Avainsana-arkisto: USA

UFO-havainnot jyrkässä kasvussa Amerikassa

Yhdysvaltain hallitus julkaisi raportin tunnistamattomien lentävien esineiden havaintojen lisääntymisestä. Pentagonin vuonna 2022 laatiman raportin mukaan raportoitujen tapausten määrä on kasvanut merkittävästi. Ufoihin liittyviä tapauksia oli viime vuoden aikana yli 300 miljoonaa.

Suurin osa ufoja koskevista ilmoituksista tuli Yhdysvaltain ilmavoimien ja laivaston lentäjiltä. Raportissa puhuttiin myös oudoista havainnoista transmedium-objekteista, jotka ovat ilmakehän ja avaruuden välillä liikkuvia esineitä. Huolimatta siitä, että raportoituja törmäyksiä yhdysvaltalaisiin lentokoneisiin ei ole raportoitu, raportissa todettiin, että tämäntyyppiset esineet aiheuttavat lentovaaran.

Vaikka raportissa ei yksilöidä esineiden luonnetta, se osoittaa, että hallitus suhtautuu asiaan vakavasti.

 

Artikkelin julkaissut Latest UFO Sightings

Amerikkalaisen kulttuurin militarisoituminen

Presidentti ei ole porvariston ylipäällikkö.

Vuoden 1961 jäähyväispuheessaan presidentti Dwight D. Eisenhower varoitti ”sotateollisuuskompleksin” kasvavasta vaikutusvallasta amerikkalaiseen politiikkaan ja politiikkaan.Mielenkiintoista on, että Eisenhowerin alkuperäinen muotoilu uhkasta oli vieläkin täsmällisempi ”sotateollisuus-kongressikompleksi”. (Korostus lisätty). Kun näkee, miten tämä eturyhmien verkosto on työskennellyt lonkeroillaan niin monilla Amerikan poliittisen ja taloudellisen elämän osa-alueilla kuluneiden vuosikymmenten aikana, voi päätellä, miten tarkkanäköinen Eisenhowerin varoitus oli.

Mutta amerikkalaisen kulttuurin militarisoituminen on ollut vielä hienovaraisempaa ja läpitunkevampaa. Se on ollut ilmeistä toisesta maailmansodasta lähtien, mutta se on kiihtynyt huomattavasti viime vuosina. Washingtonin toisen maailmansodan jälkeen omaksuman globaalin interventionistisen ulkopolitiikan kenties syövyttävin vaikutus kotimaassa on kohdistunut kansallisiin asenteisiin. Amerikkalaiset ovat alkaneet hyväksyä ”kansallisen turvallisuuden” nimissä tapahtuvat tunkeutumiset, joita he olisivat aiempina vuosikymmeninä vastustaneet jyrkästi. Esimerkkinä tästä ovat Patriot Act -lain eri säännökset sekä valvontajärjestelmä ja sen väärinkäytökset, joista NSA on esimerkkinä.

Suuntaus kohti tunkeilevampaa, militaristisempaa valtiota on tullut selvästi selvemmäksi syyskuun 11. päivän iskujen ja hallituksen reaktion jälkeen, mutta jo ennen tuota kauheaa päivää siitä oli selviä merkkejä. Kollegani Cato Institutessa ovat tehneet erinomaista työtä dokumentoidessaan Amerikan poliisivoimien asteittaista militarisoitumista, joka alkoi 1980-luvulla SWAT-tiimien lisääntyessä ja poliisiyksiköiden varustamisessa yhä tappavammilla sotilaallisilla laitteilla. terrorismin uhka tarjoaa vain viimeisimmän ja sopivimman perusteen jo pitkälle edenneen suuntauksen tehostamiselle. Useimmilla SWAT-iskuilla ei itse asiassa ole mitään tekemistä terrorismin kanssa; niitä käytetään etsintä- tai pidätysmääräysten toimittamiseen vähäisissä huumejutuissa.

Poliitikot oppivat jo varhain, että nopein tapa voittaa lemmikkialoitteen vastustus oli esittää se kansallisen turvallisuuden kannalta välttämättömänä. Niinpä laki, jolla liittovaltion hallitus otettiin ensimmäisen kerran mukaan perus- ja keskiasteen koulutukseen 1950-luvulla, oli nimeltään National Defense Education Act. Vastaavasti osavaltioiden välisen moottoritiejärjestelmän perustamista koskeva lainsäädäntö oli virallisesti National Defense Highway Act. Jälkikäteen ajateltuna presidentti George W. Bush luultavasti hukkasi tilaisuuden, kun hän ei nimittänyt Medicare-reseptilääke-etuutta koskevaa lainsäädäntöään National Defense Elderly Care Act -laiksi.

Ja sitten on vielä kielen yleinen militarisoituminen. Amerikan imperialistisen aikakauden nousu osuu samaan aikaan kuin ”sota”-metaforan suosittu käyttö. Viime vuosikymmeninä on käyty ”sotia” kaikkea vastaan syövästä köyhyyteen, lukutaidottomuuteen ja lihavuuteen. Ja tietysti meillä on edelleen aina läsnä oleva sota laittomia huumeita vastaan, jonka Richard Nixon julisti yli neljä vuosikymmentä sitten. Kielellä on merkitystä, ja mieltymys tällaiseen retoriikkaan on paljastava ja huolestuttava osoitus siitä, miten syvälle varuskuntamentaliteetti on juurtunut amerikkalaiseen kulttuuriin.

Toinen merkki on kasvava taipumus käyttää väärin termiä ”ylipäällikkö”.  Perustuslaissa todetaan selvästi, että presidentti on asevoimien ylipäällikkö. Tähän säännökseen oli kaksi syytä. Yksi oli varmistaa armeijan kiistaton siviilivalvonta. Toinen oli estää kongressin puuttuminen komentoketjuun.

Yksi asia on kuitenkin täysin selvä. Perustuslaki ei tehnyt presidentistä maan ylipäällikköä. Valitettavasti poliitikot, asiantuntijat ja tavalliset amerikkalaiset eivät enää ymmärrä tätä eroa. Ajatus siitä, että presidentti on kansallinen komentaja, joka voi ohjata maata ja että meidän velvollisuutemme alaisina on tervehtiä ja seurata hänen johtoaan, on vieras ja syvästi epäamerikkalainen käsite. Se myös epäsuorasti vahvistaa keisarillisen presidenttikunnan vääristyneen opin, jonka mukaan vain presidentti (ylipäällikkömme) saa päättää, milloin kansakunta lähtee sotaan. Molemmat ovat täysin perustuslain vastaisia, historiattomia ja epäterveellisiä asenteita. Silti niistä on tullut yleisiä, ellei jopa hallitsevia asenteita 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun Amerikassa. Ja se on pelottavaa. Presidentin pitäminen kansakunnan ylipäällikkönä on henkisesti militarisoituneen yhteiskunnan ruumiillistuma.

Kylmän sodan kynnyksellä yhteiskuntakommentaattori Garet Garrett varoitti, että Amerikka ei voi loputtomiin pysyä tasavaltana kotimaassaan ja nauttia rajoitetun hallinnon ja vankkojen kansalaisvapauksien arvoista samalla, kun se ottaa ulkomailla yhä enemmän imperiumin piirteitä. Hän ennusti, että vähitellen jälkimmäisen vaatimukset muuttuisivat jyrkästi ja lopulta jäisivät edellisen varjoon. Kuten Eisenhowerin jäähyväispuheen tapauksessa, Garrettin varoitus vaikuttaa liiankin tarkkanäköiseltä.

Amerikkalaiset lähestyvät nopeasti kohtaa, jossa heidän on tehtävä jyrkkä valinta. Joko Yhdysvallat omaksuu varovaisemman roolin maailmassa — osittain säilyttääkseen sen, mitä sen sisäisistä vapauksista on jäljellä — tai nämä vapaudet jatkavat rapautumistaan (kenties niin paljon, ettei niitä enää voi palauttaa) kansallisen turvallisuuden nimissä. Tämä valinta ratkaisee paitsi sen, miten Yhdysvaltoja puolustetaan tulevaisuudessa, myös sen, säilyttääkö tämä maa ne arvot ja periaatteet, joiden vuoksi sitä kannattaa puolustaa.

 

Artikkelin julkaissut National Interest

Four pillars

Amerikkalaispoliitikot haluavat oman UFO-valiokunnan

Ryhmä edustajainhuoneen lainsäätäjiä vaatii kongressia ryhtymään lisätoimiin tutkiakseen ilmiantajien lausuntoja niiltä, jotka sanovat nähneensä tunnistamattomia poikkeavia ilmiöitä tai UAP-ilmiöitä, mikä merkitsee harvinaista kahden puolueen pyrkimystä nollata hallituksen avoimuus ja kansallinen turvallisuus.

Ryhmä vaati perjantaina puhemies Kevin McCarthylle (R-CA) lähettämässään kirjeessä, että edustajainhuoneen johtaja perustaa erillisen valiokunnan, jonka tehtävänä on tutkia näitä havaintoja sekä sitä, salaa Pentagon tahallaan UAP:hin liittyviä tietoja.

Pyyntö esitetään sen jälkeen, kun kolme entistä upseeria oli todistanut edustajainhuoneen valvontakomitean lainsäätäjille ja väittänyt, että hallitus tietää UAP:ista enemmän kuin aiemmin on ilmoitettu.

“Tämä asia on paljon suurempi kuin uutissykli: Se edustaa hallituksen toimien yhtymäkohtaa, joka kertoo Pentagonin ja tiedusteluyhteisön suoraselkäisyyden puutteesta”, lainsäätäjät kirjoittivat. ”Mikään hallituksen ohjelma, olipa se kuinka arkaluonteinen tahansa, ei voi jäädä kongressin ulottumattomiin. Silti toimeenpanovallan edustajat muokkaavat rutiininomaisesti ja pidättävät kokonaan tietoja muilta aloilta, joihin meillä on oikeus, ja tekevät niin nytkin.”

Pyynnössä McCarthya painostetaan erityisesti perustamaan komitea, jolla on valtuudet haasteen esittämiseen ja jonka avulla lainsäätäjät voivat kerätä Pentagonilta tietoja, minkä sotilasviranomaiset ovat aiemmin estäneet. Valiokunta pitäisi myös vapauttaa edustajainhuoneen muiden valiokuntien toimivallasta, jotta sen työtä ei estettäisi, he kirjoittivat.

Valiokuntaan nimettyjen lainsäätäjien tehtävänä ei olisi ainoastaan selvittää, aiheuttavatko UAP-havainnot turvallisuusriskin Yhdysvalloille, vaan ne tutkisivat myös ”merkittävämpiä hallituksen valvontaan liittyviä kysymyksiä”, kirjeessä todetaan. Näihin aloihin kuuluvat talousarvion avoimuuden puute, liiallinen turvaluokittelu ja yhteistyön puute kongressin tutkimuksissa.

Kirjeen on kirjoittanut edustaja Matt Gaetz (R-FL), ja sen ovat allekirjoittaneet myös valvontavaliokunnan jäsenet Anna Paulina Luna (R-FL), Tim Burchett (R-TN) ja Jared Moskowitz (R-FL). Pyyntö perustuu lainsäätäjien aiempiin ponnisteluihin tutkia UAP-ohjelmia, mitä Yhdysvaltain hallitus on jäsenten mukaan jarruttanut tietojen salaamiseksi.

Todistajien lausunnot ja Yhdysvaltojen virkamiesten tiedonpuute ovat herättäneet lainsäätäjien keskuudessa huolta paitsi kansallisesta turvallisuudesta myös hallinnon avoimuudesta ja vastuullisuudesta, josta tuli keskeinen kysymys tämän viikon kuulemisen aikana. Lainsäätäjien odotetaan myös esittävän lainsäädäntöä, joka edellyttäisi liittovaltion hallitukselta tietoja UAP-operaatioista ja painostaisi Pentagonia julkaisemaan kaikki tutkimustulokset yleisölle.

Kongressi määräsi puolustusministeriön perustamaan vuonna 2022 All-domain Anomaly Resolution Office -viraston, jonka tehtävänä on tutkia raportoituja UAP-havaintoja. Sen jälkeen hallitus ei ole julkistanut havaintojaan, mikä on herättänyt närkästystä lainsäätäjissä, joiden mukaan se aiheuttaa kansallisen turvallisuuden riskejä.

 

Artikkelin julkaissut Washington Examiner

Four pillars

Schumer ja Rounds haluavat poistaa turvaluokituksen UFO-asiakirjoista

Washington, D.C. – Enemmistöjohtaja Chuck Schumer (D-NY) ja senaattori Mike Rounds (R-SD) johtavat kansallisen puolustuksen valtuutuslakiin tehtävää muutosta, jonka mukaan tunnistamattomiin poikkeaviin ilmiöihin (UAP) liittyviin hallituksen asiakirjoihin sovellettaisiin julkisuusolettamaa. Vuoden 2023 laki tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden julkistamisesta (Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) Disclosure Act of 2023) perustuu vuonna 1992 annettuun lakiin presidentti John F. Kennedyn salamurhaa koskevien asiakirjojen keräämisestä (President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act of 1992), ja sillä luodaan UAP-asiakirjojen kokoelma.

Enemmistöjohtaja Chuck Schumer (D-NY) ja senaattori Mike Rounds (R-SD), joka on asevoimien komitean kyberturvallisuuden alakomitean vanhin jäsen, johtavat yhdessä tiedustelukomitean varapuheenjohtajan, senaattori Marco Rubion (R-FL) kanssa lakimuutosta, joka koskee vuoden 2023 lakia tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden (UAP) paljastamisesta; senaattori Kristen Gillibrand (D-NY), asepalveluskomitean uusia uhkia ja voimavaroja käsittelevän alakomitean puheenjohtaja, senaattori Todd Young (R-IN) ja senaattori Martin Heinrich (D-NM), joka lisäisi tunnistamattomien ilmiöiden avoimuutta ja edistäisi tieteellisen tutkimuksen avoimuutta. Lainsäädäntö, joka esiteltiin kansallisen puolustuksen valtuutuslain (National Defense Authorization Act, NDAA) muutoksena ja joka on senaatin käsittelyssä ensi viikolla, ohjaisi National Archives and Records Administration (NARA) -virastoa luomaan kokoelman, joka tunnetaan nimellä UAP-asiakirjakokoelma (UAP Records Collection), ja ohjaisi jokaista valtion virastoa määrittelemään, mitkä asiakirjat kuuluisivat kokoelmaan. UAP-asiakirjakokoelmaan sisältyisi oletus välittömästä julkistamisesta, mikä tarkoittaa, että arviointilautakunnan olisi perusteltava, miksi asiakirjat olisi pidettävä salassa.

Kongressissa ollessaan entinen enemmistöjohtaja Harry Reid tuki hanketta, jonka tarkoituksena oli tutkia UAP:hen liittyviä tapauksia. Hankkeen tultua julkiseksi senaattorit, kongressiedustajat, valiokunnat ja henkilökunta alkoivat tutkia asiaa ja löysivät laajan verkoston yksilöitä ja ryhmiä, joilla oli ideoita ja tarinoita jaettavaksi. Vaikka näiden tarinoiden uskottavuus vaihtelee, niiden määrä ja moninaisuus on saanut jotkut kongressin jäsenet uskomaan, että toimeenpanovalta on salannut UAP:ita koskevia tärkeitä tietoja pitkien ajanjaksojen ajan. Kongressi tunnustaa, että nämä tiedot — jos niitä on olemassa — on todennäköisesti salattu kansallisen turvallisuuden suojelun hyvässä uskossa. Näiden tietojen salaaminen sekä kongressilta että suurelta yleisöltä on kuitenkin yksinkertaisesti mahdotonta hyväksyä. Tavoitteenamme on tehdä yhteistyötä toimeenpanovallan kanssa, jotta nämä asiakirjat saataisiin vastuullisesti julkisuuteen ja jotta aihe saataisiin julkisuuteen prosessissa, johon amerikkalaiset voivat luottaa.

“Monet amerikkalaiset ovat vuosikymmenien ajan olleet kiinnostuneita mystisistä ja selittämättömistä kohteista, ja nyt on jo korkea aika saada vastauksia”, sanoi johtaja Schumer. ”Amerikkalaisilla on oikeus saada tietoa tuntemattomasta alkuperästä peräisin olevasta teknologiasta, ei-ihmisälyistä ja selittämättömistä ilmiöistä. Pyrimme paitsi vapauttamaan sen, mitä hallitus on aiemmin saanut tietää näistä ilmiöistä, myös luomaan putken, jonka kautta tuleva tutkimus voidaan julkistaa. Minulle on kunnia jatkaa mentorini ja rakkaan ystäväni Harry Reidin perintöä ja taistella avoimuuden puolesta, jota kansalaiset ovat jo pitkään vaatineet näiden selittämättömien ilmiöiden ympärillä.”

“Tavoitteenamme on taata uskottavuus tunnistamattomiin poikkeaviin ilmiöihin liittyvän aineiston tutkimisen tai kirjaamisen osalta”, senaattori Rounds sanoi. ”Asiaan liittyvät asiaankuuluvat asiakirjat on säilytettävä. Keskitetty keräyspaikka ja hyvämaineinen arviointilautakunta, joka ylläpitää asiakirjoja, lisäävät tulevien tutkimusten uskottavuutta.”

“Emme vieläkään tiedä paljoa näistä UAP-ilmiöistä, ja se on suuri ongelma”, sanoi varapuheenjohtaja Rubio. ”Olemme viime vuosina ottaneet tärkeitä askeleita avoimuuden lisäämiseksi ja leimautumisen vähentämiseksi, mutta lisää on tehtävä. Tämä on jälleen yksi askel tähän suuntaan, ja toivon, että se kannustaa toimeenpanevaa sektoria tekemään lisää yhteistyötä.”

“UAP:iden ymmärtäminen on kriittisen tärkeää kansallisen turvallisuutemme ja kaikkien toimialueiden tietoisuuden ylläpitämisen kannalta”, sanoi senaattori Gillibrand. ”Kun senaattori Rubio ja minä perustimme AARO-toimiston (All-domain Anomaly Resolution Office), pyrimme lisäämään avoimuutta amerikkalaisille ja vähentämään leimautumista tämän yleisen edun kannalta erittäin tärkeän asian ympärillä. Aiempien UAP:iin liittyvien asiakirjojen salassapidon poistaminen on osa tätä tehtävää, ja olen ylpeä voidessani tukea tätä tärkeää asiaa.”

“Yhdysvaltain kansa ansaitsee avoimuutta kaikissa UAP:hin liittyvissä asioissa. Kahden puolueen pyrkimyksemme suojelee ja organisoi paremmin hallituksen aineistoa, joka liittyy UAP:hin, ja edistää näiden tietojen julkistamista”, senaattori Young sanoi.

“Amerikan kansa ansaitsee avoimuutta. Liittovaltion hallituksen on pystyttävä selittämään, mitä taivaallamme tapahtuu”, sanoi senaattori Heinrich. ”Tässä lainsäädännössä osoitetaan todellisia resursseja ja omaksutaan yhtenäinen lähestymistapa tietojen keräämiseen, jotta UAP-ilmiöitä voidaan ymmärtää täysin ja käsitellä paremmin niiden vaikutuksia kansalliseen turvallisuuteen.”

Kun UAP-tietueiden kokoelma on luotu, lainsäädännöllä perustetaan UAP-tietueiden arviointilautakunta, joka on riippumaton elin ja joka harkitsee, voidaanko UAP-tietueiden luovuttamista lykätä. Lisäksi liittovaltion hallituksella on pakkolunastusoikeus kaikkiin talteenotettuihin tuntematonta alkuperää oleviin teknologioihin (technologies of unknown origin, TUO) ja biologisiin todisteisiin muusta kuin inhimillisestä älykkyydestä (non-human intelligence, NHI), joita yksityishenkilöt tai -yhteisöt voivat valvoa yleisen edun nimissä. Sen jälkeen kun arviointilautakunta on tehnyt virallisen päätöksen julkistamisesta tai lykkäämisestä, presidentillä on yksinomainen mahdollisuus kumota tällainen päätös tai yhtyä siihen. Jokainen UAP-tietue on julkistettava kokonaisuudessaan ja asetettava saataville kokoelmaan viimeistään 25 vuoden kuluttua lain voimaantulosta, jollei presidentti vahvista, että lykkäyksen jatkaminen on välttämätöntä kansallisen turvallisuuden välittömän vaarantumisen vuoksi.

Muutoksen esikuvana on vuoden 1992 laki presidentti John F. Kennedyn salamurhaa koskevien asiakirjojen keräämisestä, jossa edellytettiin, että Kennedyn salamurhaa koskevat asiakirjat julkistetaan viimeistään 25 vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

 

Artikkelin julkaissut democrats.senate.gov

Alustava katsaus Amerikan vuoden 2023 puolustusbudjetin UAP-kohtiin

Kirjoittanut Douglas Dean Johnson (@ddeanjohnson)

Tämä PDF-dokumentti sisältää kaikki UAP-asioihin liittyvät budjetoinnit rahoitusvuodelle 2023 NDAA:ssa (National Defense Authorization Act), jotka kongressin neuvottelijat jättivät tiistaina 6. joulukuuta 2022 (H.R. 7776, House Rules Committee Print 117-70). Edustajainhuone välitti sen eteenpäin joulukuun 8. päivä 2022 äänin 350-80. Senaatin odotetaan tekevän asialle jotain muutaman päivän sisään. Uskon, että kongressin lopullinen hyväksyntä ja lain voimaansaattaminen ovat todennäköisiä ennen vuoden loppua. Lakiesitykseen tuskin esitetään lisäyksiä, ja siihen ei todellakaan esitetä lisäbudjettiesityksiä.

Lakiehdotuksen kolmessa numeroidussa jaksossa (1673 ja 6802-6803 §) on kaksi tärkeintä UAP:hen liittyvää säännöstä. Ne ovat monin tavoin samankaltaisia kuin NDAA:n aiemmissa versioissa ja tiedusteluvaltuutuslakiehdotuksissa (jotka on nyt sisällytetty NDAA:han), kuten käsittelin tässä 14. heinäkuuta 2022 julkaistussa yksityiskohtaisessa artikkelissa. Seuraavien kuukausien aikana kongressin turvallisuuskomiteoiden (asevoimien ja tiedustelupalvelun komiteoiden) jäsenet ovat kuitenkin tehneet suljetuin ovin käydyissä neuvotteluissa joitakin merkittäviä hienosäätöjä, jotka heijastuvat lopulliseen tekstiin, joka on julkaistu yllä olevassa linkissä.

Saatan tutustua uuteen kieleen tarkemmin tulevina päivinä. Jos haluat saada sähköposti-ilmoituksia tämän blogin tulevista artikkeleista, klikkaa ”Tilaa” -painiketta ja anna sähköpostiosoitteesi (se on ilmainen ja pysyy sellaisena).

Toistaiseksi teen lyhyen yhteenvedon eräistä keskeisistä säännöksistä ja korostan joitakin muutoksia aiempiin versioihin verrattuna, jotka pistävät silmään.

Lakiehdotuksen kohta 1673:
Turvallinen menetelmä valtuutettujen ilmoitusten tekemistä varten (”safe harbor” tai ”UAP whistleblower” -säännökset).

Tässä pykälässä (joka löytyy sääntövaliokunnan tulosteen 117-70 sivuilta 1425-1434) luodaan ”turvallinen menetelmä”, jonka avulla nykyiset tai entiset hallituksen työntekijät tai urakoitsijat voivat toimittaa UAP:hen liittyviä tietoja Pentagonin UAP-toimistolle ja sen kautta myös kongressin asevoimien ja tiedustelukomiteoille. Pentagonin UAP-toimisto sai lakisääteisen perustan 7. joulukuuta 2021 annetuilla laajoilla UAP-säännöksillä, jotka olivat osa varainhoitovuoden 2022 NDAA:ta. (Niille, jotka eivät tunne vuoden 2021 lain säännöksiä, joita kutsutaan joskus nimellä ”Gillibrand-Rubio-Gallego” ja jotka on kodifioitu 50 U.S. Code § 3373:een, suosittelen tutustumaan 7. joulukuuta 2021 julkaistuun yksityiskohtaiseen artikkeliini täällä). Uuden lakiehdotuksen mukaan kyseinen virasto säilyttää nykyisen nimensä All-domain Anomalies Resolution Office (AARO), jonka se otti käyttöön hallinnollisella päätöksellä aiemmin tänä vuonna.

Turvallista raportointia koskeva säännös sai alkunsa Yhdysvaltain senaatin tiedustelukomitean (SSCI) suljetuin ovin pidetyssä äänestyskokouksessa (”mark up”), jossa käsiteltiin vuoden 2023 tiedusteluvaltuutuslakia (S. 4503) 22. kesäkuuta 2022. Se esitettiin osana SSCI:n puheenjohtajan senaattori Mark Warnerin (D-VA) ja SSCI:n tärkeimmällä sijalla olevan republikaanin Marco Rubion (R-FL) esittämää korvaavaa tarkistusta.

Sivuja senaatin tiedustelukomitean (SSCI) raportista S. 4503, tiedusteluvaltuutuslaki (julkaistu 20. heinäkuuta 2022).

S. 4503 ei päässyt senaatin käsittelyyn, mutta myöhemmin Yhdysvaltain edustajainhuoneessa esitettiin samanlainen tarkistus edustajainhuoneen versioon NDAA:sta (H.R. 7900). Mike Gallagher (R-WI) ja Ruben Gallego (D-AZ); se hyväksyttiin, ja lakiesitys hyväksyttiin edustajainhuoneessa 14. heinäkuuta 2022.

Lakiehdotuksen 1673 §:n ydin on sama kuin aiemmissa versioissa. Erityisesti 1673(a)(1)(B) §:ssä on uusi kieli, jossa kiinnostuksen kohde määritellään nimenomaisesti ja laajasti ”kaikeksi toiminnaksi tai ohjelmaksi…, joka liittyy tunnistamattomiin poikkeaviin ilmiöihin, mukaan lukien materiaalin haku, materiaalianalyysi, käänteinen insinöörityöskentely, tutkimus ja kehittäminen, havaitseminen ja jäljittäminen, kehitys- tai toimintatestaukset sekä turvasuojaukset ja täytäntöönpano”.

Pykälän 1673(b)(1) kohdassa säädetään, että ne, jotka toimittavat tietoja uuteen järjestelmään, eivät siten riko turvaluokiteltuja kansallisia turvallisuustietoja koskevia lakeja ja toimeenpanomääräyksiä, eikä mikään aiemmin sovellettu salassapitosopimus estä heitä luovuttamasta tietoja. Nämä suojatoimet koskevat turvalliseen järjestelmään syötettyjä tietoja, eivätkä ne oikeuta turvaluokiteltujen tietojen julkistamiseen.

Pykälän 1673(b)(2)(A) on laaja-alainen koston vastainen lauseke, jota sovelletaan sekä hallituksen työntekijöihin että alihankkijoihin. SSCI:n raportoiman lakiehdotuksen säännös, jonka mukaan henkilöille, jotka katsovat kärsineensä kostotoimista, olisi voitu myöntää yksityinen kanneperuste, on jätetty pois syistä, jotka eivät ole täysin selviä, mutta se on korvattu Sec. 1673(b)(2)(B), jossa säädetään, että puolustusministerin ja kansallisen tiedustelupalvelun johtajan ”on vahvistettava täytäntöönpanomenettelyt”, jotka ovat ”yhdenmukaisia” kahden voimassa olevan lain kanssa, joissa säädetään menettelyistä, joilla suojellaan mahdollisia väärinkäytöksiä raportoivia armeijan ja tiedustelupalvelun jäseniä (10 U.S. Code § 1034 ja 50 U.S. Code § 32343).

Pykälän 1673(a)(4)(B) sisältää merkittävän vaatimuksen, jota ei ole esitetty aiemmissa versioissa: Jos AARO saa suojatun järjestelmän kautta ilmoituksen UAP:hen liittyvästä rajoitetun pääsyn ohjelmasta, jota ei ole aiemmin ilmoitettu kongressin puolustus- tai tiedusteluvaliokunnille, ”puolustusministerin [puolustusministeri] on ilmoitettava tällaisesta ilmoituksesta kyseisille valiokunnille ja kongressin johdolle” 72 tunnin kuluessa.

Herää kysymys, onko 1673 pykälää asianmukaisesti kuvattu ”ilmiantajien suojelua” koskevaksi lainsäädännöksi? Sanoisin, että kyllä, siinä merkityksessä, jossa tätä termiä yleisesti käytetään, sillä se viittaa siihen, että joku hallituksessa ilmoittautuu ja saattaa mahdolliset väärinkäytökset asianmukaisten ylempien viranomaisten tietoon. Jos joku, jolla on tietoa hypoteettisesta hallituksen rahoittamasta ufo-ohjelmasta, josta ei koskaan ilmoitettu kongressille lain edellyttämällä tavalla, käyttäisi uutta suojattua järjestelmää tuodakseen tiedon AARO:n ja kongressin tietoon, niin mielestäni kyseistä henkilöä kuvailtaisiin asianmukaisesti ”ilmiantajaksi”, vaikka termi ei esiinnykään pykälässä 1673 (jossa puhutaan ”luvallisesta paljastamisesta”). Lakiehdotuksessa tarjotaan tällaiselle henkilölle vankka koston vastainen suoja.

Saattaa olla muitakin tapauksia, joissa todistaja saa tietää uudesta järjestelmästä ja käyttää sitä antaakseen hämärää mutta hyödyllistä tietoa, joka oli yksinkertaisesti kadonnut, lokeroitu tai unohdettu, ilman että kyseessä olisi epäasianmukainen aktiivinen salailu, jolloin termi ”ilmiantaja” ei sopisi hyvin – mutta ”turvallinen menetelmä” olisi silti hyödyllinen.

Tässä artikkelissa en käsittele lakiehdotuksen H.R. 7776 5204 ja 6609 §:ää, joissa tehdään useita tarkistuksia nykyisiin tiedusteluyhteisöä koskeviin ”ilmiantajia” koskeviin lakeihin. Nämä pykälät ovat kongressin vastaus tiettyihin tapahtumiin, jotka tapahtuivat toimeenpanovallan sisällä Trumpin hallinnon aikana. Ne eivät liity suoraan lakiehdotuksen UAP-jaksoihin, joista tässä keskustelen. On kuitenkin ajateltavissa, että yksi tai useampi näistä laajemmista ilmiantolakeista voisi tulla kyseeseen myös jossakin tulevassa UAP:hen liittyvässä skenaariossa, riippuen siitä, kenellä on asiaankuuluvat tiedot ja muista tekijöistä. Pykälän 1673 §:n mukainen ”valtuutettu tiedonantoprosessi” on virtaviivaisempi ja optimoidumpi prosessi, joka on suunniteltu erityisesti UAP:hen liittyvien tietojen paljastamiseen AARO:lle ja kongressille.

Lakiehdotuksen kohdat 6802 ja 6803:
Yleiset tarkistukset, jotka koskevat Pentagonin UAP-toimistoa (AARO) ja sen toimintaa sekä AARO:n laatimaa ”historiaraporttia” hallituksen osallistumisesta UAP:hen

Näissä kohdissa, jotka löytyvät sääntövaliokunnan tulosteen 117-70 sivuilta 2881-2903, tehdään useita muutoksia UAP-lainsäädännön uraauurtavaan lakiin, joka annettiin 27. joulukuuta 2021 (”Gillibrand-Rubio-Gallego”), 50 U.S. Code § 3373. Lakiehdotuksen 6802 §:ssä toistetaan käytännössä koko vuoden 2021 säädös, ja siinä säilytetään suurin osa alkuperäisestä kielestä mutta tehdään myös monia muutoksia. Kuten luin, lakiehdotuksen sisältämät muutokset ovat parannuksia ja hienosäätöjä, joiden tarkoituksena on edistää vuoden 2021 lain tarkoituksia. En näe, että säännöksillä heikennettäisiin mitään vuoden 2021 lain keskeistä säännöstä.

Tämä uudelleenkirjoitus sai alkunsa senaattori Roy Bluntin (R-MO) esittämästä tarkistuksesta senaatin tiedustelukomitean (SSCI) suljetussa äänestyksessä 22. kesäkuuta 2022. (Ne, jotka eivät tunne joulukuun 2021 lakia, johon nämä muutokset tehdään, voivat tutustua aiempiin artikkeleihini 7. joulukuuta 2021 ja 14. heinäkuuta 2022.)

Uudessa lakiehdotuksessa AARO-ohjelman asemaa nostetaan merkittävästi säätämällä 1683(b)(3)(A) pykälässä, että sen pääjohtaja ”raportoi suoraan apulaispuolustusministerille ja kansallisen tiedustelupalvelun johtavalle apulaisjohtajalle”. Apulaispuolustusministeri on Pentagonin valtavan byrokratian toiseksi korkein virkamies, jota joskus kutsutaan puolustusministerin ”alter egoksi”. Tämän lausekkeen tarkoituksena näyttää olevan selvästi antaa AARO:lle enemmän vaikutusvaltaa sen vuorovaikutuksessa laajan sotilasbyrokratian muiden osien kanssa.

SSCI:n hyväksymään lakiehdotukseen (S. 4503) sisältyi ehdotettu muutos määritelmään, jonka mukaan tutkittavien ilmiöiden ulkopuolelle jätettäisiin ”tilapäiset esineet, joita ei voida luokitella tai jotka on positiivisesti tunnistettu ihmisen tekemiksi”. Tämä kieli on aiheuttanut jyrkästi ristiriitaisia tulkintoja lausunnonantajien keskuudessa viimeisten kuuden kuukauden aikana. Olipa sen tarkoitus mitä tahansa, se on poistettu lopullisesta lakiehdotuksesta.

Lakiehdotuksessa muutetaan kohteena olevien ilmiöiden lakisääteinen yleisnimitys ”tunnistamattomista ilmailmiöistä” ”tunnistamattomiksi poikkeaviksi ilmiöiksi”. Uusi termi on kuitenkin määritelty samalla tavalla kuin vanha termi oli määritelty vuoden 2021 laissa, sisältäen ”(A) ilmassa olevat kohteet, jotka eivät ole välittömästi tunnistettavissa; (B) transmediaaliset kohteet tai laitteet; ja (C) vedenalaiset kohteet tai laitteet, jotka eivät ole välittömästi tunnistettavissa ja joissa on käyttäytymis- tai suorituskykyominaisuuksia, jotka viittaavat siihen, että kohteet tai laitteet saattavat liittyä kohdassa (A) kuvattuihin kohteisiin.”. Termi ”transmediaaliset esineet tai laitteet” määritellään jälleen siten, että niillä tarkoitetaan esineitä tai laitteita, joiden ”havaitaan siirtyvän avaruuden ja ilmakehän sekä vesistöjen välillä” ja jotka ”eivät ole välittömästi tunnistettavissa”.

[Jotkut kommentoijat ovat päätyneet siihen, että muutos ”ilmasta” ”poikkeavaksi” laajentaa huomattavasti niiden ilmiöiden piiriä, joita AARO:n tehtävänä olisi tutkia – esimerkiksi ”poltergeistit” tai ”ihmissudet”. Tällaisissa väitteissä ei oteta huomioon, että vanha ja uusi termi viittaavat toiminnallisesti identtisiin määritelmiin.]

”Tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden” määritelmä varainhoitovuoden 2023 kansallisen puolustuksen valtuutuslaissa.

SSCI:n raportoimassa lakiehdotuksessa annettiin kongressin alaisuudessa toimivalle Government Accountability Officelle (GAO) tehtäväksi tehdä historiallinen tutkimus tiedusteluyhteisön osallistumisesta UAP-asioihin 1. tammikuuta 1947 lähtien. Ehdotus oli peräisin senaatin tiedustelukomitean 22. kesäkuuta 2022 pidetyssä äänestyskokouksessa senaattori Roy Bluntin (R-MO) esittämästä toisesta tarkistuksesta. Myöhemmin edustajainhuoneen pysyvä tiedustelukomitea (HPSCI) hyväksyi hieman muutetun version tiedusteluvaltuutuslain (H.R. 8367) versiossaan, jonka HPSCI hyväksyi 20. kesäkuuta 2022. Kyseinen lakiehdotus ei koskaan päässyt edustajainhuoneen käsittelyyn.

Molemmissa tiedustelukomiteoiden hyväksymissä ehdotusten versioissa historiallisen tutkimuksen toimeksianto annettiin GAO:lle (Government Accountability Office), joka on kongressin alainen elin. Uudessa lakiehdotuksen versiossa vastuu historiallisesta tutkimuksesta ja siitä laadittavasta raportista on kuitenkin annettu AARO:lle, ja GAO:n tehtävänä on suorittaa vain myöhempi ”tarkastus” ja tiedotustehtävät kongressille.”Historiallista raporttia” koskevan raportin soveltamisalaa on laajennettu siten, että se käsittää nyt ”Yhdysvaltojen hallituksen historialliset tiedot tunnistamattomista poikkeavista ilmiöistä…” 1. tammikuuta 1945 asti. Kertomukseen on sisällytettävä ”kooste ja erittely tärkeimmistä historiallisista tiedustelupalvelun osallisuudesta tunnistamattomiin poikkeaviin ilmiöihin, mukaan lukien (I) kaikki ohjelmat tai toimet, joita suojattiin rajoitetulla käyttöoikeudella ja joista ei ole nimenomaisesti ja selkeästi raportoitu kongressille; (II) onnistuneet tai epäonnistuneet pyrkimykset tunnistaa ja jäljittää tunnistamattomia poikkeavia ilmiöitä; ja (III) kaikki pyrkimykset hämätä, manipuloida yleistä mielipidettä, salata tai muuten antaa virheellistä, luokittelematonta tai turvaluokiteltua tietoa tuntemattomista poikkeavista ilmiöistä tai niihin liittyvästä toiminnasta”.AARO:n on määrä esitellä tutkimuksen tulokset kongressin puolustus- ja tiedustelukomiteoille sekä korkeimmalle johdolle noin puolentoista vuoden kuluttua. Pelkästään tarkistetun lakiehdotuksen lukemisen perusteella minulle ei ole heti selvää, kuinka paljon tästä raportista (jos mitään) lopulta saatetaan julkistaa, mutta näyttää riittävän selvältä, että tutkimuksessa on perehdyttävä melkoiseen määrään salaista materiaalia.– Douglas Dean Johnson(Gmail-osoitteeni on koko nimeni. Twitter-tunnukseni on @ddeanjohnson.)

TÄHÄN ARTIKKELIIN ALKUPERÄISEN JULKAISUN JÄLKEEN TEHDYT MERKITTÄVÄT TARKISTUKSET

  1. 7. joulukuuta 2022, 8 AM EST. Grafiikan lisääminen lakiehdotuksen yhteisistä perusteluista (julkaistu 7. joulukuuta 2022) ja senaatin tiedustelukomitean raportista S. 4503, FY 2023 Intelligence Authorization Act (raportti 117-132, julkaistu 20. heinäkuuta 2022). Useita pieniä muokkauksia selkeyden vuoksi.
  2. 8. joulukuuta 2022, 10 AM EST. Laajennettu ja selkeytetty kohtia, jotka koskevat lakiehdotuksen säännöksiä, jotka koskevat ”turvallisen menetelmän” käyttöä UAP:hen liittyvien tietojen ilmoittamisessa AARO:lle/kongressille, termin ”ilmiantaja” tarkoituksenmukaisuutta jne. Lisätty kappale ja grafiikka, joissa verrataan ”tunnistamattomien ilmailmiöiden” nykyistä määritelmää ehdotettuun ”tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden” määritelmään. Lisätty kohta, jossa käsitellään poikkeamien selvittämisestä vastaavan toimiston (AARO) johtajan korottamista siten, että hän raportoi nyt suoraan puolustusministeriön toiseksi korkeimmalle virkamiehelle, apulaispuolustusministerille.
  3. 8. joulukuuta 2022, 2 PM EST: Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi NDAA:n (H.R. 7776) nimenhuutoäänestyksellä 350-80 torstaina 8. joulukuuta 2022 klo 13.39 EST.

 

Artikkelin julkaissut douglasjohnson.ghost.io

Euroopan terveysviranomaiset: ’Apinarokko vaikuttaa vuotaneen ukrainalaisesta biolaboratoriosta’

Tuore apinarokkoepidemia on ilmeisesti lähtöisin ukrainalaisesta bioaselaboratoriosta, kertoo EU:n terveysviranomainen European Centers for Disease Control.

Riippumaton tutkija tri. Benjamin Braddock väittää, että tuntematon ECDC-lähde sanoi hänelle, että apinarokon virusvariantti, joka nyt on kierrossa ympäri maailman, on alustavien tutkimuksien mukaan virus joka on lähtöisin Ukrainassa sijaitsevasta bioaseiden laboratoriosta, jossa Yhdysvallat tekee tutkimusta.

Monkeypox CDC

Braddock twiittaa:

Pian sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, WHO käski Ukrainan viranomaisia, että hidäne tulee tuhota vaarallisissa biolaboratorioissa tutkittavat patogeenit, jotta estettäisiin niiden “mahdollinen leviäminen” ulkomaailmaan.

Venäjän Duuman ukrainalaisia biolaboratorioita tutkiva tutkintakomissio syytti Yhdysvaltain isorokko- ja ebolatutkimuksia laittomiksi, joita tehdään Ukrainan salaisissa biolaboratorioissa.

Irina Jarovaja, komitean eräs puheenjohtajista, kertoi toimittajille; “Tänään me esitämme analyysin niistä patogeeneista, joista Yhdysvallat on erityisen kiinnostunut Ukrainassa. Poislukien patogeenit, jotka on rajattu Ukrainan maan rajojen sisäpuolelle, [laboratorioiden tutkimiin] viruksiin ja patogeeneihin lukeutuu sellaisia, jotka ovat Ukrainasta endeemisesti erittäin kaukana, kuten ebola ja isorokko.”

Apinarokkotapauksia ennen viimeisintä epidemiaa on raportoitu ainoastaan Keski- ja Länsi-Afrikan maista. Viime viikkoina apinarokkotapauksia on mystisesti löytynyt ympäri maailman Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta.

Oyewale Tomori, WHO:n neuvonantajapaneelien jäsen ja entinen Nigerian tiedeakatemian neuvonantaja sanoi; “Minua hämmästyttää tämä. Joka päivä herään ja luen yhä vain uusista maista, joissa sitä esiintyy. Tämä ei ole sellainen leviämistyyli, jota olemme havainneet Länsi-Afrikassa, joten länsimaissa on pakko ollut tapahtua jotain muuta.”

Yhdysvaltain bioaseiden tutkimusviranomainen (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA) hankki itselleen 13 miljoonaa annosta Bavarian Nordicin Jynneo-isorokko/apinarokkorokotetta. Kuitenkin Health and Human Servicesin (HHS) julkaisemassa tiedotteessa väitetään, että tällä suurella tilauksella ei ole yhteyttä apinarokkoepidemiaan.

HHS:n edustaja sanoi Axiosille; “BARDAn tuorein isorokkorokotteen tilaus liittyi standardimuotoiseen ja käynnissä olevaan varautumistoimintaan, eikä se liity mihinkään tiettyyn tapahtumaan.”

“BARDA on työskennellyt teollisuuden kanssa hoitojen ja rokotteiden kehittämiseksi mahdollisen isorokkoepidemian varalta, joista joitain voidaan käyttää myös apinarokkoon”, hän lisää.

Isorokkoa ei ole esiintynyt USA:ssa vuoden 1980 jälkeen.

Miksi Yhdysvaltain hallitus nyt kokee tarvitsevansa noin suuren määrän isorokko/apinarokkorokotteita?

Saako Biden omalle tililleen MILJOONIA rahaa apinarokkorokotteesta, jota hän pakottaa amerikkalaisille?

 

Artikkelin julkaissut Infowars

11 amerikkalaispresidenttiä varoitti varjohallituksesta

kirjoittanut Ross Pittman

Yhdysvaltain hallitusta kritisoi nykypäivänä moni. Myönnettäköön, monesti minä lukeudun heihin. Jotkut sanoisivat, että kritisimi on vain merkki meidän väsyneestä, modernista aikakaudestamme. Eipä olekaan, ystäväni. Katsotaanpa mitä “sisäpiiriläiset” ovat sanoneet Amerikan hallituksesta viimeisen parinsadan vuoden ajan. Ja “sisäpiiriläisillä” en tarkoita Valkoisen talon journalisteja tai presidenttien avustajia. Tarkoitan varsinaisia aikaisempia presidenttejä, varapresidenttejä, kongressiedustajia, senaattoreita ja muita korkean profiilin poliittisia johtajia.

Yhdessä nämä historialliset johtajat maalaavat varsin vakavan kuvan demokratiastamme, sanoen että Yhdysvaltaa kontrolloi “näkymätön hallitus, joka ei ole uskollinen tai vastuullinen kansalle” ja että tämä “näkymätön hallitus on maamme todellinen hallitseva valta.”

Ylhäältä: George Washington, Thomas Jefferson, John C Calhoun, and Theodore Roosevelt; Bottom: Woodrow Wilson, Franklin D Roosevelt, Dwight D Eisenhower ja John F Kennedy. Nämä seitsemän presidenttiä ja yksi varapresidentti (Calhoun) varoittivat näkymättömästä hallituksesta (eli deep state), joka USA:ssa oikeasti hommaa pyörittää.
Ylhäältä: George Washington, Thomas Jefferson, John C Calhoun, and Theodore Roosevelt; Bottom: Woodrow Wilson, Franklin D Roosevelt, Dwight D Eisenhower ja John F Kennedy. Nämä seitsemän presidenttiä ja yksi varapresidentti (Calhoun) varoittivat näkymättömästä hallituksesta (eli deep state), joka USA:ssa oikeasti hommaa pyörittää.

He jatkavat sanomalla, että varjohallitus (joka nykyään tunnetaan deep statena, syvävaltiona) on kontrolloinut USA:ta “aina Andrew Jacksonin päivistä lähtien” (eli ainakin vuodesta 1836).  “Kyseessä on järjestelmä, joka on käyttänyt valtavia inhimillisiä ja aineellisia resursseja tiiviisti sidotun, erittäin tehokkaan koneiston rakentamiseen, jossa yhdistyvät sotilaalliset, diplomaattiset, tiedustelu-, taloudelliset, tieteelliset ja poliittiset operaatiot.” He “kirjaimellisesti pyörittävät Yhdysvaltain hallitusta omiin itsekkäisiin tarkoituksiinsa. He käytännössä kontrolloivat molempia puolueita… Se toimii itse luodun peitteen suojissa [ja] ottaa haltuunsa toimeenpanevat viranhaltijat, lainsäädäntöelimet, koulut, tuomioistuimet, sanomalehdet ja kaikki yleisön suojelemiseksi luodut virastot.”

Tämän seurauksena nämä johtajat sanovat, “Meistä on tullut yksi sivistyneen maailman huonoimmin hallituista, yksi täydellisimmin kontrolloiduista ja hallituista hallituksista — ei enää vapaan mielipiteen hallitus, ei enää vakaumuksen ja enemmistöäänien hallitus, vaan pienten hallitsevien miesten ryhmien mielipiteiden ja pakkokeinojen hallitus.”

“Vaara ei koskaan ole ollut selkeämpi ja sen läsnäolo ei koskaan ole ollut välittömämpi… Sen toisinajattelijat hiljennetään, heitä ei ylistetä.” Siksi, “tämän näkymättömän hallituksen tuhoamiseksi, korruptoituneen liiketoiminnan ja korruptoituneen politiikan epäpyhän liiton turmeleminen on nykypäivän valtiomiehen ensimmäinen tehtävä.”

Haluatko tietää kuka nämä asiat on sanonut? Katso alta lista lainauksista. Kaikki lainaukset on vahvistettu aidoiksi ja linkit lähteisiin on esitetty.

Alla esiintyvät varoitukset on laitettu kronologiseen järjestykseen, ja ensimmäisen niistä esittää ensimmäinen presidenttimme, George Washington. Viimeinen presidentti, joka asiasta jotain mainitsi oli JFK, joka salamurhattiin.

“Tarkoitukseni ei ollut epäillä, etteivätkö Illuminatin opit ja jakobinismin periaatteet olisi levinneet Yhdysvaltoihin. Päinvastoin, kukaan ei ole yhtä vakuuttunut tästä tosiasiasta kuin minä. Ajatus, jonka halusin välittää, oli se, etten usko vapaamuurarien loosien tässä maassa pyrkineen yhdistyksinä levittämään ensiksi mainittujen pirullisia oppeja tai jälkimmäisten vahingollisia periaatteita (jos ne voidaan erottaa toisistaan). On liian ilmeistä kyseenalaistettavaksi, että yksittäisillä heistä… saattoi olla… tosiasiassa tarkoitus erottaa [sic] kansa hallituksestaan.” — George Washington,  Yhdysvaltain ensimmäinen presidentti (1789–1797), kirjeessä jonka hän kirjoitti lokakuun 24. 1798, joka löytyy kongressin kirjastosta. Washingtonin varoituksen analyysi on esitetty artikkelissa “Library of Congress: George Washington Warns of Illuminati”.

Uskon vilpittömästi kanssanne, että pankkilaitokset ovat vaarallisempia kuin pysyvät armeijat.” — Thomas Jefferson, Yhdysvaltain kolmas presidentti (1801–1809) ja Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen (1776) pääasiallinen kirjoittaja, kirjeessään John Taylorille toukokuun 28, 1816.

Hallitukseen on noussut kansaa itseään suurempi valta, joka koostuu monista ja erilaisista voimakkaista intresseistä, jotka on yhdistetty yhdeksi massaksi ja joita pitää koossa pankkien valtavan ylijäämän yhtenäinen voima.” — John C. Calhoun, varapresidentti (1825-1832) ja senaattori, puheessaan joka pidettiin toukokuun 27, 1836.

Huomaa, että vaikuttaa siltä, että Washingtonin ja Jeffersonin huolet koskien pankkeja ja kansan erottamista hallinnostaan toteutuivat vuoteen 1836 mennessä. Tämä fakta vahvistettiin Franklin Rooseveltin kirjeessä vuonna 1933 (kts. alla), jossa hän kirjoitti, että “suurten keskusten taloudellinen toimija on omistanut hallituksen Andrew Jacksonin ajoista lähtien.”  Jackson oli Yhdysvaltain seitsemäs presidentti (1829-1937).  Calhoun palveli Jacksonin varapresidenttinä 1829-1932.

Näennäishallituksen takana istuu näkymätön hallitus, joka ei ole uskollinen tai vastuullinen kansalle. Tämän näkymättömän hallituksen tuhoaminen, korruptoituneen liike-elämän ja korruptoituneen politiikan välisen epäpyhän liiton turmeleminen on tämän päivän valtiomiesten ensimmäinen tehtävä.” — Theodore Roosevelt, Yhdysvaltain 26. presidentti, Theodore Roosevelt, An Autobiography, 1913 (Appendix B).

Suurta teollisuusmaata ohjaa sen luottojärjestelmä. Luottojärjestelmämme on yksityisesti keskittynyt. Kansakunnan kasvu ja kaikki toimintamme ovat siis muutaman miehen käsissä… [Meistä on tullut yksi sivistyneen maailman huonoimmin hallituista, yksi täydellisimmin kontrolloiduista ja hallituista hallituksista — ei enää vapaan mielipiteen, ei enää vakaumuksen ja enemmistön äänestyksen, vaan pienten hallitsevien miesten ryhmien mielipiteen ja pakon hallitsema hallitus.” — Woodrow Wilson, Yhdysvaltain 28. presidentti, The New Freedom, 1913.

Lue myös: One Day In 1913, Woodrow Wilson Had A Shocking Thought

Siitä lähtien, kun tulin politiikkaan, olen saanut kuulla miesten mielipiteitä pääasiassa yksityisesti. Jotkut Yhdysvaltojen suurimmista miehistä kaupan ja teollisuuden alalla pelkäävät jotakin.  He tietävät, että jossain on niin järjestäytynyt, niin hienovarainen, niin tarkkaavainen, niin kietoutunut, niin täydellinen, niin kaikkialle ulottuva voima, että heidän on parempi olla puhumatta henkeään pidemmälle, kun he puhuvat sitä tuomitsevasti.” – Woodrow Wilson, Yhdysvaltain 28. presidentti, The New Freedom, 1913.

Todellinen uhka tasavallallemme on näkymätön hallitus, joka jättiläismäisen mustekalan tavoin levittää limaisia jalkojaan kaupunkiemme, osavaltioidemme ja kansakuntamme ylle… Voimakkaiden kansainvälisten pankkiirien pieni joukko käytännössä johtaa Yhdysvaltojen hallitusta omiin itsekkäisiin tarkoituksiinsa. He käytännössä hallitsevat molempia puolueita, … ja hallitsevat suurinta osaa tämän maan sanoma- ja aikakauslehdistä. He käyttävät näiden sanomalehtien palstoja nuijaamalla alistumaan tai ajamaan pois virastaan virkamiehiä, jotka kieltäytyvät noudattamasta näkymättömän hallituksen muodostavien mahtavien korruptoituneiden klikkien käskyjä. Se toimii itse luodun verhon suojissa [ja] ottaa haltuunsa toimeenpanoviranomaisemme, lainsäädäntöelimemme, koulumme, tuomioistuimet, sanomalehdet ja kaikki virastot, jotka on luotu yleisön suojelemiseksi.”  — New York Cityn pormestari John F. Hylan, New York Times, maaliskuun 26, 1922.

Massojen järjestäytyneiden tapojen ja mielipiteiden tietoinen ja älykäs manipulointi on tärkeä osa demokraattista yhteiskuntaa. Ne, jotka manipuloivat tätä yhteiskunnan näkymätöntä mekanismia, muodostavat näkymättömän hallituksen, joka on maamme todellinen hallitseva voima… Meitä hallitsevat, mieliämme muokkaavat, makujamme muokkaavat, ajatuksiamme ehdottavat suurelta osin miehet, joista emme ole koskaan kuulleetkaan.” — Edward Bernays (“PR:n isä”), Propaganda, 1928 (huomaa, että Bernaysin kirja Propaganda alkaa tuolla lainauksella).

Arvoisa puhemies, meillä on tässä maassa yksi korruptoituneimmista instituutioista, joita maailma on koskaan tuntenut. Tarkoitan Federal Reserven johtokuntaa ja Federal Reserve -keskuspankkia. Federal Reserve Board, hallituksen johtokunta, on huijannut Yhdysvaltojen hallitukselta ja Yhdysvaltojen kansalta tarpeeksi rahaa, jotta se voisi maksaa valtionvelan… Herra puheenjohtaja, kun Federal Reserve -laki hyväksyttiin, Yhdysvaltojen kansa ei ymmärtänyt, että tänne oltiin perustamassa maailmanlaajuista järjestelmää… ja että tämän maan oli määrä toimittaa taloudellista valtaa kansainväliselle supervallalle — supervaltiolle, jota hallitsevat kansainväliset pankkiirit ja kansainväliset teollisuusmiehet, jotka toimivat yhdessä orjuuttaakseen maailman omaksi ilokseen.” — kongressiedustaja Louis T. McFadden, puheessaan edustajainhuoneen edustajille kesäkuun 10, 1932.

Todellinen totuus on, kuten me kaikki tiedämme, että suurten keskusten taloudellinen tekijä on omistanut hallituksen aina Andrew Jacksonin ajoista lähtien.” — Franklin Delano Roosevelt, Yhdysvaltain 32. presidentti (1933–1945), kirjeessään eversti Edward M Houselle päivämäärällä marraskuun 21. 1933, jota lainattiin kirjassa F.D.R.: His Personal Letters, 1928-1945.

Nykyään tie täydelliseen diktatuuriin Yhdysvalloissa voidaan viitoittaa tiukasti laillisin keinoin… Meillä on tässä maassa hyvin järjestäytynyt poliittis-toiminnallinen ryhmä, joka on päättänyt tuhota perustuslakimme ja perustaa yhden puolueen valtion… Se toimii salaa, äänettömästi ja jatkuvasti hallituksemme muuttamiseksi… Tämä häikäilemätön vallanhimoinen eliitti on vuosisatamme sairaus… Tämä ryhmä… ei ole vastuussa presidentille, kongressille eikä tuomioistuimille. Sitä ei voi käytännössä poistaa.” — senaattori William Jenner, vuonna 1954 pidetyssä puheessa.

Yksilö joutuu kohtaamaan salaliiton, joka on niin hirvittävä, ettei hän voi uskoa sen olemassaoloon. Amerikkalainen mieli ei yksinkertaisesti ole ymmärtänyt sitä pahuutta, joka on tuotu keskuuteemme. Se torjuu jopa oletuksen siitä, että ihmisolennot voisivat kannattaa filosofiaa, jonka on viime kädessä tuhottava kaikki hyvä ja kunnollinen.” — J. Edgar Hoover, The Elks Magazine, 1956.

Hallituksen neuvostoissa meidän on varottava, ettei sotateollinen kompleksi hanki tarpeetonta vaikutusvaltaa, olipa se sitten haluttua tai toivottua. Väärin sijoitetun vallan katastrofaalisen nousun mahdollisuus on olemassa, ja se tulee jatkumaan. Emme saa koskaan antaa tämän yhdistelmän painon vaarantaa vapauksiamme tai demokraattisia prosessejamme. Meidän ei pitäisi pitää mitään itsestäänselvyytenä. Vain valppaat ja asiantuntevat kansalaiset voivat pakottaa valtavan teollisen ja sotilaallisen puolustuskoneiston ja rauhanomaiset menetelmämme ja tavoitteemme yhteen, jotta turvallisuus ja vapaus voivat kukoistaa yhdessä.” — Dwight D. Eisenhower, Yhdysvaltain 34. presidentti, tammikuussa  1961 pidetyssä puheessa.

Koko sana ”salailu” on vastenmielinen vapaassa ja avoimessa yhteiskunnassa, ja me kansana vastustamme luonnostaan ja historiallisesti salaseuroja, salaisia valoja ja salaisia menettelyjä… Elämäntapamme on hyökkäyksen kohteena. Ne, jotka tekevät itsestään vihollisemme, etenevät ympäri maailmaa… Mikään sota ei ole koskaan aiheuttanut suurempaa uhkaa turvallisuudellemme. Jos odotatte ”selvän ja läsnä olevan vaaran” toteamista, voin vain sanoa, että vaara ei ole koskaan ollut selvempi eikä sen läsnäolo ole koskaan ollut välittömämpi… Meitä vastassa on ympäri maailmaa monoliittinen ja häikäilemätön salaliitto, joka luottaa vaikutuspiirinsä laajentamisessa ensisijaisesti salaisiin keinoihin – soluttautumiseen maihinnousun sijaan, kumouksellisuuteen vaalien sijaan, pelotteluun vapaan valinnan sijasta, yöllisiin sissisotilaisiin päivällä toimivien armeijoiden sijasta. Se on järjestelmä, joka on käyttänyt valtavia inhimillisiä ja aineellisia resursseja rakentaakseen tiukasti sidotun, erittäin tehokkaan koneiston, jossa yhdistyvät sotilaalliset, diplomaattiset, tiedustelu-, taloudelliset, tieteelliset ja poliittiset operaatiot. Sen valmistelut ovat salattuja, niitä ei julkaista. Sen virheet haudataan, eikä niitä otsikoida. Sen toisinajattelijoita vaietaan, ei ylistetä. Mitään menoja ei kyseenalaisteta, mitään huhuja ei paineta, mitään salaisuuksia ei paljasteta.” — John F Kennedy, Yhdysvaltain 35. presidentti, puheessaan American Newspaper Publishers Associationille huhtikuun 27, 1961.

Rockefellerit ja heidän liittolaisensa ovat ainakin viidenkymmenen vuoden ajan noudattaneet huolellisesti suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on käyttää taloudellista valtaansa saadakseen poliittisen vallan ensin Amerikassa ja sitten muualla maailmassa. Tarkoitanko salaliittoa? Kyllä tarkoitan. Olen vakuuttunut siitä, että tällainen salaliitto on olemassa, se on laajuudeltaan kansainvälinen, suunnittelultaan sukupolvia vanha ja tarkoitukseltaan uskomattoman paha.” — kongressiedustaja Larry P. McDonald, marraskuu 1975, johdannossa kirjaan nimeltä The Rockefeller File.

On olemassa varjohallitus, jolla on omat ilmavoimat, oma laivasto, oma varainhankintamekanismi ja kyky tavoitella omia kansallisen edun ajatuksiaan vapaana kaikesta valvonnasta ja tasapainosta ja vapaana itse laista.” — Daniel K. Inouye, amerikkalaissenaattori Hawaiilta, Iran Contra -kuulemisten todistuksessaan, 1986.

Federal Reserve

“… Se on yksi korruptoituneimmista instituutioista, joita maailma on koskaan tuntenut. Tarkoitan Federal Reserve Boardia ja Federal Reserve Bankia.“  — Louis T. McFadden

Jim Lehrerin haastattelussa, joka lähetettiin PBS:n News Hourissa syyskuun 18. 2007 joka on katsottavissa Youtubessakin, entinen FEDin johtaja Alan Greenspan sanoi, olennaisesti, että Federal Reserve oli lain yläpuolella, eikä mikään viranomainen voinut kumota heidän tekemisiään:

Jim Lehrer: “Mikä on varsinainen suhde, mikä tulisi olla varsinainen suhde Fedin johtajan ja Yhdysvaltain presidentin välillä?”

Alan Greenspan: “Ensinnäkin, Federal Reserve on riippumaton toimielin, mikä tarkoittaa, periaatteessa sitä että mikään muu hallinnon virasto ei voi kumota meidän tekemiä toimia. Joten niin kauan kuin se on olemassa ja ei ole viitteitä siitä, että hallinto tai kongressi tai kukaan muukaan pyytäisi että me tekisimme asiat toisella tavalla kuin meidän mielestä on asianmukaista, silloin tuolla suhteella ei suoraan sanottuna ole väliä.”

Se seikka, että Fed on lain yläpuolella, tuli Ben Bernanken osoittamaksi hänen todistaessaan kongressin edessä maaliskuun 4. päivä 2009 (kuten tällä videolla näkyy). Senaattori Bernie Sanders kysy Bernankelta $2.2 biljoonasta amerikkalaisten veronmaksajien rahoja, jotka Federal Reserve oli lainannut. Bernanke ei suostunut antamaan kunnollista vastausta:

Senator Sanders: “Kertoisitteko Amerikan kansalle kenelle lainasitte $2.2 biljoonaa heidän rahojaan? … Voitteko sanoa keitä he ovat?”

Bernanke: “Ei”

David Rockefeller ja Council on Foreign Relations (CFR)

“Meillä on tässä maassa hyvin järjestäytynyt poliittinen toimintaryhmä, joka on päättänyt tuhota perustuslakimme ja perustaa yksipuolueisen valtion…” — William Jenner

“Rockefellerit ja heidän liittolaisensa ovat ainakin viidenkymmenen vuoden ajan noudattaneet huolellisesti suunnitelmaa käyttää taloudellista valtaansa saadakseen poliittisen vallan ensin Amerikassa ja sitten muualla maailmassa.” — Larry P. McDonald

Vuonna 1921 Federal Reserven osakkeenomistajat rahoittivat organisaatiota nimeltä “Council on Foreign Relations” (CFR).  CFR:n mittavampi käsittely on liian suuri mahtuakseen tähän artikkeliin. Riittää todeta, että CFR on todennäköisesti merkittävässä roolissa varjohallituksessa, josta me olemme varoitelleet. CFR:n väitetään olevan johtavan eliitin oikea käsi USA:ssa. Kaikkein vaikutusvaltaisimmat poliitikot ja mediapersoonat ovat jäseniä. CFR käyttää vaikutusvaltaansa ajamaan uutta maailmanjärjestystä.

David Rockefeller vanhempi on Rockefellerin perheen nykyinen päämies. Hän on ainoa hengissä oleva öljypohatta John D. Rockefellerin lapsenlapsista. Rockefellerista tuli CFR:n johtaja vuonna 1949. Rockefellerin vuoden 2002 omaelämänkerrassa “Memoirs” hän kirjoittaa:

Yli vuosisadan ajan ideologiset ääriainekset poliittisen spektrin molemmissa päissä ovat tarttuneet hyvin julkisuuteen tulleisiin tapahtumiin, kuten kohtaamiseeni Castron kanssa, hyökätäkseen Rockefellerin perhettä vastaan, koska he väittävät meidän käyttävän kohtuutonta vaikutusvaltaa Yhdysvaltojen poliittisissa ja taloudellisissa instituutioissa. Jotkut jopa uskovat, että olemme osa salaista salaliittoa, joka toimii Yhdysvaltojen etujen vastaisesti, ja luonnehtivat minua ja perhettäni internationalisteiksi ja vehkeilijöiksi muiden kanssa ympäri maailmaa, jotta voisimme rakentaa yhtenäisemmän globaalin poliittisen ja taloudellisen rakenteen — yhden maailman, jos niin haluatte. Jos minua tästä syytetään, olen syyllinen, ja olen siitä ylpeä.

James Warburg, CFR:n perustajan Paul Warburgin poika, antoi suorasukaisen todistuksen senaatin ulkoasiainsuhteiden komitean edessä helmikuun 17. 1950:

Saamme maailmanhallituksen, pidimme siitä tai emme. Kysymys on vain siitä, saavutetaanko maailmanhallitus suostumuksella vai valloituksella.

Kognitiivinen dissonanssi

“Amerikkalainen mieli ei yksinkertaisesti ole ymmärtänyt sitä pahaa, joka on tuotu keskuuteemme. Se torjuu jopa oletuksen siitä, että ihmisolennot voisivat kannattaa filosofiaa, jonka on viime kädessä tuhottava kaikki hyvä ja kunnollinen.”  — J. Edgar Hoover

Johtuen syvään juurtuneista uskomuksista koskien sitä, että Yhdysvaltain hallitus olisi “kansan puolella” ja vapaan maailman suojelija, monet hylkäävät idean ilkeästä varjohallituksesta. Kun uskomuksiamme haastetaan tai kun kaksi uskomusta eivät sovi yhteen, syntyy kognitiivista dissonanssia. On vain ihmisluonteen mukaista pyrkiä pitämään uskomuksemme harmoniassa maailmankuvamme kanssa ja välttämään epäharmoniaa (tai dissonanssia).

Ymmärrän niitä, joilla on vaikeaa uskoa tässä artikkelissa esitettyjä lainauksia. Ensimmäiseen 57 elämäni vuoteen en uskonut mahdollisuuteen, että varjohallitus voisi olla olemassa. 11 vuotta sitten maailmankuvani muuttui. Lomaillessani Shasta-vuorella, törmäsin kirjaan “Global Conspiracy”, joka vaikutti omituisen paikalleen kuulumattomalta metafyysisten kirjojen kaupassa. En ollut koskaan kuullutkaan kirjoittajasta, joku David Icke. Silmäilin kirjan läpi ja en uskonut rehellisesti sanottuna 99 prosenttiin lukemastani. Mutta näin yhden jutun, joka kiinnitti huomioni, jonka tiesin kykeneväni varmistamaan Icken sanomisista. Tein omat tutkimukseni, ja kävi ilmi, että Icken sanomiset olivatkin totta. Tämä johti minut kaninkoloon, ja monien satojen tuntien tutkimuksiini.

Joten, pitäkää mieli avoinna, tutkikaa asioita itse, käyttäkää arviointikykyänne. Olkaa varuillanne, sillä internet on täynnä disinformaatiota. Sitä on laitettu paljon sinne tahallaan, sekoittamaan ihmisiä. CFR:n ilmastonmuokkausta käsittelevässä kokouksessa M. Granger Morgan sanoi:

Ensinnäkin tietysti käytetään paljon rahaa sen varmistamiseen, että suuri osa kansalaisista pysyy täysin hämmentyneenä tästä asiasta. Ja se on ollut todella vahingollista. Mutta kirjaimellisesti kymmeniä miljoonia dollareita on käytetty jokaiseen pieneen asiaan, joka saattaa liittyä epävarmuuteen.

 

Artikkelin julkaissut truth11.com

Kaukokatselu paljastaa: Manipuloivatko avaruusolennot Putinin hyökkäämään Ukrainaan?

Kirjoittanut Michael Salla

Huhtikuun 16. päivä Farsight Institute julkaisi kaukokatseluprojektin, jossa katseltiin presidentti Vladimir Putinia ja hänen sisäpiiriään koskien heidän päätöstä aseellisesti lähteä Ukrainaan. “Vladimir Putin and His Inner Circle”-projektissa neljä koulutettua kaukokatselijaa kävivät läpi avaruusolentojen manipulointia presidentti Putinin ja hänen neuvonantajiensa toimiin. Farsight Instituten johtajan tri. Courtney Brownin mukaan avaruusolentojen väliintulo on osa suunnitelmaa, jolla vietellään ihmisjohtajia uusiin sopimuksiin, jotka pitkittävät salailua ja mahdollistavat manipuloinnin tulevaisuudessakin ilman, että avaruusolennot paljastuvat.

Johdannossaan kaukokatseluprojektiin tri. Brown sanoi:

Tämä projekti sai alkunsa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Se vain ei tuntunut rationaaliselta missään logiikkaan liittyvässä sanan merkityksessä. Ukraina ei uhannut Venäjää, ja Venäjän hyökkäyksen kustannukset ovat valtaisat, hintana on kansainvälinen maine, maan talous, jopa NATO-huolet, puolustusliiton joka aiemmin kamppaili koko olemassaolostaan. Aika moni ihminen on kysynyt onko Putin tullut hulluksi. Periaatteessa koko Ukrainan sota on ollut kaikin puolin sekava tilanne.

Kysymys siitä uhkaako Ukraina aidosti Venäjää sen aikeilla liittyä NATOon on ristiriitainen. Toki massamedian uutisten narratiivien mukaan Ukraina on viaton uhri, jonka kimppuun suurempi naapuri on hyökännyt brutaalisti. Kuten tulen näyttämään, kuitenkin, tilanne on paljon monimutkaisempi kuin mitä valtavirran media kertoo meille.

Kaukokatseluprojekti näytti vaarat, jotka aiheutuvat siitä kun maailman johtajiin vaikutetaan salaa manipuloivien avaruusolentojen ‘hermostollisella kytkennällä’, jotka operoivat kulisseissa. Kaukokatseluprojektin loppukaneetissa tri. Brown huomautti vaaroista, joita tämän skenaarion lakkaamaton jatkuminen aiheuttaa globaalille turvallisuusjärjestelmälle, joka tehokkaasti estää hyväntahtoisempien avaruusolentojen väliintulon ihmiskunnan puolesta sellaisen manipulaation lopettamiseksi.

Vladimir Putinia ja hänen sisäpiiriään käsittelevässä projektissa neljä kaukokatselijaa — Intysam, Aziz Brown, PrinCess Jeanee ja Shantae — saivat listan, jossa kohteet oli annettu kirjain- ja numerosarjoina. Vain tri. Brown tiesi, että kohde oli “Venäjän presidentti Vladimir Putin sinä hetkenä kun hän teki lopullisen päätöksen hyökätä Ukrainaan vuonna 2022.”

Sessiot tehtiin erikseen ja toisistaan riippumatta. Kaukokatselijatiimi huomattavan yhdenmukaisesti osasi identifioida presidentti Putinin ja hänen sisäpiirinsä olevansa eri avaruusolentojen vaikutuksen alaisena eräänlaisen “hermostollisen kytkennän” kautta. Avaruusolennot kykenivät, eri määrissä, pääsemään Putinin ja hänen sisäpiirinsä (Sergei Shoigu, Venäjän puolustusministeri, Alexander Bortnikov, Venäjän liittovaltion turvallisuuspalvelun (FSB/FSS) johtaja, sekä Valery Gerasimov, pääesikunnan päällikkö) mieliin.

Neljä kaukokatselijaa kuvasi kuinka manipuloivat avaruusolennot onnistuivat enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi, riippuen siitä miten stressaantunut, huolissaan tai kiihtynyt presidentti Putin ja hänen sisäpiirinsä oli Venäjän Ukrainaan kohdistuvasta “erikoisoperaatiosta” päättämisen aikaan, vaikuttamaan heihin. Ainoastaan Bortnikov suurelta osin kykeni välttämään manipuloivien avaruusolentojen vaikutuksen johtuen hänen rauhallisesta olemuksesta ja järjestelmällisestä suhtautumisestaan käsiteltäviin aiheisiin.

Kaukokatselijoiden saamien tietojen tulokset ja yhdenmukaisuus koskien eri kohteita olivat merkittäviä, ottaen huomioon että kaikki neljä sessiota tehtiin sokkoprotokollan avulla. Tämä protokolla estää “kuormittamisen”, josta tri. Brown sanoo että sitä väistämättä tapahtuu kun kaukokatselijat tulevat tietoisiksi etukäteen siitä mitkä heidän kohteensa ovat. Tämä sokkoprotokolla on syy sille miksi Farsightin kaukokatselusessiot ovat tärkeä työkalu eksopolitiikan analyyseissa ja tutkimuksissa, joilla pyritään ymmärtämään avaruusolentojen intervention kokonaiskuvaa Maapallolla.

 

Kaukokatselusessiossa neljä kaukokatselijaa keskittyivät presidentti Putinin ja hänen sisäpiirinsä mielentiloihin, sekä niihin vaikuttimiin jotka vaikuttivat Venäjän lopulliseen päätökseen hyökätä aseellisesti Ukrainaan. Oli selvää, että avaruusolennot käyttivät näitä Venäjän johtajia hyväkseen suurten jännitteiden aikaan, ja vaikuttivat heidän päätöksentekoonsa Ukrainan kriisissä. Ja kuitenkaan me emme vielä tiedä mitkä nämä ongelmat olivat ja miten lopulliseen päätökseen päädyttiin.

Tärkeimpänä, me emme tiedä onko tällainen prosessi käynnissä kulisseissa Ukrainan poliittisen ja sotilaallisen johdon keskuudessa, tai keskeisten NATO-maiden johdon keskuudessa, jotka ovat kärjistäneet jännitteitä välittömästi Venäjän sotilasoperaation alettua.

Tri. Brown loppukaneetissaan toi esiin useita pointteja:

Joten tässä kohtaa tulisi olla selvää, että kaukokatseludatamme viittaa siihen, että avaruusolennot ovat mentaalisesti manipuloineet Venäjän johtoa. He vaikuttavat investoineen paljon tähän projektiin, ja Ukrainan sota tuntuu olevan jotain missä he ovat mukana. Kysymys kuuluukin nyt, miksi? Miksi tietyt avaruusolennot haluaisivat käynnistää hyökkäyksen Ukrainaan? Onko tämä kaikki mitä jää jäljelle, sota yhdessä eurooppalaisessa maassa, vai onko käynnissä jotain suurempaa?

Ystävät, jos olette pidempään seuranneet Farsightin toimintaa, tiedätte että me olemme nähneet tilanteita joissa tietyt avaruusolennot ovat manipuloineet ihmisjohtoa aluksi luomalla kriisin, ja sitten tarjoamalla ratkaisua kriisiin…

Nämä sopimukset avaavat oven avaruusolentojen maanalaisten tukikohtien perustamiselle, jotka ovat olleet vahvasti mukana erittäin massiivisissa ja hyväksikäyttöön tähtäävissä kokeissa, joissa on ollut mukana miljoonia maanpäällisiä ihmisiä. Lisäksi tällaiset sopimukset avaruusolentojen kanssa eivät rajoittuneet vain Yhdysvaltojen johdon allekirjoittamiin sopimuksiin, kuten muut näyttävät ehdottaneen…

Katsokaas, kun on muitakin avaruusolentojen ryhmiä, jotka voivat tulla väliin ja pysäyttää reptiliaanit ja heidän liittolaisensa käyttämästä hyväksi ihmiskuntaa, mikäli salailu lopetettaisiin ja ihmiset pyytäisivät apua positiivisemmilta avaruusolennoilta. Positiivisemmat avaruusolennot vaativat, että vapaata tahtoa kunnioitetaan ja he edellyttävät että ihmisskunta avoimesti pyytää apua. Heidän näkökulmastaan, jos laji vapaaehtoisesti haluaa ryhtyä orjaroduksi niin se on OK niin kauan kuin kyseessä on vapaan tahdon ele, mutta kaikki hajoaa heti kun useampi ihminen tulee tietoiseksi siitä että heitä kusetetaan ja että valtion johtajat ovat solmineet petollisia sopimuksia sortavien avaruusolentojen kanssa.

Tähän pisteeseen asti olen samaa mieltä tri. Brownin kaukokatseludatasta tekemistä johtopäätelmistä. Kyllä, sortavat avaruusolentojen ryhmittymät käyttävät hermostollista kytkentää kontrolloidakseen ja manipuloidakseen ihmisjohtajia. Tätä manipulaatiota on tapahtunut pitkän aikaa, niinkuin useat tutkijat ovat sanoneet, mm. William Bramley Gods of Edenissa (1989) ja Jim Marrs Rule by Secrecyssa (2000).

Nyt päästäänkin Ukrainan kriisiin ja siihen miksi avaruusolennot tulivat väliin, tri. Brownin mukaan:

Joten sortavat avaruusolennot varmasti tarkkailevat mahdollisuutta solmia uusia sopimuksia, jotka viivästyttäisivät positiivisempien avaruusolentojen väliintuloa, ja tämä johtaa nykyiseen Ukrainan ja Venäjän väliseen kriisiin. Sillä, jos Venäjän johtoa on manipuloitu järjettömään sotaan Ukrainaa vastaan, on ainoastaan ajan kysymys milloin Venäjän armeijalla on vastassaan lopullinen tappio, kun muu maailma päättää auttaa Ukrainaa puolustamaan itseään.

Idea siitä, että Venäjä olisi lähtenyt “järjettömään sotaan Ukrainaa vastaan” on ollut valtavirran median narratiiveissa vahvasti esillä, joissa Putin esitetään seuraavana Hitlerinä ja että samanlainen despoottinen, jopa demooninen impulssi ajaa häntä eteenpäin. Todellakin, idean siitä, että negatiiviset avaruusolennot olisivat vaikuttaneet presidentti Putiniin ja hänen sisäpiiriinsä jotta he olisivat lähteneet epäoikeutettuun ja brutaaliin hyökkäykseen, moni tulee näkymään valtavirran medioiden narratiivin vahvistuksena.

Kuitenkin syvempi analyysi Ukrainan kriisistä viittaa siihen, että negatiiviset avaruusolennot ovat vaikuttaneet paljon laajemmalti kuin pelkästään Putiniin ja hänen sisäpiiriinsä, vähintäänkin siitä lähtien kun Ukrainassa tapahtui viimeksi kaikkea sekavaa vuonna 2014.

Demokraattisesti valitun presidentti Viktor Janukovitsin savustaminen väkivalloin, joka yritti rakentaa siltaa Ukrainan vimmatun nationalistisen länsipuolen ja russofiilisen itäpuolen välille, sai aikaan tuhoisan poliittisen dynamiikan, joka johti sisällissotaan ja nykyiseen kriisiin.

Tämä tuhoisa prosessi on hyvin kuvattu Itä-Eurooppaa tutkivien historioitisijoiden poliittisissa analyyseissa, mm. professori John Meiersheimerin sekä professori Stephen Cohenin analyyseissa. Molemmat varoittivat sisällissodan uhasta mikäli Ukraina pakotettaisiin tekemään pakkovalinta joko idän tai lännen välillä.

Lisäksi Oliver Stonen dokumentissa Ukraine on Fire kuvataan raa’asti miten poliittinen dynamiikka on tähän päivään asti kehittynyt, ja miten pahantahtoiset voimat toimivat kulisseissa ja kärjistävät konfliktia.

Ennen Venäjän helmikuun 24. päivän 2022 “erikoisoperaatiota”, oli uskottavaa näyttöä siitä että Ukrainan armeija oli aikeissa valtaamaan takaisin kapinallisen Donbassin alueen salamahyökkäyksellä. Yhdysvallat ja keskeiset NATO-jäsenet auttoivat asiaa rohkaisemalla Ukrainan johtoa ottamaan tiukan asenteen kapinallisalueisiin, joille oli luvattu poliittista autonomiaa vuoden 2014 Minskin sopimuksessa — lupauksia ei kuitenkaan koskaan toteutettu.

USA/NATO rohkaisi siis Ukrainan johtoa välttämään minkäänlaista poliittista ratkaisua kapinallisalueiden tilanteeseen ja sen sijaan pyrittiin etsimään sotilaallista ratkaisua Donbassin ongelmaan. NATO antoi tarpeellista koulutusta ja aseita mahdollistaakseen Ukrainan sotilaallisen ratkaisun, joka oli samanlainen kuin Kroatian “Operation Storm”, joka menestyksekkäästi otti takaisin haltuun serbien hallussa pitämän Krajinan alueen elokuussa 1995.

Huolestuttavien uutisten lisäksi siitä, että Ukraina harkitsi sen ydinaseohjelman jatkamista, Ukrainalla oli myös useiden Pentagonin bioaselaboratorioiden ongelma. Amerikkalaisviranomaisten aluksi kiellettyä se, että Pentagon olisi rahoittanut biolaboratorioita, Bidenin hallinnon alivaltiosihteeri Victoria Nuland vahvisti, että näin tapahtuikin, vaikkakin vain puolustustarkoituksiin. Molemmat nämä tapahtumat olivat luonnollisesti suuri huolenaihe presidentti Putinille ja hänen sisäpiirilleen.

Viimeisenä, on myös näyttöä siitä, että uskomattoman kehittyneen avaruusolentojen lajin “avaruusarkki” on löydetty Etelä-Ukrainasta, Khersonin alueelta, kuten useat lähteet ovat esittäneet. Kherson oli ensimmäinen ukrainalaiskaupunki, jonka Venäjä otti haltuun. Avaruusarkin, jota NATO tavoitteli itselleen, lisääminen listaan ainoastaan pahensi vaarallista Ukrainan tilannetta.

Kaikki yllä esitetyt tekijät ennustettavasti ovat vaikuttaneet vahvasti presidentti Putinin ja hänen sisäpiirinsä päätöksentekoon, mikä on johtanut heidän kohtalokkaaseen päätökseensä lähteä “erikoisoperaatioon”, näennäisesti demilitarisoimaan Ukraina ja puhdistamaan se natseista.

Tässä kohtaa haluan esittää, että olen eri mieltä presidentti Putinin ja hänen sisäpiirinsä päätöksestä käynnistää “erikoisoperaatio” Ukrainaa vastaan. Hän antoi negatiivisille avaruusolennoille ja näiden Deep State -käsikassaroille sen mitä he kovasti kaipasivat ja mikä oli vaatinut vuosien kehittelyä — uuden sodan joka suoraan asettaisi NATOn ja Venäjän napit vastakkain.

Kaikesta huolimatta ymmärrän miksi Vladimir Putin ja hänen neuvonantajansa tunsivat huolta, stressiä, kostonhalua ja kiihtyneisyyttä; ja miksi he uskoivat että heillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Tämän takia Farsightin kaukokatselu on mitä avuliain, sillä se antaa tärkeitä vastauksia kysymyksiin mikä käänsi vaa’an Venäjän kohtalokkaan sotilasoperaation suuntaan. Sitä vastoin presidentti Putin oli aiemmin ollut paljon pidättyneempi hänen suhteissaan Ukrainaan, NATOon ja Amerikkaan.

Tässä tri. Brownin johtopäätökset antavat ratkaisun, joka ehkäisee skenaarion toteutumisen uudelleen tai taantumisen tulevaisuuden ydinsodaksi:

Saatatte pohtia sitä miksi ihmiset ja erityisesti ihmisten kansallinen johto on niin helposti vedettävissä höplästä. Vastaus on yksinkertainen: salailu. Niin kauan kun avaruusolentojen läsnäolo pidetään salassa kansalta, on ihmisjohdolla mahdollista tulla vedätetyksi kerta toisensa jälkeen hermostollisella kytkennällä tarpeen niin vaatiessa. Ainoa asia, joka tämän voi estää tapahtumasta on UFO-paljastus.

Salailun lopettaminen tarkoittaa paljastusta. Kissan pöydälle nostamista, niinsanotusti. Se on ainoa asia joka merkkaa, paljastus. Ihmisjohdon tulee ymmärtää, että se mitä Vladimir Putinille ja hänen sisäpiirilleen on tapahtunut todennäköisesti tapahtuu eri asteissa kaikille tärkeille ihmisjohtajille. Eli siis kaikille ihmisjohtajille, mukaanlukien presidentit ja pääministerit, kukaan heistä ei ole turvassa manipulaatiolta. Kukaan ei ole turvassa.

Olen samaa mieltä, että paljastus on tärkeää, jotta voitaisiin lopettaa avaruusolentojen maailman johtajien hermostollisella kytkennällä manipulointi, tarpeettomien sotien tekaiseminen, hyväksikäyttösopimusten pakottaminen ja salailujärjestelmän ylläpito. Täydellinen paljastus tulee lopettamaan sellaiset törkeät käytänteet, ja tärkeimpänä edistämään maailmanrauhaa ja avointa kontaktia avaruusolentoihin.

 

Artikkelin julkaissut exopolitics.org

Pari UFO-havaintoa Amerikasta

Tunnistamattoma lentäviä esineitä näkyy taivaallamme yhä enemmän. Ihmiset kovasti pohtivat mitä nämä voisivat olla.

Tumma kulmikkaan muotoinen kappale, arviolta 100-150 metrin korkeaudella Newtown Squaren yllä Pennsylvaniassa selvästikään ei ole ilmapallo tai leija, sillä tuolloin ei tuullut.

Sikarinmuotoisia kappaleita kuvattiin San Antonion yllä Teksasissa, Minneapolisissa Minnesotassa, sekä Conyersissa Georgiassa.

Lisäksi kirkas tunnistamaton valo, joka liikkuu nopeasti lännestä itään pohjoistaivaalla, sekä omituinen kolmen valon joukko, joka liikkuu nopeasti korkealla Vancouverin pohjoispuolella Kanadassa.

Lähde: www.mufon.com

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot