Keho ja Sielu

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli kehoa ja sielua, niiden välistä eroa ja yhteyttä.

Selvä, sanon hyvää päivää teille tänä päivänne hetkenä, niinkuin luotte aikaanne olevaksi.

Sallikaa meidän aloittaa tämä interaktio tänä päivänne hetkenä otsikolla ”Keho ja Sielu”. Noniin! Me olemme puhuneet monta kertaa eri perspektiiveistä koskien siitä mitä se fysiologinen todellisuus on, jota kehonne esittää. Me olemme monta kertaa puhuneet siitä, että ei todellakaan ole eroa, muuta kuin se minkä olette luoneet uskomusjärjestelmillänne, hengellä ja fyysisellä muodolla. Kehonne yksinkertaisesti on henkenne fysiologisessa terminologiassa.

Henkenne ei kirjaimellisesti asu kehossanne. Se on havainto jonka olette itse luoneet, johtuen tavasta jolla määrittelette fyysisen todellisuutenne olemassaolon. Koska luulette asioiden olevan olemassa toisten asioiden sisällä; koska olette opettaneet itsenne uskomaan että muut asiat ovat ulkopuolisia asioita, olette luoneet perspektiivin, illuusion sellaisena kuin se on, todellisuutenne — sama asia — että henki ja tietoisuus ovat kehon sisällä. Mutta kehonne on yksinkertaisesti jatke sille idealle mikä te olette, se tietoisuus mikä olette.

Monta kertaa teette eron: keho, mieli, henki, tunneminä. Kaikki nämä asiat ovat todella aspekteja kokonaisideasta joka te olette, ja te todellakin luotte, kun teette eron määrittelyllänne, kokemukseenne ”todellisen” eron. Mutta tuo ”todellinen” ero ei ole sen enempää konkreettinen kuin sen määritelmäkään. Määritelmät ovat niitä jotka luovat todellisuuden; miten näette sen, on se miten koette sen. Mitä huudatte metsään, niin metsä vastaa. Se, mitä säteilette, on taajuus joka teidät identifioi, ja se manifestoituu elämässänne. Määritelmät itsessään ovat fyysinen todellisuus; fyysinen todellisuus on se määritelmä jonka annatte sille.

Keho-mieli-henki; keho-sielu — nämä ideat, nämä ilmeisen eroavaiset ideat, ovat yksinkertaisesti saman tietoisuuden heijastuksia, jotka ovat olemassa — yhtä aikaa — samanaikaisesti kaikissa muissa manifestaatioissa, kaikilla muilla tavoilla joilla voitte ilmaista tuota ideaa, tietoisuutta joka te olette. Joten samanaikaisesti olette tietoisuus kehossa, tietoisuus hengessä, tietoisuus mielessä, tietoisuus sielussa, tunneminänä. Olette samanaikaisesti kaikki nämä eri ideat, sama tietoisuus joka ilmaisee itseään kaikin eri tavoin joilla se pystyy — koska teidät on tehty Äärettömän Luojan kuvaksi. Ja täten, kuten ääretön Luoja, te olette myös moniulotteisia; te olette heijastus kokonaisuudesta. Ja niin teillä on monia eri tapoja ilmaista itseänne.

Se mitä te ajattelette, mahdollisesti erilaisena, lainausmerkeissä, ideoina, eri kokemuksina — kuten fyysisen kokemuksen saaminen ja sitten ei-fyysisen kokemuksen saaminen — nämä ovat samanaikaisia sielun manifestaatioita, Ylisielum tietoisuuden idean joka te olette.

Ne ovat kaikki olemassa nyt. Ne ovat eri taajuuksien analogioita; eri ohjelmia, jos haluatte ajatella niitä sellaisina, kaikki samaan aikaan pyöriviä. Teidän fokuksenne, johtuen siitä miten olette määritelleet fyysisn todellisuuden, näyttää rajoittuneen ainoastaan fyysiseen todellisuuteen. Mutta se ei ole niin. Olette tietoisia kaikista muista tasoista sinä kokonaisena olentona joka te olette. Mutta koska yksi muuttujista, eräs ainesosista, jonka olette rakentaneet fyysisen todellisuuden määritelmäänne on ollut unohtaminen — kyky unohtaa että olette kaikki tasot yhtä aikaa — te olette luoneet sarjan tapahtumia, joita kutsutte nimellä usean elämän kokemukset, joilla tuo skenaario eletään läpi, tuo unohtamisen liike.

Ja nyt olette saapuneet tuon syklin loppuun. Nyt te kaikki olette, niinkuin me olemme sanoneet monta kertaa, heräämässä. Ja se on syy miksi te kaikki tutkitte näitä eri tietoisuuden ja henkisyyden ja mentaalisuuden ideoita. Koska te muistatte että olettekin itse asiassa kokonainen ja täysi representaatio Äärettömästä Luomakunnasta. Ja siksi te löydätte uudelleen aspekteja itsestänne, aistimuksia itsestänne jotka kaikki ovat käynnissä yhtä aikaa siinä mitä te voisitte yksinkertaisesti nimittää henkiseksi vyöhykkeeksi, mentaaliseksi vyöhykkeeksi ja miksi tahansa muuksi termiksi jonka haluatte sille antaa nimeksi.

Mutta se on kaikki yhtä asiaa: sinua. Se on kaikki samanaikaisesti sinä. Se on yksinkertaisesti eri silmät, niinsanotusti, jotka sinulla on — kaikki samassa kehossa, joka sinä olet. Ja niin voit ilmaista tuon miten tahansa. Ja ilmaiset sitä kaikilla tavoilla joilla sen voi ilmaista. Kun heräät enemmän ja enemmän ja enemmän tähän, alat tajuta ja yhdistellä kaikkia muita aspekteja itsessäsi joita olet, kaikkia muita identiteettejä joita sinä olet, kaikkia muita todellisuuksia, kaikkia muita ulottuvuuksia joita sinä olet.

Huomaa miten en sanonut ”voisit olla”. Sanoin joita sinä olet. Sillä sinä olet olevaisuuden kokonaissumma juuri nyt. Kaikki Se Mikä On, Ääretön Luomakunta, Ääretön Luoja, se mitä voisit nimittää Jumalaksi, on yhtä kuin me kaikki yhdessä. Ja kaikki me yhdessä olemme Ääretön Luomakunta, joka tulee tietoiseksi itsestään, manifestoi itseään kaikilla samanaikaisilla tavoilla niin kuin se on mahdollista; sillä mikä tahansa, minkä mieleensä voikaan saada, se on todellisuus. Sillä et voi kuvitella olemassaolemattomuutta.

Kaikki asiat joista me yleensä puhumme ovat yksinkertaisesti sitä tarkoitusta varten, että sinä sallisit itse, millä tahansa tahdilla mikä sinulle on mieluisa, tulla tietoiseksi itsevaltiudesta, päätöksentekokyvystä, tietoisesta hallintakyvystä joka sinulla on ollaksesi Äärettömyys, elääksesi ja luodaksesi niinkuin parhaaksesi katsot.

Me ulotamme arvostuksemme teille salliessanne meidän heijastaa takaisin teille oman kertakaikkisen uskomme ja äärimmäisen luottamuksemme teidän kykyynne olla se mitä te todellakin haluatte olla. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että keskitytte siihen ikkunaan tai taajuuteen tai perspektiiviin itsesänne joka jo olette ja johon te haluatte keskittyä. Kyse ei ole pitkästä ja vaikeasta prosessista jossa muututaan joksikin joka te ette ole; kyse on yksinkertaisesta kanavan vaihdosta toisen ohjelman pariin joka te jo olette.

Tämän takia me aina iloitsemme eniten heijastaa tätä teille, teidän omaa sisäistä valoanne, valoa joka valaisee jokaisen nurkan jonka olette luoneet. Mikään ei jää pimentoon tuolta valolta kun päätätte, että olette halukas sallimaan kaiken tulla pintaan. Ja kun te haluatte niin tehdä, takaan että teillä ei jää mitään löytämättä itsestänne jota ei voisi soveltaa rakastavalla ja positiivisella tavalla elämäänne — ellette sitten itse valitse uskoa toisin. Mutta se on teidän valintanne.

Me muistutamme teitä, että kun me puhumme teille luottamuksen ideasta, me emme sano teille että tehkää jotain mitä ette koskaan ole tehneet; me emme sano teille että tehkää jotain mitä ette osaisi tehdä. Kaikki te olette aina — tiedän, tiedän, jotkut teistä eivät usko tätä — kaikki te olette aina käyttäneet äärimmäistä luottamusta, 100%:sta uskoa ja luottamusta koko elämänne ajan. Kyse on yksinkertaisesti siitä luotatteko negatiiviseen vai positiiviseen todellisuuteen. Mutta mekanismi on sama.

Te olette aina luottaneet johonkin, oli se sitten negatiivista tai positiivista. Joten tunnustakaa, että kun me puhumme luottamuksesta, teidän ei tarvitse kaivaa ullakolta esiin jotain pölyistä laitetta jota ette ole koskaan käyttäneet — ja hajottaa sitä osiin ja palasiksi — ja kamppailla ja hikoilla ja häärätä sen parissa ja putsata sitä niinkuin se olisi arkeologinen löytö.

Ei. Se toimii virheettömästi ja se on aina toiminut. Sitä ei kiinnosta, tätä luottamuksen mekanismia, tungetteko siihen negatiivisia uskomuksia vaiko positiivisia uskomuksia. Se yksinkertaisesti puskee ulos toisesta päästä sen mitä olette siihen työntäneet, automaattisesti. Ja siinä ei ole mitään omaa päätäntämekanismia, joka muuttaisi sen mitä sinne laitoitte joksikin muuksi. Siinä ei ole mitään piilotettua. Mekanismi on yksinkertaisesti idea joka te olette, kullakin hetkellä, idea joka te olette valmis olemaan kullakin hetkellä, idea joka olette vakaumuksenne mukaan, suoraselkäisesti, minä tahansa hetkenä. Siinä kaikki.

Joten ainoa mitä me teemme on autamme teitä määrittelemään uudelleen todellisuuden idean, jossa olette eläneet, salliaksemme teidän tunnustaa, että voitte määritellä sen miten haluatte, mikä hyvältä tuntuu, ja että mekanismi on aina toiminut ja tulee aina toimimaan. Ja ei ole olemassa poikkeuksia teidän kyvyillenne käyttää tuota mekanismia. Te kaikki käytätte sitä; te teette niin aina. Kukaan ei jää paitsi tiedosta miten käyttää tuota mekanismia. Jos jäisi, silloin ette olisi olemassa. Olemassaolo otsessään tarkoittaa, että käytätte mekanismia virheettömästi.

Sillä kaikki, mikä on olemassa, sopii kuvioon; ei ole sellaista kuin asiaankuulumaton luomus. Te voitte nimittää itseänne tuolla tavoin jos haluatte; te voitte uskoa että ette ansaitse sitä jos haluatte. Mutta määritelmän mukaan, jos olette olemassa, teidän tulee sopia kuvioon. Muutoin ette olisi olemassa.

Joten aloittakaa siitä, ainakin antakaa itsellenne kyky, kunnioitus, kyky ansaita ja ehdoton rakkaus, josta teidät on luotu, yksinkertaisesti tietää ilman epäilyksen häivääkään että minkä tahansa prosessin olette päättänytkin luoda, teillä on rahkeet luoda se mitä suositte, huolimatta siitä miten te päädytte sinne. Teillä on kaikki mitä tarvitaan, tai te ette olisi olemassa. Piste.

Me kiitämme teitä tästä mahdollisuudesta jakaa tämä kanssanne. Me kiitämme teitä siitä, että valitsitte toimia tänä hetkenä maailmanne suurlähettiläinä, sillä tämä on se mitä te olette juuri nyt. Ja me kiitämme teitä siitä, että sallitte meidän toimia meidän maailmamme suurlähettiläinä, sillä minä puhun monien puolesta. Ja askel askeleelta ja päivä päivältä halukkuutenne luoda yhdessä näitä kohtaamisia, ja halukkuutenne löytää itsenne ja olla samanarvoisia meidän kanssamme, on se joka luo ilmapiirin mikä edistää meidän tapaamistamme kasvotusten jonain päivänä; jolloin me voimme toimia samanarvoisina, olla yhdessä samanarvoisina, tutkia samanarvoisina kaikkeutta ekstaasissa. Me kiitämme teitä tästä jakamisen lahjasta. Vastalahjaksi nyt kysyn teiltä, miten voin palvella teitä?

Punavihreä UFO Argentiinassa

Havaintopäivämäärä: marraskuu 25, 2018
Havaintopaikka: Argentiina

 

Tämän videon kuvasi kuski joka ajoi 9-tietä La Cienagan suuntaan. Nainen matkasi hänen perheensä kanssa kun he huomasivat hehkuvia valoja tien reunassa. Koko video kestää 47 sekuntia. Nainen sanoo että UFOlla ”ei ole pyöriä, jalkoja tai mitään, ja se on ilmassa”.

Argentiina on UFO-havaintojen kultakaivos. Monet UFO-tutkijat uskovat, että avaruusolennoilla on sisäänmeno tukikohtaansa Andes-vuorien juurella, joka on Argentiinan länsirajalla. Andesilla on yli kymmenen tulivuorta joita avaruusolennot voivat käyttää sisäänkäynteinä. Muistathan miten poliisi Denverissä nauhoitti hehkuvia valopalloja Coloradon vuorten yllä? Sama tilanne.

Avaruusolennot koittavat vältellä ihmiskontaktia, mutta sivilisaatio on nykymuodossaan tehnyt nuo paikat saavutettaviksi.

Scott C. Waring

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Salama iskee V-muotoiseen UFOon

Marraskuun 22. päivänä 2018 kuvatessaan ukkosmyrskyä silminnäkijän onnistui tallentaa suuri bumerangin muotoinen V-UFO, joka leijaili myrskyn lähellä ja tuli näkyviin kun siihen yhtäkkiä iski salama.

Vaikka aluksesta on vähän tietoja, on paljon mahdollista että se oli musta TR3B, ihmisten suunnittelema alus.

Mystistä TR3B:tä on mahdollisesti useampaa tyyppiä, koska joitain päiviä aiemmin, marraskuun 19. päivänä 2018, suuri UFO oli tullut esiin ja kuvattu sen liikkuessa Long Islandilla New Yorkissa. Katso allaoleva kuva ja video.

Jotkut sanovat, että nämä UFOt ovat peräisin ulkoavaruudesta, mutta eipä unohdeta sitäkään, että teknologiamme on paljon kehittyneempää kuin mistä me olemme tieotisia. Mieti vaikka salaisen avaruusohjelman löytäjää Gary McKinnonia sen jälkeen kun hän oli hakkeroitunut USA:n armeijan ja NASAn koneill.

Alla on kuvamateriaalia mahdollisesta TR3B-aluksesta, johon osuu salama.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Kuun kokoinen UFO tähtisumun laidalla

NASA selittää, että silmiinpistävä muoto tässä kuvassa kohteesta NGC 281 muodostuu pölyhiukkasista, tiheästä Bok-pisarasta joka näkyy silhuettina, jota intensiiviset aurinkotuulet ja säteily kuumasta tähtiklusterista muokkaavat.

NGC 2818 on planetaarinen tähtisumu, joka sijaitsee Pyxis-tähtikuviossa (Kompassi). Se koostuu suurelta osin tähtien ulkopinnoilta peräisin olevista hehkuvista kaasuista, joita tähdet sylkevät viimeisinä hetkinään kun niiltä on loppunut polttoaine jolla ylläpitää ytimen fuusioprosesseja.

Mutta UFO Sightings Dailyn Scott Waring on havainnut UFOn tähtisumun laidalla.

Seuraavalla videolla Scott näyttää, että UFO näyttää kuuluisalta Mustalta Ritarilta, satelliitilta jonka alkuperä avaruudessa on tuntematon.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Rikkoutumaton Kokonaisuus

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli ihmisten kuvaa itsestä, tuhoutumatonta ydintä ja sitä mitä me käsitämme elämämme polkuna.

Sallikaa minun sanoa, että jokaisen teistä sisällä, tällä hetkellä, löytyy siemen ydin-itsestä, jonka te tiedätte AINA olleen teidän sisällänne. Jonka te tiedätte aistineenne kun olette olleet halukkaampi, niin kuin sanoisitte, lapsuudessanne, aistimaan tämän ytimen jokaisen teistä sisällä; tietääksenne että jokaisen teistä sisällä on tämä idea mitä nimitätte ytimen vahvistamiseksi.

Voitte silloin luottaa tähän ideaan niin, että voitte aina tietää että te olette aina tietäneet, että olette aina olleet niinkutsutusti ”oikealla polulla” teille itsellenne, ja että tällä tavoin ette koskaan ole hairahtuneet.

Ja voitte myös tunnustaa, että luomakunnassa on, tällä hetkellä, idea niinkutsutusta elämästänne sellaisena kuin se manifestoituu, että jokaisessa tilanteessa, jokaisessa selkkauksessa voidaan aina tunnustaa — jos sallitte itsenne luottaa tähän tunteeseen, jonka tiedätte luoneenne, kun tunnistitte sen lapsuudestanne — tämä idea keskeisestä ytimestänne, TUHOUTUMATTOMASTA ITSESTÄNNE, tällä tavoin. Ja jokaisessa tilanteessa voitte antaa itsellenne, teidän silloisessa nykyhetkessänne ja nyt tämänhetkisessä ymmärryksessänne elämästänne, voitte aina silti luottaa tuohon ytimeen.

Tunnustakaa, että elämä jatkuu samalla tavoin kuin olitte lapsi, paljastaen ja manifestoituen sellaisella tavalla niinkuin aina. Tajutkaa, että teidän ei tarvitse poiketa tuolta polulta. Ette koskaan ole harharetkellä ja ette koskaan ole hallitsemattomia — poislukien silloin kun haluatte luoda niitä tilanteita elämässänne antaaksenne itsellenne tunteen ja kokeaksenne idean, fyysiseltä kantilta katsottuna, että voitte erotella itsenne teidän keskeisen ytimen ideasta, oman itsenne lähteen ideasta. Ja sillä tavoin ”leikkiä” olevanne hallitsemattomissa ja leikkiä olevanne poissa eksyneitä.

Voitte nyt alkaa tunnustaa massatietoisuudessanne, tänä aikana, että olette vain leikkinyt tätä ideaa. Sillä nyt integroitte itsenne ja tunnustatte, että teillä on tämä keskeinen ydin, ja että olette aina oikealla reitillä. Nyt tietoisesti kykenette luottamaan tähän ideaan TODELLISUUTENA teille itsellenne, eikä jonain uskoteltuna fantasiana tai mielikuvituksena, jota olette aiemmin nimittäneet ”epätodelliseksi” itsessänne.

Nyt alatte ymmärtää, että poistaessanne tietoisuutenne eri tasojen erotteluja, että mielikuvituksenne on teidän kanssanne, osa tätä koko todellisuutta — teidän unitodellisuuttanne, fyysistä todellisuuttanne, kaikki olemassa reaalisena todellisuutena teille, YHTENÄ TODELLISUUTENA; rikkoutumattomana kokonaisuutena jota te alatte kokea nyt planeetta Maaksi kutsumassanne sivilisaatiossa.

Alatte tunnustaa monia muitakin manifestaatioita, tuolla tavoin, koko sivilisaation kiihdyttäessä interaktiotaan koko sivilisaation kanssa — jokin idea tai muoto johon kaikki tuntevat yhteyden tunnetta, joka on teidän sisällänne. Ja haluatte ilmaista ideaanne manifestaation seuraamuksista teidän fyysisessä elämässänne, kun te sallitte sen avautua tuolla tavoin.

Silloin löydätte itsenne kytkeytymästä moniin eri tilanteisiin koko planeettanne sivilisaatiossa, jota tähän asti olette pitäneet eristäytyneinä osioina planeetallanne — joilla ei ole ollut mitään tekemistä teidän kanssanne. Mutta nyt alatte nähdä, että se ei ole niin että pakottaisitte itseänne tai koittaisitte saada jotain tapahtumaan, vaan te sallitte itsenne tunnustaa yhteydet, jotka teillä on jokaiseen symboliin jonka olette luoneet kokonaismassatietoisuuteen planeetallanne eri kulttuureissa, tuolla tavoin.

Ja löydätte itsenne samaistumasta, ei ainaoastaan yksilöihin, vaan yksilöinä massatietoisuuskulttuuriin, sillä tavoin. Salliessanne itsenne tunnustaa, että teillä on teidän oma massatietoisuutenne jokaisen yksilön sisällä joiden kanssa olette tekemisissä tuolla tavoin.

Ja että massatietoisuutena — toisin sanoen, käyttääksenne terminologiaanne; ryhmänä — te itse alatte myös samaistua muiden ryhmien kanssa, kun tunnustatte että alkuperäinen idea sivilisaatiossanne oli yksilöllisyyden sekoittaminen ja se laajenee nyt ideaan ryhmien sekoittamisesta, ja massatietoisuuden sekoittamisesta, salliessanne yhä pienemmän määrän erillisyystietoisuutta ja enemmän ja enemmän integraatiota siinä KOKONAISUUDESSA joka sivilisaationne on.

Vapaa tahto ja Ylisielu

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi käsitteli vapaata tahtoa ja Ylisielua. A on tietoisuus joka puhuu, Q, Q1, Q2 jne. ovat henkilöitä jotka kysyvät kysymyksiä.

Q: Voisitko selventää tätä ideaa johon jatkuvasti viittaat, että todellisuutesi on täydellinen heijastus siitä mitä haluat, sillä monet meistä, koska olemme luoneet idean erottelusta, kun sanot ”sinä”, me tulkitsemme sen tarkoittavan tietoista ego-tietoisuuttamme.

A: Sinä tulkitset sen tarkoittavan sitä.

Q: Niin minä sanoin… ainakin se oli se mitä yritin sanoa.

A: Kiitos.

Q: Niin, on muita jotka…

A: Selvä, mutta ei ole tarpeen puhua heidän puolestaan, sinä puhut omasta puolestasi.

Q: Selvä, teen niin.

A: Kiitos.

Q: Joten, selventäisitkö tätä ideaa sillä me olemme valinneet tehdä…

A: ”Minä.”

Q: Koska minä olen valinnut… oletko sinä myös? Ha ha. (Naurua) Koska minä olen… no, kysyn kysymyksen muiden ihmisten puolesta.

A: Miksi?

Q: Koska minä ymmärrän periaatteen.

A: Ovatko he täällä?

Q: Öh, en tiedä.

A: Mitä jos kysyisit vain itsellesi? Ja sitten voit jakaa sen muiden kanssa myöhemmin.

Q: Okei, kysyn sitten.

A: Ymmärrä, että miten tahansa sanot, minä tai me, minä tulen ymmärtämään että kysyt sitä itsellesi — se on minun havaintoni sinusta.

Q: Okei, kysyn sen niinkuin kysyisin itseltäni. Aah, luon idean erillisyydestä niin, että näen itseni, ulkoisen ego-tietoisuuteni, niinkuin se olisi kaikki mitä minä olen.

A: Kyllä.

Q: Ja sitten on tämä idea joka tulee myöhemmin kuvioon, että luon todellisuuteni ja sanon itselleni että no, en luonut tätä vahingossa. Selkeästikin viittaat toisiin osiin minusta joita pidän minusta erillisinä.

A: Kyllä.

Q: Ja minä luon idean vaikeudesta siinä, että yhdistetään sinun käyttämäsi termi sinä minun ulkoisen ego-tietoisuuteni, sekä kaikkien muiden minun osieni kanssa. Voisitko selventää vähän mitä oikeasti tarkoitat, kun sanot ”sinä luot oman todellisuutesi” ja miten se heijastuu kaikkiin muihin tietoisuuden osiin?

A: Se kokonainen sinä luo tuon idean.

Q: Mitä se tarkoittaa?

A: Ei-fyysistä, eikö?

Q: Okei.

A: Se luo äärimmäisen, lainausmerkeissä, äärimmäisen valinnan siitä mitä haluat kokea. Tällä tavoin, tuo ei-fyysinen, korkeamman tietoisuuden sinä luo valinnan fyysisestä elämästä, fyysisestä todellisuudesta. Tällä tavoin, fyysinen sinä, fyysinen mieli jonka tunnistat — jonka fyysisesti tunnistat — olevan sinun fyysinen mieli, luo monia niistä valinnan metodologioista, tavalla jolla sinä sitten toteutat tuon ei-fyysisen valinnan kokea tuon kokemuksen.

Analogian avulla, ei-fyysinen sinä sanoo, sinä kuljet tätä käytävää pitkin. Ja fyysinen mieli määrittää miten kuljet käytävää pitkin, mutta sitä käytävää pitkin sinä kuljet.

Koska fyysinen mieli on alisteinen ei-fyysiselle Ylisielulle. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Vastaako tämä kysymykseesi?

Q: Kyllä. Miten sitten nuo tapaukset joissa fyysinen olemus kokee epämukavuutta siitä mitä Ylisielun olemus on valinnut?

A: Sitten se on yksinkertaisesti tapa, ja metodologia, miten fyysinen mieli on valinnut kulkea käytävää pitkin — epämukavasti.

Q: Mietitään sitä vaikka auto-onnettomuuden kautta…

A: Niin.

Q: … jossa kaveri, kaikella nykyisellä läsnäolevalla tietoisuudellaan ei usko että hänellä oli mitään osuutta siihen.

A: Mitä sitten?

Q: Kommentoisitko tuota?

A: Minä juuri tein niin.

Q: No, se kaveri…

A: Ylisielulle tuolla ei ole mitään merkitystä. Ylisielu tietää mikä sen tarkoitus on. On fyysisen mielen tehtävä löytää tuo tarkoitus.

Q: Aivan. Se mitä sanon on, että fyysinen mieli ei ole valinnut metodologiaa onnettomuuteen joutumisesta.

A: Silloin se on valinta, piste. Ja se on tuon elämän tarkoitus, kokea idea erillisyydestä ja turhautumisesta joka voi sen mukana tulla. Mutta ymmärrä, että kun olento on jälleen ei-fyysinen, silloin hän tietää miksi on valinnut luoda sen tuolla tavalla. Ja hän ymmärtää miten se on lisännyt kokonaisymmärrykseen ja luomiseen itsestä kokonaisena olentona.

Ylisielulle ei ole väliä, loppujen lopuksi, tällä tavoin, mitä fyysinen mieli ajattelee. Jos se on se valittu metodologia, jota preferoidaan, silloin se on se joka eletään fyysisesti. Ymmärrä, että Ylisielulle kaikki on äärettömyyttä. Ei ole tarvetta miettiä sitä, että haaskaisit aikaasi kokemalla elämän tällä tavoin. Ylisielulle elämät ovat samanaikaisia; kaikki tapahtuu nyt-hetkessä. Onko tämä selkeyttänyt ideaa jonkin verran?

Q: Jonkin verran.

A: Selvä.

Q2: Minulla on ongelma tämän kanssa.

A: Sinulla on mikä?

Q2: En ymmärrä missä kohtaa vapaa tahto astuu kuvioon, kun me olemme fyysisessä kehossa.

A: Selvä. Miten sen teet on suurin osa vapaata tahtoa minkä koet fyysisessä todellisuudessa. Se seikka, että sinä tulet tutkimaan tiettyjä konsepteja, on Ylisielun valinta. Ja fyysinen mieli ei kykene olemaan tutkimatta noita ideoita, poislukien yksi ainoa tilanne — itsemurha.

Itsemurhan tapauksessa automaattisesti menet takaisin siihen pisteeseen jossa tiedät että se on se minkä haluat tehdä. Ja silloin asetat itsesi suoraan takaisin samanlaiseen tilanteeseen, kunnes sallit itsesi täyttää sen osuutesi sopimuksesta, jonka teit fyysisessä tietoisuudessa korkeamman tietoisuutesi kanssa, ja toisinpäin. Pysytkö kärryillä?

Q2: Kyllä, mielestäni, jonkin verran.

A: Selvä. Pidä tämä yksinkertaisena, ei tarvitse monimutkaistaa sitä. Tunnusta, tällä tavoin, että se mitä me yksinkertaisesti olemme sanomassa on, että sinä, ei-fyysisessä tilassasi, päätät kokea tietyn konseptin tai idean. Fyysinen mieli määrää sen miten sinä koet sen — mitä symboleja luot, mitä tilanteita, minkälaisia suhteita.

Luottaen siihen, että elämässäsi ei ole keskeytyksiä, ja että kaikki elämässäsi on sen tuotetta mitä haluat kokea, sallii sinun tietää ja olla positiivisella mielellä ei-fyysisten valintojen suhteen. Joten elämästäsi tulee positiivinen, iloinen manifestaatio, sen sijaan että se olisi harmittavan rajoittava.

Näin, tällä tavoin, melkein tavallaan konkreettisesti, voit jättää kokematta sen minkä valitsit kokea, sallimalla itsesi tunnustaa mitä varten kokemus on, ja yksinkertaisesti integroida sen idea kokonaistietoisuuteesi, ennen kuin sinun tulee luoda fyysinen kokemus siitä ja puskea sen läpi. Pysytkö kärryillä?

Q2: Luulisin.

A: Se voi olla yksi niistä tavoista jolla voit sallia itsesi oppia sen minkä tulit tänne oppimaan.

Q2: Entäpä keskeytykset? Sanoit…

A: Sellaisia ei ole.

Q2: Ei, vaan sanoit — ”olettaen että ei ole keskeytyksiä”.

A: Se idea, idea siitä että sinä luot keskeytyksen.

The idea, the idea that you create an interruption.

Q2: Aa, ymmärrän.

A: Ei ole olemassa todellisia keskeytyksiä. Vaikka loisit keskeytyksen, silloin olet valinnut niin tehdä. Et todellisuudessa keskeytä itseäsi, olet silti ohjaksissa siitä silloinkin kuin luot tilanteen jossa se tuntuu olevan hallitsemattomissa; koska sinä kontrolloit ideaa siitä ”hallitsemattomasta” tilanteesta.

Q2: Mutta me joudumme silti olemaan tekemisissä muiden kanssa.

A: Mitä sitten?

Q2: Ja heillä on kaikki omat todellisuutensa jonka he luovat.

A: Kyllä, totta kai. Mutta olet suostunut olemaan tekemisissä muiden kanssa monin tavoin. Ja ymmärrä tämä: eräs idea itsestäsi, mistä me olemme puhuneet — siitä ettei sinun välttämättä tarvitse manifestoida negatiivisia ideoita, niin että voit kokea valitsemasi idean — on tietää, että jokainen yksilö on jo olemassa jokaisella todellisuuden tasolla. Ja kun näet heidät muuttuvan, se johtuu siitä että olet itse muuttunut.

Ja tällä tavoin, kaikki mitä sinun tarvitsee tehdä ollaksesi tekemisissä minkä tahansa tason kanssa, jolla haluat heidän kanssaan olla tekemisissä, on asettaa itsesi sille tasolle. Silloin olet tekemisissä vain niiden yksilöiden kanssa tasolla jolla tiedät itsesi olevan. Pysytkö kärryillä?

Q2: Kyllä.

A: Selvä.

Q1: Hänellä oli pointti vapaasta tahdosta, ja mielestäni pointti joka on yritetty saada tässä läpi on, että ulkoisessa tietoisuudessamme, meillä ei aina ole kontrollia joka vapaalla tahdolla, 100%:lla vapaalla tahdolla, pitäisi olla.

A: Selvä.

Q1: Ja se on se pointti johon halusin että otat kantaa.

A: Suurin osa siitä mitä pidät, lainausmerkeissä, todellisena vapaana tahtona, tulee olemuksesi kokonaisuudelta — täten, suurimmaksi osaksi ei-fyysiseltä puolelta.

Q1: Selvä. Joten, tietyissä tapauksissa, tottakai, tiedäthän… istunpa sitten tuolilla tai seison, se on vapaan tahdon elementti tietoisuudessani, mutta noissa tapauksissa esim. kun asuntoon murtaudutaan ja niinkutsutut onnettomuudet jne. ne jotka eivät ole vapaata tahtoamme…

A: Voi, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä.

Q1: … meidän?

A: Kyllä, fyysisen mielenne. Ymmärrä, että ne ovat myös tapoja joilla voitte tarkastella joitain kokonaisuuksia. On aika vähän tiettyjä kokonaisuuksia. Idea murtovarkaudesta ei ole tietty kokonainen konsepti, se on tapa sallia itsellesi katsoa osaa tietystä kokonaisesta konseptista: yltäkylläisenä olemisen ideasta.

Q1: Ymmärrän tuon. Se mitä sanon on, että fyysinen tietoisuus ei valitse murtovarkauden kohteeksi joutumista.

A: Kyllä! Kyllä… se niin tekee. Ylimieli valitsee, että tutkit yltäkylläisyyden eri muotoja. Fyysinen mielesi sanoo, että tutkin joko tätä tai tuota muotoa tietämällä että olen yltäkylläinen ja että minun ei tarvitse luoda ideaa siitä että joku ottaa minulta jotain pois, tai minä aion valita tutkia sitä erottelun näkökulmasta ja niin että joku ottaa minulta jotain pois. Se on fyysisen mielenne joka toteuttaa metodologiaansa.

Ainoa asia jonka Ylimieli on julistanut tehdä teille on, että te tutkitte yltäkylläisyyden ideaa, millä tahansa tavalla jonka fyysinen mieli valitseekin.

Q1: Joten sanot, että me valitsemme murtovarkauden koska valitsemme olla näkemättä itseämme yltäkylläisenä.

A: Erottelun vs. integraation idea on kaikki se mitä on. Fyysinen todellisuus on polaarinen. Kaikki kokemukset, jotka luotte elämässänne fyysisellä mielellänne liittyvät polariteetteihin: joko integraatioon tai erotteluun. Se on siinä, se on kaikki mitä on.

Q1: Pointti johon palaamme koko ajan on, että me emme valitse sitä että joku tulee kämppäämme…

A: Kyllä. (Te teette niin.)

Q3: Valitset sen uskomalla siihen ja sitten vedät sen puoleesi.

Q1: Mutta sanon, että se ei ole tietoisella tasolla.

A: Kyllä!

Q1: Ei fyysisellä tietoisella tasolla.

A: Kyllä, kyllä.

Q1: En ole samaa mieltä.

A: Selvä. Ymmärrä että…

Q1: Olen samaa mieltä korkeammalla tasolla.

A: Hetki vain. Tietoisuutesi ja alitajuntasi eivät ole korkeamman tietoisuuden tuotteita. Ne ovat fyysisen tietoisuuden tuotteita, jotka nähdään erillisyyden näkökulmasta. Ymmärrä, että monet psykologinne jopa ymmärtävät, että sellaista ei ole kuin alitajunta. On vain tekosyy.

Yleisö huokaa: Aaah.

Q1: Okei.

A: Täten, kun me sanomme sen olevan fyysisen tietoisuutenne tuote, otamme mukaan tiedostamattoman ja alitajunnan.

Q1: Vai niin, nyt vasta kerrotte meille. (Yleisö nauraa)

A: Kiitos! Selventääkö tämä yhtään?

Q1: Kyllä! Ja se pointti jonka halusin erktoa. Meillä on tietoisuuden virta, josta me tiedämme… tiedäthän, oma itsetietoisuutemme…. sitä minä yritin…

A: Selvä, salli minun sanoa yksi asia lisää.

Q1: Okei.

A: Se näkökulma, että teillä on erillisyyttä fyysisen tietoisuutenne ja ulkoisen tietoisuutenne, alitajuntanne välillä, on fyysinen tietoinen valinta. Se on reaktio johonkin jota pelkäät kohdata.

Q1: Okei.

A: Täten se on tietoinen valinta.

Q1: Kun sanot sen olevan tietoinen vlainta, sanoisitko että meidän tulisi myös kyetä muistamaan näiden valintojen tekeminen?

A: Voitte niin tehdä. Ymmärtäkää, että monta kertaa ainoa syy tehdä niin on, että oletatte sen olevan kivuliasta. Tällä tavoin me ymmärrämme että yhteiskuntanne, johtuen sen valinnasta kokea erillisyyttä, on asettanut tiettyjä rajoitteita sen tietoisuudelleen, mikä sallii teidän painaa mieleenne varhaisessa vaiheessa elämää tapoja, jotka eivät välttämättä, kansakielellänne, ole ulkoisesti tietoisia siitä, että olette niin tehneet.

Q1: Jaahas.

A: Ymmärtäkää, kuitenkin, että se on edelleen — vaikka ette tunnustaisi sitä — itsessään mekanismi jolla luoda tiedostamaton ja alitajunta tietoisuuden osina, se on silti tietoinen teko. Te päätätte, vaikka ette saata sitä muistaa nyt, koska se on myös tuon valinnan tulosta, mutta te päätätte.

Q1: Okei, joku jolla on tietoisuus omista ajatuksistaan ja hän sanoo: ”No, en muista tehneeni tuota valintaa. En ole tietoinen alitajunnastan, en ole tietoinen tiedostamattomastani.” Miten esittäisit sen sillä tavoin että se olisi selkeää heille, että he itse asiassa luovat oman todellisuutensa, vaikka he eivät uskokaan….

A: Yksi sana. LUOTTAMUS. Ehdoton luottamus sallii teidän avautua kaikilla fyysisen tietoisuutenne tasoilla. Niin että teillä on yksi ulkoinen tietoinen tietoisuus joka voi tuolloin olla synkronisessa harmoniassa ei-fyysisen korkeamman tietoisuuden kanssa integroidusta näkökulmasta käsin, sen sijaan että se olisi erillisyyden näkökulma.

Ymmärtäkää, että se on symbolinen luomus tiedostamattomasta ja alitajunnasta, mitkä pitävät teidät poissa tietoisesti keskustelemasta korkeamman tietoisuutenne kanssa. On olemassa esteitä jotka luotte ja asetatte teidän tietoisuutenne eteen täällä ja tietoisuuden eteen siellä.

Q1: Silloin tämä väite voitaisiin nähdä pitävän paikkansa: vaikka jos joku ei tietoisesti muistakaan tehneensä päätöstä tai jotain sellaista kuin murtovarkaus, se tapahtuu toisella tasolla kuin hänen ulkoinen tietoinen ego-tietoisuutensa. Oli se sitten alitajunta, tiedostamaton tai korkeampi tietoisuus. Eikö niin?

A: Kyllä. Mutta itsen salliminen tietää, että sinä olet tehnyt päätöksen sallii sinun muistaa tehneesi sen päätöksen.

Q1: Totta kai, mutta henkilö joka uskoo että on vain hänen ulkoinen tietoinen ego-tietoisuutensa…

A: Niin.

Q1: … jotta hän tajuaisi että hänellä on eri tasoja joilta hän tekee valintoja, ja että itse asiassa niihin liittyy vastuu, tämä sallii hänen tajuta että on muita tasoja ja näin integroida ne.

A: Kyllä.

Q1: Hyvä, kiitos.

A: Kiitos.

Q4: Joten voisitko puhua siitä mikä se on fyysisessä mielessä, joitain esteitä mukaanlukien, joka näyttää estävän henkeä olevan tietoinen kaikkialla olevasta läsnäolostaan.

A: Siitä me juuri puhuimme.

Q4: Niin, aivan.

A: Idea, tällä tavoin, yksinkertaisesti on että se on tavanomainen rituaali. Siinä kaikki. Luo uusi tapa. Luota, että jos se on se miten tunnet että haluat nähdä itsesi, silloin käyttäydy kuin se olisi se tapa jolla haluat nähdä itsesi. Ja luot uuden tavan joka sallii sinun nähdä että tapa voi sisältää vain integraation idean, ei erillisyyden.

Ja askel askeleelta olet transformoitunut uudeksi näkökulmaksi, ja sitten kaikki käytöksesi perustuu siihen tietoisuuteen itsestäsi, sen sijaan että se perustuisi erilliseen näkökulmaan itsestäsi. Pysytkö kärryillä?

Q4: Kyllä. Joten kyse on vain mielen uudelleenkouluttamisesta?

A: Kyllä. Persoonallisuutesi on keinotekoinen konstrukti, se ei ole kuka tai mikä sinä olet. Se on työkalu. Se tekee mitä haluat sen tekevän, kun tiedät mikä idea itsestäsi on, ja luotat että se voi olla mitä sinä olet.

Q4: No, jos me olemme siellä jo…

A: Kyllä.

Q4: … miksi me pelaamme peliä leikkien että me emme ole siellä, päästäksemme sinne?

A: Miksi ei, koska se on yksi valinnoista jonka sinä voit tehdä? Se on jotain jonka valitsit tehdä ja aloitit syklin arviolta 25 tuhatta vuottanne sitten. Nyt tämä sykli on loppumassa ja valitset jotain muuta.

Q4: Sanoitko tämän minulle henkilökohtaisesti vai…

A: Kaikille teille. Tämän takia olette täällä tässä transformationaalisessa elämässä.

Q4: Ja 25 tuhatta vuotta on aikaperiodi tälle ihmiskunnan vaiheelle?

A: Kyllä.

Q4: Missä me olimme sitä ennen?

A: Ennen 25 tuhannen vuoden jaksoa?

Q4: Niin.

A: Monissa muissa sivilisaatioissa ja monina muina ideoina, sekä tällä planeetalla että muualla.

Q4: Joten me kaikki tulimme tänne päästäksemme sekaisin, häh?

A: Tavallaan. (Yleisö nauraa ja huokailee) Ymmärtäkää tämä idea: eräs tavoista joilla voitte tuntea luovanne enemmän itseänne on luoda erittäin nopeita, kiihtyneitä, intensiivisiä, erittäin keskittyneitä kokemuksia — toinen termi fyysiselle todellisuudelle. Se kiihdyttää suuresti sitä mitä haluatte oppia, koska se on niin intensiivisen fokusoitunut.

Q4: Joten toisin sanoin, olento haluaa itsestään niin paljon enemmän, joten hän ottaa itseltään pois jotta tajuaisi miten paljon enemmän hän on?

A: Kyllä. Erittäin hyvä!

Q4: Kiitos.

A: Voi, kiitos sinulle.

Kuka on Sanat Kumara?

Aurinkokuntamme Esoteerinen Historia


NASAn kuvaama Jumalan Silmä

Totuus on tarua ihmeellisempää.
– Mark Twain

Esoteerisen perinnön mukaan elämää esiintyy ympäri aurinkokuntaa. Vaikka se on näkymätöntä paljaalle silmälle, miljoonat sielut toisilla planeetoilla kontribuoivat oman aurinkokuntamme ja galaksimme henkiseen ekosysteemiin. Valintamme Maapallolla myös suuresti vaikuttavat heidän kohtaloonsa.

Se mikä vaikuttaa tieteiskertomukselta onkin henkistä faktaa. Syy sille miksi tiedemiehemme eivät kykene havaitsemaan näitä elämänmuotoja on se, että fyysisen tasomme tuolla puolen on useita ulottuvuuksia, jotka värähtelevät eri taajuudella. Elämä auringossa, Venuksella ja Merkuriuksessa värähtelee eri taajuudella, joka vastaa eetteritasoa. Elämä Marsissa värähtelee meidän fyysisen tasomme veden (astraali) tasolla. Jotkut, joilla on selvännäkökyky, kykenevät havaitsemaan näitä elämänmuotoja, aivan kuten he kykenevät havaitsemaan kummituksia ja demoneita Maapallon astraalitasolla; ja enkeleitä ja taivaallisia olentoja eetteritasolla.

Harmonia planeettojen, aurinkokuntien ja galaksien kesken järkkyi suuresti Nephilimien, Nophilimien, Tarkkailijoiden, Luciferin, Saatanan, Käärmeen ja monien muiden enkeleiden, jotka niitä palvelivat, langetessa. Ilmestyskirja selittää lankeemuksen vieneen kolmasosan tähdistä (enkeliolentojen kausaalikehoista) taivaasta.

Ja (suuri) sota tapahtui taivaassa: Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikärmeen kanssa, ja lohikärme soti ja hänen enkelinsä. Ja ei he voittaneet, eikä heidän siaansa enää löydetty taivaassa. Ja suuri lohikärme, vanha mato, joka perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, heitettiin ulos, joka koko maan piirin viettelee, hän heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä myös hänen kanssansa heitettiin sinne.

Pahan energian verhotessa suuren kosmisen designin, elämänvirrat jokasella planeetalla kohtasivat Eevan houkutuksen Eedenin puutarhassa — pysyä uskollisina Jumalalliselle identiteetilleen ha Kristustietoisuudelle tai astua kaksinaisuuteen, ylpeyden viettelemänä, väärän doktriinin, materian hemmottelun ja maallisen hyvityksen houkuttelemana.

Asteroidivyöhyke aurinkokunnassamme Marsin ja Jupiterin välissä on itsea asiassa planeetta Maldekin jäännökset, planeetan joka räjähti kun sielut ottivat osaa langenneiden äärimmäiseen sotaan. Selvännäkijät ovat nähneet myös Merkuriuksen ja auringon välissä olleen planeetan nimeltä Hedron, joka tuhoutui. (Sana hedonismi vastaa mielihyvän kulttia, joka on peräisin tästä juuresta.) Monet elämänvirroista näillä planeetoilla kävivät läpi toisen kuoleman, joka kuvattiin Ilmestyskirjassa. Ne, joilla oli edelleen Jumalapotentiaalia, sallittiin syntyä Maahan uudelleen. Nämä tunnetaan nimellä Vitkastelijat. He toivat mukanaan aiemmat henkiset saavutuksensa sekä intensiivisen vallankumouksen, materialismin ja sodan voiman.

Lankeemuksen ymmärtäminen

Lucifer oikeutti mielessään lankeemuksen hänen epäoikeudenmukaisuuden tunteellaan koskien ihmiskuntaa, joka oli luotu hieman enkelten alle, tästä huolimatta sille oli annettu vapaa tahto. Ihmiskunta tulee lopulta saamaan kruunun Kristuksen kautta suuren kunnian siivittämänä.

Mikä on ihminen, ettäs häntä muistat? eli ihmisen poika, ettäs häntä etsiskelet? Sinä teit hänen vähää vähemmäksi enkeleitä; vaan sinä kaunistat hänen kunnialla ja kaunistuksella. (Psalmi 8)

Katumusta ja mielipahaa täynnä, kostoa etsien langenneet enkelit — Luciferin esimerkkiä seuraten — kieltäytyivät palvelemasta ihmiskuntaa. Kuin sisarusten kauna pilalle hemmotellun lapsen tapauksessa, joka hakee sympatiaa ympärillään olevista ja ei lopeta milloinkaan, heidän lapsellinen kiihkeytensä sokaisi heidät Jumaltodellisuudelta. He eivät enää kyenneet identifioitumaan jumalallisen Yhden Lain tietoisuuden kanssa, tai vastaanottamaan ykseyden piirin suojaa, joka värähtelee rakkauden korkeimmilla taajuuksilla. Heidän kapinassaan heidän heitettiin pois taivaasta (eetteritasolta) omasta syystään. Jumalan MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN -nimeä haastaen he ennustivat egoistista riippumattomuuttaan kietoen ”minä olen mikä olen” maalliseen arvovaltaan ja piittaamattomuuteen.

Olivatpa he sitten inkarnoituneita tai työskennelleen niiden kanssa jotka ovat inkarnoituneita, langenneet edelleen kanavoivat entistä viisauttaan petkuttamaan ja orjuuttamaan Jumalan lapsia. He ovelasti käyttävät hyväksi ihmisten vapaata tahtoa johtaen heidät epäjumalien palveluun, sitoviin suhteisiin ja karmisiin siteisiin jotka, elämästä toiseen, muuttuvat mitä vaikeimmiksi päästä irti.

Jumalallisesta lähteestä irroittautuneina he lappaavat Jumalan lasten valoa vampyyrimaisilla keinoillaan kunnes kaikki heidän entiset saavutuksensa on kulutettu ja he saavat viimeisen tuomionsa ja toisen kuoleman. He ovat muodikkaita parasiitteja, jotka pitkittävät aikaansa väistelemällä karmaansa, ja ovelasti houkuttelemalla Jumalan lapsia luovuttamaan valonsa ”seksin, huumeiden ja rock’n’rollin” kulttuurin avulla, aborttia ajaen. He vehkeilevät sotia, ydin-, kemiallisia ja biologisia sotia, geneettistä manipulaatiota ja ihmismäärien rajoittamista veren vuodattamiseksi, valon olemuksen manipuloimiseksi ja valonkantajien määrän vähentämiseksi. He myös manipuloivat taloutta ja rahajärjestelmiä, hamstraten yltäkylläistä elämää.

Ilmestyskirja varoittaa:

Voi maan ja meren asuvia! sillä perkele astuu alas teidän tykönne, pitäin suurta vihaa, tietäen itsellänsä vähän aikaa olevan. Ja kuin lohikärme näki itsensä maahan heitetyksi, vainosi hän vaimoa, joka pojan synnytti. (Ilmestyskirja 12)

Fyysisellä ja astraalitasolla harhaillen (maa ja meri), nämä kapinoivat kiilaavat itsensä valta-asemiin hyökätäkseen Kristuksen potentiaalia vastaan kaikissa Jumalan lapsissa, olipa se sitten piilevää, kehittyvää tai täydessä loistossaan. Sukupolvi toisensa jälkeen he työskentelevät sabotoidakseen universaalia Kristus-tietoisuutta ja tahratakseen Profeetta Miikan vision ”jokaisen pitää viinapuunsa ja fikunapuunsa alla pelkäämättä asuman”.

He ympäröivät ja liikkuvat todellisen Jumalan Valon päällä kontrolloidakseen Sanaa kodifikaatiolla ja modifikaatiolla ja ”lain kirjaimen” tulkinnalla. Vääristelemällä näiden avatarojen, profeettojen ja jopa valtionpäämiehien opetuksia he väheksyvät ja lopulta toteavat kelvottomaksi jokaisen Jumalan Pojan ja Tyttären sisäisen jumalallisuuden, laillisen perimän ja ylhäältä annetun tehtävän. Eristäen itsensä omasta karmastaan keskinäisellä vahvistamisella he kehuskelevat sosiaalisella, poliittisella ja henkisellä ylemmyydellään ja levittävät itseään palvelevia tulkintoja laista, varjellakseen heidän egonsa kontrollia, yhteiskunnallista korkea-arvoisuutta, poliittista valtaa ja lain mukaista saamaoikeutta. Surullisesti heidän agendansa on saastuttanut myös monia valonkantajia.

Hierarkian ja perimyksen kautta siirtyvän vallan ajajina he synnyttävät kontrolliin ja idolatriaan perustuvia vääriä hierarkioita ja totalitaarisia hallituksia, joissa heidän auktoriteettiaan ihaillaan yli Kristuksen. Tässä kontekstissa ”väärinajattelijat” saavat tuta häpäisyn, vainon ja eliminoinnin; ja uskollisuudesta palkitaan illusionäärisellä ylemmyyden, turvaliisuuden, yhteenkuuluvuuden ja omahyväisyyden tunteella — kaikki kovalla hinnalla.

Tähän systeemiin osallistaminen tuhansien vuosien ajan on luonut psykologisen railon ihmiskuntaan, joka turmelee todellisen hierarkian jolle taivas rakentuu — veljellisille siteille joissa korkein on nöyrin kaikkeuden palvelija, jossa hyvä paimen antaa hänen elämänsä lampaan edestä, ja missä ne jotka ovat saavuttaneet enemmän rakastaen ja kunnioittaen auttavat niitä joilla on vähemmän, omalla esimerkillään ja lainaamalla omaa voimaansa.

Väärän hierarkian kaksoisstandardit, ylimielisyys, ahneus, voitonhimo, viha Kristusta kohtaan, Sanan hamstraaminen (joka on avain Tietoon) ja klikkien rakentelu on se mitä Jeesus sätti ankarasti suuren osan hänen Palestiinan papinvirkaansa, jolloin hän haastoi korkeiden pappien ja heidän lainoppineidensa langenneen tietoisuuden. Hänen dialogi alla on tallennettu Matteuksen, Luukkaan ja Johanneksen kirjoihin.

Silloin Jesus puhui kansalle ja hänen opetuslapsillensa, sanoen: Moseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja Pharisealaiset… Ja rakastavat ylimmäisiä sijoja pidoissa ja ylimmäisiä istuimia synagogissa, Ja tervehdyksiä turulla, ja tahtovat kutsuttaa ihmisiltä: ”rabbi, rabbi”. Mutta älkäät te antako teitä kutsuttaa rabbiksi; sillä yksi on teidän Mestarinne, joka on Kristus, mutta te olette kaikki veljekset… Joka teistä suurin on, se olkoon teidän palvelianne. (Matteus)

Voi teitä lainoppineet! sillä te olette ottaneet taidon avaimen: itse ette menneet sisälle, ja sisälle meneväisiä te kielsitte…  Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka suljette taivaan valtakunnan ihmisten edestä; sillä ette itse sinne mene, ettekä salli meneväisiä sinne mennä…Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka syötte leskein huoneet, ja muodoksi pidätte pitkät rukoukset: sentähden te saatte sitä kovemman kadotuksen… Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka kymmenykset teette mintuista, tilleistä ja kuminoista, ja jätätte pois ne raskaammat laista, tuomion, laupiuden ja uskon… Te sokiat taluttajat! te kuurnitsette hyttysen ja kamelin nielette… Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapat prophetat ja kivillä surmaat ne, jotka sinun tykös lähetetyt ovat! (Matteus)

Niin Jesus vastasi ja sanoi heille: älkäät napisko keskenänne. Se on prophetaissa kirjoitettu: heidän pitää kaikki Jumalalta opetetuksi tuleman. Sentähden jokainen, joka sen on Isältä kuullut ja oppinut, hän tulee minun tyköni… Kuinka te taidatte uskoa, jotka otatte kunnian toinen toiseltanne, ja sitä kunniaa, joka ainoalta Jumalalta tulee, ette etsi? (Johannes)

Jesus vastasi heitä: eikö teidän laissanne ole kirjoitettu: minä sanon, te olette jumalat? Jos hän ne kutsui jumaliksi, joille Jumalan sana tapahtui, ja ei kirjoitus taideta rikottaa: Ja te sanotte hänelle, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: sinä pilkkaat Jumalaa, että minä sanoin: minä olen Jumalan Poika. (Johannes)

Tutkikaat Raamatuita; sillä niissä te luulette teillänne ijankaikkisen elämän olevan, ja ne ovat, jotka todistavat minusta. (Johannes)

Puhuessaan opetuslapsilleen Jeesus profetoi siitä miten heidän mielipiteensä Kristuksesta otettaisiin vastaan elämän kehittyvässä draamassa:

Autuaat olette te, kuin ihmiset vihaavat teitä, ja eroittavat teidät, ja pilkkaavat teitä, ja hylkäävät teidän nimenne niinkuin kelvottoman, Ihmisen Pojan tähden. Iloitkaat sinä päivänä ja riemuitkaat; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa: niin tekivät myös heidän isänsä prophetaille… Kuitenkin rakastakaat teidän vihollisianne ja tehkäät hyvää, ja lainatkaat, ja älkäät mitään siitä toivoko… Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä kiitos teille siitä on? sillä syntisetkin rakastavat niitä, joilta he rakastetaan. (Luukas)

Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkäät hänen ennen minua vihanneen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastais; mutta ette ole maailmasta, vaan minä valitsin teidät maailmasta, sentähden maailma vihaa teitä. Muistakaat sitä sanaa, jonka minä teille sanoin: ei ole palvelia suurempi herraansa. Jos he minua vainosivat, niin he myös teitä vainoovat: jos he minun sanani kätkivät, niin he teidänkin sananne kätkevät… Ja teidän pitää myös todistaman; sillä te olette alusta minun kanssani… He panevat teitä pannaan. Ja aika tulee, että jokainen, joka teidät tappaa, se luulee tekevänsä Jumalalle palveluksen.

Pelastustehtävä

Kauan ennen Jeesuksen Galilean tehtävää, Maapallo oli jo niin saastunut langenneiden vaikutuksesta, että planeetta ei enää ollut henkisesti ja fyysisesti kestävä. Tämä on se missä kohtaa Sanat Kumara ja 144 000 vapaaehtoista Venukselta tulevat mukaan kuvioon. Pelastaakseen Maapallon, näiden korkealle kehittyneiden sielujen päätös oli seurata guruaan maanpakoon kauneuden ja rakkauden planeetalta, niinkuin Henry Wadsworth Longfellow kuvaa runossaan The Evening Star.

Lo! in the painted oriel of the West,
Whose panes the sunken sun incarnadines,
Like a fair lady at her casement, shines
The evening star, the star of love and rest!
Ad then anon she doth herself divest
Of all her radiant garments, and reclines
Behind the sombre screen of yonder pines,
With slumber and soft dreams of love oppressed.
O my beloved, my sweet Hesperus!
My morning and my evening star of love!
My best and gentlest lady! even thus,
As that fair planet in the sky above,
Dost thou retire unto thy rest at night,
And from thy darkened window fades the light.

(Kirja A Dweller on Two Planets, kirjoittanut Phylos Tiibetiläinen, antaaosuvan kuvauksen elämästä Venuksella eetterivärähtelyjen taajuudella.)

144000:n tehtävä oli syntyä, kuten Jeesuksen, Maapallon tiheimpiin olosuhteisiin uudelleen ja uudelleen haastamaan pimeyttä, tuomaan valoa, ja paljastamaan langenneet ja antaa sielulle paikka jumalallisessa tietoisuudessa. Kristuksen tiennäyttäjinä nämä sytyttäisivät henkisen liekin koko Ihmiskunnan sydämeen, loisivat uudelleen yhteyden sisäiseen jumaluuteen, niin että vapaan tahdon avulla ihmiskunta saattaisi jälleen kerran, Mooseksen sanoin, ”valita elämän, ei kuoleman”.

144 tuhannen uhraus oli huikea. Heidän tarinansa on kirjattu kirjoihin eri kynistä, mm. I AM -liike, Agni Yoga, Werner Schröder, Charles Leadbeater, sekä Mark ja Elizabeth Clare Prophet. Tämän ryhmän etujoukko rakensi Shamballan retriitin Gobin valtameren saarelle, joka nyt on Gobin autiomaa, aavikko Mongolian ja Kiinan välissä.

Sanat Kumara

Sanat Kumara on Jumalan manifestaatio, suuren valon henkinen olento. Hänet tunnetaan nimillä Päivien Vanhin, Ikuinen Nuoruus, Maailman Hallitsijalordi ja Shamballan hallitsija. Hän on yksi seitsemästä pyhästä kumarasta, joihin viitataan pyhissä kirjoituksissa.

Sanat kumara on tulenkantaja. Hän johtaa taivaan armeijoita ja poimii käärmeitä tuodakseen rauhan- Hän edustaa Ruusuristiä ja Rubiiniristiä. Hänen tunnuksensa ovat Lentävä Kotka (Skorpionin merkin korkea muoto) ja Jouluhalko, joka symboloi kolminkertaisen iekin syttymistä uudelleen ihmisten sydämissä. Joissain kulttuureissa hän on assosioitu kalan symboliin, elämän veteen ja Seulasten tähdistöön.

Sanat Kumara opettaa urhauksen, palvelukse, epäitsekkyyden ja antautumisen polkua, joka johtaa ikuiseen yhdistymiseen Jumalan kanssa. Hänen läsnäolonsa voidaan tuntea Jean Sibeliuksen säveltämässä Finlandia-hymnissä (myös Beethovenin sinfoniassa numero 9 Oodi Ilolle, Christus Resurrected, the Battle Hymn of the Republic ja Wien, Wien nur du allein, Mestarilady Venuksen avausnuotti), jotka ankkuroivat sellaisen vapauden liekin että se kiellettiin. Tuohon aikaan Suomi oli autonominen osa Venäjän suuriruhtinaskuntaa, ja tsaari Nikolai II alkoitti vuonna 1899 sortovuodet. Hän yritti tehdä suomalaisista venäläisiä huonolla menestyksellä. Hän kielsi Finlandian, koska se nostatti Suomen kansan henkeä ja kansallistuntoa Suomessa ja koska se oli itsenäisyysliikkeen symboli. Sortovuodet jatkuivat vuoden 1917 itsenäistymieen asti.

Viittauksia Sanat Kumaraan löytyy ympäri maailman. Viittauksia Shambalaan löytyy idän teksteistä ja perinteistä läheltä Gobin autiomaata. Viittauksia 144 tuhanteen löytyy Raamatusta ja Amerikan alkuperäiskansojen perinteistä.


Wainamoinen

Kumara suomeksi tarkoittaa kyykistynyttä tai köyryä, eteenpäin taipunutta. Tämä liitetään usein ikääntymiseen. Tarina tulen etsinnästä Suomen kansalliseepoksessa Kalevalassa, joka voi olla tuhansia vuosia vanha, kuvaa Väinämöisen tarinan, tietäjän jonka nimi viittaa muinaiseen viisauteen.

Runot 47-48 [teksti]
Pohjolan emäntä kätkee taivaan valot ja varastaa tulen. Ukko ylijumala iskee tulta uudeksi kuuksi ja auringoksi, mutta tuli putoaa suuren kalan vatsaan. Väinämöinen pyytää Ilmarisen kanssa kalan ja asettaa tulen palvelemaan ihmisiä.

Runo 49 [teksti]
Ilmarinen takoo uuden auringon ja kuun, mutta ne eivät paista. Taisteltuaan Pohjolan väen kanssa Väinämöinen palaa teettämään Ilmarisella avaimet, joilla aurinko ja kuu saadaan Pohjolan vuoresta. Ilmarisen takoessa Louhi päästää valot takaisin taivaalle.

 

Artikkelin julkaissut SanatKumara.info

Galaktinen tiedote

Tervehdys! Me tulemme taas, rakkaat ystävät. Meillä on teille kerrottavaa. Jokainen päivä vie teitä lähemmäs sitä mahtavaa muutosta, jonka jumalallinen suunnitelma on määrännyt teille tulevaksi. Kun tämä muutos on toteutunut, niin me voimme liikkua vapaasti keskuudessanne ja välittää teille paljon viisautta. Valmistautuessamme tätä tärkeää päivää varten me olemme lisänneet taivaallenne öisin partioivien alustemme määrää. Valvoessamme planeettaanne aluksemme eivät enää näytä lähistöllä olevalta tähdeltä vaan ne näkyvät selvemmin liikkuvana monivärisenä valona. Nämä ”UFO-valot” näyttävät liikkuvan putoavan lehden tavoin, kun alukset suorittavat tehtäviään. Muutumme näkyvämmiksi, jotta te voisitte havaita meidät paremmin ja siten me voimme osoittaa teille, että me emme ole mitään satuolentoja vaan täysin todellisia. Olemme myös valmistautumassa tekemään joitakin viestinnällisiä ’kepposia’. Nämä lyhyet viestit tulevat sisältämään tervehdyksen, jota seuraa ensimmäistä yhteydenottoa käsittelevää tietoa. Nyt on nopeasti lähestymässä se ajankohta, jolloin maanpäällisten liittolaistemme hidas edistyminen tehtävissään ei ehkä ole aivan riittävä siihen, mitä jumalallinen suunnitelma edellyttää. Mikäli näin käy, niin laajamittaisen ja puhtaasti jumallisen fyysisen väliintulon suunnitelma on laadittu valmiiksi täytäntöönpanoa varten.

Meidän uusi neuvotteluryhmämme on saanut toimissaan aikaan ihmeitä. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat saaneet valmiiksi viimeiset vaiheet, jotka tarvitaan, jotta planeetallenne voidaan asettaa voimaan uusi pankki- ja rahoitusjärjestelmä maailmanlaajuisen vaurauden jakamista varten sekä toteuttaa koko planeettaa koskevat hallinnolliset muutokset. Nämä ennenkuulumattomat tapahtumat voivat syöstä viimeisen pimeän salaliiton vallasta. Näiden tapahtumien jälkeen teidän Ylösnousseet Mestarinne voivat puhua teille suoraan. Nämä maailmanlaajuiset julistukset tulevat osoittamaan suunnan uudelle todellisuudellenne. Tämä muuttuva todellisuus on parhaillaan muotoutumassa jokaisessa teissä ja tästä aiheutuvat ne muutokset, joita te nyt koette. Tämä paluu täyden tietoisuuden tilaan on ennalta määrätty eivätkä maailmassanne majailevat viimeiset pimeyden rippeet voi sitä estää. Tämän salaliiton hallitsevat jäsenet, jotka toteuttivat maailmassanne neljän viimeksi kuluneen vuoden aikana monia katalia tekoja, tietävät tämän ja silti he jatkavat itsepintaisesti tällä polulla, koska he pelkäävät niitä seuraamuksia, joita syntyisi, jos heidän tekonsa tulisivat julki. Tämä heidän pelkonsa on motivoinut heitä keksimään uusia keinoja, joiden avulla he voisivat jatkaa valta-asemansa säilyttämistä Pohjois-Amerikassa ja me haluamme heidän tietävän, että nämä säälittävät suunnitelmat eivät tule onnistumaan.

Demokratia ja vapaus julistettiin ensimmäisenä Pohjois-Amerikassa gregoriaanisena vuonna 1776. Tämä arvokas julistus oli osittain St. Germainen tärkeän työn tulos. Se oli hänen suunnitelmansa käynnistää prosessi, joka lopulta toisi Vapauden tähän maailmaan ja mahdollistaisi yksilöllisen itsenäisyyden pysyvän toteutumisen. Pimeät tahot ovat olleet tuloksettomia yrityksissään estää näiden muutosten toimeenpanoa. Heidän viivytyskeinoihinsa sisältyi tekaistuja sotia, verilöylyjä, vihaa, tarpeettomia taloudellisia vararikkoja sekä tiedotusvälineiden kautta levitettyä harhanjohtavaa tietoa ehkäisemään Vapauden lisääntymistä maailmassanne. Nyt olemme saapumassä tähän tulevaan suureen hetkeen, jolloin näitä uskomattomia Luojan tuomia antimia ei voida teiltä enää evätä. Pimeyden voimien ylläpitämä harha tulee päättymään. On tullut aika palauttaa Valo maailmaanne! Teidät tullaan muuttamaan vapaiksi ihmisiksi ja palauttamaan luonnolliseen olotilaanne. Te liitytte korkeampien tasojen avaruusperheisiinne ja tuotte Luojan sanan kaikkien nähtäville!

Vaikkakin monet teistä pitävät nykyistä maailmanjärjestystänne suuressa arvossa, se on kuitenkin ainoastaan vääriin asioihin perustuvien uskomustenne luoma harhakuva. Nämä vääristyneet uskomukset on iskostettu ajatuksiinne Anunnakien ja heidän maanpäällisten käskyläistensä kaksinaamaisen toimintasuunnitelman kautta. Näitä pimeitä strategioita toteutettiin tuhansien vuosien ajan lähes huomaamatta, mutta nyt tämä vääristyneisiin käsityksiin perustuva todellisuus vaikuttaa aivan liian todelliselta. Teidän maailmanne kohtalo ei ole olla paikka, jossa vallitsee jatkuva kärsimys. Tämä nykyinen maailmanne pysyy pystyssä ainoastaan siksi, että te uskotte niihin käsityksiin, jotka Anunnakit teidän ajatusmaailmanne iskostivat. Taivas salli näiden pimeyttä edustaneiden Anunnakien tehdä tilapäisesti näin; nyt tämä lupa on umpeutunut ja Valolle annetaan taas valta-asema. Tästä me riemuitsemme ja pyydämme teitä nyt muistamaan Valon toimintatavat ja tietämään, että Valon vaikutukset alkavat taas ilmentyä Maapallolla. Voitonriemun ja vapautenne juhlimisen aika on nyt käsillä! Tulee tapahtumaan ihmeellisiä asioita ja taianomaisen ensimmäisen yhteydenoton hetki on nyt todellakin lähellä!

Kulissien takana tapahtuva Valon ja pimeyden voimien välinen taistelu jatkuu kiivaana. Tämä taistelu on nyt saavuttamassa loppuhuipennuksensa. Pimeyden hajanaiset voimat yrittävät epätoivoisesti koota voimansa lopulliseen hyökkäykseensä. Nämä tuomitut ilkeät suunnitelmat ovat hyvin Valon voimien tiedossa. Me julistamme tämän viestin kautta, että tämä kavala hyökkäys ihmiskuntaa vastaan ei tule koskaan onnistumaan ja että jumalallisen suunnitelman määräysten mukaiset tapahtumat tulevat toteutumaan! Näissä määräyksissä todetaan, että ihmiskunnalle koittaa uusi ihana aikakausi. Tämä aikakausi voi alkaa suurella taloudellisella yltäkylläisyydellä, jonka Taivas on määrännyt teidän saavan. Siihen liittyy myös uusien Vapautta ja yksilöllistä itsenäisyyttä kunnioittavien hallintorakenteiden muodostaminen maailmanlaajuisesti. Antakaamme siis Vapauden kellojen soida ja suurten muutosten tapahtua Maapallolla! Uusi aamu koittaa ja te olette valmiita ottamaan vastaan uuden alun!

Tämä hetki on tärkeä! Se merkitsee näiden pitkään jatkuneiden pimeyden voimien hallitsemien olosuhteiden hartaasti odotettua loppua. Tunnusomaista teidän todellisuudellenne oli Anunnakien ja heidän maanpäällisten käskyläistensä harrastama manipulointi ja dominointi. Tämä pahantahtoinen joukko aiheutti teille paljon murhetta, mutta myös hyödyllistä tietoa pimeyden voimien luonteesta. Mutta nyt on koittamassa muutoksen pyhä hetki, jolloin pimeyden voimien täytyy luovuttaa ja lopettaa pelinsä. Tämä on se luvattu hetki! Teidän muutoksenne aika on koittanut! Teistä tulee yhdellä iskulla fyysisiä Enkeleitä ja Luojan suuren jumalallisen sanoman levittäjiä. Tämä sanoma käsittelee Rakkautta, kaiken perustaa. Luoja loi kaiken Rakkaudesta. Rakkaudesta myös Äiti-Maa johdatti teidät jumalalliseen kohtaloonne. Rakkaudessa te voitte löytää suuren viisauden ja tien omaan Todelliseen Minäänne!

Tämä teidän paluunne Todelliseksi Itseksenne on kaikkein tärkeintä. Kun te alatte huomata mahtavuutenne, te alatte myös ymmärtää sen, kuinka pimeys on teitä rajoittanut. Tällä hetkellä te ette vielä voi täysin sisäistää kaikkea sitä, mitä me teille kerromme. Kun te sisäistätte totuuden siitä, mitä te oikeasti olette, pimeyden luomat harhakuvat menettävät tehonsa. Te tulette tuntemaan pakottavaa tarvetta muuttaa tämän synkän harhatodellisuuden joksikin todemmaksi ja jumalallisen suunnitelman määräyksiin paremmin sopivaksi. Tässä havahtumisessa on monta vaihetta. Suurin osa teistä on parhaillaan käymässä nopeassa tahdissa läpi tämän havahtumisprosessin keskivaihetta ja muutamat teistä ovat jo lähestymässä viimeistä toteutumisvaihetta. Monet vanhat ja viisaat sielut valitsevat nyt Maapallolle inkarnoitumisen auttaakseen enemmistöänne etenemään tällä polulla. Nämä indigo- ja kristallilapset käyttävät mahtavia sieluenergioitaan nopeuttaakseen teidän kulkuanne sen Valon tunnelin kautta, joka kuljettaa teidät kultaiseen kohtaloonne!

Kaikki nämä tulossa olevat muutokset ovat ennalta määrättyjä. Me pyydämme teitä käyttämään omaa arvostelukykyänne avustamaan tätä mahtavaa energiaa ja antamaan jumallallisen suunitelman tehdä tehtävänsä. Vaikkakin monet asiat näyttävät olevan epävarmoja, jumalallinen suunnitelma ja Taivaan suuret Käskyt ovat seurananne! Te olette siunattuja ja teitä valmistellaan juhlallisuuksianne varten. Älkää koskaan unohtako, että Yhdessä Te olette Voitokkaita! Tämän sanonnan tulee olla teidän tunnuslauseenne! Yhteistyössä on voimaa, jota ei voi pysäyttää. Totuus on tämän mahtavan Yhteenliittymän pyhä sana! Älkää antako kenenkään uskotella teille muuta! Näiden tapahtumien viimeiset hetket ovat koittamassa. Edetkää ja käyttäkää mahtavia kykyjänne luodaksenne uuden todellisuutenne! Antakaa tiedon, viisauden ja Totuuden olla oppainanne. Tietäkää sydämissänne, että Taivas mahtavine joukkoineen odottaa teitä! Me tuomme teille todella jumalallisen ensimmäisen yhteydenoton.

Tänään me kerroimme siitä, mitä maailmassanne on tapahtumassa. Me pyydämme teitä edelleen pysymään omistautuneina voittoonne. Olkaa valmiita toimimaan ja tekemään kaikki se, mitä täytyy tehdä. Meidän tehtävämme näissä tapahtumissa on varmistaa se, että tilanteeseen parhaiten sopiva ensimmäisen yhteydenoton toimintamalli toteutuu asianmukaisesti ja oikeaan aikaan. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.

 

Artikkelin julkaissut Paoweb, suomentanut Olli

Onko tässä selitys omituisille purppuran värisille valoille?

Pohjois-Carolinan Greensboron asukas on ottanut joitain uskomattomia kuvia pyöreästä UFOsta joka emittoi kolmiomaista purppuraa valoa UFOn pohjasta.

Hän raportoi: Lokakuun 10. päivänä 2018 kävelin takaisin asunnolleni töistä. Näin kaksi muuta opiskelijaa katselemassa taivastaja ajattelin että he tarkkailivat taivasta sadepilvien varalta.

Katsoin ylös ja ensin havaitsin kolmion muotoisen purppuran valon ja sen jälkeen pyöreän muodon.

Ensimmäinen asia joka pälkähti mieleeni oli ”En voi nähdä tällaista. Näenkö oikeasti UFOn?” ja päätin soittaa kämppikselleni, joka onnekseni sanoi että ota valokuvia, sillä itse olin hämmentynyt.

Kappale oli paikallaan mutta se vei suuren osan taivaasta.

Töistä asunnolleni on noin maili, ja kappale oli koko ajan lähellä kun kävelin.

Valot vilkkuivat noin kahden sekunnin välein purppurana.

En tiedä katosiko se, sillä kävellessäni asunnolleni katsoin taakseni taivaalle ja se oli poissa. Se oli niin lähellä taivasta, ja minulla oli osittain hieman epäilyttävä olo mutta samalla olin todella innoissani ja hämmentynyt. En pystynyt lopettamaan taivaalle katselua. Olen raportoinut tämän havainnon MUFONille.

Koska purppuravaloja näkyy taivaalla yhä enemmän USA:ssa, voimme vain ihmetellä yllä esitetyn todistuksen perusteella tulevatko nämä valot todellakin UFOista.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Orbeja St. Helensissä

Useita tunnistamattomia lentäviä esineitä on havaittu St. Helensissä, Oregonissa, erään naisen mukaan joka sanoi niiden ilmaantuneen hänen talonsa yläpuolelle kahtena iltana peräkkäin.

Esineet muistuttavat suuria kirkkaita orbeja, jotka jatkuvasti pyörivät ja muuttavat muotoaan.

Ei ole tiedossa mistä nämä orbit tulivat. Kuvaa on vaikea liittää mihinkään koska ei ole muita valonlähteitä näkyvissä.

Voisiko olla, että nämä ovat enkeliolentoja tai henkiä, jotka ovat kehittyneet niin pitkälle etteivät ne tarvitse fyysistä kehoa?

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot