Avainsana-arkisto: avaruusolennot

Raportti Maan ulkopuolisten rotujen motivaatioista ja aktiviteeteista

Raportti Maan ulkopuolisten rotujen motivaatioista ja aktiviteeteista — Typologia kaikkein merkittävimmistä Maan ulkopuolisista roduista, jotka ovat olleet tekemisissä ihmiskunnan kanssa

Michael E. Salla, PhD drmsalla@exopolitics.org www.exopolitics.org www.galacticdiplomacy.com

uusittu tammikuun 1. 2005 (Alunperin julkaistu heinäkuun 26. 2004)

*************

Tiivistelmä

Ihmiskunnalle tunnettuja avaruusolentojen rotuja on useita, jotka ovat tekemisissä Maapallon ja ihmispopulaation kanssa. Vuonna 1998 tehdyssä haastattelussa Clifford Stone, eläköitynyt Yhdysvaltain armeijan kersantti, joka palveli USA:n armeijassa 22 vuoden ajan ja osallistui salaisiin operaatioihin, joilla noudettiin maahansyöksyneitä Maan ulkopuolisia aluksia ja Maan ulkopuolisia biologisia olentoja (extraterrestrial biological entities, EBE), paljasti, että Yhdysvaltain armeija tietää yhteensä 57 Maan ulkopuolista rotua. Tästä Maan ulkopuolisten rotujen varannosta useat ovat aktiivisempia kuin toiset, ja niillä voidaan väittää olevan kaikkein eniten merkitystä ihmiskunnan evoluutiolle ja itsevaltiudelle. Tämä raportti kuvaa Maan ulkopuoliset päärodut, joihin yleisimmin kirjallisuudessa viitataan, joilla tuntuu olevan eniten strategista merkitystä ihmiskunnan evoluutiolle ja suvereeniudelle, sekä niiden vaikutusta useisiin systeemisiin, globaaleihin ongelmiin. Raportti tekee eron näiden avauusolentojen välillä perustuen siihen kuuluvatko ne kahteen toisistaan erottuvaan ryhmään. Ensimmäinen ryhmä sisältää Maan ulkopuoliset rdut, joiden kanssa Maan ulkopuolisten rotujen asiaa hoitavat ‘varjohallitukset’ ovat päässeet sopimukseen ja jopa tehneet yhteistyötä useissa yhteisprojekteissa. Laaja joukko toisiinsa kytkeytyviä sopimuksia näiden rotujen ja Yhdysvaltain ‘varjohallituksen’ välillä viittaa sotateollisen kompleksin intressiryhmien olemassaoloon. On myös toinen Maan ulkopuolisten avaruusolentojen rotujen joukko, joka sijaitsee tämän avaruusolentojen rotujen ja ‘varjohallituksen’ salaisten sopimusten verkon ulkopuolella. Useimmat ‘kontaktihenkilöt’ ovat raportoineet näiden rotujen olevan ‘ystävällismielisiä’ ihmisten intressejä kohtaan, mikä viittaisi eettisempään lähestymistapaan koskien ihmiskunnan haasteisiin vastaamista koskien sen valmistautumista totuuteen Maan ulkopuolisten rotujen läsnäolosta sekä edistynyttä Maan ulkopuolista teknologiaa.

Tämä raportti kuvaa aluksi ryhmän avaruusolentoja, jotka ovat osa sotateollista kompleksia, joka on huolimatta sen Yhdysvaltoihin keskittyneestä skoopista kuitenkin globaali. Raportti sitten kuvaa toisen avaruusolentojen ryhmän, jotka ovat kieltäytyneet assosioitumasta sotateollisen kompleksin kanssa. Maan ulkopuolisten ryhmien erottelu tällä tavoin auttaa tuomaan maineeseen monimutkaisen eettis-juridis-poliittisen ulottuvuuden ymmärtää sitä miten eri Maan ulkopuoliset rodut valitsevat tehdä yhteistyötä sotateollisen kompleksin kanssa. Kaikkein merkittävimpien avaruusolentojen rotujen motivaatioiden ja aktiviteettien ymmärtäminen auttaa suuresti vastaamaan kysymyksiin koskien asianmukaisten käytänteiden käyttöönottoa; ja se auttaa myös yksityishenkilöitä vastaamaan riittävästi dilemmaan siitä mitkä Maan ulkopuoliset rodut kontribuoivat ihmiskuntaa vastassa oleviin globaaleihin ongelmiin ja minkä rotujen kanssa voidaan työskennellä ihmiskunnan evoluution ja emansipaation hyväksi.

*************

Raportti Maan ulkopuolisten rotujen motivaatioista ja aktiviteeteista — Typologia kaikkein merkittävimmistä Maan ulkopuolisista roduista, jotka ovat olleet tekemisissä ihmiskunnan kanssa

1. Johdanto [1]

Maan ulkopuolisia rotuja on huomattava määrä, joiden kanssa Maapallon ja ihmiskunnan tiedetään olevan yhteydessä. Vuonna 1998 tehdyssä haastattelussa Clifford Stone, eläköitynyt USA:n armeijan kersantti, joka palveli USA:n armeijassa 22 vuoden ajan ja osallistui salaisiin operaatioihin, joissa noudettiin maahansyöksyneitä avaruusolentojen aluksia ja Maan ulkopuolisia biologisia olentoja (extraterrestrial biological entities, EBE’s), paljasti että Yhdysvaltain armeija tiesi yhteensä 57 Maan ulkopuolisesta rodusta. [2] Tästä Maan ulkopuolisten rotujen varannosta usea on aktiivisempi kuin moni muu ihmiskunnan yhteydenpidossa, ja niiden voidaan väittää olleen merkittävimpiä ihmiskunnan evoluution ja suvereeniuden mielessä. Iso kasa raportteja ja todistuksia koskien eri Maan ulkopuolisia rotuja viittaa siihen, että Maan avaruusolentojen rotujen motivaatiot ja aktiviteetit vaihtelevat suuresti, ja idea näistä motivaatioista voidaan puristaa ulos tarkastelemalla lähemmin näitä raportteja ja todistuksia.

Kaikkein uskottavimmat todistukset eri avaruusolentojen roduista tulevat ‘sisäpiiriläisiltä’ kuten kersantti Stone, joka palveli pitkiä aikoja armeijassa ja/tai korporaatioissa osallistuen ‘mustiin projekteihin’; sekä myöskin ‘kontaktihenkilöiltä’, joilla on ollut suora fyysinen kontakti avaruusolentoihin ja kommunikoineet näiden kanssa. Heihin kuuluu sekä ‘kontaktihenkilöitä’ klassisessa perusmielessä että niitä, jotka ovat vapaaehtoisesti olleet tekemisissä avaruusolentojen rotujen kanssa, ja myös ‘siepattuja’ jotka ovat olleet tahtomaattaan mukana avaruusolento-ohjelmissa. [3] Aluksi viittaan eräisiin pääinformaatiolähteisiin eri Maan ulkopuolisille roduille, jotka yleisesti operoivat Maapallolla, ja sitten yritän kuvata näiden rotujen erityisiä motivaatioita ja aktiviteetteja käyttäen saatavilla olevia lähteitä.

Vaikka tässä esitettyjen kontaktihenkilöiden ja sisäpiiriläisten tarjoaman informaation tarkkuudesta voikin olla huomattavaa debattia, olen esittänyt muualla, että ‘sisäpiiriläiset’ ja ‘siepatut’ tarjoavat vahvinta näyttöä avaruusolentojen ilmiöstä. [4] Se mikä auttaa tukemaan näiden ‘sisäpiiriläisten’ ja ‘siepattujen’ informaation uskottavuutta on heidän tarjoamiensa todistusten ja näytön johdonmukaisuus ja yhdenmukaisuus, sekä perimmiltään mukana olevien henkilöiden uskottavuus. Tämän seurauksena tämä raportti tulee keskittymään pääosin valittujen ‘sisäpiiriläisten’ ja ‘kontaktihenkilöiden’ todistuksiin, joiden johdonmukaisuus, yhdenmukaisuus ja uskottavuus viittaavat siihen, että he tarjoavat luotettavaa informaatiota eri Maan ulkopuolisten rotujen motivaatioista ja aktiviteeteista.

Vääpeli Bob Deanilla oli 27-vuotinen armeijan ura ja yhdessä kohtaa palvelustaan hän työskenteli armeijan tiedustelussa liittoutuneiden päämajassa Euroopassa (Supreme Headquarters of the Allied Powers in Europe, SHAPE) vuodesta 1963 eteenpäin. Hänen merkittävä palvelusuransa antaa hänelle uskottavuutta väittää nähneensä salaista informaatiota palveluksensa aikana. SHAPE-komennuksellaan hän väitti saaneensa ohjeet lukea yksityiskohtaisia tutkimuksia UFOjen/ET:den aktiviteeteista ja siitä miten ne vaikuttaisivat Neuvostoliiton ja NATOn välisiin suhteisiin, mikä julkaistiin vuonna 1964 otsikolla “Arvio: Mahdolliset sotilasuhat liittoutuneille Euroopassa.” [5] Haastattelussa Dean kuvasi neljää avaruusolentojen rotua ‘arviosta’ seuraavasti:

Senaikaisessa ryhmässä oli vain neljä, joiden olemassaolosta tiesivät varmasti, ja Harmaat olivat yksi noista ryhmistä. Oli ryhmä joka näytti tasan tarkkaan samalta kuin me. Oli ihmisryhmä, joka näytti paljon samalta kuin me, mikä todella teki kenraalit hulluiksi, koska he päättivät että nämä tyypit, ja he olivat nähneet heidät monesti, että heillä oli kontakti heihin, ja oli ollut abduktioita, oli ollut kontakteja. Nämä ihmiset näyttivät niin paljon meiltä, että sellainen olisi voinut istua vieressä lentokoneessa tai ravintolassa eikä koskaan olisi saanut tietää eroa. Ja armeijaa kun olivat ja pääasiassa paranoideja, se häiritsi kenraaleita ja amiraaleja hiukkasen. Se seikka, että nämä älykkäät olennot voisivat olla tekemisissä meidän kanssa, kävellä SHAPEn käytäviä eestaas, kävellä Pentagonin käytäviä eestaas. Hyvä Jumala, se kävi ilmi muutamalle heistä, että nämä tyypit saattaisivat olla jopa Valkoisessa talossa! Tottakai, kuten sanoin, paranoidius noina vuosina sekoitti asioita hieman.

Kaksi muuta ryhmää, siellä oli erittäin suuri ryhmä, sanon suuri, ne olivat parimetrisiä, joskus jopa kolme metrisiä ja ne olivat humanoideja, mutta ne olivat erittäin vaaleita, erittäin valkoisia, niillä ei ollut yhtään ihokarvoja. Ja sitten oli toinen ryhmä, joilla oli eräänlainen reptiliaanin olemus. Me olimme kohdanneet niitä, armeijan ihmiset ja poliisit ympäri maailman olivat törmänneet näihin tyyppeihin. Niillä oli pystysuorat pupillit silmissä ja niiden iho tuntui samanlaiselta kuin mitä löytää liskon vatsalaukun päältä. Ne olivat ne neljä jotka me tiesimme vuonna 1964. Mutta ystävät ovat kertoneet minulle, jotka ovat edelleen aktiivisia palveluksessa, että nyt se on reilusti yli tusinan rotua. [6]

Toinen ‘sisäpiiriläis’lähde, joka viittaa ulkoavaruuden rotuihin, on tri. Michael Wolf, joka väittää työskennelleensä yli 2 vuosikymmentä erilaisissa pesteissä salaisissa projekteissa käsittelemässä avaruusolentojen läsnäoloa. Huolimatta joistain jatkuvista häslingeistä koskien Wolfin sisäpiirin todistusta ja kredenssejä, useat UFO-tutkijat, jotka henkilökohtaisesti ovat haastatelleet häntä, ovat pitäneet häntä yhtenäisenä, johdonmukaisena ja uskottavana. [7] Haastattelussa väitettiin, että:

Tri. Wolfin mukaan useat avaruusolentojen liitot ovat vierailleet luonamme löyhän järjestetyllä tavalla. Nämä ovat: Allianssi (ihmisten näköiset avaruusolennot Altair Aquila -järjestelmästä), Korporaatio (Harmaat Zeta Reticulin järjestelmästä), Maailmojen Federaatio (monet eri rodut monista järjestelmistä), Orionin Liittoutuneet Rodut (kulttuurit niistä tähtijärjestelmistä). Lisäksi Allianssi on tekemisissä Korporaation ja Maailmojen Federaation kanssa. Orionin Liittoutueet Rodut ovat tekemisissä Korporaation kanssa, ja niiden kautta Allianssin ja Maailmojen Liiton kanssa. [8]

Vaikka Wolf väittikin useimpien avaruusolentojen rotujen olevan ystävällisiä, hän sanoi että pieni määrä on vihamielisiä, ja että he käyttäytyvät kuin planeettainväliset roistot. [9] Eräs ‘kontaktihenkilö’, joka väittää fyysisesti tavanneen avaruusolentoja ja viettäneen aikaa Maan ulkopuolisella aluksella on Alex Collier. [10] Collieria on haastatellut tutkiva journalisti ja UFO-tutkija Paola Harris, joka huolimatta omista alkuvaiheen varauksistaan koskien Collierin väitteitä piti häntä erittäin uskottavana ja johdonmukaisena, ja että iso osa hänen sanomisistaan on yhdenmukaista hänen omien tutkimustensa löydösten kanssa. [11] Lisäksi eräät Collierin väitetyistä keskusteluista avaruusolentojen kanssa ovat johtaneet astronomisiin väitteisiin, jotka myöhemmin on todistettu paikkansapitäviksi viimeisimmän kvanttifysiikan tiedon avulla koskien esoteerisia aiheita kuten mustien aukkojen informaatiota. [12] Tämä on auttanut Collierin uskottavuuden vakiinnuttamisessa ‘aitona kontaktihenkilönä’, jolla on relevanttia informaatiota kerrottavaksi Maan ulkopuolisista roduista.

Useassa artikkelissa, jotka on koostettu hänen kirjaansa Defending Sacred Ground varten Collier kuvaa yksityiskohtaisesti useiden Maan ulkopuolisten rotujen motivaatioita ja käyttäytymistä, joista esimerkkinä on seuraava:

Ymmärrykseni on, että Sirius A -tähtijärjestelmästä tulevat pyrkivät olemaan avuksi ja hyväätekeviä, koska he tuntevat olevansa vastuussa siitä, että Sirius B:n kolonisoineet olivat alunperin Sirius A:lta. Sirius B:ltä tulleet ovat tulleet tänne ja sekoittaneet päämme, ja he ovat niitä, jotka alunperin antoivat valtiolle Montaukin teknologian. Heillä on samat uskomukset ja aivokuviot kuin Orionilta tulleilla. Tau Cetiltä tulleet ovat myös hyvin vahvasti mukana. Kukaan ei tiedä tarkkaan mitä Seulasista tulleet aikovat tehdä, mutta kerron tämän teille. Alcyonin järjestelmässä elävät — osaan heistä ei voi luottaa, sillä heillä on salaisia agendoja. Taygetasta tulleet, minulle kerrotaan, ovat tavoitteiltaan selkeitä: ylläpitää vapauden ideaa. Se ei tarkoita, etteivätkö he auttaisi meitä, vain sen takia että jonkun ryhmän nimi on ”plejadilaiset”. Ihmiset sekoittavat tämän. Hedelmistään puu tunnetaan. Cygnus Alphasta tulleet ovat täällä. Arcturukselta tulleiden ryhmä yrittää auttaa. Procyonilta tulleet, jotka on vapautettu, yrittävät auttaa. He ovat varsin innokkaita.” [13]

Kuvaan tässä raportissa avaruusolentojen päärodut, joihin yleensä viitataan kirjallisuudessa, jotka ovat ihmiskunnan evoluution ja suvereeniuden kannalta suurimmassa strategisessa merkityksessä, sekä kuvaan niiden vaikutusta useisiin systeemisiin, globaaleihin ongelmiin. Teen eron näiden Maan ulkopuolisten rotujen välillä perustuen niiden kuuluvuuteen jompaan kumpaan kahdesta kategoriasta. Ensimmäinen kategoria sisältää Maan ulkopuoliset rodut, joiden kanssa ‘varjohallitukset’ ovat hoitaneet avaruusolentokysymystä ja tehneet sopimuksia ja jopa tehneet yhteistyötä eri projekteissa. [14]

Laaja päällekkäisten sopimusten joukko näiden rotujen ja ‘varjohallituksen’ välillä Yhdysvalloissa sekä muualla viittaa sotateollisen kompleksin olemassaoloon, jolla on Maan ulkopuolisia intressejä. Sotateollinen Maan ulkopuolisten intressien kompleksi (military-industrial-extraterrestrial complex, MIEC) tällä hetkellä kontrolloi suurinta osaa avaruusolentojen läsnäoloa käsittelevästä informaatiosta; ja se dominoi valtion instituutioita, rahoitusintressejä ja massamediaa ympäri planeettaa, ja se on vastuussa suurimmasta osasta systeemisistä globaaleista ongelmista. [15] 

On myös toinen avaruusolentojen rotujen ryhmä, joka sijaitsee tämän ‘varjohallitusten’ ja avaruusolentojen rotujen välillä tehtyjen salaisten sopimusten verkon ulkopuolella. Useimmat ‘kontaktihenkilöt’ ovat raportoineet näiden rotujen olevan ‘ystävällisiä’ ihmisintresseilläe, mikä viittaa eettisempään lähestymistapaan koskien ihmiskunnan kohtaamia haasteita sen valmistautuessa totuuteen Maan ulkopuolisesta läsnäolosta ja avaruusolentojen teknologian aikaansaamista haasteista. Tämä jälkimmäinen ryhmä saattaa osoittautua keskeiseksi ratkaistaessa globaaleja systeemisiä ongelmia, jotka ensimmäinen ryhmä ja ‘varjohallitukset’ ovat saaneet aikaan.

Tässä raportissa ensin kuvaan ryhmän avaruusolentoja, jotka ovat osa sotateollista Maan ulkopuolisten intressien kompleksia, joka vaikka se onkin pääosin liitetty Yhdysvaltoihin, on skoopiltaan globaali. Sitten kuvaan toisen avaruusolentojen ryhmän, jotka ovat kieltäytyneet assosioitumasta sotateollisen Maan ulkopuolisten intressien kompleksiin. Eron tekeminen näiden kahden Maan ulkopuolisen ryhmän välillä auttaa tuomaan esiin monimutkaisia eettis-juridis-poliittisia ulottuvuuksia ymmärtää sitä miten eri avaruusolentojen rodut valitsevat tehdä yhteistyötä tai ei MTEC:n kanssa. Esimerkiksi, onko avaruusolentojen rotu ‘epäystävällinen’ jos se valitsee muuttua osaksi ‘Maan ulkopuolista sotateollista’ kompleksia, ja näin jakaa teknologiaa kansallisen turvallisuuden toimijoiden kanssa niinkutsutuissa ‘keskinäistä hyötyä tuottavissa projekteissa’, jotka johtavat salailuun, ihmisoikeuksien rikkomuksiin ja vahinkoon globaalille ympäristölle ‘varjohallituksen’ politiikan johdosta? Samoin, onko avaruusolentojen rotu ‘ystävällinen’ kun se kieltäytyy liittymästä mukaan sotateolliseen avaruusolentokompleksiin, ja näin valitsee olla pääosin tarkkailijan roolissa ihmisrodun enemmistön tullessa sotateollisen avaruusolentokompleksin hyväksikäyttämäksi? Vaikka prima facie -argumentti voidaan esittää ja vastata molempiin kysymyksiin ‘kyllä’, tämän ei tulisi peittää syvempiä eettis-juridis-poliittisia ongelmia, jotka syntyvät sotateollisen avaruusolentokompleksin olemassaolosta ja sellaisiin ongelmiin vastaamisesta.

Kaikkein merkittävimpien avaruusolentojen rotujen motivaatioiden ja aktiviteettien ymmärtäminen auttaa suuresti vastaamaan yllämainittuihin kysymyksiin; ja se auttaa myös yksityishenkilöitä vastaamaan asianmukaisesti dilemmaan siitä mitkä avaruusolentojen rodut tuovat oman panoksensa ihmiskuntaa vastassa oleviin globaaleihin ongelmiin, ja minkä avaruusolentojen rotujen kanssa voidaan työskennellä yhteistyössä ihmiskunnan evoluution ja emansipaation hyväksi.

2. Sotateollisen avaruusolentokompleksin kanssa yhteistyötä tekevät avaruusolentojen rodut

Lyhyet Harmaat

Tässä ryhmässä oleviin avaruusolentojen rotuihin kuuluu kaikkialla läsnäolevat Harmaat Zeta Reticulum ja Orion -tähtijärjestelmistä, jotka  kuvataan  abduktiokirjallisuudessa ja joiden hahmot nimekkäästi tulevat esiin UFO-maahansyöksyraporteissa. Robert Dean otti Harmaat mukaan erääksi roduksi, ketkä kuvattiin NATOn arviossa. [16] Eversti Phillip Corso, joka palveli Eisenhowerin hallinnossa ja myöhemmin johti Yhdysvaltain armeijan ulkomaiden teknologian toimistoa armeijan T&K-osastolla väittää nähneensä kuolleen ‘Harmaan’ ruumista noudettavan Roswellista vuonna 1947. Hänen näkemänsä sopii klassiseen kuvaukseen metrin pituisesta avaruusolennosta, jolla on suuri pää, suuret mustat mantelimaiset silmät, ohut torso ja hintelät kädet ja jalat. [17] Klassinen kuvaus on peräisin Travis Waltonilta, joka koki abduktion Harmaiden käsissä

Ne olivat erittäin lyhyitä, alle puolitoistametrisiä, ja niillä oli erittäin suuret kaljut päät, ei tukkaa. Niiden päät olivat kupolimaisia, erittäin suuria. Ne näyttivät kuin sikiöiltä. Niillä ei ollut kulmakarvoja, ei silmäripsiä. Niillä oli erittäin suuret silmät — jättiläismäiset silmät — lähes kokonaan ruskeat, ilman paljoakaan valkoista niissä. Karmivin juttu niissä oli ne silmät. Voi hitsi, ne silmät, ne vain tuijottivat lävitseni. [18]

Nimekkäät UFO-‘sieppaus’tutkijat kuten tri. David Jacobs, Budd Hopkins ja edesmennyt tri. Karla Turner ovat tarjonneet tapaustutkimuksia UFO-‘sieppausten’ loukkaaviin aspekteihin.[19] Nämä tutkijat löysivät häiritsevää näyttöä UFO-alukseen vietyjen henkilöiden loukkaavasta kohtelusta, naisista jotka oltiin pakotettu tahtomattaan geneettiseen ohjelmaan, jonka tarkoituksena oli tuottaa ihmisen ja avaruusolennon hybridejä, ja aikuisista hybrideistä, jotka tekivät nöyryyttäviä seksuaalisia tekoja siepatuille naisille. Monet tutkijat ovat samaa mieltä siitä, että Harmaat ovat monessa mukana kehittämässä hybridiä ihmis-Harmaiden rotua, joka olisi sopiva kulkuväline ihmisevoluution seuraavalle askeleelle. Tutkijat kuten Jacobs uskovat, että tämä on syy huoleet ja on suora uhka ihmisten suvereeniudelle. [20]

Eversti Corson mukaan Harmaat ovat olleet mukana sopimuksissa Eisenhowerin hallinnon kanssa, joita armeijan viranomaiset pitivät ‘neuvotellun antautumisen’ muotona, jossa Harmaat saivat luvan siepata siviilejä ja ‘laajentaa’ heidän biologista ohjelmaansa. [21] Clifford Stone tekee eron ‘hyvien’ ja ‘pahojen’ avaruusolentojen välillä, ja viittaa Harmaisiin osana ‘pahoja tyyppejä’ tekemässä törkeitä sieppauksia ja että Yhdysvaltain hallitus ei ole varma siitä miten paljastaa tämä kansalle

“Hyvät tyypit (avaruusolennot) ovat, no, tykkään viitata heihin kiertelevinä. Siitä mistä te puhutte, interventiokielto muiden älykkäiden elämänmuotojen elämään on universaali laki. Kiertely menee hyvin sen kanssa yhteen. Harmaat rikkoivat universaalia lakia… Mielestäni hyvillä tyypeillä on pyrkimys luoda kontakti oman hallituksemme ihmisiin, mutta se mitä nyt on mielestäni tapahtumassa on että Yhdysvaltain hallitus sai tietää joskus vuoden 1983 paikkeilla, että he EIVÄT ole tekemisissä hyvien tyyppien kanssa, mutta todellakaan he eivät enää tiedä mitä tehdä asialle. [22]

Harmaat ovat erittäin aktiivisia mitä tulee ihmisten abduktoimiseen, geneettisiin kokeisiin, ihmisten tarkkailuun implanteilla, mielenhallintaan/ohjelmointiin, kloonaukseen ja hybridi-ihmisten luomiseen. Nämä kaikki osaltaan edistävät globaaleja systeemisiä ongelmia kuten ihmisten traumatisointi sieppauskokemuksista, geneettisesti muokatut ihmiset, implanteillä ihmisten tarkkailu ja överin passiivinen populaatio hypnoottisella mielenhallinnalla/ohjelmoinnilla.

Pitkät Harmaat/Valkoiset

Toinen nimekäs rotu tässä avaruusolentojen ryhmässä on Robert Deanin kuvaamat ‘pitkät Harmaat’: “erittäin suuri ryhmä, sanon suuri, ne olivat parimetrisiä, joskus kolmimetrisiä ja ne olivat humanoideja, mutta ne olivat erittäin kalpeita, erittäin valkoisia, niillä ei ollut kehossaan karvaa ollenkaan.” [23] Pitkät harmaat kuvataan olevan peräisin Orionin tähtijärjestelmästä, ja tri. Arthur Hornin mukaan ne ovat valvovassa roolissa verrattuna lyhyisiin Harmaisiin:

Pidemmät parimetriset harmaat valvovat lyhyempiä harmaita. Nämä harmaat ovat niitä, jotka oikeasti tekevät ”diplomaattitehtäviä”, kuten salaa neuvottelevat sopimuksia ihmishallitusten kanssa. Kuten mainittua harmaista yleensä, ja pienistä metristä puoleentoista metriä erityisesti, niitä on verrattu palkkasotureihin. [24]

Tukea ‘pitkien Harmaiden’ diplomaattiselle roolille tulee William Cooperilta, entiseltä laivaston tiedusteluneuvonantajalta, joka väittää nähneensä salaisia dokumentteja joissa ‘pitkät Harmaat’ todellakin neuvottelivat sopimuksia Eisenhowerin hallinnnon kanssa pidetyissä tapaamisissa vuodesta 1954 alkaen.

Myöhemmin vuonna 1954 suurinenäisten Harmaiden avaruusolentojen rotu, joka oli kiertänyt Maapalloa, laskeutui Hollomanin ilmatukikohtaan. Päästiin sopimukseen. Tämä rotu esittäytyi tulevansa eräältä planeetalta punaisen Betelgeuse-tähden ympäriltä Orionin tähtikuviossa. He sanoivat, että heidän planeettansa oli kuolemassa ja että jossain tuntemattomassa tulevaisuudessa he eivät enää kykenisi selviytymään siellä. [25]

Tapaaminen Hollomanin ilmatukikohdassa New Mexicossa on ollut raporttien mukaan tapaamispaikka myöhemmille tapaamisille pitkien Harmaiden kanssa. Vuosina 1972-73, esimerkiksi, tuottajat Robert Emenegger ja Allan Sandler väittivät saaneensa tarjouksen ja nähneet oikean ilmavoimien filmin tapaamisesta pitkien Harmaiden kanssa, joka oli tapahtunut Hollomanissa vuonna 1971. [26] Tästä voidaan päätellä, että tämä ‘pitkien Harmaiden’ rotu on hybridi, joka edustaa ihmiseltä näyttävien avaruusolentojen ja ‘lyhyiden Harmaiden’ biologisen materiaalin välistä fuusiota.

Mitä tulee sieppausilmiöön, tri. David Jacobs on tullut läpikotaisen 60 sieppaustapaustutkimuksen analyysin perusteella lopputulokseen hänen kirjassaan Secret Life, että pitkät Harmaat ovat olleet näissä valvovassa roolissa. [27] Pitkien Harmaiden on havaittu olleen läsnä monissa sieppauksissa, joita Jacobs tutki siepattujen hypnoottisen regression avulla, ja pitkät komensivat lyhyitä harmaita, jotka tekivät sieppausten suurimman työn.

Jokin aika sitten entinen USA:n ilmavoimien palvelusmies julkaisi hänen muistelmansa, joissa hän paljasti laajat kanssakäymiset eräiden ‘pitkien Harmaiden’ variaation kanssa, joita hän kutsui ‘pitkiksi Valkoisiksi’ johtuen niiden kalkkisen valkoisesta ihosta ja valkoisista hiuksista. [28] Hall oli palveluksessa Nellisin ilmatukikohdassa vuosina 1965-67, jossa hänen tehtävänsä oli käyttää säähavaintopalloja Indian Springsissä. Hän kuvaa kohtaamistensa ‘pitkien Valkoisten’ kanssa alkaneen vuonna 1965 ja miten hän ja toiset palvelusmiehet selvisivät niiden häiritsevästä läsnäolosta. Hall kuvaa luettelon tapauksia, joissa ‘pitkät Valkoiset’ terrorisoivat muuta armeijan henkilöstöä jotka eivät ymmärtäneet niitä, yllättivät ne tai uhkailivat niitä jollain tavoin. Hall esimerkiksi kuvaa erään ‘pitkän Valkoisen’ joka halusi tappaa armeijan palvelusmiehet, jotka vahingossa löivät tämän lasta kivellä ja mursivat hänen kätensä. [29] Tapaus johti ‘pitkien Valkoisten’ palvelusmiehiä kohtaan tekemään uhkailuun kuolemalla mikäli he eivät välittömästi lähtisi pois ja lupaisi koskaan olla palaamatta.

Toiset palvelusmiehet ovat kokeneet samankaltaisia negatiivisia kohtaamisia ‘pitkien Valkoisten’ kanssa, joissa heidän elämäänsä uhkailtiin mikäli he pelottelisivat ‘pitkien Valkoisten’ lapsia tai eivät noudattaisi komentoja viimeiseen yksityiskohtaan asti. [30] Merkittävää kyllä, nämä vakavat seuraamukset saivat suostumuksen Pentagonilta, joka tarkkaili pitkiä Valkoisia ja heidän toimintaansa Hallin ja muiden armeijan palvelusmiesten kanssa. Ainoastaan Hall säästyi tämänkaltaiselta pelottelulta, sillä hänellä oli tiedustelutietoa ja rohkeutta olla tekemisissä ‘pitkien Valkoisten’ kanssa ystävällisin tavoin. Lisäksi hän ilmeisesti pelasti erään ‘pitkän Valkoisen’ lapsen ja tämä johti ‘pitkien Valkoisten’ ystävyyteen. He ottivat Hallin mukaan projektiin, joissa tutkittiin ihmisten ja ‘pitkien Valkoisten’ välistä kanssakäymistä. [31] Tässä kohtaa ‘pitkät Valkoiset’ näyttävät positiivisempia luonteenpiirteitään kuten ystävyyttä ja parempaa teknistä tietämystä heidän toimiessaan Hallin kanssa.

Merkittävää kyllä, ‘pitkien Valkoisten’ ilmaantuminen Mojaven autiomaan alueelle vuonna 1954 viittasi siihen, että heidät assosioitiin ‘pitkien Harmaiden’ ja Eisenhowerin hallinnon kanssa aikaansaatuun sopimukseen vuonna 1954. [32] Hall kuvaa lisäksi toistuvasti nähneensä niitä ilmavoimien kenraalien ja muiden ylempien upseerien läheisyydessä, jotka tunnustivat pitkän Valkoisen johtajan suurlähettilässtatuksen. [33]

‘Pitkät Harmaat’ ja/tai ‘pitkät Valkoiset’ edustavat toimintamallia sille miten ‘ihmisten’ ja harmaiden biologinen materiaali voidaan yhdistää, ja täten ne ovat johtoasemassa avustamassa lyhyitä Harmaita ‘kanssakäymisessä’ ihmiskunnan parissa kehittämässä sopivaa hybridilajia. ‘Pitkien Harmaiden/Valkoisten’ ulkomuoto on raportoitu pelottavan ihmisiä useaan eri otteeseen ja käyttäytyvän lähes kliinisellä tavalla, joka muistuttaa lääketieteen tohtoria tekemässä kokeita. Pitkät Harmaat/Valkoiset ovat kaikkein eniten mukana geenikokeissa, luomassa hybridirotua ihmisten ja Harmaiden välille, mielenhallinnassa ja diplomaattisopimuksissa ‘varjohallituksen’ kanssa. Globaaleihin ongelmiin, joihin pitkät Harmaat/Valkoiset vaikuttavat, kuuluu mm. geneettisesti muokatut ihmiset, implantit ihmisten tarkkailuun, ylipassiivinen populaatio hypnoottisella mielenhallinnalla, eliittipäätöksentekijöihin vaikuttaminen, kansallisen turvallisuuden viranomaisten toimintaan soluttautuminen ja siviilien & armeijan henkilökunnan ihmisoikeusrikkomukset.

Reptiliaanit

Toinen nimekäs avaruusolentojen rotu tässä Deanin kuvaamassa ryhmässä on parimetriset humanoidit, joilla on reptiliaanien piirteitä. [34] Reptiliaaniavaruusolentojen rotuja on kuvattu sekä alkuperäisiksi Maapallolle että olevan kotoisin muista tähtijärjestelmistä. R.A. Boulay on laajalti analysoinut eri historiallisia lähteitä ja esittänyt, että on riittävästi näyttöä tukemaan sitä päätelmää, että muinainen reptiliaaniavaruusolentojen rotu on asunut Maapallolla ja ollut roolissa ihmiskunnan luomisessa. [35] Thomas Castellon, Dulcen entisen turvallisuusviranomaisen, ihmiset ja muut avaruusolentojen rodut työskentelevät rinta rinnan erittäin salaisessa maanalaisessa laitoksessa, jossa useat avaruusolentojen rodut toimivat yhdessä amerikkalaisten kansallisen turvallisuuden virastojen ja järjestöjen kanssa.

… jotkut ’reptoidit’ [Reptiliaanit] ovat tämän planeetan alkuasukkaita… Ne olivat muinainen rotu Maapallolla, ne elivät maanpinnan alla… Reptoidit pitävät itseään ihan oikeutetusti ”Maan alkuperäisasukkaina”. Ehkäpä ne eivät ole niitä joita me nimitämme Langenneiksi Enkeleiksim — ehkäpä ovat. Oli miten oli, meitä pidetään Maapallon ”valtaajina”… Koska olin vanhempi turvallisuusteknikko siellä tukikohdassa [Dulce], minun piti kommunikoida niille päivittäin. Jos oli turvallisuuteen tai videokameroihin liittyviä ongelmia, minulle yleensä soitettiin. Se oli erityinen reptiliaanien ”työläiskasti”, joka yleensä teki fyysiset hommat Dulcen alemmilla tasoilla.[36]

Castellon mukaan Dulcen alemmilla tasoilla tehtiin laajoja ihmisoikeusrikkomuksia kaapatuille siviileille avaruusolentojen ja ihmisten yhteisprojektien johtajien johdolla.   William Hamilton, kunnianarvoisa UFO-tutkija, tutki sekä Dulcen tukikohdan tilat että Thomas Castellon väitteet ja uskottavuuden, ja piti niitä erittäin uskottavina:

Voi olla vaikeaa niellä tai uskoa Thomaksen tarinaa. Itse asiassa se tuntuu oikean elämän painajaiselta. On näyttöä siitä, että jotain omituista on käynnissä Dulcessa. Onko Thomaksella vastaus? Kaamea totuus voi löytyä jatkuvien UFO-havaintojen, abduktioiden ja eläinten silpomisten taustalta. Valtiomme tiedusteluvirastot ovat tarkkailleet pidemmän aikaa UFO-aktiviteettia jo useamman vuosikymmenen ajan. Tälle kummalliselle ilmiölle täytyy olla kummallinen selitys. Me saatamme olla yksi etuvartioasema laajassa tähtienvälisessä imperiumissa. [37]

Hamiltonin lopputuleman lisäksi koskien Castellon väitteitä ja uskottavuutta olen kirjoittanut laajan raportin Dulcen tukikohdasta ja saanut selville näyttöä, joka on erittäin yhdenmukaista Castellon väitteiden kanssa koskien ihmisoikeusrikkomuksia, joissa on ollut mukana eri avaruusolentoja, Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden virastoja ja korporaatioita. [38]

Linda Moulton Howe, tutkiva journalisti ja UFO-tutkija, haastatteli ‘abduktio/kontaktihenkilöä’ nimeltään Jim Sparx, joka väittää tavanneensa useita Maapallolle alkuperäisiä reptiliaaneja. [39] Sparxin mukaan Maassa asuvat ja täältä kotoisin olevat reptiliaanit ovat kulttuuriltaan omalaatuinen ja ne ovat olleet tekemisissä ihmiskunnan kanssa vuosituhansien ajan. Ne ovat sekä avustaneet ihmiskuntaa että käyttäneet sitä resurssina. Reptiliaanit kertoivat Sparxille, että he ovat päässeet useisiin salaisiin sopimuksiin kansallisvaltioiden hallitusten kanssa. [40]

Sparxin väitteet ovat erittäin yhdenmukaisia erään toisen ‘kontaktihenkilön’ Ole K.:n väitteiden kanssa, joka väittää tavanneensa naispuolisen reptiliaanin, Lacertan, ja haastatelleen tätä useita kertoja ja levittäneen haastatteluja otsikolla ‘Lacerta Files’. Lacertan mukaan Maassa kehittyneet reptiliaanit erottuvat ‘ulkomaailman’ reptiliaaneista, jotka aika-ajoin vierailevat Maapallolla. [41] Vaikka Ole K.:n uskottavuudesta kiistelläänkin, hänen todistuksensa on yhdenmukainen Sparxin ja muiden reptiliaaneja tutkineiden kanssa, ja sitä kannattaa harkita tutkivansa paremmin ymmärtääkseen reptiliaanien aktiviteetteja. [42]  Lacertan mukaan reptiliaanien kanta ihmiskuntaan on varovainen, sillä he näkevät ihmiset primitiivisenä lajina, joka on toisen avaruusolentojen lajin ‘omaisuutta’, joka planeetan on siementänyt. Maapallolla elävät reptiliaanit, Sparxin mukaan, ‘korjaavat satoa’ ihmisten muodossa tavalla, joka ei haasta planeetan ihmispresenssiä. Tämä viittaa siihen, että reptiliaanit tottelevat niitä velvoittavia sopimuksia, jotka niiden päälle on ‘sälyttänyt’ voimakkaampi Maan ulkopuolinen avaruusolentojen rotu, jonka Lacerta mainitsee.

Tiivistelmänä, tähän mennessä käsiteltyjen sisäpiiriläisten ja kontaktihenkilöiden todistusten mukaan voidaan todeta, että Maapallolle alkuperäiset reptiliaanit ovat olleet mukana aktiviteeteissa kuten ihmiseliittien ja rahoituslaitosten manipulointi, uskonnollisiin uskomusjärjestelmiin vaikuttaminen, militarismi ja ihmissivilisaation historiaan vaikuttaminen. Reptiliaanien myötävaikuttamiin systeemisiin globaaleihin ongelmiin kuuluu salaiset ihmisoikeusloukkaukset, eliitin korruptointi ja ylivalta niistä, kontrolli mediasta ja korporaatioista, kuppikuntainen uskonnollinen dogma, historiallinen amnesia ja väkivallan kulttuuri.

Dracot

Kaikkein ristiriitaisimmat ‘sisäpiiriläisten’/’kontaktihenkilöiden’ raportit käsittelevät Maan ulkopuolista ‘reptiliaanien mestarirotua’ nimeltään Draco-reptiliaanit, joiden väitetään saaneen syntynsä Alpha Draconiksen tähtijärjestelmässä, joka on 215 valovuoden päässä ja joka on entinen pohjoinen kiintotähti. [43] Alex Collierin mukaan draconilaiset tai Dracot ovat kahdessa pääkastissa, ensimmäinen on sotilaskasti, jotka ovat 2,5-metrisiä pituudeltaan, joita ilmeisesti pelätään ympäri galaksia niiden taistelukyvyistä johtuen. [44] Toinen kasti on Draco-reptiliaanien ‘kuningaslinja’, joita hän nimittää termillä ‘Ciakarit’, joiden johtuen niiden väitetystä koosta, psyykkisistä kyvyistä ja siivistä, saatetaan luulla olevan oikeita lohikäärmeitä mikäli Collier on oikeassa:

Dracot ovat erittäin suurikokoinen reptiliaanirotu. Reptiliaanien kuningaslinja on nimeltään Ciakar. Ne ovat kooltaan 4-7 metriä ja painaa jopa 900 kiloa. Niillä on siivekkäät raajat ja ne ovat huikeita olentoja. Ne ovat äärimmäisen selvänäköisiä, äärimmäisen älykkäitä ja voivat olla myös äärimmäisen vihamielisiä. [45]

Collier väittää, että Dracojen maailmankuvan mukaan ne olivat ensimmäisiä älykkäitä olentoja galaksissa ja siemensivät monia maailmoja biologisilla jälkeläisillään. [46] Draco-reptiliaanit näkevät täten itsensä luonnollisina valtiaina reptiliaanien ‘kontrolloimissa’ maailmoissa kuten Maapallo, ja ne pitävät ihmiskuntaa alempana lajina. Dracot ovat kiinnostuneita keräämään Maapallon resursseja varmistaessaan, että nämä resurssit käytetään tehokkaasti.

Reptiliaanien ja muiden Maan ulkopuolisten rotujen kesken tuntuu vallitsevan selkeä hierarkia. Thomas Castellon mukaan reptiliaanit Alpha Draconiksesta, ‘Dracot’, johtavat Maapallolla olevia reptiliaaneja. [47] Maapallolla olevat reptiliaanit taas komentavat ‘pitkiä Harmaita’, jotka taas komentavat ‘lyhyitä Harmaita’. Kiinnostavaa kyllä, Castello kuvaa Dracojen johtajakastin Ciakarit, jotka ovat siivekkäitä ja näin ne voidaan helposti sekoittaa lohikäärmeisiin. Jefferson Souza, brasilialainen UFO-tutkija, vahvistaa Harmaiden ja reptiliaanien mestarirodun välisen hierarkian. [48]

Kaikki ylläkuvatut avaruusolentojen rodut vaikuttavat solmineen useita päällekkäisiä sopimuksia keskenään, joilla on yhteisenä osapuolena Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden virastot ja Harmaat. Dracot muodostavat (salaisen) sotateollisen avaruusolentokompleksin (military-industrial-extraterrestrial complex, MIEC) huipun, joka kontrolloi avaruusolentojen läsnäoloon liittyvää informaatiota ja teknologiaa. Dracot vaikuttavat olevan erittäin aktiivisia ihmiseliittien, instituutioiden ja rahoitusjärjestelmän kontrolloinnissa; militarismin ajamisessa; niukkuuden, kamppailun ja turvattomuuden ilmapiirin luomisessa; ihmisten sieppaamisessa ja Harmaiden sekä muiden reptiliaanirotujen manipuloinnissa. Dracojen aktiviteetit edistävät globaaleja ongelmia kuten vaurauden keskittymistä, eliitin ja instituutioiden korruptiota, etnistä/uskonnollista väkivaltaa, ihmisoikeusrikkomuksia, väkivallan kulttuuria ja terrorismia, sekä huumekauppaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

Siriuslaiset Sirius B:ltä

Yllämainittujen avaruusolentojen lisäksi on useita ihmiseltä näyttäviä avaruusolentoja Sirius B:ltä, jotka kuuluvat kaksoistähtijärjestelmään. Alex Collier kuvaa Sirius B:n avaruusolentoja seuraavasti:

Sirius B:n kulttuureilla on erittäin kontrolloiva ilmapiiri. Jotkut ihmisistä ovat puna-, beige- ja mustaihoisia. Planeetat Sirius B:n ympärillä ovat erittäin kuivia ja yleensä niissä asuu reptiliaanin tai akvaattisen tyyppisiä olentoja… Yhteiskunta on enemmän pakkomielteinen poliittisista ajatuksista henkisten attribuuttien sijaan. [49]

Hämmästyttävästi afrikkalaisheimolla nimeltään Dogon monimutkainen ymmärrys Sirius B:n elliptisestä kiertoradasta päätähti Sirius A:n ympäri. Tämä tieto on annettu heidän esi-isilleen Siriuksen tähtijärjestelmältä vierailleilta kehittyneiltä avaruusolennoilta. [50] Dogonit kuvaavat siriuslaisia sammakkoeläimiksi planeetalta, joka kiertää Sirius B:tä, mikä on yhdenmukaista Collierin väitteiden kanssa siitä, että eräällä Sirius B:n planeetoista “asuu reptiliaanin tai akvaattisen tyyppisiä olentoja.” [51] Sirius B:n ihmisten rodulliset ominaisuudet viittaavat siihen, että he ovat Vegan tähtijärjestelmästä tulleiden jälkeläisiä, jotka kuvataan tässä myöhemmin.

Preston Nichols väittää olevansa ‘sisäpiiriläinen’, joka osallistui useisiin salaisiin projekteihin Montaukissa, joihin kuului monia avaruusolentojen ryhmiä. Riippumaton tutkija piti Nicholsia “erittäin luotettavana ja aukottomana todistajana ja että minä itse pidin hänen informaatiotaan paikkansapitävänä kaikenkaikkiaan — aivan viimeiseen yksityiskohtaan asti; niin että informaatio oli helppo varmistaa todeksi.” [52] Sirius B:n ihmiset, Nicholsin mukaan, olivat osaltaan tarjoamassa eksoottista teknologiaa kuten aika/ulottuvuusmatkailua salaisille valtion virastoille, jotka olivat mukana sekä Philadelphia-kokeessa että Montauk-projektissa. [53]

Alex Collier selittää tämän avaruusolentojen ryhmän roolia teknologian vaihdannassa kansallisen turvallisuuden virastojen kanssa: “Sirius B:läiset ovat tulleet tänne ja todella sekoittaneet päämme, ja ne ovat niitä jotka alunperin antoivat valtiolle Montaukin teknologian.” [54] Tämä eksoottinen teknologia annettiin sitä tarkoitusta varten, että rohkaistaisiin kansallisen turvallisuuden virastoja kehittämään sotilashyökkäyskyvykkyyksiä mahdollisten avaruusolentojen uhkien varalta. Tämä teknologia-apu sisälsi jopa biologisten aseiden tutkimusta, Collier väittää: “biologinen materiaali, joka Ebolaan [virus] on lisätty, annettiin valtiolle Sirius B:n humanoideilta. En tiedä oliko se vain yksi heidän viruksistaan, jonka he olivat löytäneet jostain vai onko se oikeasti peräisin heiltä.” [55]

Daniel Salterin mukaan, joka on toinen sisäpiiriläinen pitkällä palvelushistorialla, johon kuuluu mm. National Reconnaissance Office, avaruusolentoihin liittyvät ongelmat ovat veturina ihmisten ja avaruusolentojen välisissä salaisissa projekteissa kansallisen turvallisuuden virastossa nimeltään Advanced Contact Intelligence Organization (ACIO). [56] Väitetyn sisäpiiriläisen vuotaman informaation mukaan, joka vuodettiin suositulle Wingmakers-sivustolle, informaation jonka Salter vahvistaa oikeaksi, ACIO tekee yhteistyötä avaruusolentojen konsortion kanssa kehittäessään aikamatkailuteknologiaa tulevia avaruusolentojen uhkia varten.[57] Wingmakers-sivuston mukaan:

Blank Slate Technology (BST) … on aikamatkailun muoto, joka mahdollistaa historian uudelleenkirjoittamisen niinkutsutuissa interventiopisteissä. Interventiopisteet ovat kausaalisia energiakeskuksia, jotka luovat suuria tapahtumia kuten Neuvostoliiton hajoaminen tai NASAn avaruusohjelma. BST on kaikkein kehittyneintä teknologiaa ja selvästi kuka tahansa, jolla sitä on hallussa, kykenee puolustamaan itseään mitä tahansa hyökkääjää vastaan. Se on, kuten Fifteen (Labyrintin johtaja) tykkäsi sanoa, avain vapauteen. Muistakaa, että ACIO oli pääasiallinen väylä avaruusolentojen teknologialle ja sille miten adaptoida se valtavirran yhteiskuntaan sekä sotilassovellutuksiin. Meidät altistettiin avaruusolennoille ja me tiesimme niiden agendasta. Jotkut näistä avaruusolennoista pelottivat ACIOta todella pahasti. [58]

On todennäköistä, että tämä avaruusolentojen konsortio sisältää Sirius B:läiset, joiden väitetään tarjonneen jotain aikamatkustus/ulottuvuusmatkailuteknologiaa Montauk-projektiin sekä apua biologisten aseiden tutkimukseen.

Siriuslaiset eivät näytä olevan läheisesti kytkeytyneet Harmaisiin tai reptiliaaniryhmiin, jotka ovat olleet avaruusolentojen pääryhmittymät teknologiansiirtoihin liittyen. Siriuslaisten kanssakäymiset varjohallituksen kanssa näyttävät olevan riippumaton aloite, joka on suunniteltu tarjoamaan vaihtoehtoinen lähde avaruusolentojen teknologialle. Siitä huolimatta Collierin kuvaus ihmisistä asumassa yhdessä heidän maailmoissaan reptiliaanien kanssa Sirius B:llä viittaa syvään historialliseen kokemukseen reptiliaaneista. Tämä viittaisi siihen, että huolet reptiliaanien/Harmaiden teknologianvaihtosopimuksista voivat olla keskeinen tekijä siriuslaisten toimissa.

Johtopäätöksenä sanottakoon, että ihmisavaruusolentojen ryhmä Sirius B:ltä on pääosin aktiivinen teknologianvaihdantaohjelmissa, jotka ovat auttaneet valtiota hankkimaan eri sotilassovelluksiin käytettyä teknologiaa. Tämän tarkoitus vaikuttaa olleen edistää sotilasyhteistyötä potentiaalisten Maan ulkopuolisten uhkien varalta, sekä kukistuksen että ulkoa tulevan intervention varalta. Globaalit ongelmat, joihin Sirius B:n humanoidit ovat antaneet oman panoksensa, ovat muunmuassa: salaisten aseiden tutkimus, eksoottisten teknologioiden käyttö ja siviiliväestön hyväksikäyttö aikamatkailukokeissa.

Anunnaki

Viimeisenä, raportteja on kuulunut jättiläishumanoidien rodusta, jotka ovat olleet roolissa Maapallon ihmiskunnan luomisessa, ja jotka säännöllisesti palaavat Maahan määrittämään sen miten tehokkaasti ihmiskunta ja muut avaruusolentojen rodut, jotka ihmiskuntaa ‘hallinnoivat’, ovat Maapallon resursseja käyttäneet. Sumerialaiset kuvaavat nämä Anunnakeiksi ‘Nibiru’-maailmasta laajassa nuolenpääkirjoitustekstissä, jonka Zecharia Sitchin on kääntänyt. [59] Nämä jättiläishumanoidit ilmeisesti muodostavat tärkeimmän avaruusolentojen ‘perustaja’rodun, jotka olivat muinaisissa mytologioissa ja uskonnoissa kuvattuja jumalia. [60] Sumerilaisten kertomusten mukaan Anunnakien ylin jumala on Anu, ja Sitchinin kuvaamaan Anunnakien pantheoniin kuuluu keskeisiä hahmoja hierarkiasta, jotka salaa valvovat ihmiskunnan hallinnointia. Nibiru-planeetta säännöllisesti palaa Maapallon läheisyyteen. Alex Collierin mukaan Anunnakit tai ‘Nibirulaiset’ ovat lajina syntyneet seuraavasti:

Erittäin kauan aikaa sitten, siirtokunnat Sirius B:llä ja Orionin ryhmittymässä olivat ongelmissa keskenään. Saadakseen aikaan rauhan, ryhmittymien välillä solmittiin avioliittoja. Nainen tuli Orionista, jossa hierarkiaan kuului kuningatar — matriarkaalinen paradigma. Mies oli Sirius B:ltä. Molempia jäseniä pidettiin kuninkaallisina omista sukulinjoistaan. Sitten nämä menivät avioon, heidän jälkeläisillään oli geenejä molemmista suvuista. Johtuen näistä geeneistä, uusi rotu sai nimen “Nibiru”, josta Moraney [Andromedan kansleri] on kertonut että Orionin kielellä se tarkoittaa “kahtia jaettu”. Tätä he kirjaimellisesti olivat — risteytys Sirius B:läisten ja Orionin järjestelmässä asuvien kesken. He muodostivat uuden “heimon”, joka on jatkanut kukoistustaan ainakin satoja tuhansia vuosia. Niinpä he ovat heimo joka on muuttunut roduksi. [61]

Vaikuttaa siltä, että Anunnakien toimintamalli on jättää ‘primitiivinen’ laji kuten ihmiskunta planeetan pinnalle, samalla kun kehittyneemmät rodut kuten reptiliaanit muodostavat eräänlaisen ‘planetaarisen johdon’, jotka korjaavat ihmiskunnan tavalla joka palvelee Anunnakien pitkäaikaisia intressejä, jotka palaavat säännöllisesti arvioimaan omaa ‘ihmiskoettaan’. Täten vaikuttaa siltä, että Anunnakit ovat eräänlainen sääntelyväline varmistamassa, että Maapallon resurssit ja ihmiskunta yleisesti tulevat vastuullisesti ‘hoidetuiksi’.

Anunnakeilla on suhde Maapallolla oleviin reptiliaaneihin perustuen historiallisiin sopimuksiin, joita he ovat solmineet ihmiskunnan hallinnasta. On myös todennäköistä, että Anunnakit ovat solmineet jonkinlaiset sopimuksen Dracojen kanssa siitä miten jälkimmäiset voivat tulla väliin maailmoihin, jonne Anunnakit ovat pystyttäneet ‘ihmiskokeita’. Viimeisenä on todennäköistä, että jotkut Anunnakit ovat pysyneet salaa Maapallolla ja näin olleet roolissa ihmiseliittien organisaatioiden johdossa ihmisten asioita hallittaessa. [62] Nämä ‘sopimukset’ ja/tai salainen kontrolli ihmisten eliittiryhmistä epäsuorasti tekevät Anunnakeista osan sotateollista avaruusolentokompleksia.

Kersantti Deanin mukaan Anunnakit ovat keskeisiä pelureita ihmisten asioissa, ja tämä on todennäköisesti muuttumassa merkittävämmäksi kun heidän kotiplaneettansa Nibiru palaa Maapallon läheisyyteen. [63] Anunnakien paluu on juuri tuo ässä hihassa, joka huolettaa kansallisen turvallisuuden virastoja, jotka eivät kykene saamaan selville sitä miten tämä avaruusolentojen rotu vaikuttaa globaaliin ihmiskuntaan ja sotateolliseen avaruusolentokompleksiin, joka on luotu hoitamaan avaruusolentojen asioita. [64] Anunnakien pääaktiviteetit ovat vaikuttaa ihmiskunnan evoluutioon pitkällä tähtäimellä eliittiryhmien, systeemien ja instituutioiden kautta, sekä vaikuttaa ihmisten tietoisuuteen. Ne näyttävät olevan Dracojen kilpailijoita Maapallon kontrollista. Pääasialliset globaalit ongelmat, joihin he kontribuoivat sisältävät ylivallan eliitistä, uskonnollisen fundamentalismin, patriarkaalisen globaalin kulttuurin ja väkivallan kulttuurin.

Sotateollisen avaruusolentokompleksin kanssa yhteistyötä tekevien eri rotujen aktiviteetit on tiivistetty taulukkoon 1.

Taulukko 1. Sotateollisen avaruusolentokompleksin kanssa yhteistyötä tekevät avaruusolentojen rodut

ET-rodut Pääaktiviteetit Seurauksena syntyvät ongelmat
‘Lyhyet Harmaat’ (Zeta Reticulum & Orion) Siviilien sieppaaminen, geneettiset kokeet, mielen ohjelmointi, ihmisten tarkkailu implanttien avulla, kloonaus ja ihmis-Harmaa hybridien luominen ·        Traumatisoituneet ‘siepatut’,·        geneettisesti muokatut ihmiset·        implanttien avulla tarkkaillut ihmiset·        ‘abduktoidut’ joiden mieli ohjelmoitu
‘Pitkät Valkoiset’ (Orion) Geneettiset kokeet, ihmis-Harmaa hybridirodun luominen, mielenhallinta ja diplomaattiset sopimukset ‘varjohallituksen’ kanssa. ·        geenimuokatut ihmiset·        implanttien avulla tarkkailu·        ‘abdutoidut’ joiden mieli ohjelmoitu·        poliittisen eliitin vaarantaminen·        kansallisen turvallisuuden virastoihin soluttautuminen·        ihmisoikeusrikkomukset
Alkuperäiset reptiliaanit (Maapallo) Ihmiseliittien, instituutioiden & rahoitusjärjestelmän manipulointi, uskonnollisiin uskomusjärjestelmiin vaikuttaminen, militarismi & ihmissivilisaation historian pyyhkiminen. ·        ihmisoikeusrikkomukset·        eliitin korruptio & ylivalta·        kontrolli mediasta & korporaatioista·        kuppikuntainen uskonnollinen dogma·        historiallinen amnesia·        väkivallan kulttuuri
Draco-reptiliaanit (Alpha Draconis) Ihmiseliittien, instituutioiden ja rahoitusjärjestelmän kontrollointi, militarismi, niukkuuden, kamppailun ja epävarmuuden ilmapiirin luominen, ihmisten sadonkorjuu, Harmaiden ja Maan reptiliaanien manipulointi. ·        Keskittynyt globaali vauraus & köyhyys·        Korruptoitunut eliitti & instituutiot·        ethninen/uskonnollinen väkivalta,·        ihmisoikeusrikkomukset·        väkivallan kulttuuri & terrorismi·        huumekauppa & järjestäytynyt rikollisuus
Siriuslaiset (Sirius B) Osallistuvat teknologianvaihdantaan jolla edistetään armeijan yhteistyötä avaruusolentojen uhkia vastaan. ·        Salainen asetutkimus·        eksoottisten aseiden käyttö·        siviilien hyväksikäyttö aikamatkustuskokeissa.
Anunnaki (Nibiru) Ihmisevoluution pitkän aikavälin kontrollointi eliittiryhmien, systeemien ja instituutioiden avulla, ihmistietoisuuden manipulointi. Kilpailevat Dracojen kanssa Maapallon kontrolloinnista. ·        Eliitin manipulointi·        uskonnollinen fundamentalismi·        patriarkaalinen globaali kulttuuri·        väkivallan kulttuuri

3. Sotateollisen avaruusolentokompleksin ulkopuoliset avaruusolentojen rodut

Helmikuun 20. päivänä 1954 ‘ihmiseltä näyttävien’ avaruusolentojen delegaatio tapasi Eisenhowerin hallinnon epäonnistuneessa pyrkimyksessä päästä sopimukseen Yhdysvaltain ydinaseohjelmasta. [65] Ilmeinen este oli, että nämä avaruusolentojen rodut eivät olleet halukkaita tarjoamaan teknologiaa Eisenhowerin hallintoa otteessaan pitävän sotateollisten intressien käyttöön, ja tämä asetti äänenpainot avaruusolentojen ja ihmisten tämänjälkeiselle dialogille. Tämän avaruusolentojen ryhmittymän periaatteellinen vastustus sotateolliseen avaruusolentokompleksiin liittymiselle oli tärkeä indikaattori suuresta ryhmästä ‘ihmisenkaltaisia’ avaruusolentojen rotuja, jotka olivat MIECin USA:ssa ja muualla sijaitsevan päällekkäisten intressien verkon ulkopuolella.

Tämä toinen avaruusolentojen rotujen kategoria on pääosin ‘ihmismäinen’ ja se voi helposti integroitua ihmisyhteiskuntaan tavalla, jonka Dean ja muut ovat kuvanneet, jossa nämä eivät erotu muusta ihmiskunnasta mitenkään. [66] Nämä rodut kuvataan tulevan sellaisista tähtijärjestelmistä kuin Lyra, Vega, Seulaset, Sirius, Procyon, Tau Ceti, Ummo, Andromeda ja Arcturus, jotka ovat tarjonneet geneettistä materiaalia ihmiskunnan siementämiseksi Maapallolla. [67] Alex Collierin mukaan yhteensä 22 Maan ulkopuolista rotua on antanut geneettistä materiaalia ‘ihmiskokeeseen’. Näihin kuuluu reptiliaanit, Harmaat ja Anunnakien rodut, jotka aiemmin on kuvattu, sekä tässä toisessa ryhmässä olevat rodut, joita Collier kuvaa ‘hyväntahtoisiksi’:

Että meillä, avaruusolentojen geenimanipulaation tuotoksena, on laaja geenivaranto, joka koostuu useista eri rodullisista muistipankeista, ainakin 22 eri rotua. Johtuen geeniperinnöstämme, ja siitä että me olemme myös henkeä, hyväntahtoiset avaruusolentojen rodut itse asiassa pitävät meitä kuninkaallisina. [68]

Tämän geneettisen kytköksen johdosta avaruusolennot tässä ryhmässä MIECin ulkouolella ilmeisesti näkevät ihmiskunnan paljon samalla tavalla kuin suojeleva vanhempi näkisi murrosikäisen lapsensa vaarallisessa ympäristössä. [69] Tämän kategorian rotujen vitaalit intressit ovat varmistaa, että ihmiskunta kehittyy vastuullisella tavalla ilman sekä itsensä että laajemman galaktisen yhteisön vaarantamista, jonka osa se on.

Tällä avaruusolentojen ryhmällä on kaksi osaa. Ensimmäinen on ‘avaruusolennot’, jotka ovat historiallisesti asuneet Maapallolla maankuoren sisällä, ja joita kuvataan muinaisten ihmissivilisaatioiden jäänteiksi, jotka ovat seuranneet erillistä evoluution polkua verrattuna pinnalla asuviin ihmisiin. Toinen ryhmä on avaruusolennot, jotka ovat perua ‘Maan ulkopuolelta’, mutta joilla on sellaisia humanoidipiirteitä, että he voivat helposti sekoittua muuhun ihmiskuntaan huomaamatta.

Telosilaiset

Maanpinnan alla asuvia ‘avaruusolentoja’ kuvataan muinaisten ihmissivilisaatioiden jäänteiksi, kuten Lemuria ja Atlantis, ja ne ovat näin geneettisesti ihmiskunnan sukulaisia. Kaikkein tunnetuin kuvaus eräästä muinaisesta rodusta löytyy amiraali Richard Byrdin postuumisti julkaistuista ‘päiväkirjoista’, joissa kuvataan salainen tutkimusmatka pohjoisnavalle. Siellä hänet vietiin maanalaiseen kehittyneen rodun asuinpaikkaan, jonka fyysisiä piirteitä kuvataan pohjoismaisiksi. Hänelle näytettiin joitain teknologisia tämän yhteisön ihmeitä, ja hän tapasi myös tämän kehittyneen maanalaisen rodun johtajan, jonka väitetään sanoneen:

’Me annamme sinun astua tänne koska luonteesi on ylevä ja hyvin tunnettu Pintamaailmassa, Amiraali … Olet Ariannien valtakunnassa, Maapallon Sisämassa … Amiraali, kerron sinulle miksi sinut on pyydetty tänne. Kiinnostuksemme oikeutetusti on herännyt juuri sen jälkeen kun teidän rotunne on räjäyttänyt ensimmäiset atomipomminsa Hiroshimassa ja Nagasakissa, Japanissa. Tuona huolestuttavana hetkenä me lähetimme lentävät koneemme, ”Flugelradit”, maailman pinnalle tutkimaan mitä rotunne oli tehnyt… Katsokaas, me emme koskaan ole tulleet rotunne sotien ja barbaarisuuden väliin aiemmin, mutta nyt meidän niin pitää tehdä, sillä te olette oppineet leikkimään tietyillä voimilla, jotka ei ole ihmiselle tarkoitettu, eli atomienergialla. Lähettiläämme ovat jo välittäneet viestit maailmanne valloille, ja kuitenkaan he eivät reagoi. Nyt teidät on valittu silminnäkijäksi tänne siitä, että maailmamme on todellakin olemassa. Katsokaas, kulttuurimme ja tieteemme on monia tuhansia vuosia teidän rotuanne edellä, Amiraali.’ [70]

Vaikka amiraali Byrdin päiväkirjojen totuudenmukaisuudesta kiistellään edelleen, useita kohtaamisia maanalaisen kehittyneen ihmisrodun edustajien kanssa on raportoitu. Suuren maanalaisen kaupungin nimeltään Telos väitetään sijaitsevan Shasta-vuoren alla Kaliforniassa. Sen on kuvaillut henkilöt, jotka ovat matkanneet sinne joko fyysisesti tai havainneet sen muuten, tai sellaiset jotka väittävät telepaattisesti kommunikoineen kaupungin asukkaille. Nimekäs UFO-tutkija William Hamilton väittää tavanneen Telosin edustajia. Hän sanoo edustajan kuvailleen hänelle kehittynyttä teknologiaa ja Telosin rakennetta sekä heidän yhteyttään entiseen Lemurian sivilisaatioon. Hamilton kuvaa telosilaista nimeltä ‘Bonnie’ ja hänen perhettään seuraavasti:

Bonnie, hänen äitinsä (Rana Mu), hänen isänsä (Ra Mu), hänen siskonsa Judy ja hänen serkkunsa Lorae ja Matox elävät ja liikkuvat yhteiskuntaamme, palaavat toistuvasti TELOSille lepäämään ja palautumaan. Bonnie kertoo, että hänen kansansa käyttää porakaivuukoneita kaivamaan tunneleita Maassa. Nämä porakaivuukoneet lämmittävät kiveä hehkuvaksi, ja sitten lasittavat sen, näin poistaen tarpeen palkeille ja tukirakenteille. Kulkutunnelia käytetään yhdistämään kaupungit toisiinsa, jotka ovat olemassa eri maanalaisissa paikoissa ympäri palloa. Sähköimpulsseilla toimivat tunnelijunat pääsevät jopa 4000 kilometrin tuntinopeuksiin. Yksi tunneli kytkee erään heidän kaupungeistaan Brasilian Matto Grosso -viidakon alla. He kasvattavat ruokaa vesiviljelyllä täyden spektrin valaistuksen alla puutarhoja viljelevien robottien avulla. Ruoka ja resurssit Telosilla jaetaan puolitoistamiljoonaisen populaation kesken, joka kukoistaa rahattomassa taloudessa. [71]

Dianne Robbinsin mukaan, joka väittää telepaattisesti kommunikoivan telosilaisille, heidän olevan jäänteitä muinaisesta Lemuriasta. He tekivät Shasta-vuoresta oman kotinsa heidän oman mantereen tuhoutumisen jälkeen. [72] Alunperin 15-tuhantisena joukkona tämä lemurialaisten joukko on ilmeisesti kukoistanut maanalaisissa Shastan luolissa ja kasvanut lukumäärältään 1.5 miljoonaiseksi. He käyttävät psykotronisia teknologioita ja kristalleja sekä telosilaisten omia erittäin kehittyneitä psyykkisiä kykyjä ylläpitämään äärimmäisen kehittynyttä yhteiskuntaa, joka on kanssakäymisessä avaruusolentojen kanssa useista tähtijärjestelmistä. Telosilaisten kerrotaan erikoistuneen pitkän ihmiselämän elämiseen ja harmonisten teknologioiden ja uskomusjärjestelmien integrointiin pinnalla eläville ihmisille. Telosilaiset ja muut maanalaiset olennot pyrkivät vähentämään kaikkein vahingoittavimpia aspekteja ihmisten ja avaruusolentojen välisissä teknologiasopimuksissa samalla kun he auttavat ihmistietoisuuden evoluutiossa. Telosilaisten pääaktiviteetteina voidaan pitää pinnalla elävän ihmiskunnan auttamista oppimaan sen muinaisesta historiasta, pitkän ihmiselämän palauttaminen, epäterveellisten uskomusjärjestelmien muuttaminen ja ympäristönsuojelu. Telosilaisten tarjoamiin globaaleihin ratkaisuihin kuuluu: ympäristönsuojelu; biodiversiteetin edistäminen; ihmiselämän terveyden ja pituuden palauttaminen ja muinaisen menetetyn historiatiedon palauttaminen.

‘Maan ulkopuolisten’ ihmisiltä näyttävien avaruusolentojen on väitetty tarjonneen geneettistä materiaalia ihmisevoluution käyttöön, ja että monet näistä avaruusolennoista ovat sallineet oman henkilöstönsä inkarnoitua ‘tähtisiemeninä’ Maapallolle ihmisperheisiin. Brad ja Francie Steiger kuvaa nämä ‘tähtisiemenet’, ‘tähtilapset’ tai ‘tähteläiset’ henkilöiksi, joiden ‘sielut’ ovat aiemmin inkarnoituneet muiden tähtijärjestelmien maailmoihin, sitten matkanneet Maapallolle ja päättäneet inkarnoitua tänne auttaakseen ihmiskunnan evoluutiossa. [73] Suurin osa ihmiskuntaa pitäisi tätä avaruusolentojen ryhmää ‘hyväntahtoisena’, kuten monet ‘kontaktihenkilöt’ kuten George Adamski, Orfeo Angelucci, George Van Tassell, Howard Menger, Paul Villa, Billy Meier ja Alex Collier, jotka selittävät näiden vapaaehtoisten kanssakäymisten luonnetta näiden ihmisiltä näyttävien avaruusolentojen kanssa. [74] Nämä kontaktihenkilöt usein tarjoavat fyysistä näyttöä valokuvien, filmien ja/tai silminnäkijöiden muodossa kontakteistaan avaruusolentojen rotuihin. Kaikkein laajimmin dokumentoitu ja tutkittu kontaktihenkilö on Eduard ‘Billy’ Meier, joka on tarjonnut paljon fyysistä näyttöä tutkijoille. Näillä Maan ulkopuolisilla avaruusolentojen roduilla vaikuttaa olevan eri ‘spesialiteetteja’ uniikkien historioiden ja planetaaristen muuttoliikkeiden vaikutuksesta, joita on esiintynyt galaktisten katastrofien ja konfliktien myötä. Kannattaakin tutkailla jokaisen rodun pääaktiviteetteja, jotta voisimme paremmin ymmärtää sitä miten ne joko nykypäivänä ovat ihmiskunnan kanssa kanssakäymisessä tai miten ihmiskunta voisi paremmin yhteistyössä niiden kanssa vastata globaaleihin ongelmiin.

Lyra

On sopivaa aloittaa näiden ‘Maan ulkopuoleisten’ avaruusolentojen rotujen ja niiden pääaktiviteettien käsittely keskittymällä tähtijärjestelmään, jota on kuvattu ihmissivilisaation alkukodiksi Linnunradan galaksissa, Lyran tähtikuviota. Billy Meier oli eräs ensimmäisistä Lyraa kuvanneista ‘kontaktihenkilöistä’. Hän sai paljon huomiota kansalta hänen väitettyjen plejadilaisten vierailujen johdosta vuosina 1975-1986, mitä hän tuki esittämällä näyttöä josta skeptikot edelleen ovat tyrmistyneitä. [75] Usean henkilön ja organisaation tekemät läpikotaiset tutkimukset saivat selville, että Meierin näyttö ei ollut tekaistua, ja täten se muodostaa merkittävän tuen hänen todistukselleen avaruusolentokontaktista. [76] Johtuen hänen esittämänsä fyysisen näytön suuresta määrästä vuosien mittaan, Meier on saanut paljon uskottavuutta, ja hänen todistustensa johdonmukaisuus ja yhdenmukaisuus viittaa siihen, että hän on kuin onkin tärkeä Maan ulkopuolisen rodun puhemies.

Hänen plejadilaiset kontaktinsa kertoivat Meierille Lyran tähtijärjestelmästä ja sen ihmisasukkaista:

”Sveitsiläiset” plejadilaiset ovat kuvanneet muinaishistoriansa, sekä sen seurauksena myös omamme, saaneen alkunsa (ennen Seulasia) kaukaisessa tähtijärjestelmässä minkä me nyt tiedämme Lyran rengastähtisumuna. Me olemme kutsuneet heitä lyralaisiksi samaan tapaan kuin me viittaamme ihmisolentoihin plejadekselta. Nämä varhaiset lyralaiset heidän monissa muuttoliikkeissään suurissa Avaruusarkeissa menivät moniin muihin tähtijärjestelmiin ja löysivät sopivia asuinsijoja, ja perustivat siirtokuntia, jotka kukoistivat ja jotka myöhemmin lähettivät omia avaruusmatkaajiaan. [77]

Meier raportoi lisäksi fyysisestä kontaktista lyralaisen aluksen kanssa vuonna 1977, jossa lyralaiset kuvailivat heidän kotimaailmaansa ja muita tähtijärjestelmiä, joiden kanssa he tekivät yhteistyötä. [78] Alex Collier kuvaa Lyran sivilisaation alkua siten kuin andromedalaiset hänelle sen paljastivat:

Perustuen aurinkojen ja planeettojen ikään galaksissa, päätettiin että ihmiseliömuoto tultaisiin luomaan Lyran järjestelmään. Ihmisrotu eli siellä arviolta noin 40 miljoonaa vuotta, kehittyen. Ihmisrodun orientaatio Lyralla oli maanviljelyä luonteeltaan. Ilmeisesti me olimme hedelmällisiä ja runsaita, ja elimme rauhassa.[79]

Lyralaisilla oli pohjoismaisia piirteitä ja varsin mahdollisesti he olivat uskonnollisissa traditioissa sekä Maapallolla että muualla galaksissa kuvattu ‘Elohim’. Lyralaisten roolista ihmisläsnäolon luomisessa johtuen lyralaiset ymmärrettävästi omasivat kaikkein yksityiskohtaisimman ymmärryksen ihmisten alkuperästä ja galaktisesta historiasta. Heitä voidaan kuvata ihmislajin ‘galaktisiksi historioitsijoiksi’. Voidaan päätellä, että lyralaiset avustivat totuuden levittämisessä ihmisrodun evoluutiosta ympäri galaksia, ja heillä on syvä ymmärrys galaktisesta ihmiskulttuurista sekä ‘ihmishengestä’. Lyralaisia on lisäksi kuvattu seuraavasti:

Lyralaisilla on mieltymys muinaishistoriaan ja alkuperiin. Niinpä he olisivat hyödyksi ymmärrettäessä menneisyyttä niin, että sen voi muuttaa. Kun ymmärtää menneisyyttään ja alkuperäänsä, silloin voi mennä takaisin menneisyyteen tietoisuudessa, ja käyttäytymismalli käyttäytymismallilta kuoria sipulin kerroksia ja löytää oma todellinen luonteensa. Ne olisivat loistavia ohjeita tässä prosessissa, tässä ihmiskunnan psykologisessa prosessissa ymmärtää omia motivaatioitaan ja sitä miten se on syntynyt. [80]

Tiivistelmänä, lyralaisten pääaktiviteetit ovat ihmisrodun uniikin historian levittäminen galaksissa sekä ihmismotivaatioiden ja -potentiaalien ymmärtäminen. Globaaleihin ratkaisuihin joita lyralaiset tarjoavat kuuluu mm. tarkka tieto ihmiskunnan historiasta, galaktisen historian ymmärtäminen, ihmisolemuksen löytäminen, diplomatia ja konfliktinratkaisu sekä globaali koulutus.

Vega

Billy Meierin mukaan toinen avaruusolentojen rotu, joka fyysisesti on ollut häneen yhteydessä, on Vegan tähtijärjestelmästä Lyran tähtikuviossa. [81] Vegalaiset ovat tummempia tai ‘sini-ihoisia’ ihmisiä, ja he olivat todennäköisesti monissa veedisissä teksteissä mainittuja kehittyneitä ‘sinirotuisia’ ihmisiä, joista Hindu-jumalat Vishnu ja Krishna on johdettu. [82] Brasilialainen kontaktihenkilö Jefferson Souza väittää, että hän on tavannut Lyran vegalaisia, joiden hän kertoo näyttävän hyvin samanlaisilta kuin Intian alkuperäiskansat. [83] Alex Collierin mukaan Vega oli ensimmäinen tähtijärjestelmä Lyrassa, jossa asui ihmisiä. [84]

Lyran pohjoismaisen näköisten ihmisten lisäksi Vega oli tärkeässä roolissa koko galaksin kolonisoimisessa.

Ensimmäiset Maapallolle saapuneet avaruusolennot olivat… ihmisiä maailmoista, jotka olivat olemassa toisessa ulottuvuudessa Lyran ja Vegan järjestelmien alueella. Ensimmäiset lyralaiset, yhdessä vegalaisten kanssa, tulivat Maapallolle 22 miljoonaa vuotta sitten. Heidän reissunsa täällä oli erittäin lyhyt, ja he jatkoivat matkojaan toisiin tähtijärjestelmiin ja planeetoille. Heidän historiansa on suurimmaksi osaksi hämärän peitossa, vaikka hyökkääjät välillä palasivatkin Maapallolle. Arviolta 389 tuhatta vuotta sitten monta miljoonaa lyralaista ja vegalaista jättivät kotimaailmansa, tulivat avaruuteemme ja aikaamme tähän ulottuvuuteen ja Maapallolle, jossa he sekoittuivat Maassa asuvien kanssa. [85]

Merkittävää kyllä, lyralaisten ja vegalaisten ristiinnainti ihmisten kanssa vastaa Eenokin kirjassa kuvattuja tapahtumia, jossa ‘Nephilim’ naivat ihmisiä ja tuottivat jättiläisten rodun, joka lopulta kuoli pois. [86] Meier kuvaa tapahtumaa seuraavasti:

Ne lisääntyivät normaaliin tapaan ja geenitieteilijöiden geenien manipuloinnin kautta. Geenimanipuloinnin tulokset tuottivat olentoja, jotka olivat osittain ihmisiä, osittain eläimiä, ja niihin kuului jättiläisiä, titaaneja ja muita olentoja. Satojen ja tuhansien vuosien aikana nämä olennot korvautuivat jälleen, ja ne lopulta kuolivat pois koska ne eivät kyenneet lisääntymään tai koska elämän olosuhteet niille olivat kuolettavia. [87]

Yhtäläisyydet Eenokin kirjan tapahtumien kanssa jatkuvat, kun Nephilim-johtajat saivat rangaistuksen heidän toimistaan Maapallolla. Meier kuvaa sitä miten vegalaisten ja lyralaisten ryhmittymien johtajat olivat vastuussa useista rikkomuksista Maapallon ja muiden maailmojen alkuperäiskansoja vastaan:

Miljoonia lyralaisia ja vegalaisia, jotka olivat lähteneet pois kotimaailmoistaan, johti 144 207 ylintä johtajaa ja keskijohtoa, jotka hallitsivat alamaisiaan varsin hierarkiseen tyyliin. Johtajat myös siirsivät tämän käyttäytymismallin Maapallon ihmisiin, joiden kanssa he olivat sekoittuneet luodessaan eri tyyppisiä ihmisjälkeläisiä. Nämä 144 207 johtajaa ja heidän käskynalaistaan olivat, todellakin, päätekijöitä, jotka olivat vastuussa rikkomuksista, vääristä opetuksista ja vääristä uskonnoista, jotka absorboitiin Maapallolle ja joita ihmiset jäljittelivät. Kaikki johtajien mukanaan Maapallolle tuoma ei kuitenkaan ollut pahaa, väärää tai rikollista, monet arvokkaat esineet ja asiat esiteltiin Maapallolla asuville käsitöiden, ammattien, filosofioiden, ajattelumallien, lääkkeiden, teknologian ja monien muiden asioiden muodossa. [88]

Lyssa Royalin mukaan lyralaiset ja vegalaiset olivat strategisia kilpailijoita mitä tulee muiden maailmojen kolonisointiin, ja lopulta se muuttui tuhoisaksi sisällissodaksi Lyran tähtikuviossa — Lyran sodaksi. [89] Alex Collier viittaa myös tuhoisaan galaktiseen sotaan Lyralla, mutta sen syy oli ulkopuolinen, eikä se niinkään hänen mukaansa ollut lyralaisten ja vegalaisten keskinäinen sota. [90] Meierin mukaan nykyaikaan Maapallolle palaavat vegalaiset yrittävät auttaa ihmiskuntaa, sovittaa menneet virheensä ja auttaa vegalaisia tähtisiemeniä. [91] Aivan kuten lyralaisilla, globaaleihin vegalaisten tarjoamiin ratkaisuihin kuuluu tarkkaa informaatiota ihmiskunnan historiasta ja vegalaisten perinnöstä, galaktisen historian ymmärrys, ihmisolemuksen löytäminen, diplomatia ja konfliktinratkaisu sekä globaali koulutus.

Seulaslaiset

Billy Meier kuvaa lisäksi sitä miten plejadilaiset, pohjoismaisilta näyttävien lyralaisten jälkeläiset, olivat muuttaneet useiden tähtijärjestelmien välillä ja lopulta päätyneet Seulasiin:

Varhaisten Seulasten esi-isien muinaishistoria toisessa kotiaurinkokunnassa kuvattiin myös, sekä se miten he matkasivat Seulasiin. Paljon aiempi muuttoliike tähän aurinkokuntaan kuvattiin myös ja se miten ja miksi se epäonnistui. Kolmasosa plejadilaisten esi-isien alkuperäisen planeetan selviytyjistä, sen tuhoutumisen jälkeen, kehitti uutta teknologiaa ja suunnitteli ja rakensi suuria avaruusarkkeja evakuointiin vain 900 vuodessa. He laukaisivat ne kaikkialle moneksi sadaksi vuodeksi. Sveitsissä vierailleet avaruusolennot ovat noiden avaruusarkeissa matkanneiden jälkeläisiä, jotka asuttivat kolme planeettaa ihmisasutusta varten, eräässä aurinkokunnassa mitä me nykyään kutsumme nimellä Pleiades. He ovat kokeneet suuria voittoja ja suuria tappioita monia kertoja tuon jälkeen. Erittäin todellisessa mielessä me olemme heidän alkuperäisten kolonistien jälkeläisiä, jotka yrittivät asuttaa tätä aurinkokuntaa yhdessä alkuperäiskansojen ja ihmismaanpakolaisten kanssa monista eri paikoista. [92]

Se tietty aurinkokunta josta Meierin plejadilaiset ovat kotoisin on Taygeta, ja sen pääplaneetta on Erra. [93] Plejadilaiset Taygetalta identifioivat Meierin erääksi heidän valituista ‘edustajistaan’, jolla on tehtävä tuoda totuus avaruusolentojen läsnäolosta ihmiskunnalle. [94] Semjase, plejadilainen nainen joka Meieriin sai yhteyden, kuvasi plejadilaisia seuraavasti:

Me emme ole mitään Maapallon vartijoita tai Jumalan lähettämiä enkeleitä tai mitään sellaista. Monet luulevat meidän tarkkailevan Maapalloa, sen asukkeja ja kontrolloivan heidän kohtaloitaan. Tämä ei pidä paikkaansa, koska me olemme ainoastaan itse valitsemillamme missioilla, jotka eivät liity Maapallon kohtaloiden vahtimiseen mitenkään. Näin on väärin esittää meidät yliluonnollisina viestintuojina ja vartijoina. [95]

Plejadilaiset identifioivat heidän tehtävänsä keskeisiksi aspekteiksi varoittaa ihmiskuntaa Harmaista, joita he kuvasivat seuraavasti:

33. On olemassa monia eri elämänmuotoja, jotka ovat hankkineet paljon tietoa ja vapauttaneet itsensä omasta ympäristöstään. He matkaavat avaruudessa ja ajoittain tulevat Maapallolle.

34. Monet heistä ovat varsin epämiellyttäviä olentoja ja elävät eräänlaisessa barbarismissa, joka usein on yhtä kauheaa kuin Maapallolla.

35. Teidän tulisi olla tietoisia heistä, koska he usein hyökkäävät ja tuhoavat kaiken tielleen osuvan.

36. Monta kertaa he ovat jopa tuhonneet kokonaisia planeettoja tai pakottaneet asukkaitaan liekaan.

37. Eräs tehtävistämme on varoittaa Maapallon ihmisiä näistä olennoista.

38. Tehtäköön tämä tiedoksi Maapallon ihmisille, koska aika on lähestymässä jolloin konflikti näiden ali-ihmisolentojen (Harmaat) kanssa muuttuu väistämättömäksi. [96]

Collierin mukaan Harmaat ja plejadilaiset ovat mukana aseellisissa taisteluissa aurinkokunnassamme ja muissa järjestelmissä kuten Sirius B. [97] Muita keskeisiä plejadilaisten tehtävän aspekteja ovat auttaa ihmistietoisuuden kohottamisessa ja edistää uskonnollista ykseyttä. [98] Merkittävää kyllä, plejadilaiset sivuuttivat monien kontaktihenkilöiden kuten Adamskin väitteet, ja näin viihjaavat avaruusolentojen läsnäoloa koskevan totuuden ja dynamiikan kommunikoinnin yksinoikeudellisuuteen. [99] Kiinnostavaa kyllä, Collier väittää, että jotkut plejadilaiset ryhmät kuten Alcyonelta tulleet toimivat ‘salaisten agendojen’ ohjaamina, kun taas Taygetalta tulleet (esim. Meierin plejadilaiset) kuvataan aidosti auttavan ihmiskuntaa. [100] Huolimatta joidenkin Seulasilta tulleiden ‘salaisista agendoista’, suurin osa näytöstä ja todistuksista viittaa plejadilaisten yleisesti olevan positiivisessa kanssakäymisessä ihmiskunnan kanssa, ja että he tekevät paljon avustaakseen ihmistietoisuuden kohottamisessa ja auttaakseen ihmiskuntaa löytämään vapauden Harmaiden/reptiliaanien vaikutukselta. [101] Tiivistelmänä, Seulasilta tulleiden pääaktiviteetti vaikuttaa olevan ihmiskunnan avustaminen vapauden löytämisessä alistavilta rakenteilta koulutuksen ja tietoisuuden kohottamisen avulla. Plejadilaiset voivat auttaa löytämään globaaleja ratkaisuja kuten universaalit ihmisoikeudet, osallistavat demokraattiset järjestelmät, ihmistietoisuuden evoluutio ja globaali koulutus.

Pohjoismaiset Rigeliläiset

Yksi monista lyralaisten ihmisten avaruussiirtokunnista perustettiin Orionin tähtikuvion tähtijärjestelmään nimeltä Rigel. Jossain kohtaa sen historiaa pohjoismainen populaatio Rigelillä ajautui oletettavasti tuhoisaan sisällissotaan, ja Harmaat ottivat sen haltuunsa. George Andrewsin mukaan pohjoismainen avaruusolento Procyonin järjestelmästä, Khyla, paljasti paljon informaatiota Rigelin ja Procyonin avaruusolennoista sekä Harmaista ihmiskontaktille, jonka informaatio on yhdenmukaista muiden lähteiden kanssa ja jota Andrews piti uskottavana. [102] Kontaktihenkilö kuvasi Khylaa seuraavasti:

Khyla näytti pitkältä ja komealta ihmiseltä, hoikalta mutta lihaksikkaalta, maskuliiniselta mutta kuitenkin taivaalliselta. Hän näytti joko luonnollisesti tai keinotekoisesti saaneen mustaa silmien ympärille, melkein kuin kajaalia (hiili). Hänen kasvonsa olivat lähes suurenmoiset, mutta selvästi maskuliiniset. Hänellä oli luisevat kasvot ja korkeat poskipäät ja läpitunkevat koboltin siniset silmät. Hänellä oli kaunis vaalea tukka, joka ulottui melkein olkapäille. Hänen niskansa oli lihaksikas. Hänen ihonsa oli vaalean ihon värinen, jossa oli valkoinen päällisävy. Hänen tarkkaa pituuttaan oli vaikea tarkasti määrittää johtuen tapaamisen olosuhteista, mutta se oli jossain parin metrin hujakoilla. [103]

Andrews kirjoittaa Rigelin historiasta siten kuin Khyla sen hänelle paljasti:

Lyhyiden Harmaiden esi-isät olivat joskus pitkiä Blondeja. Tuli suuri sota… Ennen suurta sotaa Rigel oli massiivinen imperiumi, joka oli ollut lähde suurelle osalle galaktista siemennystä. Kaikki rigeliläiset olivat pitkiä blondeja. Siirtokunta oli jo perustettu Procyonille. Suuri sota oli rigeliläisten toisia rigeliläisiä vastaan taistelema sisällissota, ja se kesti Maapallon vuosissa kolme vuosisataa. Rigeliläisten ryhmä, joka tajusi että Suuri Sota alkaisi pian, ja he lähtivät Procyonin siirtokuntaan, jossa he rakensivat salaa yksinkertaisia aluksia. … He olivat ainoita rigeliläisiä, jotka pakenivat katastrofaalista tuhoa. Kaikki Rigeliin jääneet muuttuivat lyhyiksi Harmaiksi. [104]

Ilmeisesti Rigel koki planeettana suuren ydintuhon ja ympäristön romahduksen, joka johti elämään maanalaisissa suojissa. On erittäin epätodennäköistä, että pohjoismaisten rigeliläisten rodun muuttumiseen olisi kuulunut muuttuminen ‘lyhyiksi Harmaiksi’, joiden geneettistä materiaalia pidetään pohjoismaiseen rotuun verrattuna alempiarvoisena. Geenimutaatioprosessi olisi kestänyt paljon kauemmin kuin mainitun kolme vuosisataa. On todennäköisempää, että selvinneet pohjoismaiset rigeliläiset otettiin mukaan ‘lyhyiden Harmaiden’ planeetanlaajuiseen geenihybridisaatio-ohjelmaan, jotka ovat tulleet tähtijärjestelmistä kuten Zeta Reticulum, jotka olivat salaa soluttautuneet ja sabotoineet Rigeliä ennen ja/tai Suuren Sodan aikana Rigelillä. Lyhyet Harmaat kaikkein todennäköisimmin onnistuivat geneettisesti työstämään ‘pitkät Harmaat’ käyttäen pohjoismaisten selviytyjien geneettistä materiaalia, jotka olivat liian heikkoja vastustaakseen Harmaiden hybridisaatioagendaa. Nämä Rigelin ‘pitkät Harmaat’ sen jälkeen olivat keskeisessä roolissa Harmaiden diplomaattialoitteissa ja palvelivat geneettisenä mallina uudelle ihmisten ja Harmaiden välisille hybrideille, joiden väitetään edustavan parasta molemmista lajeista.

Procyonilaiset

Suurin osa planeetaltaan paenneista rigeliläisistä matkasi Procyonin tähtijärjestelmään aloittamaan sivilisaationsa alusta. Procyon on kaksoistähti noin 11.4 valovuoden päässä Maapallosta, ja ilmeisesti neljäs planeetta tähtijärjestelmässä oli se jolle rigeliläiset perustivat oman siirtokuntansa. [105] Andrewsin mukaan Procyonin siirtokunta kukoisti kunnes se sotkeutui mukaan Harmaiden ilkeään vehkeilyyn, jotka nyt asuivat Rigelillä ja aikoivat kukistaa Procyonin. Khyla kuvaa Harmaiden Procyonin kukistusprosessia seuraavasti:

Harmaat alkoivat vierailla luonamme, ensin sanansaattajina, sitten eri alojen asiantuntijoina, jotka voisivat olla meille hyödyllisiä, eri ohjelmien osanottajina joissa harjoitettiin keskinäistä avunantoa, ja lopulta turisteina. Se mikä oli alkanut muutamana tippana muuttui tulvaksi heidän saapuessaan yhä vain suurempilukuisina, hitaasti mutta varmasti soluttautuen meidän yhteiskuntaamme kaikilla tasoilla, tunkeutuen jopa kaikkein salaisimpiin valtaeliittiryhmiimme… Aivan kuin teidän planeetallanne he ovat alkaneet saada valtaa CIA:sta ja KGB:stä heille tuntemattomilla tekniikoilla, kuten telepaattisella hypnoosilla joka manipuloi aivojen liskoaivo-osaa. Joten Procyonilla, käyttäen samoja tekniikoita… he saivat eräänlaisen telepaattisen hypnoosiotteen johtajistamme. Johtajistamme ja melkein kaikista meistä, koska oli kuin me olisimme kaikki olleet loitsun alaisia, joka johti meidät omaan tuhoomme, aivan kuin meitä ohjelmoitaisiin eräänlaisella mustalla magialla, jonka olemassaolosta me emme tienneet. [106]

Khyla jatkoi kuvaamalla lopulta tapahtunutta Harmaiden Procyonin kaappausta ja suurimman osan Procyonin asukkaiden orjuutusta, jotka eivät paenneet. Kehittynyttä aikamatkustusteknologiaa käyttäen, johon liittyi ‘moniulotteinen tietoisuus’, jotain mitä Harmaat ilmeisesti eivät kykene monistamaan johtuen heidän geneettisesti taantuneista kehoistaan, merkittävä lukumäärä procyonilaisia kykeni pakenemaan ja he aloittivat vapautussodan ‘ajan kaukaisista käytävistä’. Merkittävää kyllä, procyonilaiset kuvaavat joitain heidän vastustustekniikoistaan relevanteiksi Maapallon tilanteeseen:

… olisi itsemurhaa yrittää taistella Harmaita vastaan suoraan aseilla, joita teillä on nyt käytössänne. Täytyy olla rationaalinen vastaiskuissa, ja ymmärtää oikea tapa edistyä. Teidän oma tietoisuutenne on kaikkein tehokkain ase, joka teillä on käytössänne tänä aikana. Kaikkein tehokkain tapa taistella Harmaita vastaan on muuttaa tietoisuuden tasoanne lineaarisesta ajattelusta moniulotteiseen tietoisuuteen… Heillä on teknologiaa sysätä planeettanne kiertoradalta, mutta teillä on yksi keskeinen kyky mitä heillä ei ole: kyky pitää kuvaa mielessä joka inspiroi ihmistä tajuamaan omat kytköksensä kaikkeuden alkulähteeseen… Se on avain voittoonne. [107]

Alex Collierin mukaan procyonilaiset ovat tuoreeltaan vapauttaneet oman maailmansa Harmaiden vaikutusvallasta ja hän kuvaa miten procyonilaiset tällä hetkellä ovat “liekeissä” mitä tulee Harmaiden kanssa toimimiseen. [108]

Tiivistelmänä todettakoon, että procyonilaisten pääaktiviteetti on tehokkaasti tehdä vastarintaa avaruusolentojen kukistusaikeille kehittämällä ‘moniulotteista tietoisuutta’, käyttämällä mielikuvia suojelemaan omaa itseä avaruusolentojen mielenhallinnalta ja tarkkailla epäystävällisten avaruusolentojen aktiviteetteja. Globaaleihin ratkaisuihin, joissa procyonilaiset voivat olla avuksi, kuuluu mm. avaruusolentojen kukistusaikeiden paljastaminen, avaruusolentojen läsnäoloon liittyvän globaalin salailun lopettamisessa auttaminen, moniulotteisen tietoisuuden edistäminen, mielenhallinnan purkaminen, universaalien ihmisoikeuksien ajaminen ja internetin sekä globaalin viestinnän edistäminen.

Tau Cetiläiset

Muihin ihmisten asuttamiin maailmoihin kuuluvat ilmeisesti Tau Ceti ja Epsilon Eridani. Tutkija Frank Crawford haastatteli useita henkilöitä, joilla oli ollut fyysinen kontakti Tau Cetiltä tulleiden kanssa. [109] Ensimmäinen ja kaikkein merkittävin oli väitetty sisäpiiriläinen, joka osallistui maahansyöksyneiden UFOjen noutoon. Elävä matkustaja saatiin talteen ja amerikkalaiset turvallisuusviranomaiset kuulustelivat tätä Phoenixin, Arizonan vuoden 1961 maahansyöksystä. ‘Oscar’, sisäpiiriläisen käyttämä pseudonyymi, kuvasi Frank Crawfordille siepatun avaruusolennon alkuperän, jonka lempinimi oli ‘Hank’.

Hank myöhemmin vahvisti, että hänen ja kansansa alkuperätähti oli Tau Ceti ja Epsilon Eridani. Myöhemmissä sessioissa Oscar puhui joistain niistä syistä, joiden takia avaruusolennot olivat läsnä. Hän sanoi etteivät he pitäneet eräiden pienten harmaiden avaruusolentojen kanssa olevasta tilanteesta. Hän korjasi meitä kun me käytimme termiä ’harmaa’ ja hän sanoi, että he ovat itse asiassa valkoisia. Taucetiläisten mielestä joidenkin Harmaiden tekemät sieppaukset ovat suuri vääryys ihmiskunnalle. ‘He ovat parasiittinen rotu, joka on väijynyt ihmissivilisaatiota läpi koko universumin, Oscar paljasti. Hän lisäsi, että valtiomme mukanaolo harmaiden kanssa on vaarallista ja lähtenyt käsistä… Taucetiläiset ovat vaanineet näitä avaruusolentoja ennen ja he ovat työskennelleet muiden rotujen ja yhteisöjen kanssa, jotka ovat myös olleet uhreja… (Oscar) haluaa ihmisten tietävän, että jos taucetiläiset ottavat yhteyden ihmisiin, ei tule pelätä koska he ovat täällä auttamassa. [110]

‘Hankin’ paljastukset viittaavat siihen, että taucetiläiset ovat läsnä auttamassa Harmaiden salaisten strategioiden ja aktiviteettien kanssa. He ovat erittäin huolestuneita sopimuksista, joita Yhdysvaltojen ‘varjohallitus’ on tehnyt, ja he haluavat auttaa yksittäisiä ‘siepattuja’. ‘Oscarin’ mukaan Tau Cetiltä tullut ‘Hank’ joutui kidutuksen kohteeksi ja tämä melkein aiheutti tilanteen, jossa muut taucetiläiset halusivat sotilaallisesti tulla väliin heidän siepatun kollegansa apuun. [111] Oscarin kuvaamat tapahtumat ovat yhdenmukaisia taucetiläisten pääaktiviteetin kanssa, jota on kuvattu seuraavalla tavalla telepaattisessa kommunikaatiossa: “Yksi roduista on Tau Cetiltä. He ovat asiantuntijoita juonittelussa ja salaisten yhteisöjen motivaatioiden selvittämisessä. He ymmärtävät tapoja, joilla harhautus voi halvaannuttaa järjestelmän. Joten he olisivat erinomaisia kontakteja salaiseen työhön.” [112]

Toinen henkilö, jolla oli fyysinen kontakti Tau Cetiltä tulleisiin oli siepattu Jill Waldport, joka kuvasi Frank Crawfordille sitä miten häneen otti yhteyttä kaksi avaruusolentojen ryhmää, Harmaat ja ihmiseltä näyttävä rotu, joka yritti auttaa häntä Harmaiden kanssa:

Jill informoi minua, että avaruusolennot olivat kertoneet hänelle että he eivät pitäneet siitä mitä jotkut avaruusolennoista tekivät ilman hänen lupaansa. He olivat tulleet auttamaan häntä oppimaan miten selvitä Harmaiden SUMUTUKSESTA ja suojella itseään. He selittivät, että hänen tarvitsi rakentaa psyykkinen suoja ympärilleen, tiiliseinän tapaan, kun he tulivat hänen luokseen. Tämä auttaisi häntä pysymään heidän MIELITEMPPUJEN ulottumattomissa. Hän kokeili sitä seuraavan kerran, kun Harmaat tulivat hänen luokseen, ja se ’tuntui’ toimivan. [113]

Crawford sitten paljasti miten Jill oli kuvannut hyväntahtoisten avaruusolentojen alkuperän olevan Tau Cetillä:

Tässä kohtaa korrelaatiomittarini mielessäni oli ylityöllistetty, joten päätin iskeä suoraan kimppuun ja kysyä häneltä olivatko he sanoneet hänelle sen mistä he olivat tulleet. Usko tai älä, hän vastasi ’Tau Seet-ai, sanooko se sinulle mitään?’ Myöhemmin mainitsin Oscarille, että tutkin tapausta jossa on mukana intensiivinen interaktio Harmaiden kanssa ja Tau Cetiltä tultiin avuksi. Hän kysyi missä tapaus oli ja sanoin että Springfieldissä, Illinoisissa. Hän töksäytti varsin tarkan kuvauksen Jillistä ja sanoi että oli tietoinen siitä, että häneen oltiin oltu yhteydessä. [114]

Tiivistelmänä, taucetiläisten pääaktiviteetti on tietoisuuden nostattaminen siitä miten toimia kun muut avaruusolentojen rodut aikovat kukistaa yhteiskunnan, korruptoituneen eliitin ja instituutioiden identifiointi, ihmistietoisuuden nostattaminen ja strategioiden kehittäminen joilla kumota kehittyneet mielenhallinnan tekniikat. Globaaleihin ratkaisuihin, joissa he voivat olla avuksi, kuuluvat mm. valtion/rahoituslaitosten korruption ja eliitin manipulaation paljastaminen, avaruusolentojen soluttautumisen monitorointi, mielenhallinnan purkaminen ja implanttien poistaminen, moniulotteisen tietoisuuden, diplomatian ja konfliktinratkaisun edistäminen.

Andromedalaiset

Alex Collier kuvaa andromedalaisia avaruusolentoja lyralaisten suorina jälkeläisinä, jotka olivat kokeneet vaikeuksia alkuun Lyran järjestelmästä poistuessaan petomaisten avaruusolentojen takia, mutta lopulta he asettuivat Andromedan tähtikuvioon ‘Zenetae’-nimiseen tähtijärjestelmään. Collier kuvaa andromedalaisten luonnetta seuraavasti:

Kaikki minkä he luovat teknologisesti käytetään heidän rotunsa edistämiseen. Se on ainoastaan koulutustarkoituksiin. Mutta sitä voidaan käyttää myös puolustuksessa. Ei, heillä ei ole armeijaa sinänsä, he ovat tieteentekijöitä. Se mitä he tekevät on lähettävät lapsensa kouluun kaikkialle muualle 150-200 vuodeksi lineaarista aikaamme. He opettavat oppilailleen tieteitä ja taiteita. He ovat kirjaimellisesti kaiken mestareita. Sitten, siinä kohtaa, heillä on valinta siinä mitä he haluavat tehdä, ja he voivat muuttaa mieltään ja tehdä jotain muuta. Joten heille annetaan kaikki työkalut. Kaikki on koulutusta varten. Mitään ei tehdä harhautukseksi. He eivät koskaan voisi kuvitella luovansa televisiota viemään huomiota. Ei koskaan. Kaikki auttaa heitä kehittymään, ja heidän tiedettään ja teknologiaansa voidaan käyttää puolustustarkoituksiin — lähinnä hologradisia juttuja. [115]

Kaikkein merkittävin andromedalaisten piirre on, että he ovat keskeisessä asemassa Andromedan Neuvostossa, joka on arviolta 140 tähtijärjestelmän ryhmittymä, jotka tekevät työtä Maapallon kanssa. Vuoden 1997 haastattelussa Collier kuvasi neuvoston pohdintoja seuraavasti:

Meidän galaksissamme on monia neuvostoja. En tiedä kaikkia kaikista niistä neuvostoista, mutta tiedän Andromedan neuvoston, joka on ryhmä olentoja 139 tähtijärjestelmästä, jotka ovat liittyneet yhteen keskustelemaan siitä mitä galaksissa tapahtuu. Se ei ole poliittinen elin. Se mistä he ovat viimeaikoina keskustelleet on tyrannia meidän tulevaisuudessamme, 357 vuoden päästä, koska se vaikuttaa kaikkiin. Ilmeisesti se mitä he ovat tehneet, aikamatkailun avulla, on kyenneet määrittämään missä merkittävä muutos energiassa on tapahtunut, joka saa aikaan tyrannian 357 vuoden päässä tulevaisuudessamme. He ovat jäljittäneet sen meidän aurinkokuntaamme, ja he ovat tarkentaneet sen paikan Maapalloon, Maan Kuuhun ja Marsiin. Noihin kolmeen paikkaan. Andromedan neuvoston ensimmäinen tapaaminen oli päättää tullako suoraan väliin vaiko ei siihen mitä täällä tapahtuu. Moraneyn mukaan ensimmäisessä tapaamisessa oli vain 78 tähtijärjestelmää. Noista 78:sta vähän vajaa puolet päättivät, että he eivät halunneet olla meidän kanssa missään tekemisissä, huolimatta näistä ongelmista. Mielestäni on tärkeää, että te tiedätte miksi he eivät halunneet olla meidän kanssa tekemisissä. Me puhumme tähtijärjestelmistä, jotka ovat satojen miljoonien valovuosien päässä meistä. Jotkut eivät ole koskaan tavanneet meitä. He vain tiesivät, että planeetan värähtely tulee vaikuttamaan heihin. Syy sille, miksi he eivät halunneet olla missään tekemisissä meidän kanssa on, että heidän perspektiivistään Maapallon ihmiset eivät kunnioita itseään, toisiaan tai planeettaansa. Mikä voisi olla Maapallon ihmisten arvo? Onneksi neuvoston enemmistö oli sitä mieltä, että johtuen siitä että Maapalloa on manipuloitu 5700 vuotta, me ansaitsisimme mahdollisuuden osoittaa olevamme sen arvoisia — ainakin saada mahdollisuus osoittaa toinen puoli neuvostosta vääräksi. [116]

Toinen kontaktihenkilö, joka mainitsee andromedalaiset, on ‘Adrian’, jota tutkija Sean David Morton haastatteli laajamittaisesti ja jota hän piti uskottavana. Adrianin todistusta tukee monet kuvat, filmit ja silminnäkijälausunnot. [117] ‘Adrianin’ mukaan andromedalaiset ovat tärkeässä roolissa muodostamassa neuvostoja, jotka pohtivat Maapallon tulevaisuutta ja näin hän riippumattomasti vahvistaa Collierin todistuksen. Andromedalaiset ovat yksi pääroduista, jotka ovat kaikkein eniten vastuussa viljakuvioista. Hän esittää, että viljakuviot ovat tarkoitettu sekä inspiroimaan ihmisiä mahdollisesta avaruusolentojen kommunikaatiosta että varoittamaan negatiivisia avaruusolentoja heidän toimiensa seuraamuksista, joilla he kontrolloivat ja manipuloivat ihmiskuntaa.

Andromedalaisten pääaktiviteetti vaikuttaa olevan Galaktisen yhteisön päätöksenteon helpottaminen jotka koskevat vaikeita ongelmia kuten Maapallon nykyistä tilaa, innovatiiviset strategiat konfliktinratkaisussa, nuorten kouluttaminen ja ihmiskunnan inspirointi avaruusolentojen kontaktin mahdollisuudella. Heidän ajamiinsa globaaleihin ratkaisuihin kuuluu psyykkisten/kristalli/sateenkaarilasten kasvattamisessa avustaminen, rauhan opettaminen, eliitin manipuloinnin paljastaminen, parannetun globaalin johtamisen, diplomatian ja konfliktinratkaisun edistäminen.

Sirius A:n siriuslaiset

Seuraavaa avaruusolentojen ryhmää kuvataan tulevan Siriukselta, joka on kaksoistähtijärjestelmä jossa väitetään olevan kehittynyttä elämää sen molemmilla tähdillä, Sirius A & B. Sirius A on sinivalkoinen tähti, joka on arviolta 8.6 valovuoden päässä Maasta, joka on arviolta 20 kertaa kirkkaampi kuin Aurinko ja se on kaikkein kirkkain tähti yötaivaallamme. [118] Sitävastoin Sirius B on valkoinen kääpiötähti, jonka vaihteluväli on 8-32 astronomista yksikköä Sirius A:sta erittäin elliptisellä kiertoradalla. Collier kuvaa Sirius A:lta tulevia avaruusolentoja seuraavasti:

Sirius A:lla on olentojen rotu, siellä olevat ihmiset ovat nimeltään Katayy. Heitä pidetään hyväntahtoisina. … Monet ihmisroduista siellä ovat punaihoisia. Heidän perimänsä on ensimmäiset lyralaiset, jotka pakenivat naisten ja lasten kanssa sotaa. Heillä on merissään valaita, mustekaloja ja haita. He ovat taiteellinen rotu. Heillä on musiikkia ja he ovat yhteydessä luontoon. He ovat rakentajia, ja he eivät ole kauhean poliittisia. Heidän valtionsa perustuvat “henkiseen teknologiaan”, joka käyttää ääntä ja väriä. [119]

Siriuslaisten rodulliset piirteet viittaavat siihen, että ne ovat alunperin siirtokuntalaisia Vegalta. Jos siriuslaiset olivat alunperin vegalaisia, jotka pakenivat jotain katastrofaalista planeettainvälistä sotaa Lyran tähtijärjestelmästä, silloin voi olla hyvinkin ymmärrettävää miten he kehittivät kiinnostuksen rakentamiseen, sillä uuden sivilisaation rakentaminen uuteen suhteellisen nuoreen Sirius A:n maailmaan olisi ollut kiireellinen vaatimus.

Collier viittaa siriuslaisten käyttämiin ääneen ja väriin ‘henkisenä teknologiana’, mikä viittaa siihen että kykenevät planeettojen maankaltaistamiseen ja tekemään niistä elämän kehittymiselle suotuisia muuttamalla niiden ‘biomagneettisen energian’ verkkoa. [120] Seuraava telepaattinen kommunikaatio antaa lisätietoja siriuslaisista uusien planetaaristen rakenteiden rakentajina muuttamalla ‘biomagneettisen energian verkkoa’, mikä auttaa ihmisten ja muiden elämänmuotojen evoluutiossa:

He ovat alkuperäisiä teidän verkkonne rakentajia, arkkitehtuurin jolle planeettanne perustuu. Joten siksi he ovat käyttökelpoisia kun havaitaan pyhää geometriaa ja kotimaailmanne fyysisiä lakeja. He voivat auttaa teitä myös rakentamaan tämän uuden verkon, rakentamaan uuden järjestelmän joka on asianmukainen teidän uusia haasteitanne mielessäpitäen. Joten me sanoisimme, että siriuslaiset ovat erinomaisia liittolaisia strategiseen suunnittelutyöhön, joka teillä on edessänne. [121]

Alex Collier väittää, että Sirius A:lta tulleiden interventio johtuu virheistä, jotka Sirius B:llä tehtiin teknologiansiirrossa ja muissa avunannon muodoissa ihmiskunnalle: “Ymmärrykseni on se, että Sirius A:n järjestelmä yrittää olla hyväntahtoinen ja avuksi, koska he pitävät vastuullaan niitä, jotka kolonisoivat Sirius B:n järjestelmän, jotka alunperin olivat lähteneet Sirius A:lta.” [122]

Tiivistelmänä, pääaktiviteetti joka voidaan liittää Sirius A:lta kotoisin oleviin avaruusolentoihin on auttaa rakentamaan sopiva ekologinen järjestelmä (ihmisten) evoluutiota varten Maapallolle muuttamalla planeetan ‘biomagneettista energiaverkkoa’. Sirius A:lta tulleet voivat avustaa globaaleissa ratkaisuissa kuten ympäristönsuojelu, biodiversiteetin edistäminen, tietoisuuden nostattamisessa avustaminen ja biosfäärin evoluutio.

Ummiitit

Ummiitit kuvataan avaruusolennoiksi Ummo-planeetalta, joka on arviolta 14.6 valovuoden päässä, ja mahdollisesti sijaitsee Wolf 424 -tähtijärjestelmässä. [123] He ovat olleet merkittävässä roolissa tieteellisteknisen kirjallisuuden ja esineistön levittämisessä Espanjaan ja sieltä koko Eurooppaan 1960- ja 1970-luvuilla salaisesta tukikohdasta pienessä ranskalaisessa kylässä ‘Basses Alps’ -provinssissa (Alemmat Alpit). Ummiitit ottivat yhteyden valittuihin henkilöihin ja levittivät heille yksityiskohtaista teknistä informaatiota eri teknologioista ja vallankumouksellisia teorioita, jotka laajentaisivat tieteellistä tietämystä nykyisten nykyisten paradigmojen ulkopuolelle. Ainoa fyysinen kontakti, joka ummolaisilla on ollut kenenkään kanssa, poislukien puhelinsoitot ja teknisen informaation toistuva lähettäminen postitse, oli palkatun konekirjoittajan kanssa, joka kuvasi sitä miten he työskentelivät ja lopulta saivat selville ummolaisten identiteetin:

Vuosina 1967-1975 Madridin ryhmän jäsenet (espanjalaiset UFO-tutkijat, jotka olivat tietoisia ummiiteista) saivat kirjeen mieheltä, joka väitti olleensa ummiittien konekirjoittaja. Ilmeisesti hän oli mainostanut työtä sanomalehdessä, jonka jälkeen hänen luonaan oli käynyt kaksi pitkää, vaaleatukkaista, hyvinpukeutunutta miestä. He sanoivat hänelle, että he olivat tanskalaisia lääkäreitä ja kysyivät voisiko hän kirjoittaa heille tieteellistä materiaalia toistuvasti. Aluksi kaikki meni hyvin, kunnes eräänä päivänä hän luki seuraavan lauseen: ’Me tulemme Ummo-nimiseltä taivaankappaleelta, joka on 14.6 valovuoden päässä Maasta.’ — Hän piti tämän omassa arvossaan ja kyseenalaisti tohtoreita — lopulta he paljastivat, että he eivät ole ollenkaan sitä mitä he olivat sanoneet, vaan vierailijoita toiselta planeetalta. Osoittaakseen identiteettinsä, he näyttivät pienen pallon, vain noin tuuman läpimitaltaan, jonka eräs heistä asetti ilmaan konekirjoittajan eteen. Hän katseli sitä ja hämmästyksekseen näki kohtauksen, joka oli tapahtunut samassa toimistossa aiempina aikoina hänen vaimonsa kanssa, joka pelkäsi lääkäreiden olevan vakoojia. [124]

Hyvin noteerattu julkinen tapahtuma oli Ummon avaruusalus, joka laskeutui Madridin lähelle kesäkuun 10. päivä 1967, joka ilmoitettiin ummiiteille useita päiviä ennen valituille UFO-tutkijoiden ryhmälle. [125] Ummiittien lähestymistapa näyttää olevan tieteentekijöiden avustaminen innovoimaan teknologiaa ja teorioita, jotka auttavat teknisiä ratkaisuja vaativien globaalien ongelmien ratkaisussa. Vuonna 1973 johtuen Maapallolla olleesta ydinsodan uhkasta, ummiitit lopettivat Maapallolla oleskelunsa ja poistuivat. He myöhemmin lähettivät seuraavan viestin vuonna 1980 tohtori Antonio Riberalle, eräälle tapausta hoitaneista espanjalaisista UFO-tutkijoista:

30 vuoden ajan me olemme tutkineet tiedettänne, kulttuurianne, historiaanne ja sivilisaatiotanne. Kaiken tämän tiedon me olemme vieneet mukanamme Ummolle datakoodatuissa titaanikristalleissa. ME OLEMME NÄYTTÄNEET teille meidän oman kulttuurimme ja teknologiamme puhtaan deskriptiivisessä muodossa — niin että ette voi muuttaa tai ottaa niitä käyttöön käytännössä. Me olemme tehneet näin koska me huomautamme surullisena, että te käytätte tieteitänne pääosin sotaan ja oman itsenne tuhoamiseen, mikä pysyy pääasiallisena tavoitteenanne. Te olette kuin lapsia leikkimässä vaarallisilla ja kauheilla leluilla, jotka tuhoavat teidät. ME EMME VOI TEHDÄ MITÄÄN! Kosminen laki sanoo, että jokaisen maailman tulee valita oma polkunsa, selvitä tai tuhoutua. Te olette valinneet jälkimmäisen. Te tuhoatte planeettanne — tuhoatte lajinne ja saastutatte ilmakehänne ja merenne kunnes tämä kaikki on peruuttamatonta. Surullisina me pohdimme teidän hulluuttanne, ja ymmärrämme että lääke on ainoastaan teissä itsessänne. Me emme voi katsoa eteenpäin pitkää aikaväliä tulevaanne, koska teidän psyykenne on täydellisen arvaamaton ja lähes paranoidi. Teidän vanhempina veljinänne tässä kosmoksessa me kiireellisesti haluamme koko sydämestämme teidän pelastustanne. Älkää tuhotko kaunista sinistä planeettaanne, harvinaista tunnelmallista maailmaa, joka leijailee niin majesteettisesti avaruudessa, niin täynnä elämää. SE ON TEIDÄN VALINTANNE. [126]

Vaikka ei voidakaan tarkasti tietää miten vaikutusvaltaista ummiittien apu oli, sillä se oli suurimmaksi osaksi salaista, se selvästikin vaikuttaa olleen merkityksellistä eri teknisesti pätevien asiantuntijoiden ja yksityisten kansalaisten innovatiivisten, tieteellisten aloitteiden alkuunpanossa. Voidaan todeta, että ummiittien pääasiallinen aktiviteetti lepää teknisen informaation välittämisessä, tieteellisen kulttuurin muuttamisessa ja globaalissa koulutuksessa. Ummiitit voivat avustaa globaaleissa ratkaisuissa koskien tieteellisten paradigmojen transformointia, ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja koulutusreformia.

Alpha Centaurilaiset

Toinen Maan ulkopuolinen rotu, joka näyttää olevan merkittävässä roolissa ihmisten asioissa on peräisin Alpha Centaurin tähtijärjestelmästä. Alex Collier selittää alphacentaurilaisten olevan eräs Maapallolla vierailevista roduista. [127] Kaikkein uskottavin todistaja, joka tulee alphacentaurilaisten läsnäoloa, on Elizabeth Klarer jolla oli korkea virka Britannian armeijassa UFO-raporttien käsittelyssä. [128] Alpha Centaurilta oltiin ilmeisesti yhteydessä Klareriin ja lopulta hänet vietiin Alpha Centauriin muutamaksi kuukaudeksi, jotta hän voisi saada lapsen alphacentaurilaisen kanssa, jonka nimi on Akon. Klarerin kuvaus Alpha Centaurin asukkaista antaa vivahteikkaan kuvauksen siitä miten teknologiaa voidaan käyttää viisaasti hyödyttämään sekä ihmiskuntaa että ekosysteemiä. Alphacentaurilaiset kuvattiin hyväntahtoisiksi ja aidosti haluavan avustaa ihmiskuntaa sen evoluutiossa.

Salaisten Montauk ja Philadelphia -projektien väitetty entinen työntekijä Al Bielek puhui useista avaruusolennoista, myös alphacentaurilaisista. Bielekin todistus on ehkäpä kaikkein kummallisin ja ristiriitaisin tapaus UFO-tutkimuksessa, ja kuitenkin hänen todistuksensa on johdonmukainen ja yhdenmukainen, ja erään riippumattoman tutkijan John Quinnin mukaan Bielek on erittäin uskottava ja hänen väitteilleen on paljon tukea. [129] Alphacentaurilaiset Bielekin mukaan ilmeisesti tarjoavat eräänlaista pakopaikkaa ja suojaa ihmisille, jotka haluvat apua varjohallituksen sortopolitiikan kanssa toimimiseen. Bielek esitti tämän alphacentaurilaisten kanssa tehdyn sopimuksen luonteen haastattelussa:

AB [Al Bielek]. Tältä planeetalta lähtee tasaiseen tahtiin sukkuloita Alpha Centauri 4:lle, joka on sopimuksen mukaan turvapaikka ihmisille, joita Yhdysvaltain hallitus jahtaa. On olemassa sopimus. Kestää noin 12 tuntia saada heihin yhteys. Ilmeisesti he ottivat mukaan koko perheensä, mikä tarkoitti siskoja, veljiä, isiä, äitejä, mitä tahansa. Sikäli kun tiedän, he ovat edelleenkin siellä.

SS [haastattelija]: Kuka hoitaa sukkulaa?

AB: Oletettavasti Alpha Centaurin hallitus, mutta en tiedä. Mutta se kulkee tasaisesti kaksi kertaa viikossa. Laskeutumispaikasta minulla ei ole tietoa missä se on. Tottakai sitä pidetään salaisuutena.

SS: Minkälaiset heidän kehonsa ovat?

AR: Alpha Centauri? Kuten ihmisten, aivan samanlaisia. Heidän planeetallaan on paljon vähemmän asutusta. He eivät ole ylikansoitettuja. Sivilisaatio on kehittynyttä, hieman meitä edellä — ei paljoa, mutta jonkin verran meitä edellä. He eivät pidä asioista kuten valtion itsepäisyydestä ja sellaisista asioista ja se tapa jolla he kohtelevat joitain valtion agentteja, joille heillä ei ole enää minkäänlaista tarvetta, jos heitä lähestyy, enkä tiedä miten se tapahtuu, jos he näyttävät henkilökorttinsa, mennään vain sukkulaan ja se on siinä. Mitä sen jälkeen tapahtuu en tiedä. En ole nähnyt heitä sen jälkeen. [130]

Tämä turvapaikan tarjoajan rooli ihmisille, joita varjohallitus uhkaa viittaa siihen, että alphacentaurilaiset ovat erittäin kiinnostuneita yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta ja haluavat auttaa Maapalloa siirtymään kohti luottavaisempaa ja hoivaavampaa globaalia yhteisöä. Tämä on teemana myös seuraavassa telepaattisessa kommunikaatiossa riippumattomasta lähteestä: “Niillä (Alpha) Centaurilta tulleilla on avoin yhteiskunta, luottava ja rakastava yhteiskunta, joten he olisivat hyödyksi teille teidän alkaessanne suunnitella yhteiskunnallisia sääntöjä vaihtoehdoksi taistelulle tai kilpailevalle yhteiskuntarakenteelle.” [131] Alphacentaurilaisten pääaktiviteetti täten voidaan päätellä olevan yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja inhimillisen vapauden ajaminen, ja kehittyneen teknologian vastuullisen käytön edistäminen. Globaaleihin ratkaisuihin, joita alphacentaurilaiset voivat ajaa, kuuluu mm. yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus globaalilla tasolla, rauhallisten alueiden tai turvapaikkojen luominen, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys.

Arcturuslaiset

Viimeinen tarkasteltavana oleva avaruusolentojen rotu, johtuen niiden merkityksestä, on arcturuslaiset, joiden kuvataan olevan niitä, jotka ovat siementäneet Maapallon omalla DNA:llaan ja oletettavasti eläneet rauhanomaisesti muiden rotujen keskuudessa. Andrewsin mukaan: “Menneisyydessämme tämä planeetta oli jaettu sektoreihin neljän eri ryhmittymän kesken: Blondit, Harmaat, suuret liskonkaltaiset olennot Ajomiehen järjestelmästä (Capella) ja Arcturuksen järjestelmästä tulleet.” [132] Andrews kuvaa arcturuslaisia nykyään tarkkailijan roolissa tämänhetkisessä Maan ulkopuolisten ryhmittymien kamppailussa Maapallon ja sen populaation hallinnasta. Collier kuvaa arcturuslaisia myös erääksi roduksi, joka on ollut tekemisissä Maapallon kanssa ja että he “haluavat auttaa”. [133] Erään kontaktihenkilön, ‘Adrianin’, mukaan arcturuslaiset ovat avaruusolentojen roduista kaikkein eniten vastuussa viljakuvioista. [134] Hän esittää, että viljakuviot ovat tarkoitettu sekä inspiroimaan ihmisiä avaruusolentojen kommunikaation mahdollisuudella että varoittamaan negatiivisia avaruusolentoja heidän toimiensa seuraamuksista kontrolloida ja manipuloida ihmisiä.

Collier antaa yksityiskohtaisemman kuvauksen arcturuslaisista:

Tämä ryhmä olentoja asettui Arcturuksen tähtikuvioon. Nämä ihmisrodut ovat erittäin yksityisiä ja aivan erityisistä syistä eivät halua tulla mukaan Maapallon asioihin. He pitävät itseään parantajina. He ovat erittäin ylpeitä fyysisen, emotionaalisen ja henkisen kehon parantamisen teknologiastaan. Heidän tiedetään tulleen väliin muinaisina aikoina auttamaan ratkaisemaan vakavia konflikteja meidän universumin alueella omalla uniikilla kyvyllään näyttää muille miten integroida uskomusjärjestelmät ja tunteet konfliktin ratkaisemiseksi. He voivat olla erittäin hiljaisia, ja he kykenevät pitämään paljon asioita omana tietonaan. He ovat ryhmä, joka on tehnyt paljon tietoisuuden kokonaistason nostamiseksi universumissamme. [135]

Suurin osa Arcturusta koskettavasta informaatiosta on peräisin niiltä, jotka väittävät olleensa telepaattisessa kommunikaatiossa heidän kanssaan. Esimerkiksi tohtori Norma Milanovich kirjassaan We, The Arcturians kuvaa hänen kommunikaatiotaan arcturuslaisten kanssa tietokoneavusteiseksi automaattikirjoitukseksi. [136] Hän väittää, että arcturuslaiset ovat täällä:

… avustamassa Maapalloa sen siirtyessä henkiseen Uuteen Aikaan. He eivät voi tulla yhdenkään Maan asukkaan vapaan tahdon tai päätöksentekoprosessien väliin, mutta he ovat täällä kouluttamassa ja auttamassa nostamaan kaikkien niiden värähtelyjä, jotka valitsevat matkata uusiin ulottuvuuksiin, joihin Maapallo on siirtymässä. [137]

Arcturuslaisilla kuvataan olevan erittäin henkisesti kehittynyt kulttuuri ja teknologinen kehittyneisyys, mikä antaa heille suuren vaikutusvallan galaksissa. Eräs toinen henkilö, joka on telepaattisesti kommunikoinut arcturuslaisille, väittää heidän olevan Maapallolla seuraavanlaisessa tehtävässä:

Arcturuslaiset ovat kontaktikokemuksen ylimpiä oppaita tai ylläpitäjiä. Heillä on yleinen halu nähdä tämän menevän hyvin. Nähdä teidän oppivan niin paljon kuin mahdollista tämän prosessin myötä ja avustaa teitä kaikkia kaikin mahdollisin tavoin. Kuitenkin he ovat kiintyneitä planeetan tulevaisuuteen kokonaisuutena ja he ovat taipuvaisia olemaan sekaantumatta niin paljon kuin mahdollista. He ovat taipuvaisia tekemään vähimmän määrän työtä suurimman vaikutuksen aikaansaamiseksi. Huomaatte heidän olevan tehokkaita ja varsin luovia tässä. He saattavat olla teille käyttökelpoisia kun opitte leikkimään, miten odottaa oikeaa ajoitusta ja miten tehdä mahdollisimman vähän tärkeitä asioita onnistuaksenne. [138]

Arcturuslaisten pääaktiviteetti täten vaikuttaa olevan henkisten arvojen integrointi kehittyneisiin teknologioihin, strategisten neuvojen antaminen planetaaristen järjestelmien muokkaamiseksi ja ihmiskunnan inspirointi mahdollisuudella saada kontakti Maan ulkopuolisiin olentoihin. Arcturuslaisten globaaleihin ratkaisuihin kuuluu läpinäkyvä ja tilivelvollinen globaali hallinnointi; globaalien rahoituksellisten, poliittisten ja yhteiskunnallisten järjestelmien integrointi; ihmiskunnan avustaminen muiden avaruusolentojen kanssa koordinoinnissa ja diplomatia sekä konfliktinratkaisu.

Tiivistelmänä sanottakoon, että arcturuslaisten ja muiden Maan ulkopuolisten rotujen pääaktiviteetit, jotka ovat sotateollisen avaruusolentokompleksin ulkopuolella, voidaan tiivistää taulukkoon 2 seuraavasti.

Taulukko 2. Sotateollisen avaruusolentokompleksin ulkopuoliset rodut

ET-rodut Pääaktiviteetit Globaaleissa ratkaisuissa avustaminen
Telosilaiset (Maa) Pinnalla elävän ihmiskunnan avustaminen oppimaan sen muinaishistoriasta, ihmisen pitkän eliniän palauttaminen, epäterveellisten uskomusten muuttaminen & ympäristönsuojelu. ·        Ympäristönsuojelu·        Biodiversiteetin edistäminen·        ihmisterveys & pitkäikäisyys·        ihmiskunnan historian palauttaminen
Lyralaiset (Lyra) Uniikin pohjoismaisen ihmisrodun historian välittäminen ja ihmismotivaatioiden ja -potentiaalien ymmärtäminen. ·        ihmiskunnan historian ja lyralaisen perinnön palauttaminen·        galaktisen historian ymmärrys·        ihmisolemuksen löytäminen·        diplomatia & konfliktinratkaisu·        globaali koulutus
Vegalaiset (Lyra) Sini- ja tummaihoisempien ihmisten uniikin historian välittäminen ja ihmismotivaatioiden ja -potentiaalien ymmärryksessä avustaminen. ·        ihmiskunnan historian ja vegalaisen perinnön palauttaminen·        galaktisen historian ymmärrys·        ihmisolemuksen löytäminen·        diplomatia & konfliktinratkaisu·        globaali koulutus
Plejadilaiset (Seulaset) Ihmiskunnan avustaminen pääsemään irti sortavista rakenteista tietoisuutta nostattamalla ·        universaalit ihmisoikeudet·        osallistavat demokraattiset järjestelmät,·        ihmistietoisuuden evoluutio·        globaali koulutus
Procyonilaiset (Procyon) Tehokkaan vastarinnan edistäminen avaruusolentojen kukistusaikeille, ‘moniulotteisen tietoisuuden’ kehittäminen, mentaalisten kuvien käyttö ET:den mielenhallinnan estämisessä, epäystävällisen ET-aktiviteetin tarkkailu ·        ET-kukistusaikeiden paljastaminen·        globaalin ET-salailun lopettaminen·        moniulotteinen tietoisuus·        mielenhallinnan purkaminen·        universaalit ihmisoikeudet·        internet & globaali kommunikaatio
Taucetiläiset (Tau Ceti) ET-kukistusaikeiden & kontrollin paljastaminen, korruptoituneen eliitin & instituutioiden identifiointi, ihmistietoisuuden nostattaminen, ET-mielenhallinnan kumoaminen ja militarismin käsittely. ·        valtion/rahoituskorruption & eliitin manipuloinnin paljastaminen·        ET-soluttautumisen monitorointi, ·        moniulotteinen tietoisuus ·        mielenhallinnan purkaminen·        konfliktinratkaisu
Andromedalaiset (Andromeda) Galaktisen yhteisön päätösten fasilitointi koskien Maapallon nykyistä tilaa, innovatiiviset strategiat konfliktinratkaisussa, nuorten kouluttaminen  ja viljakuviot ·        meedio/kristallilasten kouluttaminen·        rauhan koulutus·        eliitin manipulaation paljastaminen·        globaalin hallinnon parantaminen·        diplomatia & konfliktinratkaisu·        Maan ulkopuolinen kommunikaatio
Siriuslaiset (Sirius A) Sopivan ekologisen järjestelmän rakentamisessa avustaminen Maapallolle (ihmisten) evoluutiota varten muuttamalla planeetan ‘biomagneettista energiaverkkoa’. ·        Ympäristönsuojelu·        Biodiversiteetin edistäminen·        ihmistietoisuuden nostattaminen·        biosfäärin evoluutio
Ummiitit (Ummo) Teknisen tiedon jakaminen, tieteellisen kulttuurin transformointi ja globaali koulutus. ·        Tieteellisten paradigmojen transformointi·        Vaihtoehtoisen teknologian kehittäminens·        Koulutusjärjestelmän reformaatio
Alphacentaurilaiset (Alpha Centauri) Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, ihmisten vapauden ja kehittyneen teknologian vastuullisen käytön edistäminen. ·        Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus globaalilla tasolla·        rauhan alueet·        ihmisoikeudet·        kestävä kehitys
Arcturuslaiset (Arcturus) Henkisten arvojen integrointi kehittyneeseen teknologiaan tarjoamalla strategisia neuvoja planetaaristen järjestelmien transformoimiseksi, sekä viljakuvioilla. ·        globaali hallinto·        globaalien rahoituksellisten, poliittisten ja yhteiskunnallisten järjestelmien integrointi·        suhteiden koordinointi avaruusolentojen välillä·        diplomatia ja konfliktinratkaisu·        Maan ulkopuolinen kommunikaatio

© Michael E. Salla, PhD, July 2004

4. Johtopäätökset

Vaikka onkin useita muita avaruusolentojen rotuja, joita sisäpiiriläiset ja/tai kontaktihenkilöt ovat raportoineet, evidenssi viittaa yllämainituilla roduilla olevan eniten merkitystä ihmiskunnalle. [139] Pääasiallinen keino erottaa yllämainitut rodut toisistaan on se miten paljon ne osallistuvat teknologianvaihdantaan ja yhteisprojekteihin varjohallituksien kanssa USA:ssa ja muualla. Nuo rodut on ryhmitelty ensimmäiseen kategoriaan eri asteisina sotateollisen avaruusolentokompleksin (MIEC) jäseninä, joka salaa kuluttaa suuria määriä resursseja mustan budjetin projekteissa USA:ssa ja muualla, ja laittaa käyntiin salaisia projekteja, jotka vahingoittavat yksityisiä kansalaisia, kehittyviä valtioita ja globaalia ympäristöä. [140] Sitä vastoin ne avaruusolentojen rodut, jotka ovat MIECin ulkopuolella vaikuttavat ihmisyhteiskuntaan vähemmän, sillä heiltä on estetty suuren mittakaavan interaktio johtuen MIECiä koossa pitävistä sopimuksista. Nämä sopimukset ovat joko yksinoikeudellisia sen suhteen mitkä rodut voivat tehdä yhteistyötä varjohallitusten kanssa, tai ne johtavat siihen että rodut sopimusten ulkopuolelta ottavat käyttöön ei-interventiopolitiikan.

MIECin aiheuttamat systeemiset, globaalit ongelmat kuormittavat yhä enemmän ja ovat välitön uhka ihmiskunnan vapaudelle ja suvereeniudelle. [141] Varjohallitusten jatkaessa nykyistä strategista vastettaan avaruusolentojen läsnäoloon ne pelaavat suoraan niiden avaruusolentojen pussiin, jotka haluavat riistää ihmiskunnalta sen suvereeniuden ja vapauden. Vaihtoehto on työskennellä niiden avaruusolentojen kanssa, jotka ovat MIECin ulkopuolella, joilla vaikuttaa olevan ihmiskunnan paras etu sydämessään. MIECin ulkopuolella olevien avaruusolentojen rotujen kanssa yhteistyön tekeminen tarjoaa tärkeän mahdollisuuden niille yksityisille kansalaisille, jotka ovat huolestuneita valtion virastojen tekemistä salaisista sopimuksista niiden avaruusolentojen rotujen kanssa, jotka ovat mukana MIECissä. Niiden avaruusolentojen rotujen kanssa työskentely, joiden toiminta on ihmisten emansipaation, tietoisuuden nostattamisen ja konfliktien ratkaisun parissa tarjoaa tärkeitä ratkaisuja MIECin haitallisia toimia vastaan, jotka jatkavat pysymistään salaisina, vastuuttomina kenellekään ja epäedustuksellisina. Jokaisen ihmiskunnan ja Maapallon tulevaisuudesta huolissaan olevan henkilön edessä on mahdollisuus ratkaista systeemiset ongelmat, joita lähes 50-vuotinen avaruusolentojen rotujen kanssa salaisissa sopimuksissa olo on aiheuttanut. Yksityisillä kansalaisilla ja pienillä ryhmittymillä on kyky identifioida, löytää ja tehdä yhteistyötä niiden avaruusolentojen rotujen kanssa, jotka avustavat vapautumiseen, tietoisuuden kasvamiseen ja ihmiskunnan suvereeniuteen johtavien globaalien ratkaisujen tarjoamisessa. Kun henkilöt ja pienet ryhmittymät pohtivat niitä jättiläismäisiä haasteita, joita MIECin ulkopuolella olevien avaruusolentojen rotujen kanssa yhteistyön tekemiseen liittyy, he saattavat turvautua Margaret Meadin lohduttaviin sanoihin: ”Älä koskaan epäile etteikö pieni ryhmä huomaavaisia, sitoutuneita kansalaisia voisi muuttaa maailmaa. Todellakin, se on ainoa asia joka koskaan maailmaa on muuttanut!”


VIITTEET

[1] Aidosti kiitän H.M.:ää hänen anteliaasta tuestaan tälle tutkimukselle, kirjoitusavustaan ja monista tunneista, joita käytimme keskustellessamme ja selkiyttäessämme tässä tutkielmassa esiteltyjen eri rotujen rooleja. Haluan myös kiittää Angelika Whitecliffia hänen anteliaasta tuestaan ja avustaan tämän raportin korjaamisessa.

[2] Paola Harris, Connecting the Dates … Making Sense of the UFO Phenomenon (Wildflower Press, 2003) 76

[3] Kontaktihenkilön ja siepatun eroista, katso Timothy Good, Alien Base: The Evidence for Extraterrestrial Colonization on Earth (Avon Books, 1998) 1-2.

[4] Seitsemän eri avaruusolentojen läsnäolosta kertovan todistelähteen yksityiskohtainen tutkimus sekä niiden järjestäminen luotettavuuden mukaan, kts. Michael Salla, Exopolitics: Political Implications of the Extraterrestrial Presence (Dandelion Books, 2004) kpl. 1. Aikaisempi versio tästä raportista on saatavilla verkossa: http://exopolitics.org/Study-Paper1.htm

[5]   Bob Hieronimus, “Transcript of Interview with Bob Dean, March 24, 1996”, julkaistu verkossa: http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

[6]   Bob Hieronimus, “Transcript of Interview with Bob Dean, March 24, 1996”, julkaistu verkossa: http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

[7]   Kts. esim. Paola Harris, Connecting the Dots,  94-95.

[8]   Kts. Richard Boylan, Official Within MJ-12 UFO-Secrecy Management Group Reveals Insider Secrets”, http://www.swa-home.de/wolfdoc.htm .

[9]   Paola Harris, Connecting the Dots, 98.

[10]   Alex Collierin haastattelu, kts. Paola Harris, Connecting the Dots, 140-45. Saatavilla myös verkossa: http://utenti.lycos.it/paolaharris/acollier_eng.htm

[11]   Alex Collierin haastattelu, kts. Paola Harris, Connecting the Dots, 140-45. Saatavilla myös verkossa: http://utenti.lycos.it/paolaharris/acollier_eng.htm . Toinen UFO-tutkija, joka piti Collieria yhdenmukaisena hänen omaan tutkimuksensa sekä laajaan sisäpiiriläisten paljastustietokannan kanssa, on John Grace (alias Val Valerian), joka kirjoitti Matrix-kirjasarjan, joka löytyy verkosta osoitteessa: www.trufax.org

[12] Kts. Michael Salla, Stephen Hawking, Black Holes and Alex Collier, Rense.com (July 21, 2004) http://rense.com/general54/zlecx.htm

[13] Alex Collier, “More on The Sirians”, Defending Sacred Ground: The Story of Alex Collier and his Lifetime Personal Contact with the Zenetaen Culture of Andromeda (Brotherton Press, 1997) kpl 5. Verkossa olevaa lainaus, kts. Alex Collier, Leading Edge Followup Interview by Val Valerian, May 5, 1996, http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

[14] Kuvaus siitä miten tämä ‘varjohallitus’ on kehittynyt USA:ssa, kts. Salla, Exopolitics: Political Implications of the Extraterrestrial Presence, kpl. 2.

[15] Kts. Salla, Exopolitics: Political Implications of the Extraterrestrial Presence, kpl:t 2 & 3.

[16]   Bob Hieronimus, “Transcript of Interview with Bob Dean, March 24, 1996”, julkaistu verkossa: http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

[17]   Kts. Philip Corso, The Day After Roswell(Pocket Books, 1997) 34-35.

[18] Lainaus teoksessa: George C. Andrews, Extraterresrials Among Us (Llewellyn Publications, 1993) 246-47.

[19] Kts. David Jacobs, The Threat (Simon and Schuster, 1998); Budd Hopkins, Intruders (Ballantine Books, 1987); & Karla Turner, Taken: Inside the Alien-Human Abduction Agenda (Kelt Works, 1994).

[20] Kts. David Jacobs, The Threat: Revealing the Secret Alien Agenda (Simon & Schuster, 1999).

[21] Corso, The Day After Roswell, 292.

[22] Robert W. Boyajian, “Exclusive Interview with Sergeant Clifford Stone, on assignment at Roswell, New Mexico,” UFO UNIVERSE (Spring of 1989) saatavilla verkossa: http://www.eboards4all.com/866799/messages/23.html

[23] Bob Hieronimus, “Transcript of Interview with Bob Dean, March 24, 1996”, julkaistu verkossa: http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

[24] Dr Arthur Horn, “The Orion Empire”, saatavilla verkossa: http://www.think-aboutit.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=257 Katso myös Arthur Horn, Humanity’s Extraterrestrial Origins: extraterrestrial Influences on Humankind’s Biological and Cultural Evolution (A & L Horn, 1994).

[25] Milton William Cooper, “Origin, Identity, and Purpose of MJ-12,” Behold a Pale Horse http://www.geocities.com/Area51/Shadowlands/6583/maji007.html Löytyy lisäksi teoksesta William Cooper, Behold a Pale Horse (Light Technology Publishing 1991).

[26]   “1972 Film Disclosure Offer,” http://www.presidentialufo.com/disclosure_72-75.htm

[27] David Jacobs, Secret Life: Firsthand, Documented Accounts of UFO Abductions (Fireside/Simon & Schuster, 1993).

[28]   Charles Hall, Millenial Hospitality (Authorhouse, 2002) vols 1-3. Hallin verkkosivuilla on kappaleita ja tiivistelmiä: http://members.lycos.co.uk/Charles_Hall/

[29] Hall Millennial Hospitality, vol. 1, 245-48.  Lisäkuvaus Pitkistä Valkoisista ja heidän häiritsevästä käyttäytymisestään löytyy tekstistä Michael Salla, Charles Hall, Tall Whites and Richard Boylan, Exopolitics.Org (Nov 27, 2004) http://www.exopolitics.org/Exo-Comment-22.htm

[30] Kts. Hall, Millennial Hospitality, vol 1., 447-49, 469.

[31] Kts. Hall, Millennial Hospitality, vol 1., 451-54.

[32] Eisenhowerin avaruusolentosopimuksesta kts. http://www.exopolitics.org/Study-Paper-8.htm. Informaatiota siitä milloin Pitkiä Valkoisia nähtiin ensimmäiseksi, kts. Hall, Millennial Hospitality, vol 1., 236.

[33] Hall, Millennial Hospitality, vol 1., 440-54.

[34] Bob Hieronimus, “Transcript of Interview with Bob Dean, March 24, 1996”, julkaistu verkossa: http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

[35]   R. A. Boulay, Flying Serpents and Dragons: The Story of Mankind’s Reptillian Past (Book Tree, 1999).

[36] Kts. Branton “A Dulce Base Security Officer Speaks Out”, teoksessa The Dulce Wars: Underground Alien Bases and the Battle for Planet Earth (Inner Light, 199) ch. 11. Verkkoversio: http://www.ufoarea.com/government_dulce_branton_ch11.html

[37] Kts. William Hamilton Cosmic Top Secret. Lainaus verkossa: http://www.crowdedskies.com/files/down/cog.html

[38]   Kts. Michael Salla, “The Dulce Report: Investigating Alleged Human Rights Abuses at a  Joint U.S. Government-Extraterrestrial Base at Dulce, New Mexico,” www.exopolitics.org (Sept 25, 2003). Saatavilla: http://www.exopolitics.org/Dulce-Report.htm

[39] Linda Moulton Howe, “Meetings With Remarkable Aliens,” Nexus Magazine,  Vol 7, no.2 (February-March 2000). http://www.nexusmagazine.com/JimSparx.html

[40] Linda Moulton Howe, “Meetings With Remarkable Aliens,” Nexus Magazine,  Vol 7, no.2 (February-March 2000). http://www.nexusmagazine.com/JimSparx.html

[41] Lacerta File, “Interview with a Reptiloid,” http://www.sabon.org/reptiloid/index3.html

[42] Ole K.:n uskottavuudesta kts. “A Swedish Tale Of An Alien Reptile Woman,” http://www.100megsfree4.com/farshores/ufo02c3.htm

[43] Dracon tähdistöstä ja Alpha Draconiksesta kts: http://starryskies.com/The_sky/constellations/draco.html

[44]   Alex Collier, “Let’s Do Some Questions,” http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099f.html

[45]   Alex Collier, “Let’s Do Some Questions,” http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099f.html

[46] Kts. Alex Collier, “The Draconians”, Defending Sacred Ground, kpl. 1, saatavilla verkossa: http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099e.html

[47] See Branton “A Dulce Base Security Officer Speaks Out,” teoksessa The Dulce Wars: Underground Alien Bases and the Battle for Planet Earth, kpl. 11. Verkkoversio: http://www.ufoarea.com/government_dulce_branton_ch11.html

[48] Kts. Branton, Secrets of the Mojave (Creative Arts & Science Enterprises, 1999), saatavilla verkossa: http://www.subversiveelement.com/UnderMojave1.html

[49] Alex Collier, “More on Civilizations in Various Star Systems,” Defending Sacred Ground, kpl 6.

[50] Kts. Robert Temple, The Sirius Mystery (Destiny Books, 1987) 204-27.

[51] Alex Collier, “More on Civilizations in Various Star Systems,” Defending Sacred Ground, kpl 6.

[52] John Quinn, Phoenix Undead: The Montauk Project and Camp Hero Today

(NewsHawk Inc, 1998) saatavilla verkossa: http://psychicspy.com/monew.htm

[53] Preston Nichols, Montauk Experiments in Time (Skybooks, 1999) 65,70

[54] Alex Collier, “More on The Sirians,” Defending Sacred Ground, kpl 5. Verkkolainaus, kts. Alex Collier, Leading Edge Followup Interview by Val Valerian, May 5, 1996, http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

[55] Kts. Collier, “Leading Edge Follow Up Interview, 1996” Defending Sacred Ground, kpl 5. Saatavilla verkossa: http://reptile.users2.50megs.com/cont/co121099h.html

[56] Daniel M. Salter, Life With a Cosmos Clearance (Light Technology, 2003) 186-88.

[57] Kts. Salter, Life With a Cosmos Clearance 181-85.

[58] Kts. Neruda Interview #1, http://www.wingmakers.com/neruda1.html

[59]   Kts. Zecharia Sitchin, The Twelth Planet (Harper Collins Publishers, 1978).

[60]   Zecharia Sitchin, Genesis Revisited (Hearst Books, 1990).

[61]   Alex Collier, “The Nature of Nibiru,” Defending Sacred Ground, kpl 6.

[62]   Katso Jim Marrs, Rule By Secrecy: The Hidden History that connects the Trilateral Commission, the Freemasons, and the Great Pyramids (Perennial, 2001).

[63] Kts. Rick Martin, “Interview with Robert Dean,” The Spectrum (December 11, 2001) 22; saatavilla verkossa: http://www.thespectrumnews.com/papers/S0307.pdf

[64]   Kuvaus valtapolitiikan järjestelmästä, joka on luotu käsittelemään avaruusolentokysymystä, kts. Michael Salla, “The Failure of Power Politics as a Strategic Response to the Extraterrestrial Presence – Developing Human Capacity as a Viable Global Defense Strategy”, Research Study #7 (January 1, 2004) www.exopolitics.org . Saatavilla verkossa: http://exopolitics.org/Study-Paper-7.htm

[65] Kts. Michael Salla, “Eisenhower’s 1954 Meeting With Extraterrestrials: The Fiftieth Anniversary of First Contact?” Exopolitics.Org (Febuary 12, 2004)

http://www.exopolitics.org. Saatavilla verkossa: http://exopolitics.org/Study-Paper-8.htm

[66] Kts. Bob Hieronimus, “Transcript of Interview with Bob Dean, March 24, 1996”, julkaistu verkossa: http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

[67] Kts. Alex Collier, “More on The Sirians,” Defending Sacred Ground, kpl 5, http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html ; George Andrews, Extra-terrestrial Friends and Foes (Illuminet Press, 1993); ja “Billy Meier Interview,” (November 20, 1988) saatavilla verkossa: http://www.geocities.com/Area51/Shadowlands/6583/et066.html . Lyhyt kuvaus useista tähtijärjestelmistä sekä datasta ja informaatiosta koskien avarusuolentojen väitettyä alkuperää näissä järjestelmissä, kts. http://www.anomalous-images.com/text/starsys.html

[68] Collier, “The ET Global Connection: A Lecture by Alex Collier,” Defending Sacred Ground, kpl. 1.

[69] Siitä miten eri avaruusolennot näkevät ihmiskunnan, kts. Michael Salla, Exopolitics: Political Implications of the Extraterrestrial Presence, 153-69.

[70]   Richard Byrd, The Missing Diary of Admiral Richard Byrd (Inner Light Publications, 1992). Admiral Byrdin päiväkirja saatavilla verkossa, http://www.v-j-enterprises.com/byrdiar.html .

[71]   Lainaus verkossa: http://www.mslpublishing.com/about-mt-shasta.htm, katso myös William Hamilton, Cosmic Top Secret: America’s Secret Ufo Program – New Evidence (Inner Light – Global Communications,  2002).

[72]   Dianne Robbins, Telos: The Call Goes Out from the Hollow Earth and the UndergroundCities (Onelight.com Publishing, 2001).

[73] Brad & Francie Steiger, The Star People (Berkeley Books, 1981).

[74] Kts. esim. George Adamski, Inside the Flying Saucers, saatavilla verkossa: http://www.universe-people.com/adamsk_e.htm . Keskustelu usean kontaktihenkilön kokemuksista, kts. Timothy Good, Alien Base: The Evidence for Extraterrestrial Colonization on Earth.

[75] Kts. Kinder, Light Years. Lisäksi Michael Horn on Meierin amerikkalaisedustaja, ja hänen verkkosivuillaan on yksityiskohtia skeptikkojen ja Meierin väitteiden tukijoiden välisistä keskusteluista: http://www.andyettheyfly.com/

[76] Kts. Gary Kinder, Light Years: An Investigation into the Extraterrestrial Experiences of Eduard Meier (Publisher Group West, 1987).

[77] Wendell Stevens, UFO Contact from the Pleiades, kpl. 4. Saatavilla verkossa: http://www.etcontact.net/Other/ContactMeier/MeierChap4.htm

[78] Kts. Joshua David Stone, Hidden Mysteries: ETs, AncientMysterySchools and Ascension (Light Technology Publishing, 1995) 38.

[79]   Lyssa Royal & Keith Priest, Prism of Lyra (Light Technology Publishing, 1993)Kts. myös Alex Collier, “Our Ancient Heritage,” in Defending Sacred Ground. Saatavilla verkossa: http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099d.html .

[80] “Arcturian Channel” (January  10, 2004) saatavilla verkossa: http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm – Tämän tutkielman kirjoittaja on henkilökohtaisesti haastatellut, kysellyt ja listannut jokaisen henkilön joka on saanut viestejä arcturuslaisilta, ja pitää informaatiota yhdenmukaisena, johdonmukaisena ja uskottavana.

[81] Verkkolistaus eri avaruusolentojen roduista, jotka ovat fyysisesti olleet yhteydessä tai kommunikoineet Meierille, kts. http://www.figu.org/us/ufology/statistics.htm

[82] Veedatekstien verkkoversio: http://www.haryana-online.com/History/vedas.htm .

[83] Jefferson Souzaa lainataan tekstissä: Branton, The Dulce Wars: Underground Alien Bases and the Battle for Planet Earth (Inner Light, 1999), kpl. 27. Verkkoviittaus Souzaan, kts. http://www.thewatcherfiles.com/dulce/chapter27.htm

[84] Alex Collier, ’The Next Dimension’ (October 10 1998), saatavilla verkossa: http://www.outofthisworldradio.com/written_transcripts-Alex%20Collier%20.html

[85] Billy Meierin haastattelu – November 20, 1988, saatavilla verkossa: http://www.figu.org/us/figu/billy_meier/interview.htm

[86] R.H. Charles, ed. The Book of Enoch (Book Tree, 1998). Verkkoversio kirjasta Book of Enoch, kts: http://reluctant-messenger.com/enoch.htm

[87] Billy Meierin haastattelu – November 20, 1988, saatavilla verkossa: http://www.figu.org/us/figu/billy_meier/interview.htm

[88] Billy Meierin haastattelu – November 20, 1988, saatavilla verkossa: http://www.figu.org/us/figu/billy_meier/interview.htm

[89] Lyssa Royal & Keith Priest, The Prism of Lyra: An Exploration of Human Galactic Heritage (Light Technology Publishing, 1993)

[90] Alex Collier, ’The Next Dimension’ (October 10 1998), saatavilla verkossa: http://www.outofthisworldradio.com/written_transcripts-Alex%20Collier%20.html

[91] Kuvaus tähtisiemenistä, kts. Brad & Francine Steiger, The Star People (Berkley Books, 1982).

[92] Wendell Stevens, UFO Contact from the Pleiades, kpl. 4. Saatavilla verkossa: http://www.etcontact.net/Other/ContactMeier/MeierChap4.htm

[93]   Verkosta löytyvä kuvaus Errasta, kts. http://www.billymeier.com/Plejarans/PlanetErra.html

[94] Kuvaus plejadilaisten ensimmäisestä tapaamisesta Meierin kanssa sekä hänelle annetusta erityisroolista, kts. Meier, “First conversation with the UFO person,” Tuesday, January 28, 1975, saatavilla verkossa: http://www.figu.org/us/ufology/contact_notes/1.htm

[95] Wendell Stevens, UFO Contact from the Pleiades, kpl. 4. Saatavilla verkossa: http://www.etcontact.net/Other/ContactMeier/MeierChap4.htm

[96] Meier, “First conversation with the UFO person,” Tuesday, January 28, 1975, saatavilla verkossa: http://www.figu.org/us/ufology/contact_notes/1.htm

[97] Collier, “The ET Global Connection: A Lecture by Alex Collier,” Defending Sacred Ground, kpl. 1.

[141] Kuvaus globaaleista systeemisistä ongelmista, kts. Richard H. Robbins, Global Problems and the Culture of Capitalism, 2nd edition (Alyn and Bacon Publishing, 2001). Infoa verkossa: http://faculty.plattsburgh.edu/richard.robbins/legacy/default.htm

 

Artikkelin julkaissut exopolitics.net, kuvien kanssa tarrdaniel.com

[98] Meier, “First conversation with the UFO person,” Tuesday, January 28, 1975, saatavilla verkossa: http://www.figu.org/us/ufology/contact_notes/1.htm

[99] Kuvaus monia muita kontaktihenkilöitä vähättelevistä kommenteista, kts. Meier, “Second Contact,” Monday, February 3, 1975, saatavilla verkossa: http://www.figu.org/us/ufology/contact_notes/2.htm

[100] Alex Collier – Reptiliaaneista: Leading Edge Follow-up Interview, Leading Edge Interview by Val Valerian, May 5, 1996. Julkaistu teoksessa Sacred Space

[101] Kts. Graham Bethune, Pleiadians from Alcyone (Cosmic Intelligence Awareness, 1998).

[102] George Andrews, Extra-Terrestrial Friends and Foes, 141.

[103] Andrews, Extra-Terrestrial Friends and Foes, 149.

[104]   Andrews, Extra-Terrestrial Friends and Foes, 147.

[105] Kts. Andrews, Extra-Terrestrial Friends and Foes, 143.

[106] Andrews, Extra-Terrestrial Friends and Foes, 153.

[107] Andrews, Extra-Terrestrial Friends and Foes, 164.

[108] Alex Collier, “More on The Sirians,” Defending Sacred Ground: kpl 5. Verkkolainaus: Alex Collier, Leading Edge Followup Interview by Val Valerian, May 5, 1996, http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

[109]   Kts. Forest Crawford, julkaisussa ”UFO JOURNAL OF FACTS” (Box 17206., Tucson, AZ 85710), Spring, 1991. Verkkoviittaukset, kts. Branton, Secrets of the Mojave, http://www.subversiveelement.com/underworldMojave2.html

[110]   Forest Crawford, lainaus tekstissä Branton, “Secrets of the Mojave,” http://www.subversiveelement.com/underworldMojave2.html . Alkuperäinen lähde, Crawford, ”UFO JOURNAL OF FACTS” (Box 17206., Tucson, AZ 85710), Spring, 1991.

[111] Tämän kidutuksen väitetään tapahtuneen astronomi Frank Draken käskystä, jonka väitetään johtaneen salaista tehtävää,  kts. Alex Collier, “Galactic Interplay Behind the Scenes,” Defending Sacred Ground,” kpl. 4, katso myös http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099i.html. Kts. John Learin briiffaus sen varmistukseksi että Frank Drake oli mukana, http://www.crowdedskies.com/pages/john_lear.htm

[112]   “Arcturian Channel” (January  10, 2004) saatavilla verkossa: http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm. Tämän tutkielman kirjoittaja on henkilökohtaisesti haastatellut, kysellyt ja listannut jokaisen henkilön joka on saanut viestejä arcturuslaisilta, ja pitää informaatiota yhdenmukaisena, johdonmukaisena ja uskottavana.

[113] Forest Crawford, UFO Journal of Facts (Spring, 1991). Verkkolähteet, kts. Branton, Secrets of the Mojave, http://www.subversiveelement.com/underworldMojave2.html

[114] Forest Crawford, UFO Journal of Facts (Spring, 1991). Verkkolähteet, kts. Branton, Secrets of the Mojave, http://www.subversiveelement.com/underworldMojave2.html

[115]   Alex Collier, “Let’s Do Some Questions,” http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099f.html

[116]   Alex Collier, “The Andromeda Council,” Defending Sacred Ground,” kpl 1.  Verkkolainaus: http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099b.html

[117] Katso Sean David Mortonin haastattelu, “The Man Who Fell to Earth,” http://www.delphiassociates.org . Saatavilla verkossa: http://www.theuniversalseduction.com/articles/morton.html

[118] Siriuksen tähtijärjestelmästä, kts. “Sirius 2”, http://www.solstation.com/stars/sirius2.htm

[119] Alex Collier, “More on Civilizations in Various Star Systems,” Defending Sacred Ground, kpl 6. Keskustelu elinkelpoisista planeetoista Siriuksella, kts. http://www.exoplaneten.de/sirius/english.html

[120] Tämä olisi biomagneettisen ihmiskehon planeettamalli, kts. Robert O. Becker, The Body Electric: Electromagnetism And The Foundation Of Life (HarperCollins Publishers, 1987). Kts. myös Bruce L. Cathie, The Energy Grid (Adventures Unlimited Press, 1997).

[121] Hugh Matlock, “Arcturian Channel” (January  10, 2004) saatavilla verkossa: http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm . Tämän tutkielman kirjoittaja on henkilökohtaisesti haastatellut, kysellyt ja listannut jokaisen henkilön joka on saanut viestejä arcturuslaisilta, ja pitää informaatiota yhdenmukaisena, johdonmukaisena ja uskottavana.

[122] Alex Collier, “More on The Sirians,” Defending Sacred Ground: The Story of Alex Collier and his Lifetime Personal Contact with the Zenetaen Culture of Andromeda (Brotherton Press, 1997) kpl 5. Verkkolainaus: Alex Collier, Leading Edge Followup Interview by Val Valerian, May 5, 1996, http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

[123] Kts. Antonio Ribera & Wendelle Stevens, UFO Contact from Planet Ummo (UFO Photo Archives, 1986). Lisää tietoa verkossa ummiiteista, kts. “A case with a high level on the technical information given from UMMO – a civilization in the first steps of interplanetary crossing through space,” available at: http://www.galactic-server.com/rune/ummo.html

[124] Lainaus tekstissä “A case with a high level on the technical information given from UMMO – a civilization in the first steps of interplanetary crossing through space,” available online at: http://www.galactic-server.com/rune/ummo.html

[125] Kts. Ribera & Stevens, UFO Contact from Planet Ummo. Laskeutumiseen liittyvistä tiedoista kts. “A case with a high level on the technical information given from UMMO – a civilization in the first steps of interplanetary crossing through space”, saatavilla verkossa: http://www.galactic-server.com/rune/ummo.html

[126] Lainaus tekstissä  Antonio Ribera, “UMMO EXPEDITION TO EARTH” saatavilla verkossa: http://www.galactic-server.com/rune/ummo.html

[127] Kts. Collier, “Leading Edge Interviews 1996,” Defending Sacred Ground, kpl. 4. Saatavilla verkossa: http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099i.html

[128] Kts. Elizabeth Klarer, Beyond the Light Barrier (H. Timmins, 1980).

[129] John Quinn, Phoenix Undead: The Montauk Project and Camp Hero Today, saatavilla verkossa: http://psychicspy.com/monew.htm

[130] Al Bielak Interview, 1991. Saatavilla verkossa:  http://www.freezone.org/mc/e_conv06.htm

[131] Hugh Matlock, Arcturian Channel, ” (January  10, 2004) saatavilla verkossa: http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm. Tämän tutkielman kirjoittaja on henkilökohtaisesti haastatellut, kysellyt ja listannut jokaisen henkilön joka on saanut viestejä arcturuslaisilta, ja pitää informaatiota yhdenmukaisena, johdonmukaisena ja uskottavana.

[132] Andrews, Extra-terrestrial Friends and Foes, 158.

[133] Alex Collier, “More on The Sirians,” Defending Sacred Ground, kpl 5. Verkkolainaus: Alex Collier, Leading Edge Followup Interview by Val Valerian, May 5, 1996, http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

[134] Kts. Sean David Mortonin haastattelu, “The Man Who Fell to Earth,” http://www.delphiassociates.org .  Saatavilla verkossa: http://www.theuniversalseduction.com/articles/morton.html

[135] Collier, Letters from Andromeda, (April 1996) available at: http://www.elfdata.com/darkside/lfa/newsletters/v2n2universe.html

[136]   Norm J. Milanovich, We, The Arcturians (A True Experience) (Athena Publishing, 1990).

[137]   Milanovich, We, The Arcturians,  takakansi.

[138]   Hugh Matlock, “Arcturian Channel” (January  10, 2004) saatavilla verkossa: http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm . Tämän tutkielman kirjoittaja on henkilökohtaisesti haastatellut, kysellyt ja listannut jokaisen henkilön joka on saanut viestejä arcturuslaisilta, ja pitää informaatiota yhdenmukaisena, johdonmukaisena ja uskottavana.

[139] Muihin ulkoavaruuden rotuihin kuuluu mm. koldasilaiset, kts. http://www.galactic-server.com/rune/kold1.html ; Cygnus Alphalta tulleet, kts. Alex Collier, http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099i.html ; Altair Aquilalta tulleet, kts. Michael Wolf, http://www.swa-home.de/wolfdoc.htm

[140]   Kts. Michael Salla, “The Black Budget Report, An Investigation into the CIA’s ‘Black Budget’ and the Second Manhattan Project,” Scoop (30 January, 2004) http://www.scoop.co.nz/mason/stories/HL0401/S00151.htm

[141] Kuvaus globaaleista systeemisistä ongelmista, kts. Richard H. Robbins, Global Problems and the Culture of Capitalism, 2nd edition (Alyn and Bacon Publishing, 2001). Infoa verkossa: http://faculty.plattsburgh.edu/richard.robbins/legacy/default.htm

 

Artikkelin julkaissut exopolitics.net, kuvien kanssa tarrdaniel.com

[98] Meier, “First conversation with the UFO person,” Tuesday, January 28, 1975, saatavilla verkossa: http://www.figu.org/us/ufology/contact_notes/1.htm

[99] Kuvaus monia muita kontaktihenkilöitä vähättelevistä kommenteista, kts. Meier, “Second Contact,” Monday, February 3, 1975, saatavilla verkossa: http://www.figu.org/us/ufology/contact_notes/2.htm

[100] Alex Collier – Reptiliaaneista: Leading Edge Follow-up Interview, Leading Edge Interview by Val Valerian, May 5, 1996. Julkaistu teoksessa Sacred Space

[101] Kts. Graham Bethune, Pleiadians from Alcyone (Cosmic Intelligence Awareness, 1998).

[102] George Andrews, Extra-Terrestrial Friends and Foes, 141.

[103] Andrews, Extra-Terrestrial Friends and Foes, 149.

[104]   Andrews, Extra-Terrestrial Friends and Foes, 147.

[105] Kts. Andrews, Extra-Terrestrial Friends and Foes, 143.

[106] Andrews, Extra-Terrestrial Friends and Foes, 153.

[107] Andrews, Extra-Terrestrial Friends and Foes, 164.

[108] Alex Collier, “More on The Sirians,” Defending Sacred Ground: kpl 5. Verkkolainaus: Alex Collier, Leading Edge Followup Interview by Val Valerian, May 5, 1996, http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

[109]   Kts. Forest Crawford, julkaisussa ”UFO JOURNAL OF FACTS” (Box 17206., Tucson, AZ 85710), Spring, 1991. Verkkoviittaukset, kts. Branton, Secrets of the Mojave, http://www.subversiveelement.com/underworldMojave2.html

[110]   Forest Crawford, lainaus tekstissä Branton, “Secrets of the Mojave,” http://www.subversiveelement.com/underworldMojave2.html . Alkuperäinen lähde, Crawford, ”UFO JOURNAL OF FACTS” (Box 17206., Tucson, AZ 85710), Spring, 1991.

[111] Tämän kidutuksen väitetään tapahtuneen astronomi Frank Draken käskystä, jonka väitetään johtaneen salaista tehtävää,  kts. Alex Collier, “Galactic Interplay Behind the Scenes,” Defending Sacred Ground,” kpl. 4, katso myös http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099i.html. Kts. John Learin briiffaus sen varmistukseksi että Frank Drake oli mukana, http://www.crowdedskies.com/pages/john_lear.htm

[112]   “Arcturian Channel” (January  10, 2004) saatavilla verkossa: http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm. Tämän tutkielman kirjoittaja on henkilökohtaisesti haastatellut, kysellyt ja listannut jokaisen henkilön joka on saanut viestejä arcturuslaisilta, ja pitää informaatiota yhdenmukaisena, johdonmukaisena ja uskottavana.

[113] Forest Crawford, UFO Journal of Facts (Spring, 1991). Verkkolähteet, kts. Branton, Secrets of the Mojave, http://www.subversiveelement.com/underworldMojave2.html

[114] Forest Crawford, UFO Journal of Facts (Spring, 1991). Verkkolähteet, kts. Branton, Secrets of the Mojave, http://www.subversiveelement.com/underworldMojave2.html

[115]   Alex Collier, “Let’s Do Some Questions,” http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099f.html

[116]   Alex Collier, “The Andromeda Council,” Defending Sacred Ground,” kpl 1.  Verkkolainaus: http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099b.html

[117] Katso Sean David Mortonin haastattelu, “The Man Who Fell to Earth,” http://www.delphiassociates.org . Saatavilla verkossa: http://www.theuniversalseduction.com/articles/morton.html

[118] Siriuksen tähtijärjestelmästä, kts. “Sirius 2”, http://www.solstation.com/stars/sirius2.htm

[119] Alex Collier, “More on Civilizations in Various Star Systems,” Defending Sacred Ground, kpl 6. Keskustelu elinkelpoisista planeetoista Siriuksella, kts. http://www.exoplaneten.de/sirius/english.html

[120] Tämä olisi biomagneettisen ihmiskehon planeettamalli, kts. Robert O. Becker, The Body Electric: Electromagnetism And The Foundation Of Life (HarperCollins Publishers, 1987). Kts. myös Bruce L. Cathie, The Energy Grid (Adventures Unlimited Press, 1997).

[121] Hugh Matlock, “Arcturian Channel” (January  10, 2004) saatavilla verkossa: http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm . Tämän tutkielman kirjoittaja on henkilökohtaisesti haastatellut, kysellyt ja listannut jokaisen henkilön joka on saanut viestejä arcturuslaisilta, ja pitää informaatiota yhdenmukaisena, johdonmukaisena ja uskottavana.

[122] Alex Collier, “More on The Sirians,” Defending Sacred Ground: The Story of Alex Collier and his Lifetime Personal Contact with the Zenetaen Culture of Andromeda (Brotherton Press, 1997) kpl 5. Verkkolainaus: Alex Collier, Leading Edge Followup Interview by Val Valerian, May 5, 1996, http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

[123] Kts. Antonio Ribera & Wendelle Stevens, UFO Contact from Planet Ummo (UFO Photo Archives, 1986). Lisää tietoa verkossa ummiiteista, kts. “A case with a high level on the technical information given from UMMO – a civilization in the first steps of interplanetary crossing through space,” available at: http://www.galactic-server.com/rune/ummo.html

[124] Lainaus tekstissä “A case with a high level on the technical information given from UMMO – a civilization in the first steps of interplanetary crossing through space,” available online at: http://www.galactic-server.com/rune/ummo.html

[125] Kts. Ribera & Stevens, UFO Contact from Planet Ummo. Laskeutumiseen liittyvistä tiedoista kts. “A case with a high level on the technical information given from UMMO – a civilization in the first steps of interplanetary crossing through space”, saatavilla verkossa: http://www.galactic-server.com/rune/ummo.html

[126] Lainaus tekstissä  Antonio Ribera, “UMMO EXPEDITION TO EARTH” saatavilla verkossa: http://www.galactic-server.com/rune/ummo.html

[127] Kts. Collier, “Leading Edge Interviews 1996,” Defending Sacred Ground, kpl. 4. Saatavilla verkossa: http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099i.html

[128] Kts. Elizabeth Klarer, Beyond the Light Barrier (H. Timmins, 1980).

[129] John Quinn, Phoenix Undead: The Montauk Project and Camp Hero Today, saatavilla verkossa: http://psychicspy.com/monew.htm

[130] Al Bielak Interview, 1991. Saatavilla verkossa:  http://www.freezone.org/mc/e_conv06.htm

[131] Hugh Matlock, Arcturian Channel, ” (January  10, 2004) saatavilla verkossa: http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm. Tämän tutkielman kirjoittaja on henkilökohtaisesti haastatellut, kysellyt ja listannut jokaisen henkilön joka on saanut viestejä arcturuslaisilta, ja pitää informaatiota yhdenmukaisena, johdonmukaisena ja uskottavana.

[132] Andrews, Extra-terrestrial Friends and Foes, 158.

[133] Alex Collier, “More on The Sirians,” Defending Sacred Ground, kpl 5. Verkkolainaus: Alex Collier, Leading Edge Followup Interview by Val Valerian, May 5, 1996, http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

[134] Kts. Sean David Mortonin haastattelu, “The Man Who Fell to Earth,” http://www.delphiassociates.org .  Saatavilla verkossa: http://www.theuniversalseduction.com/articles/morton.html

[135] Collier, Letters from Andromeda, (April 1996) available at: http://www.elfdata.com/darkside/lfa/newsletters/v2n2universe.html

[136]   Norm J. Milanovich, We, The Arcturians (A True Experience) (Athena Publishing, 1990).

[137]   Milanovich, We, The Arcturians,  takakansi.

[138]   Hugh Matlock, “Arcturian Channel” (January  10, 2004) saatavilla verkossa: http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm . Tämän tutkielman kirjoittaja on henkilökohtaisesti haastatellut, kysellyt ja listannut jokaisen henkilön joka on saanut viestejä arcturuslaisilta, ja pitää informaatiota yhdenmukaisena, johdonmukaisena ja uskottavana.

[139] Muihin ulkoavaruuden rotuihin kuuluu mm. koldasilaiset, kts. http://www.galactic-server.com/rune/kold1.html ; Cygnus Alphalta tulleet, kts. Alex Collier, http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099i.html ; Altair Aquilalta tulleet, kts. Michael Wolf, http://www.swa-home.de/wolfdoc.htm

[140]   Kts. Michael Salla, “The Black Budget Report, An Investigation into the CIA’s ‘Black Budget’ and the Second Manhattan Project,” Scoop (30 January, 2004) http://www.scoop.co.nz/mason/stories/HL0401/S00151.htm

[141] Kuvaus globaaleista systeemisistä ongelmista, kts. Richard H. Robbins, Global Problems and the Culture of Capitalism, 2nd edition (Alyn and Bacon Publishing, 2001). Infoa verkossa: http://faculty.plattsburgh.edu/richard.robbins/legacy/default.htm

 

Artikkelin julkaissut exopolitics.net, kuvien kanssa tarrdaniel.com

Covidin ja Trumpin painostama vuosi tuotti ennätysmäärän UFO-havaintoja

Las Vegasista kun ajaa pohjoiseen tarpeeksi pitkään, huolestuttavan suoraa tietä Nevadan autiomaahan, lopulta löytää itsensä “Extraterrestrial Highwaylta”. Route 375 vie sinut niin lähelle Area 51:a kun siviilinä on mahdollista päästä.

Se on mielenkiintoinen ja erittäin amerikkalainen paradoksi, että samalla kun USA:n armeija haluaa sinun olevan tietämättä salaisesta tukikohdasta, toinen virallisuuden nurkka, Nevadan turistikeskus, on luottanut alienbrändäyksen avulla villeihin spekulaatioihin siitä mitä salaisuuksia lepääkään autiomaassa.

Tiemerkki, joka kertoo Extraterrestrial Highwayn virallisesti alkavan, on sellainen jonka odottaisi löytävän markan scifi-pokkarin kannesta. Tien ajaminen vie kohti Amerikan omituista, avaruusolentojen kitsch-alakulttuuria. Se tarkoittaa Nevadan peräkylille matkaamista, joka on ollut ufologien vaelluskohteena aina siitä lähtien kun 1980-luvun lopulla insinööri Bob Lazar väitti, että USA:n ilmavoimat olivat rekrynneet hänet takaisinmallintamaan avaruusolentojen alusta salaisessa tukikohdassa vuoren reunalla jossain päin Area 51:a.

“Populaatio: Ihmisiä, kyllä. Alieneita?” lukee kyltissä, joka toivottaa sinut tervetulleeksi Racheliin, pieneen tuulenpieksämään bungalowien ryppääseen 25 mailia Area 51:n pohjoispuolella. Päänähtävyys on  Little A’Le’Inn, tunkkainen majatalo, joka on hehkuttanut kaikkea lentävien lautasten ja pienten vihreiden miehien välillä pysyäkseen toiminnassa.

Majatalo on UFO-trendien mekka, paikka jossa oppii että ei ole oikeastaan mitään mihin ei voisi lyödä pientä vihreääm suurisilmäistä olentoa ja myydä sitä hintaan $9.99; majatalon keittiö ylpeilee alien-burgerilla. (Avaruusolentojen syöminen on huolestuttava teema: E.T. Fresh Jerkysta voi hakea kuivattua marsilaisen lihaa. ) Läheinen Alien Research Centren idea tieteellisestä tutkimuksesta on Alien-tequilan maistelu. Area 51:n toisella puolella Alien Cathouse -bordelli tarjoaa UFO-tarkkailijoille oman kolmannen asteen lähikontaktin.

USA:n puolustusministeriön “UFO”-kuva, julkaistu syyskuussa 2019

Mutta vaikka Nevadan piskuinen UFO-turismiteollisuus tuskin voisikaan olla sekavampaa, Amerikan ufologeilla on tällä hetkellä huippuhetki: 2020 oli nousuvuosi niille jotka ovat kiinnostuneet Maan ulkopuolisen elämän vierailuista luonamme. Pentagon julkisti kuvamateriaalia “tunnistamattomista lentävistä ilmiöistä”. Donald Trump kiusoitteli “kiinnostavilla” Roswellin, vuoden 1947 UFO-maahansyöksypaikan, yksityiskohdilla. Paikan, joka on saanut aikaan miljoonia teorioita avaruusolentojen aluksista. Presidentti lupasi paneutua “hyvin, vahvasti” UFO-asiaan. Floridan senaattori Marco Rubio, silloinen senaatin tiedustelukomitean puheenjohtaja, pyysi Pentagonia tuottamaan raportin aiheesta kaikkien nähtäville.

Kesän mittaan Pentagon käynnisti UAP-toimikunnan “standardoimaan keräämisen ja raportoinnin” tunnistamattomien lentävien esineiden havainnoista. Amerikan armeija sanoo, että kuvamateriaalia esineistä taivaalla löytyy, joita ei todellakaan osata selittää. Amerikan omaa etuaan vahtiva liberaalilehdistö ottaa UFOt yllättävän vakavasti, ja aiheesta vakavalla naamalla kirjoitetut jutut eivät ole kauhean epätavallisia New York Timesin kannessa.

UFOt mahdollisesti avaruusolentojen aluksina selittäviin kuuluu entisiä virkamiehiä, joilla on ollut erittäin korkea turvaluokitus. Barack Obaman CIA-päällikkö John Brennan tuoreeltaan sanoi, että tunnistamattomat lentävät esineet “ovat edelleen selittämättömiä ja saattavat, itse asiassa, olla jonkin tyyppinen ilmiö joka on seurausta jostain mitä me emme vielä ymmärrä, ja se saattaa olla jonkinlaista toimintaa jota jotkut saattaisivat kutsua toisenlaiseksi elämänmuodoksi”.

Eläköitynyt Nevadan senaattori Harry Reid tuoreeltaan toisti kantansa, että mahdollisuus sille että avaruusolennot ovat käyneet Maapallolla on jotain mikä meidän tulisi ottaa paljon vakavammin. Sitten on toisia huomattavan paljon enemmän vieraita väitteitä Israelin entiseltä puolustusministeriön avaruusjohtajalta, joka väitti joulukuisessa haastattelussa, että “galaktinen liitto” on saanut jo yhteyden ihmiskuntaan, kirjoittanut sopimuksen Yhdysvaltain hallituksen kanssa, mutta odottaa ilmoittamistaan saapumisestaan koska “ihmiskunta ei ole vielä valmis”.

Ipsoksen viime vuonna julkaistun gallupin mukaan 66 prosenttia amerikkalaisista uskoo elämään toisilla planeetoilla, 57% uskoo toisilla planeetoilla olevan älykästä elämää ja hieman vajaa puolet uskoo UFOjen olevan olemassa ja vierailleen Maapallolla:

https://www.ipsos.com/en-us/americans-believe-in-ufos-aliens

Doug Wilson on osa paljon pienempää vähemmistöä: ryhmää amerikkalaisia, jotka eivät vain usko että avaruusolentojen alukset ovat vierailleet Maapallolla vaan myös että hän on nähnyt sellaisen itse. Kun hän oli 19-vuotias, 1970-luvun lopulla, Wilson sanoo olleensa  poliisiviranomaisen kyydissä Missourin maaseudulla, kun hän kohtasi jotain omituista.  “Se oli arviolta 30 jalkaa läpimitaltaan, ehkä noin 12-15 jalkaa korkea ja ovaalin muotoinen”, hän sanoo minulle. “Meillä oli selvä näköhavainto siitä ja tarkkailimme sitä noin kahden minuutin ajan.” Hän sanoo, että seuraavien neljän vuosikymmenen ajan hän on nähnyt tarpeeksi ja tutkinut riittävästi dokumentteja ollakseen “vakuuttunut siitä että nämä asiat ovat varmasti tulossa luoksemme muualta”.

Wilsonilla on Mutual UFO Networkin (MUFON) päätutkijana ufologian yhteisön tuki. MUFON tutkii tuhansia UFO-raportteja vuosittain. Wilsonin mielestä Amerikka on tärkeän UFO-hetken keskellä:  “Alusta lähtien UFO-paljastus on ollut se trendisana alusta alkaen. Ihmiset haluavat tietää kun Amerikan hallitus aikoo paljastaa sen mitä he tietävät UFOista ja mahdollisesti Maan ulkopuolisesta elämästä. Fiilikseni on, että me olemme tulleet jo muutaman vuoden pehmeää paljastusta.”

Wilson tarkoittaa tällä, että UFOihin liittyvää informaatiota tiputellaan pikkuhiljaa eikä niinkään dramaattisesti kerralla, jolloin presidentti ilmoittaa suorana telkkarissa, että avaruusolennot ovat saapuneet.  “He jatkavat tämän tyyppisen informaation julkistamista pikkuhiljaa niin, että siitä tulee osa sosiologista ymmärrtystämme, ja yhteiskunta yksinkertaisesti asteittain tajuaa kaiken tämän olevan totta, että armeija käsittelee aihetta.”

Kirjassa Intimate Alien: The Hidden Story of the UFO, David J. Halperin, uskontotieteen emeritusprofessori University of North Carolinassa, Chapel Hillissa, sanoo: “UFOt ovat myytti — mutta myytit ovat todellisia.”

MUFONin olkamerkki

“UFOt eivät liity toisten planeettojen elämään mitenkään, eivätkä avaruusmatkailuun”, Halperin sanoo minulle. Teinivuosien UFO-hullu Halperin sanoo, “Se mihin ne liittyvät ovat me itse. Ne ovat meidän kaipauksiamme, omia pelkojamme, ja erityisesti suurin pelko kaikista on oman olemassaolomme lakkaaminen. Nämä ovat asioita joita me projisoimme taivaalle.”

Halperinin logiikalla ei ole yllättävää, että vuonna 2020 nähtiin ennätysmäärä UFOja Amerikassa. Alkuperäinen sodanjälkeinen piikki UFOissa liittyi ahdistukseen ydinsodan pelosta, joka pyyhkisi ihmiskunnan pois kokonaan. “2020 oli vuosi jolloin olemme kävimme läpi todellisen avaruusolentojen invaasion, C-O-V-I-D eikä U-F-O,” hän sanoo.

Trumpin presidenttiys oli myös osa tarinaa, Halperin spekuloi. Trumpin valinnasta eniten raivostuneet ja kaikkein vakuuttuneimmat, että hänen presidenttiytensä tarkoittaisi välitöntä katastrofia, alkoivat ottaa UFO-asian vakavammin. Tähän kuumotukseen voi lisätä myös laajentuvan kysymyksen mikä muu on mahdollista tapahtua jos Donald Trump kyetään valitsemaan presidentiksi? “Oli eräänlainen tunne siitä, että maailma on muuttunut surrealistiseksi”, sanoo Halperin.

Jos sellainen asia on olemassa kuin tieteellinen establishment, Avi Loeb on osa sitä. Israelilais-amerikkalainen astrofyysikko ja Harvardin professori ja Black Hole Initiativen vetäjä, Loeb on palvellut presidentin tiedeneuvonantajien joukossa. Ja hän on julkaissut kirjan, joka asettaa hänet tieteen valtavirran ulkopuolelle. Teoksessa Extraterrestrial hän esittää pintapuolisesti kummallisen väitteen: että aurinkokunnassa on käynyt kehittynyt avaruusolentojen teknologia kaukaisesta tähdestä.

Loebin teoria on vastaus arvoitukseen nimeltä Oumuamua, kappale joka on joko sikarin tai pannukakun muotoinen, joka kiisi universumin kolkkamme ohi 58,900 mailia tunnissa syyskuussa 2017. Tuohon aikaan se oli ensimmäinen tähtien välinen kappale, jonka tieteilijät ovat koskaan havainneet, eikä heillä ollut selitystä sen painovoimaa uhmaavalle kurssille. Loebin mielestä teoria siitä, että ‘Oumuamua on komeetta tai asteroidi ei pidä paikkaansa. Sherlock Holmesia sekä hänen lempilausettaan “kun eliminoit mahdottoman, mitä tahansa jääkin jäljelle, vaikka miten epätodennäköistä se olisikin, sen täytyy olla totuus” lainaten, Loebin mielestä avaruusolentojen sivilisaatio on kaikkein uskottavin selitys.

Tälle ei-asiantuntevalle lukijalle tuo jäi varsin kaukaahaetuksi teoriaksi. Loebin kollegat eivät ole olleet niin myötämielisiä, mutta hän esittää, että  ‘Oumuamuan mysteeri, ja vastaus hänen selitykseensä, on tapaustutkimus tieteen ylivarovaisuudesta: “Tieteellinen prosessi on jäänyt paikalleen monta kertaa vuosien varrella, koska ortodoksian perustaneet ja sitä pakottavat portinvartijat uskovat, että he tietävät kaikki vastaukset jo etukäteen.

“Monet tieteentekijät näkevät itsensä ulkopuolisina, osana eliitti-intelligentsiaa”, Loeb kirjoittaa. “Tietoisesti tai alitajuisest, he haluavat erottaa itsensä rahvaasta.”

Miksi, Loeb kysyy, multiversumia — idea siitä että universumeja on olemassa ääretön määrä samanaikaisesti — pidetään vakavana ja tärkeänä tieteellisenä tutkimusalana, kun taas selvästi jokin vähemmän kaukaahaettu halveksutaan? “ Maan ulkopuolisen elämän etsintä ei koskaan ole ollut muuta kuin oikku suurimmalle osalle tieteentekijöitä”, hän kirjoittaa. “Heille se on aihe, joka parhaimmillaankin herättää pintapuolista kiinnostusta, ja pahimmillaan suoraa pilkkaa.”

Loeb syyttää pieniä vihreitä miehiä:  “Sensationalisoidut kuvaukset avaruusolennoista ovat johtaneet populaariin ja tieteelliseen kulttuuriin, jossa on hyväksyttävää nauraen sivuuttaa monia vakavia keskusteluja Maan ulkopuolisesta elämästä, jopa silloinkin kun näyttö selvästi viittaa siihen, että aiheesta tulisi keskustella; todellakin, sellainen mistä meidän pitäisi puhua nyt enemmän kuin koskaan.”

Vaikka Loeb uskookin, että UFO-bongarit ja Area 51 -salaliittoteoreetikot ovat yrittäneet vastata kysymykseen siitä olemmeko me yksin universumissa ja tämä on antanut huonon maineen kaikelle, Halperin vähättelee asiaa vähemmän. “Tavallaan pidän itseäni ufologina”, hän sanoo, “ja mielestäni me olemme yhtä vakavissamme kuin hänkin on. Me vain katsomme eri suuntiin.”

Andrew Siemion, tutkimusjohtaja kalifornialaisessa SETI-instituutissa, eräs johtavia valtavirran organisaatioita Maan ulkopuolisen elämän tutkimuksessa, ilmaisee myös sympatiansa UFO-bongareille, sanoen minulle: “Astronomeina ja insinööreinä me lähestymme tätä käyttäen modernin tieteen valideja työkaluja, mutta jollain tavoin se on yhtä validia lukea hyvää fiktiokirjaa ja spekuloida. Se on uskomattoman kiinnostava kysyymys, ja sellainen jota monet pohtivat eri tavoin.”

Harvardin professori Avi Loeb observatoriossaan, Cambridgessa, Massachusettsissa

Siemionin fokus on todisteiden etsiminen avaruusolentojen kommunikaatioteknologiasta osana Breakthrough Listen -projektia. Tällä hetkellä he tutkivat radioaaltoemissioita, jotka näyttävät tulleen Proxima Centaurin suunnalta, meitä lähimmästä tähdestä. Hän on hiljaa tutkimuksesta ja hän ja hänen kollegansa julkaisevat tutkimustuloksensa piakkoin. Mutta hän sanoo, että me olemme eräänlaisen Maan ulkopuolisen elämän etsinnän “renessanssin” keskellä.

Siemion ja Loeb molemmat arvostavat sitä miten paljon on vielä löytämättä. Extraterrestrialissa Loeb kirjoittaa, “tiede sen ytimessään vaatii nöyryyttä”. Pandemia on tuonut uudenlaisen tieteen arvostuksen Amerikan politiikkaan, mutta liian usein se esitetään staattisena, kaikkien hyväksymänä faktojen joukkona. Loebin selitystä ‘Oumuamuasta ei ole pakko uskoa tunnustaakseen sen miten paljon me emme vielä tiedä ja arvostaakseen tarvetta sekopäisille teorioille.

Kyse ei ole pelkästä tieteestä. Politiikka on yhä useammin kahden leirin kiistelyä heidän absoluuttisista kannoistaan koskien tiettyjä faktoja. Epäilystä ei katsella hyvällä ja portinvartijat maanisesti vaahtoavat rajasta totuuden ja “disinformaation” välillä.

Little A’Le’Innissa mies baaritiskin takana uskoutuu minulle: “Henkilökohtaisesti en ole alienjuttuihin päin”, hän sanoo. “Mutta täällä tapaa parhaat ihmiset”.  Baarissa istuva entinen kaivostyöläinen  on myös skeptikko. Useimmilla UFO-havainnoilla on varsin arkipäiväinen selitys, hän kertoo minulle hänen keskittyessään alien-burgeriinsa. ET-paitoja valikoivia asiakkaita katsellessa, ja seuratessa kun he tilaavat avaruusolentoviinaa, saattaa helposti unohtua kaikki mikä vähänkään liittyy tähän omituiseen Amerikan kitsch-puoleen. Kun astuu ulos, katsoo taivaalle aina vain laajenevaan universumiin kirkkaan yön aikaan Nevadan autiomaassa, sitä tulee pohtineeksi: olemmeko me yksin?

 

Artikkelin julkaissut The Critic

Mitä jos avaruusolennot ovat tulevaisuuden ihmisiä?

Mitä jos saisit tietää, että sinulla on pitkään kauan kadoksissa ollut sukulainen? Ja mitä jos tuo pitkään kauan kadoksissa ollut sukulainen olisi eri planeetalta galaksistamme?

Ja mitä jos tämä kaukainen planeetta olisi koti miljardeille ihmisille, aivan kuten Maapallo?

Mutta nämä ”ihmiset” eivät näytä mitenkään meiltä. Koska ne ovat tulevaisuudesta. Voisivatko avaruusolennot olla ihmisten tulevaisuuden versioita? Miten paljon edellä meitä he olisivat?

Miten paljon he olisivat kehittyneet? Voisimmeko me ymmärtää toisiamme? Mitä tulevaisuuden ihmisten tapaaminen tarkoittaisi Maapallon ihmiskunnalle? Entäpä sen sijaan, että ”avaruusolennot” olisivat Maan ulkopuolelta, he olisivatkin vain ihmisiä, jotka matkaavat ajassa taaksepäin tulevaisuudesta tutkimaan oman lajinsa alkuperää?

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Robert Bigelow: Alieneita ”suoraan ihmisten nenän edessä”

MYSTERY WIRE — Avaruusyrittäjä Robert Bigelow nostatti kulmakarvoja antamalla provokatiivisen kommentin CBS Newsin 60 Minutes -ohjelmassa marraskuussa 2017.

Bigelow sanoi kirjeenvaihtaja Lara Loganille, että avaruusolennot ovat jo täällä Maapallolla, “suoraan ihmisten nenän edessä”.

Ohjelman julkaisun jälkeen UFOista kiinnostuneet ihmiset ympäri maailman ovat ihmetelleet mitä Bigelow tarkoitti lausunnollaan.

Istuimme Bigelowin kanssa alas ja kysyimme häneltä.

Artikkelin julkaissut Mystery Wire

Isopäiset avaruusolennot laskeutuivat Ranskaan

Richard ja Tracey Dolan puhuvat uskomattomasta UFOn laskeutumisesta Valensoleen, Ranskaan vuonna 1965, jonka Ranskan vastarintataistelija Maurice Masse todisti omin silmin. Huikeaan tapaukseen kuuluu näköhavainto kahdesta lyhyestä, suuripäisestä avaruusolennosta.

Ranskan Valensolen kylän lähellä maanviljelijä Maurice Masse poltti tupakkaa juuri ennen töihin käymistään kello 5:45 aamulla heinäkuun 1. päviänä 1965, kun kappale ilmaantui taivaalta ja laskeutui laventelipellolle 60 metrin päähän.

Ärsyyntyneenä ja olettaen helikopterin laskeutuneen hänen tiluksilleen luvatta, hän käveli sitä kohti. Kuitenkin pian hän näki, että kyseessä ei ollut helikopteri vaan ovaalin muotoinen rakenne, joka lepäsi neljällä jalalla. Sen edessä seisoi kaksi hahmoa, juuri ja juuri metrin pituisia, pukeutuneena tiukkoihin, harmaanvihreisiin vaatteisiin.

Niiden päät olivat ylisuuret ja poskipäät terävät, niiden silmät olivat suuret ja vinot, ja ne pitivät ”murisevaa” ääntä.

Yhden olennoista raportoitiin osoittaneen kynänkaltaisen laitteen Massea kohti, ja halvaannuttaneen hänet paikoilleen. Hahmot menivät UFOon ja lensivät pois, ja silminnäkijältä kesti 20 minuuttia saada liikuntakykynsä takaisin.

Kappale jätti syvän reiäan ja kostean alueen, joka pian kovettui kuin betoni. Kasvit ympärillä kuihtuivat, ja analyysi löysi suuremman määrän kalsiumia laskeutumisalueelta kuin muualta ympäristöstä.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Entinen CIA-johtaja: selittämättömät ilmiöt ’voivat… olla toisenlainen elämänmuoto’

Kukaan ei voi sanoa varmaksi mitä UFOt oikeasti ovat, mutta entinen CIA-johtaja sanoi, että viimeaikaiset selittämättömät ilmiöt ”voivat… olla toisenlainen elämänmuoto”.

Amerikkalaisen ekonomistin Tyler Cowenin podcastissa vieraillessaan John Brennan sanoi, että hän ei tiennyt mikä ilmiö oli tasan tarkkaan, ”Se on hiukan yliolkaista ja pöyhkeää meidän uskoa, että koko muussa universumissa ei ole mitään muuta elämää.”

”… Mielestäni osa näistä ilmiöistä, joita me tulemme näkemään, pysyy selittämättöminä ja saattaa, itse asiassa, olla jonkinlainen ilmiö joka on seurausta jostain mitä me emme vielä ymmärrä ja johon saattaa liittyä jonkinlaista toimintaa, joka saattaa olla toisenlainen elämänmuoto”, Brennan sanoi podcastissa.

Nick Pope, entinen UFO-tutkija Britannian puolustusministeriölle, sanoi Brennanin kommenttien olevan ”kiintoisia”, ottaen huomioon hänen entisen asemansa.

”Kun kuulin haastattelusta ensi kertaa, ajattelin että hän pelaisi varman päälle, ja hänen mainintansa sääilmiöistä vahvisti tuota mielikuvaa”, Pope kertoi Fox Newsille sähköpostilla. ”Mutta sitten hän alkoi spekuloida jostain jonka ihmiset ’saattaisivat sanoa olevan toisenlainen elämänmuoto’ ja se oli epätavallista. Vaikka se on voinut olla lipsahdus ja tahatonta, minusta oli kiintoisaa kuulla hänen puhuvan sekä USA:n laivaston UFO-havainnoista että ’ilmiöistä joita me tulemme näkemään’, ikäänkuin hän puhuisi tulevaisuuden tapahtumista.”

Brennan, CIA:n entinen johtaja Obaman aikaan maaliskuusta 2013 tammikuuhun 2017, puhui myös kolmesta ”tunnistamattomien ilmailmiöiden” videosta, jotka Pentagon virallisesti julkisti huhtikuussa.

”Olen nähnyt nuo laivaston pilottien videot, ja minun pitää kertoa teille, että ne nostattavat kovasti kulmakarvoja kun niitä katsoo”, Brennan selitti. ”On varmistettava, että on niin paljon dataa kuin mahdollista näköhavaintoina sekä teknisenä sensoridatana.”

Viitatut videot, jotka tunnetaan nimillä ”FLIR1,” ”Gimbal” ja ”GoFast”, olivat aiemmin laivaston pilottien kuvaamia, ja kuvamateriaali on kiertänyt julkisuudessa jo vuosia.

New York Times julkisti ne alunperin To The Stars Academy of Arts & Sciencen materiaaleista, joita Blink-182:n perustaja Tom DeLonge vetää. Videoiden tultua julki DeLonge sanoi, ”UFOt ovat todellisia” twiitissä, jonka hän on sittemmin poistanut.

Heinäkuussa New York Times raportoi, että pieni ryhmä hallituksen viranomaisia, mukaanlukien Harry Reid, sekä tieteentekijöitä uskoi, että ”tuntematonta alkuperää” olevat kappaleet ovat törmänneet Maapallolle, ja ne on sittemmin noudettu talteen. Julkaisussa lainattiin Eric W. Davisia, astrofyysikkoa joka on työskennellyt alihankkijana ja konsulttina Pentagonin UFO-ohjelmassa.

Davis, joka nyt työskentelee puolustusalihankkija Aerospace Corporationille, sanoi pitäneensä briiffauksen selittämättömien kappaleiden noudosta senaatin asevoimakomitealle ja senaatin tiedustelukomitealle lokakuun 21. ja 23. päivinä 2019.

Elokuussa  Pentagon loi toimikunnan tutkimaan UFOja, eli UAP:a, sen jälkeen kun USA:n armeija oli havainnut useita selittämättömiä tapahtumia.

 

Artikkelin julkaissut Fox News

Elon Musk: Avaruusolennot rakensivat pyramidit

Tweetin päivämäärä: heinäkuun 31, 2020
Twiittaaja: Elon Musk
Lähde: https://twitter.com/elonmusk/status/1289051795763769345

Elon Musk ilmaantui Twitteriin ja töksäytti suoraan: ”Avaruusolennot rakensivat pyramidit, ilmiselvästi.” Twiitti sai lyhyessä ajassa puolimiljoonaa tykkäystä ja 93 tuhatta

Minun täytyy sanoa, että hän on tottakai oikeassa. Egyptin Gizassa on kolme jättiläismäistä pyramidia, lähes koskemattomia ja arviolta yli 5000 vuotta sitten rakennettuja.

Se on helppo vastaus johon päätyä, koska se on looginen. Jopa nykyajan mittapuulla, kehittyneellä teknologialla ja keksinnöillämme, Giza on liian köyhä jotta sillä olisi varaa sellaiseen laitteistoon jota tarvitaan luomaan suuri pyramidi, puhumattakaan niistä rahoista mitä työntekijöille pitää maksaa vuosien työstä jota ilmiselvästikin on tarvittu. Selitän seuraavaksi seitsemän seikkaa miksi tämä osoittaa avaruusolentojen rakentaneen pyramidit.

  1. Kivet painavat 2 tonnista 50 tonniin, eivätkä egyptiläiset olleet keksineet pyörää. Heidän veneensä eivät kyenneet kantamaan sellaisia painolasteja Niilin joen yli. Mutta avaruusolennot kykenevät.
  2. Kolme pyramidia rakennettiin suoraan magneettista pohjoista kohti. Kompassia ei oltu vielä keksitty, joten tämä olisi ollut mahdotonta. Mutta avaruusolennot kykenevät siihen.
  3. Gizan kolme pyramidia ovat monimutkaisesti suunnattu tasan tarkkaan Orionin tähtikuvion vyön kolmea tähteä vasten. Tuhansia vuosia sitten astronomian tiede ei ollut sellaisella tasolla että tähän olisi kyetty, mutta avaruusolennot kykenivät kyllä.
  4. Suuren pyramidin kehä, kun se jaetaan kaksi kertaa sen korkeudella, antaa luvun joka on tarkalleen yhtä suuri kuin pii, joka vastaa sitä 15. desimaalin tarkkuudella. Avaruusolennot kykenevät tähän.
  5. Seinäkaiverruksissa on hieroglyfejä Seti I:n temppelissä Abydoksessa, jotka muistuttavat helikopteria. Samalla seinällä on myös kaiverruksia modernin ajan aluksista. Hieroglyfikaiverruksiin kuuluu myös sukellusvene ja avaruusalus. Avaruusolennot ennustaisivat tulevaisuuden, sillä ne ovat nähneet sellaisen evoluution muissa maailmoissa.
  6. Rakennuksen rakentaminen jopa 50-tonnisista palkeista hiekan päälle niin, ettei se vajoa maahan 5000 tuhannen vuoden aikana on mahdotonta ihmisille, jopa nykypäivän ihmisille. Mutta avaruusolennot kykenevät siihen.
  7. Gizan Suuren pyramidin leveyspiiri 29.9792458°N sopii täydellisesti valonnopeuteen, joka on 299,792,458 metriä sekunnissa.

Jos kukaan tiedemies väittää, että egyptiläisillä olisi kyky rakentaa Suuri pyramidi nykypäivänä, minä sanon että heidän pitäisi osoittaa se todeksi. Heillä ei ole kykyä, ykseyttä, rahoitusta, laitteistoa tai insinöörintaitoja rakentaa sellainen huikea rakennus nykyään. Egyptiläiset kyllä kykenevät suuriin puheisiin, mutta he eivät kykene suuriin tekoihin. Kukaan muukaan ihminen ei kykene sellaisiin.

Scott C. Waring, Taiwan

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Avaruusolennot keskuudessamme

Vol 1:4 (lokakuu 2006): 284-300. ISSN 1938-1719

Michael E. Salla, PhD

Johdanto

Useista riippumattomista lähteistä on saatu hämmästyttäviä todisteita siitä, että ‘ihmiseltä näyttävät’ vierailijat Maan ulkopuolelta ovat jo integroituneet ja eläneet suurimmissa asutuskeskittymissä, ja tämän tietävät useat valtioiden virastot ja armeijan osastot. Liuta erittäin salaisia valtiondokumentteja ja armeijan ohjelmia antaa tälle ilmiölle uskottavuutta, kuten monet sisäpiiriläiset ovat paljastaneet. Komentajamajuri Robert Dean, esimerkiksi, väittää, että huippusalainen hänen omin silmin näkemä NATOn dokumentti vuodelta 1964 kuvaa miten korkea poliittinen ja sotilaallinen johto on kokenut vierailuja ja olleet tekemisissä ‘ihmisiltä näyttävien’ avaruusolentojen kanssa, jotka helposti sulautuvat ihmisyhteiskuntaan. Se mikä todella huoletti NATO-johtajia, Deanin mukaan, oli että avaruusolennot saattavat käyskennellä keskeisten poliittisten ja sotilaallisten instituutioiden käytävillä. Sisäpiirin todistusten lisäksi useat yksityishenkilöt ovat väittäneet kohdanneensa avaruusolentoja, jotka esiintyivät tavallisina kansalaisina monissa planeettamme suurkaupungeissa.

George Adamski oli ensimmäinen, joka kirjoitti ihmispopulaation keskuudessa elävistä avaruusolennoista. Toisessa tietokirjassaan Inside the Flying Saucers, joka kuvaa avaruusolentokontaktikokemuksia, Adamski käsittelee sitä miten ihmisiltä näyttävillä avaruusolennoilla on läsnäolo ihmispopulaatiossa. He ilmeisesti näyttävät niin paljon meiltä, että he kykenivät hankkimaan töitä, elämään naapurustossa, ajamaan autoa ja he sulautuivat muihin ihmisiin helposti. Adamski kirjoitti siitä, miten he ottivat häneen yhteyden pitääkseen tapaamisia jotka johtivat hänen kuuluisiin lentoihinsa avaruusolentojen aluksilla. Vaikka Adamskin kontaktikokemuksista ja hänen uskottavuudestaan käytävä debatti edelleen jatkuu, Adamskin UFO-havainnot ja kontaktit avaruusolentoihin saivat tukea huomattavalta määrältä silminnäkijöitä, valokuvia ja elokuvia, joista useat riippumattomat tutkijat ovat sanoneet niiden olevan aitoja. [1]

Adamskin todistus tarjoaa tärkeitä näkökulmia siihen miten avaruusolennot voivat elää incognito ihmispopulaatiossa. Sen jälkeen kun olen käsitellyt Adamskin tapausta ja sen tärkeimpiä todisteita, käsittelen toisia kontaktihenkilöitä, jotka ovat samalla tavalla väittäneet kohdanneensa tavallaisen kansalaisen tapaan käyttäytyviä avaruusolentoja. Lopuksi tarkastelen useita tietovuotajia, jotka väittävät todistaneensa dokumentteja ja tapahtumia mitkä vahvistavat virallisen valtion tiedon siitä, että avaruusolennot elävät tavallisten kansalaisten keskuudessa.

Kontaktihenkilöiden todistuksia avaruusolennoista keskuudessamme

Adamskin kuuluisalla Desert Center -tapaamisella avaruusolennon kanssa, joka astui esiin ‘partioaluksesta’ marraskuun 20. päivänä 1952, on kuusi silminnäkijää, jotka kirjoittivat kirjallisen vahvistuksen Adamskin kertomukselle tapahtumista hänen sen jälkeen ilmestyneessä kirjassaan The Flying Saucers have Landed (1953). Itse asiassa neljä silminnäkijää välittömästi raportoi sen mitä oli tapahtunut lähimmälle sanomalehdelle, Phoenix Gazettelle, joka julkaisi jutun marraskuun 24. päivänä valokuvien ja piirrosten kera. Desert Centerin kohtaaminen oli Adamskin niiden avaruusolentojen tapaamista koskevien väitteiden joukossa, jotka UFO-tutkija Timothy Goodin mukaan olivat “tarkkaan raportoitu” ja “järkeviä ja varmistettavia”. [2] Ottaen huomioon selvät tukevat todisteet Adamskin ensimmäiselle tapaamiselle partioaluksessa matkanneen avaruusolennon kanssa, kannattaa tarkastella lähemmin hänen väitteitään sen jälkeen tapahtuneista tapaamisista Maassa asuvien avaruusolentojen kanssa.

Ensimmäisessä kirjan Inside the Flying Saucers kappaleessa Adamski käy uudelleen läpi tapaamisensa kahden avaruusolennon kanssa hänen istuessaan Los Angeles Hotellin aulassa helmikuun 18. päivä 1953.

Katsoin rannekelloani ja näin sen osoittavan puoli yksitoista. Illan myöhäisyys, kun mitään merkittävää ei ollut tapahtunut, lähetti lävitseni pettymyksen aallon. Ja juuri sillä masennuksen hetkellä kaksi miestä lähestyi, joista toinen kutsui minua nimeltä. Molemmat olivat minulle täysin vieraita, mutta heidän lähestymisessään ei ollut epäröintiä, eikä mikään heidän ulkomuodossaan kertonut heidän olevan muuta kuin nuoria keskivertoliikemiehiä… Huomasin molempien miesten kehon suhteet tasapainoisiksi. Yksi oli hieman yli kuusi jalkaa pitkä ja hän näytti olevan iältään kolmissakymmenissä. Hänen ihonsa oli punakka, silmänsä tummanruskeat, sellaisella kimalluksella joka viittaa suureen nautintoon elämästä. Hänen katseensa oli poikkeuksellisen läpitunkeva. Hänen mustat hiuksensa aaltoilivat ja ne oli leikattu tyylimme mukaan. Hänellä oli tummanruskea liikepuku, mutta ei hattua. Lyhyempi mies näytti nuoremmalta ja arvioin hänen korkeutensa olevan noin viisi jalkaa, yhdeksän tuumaa. Hänellä oli pyöreät poikamaiset kasvot, vaalea ihonväri ja harmaansiniset silmät. Hänen hiuksensa, myös aaltoilevat ja tyylimme mukaiset, olivat hiekkaväriä. Hän oli pukeutunut harmaaseen pukuun eikä hänelläkään ollut hattua. Hän hymyili, kun hän kutsui minua nimeltä. Kun tunnustin tervehdyksen, puhuja ojensi kättään ja kun se kosketti omaani, suuri ilo täytti minut. Signaali oli sama, jonka oli antanut mies, jonka olin tavannut autiomaassa tuona ikimuistoisena päivänä 20. marraskuuta 1952. (Kuvailtu kirjassa Flying Saucers Have Landed.) [3]

Merkittävää Adamskin kuvaukselle on se miten kaksi avaruusolentoa voivat esittää liikemiehiä. Läpitunkevan katseen lisäksi mikään heidän ulkomuodossaan ei vaikuttanut epätavalliselta. Adamski jatkaa selittämällä miten hän lähti heidän mukaansa heidän autoonsa kulkeakseen kaukaiseen erämaapaikkaan:

Yhdessä lähdimme aulasta, minä heidän keskellään kävellen. Noin korttelin päässä pohjoiseen hotellista he kääntyivät parkkipaikalle, jossa heillä oli auto odottamassa. He eivät sanoneet mitään tänä lyhyenä aikana, ja kuitenkin sisäisesti tiesin, että nämä miehet olivat todellisia ystäviä. En tuntenut pakkoa kysyä minne he aikoivat viedä minut, eikä se näyttänyt omituiselta että he eivät tarjonneet mitään informaatiota. Apupoika toi auton, ja nuorempi mies sujahti kuskin paikalle, viitaten minua hänen viereensä istumaan. Toinen istui myös etupenkille meidän kanssamme. Auto oli neliovinen musta Pontiac sedan. Mies, joka oli ottanut kuskin paikan näytti tietävän tasan tarkkaan minne hän oli ajamassa, ja hän ajoi osaavasti. En ole tietoinen kaikista uusista valtateistä, jotka Los Angelesista vievät pois, joten minulla ei ollut ideaa minne suuntaan olimme menossa. Me ajoimme hiljaisuudessa ja pysyin täysin tyytyväisenä odottaessani kanssamatkustajiani identifioimaan itsensä ja selittämään syyn tapaamiselleni. [4]

Tässä merkittävää on, että kahdella avaruusolennolla oli auto hallussaan ja he tiesivät miten navigoida juuri valmistuneilla Los Angelesin valtateillä. Tämä ei ole mitenkään helppoa ja viittaa siihen, että avaruusolennot olivat käyttäneet aikaa opetellakseen liikennessäännöt ja sen miten navigoida Los Angelesissa. Seuraava kappale on varsin häikäisevää Adamskin paljastamaa informaatiota:

Valot ja asunnot hälvenivät meidän poistuessamme kaupungin ulkopuolelle. Pidempi mies puhui ensimmäistä kertaa ja hän sanoi, “Olet ollut erittäin kärsivällinen. Me tiedämme miten paljon sinä pohdit sitä keitä me olemme ja minne me viemme sinua.” Tunnustin, että tottakai olen pohtinut, mutta lisäsin vielä että olin täysin tyytyväinen odottamaan tätä informaatiota kunnes he sen valitsivat minulle antaa. Puhuja hymyili ja viittasi kuskiin. “Hän on planeetalta jota te kutsutte nimellä Mars. Minä olen planeetalta jota te kutsutte nimellä Saturnus.” Hänen äänensä oli pehmeä ja englantinsa täydellistä. Huomasin, että nuorempi mies myös puhui pehmeästi, vaikka hänen äänensä oli hieman korkeampi. Aloin pohtia miten ja missä he olivat oppineet puhumaan kieltämme niin hyvin. [5]

Adamskin havainnossa tässä on kiinnostavaa, että kaksi avaruusolentoa kykenivät puhumaan englantia niin hyvin ilman mitään viitettä aksentista. Seuraava kappale on todella huikea sen paljastaessa sen laajuuden, jolla avaruusolennot todella ovat sulautuneet tavalliseen ihmispopulaatioon.

Ajatuksen lipuessa mielessäni, he tunnistivat sen välittömästi. Marsilainen puhui nyt ensimmäistä kertaa hotellitapaamisemme jälkeen. “Me olemme teidän termein ‘Kontaktihenkilöitä.’ Me elämme ja teemme työtä täällä, koska, kuten tiedätte, on Maassa on tarpeen tienata rahaa jolla ostaa ruokaa, vaatteita ja monia muita asioita joita ihmisillä pitää olla. Me olemme eläneet planeetallanne nyt useita vuosia. Aluksi meillä oli pieni aksentti. Mutta se on voitettu ja, kuten näet, meitä ei tunnisteta muiksi kuin Maan ihmisiksi. Työssämme ja vapaa-ajallamme me tapaamme ihmisiänne täällä Maassa, emmekä koskaan kerro salaisuutta että me olemme muiden planeettojen asukkeja. Se voisi olla vaarallista, kuten hyvin tiedät. Me ymmärrämme teitä ihmisiä paremmin kuin suurin osa teistä tuntee itsensä ja voimme helposti nähdä ne syyt niihin moniin epäonnisiin olosuhteisiin, jotka teitä ympäröivät.“ [6]

Tämä kappale on mitä merkittävin, sillä se kuvaa sen miten avaruusolennot ovat asuneet Maassa jo vuosia, opiskellen kieltämme, hankkien duuneja ja sekoittuen ihmispopulaatioon. Lisäksi vaikuttaa siltä, että ihmisten keskuudessa elävät avaruusolennot saattavat työskennellä pareittain, eräänlaisessa työparijärjestelmässä joka olisi järkeenkäypää turvallisuuden ja kotimaailmaan lähetettävän kommunikaation mielessä jos koskaan sattuisi hätätila. Jos Adamski on muistoissaan tarkka ja avaruusolennot kertovat totuuden, silloin vaikuttaisi siltä että avaruusolentoja voisi olla merkittävä määrä, jotka elävät salaa normaalin populaation keskuudessa planeetan suurimmissa kaupungeissa. Toisia kontaktitapauksia ja tietovuotajien todistuksia tarkasteltaessa todellakin vaikuttaa siltä niinkuin asia olisi näin.

Adamski ei ollut ainoa kontaktihenkilöistä, joka väitti että avaruusolennot sulautuvat ihmispopulaatioon. Howard Menger myös väitti, että avaruusolennot ovat ottaneet häneen yhteyden ja esiintyneet tavallisina ihmisinä kun hän kouluttautui avaruusveljiemme edustajaksi. Eräässä tapauksessa avaruusolento esitti kiinteistövälittäjää ja pyysi Mengeriä mukaansa avaruusolentojen autoon, jossa hänet vietiin uuteen kontaktipaikkaan kohtaamaan tiettyinä aikoina avaruusolentojen aluksia. Menger kuvaa tapausta seuraavasti:

Syksyllä 1947 nuori mies, komeasti syysvaatteisiin puettu, astui liikkeeseen. Vaikka hän sanoi olevansa kiinteistövälittäjä, hänessä oli jotakin outoa. Ja hän ei käyttäytynyt kuin muut ekstrovertit, toisia selkään taputtelevat kiinteistövälittäjät joita tunsin… Hän kertoi minulle, että hän ajatteli laittaa joitain “Myytävänä”-kylttejä Pleasant Grove -nimisen paikan lähettyville, noin kahdeksan mailia kaupasta, ja haluaisi jotain neuvoja…. Suostuin lähtemään hänen matkaansa. Hän ei esitellyt minua nuorelle neidolle joka odotti autossa… Puolimatkassa keskustelu lakkasi ja tuli hiljaisuus. Erittäin yhtäkkisesti mies vaihtoi aihetta. “Howard, me tiedämme että pidät yhteytesi veljiimme salassa niinkuin sinulle on annettu ohjeeksi.” En tiennyt pitäisikö minun esittää yllättynyttä vaiko ei sillä olin havainnut jotain omituista heti alusta lähtien…. “Ai, te OLETTE…” ja minä naurahdin. Hän yksinkertaisesti otti leveän hymyn ja ajoi muutaman sata metriä sanomatta sanaakaan. ”Katsos, Howard, minulle on opetettu paljon kiinteistöistä, mutta ei paljoakaan näyttelemisestä.” [7]

Mengerin Maan ulkopuoliset ystävät kuvasivat salaisen sijainnin jossa he myöhemmin tapaisivat avaruusolentojen aluksia ennaltamäärättyinä aikoina. Mengerin kontaktikokemukset ja UFO-havainnot saavat tukea riippumattomilta silminnäkijöiltä, valokuvista, filmeistä ja jopa väitetystä Kuussa kasvatetun perunan tieteellisestä analyysista. Timothy Good teki läpikotaisen tutkimuksen Mengeristä ja tuli tulokseen, että jotkut hänen avaruusolentokontaktikokemuksensa ja valokuvat/filmit olivat aitoja. [8]

Se tapa jolla Mengeriin saatiin yhteys vuonna 1947 on se mikä herättää meidät avaruusolentojen sulautumiseen ihmispopulaatioon. Avaruusolennot olivat oppineet kiinteistönvälitystä, ajoivat tavallisia autija, ja heidän mukanaan oli nainen. Molemmat avaruusolennot olivat ottaneet kiinteistönvälittäjän identiteetin ja sillä tavoin voisivat välttää paljastumasta, samalla kun he oppivat ihmisyhteiskunnasta. Jälleen kerran, kuten myös Adamskin tapauksen kaksi avaruusolentoa, he työskentelivät pareittain mikä viittaa työparijärjestelmään.

Eräässä Howard Mengerin ‘kokouksista’ hänen kotonaan huhtikuussa 1957 kolme vierailijaa Venukselta väitetään valokuvatun. Useat valokuvista annettiin tri. Frank Strangesille, joka näytti valokuvia hänen UFO-luennoillaan. Eräällä näistä luennoista joulukuussa 1959 tri. Stranges väitti, että Pentagonin viranomainen oli lähestynyt häntä, joka tarjosi hänelle mahdollisuutta tavata erään näistä venuslaisista. Tri. Stranges sitten kuvaa yksityiskohtaisesti turvajärjestelyjä, jotka hänen oli läpikäytävä, sekä hänen tämän jälkeistä tapaamistaan Valiant Thorin kanssa Pentagonissa 30 minuutin ajan. Thor oli ilmeisesti USA:n hallituksen vieras kolmen vuoden ajan, ja hän toistuvasti tapasi ylempiä virkamiehiä, mm. presidentti Eisenhowerin ja varapresidentti Nixonin. Tri. Stranges väittää, että hänelle sanottiin ettei hän saa koskaan paljastaa mitä tapahtui. Hän kuitenkin tästä huolimatta kirjoitti kirjan avaruusolentokohtaamisistaan, Stranger at the Pentagon (1967). Hänen kirjassaan sekä tämän jälkeisissä haastatteluissaan hän kuvaa maailmanrauhan ja henkisyyden viestiä, jonka Thor heille ja amerikkalaisille viranomaisille välitti.

Arvattavasti Strangesin väitteitä pilkattiin laajalti UFO-tutkijoiden keskuudessa hänen todisteiden puutteestaan että sellainen tapaaminen olisi koskaan pidetty. Kuitenkin tri. Strangesin tausta poliisivoimissa, hänen koulutuksensa sekä hänen nimekkyytensä evankelisena teologina kaikki viittaavat henkilöön, jonka nuhteeton suoraselkäisyys ei antaisi myöden kehitellä päästään tällaista kusetusta. Jos tri. Strangesin kredenssit ja rehellisyys hyväksytään, silloin vaikuttaa siltä kuin Pentagonilla olisi ollut vierailija Venukselta kolmen vuoden ajan, jonka väitetään tavanneen korkeampia viranomaisia ja joka kykeni matkaamaan UFO-tapaamisiin kuten Mengerin oma. Voidaan todeta, että Valiant Thor (ja hänen kumppaninsa) kykenivät olemaan yhteydessä laajalti eri yksityisiin kansalaisiin tämän kolmen vuoden täälläolonsa aikana, tiedustelupalvelut valvoivat näitä interaktioita tarkkaan, ja henkilöitä patistettiin vannomaan salaisuuden puolesta.

Toinen kontaktihenkilö, joka on väittänyt tavanneensa avaruusolentoja, jotka esiintyvät tavallisina siviileinä, liittyy Mexicon yliopistion lääketieteellisen professoriin joka oli myös samalla Meksikon atomienergiakomission ylempi jäsen. Professori käytti pseudonyymiä ‘Prof Hernandez’ ja työskenteli meksikolaisen journalistin, Zitha Rodriguezin, kanssa kertoakseen hänen uskomattoman tarinansa. [9] Hän puhui siitä miten erittäin houkuttelevan näköinen avaruusolentonaaras, Elyense (professori kutsui häntä nimellä ‘Lya’), Andromedan tähtikuviosta esiintyi opiskelijana ja vieraili hänen luennoillaan useaan otteeseen vuosina 1972-1974. Tajutessaan että hän ei ollutkaan yksi tämän oppilaista, hän lopulta kohtasi tämän ja kysyi miksi hän tulee luennoille. Usean keskustelun jälkeen, joissa hän näytti omaavan uskomattomat tiedot fysiikasta sekä paranormaaleista kyvyistä, Hernandez lopulta sai kuulla Lyalta että hän on toisesta maailmasta. Vuonna 1975 tapahtuneiden lisätapaamisten jälkeen Lya sai puhuttua hänet mukaan toiseksi pilotiksi hänen avaruusalukselleen. Tämä on se miten Hernandez kuvaa tapausta 22. huhtikuuta 1975 hänen päiväkirjassaan:

Olin osallistunut konferenssiin anestesian tehokkaiden neutralisoijien aiheesta. Tuona iltapäivänä tunsin oloni erityisen väsyneeksi…. Kävellessäni parkkipaikalle, hätäisesti kuvittelin että Lya odotti minua autossa… “Hei”, hän sanoi tervehtien… “Oletko kiireinen?” “En, haluan vain levätä”, sanoin. “Haluaisitko tulla toiseksi pilotikseni?” … “Tänään on ollut erityisen raskas päivä… voisiko joku toinen päivä?” kysyin melkein anoen. “Se on tärkeää, en voi taata että sinulla on toista tällaista tilaisuutta….” “Olkoon….” sanoin lukitessani oven, “jos se ei ole liian kaukana, niin hyväksyn….” [10]

Tässä kohtaa Hernandez ajoi autonsa etäiseen paikkaan, jonka Lya osoitti. Sitten hän kuvaa sen miten he astuivat Lyan alukseen ja lähtivät Maan ilmakehästä.

Pyöreä kappale, enemmän tai vähemmän kolme metriä läpimitaltaan, oli edessämme. Lya otti metallisen laitteen joak oli kuin pieni tupakkarasia ja painoi nappia. Sillä hetkellä aluksen ovi avautui alapuolella, ja hän meni sisälle pienistä tikkaista… Hän kosketti pientä kahvaa jossa oli nappeja ja painoi yhtä. Alus nousi hiljalleen ilmaan…. Maapallo vetäytyi enemmän ja enemmän ja näin saatoin pohtia iltaa, tähtiä ja kymmeniä satelliitteja, jotka kaikki kiersivät Maata. [11]

Hernandezin tarinaa tutki everstiluutnantti Wendelle Stevens, joka kävi kirjeenvaihtoa Zitha Rodriquezin kanssa. Stevens löysi monia samankaltaisuuksia toisten kontaktitapausten kanssa, vaikka Hernandez ei olisi voinut olla kaikista näistä tietoinen. Hän päätti kääntää Rodriquezin kirjan Hernandezin kokemuksista ja lopulta tuli päätelmään, että Hernandez oli uskottava. Kuten Adamskin ja Mengerin tapauksissa, Hernandez paljastaa että avaruusolentokontakti kykeni helposti sulautumaan meksikolaisten keskuuteen. Adamskin ja Mengerin tapausten vastaisesti Lya oli yksin eikä hänellä näyttänyt olevan työparia. Vaikka hänellä ei ollutkaan autoa, hän tiesi miten navigoida Mexico Cityn tiejärjestelmää varmistaakseen, että Hernandez voisi saavuttaa hänen lentävän aluksen määränpäänsä. Hänen kykynsä kohdata Hernandez kaupungin eri paikoissa ja tietonsa siitä miten matkata maaseudulla, jälleen, viittaavat siihen että hän tiesi natiivin populaation paikoista ja tavoista. Kontaktihenkilöt eivät ole ainoita jotka ovat puhuneet keskuudessamme elävistä avaruusolennoista, on myös todistuksia erittäin uskottavilta sisäpiiriläisiltä, jotka ovat tehneet samanlaisia väitteitä.

Sisäpiiriläisten todistuksia keskuudessamme elävistä avaruusolennoista

Kontaktihenkilöiden väitteet siitä, että avaruusolennot elävät keskuudessamme, saivat merkittävän vahvistuksen majuri Robert Deanin todistuksesta. Dean työskenteli NATOn päämajassa vuosina 1963-1967, ja tänä aikana hän teki töitä operaatiokeskuksessa Cosmic Top Secret -turvaluokituksella. Hän väittää nähneensä salaisen NATOn tutkimuksen, joka analysoi UFOjen uhkaa NATOn operaatioille Itä-Euroopassa. Salaisen raportin otsikko oli “An Assessment: An Evaluation of a Possible Military threat to Allied Forces in Europe.” Se keskittyi UFOjen vaaroihin, jotka erehdyksessä identifioidaan Neuvostoliiton ballistiseksi ohjushyökkäykseksi. Dean väitti, että NATOn tutkimus identifioi neljä erilaista avaruusolentojen sivilisaatiota, jotka vierailivat Maapallolla. Hän sanoi, että se mikä NATOn johtoa todella huoletti oli, että jotkut vierailijoista näyttivät paljon meiltä, niin että heitä ei käytännössä voisi erottaa. Dean sanoo, että NATOn kenraalit olivat paranoideja siitä mahdollisuudesta, että jotkut Maan ulkopuoliset vierailijat voisivat kävellä NATOon tai Pentagonin käytävillä, tai jopa itse Valkoisen Talon. Haastattelussa hän sanoi:

Robert Dean
Oli ihmisten ryhmä joka näytti paljon meiltä, jotka todella ajoivat amiraalit ja kenraalit hulluuden partaalle, koska heidän mielestään, ja he olivat nähneet heitä usein, heillä oli ollut kontakti heihin… Nämä tyypit näyttivät niin paljon meiltä, että he voisivat istua vieressäsi lentokoneessa tai ravintolassa etkä tietäisi siitä mitään. Ja kenraalit ja amiraalit, koska he olivat armeijassa ja koska he olivat pääosin paranoideja, olivat tästä varsin huolissaan. Se seikka,että nämä älykkäät olennot voisivat olla tekemisissä kanssamme, kävellä SHAPEn ja Pentagonin käytävillä. Voi Jumala, pari näistä tajusi, että he saattaisivat olla jopa Valkoisessa Talossa! Tottakai, kuten sanoin, noiden vuosien paranoia sekoitti asioita hieman. [12]

Deanin todistus on keskeinen etsittäessä totuutta keskuudessamme elävistä avaruusolennoista. Hänen todistuksensa näyttää sen, että armeijan ja valtion virastojen viranomaiset ovat tietoisia tästä mahdollisuudesta, ja itse asiassa epäilemättä olisivat kehittäneet strategioita sellaiselle tapahtumalle. Vaikka NATO piti keskuudessamme eläviä avaruusolentoja, salaisen UFO-arvioinnin kontekstissa, potentiaalisena turvallisuusuhkana, perustuen kontaktihenkilöiden todistuksiin, vaikuttaa siltä että Maan ulkopuoliset vierailijat sulautuvat joukkoomme oppiakseen ihmispopulaatiosta. Ihmisten arvoista ja sivilisaatiosta oppimisen lisäksi vaikuttaa siltä kuin vierailijat antaisivat ruohonjuuritason koulutusta edistääkseen tietoisuutta heidän läsnäolostaan rajatulle määrälle yksittäisiä ‘kontaktihenkilöitä’.

Toinen tärkeä sisäpiiriläisen todistus keskuudessamme elävistä avaruusolennoista on Ingo Swann. Swann oli ensimmäinen meedio, joka oli CIA:n vuonna 1975 alkaneessa kaukokatseluohjelmassa Project Star Gate. Swannin osuessa oikeaan niin useasti hänet palkkasi vuoteen 1975 mennessä valtion salainen operatiivi, “Mr Axelrod”, vakoilemaan avaruusolentoja. Swann kaukokatseli avaruusolentoja Kuussa, joilla oli tukikohtia pimeällä puolella. Myöhemmissä haastatteluissa ja hänen kirjassaan Penetration Swann väitti, että hän oli katsellut erilaisia rakenteita pinnalla ja havainnut avaruusolentoja niiden lähellä, jotka kykenivät hengittämään ilman apuvälineitä, mikä viittaa siihen että Kuussa on ilmakehä. [13] Axelrod vahvisti Swannin kaukokatselun, joka lähetti Swannille George Leonardin kirjan, joka kuvaa samanlaisia rakenteita joita hän kaukokatseli analysoimalla NASAn valokuvia. [14] Swannin ja Project Star Gaten menestys tarkan kaukokatselutiedon keräämisessä tiedustelupalveluille nopeasti johti siihen, että armeijan eri virastot pyysivät Swannia kehittämään tarpeelliset protokollat sotilaskaukokatselijoiden kouluttamiseksi. [15] Swannin mukanaolo “Mr Axelrodin” salaisissa tehtävissä tarjoaa arvokasta todistusaineistoa keskuudessamme elävistä avaruusolennoista.

Eräässä tapauksessa Swann kuvaa sitä miten Axelrod vei hänet kaukaiseen paikkaan, Alaskalta näyttävään, jossa he matkasivat järvelle katselemaan UFO-aktiviteettia. Swannin tavoitteena oli psyykkisesti saada informaatiota siitä mitä avaruusolennot tekivät siellä olleessa mitä ilmeisimmin salaisessa UFO-tutkikohdassa. Swann kuvasi yksityiskohtaisesti tapauksen, jossa UFO nousee järvestä, vetää sisään järven vettä, ja kasvaa suuremmaksi kooltaan pienestä pisteestä suureksi kolmioalukseksi. Hän antoi tiedot Axelrodille ennen kuin he nopeasti lähtivät alueelta jotteivat paljastuisi UFOlle. Swannin Axelrodille työstään antaman todistuksen huomattavin tapaus on supermarket-tapaus, jossa hän kohtasi häikäisevän hyvännäköisen naisen, jonka hän psyykkisesti aisti olevan avaruusolento.

Swann väittää, että hän oli kaupoilla Los Angelesissa supermarketissa, kun hän havaitsi erittäin puoleensavetävän, hyvinpukeutuneen naisen. Hän väittää, että häne kehonsa alkoi fyysisesti surista häne katsellessaan tätä silmäkulmastaan ja intuitiivisesti saadessaan informaatiota siitä, että nainen oli avaruusolento. Ensin hän sivuutti idean, mutta hän sai riippumattoman varmistuksen naisen identiteetistä tarkkailemalla naista kun Axelrodin operatiivit seurasivat tätä, jotka myös olivat supermarketissa. Axelrodin operatiiveista pelästyneenä Swann nopeasti lähti pois paikalta, sillä hän pelkäsi sitä mitä saattaisi tapahtua. Viimeisin varmistus siitä, että nainen oli avaruusolento, seurasi pian tämän jälkeen kun Axelrod soitti Swannille puhuakseen siitä oliko avaruusolentonainen telepaattisesti kommunikoinut hänelle. Hänen kaksi operatiiviaan olivat kertoneet Axelrodille, että Swann oli ollut avaruusolennon läheisyydessä, ja että tämä oli mahdollisesti kommunikoinut naiselle. Axelrod oli huolissaan tästä mahdollisuudesta ja Swann vakuutti hänelle, että mitään telepaattista kommunikaatiota ei ollut tapahtunut. Tutkiva journalisti Garry Bekkum kuvaa tapahtunutta:

Seuraava puhelinsoitto Axelrodilta ei ollut mitenkään tavallinen. Ensin Swann sai mystisen puhelinsoiton naisoperatiivilta, joka ohjasi hänet toiseen puhelimeen. Puhelu loppui hiljaisuuteen, mikä viittasi siihen että puhelinlinja oli leikattu poikki ja jokin muu oli tullut väliin. Kun hän pääsi osoitetulle puhelimelle, Swann kävi salatun keskustelun Axelrodin kanssa, joka kysyi häneltä seksikkäältä naiselta supermarketissa. Axelrod varoitti, ”Tunnen velvoitetuksi kertoa sinulle, että hän on todella vaarallinen.” Ilmeisesti Swann uskoi, että Axelrodin varoitukset olivat vahvistaneet hänen pahimmat pelkonsa. Avaruusolentoja oli ei ainoastaan Kuussa, vaan niillä oli operatiiveja myös täällä Maassa, tavallisen kansan keskuudessa. Jos Axelrodia oli uskominen, heitä tulisi välttää kaikin mahdollisin keinoin. [16]

Axelrodin yritykset tarkkailla avaruusolentonaista, hänen huolensa Swannin telepaattisesta yhteydestä naiseen, sekä hänen varoituksensa siitä että hän oli vaarallinen viittaisivat siihen, että Axelrodin yritykset olivat osa virallista linjausta jolla estää kaikkia tavallisia siviilejä veljeilemästä avaruusolentojen kanssa.

Ylläoleva supermarket-episodi auttaa vahvistamaan Deanin, Adamskin, Mengerin ja Hernandezin todistukset siitä, että avaruusolennot elävät ihmispopulaation keskuudessa. Vaikka he normaalisti ovat erittäin puoleensavetäviä, he voivat sulautua kansaan ilman että he pistävät sieltä pahemmin silmään. Yhtä kaikki, vaikuttaa siltä kuin varjohallituksen virastot kykenisivät identifioimaan heidät, jotka ilmeisesti yrittävät tarkkailla keskuudessamme eläviä avaruusolentoja. Swannin episodi näyttää, että avaruusolennot eivät ainoastaan sulaudu yleisesti populaatioon, vaan salaiset valtion virastot näkevät paljon vaivaa valvoakseen avaruusolentoja, ja estääkseen yksityisiä kansalaisia olemasta tekemisissä avaruusolentojen kanssa.

Toinen huomionarvoinen aspekti Swannin kohtaamisessa avaruusolennon kanssa on, että naista seurasi kaksi Axelrodin salaista operatiivia. Tämä auttaa vahvistamaan sen, että kansan keskuudessa käyskentelevät avaruusolennot joutuvat salaisen palvelun valvonnan kohteeksi, joita otetaan palvelukseen erilaisista erikoisjoukoista armeijassa ja tiedustelupalveluissa. Toinen tietovuototapaus, joka auttaa meitä kuvaamaan erikoisjoukkojen käyttöä tällaisessa valvonnassa on todistus väitetyltä entiseltä Britannian erikoisjoukkojen henkilöltä, joka tänen työssäoloaikanaan joutui pidättämään kaksi naista, joiden hän uskoi olevan avaruusolentoja. Näin hän sanoi kolmannen osapuolen muistinvaraisen keskustelun mukaan UFO-tutkijoiden luottamuksellisessa kokoontumisessa:

Hän väitti joskus olleensa S.B.S.:ssä, eli ’Special Boat Servicessa’, joka on vähemmän tunnettu tiedustelupalvelu kuten S.A.S. Britanniassa. Hänen käskettiin matkata Lontoon metrolla, South Kensingtonin asemalle, jos muistan oikein. Hän nousi metroon, ja hänen mukanaan ollut esimies näytti hänelle kaksi naista metrossa, jotka hänet komennettiin pidättämään. Nämä naiset olivat pitkiä, blondeja ja sinisilmäisiä, ja he näyttivät kaksosilta. Hän kuvasi heillä olevan varsin korkea otsa, ja että he olivat mitä kauneimpia naisia hän oli koskaan nähnyt, täydellisellä ulkomuodolla. Hän kuvasi sitä miten kaikki muut metrossa tuntuivat olevan jonkinlaisessa transsissa, eivätkä he reagoineet millään tavalla kahden ihmisen viemiseen julkisesta kulkuvälineestä. Hänelle ei kerrottu miksi heidät vietiin, ja häntä huoletti heidän turvallisuutensa. Hänen viedessään heidät mukanaan hän sanoi, että heistä heijastui turvallisuudentunne hänelle. Mies sanoi olleensa huolissaan siitä, että hän olisi saattanut olla epäsuorasti vastuussa näiden kahden naisen saattamisesta vaaraan. Noin viikon tai parin jälkeen hän istui ravintolassa Lontoon Canary Wharfissa, ja toinen hänen pidättämistään naisista tuli hänen pöydän luokse ja hymyili hänelle, ja yleisesti välitti hänelle tunteen siitä että naiset olivat turvassa eikä hänen tarvinnut huolehtia heistä. [17]

Ylläoleva tapaus antaa arvokkaan esimerkin siitä miten eri tiedustelupalvelut tarkkailevat keskuudessamme eläviä avaruusolentoja, mm. erikoisjoukkojen henkilöstö. Ilmeisesti avaruusolentoja voidaan ottaa haltuun saamaan heidän aktiviteeteista tiedustelutietoa, ja sen jälkeen vapauttaa. Sellainen linjaus viittaa siihen, että vastuulliset valtion auktoriteetit ovat päättäneet, että vaikka avruusolennot itsessään eivät ole uhka kansalliselle turvallisuudelle, heidän läsnäolonsa luvaton paljastaminen olisi turvallisuusuhka. Toisen naisista käyttäytyminen, joka vakuutti hänet pidättäneelle tiedusteluhenkilölle olevansa turvassa, auttaa kuvaamaan keskuudessamme elävien avaruusolentojen hyväntahtoista luonnetta ja sitä miten ne eivät ole suoraan kansallisen turvallisuuden uhka.

Axelrodin huoli avaruusolentonaisesta, joka oli saanut yhteyden Swanniin, viittaa siihen että avaruusolentoja on ohjeistettu olemaan kertomatta todellista alkuperäänsä yksityisille kansalaisille. Lisäksi Axelrodin ‘äärimmäinen huoli’ siitä että Swann oli saanut telepaattisen yhteyden kertoo siitä että ketä tahansa henkilö, joka saa selville avaruusolentojen oikean identiteetin, voidaan viedä kuulusteltavaksi tai muihin pakkokeinoihin. Täten on hyvä puhua valtion lakien ja säädösten tärkeydestä kun käsitellään kansalaisia, joilla on laiton kontakti avaruusolentoihin.

Extraterrestrial Exposure Law

Vuonna 1969 NASA saattoi voimaan liittovaltiollisen lain, joka liittyi “Maan ulkopuoliselle altistumiseen”. Laki maan ulkopuoliselle altistumisesta tarjoaa laillisen ennakkotapauksen kenen tahansa henkilön pidättämisestä ja määräajattomasta vangitsemisesta, joka kohtaa avaruusolentoja. [18] Kaikkein relevanteimmat kohdat käsittelevät NASAn johtajan, tai hänen nimittämänsä henkilön, valtaa tehdä seuraavaa:

Määrittää onko tietty henkilö, kiinteistö, eläin tai muu elämän tai materian muoto altistunut Maan ulkopuoliselle ja laittaa sellainen henkilö, kiinteistö, eläin tai muu elämän tai materian muoto karanteeniin. Karanteeni voi perustua ainoastaan määritykseen, joko kuulusteluilla tai ilman, siitä että on todennäköinen syy uskoa, että sellainen henkilö, kiinteistö, eläin tai muu elämän tai materian muoto on altistunut Maan ulkopuoliselle. [19]

Kaikkein häiritsevintä tässä liittovaltion laissa on se, että sellaisesta eristyksestä ei voi valittaa juridisen oikeusprosessin avulla, joka voitaisiin evätä kansalaisilta “todennäköisen syyn” perusteella että he ovat altistuneet Maan ulkopuoliselle. Ottaen huomioon sen, että yleisö ja valitut edustajat eivät ole tietoisia Maan ulkopuolisesta läsnäolosta, tämä NASAn säädös antaa vihreää valoa Maan ulkopuolisen altistuksen käytänteille ja päätöksille, jotka eivät kuulu kongressin tai median valvonnan alaisuuteen. Vaikka Laki Maan ulkopuoliselle altistumisesta “virallisesti kumottiin” ja laitettiin reservistatukselle vuonna 1991, yhtä kaikki se luo ennakkotapauksen jossa minkä tahansa valtion viraston tai armeijan haaran lakiosasto voi esittää mahdollisia pakkokeinoja henkilöitä vastaan, joilla on kontakti avaruusolentoihin. NASAn säädökset ja samankaltaiset lait tai säädökset toisissa maissa ovat tehokas keino hiljentää henkilöt, jotka kohtaavat populaatioon sulautuneita avaruusolentoja. Olennaisesti kuka tahansa, joka kohtaa sellaisia avaruusolentoja, voidaan pidättää määräämättömän pituiseksi ajaksi ilman lainsuojaa. Tämä ei ainoastaan estäisi sellaisia henkilöitä paljastamasta interaktioitaan avaruusolentojen kanssa, vaan se myös estäisi avaruusolentoja paljastamasta alkuperäänsä tavallisille kansalaisille.

Yhdysvalloissa ja muualla voimaansaatetut lait ja säädökset voidaan ottaa käyttöön juridisina keinoina pakottaa yksityisiä kansalaisia, jotka saavat selville keskuudessamme elävien avaruusolentojen todellisen identiteetin. Jos hyväksymme todisteet siitä, että avaruusolentoja valvotaan tarkasti ja että salaiset palvelut ovat vastuussa tämän informaation pitämisestä poissa kansalta, johtopäätöks on, että yksityiset kansalaiset ovat suuressa vaarassa jos he saavat yhteyden ja valtion virastot haluavat estää tämän. Yksityisiltä kansalaisilta voidaan evätä heidän perustuslailliset oikeutensa huolimatta sellaisten lakien tai säädöksien, jotka kieltävät luvattoman kontaktin avaruusolentojen kanssa, hyllyttämisestä ja reservistatukselle siirrosta.

Loppusanat

Yllä esitetyt todisteet eri kontaktihenkilöiden ja sisäpiiriläisten todistusten muodossa viittaavat siihen, että Maan ulkopuoliset vierailijat, jotka ovat käytännössä erottamattomissa ihmisistä, elävät keskuudessamme. Nämä Maan ulkopuoliset vierailijat vaikuttavat olevan puoleensavetäviä ulkoisilta piirteiltään, ja avaruusolentonaisia kuvataan mitä kauniimmiksi naisiksi joita mieshavaitsijat ovat koskaan nähneet. Avaruusolennot näkevät suuren vaivan oppiakseen heidän ympäröimänsä kulttuurin alkuperäisen kielen, oppiakseen miten ajaa ja navigoida valtateillä, ja ottaessaan perusduuneja useiksi vuosiksi. Se seikka, että nämä avaruusolentovierailijat joutuvat valvonnan kohteiksi ja jopa pidätetään ennen vapauttamistaan kertoo suuresta salaisesta valvontajärjestelmästä.

Keskuudessamme elävät avaruusolennot vaikuttavat operoivan taivaallisten rauhanjoukkojen tapaan heidän sulautuessaan kulttuuriimme. He oletettavasti haluavat oppia Maan kulttuurista ja tavoista; ja mahdollisesti avustaa informaationvälityksessä tietyille henkilöille. Se seikka, että näitä avaruusolentoja valvotaan ensin pidättämistä viittaa siihen, että vastuulliset valtion virastot ovat tehneet päätöksen sietää sellaista avaruusolentojen läsnäoloa. Valiant Thorin tapaus kertoo siitä, että tällainen valvontajärjestelmä ulottuu jopa VIP-statuksen antamiseen ja sallii toistuvasti tavata korkeampia virkamiehiä. Voidaan todeta, että sellaiset avaruusolennot eivät ole suora uhka kansalliselle turvallisuudelle, vaikka tieto heidän alkuperästään tulkitaan sellaiseksi, jolloin henkilöitä vannotetaan pysymään hiljaisina. Tämä tarkoittaisi suurta vaikeutta saada informaatiota avaruusolennoista, jotka ovat sulautuneet kansaan, kun otetan huomioon korkea turvallisuusluokitus, joka tähän ilmiöön liittyy.

Mitä “Maan ulkopuolista altistusta” koskeviin kansallisiin lakeihin ja säädöksiin tulee, ainoa tapa varmistaa ykstyisten kansalaisten suojelu jos he kohtaavat avaruusolentoja on, että heidän oikeutensa olla tekemisissä avaruusolentojen kanssa tunnustetaan muodollisesti. Vaikka tietoisuus tarpeesta tällaiselle oikeudelle kasvaakin, joka perustuu lopulta valtion tunnustukseen UFOjen olemassaolosta ja niiden avaruudellisesta alkuperästä, se voi vaatia yhteistyötä kansalta saada tämä oikeus taattua itselle. Tätä tavoitetta kohden on edistytty hieman kun Hawaiilla kesäkuun 11. päivänä 2005 tehtiin “Julistus Rauhallisista Suhteista Maan Ulkopuolisten Sivilisaatioiden Kanssa”, joka viittaa eksplisiittisesti sellaiseen oikeuteen. [20] Julistuksen kolmas artikla sanoo, että me allekirjoittajat ja tukijat: “Vakuutamme kaikilla kansalaisilla olevan luonnollinen oikeus avoimeen kontaktiin Maan ulkopuolisten sivilisaatioiden edustajien kanssa kaikissa tapauksissa, ja osallistua epäviralliseen diplomatiaan.” Toinen aloite esittää Yhdysvaltain kongressin hyväksyttäväksi lakiluonnoksen Laiksi Kontaktista Avaruusolentojen Kanssa, joka suojelisi kansalaisia, jotka altistuvat Maan ulkopuoliselle. [21] On todennäköistä, että samanlaisia lakeja jossain kohtaa esitetään useimmissa kansallisissa parlamenteissa.

Se seikka, että useat avaruusolennot ovat valinneet sulautua kansan keskuuteen, tulee olemaan suuri yllätys monille jotka edelleen ovat epävarmoja UFO-ilmiön todellisuudesta ja avaruusolentohypoteesista. Vielä hämmentävä on mahdollisuus sille, että avaruusolentovierailijoille annettaisiin VIP-status ja että he tapaisivat USA:n korkeita virkamiehiä. Ihmisten kieliä, kulttuuria, politiikkaa ja tiedettä hiljaksiin tutkivien avaruusolentovierailijoiden läsnäolo tulee antamaan monille suuren vakuutuksen siitä, että ihmiskuntaa hiljalleen avustetaan valmistautumaan tulevaan avoimeen kontaktiin avaruusolentojen kanssa. Monille muille mahdollisuus löytää avaruusolentoja keskuudestamme motivoi ihmisiä hiljalleen tutkimaan tätä mahdollisuutta ystävien tai tuttavien kanssa, joiden käytös voi olla vihje toismaailmallisesta alkuperästä.

***

Kirjoittajasta: Michael E. Salla, PhD., on kirjoittanut teoksen Exopolitics: Political Implications of the Extraterrestrial Presence (Dandelion Books, 2004) ja hän on sivuston www.Exopolitics.Org perustaja. Hänellä on tohtorintutkinto University of Queenslandista, Australiasta. Hän on perustanut Exoopolitics Instituten.


Lähdeviitteet

[1] Adamskin tapauksen tasapuolinen käsittely löytyy Lou Zinsstagin ja Timothy Goodin kirjasta George Adamski- The Untold Story (Ceti Publications, 1983).

[2] Timothy Good, Alien Base: The Evidence for Extraterrestrial Colonization of Earth (Avon Books, 1998) 154-55.

[3] Lainattu Inside the Flying Saucersin verkkoversiosta: http://www.rr0.org/Documents/Livres/Adamski/1955_InsideTheSpaceShips/chap01.html

[4] Lainattu Inside the Flying Saucersin verkkoversiosta: http://www.rr0.org/Documents/Livres/Adamski/1955_InsideTheSpaceShips/chap01.html

[5] Lainattu Inside the Flying Saucersin verkkoversiosta: http://www.rr0.org/Documents/Livres/Adamski/1955_InsideTheSpaceShips/chap01.html

[6] Lainattu Inside the Flying Saucersin verkkoversiosta: http://www.rr0.org/Documents/Livres/Adamski/1955_InsideTheSpaceShips/chap01.html

[7] Howard Menger, From Outer Space (Pyramid Books, , [1959] 1974) 49-50.

[8] Timothy Good, Alien Base, 194-95.

[9] Tapaus on tiivistetty verkossa: http://www.beyond-the-illusion.com/files/New-Files/20000430/elyense_extraterrestial.txt ja kirjan kappale: http://groups.yahoo.com/group/exopolitics/message/213 .

[10] Zitha Rodriquez Montiel & R.N. Hernandez, UFO Contact from Andromeda, kpl. 3 julkaistu teoksessa Ultimate UFO Series: Andromeda, ed., Robert Shapiro, 2004, 193-95

[11] Zitha Rodriquez Montiel & R.N. Hernandez, UFO Contact from Andromeda, kpl. 3 julkaistu teoksessa Ultimate UFO Series: Andromeda, ed., Robert Shapiro, 2004, 193-95

[12] Bob Hieronimus, “Transcript of Interview with Bob Dean, March 24, 1996,” julkaistu verkossa: http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html ; haastattelu http://www.21stcenturyradio.com/index.html

[13] Ingo Swann, Penetration: The Question of Extraterrestrial and Human Telepathy (Ingo Swann Books, 1999) ja tri Bob Hieronimuksen haastattelu, 28 February, 1999.

[14] Leonard, Somebody Else is On the Moon (Pocket Books, 1977).

[15] Kts. Gary Bekkum, “To the Moon and Back, With Love,” American Chronicle, Aug 3, 2006. Verkossa: http://www.americanchronicle.com/articles/viewArticle.asp?articleID=12104

[16] Garry Bekkum, “To the Moon and Back, With Love,” American Chronicle, August 3, 2006, http://www.americanchronicle.com/articles/viewArticle.asp?articleID=12104

[17] David Hughes Narborough kuvasi kertomuksen ja postasi verkkoon, http://groups.yahoo.com/group/prepare4contact/message/4624

[18] Informaatiota Extraterrestrial Exposure -laista: http://www.abovetopsecret.com/pages/etlaw.html ja http://groups.yahoo.com/group/exopolitics/message/187

[19] Title 14 National Aeronautics and Space section 1211.102 A3

[20] Kts.: http://www.etworldpeace.com

[21] Kts.: http://www.contactact.org/eca_bill.htm   Artikkelin julkaissut Exopolitics Journal

Avaruusolennot Koraanissa

Johdanto

Elokuun 7. päivänä 1996 NASAn (1) tieteilijät tekivät ilmoituksen, joka pääsi lehtien otsikoihin ympäri maailman. Marsilaisesta meteoriitista he olivat löytäneet todisteita mikroskooppisista elämänmuodoista, jotka ovat saattaneet olla elää Marsissa yli kolme miljardia vuotta sitten. (2) Vaikka toiset myöhemmin julkaistut tutkimukset haastoivat tämän johtopäätöksen (3), useat tuoreemmat löydökset, esimerkiksi Galileo-aluksen tekemät löydöt (4) helmikuussa 1997 mahdollisesta punaisen värisestä merestä Jupiterin kuun Europan jääpeitteen alla (5), herättävät toivoa siitä, että me mahdollisesti piankin voisimme saada vastauksen erääseen vanhimmista ja kiinnostavimmista ihmisen kysymistä kysymyksistä: ”Onko kukaan tuolla jossain, vai olemmeko me yksin universumissa?”

Voi kuitenkin olla, että kukaan meistä ei elä näkemään päivää jolloin tiedemiehillä on yksikäsitteinen vastaus tähän kysymykseen. Muslimeille tämän ei tulisi olla ongelma. Meillä on jo vastaus. Vaikka monet muslimit eivät ole siitä tietoisia, Koraani (6) eksplisiittisesti mainitsee Maan ulkopuolisen elämän olemassaolon.

Henkisen luonteisten olentojen olemassaolo, kuten enkelit universumissa, on kaikkien muslimien hyväksymä fakta, niin kuin on muidenkin uskontojen seuraajien laita, kuten kristittyjen. Se seikka, joka saa aikaan innostusta kansan ja tieteentekijöiden keskuudessa, on kysymys siitä onko materiaalisia elämänmuotoja kuten me itse, jotka tiede kykenee löytämään, oikeasti olemassa Maan ulkopuolella. (7) Tämän artikkelin tavoite on esittää todisteita Koraanista MATERIAALISTEN elämänmuotojen olemassaololle universumissa (”Elämä niin kuin me sen tunnemme”).

”Dabbatun” (Neuvonpidon Suura)

Suurassa 42, jakeessa 29 (42:29) Koraanissa meille kerrotaan, ”Hänen tunnusmerkkejään ovat taivaan ja maan luominen ja ne elävät olennot, jotka Hän asetti kumpaankin. Hänellä on myös valta koota ne yhteen milloin tahtoo.” (8) Ennen kuin menemme eteenpäin, tästä on sanottava pari huomautusta. Arabian kielen sana ”sama”, suomeksi ”taivas”, tarkoittaa samalla tavalla niin konkreettista kuin henkistäkin taivasta. Voidaan esittää vastalause, että jae puhuisi olennoista fyysisellä taivaalla (esim. linnut), eikä henkisestä (kuolemanjälkeisestä) taivaasta. Kuitenkin linnut mainitaan erillään taivaallisista olennoista jakeessa 24:41, ”Etkö havaitse, että kaikki, mikä on taivaassa ja maan päällä, julistaa Jumalan kunniaa? Niin tekevät myös linnut, kun ne siipensä levittävät. Hän tuntee jokaisen rukouksen ja ylistämistavan. Jumala tietää, mitä he tekevät.” (9)

Huomautuksessa koskien jaetta 42:29 Muhammad Asad esittää, ”Koraanissa ilmaisu ’taivaassa ja maan päällä’ ilman muuta esittää universumia sen kokonaisuudessaan.” (10) Koraani mainitsee liikkumattomien esineiden myös ylistävän Jumalaa: ”Eivätkö he edes tarkastele Jumalan luomia olentoja, miten niiden varjot oikealta ja vasemmalta kumartuvat Jumalan edessä ja lankeavat maahan.”(16:48). (11) Täten eivätkö jakeessa 42:29 mainitut olennot taivaassa ole myös liikkumattomia olentoja, jotka ovat Jumalasta. Seuraava jae 16:49 kuuluu, ”Jumalan edessä kumartuvat kaikki olennot taivaassa ja maan päällä, samoin myös enkelit ylpeyttä tuntematta.” (12) Käännös ”olennot” tässä on sama kuin jakeessa 42:29, ”Dabbatun”. Asad kommentoi, ”Sana dabbah merkitsee mitä tahansa älyllistä, ruumiillista olentoa, joka kykenee spontaaniin liikkeeseen, ja tässä sellainen asetetaan ruumiittomien, henkisten olentojen rinnalle, joita kutsutaan ’enkeleiksi’.” (13) Toisin sanoen, 42:29 viittaa tasan tarkkaan sen tyyppiseen elämään jota tiede etsii, ei mihinkään metafyysiseen olentoon. Yusuf Ali sanoo, ”Dabbatun: pedot, elävät olennot, kaikenlaiset matelevat elikot.” (14) Tämä on sama sana, jota käytetään jakeessa 2:164, ”…kaikenlaisten eläinten leviämisessä yli maan, …on totisesti tunnusmerkkejä (Jumalan kaikkivaltiudesta) ihmisille, joilla on ymmärrystä” (15) ja jakeessa 24:45, ”Jumala on myös luonut kaikki eläimet vedestä. Niiden joukossa on sellaisia, jotka ryömivät vatsallaan, sellaisia, jotka kulkevat kahdella jalalla, ja sellaisia, jotka kulkevat neljällä jalalla. Jumala luo mitä haluaa. Totisesti Jumalalla on valta kaiken yli.” (16)

Kommentoidessaan jaetta 42:29 Allama Shabbir Ahmad Usmani sanoo, ”Jakeesta käy ilmi, että kuten maan päällä, niin on jonkinlaisia eläimiä — eläviä olentoja — myös taivaissa.” (17) Samasta jakeesta Yusuf Ali kommentoi, ”Elämä ei ole rajoittunut omalle pienelle Planeetallemme. On varsin vanha spekulaatio nähdä ihmisen kaltaista elämää planeetta Marsissa… on järkevää olettaa, että elämää muodossa tai toisessa on miljoonissa taivaankappaleissa, jotka ovat hajallaan ympäriinsä avaruutta.” (18) Tällaisten huomautusten myötä lukija tajuaa, että muslimioppineet ovat varsin tietoisia siitä, että jae 42:29 selvästikin mainitsee avaruusolentojen olemassaolon.

Onko olemassa Maan ulkopuolista älyllistä elämää?

Vaikka minkä tahansa muotoisen elämän löytäminen Maan ulkopuolelta olisikin dramaattista, ihmiskunta on erityisen kiinnostunut tietämään onko universumissa Maan ulkopuolista älyllistä elämää. NASAlla oli aiemmin ohjelma, joka etsi Maan ulkopuolista elämää (search for extraterrestrial intelligence, SETI). Vaikka ohjelma on nyt budjettileikkausten takia jäähyllä, yksityinen SETI-organisaatio on nyt luotu (19) jatkamaan etsintää. The Planetary Society (20), yksityinen organisaatio, jonka jäsen elokuvaohjaaja Steven Spielberg (21) on hallituksessa, on maailman suurin SETI-ohjelma. Tähän mennessä älykästä elämää ei ole löytynyt. Voiko Koraani tarjota vastauksen?

Suura 27:65 komentaa, ”Sano edelleen: »Ei kukaan taivaassa tai maan päällä, paitsi Jumala, tiedä näkymättömiä. Eivätkä he tiedä ylösnousemuksensa hetkeä.” (22) Tämä kertoo meille, että kuten ihmiset, on myös muunlaisia olentoja universumissa jotka myös nostetaan kuolleista. Meille kerrotaan jakeessa 19:93-96, ”Taivaissa ja maan päällä ei ole ainoatakaan, joka tulisi Laupeimman luo muuten kuin palvelijana. Totisesti, Hän tietää heidän lukunsa ja Hän on sen tarkoin laskenut. Ja ylösnousemuksen päivänä jokainen heistä astuu Hänen eteensä omakohtaisesti. Totisesti, ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, Jumala on palkitseva rakkaudella.” (23) Näistä jakeista opimme, että on olemassa Maan ulkopuolisia elämänmuotoja, jotka, kuten mekin, tuomitaan myös heidän tekojensa perusteella joita he elämänsä aikana tekevät. Heidän joukossaan on uskovia. Täten, luonnollisesti, on myös niitä avaruusolentoja jotka eivät usko. Uskovaiset palkitaan. Elämänmuodot, jotka yllämainituissa jakeissa kuvataan, voidaan tuskin olettaa olevan mikro-organismeja. Koraani viittaa olentoihin, joiden kehitystaso tekee heistä moraalisesti tilivelvollisia olentoja. Heidän täytyy olla organismeja, joilla on ominaisuuksia mitkä me liittäisimme älykkäisiin elämänmuotoihin.

Suurassa 72:14-15 jinn (eräänlainen henkinen elämänmuoto, josta Koraani mainitsee sen elävän Maassa) sanoo, ”Joukostamme ovat eräät totisesti Herralle alistuneita muslimeja, ja toiset jumalattomia. Ne, jotka ovat muslimeja, ovat niitä, joiden päämääränä on vanhurskaus. Mitä taasen tulee jumalattomiin, kuluttaa heidät helvetin tuli.” (24) Koraani mainitsee, että hyvät jinnit palkitaan Paratiisilla. Kaikki yllä esitetyt jakeet tiivistettynä on selvää, että Tuomionpäivä on kaikille universumin olennoille (Suura 39:68, ”Ja kun pasuunaan puhalletaan, niin kaikki taivaassa ja kaikki maan päällä menevät tainnoksiin paitsi Jumalan vahvistamat; sitten puhalletaan uudestaan, ja katso, he nousevat odottaen.”) (25) ja kuten jinnit, avaruusolennot pääsevät myös samoihin kuolemanjälkeisiin maailmoihin ihmisten kanssa. Itse asiassa, Koraani mainitsee, että Paratiisi on oman universumimme kokoinen jakeessa 57:21, ”Kiiruhtakaa kilvan saavuttaaksenne Herranne anteeksiannon ja Paratiisin, jonka avaruus on maan ja taivaan suuruinen ja joka on valmistettu niille, jotka uskovat Jumalaan ja Hänen sananjulistajiinsa! Tämä on Jumalan armo. Hän antaa sen kenelle haluaa, sillä Hän on Herra, jonka armo on suuri.” (26) Täten ei ole yllättävää, että kun me jaamme tämän universumin avaruusolentojen kanssa, meillä on myös yhteinen Paratiisi ja Helvetti heidän kanssaan myös. Koraani näyttää meille, että avaruusolennot ovat olemassa, mutta sen lisäksi että niiden joukossa on myös älykkäitä olentoja.

Mistä avaruusolentoja löytyy?

Tietäen, että avaruusolentoja on olemassa, seuraava kysymys on ”Missä he asuvat?” Tieteentekijät luonnollisesti odottavat niiden elävän toisilla planeetoilla. He etsivät toisia planeettoja tähtien ympäriltä, planeettoja joilla on oikeat olosuhteet elämälle, toisin sanoen, toisia Maapalloja. Lokakuussa 1995 tieteentekijät ilmoittivat, että he olivat löytäneet ensimmäisen aurinkokuntamme ulkopuolisen planeetan tähden numero 51 läheltä Pegasuksen tähtikuviosta. (27) Siitä lähtien on ollut sarja löydöksiä muista planeetoista. Tämän artikkelin kirjoittamisen aikaan 15 eksoplaneettaa on väitetty löydetyn. (28) Vaikka jotkut näistä kappaleista on sivuutettu ruskeina kääpiöinä (mukaanlukien Pegasi 51:tä kiertävä kappale) joidenkin tieteentekijöiden suulla (29), ainakin 15 kappaletta pidetään planeettoina. Tieteilijät uskovat, että mahdollisesti kaksoistähtiä kiertävien planeettojen kuissa on oikeat olosuhteet elämälle. (30)

Suurassa 65:12 meille kerrotaan, ”Jumala on luonut seitsemän taivasta ja yhtä monta maata. Niiden kautta tulee ylhäältä Jumalan käsky, jotta tietäisitte, että Jumalalla on valta kaiken yli ja että Jumala sulkee kaiken tietoonsa.” (31) Tämä jae, vaikka se yleensä on käännetty oikein, on monesti kommentaattoreiden väärintulkitsema. He antavat tulkintoja, että avaruus on jaettu seitsemään alueeseen (suom. huom. tämä voi tarkoittaa sitä mitä Yhden Laissa kutsutaan oktaaviksi), ja samalla tavoin kuten Yusuf Ali asian esittää, ”maankuori rakentuu geologisista kerrostumista toinen toisensa päällä”. (32) Tämä tulkinta syntyy väärinymmärryksestä siitä mitä ”taivas” tarkoittaa Koraanissa. Ennen kuin jatkamme eteenpäin avaruusolentoaiheen parissa, on tärkeää selvittää tämä sekaannus. Vastaus voidaan saada Koraanin itsensä jakeista ja verrata niitä nykyiseen tietoomme universumista.

Suura 21:30 kysyy, ”Eivätkö uskottomat huomaa, että taivaat ja maa olivat sulkeutuneet, kunnes Me erotimme ne toisistansa? Vedestä Me olemme luonut kaikki elolliset olennot. Eivätkö he sittenkään usko?” (33) Suura 41:11-12 kertoo meille,”Sitten tuli vuoro taivaan, joka oli pelkkää usvaa, ja Hän sanoi sille sekä maalle: »Tulkaa esiin kumpikin, suosiolla tai vastahakoisesti.» Ja ne sanoivat kumpikin: » Me tulemme suosiolla». Niin Hän järjesti ne kahdessa päivässä seitsemäksi taivaaksi ja ilmoitti kullekin taivaalle sen tehtävän. Ja Me koristimme alemman taivaan loistavin tähdin, jotka panimme sen vartijoiksi; tämä on Hänen asetuksensa, jonka on valta ja tieto.” (34) ja Suura 71:15-16, ”Ettekö näe, kuinka Jumala on luonut seitsemän taivasta toinen toisensa yläpuolelle? Hän on myös asettanut niille kuun valoksi ja auringon lampuksi.” (35) Suura 51:47 kertoo meille, ”Ja taivaan olemme Me voimallamme kohottanut korkealle ja totisesti tehnyt sen laajaksi.” (36) Asad kommentoi jakeita seuraavasti. Jaetta 21:30, ”ylläoleva on erehtymätön viittaus universumin yhtenäiseen alkuperään, jota Koraanissa metonyymisesti kuvataan ’taivaiksi ja maaksi’, joka huomattavasti myötäilee lähes kaikkien modernien astrofyysikoiden näkökulmaa siitä, että universumi on peräisin yhdestä entiteetistä, yhdestä yksittäisestä elementistä, nimittäin vedystä, joka kasaantui painovoiman johdosta ja sitten erkaantui tähtisumuiksi, galakseiksi ja aurinkokunniksi, jonka yksittäiset osat asteittain erkaantuvat muodostaakseen uusia entiteettejä tähtien, planeettojen ja niiden kiertolaisten muodossa”; (37) jakeesta 41:11 hän selittää sanan ”usva” ”kaasuna, selvästikin vetykaasuna, jota fyysikot pitävät pääasiallisena alkuaineena josta kaikki materian hiukkaset universumissa ovat kehittyneet ja edelleenkin kehittyvät…” (38) ja itse jakeesta hän sanoo, ”tätä kohtaa selitettäessä Zamakhshari havainnoi: ”Jumalan komento taivaille ja maalle on ’tulla’ ja sen merkitys … on tämä: Hän tahtoi niiden tulevan esiin…”; jakeesta 41:12 hän selittää ”seitsemän taivasta” ”kosmisten järjestelmien moninaisuutena”; (39) jakeesta 51:47 hän sanoo, ”fraasi ’inna la-musi’un’ selvästikin varjostaa modernia ’laajentuvan universumin’ käsitettä — eli, seikkaa että kosmos, vaikka se onkin rajallinen, on jatkuvasti laajenemassa avaruudessa.” (40) Viimeisenä, kolme jaetta pitää käsitellä, 50:38, ”Totisesti Me olemme kuudessa päivässä luonut taivaat ja maan ja mitä on niiden välillä, eikä väsymys vähääkään vaivannut meitä” (41), 21:104, ”Sinä päivänä Me käärimme taivaan kokoon, kuten kirjoitukset kääröksi kootaan. Samoin kuin Me alussa loimme oliot, niin saatamme ne takaisin sinne, mistä ovat tulleet. Tämä on Meitä velvoittava lupaus. Totisesti, näin tulemme tekemään” (42), ja 14:48, ”Se tapahtuu sinä päivänä, jolloin maa uudeksi vaihtuu ja samoin taivaat, ja jolloin ihmiset seisovat Jumalan, ainoan, kaikkivaltiaan edessä.” (43)

Ylläolevista jakeista opimme: taivas on materiaalinen asia joka on syntynyt samasta materiaalista kuin maa. Alunperin se on ollut kaasua. Erkaantumisprosessin seurauksena syntyi ”seitsemän taivasta” ja ”kaikki se mikä niiden välissä on.” Aurinko, Kuu, tähdet ja Maa ovat taivaankappaleita. Täten taivaan täytyy olla suurempi kuin tähti (aurinko). Kun universumin loppu on käsillä, taivaat, jotka siihen asti olivat laajentuvia (51:47), tulevat kaikki yhteen. Näin tapamme jolla nykyinen universumimme on syntynyt synnyttää uuden luomakunnan, mikä sisältää uudet taivaat ja uuden maan. Kuka tahansa astronomi, joka näitä jakeita lukee, voi kertoa sinulle, että on olemassa vain yksi tähän taivaan kuvaukseen sopiva asia. ”Taivas”, johon Koraanissa viitataan, viittaa ”galaksiin”. Modernin tieteen mukaan universumi on syntynyt singulariteetista, Alkuräjähdyksessä, ja siitä eteenpäin se on laajentunut. Alkeiskaasupilvestä syntyi suuret massat, joista galaksit ja niiden klusterit ovat syntyneet. Nykyään galaksit liikkuvat toisistaan poispäin avaruudessa. Niitä erottaa intergalaktinen avaruus, jossa voi olla pimeää ainetta, mikä olisi 90 prosenttia koko universumin massasta. Jos pimeää ainetta on tarpeeksi, jossain kohtaa tulevaisuudessa universumi lakkaa laajenemasta ja kääntyy tiivistymisvaiheeseen, jossa galaksit lopulta tulevat yhteen Loppurysäyksessä, mikä on universumimme loppu. Universumi olisi palannut singulariteettitilaan, joka on samanlainen kuin mistä nykyinen universumimme on syntynyt. Siten tieteentekijät ennustavat, että uusi universumi voi syntyä Loppurysäyksessä kun uusi Alkuräjähdys synnyttää uuden universumin galakseineen ja planeettoineen. Koraanin jakeet ovat hämmästyttävän yksimielisiä nykyisten universumin ideoidemme kanssa!

Tämän pitkän sivuun karanneen läpikäynnin tavoitteena oli osoittaa, että ”seitsemän taivasta” eivät ole alueita, joiksi universumimme on jakautunut, vaan suuria astronomisia entiteettejä, galakseja. Jotkut ovat tulkinneet väärin taivaan aurinkokunnaksi. Kuitenkin vaikka tällaiselle tulkinnalle voidaan löytää siihen sopivat jakeensa, se ei myötäile kaikkia jakeita.

Koraani mainitsee seitsemän taivaan luomisen. Asad selittää, että ”…mitä tulee ’seitsemään taivaaseen’, tulee pitää mielessä että arabian kieli käyttää numeroa ’seitsemän’ usein synonyymina ’usean’ kanssa.” (44) Olen näyttänyt, että taivaat ovat galakseja ja me voimme nähdä niitä olevan olemassa miljoonia. Vaikka me olettaisimme, että taivas tarkoittaa joitain muita astronomisia kappaleita, jotka ovat syntyneet alkeiskaasupilvestä, silloin niitä ei todellakaan ole seitsemän vaan miljoonia.

Tämän relevanssi keskusteluumme avaruusolennoista on, että Suura 65:12 kertoo meille Jumalan luoneen ”seitsemän taivasta”. Hän on luonut ”yhtä monta maata”. Täten koska galakseja on miljoonia, Jumala on luonut myös miljoonia Maapallon kaltaisia planeettoja hajalleen universumiin. Usmani kommentoi jaetta 65:12, ”Myös maat hän loi seitsemäksi (Usmani ajattelee kirjaimellisesti seitsemää. Me tiedämme, että se tarkoittaa ’montaa’), kuten Tirzimin perinteessä sanotaan. On mahdollista, että ne eivät ole näkyvillä, on mahdollista että ne ovat näkyvillä, mutta ihmiset ajattelevat niiden olevan tähtiä tai toisia planeettoja, kuten tieteentekijät nykyaikana ovat ennustaneet Marsissa olevan elämää…” (45) Tärkeä asia huomauttaa jakeesta 65:12 on, että Jumala ei käytä sanaa ”maailmat” vaan erityisesti ”maa”. ”Maa” olisi planeetta jolla on elämää. Tieteentekijät myös usein puhuvat toisten maiden etsimisestä. He eivät tarkoita vain mitä tahansa planeettoja, vaan sellaisia joilla on tai on kyky olla elämää. Raamattu, Koraani ja tiede, Maurice Bucaille kirjoittaa,”…ei tule yllätyksenä Koraanin lukijalle, että sellaisia maita kuin omamme löytyisi muualta Universumista…” (46)

Me olemme viimein päässeet Koraanin vastaukseen kysymykseen siitä missä avaruusolentoja on. Ne asuvat miljoonissa maapalloissa jotka Jumala on luonut miljooniin taivaisiin (galakseihin) universumissa. Koraani, täten, antaa meille loistavan kuvan universumista, universumista joka on täynnä elämää, paikasta jota edesmennyt astronomi Carl Sagan nimitti ”kosmiseksi fuugaksi, jolla on omat teemat ja vasta-argumentit, dissonanssit ja harmoniat, miljardit eri äänet soittamassa elämän musiikkia.” (47)

Löydämmekö koskaan avaruusolentoja?

Tähän mennessä me olemme oppineet Koraanista, että Maan ulkopuolinen elämä, mukaanlukien älyllinen elämä, on olemassa lukemattomilla maapalloilla universumissa. Mutta tämä ei riitä tyydyttämään mielenkiintoamme. Me haluamme tieteentekijöiden oikeasti löytävän avaruusolentoja. Vasta sitten kun olemme löytäneet kumoamatonta tieteellistä todistusaineistoa avaruusolentojen olemassaolosta, meidän (epäuskovaiset) sydämemme näkevät, että Koraani oli oikeassa alunalkaenkin. Me itse asiassa emme ole tyytyväisiä ennenkuin tapaamme avaruusolennon kasvoista kasvoihin. Onko mitään mahdollisuutta sille, että tulevaisuudessa me oikeasti havaitsemme, tieteen avulla, avaruusolentojen olevan olemassa ja luomme heidän kanssaan jonkinlaisen yhteyden tai jopa tapaamme heitä?

Saadaksemme käsityksen aiheesta, meidän on palattava Suuraan 42:29. Meille kerrotaan siellä miten elävät olennot ovat hajallaan taivaissa ja että Maa on ”tunnusmerkki”. Mikä on tunnusmerkki? Suura 6:104 sanoo, ”Niin olette nyt saaneet todisteet Herraltanne; ken ne oivaltaa, sille koituu se hänen sielunsa hyödyksi, mutta ken on sokea, sille se on hänen omaksi vahingokseen. Ja (sano): >En minä ole vartijanne.»” (48) Suura 6:109, ”He ovat vannoneet Jumalan nimeen pyhimmät valansa, että jos tunnusmerkki olisi tullut heille, olisivat he totisesti uskoneet siihen. Sano: »Tunnusmerkit kuuluvat ainoastaan Jumalalle, mutta ettekö te (muslimit) tiedä, että he eivät usko, vaikka saavat niitä?»” (49) Suura 7:73, ”Niin lähetimme Me Tamuudin luo heidän veljensä Saalihin. Hän sanoi: »Kansani, palvelkaa Jumalaa! Teillä ei ole muuta jumalaa kuin Hän; onhan luoksenne tullut jo selvä todistus Herraltanne. Tämä Jumalan naaraskameli on tunnusmerkiksi teille; antakaa siis sen käydä Jumalan laitumella älkääkä tehkö sille mitään pahaa, ettei teitä kohtaisi tuskallinen rangaistus.” (50) Selvästikin tunnusmerkki on jotain minkä voimme nähdä, tai ainakin havaita aisteillamme. Muutoin se ei olisi tunnusmerkki. Jotkut tunnusmerkit ovat niitä joita Jumala on näyttänyt ihmisille menneinä aikoina. Toiset tunnusmerkit Jumala näyttää meille tulevaisuudessa, ”Me osoitamme heille pian merkkimme sekä kaukaisilla seuduilla että heidän oman kansansa keskuudessa, kunnes totuus kirkastuu heille kokonaan. Eikö riitä, että Herrasi on kaiken todistaja?” (41:53). (51) TÄTEN SUURA 42:29 SISÄLTÄÄ ENNUSTUKSEN SIITÄ, ETTÄ TOSIAANKIN TULEE AIKA TULEVAISUUDESSA KUN IHMISET LÖYTÄVÄT AVARUUSOLENNOT.

Suura 55:33-34 puhuu meille, ”Te henkien ja ihmisten joukot, jos voitte paeta taivaitten ja maan rajojen ulkopuolelle, niin paetkaa! Te ette voi paeta ilman lupaa. Minkä Herranne armotyön siis väitätte valheeksi?” (52) Miksi Jumala pyytää meitä menemään avaruuteen? Sillä täytyy olla jokin tarkoitus. Ehkäpä meidän tulee toteuttaa jotain suurta meitä varten asetettua kohtaloa, ehkäpä meistä tulee galaktinen rotu, kunnioitettu osa galaktisten sivilisaatioiden yhteisöä. Ehkäpä avaruusmatkailumme johtaa meidät kohtaamaan avaruusolentoja ja toteuttamaan Koraanin ennustuksen jakeessa 42:29. Aika näyttää. Sitä aikaa odotellessa jolloin meistä tulee avaruusmatkaajia, meille kerrotaan Suurassa 29:22, ”Te ette voi kätkeytyä maahan ettekä taivaisiin, eikä kukaan muu kuin Jumala voi teitä suojella eikä auttaa.” (53)

Muiden sivilisaatioiden tavoittamiseksi meidän tulee kyetä kelvolliseen tähtienväliseen liikkumiseen. Jonain päivänä mahdollisesti voimme ottaa osaa sellaiselle matkalle? Suura 16:8 sanoo, ”Ja Hän on luonut hevoset ja muulit ja aasit, jotta voisitte niillä ratsastaa sekä myöskin ylvästellä. Hän on luonut sellaistakin, mitä ette tiedä.” (54) Jälkimmäinen osa jakeesta usein käännetään preesensiin, mutta kuten Asad huomauttaa, ”Käyttö tässä kontekstissa, aorilainen termi ”yakhluqu” viittaa tulevaisuuteen (’Hän tulee luomaan’) … Sillä tämä viittaus Jumalan jatkuvaan luomiseen esitetään suoraan heti kun on mainittu primitiiviset liikkumiskeinot, se selvästikin viittaa muihin — vielä tuntemattomiin — asioihin samasta kategoriasta: eli uusiin kulkuvälineisiin joita Jumala lakkaamatta luo sen kekseliäisyyden avulla, jonka hän on antanut ihmisen mielelle.” (55) Täten on mahdollista, että me voimme joku päivä vielä luoda avaruusaluksen, joka kykenee tähtienväliseen matkustukseen. Onhan Jumala Itse kannustanut meitä ”pakenemaan taivaitten ja maan rajojen ulkopuolelle”. Suura 42:29 loppuu lausuntoon siitä, että Jumalalla on voima koota taivaiden ja maiden olennot yhteen niin halutessaan. Tämä myös viittaa mahdollisuuteen tavata avaruusolentoja tulevaisuudessa. Kuitenkin, tämä kokoontuminen voi hyvin viitata siihen mikä tapahtuu Tuomionpäivänä niinkuin mainitaan Suurassa 19:93-96 (kts. yllä).

Ihmisen paikka luomakunnassa

Kaikkein vallankumouksellisimmat löydökset historiassamme ovat olleet niitä, jtoka ovat muuttaneet jollain tavalla sitä miten ihmiset näkevät itsensä universumissa. Me tajusimme, että Maa ei ollutkaan universumin keskipiste. Me tajusimme, että Aurinkomme on varsin tavallinen tähti, joka sijaitsee merkityksettömässä osassa galaksia, joka on vain yksi miljoonista galakseista. Näiden löydöksien olisi pitänyt nöyrryttää meidät. Ja kuitenkin nykyään monet meistä voitonhuumaisesti väittävät olevan itse Jumalan ylin luomus. On yleistä liittää arvostettu asemamme kaikkien elävien asioiden joukossa omiin korkeampiin intellektuaalisiin kykyihinmme. Jos me havaitsisimme, että universumissa on muitakin älykkäitä rotuja, ja että jotkut voivat olla meitä älykkäämpiä, mihin se jättäisi meidät tuolloin? Syrjäytettäisiinkö meidät viimein?

Suura 17:70 kertoo meille, ”Totisesti, Me olemme saattanut ihmisen lapsia kunniaan ja antanut heille kulkuneuvoja sekä maalla että merellä. Ja olemme varustanut heidät puhtaalla ravinnolla sekä asettanut heidät useimpien muitten luotujen yläpuolelle.” (56) Monet käännökset jättävät kääntämättä kohdan jossa puhutaan aivan ”erityisestä suosiosta”, vaikka jae sisältää arabiankielen sanan ”tafzelan”, joka välittää tämän merkityksen. Huomaa, että jae mainitsee, että on myös muita olentoja kuin ihmisiä, joille on myös annettu eriasema, ja ihmisiä on suosittu monien, ei kuitenkaan kaikkien, yli kaikista näistä olennoista. Usmani sanoo kommentissaan tästä jakeesta, ”Tämä jae avaa keskustelun: Kuka on ylinnä — ihmiset vai enkelit? Mutta loogisesti tämä jae ei päätä tuota kysymystä.” (57) Eräs toinen oppinut on kirjoittanut, ”Tästä jakeesta käy selväksi, että mitä tahansa ylemmyyttä ihmiskunnalla onkin muihin luotuihin, se ei ole kokonaan näin. Allahin luomukset sisältävät sellaisia olentoja joiden yläpuolella ihmiset eivät ole.” Täytyy muistaa tässä, että vaikka tähän mennessä me olemme puhuneet materiaalisista Maan ulkopuolisista elämänmuodoista, keskustelu ihmisten paikasta luomakunnassa pitää sisällään sekä materiaaliset että henkiset Jumalan luomukset. Jotkut varhaiset auktoriteetit, kuten Hasan, eivät ole hyväksyneet sanaa ”akser”, joka mainitaan jakeessa 17:70, mikä tarkoittaa ”useaa”. Hasanin mukaan sana ”akser” tuossa kohdassa tulisi ymmärtää tarkoittavan ”kaikkia”, sillä samaa sanaa käytetään jakeessa 26:233 ja 10:36, missä olisi epäasianmukaista jos sana tarkoittaisi ”useaa” ”kaikkien” sijaan. Jos sanan merkitys muutettaisiin kohdassa 17:70, merkitys tarkoittaisi, että Jumala suosii ihmistä yli kaikkien muiden olentojen. (suom. huom. kaikissa kolmessa jakeessa [17:70, 26:233, 10:36] on käytetty suomenkielisessä Koraanissa samaa termiä ”useimmat”)

Debatti ihmisen statuksesta jatkuu oppineiden piirissä sekä myös kansan keskuudessa. Tehkäämme analogia debattiin siitä onko mies naisen yläpuolella. Oletetaan hetki, että me annamme miehelle palkinnon ja annamme hänen nauttia ”ylemmästä” asemastaan. Tuomionpäivänä ainoastaan hyvät teot ratkaisevat ja hyvät naiset menevät Paratiisiin ja pahat miehet palavat Helvetissä. Kuka olisi ollut ylempänä? Kuten näemme, mikä tahansa keskustelu rodusta tai lajista on turhaa. Aiemmissa jakeissa, jotka on mainittu tässä artikkelissa, lukija muistaa että Koraanin mukaan Jumala tuomitsee sekä ihmiset että avaruusolennot heidän tekojensa mukaan ja palkitsee heidät asianmukaisesti. Monet ihmiset joutuvat helvettiin pahoista teoistaan. Samaan aikaan on avaruusolentoja, jotka saavat palkkion hyvistä teoistaan. Kummat olisivat ylempänä, uskottomat ihmiset vai uskolliset avaruusolennot? Vastaus on ilmiseklvä.. Täten mitä hyötyä on vääntää tästä asiasta? Olennon asema on suhteessa hänen moraaliseen käytökseensä. Suura 95:4-5 sanoo, ”Totisesti Me loimme ihmisen parhaaseen muotoonsa, mutta Me kyllä alennammekin hänet alhaista alemmaksi”. (58)

Islam ja geosentrinen universumi

Uskonnonpilkkaajien hieno idea on, että avaruusolentojen löytyminen vie pohjan siltä vähältä uskottavuudelta, mitä uskonnoilla on jäljellä. Islamin tapauksessa voidaan tästä keskustelusta nähdä, että tämä tuskin pitää paikkansa. Päinvastoin, sellainen löydös tulisi todistamaan Koraanin lauseet tosiksi mitä tulee Maan ulkopuoleiseen elämään, ja vahvistamaan muslimien asemaa. Islamin visio on, että se on todella universaali uskonto. Se on todella kaukana juutalaisuuden erityisasemasta (”Me olemme valittuja Jumalan viestille.”). On sääli, että kaikkien uskontojen kuva on kärsinyt suuresta kirkon skandaalista — sen tavasta kohdella Galileoa, joka (aivan oikeudenmukaisesti) haastoi heidän näkökulmansa geosentrisestä maailmankaikkeudesta, jossa ihminen on Keskeinen Hahmo Jumalan Luomissuunnitelmassa, joka elää planeetalla jonka ympärillä kaikki muu luomakunta pyörii.

Koraani antaa meille hieman erilaisen kuvan paikastamme universumissa. Suurassa 40:57 Jumala sanoo, ”Totisesti, taivaan ja maan luominen on enemmän kuin ihmisen luominen, mutta useimmat ihmiset ovat tietoa vailla.” (59) Yusuf Ali kommentoi, ”Ihminen itse on pieni osa luomakuntaa. Miksi hänen tulisi olla niin egokeskeinen?” (60) Yksikään ihmisrotu ei ole valittu totuuden yksinoikeudelliseksi vartijaksi. Suura 16:36 kertoo meille, ”Totisesti olemme kutsunut jokaisen kansan keskuudesta lähettilään näin lausumaan: »Palvelkaa Jumalaa ja välttäkää syntisiä.» Jotkut ovat Jumalan johdattamia ja toiset ovat kulkeneet harhaan. Jatkakaa siis vaellustanne maan päällä ja katsokaa, millaisen lopun saavat ne, jotka sepittävät valheita.” (61) Joidenkin perinteiden mukaan Jumala on lähettänyt 124000 viestintuojaa Maahan, läpi kaikkien aikojen ihmisille ympäri maailman. Yhdeltäkään maalta ei ole evätty pääsyä totuuteen. Ihmisille on annettu opastusta ihmisten lisäksi myös Jinneillem jotka asuvat planeetalla kanssamme. 6:130, ”Te dzinnien ja ihmisten suku! Eivätkö lähettilääni omasta keskuudestanne astuneet eteenne ilmaistakseen teille Minun tunnusmerkkini ja varoittaakseen teitä, että tämä päivä teidät kohtaa? He sanovat silloin: »Me todistamme itseämme vastaan.» Niin on maallinen elämä heidät pettänyt, ja he todistavat itseään vastaan, että he eivät uskoneet.” (62) Jumalan aarre, Islamin mukaan, ei rajoitu Maan olentoihin, koska ”Jumalalle kuuluu kaikki kiitos, taivaitten Herralle, maan Herralle, maailmojen Herralle!” (45:36). (63)

Ihmisille on lähetetty paljastettuja Kirjoja, joista viimeisin on Koraani. Koraanista itsestään meille kerrotaan jakeessa 43:4, ”Ja se on totisesti ylevä ja viisautta täynnä niinkuin alkuperäinen Kirjoitus Meidän luonamme.” (64) Koskien toisia planeettoja, S.Bashir-ud-din Mahmood sanoo tämän, ”Perustuen Ibn-e-Abbasin jakeen 65:12 tulkintaan (Allah olkoon häneen mielissään), me voimme sanoa, että näiden planeettojen asukkailla on meidän kaltaisemme uskonto ja niin myös Pyhät Kirjat. Ne tulevat kaikki samasta ’Ylimmästä Lähteestä’ josta Pyhä Koraani on tullut tänne meille Maahan. Se on selvää tästä Pyhän Koraanin jakeesta” (eli 43.4). (65) Koraanin aivan ensimmäinen jae alkaa, ”Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle”. (66)

Lopputiivistelmänä sanottakoon, että vaikka Koraani näyttääkin miten ihminen on suositussa asemassa Maassa (2:30 ”Ja kun Herrasi puhui enkeleille: »Katso, Minä aion totisesti asettaa sijaisen maan päälle»…” (67); 2:34 ”Ja kun Me sanoimme enkeleille: »Kumartukaa maahan Ihmisen (Aadamin) edessä»…” (68); 95:4 ”Totisesti Me loimme ihmisen parhaaseen muotoonsa” (69)) on myös muita Jumalan luomuksia, joita Jumala on myös suosinut universumissa (17:70). Ihmiset ovat vain pieni osa Jumalan luomakuntaa (40:57). Kun he käyttäytyvät väärin, heidät alennetaan alimmaiseksi (95:5). Pelastus ei ole jotain mikä on vain ihmisille, vaan kaikille ihmisille ja olennoille koko universumissa. Jumala on suunnitellut suuren suunnitelman kaikille heille. Kaikki ihmiset sekä avaruusolennot, jotka seuraavat Jumalan ohjeistusta jonka Jumala on lähettänyt näille planeetoille, tulevat saamaan palkkion (19:96). ”Etkö havaitse, että kaikki, mikä on taivaassa ja maan päällä, julistaa Jumalan kunniaa?” (24:41). (70)  Kaikki tulee palaamaan takaisin Häneen. Miten kaukana Islamin kuva universumista onkaan geosentrisestä maailmankaikkeudesta!

Loppuyhteenveto – paljastamista odottava ”salaisuus”

Jos Koraani on niin eksplisiittinen esittäessään todisteita elävistä organismeista universumissa (42:29), voisi olettaa että muslimit yleisesti olisivat tietoisia siitä, että Koraani mainitsee avaruusolennot. Valitettavasti tämä ei ole asian laita. Merkittävällä osalla muslimeista ei ole hajuakaan siitä, että tämä innostava informaatio on tarjottu heidän Pyhässä Kirjassaan. Olen lainannut useita oppineita tässä artikkelissa, jotka ovat kommentoineet Maan ulkopuolista elämää koskevia jakeita. Heidän joukossaan on sellaisia kuten Yusuf Ali ja Muhammad Asad, joiden työ on kaikkien muslimien tiedossa ympäri maailman. Allama Shabbir Ahmad Usmani oli nimekäs hahmo Pakistanin vapautusliikkeessä. Kaikki oppineet, joita tässä on lainattu, ovat Islamin valtavirtaa. Joten vähintäänkin muslimioppineet ovat tietoisia siitä, että Koraani mainitsee avaruusolennot. Ja kuitenkin on oppineita, joilla ei ole mitään hajua aiheesta. Yllättävää kyllä, jopa Maurice Bucaille, jonka loistava kirja The Bible, The Quran and Science käsittelee laajalti tieteellisiä aiheita Koraanissa, täysin on jättänyt avaruusolennot mainitsematta.

Miten tietoisia olivat varhaiset muslimit avaruusolentojen olemassaolosta taikka Koraanin jakeista aiheeseen liittyen? Bashir-ud-Din Mahmood kirjoittaa, ”Idea siitä, että elämää olisi myös muualla universumissa on johdettu Allahin Profeetasta (pbuh) kun hän kertoi muslimeille, ’Kun istutte alas rukoukseen Attahiyatin puolesta ja sanotte: ”Rauha olkoon kanssamme, sekä Allahin oikeamielisten palvelijoiden kanssa”, silloin itse asiassa lähetätte rauhaa kaikille oikeamielisille ihmisille, jotka elävät Maapallolla ja taivaissa.’ Tämä selvästikin viittaisi siihen, että kaiken tyyppisiä ihmisiä, hyviä ja pahoja, elää muissa maailmoissa aivan kuten heitä elää Maapallolla.” (71) Hän myös kirjoittaa viitaten Rasial Imam Ghazaliin, ”Imaami Muhammad Ghazalin mukaan (1000-luvulla) ihmiset näissä planetaarisissa maailmoissa ovat oppineet matkustamaan ja kommunikoimaan keskenään.” (72)

Ibn-e-Abbasin tapaus on mielenkiintoinen. Hän oli yksi Profeetan (pbuh) läheisistä. Profeetta (pbuh) oli rukoillut Jumalaa antamaan Ibn-e-Abbasille (73) tietoa Koraanista, ja hänestä tuli eräs suuri Koraanin oppinut. Maulana Maududi kirjoitti teoksessaan Tafhim-ul-Quran, ”Ibn-e-Abbas (olkoon Allah häneen tyytyväinen)… uskoi vahvasti, että oli olemassa monia muita maankaltaisia kappaleita taivaissa. …Hän opetti, että sellaisissa maissa asui älyllisiä olentoja, mutta sen lisäksi hän myös opetti, että ihmiset niissä olivat aivan kuten Maassa. Hän meni jopa niin pitkälle, että sanoi heillä mahdollisesti olevan omat Profeettansa kuten Muhammed (pbuh), ha että heillä olisi Aatami, Nooa, Ibrahim ja Jeesus (rauha olkoon heidän yllään) aivan kuten meillä.” (74) Tieto avaruusolentojen olemassaolosta ja siitä että heistä puhutaan Koraanissa on ollut läsnä muslimien keskuudessa aina Islamin alkuvaiheista!

On jotain muutakin mitä meidän tulisi tietää Ibn-e-Abbasista. Hän ei laajalti julkistanut mielipiteitään avaruusolennoista. Sen sijaan hän oli varsin salamyhkäinen tässä asiassa. Syy siihen oli, että hän pelkäsi että hänen ideat sekoittaisivat ihmisiä. Itse asiassa hän pelkäsi, että ihmiset olisivat vaarassa muuttua epäuskovaisiksi jos he eivät hyväksyisi tätä asiaa, mistä Koraani itse kertoi. Ehkäpä sellaiset mietiskelyt ovat johtaneet myöhempien aikojen muslimioppineet jättämään avaruusolentoaiheen välistä, ja niinpä nykypäivänä niin monet muslimit eivät tiedä asiasta mitään. Mutta ajat muuttuvat. Me olemme tulleet pitkän matkan meitä ympäröivien ihmeiden löydösmatkallamme. Viime aikaiset havainnot eksoplaneetoista, jäästä Kuussa (75), mikrobeista Maan jäätiköiden alla ja lämpölähteistä merissä (76), vedestä Auringossa (77) ja monista muista uskomattomista löydöksistä ovat viemässä meidät kohti grande finalea. Kansa on henkisesti valmis kuulemaan pian kuinka elämää on löydetty Maan ulkopuolelta.

Viime aikoina muslimit ovat missanneet kultaisen tilaisuuden edistää uskontoaan ihmisille ympäri maailmaa. Esimerkiksi Koraani mainitsee universumin laajenemisen. Tiedemiehet tajusivat tämän ilmiön vasta vuonna 1929. Jos muslimit olisivat antaneet ihmisten kuulla tästä etukäteen, että Koraani mainitsi tämän seikan, silloin tuon löytämisen aikoihin oltaisiin saatu aikaan suuri vaikutus ei-muslimimaailmaan. Me olisimme näyttäneet maailmalle sen voiman, sen ihmeen, joka Koraani on. Tottakai jopa nykyään on ihme, että Koraani mainitsee universumin laajentumisen, mutta ei-muslimit sanovat, ”Kerrot vasta nyt kun tiede on jo tämän havainnut! Sinä rakennat merkityksiä Koraanille jotka sopivat toiveisiisi.”

Nykyään, meidän seistessä kaikkein vallankumouksellisimman löydöksen äärellä ihmiskunnan historiassa, meidän muslimien tulee kysyä itseltämme, ”Eikö viimein ole tullut aika salaisuuden ’paljastukselle’ jota Ibn-e-Abbas panttasi koko maailmalta?” Kyllä, aika on kypsä. Annetaan koko maailman tietää, ennen kuin se tajuaa sen itse, että 1400 vuotta sitten Arabian aavikoilla profeetta vastaanotti paljastukset, mitkä kertovat Maan ulkopuolisesta elämästä lukemattomissa taivaankappaleissa universumissamme, ja hän profetoi, että jonain päivänä ihmiset löytäisivät avaruusolentoja.

Koraani sisältää monia huikeita lausuntoja koskien tiedettä. Ei ole syytä uskoa, että kaikki tieteelliset paljastukset oltaisiin saatu siitä irti ja meidän käydessämme seuraavalle vuosisadalle, me voimme olla varmoja siitä että Koraani jatkaa valon loistamista joihinkin kaikkein sitkeimpiin ja kiinnostavimpiin aikamme tieteellisiin mysteereihin.

Viitteet ja linkit

Introduction 1. NASAn kotisivu 2. Medline-lainaus — Ref: Search For Past Life On Mars: Possible Biogenic Activity In Martian Meteorite ALH84001. McKay et al. in Science, Vol. 273, pages 924-930; August 16, 1996. —Scientific American: The Case For Relic Life On Mars. December 1997. 3. Ref: Scott, Edward R.D. et al, Petrological evidence of shock melting of carbonates in the martian meteorite ALH84001. Nature, 387, 377-379 (22 May, 1997). 4. Galileon kotisivu 5. Vettä Europalla: — Scientific American:Exhibit: Great Balls of Ice: August 19, 1996.NASA Space Science News: The Frosty Plains of Europa 6. Koraani: — Yusuf Alin, Pickthallin ja Shakirin käännökset. Muslim Students Associationin sivu — (MSA-USC), sisältää kaikkien kolmen oppineen käännökset. — Koraanin hakukone Voit etsiä jakeita hakusanalla. — Koraanin transliteraatio. Koraanin koko transliteroitu teksti. — Kuuntele Koraania. Koko teksti resitoitu arabiaksi ja englanniksi. — Koraani MP3-muodossa. Lataa omalle koneellesi. 7. The Astrobiology Web. Tietoa avaruuden elämän tieteestä.

”Dabbatun” 8. Suura 42:29. Pyhä Koraani. Abdullah Yusuf Ali. 9. Suura 24:41. Yusuf Ali. 10. Huomautus 33 Suuraan 42:29. Muhammad Asad. 11. Suura 16:48. Yusuf Ali. 12. Suura 16:49. Yusuf Ali. 13. Huomautus 55 Suuraan 16:49. Asad. 14. Huomautus 4568 Suuraan 42:29. Yusuf Ali. 15. Suura 2:164. Yusuf Ali. 16. Suura 24:45. Yusuf Ali. 17. Huomautus 43 Suuraan 42:29. Pyhä Koraani. Tafseer-e-Usmani.Allama Shabbir Ahmed 17. Usmani. 18. Huomautus 4569 jakeeseen 42:29. Yusuf Ali.

Onko olemassa Maan ulkopuolista älyllistä elämää? 19.SETI-organisaatiot: — The SETI Institute.SETI@home. Nyt voit itse osallistua etsintään kotoa asentamalla näytönsäästäjän 20. The Planetary Society. Maailman suurin SETI-ohjelma. 21. Steven Spielberg. 22. Suura 27:65. Yusuf Ali. 23. Suura 19:93-96. Yusuf Ali. 24. Suura 72:14-15. Yusuf Ali. 25. Suura 39:68. Yusuf Ali. 26. Suura 57:21. Dr. Mahmud Y. Zayid.

Mistä avaruusolentoja löytyy? 27. Planeetta 51 Pegasi: —- Mayor, M. & Queloz, D. A Jupiter-mass companion to a solar-type star. Nature 378, 355-359. (1995). 28. The Extrasolar Planets Encyclopaedia. Internetin pääkatalogi eksoplaneetoille. 29. Haaste planeetalle 51 Pegasi: —- Walker, Gordan. One of our planets is missing. Nature 385, 775-776. (27 Feb 1997). —- Gray, David F. Absence of a planetary signature in the spectra of the star 51 Pegasi. Nature 385, 795-796. (27 Feb 1997). —- Päivitys: Uutta todistusaineistoa planeetasta 51 Pegasi: —- Marcy, Geoffrey. Extrasolar planets: Back in focus. Nature 391, 127. (8 Jan 1998). —- Gray, David F. A planetary companion for 51 Pegasi implied by absence of pulsations in the stellar spectra. Nature 391, 153-154. (8 Jan 1998). —- Hatzes, Artie P. et al. Further evidence for the planet around 51 Pegasi. Nature 391, 154-156. (8 Jan 1998). 30. Mahdolliset maat ovat potentiaalisia planeettojen 16 Cygni B kiertolaisia Joutsenen tähtikuviossa sekä 47 Uma Ursae Majoriksessa. —- Chyba, Christopher F. Exobiology: Life on other moons. Nature 385, 201. (16 Jan ’97). —- Williams,Darren M. et al. Habitable moons around extrasolar giant planets. Nature 385, 234-236. (16 Jan 1997). 31. Suura 65:12. Yusuf Ali. 32. Huomautus 5527 Suuraan 65:12. Yusuf Ali. 33. Suura 21:30. Yusuf Ali. 34. Suura 41:11-12. Muhammad Marmaduke Pickthall. 35. Suura 71:15-16. Pickthall. 36. Suura 51:47. Asad. 37. Huomautus 38 Suuraan 21:30. Asad. 38. Huomautus 12 and Huomautus 13 Suuraan 41:11. Asad. 39. Huomautus 14 Suuraan 41:12. Asad. 40. Huomautus 31 Suuraan 51:47. Asad. 41. Suura 50:38. Pickthall. 42. Suura 21:104. Pickthall. 43. Suura 14:48. Yusuf Ali. 44. Huomautus 20 Suuraan 2:29. Asad. 45. Huomautus 32 Suuraan 65:12. Usmani. 46. Ref: Bucaille, Maurice. The Bible, The Quran and Science. Osio: The Quran and Modern Science. Kappale III: The Creation of the Heavens and the Earth. Alaotsikko: The Basic Process of the Formation of the Universe and the Resulting Composition of the Worlds. 47. Ref: Sagan, Carl. Cosmos. Kappale II. Lue klassikkoartikkeli: The Quest for Extraterrestrial Intelligence. Kirjoittanut Carl Sagan.

Löydämmekö koskaan avaruusolentoja? 48. Suura 6:104. Zayid. 49. Suura 6:109. Zayid. 50. Suura 7:73. Zayid. 51. Suura 41:53. Yusuf Ali. 52. Suura 55:33-34. Yusuf Ali. 53. Suura 29:22. Zayid. 54. Suura 16:8. Asad. 55. Huomautus 6 Suuraan 16:8. Asad.

Ihmisen asema luomakunnassa 56. Suura 17:70. Pickthall. 57. Huomautus 105 Suuraan 17:70. Usmani. 58. Suura 95:4-5. Pickthall.

Islam ja geosentrinen universumi 59. Suura 40:57. Yusuf Ali. 60. Huomautus 4431 Suuraan 40:57. Yusuf Ali. 61. Suura 16:36. Yusuf Ali. 62. Suura 6:130. Zayid. 63. Suura 45:36. Pickthall. 64. Suura 43:4. Zayid. 65. Ref: Mahmood, Bashir-ud-din. Doomsday and Life After Death. Kappale 18, Alaotsikko: The Quran in Other Worlds. Ta-Ha Publishers. 66. Suura 1:1. Pickthall. 67. Suura 2:30. Yusuf Ali. 68. Suura 2:34. Yusuf Ali. 69. Suura 95:4. Yusuf Ali. 70. Suura 24:41. Yusuf Ali.

Loppuyhteenveto – paljastamista odottava ”salaisuus” 71. Ref: Mahmood, Bashir-ud-din. Doomsday and Life After Death.Kappale 18, Alaotsikko:Life in Other Worlds. 72. Ref: Mahmood, Bashir-ud-din. Doomsday and Life After Death. Kappale 18, Alaotsikko:Life in Other Worlds. 73. Ibn-e-Abbas lyhyt huomautus elämänkertaan 74. Maududi, Abul Ala. Tahfhim-ul-Quran. 75.Jäätä Kuussa: —- Scientific American: Science and the Citizen. Water, Water Everywhere: May 1998. —- NASAn lehdistötiedote : Jäätä Kuussa. 76. Maanalaiset mikrobit: —- Wellsbury, Peter et al. Deep marine biosphere fuelled by increasing organic matter availability during burial and heating. Nature 388, 573-576. (7 Aug 1997). —-Scientific American: Microbes Deep Inside the Earth. October 1996. 77. Vettä Auringossa: —- Polyansky, Oleg L. et al. Water on the Sun: Line Assignments Based on Variational Calculations. Science, Vol.277, pages 346-348; July 18, 1997. —- Science-lehti

Ilmaisia videoita verkossa Islamista ja tieteestä: 78.The Quran and Space Sciences by Zahir Abbas

Ilmaisia kirjoja verkossa Islamista ja tieteestä: 79.The Bible, The Quran and Science by Maurice Bucaille

Muita verkkolähteitä avaruusolennoista Koraanissa: 80. Aliens avaruusolennot Islamissa

Vanhoja lähteitä Yahoo!ssa: 81. Scientific Community for Muslims 82. Islamic Community 83. Seven Heavens

Muita linkkejä: 84. Islam and Science 85. Twin Sisters 86. Islam- The Modern Religion 87. The Quran and Science 88. It is the Truth 89. Islam-QA: Islam Questions and Answers

  Artikkeli julkaistu answering-christianity.comissa

Suuri avaruusolentojen tukikohta Merkuriuksessa

Havaintopäivämäärä: helmikuu 2020 Havaintopaikka: Merkurius Lähde: https://www.google.com/maps/space/mercury/@77.9733692,-16.1593985,1044941m/data=!3m1!1e3

Hei kaikki, löysin tämän todella pitkän rakenteen kraaterista Merkuriuksella tänään. Mittasuhteiden mukaan kartan oikeassa alalaidassa se on 10km pitkä. Niin suuri rakennus ei voi jäädä astronomeilta huomaamatta pitkään, mutta ehkä he eivät oikeasti käy NASAn kuvia tarkkaan läpi…. olettaen että kaikki löydettävä on jo löydetty.

Huomaa myös, että tieteilijät ovat jakaantuneet tämän kysymyksen äärellä niihin, jotka uskovat avaruusolentoihin, ja niihin jotka eivät, joten jopa kaikkein ammattimaisimpien tieteentekijöiden keskuudessa tämä on jatkuva debatti, joka lopulta tulee päättymään siihen että kaikki uskovat avaruusolentoihin.

Scott C. Waring, Taiwan

  Artikkelin julkaissut ET Data Base