviä, asetti ne etusijalle, käytti suojattua komento- ja valvontajärjestelmää ja salasi tehtäviä koskevat tiedot yleisöltä.

NASA:n ja puolustusministeriön vuorovaikutuksesta on olemassa useita teoksia, jotka antavat erittäin hyvän yleiskatsauksen. [5] Koska NASA:n ehdottamalle avaruusasemalle tai Mars-operaatiolle ei ollut juurikaan tukea, se keskittyi pian uudelleenkäytettävään Shuttle-järjestelmään tärkeimpänä Apollo-ohjelman jälkeisenä ohjelmana ja teki tiivistä yhteistyötä puolustusministeriön kanssa varmistaakseen, että se täytti kaikki sen vaatimukset. Ne edellyttivät suurempaa sukkulaa, lastiruumaa, hyötykuormakapasiteettia ja kantamaa kuin NASA tarvitsi, mutta se hyväksyi ne varmistaakseen DoD:n tuen hankkeelle. Nixon hyväksyi DoD:n vaatimukset täyttävän täysikokoisen Shuttlen kehittämisen tammikuussa 1972, ja ensimmäinen operaatio oli tarkoitus toteuttaa vuonna 1978.


Sukkulalento STS-1:n laukaisu vuonna 1981. (kuva: NASA)

Puolustusministeriö tutki nopeasti Shuttlen mahdollista käyttöä erilaisissa tehtävissä (asiakirja 43). Alun perin se suunnitteli lentävänsä noin 20 Shuttle-lentoa vuosittain vuosina 1978-1990 ja siirtävänsä kaikki hyötykuormat kuluvilta kantoraketeilta Shuttleen, kunhan se osoittautuisi luotettavaksi ja taloudelliseksi.

Vaikka NASA maksoi suurimman osan ohjelman kustannuksista, puolustusministeriön menot olivat huomattavat muun muassa Vandenbergin lentotukikohdan laukaisukompleksin ja hyötykuormien korkeammille kiertoradoille sijoittamiseen käytettävän inertiatason ylävaiheen rakentamiseen. Kun hallinto- ja budjettivirasto ehdotti vuonna 1977 ohjelman supistamista kustannusylitysten ja teknisten ongelmien vuoksi, puolustusministeriö väitti aluksi, että sekä Vandenbergin että Kennedy Space Centerin laukaisukompleksit ja viisi kiertorataa on rakennettava (asiakirja 44). Sen jälkeen, kun puolustusministeriö oli kuitenkin päättänyt, että täydellinen viides kiertoradalla liikkuva alus ei ollut välttämätön, presidentti Carter määräsi, että molemmat kompleksit ja neljä kiertoradalla liikkuvaa alusta rakennetaan ja että tulevaisuudessa voidaan hankkia viides kiertoradalla liikkuva alus (asiakirja 45). Kuten aina ennenkin, puolustusministeriö kieltäytyi maksamasta kiertoradoista aiheutuvia kustannuksia.

Puolustusministeriö suunnitteli siirtävänsä kaikki hyötykuormat Shuttleihin molemmissa komplekseissa ja lopettavansa ELV-rakettien varalaukaisukyvyn vuoteen 1985 mennessä. Se suunnitteli myös aloittavansa tuona vuonna Shuttleilla lennättämisen uusilla satelliiteilla, joita ei niiden kokoonpanon tai painon vuoksi voitaisi laukaista olemassa olevilla ELV-raketeilla (asiakirja 46).

Carterin hallinto käsitteli vuonna 1980 uudelleen jatkuvia kustannusylityksiä ja teknisiä ongelmia, jotka olivat pakottaneet lykkäämään ensimmäistä kiertoratalentoa. Puolustusministeriön siviilijohto tuki edelleen voimakkaasti ohjelmaa ja suostui antamaan tarvittavat lisävarat ilmavoimien budjetista (asiakirja 47).

Columbia lensi ensimmäisen kerran kiertoradalle vuonna 1981. Pian kävi kuitenkin selväksi, että ohjelma ei pystyisi noudattamaan tarkistettua aikataulua, joka oli 34 lentoa vuoteen 1985 asti, teknisten ongelmien vuoksi ja että yksikään kiertoradalla liikkuva alus ei pystyisi täyttämään suorituskykyvaatimuksia, jotka koskevat 65 000 kilon laukaisua (ylävaiheen kanssa) matalan maan kiertoradalle Kennedystä tai 32 000 kilon laukaisua matalan maan kiertoradalle Vandenbergistä. Sukkulan käytettävyyteen liittyvät ongelmat saivat puolustusministeriön viivyttämään joidenkin satelliittien siirtämistä sukkulaan, ja suorituskyvyn puutteet saivat NASAn tutkimaan työntövoiman lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä niiden poistamiseksi (asiakirja 48).

Puolustus- ja tiedusteluvirastot huolestuivat yhä enemmän puutteista, erityisesti siitä, että Shuttle ei pystynyt laukaisemaan tiedustelusatelliitteja Vandenbergistä. Pitkän NASAn kanssa käydyn taistelun jälkeen puolustusministeriö sai presidentti Reaganilta vuonna 1985 luvan hankkia kymmenen uutta ELV:tä (jotka lopulta nimettiin Titan IV:ksi), joilla voitiin laukaista hyötykuormia, jotka olivat kooltaan ja painoltaan samankokoisia ja -painoisia kuin Shuttle, jota varten se oli suunniteltu (asiakirja 49).

Ennen tammikuussa 1986 tapahtunutta Challengerin onnettomuutta Shuttle kuljetti useita DoD:n turvaluokittelemattomia ja turvaluokiteltuja kokeita ja laukaisi satelliitteja kahdella erityisellä, turvaluokitellulla tehtävällä. Koska sekä NASA:lla että DoD:llä oli tuolloin niin vähän avaruussukkuloita ja koska Shuttle ei lentänyt uudelleen lähes kolmeen vuoteen, onnettomuus aiheutti suuria viivästyksiä niiden hyötykuormien laukaisussa. NASA myös peruutti turvallisuussyistä lähes kaikki suorituskykyä parantavat toimenpiteet, ja näin ollen Shuttle ei vieläkään kyennyt kuljettamaan tiedustelusatelliitteja Vandenbergistä ja valikoituja hyötykuormia Kennedystä (asiakirja 50). Presidentti Reagan määräsi vuonna 1986, että puolustusministeriö hankkii lisää Titan IV -koneita ja uusia keskikokoisia ELV-koneita (asiakirja 51). Vuosina 1988-1992 tehtyjen kahdeksan erityisen salaisen Shuttle-lennon jälkeen puolustusministeriö ei enää käyttänyt sitä satelliittien asettamiseen kiertoradalle, vaan alkoi jälleen laukaista kaikkia satelliitteja ELV-koneilla.


ASIAKIRJAT

Asiakirja 1: CIA, C.P. Cabell, kenraali, USAF, vt. johtaja, kirje tohtori T. Keith Glennanille, johtaja, National Aeronautics and Space Administration, 10. syyskuuta 1958. Luottamuksellinen.

Lähde: CIA:n pakollista turvaluokituksen poistamista koskeva pyyntö (MDR).

CIA:n virkaatekevä johtaja tarjoutuu jakamaan tiedustelutietoja Neuvostoliiton avaruusohjelmista NASAn hallintojohtajan kanssa tässä muistiossa, joka on kirjoitettu ennen kuin NASA aloitti virallisen toimintansa 1. lokakuuta 1958. Tänä aikana tieteellisen tiedustelun toimistolla oli CIA:ssa päävastuu näiden tietojen tuottamisesta.

Asiakirja 2: CIA, [sensuroitu], Memorandum to Chief, Collection Staff, SI, ”Meeting with NASA Personnel,” 16 January 1959. Salainen.

Lähde: CIA:n MDR-pyyntö

Sekä CIA että NASA tunnustivat tarpeen laajentaa tiedustelutietojen saantia NASAn johtoa laajemmalle. Tässä CIA:n sisäisessä muistiossa kuvataan tammikuussa 1959 pidettyä kokousta NASA:n henkilökunnan kanssa, jossa keskusteltiin menettelyistä, joilla NASA hankkisi tiedustelutietoja ja toimittaisi CIA:lle asiaankuuluvia julkaisuja.

Asiakirja 3: CIA, [sensuroitu], toimeenpaneva sihteeri, kirje hallintojohtaja T. Keith Glennanille, 9. joulukuuta 1958. Luokitus tuntematon.

Lähde: CIA Records Search Tool (CREST), Kansallisarkisto, College Park, Maryland.

Tässä lähetysmuistiossa välitettiin kymmenen Yhdysvaltain tiedustelulautakunnan kansallista tiedusteluarviota ja erityistä kansallista tiedusteluarviota Neuvostoliiton ohjus- ja avaruusohjelmista ja niihin liittyvistä aiheista, ensimmäiset NASA:lle toimitetut arviot. Tyypillisesti vuosittain tai kahden vuoden välein julkaistavista korkean tason raporteista NASA sai monia myös seuraavina vuosina.

Asiakirja 4: CIA, Albert Wheelon, tiede- ja teknologiaosaston apulaisjohtaja, muistio keskustiedustelupalvelun johtajalle, ”Intelligence Information Support to NASA”, 13. helmikuuta 1966. Secret/TALENT-KEYHOLE.

Lähde: CREST

Vastauksena DCI:n tiede- ja teknologiaosaston apulaisjohtaja ilmoittaa tiede- ja teknologiaosaston apulaisjohtajalle, että CIA toimittaa NASAn johdolle säännöllisesti lukuisia julkaisuja ja tiedotteita Neuvostoliiton avaruusohjelmasta. Suurimman osan julkaisuista laati nyt FMSAC, joka oli perustettu vuonna 1963 ottamaan vastuulleen suurin osa ulkomaisen ohjus- ja avaruustiedustelun tuottamisesta. Lähes kaikki NASA:lle toimitetut julkaisut ovat nykyäänkin salaisia.

Asiakirja 5: CIA, [sensuroitu], avaruusjärjestelmien osaston päällikkö, kirje tohtori Milton Silveiralle, National Aeronautics and Space Administrationin hallintotoimistoon, 26. heinäkuuta 1982. Salainen.

Lähde: CREST

Tässä muistiossa todetaan, että CIA toimittaa kuukausittain Neuvostoliiton ilmailutoimintaa koskevat tiedotustilaisuudet, joita NASA:n hallintovirkamies James Beggs oli pyytänyt itselleen ja muille NASA:n johtaville virkamiehille. Luettelo täsmällisistä aiheista on täysin salattu.

Asiakirja 6: CIA, John A. McCone, johtaja, kirje tohtori Hugh L. Drydenille, apulaishallintojohtajalle, National Aeronautics and Space Administration, 10. marraskuuta 1962. Salainen.

Lähde: CIA:n MDR-pyyntö

Alkuvuosina NASA avusti tiedusteluyhteisöä Neuvostoliiton avaruusohjelman analysoinnissa tapauskohtaisesti. Tässä muistiossa DCI pyytää NASAn apulaispäällikköä tarkastelemaan Neuvostoliiton avaruusohjelmaa koskevaa kansallisen tiedusteluarvion luonnosta, joka julkaistiin seuraavassa kuussa. Hänen kommenttinsa eivät ole tiedossa.

Asiakirja 7: NASA, Robert Seamans, apulaishallintojohtaja, kirje tohtori Albert Wheelonille, apulaisjohtajalle (tiede ja teknologia), Central Intelligence Agency, 27. toukokuuta 1966. Salainen.

Lähde: NASA:n historiatoimisto

Tässä muistiossa tarkastellaan kahden NASA-insinöörin siirtymistä miehitettyjen avaruuslentojen toimistosta FMSAC:iin vuodesta 1964 alkaen. Heidän tehtäviinsä kuului auttaa analysoimaan Neuvostoliiton miehitettyjä avaruuslentoja koskevaa ohjelmaa ja toimittaa asiaankuuluvaa tietoa NASA:lta CIA:lle. Tämä järjestely jatkui 1960-luvun lopulle ja ehkä sen jälkeenkin, mutta ei ole tietoa siitä, mitä NASA:n henkilökunta tarkalleen ottaen teki.

Asiakirja 8: NASA/CIA, ”Guidelines Governing the Serving of Officials of the National Aeronautics and Space Administration (NASA) as Consultants on Advisory Panels of the Central Intelligence Agency (CIA)”, heinäkuu 1965. Salainen.

Lähde: CREST

Laajentaakseen NASA:n panosta tiedusteluanalyyseihin tässä sopimuksessa vahvistettiin menettelyt, joiden mukaisesti NASA:n virkamiehet toimisivat CIA:n kahdeksassa neuvoa-antavassa paneelissa, jotka keskittyisivät ilmailu- ja avaruustoiminnan eri näkökohtiin. Paneelit kokoontuisivat kahdesti vuodessa yhdeksi tai kahdeksi päiväksi. Sopimuksessa määrättiin nimenomaisesti, että CIA laatisi kaikki paneelien pöytäkirjat ja että NASA:n panos olisi luonteeltaan puhtaasti neuvoa-antava.

Asiakirja 9: CIA, ”Notes on First Meeting of Lunar and Planetary Panel”, 20. kesäkuuta 1966. Salainen.

Tämä vahvasti sensuroitu asiakirja sisältää esityslistan ja hyvin tiivistetyn pöytäkirjan edellä mainitun sopimuksen nojalla perustetun Lunar and Planetary Panel -ryhmän ensimmäisestä kokouksesta. Paneelista on löydetty hyvin vähän asiakirjoja, eikä tiedetä, kuinka kauan se oli olemassa.

Asiakirja 10: USIB, ase- ja avaruusjärjestelmien tiedustelukomitean kokouspöytäkirja, 12. heinäkuuta 1983. Salainen.

Lähde: CREST

NASA sai jäsenyyden Yhdysvaltain tiedustelulautakunnan ohjusten ja avaruusjärjestelmien tiedustelukomiteassa (GMAIC) 1970-luvun alussa. Tämä voimakkaasti sensuroitu asiakirja vahvistaa, että se jatkoi jäsenyyttään sitä seuranneessa ase- ja avaruusjärjestelmien tiedustelukomiteassa vuodesta 1983 alkaen. Nämä kaksi komiteaa olivat virastojen välisiä korkeimman tason ryhmiä, jotka tutkivat ulkomaisia avaruus- ja ohjusjärjestelmiä ja arvioivat Yhdysvaltojen toimia näitä kohteita vastaan. Vaikka joitakin GMAIC:n asiakirjoja 1960-luvulta on julkaistu, lähes kaikki näiden kahden komitean vuoden 1970 jälkeiset asiakirjat ovat edelleen salaisia.

Asiakirja 11: CIA, Albert D. Wheelon, tiede- ja teknologiaosaston apulaisjohtaja, muistio keskustiedustelupalvelun johtajalle, ”Avaruustiedustelupaneelin perustaminen”, 13. syyskuuta 1965. Salainen. Liitteenä muistio ”Avaruustiedustelupaneeli”. Salainen.

Lähde: CREST

Tässä muistiossa esitetään DCI:tä neuvoa-antavan Space Intelligence Panel -tiedustelupaneelin ehdotetut tehtävät ja kokoonpano. Se perustettiin vuoden 1965 lopulla, ja kaikki sen jäsenet olivat CIA:n ulkopuolelta, mukaan lukien kaksi NASA:sta. Molemmat heistä lähtivät NASA:sta ennen nelivuotisen toimikautensa päättymistä, eikä tiedetä, kuuluiko paneeliin muita NASA:n työntekijöitä.

Asiakirja 12: CIA, ”Space Panel Meeting, 19 November 1968”, 23 lokakuuta 1968. Luokitus tuntematon.

Lähde: CREST

Tämä esityslista on yksi harvoista avaruustiedustelupaneelin salaiseksi luokitelluista asiakirjoista. Neuvostoliiton uusi suuri kantoraketti oli N-1-raketti, joka oli suunniteltu viemään kosmonautteja Kuuhun kilpailemaan Apollon kanssa, ja circumlunar-ohjelma koski Neuvostoliiton meneillään olevaa pyrkimystä sijoittaa ihminen ensimmäisenä Kuun läheisyyteen.

Asiakirja 13: CIA, johtaja Richard Helms, kirje puolustusministeri Clark M. Cliffordille, 24. kesäkuuta 1968. Salainen.

Lähde: CREST

Vuonna 1963 CIA pyysi pientä insinööriryhmää NASA:n Langleyn tutkimuskeskuksessa auttamaan neuvostoliittolaisten lentokoneiden, ohjusten ja avaruusalusten ilmailuominaisuuksien analysoinnissa. He rakensivat ja testasivat neuvostoliittolaisten ajoneuvojen malleja Langleyn tuulitunneleissa, suorittivat niille tietokonesimulaatioita ja laativat raportteja ja tiedotteita tuloksista. Tässä muistiossa esitetään yhteenveto useiden insinöörien vuonna 1968 DCI:lle pitämästä esityksestä. He pitivät lukuisia esityksiä puolustus- ja tiedusteluvirastoille ennen kuin hanke päättyi 1980-luvulla.

Asiakirja 14: CIA, [Redacted], muistio, ”Cover Meeting with AWS and NACA”, hankkeen turvallisuuspäällikölle, 20. maaliskuuta 1956, salainen.

Lähde: CREST

Tässä muistiossa esitetään yhteenveto maaliskuussa 1956 CIA:n, ilmasääpalvelun ja Hugh Drydenin, silloisen kansallisen ilmailun neuvoa-antavan komitean (NACA) johtajan, välisestä kokouksesta, jossa käsiteltiin peitetarinaa, jonka mukaan U-2 oli säätiedustelukone. NASA jatkoi osallistumistaan peitetarinaan, kun se otti NACA:n johtoonsa, mutta joutui lopulta pahasti nolatuksi sen vuoksi Gary Powersin koneen alasampumisen jälkeen toukokuussa 1960.

Asiakirja 15: CIA, James A. Cunningham, Jr., muistio pöytäkirjaan, ”Tapaaminen NASAn apulaishallintojohtajan, tohtori Hugh S. Drydenin kanssa, 11. kesäkuuta”, 12. kesäkuuta 1962. Salainen.

Lähde: CREST

NASA jatkoi osallistumistaan peitetarinoihin Gary Powersin alasampumisen jälkeen, mutta ei ottanut julkista roolia kuten U-2:n tapauksessa. Tässä muistiossa esitetään yhteenveto CIA:n ja Drydenin, joka oli nykyään NASAn apulaishallintojohtaja, vuonna 1962 pitämästä kokouksesta, jossa käsiteltiin CIA:n U-2:n seuraajaksi suunnitteleman A-12:n peitetarinaa ja teknistä edistymistä. Vuonna 1964 presidentti Johnson ilmoitti ”A-11:n” olemassaolosta, joka oli itse asiassa ilmavoimien YF-12A-hyökkäyslentokone, joka oli jo peruttu. A-12 pysyi salassa monta vuotta.

Asiakirja 16: CIA, muistio tohtori McMillanille ja muille, ”Interdepartmental Contingency Planning Committee”, 21. elokuuta 1963. Luottamuksellinen.

Lähde: CREST

Parantaakseen ilmatiedusteluajoneuvojen peitetarinoiden kehittämistä ja levittämistä tiedusteluyhteisö perusti vuonna 1963 osastojen välisen valmiussuunnittelukomitean. Konsulttina toimi Robert Seamans, joka oli tuolloin NASAn apulaishallintojohtaja. Vaikka komitea oli edelleen olemassa 1970-luvun alussa, mitään sen asiakirjoja ei ole julkaistu.

Asiakirja 17: Ote Robert Perryn teoksesta A History of Satellite Reconnaissance, Volume IIA – SAMOS, 1973. Top Secret/BYEMAN/TALENT-KEYHOLE.

Lähde: NRO:n verkkosivusto

Vuodesta 1961 alkaen NASA etsi NRO:lta kameroita, joilla voitaisiin kerätä korkealaatuisia kuvia, joita tarvittiin Apollon laskeutumispaikkojen valitsemiseksi Kuuhun. Se keskittyi SAMOS E-1 -filminlukujärjestelmään, joka oli lentänyt useita kertoja ennen kuin kaikki SAMOS-filminlukujärjestelmät lakkautettiin vuoden 1961 lopussa.

Asiakirja 18: DoD/CIA-NASA-sopimus NASAn tiedusteluohjelmista, 28. elokuuta 1963. Top Secret/BYEMAN. Mukana saatekirje Roswell Gilpatricilta, apulaispuolustusministeriltä, James E. Webbille, National Aeronautics and Space Administrationin hallintojohtajalle, 28.8.1963, Top Secret/BYEMAN.

Lähde: NRO:n MDR-pyyntö

Puolustusministeri ja NASA:n hallintojohtaja allekirjoittivat tämän sopimuksen, jolla vahvistettiin menettelyt, joiden mukaisesti NASA voisi hankkia kameroita Kuun kuvaamista varten. Sopimus allekirjoitettiin vain muutama päivä ennen kuin NASA julkaisi uutta Lunar Orbiter -avaruusalusta koskevat tarjouspyynnöt. Vuonna 1964 NASA teki sopimuksen Boeingin kanssa, jonka avaruusalukseen kuului E-1-kamera.

Asiakirja 19: Security Annex to DoD/CIA-NASA Agreement on NASA Reconnaissance Programs , päivätty 28. elokuuta 1963, Top Secret/BYEMAN/TALENT-KEYHOLE.

Lähde: NRO:n MDR-pyyntö

Pian sen jälkeen, kun edellä mainittu sopimus (asiakirja 18) oli allekirjoitettu, NRO:n johtaja ja NASAn apulaishallintojohtaja allekirjoittivat tämän sopimuksen, jossa luetellaan noin 40:n siihen liittyvän tietotyypin turvaluokitus.

Asiakirja 20: Täydentävä sopimus NASAn tiedusteluohjelmista, n.d. Top Secret/BYEMAN.

Lähde: NRO:n MDR-pyyntö

Kansallisten turvallisuusvirastojen kasvava huoli siitä, että NASA ei pystynyt suojaamaan turvallisuutta elokuussa 1963 tehdyn sopimuksen erillisillä ”valkoisen” ja ”mustan” sopimuksen menettelyillä, johti vuonna 1964 tähän muutokseen, jonka NRO:n johtaja ja NASAn apulaishallintojohtaja allekirjoittivat. Siinä määrättiin, että NASA hankkisi laitteiston NRO:lta luokittelemana, valtion maksamana laitteistona.

Asiakirja 21: DoD/NASA Agreement on the NASA Manned Lunar Mapping and Survey Program, 20. huhtikuuta 1964. Luokittelematon.

Lähde: NRO:n MDR-pyyntö

Siinä tapauksessa, että Lunar Orbiters ei tuottaisi tarvittavia kuvia Apollon laskeutumispaikkojen valintaa varten, NASA halusi lennättää National Reconnaissance Program -kameroita miehitetyllä Kuun kiertoradalla niiden hankkimiseksi. NRO:n johtaja ja NASA:n apulaishallinnoija allekirjoittivat tämän sopimuksen tarvittavien menettelyjen luomiseksi. Sen koodisanaliitteet ovat edelleen salassa pidettäviä. Luokittelematon hankkeen nimi oli Lunar Mapping and Survey System ja salainen nimi UPWARD.

Asiakirja 22: NRO, Alexander H. Flax Nitzelle ja muille, ”NASA Lunar Mapping and Survey System (LM&SS)”, 22. elokuuta 1967. Top Secret/BYEMAN.

Lähde: NRO:n MDR-pyyntö

Viisi E-1-kameralla varustettua Lunar Orbiteria lensi vuosina 1966-1967 ja keräsi valokuvia, joita tarvittiin Apollon laskeutumispaikkojen valintaan. Tässä muistiossa NRO:n johtaja ilmoittaa apulaispuolustusministerille, DCI:lle ja presidentin tiedeneuvonantajalle, että NASA on peruuttanut Lunar Mapping and Survey System -ohjelman.

Asiakirja 23: NRO, Frederick Hoffman, everstiluutnantti, USAF, tohtori Nakalle, NRO:n apulaisjohtajalle, 28. tammikuuta 1972. Secret/BYEMAN.

Lähde: NRO:n henkilökunnan arkistot

Tässä NRO:n apulaisjohtajalle osoitetussa muistiossa kerrotaan, että Apollo 15:ssä oli muunnettu Itek IRIS II -kamera kuun kuvaamiseen. IRIS II -kameraa käytettiin U-2-koneissa, vaikka sitä ei mainita muistiossa. Myös Apollo 16 ja 17 käyttivät tätä kameraa. Näillä kolmella Apollolennolla oli myös muunnettu Fairchildin Dual Image Stellar Index -kamera, jota käytettiin CORONA-satelliittien kartoitukseen vuosina 1967-1972.

Asiakirja 24: NRO, Brockway McMillan, johtaja, tohtori Robert Seamansille, apulaishallintojohtaja, National Aeronautics and Space Administration, 4. elokuuta 1965. Ylimmäinen salainen/BYEMAN.

Lähde: NRO:n MDR-pyyntö

Tällä sopimuksella rajoitettiin NASAn avaruusperustaisten kuvanmuodostussensoreiden valmiuksia kuvata Maapalloa enintään 20 metrin tarkkuudella matalalta Maan kiertoradalta. Siinä rajoitettiin myös NASAn satelliitin suuntaus- ja vakautusjärjestelmien käyttö tiettyyn kynnysarvoon ja edellytettiin, että NASA ilmoittaa NRO:lle kaikista määritellyistä ”tiedusteluun liittyvistä toimista”.

Asiakirja 25: CIA, johtaja W.F. Raborn, National Aeronautics and Space Administrationin hallintojohtajalle, 18. joulukuuta 1965. Salainen.

Lähde: CREST

Elokuussa 1965 NRO ja NASA kävivät läpi kaikki Gemini V:n siviili- ja puolustusministeriön kokeista saadut kuvat, koska ne saattoivat uhata kansallista tiedusteluohjelmaa. DCI puuttui sitten asiaan ja perusti tiedusteluyhteisön tarkistusmekanismin, joka alkoi Gemini VI ja VII -kuvauksista. Prosessi pysyi voimassa Apollo-Sojuz-koehankkeeseen asti vuonna 1975, mutta siitä, mitä kuvia salattiin, on vain vähän tietoa.

Asiakirja 26: CIA, Donald H. Steinenger, tiede- ja teknologiaosaston apulaisjohtajan sijainen, keskustiedustelupalvelun johtajalle, 8. huhtikuuta 1973. Huippusalainen/koodisana.

Lähde: CREST

Apollo 6:sta alkaen vuonna 1968 NASA:n oli myös toimitettava ehdotetut valokuvauskokeet hyväksyttäväksi ennen jokaista tehtävää. NASA sai vuonna 1971 40-komitealta luvan käyttää Skylabissa Maan maastokameraa, joka ylitti elokuussa 1965 tehdyssä NASA-NRO-sopimuksessa asetetun 20 metrin resoluutiorajan, sillä ehdolla, että valokuvaussuunnitelmat tutkitaan etukäteen ja että kuvat tarkastetaan ennen niiden julkaisemista. Tässä muistiossa esitetään koetta ja kuvien julkaisemista koskevat rajoitukset, jotka 40-komitea myöhemmin hyväksyi.

Asiakirja 27: NSAM 156 -komitea, raportti ”Poliittiset ja turvallisuusnäkökohdat Maapallon satelliittianalyysin ei-sotilaallisista sovelluksista” 11. heinäkuuta 1966. Ylimmän luokan salaisuus/BYEMAN. Liitteenä U. Alexis Johnsonin, apulaisulkoministerin sijaisen, 11. heinäkuuta 1966 laatima muistio ja Charles L. Schultzen kirje Dean Ruskille 4. huhtikuuta 1966.

Lähde: NASA MDR-pyyntö

NASA suunnitteli lennättävänsä miehitetyillä Apollo Applications Programin Maata kiertävillä lennoilla kuvanmuodostavia antureita, jotka ylittivät huomattavasti 20 metrin resoluutiorajan. Vastauksena ulkoministerin pyyntöön virastojen välinen National Security Action Memorandum 156 -komitea tutki NASAn avaruuspohjaista kaukokartoitusohjelmaa ja antoi tämän raportin. Siinä kannatettiin huolellisesti suunniteltua ohjelmaa monien poliittisten ja tieteellisten hyötyjen ja elokuussa 1965 tehdyn NASA-NRO-sopimuksen teknisten rajoitusten vuoksi. Jälkimmäisiä voitaisiin kuitenkin todennäköisesti lieventää tulevaisuudessa tekniikan kehittyessä ja kunhan kansainvälisiä reaktioita ei syntyisi.

Asiakirja 28: ”DoD-NASA Coordination of the Earth Resources Survey Program”, syyskuu 1966. Top Secret/BYEMAN.

Lähde: NASA MDR-pyyntö

Tässä puolustustutkimuksen ja -tekniikan johtajan ja NASAn apulaishallintojohtajan allekirjoittamassa sopimuksessa vahvistettiin menettelyt kaikkien NASAn avaruuspohjaisten kaukokartoitustoimien tarkastelua varten, jotta voitaisiin eliminoida mahdolliset uhat kansalliselle tiedusteluohjelmalle. Sopimuksella perustettiin uusi NASA:n ja puolustusministeriön välinen työtason koordinointikomitea, jonka oli määrä raportoida olemassa olevalle NASA:n ja puolustusministeriön miehitettyjä avaruuslentoja käsittelevälle poliittiselle komitealle.

Asiakirja 29: NRO, muistio, ”Summary of Major SACC Coordination Activities, 9 May 1968 to 12 May 1969,” 21 May 1969. Top Secret/BYEMAN.

Lähde: NRO:n MDR-pyyntö

Edellä mainitussa sopimuksessa (asiakirja 28) esitetyn kaukokartoitustoiminnan hyvin laajan määritelmän vuoksi erityisesti Survey Applications Coordination Committee oli hyvin aktiivinen. Kuten tässä asiakirjassa kuvataan, se teki kaikkea Yhdistyneiden Kansakuntien konferenssia varten suunniteltujen asiakirjojen tarkistamisesta Landsat-satelliittia koskevien suunnitelmien hyväksymiseen ja tähtitieteellisten satelliittien tekniikoiden tutkimiseen.

Asiakirja 30: Presidentin direktiivi NSC-37, ”Kansallinen avaruuspolitiikka”, 11. toukokuuta 1978. Huippusalainen.

Lähde: Jimmy Carterin presidentin kirjasto

Tässä direktiivissä alennettiin tapauskohtaisesti 10 metriin niiden kuvanmuodostussensoreiden resoluutioraja, joita NASA saattoi käyttää avaruudessa. Vaikka tarkat syyt tälle toimelle eivät ole tiedossa, se johtui todennäköisesti siitä, että NASAn maankuvausohjelmiin ja NASAn suunnitelmiin kuljettaa sukkulassa joitakin kameroita, joilla pystytään saavuttamaan tämä uusi resoluutio, ei ollut saatu merkittävää kansainvälistä reaktiota.

Asiakirja 31: DDR&E, Ross M. Williams, sotilasavustaja, strategiset ja avaruusjärjestelmät, muistio yhteisen esikunnan johtajalle, ”SEASAT-A Synthetic Aperture Radar”, 15. joulukuuta 1977. Salainen.

Lähde: Puolustusministeriön MDR-pyyntö

Vaikka kansalliset turvallisuusviranomaiset olivat hyväksyneet SAR-tutkan (Synthetic Aperture Radar) käytön NASAn SEASAT-A-satelliitissa, joka oli määrä laukaista vuonna 1978, ne olivat huolissaan siitä, että se voisi kuvata Yhdysvaltojen sotilastukikohtia tai että muut kansakunnat voisivat lähettää sille luvattomia käskyjä kuvien hankkimiseksi niiden käyttöön. NASA vastusti menestyksekkäästi heidän vaatimustaan salata ylös- ja alaslähetykset, mutta kuten tässä muistiossa esitetään, se suostui asentamaan laitteen, joka estää luvattomat komennot, ilmoittamaan puolustusministeriölle etukäteen kuvaussuunnitelmista ja olemaan rutiininomaisesti kuvaamatta Yhdysvaltoja.

Asiakirja 32: NASA/CIA/DoD, Memorandum of Agreement for the Conduct of Intelligence and Civil Space Programs, 1. elokuuta 1975. Secret/TALENT-KEYHOLE.

Lähde: Toimittajan kokoelma (Jeffrey Richelsonilta).

Koska NASA käytti avaruusohjelmissaan yhä enemmän kehittyneempiä antureita ja syyskuussa 1966 tehdyn DoD:n ja NASA:n välisen sopimuksen mukaiset kaksi komiteaa olivat lakanneet kokoontumasta, NASA:n hallintojohtaja, DCI ja puolustusministeri toteuttivat tämän sopimuksen. Sopimuksella perustettiin Program Review Board ja sen alaisuuteen kaksi komiteaa, joiden tehtävänä oli suojella arkaluonteista teknologiaa, koordinoida siviili- ja sotilastietojen luovutusperiaatteita ja lisätä teknologioiden ja tietojen yhteiskäyttöä.

Asiakirja 33: Ohjelman arviointilautakunta, kokousyhteenveto , Tietojen ja tietojen luovuttamista käsittelevä komitea, 10. elokuuta 1977. Ylimmäinen salainen/BYEMAN/TALENT-KEYHOLE.

Lähde: NRO:n MDR-pyyntö

Ohjelman arviointilautakunnan ja sen kahden komitean asiakirjoja on luovutettu vain vähän. Tässä Data and Information Release Committee -komitean kokousyhteenvedossa kuvataan kuitenkin sen osallistumista monilla aloilla, kuten toista sukkulalentoa ja Spacelabia varten suunniteltujen kokeiden tarkistamisessa.

Asiakirja 34: J. M. Poindexter, presidentin apulaisavustaja kansallisista turvallisuusasioista, muistio James Beggsille, hallintovirkamiehelle, National Aeronautics and Space Administration, 21. helmikuuta 1984. Salainen.

Lähde: CREST

NASAn miehitettyjen avaruuslentojen valokuvausohjelmia koskevia, ennen ja jälkeen lähetyksen tapahtuvia arviointiprosesseja ei käytetty rutiininomaisesti Shuttle-ohjelmassa. Valkoinen talo pyysi kuitenkin NASAa tekemään yhteistyötä puolustus- ja tiedusteluvirastojen kanssa tulevien kuvien tarkistamiseksi, koska Shuttle-astronauttien joulukuussa 1983 ottamien, eräitä neuvostoliittolaisia laitoksia kuvaavien valokuvien julkistaminen oli aiheuttanut kansallista turvallisuutta koskevia huolia. Vaikka asiasta ei ole julkaistu asiakirjoja, lehdistössä kerrottiin, että kolmen seuraavan Shuttle-lennon valokuvat tutkittiin ennen niiden julkistamista.

Asiakirja 35: DoD, Harold Brown tohtori Jerome Weisnerille, presidentin tiede- ja teknologia-avustajalle, 23. joulukuuta 1961. Luottamuksellinen.

Lähde: Record Group 330, Kansallisarkisto, College Park, Maryland.

Puolustusministeriön vaatimus luokitella suurin osa NASA:n ja puolustusministeriön ANNA-geodeettisten satelliittien tiedoista johti siihen, että NASA kieltäytyi aluksi osallistumasta ohjelmaan. NASA:n ja lukuisten siviilitutkijoiden painostuksen jälkeen puolustusministeriö suostui käsittelemään suurinta osaa tiedoista luokittelemattomina, ja NASA alkoi osallistua ohjelmaan. Vain toinen ja viimeinen, vuonna 1962 laukaistu ANNA-satelliitti pääsi kiertoradalle.

Asiakirja 36: Yhteenvetopöytäkirja ilmailu- ja avaruustekniikan koordinointilautakunnan miehittämättömiä avaruusaluksia käsittelevän paneelin 36. kokouksesta, 14. huhtikuuta 1964. Vain viralliseen käyttöön.

Lähde: Record Group 330, Kansallisarkisto, College Park, Maryland.

Tässä asiakirjassa kuvataan vuonna 1964 perustettua DoD:n ja NASA:n yhteistä kansallista geodeettista satelliittiohjelmaa (National Geodetic Satellite Program, NGSP), joka laukaisi onnistuneesti viisi satelliittia seuraavien neljän vuoden aikana. Merivoimien vaatimukset tietyille kiertoradoille asetettiin, jotta voitaisiin kerätä parasta tietoa SLBM:ien tarkkuuden parantamiseksi.

Asiakirja 37: DoD, Paul Nitze [apulaispuolustusministeri], muistio presidentille, 5. marraskuuta 1968. Salainen.

Lähde: LBJ:n presidentin kirjasto

Puolustusministeriö kieltäytyi jakamasta NASA:n kanssa suurinta osaa omien satelliittiensa geodeettisista raakatiedoista, ja se luokitteli käsitellyt tiedot tarkemmiksi kuin ne, jotka olisi voitu saada pelkästään NGSP:stä. Nitze kuvailee presidentille NASAn ja DoD:n välistä jatkuvaa ristiriitaa näistä toimintalinjoista ja ehdottaa toimenpiteitä sen ratkaisemiseksi, mutta ei ole todisteita siitä, että mitään jatkotoimia olisi tehty.

Asiakirja 38: DoD, William P. Clements, Jr. [apulaispuolustusministeri], kirje arvoisalle James C. Fletcherille, kansallisen ilmailu- ja avaruushallinnon hallinnoijalle, 3. huhtikuuta 1975. Salainen. Liitteenä: Malcolm R. Currie, muistio puolustusministerille, ”NASA SEASAT- ja GEOS-C-avaruuskokeilut – toimintamuistio”, 2.4.1975; ja Malcolm R. Currie, muistio ilmavoimien alivaltiosihteerille, ”SEASAT”, 2.4.1975.

Lähde: Puolustusministeriön MDR-pyyntö

Vähän ennen kuin NASA:n GEOS-3-satelliitti laukaistiin vuonna 1975. Satelliitin mukana oli tutkakorkeusmittari, jonka tehtävänä oli hankkia geodeettista tietoa valtameristä siviili- ja sotilastarpeiden täyttämiseksi, puolustusministeriö pyysi NASA:ta salaamaan tiedot, rajoittamaan tiedonkeruuta tietyillä merialueilla, koska se oli tärkeää Neuvostoliitolle sen SLBM-ohjusten tarkkuuden parantamisessa, tai lykkäämään laukaisua. Kuten tässä muistiossa todetaan, NASA hylkäsi nämä vaatimukset, mutta teki DoD:n kanssa sopimuksen tietojen luovuttamisen rajoittamisesta valtamerialueilta, joilla neuvostoliittolaiset SLBM-sukellusveneet toimivat.

Asiakirja 39: DoD, Malcolm R. Currie [puolustusministeriön tutkimus- ja insinööritoiminnan johtaja], kirje arvoisalle A.M. Lovelacelle, apulaishallinnoijalle, kansallinen ilmailu- ja avaruushallinto, 27. joulukuuta 1976. Salainen.

Lähde: Puolustusministeriön MDR-pyyntö

Puolustusministeriö vaati edelleen, että SEASAT-A:han suunnitellun entistäkin tehokkaamman tutkakorkeusmittarin tiedot salataan, mutta NASA kieltäytyi jyrkästi. NASA ehdotti, että kiertorataa muutettaisiin, jotta tiedot olisivat vähemmän hyödyllisiä laivastolle (ja Neuvostoliitolle), mutta laivasto hylkäsi tämän sillä perusteella, että alkuperäiseltä kiertoradalta saadut tiedot olivat parhaita sen SLBM-ohjusten tarkkuuden parantamiseksi.

Asiakirja 40: Kansallinen turvallisuusneuvosto, Michael Hornblow, vt. kansliapäällikkö, kansallinen turvallisuusneuvosto, muistio varapresidentille ym., ”PRM/NSC-23, Coherent National Space Policy Critical Issues – SEASAT-A, Altimeter Data Collection Classification”, 2.5.1977. Luottamuksellinen.

Lähde: Jimmy Carterin presidentin kirjasto

SEASAT-A:n tutkan korkeusmittarista käyty taistelu vietiin Valkoiseen taloon. Kun uusi DoD:n siviilijohto oli nyt sillä kannalla, että siitä (ja GEOS-3:n epätarkemmista tiedoista) ei olisi hyötyä Neuvostoliitolle, presidentti Carter määräsi, että molemmista satelliiteista saatuja tietoja oli jaettava vapaasti.

Asiakirja 41: NRO, Keith S. Peyton, kapteeni, USAF, muistio tohtori McLucasille [NRO:n johtaja], ”ERTS-valokuvaus”, 28. elokuuta 1972. Huippusalainen/salasana poistettu.

Lähde: NRO:n henkilökunnan arkistot

Pian Landsat 1:n laukaisun jälkeen tiedusteluyhteisö arvioi sen kuvien mahdollista käyttöä ja totesi, ettei niille ollut tällä hetkellä tarvetta.

Asiakirja 42: CIA, ”USSR – Current Status of the 1977 Grain Crop,” 8. heinäkuuta 1977. Salainen.

Lähde: CREST

Kun NASA laukaisi Landsat 2:n vuonna 1975 ja alkoi kuvata sillä laajasti ulkomaisia maatalousalueita, CIA alkoi hankkia valokuvia yhdeksi lähteeksi arvioidessaan Neuvostoliiton vehnäsatoa ja muuta ulkomaista maataloustuotantoa. Tämä vuoden 1977 raportti on vain yksi esimerkki monista, joissa käytettiin Landsat 2:n ja sen seuraajien kuvia.

Asiakirja 43: DoD, John S. Foster, Jr. [puolustusministeriön tutkimuksen ja tekniikan johtaja], kirje Carl Duckettille, tiede- ja teknologiaosaston apulaisjohtajalle, Central Intelligence Agency, 9. elokuuta 1972. Ylimmän luokan salaisuus/BYEMAN. Liitteenä: Leslie C. Dirks, [CIA], muistio Howard P. Barfieldille, ”Mahdolliset avaruussukkulasovellukset”, 20. heinäkuuta 1972. Huippusalainen/BYEMAN.

Lähde: CREST

Tässä raportissa tarkastellaan avaruussukkulan mahdollisia käyttötarkoituksia monenlaisissa kansallisissa turvallisuustehtävissä — sen käyttäminen kantorakettina, jonka kapasiteetti on suurempi kuin nykyisten avaruussukkuloiden, satelliittien tarkastaminen ennen niiden lähettämistä, niiden korjaaminen kiertoradalla tai niiden tuominen takaisin Maahan tai suurten rakenteiden kokoaminen kiertoradalla. Kaikissa käyttökohteissa keskeistä oli kehittää luotettava ja taloudellinen järjestelmä.

Asiakirja 44: DoD, Harold Brown [puolustusministeri], muistio presidentille, ”Budjettipäätös avaruussukkulasta”, 11. marraskuuta 1977. Luokitus tuntematon.

Lähde: Puolustusministeriön MDR-pyyntö

Brown ja muut Carterin hallinnon siviilijohtajat puolustushallinnossa kannattivat vahvasti sukkulaa. Kun hallinto- ja budjettivirasto ehdotti vuonna 1977, että ohjelmaa supistettaisiin, Brown kirjoitti presidentille, että molemmat laukaisukompleksit ja viisi kiertoradalla olevaa alusta olivat kriittisen tärkeitä; muutoin ohjelma olisi peruutettava.

Asiakirja 45: DoD, S.L. Zeiberg, strategisista ja avaruusjärjestelmistä vastaava apulaisministerin sijainen, muistio AFRDS:n avaruusosaston johtajalle, ”Impact of the Orbiter Procurement Decision on the DoD Mission Model”, 28. joulukuuta 1977. Luokittelematon.

Lähde: Puolustusministeriön MDR-pyyntö

Puolustusministeriö tutki edelleen viidettä kiertoradalla liikkuvaa avaruusalusta ja totesi, että täydellinen kiertoradalla liikkuva avaruusalus ei ollut ratkaisevan tärkeä, mutta kyky hankkia se oli. Presidentti Carter määräsi sitten, että molemmat laukaisupaikat ja neljä kiertorataa rakennetaan ja että viidennen kiertoradan hankkimiseen on optio.

Asiakirja 46: DoD, Harold Brown [puolustusministeri], muistio presidentille, ”Department of Defense Space Shuttle Transition Plan”, 26. kesäkuuta 1978. Salainen.

Lähde: Puolustusministeriön MDR-pyyntö

Vaikka toukokuussa 1978 annetussa presidentin direktiivissä NSC-37 (asiakirja 30) määrättiin, että kaikki Yhdysvaltain hallituksen siviili- ja sotilaskäyttöön tarkoitetut hyötykuormat laukaistaan aikanaan sukkulalla (ja että kansalliset turvallisuustehtävät asetetaan etusijalle), puolustushallinnossa vastustettiin huomattavasti hyötykuormien siirtämistä kokemattomaan järjestelmään. Vastauksena Valkoisen talon huoleen hitaasta siirtymisestä Brown kirjoitti presidentille, että siirtyminen alkaisi Kennedyssä vuonna 1981 ja Vandenbergissä vuonna 1983; Shuttle laukaisisi kaikki DoD:n hyötykuormat vuoteen 1985 mennessä; ELV-varajärjestelmä päättyisi tuolloin; ja täysin uusia hyötykuormia, jotka vaativat Shuttlen lisäkapasiteettia, otettaisiin käyttöön kyseisestä vuodesta alkaen.

Asiakirja 47: Ote NRO:n entisen johtajan Hans Markin haastattelusta, n.d. Secret/BYEMAN.

Lähde: NRO:n verkkosivusto

Kuten tässä suullisen historian haastattelussa todetaan, Shuttle-ohjelmassa oli edelleen suuria teknisiä ja taloudellisia ongelmia. Tämän seurauksena puolustusministeri meni presidentin luo vuonna 1980 ja sai tämän suostuteltua rahoittamaan sitä 1 miljardin dollarin lisämäärärahalla ilmavoimien budjetista.

Asiakirja 48: Ote yleisen tilintarkastusviraston asiakirjasta ”DoD Participation in the Space Transportation System: Status and Issues”, luku 2, ”Delays in DOD’s STS Efforts”, 28. helmikuuta 1981. Luokittelematon.

Lähde: Toimittajan kokoelma

Tässä raportissa tarkasteltiin useita kysymyksiä, jotka koskivat DoD:n osallistumista Shuttle-ohjelmaan. Siinä kuvailtiin muun muassa sitä, että DoD lykkäsi joidenkin satelliittien siirtämistä ja siitä aiheutuvia kustannuksia, tarvetta hankkia lisää ELV-raketteja ja NASAn tutkimusta työntövoiman lisäämistoimenpiteistä, joilla Vandenbergin 8 000 paunan tehovaje voitaisiin poistaa.

Asiakirja 49: Kansallisen turvallisuuden päätösdirektiivi numero 164, ”Kansallisen turvallisuuden käynnistysstrategia”, 25. helmikuuta 1985. Luokitus tuntematon.

Lähde: Ronald Reaganin presidentin kirjasto

Vuonna 1983 puolustusministeriö alkoi yrittää saada lupaa rakentaa rajoitettu määrä uusia ELV-raketteja, joilla voitaisiin laukaista hyötykuormia, jotka olisivat samankokoisia ja -painoisia kuin Shuttle, jota varten se oli suunniteltu. Ensisijainen huolenaihe oli edelleen Shuttlen suorituskyvyn heikkeneminen Vandenbergissä. NASA vastusti voimakkaasti tätä pyrkimystä ja väitti, että puolustusministeriö oli luopumassa Shuttlesta, mutta vuonna 1985 presidentti Reagan allekirjoitti direktiivin, jolla hyväksyttiin kymmenen uuden ELV:n (jotka lopulta nimettiin Titan IV:ksi) hankinta puolustusministeriön käyttöön vuosina 1988-1992.

Asiakirja 50: Ote ilmavoimien ministerin Edward C. Aldridgen lausunnosta ”Air Force Space Launch Policy and Plans” (ilmavoimien avaruuslaukaisupolitiikka ja -suunnitelmat), strategisia voimia ja ydinaseiden pelotetta käsittelevä alakomitea, asevoimien komitea, Yhdysvaltain senaatti, 6. lokakuuta 1987. Luokittelematon.

Lähde: Toimittajan kokoelma

Ilmavoimien ministeri Pete Aldridge kuvaili tässä kuulemistilaisuudessa Challengerin onnettomuuden aiheuttamia massiivisia ongelmia puolustusministeriölle. ELV:tä oli saatavilla vain vähän, ja niiden tuotantolinjat oli suljettu. Yhdessä Shuttlen lentoonpaluun pitkän viivästymisen kanssa tämä johti siihen, että satelliitteja, jotka oli saatettava kiertoradalle, oli valtava määrä. Se, että NASA peruutti turvallisuussyistä suorituskykyä parantavia toimenpiteitä, kasvatti Shuttlen suorituskyvyn vajeen Vandenbergissä 16 000 kiloon, ja sai ilmavoimat lopettamaan Shuttlen laukaisukompleksin siellä. Sen turvallisuussyistä tekemä Centaur-ylävaiheen peruuttaminen teki Shuttlen kyvyttömäksi sijoittamaan Kennedyn avaruusasemalta geosynkroniselle kiertoradalle useita DoD:n satelliitteja, jotka painavat yli 5 000 kiloa.

Asiakirja 51: Kansallisen turvallisuuden päätösdirektiivi numero 254, ”Yhdysvaltojen avaruuslaukaisustrategia”, 27. joulukuuta 1986. Luottamuksellinen.

Lähde: Ronald Reaganin presidentin kirjasto

Challengerin onnettomuus sai presidentti Reaganin määräämään, että Yhdysvaltain hallituksen ei pidä luottaa hyötykuormien laukaisemisessa pelkästään Shuttle-rakettien varaan, vaan sen on myös rakennettava uudelleen ja käytettävä ELV-rakettikantaansa. Puolustusministeriö ryhtyi nopeasti hankkimaan lisää Titan IV:tä ja kaksi uutta keskikokoista ELV:tä. Lennettyään vuosina 1988-1992 kahdeksan erityistä, salaista tehtävää, se lopetti Shuttlen käytön laukaisukalustona.


VIITTEET

[1] Ks. esim. William E. Burrows, This New Ocean: Tthe Story of the First Space Age (New York: Random House, 1998), s. 188-216; ja Walter A. McDougall, The Heavens and the Earth: A Political History of Space Age (New York: Basic Books, 1985), s. 141-56, 169-76.

[2] NASAn ilmailualan tutkimuskeskukset (jotka kuuluivat aiemmin National Advisory Committee on Aeronautics -järjestön alaisuuteen) auttoivat edelleen lähes kaikkien sotilaslentokoneiden ja joidenkin aseiden rakentamisessa. Vaikka suuri osa tästä tuesta oli avointa, sitä ei käytännössä arvosteltu lainkaan. Ks. esim. Donald D. Baals ja William R. Corliss, Wind Tunnels of NASA (Washington, D.C.: National Aeronautics and Space Administration, 1981) ja Edwin P. Hartman, Adventures in Research: A History of Ames Research Center, 1940-1965 (Washington, D.C.: National Aeronautics and Space Administration, 1970).

[3] Ks. esim. Dwayne A. Day ja Asif Siddiqi, ”The Moon in the Crosshairs: CIA:n tiedustelutiedot Neuvostoliiton miehitetystä Kuu-ohjelmasta, osa 1 – Laukaisukompleksi.”. Spaceflight 45 (marraskuu 2003): 466-75; Dwayne A. Day ja Asif Siddiqi, ”The Moon in the Crosshairs: CIA Intelligence on the Soviet Manned Lunar Programme, Part 2 – The J Vehicle”. Spaceflight 46 (maaliskuu 2004): Boulder: Westview Press, 2008); Jeffrey T. Richelson, The U.S. Intelligence Community, 5. painos; Jeffrey T. Richelson, The Wizards of Langley: Inside the CIA’s Directorate of Science and Technology (Boulder: Westview Press, 2001).

[4] UPWARDin tähänastinen kattava historia on Vance Mitchellin teos ”Showing the Way: NASA, the NRO and the Apollo Lunar Reconnaissance Program, 1963-1967”, Quest: The History of Spaceflight Quarterly, 17, no. 4 (2010): 38-45.

[5] Ks. esim, T.A. Heppenheimer, The Space Shuttle Decision, NASA’s Search for a Reusable Space Vehicle (Washington, D.C.: National Aeronautics and Space Administration, 1999), s. 396-415; T.A. Heppenheimer, Development of the Shuttle, 1972-1981 (Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 2001); L. Parker Temple III, Shades of Gray, National Security and the Evolution of Space Reconnaissance (Reston, VA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2004); Dwayne A. Day, ”Invitation to Struggle: The History of Civilian Military Relations in Space”, John Logsdon, toim, Exploring the Unknown: Selected Documents in the History of the U.S. Civil Space Program (Washington, D.C.: National Aeronautics and Space Administration, 1996), s. 223-71; Peter Hays, ”NASA and the Department of Defense: Enduring Themes in Three Key Areas; Steven J. Dick ja Roger D. Launius, eds. (Washington, D.C.: National Aeronautics and Space Administration, 2006), s. 199-238.

 

Artikkelin julkaissut National Security Archive

Krill-arkistot: Tilanneraportti avaruusolentojen teknologiasta, osa 4

Tämä on neljäs ja viimeinen osa Krill-papereista. Sarjan aiemmat osat ovat ensimmäinen, toinen ja kolmas osa.


No, aivan kuin tämä ei olisi vielä riittänyt, tarkastellaanpa niitä perusväitteitä, jotka Gary Stollman esitti, kun hän piteli tyhjää ilmapistoolia David Horowitzia vastaan KNBC Channel 4:n kanavalla Los Angelesissa lokakuussa 1987.

Gary luuli selvästi, että hän oli tietonsa kanssa yksin, ja kääntyi ilmeisesti epätoivoisesti saadakseen yleisön tietoiseksi siitä, mitä hän tiesi. Lyhyyden vuoksi teen vain yhteenvedon väitteistä ja esitän halutessani kommentteja:

 • Hänen fyysinen isänsä on itse asiassa CIA:n ja muukalaisvoimien luoma klooni.
 • Kloonaus on osa juonta, jonka tarkoituksena on kaataa Yhdysvaltain hallitus.
 • CIA ylläpitää mielisairaaloita.
 • Rohlmanin psykiatrisessa sairaalassa Cincinnatissa puhelimet suljettiin 48 tunniksi hänen saapumisensa jälkeen.
 • Entinen CIA:n virkamies antoi KPFK:n radiossa haastattelun, jossa hän kertoi yliopisto-yleisölle, että CIA on hinaillut New Yorkin sataman poikki proomuja, jotka olivat täynnä tauteja.
 • CIA on saattanut luoda AIDS-viruksen hävittääkseen homoväestön. Kommentti: Hmmm, missä olemme kuulleet TÄMÄN aikaisemmin?
 • CIA murhasi John F. Kennedyn ja 22 aihetodistajaa, jotka kuolivat kahden vuoden sisään. Kommentti: – Tämä ei ole totta: Hmmmm, minäkin olen kuullut tuon.
 • Hän vaatii ilmavoimia luovuttamaan kaikki tiedot UFOista.
 • Hän vaatii, että tiedot Wright-Patterson [AFB]:n Hangaari 18:sta julkistetaan.
 • Hän kertoo puhuneensa erään tytön kanssa Florida Junior Collegessa, joka kertoi hänelle, että seitsemän hänen ystäväänsä oli ”korvattu”.
 • CIA ei luota ihmisiin, jotka käyttävät tietokoneita.
 • Pasadenassa sijaitsevan Optimist Boys Schoolin henkilöt värvättiin toisten toimesta ja heille annettiin väärät henkilöllisyystodistukset ja syntymätodistukset.
 • On olemassa salainen ryhmä, jota johtaa presidentin oma henkilökunta.
 • Ympärillä on olentoja, joilla on kyky teleportata hetkessä ja tehdä samoin muille; jotka voivat lukea ja hallita mieliä ja muuttaa materiaa toisiin muotoihin ja luoda sitä mielensä mukaan.
 • Hän pyytää kongressin tutkimusta ja liittovaltion suojelua.
 • Hän toteaa, ettei hän voi vahingoittaa ketään tyhjällä ilmakiväärillä.

No, mitä mieltä sinä olet? [Nimi poistettu alkuperäisestä, korvattu sanalla ”MUFON”] otti yhteyttä herra Stollmanin asianajajaan joulukuussa 1987 ja kertoi hänelle, että osa siitä, mitä Gary oli sanonut, saattoi olla totta. Stollmanin asianajaja häipyi välittömästi.

Joillekin teistä, jotka seuraatte uutisia, presidentti (Reagan) on sanonut joitakin mielenkiintoisia asioita joissakin puheissaan:

Fallston High Schoolin oppilaille Fallstonissa, Marylandissa, 4. joulukuuta 1985 hän sanoi:

”Gorbatshovin kanssa käymissämme keskusteluissa — kun pysähdytään ajattelemaan, että me kaikki olemme Jumalan lapsia, asuimmepa missä päin maailmaa tahansa, en voinut olla sanomatta hänelle, että ajatelkaa, kuinka helppoa hänen ja minun tehtäväni voisi olla näissä kokouksissamme, jos yhtäkkiä tähän maailmaan tulisi uhka jostakin toisesta lajista, joltain toiselta planeetalta, muualta maailmankaikkeudesta. Unohtaisimme kaikki ne pienet paikalliset erot, joita meillä on maidemme välillä, ja huomaisimme lopullisesti, että olemme todella kaikki ihmisiä yhdessä tällä maapallolla.

”No, emme kai voi odottaa, että joku muukalaisrotu tulee ja uhkaa meitä….”

Yhdistyneiden kansakuntien 42. yleiskokoukselle 21. syyskuuta 1987:

”Pakkomielteissämme tämän hetken vastakkainasetteluista unohdamme usein, miten paljon kaikkia ihmiskunnan jäseniä yhdistää. Ehkä tarvitsemme jonkin ulkopuolisen universaalin uhan saadaksemme meidät tunnistamaan tämän yhteisen siteen. Ajattelen toisinaan, kuinka nopeasti maailmanlaajuiset erimielisyytemme katoaisivat, jos meitä uhkaisi tämän maailman ulkopuolelta tuleva vieras uhka. Ja kuitenkin kysyn teiltä, eikö vieras voima ole jo keskuudessamme? Mikä voisi olla vieraampi kansojemme yleismaailmallisille pyrkimyksille kuin sota ja sodan uhka?”

Kommentti: Reagan ei ilmeisesti ymmärrä, että sota EI ole vierasta rauhan pyrkimyksille — se on aina ollut täällä.

Tietääkö herra Reagan jotain, minkä me tiedämme, mutta suuri yleisö ei tiedä siitä, mitä tapahtuu ja mitä tulee tapahtumaan seuraavien viiden vuoden aikana?

Olentojen yleiset tyypit

Harmaita tiedetään olevan kolmea eri tyyppiä:

 • Harmaa 1: Metrin pitkä. Suuri pää. Suuret viistot silmät. Palvovat teknologiaa eivätkä välitä meistä. Strieberin ”Communion”-teoksessa popularisoitu tyyppi.
 • Harmaa 2: Sama yleisilme, joskin sormien asettelu on erilainen ja kasvot hieman erilaiset. Hienostuneempi kuin Harmaa 1. Heillä on jonkin verran tervettä järkeä ja he ovat hieman passiivisia. Ei tiedetä, tarvitsevatko ne Harmaa 1:n tarvitsemia eritteitä.
 • Harmaa 3: Sama perustyyppi. Huulet ohuemmat. Alisteinen kahdelle muulle tyypille.

Muita olentoja, joiden tiedetään liikkuvan tällä planeetalla:

 • Vaaleat/ruotsalaiset/pohjoismaiset: Tunnetaan millä tahansa näistä nimistä. Samanlaisia kuin me. Vaaleat hiukset, siniset silmät. Eivät riko sekaantumattomuuslakia auttaakseen meitä. Puuttuisivat vain, jos harmaiden toiminta vaikuttaisi maailmankaikkeuden muihin osiin.
 • Ulottuvuuksien väliset: Entiteetit, jotka voivat ottaa erilaisia muotoja. Periaatteessa rauhanomaisia.
 • Lyhyet humanoidit: 0,5-0,75m pitkiä, ihon väri sinertävä. Nähdään melko usein Meksikossa lähellä Chihuahuaa.
 • Karvaiset kääpiöt: 1,5 metriä pitkiä. Painavat noin 35 kiloa. Karvaisia. Neutraaleja. Kunnioittavat älyllistä elämää.
 • Erittäin pitkä rotu: Näyttävät meiltä, mutta ovat 2-2,5m pitkiä. Yhdistetty ruotsalaisten kanssa.
 • Pohjoismaiset kloonit: Näyttävät samanlaisilta kuin me, mutta heidän ihonsa on harmaa. Nämä ovat harmaiden luomia droneja. Lapsen kaltainen mentaliteetti.
 • Miehet mustissa (MIB): Itämaisia tai oliivin värisiä. Silmät herkät valolle. Silmissä on pystysuorat pupillit. Joillakin tyypeillä hyvin vaalea iho. Eivät sopeudu helposti sosiaalisiin malleihimme. Pukeutuvat yleensä mustiin vaatteisiin, ajavat mustilla autoilla ja käyttävät aurinkolaseja. Ryhmissä pukeutuvat kaikki samalla tavalla. Joskus ajantaju sekaisin. Eivät kestä psykologista ”vetkuttelua” tai keskeytyksiä suunnitelmiinsa. Pelottelevat usein UFO-todistajia ja esiintyvät hallituksen virkamiehinä. Vastaavat meidän CIA:ta. Toisesta galaksista.

Vaikka maailmassa vierailee tällä hetkellä noin 40 tai enemmän tunnettua muukalaistyyppiä, nämä ovat yleisimmin havaitut tyypit.

Lainaus teoksesta: ”UFO Contact from Undersea” (Sanchez/Stevens)

Istunto 1: Regressioistunto, Filiberto Cardenas (kohde)

Tapahtumapäivä: 3. tammikuuta 1979 UFO CEIII.
Regressioistuntojen aikana saatiin esiin seuraavat tiedot:

1. Kohde vietiin yhteen kolmesta pyramidin perustasta. Kaksi pyramiditukikohtaa on meren alla, yksi maalla. Kohde vietiin tukikohtaan Berinin ja Santiagon välillä Chilen rannikolla. Toinen vedenalainen tukikohta on Atlantilla määrittelemättömässä paikassa. Tukikohtaan mentiin vedenalaisen tunnelin kautta. Muukalaiset ilmoittivat olleensa siellä tuolloin 36 kuukautta.

2. Muukalaiset kertoivat kohdehenkilölle, että siellä oli kuusi (6) muuta henkilöä, joihin muukalaiset olivat ottaneet yhteyttä.

3. Koehenkilö totesi, että avaruusolennot ilmaisivat, että he aikoivat lopulta tehdä itsensä tunnetuksi maailmalle.

4. Avaruusolennot totesivat, että he kontrolloivat kiinalaisia ja että he ovat toimittaneet kiinalaisille laitteen, joka voi ”halvaannuttaa kunnat ja kaupungit kokonaan”.

5. Avaruusolennot totesivat, että laite tulee aiheuttamaan muutoksen, joka ”tulee olemaan jotain, mitä maailma ei voi odottaa”. Kiinalaisten on määrä aiheuttaa tiettyjä tarkemmin määrittelemättömiä muutoksia, ja että noissa muutoksissa ”negatiiviset ihmiset katoavat”.

6. Koehenkilö muistaa nähneensä (tulevaisuudessa) kohtauksia, joissa ihmiset juoksevat sekaisin pitkin teitä, ja että katastrofi on tulossa.

7. Vedenalaisen tunnelin yksityiskohdat kuvataan ” lujitetun veden” seinämiksi, ei kallioksi. Alus ilmeisesti synnytti voimakentän, joka torjui vettä sen ympärillä.

8. Muukalaisten oletetaan asentaneen koehenkilön päähän laitteita. Myöhemmät röntgenkuvat eivät paljastaneet mitään.

(Istunto 3)

1. Ensimmäinen kontakti näihin muukalaisryhmiin alkoi 4000 vuotta sitten.

2. On kulunut tuhansia vuosia siitä, kun tämä ryhmä viimeksi laskeutui maahan.

3. Jos edistys maan päällä ei jatku, avaruusolennot käyttävät voimakkaampia mielenosoituksia saadakseen asiansa selväksi, että meidän on saatava rauha ja edistys.

4. Yhdysvaltain turvallisuus- ja tiedustelupalvelut kuulustelivat kohdehenkilöä 15 päivän ajan tapahtumien jälkeen.

5. Muukalaisilta saadut tiedot liittyivät myös ”tiettyjen maanpäällisten voimien suunnitelmiin sisältyvään julmuuteen”.

6. Kohde oli seitsemänvuotias, kun kontakti avaruusolentoihin tapahtui ensimmäisen kerran.

7. Muukalaisilla on kyky dematerialisoida aluksensa.

8. Avaruusolennot totesivat, että meidän tulisi varoa muita avaruusolentoryhmiä, jotka esiintyvät hyvässä valossa, mutta jos ne pyrkivät ”huonoihin tavoitteisiin meitä vastaan, ne voivat tehdä kaksi asiaa. He voisivat tuhota tämän planeetan samoilla aseilla, joita tällä planeetalla on, tai päinvastoin kuljettaa pois kaikki aseemme yhdellä operaatiolla, mikä ei veisi kuin 20 minuuttia ajastamme. Ne voivat olla näkyvissä tai olla näkymättömissä, ihan miten vain.”

9. Tekstissä viitataan 81 muuhun risteytykseen (negatiivisista) avaruusolennoista, jotka ovat suorittaneet tehtäviä maapallolla. Puoliksi avaruusolento, puoliksi maan asukas = risteytys.

10. Muukalaiset puhuivat suurten maa-alueiden ja kokonaisten kaupunkien katoamisesta [sic]. Mexico City ja Kalifornian suuret kaupungit.

Historia ja operaatiot — Operaatio Troijan hevonen

Lentävien lautasten huvittava pieni mysteeri kehittyy hitaasti monimutkaiseksi sarjaksi yhteensattumia ja paradokseja, kun sukellamme yhä syvemmälle ja syvemmälle tietoihin, emme sulje mitään pois ja tarkastelemme kaikkea niin objektiivisesti kuin mahdollista.

Taivaamme on kautta historian ollut täynnä ”Troijan hevosia”, ja kuten alkuperäinen Troijan hevonen, ne näyttäisivät kätkevän sisäänsä vihamielisen tarkoituksen.

Useat tosiasiat ovat nyt ilmeisiä:

 • Kohteet ovat aina päättäneet toimia salamyhkäisesti, valiten salaperäisesti pimeän ajan salaperäistä toimintaansa varten harvaan asutuilla alueilla, joissa mahdollisuus tulla havaituksi on vähäinen.
 • Vihamielisyyttä tukee myös se, että kohteet ovat useimmiten esiintyneet muodoissa, jotka voimme helposti hyväksyä ja selittää omaksi tyydytykseksemme — ilmalaivoista meteoreihin ja tavanomaisilta näyttäviin lentokoneisiin.
 • Epätavallisen muotoiset kohteet muodostavat epäilemättä harhaanjohtavan vähemmistön kaikista ilmakehässämme lentelevistä parafyysisistä kohteista.

Toisin sanoen lentävät lautaset eivät ole lainkaan sitä, mitä olemme toivoneet niiden olevan. Ne ovat osa jotain muuta. John A. Keel kutsui tuota jotain muuta ”Troijan hevoseksi”.

Kun todella perehtyy UFO-kirjallisuuteen, käy helposti selväksi, että ylimaalliset ihmiset välittivät tarkoituksellisesti sellaista vaikutelmaa, joka sopisi tuon ajan käytettävissä olevaan viitekehykseen.

Vuoteen 1848 asti ilmiö käytti jatkuvasti uskonnollista viitekehystä. Kun ihmisen teknologia kehittyi, monet vanhat uskomukset hylättiin, ja ”ilmiön” oli pakko päivittää ilmenemismuotojaan ja luoda uusia viitekehyksiä. Vuonna 1947 ei nähty enempää kohteita kuin mitä oli nähty vuonna 1847. Näimme ne yksinkertaisesti uudella tavalla. Meidän kanssamme pelattiin uutta peliä.

On syntynyt uusi peli: artefakti- tai laitteistopeli. Ilmiö on aina pakottanut meitä istuttamalla vääriä todisteita kaikkialle maisemaan.

UFO-kultistit vangitsivat itsensä toivottomaan tilanteeseen lähes alusta alkaen. Useimpien laskeutumisten ilmeisenä tarkoituksena näyttää olleen edistää uskoa viitekehykseen, ei antaa absoluuttista todistetta viitekehyksen aitoudesta.

Fyysiset todisteet

Kaikenlaista romua on pudonnut taivaalta kautta historian. Ivan T. Sandersonilla on arkistossaan laajoja luetteloita, jotka ulottuvat roomalaisaikaan asti. Naurettavia asioita, kuten kivipilareita ja raskaita metallipyörästöjä, on pudonnut tyhjästä, ja on olemassa lukemattomia tapauksia, joissa jäälohkareita, joista jotkut painoivat satoja kiloja, on pudonnut ympäri planeettaa. Lentävät lautaset ovat sylkeneet kaikenlaista roskaa ympäri maisemaa. Lähes kaikissa tapauksissa nämä materiaalit osoittautuvat aina tavallisiksi maallisiksi aineiksi, kuten magnesiumiksi, alumiiniksi, kromiksi ja jopa tavalliseksi tinaksi. Jokainen näistä tapauksista antaa skeptikoille uusia ammuksia.

Salaperäisiä onttoja palloja on myös pudonnut taivaalta eri puolilla maailmaa. Australian autiomaasta löydettiin kolme tällaista palloa vuonna 1963. Ne olivat halkaisijaltaan noin 14 tuumaa, ja niissä oli kiiltävä kiillotettu pinta. Ponnistelut pallojen avaamiseksi epäonnistuivat, ja ne luovutettiin USAF:lle. Muita metallipalloja on pudonnut taivaalta Meksikossa (1967) ja Conwayssä, Arkansasissa (1967). Meksikolainen teräspallo tunnistettiin titaaniksi, Arkansasissa oli teräskuula.

Pienempiä värillisiä palloja löytyi hajallaan Ranskan maaseudulta vuosina 1966-67, aivan kuin siellä olisi satanut palloja. Mistä kaikki tämä kama on peräisin? Samasta paikasta kuin kivipilarit ja jäälohkareet. Lukemattomat tapaukset kosketuksista ja laskeutumisista on huuhdeltu ufologisesta viemäristä alas tarkoituksellisten ”negatiivisten tekijöiden” vuoksi. Vilpittömät todistajat on itse asiassa pilattu, koska amatööri-ufotutkijat ovat syyttäneet heitä valehtelijoiksi ja pahemmaksi.

Toinen kiehtova peli, jota ufonautit pelaavat kiivaasti, on ”korjaus”-kikkailu. Vuodesta 1897 lähtien on ollut loputon virta tarinoita ja raportteja, monet luotettavien silminnäkijöiden kertomuksia siitä, kuinka he ovat kohdanneet maahan pudonneen UFOn ja havainneet sen matkustajien tekevän jonkinlaisia korjauksia. Kaikkien näiden tarinoiden perustiedot ovat niin samankaltaisia, että vaikuttaa siltä, että ufonautit noudattavat huolellisesti harjoiteltua menettelyä.

Yleisesti ottaen on olemassa kolme (3) olentotyyppiä, joita on havaittu UFOihin liittyen:

 • Normaalin näköiset ihmiset, myös naiset.
 • Itämaiset, tummaihoiset olennot.
 • Tunnistamattomia olentoja, jotka ovat todella yrittäneet piiloutua silminnäkijöiltä.

Kummallista kyllä, kun kaikki raportit ja tiedot on saatu, ilmiön laajuus ja raporttien ylivoimainen määrä kumoavat sen paikkansapitävyyden. Tapausten analyysi osoittaa, että lentävät lautaset eivät useimmissa tapauksissa ole vakaita koneita, jotka tarvitsevat polttoainetta, huoltoa ja logistista tukea. Suurin osa niistä on mitä todennäköisimmin energian transmutaatioita muista ulottuvuuksista, eikä niitä ole olemassa samalla tavalla kuin paperia jolle teksti on kirjoitettu.

UFO-ilmiö näyttää olevan suurelta osin subjektiivinen: toisin sanoen tietynlaiset ihmiset joutuvat siihen osallisiksi ja ilmiö itse asiassa manipuloi heitä samalla tavalla kuin se manipuloi materiaa. Nämä subjektiiviset kokemukset ovat tutkimuksemme kannalta paljon tärkeämpiä kuin ”satunnaiset” pinnalliset havainnot. Meidän on pakko unohtaa havainnot ja keskittyä kontaktien väitteisiin ja kokemuksiin.

Vuodesta 1882 lähtien on otettu tuhansia UFO-kuvia. On vain yksi ongelma. Hyvin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta yksikään UFO-kuva ei ole samanlainen. Havainnot pakottavat meidät kahteen hyväksymättömään vastaukseen:

 • Kaikki todistajat erehtyivät tai valehtelivat.
 • Jokin valtava tuntematon sivilisaatio ponnistelee kaikin voimin valmistaa tuhansia erilaisia UFOja ja lähettää ne kaikki planeetallemme.

Maailman hallitukset ovat avoimesti säilyttäneet ensimmäisen ehdotuksen muunnelmia. UFO-harrastajat hyväksyvät toisen. On olemassa kolmaskin ehdotus, joka ansaitsee jonkin verran huomiota: jotkut ”kovat” esineet ovat varmasti olemassa tilapäisinä materialisaatioina muista ulottuvuuksista. Ne jättävät maahan painaumia laskeutuessaan. Todistajat ovat koskeneet niitä ja jopa olleet niiden sisällä. Nämä ”kovat” esineet voivat olla houkutuslintuja, jotka peittävät ”pehmeiden” esineiden moninaisen toiminnan. ”Pehmeät” esineet ovat yksi mysteerin avaimista. On olemassa lukemattomia havaintoja esineistä, jotka ovat muuttaneet kokoaan ja muotoaan todistajien nähden, jotka usein saavat vaikutelman, että se oli elävä, että se ei käyttäytynyt lainkaan mekaanisen esineen tavoin.

Ei ole lainkaan epäilystäkään siitä, että on olemassa älykkyyksiä, jotka voivat manipuloida tai materialisoida minkä tahansa esineen ulottuvuuteemme. Katsotaanpa hetkeksi sähkömagneettista spektriä. Kuten tiedätte, visuaalinen spektrimme muodostaa pienen osan kokonaisuudesta. Katsokaa, mitä UFOihin liittyy:

Ultravioletti
Sininen______ UFON SAAPUMISKENTTÄ_____
Syaani____________________________________
Vihreä
Keltainen Valon näkyvä spektri
Punainen _________________________________
Magenta __________________________________
Infrapuna_____UFON POISTUMISKENTTÄ____
Lämpö
Radio

Jos suhteutatte tämän teille tuttuihin tapauksiin ulkonäön, spektrin siirtymisen lennon aikana jne. osalta, huomaatte yllä olevan kaavion sovellettavuuden.

Kun UFOt vakiintuvat ulottuvuuteemme, ne säteilevät energiaa kaikilla taajuuksilla ja muuttuvat hehkuvan valkoisiksi. Radikaalit manööverit edellyttävät taajuusmuutosta, joka tuottaa värimuutoksia. On mielenkiintoista huomata, että Blue Bookin raportissa nro 14 he korvasivat sanan ”sähkömagneettinen ilmiö” sanalla ”tuntematon” suurimmassa osassa näistä tapauksista. Miksi? Ei ole epäilystäkään siitä, että jälleen kerran on olemassa tilanne, jossa meillä on useita todellisuuksia myös UFO-alalla. On selvää, että emme ole tekemisissä satunnaisten ET-vierailijoiden kanssa. Siihen kaikkeen liittyy äärimmäinen tahallisuuselementti. Silpomiset alkoivat huhtikuussa 1897 Alexander Hamiltonin vasikan sieppauksella, jota useat ihmiset todistivat. Se on yksi vakio, joka on ollut kanssamme, joka ei ole muuttanut viitekehystä. Kuinka moni miettii niitä kolmea tummaihoista tietäjää, jotka ilmestyivät ennen Jeesuksen syntymää, kertoivat tapahtumasta ja katosivat jälleen. Kaikki tummaihoiset miehet kolmen ryhmissä. MIB. Se panee miettimään. Hmmmm.

Mysteerin kartoittaminen

No, tässä sitä taas ollaan. Kun otos on 33 prosenttia noin 10 000 tapauksesta eli noin 3330 tapausta, havaitsemme, että 730 tapausta on niin sanottua tyypin I tapausta, eli luotettavien todistajien havaitsemaa ja raportoimaa matalan tason kohdetta. Todettiin, että 2600 oli tyypin II kohteita, korkealla sijaitsevia kohteita, jotka esiintyivät hallitusti ja erosivat tavallisista lentokoneista ja luonnonilmiöistä. Havaintojen ajankohta riippuu siitä, missä päin olet. Jos olet maaseudulla, havainnot alkavat sopivasti klo 22 jälkeen. Asutulla alueella niitä olisi 2:n ja 4:n välisenä aikana. Jostain syystä monissa havaintoryppäissä keskiviikkona oli noin 20,5 % havainnoista. Hmmm.

Jos UFO-ilmiöllä (ja inhoan tuota sanaa) olisi puhtaasti psyykkinen perusta, luulisi, että lauantaina, jolloin ihmiset ovat tilastollisesti enemmän liikkeellä kuin keskiviikkona, olisi enemmän havaintoja. Kaikesta on tietysti merkittäviä poikkeuksia, joista yksi oli 16. elokuuta 1966 tapahtunut ”rypäs”, joka tapahtui tiistaina.

Ilmoitukset näyttävät keskittyvän valtioiden poliittisten rajojen sisäpuolelle, ikään kuin osavaltioita tutkittaisiin järjestelmällisesti rajalta toiselle. Jos UFO olisi luonnollinen tapahtuma, voisi odottaa muuta.

Tuhansia havaintoja voidaan sovittaa ”suuren ympyrän” reitille, ja usein päivämäärät ovat porrastettuja niin, että näyttää siltä, että ilmiö liikkuu järjestelmällisesti pisteestä pisteeseen.

Jokaisessa Yhdysvaltojen osavaltiossa on kahdesta kymmeneen ”ikkunaa”. Nämä ovat alueita, joilla UFOja esiintyy toistuvasti vuodesta toiseen. Esineet ilmestyvät näille paikoille ja kulkevat kursseja, jotka rajoittuvat sektoreille, joiden säde on noin 200 mailia. Suuri ympyrä Kanadasta (jota ei pidä sekoittaa perinteiseen suurpiiriin) luoteeseen keskiosavaltioiden läpi ja takaisin Koillis-Kanadaan on suuri ikkuna. Tämän ympyrän sisällä on satoja pienempiä ikkunoita. Toinen suuri ikkuna sijaitsee Meksikonlahdella ja kattaa suuren osan Meksikosta, Teksasista ja lounaasta.

Kuten aiemmin mainittiin, monet ikkunat keskittyvät suoraan magneettisen poikkeaman alueelle.

UFOt näyttävät kokoontuvan näillä ikkunoiden alueilla korkeimmille saatavilla oleville kukkuloille. Ne tulevat näkyviin näissä keskuksissa, ja sitten ne säteilevät ulospäin kulkien joskus 100-200 mailia ennen kuin katoavat jälleen.

Laiminlyötyjen ja huomiotta jätettyjen UFO-tietojen suurten kasojen joukosta löytyy satoja ”mini-ihmisten” kertomuksia. Näitä julkaistaan hyvin harvoin missään, koska ne ovat yleensä niin uskomattomia. Useimmat niistä ovat identtisiä menneen ajan keiju- ja tonttutarinoiden kanssa. Näiden tapahtumien todistajat voivat kokea sidekalvotulehdusta, akinesiaa (halvaantumista), muistinmenetystä ja muita vaikutuksia, joita tavanomaisempien tapahtumien todistajat usein havaitsevat. Yksi merkittävä tapahtuma sattui Seattlessa, Washingtonissa, elokuun loppupuolella vuonna 1965. Eräs nainen heräsi noin kello 2 aamulla ja huomasi, että hän ei pystynyt liikuttamaan lihasta eikä päästämään ääntäkään. Hänen ikkunansa oli auki, ja yhtäkkiä pieni, jalkapallon kokoinen tylsänharmaa esine leijui ikkunan läpi ja leijui maton päällä lähellä hänen sänkyään. Esineestä laskeutui kolme jalkaa, ja se laskeutui lattialle. Siitä jatkui pieni luiska, ja viisi tai kuusi pikkuruista ihmistä kiipesi ulos ja näytti tekevän jonkinlaisia korjaustöitä esineeseen. Heillä oli tiukat vaatteet. Kun he olivat valmiit, he nousivat kyytiin, ja esine lähti lentoon ja purjehti ulos ikkunasta. Siinä vaiheessa hän pystyi liikkumaan. Tapausta tutki J. Russell Jenkins Seattlessa.

Voitte helposti ymmärtää, miksi juuri mitään tämäntyyppisiä tarinoita ei koskaan julkaista, paitsi okkultismiin suuntautuneessa kirjallisuudessa. Jos kuitenkin toivomme voivamme arvioida todellista UFO-tilannetta, meidän on tutkittava kaikki nämä tarinat. Emme voi oppia mitään tarkastelemalla vain niitä tapauksia, jotka ovat meille emotionaalisesti ja älyllisesti hyväksyttäviä.

AIKA on yksi tärkeimmistä näkökohdista UFO-asiassa. Sillä on outo mutta merkittävä rooli. Osa vastauksista ei ehkä löydy tähdistä vaan takan yläpuolella tikittävästä kellosta.

Maailmamme on kolmiulotteinen. Voimme liikkua moniin suuntiin näissä ulottuvuuksissa. Avaruutta ei ole olemassa, paitsi kun me teemme siitä olemassa olevan. Meille aineemme atomien välinen etäisyys on niin pieni, että se voidaan laskea vain hypoteettisilla mittauksilla. Jos kuitenkin asuisimme atomissa ja kokomme olisi suhteessa sen kokoon, etäisyys seuraavaan atomiin tuntuisi mahtavalta.

On olemassa toinenkin ihmisen tekemä mitta, jota kutsutaan ajaksi. Toisin kuin kolme muuta ulottuvuutta, aika on näennäisesti ansassa. Ajasta tulee meille hyvin todellista, ja näyttää siltä, ettemme voisi elää ilman sitä. Silti aikaa ei oikeastaan ole lainkaan olemassa. Tämä hetki on olemassa meille. Tarkoittaako tämä, että hetki on sama muille planeetoille?

UFO-ilmiö näyttää todellakin olevan hallittu. Se noudattaa älykkäitä malleja. Jos esineet itsessään ovat korkeampien energioiden ilmentymiä, niin jonkin on jotenkin manipuloitava noita energioita ja alennettava ne näkyviin taajuuksiin. Sen lisäksi, että ne siirtyvät näkyviin taajuuksiin, ne ottavat muotoja, jotka vaikuttavat meistä fyysisiltä ja todellisilta, ja ne suorittavat toimia, jotka vaikuttavat älykkäiltä.

Näin pääsemme alkulähteeseen. Alkulähteen on oltava älykkään energian muoto, joka toimii taajuusspektrin korkeimmassa mahdollisessa kohdassa. Jos tällaista energiaa ylipäätään on olemassa, se saattaa läpäistä koko maailmankaikkeuden ja pitää yhtä lailla hallussaan kaikkia sen osia. Koska sen taajuus on hyvin korkea, niin korkea, että energiahiukkaset ovat käytännössä pysähtyneet, alkulähteellä ei ole tarvetta täydentää itseään millään tavalla, jonka ympäristötieteemme hyväksyisivät. Se voisi itse asiassa luoda ja tuhota materiaa manipuloimalla alempia energioita. Se olisi ajaton, koska se on olemassa kaikkien aikakenttien ulkopuolella. Se olisi ääretön, koska sitä ei rajoita kolmiulotteinen ”avaruus”.

Lapset. Lapset sopivat hyvin tähän, ja he ovat aina sopineet. Lapsen mieli, erityisesti ennen niin sanottua järki-ikää, jolloin logiikkapiirit alkavat muotoutua, on selkeä väline, avoin ja mielipiteiden ja johtopäätösten vaikutuksen alainen. Tämä on tärkeä seikka UFO-mysteerin kannalta.

Ehkä jos olisimme puhtaassa energiatilassa, jokainen energiahiukkanen toimisi itsessään synapsi, ja informaatio voitaisiin tallentaa pienellä taajuuden muutoksella. Esimerkiksi kaikki ruusun muistinpätkät tallentuisivat yhdelle taajuudelle, ja koko energiamuoto voisi virittäytyä tuohon muistiin taajuuksia säätämällä, kuten me voisimme säätää radiovastaanotinta. Toisin sanoen mitään monimutkaisia virtapiirejä ei tarvittaisi. Mitään kehoa ei tarvittaisi. Energiamallit eivät tarvitsisi aineellista muotoa. Se läpäisisi koko maailmankaikkeuden. Se voisi ympäröidä teidät täysin juuri tällä hetkellä ja olla tietoinen kaikista aivojenne läpi kulkevista heikoista matalan energian impulsseista. Halutessaan se voisi hallita näitä impulsseja ja siten ajatuksiasi. Ihminen on aina ollut tietoinen tästä älykkäästä energiasta tai voimasta. Hän on aina palvonut sitä.

Ensimmäinen johtopäätöksemme on, että UFOt ovat peräisin oman aikakehyksemme tai aikasyklimme ulkopuolelta. Toinen johtopäätöksemme on, että alkulähde tuntee täysin ennalta ihmisten tapahtumat ja jopa yksittäiset elämät. Koska aika ja avaruus eivät ole absoluuttisia, nämä kaksi johtopäätöstä ovat yhteensopivia.

Kyse on siitä, että kaikki inhimilliset tapahtumat tapahtuvat samanaikaisesti, kun niitä tarkastelee suurempi älykkyys. Jos suurempi älykkyys haluaa kommunikoida alemman muodon kanssa, syntyy kaikenlaisia ongelmia. Viestintä on toteutettava tavalla, joka on alemmalle elämänmuodolle mielekäs ja ymmärrettävä. On löydettävä ja käytettävä hyväksyttävää viitekehystä.

UFO-ilmiöt, erityisesti ”pehmeät” ilmiöt, ovat usein heijastavia; toisin sanoen havaitut ilmentymät näyttävät olevan tarkoituksellisesti räätälöityjä ja sovitettuja todistajien yksilöllisiin uskomuksiin ja asenteisiin. Yhteydenottajille annetaan tietoa, joka useimmissa tapauksissa vastaa heidän uskomuksiaan. UFO-tutkijat, jotka keskittyvät yhteen tiettyyn näkökohtaan tai teoriaan, löytävät itsensä näennäisen luotettavien raporttien suuren määrän keskeltä, jotka näyttävät vahvistavan kyseistä teoriaa.

John Keelin laajat kokemukset tästä heijastustekijästä saivat hänet tekemään outoja kokeita, jotka vahvistivat, että suuri osa raportoiduista tiedoista on keksittyjä ja tarkoituksellisesti vääriä. Todistajat eivät ole tekijöitä, vaan ainoastaan uhreja.

Kaiken tämän väärän tiedon ilmeinen tarkoitus on moninainen. Suuri osa niistä on tarkoitettu hämmennyksen ja harhautuksen aikaansaamiseksi. Joitakin niistä on käytetty tukemaan tiettyjä uskomuksia, jotka olivat virheellisiä mutta jotka toimivat ponnahduslautana kohti korkeampaa, monimutkaisempaa totuutta. Kokonaisia sukupolvia on tullut ja mennyt uskoen iloisesti väärään tietoon tietämättä, että he olivat vain lenkkejä ketjussa.

Jos kaikki ymmärrettäisiin liian pian, saattaisimme murtua totuuden painon alla. Tämä maa on täynnä ikkunoita noihin muihin näkymättömiin maailmoihin. Jos meillä olisi välineet niiden havaitsemiseen, huomaisimme, että nämä ikkunat ovat superkorkeataajuisten aaltojen — muinaisten tarujen ”säteiden” — polttopisteitä. Nämä säteet saattavat tulla Orionilta tai Plejadeilta, kuten muinaiset väittivät, tai ne saattavat olla osa suurta voimaa, joka säteilee koko maailmankaikkeudesta. UFOt ovat antaneet meille todisteita siitä, että tällaisia säteitä on olemassa. Nyt meille kerrotaan hitaasti, miksi.

On myös ilmeistä, että jotkut entiteetit nauravat meidän kustannuksellamme. Kuten aiemmin mainittiin, kirjallisuus osoittaa, että ilmiö kultivoi varhaisten aikojen huolellista uskonnollista viitekehystä, aivan kuten nykyaikaiset ilmentymät ovat huolellisesti tukeneet maan ulkopuolista viitekehystä.

Entisaikojen paholaisen lähettiläät on korvattu salaperäisillä ”miehillä mustissa”. UFO-ilmiön tärkeä, mutta vähän tutkittu näkökohta on siis pikemminkin teologinen ja filosofinen kuin puhtaasti tieteellinen. Fyysikot ja tiedemiehet eivät voi koskaan ratkaista UFO-ongelmaa, elleivät he ole miehiä, jotka ovat perehtyneet myös muihin tieteenaloihin.

Maapallo oli vallattu ennen kuin ihminen saapui tai luotiin. Tämä on tärkeä seikka, joka on otettava huomioon. Alkuperäiset asukkaat olivat parafyysisiä ja heillä oli aineen muuntamisen voima. Ihminen oli tunkeilija. Väistämätön konflikti syntyi fyysisen ihmisen ja planeetan parafyysisten omistajien välille. Ihminen hyväksyi tulkinnan, jonka mukaan tämä konflikti raivosi hänen luojansa ja paholaisen välillä. Uskonnollinen näkemys on aina ollut, että paholainen on hyökännyt ihmisen kimppuun (yrittäen päästä hänestä eroon) aiheuttamalla hänelle tuhoa. On olemassa historiallisia ja nykyaikaisia todisteita siitä, että näin voi olla.

On mielenkiintoista, että parapsykologit ovat jo pitkään päätelleet, että kontaktien kokema halvaantuminen on osasyynä; että entiteetti saattaa materialisoitua hyödyntämällä havaitsijan itsensä energiaa.

John Keelillä on kansioissaan satoja tapauksia, joista osa on nyt pätevien psykiatrien tutkimia, joissa UFO-ilmiöstä pakkomielteisesti kiinnostuneet nuoret miehet ja naiset ovat kokeneet pelottavia vierailuja ilmestysten luona, joita ovat seuranneet salaperäiset mustat Cadillacit, jotka ovat ilmestyneet ja kadonneet yhtäkkiä, ja jotka ovat pelästyneet niin, että ovat joutuneet lopettamaan UFOjen jahtaamisen. Ilmiö on jälleen luonteeltaan heijastava; mitä enemmän uhri pelkää, sitä enemmän ilmenemismuodot kiihtyvät. Ajatelkaa sitä.

Kolikon kääntöpuoli

Luonnossa on tasapaino, ja myös UFO-kuvassa näyttää olevan tasapaino. Ihmisiä on todella kuollut altistuttuaan UFOjen gamma- ja UV-säteilylle. Mutta toiset ihmiset ovat itse asiassa parantaneet sairautensa vastaavilla säteillä. Okkultistinen kirjallisuus on täynnä tämäntyyppisiä kertomuksia.

Lukuun ottamatta niitä, jotka saatetaan rakentaa erityisesti incubus- ja sukkubus-toimintaa varten, näyttää todellakin siltä, että ”enkelimme” ja ”avaruusmiehemme” tulevat monissa tapauksissa maailmasta, jossa on seksiä — ja hyvin todennäköisesti maailmasta, jossa ei ole järjestäytynyttä yhteiskuntaa; maailmasta, jossa kukin yksilö on vain kokonaisuuden yksikkö ja jota kokonaisuuden kollektiivinen älykkyys tai energiamassa hallitsee täysin. Toisin sanoen näillä olennoilla, tai ainakin joillakin niistä, ei ole vapaata tahtoa. He ovat hyvin korkeatasoisia orjia. Usein he yrittävät välittää tämän havaitsijoille lausumillaan: ”Me olemme yhtä”, ”Me olemme orjuudessa”.

Meillä on edessämme suuri tehtävä, kun yritämme eristää UFO-ilmiön suuremmasta ja tärkeämmästä ”kokonaiskuvasta”, kokonaistilanteesta, josta UFOt ovat vain pieni osa.

Elementtiolennot ovat toinen osa sitä maailmaa, jossa elämme. Lapset näkevät niitä enemmän kuin aikuiset, ehkä edellä kuvatuista syistä. Historialliset merkinnät osoittavat varmasti, että pieniä ihmisiä on aina ollut kaikkialla tällä planeetalla; että niillä on lentämisen voima, näkymättömyyden voima ja vaihtelevassa määrin voima hallita ja kontrolloida ihmismieltä. Lähes jokaisesta kulttuurista löytyy kertomuksia pienistä humanoideista, joilla on yliluonnollisia voimia.

Ilmiöt ovat pysyneet samoina läpi historian. Vain tulkintamme näistä tapahtumista ovat muuttuneet. Se synnytti spiritismin, joka oli kukoistuskaudellaan 1850- ja 1860-luvuilla, ja se oli vain yksi yhteydenpitomuoto maan ulkopuolisten ja meidän välillemme.

UFO-läpimurrot ovat myös samansuuntaisia poltergeist-tapausten puhkeamisen kanssa. Kaikki liittyy toisiinsa.

Jos oletetaan, että jokainen löydetty historiallinen raportti edustaa suurempaa määrää julkaisemattomia tai löytämättömiä raportteja, aivan kuten nykyiset UFO-raportit edustavat keskimäärin 250 raportoimatonta tai julkaisematonta havaintoa, voimme päätellä, että ryppäitä oli olemassa esimerkiksi vuosina 1820, 1834, 1844, 1846 ja 1849. Huomaamme myös, että poltergeistejä esiintyi vuosina 1835, 1846 ja 1849.

1800-luvun edetessä raportointi parani, ja pystymme tekemään tarkempia korrelaatioita. Vuonna 1850 esiintyi UFO-ilmiö, ja myös poltergeistitapauksia oli useita. Suurempi poltergeist-epidemia puhkesi vuonna 1867, kun vuosina 1863-64 oli sattunut useita tapauksia. UFO-toiminta kiihtyi vuodesta 1870 alkaen, ja vuosina 1872, 1877 ja 1879 olii merkittäviä tapauksia. 1880-luvulla tapahtui suuri räjähdysmäinen räjähdys kaikenlaisten ilmiöiden, kuten ihmisten äkillisten katoamisten, lisääntyminen. Poltergeist-tapauksia oli tuolla vuosikymmenellä runsaasti, erityisesti suurina rypäsvuosina 1883 ja 1885.

Astrofyysikko Morris K. Jessup nimitti vuosia 1877-87 ”uskomattomaksi vuosikymmeneksi” tutkittuaan tuon ajan tähtitieteellisiä lehtiä. Tähtitieteilijät tekivät noina vuosina joitakin merkittäviä löytöjä. Marsin aiemmin havaitsemattomat satelliitit ilmestyivät näkyviin vuonna 1877, kuuhun ilmestyi uusia kraattereita, ja kaikenlaisia outoja esineitä leijaili yläilmakehässä.

Transsi-ilmiö ansaitsee perusteellisen tutkimuksen, koska niin monet sen näkökohdat liittyvät suoraan kontakti-ilmiöön. Molemmista löytyy samoja ristiriitaisuuksia. Näyttää siltä, että toiminnassa on sekä hyviä että pahoja voimia. Hyvät tarttuvat ihmisiin, joilla on erityisen vastaanottavainen mieli, ja tekevät heistä transsimedioita, ja pahat käyttävät samoja menetelmiä kontaktien mielen peukaloimiseen ja jopa epäsuoraan murhaan. Koska tämäntyyppisiä tapauksia voidaan jäljittää kautta historian, näyttää todennäköiseltä, että nämä voimat ovat aina olleet täällä planeetalla. Välittävätkö ylimaalliset todella meistä? On paljon todisteita, jotka viittaavat siihen, että he eivät välitä. He välittävät vain siinä määrin, että voimme täyttää arvoituksellisen käyttötarkoituksemme heille.

Viimeisten 150 vuoden aikana on ollut lukemattomia psyykkisiä huijauksia, ja monet niistä ovat samansuuntaisia kuin UFO-huijaukset. Ufologiassa joudumme kamppailemaan teini-ikäisten kuumailmapallojen kanssa, ja psyykkisissä ilmiöissä joudumme olemaan huolissamme nuorista, jotka ampuvat kiviä taloihin. UFO-havaintoja on kuitenkin enemmän kuin muovipalloja, ja poltergeistejä, jotka heittelevät kiviä olohuoneisiin, on enemmän kuin villiintyneitä nuoria, joilla on ritsat. Ylimaallisia olentoja on myös enemmän kuin okkultistit tai UFO-tutkijat voivat edes uneksia.

Jättimäiset siivekkäät olennot, joita yleensä kuvataan päättömiksi, ovat olennainen osa UFO-ilmiötä. Siivekkäitä ihmismuotoja on nähty lentämässä monilla maailman alueilla. John A. Keel kirjoitti kirjan nimeltä ”Mothman Prophecies” ja Gray Barker kirjan nimeltä ”The Silver Bridge”, joissa käsitellään yksityiskohtia. Niitä kuvataan yleensä siten, että niillä on palavat punaiset silmät syvällä hartioissaan.

Toukokuun 13. päivänä 1917 kolme portugalilaistyttöä oli Cova da Iria -nimisen paikan niityillä Fatiman ulkopuolella Portugalissa, kun he näkivät kirkkaalla taivaalla valon välähdyksen. He juoksivat suojaan puun alle ja luulivat sen olevan salama. Kun he pääsivät puun luokse, he pysähtyivät hämmästyneinä, sillä siellä leijui aivan lähistöllä olevan kolmen metrin korkuisen ikivihreän yläpuolella loistava valopallo.

Tämän pallon sisällä oli hohtavan valkoiseen kaapuun pukeutunut olento, jonka valon kasvot häikäisivät ja satuttivat silmiä.

Hahmo ilmoitti olevansa taivaasta ja pyysi tyttöjä tulemaan sinne 13. päivänä kuuden kuukauden ajan peräkkäin. Lokakuun 13. päivänä 1917 paikalle oli kokoontunut arviolta 70 000 ihmistä. Yhtäkkiä väkijoukko huusi, sillä pilvien läpi tuli jotain: valtava hopeinen kiekko, joka pyöri nopeasti laskeutuessaan kohti väkijoukkoa. Se näytti vaihtavan väriä, käyden läpi koko spektrin. Tämä pyöriminen jatkui kymmenen minuuttia. Kilometrien päässä muutkin katselivat samaa esinettä.

Fatiman tapaus oli ilmeisesti huolellisesti suunniteltu ja tarkoituksellisesti toteutettu mielenosoitus. Fatiman tärkeimmät profetiat oli kirjoitettu muistiin ja sinetöity kirjekuoreen, ja ne oli luovutettu Vatikaanille. Niiden oli määrä paljastua maailmalle vuonna 1960. Fatiman salaisuus? Yksi paavi murhattiin vain 30 päivän virassaolon jälkeen, kun Vatikaani uskoi hänen paljastavan sen. Sen sanotaan olevan ennustus maailmanlopusta. Näytös oli siis epäonnistunut, mitä tulee maanpäällisiin olentoihin. Tällaiset demonstraatiot osoittautuivat erittäin tehokkaiksi Raamatun aikoina, mutta ajat olivat muuttumassa ja uusia menetelmiä tarvittiin.

Fatiman kaltainen tapahtuma järjestettiin Garabandalissa 2. heinäkuuta 1961. Vielä hätkähdyttävämpää oli se, että entiteetin oikealla puolella he näkivät ”punaisen tulen neliön, joka kehysti kolmion, jossa oli silmä ja jotain kirjoitusta. Kirjoitus oli vanhaa itämaista kirjoitusasua”. Kolmas silmä. Emmekö ole kuulleet siitä ennenkin?

Muistatteko Kolmannen Silmän kansakunnan — MIB:t jne?

KIRJOITTAJAN LISÄYS

Gravitaatiovoimanlähde

No, olen päässyt näin pitkälle selittäessäni teille joitakin asioita. Voisin yhtä hyvin siirtyä suosikkiaiheeseeni — gravitaatiokuljetukseen. Paras paikka aloittaa on erään henkilökohtaisen tuttavani ponnistelut, jonka minulla oli onni tavata Englannissa — herra J. R. Searlin. Hänen tutkimuksensa painovoimapropulsiosta ovat osoittautuneet varsin paljastaviksi — hän on tehnyt sen, ja haluan kertoa teille siitä.

Vuonna 1949 hän oli Midlands Boardin palveluksessa elektroniikka-asentajana. Hän oli hyvin innostunut sähköstä, vaikka hänellä ei ollut muuta muodollista koulutusta aiheesta kuin mitä hänen työnsä edellytti. Koska hän ei tuntenut tavanomaisia käsityksiä sähköstä, hän tutki aihetta itse. Työskennellessään sähkömoottoreiden ja -generaattoreiden parissa hän huomasi, että pyörivät metalliosat tuottivat pienen sähkömotorisen voiman (EMF) — negatiivisen voiman ulospäin ja positiivisen voiman pyörimisakselin suuntaan.

Vuonna 1950 hän kokeili pyöriviä liukurenkaita ja mittasi pienen sähkömagneettisen voiman tavanomaisella mittarilla. Hän huomasi myös, että kun renkaat pyörivät vapaasti ja sähkövirtaa ei otettu, hänen hiuksensa kihartuivat. Hänen johtopäätöksensä olivat, että metallissa olevat vapaat elektronit pyörivät ulos keskipakovoiman vaikutuksesta, jonka metallissa oleva staattinen kenttä synnyttää. Sitten hän päätti rakentaa generaattorin samalla periaatteella.

Siinä oli segmentoitu roottorikiekko, joka kulki sähkömagneettien läpi sen kehällä. Sähkömagneetit saivat virtaa roottorista, ja niiden tarkoituksena oli lisätä sähkömagneettista voimaa.

Vuoteen 1952 mennessä oli rakennettu ensimmäinen generaattori, jonka halkaisija oli noin kolme metriä. Searl ja hänen ystävänsä testasivat sitä ulkona. Ankkuri saatiin liikkeelle pienellä moottorilla. Laite tuotti odotetun sähkötehon, mutta odottamattoman korkealla potentiaalilla. Suhteellisen alhaisilla ankkurin nopeuksilla saatiin aikaan 10^5 voltin suuruusluokkaa oleva potentiaali, kuten lähistöllä oleviin esineisiin kohdistuneet staattiset vaikutukset osoittivat.

Sitten tapahtui todella odottamaton asia. Kun generaattori vielä kiihtyi, se nousi ja kohosi noin 15 metrin korkeuteen maanpinnasta, jolloin sen ja moottorin välinen yhteys katkesi. Siellä se pysyi jonkin aikaa, kiihtyen edelleen ja ympäröimällä itsensä vaaleanpunaisella hehkulla. Tämä osoitti ilman ionisoitumista paljon pienemmässä, noin 10^-3 mmHg:n paineessa. Mielenkiintoisempi oli sivuvaikutus, joka sai paikalliset radiovastaanottimet syttymään itsestään. Lopulta koko generaattori kiihtyi fantastista vauhtia ja sen uskotaan lähteneen avaruuteen.

Tuon päivän jälkeen Searl ja muut ovat valmistaneet noin kymmenen tai useampia pieniä lentäviä aluksia, joista osa on kadonnut samalla tavalla, ja kehittäneet jonkinlaisen hallintakeinon. Suurempia aluksia on rakennettu — joitakin 12 jalan ja kaksi 30 jalan halkaisijaltaan.

Kun kone on ylittänyt tietyn potentiaalijännitteen kynnysarvon, energiantuotto ylittää syötetyn energian. Energiantuotto näyttää olevan lähes rajaton. Teimme siellä ollessani joitakin mittauksia, ja sikäli kuin pystyimme näkemään, arvioitu teho on jossain 10^13-10^15 watin tuntumassa. Kun kynnyspotentiaali, noin 10^13 volttia, ylittyy, generaattorista ja siihen liitetyistä osista tulee inertiapainottomia. Kiihtyessä poispäin maasta tapahtuu myös jonkin verran ”materiaryöppyä”, koska generaattorilla on taipumus viedä mukanaan hieman ”turvetta” mennessään.

Tapahtumien analysointi on melko helppoa. Generaattori aiheuttaa ”stressiä” ympäröivään tilaan. Tila hajoaa tuottaakseen magnetismia, joka lievittää jännitystä, mutta generaattori imee energian sivutuotteena, mikä vahvistaa kenttää.

Tässä vaiheessa on syytä huomata, että vain hyvin pieni määrä avaruuskankaasta kulkee aluksen läpi ja vielä pienempi määrä muuttuu energiaksi. Olen kuitenkin huomannut, että pienet muutokset eetterivoimissa johtavat suuriin fyysisiin vaikutuksiin. Se osoitettiin osuvasti, ja olin vaikuttunut.

Hiljattain herra Searl joutui (1987) tekemisiin viranomaisten kanssa, kun hän alkoi yksinkertaisesti tuottaa itse sähköä omaan taloonsa. Nyt hänellä ei ole kovin suurta taloa, mutta sähkölaitoksen johtokunta ei pitänyt siitä, että se oli menettänyt monopolinsa. Nyt hän asuu Birminghamissa salanimellä. Yksinkertaista, eikö?

 

Artikkelin julkaissut v-j-enterprises.com

Krill-arkistot: Tilanneraportti avaruusolentojen teknologiasta, osa 2

Tämä on toinen osa Krill-papereista. Ensimmäinen osa on luettavissa täältä.


Pohjoismaisen avaruusolennon havaintoja

Lokakuussa 1987 ufotutkija George Andrews sai onnistuneesti yhteyden yhteen pohjoismaiseen, joka ei ollut yhteydessä harmaisiin, erään kalifornialaisen naisen kautta. Seuraavassa esitetään avaruusolennon antamat kommentit:

”Jos olisitte kulttuuria, joka aikoisi hyökätä, ette tekisi sitä niin, että taivaalla näkyisi aluksia ja että vaarana olisi joutua tulituksen kohteeksi. Tällaiseen sodankäyntiin joutuvat vähemmän kehittyneet olennot. Aiheuttaisitte voimakasta hämmennystä ja erimielisyyttä pelkillä vihjauksilla läsnäolostanne — vihjauksilla, jotka [vuorostaan] aiheuttaisivat kiistanalaisia erimielisyyksiä.” Harmaat ovat salakavalia pikku paholaisia. Ne tekivät [meille] juuri sitä, mitä ne tekevät täällä [teille]. Ette ole hyökkäyksen partaalla. Ette ole keskellä hyökkäystä. Hyökkäys on jo tapahtunut. Se on vain loppuvaiheessa.

”Mihin te hyökkäisitte? [Tässä hän kuvailee harmaiden toimintasuunnitelmaa alusta alkaen.] Menisitte yhteiskunnan salaisimpiin yhteisöihin. Yhdysvaltojen tapauksessa soluttauduttaisiin CIA:han. Ottaisitte haltuunne osan heistä ja osan KGB:stä.

”Aiheuttaisitte suurta eripuraa ja erimielisyyttä suuren yleisön ryhmien välillä — jotkut ryhmät sanovat nähneensä UFOja, toiset taas sanovat: ’Ei, ei, tämä ei ole mahdollista.’ Sekoittaisitte kaksi suurta maata jatkuvaan idioottimaiseen filosofiseen erimielisyyteen niin, että samalla kun Neuvostoliitto ja Yhdysvallat taistelevat jatkuvasti edestakaisin siitä, kenellä on mikä pala aluetta tai hyökkääkö toinen Iraniin tai hyökkääkö toinen Afganistaniin tai mitä tahansa… purkaako jompikumpi yhden ydinkärjen vaiko toinen toisen ryhmän ydinkärkiä — istuisitte ja nauraisitte, jos teillä olisi kyky nauraa.

”Esittelisitte itsenne jollekin ryhmälle, joka suojelisi teitä [CIA tai MJ-12] luullen, että heillä olisi salaisempi ja täydellisempi tieto jostakin kuin kenelläkään muulla tällä planeetalla, ja he himoitsisivat teitä, ja te luottaisitte heidän omaan ahneuteensa, ja te luottaisitte heidän omaan massatyhmyyteensä, että heidät saataisiin ansaan. Ja tekisitte sen molemmille puolille.

”Näyttäytyisitte joillekin kansanjoukoille saadaksenne hallituksen [ryhmittymät] vielä enemmän mukaan yrittäessänne vaientaa heidät, pitääksenne heidät vieläkin kiireisempinä hiljentääksenne heidät ja yrittäessänne ’estää lisää tietoa ufoista tulemasta julki’. Saatte suuret massat tilaan, jossa he eivät luota hallitukseen. ’Voi, mikseivät he usko meitä? Miksi he eivät voi ymmärtää, että näitä asioita todella tapahtuu? Me emme ole hulluja!’

”Niinpä meillä olisi jatkuvasti taisteluita siitä, onko UFOja olemassa vai ei. Yleisö ja hallitus olisivat toistensa kurkussa. Kaksi suurta supervaltaa olisi vastakkain. Ja olisitte muodostaneet ryhmiä, kuten ”ne joilla on” — varakkaat mutta tyytyväiset — ja ”ne joilla ei ole”. Istuttaisitte massiivisen tyytymättömyyden siemenet.

”Lopulta voitte saada jonkinlaisen näytöksen aluksista, jotka laskeutuvat 1990-luvulla. Yksi tai kaksi. Kun ne ovat laskeutuneet, voitte olla varmoja, että ne ovat täydessä hallinnassa. Alkaisitte tehdä risteytyksiä ja lisää risteytyksiä, sukupolvi toisensa jälkeen.

”Lahjoisitte hallitusta muutamalla herkkupalalla — Star Wars -järjestelmällä. Kiusaatte ja vokottelette Neuvostoliittoa laserjärjestelmällä, joka on paljon hienompi kuin yksikään heidän omista tiedemiehistään voisi keksiä. Ja teillä on aina tuo hienovarainen vihjaus — juuri ja juuri tietoisuuden rajalla, etteivät UFOt näyttäisi liian uskottavalta, mutta silti pidätte sen salassa ja saisitte sen näyttämään niin hullulta, ettei kukaan uskoisi niitä. Kaiken kukkuraksi päästettäisiin valloilleen voimat, jotka haluaisivat tappaa heidät [UFO-kontaktin kokeneet], jos he paljastaisivat, että CIA käsittelee täsmälleen samoja asioita [kuin kontaktin uhri].

”Ehkä sadan tai kahdensadan vuoden kuluttua osa harmaista jopa fyysisesti sekoittuu, ja teillä saattaa olla joitakin olentoja, jotka ovat melko lailla harmaiden ja oman rotunne hybridejä. Toistaiseksi kaikki, mikä kulkee ympäriinsä, näyttää paljolti teiltä itseltänne. Se on yksinkertaisempaa. Se hillitsee joukkopaniikkia.

”Kaikki, joilla on kokemuksia heistä [harmaista], ovat erimielisiä hallituksen kanssa. Menemme loppuunsaatettuun vaiheeseen, maanjäristys maanjäristyksen jälkeen ja mullistus mullistuksen jälkeen.

”CIA:n sisäinen ydin on syvästi harmaiden hallinnassa. CIA näkee vuorovaikutuksen harmaiden kanssa tienä suurempiin tieteellisiin saavutuksiin.

”Yksi syy siihen, että näette niin paljon erilaisia UFOja, on se, että muut kulttuurit seuraavat niitä äärimmäisen kiinnostuneina. Muiden kulttuurien tutkijat saapuvat katsomaan. Harmaat eivät ole ottaneet haltuunsa ainoastaan tiedustelupalveluja, vaan he ovat ottaneet haltuunsa myös sen, mitä nuo virastot kutsuvat ’mielipuolisiksi marginaaliryhmiksi’.”

No, näin sanoivat pohjoismaalaiset. Kyseinen tietolähde antaa myös seuraavan kommentin:

”Perimmäinen paha on se psykologisen itsetyytyväisyyden naamioitu muoto, joka saa ihmisen noudattamaan ryhmäfilosofiaa sen sijaan, että tämä kaivaisi esiin omia näköalojaan. Heti kun hankit tietoisuuden siitä, että olet niinsanottu ’valittu erityisryhmä’, olet matkalla kohti lankeemusta. Se on tuhon siemen missä tahansa yhteiskunnassa ja missä tahansa kulttuurissa, ja se jättää sen haavoittuvaksi. Se on lopulta myös harmaiden tuho. He eivät näe virhettään — juuri se heikkous, johon he tarttuvat, on heidän oma luontainen heikkoutensa. Harmaan tai kulttihenkisen ”tähtihenkilön” tai CIA:n jäsenen muuttamisen yrittäminen on turhaa. Se tulee tapahtumaan, mutta kaikki aikanaan… Henki saa kenet tahansa nousemaan ylös ja olemaan eri mieltä jostakin, mikä on epätotta ja vääränlaista, joka tulee olemaan piikki harmaiden ja muiden heidän kanssaan liittoutuneiden voimien lihassa.”

Harmaiden miehityksen aikana he ovat perustaneet melkoisen määrän maanalaisia tukikohtia eri puolille maailmaa, erityisesti Yhdysvaltoihin. Yksi tällainen tukikohta (muiden samassa osavaltiossa sijaitsevien tukikohtien joukossa) on Archuleta Mesan alla, joka sijaitsee noin 2,5 mailia luoteeseen Dulcesta, New Mexicossa. Yksityiskohdat tuosta tukikohdasta ovat tulleet tietoon kahden lähteen kautta. Ensimmäinen lähde on naisen ja hänen poikansa sieppaus, jossa he todistivat vasikan poimimista biologisten materiaalien talteenottoa varten.

”Toukokuussa 1980 New Mexicon pohjoisosassa sattui erittäin mielenkiintoinen tapaus. Äiti ja hänen poikansa ajoivat maaseututietä lähellä Cimarronia, kun he havaitsivat kahden käsityöläisen olevan sieppaamassa vasikkaa. Molemmat siepattiin sitten ja vietiin erillisillä aluksilla maanalaiseen laitokseen, jossa nainen näki vasikan silpomisen. Naisen väitettiin myös havainneen sammioita, joissa oli naudan ruumiinosia kellumassa nesteessä, ja toisen sammion, jossa oli miespuolisen ihmisen ruumis. Nainen tutkittiin, ja lisäksi väitettiin, että hänen ja hänen poikansa kehoon oli istutettu pieniä metalliesineitä. Useampi kuin yksi lähde on ilmoittanut meille, että katseet ovat vahvistaneet näiden implanttien olemassaolon.”

Yllä oleva ote on Jim McCampbellin ja tohtori Paul Bennewitzin 13. heinäkuuta 1984 käymän keskustelun puhtaaksikirjoituksesta. Bennewitz raportoi, että äidin ja lapsen regressiivisen hypnoosin avulla (jota tarvitaan vain noin 30 prosentissa sieppaustapauksista)ja omien seurantatutkimustensa avulla (mukaan lukien tietokonepäätteensä kautta vastaanotetut viestit, jotka ovat näennäisesti UFO-aiheisesta lähteestä) hän pystyi määrittämään maanalaisen laitoksen sijainnin: kilometri maan alla Archuleta Mesan alapuolella Jicarilla Apache -intiaanireservaatissa lähellä Dulcea, New Mexicossa (vuodesta 1976 lähtien yksi silpomisista eniten kärsineistä alueista USA:ssa). Bennewitzin tietojen mukaan tätä laitosta käytetään yhdessä osana Yhdysvaltain hallituksen ja EBEjen välistä jatkuvaa yhteistyöohjelmaa.

Maanalaisia tukikohtia on myös Kirtlandin ja Hollomanin ilmatukikohdissa sekä lukuisissa muissa tukikohdissa eri puolilla maailmaa, kuten Bentwatersissa Englannissa.

Takaisin keskustelun alla olevaan tukikohtaan…. Kun Bennewitz oli kertonut ilmavoimien virkamiehille löytämistään asioista, matkalla alueelle paljastui seuraavaa:

Tukikohta sijaitsee 2,5 mailia Dulcesta luoteeseen, ja se on lähes kaupungin yläpuolella. Alueelle johtaa tasainen, 36 metriä leveä valtatie. Se on valtion tie. Siellä voi nähdä telemetriavaunuja ja rakennuksia, jotka ovat viisisivuisia ja joissa on kupoli. Kupolien vieressä havaittiin musta limusiini — CIA:n ajoneuvo. Nämä limusiinit ajavat sinut tieltä, jos yrität päästä alueelle. Pohjoisessa on laukaisupaikka. Siellä on kaksi hylättyä alusta; ne ovat 36 jalkaa pitkiä ja niillä on siivet, ja niissä voi nähdä happi- ja vetysäiliöitä. Kaupasta saadut alukset ovat atomikäyttöisiä, ja niissä on plutoniumpellettejä. Plutoniumin tankkaus tapahtuu Los Alamosissa. Tukikohta on ollut siellä vuodesta 1948.

Joitakin lautasia ohjaa NSA. Tukikohta on 1,2km pitkä ja helikoptereita menee sinne ja sieltä pois koko ajan. Kun tiedettiin, että Bennewitz tunsi tämän, silpomiset alueella loppuivat. Vuonna 1979 tapahtui jotain ja tukikohta suljettiin väliaikaisesti. Siellä oli riitaa aseista, ja väkemme ajettiin ulos. Muukalaiset tappoivat 66 ihmistä, ja 44 pääsi karkuun.

Yksi niistä ihmisistä, jotka itse asiassa pääsivät pakoon, oli CIA:n agentti, joka ennen lähtöä teki muistiinpanoja, valokuvia ja videonauhoja ja meni piiloon. Hän on piileskellyt siitä lähtien, ja kuuden kuukauden välein hän ottaa yhteyttä kuhunkin viiteen henkilöön, joille hän jätti kopioita materiaalista. Hänen ohjeidensa mukaan, jos hän ei ottaisi yhteyttä neljänä peräkkäisenä kontaktikertana, ihmiset voivat tehdä aineistolle mitä haluavat.

Tämä agentti soittaa MUFONin tuntemalle henkilölle. Jotenkin ”Dulce-papereiden” kuvaus saatiin julkaistua, ja monet tutkijat saivat sen joulukuussa 1987. ”Dulce-paperit” koostuivat 25 mustavalkoisesta valokuvasta, videonauhasta, jossa ei ollut dialogia, ja joukosta papereita, jotka sisälsivät teknistä tietoa yhteisesti miehitetystä (USA:n ja muukalaisten) laitoksesta, joka sijaitsi kilometrin päässä Archuleta Mesan alapuolella lähellä Dulcea, New Mexicossa. Laitos on edelleen olemassa ja toiminnassa. Uskotaan, että samantyyppisiä laitoksia on vielä neljä, joista yksi sijaitsee muutaman kilometrin päässä kaakkoon Groom Lakesta, Nevadassa.

”Yleinen kuvaus näiden paperien sisällöstä on, että ne sisältävät asiakirjoja, joissa käsitellään kuparia ja molybdeeniä, sekä asiakirjoja, joissa käsitellään magnesiumia ja kaliumia, mutta enimmäkseen asiakirjoja kuparista. Paperiarkkeja, joissa on kaavioita ja outoja diagrammeja. Papereita, joissa käsitellään UV-valoa ja gammasäteitä. Näissä papereissa kerrotaan, mitä avaruusolennot etsivät ja miten (karjasta otettua) verta käytetään. Muukalaiset näyttävät imevän atomeja syödäkseen. He laittavat kätensä vereen, ikään kuin sieni, saadakseen ravintoa. Ne eivät halua vain ruokaa, vaan nautojen ja ihmisten DNA:ta muutetaan. Ykköstyypin olento on koe-eläin. He osaavat muuttaa atomeja luodakseen tilapäisen ’melkein ihmisen’. Se on tehty eläinkudoksesta ja on riippuvainen tietokoneesta, joka simuloi muistia, muistia, jonka tietokone on ottanut toisesta ihmisestä. Kloonit. Melkein ihminen on hidas ja kömpelö. Todellisia ihmisiä käytetään koulutukseen, kokeisiin ja lisääntymiseen näiden ”melkein ihmisten” kanssa. Joitakin ihmisiä kidnapataan ja käytetään täysin hyväksi. Joitakin pidetään suurissa putkissa, ja heitä pidetään elossa meripihkan värisessä nesteessä.

”Joitakin ihmisiä aivopestään ja käytetään totuuden vääristelyyn. Joillakin miespuolisilla ihmisillä on korkea siittiöiden määrä, ja heitä pidetään elossa. Heidän siittiöitään käytetään DNA:n muuttamiseen ja sukupuolettoman olennon luomiseen, jota kutsutaan ’kakkostyypiksi’. Tämä sperma kasvatetaan jollain tavalla ja sitä muutetaan jälleen, ja se laitetaan kohtuun. Ne muistuttavat ”rumia ihmisiä” kasvaessaan, mutta näyttävät normaaleilta, kun ne ovat täysikasvuisia, mikä kestää vain muutaman kuukauden sikiövaiheesta.

”Niiden elinkaari on lyhyt, alle vuosi. Joitakin naarasihmisiä käytetään jalostukseen. Lukemattomat naiset ovat saaneet äkillisen keskenmenon noin kolme kuukautta raskauden jälkeen. Jotkut eivät koskaan tiedä olleensa raskaana, toiset muistavat yhteyden jollain tavalla. Sikiötä käytetään ykkös- ja kakkostyypin DNA:n sekoittamiseen. Sikiön atomirakenne on puoliksi ihminen, puoliksi ”melkein ihminen”, eikä se selviäisi äidin kohdussa. Se otetaan kolmen kuukauden ikäisenä ja kasvatetaan muualla.”

No, niinhän ”Dulcen paperien” arvostelussa sanotaan. Siellä on kynällä ja musteella tehtyjä jäljennöksiä joistakin laboratorioissa otetuista valokuvista (3), kuvitus siitä, miltä yksi kohdusta näyttää (2′ x 4′), kuvitus, jossa näkyy yksi putkista, jossa yksi ”melkein ihminen” kasvatetaan, sivu, jossa on yksinkertainen kaavio kiteisestä metallista, puhtaasta kultakiteestä, ja jotain, mikä näyttää joko geneettiseltä tai metallurgiselta kaaviolta tai taulukolta. Liitteenä on myös röntgendiffraktiokuviolta näyttävä kuva ja kaavio kuusikulmaisista kiteistä, ja siinä on maininta, että ne ovat parhaita sähkön johtamiseen.

Näyttäisi siltä, että ”katsauksen” aineiston viimeinen puolikas koskee rungon rakenteessa käytettävää superkiteistä metallia tai jotain sen suuntaista.

Tämä kaikki on tietysti melko outoa tietystä näkökulmasta — itse asiassa mistä tahansa näkökulmasta. Kuitenkin aineiston, jota tukevat vuosien kuvaukset ja lukuisat vahvistukset, täytyy merkitä jotakin, varsinkin kun sitä verrataan siihen mitä näyttää tapahtuvan.

Tästä ja muusta vuosien varrella kertyneestä tiedosta käy ilmi, että maanalaisia tukikohtia ja tunnelikomplekseja on kaikkialla maailmassa ja että niitä rakennetaan koko ajan lisää. Monet teistä saattavat muistaa ”Shaver”-mysteerit ja maan sisäisiä kaupunkitarinoita. No, kaikki tuo on totta. Siellä alhaalla on muun muassa kaupunkeja, ja joillakin niistä ei ole mitään tekemistä tämän kirjoituksen pääaiheen kanssa. Ne ovat olleet siellä jo kauan.

Vaihdetaanpa hetkeksi suuntaa. Eräs Lew Tery -niminen henkilö on työstänyt ajatuksia UFOista ja geomagneettisista anomalioista. Käyn läpi, mitä hän on havainnut (vaikka käsite suhteesta ei olekaan uusi) ja annan teidän arvioida sen itse.

Ostettuaan aeromagneettisia ja gravitaatioanomaliakarttoja Yhdysvaltojen geologiselta tutkimuslaitokselta kävi selväksi, että näiden alueiden ja ufojen välillä oli todellakin pätevä yhteys. Herra Tery piti Arizonassa luennon tästä yhteydestä, ja sen jälkeen FBI ahdisteli häntä ja kertoi, että tieto on ”arkaluontoista”. Herra Tery otti vihjeen vastaan ja kieltäytyi puhumasta asiasta julkisesti siinä määrin kuin hän oli tehnyt.

Sekä aeromagneettiset että gravitaatiokartat (Bouguerin gravitaatio) osoittavat peruskentän voimakkuuden sekä korkean ja matalan kentän voimakkuuden alueet. Mielenkiintoista on, että suurimman ja pienimmän kenttävoimakkuuden alueet ovat seuraavat:

 • Kaikilla on usein ufohavaintoja.
 • Kaikki ovat joko intiaanireservaatissa, hallituksen mailla tai hallitus yrittää ostaa maata.
 • Monet niistä, varsinkin jos ne ovat yhdessä ryppäänä, ovat epäiltyjä tukikohtia ja/tai alueita, joilla on historiallisesti tapahtunut silpomuksia ja sieppauksia.

Näissä havainnoissaan Tery on mennyt pitkälle, mutta hän on mennyt hieman pidemmälle todetessaan, että on aikoja, jolloin UFOja nähdään näillä alueilla. Vaivalloisella tutkimuksella herra Tery havaitsi, että havaintoja, samoin kuin monia sieppauksia ja silpomisia, tapahtuu:

 • Uudenkuun aikaan tai kaksi päivää ennen uutta kuuta.
 • Täysikuun aikaan tai kaksi päivää ennen täysikuuta.
 • Perihelissä (Kuun ollessa lähimpänä maata) tai kahden päivän kuluessa ennen periheliä.

Vilkaisu lähimpään maanviljelijöiden almanakkaan antaa sinulle tarvitsemasi tiedot tämän vuoden tai minkä tahansa muun vuoden päivistä. Aikojen ja tapahtumien sattumalle ei tunnu olevan mitään konkreettista selitystä, mutta se on totta.

 

Artikkelin julkaissut v-j-enterprises.com

MKULTRA

Operation Midnight Climax

Agentit vokottelivat herroja bordelleihin, joissa heidät huumattiin

Kirjoittanut DARIEN CAVANAUGH

13. huhtikuuta 1953 CIA:n johtaja Allen Dulles valtuutti Project MKULTRAn, sarjan erittäin kiistanalaisia kokeita, joiden tarkoitus oli kehitellä mielenhallintatekniikoita ja kehittää “totuusseerumi”.

Agentit annostelivat kohteille LSD:tä ja muita psykotrooppisia huumeita, hypnotisoivat heitä ja altistivat heitä säteilylle ja sähköshokeille. Jotkut osanottajat olivat mukana vapaaehtoisesti, mutta toiset taas tahtomattaan ja pahaa-aavistamattomina.

CIA yritti tuhota kaikki dokumentit ohjelmasta, jättäen jälkeensä ainoastaan seitsemän laatikollista virallisia papereita, jotka jäivät tuhoamatta paperien silppurointioperaatiossa. Ainoastaan muutamia tarinoita on tiedossa. Eräs omituisimmista liittyy sarjaan kontrolloimattomia kokeita projektissa nimeltä Operation Midnight Climax.

Midnight Climaxissa CIA-operatiivit palkkasivat San Fransiscon prostituoituja vokottelemaan asiakkaita bordelliin. Bordellissa agentit salaa huumasivat kohteensa ja tarkkailivat heidän seksihommiaan seinälle asennetun läpinäkyvän peilin läpi.

Henri de Toulouse-Lautrec: ‘Au Salon de la rue des Moulins’. The Yorck Project

Amerikkalaiset vakoojat alkoivat etsiä mielenhallintakemikaaleja toisen maailmansodan aikaan. Sodan melskeissä CIA:ta edeltänyt Office of Strategic Services (OSS) otti käyttöön totuusseerumiohjelman siinä toiveissa, että he löytäisivät keinon pakottaa sotavangit paljastamaan salaisuutensa kuulusteluissa.

OSS alunperin leikki kannabisöljyllä eikä niinkään LSD:llä, kirjoittaa journalisti Gary Kamiya San Francisco Chroniclessa. George White, OSS-kapteeni ja entinen liittovaltion huumeagentti, antoi ensimmäisen annoksen newyorkilaiselle rikollispomolle vuonna 1943.

“Kaikki (koehenkilöt) paitsi yksi — ja hän ei polttanut tupakkaa — antoi meille informaatiota enemmän kuin mitä meillä oli sitä aiemmin”, muistelee eräs Valkoisen talon kollega. Kuitenkin tulokset jäivät lopulta “ratkaisemattomiksi”, Kamiya kirjoitti.

Toisen maailmansodan loputtua ja Korena sodan alettua CIA ja Pentagon huolestuivat raporteista siitä, että ulkomaan tiedustelupalvelut olivat kehittäneet omia aivopesumenetelmiään. Nämä huhut inspiroivat kylmän sodan The Manchurian Candidate -klassikkoelokuvaa.

MKULTRA oli ainakin osittain vastine tälle uhalle.

CIA-johtaja Allen Dulles. kuva: U.S. government

Sidney Gottlieb, CIA:n teknisten palvelujen kemikaalidivisioonan johtaja, usutti Dullesia hyväksymään LSD-kokeilut potentiaalisena mielenhallinta- tai aivopesuaineena.

Dulles suostui.

Gottlieb otti mukaan Whiten, “kivikovan kytän, joka ei ollut haksahtanut vakoojaleikkiin”, mukaan ohjelmaan “konsulttina”, erään kertomuksen mukaan.

White aloitti Greenwich Villagessa, jossa hän laittoi “LSD:tä, tyrmäystippoja ja marijuanaa pahaa-aavistamattomille ‘vieraille’ ruokaan, juomaan ja tupakkaan, ja sitten koitti saada heidän livertelemään”, Kamiya kirjoitti.

Ei kestänyt kauaakaan Whitelta viedä kokeet luvattoman seksin suuntaan. Hän siirtyi San Fransiscoon vuonna 1955 ja pystytti bordellin Telegraph Hillin alueelle. Hän halusi, että paikalla on “ranskalaisen huoratalon lookki”, Kamiya lisää.

White dekotti seinät Toulouse-Lautrecin julisteilla, kuvilla can-can -tanssijoista ja naisista sidonta- ja sadomasotouhuissa. Kokonaisuus viimeisteltiin asentamalla yhteen suuntaan läpinäkyvä peili, jonka taakse agentit saattoivat jäädä tarkkailemaan.

“Sen piti näyttää fiiniltä, mutta se näytti paskalta”, eräs paikalla useammin käynyt huumeagentti kertoi John Marksille, kirjan The Search for the “Manchurian Candidate:” The CIA and Mind Control kirjoittajalle.

Huorat noutivat äijiä paikallisista baareista ja veivät heidät feikkibordelliin. White kumppaneidensa kanssa halusi mieluummin työväenluokkaista ja köyhempää porukkaa. Ideana oli, että koehenkilöt, joiden yhteiskunnallinen status ei olisi niin huomionarvoista, ei aiheuttaisi yhtä paljon ongelmia.

“Pahaa-aavistamaton kaveri luulee pääsevänsä selän päälle, menee omituiseen kämppään ja päätyy taju kankaalle”, Marks kirjoittaa.

Virallisissa dokumenteissa käytettiin toki epäselvää, byrokraattista kieltä kohtaamisia kuvailtaessa. Gottliebin kirjoittama raportti, joka selvisi silppuroinnista, kuvaa prosessia seuraavasti: “Tietyt henkilöt [prostituoidut] antoivat salaa tätä materiaalia [huumeita] muille [asiakkaat] [Whiten] ohjeiden mukaisesti.”

White maksoi naisille viraston rahoista ja sanoi että “he voivat käyttää niitä palveluksiin kuten vankilasta poispääsyyn”, Kamiya lisää.

Koomisesti sensuroitu MKULTRA-raportti. CIA:n valokuva Wikimediassa

Gottlieb oli tietoinen rahanliikkeiden vaarallisuudesta. “Johtuen näiden toimintojen erittäin epätavallisesta luonteesta sekä näiden riskistä, johon nämä henkilöt olivat itsensä asettaneet, heiltä on mahdotonta vaatia esittää kuittia näistä maksuista tai että he kertoisivat mitenkään tarkasti sitä mihin he käyttivät rahansa”, hän kirjoitti raporttiinsa.

Mutta MKULTRA-tiimi piti ensimmäistä San Fransiscon turvataloa sellaisena menestyksenä, että he avasivat toisen Golden Gate -sillan lähelle Marinin piirikuntaan. White valvoi tätäkin operaatiota.

“Lounastauon jälkeen oli mahdollista tuoda porukkaa pikapanolle”, eräs MKULTRA-agentti kertoi Marksille Telegraph Hillin sijainnista.

Marinin piirikunnan sijainti lähiöalueella tuntui eristäytyneeltä ja salaiselta, ja näin oli mahdollista tehdä perusteellisempia — ja naurettavampia — kokeita.

Marks kirjoitti:

“Siellä TSS:n [teknisten palvelujen työntekijät] tieteentekijät kokeilivat sellaisilla MKULTRA-erikoisuuksilla kuin hajupommeilla, kutinaa ja aivastelua aiheuttavilla jauhoilla ja laksatiiveilla. TSS:n Ray Treichler, stanfordilainen kemisti, lähetti näitä häirintäaineita Kaliforniaan Whiten kokeiluihin, mukana lähetettiin myös jakelujärjestelmiä kuten mekaaninen laukaisin, joka heittää pahalta haisevia esineitä 100 metrin päähän, lasiampulleja joiden päälle voidaan astua ja näin vapauttaa Treichlerin jauhoja, pieni ihonalainen neula, jolla voi injektoida huumeita viinipullon korkin lävitse, ja huumepäällysteisiä cocktail-tikkuja.”

Salaiset huumekokeet eivät päättyneet tuohon, eivätkä operatiivien lempihuumeet ja huumeiden käyttökohteet rajoittuneet pelkästään prostituution asiakkaisiin. “Jos minua kuumotti kokeilla huumetta itse, me lähetimme sen San Fransiscoon”, eräs CIA-lähde kertoi Marksille.

Apulaissheriffi Wayne Ritchie tietämättään joi LSD:llä terästettyä juomaa joulujuhlissa. Hän meni sekaisin ja yritti ryöstää baarin aseella uhaten, S.F. Weeklyn kuumottava juttu kertoo. Hän irtisanoutui sheriffin hommista, mutta vältti vankilatuomion.

Whiten päiväkirjasta käy ilmi, että hän itse oli myös juhlissa. Ritchie haastoi Yhdysvaltain valtion oikeuteen, mutta ei kyennyt osoittamaan, että CIA oli häntä huumannut.

Virasto lopetti MKULTRAn 1960-luvun lopulla sen jälkeen, kun John Vance CIA:n sisäisestä tarkastuksesta sai tietää kokeista. Kuitenkin kaksi tähän liittyvää projektia, MKSEARCH ja Project OFTEN, jatkuivat vastaavasti vuosiin 1972 ja 1973 asti.

Näistä ohjelmista aiheutui oikeita ihmisuhreja, mm. ainakin yksi kuolonuhri. Lukuisat koehenkilöt kärsivät pysyvistä henkisistä vammoista ja psykologisesta rappeutumisesta.

Operation Midnight Climax oli CIA:lle nöyryyttävä epäonnistuminen. Se osoittautui toimimattomaksi, sen tulokset olivat epätieteellisiä ja sen käyttökelpoiset menetelmät tiedustelussa olivat vähäisiä (paitsi Epsteinin tapauksessa! toim. huom.). Se pilasi CIA:n maineen sekä eettisesti että käytännössä, ja negatiivisesti vaikutti satojen ihmisten elämään.

Artikkelin julkaissut War Is Boring

MKULTRA

Project BLUEBIRD: MKULTRAn edeltäjä

Tämä on luku 2 John Marksin kirjasta The Search for the Manchurian Candidate.


CIAn viranomaiset aloittivat alkuvaiheen työn huumeiden ja hypnoosin parissa pian sen jälkeen kun Virasto luotiin vuonna 1947, mutta käyttäytymisen kontrollointiohjelma ei päässyt vauhtiin kunnolla kuin vasta kun Unkarin hallitus aloitti kardinaali Josef Mindszentyn oikeudenkäynnin vuonna 1949. Lasittunut katse silmissään Mindszenty tunnusti maanpetosrikoksen, jota hän ilmeisesti ei kuitenkaan ollut tehnyt. Hän muisti Moskovan puhdistusoikeudenkäynnit vuosina 1937 ja 1938, joissa kommunistipuolueen kovistelija-apparatsikit olivat nöyrästi myöntäneet syyllisyytensä monenmoisiin epätodennäköisiin rikoksiin. Nämä sekä sodanjälkeisten oikeudenkäyntien suma Itä-Euroopan maissa vaikuttivat lavastetuilta, kuumottavilta ja epätodellisilta. CIA-miesten mielestä heidän piti ottaa selkoa siitä miten kommunistit olivat tehneet syytetyistä zombin kaltaisia. Mindszentyn tapauksessa CIA:n turvallisuusmuistio julisti, että ”jokin tuntematon voima” oli kontrolloinut kardinaalia, ja muistio spekuloi, että kommunistiviranomaiset olivat käyttäneet häneen hypnoosia.

Kesällä 1949 Viraston tieteellisen tiedustelun johtaja oli tehnyt erikoismatkan Länsi-Eurooppaan selvittämään enemmän sitä mitä neukut tekivät ja ”soveltamaan erikoiskuulustelumenetelmiä venäläisten käyttämien keinojen arviointiin”. Toisin sanoen, he pelkäsivät sitä, että kommunistit olisivat saattaneet käyttää huumeita ja hypnoosia vankeihin, ja vanhempi CIA-viranomainen käytti tarkalleen samoja keinoja Itä-Euroopan pakolaisiin ja sieltä palautettuihin vankeihin. Palatessaan USA:n, tämä viranomainen suositteli kahta toimintamallia: ensinnäkin, että Virasto harkitsisi pako-operaation kehittämistä vapauttaakseen Mindszentyn; ja toiseksi, että CIA kouluttaisi ja lähettäisi Eurooppaan tiimin, jonka asiantuntemukseen kuuluu ”erikoiset” kuulustelumenetelmät, sellaiset joita hän oli kokeillut Euroopassa.

Kevääseen 1950 mennessä useat muut CIA-haarat harkitsivat hypnoosin käyttöä operaatioissa. Turvallisuusosasto, jonka päätehtävä oli suojella Viraston henkilöstöä ja muita osastoja vihollisen soluttautumiselta, keskitti kaiken toimintansa tähän ja muihin käyttäytymisen aloihin. Turvallisuusjohtaja Sheffield Edwards, entinen armeijan eversti joka vuosikymmen myöhemmin henkilökohtaisesti hoiteli CIA:n ja Mafian yhteisoperaatioita, teki aloitteen ja pyysi koolle kokouksen, jossa kaikki Viraston asiasta kiinnostuneet osapuolet olivat mukana. Hän ehdotti, että turvallisuusosaston alaisuuteen perustettaisiin kuulustelutiimi. Turvallisuus käyttäisi tiimejä tarkistamaan omat agenttinsa ja etsimään loikkarit koko CIA:n henkilöstöstä. Jokainen tiimi koostuisi psykiatrista, hypnoosikoulutuksen saaneesta valheenpaljastusasiantuntijasta sekä teknikosta. Edwards suostui olemaan käyttämättä tiimejä operaatioissa ilman lupaa korkea-arvoisemmalta komitealta. Hän antoi projektille nimeksi BLUEBIRD, koodinimi jolla ei ollut muuta merkitystä kuin se, että tietty henkilö tiesi nimen. Edwards turvaluokitteli ohjelman HUIPPUSALAISEKSI ja painotti poikkeuksellista salailun tarvetta. Huhtikuun 20. päivänä 1950, CIA:n johtaja Roscoe Hillenkoetter hyväksyi BLUEBIRDin ja valtuutti korvamerkitsemättömien rahojen käytön maksamaan kaikkein arkaluonteisimmat asiat. CIA:n käyttäytymisen kontrolliohjelma oli järjestäytynyt byrokraattisesti.

Tieteellisen tiedustelun johtaja otti osaa alkuperäiseen BLUEBIRD-tapaamiseen Sheffield Edwardsin toimistossa, ja hän vakuutti läsnäolijoille että hänen työntekijänsä jatkaisivat yrityksiä kerätä kaikki mahdollinen data ulkomaiden — erityisesti Venäjän — toimista käyttäytymisen alalla. Ei kauaakaan kun hänen edustajansa järjesti auditoinnin Nürnbergin sotaoikeusarkistoon nähdäkseen oliko siellä mitään BLUEBIRDille käyttökelpoista. CIA:n psykologin mukaan, joka kävi läpi saksalaistutkimusta, Virasto ei löytänyt paljoakaan apuja. ”Se oli todellinen kauhutarina, mutta me opimme mihin kaikkeen ihmiset pystyivät”, hän muistelee. ”Oli joitain kipukokeita, mutta ne olivat niin sadismin mädättämiä että niitä ei voinut oikein hyödyntää…. Se miten uhri selvisi tuosta oli erittäin mielenkiintoista.”

Alussa, ainakin, CIA:lla oli yhteistyötä tieteentekijöiden ja kuulustelijoiden kanssa. Tutkijat turvallisuusosastolta (joilla ei ollut mitään erikoista asiantuntemusta, mutta jotka olivat kokeneita poliisityössä) sekä tutkijat tieteellisen tiedustelun puolelta (joilta puuttui kenttäkokemus mutta joilla oli akateeminen koulutus) kävivät yhdessä läpi kaiken avoimen kirjallisuuden ja salaiset raportit. He nopeasti tajusivat, että ainoa tapa rakentaa tehokas puolustus mielenhallintaa vastaan oli ymmärtää sen hyökkäyskäyttömahdollisuuksia. Rajaviiva hyökkäyksen ja puolustuksen välillä — jos sitä koskaan olikaan — pian suttaantui niin että se oli merkityksetön. Lähes kaikki Viraston dokumentit painottivat tavoitteita kuten ”henkilön kontrollointi siihen pisteeseen asti, että hän tekee sen mitä haluamme hänen omaa tahtoaan vastaan ja jopa luonnon peruslakeja, kuten oman hengen säilyttäminen, vastaan”. Eräässä sellaisessa muistiossa Viraston viranomainen kirjoitti hänen pomolleen: ”Jos tämä meinataan salata puolustustutkimukseksi, se on aika hiton läpinäkyvää.”

Kolme kuukautta sen jälkeen, kun johtaja oli hyväksynyt BLUEBIRDin, ensimmäinen tiimi matkusti Japaniin kokeilemaan käyttäytymistekniikoita ihmiskoehenkilöihin — todennäköisesti kaksoisagenteiksi epäiltyihin kohteisiin. Kolme miestä saapui Tokioon heinäkuussa 1950, arviolta kuukausi Korean sodan alkamisen jälkeen. Kenenkään ei tarvinnut erikseen korostaa heidän tehtävänsä tärkeyttä. Turvallisuusosasto käski heidän salata heidän todellisen tarkoituksensa jopa Yhdysvaltain armeijan viranomaisilta, joiden kanssa he työskentelivät Japanissa, käyttäen peitetarinana sitä, että he tekisivät ”intensiivistä valheenpaljastustyötä”. Nihkeässä, lamauttavassa kuumuudessa ja kosteudessa he kokeilivat erilaisia yhdistelmiä lamauttavan amobarbitaalin ja piristävän amfetamiinin sekoitteella neljään eri koehenkilöön, joista kaksi sai myös toista piristettä, myrkyllistä pikrotoksiinia. He kokeilivat myös tuottaa muistinmenetyksen. Tiimi piti kokeita onnistuneina, mutta CIA:n dokumentit matkasta antavat ainoastaan tosi hämärän ylimalkaisen kuvauksen tapahtumista.[1] Sitten lokakuun 1950 aikaan BLUEBIRDin tiimi käytti ”kehittyneitä” tekniikoita 25 koehenkilöön, jotka ilmeisesti olivat Pohjois-Korean sotavankeja.

Tuon vuoden loppuun mennessä turvallisuushenkilö Morse Allen oli nimitetty BLUEBIRD-ohjelman johtoon. Tuohon aikaan 40-vuotias Allen oli käyttänyt suurimman osan urastaan kotimaan kommunistiuhkaa vastaan taisteluun. Hän oli aloittanut 30-luvun alussa, jolloin hän oli liittynyt valtionhallinnon henkilöstöpolitiikkayksikköön (Amerikassa Civil Service Commision) ja perustanut sen ensimmäiset kommunisteja käsittelevät turvallisuustiedostot. (”Hän tietää heidän metodinsa”, kirjoitti CIA-kollega.) Toisen maailmansodan aikaan Allen oli palvellut laivaston tiedustelussa, ensin jahdaten vasemmistolaisia New Yorkissa ja sitten nousten maihin rannikkojääkärien kanssa Okinawalla. Sodan jälkeen hän meni töihin ulkoministeriöön, mutta lähti sieltä heti pois 1940-luvun lopulla, koska hänen mielestään ulkoministeriö valkopesi tiettyjä kommunistitapauksia. Hän meni CIA:n turvallisuusosastolle. Hän oli käytökseltään ja koulutukseltaan epäilyyn taipuvainen mies, eikä Allen ottanut mitään annettuna. Niinkuin kaikki vastatiedustelun tai turvallisuuden työntekijät, hänen tehtävänään oli näyttää miksi asiat eivät olleet niinkuin mitä ne näyttivät olevan. Hän aina ajatteli yhden askeleen eteenpäin ja taaksepäin, puhkoi reikiä pintatodellisuuksiin. Allenilla ei ollut mitään akateemista koulutusta käyttäytymistieteeseen (vaikka hän kävikin lyhyen hypnoosikurssin, aihe joka häntä kiinnosti). Hän piti BLUEBIRD-hommaa sellaisena, joka vaati kommunistien kaikkien mahdollisten menetelmien tutkimista, joita he saattaisivat käyttää Yhdysvaltoja vastaan ja koitti selvittää keinoja niiden ehkäisemiseksi.

CIA oli kouluttanut Morse Allenia eräässä aiheessa, josta tuli CIA:lle tärkeä osa heidän peiteoperaatioitaan varhaisina aikoina: valheenpaljastimen käyttö. Todennäköisesti enemmän kuin mikään muu tiedustelupalvelu maailmassa, Virastolla oli tapana vyöttää omat ulkomaan agenttinsa — ja lopulta myös omat työntekijänsä — ”laatikkoon”. Valheenpaljastin mittaa fysiologisia muutoksia, joita valehtelu saattaisi aiheuttaa — sydämenlyönti, verenpaine, hikoilu ja sensellainen. Se ei koskaan ollut idioottivarma. Vuonna 1949 turvallisuusosasto arvioi, että se toimi onnistuneesti arviolta seitsemässä tapauksessa kahdeksasta, hyvä onnistumisprosentti mutta ei riittävä niille jotka halusivat varmuutta. Psykopaattinen valehtelija, hypnotisoitu henkilö tai erityisen koulutuksen saanut ammattimainen valehtelija voi ”peitota” koneen. Lisäksi valheenpaljastuksen suorittamisen taito ja kysymysten kysyminen määrittää sen miten hyvin laite toimii. ”Hyvä käyttäjä voi saada aikaan loistavia tuloksia valheenpaljastimella ilman edes sen päälle kytkemistä”, väittää eräs CIA:n veteraanityöntekijä. Muut ovat sitä mieltä, lähinnä vähemmän yllättävästi, että sen pääasiallinen arvo on seuloa agentit, joita houkuttelee loikkaaminen tai salaisuuksien paljastaminen. Koneen voima — todellinen ja kuviteltu — paljastaa epärehellisyys ja epäuskollisuus voi olla häiritsevä tekijä. [2] Siitä huolimatta valheenpaljastin ei voi pakottaa totuuteen. Niinkuin Pinokkion nenä, se ainoastaan vihjaa valehtelusta. Lisäksi kone vaatii tarpeeksi fyysistä kontrollia kohteesta, kun hänet pitää vyöttää penkkiin. Vuosien ajan CIA yritti päästä yli tästä rajoitteesta kehittämällä ”supervalheenpaljastinta”, jota voitaisiin käyttää etäältä tai salassa penkkiin piilotettuna. Tällä alalla, niinkuin monilla muillakin, mikään käyttäytymisen kontrollitapa ei ole liian älyvapaa jottei sitä voisi pohtia käyttävänsä, ja Viraston tieteentekijät edistyivätkin tällä alalla.

Joulukuussa 1950 Morse Allen sanoi pomolleen Paul Gaynorille, eläköityneelle prikaatinkenraalille, jolla oli pitkä historia vastatiedustelussa ja kuulustelussa, että hän oli kuullut kokeista ”sähkölammas”-koneella richmondilaisessa sairaalassa Virginiassa. Sellainen keksintö vetosi Alleniin, koska oletettavasti se sai ihmiset nukkumaan ilman, että aiheutettiin shokkia tai kouristelua. BLUEBIRDin tiimi oli käyttänyt huumeita saattamaan kohteet sellaiseen tilaan, joka mahdollistaisi hypnoottisen transsin, ja Allen toivoi että kone mahdollistaisi käyttäjän saattaa kohteet syväuneen ilman, että tarvitsisi turvautua kemikaaleihin. Teoriassa ainoa mitä käyttäjän piti tehdä oli kiinnittää elektrodit kohteen ohimoille ja antaa koneen tehdä loput. Se maksoi arviolta $250 ja se oli kaksi kertaa niin suuri kuin pöytämallinen sanelukone. ”Vaikka sen käyttö ei ollutkaan mahdollista omiin työntekijöihin, johtuen siitä että aivovaurion mahdollisuus oli ainakin teoreettinen”, Morse Allen kirjoitti, ”se olisi mahdollisesti arvokas tietyillä alueilla, joissa sotavankeja tai Viraston kohteita kuulusteltiin”. Kone ei koskaan toiminut tarpeeksi hyvin, että se olisi otettu CIA:lla koekäyttöön.

Vuoden 1951 lopulla Allen puhui kuuluisalle psykiatrille (jonka nimi, niinkuin monet muut, CIA on pyyhkinyt julkistetuista dokumenteista) karmivista mutta käyttökelpoisista tekniikoista. Tämä psykiatri, joka selvästi oli Viraston konsultti, raportoi että sähköshokkihoitoa voitaisiin käyttää tuottamaan eri pituisia muistinmenetysjaksoja ja että hän oli kyennyt saamaan informaatiota potilailta, kun he heräsivät pökerryksistä, heti shokkihoidon jälkeen. Hän myös raportoi, että Reiterin sähköshokkikone tuotti ”tuskallista kipua”, joka voisi olla tehokas ”kolmannen asteen menetelmä”, jolla saada kohteet puhumaan, vaikka kone ei ollutkaan käyttökelpoinen hoitomenetelmänä. Morse Allen kysyi oliko psykiatri koskaan hyödyntänyt ”pökkeröistä” aikaa normaalin sähköshokin jälkeen potilaan haltuunottamiseksi hypnoosilla. Hän vastasi ei, mutta että hän yrittäisi lähitulevaisuudessa sitä ja raportoisi Virastolle. Psykiatri myös mainitsi, että pitkittynyt sähköshokkihoito voisi asteittain tehdä kohteesta ”kasvin” ja että ei olisi mahdollista selvittää oliko hoitoja annettu ellei kohteelle tehtäisi EEG-testiä kahden viikon sisään hoidoista. Tämän informaation paljastaneen muistion lopussa Allen huomautti, että kannettava, paristokäyttöinen sähköshokkikone oli tullut markkinoille.

Pian Morse Allenin raportin jälkeen tieteellisen tiedustelun osasto suositteli, että sama psykiatri saisi sata tuhatta dollaria tutkimusvaroja ”sähköshokki- ja hypnoositekniikoiden kehitykseen”. Vaikka Allen piti tätä aihetta tavoittelemisen arvoisena, hänellä oli joitain epäilyksiä shokkihoitojen sovelluskohteista: ”Sähköshokkihoitojen käyttöä koskevat vasta-argumentit pätisivät jos lopputuloksena syntyisi ’kasvi’. [Minä] uskon että nämä tekniikat tulisi jättää pois käytöstä paitsi kaikkein vakavimmissa hätätapauksissa, ja eristyksen ja/tai alueelta poistamisen avulla suoritettu neutralisaatio olisi paljon asianmukaisempaa ja varmasti turvallisempaa.”

Vuonna 1952 tieteellisen tiedustelun osasto ehdotti, että yksityiselle tohtorille annettaisiin toiset sata tuhatta dollaria BLUEBIRDiin liittyvien ”neurokirurgisten tekniikoiden” kehittämiseen — oletettavasti lobotomiaan liittyviin tekniikoihin. [3] Samalla tavoin turvallisuusosasto oli suunnitellut käyttävänsä ulkopuolisia konsultteja selvittämään sellaisia keinoja kuten ultraääni, värähtelyt, iskut, korkea ja kevyt paine, erilaisten kaasujen käyttö ilmatiiviissä tiloissa, ruokavalioiden muutokset, kofeiini, väsymys, säteily, lämpö ja kylmä, sekä valaistuksen muuttaminen. Viraston viranomaiset tarkastelivat kaikkia näitä ja monia muitakin. Joitain näistä tutkittiin intensiivisesti; toisista he pelkästään puhuivat konsulttien kanssa.

BLUEBIRDin mielenhallintaohjelma sai alkunsa, kun Stalin oli vielä elossa, kun Hitlerin muisto oli vielä tuore ja globaalin ydinsodan pelote oli vasta uppoamassa kansan tietoisuuteen. Neuvostoliitto oli alistanut suurimman osan Itä-Eurooppaa ja kommunistipuolue oli ottanut haltuun kaikkein väkirikkaimman maan, Kiinan. Koreassa oli syttynyt sota ja senaattori Joseph McCarthyn kommunisminvastainen ristiretki oli nousussa Yhdysvalloissa. Sekä ulkomaan että kotimaan politiikka oli täynnä pelkoa ja jopa aivan suoraa paranoiaa.

Amerikan viranomaiset osoittivat kylmän sodan ilmapiiriä ja käyttivät sitä tekosyynä rikoksille ja ylilyönneille silloin ja sen jälkeenkin. Eräs toistuva litania kansallisen turvallisuuden tutkimuksissa oli paljastuneiden viranomaisten todistukset, joissa puhuttiin kylmän sodan hysteriasta, jolla oikeutettiin teot joita tämä muuten ei olisi voinut puolustella. Kylmän sodan käsitykset eivät olleet moraalinen tai juridinen suoja sellaisille teoille, mutta ne auttoivat selittämään niitä. Jopa silloinkin kun käsitykset eivät olleet kauhean perusteltuja, ne olivat yhtä kaikki todellisia mukanaolleille ihmisille.

Se oli myös aikaa, jolloin Yhdysvallat oli saavuttanut maailmassa uuden ylemmyyden tason. Toisen maailmansodan jälkeen Amerikan viranomaisilla oli sellaista valtaa josta diplomaatit usein uneksivat. He solmivat uusia liittoja, tuli uusia johtajia ja jopa kokonaisia kansakuntia perustettiin heidän tarkoitusperiään seuraamaan. He antoivat aseita, tekivät palveluksia ja auttoivat monia valtioita. Tämän seurauksena Amerikan viranomaiset saivat huomiota, heitä kunnioitettiin ja hyysättiin minne he menivätkin — niinkuin ei koskaan aikaisemmin. Heidän uudenlainen tärkeyden tuntonsa ja kylmän sodan pelko teki heistä usein vaarallisen yhdistelmän — ja ihmisluonteessa on sellainen fakta, että kun joku sekä voimainsa tunnossa pullistelee että on peloissaan, sellaisen perään tulee katsoa tarkkaan.

Vuoden 1947 National Security Act loi sekä CIA:n että National Security Councilin — eli siis koko kylmän sodan komentorakenteen. Sodan aikaiset OSS-johtajat kuten William Donovan ja Allen Dulles lobbasivat pää märkänä lain puolesta. Viranomaiset uudessa komentorakenteessa pian laittoivat hommiin pelkonsa ja suurudenhulluutensa. He reagoivat havaittuihin uhkiin, he ottivat käyttöön keinoja kaihtamattoman ja sodankaltaisen asenteen kaikkia kohtaan, jotka pitivät heitä vihollisena — erityisesti Neuvostoliittoa. He ottivat asiakseen taistella kommunismia vastaan ja kaikkea sitä mikä saattaisi johtaa kommunismiin ympäri maailman. Muutamat kansalaiset olivat eri mieltä heidän kanssaan; he ilmaisivat useimpien tuonaikaisten amerikkalaisten tuntoja, mutta kansallisen turvallisuuden viranomaiset edelleen mieluiten toimivat salassa. Salainen tutkimuskomissio entisen presidentti Hooverin alaisuudessa kuvasi heidän salasotaan pyrkivää eetosta:

Nyt on selvää, että vastassamme on leppymätön vihollinen, jonka vannoutunut tavoite on maailmanvalta millä tahansa keinoin ja millä tahansa hinnalla. Siinä pelissä ei ole mitään sääntöjä. Siispä amerikkalaisten pitkäaikainen ”reilun pelin” käsitys tulee määritellä uusiksi. Meidän tulee kehittää tehokkaita vakoilu- ja vastavakoilupalveluja ja meidän tulee opetella horjuttamaan, sabotoimaan ja tuhoamaan vihollisemme selvemmin, hienovaraisemmin ja tehokkaammin kuin meitä vastaan käytetyt keinot ovat.

CIA-miehet ottivat tämän homman kovin vakavasti. ”Mielestämme me olimme kommunisminvastaisen ristiretken eturintaman puolustuslinja”, muistelee Harry Rositzke, Viraston neuvostodivisioonan varhainen johtaja. ”Silloin oli selvä ja kiivas tunto tehtävästä — tunto siitä miten suuri työ se oli.” Michael Burke, joka toimi CIA:n salaoperaatioiden johtajana Saksassa ennen siirtymistä New York Yankeesin ja Madison Square Gardenin johtoon, on samaa mieltä: ”Se oli naulitsevaa… Sitä oli vain täysin jonkin pauloissa, joka on sittemmin muuttunut niin väärinymmärretyksi, mutta kylmän sodan päivinä se oli todellinen asia, ja sadat tuhannet neuvostosotilaat, tankit ja lentokoneet odottelivat Itä-Saksan rajalla, ne kykenivät liikkumaan Englannin kanaalille 48 tunnissa.” Hugh Cunningham, Viraston viranomainen, joka jatkoi hommissa vuosia, muistelee että selviytyminen itsessään oli uhattuna, ”Sinut koitettiin saada tuntemaan, että koko maa oli tuhoutumassa ja meidän piti tehdä kaikkemme sen pelastamiseksi.”

BLUEBIRD ja CIA:n myöhemmät mielenhallintaohjelmat saivat alkunsa sellaisesta levottomuudesta. CIA:lta vaadittiin myös kaikkien mahdollisten vihollisten menetelmien ja aikeiden opiskelua. ”Jos CIA ei olisi yrittänyt selvittää mitä venäläiset tekivät mieltä muuttavilla huumeilla 1950-luvun alussa, mielestäni silloisen johtajan olisi pitänyt saada potkut”, sanoo Ray Cline, entinen Viraston apulaisjohtaja.

Korkeat Viraston viranomaiset kokivat, että heidän tuli selvittää mitä venäläiset halusivat. Siitä huolimatta huolellinen tuon aikaisten CIA-dokumenttien tutkiminen kolmisenkymmentä vuotta myöhemmin kertoo, että jos venäläiset saivat läpimurtoja käyttäytymisen kontrollin alalla — jota he todellakaan eivät itse olleet kehitelleet — CIA:lta puuttui tiedustelutietoa tuon osoittamiseksi. Esimerkkinä, vuoden 1952 turvallisuusdokumentti, jolla selvästi oli jotain hampaankolossa tieteellisen tiedustelun osaston kanssa, sanoi Neuvostoliiton ohjelmista kerättyä dataa ”äärimmäisen heikoksi”. Kirjoittaja huomasi, että Viraston informaatio perustui ”toisen tai kolmannen käden huhuihin, vahvistamattomiin väitteisiin ja epäfaktoihin.”[4] Ilmeisesti Mindszentyn oikeudenkäynnistä heränneet pelot ja fantasiat sekä senjälkeinen Korean sodan ”aivopesun” aiheuttama yleinen suuttumus olivat peittäneet faktat. CIA:n ”mielenhallinta-aukon” käsite oli yhtä paljon myytti kuin myöhemmät pommittaja- ja ohjus”aukot”. Jokatapauksessa, mielenhallinta otti tuulta alleen.

Niin uniikki ja pelottava kuin kylmä sota olikin, se ei saanut valtion leipiin työskenteleviä ihmisiä reagoimaan eri tavalla toisiinsa tai valtaan verrattuna muihin Amerikan historian aikakausiin. Byrokraattinen vääntö jatkui käyttäytymiskontrolliohjelman kaikkein kylmäävimpinäkin vuosina. Oli sama miten hädissään CIA:n viranomaiset olivat Venäjän uhasta, silti he väänsivät peistä omiensa kesken Viraston hallinnasta ja rahoituksesta. Vuosina 1950-1952 vastuu mielenhallinnasta siirtyi turvallisuusosastolta tieteellisen tiedustelun osastolle ja sitten takaisin. Tässä prosessissa BLUEBIRD sai uuden nimen ARTICHOKE. Byrokraattiset väännöt jäivät tasapeleiksi, ulkopuolisten hämmennykseksi; ja kuitenkin omnet kriittisistä käänteistä käyttäytymistutkimuksessa syntyivät käytännössä viranomaisten byrokraattisesta väännöstä. Turvallisuusosasto oli täynnä pragmaatikkoja, jotka ahdistuivat kommunistien (ja homoseksuaalien) siivilöinnistä jokapuolelta. He uskoivat, että tieteellisen tiedustelun intellektuaalit olivat epäonnistuneet kehittämään ”yhtään uutta, käyttökelpoista paperia, ehdotusta, lääkettä, instrumenttia, henkilön nimeä jne. jne. jne.”, niinkuin eräs dokumentti asian ilmaisi. Oppineet herrasmiehet tieteellisen tiedustelun puolella kokivat, että entiset poliisit, sotilaat ja tutkijat turvallisuuspuolella olivat olivat teknisesti osaamattomia hoitelemaan niin suurenmoista tehtävää kuin ihmismielen hallitseminen.

”Toimivaltakonflikti oli jatkuvaa tällä alalla”, senaatin komitea ilmoitti vuonna 1976. Vuoden 1952 raportti CIA:n lääkintätoimen johdolle (joka itse oli mukana tappeluissa) veti karkeamman johtopäätöksen: ”Eri Viraston sisäisten osastojen väliltä puuttuu ilmiselvästi yhteistyöhalukkuutta, jota pahentaa pikkumaiset kateudet ja henkilökohtaiset erot, jotka johtavat Viraston edistämisen ja toiminnan parantamisen taantumuksellisuuteen.” Kun turvallisuusosasto otti ARTICHOKEn takaisin tieteelliseltä tiedustelulta vuonna 1952, voitto kesti vain kaksi ja puoli vuotta ennenkuin suurin osa käyttäytymistyöstä meni jälleen erään CIA-osaston alaisuuteen, joka oli täynnä kenttäkokemusta omaavia tohtoreita — tekninen henkilöstö (Technical Services Staff, TSS). [5]

Byrokraattinen sodankäynti CIA:n ulkopuolella oli myös valloillaan, vaikkakin oli vitteitä virastojen välisestä yhteistyöstä. Huhtikuussa 1951 CIA-johtaja hyväksyi yhteistyön maavoimien, laivaston ja ilmavoimien tiedustelun kanssa välttääkseen päällekkäin tehtävän työn. Maavoimat ja laivasto molemmat etsivät totuusseerumeita, kun taas ilmavoimien päähuoli oli kuulustelutekniikat, joita sovellettaisiin maahansyöksyneisiin pilotteihin. Kunkin asevoimain haaran edustajat ottivat osaa toistuviin tapaamisiin puhuakseen ARTICHOKEn asioista. Virasto kutsui mukaan myös FBI:n, mutta J. Edgar Hooverin miehet pysyivät poissa.

Lyhyen yhteistyöperiodin aikana armeija ja CIA vaihtoivat myös informaatiota Britannian ja Kanadan valtioiden kanssa. Ensimmäinen sessio oli kesäkuussa 1951, jossa Britannian edustaja ilmoitti heti suoraan, että kuulustelutoiminnassa ei ole tapahtunut mitään uutta kehitystä Inkvisition jälkeen, ja että arvokkaiden tulosten selvittäminen tutkimalla oli toivotonta. Hän halusi keskittyä propagandaan ja poliittiseen sodankäyntiin, kun he sovelsivat sitä sellaisiin uhkiin kuten kommunistien tunkeutuminen työväenliikkeeseen. CIA:n pöytäkirjasta käy ilmi, että skeptinen englantilainen lopulta suostui pitämään käyttäytymistutkimusta tärkeänä, mutta tämän sananvaihdon rehellisyydestä on omat epäilykset. Pöytäkirjasta käy ilmi myös konsensus, jonka mukaan ”ei ole pätevää näyttöä” siitä, että länsimaat tai Neuvostoliitto olisivat kumpikaan tehneet minkäänlaista ”vallankumouksellista edistystä” tällä alalla. Pöytäkirja kuvaa Neuvostoliiton menetelmiä ”poikkeuksellisen samankaltaisiksi… iänkaikkisen vanhoiksi menetelmiksi”. Yhtä kaikki, kolmen maan edustajat sopivat jatkavansa tutkimuksia käyttäytymisen kontrollimenetelmistä, johtuen niiden tärkeydestä ”kylmän sodan operaatioille”. Se miten paljon Britannia ja Kanada jatkoivat tätä ei ole määritettävissä. CIA ei lopettanut ennenkuin vasta 1970-luvulla.

Byrokraattinen konflikti ei ollut ainoa valtion arkielämän aspekti, joka jatkui koko kylmän sodan ajan. Viranomaiset pitivät yllä myös tietoisuutta heidän päätöstensä eettisistä ja juridisista aspekteista. Usein he kävivät rationalisoivat vääristellen asioita ja suojasivat itseään näiltä, mutta ainakin he tunnistivat ja pysähtyivät pohtimaan eettisiä rajoja ennen niiden yli hyppäämistä. Olisi epäreilua sanoa, että kaikki moraalinen tietoisuus olisi kadonnut savuna ilmaan. Viranomaiset kärvistelivät tekojensa seuraamuksista, ja iso osa käyttäytymisen kontrollointiin liittyvästä paperisodasta käsitteli niiden synnyttämää moraalista konfliktia.

Turvallisuusosasto juuri ja juuri kykeni rekrytoimaan tiimin psykiatreja ajallaan ennen ensimmäistä Japanin tehtävää, ja vuosien ajan Viraston agenteilla oli vaikeuksia löytää pätevää lääketieteellistä osaamista projektiin. Spekulaatiot siitä miksi näin oli ovat luettavissa eräässä muistiossa, jossa Virasto listasi sellaisia syitä kuten CIA:n suhteellisen matalat lääkärinpalkat sekä ARTICHOKEn kapea ammatillinen soveltuvuusala, ja lisäsi että kandidaatin ”etiikka saattaa olla sellainen, että häntä ei kiinnosta tehdä yhteistyötä oman projektimme eräiden vallakumouksellisempien vaiheiden kanssa.” Tämä pohdinta muuttui todeksi Viraston rekrytoinneissa. Osaajia etsittäessä toinen CIA:n muistio esitti miksi eräs lääkäri vaikutti sopivalta: ”hänen etiikkansa on sellainen, että hän suostuisi täysin yhteistyöhön missä tahansa vaiheessa ohjelmaamme, huolimatta siitä miten vallankumouksellinen se saattaisi olla.”

Asia oli vieläkin ongelmallisempi kun yritettiin löytää koekaniineja mielenhallintakokeisiin. ”Suurin tämän hetken ongelmamme”, luki CIA-muistiossa, ”on löytää sopivia koehenkilöitä.” ARTICHOKEn miehet pitivät kätevimpänä lähteenä kansainvälisen vakoojavaihdon ajelehtivaa hylkytavaraa: ”kyseenalaisen lojaalit henkilöy, joiden epäillään olevan agentteja tai istutteita, henkilöt joilla tiedetään olevan syitä petkuttaa jne.”, eräs Viraston dokumentti kuvaa. ARTICHOKEn viranomaiset pitivät näitä henkilöitä ”uniikkina tutkimusmateriaalina”, joilta saatettiin kaivaa merkityksellisiä salaisuuksia kokeiden edistyessä.

On reilua sanoa, että CIA-työntekijät tuppasivat arvostamaan vähemmän näiden koehenkilöiden elämiä kuin mitä he arvostivat amerikkalaisten yliopisto-opiskelijoiden elämää, joilla tehtiin alkuvaiheen hyväntahtoisempia kokeita. He räätälöivät koehenkilöt vastaamaan kokeen eettistä herkkyyttä. ARTICHOKE-tiimissä työskennellyt psykiatri painotti, että kukaan Virastosta ei halunnut koehenkilöitä satutettavan. Ja kuitenkin hän ja hänen kollegansa olivat halukkaita kohtelemaan kyseenalaisia loikkareita ja agentteja tavoilla, jotka olisivat sekä ammatillisesti epäeettisiä USA:ssa, mutta myös syytteisiin johtavia rikoksia. Nämä koehenkilöt olivat, jos nyt ei suoraan hukkaan heitettävissä, niin ainakaan heitä ei ihmisolentoina arvostettu kovinkaan korkealle. Niinkuin CIA-psykologi sanoi, joka työskenteli käyttäytymisen kontrollointiohjelmassa vuosikymmenen ajan, ”Sitä ei antanut kauhean paljon ihmisoikeuksia henkilöille, jotka olivat maanpettureita tai jotka aktiivisesti toimivat meidän tuhoamisen hyväksi.” Toinen CIA:n entinen psykologi havainnoi, että CIA-työntekijöillä ei ollut ”universaalin ihmiskunnan käsitettä” ja näin he olivat valmiita tekemään mitä tahansa ulkomaalaisille, kaikkea sellaista mitä he eivät olleet halunneet tehdä amerikkalaisille. ”Se oli jäykän patrioottinen visio”, hän sanoo.

ARTICHOKEn viranomaiset eivät koskaan näyttäneet kykenevän löytämään tarpeeksi koehenkilöitä. Ammattityöntekijät — erityisesti traditionalistit — olivat vastahakoisia paljastamaan agentteja turvallisuusmiehille, jotka kokeilivat todistamattomilla menetelmillä. Kenttämiehet eivät erityisesti halunneet ulkopuolisia, kuten ARTICHOKEn porukkaa, sekaantuvan heidän toimintaansa. Vakoiluhommissa agentit ovat arvokasta omaisuutta, ja työntekijät tuppaavat olemaan suojelevaisia. Näin ARTICHOKEn tiimit saivat salaisen alamaailman pohjasakkaa.

Vääjäämättömästi ARTICHOKEn miehet loikkasivat eettisten rajaviivojen yli. Morse Allen uskoi, että heille tietoisen myöntymyksensä antaneiden vapaaehtoisten käyttö kokeissa ei näyttänyt toteen juurikaan mitään. Vaivaa luonnollisesti käyttäytyäkseen nähneet vapaaehtoiset edelleen tiesivät, että he leikkivät uskomusleikkejä. Tietoisesti tai alitajuisesti he ymmärsivät, että mikään ei antaisi heidän tulla vahingoitetuksi. Allenin mielestä ainoastaan kokeilemalla koehenkilöillä ”miten paljon tässä oli pelissä (ehkäpä elämä tai kuolema)”, niinkuin hän kirjoitti, voisi hän saada luotettavia tuloksia, jotka olivat operaatiotyöntekijöille relevantteja. Dokumenteissa ja keskusteluissa Allen ja hänen kollegansa kutsuivat sellaisia realistisia kokeita ”lopullisiksi kokeiksi” — lopullisiksi siinä mielessä, että koe suoritettaisiin loppuun saakka. Se ei päättyisi kun koehenkilöstä tuntuisi siltä tai kun häntä tai hänen hyväänsä vahingoitettaisiin. Koehenkilöllä ei ollut mitään ideaa siitä, että hän koskaan olisi ollut edes osana koetta.

Jokaisessa käyttäytymisen kontrolloinnin kenttäkokeessa akateeminen tutkija vei työn vain tiettyyn pisteeseen asti. Morse Allenin perspektiivistä jonkun oli sitten vietävä koe loppuun asti selvittääkseen miten hyvin tekniikka toimi oikeassa maailmassa: miten huumeet vaikuttivat pahaa-aavistamattomiin koehenkilöihin, miten massiivinen sähköshokki vaikutti muistiin, miten pitkitetty aistideprivaatio häiritsi mieltä. Määritelmän mukaan lopulliset kokeet menivät perinteisistä etiikan ja lain rajoista yli. Äärimmäiset lopulliset kokeet aiheuttivat kuolemaa, mutta ARTICHOKEn lähteet sanoivat, että sellaiset olivat kiellettyjä.

CIA:n uratyöntekijöille näiden rajojen ylittäminen kansallisen turvallisuuden nimissä muuttui osaksi työtä, vaikkakin yksittäiset työntekijät yleensä vetivät henkilökohtaisia rajoja joita he eivät ylittäisi. Useimmat akateemikot eivät halunneet olla missään tekemisissä tässä vaiheessa — eivätkä Viraston agentit aina halunneet näitä ulkopuolisia ympärilleen. Jos akateemikot ja lääkärikonsultit otettiin mukaan terminaalivaiheeseen, he tekivät töitä yleensä toisella mantereella, salassa. Kuten Cornellin lääkiksen kuuluisa neurologi Harold Wolff selitti CIA:lle esittämässään tutkimussuunnitelmassa, kun joku kokeista liittyi koehenkilön vahingoittamiseen, ”Me odotamme Viraston tuovan saataville sopivia koehenkilöitä ja asianmukaisen paikan jossa tarpeelliset kokeet voidaan suorittaa.” Jos joku ammattilainen jää kiinni tällaisten asioiden tekemisestä, joita Virasto sponsoroi — koehenkilöiden vankina pitämisestä, heidän huumaamisesta lääkkeillä — hänet mahdollisesti olisi pidätetty kidnappaamisesta tai törkeästä pahoinpitelystä. Varmasti sellainen tutkija olisi joutunut häpeään kollegoiden keskuudessa. Kuitenkin saman kokeen toteuttaminen CIA:n lipun alla oli mahdollista, hänen ei tarvinnut miettiä lakia. Hänen kollegansa eivät voineet syyttää häntä virallisesti, koska heillä ei ollut hajuakaan mitä hän teki. Ja hän voisi olla ylpeä maansa auttamisesta.

Ilman että ollaan paikalla henkilökohtaisesti, kukaan ei tiedä tarkalleen miltä se on tuntunut ottaa osaa terminaalikokeeseen. Jokatapauksessa, koehenkilö todennäköisesti ei muistele hyvällä kokemusta. Kun tutkijat joskus muistuttivat Alphonse and Gastonia, he ottivat itsensä ja työnsä erittäin vakavasti. Nyt he ovat joko kuolleita, tai omista syistään eivät halua puhua kokeista. Ainoastaan seuraavassa tapauksessa olen kyennyt parsimaan kasaan mitään mikä muistuttaa ensikäden todistusta terminaalikokeesta, ja tämä on varsin mietoa verrattuna muihin ARTICHOKEn tyyppien suunnitelmiin.

Huomioita

CIA:n ARTICHOKE-ohjelman alkuperä ja kertomukset varhaisista kokeista tulivat seuraavista Viraston dokumenteista #192, 15. tammikuuta 1953; #3, 17. toukokuuta 1949; A/B, I,8/1, 24. helmikuuta 1949; helmikuun 10. 1951 muistio erikoiskuulusteluista (ei dokumenttinumeroa); A/B, II, 30/2, 28. syyskuuta 1949; #5, 15. elokuuta 1949; #8, 27. syyskuuta 1949; #6, 23. elokuuta 1949; #13, 5. huhtikuuta 1950; #18, 9. toukokuuta 1950; #142 (kirjeenvaihto), 19. toukokuuta 1952; #124, 25. tammikuuta 1952; A/B, IV, 23/32, 3. maaliskuuta 1952; #23, 21. kesäkuuta 1950; #10, 27. helmikuuta 1950; #37, 27. lokakuuta 1950; A/B, I, 39/1, 12. joulukuuta 1950; A/B, II, 2/2, 5. maaliskuuta 1952; A/B, II, 2/1, 15. helmikuuta 1952; A/B, V, 134/3, 3. joulukuuta 1951; A/B, I, 38/5, 1. kesäkuuta 1951; and #400, ei päivämäärää, ”Specific Cases of Overseas Testing and Applications of Behavioral Drugs.”

Voit etsiä dokumentteja osoitteessa https://www.cia.gov/readingroom/search/site

Dokumenttien lisäksi oli haastatteluja seuraavilta henkilöiltä: Ray Cline, Harry Rositzke, Michael Burke, Hugh Cunningham sekä useat muut ex-CIA työntekijät, jotka haluavat pysyä anonyymeina. Churchin komitean loppuraportti The Final Report of the Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence taustoittaa asiaa.

Terminaalikokeista puhuvia dokumentteja ovat mm. #A/B, II, 10/57; #A/B, II, 10/58, 31. elokuuta 1954; #A/B, II, 10/ 17, 27. syyskuuta 1954; and #A/B, I, 76/4, 21. maaliskuuta 1955.

Alaviitteet

1. Paremmin dokumentoitu huumeterapia- ja huumehypnoositapaus löytyy luvusta 3.
2. Vaikka tavallinen CIA:n rivityöntekijöiden valheenpaljastus ilmeisesti ei koskaan paljastanutkaan riviagenttien joukkoon soluttautumisia, se melkein varmuudella vaikutti pelotteena niille, jotka olivat kaappihomoja tai ajattelivat laittaa suuria summia rahaa mustiin laukkuihin.
3. Sitä rahoittiko Virasto lopulta tätä tai yllämainittua sähköshokkiprojektia ei voida määritää dokumenteista.
4. CIA kieltäytyi antamasta briiffausta tai lisämateriaalia kun pyysin heiltä lisää taustatietoa Neuvostoliiton käyttäytymisen muokkausohjelmista.
5. Tätä Viraston osastoa, jonka harteilla oli tarjota tueksi kojeita, naamioita, salakirjoitusta ja aseita, on usein nimitetty sen historian aikana teknisten palvelujen divisioonaksi sekä teknisten palvelujen osastoksi ja TSS:ksi.

 

MKULTRA

NASAn vuodettu dokumentti: Ihmiskunnan tuho

Artikkeli alunperin julkaistu jo vuonna 2014 joseywales1965.wordpress.com-sivustolla

Tässä on puhtaaksikirjoitus tästä videosta, ja suosittelen lukemaan sitä mukaa kun video edistyy. Transkriptiossa on myös linkit aiheisiin, joista tässä haastattelussa puhutaan.

Tässä Trevor Coppola Anthony J Hilderin puolesta. Olen Deborah Tavaresin kanssa. Keskustelemme täällä muutamista aiheista.

Deborah: Kiitos paljon haastattelusta. Arvostan tilaisuutta. Yksi asia, josta haluamme puhua, on se, mistä keskustelimme vähän aikaa sitten, ja se on NASAn verkkosivuilta löytyneen NASA:n sota-asiakirjan merkitys ja tarve saada tämä kiireellisesti mahdollisimman monen ihmisen tietoon asiakirjan sisällön vuoksi.

Trevor: Oliko tämä asiakirja kaikkien saatavilla vai oliko se heidän varsinaisella verkkosivustollaan ja joku löysi sen?

Deborah: Aivan oikein. Se oli NASAn verkkosivustolla. Ja se oli asiakirja, joka oli itse asiassa PowerPoint-esitys, jonka oli laatinut Dennis Bushnell, NASAn johtava tiedemies Langley Centerissä, ja se esiteltiin vuonna 2001. Heinäkuussa 2001, vain muutama kuukausi ennen syyskuun 11. päivää. Ja se, mikä kiinnitti huomioni siihen ja herätti välittömästi epämiellyttäviä oivalluksia, oli se, että kun törmäsin siihen ensimmäisen kerran, verkkosivustolla sanotaan: ”Tulevaisuuden strategiset kysymykset, tulevaisuuden sodankäynti noin vuonna 2025”. Ja kun päätin vain nopeasti selata sen läpi nähdäkseni, mistä siinä oli kyse, olin hieman ällistynyt. Sivulla neljä sanottiin, että esitys perustuu kaikissa tapauksissa olemassa oleviin tietoihin, suuntauksiin ja analyysiteknologioihin; ei keijupölyä, ja koko PowerPoint-asiakirjan lähtökohta koskee robotteja, kyborgeja ja ihmisiä. Näin siis heti ristiriidan tulevaisuuden ja nykyhetken välillä. Ajattelin, mitä he peittelevät, koska se oli selvää peittelyä, ja sitten aloin jatkaa asiakirjan läpikäyntiä järkyttyneenä. Ja siksi puhumme juuri nyt, koska uskon, että useimmat ihmiset olisivat järkyttyneitä huomatessaan sivulla 93…

Trevor: Kuka siis kirjoitti tämän NASA:n asiakirjan ja oliko tämä tarkoituksellista? Halusivatko he, että yleisö näkee tämän?

Deborah: Illuminati, planeetan rikkaimmat rikkaat miehet, kuvaavat aina kaiken, mitä he aikovat tehdä. Joten se, että se oli NASAn verkkosivustolla, oli varmasti yleisön saatavilla. Mutta näkivätkö he sen? Ilmeisesti eivät. Koska jos he olisivat katsoneet tätä asiakirjaa, tietäisitte siitä nyt. Ja me emme tiedä. Ja se on tämän keskustelun tarkoitus, että ihmiset tietäisivät tästä asiakirjasta. Jälleen kerran, ristiriita tulevaisuuden ja sen tosiasian välillä, että he sanoivat sen olevan nykyistä todellisuutta vuonna 2001 heinäkuussa, kun tämä todella esiteltiin. Ja se mitä siinä sanottiin, mikä oli melko järkyttävää sivulla 93, siinä sanottiin, että amerikkalaisia vangitaan, kidutetaan elävissä väreissä, parhaaseen katseluaikaan, ja se on uskomaton lausunto. Sen jälkeen siinä sanotaan, että terrori-iskut Yhdysvaltojen mantereella käyttäen binäärisiä ja biologisia aineita ja hyökkäämällä kriittistä infrastruktuuria vastaan. He aikovat käyttää EMP:tä, joka on sähkömagneettinen pulssi. He aikovat käyttää säteilytaajuuksia aivojamme vastaan ja niin edelleen ja harjoittaa vakavaa psykologista sotaa ja sivullisia vahinkoja ja hyväksikäyttöä. Samalla sivulla 93 he sanovat hyödyntävänsä CNN-oireyhtymää. CNN on tietysti uutisverkko, uutismedian propagandakoneisto, ja sen perusti CIA. Voitte katsoa elokuvan nimeltä Psywar osoitteessa stop the crime piste net, jossa on kaikki taustatiedot CNN:stä. Hyvin mielenkiintoista tietoa. Sitten jatkatte ja luette, että sivulla 66 sanotaan, että yhä kriittisempiä ovat ihmisen rajoitteet ja inhimilliset varjopuolet. Ihmiset ovat liian suuria. Ihmiset ovat liian painavia, liian herkkiä. Ihmiset ovat liian hitaita, sekä fyysisesti että henkisesti, ja me tarvitsemme valtavia logistisia junia, mikä tarkoittaa, että meidän ylläpitomme maksaa aivan liikaa rahaa, ja ihmisten arvo laskee nopeasti negatiiviseksi. Voitteko edes uskoa tätä? Tarkoitan, että kuulette tämän, ja sen täytyy olla melko järkyttävää, kun se tulee NASAn verkkosivuilta, varsinkin kun mukana on muun muassa Yhdysvaltain ilmavoimat, DARPA, CIA, FBI, etelänen komentokeskus, Atlantin komentokeskus, Australian puolustusministeriö ja muita virastoja. Kyseessä ovat yhtiön virastot. Me olemme USA Inc. Meillä ei ole enää perustuslakia, kuten julistetaan The Iron Mountain Reportissa, joka kaikkien pitäisi lukea osoitteessa stop the hate crime piste net, josta voitte ladata sen paitsi asiakirjan myös katsoa dokumentin, jota suosittelen lämpimästi. Tulette näkemään, miten salamyhkäiset ja petolliset, asteittain sijoitetut hyökkäykset perustuslakia vastaan ovat tehneet meistä nyt yhtiön. Eikä meillä ole enää laillista hallitusta.

Meitä hallitsevat yhtiöt ja pankit, jotka esiintyvät laillisena hallituksena, mutta eivät ole sitä. Meillä ei olisi laillista hallitusta, jos sotakoneisto ilmoittaisi, mitä he aikovat tehdä Manner-Yhdysvalloille, kaikille ihmisille, eikä tämä koske vain Yhdysvaltoja. Tämä on maailmanlaajuinen suunniteltu hyökkäys. Hyökkäys, jonka teknologia ylittää useimpien ihmisten käsityskyvyn. Kaikki ostavat kirjoja ja ammuksia, tarkoitan aseita ja ammuksia, eivätkä he ymmärrä, että esimerkiksi sivulla 45 esitetyt sädeaseet, sädeaseet ovat yhä yleisempiä. Näin he aikovat hyökätä. He puhuvat myös sivulla 9, tämä on hyvin mielenkiintoista ja kauhistuttavaa, ihmiset ovat ottaneet vallan ja lyhentäneet evoluutiota huomattavasti. He aikovat ohjata evoluutiota. He uskovat kuitenkin, pankkiirit, globaali eliitti, uskovat saavuttaneensa kuolemattomuuden. Ja he tekevät sen taas pitäen mielessä, että koko tämä asiakirja koskee robotteja, kyborgeja ja ihmisiä. He ovat jo kartoittaneet aivomme. Kuulimme äskettäin, että he voivat siirtää ihmisen aivot koneisiin. Joten aina kun meille kerrotaan, että tämä on uusi tieteellinen löytö, tiedämme, että se on ollut vuosikymmeniä ja vuosikymmeniä ennen kuin olemme koskaan saaneet tietää näistä asioista.

Ja he puhuvat myös mikropölystä aseena. He sanovat, että tämä mikronin kokoinen koneistettu pöly, joka levitetään aerosolina, hengitetään keuhkoihin, pöly porautuu mekaanisesti keuhkokudokseen ja suorittaa erilaisia patologisia tehtäviä. He sanovat, että se on täysin uudenlainen sodankäynnin muoto ja se on laillista… on laillista! Tätä he aikovat tehdä kaikille ihmisille tällä planeetalla. Niin laillista. Ja sitten he puhuvat siitä miten taajuuksien käyttöä tullaan käyttämään sodankäynnissä. Ja tiedämme esimerkiksi älykkäät mittarit, joita käytetään ympäri maailmaa, sähkömittareidemme korvaaminen, joka tulee myös sisältämään kaasu- ja vesimittareiden korvaamisen, ja ne tullaan yhdistämään ruokahuoltoon, kun valuutta romahtaa ja energiaoikeudet lasketaan ja sitä kaikkea tullaan hallitsemaan mittausjärjestelmän kautta. Mutta he puhuvat matalien taajuuksien käytöstä, mikroaaltotaajuuksien käytöstä, ja he mainitsevat tässä NASA:n asiakirjassa, Yhdysvaltain armeijan raportissa, Yhdysvaltain armeijan raportti on verkkosivuillamme, smart meters murder piste com. Se on noin 20-sivuinen armeijan asiakirja, jossa puhutaan taajuuksien käytöstä vihollisen kohdentamiseen. Me olemme vihollinen! Ja he sanovat, että 100 prosenttia ihmisväestöstä joutuu näiden taajuuksien vaikutuksen kohteeksi. Jotkut ovat kanarialintuja hiilikaivoksessa, mikä on termi jota he ovat käyttäneet kun ihmiset ovat pudonneet kuin kärpäset. Ihmiset kärsivät kaikenlaisista terveysongelmista. Yleensä se alkaa korvien soimisesta, sydämentykytyksestä, ihottumasta, kyvyttömyydestä nukkua läpi yön. He häiritsevät immuunijärjestelmäämme näillä taajuuksilla.

Trevor: Miten eliitti suojasi itsensä omilta aseiltaan?

Deborah: Tuo on todella hyvä kysymys. Ja osa tiedoista, joihin olemme törmänneet, on tietysti se, että heillä on menetelmiä, jotka ovat paljon edellä kaikkea, mitä meillä on käytettävissämme, kuten syöpälääkkeet; he eivät sairastu syöpään. Heillä on sirumekanismeja, joiden ymmärrämme torjuvan tiettyjä taajuushyökkäyksiä. Tiedämme myös, että he ovat kiinnostuneita transhumanismista. He ovat kiinnostuneita monista globaaleista toimista. Ja missä määrin kemiallisten jälkien ja kaikkien pudotettavien nanokuitujen vaikutus heihin kohdistuu, mikä on ensimmäisen protokollan ensimmäinen vaihe. Kaikki on linjassa. Kaikki sopii yhteen. Pisteet yhdistetään. Katsokaa NASA:n sota-asiakirjaa. Siinä ei puhuta vain vaikutustaajuuksista ja siitä, miten niitä käytetään, vaan myönnetään, että ne häiritsevät suorituskykyämme, että ne aiheuttavat kohtauksia. He myöntävät tämän tässä asiakirjassa. Kyse ei ole enää keskustelusta älymittareista. Emme tarvitse enää yhtään tiedemiestä tai lääkäriä, jotka sanovat, että ihmiset sairastuvat. Tämä on tarkoitus. Meidän on siis lakattava etsimästä lisää todennettavia todisteita siitä, että ihmiset sairastuvat. Tämä on tavoite. Tämä on ehdoton tavoite. Se on vangitseminen. Se on orjuuttamista. Ja se on väestökato. Ja se on massiivista mielenhallintaa. Taajuuksilla on useita tarkoituksia.

Trevor: Mikä on mielestäsi ratkaisu tähän kaikkeen? Tähän monitasoiseen hyökkäykseen, joka on jatkunut hyvin pitkään?

Deborah: Mielestäni ratkaisu on se, että ihmisten on saatava koulutusta mahdollisimman nopeasti. Ja on olemassa asiakirjoja, esimerkiksi Silent weapons, joka kertoo vieläkin pahemmasta. Se on neljänkymmenen yhden sivun mittainen asiakirja. Se on verkkosivuillamme. Siinä esitetään – se on operaatiotutkimusta ja tekninen käsikirja. Tämä asiakirja oli  Bilderbergin politiikkadokumentti ensimmäisessä vuoden 1954 Bilderbergin kokouksessa. Ja siinä esitettiin strategia ihmisväestön hallitsemiseksi. Ja jälleen kerran en voi tarpeeksi korostaa, että kaikkien pitäisi lukea tämä. Koska he puhuvat siitä, että tätä asiakirjaa ei pitäisi julkaista ihmisille, koska se on sodanjulistus.

Anthony: Emme voi jatkaa tulipalojen sammuttamista, meidän on etsittävä tuhopolttajaa. Ja juuri sitä te korostatte. Ihmiset ovat vastuussa kaikesta, mitä näemme tuolla, mitä he tekevät ja miksi kukaan ei puhu itse salaliitosta. Tämä on sota ihmisiä vastaan, ja teillä on käsissänne nämä tietyt ihmiset. Siksi he tappavat meitä.

Deborah: Aivan oikein. Ja tämä on heidän sotasuunnitelmansa. Tämä on sotasuunnitelma. Meidän on siis mentävä sotasuunnitelmaan. Tässä on vain 41 sivua. Jos poistat kaaviot, sinulla on 36 sivua. Eikä sitä ole vaikea lukea. He sanovat, että hiljainen aseteknologia on kehittynyt operaatiotutkimuksesta, strategisesta ja taktisesta, joka kehitettiin sotilasjohdon alaisuudessa Englannissa toisen maailmansodan aikana. Alkuperäinen tarkoitus tämän tutkimuksen oli tutkia strategisia ja taktisia ongelmia ilma- ja maapuolustuksen objektiivisen tehokkuuden käyttö aloitettu sotilaallisia resursseja ulkomaisia vihollisia vastaan. Ja he jatkavat puhua siitä, miten he törmäsivät teknologioihin, jo vuonna 1952, apurahakausi päättyi ja eliitin korkean tason kokous pidettiin, jossa määritettiin yhteiskunnallisen operaatiotutkimuksen seuraava vaihe. Harvardin hanke oli ollut hyvin hedelmällinen, kuten käy ilmi joidenkin tulosten julkaisemisesta vuonna 1953, jossa ehdotettiin, että Amerikan talouden rakenne olisi mahdollista tutkia taloudellisten insinööritutkimusten avulla, ja he puhuvat siitä, miten se suunniteltiin 1940-luvun viimeisellä puoliskolla. Uusi hiljainen sotakone seisoi niin sanotusti kimaltavassa kullatussa laitteistossa näyttelytilojen lattialla vuoteen 1954 mennessä. Tässä asiakirjassa puhutaan siis vastustamattomien hyökkäysten yhdistelmästä ihmiskuntaa vastaan ja siitä, miten ne tulevat hallitsemaan ihmiskuntaa. Poliittisesti he puhuvat siitä, miten he perustivat poliittisen järjestelmän, oikeiston ja vasemmiston, jotta tuntisimme, että valituksemme tulisivat julki ja turhautumisemme voisi tulla julki. Mutta pankkiirit olivat kaikkien valittujen takana. Ja he nauravat meille — he nauravat meille.

Aivan viimeisenä, ja menen tähän heti, koska palaamme itse asiakirjaan, mutta aivan viimeisessä lausunnossa tässä asiakirjassa sanotaan tekijä 6, lampaat — ne, jotka eivät käytä aivojaan, eivät ole paremmassa asemassa kuin ne, joilla ei ole aivoja. Ja niin tästä aivottomasta meduusakoulusta, isä-äidistä, pojasta ja tyttärestä tulee käyttökelpoisia lampaita tai niiden kouluttajia. Tässä asiakirjassa sanotaan, että he jakavat myrkyllistä ruokaa. Emme tarvitse sitä, mutta haluamme sitä. Ja ne, jotka päättävät syödä näitä elintarvikkeita, joutuvat kärsimään siitä.

He kertovat meille miten he järjestävät kaiken sosiaalisen suunnittelun, miten he suunnittelevat perheen, miten he murentavat perheen, miten he perustavat sotakoneiston, miten he vaikuttavat perheyksikön ajatteluun, jotta perhe voi antaa lastensa mennä sotaan rikkaiden ihmisten tykinruoaksi. Asiakirjassa keskustellaan keinotekoisesta kohdusta. He uskovat, että ihmisten on tunnettava itsensä suojelluiksi, ja että eliitti toimii kohdussa ihmisten suojelemiseksi. Että heillä on paikka, jossa he voivat suojautua ja piiloutua elämän todellisuudelta, koska me emme vain kykene hallitsemaan elämän todellisuutta. Joten he luovat tuon keinotekoisen kohdun. Siinä sanotaan, että näiden keinotekoisten kohtujen tavoitteena on tarjota vakaa ympäristö sekä vakaalle että epävakaalle toiminnalle. Tarjota suojapaikka evoluution kasvu- ja kypsymisprosessille. Selviytyminen, turvallisuuden tarjoaminen vapaudelle ja puolustussuojan tarjoaminen hyökkäävälle toiminnalle. Ja he sanovat, että siitä hetkestä lähtien, kun ihminen jättää äitinsä, äitinsä kohdun, sen kaikki ponnistelut suuntautuvat keinotekoisten kohtujen ylläpitämiseen ja niihin vetäytymiseen. Erilaisia korvaavia suojalaitteita tai kuoria. Niinpä he asettavat itsensä suojelemaan meitä, pitääkseen meidät rampautettuina, turruttaakseen meidät elintarvikkeilla, niin että käpyrauhasemme häiriintyy, emmekä koskaan pysty saavuttamaan korkeampaa tietoisuutta, ja juuri nyt massiivinen fluoraus kaikkialla Yhdysvalloissa romahduttaa ajattelukykymme. He sammuttavat meidät juuri nyt.

Anthony: Ota lapsesi ja tee siitä Rosemaryn vauva.

Deborah: Aivan oikein.

Trevor: Tämä on hyvin samanlainen kuin Matrix, joka perustui DARPAn asiakirjaan. Tarkoitan, se on samanlainen – eikö olekin? Se on ollut ongelma, reaktio, ratkaisu – sama tapa, jolla he aina toimivat. Niinpä parasta kai on herättää kaikki toivoen, että ruohonjuuritason liike voi muuttaa sen. Luuletteko, että vallankumous olisi jossain vaiheessa tarpeen, vai voisiko se muuttua ilman sitä? Mitä mieltä olette?

Deborah: Mielestäni tarvitsemme ilmestyksen, emme vallankumousta. Vallankumous toisi mukanaan vain sotatilan, sen mielestä, mitä me katsomme, toisi mukanaan sotatilalain. Se antaisi myös mahdollisuuden kohdistaa ihmisiin niitä aseita, joista he eivät malta odottaa pitää näppejään erossa ja käyttää meitä vastaan. Lisätään dronet, mikropöly, lisätään sädeaseet, joita heillä on kuulemma käytössään. Heillä on myös räjähdysaaltokiihdytin. Ja kun tarkastellaan Yhdysvaltojen väestöä, suurin osa väestöstä asuu rannikolla, ja paineaaltokiihdytin oli hyökyaaltokeksintö, jonka Yhdysvallat keksi yhdessä Neuvostoliiton kanssa 40-luvulla. Oikeastaan sitä oli tarkoitus käyttää toisessa maailmansodassa pommien sijasta, mutta he päättivät käyttää pommeja sen sijaan. Ja räjähdyskiihdyttimellä hyödynnetään merenpohjan metaaniesiintymiä ja aiheutetaan sormenjälkiä jättävä, suihkuton hyökyaalto matalilla alueilla minkä tahansa maan ympärillä.

Anthony: He vain aseistavat gestapo-mittarin, joka seuraa jokaista taloa ja jokaista liikettä ja jokaista energiamäärää, jota jo teet, ja joka voi raportoida siitä tarkkailijalle. Olemme siis käytännössä keskitysleirillä juuri nyt. Sillä välin ruokavarastot vähenevät, kuten mainitsitte toisessa haastattelussanne, että patoja poistetaan, ruokaa, tarkoitan, että on niin ilmeistä, että liittovaltion hallitus tulee ja haluaa lapsenne yhä varhaisemmassa ja varhaisemmassa iässä joka paikassa kaikkialla, ja se perustuu ilmastonmuutoksen perustalle, josta ehkä haluaisitte puhua….

Deborah: Ja se on täysin totta. Kaikissa asiakirjoissa, Iron Mountain -asiakirjassa, NASAn sota-asiakirjassa, puhutaan siitä, että liian monet ihmiset käyttävät liikaa tavaraa. Ja maapallo ei kestä tätä. Ja he ovat keksineet pelkoon perustuvaa, tieteellistä vilpillistä tietoa, jonka ihmiset nyt hyväksyvät. He kirjoittavat historiaa ja tiedettä uudelleen ajatuksella, että ihmiset käyttävät liikaa resurssejamme, meidän on vähennettävä hiilidioksidia ja kasvihuonekaasupäästöjä, ja se leviää nyt läpi kaikkien kaupunkien ympäri maailmaa. Se on kirjattu kaikkiin paikallishallinnon asiakirjoihin, ja kaupungit ovat nyt hyvin — esimerkiksi Kaliforniassa hiilidioksidipäästöjä koskeva aloite, jossa meidän on itse asiassa maksettava hengittämästämme ilmasta, ja meitä verotetaan ilmasta. Se on kuin fiat-rahaa. Olemme hyväksyneet vääränlaisen rahan, josta meille kerrotaan Iron Mountain -asiakirjassa, vai Silent Weapons -asiakirjassa. Yksi syy siihen, että he lähettävät miehiämme ja naisia sotaan, on väestön vähentäminen. Koska he ovat varastaneet heiltä. He ovat vieneet todellisen työvoiman, palveluksen, vastineeksi laittomasta valheellisesta fiat-rahasta. Joten heidän on eliminoitava velkojat. Se on sodan toinen näkökohta — velkojien vähentäminen. Mutta se kaikki perustuu väärään saastumiseen, joka ei ole väärää — he ovat luoneet saastumisen. Kun katsotte Iron Mountain -asiakirjaa, näette menetelmät, joilla he aikoivat luoda saasteita. He jopa sanovat, että he aikovat hävittää meidät metsästä. Ja he tekevät sen chemtraililla — salaisella chemtraililla, tai geotekniikkaohjelmalla, tai sään muokkaamisella. Itse asiassa tuossa ohjelmassa on useita kerroksia. Se ei ainoastaan lisää sääilmiöitä, olemme juuri kokeneet joitakin hirvittäviä tapahtumia täällä Yhdysvalloissa, kun massiiviset tornadot tuhosivat juuri useita kaupunkeja Oklahomassa.

Meihin kohdistuu maailmanlaajuinen isku. Ne iskevät elintarvikehuoltoomme, se vähentää elintarvikehuoltoamme ja nostaa elintarvikkeiden hintaa. Se muuttaa maaperän pH:ta, mikä sitten sopii Monsanton megayhtiön määräämään maailman elintarvikevalloitukseen. Se on Monsanton aikomus, maailmanlaajuinen elintarvikehallinta. Heillä on siemenet, ja siemenet kasvavat saastuneessa maaperässä, jonka he ovat luomassa. Tämä kaikki on suunniteltu. Mitä me siis teemme asialle, kysyitte. Meidän on ensin saatava koulutusta, ja sanoisin, että nopein tapa, jolla ihmiset saavat koulutusta, on katsoa näitä hyvin yksinkertaisia lähdeasiakirjoja. Katsokaa Silent Weapons for Quiet Wars -asiakirjaa. Katsokaa Iron Mountain -asiakirjaa ja New World Order exposed 1969 -asiakirjaa, ne kaikki ovat verkkosivuillamme. Kaikki tekemämme tutkimus — jos vain saatte nuo perusasiakirjat ymmärretyksi — jos kaikki ymmärtävät petoksen, niin pystymme lopettamaan tämän. Meidän ei tarvitse jatkaa tätä petosta. Meidän ei tarvitse, ja ihmiset sanovat jatkuvasti, että meitä on enemmän kuin heitä. No se voi olla totta, mutta valitettavasti nyt on olemassa teknologioita, jotka ovat niin uskomattomia, että ihmiset eivät edes tajua, mikä heihin on iskenyt. Ja se on tulevien sotien strategia ja sodat, jotka kohtasivat maamme. mutta sanoisin, että kaikkien on katsottava NASA:n asiakirjaa.

Teidän on siirryttävä pois illuusiosta, siitä epätodellisuudesta, jossa elätte. Teidän on siirryttävä uuteen todellisuuteen, joka muodostuu totuudesta, jonka nämä asiakirjat välittävät. Jotta voitte sitten tarkastella ratkaisuja näistä todellisuuksista käsin. Ette voi ampua lonkalta ja etsiä ratkaisuja, jos ette ole oppineet, kuka tekee tämän meille, miten he tekevät tämän meille, ja asiakirjoja, jotka kertovat meille, miten he tekevät tämän meille.

Anthony: Truman Show, jonka tarkoituksena oli luoda väärää todellisuutta viihteen vuoksi. Nykyinen väärä todellisuus on suunniteltu tappamaan meidät. Tämä on sota ihmisiä vastaan. Tämän vuoksi iltapäivälehti julkaisi otsikon ”Valmistaudu kuolemaan”. Ja he tekevät sitä niin monella tarkoituksellisella tavalla, ja nuo asiakirjat osoittavat, että sitä on valmisteltu jo pitkään. Eikä näy vain ne henkilöt, jotka tunnistettiin Bilderbergereihin, Trilateraaleihin ja Skull and Bonesiin. He ovat satulassa, he ovat ne, jotka määräävät politiikasta. Presidentin tieteellinen neuvonantaja, John P. Holdren , joka vastaa kemikaalivanoista. He eivät todellakaan voi taistella, kun CIA:n entinen johtaja ohjaa kaikkia näitä hallinnonhaaroja. Meillä on tyyppejä kuten Leon Panetta, joka oli CIA:n ja puolustusministeriön johtaja, joka siirsi armeijamme NATOon ja toimi ilman perustuslakia. Tämä on suora sota meitä vastaan, ja näemme ihmisten kuolevan kuin kärpäset. Ja kuten sanoitte, siinä ei ole sormenjälkiä, koska he käyttävät menetelmiä. Mutta se on yhtä todellista kuin ihmisten sairastuminen aivohalvauksiin ja syöpään ja autismiin ja Alzheimerin tautiin. Se on niin selvää — tarkoitan sitä kyllä — tilastot ja matematiikka todistavat asian. Ja niinpä heidän on tiedettävä, että ihmisten on tiedettävä, mitä on tekeillä, ja heidän on strategioitava taistellakseen sitä vastaan, ja he pystyvät siihen, koska ainoa tapa selvitä tästä on valheiden avulla. Ja jos alistuu joukkoviestimille, kolmelle verkostolle ja kahdelle uutistoimistolle, siitä ei pääse koskaan pois.

Deborah: NASA:n sota-asiakirjassa sanotaan, että he käyttävät propagandaa joukkoviestimissä. Se on yleistä.

Trevor: CNN-syndrooma?

Deborah: He käyvät kirjaimellisesti läpi tämän asiakirjan, mutta he aikovat käyttää myös räjähdysmäisiä pölymahdollisuuksia. He puhuvat siitä, miten pöly tunkeutuu syvälle hautautuneisiin ja muihin vastaaviin kohteisiin. Tässä sanotaan myös, että jos liikut, he näkevät sinut ja olet kuollut. Joten teknologiaa, antureita kaikessa. Löysin hämmästyttävän tehtävänkuvan PSI-teknologiasta Carnegie Mellon Institutesta. Ja tehtävänkuvassa sanottiin, että he olivat muuttamassa globaalia infrastruktuuria tietokoneiden ja teknologian infrastruktuuriksi. Ja se sisältäisi koko rakenteemme. Ei vain yleishyödylliset palvelut, vaan myös siviilihallinto, politiikka… Ja mikä on myös hyvin mielenkiintoista, kävimme Al Goren äskettäisessä kirja-arvostelussa: hän kirjoitti kirjan nimeltä The Future. Hän puhuu siitä, miten tekoäly tulee valtaamaan alaa. Ja että tulemme näkemään Yhdysvalloissa muutoksia, joita ei ole nähty viiteen sataan vuoteen. Ja hän puhuu siitä, että ihmisten käyttäminen ei ole tehokasta. Sama asia — nämä kaikki liittyvät toisiinsa. Ne kaikki liittyvät toisiinsa.

Meillä on aivoriihi, joka juonittelee ihmiskuntaa vastaan, koska se on heidän mielestään liian hauras. Ja he puhuvat myös USA:n aivoprojektista, ja se alkoi 90-luvulla. He sanovat, että sitä rahoitti 16 organisaatiota viidestä virastosta. NIH, joka on tietenkin kansallinen terveysinstituutti, puolustusministeriö, NASA ja energiaministeriö. He kertovat, että heillä on ollut yli 10 000 yksittäistä esitelmää Society for Neuroscience -järjestön vuosittaisissa kokouksissa, ja että he ovat pohjimmiltaan suunnitelleet ihmiskunnan uudelleen. On myös kiehtova elämäntarina neljännen sukupolven kloonista, Michael Princestä, ja se on verkkosivuillamme NASA-dokumentin linkin alla, ja kehotan kaikkia kuuntelemaan tämän Michael Princen haastattelun. Hänet tapettiin vuonna 2011, ja hän on neljännen sukupolven klooni. Teknologian taso, se aika, jonka heillä on ollut teknologiaa, on uskomatonta.

Iron Mountain -dokumentissa sanotaan myös, että he tulevat hallitsemaan koulutusjärjestelmää. Että he korvaavat koulutusjärjestelmän tietokoneilla. Niin sanotaan myös NASA:n asiakirjassa. Kaikki tulee olemaan etämatkustamista, etäostoksia, etäviihdettä, etäkoulutusta. Näin he voivat kirjoittaa historian uudelleen. Kaikki tulee olemaan Kindlessä. Ja on hyvin helppoa vaihtaa kirjoja, vaihtaa kieltä — hiljattain kuuntelin säätiedotusta, ja toimittaja sanoi, että huomenna on aurinkoista, mutta minä kutsun auringonpaistetta nyt pehmeäksi auringonpaisteeksi, koska aurinko ei paista niin kuin ennen — tarkoitan, että minä sanon niin, toimittaja ei sanonut niin — mutta toimittaja sanoo nyt pehmeää auringonpaistetta. He kirjoittavat uudelleen määritelmämme siitä, miltä aurinkoisen päivän pitäisi näyttää, koska olemme jatkuvasti tämän salaisen, olemattoman ilmakehän myrkytyksen alla. Joten he kirjoittavat sanastomme uudelleen. He kirjoittavat kaiken meistä.

Ja ne pitävät meidät niin sairaina, fluori, aspartaami ruoassa, kaikki väriaineet ja kemikaalit kaikessa. Tarkoitan, että jopa kuitit, jotka saamme autojemme tankkaamisesta, ovat myrkyllisiä. Meidän ei pitäisi koskea niihin. Meidän on siis suunnistettava, sanon, että elämä on päivittäin kuin yrittäisi kävellä maamiinakentän läpi, ja jos pääsee päivän päätteeksi toiselle puolelle, on tehnyt hyviä valintoja. Koska ne ovat varmasti asettaneet paikalleen, miinoja elämäämme.

Trevor: Niin, sitä on vaikea välttää.

Deborah: Se vaikutus, joka sillä on elämäämme. Että meidän pitäisi istua täällä juuri nyt, käymässä tätä keskustelua, koska meitä vastaan on järjestetty jotain. Tulevaisuutemme on määritelty puolestamme, elinaikamme on päätetty.

Trevor: Se on kiehtovaa tietoa. Paras tapa päästä käsiksi tähän kaikkeen on Stop the Crime piste net.

Deborah: Stop the Crime piste net — se linkittää myös muille verkkosivuillemme, mikä on smart meters murder piste com. Meillä on korvaamattomia YouTube-videoita älymittareiden murhapisteessä. Siellä on sarja, jonka on tehnyt Barrie Trower, joka on tiedemies Yhdistyneestä kuningaskunnasta, ja hän puhuu taajuuksien aseistamisesta, kun se liittyy erityisesti langattomaan verkkoon. Ja erityisesti matkapuhelinmastojen laajamittaisesta levittämisestä ympäri Amerikkaa ja muitakin maita. Niitä on kaikkialla. Ja ne naamioidaan puiksi, ne naamioidaan kirkontorneiksi, jopa aavikon läpi ajettaessa ne naamioidaan Yuccaksi. Ja tuo on matkapuhelinmasto. Ne ovat myös — tämä on hyvin mielenkiintoista — ne ovat myös Mobile Oil -merkeissä. Huoltoasemille. Joten niitä ei edes näe. Kun katsotte, jos olette todella tarkkoja havaitsemaan matkapuhelinmastoja, lapsenlapseni voivat havaita ne kilometrin päästä, mutta voitte mennä ostoskeskuksiin, joissa on maisemointia ja valaisimia maisemoinnin keskellä, ja näette monia valopylväitä, jotka ovat naamioituja matkapuhelinmastoja. Eikä sitä tule ajatelleeksi. Ajattelet vain, että parkkipaikalla olevat valot ovat todellisia matkapuhelinmastoja.

Trevor: Ja niitä on myös kirkontorneissa?

Deborah: Kyllä, niin on. Ja he maksavat kouluille, jotta ne asentaisivat niitä kampuksille. Juuri nyt San Diegon valtionyliopistossa on äskettäin löydetty syöpäkeskittymä, ja siellä on ollut useita opiskelijoita ja opettajia, jotka ovat saaneet aivokasvaimia. Olemme siis tämän asiakirjan myöntämien taajuuksien vallassa. Meillä on todisteet. Meillä on armeija, virastot jotka myöntävät tämän. Meidän ei tarvitse todistaa kuolemantapauksia kampuksella tornien lähellä, koska sivulla 98 sanotaan, että torneja käytetään tässä. Siinä sanotaan, että torneja tullaan käyttämään taajuuksien poistamiseen. Tämä on siis heidän asiakirjansa. Näin he kertovat meille sivulla 98. Tyypillinen skenaario: USA:n tuhoaminen 10 ihmisellä ja 10 miljoonalla dollarilla. Biologiset binäärituotteet, tuontivitamiinit ja vaatteet… Ruokavarasto myrkytetään. Terrori-iskut rokotteilla ja viruksilla. He puhuvat, että rautateitämme vastaan hyökätään. Valikoivaa henkilövahinkojen torjuntaa säteilytaajuuksilla, mikroaaltoja torneista. Vesihuolto saastutetaan mannertenvälisillä miehittämättömillä ajoneuvoilla, joihin liittyy vakava psykosota. Ja tämä on CNN-syndrooma. Joten he kertovat meille täällä, kuinka helppoa olisi tuhota Yhdysvallat näillä uusilla teknologioilla. Meidän on paljastettava tämä.

Trevor: Kiitos paljon näistä tiedoista. Deborah Tavares, ja me tutustumme verkkosivustoonne ja yritämme saada tämän leviämään ja levittää sitä. Kiitos paljon,

Deborah: Kiitos paljon.

 

Artikkelin julkaissut Bruner the Anarchist

MKULTRA

Reptiliaaneja tuli ulos portaalista CIA:n Operation Gateway Processissa

Vuonna 1958 radioyhtiön johtaja Robert Monroe kärsi omituisista tapahtumista. 43-vuotiaana hän alkoi tuntea vahvaa painetta rinnassa. Yhtäkkiä tämä tunne kasvoi niin suureksi, että hänen piti käydä makuulle. Kun hän heräsi, hän huomasi leijailevansa oman kehonsa ulkopuolella. Hän välittömästi panikoi ajatellen, että hän on kuollut, mutta pelko palautti hänet takaisin kehoonsa. Samanlaisia tapauksia esiintyi useita, joissa hän leijaili kehonsa ulkopuolell. Monroe vieraili usean lääkärin ja psykologin luona, ja kuitenkin ammattilaiset pitivät häntä täysin terveenä. Positiivisten diagnoosien helpottamana viestintäpomo päätti kunnioittaa uutta oppimaansa taitoa. Hän jätti yritysmaailman ja päätti omistaa elämänsä tietoisuuden tutkimukselle.

Aivolohkojen synkronisaatio

Seuraavan kolmen vuosikymmenen ajan Robert tutki ruumiistapoistumiskokemuksia. Hänen päätavoitteensa oli kerätä tieteellistä näyttöä, jossa osoitetaan hänen kokemuksensa toisista todellisuuksista. Hän toivoi tekevänsä astraalimatkailun kaikille helpommin saavutettavaksi, ja hän kehitti teknologian nimeltä aivolohkojen synkronisaatio. Toiselta nimeltään Hemi-Sync, tämä järjestelmä käyttää äänikuvioita (binaural beats) luomaan aivojen vasemman ja oikean aivopuoliskon väliin harmoniaa. Riippumattomat neurologit ovat tehneet koehenkilöillä paljon kokeita tämän tekniikan parissa. Heidän järkytyksekseen tulokset selvästi näkyivät jokaisessa heidän tekemissään EEG-kuvauksessa. Molemmilta aivopuoliskoilta mitattiin samaan aikaan sama amplitudi ja sama taajuus. Monroen työ oli pioneerityötä kohti konkreettisia muutettuja tajunnantiloja.

Aivolohkojen synkronisaatio esiintyy kun molemmat aivopuoliskot ovat samalla taajuudella ja amplitudilla..

Portaaleja muihin ulottuvuuksiin

Yhdysvaltain hallitus tarkkaili läheisesti astraalimatkaajan löydöksiä. Eräänä päivänä 1978 CIA:n agentit ottivat yhteyttä Monroeen. Korkea-arvoiset virkamiehet pyysivät hänet mukaan salaiseen armeijan projektiin. He halusivat ottaa käyttöön hänen mielenlaajennustekniikkansa lähettämään sotilaita kaukokatselusessioissa. Jos he onnistuisivat, Amerikalla olisi suuri etu Neuvostoliitosta. Sotilaat lähetettiin menneisyyteen, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen ja joskus jopa multiversumeihin. Ottaen huomioon Robertin laajan taustan ja hänen patentoimansa keksinnöt, hän oli täydellinen valinta tähän operaatioon. Hän toivoi saavansa lisäuskottavuutta paranormaalien ilmiöiden tutkimuksessa, ja Robert suostui menemään mukaan.

Kokeet avasivat portaaleja muihin ulottuvuuksiin, joissa reptiliaanihumanoidit elivät.

Portaalien avaamista muihin ulottuvuuksiin tutkijat kutsuivat nimellä Gateway Process. Julkisiksi tehtyjen tietojen mukaan ohjelma oli  “koulutusjärjestelmä, jonka tarkoitus on saada aikaan parantunut aivoaaltojen voimakkuus, fokus ja koherenssi vasemman ja oikean aivolohkon välille niin, että tietoisuus muuttuu, ja tämä sitten siirretään kehon ulkopuoliseen maailmaan, joka lopulta tulee ylittämään jopa ajan ja avaruuden rajoitteet. Osallistujat saivat pääsyn universumin intuitiiviseen tietoon.” Komentaja Wayne M. McDonnellin loppuraportissa ollut analyysi sisälsi yksityiskohtaista informaatota todellisuuden luonteesta. Tutkijat väittivät meidän elävän holografisessa universumissa, ja että maailmamme hereillä ollessamme on sähkömagneettinen matrix, joka projisoidaan ympärillemme.

Reptiliaanit tulevat

Tähän maailmaan pääsemiseksi astraalimatkaajat istuivat yksin pimeydessä kuunnellen tiettyjä taajuuksia. Osallistujilla ei ollut kontaktia tai viestintämahdollisuutta toisiinsa. Matkan päätyttyä osallistujat raportoivat siitä mitä he olivat kokeneet. Robertin mukaan koehenkilöt olivat kohdanneet ulottuvuuksienvälisiä olentoja. Kaikkein useimmin he olivat nähneet reptiliaanihumanoideja. Matkaajat puhuivat näistä olennoista ‘alligaattoreina’ johtuen niiden krokotiilimaisista piirteistä. Monroe oli jo, yllättävää kyllä, varsin tuttu näiden olentojen kanssa. Lukemattomilla astraalimatkoillaan hän oli nähnyt dinosaurusolentoja. Yli 35 vuoden eetterimaailman tutkimuksen aikana hän oli kohdannut näitä hämmentäviä olentoja. Hän oli saanut selville:

 • Että häijyt liskot ovat kontrolloineet ja orjuuttaneet ihmiskuntaa vuosituhansien ajan.
 • Että ne ovat olemassa ja operoivat neljännestä ulottuvuudesta ja ovat näkyvissä ainoastaan niille, jotka kykenevät näkemään näkyvän valon tuolle puolen.
 • Että reptiliaanit syövät henkistä elämän energiaamme, jota Monroen nimitti ‘looshiksi’. Negatiiviset/matalan tason värähtelyt ovat niiden selviämiselle elintärkeitä.
 • Että nämä parasiittiolennot näkevät Maapallon massiivisena farmina, josta ne korjaavat satona itselleen pelkoa, vihaa, ahdistusta, vihaa ja masennusta.
 • Että niiden älykkyys on suurempi kuin ihmisten.
 • Että tämä liskomainen rotu pitää itseään ihmiskunnan hallitsijana.
Osallistujat, joilla ei ollut toisiinsa kommunikaatioyhteyttä, kuvasivat nähneensä identtisiä lisko-olentoja.

Robert Monroe jatkoi transsendentaalisen tavoitteluaan kuolemaansa asti, vuoteen 1995. Hänen uskomuksensa eivät koskaan muuttuneet, ja hän usein varoitti henkisistä vampyyreista. Gatewayn vallankumoukselliset kokete jatkuivat 1980-luvulla. Satoja taivasmatkoja oli onnistuneesti saatu päätökseen ja kirjattu ylös. Maan ulkopuolisiin olentoihin liittyvät dokumentit eivät paljastuneet kuin vasta vuonna 2003. Raportin alkuvaiheen julkaisusta ei syntynyt sen kummempaa haloota. Jotkut tietovuotajat väittävät, että liittovaltion salaista projektia ei koskaan lakkautettu. Ohjelman alkuvaiheista on kulunut yli 40 vuotta. Moderneilla teknologisilla keksinnöillä on todennäköistä, että ohjelman menetelmät ovat kehittyneet omaa ymmärrystämme paljon pidemmälle. Mitä he sitten ovatkaan saaneet selville, se jää oman aikamme suureksi mysteeriksi.

Lisää Robert Monroesta voit lukea kirjasta ‘The Ultimate Journey’. 

 

Artikkelin julkaissut downthechupacabrahole.com