Kanavointia avaruusroduista: Reptiliaanit

Tervehdys rakkaat valotyöntekijät, rakkaat ihmiset, rakkaat ketkä hyvänsä tätä videota kuuntelevat.

Minun nimeni on Sakari.

Edustan täällä arcturuslaisia, erittäin kehittynyttä avaruusolentojen rotua, joiden kanssa olen työskennellyt viimeisten 15 vuoden ajan ja joita minä edustan täällä ihmisenä.

Tehtäväni täällä on kanavoida informaatiota fyysisen ja näkymättömän maailman välillä ja tuoda tuota informaatiota tänne hiljentämällä aivoni, hiljentämällä mieleni ja antamalla tämän informaation tulla läpi korkeammalta itseltäni, oppailtani, korkeimmalla ja parhaimmalla mahdollisella tavalla kaikille kuulijoilleni.

Teen tämän aina valolla ja rakkaudella.

Ja tänään ajattelin vastaanottaa jotain erityistä tietoa, joka saattaa kiinnostaa monia ihmisiä. Kyllä, olen saanut informaatiota, jota kanavoin arcturuslaisilta tänään. Joten katsotaan mitä informaatiota he tuovat tällä hetkellä tähän paikkaan tänä aikana.

Kiitos kun kuuntelet. Ja minun nimeni on Sakari.

Nyt jatkamme kanavoinnilla.

Ja tämän kanavoinnin aikana me haluamme pyytää teitä maadoittamaan itsenne. Jos ette ole jo tehnyt niin, on aina hyvä muistaa maadoittaa itsensä. Kasvattaa juuret valolle. Ulottaa valon juuret jalkapohjista ja takapuolesta ja nähdä näiden valon juurien kasvavan alaspäin kohti Maapallon ydintä. Tämä on hyvä käytäntö tehdä, erityisesti nyt, kun energiat ovat niin korkealla, niin korkeina, keskusauringosta tulevat energiat.

Jokaisen valotyöntekijän on hyvä muistaa tehdä tämä maadoitus ja olla maadoittuneena, jotta kykenee toimimaan täällä ihmisenä. Ja näiden sanojen myötä aloittakaamme kanavointi. Olen jo virittänyt itseni, lausunut virittäviä loitsuja tai sanoja, jotka auttavat minua virittäytymään korkeampiin energioihin.

Me olemme valmiita aloittamaan. Pidän käsiäni mudrassa juuri nyt. Se on tapa auttaa saamaan yhteys tiettyihin energioihin ja auttaa kohottamaan tai ylläpitämään kanavointitilaa tässä hetkessä, tänä aikana. En tee niin aina, mutta riippuu kanavoidusta informaatiosta ja siitä mitä virittäytymistä kehoni vaatii informaation tuomiseksi tänne.

Tervehdys rakkaat Valotyöntekijät.

Minä, joka puhun Sakarin kautta, edustan Arcturuksen oppaita, erästä hänen arcturuslaista vanhempaa opasta. Tervehdin kahdeksannesta, yhdeksännestä, kymmenennestä, yhdennestätoista ulottuvuudesta. Tällä tavoin me voimme välittää informaatiota korkeammasta tai syvemmästä olotilasta kuin mihin Sakari kykenee yksin.

Mutta me muistutamme teitä, että kaikki ovat silti näkemyksiä, eivät absoluuttinen totuus. Me arcturuslaiset olemme valinneet tarkastella syvällisesti todellisuuksien rakenteita, koko Kosmosta. Ja tällä tavoin me olemme valinneet työskennellä valolla ja rakkaudellla. Me olemme jo ylittäneet kaiken pimeyden tietoisuudessamme. Me olemme ylittäneet jo kuudennen ulottuvuustason, jossa valo ja pimeys erkaantuvat. Ja me olemme valinneet valon palvellaksemme ihmiskuntaa, palvellaksemme Luojaa, palvellaksemme kaikkea joka luo uutta elämää.

Ja tässä kanavoinnissa tänään me tuomme informaatiota reptiliaanirodusta. Se on rotu, joka on ollut myös teidän planeetallanne erittäin dominantti. Mutta nyt me näemme, että näiden reptiliaanien aika, jotka ovat valinneet ylivallan polun, on tullut päätökseen. Heidän aikansa on päättynyt jo vuonna 2012 planeetallanne. Tämä on ollut valmistelua siihen, että heidät viedään pois planeetaltanne ja tältä olemisen tasolta.

Mutta on silti olemassa monia niistä reptiliaaneista, jotka ovat valinneet myös valon polun. Monet punasilmäiset Dracot, esimerkiksi, ovat valinneet jatkaa valon polulla kehittyäkseen kohti korkeampaa Luojan tietoisuutta. Nyt heille on suuri ilo kyetä näkemään, että he ovat kyenneet saavuttamaan polullaan tämän transformaation. Se on kestänyt monia, monia, monia, monia, monia, monia vuosia teidän näkökulmastanne katsottuna saada aikaan tämä transformaatio heidän tietoisuudessaan ja valita valon polku.

Mutta edelleen on silti monia, jotka valitsevat pimeyden palvelemisen, jotka ovat jollain tavalla olleet menneisyydessä mukana teoillaan luomassa tätä todellisuutta Maapallollanne. Ja nyt me voimme tuoda informaatiota lisää näistä roduista, jotka on jo suurimmaksi osaksi ajettu pois planeetaltanne.

Mutta heidän tekojensa vaikutukset edelleen kaikuvat planeettanne todellisuudessa monin eri tavoin. Joten me haluamme tuoda tietoa ja informaatiota reptiliaanirodusta, erityisesti niistä jotka eivät ole valinneet mennä kuudennen ulottuvuuden yläpuolelle, valon ja pimeyden erotteluprosessin tuolle puolen, jossa on vain pelkkiä valon energioita, ainoastaan rakkauden energioita jotka saavat jatkaa kehittymistään.

Joten velvollisuutenamme on valolla ja rakkaudella jakaa tätä informaatiota. Me tiedämme, että monia teistä kiinnostaa mitä nämä reptiliaanit ovat, mitä nämä nagat ovat, mitä nämä käärmeolennot ovat? Käärmeet joilla on höyhenet, joita Mayat ja Atsteekin joskus näkivät lentämässä taivailla, tuomassa tietoa, tuomassa rohkeutta, tuomassa heille voimaa vihollisiaan vastaan. Tuomassa heille voimaa voittaa vihollisensa.

Kyllä, Nagan, käärmerodun, reptiliaanirodun erittäin tärkeä aspekti on ollut valta toisista olennoista. Mutta tämä on johtanut heidät tilaan, jossa he ovat kehittyneet liian pitkään, liian syvälle, kiertäneet kehää, pyörineet ympyrää, jahdanneet omaa häntäänsä niinsanotusti. Syöneet toisiaan, itse asiassa, mikä on johtanut siihen tilaan, että he eivät voi enää päästä tuosta ympyrää pyörimisestä irti, pois muiden dominoinnista, pois muiden syömisestä. Joten tämän takia heidän polkunsa on tänä hetkenä tullut loppuun. Ei voi olla kehitystä jos syö omaa itseään ja oman lajinsa edustajia. Ihmisrotu on myös mukana tässä, kehittymässä kohti ylivaltaa, mutta se on suureksi osaksi ollut näiden pimeiden reptiliaanien alaisuudessa.

Me sanomme, että ei ole mitään pelättävää, sillä pelko luo vain lisää asioita jotka ovat pelottavia. Tällä tavoin me suosittelisimme kaikille, joita nyt saattaa pelottaa, että ei ole mitään pelättävää, muuta kuin pelko itsessään. Pelko itsessään on se minkä kanssa nämä olennot ovat työskennelleet viimeisten vuosituhansien aikana, tuhansien vuosien aikana Maapallolla, ruokkien pelkoa ja luomalla pelkoa, jotta he pysyisivät vallassa.

He ovat luoneet tätä pelkoa, joka on ollut niin dominantissa roolissa planeetallanne monia, monia, monia, monia, monia tuhansia vuosia. Se on ollut käynnissä pitkään ilman, että ihmiskunta on havainnut omaa todellista luonnettaan. Ihmiskunta on itse asiassa saanut osan liskoilta. He ovat antaneet vallan ja ylivallan lahjan, vallan toisten yli ja kehittäneet tätä polkua nähdäkseen ja realisoidakseen kokemuksen siitä mikä on oikea polku, mikä on asianmukainen polku, mikä on se polku jota kulkemalla te voitte kehittyä pidemmälle.

Me sanomme, teillä ei ole enää mitään pelättävää. Kaikki pimeimpien reptiliaanien syvimmät vaikutteet on poistettu planeetaltanne. Ne jotka edelleen jotenkin koittavat vaikuttaa teihin ovat vain välimiehiä. Välimiehet ovat nyt hämmentyneitä siitä mitä tällä hetkellä tapahtuu, hämmentyneitä siitä mihin heidän todellinen valtansa on mennyt. Ja he tulevat myös tajuamaan, että heidän valta ei ole se polku, jota pitkin ihmiskunta tulee kulkemaan. Te olette jo kulkeneet sen vallan polun. Te olette päässeet siitä yli.

Mutta meillä on silti kerrottavana informaatiota näistä reptiliaaneista ja niiden luonteesta, sillä monet teistä myös edustavat reptiliaaneja, erityisesti te tähtisiemenet. Teillä on reptiliaanialkuperä, reptiliaani-DNA, jopa kehoissanne sillä ihmiskehoon on sekoittunut reptiliaanien DNA:ta. Reptiliaanimuoto on sellainen, että se on valinnut vallan. He valitsevat ylivallan, valitsevat toisten tuhoamisen.

Ja se on kehittynyt tuolla polulla niin pitkään, että se on muuttunut omaksi jumalakseen. He ovat alkaneet häiriintyä siitä polusta, jonka he ovat valinneet, mielisairaalla tavalla, niinsanotusti, henkisesti häiriintyä. Tämä häiriintynyt tapa on muuttunut mielisairaudeksi, ja se on luonut heille illuusion siitä, että he ovat itse asiassa jumalia, että he ovat jotain mitä tulee palvoa, että he ovat jotain Luojasta seuraavia, ja itse asiassa, että he ovat ottaneet roolinsa luojana monien ihmisten puolesta Maapallolla.

Heillä on kyky muuttaa muotoaan, projisoida transformaation kenttä ympärilleen ja näin luoda illuusio, voimakas illuusio. Ne, jotka eivät kykene näkemään tuon illuusion lävitse, heille he saattavat muuttua eri olennoiksi, olennoiksi kuten Jumala, Jeesus, enkelit, avaruusolennot, mitä tahansa he valitsevatkin projisoida. He voivat luoda ympärilleen illuusiokentän.

Kun alkaa nähdä oman sydämensä kautta asioita, silloin tunnistaa tämän illuusion kentän erittäin helposti. Mutta he edelleen ajattelevat, että se on heidän syntymäoikeutensa hallita teitä. He eivät arvosta kiltteyttä, rohkeutta. He eivät arvosta empatiaa. He eivät arvosta avosydämisyyttä. He eivät arvosta toisten auttamista.

Heidän yhteiskuntansa on sellainen, että ainoastaan vahvin selviää, ja kaikki haluavat olla vahvimpia. Se ei ole kestävä tapa elää. Kun korkea-arvoinen reptiliaani saa poliittisen ylivallan Maapallon sokeista ihmisistä, esimerkiksi, he kokevat jatkuvaa uhkaa muiden reptiliaanien taholta, jotka haluavat päästä heidän paikalleen.

Tällä tavoin me näemme, että he eivät voi jatkaa enää tätä polkua. He tuhoavat toisiaan, juuri nyt itse asiassa. Me sanomme, että Maapallolta on poistettu reptiliaaniolennot korkeimmista poliittisista asemista. Poliittisista asemista on poistettu monet näistä muotoaan muuttavista reptiliaaneista, heidät on poistettu valta-asemistaan.

Se mitä nyt näette on välimiehet, jotka toimivat kaaoksen turvin, yrittäen kontrolloida sitä mistä heillä ei itse asiassa ole kontrollia. Ja heidän valtansa pian haihtuu pois. Me sanomme tämän tietyllä varmuudella. Me vahvistamme tämän teille, heidän valtansa haihtuu piakkoin kokonaan. Teillä ei ole mitään pelättävää jos olette rakkauden polulla.

Se tapa miten reptiliaani ajattelee on: minä olen paras, minä olen korkein, minä olen kaikkein väkivaltaisin. Minä olen lähimpänä käärmejumalia joita palvelen. Heidän uskomusjärjestelmässään kaikkein korkein luoja on itse asiassa Jumala-Luojan illuusiomalli, joka nähdään pimeyden linssin läpi, häiriölinssin läpi, vääristävän linssin läpi.

Tällä tavoin he eivät kykene näkemään edes Luojan valoa, vaan he näkevät vääristymän Jumalan luomasta valosta, joten he eivät voi enää kehittyä tätä kautta. Monille ainoa valinta on ollut resetoida koko oma olemus. Me sanomme koko olemu niinkuin olisi olemassa keino resetoida oma sielu, ja joskus harvoissa tapauksisa jolloin sielu ei voi ylösnousta, ei voi enää löytää tietään ulos pimeydestä, ainoa polku on ollut lähettää se Alkulähteeseen puhdistettavaksi ja itse asiassa kokonaan tuhottavaksi. Näissä harvoissa tapauksissa sielu ja kaikki sen muistot, kaikki sen sielun alkuperä, kaikki sielun yhteydet tuhotaan kokonaan ja muutetaan valoksi, muutetaan uudeksi luomisvoimaksi.

Luoja-Jumala ja kehittyneet avaruusolennot auttavat juuri nyt Maapalloa tekemään näin monissa paikoissa. Ja tällä tavoin se tehdään tähtisiementen avulla Maapallolla. Niin monet teistä ovat saattaneet kokea kokemuksia joissa todistatte sielun tuhoutumista. Tai olette saattaneet toimia kanavana tälle. Sitä ei tule pelätä. Te olette toimineet taistelijahengen mukaan, oman suojeluksenne mukaan, oman opastuksenne mukaan, ja sen mukaan miten teidän on ollut tarkoitus täällä toimia.

Mutta jos ne teistä, jotka ovat olleet mukana näissä sessioissa, teoissa, saatatte olla hieman traumatisoituneita näistä teoista. Mutta me sanomme, Jumala pitää huolen jokaisesta. Antakaa Jumalan toimia niiden tuomarina, jotka ovat toimineet väärin. Antakaa Jumalan tuomita ne, jotka ovat tehneet vääryyttä.

Me muistuttaisimme teitä myös teidän roolistanne suojelijoina, sotilaina, luojina, kanssaluojina Maapallolla. Jos näette, että jonkun kimppuun hyökätään, ei ole mitään väärää puolustaa itseään. Mutta jos te olette hyökkääjä, silloin teillä on jotain pohdittavaa. Tämä on vain muistutus siitä mitä reptiliaanien parissa tapahtuu tällä hetkellä.

Me tuomme myös informaatiota siitä miten he ovat vaikuttaneet Maapalloon viimeisen viidensadan vuoden ajan. Me vahvistamme teille, että hallitukset, erityisesti Yhdysvallat, USA:ssa, ovat työskennelleet läheisesti näiden reptiliaaniolentojen kanssa ja saaneet paljon valtaa ja koittaneet vaikuttaa teihin… Koittaneet viakuttaa tietoisuuteenne uutisten, musiikin, median, elokuvien, Hollywoodin kautta. Kaikki mikä tulee massatietoisuuteenne on ollut jollain tavalla näiden reptiliaaniolentojen vaikutuksen alaisena.

On ollut myös valotyöntekijöitä valtioiden sisällä, näissä mediafirmoissa, näissä leffastudioissa, näissä radioissa, näissä musiikkilafkoissa, mutta he eivät ole kyenneet vaikuttamaan niihin paljoakaan. Mutta pitkä ja rankka työ, se työ joka on vaatinut paljon kärsivällisyyttä, on nyt saamassa hedelmää.

Isoa osaa näistä kontrollijärjestelmistä ollaan nyt ajamassa alas ja on jo ajettu alas. Se valta joka näillä olennoilla on ollut meistä, teistä ihmisistä, on nyt hiipumassa. Ja me näemme teille jo polun, mahdollisuuden päästä tästä tilanteesta täysin irti. Me näemme sen tapahtuvan monille ihmisille, jotka saavat oman valtansa takaisin, monille ihmisille, erityisesti teidän tähdillenne, niille jotka ovat henkisiä ihmisiä, henkisille mestareille, valon mestareille, jotka puhuvat omaa totuuttaan.

Te olette tietoisuuden kanssaluojia, ja puhuaksenne… tai luodaksenne todellisuuden yhdessä, siihen vaaditaan oman totuuden puhumista. Me rohkaisemme teitä puhumaan omaa totuuttanne, jotta voisitte tehdä tästä maailmasta positiivisemman paikan elää. Me sanomme, jos teette sen nyt, jos teette sen nopeasti, silloin teillä on parempi mahdollisuus olla kohtaamatta niin paljon vastarintaa tulevina vuosina. Tämä kanssaluominen, tämä reptiliaanijoukkojen eliminointi on ollut meille arcturuslaisille kaikkein tärkeintä, jotta voisimme johdattaa teidät pois pimeydestä.

Jotkut sanovat, että tämä on vankilaplaneetta. Jotkut sanovat, että se on edelleen kontrollissa, mutta se ei itse asiassa pidä paikkaansa. Meillä kaikilla on aina polku pois pimeydestä oman voiman ja valon avulla. Ja me sanomme myös, että jos tapaatte näitä reptiliaaneja, jos tapaatte näitä olentoja jotka ovat saaneet valtaansa ihmisiä, olkaa myötätuntoisia heitä kohtaan, sillä he ovat myös teidän itsenne kuva. Jos tuomitsette itsenne, tuomitsette myös jonkun toisen. Ja jos tuomitsette jonkun toisen, silloin tuomitsette itsenne.

Me yritämme muistuttaa teitä olemaan myötätuntoisia tulevina vuosina, kun iso osa tätä informaatiota on tulossa julki. Olkaa myötätuntoisia, yrittäkää ymmärtää. Voi, he tekivät osansa. He tekivät oman osansa. Se ei ole minun osani tuomita. Tuomitseminen on Luojan osa. Se on jotain mistä haluamme muistuttaa teitä. Te ihmisinä, kun te tuomitsette muita, silloin te joudutte helposti ansaan ja teistä tulee omia vääriä jumalianne, vääriä luojia, astutte muiden yli ja yritätte olla toisia parempia.

Tällä tavoin te olitte itse asiassa aika lähellä reptiliaanien ylivallan polun kulkemista. Mutta johtuen tuon ajan erikoisesta luonteesta, jonka myös Mayat ja Atsteekit ennustivat, johtuen tuon ajan erityisestä luonteesta ja ennustetusta ylösnousemusprosessista ja planeettojen linjautumisesta, tämä kaikki onnistuttiin ehkäisemään menestyksekkäästi.

Tämä on erittäin erikoista aikaa monille sieluille Maapallolla. Tämä on erittäin erityistä aikaa. Niin monet haluaisivat olla siellä todistamassa tätä, kun pimeys sysätään syrjään ja valitaan valo. Nyt he palvelevat valoa ja taistelijan polku tulee enemmän esiin. He ovat suunnannäyttäjiää. He käyttävät nyt valomiekkaansa. He käyttävät nyt valoaseitaan ja kovertavat tiensä pimeyden läpi.

Me muistutamme teitä myös tästä. Teitä suojellaan kaiken aikaa. On olemassa ihmisiä, jotka voat henkisiä mestareita, jotka ovat aina kanssanne auttamassa teitä. On olemassa oikeita Jediritareita keskuudessanne, jotka kulkevat normaalilta näyttävää polkua, mutta naamion alla he tekevät valotyötä intohimoisesti. Ette välttämättä ole kuulleet heistä, ette välttämättä näe heitä. He eivät ole mediassa esillä. Tällä hetkellä media on edelleen välimiesten omistuksessa, jotka pelkäävät sitä mitä heille tapahtuu. He yrittävät käntää pimeyden hanaa yhä enemmän.

Mutta me sanomme, pyrkikää vastustamaan sitä. Pimeys voi saada aikaan sen mihin ihmiset suostuvat itse. Ei ole mitään mitä ei luotaisi ilman kanssaluojien suostumusta. Universaali laki vaatii teitä olemaan osa luomista sallimalla ja itse asiassa suostumalla siihen luomiseen. Monet uutiset, monet tiedot mediassa ovat PSYOP-operaatioita, joilla yritetään saada teidät mukaan kanssaluomaan maailmaa, jollaista te ette oikeasti halua luoda.

Joten me muistutamme teitä, olkaa huolellisia sen suhteen mille annatte huomiota, mitä ajattelette. Jatkatteko edelleen pimeyden ajatusten ajattelua, maailmanvallan ideoiden ajattelua, sodan ideoiden ajattelua, orjuuden ideoiden ajattelua, täydellisen ylivallan ideoiden ajattelua?

Aiotteko jatkaa sitä? Tämä on kysymys jonka me kysymme. Me rohkaisemme teitä kysymään tätä itseltänne tässä hetkessä.

Me sanomme, että seuraamalla näitä vääriä jumalia, näitä reptiliaaniolentojen jälkeensä jättämiä ideoita, te suostutte luomaan sellaisen maailman. Irroittamalla itsenne tuosta maailmasta, irroittamalla itsenne uutisista, irroittamalla itsenne mediasta, irroittamalla itsennne näistä uskonnoista, irroittamalla itsenne näistä massaseremonioista saatte paljon enemmän tilaa luoda sitä mitä oikeasti haluatte ja haluatte luoda tähän maailmaan.

Tämä on lyhyt muistutus näiden energioiden luonteesta tänä aikana.

Keskusaurinko tuo nyt niin paljon valoa, niin paljon luomisvoimaa, että me suosittelemme täysin. Itse asiassa joitain teistä vaaditaan, erityisen vahvasti jopa, seuraamaan pelkästään omaa sydäntään, irroittautumaan kaikesta mikä ei palvele, luomaan yhteys siihen mikä palvelee omaa kaikkein korkeinta parasta, ja valitsemaan tehdä niin joka päivä, jokaikinen päivä, jokaikinen päivä, jokaikinen päivä, jokaikinen päivä. Valitkaa tehdä niin, ääntäkää se, sanokaa se ääneen.

Kurkkuchakrallanne on paljon voimaa, paljon luomisvoimaa. Kun sanotte ääneen sen itsellenne, kun pyydätte opastusta ääneen, kun vakuutatte luomisvoimille että ne tulevat esiin kaikkein korkeimmaksi parhaaksi, etsiä kaikki ne ihmiset jotka auttavat teitä omalla polullanne kaikkein korkeimmaksi parhaaksi, palvella valolla ja rakkaudella, silloin houkuttelette kaikkea tuota elämäänne kuin magneetti.

Tämä oli viestimme tähän hetkeen.

Me olemme arcturuslaiset. Palvelemme aina valolla ja rakkaudella.

Kiitos, kiitos, kiitos.

Joo, se oli hieman vaikeaa kanavoida. Huomasin palan kurkussani tuossa. Se ei ole helppoa informaatiota, mutta olen iloinen saadessani mahdollisuuden kanavoida sitä tähän hetkeen. Toivon että tämä tuo esiin paljon kysymyksiä teille, rakkaat kuulijat.

Olen nähnyt näitä asioita tapahtuvan kulissien takana yli 10 vuoden ajan jo. Me emme näe mitä siellä tapahtuu jos ei ole silmiä sellaiselle. Ja aivan yhtä paljon nämä kontrollirakenteet ovat nyt hajoamassa tai ovat jo hajonneet, ja me emme kuule siitä mitään. Siitä ei kehuta, siitä ei retostella sosiaalisessa mediassa. Koska jos niin tekee, siinä helposti sortuu egon polulle. Ja sitten sanoo että joo minä tein sitä ja minä tein tätä. Jos näkee jonkun sanomassa näitä asioita tällä tavoin, olkaa varuillanne siitä mitä kuulette.

Yritän olla varovainen sen suhteen mitä jaan, mitä olen kokenut. En ole tottunut kertomaan sellaisesta juurikaan. Ehkä puhun siitä lähimpien ystävieni kanssa, jotka tunnen ja joihin voin luottaa ja siinä se.

Me kaikki tarvitsemme apua ja myös terapiaa. Me kaikki tarvitsemme jonkun jolle puhua. Jotkut näistä asioista voivat olla dramaattisiakin. Sitä saattaa kokea erittäin pimeitä asioita valotyöntekijän polulla. Sitä saattaa kokea jopa traumaattisia asioita. On hyvä puhua joillekin ihmisille sellaisesta. Mutta olkaa varovaisia sen kanssa.

Tällaista vastaanotin.

Minä olen Sakari.

Kiitos kun kuuntelit.

Plum Islandin kauhut: Hybridejä, ihmiskokeita, tappajahyönteisiä…

Heinäkuussa 2008 Long Islandin Montauk Pointin rannalle huuhtoutui eläimen raato. Paikalliset rantakävijät ovat tottuneet näkemään kuolleita eläimiä. Lokkeja, kaloja, rapuja, jopa satunnaisia valaita. Mutta he eivät olleet koskaan nähneet mitään tällaista.

Eläinasiantuntijat kutsuttiin paikalle tunnistamaan se. He olivat ymmällään. Se näytti osittain koiralta, osittain matelijalta ja osittain jyrsijältä — ja sillä oli linnun nokka. Tämä eläin, mikä se sitten olikin, tuli tunnetuksi Montaukin hirviönä.

Mutta sitten rannalle huuhtoutui toinenkin eläin. Sitäkään ei voitu tunnistaa. Ja sitten toinen eläin. Ja sitten kaksi muuta.

Tammikuussa 2010 paikallinen vartija löysi Plum Islandilta ihmisruumiin. Ruumista kuvailtiin 180-senttiseksi mustaksi mieheksi, jolla ei ollut selviä merkkejä traumasta, mutta mieheen liittyi muutamia outoja yksityiskohtia. Hänen sormiaan kuvailtiin epänormaalin suuriksi, jotkut uutistoimistot kertoivat, että hänen kätensä näyttivät mutatoituneilta, mutta kaikkein pelottavin yksityiskohta oli se, että hänen kalloonsa oli porattu viisi reikää, mikä viittaa aivokirurgiaan tai kokeisiin.

Mutta mistä kaikki nämä olennot tulivat?

Siihen voi olla vain yksi vastaus. Plum Islandilta.

Plum Island on vain muutaman kilometrin päässä paikasta, josta nämä olennot löydettiin.

Alle kahden mailin päässä Long Islandin rannikolta ja noin 85 mailin päässä New York Citystä on pieni saari, jonka Yhdysvaltain hallitus omistaa ja jota ei ole merkitty useimpiin karttoihin, ja sinne pääsee vain lautalla tai helikopterilla, ja aseistettu sotilashenkilöstö ajaa liian lähelle vaeltavat veneet nopeasti pois.

Saarella sijaitsee Plum Island Animal Disease Center, joka on liittovaltion tutkimuslaitos, jossa tutkitaan virallisesti karjaan liittyviä tauteja, erityisesti suu- ja sorkkatautia ja afrikkalaista sikaruttoa.

Tämä keskus on ainoa laboratorio Yhdysvalloissa, joka on valtuutettu työskentelemään elävien tuberkuloosinäytteiden kanssa, ja jos nämä näytteet karkaavat saarelta, se voi tuhota maan elintarvikehuollon muutamassa viikossa.

Vuosien ajan liikkui huhuja ja tarinoita, joiden mukaan Plum Islandin eläintautikeskus oli huippusalainen hallituksen laitos, jossa luotiin bioaseita, kehitettiin eläinhybridejä ja tehtiin geneettisiä kokeita eläimillä ja mahdollisesti ihmisillä.

Kun outojen olentojen ruumiita alkoi huuhtoutua Long Islandin rannoille, se saattoi tarkoittaa vain yhtä asiaa: huhut Plum Islandista olivat totta.

Saaren todellinen historia on kuitenkin paljon synkempi, katso alla oleva The Why Files -video…..

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Four pillars

Vuoden 2024 kansalliseen NDAA-puolustuslakiin sisältyvän UAP:itä koskevan muutoksen vaikutukset

Presidentti Biden allekirjoitti 22. joulukuuta 2023 vuoden 2024 kansallisen puolustuksen valtuutuslain (”FY 2024 NDAA”). Uuden lain pykälät 1841-1843 käsittelevät tunnistamattomia poikkeavia ilmiöitä (”UAP”).

Senaatti hyväksyi heinäkuussa 2024 varainhoitovuoden 2024 NDAA:n version, joka sisälsi vuoden 2023 lain tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden paljastamisesta (Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act of 2023), joka olisi velvoittanut liittovaltion hallituksen käyttämään pakkolunastustoimivaltaa yksityishenkilöiden tai -yhteisöjen hallussa olevaan UAP:hin liittyvään aineistoon. Kuten jäljempänä käsitellään yksityiskohtaisemmin, pakkolunastusta koskevaa valtuutusta ei sisällytetty kongressin molempien kamarien hyväksymään lopulliseen versioon NDAA:sta. Uudessa laissa edellytetään ainoastaan, että perustetaan hallituksen laajuinen UAP-asiakirjojen kokoelma, että hallituksen virastot siirtävät UAP-asiakirjat kokoelmaan ja että asiakirjojen luovuttamista (tai luovuttamatta jättämistä) tarkastellaan sellaisten kriteerien perusteella, joiden perusteella niiden julkistamista voidaan ”lykätä”. Näiden lopullisten UAP-säännösten sisältö ja kongressin uusi kiinnostus UAP:itä kohtaan voivat kuitenkin olla esimakua tulevista asioista hallituksen urakoitsijoille ja tutkimusyksiköille, erityisesti niille, jotka osallistuvat puolustus-, tiedustelu- ja muihin kansallisen turvallisuuden hankkeisiin. Seuraavassa käsitellään tarkemmin UAP-muutoksen taustaa, kehitystä ja kansalliseen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia sekä sen mahdollisia vaikutuksia urakoitsijoihin ja muihin yksityisiin yksiköihin.

Heinäkuu 2023:  Alkuperäinen UAP-lakimuutos

Aiemmin tänä vuonna, kun senaatin asevoimien komitean (SASC) versiosta NDAA:sta keskusteltiin senaatissa, enemmistöjohtaja Chuck Schumer (D-NY) ja senaattori Mike Rounds (R-SD), SASC:n vanhempi jäsen, ehdottivat lakiehdotuksen muutokseksi vuoden 2023 lakiehdotusta Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) Disclosure Act of 2023. Tarkistuksen lähtökohtana oli ajatus siitä, että ”lainsäädäntö on tarpeen, jotta kaikki liittovaltion hallituksen hankkima tieto tunnistamattomista poikkeavista ilmiöistä olisi täydellisesti ja ajoissa saatavilla, jotta voidaan edistää kattavaa avointa tieteellistä ja teknologista tutkimusta ja kehitystä, joka on välttämätöntä mahdollisten teknologisten yllätysten välttämiseksi tai lieventämiseksi kiireellisten kansallisten turvallisuusongelmien ja yleisen edun edistämiseksi”. Muutokseen sisältyy kaksi keskeistä säännöstä, jotka ovat hyvin pitkälti vuoden 1962 presidentti John F. Kennedyn salamurhaa koskevien tietojen keräämistä koskevan lain mallina.

Ensinnäkin kyseisessä muutoksessa määrättiin, että liittovaltion hallituksen on pakkolunastettava kaikki yksityishenkilöiden tai -yhteisöjen hallussa olevat ”tuntematonta alkuperää olevat talteenotetut teknologiat ja biologiset todisteet muusta kuin ihmisälystä”. Tämä olisi velvoittanut kaupalliset tahot, mukaan lukien puolustusalan alihankkijat, akateemiset tutkimusyksiköt ja yksityiset kansalaiset, luovuttamaan hallitukselle hallussaan olevat UAP:hin liittyvät materiaalit ja tiedot.

Toiseksi lakimuutoksella olisi perustettu koko hallituksen kattava asiakirjojen tarkastuslautakunta, joka koostuisi pätevistä ja puolueettomista kansalaisista, jotka presidentti nimittää ja senaatti vahvistaa. Tarkastuslautakunnalla olisi ollut valtuudet tarkastella ja hyväksyä tai lykätä UAP-asiakirjojen julkistamista. UAP-asiakirjoja olisi oletettu julkistettavan, mikä tarkoittaa, että jos presidentti ei hyväksyisi tarkastuslautakunnan suositusta, jonka mukaan asiakirjat olisi pidettävä salassa, ne olisi julkistettava. Tarkistus hyväksyttiin lopulta ja sisällytettiin senaatin versioon varainhoitovuoden 2024 kansallisen puolustuslakisopimuksen (NDAA) senaatin versiosta.

Joulukuu 2023: Lopulliset säädökset UAP:istä

NDAA-konferenssissa tehtiin merkittäviä muutoksia senaatin säännöksiin ja poistettiin monet niiden kiistanalaisimmista piirteistä. Erityisesti pakkolunastusta ja arviointilautakuntaa koskevia säännöksiä, joilla olisi ollut merkittävin vaikutus yksityisen sektorin yksiköihin, ei sisällytetty lopulliseen lakiin.

Varainhoitovuoden 2024 NDAA:n jäljellä olevat, UAP:itä koskevat hyväntahtoisemmat säännökset ohjaavat National Archives and Records Administrationia (”NARA”) perustamaan ”UAP Records Collection” -rekisterikokoelman viimeistään 23. helmikuuta 2024. Arkistokokoelma koostuu ”kaikista hallituksen omistamista, hallituksen toimittamista tai rahoittamista arkistoista, jotka liittyvät tunnistamattomiin poikkeaviin ilmiöihin, tuntemattoman alkuperän teknologioihin ja muuhun kuin ihmisperäiseen tiedusteluun[.]” Lisäksi viimeistään 23. lokakuuta 2024 valtion virastojen on tunnistettava ja tarkistettava hallussaan olevat UAP-tietueet ja, jos ne päättävät, että tietue olisi luovutettava yleisölle, toimitettava se NARA:lle, jossa se asetetaan yleisön nähtäväksi. Vaihtoehtoisesti valtion virasto voi myös päättää, että tietueen julkistamista olisi ”lykättävä”, jolloin tietue suojataan NARA:n kokoelman ”suojattuun, vielä julkistamattomaan tai salassa pidettävään” osaan. Lykkäämisen edellytyksenä on toteamus, jonka mukaan tietojen julkistaminen aiheuttaisi vakavan uhan sotilaalliselle puolustukselle, tiedusteluoperaatioille tai ulkosuhteiden hoitamiselle. Kongressille on ilmoitettava 15 päivän kuluessa päätöksestä lykätä UAP-tietueen julkistamista. Vaikka kaikkia lykkäyksen kohteena olevia asiakirjoja on tarkasteltava säännöllisesti uudelleen turvaluokituksen poistamista ja julkistamista varten, tällaisten asiakirjojen julkistaminen on kuitenkin pakollista vasta 25 vuoden kuluttua siitä, kun asiakirja on ensimmäisen kerran luotu. Laissa säädetään, että muiden kuin liittovaltion henkilöiden tai yhteisöjen luomia UAP:hen liittyviä asiakirjoja ei voida lykätä.

UAP-säännösten vaikutukset 2024 NDAA:ssa

Vaikka varainhoitovuoden 2024 NDAA:n UAP-säännökset eivät enää sisällä monia Schumerin ja Roundsin lakimuutoksen osia, lain sallima ”hallituksen rahoittamien” UAP:hin liittyvien tietueiden julkistaminen voi vaikuttaa puolustusalan urakoitsijoihin ja tutkimusorganisaatioihin, jotka ovat työskennelleet valtion virastojen kanssa tai niille. Hallituksen tehtävänä on yksin päättää, mitä ”hallituksen rahoittamia” UAP-tietoja olisi julkistettava; laissa ei edellytetä, että hallitus jakaa julkistamisaikeensa yksityisen sektorin yksiköille, joita asia koskee, tai että niille annetaan tilaisuus kumota ehdotettu julkistaminen tai muokata tietueita. Jos yksityisen sektorin yksiköt ovat huolissaan sellaisten UAP-tietoihin liittyvien tietojen julkistamisesta, jotka ovat niiden hallussa valtion rahoittaman sopimuksen tai hankkeen puitteissa tehdyn työn vuoksi, niiden olisi otettava yhteyttä asianomaiseen valtion virastoon keskustellakseen säännösten vaikutuksista niiden työhön. Kun otetaan huomioon lakiin sisältyvä kansallista turvallisuutta koskeva poikkeus ja tietojen julkistamisen pitkä odotusaika, monilla toimeksisaajilla voi olla hyviä perusteita lykätä arkaluonteisiksi tai suojatuiksi katsomiensa tietojen julkistamista.

Lisäksi kongressin kiinnostus UAP:itä kohtaan on edelleen suurta. Lainsäätäjät ovat ilmaisseet aikovansa jatkaa painostusta pakkolunastusta ja tarkastuslautakuntaa koskevien säännösten sisällyttämiseksi tulevaan lainsäädäntöön. Senaattori Schumer totesi erityisesti, että vaikka varainhoitovuoden 2024 NDAA luo ”vahvan perustan tuleville lisätoimille”, hän ja muut senaatin tarkistuksen kannattajat aikovat jatkaa pyrkimyksiä ”luoda riippumaton, presidentin nimittämä tarkastuslautakunta, joka voi valvoa salaisia UAP-asiakirjoja ja luoda järjestelmän niiden luovuttamiseksi tarvittaessa yleisölle”.

Yhteenveto

Ottaen huomioon nopean kehityksen tällä uudella painopistealueella yksityisen sektorin yksiköiden, jotka osallistuvat valtion rahoittamiin hankkeisiin, erityisesti puolustukseen tai tiedustelutoimintaan liittyviin sopimuksiin tai tutkimushankkeisiin, olisi seurattava tiiviisti sekä varainhoitovuoden 2024 NDAA:n UAP-tietueisiin liittyvien säännösten täytäntöönpanoa että tulevaa UAP-lainsäädäntöä.

 

Artikkelin julkaissut insidegovernmentcontracts.com

Selittääkö merenalainen tukikohta Alaskan kolmion katoamiset?

Alaskan kolmio, syrjäinen ja harvaan asuttu alue, joka sijaitsee Juneaun, Anchoragen ja Barrow’n välissä, tunnetaan suhteettoman suuresta määrästä ratkaisemattomia kadonneiden henkilöiden tapauksia, ja lukumäärä ylittäö minkä tahansa muun paikan Maapallolla. Viimeisen puolen vuosisadan aikana yli 20 000 ihmistä on kadonnut salaperäisesti jälkiä jättämättä ja jättänyt Alaskan erämaahan kummittelevan kysymysmerkin.

Tarinan jännitystä lisää raportit salaperäisistä UFO-havainnoista, Isojalka-kohtaamisista ja muusta paranormaalista toiminnasta, jotka tekevät Alaskan kolmiosta selittämättömien ilmiöiden keskipisteen.

Jotkut teoreetikot uskovat, että Alaskan kolmio kätkee sisäänsä sähkömagneettisen anomalian, kuten pyörteen, jolla voi olla vaikutusta fyysiseen maailmaan. Tämä magneettinen mysteeri on synnyttänyt spekulaatioita, joissa nämä ilmiöt yhdistetään niin monen ihmisen katoamiseen.

Puolustustiedustelupalvelu DIAn analyytikon vuosia sitten tekemä löytö kolmesta salaisesta Maan ulkopuolisesta maanalaisesta tukikohdasta voisi mahdollisesti olla vastaus moniin raportteihin, joiden mukaan tunnistamattomat esineet lentävät taivaalla äänettömästi.

Yksi tällainen tukikohta sijaitsee tiettävästi Alaskan Mount Hayes -vuoren alla, joka on osavaltion itäisen vuoriston korkein huippu. Sen syrjäinen ja vaikeapääsyinen sijainti herättää kysymyksiä siitä, voisiko tällainen Maan ulkopuolinen maanalainen tukikohta liittyä lukuisiin UFO-havaintoihin ja muihin outoihin tapahtumiin, kuten monien ihmisten selittämättömiin katoamisiin, jotka ovat jatkuneet alueella vuosikymmeniä.

Kummittelevimpiin mysteereihin kuuluu 44 sotilashenkilön katoaminen Douglas C-54 Skymaster -lentokoneessa, joka oli matkalla Alaskasta Montanaan. Huolimatta yhdestä Kanadan ja Yhdysvaltojen viranomaisten kaikkien aikojen laajimmista yhteisistä etsintä- ja pelastusoperaatioista, lentokoneesta ei ole koskaan löydetty jälkeäkään.

Toinen mysteeri on kongressiedustaja Hale Boggsin katoaminen vuonna 1972. Hänen lentokoneensa katosi selittämättömällä tavalla tutkasta kulkiessaan kolmion ilmatilassa. Laajoista etsintä- ja pelastustoimista huolimatta hylyä tai eloonjääneitä ei koskaan löydetty.

Valokuvaaja nappasi kuvan lautas-UFOsta Alaskan Anchoragessa.
Valokuvaaja nappasi kuvan lautas-UFOsta Alaskan Anchoragessa.

Kun kaikki selittämättömät tapahtumat ja oudot havainnot ovat tapahtuneet vuosien varrella, herää kutkuttava kysymys: Voisiko Alaskan Mount Hayes -vuoren alla sijaitsevalla salaisella maanalaisella tukikohdalla olla kytkös avaruusolentoihin, ja voisivatko nämä olennot antaa vastauksia yli 20 000 ihmisen katoamiseen, jotka ovat kadonneet jäljettömiin yhdessä kahden lentokoneen ja niiden matkustajien ja miehistön kanssa?

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Jenkkivirastojen pitää luovuttaa kaikki salaisetkin materiaalinsa UFO-paljastusta varten

Liittovaltion virastoilla on lokakuun 20. päivään asti aikaa toimittaa kaikki ufoja koskevat dokumentit, äänitteet ja videot Yhdysvaltain hallitukselle, jotta ne voidaan jakaa yleisölle.

Kansallinen arkisto- ja arkistohallinto (National Archives and Records Administration, NARA) antoi ohjeet tässä kuussa, ja ne panevat täytäntöön vuoden 2024 kansallisen puolustuslupalain (National Defense Authorization Act, NDAA) UFOjen paljastamista koskevan lakimuutoksen, joka allekirjoitettiin viime joulukuussa.

Ohjeet paljastavat viimeisimmän strategian, jonka tarkoituksena on pakottaa Yhdysvaltain armeijan ja tiedusteluyhteisön haluttomat osat paljastamaan kaikki, mitä ne tietävät tunnistamattomista ilmailmiöistä (Unidentified Aerial Phenomena, UAP).

Tämä tapahtuu kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Pentagonin UFO-toimisto julkaisi kongressille kiistanalaisen raportin, jossa se väitti, ettei se ”löytänyt mitään todennettavissa olevia todisteita siitä, että Yhdysvaltain hallituksella tai yksityisellä teollisuudella olisi koskaan ollut pääsy maan ulkopuoliseen teknologiaan”.

Yllä ”Archives II”, Kansallisarkisto College Parkissa, Marylandissa, jossa on tutkijoiden ja yleisön saatavilla olevat hallituksen nykyaikaisimmat asiakirjat. Uudet UFO-asiakirjat ovat saatavilla täällä sekä verkossa digitaalisen tietokannan kautta.
Yllä ”Archives II”, Kansallisarkisto College Parkissa, Marylandissa, jossa on tutkijoiden ja yleisön saatavilla olevat hallituksen nykyaikaisimmat asiakirjat. Uudet UFO-asiakirjat ovat saatavilla täällä sekä verkossa digitaalisen tietokannan kautta.

NARA:n arkistonhoitajat ovat antaneet ohjeet, joiden mukaan kaikki UFO- tai UAP-asiakirjat on toimitettava sähköisessä muodossa yksityiskohtaisine metatietoineen, jotta ne voidaan sisällyttää uuteen haettavissa olevaan tietokantaan, joka asetetaan yleisön saataville.

Tietokanta sisältää turvaluokiteltua aineistoa, jota NARA säilyttää itsenäisesti ja säilyttää tiedot turvallisesti, kunnes niiden turvaluokitus voidaan purkaa yleisön saataville.

NARA:n ohjeissa tehdään selväksi, että kaikkien valtion virastojen on merkittävä arkistoihinsa kunkin tiedoston ”virallinen turvallisuustilanne” ja mahdolliset ”erityiset valvontatoimet”, mukaan luettuina ”erityistietosuojatut tiedot” (SCI, Special compartmented information) ja ”erityispääsyohjelmat” (SAP, Special access programs).

Kaikkien liittovaltion virastojen, myös Yhdysvaltain armeijan ja tiedusteluyhteisön, kuten CIA:n, on myös selitettävä NARA:lle ja yleisölle, miksi tietyt UFO-asiakirjat ovat ”vapautettuja” uuden lain mukaisesta luovuttamisesta. ”Jos asiakirjoja luovutetaan osittain tai pidätetään kokonaan”, NARA:n ohjeellisessa neuvoa-antavassa postituksessa todettiin, ”on mainittava NDAA:n pykälässä 1843 esitetyt erityiset lykkäysperusteet.

Arkisto lisäsi, että näiden virastojen on noudatettava joko vuoden 2024 NDAA:n uuden UFO-tiedonantoa koskevan muutoksen säännöksiä tai ”toimeenpanomääräys 13526:n määräyksiä”.

Presidentti Barack Obaman vuonna 2009 antamassa määräyksessä todetaan, että kaikki yli 25 vuotta vanha salainen aineisto poistetaan automaattisesti luokituksesta.

Molempien kongressikamarien jäsenet ilmaisivat turhautuneisuutensa vuoden 2024 NDAA:n yhteydessä allekirjoitetun UFOjen paljastamista koskevan lakimuutoksen vesittyneestä luonteesta.

”Meidät huijattiin. Meitä huijattiin täysin. He poistivat kaikki osat”, sanoi edustaja Tim Burchett, yksi lain puuhamiehistä.

Koska Pentagonin viimeisin UFO-raportti ei vakuuttanut, kongressin edustajainhuoneen valvontakomitean jäsenet ovat hiljattain sanoneet valmistelevansa kahta uutta julkista kuulemistilaisuutta UFOista pitääkseen painetta yllä.

”Meillä ei ole vielä tosiasioita”, kuten republikaanien kongressiedustaja Glenn Grothman selitti Ask a Polin toimittajalle viime kuun lopulla.

Yksi näistä kuulemistilaisuuksista keskittyy Anna Paulina Lunan mukaan tuntemattomien alusten, niin sanottujen tuntemattomien vedenalaisten esineiden (Unidentified Submerged Objects, USO), vedenalaisiin tapauksiin.

”Aiomme tehdä jotain USO:n kanssa”, edustaja Luna sanoi toukokuussa, ”keskustelemme joidenkin ihmisten kanssa”.

 

Artikkelin julkaissut Daily Mail

Kronologia AAROn toiminnasta 2023-2024

kirjoittanut Keith Basterfield

Heinäkuun 27. päivänä 2022 päivätyssä blogiartikkelissa kerroin AARO:n (All-domain Anomaly Resolution Office) perustamisesta. Sen johtajaksi nimettiin tohtori Sean Kirkpatrick. Tämän artikkelin tarkoituksena on tarjota avoimista lähteistä poimittua päivitystä AARO:n työstä sen perustamisen jälkeen.

12. tammikuuta 2023

Puolustusministeriö ilmoitti, että AARO:n johtaja Sean Kirkpatrick puhuu Transportation Research Boardin vuosikokouksessa Washingtonissa 12. tammikuuta 2023. Hänen puheensa otsikko oli ”The Defense Department’s UAP Mission & Civil Aviation”. Kirkpatrick puhui puheessaan aiheesta ”Mikä on AARO?” ja siitä, miten AARO:n missio oli sovellettavissa Transportation Research Boardiin. Hänen koko esityksensä on nähtävissä täällä.

19. tammikuuta 2023

19. tammikuuta 2023 päivätyssä twiitissä toimittaja Bryan Bender totesi seuraavaa:

”AARO tekee yhteistyötä Enigma Labsin kanssa arvioidakseen sen sovellus-, tietovirta- ja suodatusvalmiuksia, jotta voidaan määrittää sen avoimen lähdekoodin tietojen hyödyllisyys kansallisiin turvallisuusalueisiin keskittyvien keräysponnistelujen täydentämiseksi. Pentagonin tiedottaja Susan Gough kertoo.”

19. helmikuuta 2023

AAROn tehtävänä oli kuulla niiden henkilöiden kertomuksia ja havaintokokemuksia, jotka halusivat välittää AAROlle UAP:hen liittyviä tietoja. Yhdysvaltalainen tutkija Robert Hastings ilmoitti 19. helmikuuta 2023 ilmestyneessä artikkelissa, että AARO oli ollut häneen yhteydessä ydinlaitosten UAP-tapahtumia ja silminnäkijöitä koskevien tietojensa osalta. Tämän seurauksena useat yhdysvaltalaiset veteraanit, joilla oli kertomuksia UAP-tapahtumista sotilaallisten ydinaselaitosten läheisyydessä, olivat puhuneet AARO:lle.

Helmikuussa 2023 Yhdysvaltain senaattori Kirsten Gillibrand ja senaattori Marco Rubio johtivat 16 senaattorin ryhmää, jotka allekirjoittivat kirjeen puolustusministeri Kathleen H. Hicksille ja kansallisen tiedustelupalvelun apulaisjohtajalle Stacey Dixonille.

Kathleen H. Hicks > U.S. Department of Defense > Biography

 

Kirjeessä luki:

”…pyydämme kunnioittavasti apuanne tarvittavan rahoituksen ja organisatorisen tuen turvaamisessa AAROn menestyksen ja pitkäjänteisyyden varmistamiseksi.”

Kirjeessä puhuttiin edelleen ”…vakavasta rahoitusvajeesta…”. Lisäksi siinä muistutettiin kahta vastaanottajaa siitä, että:

 ”FY23 Intelligence Authorization Act (IAA) edellyttää, että AARO:n johtaja raportoi suoraan apulaispuolustusministerille ja kansallisen tiedustelupalvelun apulaisjohtajalle”,

mitä ei ollut tapahtunut tämän kirjeen päivämäärään mennessä.

7. maaliskuuta

Avi Loeb | Department of Astronomy (harvard.edu)

 

Tohtori Kirkpatrickin ja Galileo-hankkeen Avi Loebin yhdessä laatima kuusisivuinen luonnos ”Physical Constraints on Unidentified Aerial Phenomena” asetettiin saataville. Sen tiivistelmä kuului seuraavasti:

”Johdamme fysikaalisia rajoitteita ’erittäin ketterien’ tunnistamattomien ilmailmiöiden tulkinnoille, jotka perustuvat standardifysiikkaan sekä tunnettujen aineen ja säteilyn muotojen perusteella. Erityisesti osoitamme, että UAP:n kitkan ympäröivään ilmaan tai veteen odotetaan synnyttävän kirkkaan optisen tulipallon, ionisaatiokuoren ja pyrstön – mikä viittaa radiosignaaleihin. Tulipallon luminositeetti skaalautuu etäisyyden kanssa 5. potenssiin. Tutkapoikkileikkaus skaalautuu meteoripään kaikujen tavoin kohdetta ympäröivän pallon efektiivisen säteen neliönä, kun taas syntyvän ionisaatiohännän tutkapoikkileikkaus skaalautuu lineaarisesti ionisaatiosylinterin säteen kanssa. Kaikkien näiden merkkien puuttuminen voi merkitä epätarkkoja etäisyysmittauksia (ja siten johdettua nopeutta) yhden paikan antureille.”

19. huhtikuuta 2023

Kirkpatrick oli ainoa esitelmöitsijä senaatin asevoimien alakomiteassa, joka käsitteli uusia uhkia ja voimavaroja. Esityksen aikana hänen lausuntonsa sisälsi muun muassa seuraavaa:

”Haluan tänään korostaa, että vain hyvin pieni osa UAP-raporteista on sellaisia, joita voidaan perustellusti kutsua ’poikkeaviksi’. ”

Kysymykseen joidenkin UAP:iden Maan ulkopuolisesta alkuperästä Kirkpatrick sanoi:

”Minun on myös todettava selvästi, että tutkimuksissamme AARO ei ole tähän mennessä löytänyt uskottavia todisteita Maan ulkopuolisesta toiminnasta, Maan ulkopuolisesta teknologiasta tai esineistä, jotka uhmaavat tunnettuja fysiikan lakeja. Jos joskus saadaan riittävästi tieteellistä tietoa, jonka mukaan havaittu UAP voidaan selittää vain Maan ulkopuolisella alkuperällä, olemme sitoutuneet työskentelemään virastojen välisten kumppaniemme kanssa NASA:lla, jotta voimme asianmukaisesti tiedottaa havainnoistamme Yhdysvaltain hallituksen johdolle.”

Video koko kuulemistilaisuudesta on saatavilla täällä.

Toukokuu 2023

Viraston verkkosivustolla julkaistiin äskettäin ilmoitus AAROn apulaisjohtajan viran täyttämisestä. Suora linkki tähän ilmoitukseen ei enää toimi.

NASA järjesti 31. toukokuuta 2023 tunnistamattomia poikkeavia ilmiöitä tutkivan riippumattoman tutkimusryhmän julkisen kokouksen. Myös tohtori Kirkpatrick piti esitelmän. Siinä hän kertoi yksityiskohtia UAP-ilmoitusten raportointisuuntauksista ja antoi esimerkkejä sekä tunnistetuista että tuntemattomista UAP-tapauksista, joista joihinkin liittyi myös videotodisteita. Lopuksi hän esitti NASAlle useita suosituksia, joihin kuuluivat muun muassa seuraavat:

– Matkapuhelimista peräisin olevan joukkoresursoidun metatiedon arviointi

– Laajamittainen tieteellisten välineiden käyttö

– Maan tiedesatelliittien käyttö

– Arkistoitujen tietojen tarkastelu.

Julkisen kokouksen aikana Kirkpatrick totesi, että hän oli hiljattain pitänyt UAP:tä koskevan kokouksen ”Five Eyes” -kumppanien (Yhdysvallat, Kanada, Yhdistynyt kuningaskunta, Australia ja Uusi-Seelanti) kanssa. Keskusteluissa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:

– Millaisissa analyyseissä he voivat auttaa meitä?

– Millaisessa kalibroinnissa ne voivat auttaa meitä?

– Tietojen jakaminen.

– Missä me voimme auttaa heitä?

– Kirkpatrick totesi, että nämä muut maat lähettäisivät tietonsa ja tietonsa AARO:lle, jotta ne voitaisiin integroida AARO:n prosesseihin.

23. kesäkuuta 2023

Senaattori Gillibrandin verkkosivustolla julkaistussa lehdistötiedotteessa kerrottiin, että hän oli varmistanut AARO:n täyden rahoituksen senaatin asevoimien komitean kokouksessa, jossa käsiteltiin FY24 National Defense Authorization Act -lakia.

6. heinäkuuta 2023

US Aerospace Corporation on ilmoittanut AAROa tukevista avoimista työpaikoista. (Linkki ei ole aktiivinen.)

20. heinäkuuta 2023

Artikkelissa, joka käsitteli kasvokkain tapahtuvaa haastattelua yhdysvaltalaisen ABC Networkin Devin Dwyerin kanssa, Kirkpatrickin kerrotaan sanoneen, että älykkään tai Maan ulkopuolisen teknisen yllätyksen yllättäminen on edelleen yksi suurimmista huolenaiheista. Muita hänen esittämiään huomioita olivat mm:

– AARO oli nyt saanut noin 800 ilmoitusta

– ”Seuraamme tietoja”

– Valtaosa tapauksista on helposti selitettävissä.

– Pieni määrä ilmoituksia koski poikkeamia.

30. elokuuta 2023

Defencescoopin Brandi Vincent kertoi , 30. elokuuta 2023 päivätyssä artikkelissa, että:

”Apulaispuolustusministeri Kathleen Hicks siirtyi hiljattain henkilökohtaisesti valvomaan Pentagonin UAP-tutkintaa, joka aiemmin tunnettiin nimellä All-domain Anomaly Resolution Office….Hicks pitää nyt säännöllisiä tapaamisia AARO:n virkaanastuvan johtajan Sean Kirkpatrickin kanssa, jonka hän on myös siirtänyt raportoimaan suoraan hänelle…AARO ei ole vielä täydessä operatiivisessa toimintakyvyssään ja odotan innolla, että AARO saavuttaa sen verovuonna 2024.”

31. elokuuta 2023

Pentagonin lehdistösihteeri, ilmavoimien prikaatikenraali Pat Ryder ilmoitti 31. elokuuta 2023 pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että AARO:n verkkosivusto, jota oli luvattu jo pitkään, käynnistetään. Verkkosivustolla esitetään yksityiskohtaisesti AARO:n tehtävä ja visio, määritellään UAP:n käsitys UAP:stä ja on osioita, jotka sisältävät UAP-raportointitietoja:

– UAP:den ilmoitetut korkeudet

– Tyypillisesti raportoidut UAP:den ominaisuudet

– Ilmoitettujen UAP:den morfologia

– Keskeisimmät UAP-havaintopaikat

Otsikon ”Coming soon” alla on tämä:

”AARO ottaa vastaan ilmoituksia Yhdysvaltain hallituksen nykyisiltä tai entisiltä työntekijöiltä, palveluksessa olevilta tai urakoitsijoilta, joilla on suoraa tietoa Yhdysvaltain hallituksen ohjelmista tai toimista, jotka liittyvät UAP:hen vuodesta 1945 lähtien.”

Tulossa on myös ”Nykyinen operatiivinen UAP-raportointi”:

– Sotilashenkilöstölle äskettäinen GENADMIN-prosessi, jonka nimi on ”Unidentified Anomalous Phenomena Reporting and Material Disposition”.

– Lentäjät, ilmoittakaa FAA:n kautta.

Verkkosivustolla on useita sekä tunnistettuja että tuntemattomia UAP-videoita. Tämän jälkeen on osio ”Tietoa meistä” ja ”Lisätietoja AAROsta”. Yleisön tekemien havaintojen ilmoittamisesta sivustolla todetaan, että ”…ilmoitamme, kun ilmoitusmekanismi on käytettävissä muiden käyttöön.”

Mielenkiintoista on, että kohdassa ”AARO Mission Overview” on AARO:n 12-diainen esitys. Kuudennella dialla on kohta ”UAP-esineiden talteenotto”, jossa todetaan seuraavaa:

”Johtaa UAP:n elpymisen suunnittelua ja toteutusta tiiviissä yhteistyössä AARO S & T -ryhmän kanssa”.

Neuvoo komentokeskuksia UAP-esineiden ja -materiaalin etsinnässä ja turvallisessa käsittelyssä, varastoinnissa, kuljetuksessa ja siirrossa AARO:n tieteellistä ja teknologista hyödyntämistä varten.”

 

Kahdeksannella dialla lukee ”UAP:den hyödyntäminen”:

”Ohjaa talteen otettujen arvoituksellisten teknologioiden käyttöä hyödyntämällä monialaisia kumppanuuksia ja teoreettisen ja soveltavan fysiikan, tekniikan ja tekniikan viimeisintä kehitystä”.

Johtaa signaalien ja materiaalianalyysien rakenteellista kirjaamista, synteesiä ja tallennusta tietojen johdonmukaisuuden varmistamiseksi operatiivisten, analyyttisten ja tutkimuskumppanuuksien välillä.”

31. lokakuuta 2023

1. AARO julkaisi konsolidoidun vuosikertomuksensa.

2. Yhdysvaltain puolustusministeriö julkaisi 31. lokakuuta 2023 lehdistötiedotteen, jossa se ilmoitti AARO:n suojatusta mekanismista, jonka avulla UAP-ohjelmia koskevat tiedot voidaan raportoida aaro.mil-sivuston kautta.

3. AAROn johtaja Sean Kirkpatrick piti 31. lokakuuta 2023 lehdistötilaisuuden UAP:ista. Tässä on istunnon pöytäkirja.

4. Lokakuun 31. päivänä AAROn nykyinen johtaja Sean Kirkpatrick piti kameran ulkopuolella tiedotusvälineiden pyöreän pöydän keskustelun. Tässä on linkki istunnon pöytäkirjaan. Tilaisuudessa kuvailtiin uutta AARO:n raportointijärjestelmää, jonka avulla USG:n työntekijät voivat ilmoittaa luottamuksellisesti tietonsa USG:n UAP:hen liittyvistä toimista.

8. marraskuuta 2023

Yhdysvaltain puolustusministeriö ilmoitti 8. marraskuuta 2023 AARO:n apulaisjohtajan nimittämisestä. Timothy A. Phillips nimitettiin.

Yhdysvaltain puolustusministeriö ilmoitti myös 8. marraskuuta 2023, että nykyinen AARO:n johtaja Sean Kirkpatrick jättää tehtävänsä.

2. joulukuuta 2023

Kolme tapauksen ratkaisuraporttia lähetettiin:

Lähi-Itä ja Välimeri 2022 ja 2023.

Kaakkois-Aasia 2017.

Länsi-USA 2021.

8. maaliskuuta 2024

AARO on julistanut haettavaksi kaksi tiede- ja teknologiajohtajan virkaa. Tehtävät:

Tyypillisiin työtehtäviin voivat kuulua seuraavat:

  • AAROn tiede- ja teknologiapäällikkö valvoo ja ohjaa AAROn tiede- ja teknologiatoimintaa. Tiede- ja teknologiapäällikkö toimii AAROn johtajan ja apulaisjohtajan pääasiallisena asiantuntijana.
  • Edistää ja kehittää strategisia liittoutumia ja ammatillisia verkostoja virastojen välisten kumppaneiden, valtion virastojen, kansallisten laboratorioiden sekä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa, jotta yrityksen tiede- ja teknologiakapasiteetit voidaan sovittaa yhteen ja integroida tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden (Unidentified Anomalous Phenomena, UAP) vaatimuksiin.
  • Ohjaus ja opastus operaation johtajille UAP-toimien osalta ja yhteydenpito AARO:n sisällä sekä ulkoisiin kumppaneihin.
  • Toimii tiede- ja teknologiaryhmän johtavana jäsenenä ja osoittaa johtamiskokemusta, mukaan lukien kyky kehittää lyhyen ja pitkän aikavälin strategioita, asettaa tavoitteita, laatia mittareita ja valvoa hankkeita ja aloitteita. Toimii yhteyshenkilönä korkeakouluihin ja yksityiseen teollisuuteen AAROn tehtävän toteuttamiseksi.

Maaliskuu 2024

Paikkatietoyhteisön vuotuinen konferenssi järjestetään tänä vuonna Lontoossa 12.-13. maaliskuuta 2024. DGI 2024 -verkkosivustolla AARO:n johtajana mainittu Tim Phillips puhuu siellä.

8. maaliskuuta 2024

Maaliskuun 8. päivänä 2024 Defense Scoopin toimittaja Brandi Vincent raportoi osallistumisestaan AAROn virkaatekevän johtajan Tim Phillipsin kanssa järjestettyyn tiedotustilaisuuteen, johon oli kutsuttu vain kutsuvieraat ja joka pidettiin kameran ulkopuolella. Paljastui, että AARO oli kehittämässä ja ottamassa käyttöön uutta Gremlin-nimistä valvontajärjestelmää. Mediatapaamisessa oli pohjimmiltaan kyse AARO:n raportin ensimmäisen osan julkaisemisesta, joka koskee Yhdysvaltain hallituksen sitoutumista UAP:n toimintaan. AARO:n historiallisen raportin salaamaton versio on luettavissa täällä.

17. huhtikuuta 2024

AARO:n kerrotaan antavan tiedotustilaisuuden joillekin Yhdysvaltain kongressin jäsenille 17. huhtikuuta 2024 kello 13.00 EST välisenä aikana SCIF-tiloissa.

22. huhtikuuta 2024

AARO:n verkkosivustolla julkaistiin äskettäin tietoa Kona Blue -ohjelmasta, jota ehdotettiin sisäisen turvallisuuden ministeriölle vuonna 2011 ja joka olisi jatkanut ja laajentanut AAWSAP:n työtä. Sitä ei koskaan virallisesti perustettu, ja sen työ päättyi joulukuussa 2011. AARO itse antoi yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten se oli saanut tietää Kona Blue -ohjelmasta.

Sivuston nykyinen versio löytyy täältä.

Lisäys: 1. toukokuuta 2024

AARO julkaisi Eglinin lentotukikohdan vuoden 2023 tapausta koskevan päätöksensä.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

Vatikaanin uudet ohjeet paranormaaleja tapahtumia ja ilmestyksiä varten

Vatikaani piti 17.5.2024 tiedotustilaisuuden antamistaan uusista ohjeista. Tiedotustilaisuuden videointi löytyy artikkelin lopusta.

Uutinen ei tätä kirjoitettaessa ole vielä suomeksi, mutta jossain vaiheessa julkaistaneen sivulla https://www.vaticannews.va/sv/suomi.html


Uskonopin dikasteria julkaisee asiakirjan, jossa esitetään yksityiskohtaisesti uudet normit yliluonnollisista ilmiöistä raportoitujen tapausten osalta. Pääsääntöisesti sen enempää paikallinen piispa kuin Pyhä istuinkaan eivät julista, että nämä ilmiöt ovat yliluonnollista alkuperää, vaan ainoastaan sallivat ja edistävät hartautta ja pyhiinvaelluksia.

Perjantaina 17. toukokuuta julkaistussa uudessa uskonopin dikasterian asiakirjassa on päivitetty väitettyjen yliluonnollisten ilmiöiden havaitsemista koskevia normeja. Normit tulevat voimaan sunnuntaina 19. toukokuuta, helluntaipäivänä.

Asiakirjaa edeltää dikasterian prefektin kardinaali Víctor Manuel Fernándezin yksityiskohtainen esittely, jota seuraa johdanto ja kuusi mahdollista johtopäätöstä. Menettely mahdollistaa nopeamman päätöksenteon kunnioittaen samalla kansan hartautta.

Yleensä kirkon auktoriteettia ei enää käytetä määrittelemään virallisesti ilmiön yliluonnollista luonnetta, mikä voi vaatia paljon aikaa tapahtuman perusteelliseen tutkimiseen.

Toinen uusi normi sisältää uskonopin dikasterian nimenomaisen osallistumisen, jonka on hyväksyttävä paikallisen piispan lopullinen päätös ja jolla on valtuudet puuttua asiaan motu proprio milloin tahansa.

Viime vuosikymmeninä monissa tapauksissa on ollut mukana entinen Pyhä toimisto, vaikka yksittäiset piispat ovatkin ilmaisseet kantansa. Puheenvuorot ovat kuitenkin yleensä jääneet kulissien taakse, eikä niitä ole koskaan julkistettu.

Dikasterian uusi nimenomainen osallistuminen liittyy myös vaikeuteen rajata ilmiöitä, jotka joissakin tapauksissa saavuttavat kansalliset ja jopa maailmanlaajuiset ulottuvuudet, ”mikä tarkoittaa, että yhdessä hiippakunnassa tehdyllä päätöksellä on seurauksia myös muualla”.

Syy uusille normeille

Asiakirja on peräisin viime vuosisadan pitkästä kokemuksesta, jossa on nähty tapauksia, joissa paikallinen piispa (tai alueen piispat) on nopeasti julistanut ilmiön yliluonnolliseksi, mutta Pyhä toimisto on myöhemmin tehnyt toisenlaisen päätöksen. Toisissa tapauksissa piispa sanoi yhtä asiaa ja hänen seuraajansa päätti päinvastoin (saman ilmiön osalta). Jokainen tapaus vaati myös pitkiä harkinta-aikoja kaikkien tekijöiden arvioimiseksi, jotta voitiin tehdä päätös ilmiön yliluonnollisesta tai ei-yliluonnollisesta luonteesta. Nämä ajanjaksot olivat toisinaan ristiriidassa sen kanssa, että oli kiireellisesti annettava pastoraalisia vastauksia uskovien parhaaksi. Dikasteria alkoi tarkistaa normeja vuonna 2019, mikä johti nykyiseen tekstiin, jonka paavi Franciscus hyväksyi 4. toukokuuta.

Hengelliset hedelmät ja riskit

Esitelmässään kardinaali Fernández selittää, että ”monesti nämä tapahtumat ovat johtaneet hengellisten hedelmien rikkauteen, kasvuun uskossa, hartaudessa, veljeydessä ja palveluksessa. Joissakin tapauksissa ne ovat synnyttäneet pyhäkköjä eri puolille maailmaa, jotka ovat nykyään monien ihmisten kansanhartauden ytimessä.” On kuitenkin myös mahdollista, että ”joissakin tapahtumissa, joiden väitetään olevan yliluonnollista alkuperää”, voi syntyä vakavia asioita, jotka vahingoittavat uskovia. Tällaisia ovat esimerkiksi tapaukset, joissa väitetyistä ilmiöistä saadaan ”voittoa, valtaa, mainetta, sosiaalista tunnustusta tai muita henkilökohtaisia etuja” (II, 15 artiklan 4°), jopa niin pitkälle, että ”käytetään ylivaltaa ihmisiin tai tapahtuu väärinkäytöksiä (II, 16 artikla)”. Voi olla ”opillisia virheitä, evankeliumin sanoman liiallista yksinkertaistamista tai lahkolaismentaliteetin leviämistä”. On mahdollista, että uskovia ”johdetaan harhaan tapahtumalla, jonka katsotaan johtuvan jumalallisesta aloitteesta, mutta joka on vain jonkun mielikuvituksen, uutuudenhalun, taipumuksen valheiden keksimiseen (mytomania) tai taipumuksen valehteluun tulosta”.

Yleiset ohjeet

Uusien normien mukaan kirkko käyttää harkintatehtäviään seuraavien seikkojen perusteella: ”a) voidaanko ilmiöissä, joiden väitetään olevan yliluonnollista alkuperää, havaita merkkejä jumalallisesta toiminnasta; b) onko kyseisiin väitettyihin ilmiöihin osallistuvien henkilöiden kirjoituksissa tai viesteissä jotain, mikä on ristiriidassa uskon ja moraalin kanssa.”; (c) onko sallittua arvostaa niiden hengellisiä hedelmiä, onko ne puhdistettava ongelmallisista elementeistä tai pitäisikö uskovia varoittaa mahdollisista vaaroista; d) onko suositeltavaa, että toimivaltainen kirkollinen viranomainen toteuttaa niiden pastoraalista arvoa” (I, 10). ”Näissä normeissa ei kuitenkaan ole tarkoitus, että kirkollinen viranomainen antaisi myönteisen tunnustuksen väitettyjen yliluonnollisten ilmiöiden jumalallisesta alkuperästä” (I, 11). Siksi pääsääntöisesti ”hiippakuntapiispa, piispainkokoukset tai dikasteria eivät lausu, että nämä ilmiöt ovat yliluonnollista alkuperää, vaikka Nihil obstat myönnettäisiinkin”. On kuitenkin edelleen totta, että Pyhä Isä voi valtuuttaa erityisen menettelyn tässä asiassa” (I, 23).

Mahdolliset johtopäätökset koskien väitettyä ilmiötä

Väitetyn yliluonnollisen ilmiön havaitseminen voi johtaa seuraaviin kuuteen johtopäätökseen.

Nihil Obstat: Ilmiön yliluonnollisesta aitoudesta ei ole varmuutta, mutta tunnustetaan monia merkkejä Pyhän Hengen toiminnasta. Piispaa rohkaistaan arvostamaan ilmiön pastoraalista arvoa ja edistämään sen levittämistä, mukaan lukien pyhiinvaellukset;

Prae oculis habeatur: Vaikka tärkeät myönteiset merkit tunnustetaan, havaitaan myös jotain hämmennystä tai mahdollisia riskejä, jotka edellyttävät hiippakunnan piispalta huolellista harkintaa ja vuoropuhelua tietyn hengellisen kokemuksen vastaanottajien kanssa. Jos kyseessä on kirjoituksia tai viestejä, opillinen selvennys saattaa olla tarpeen;

Curatur: Erilaisia tai merkittäviä kriittisiä elementtejä on havaittu, mutta ilmiö on jo levinnyt laajalle, ja siihen liittyy todennettavissa olevia hengellisiä hedelmiä. Siksi ei suositella kieltoa, joka voisi järkyttää uskovia, mutta paikallista piispaa kehotetaan olemaan rohkaisematta ilmiötä;

Sub mandato: Kriittiset kysymykset eivät liity itse ilmiöön vaan sen väärinkäyttöön ihmisten tai ryhmien toimesta, kuten aiheettomaan taloudelliseen hyötyyn tai moraalittomiin tekoihin. Pyhä istuin antaa kyseisen paikan pastoraalisen johtajuuden hiippakunnan piispalle tai valtuutetulle;

Prohibetur et obstruatur: Monista myönteisistä tekijöistä huolimatta tähän ilmiöön liittyvät kriittiset kysymykset ja riskit näyttävät olevan hyvin vakavia. Dikasteria pyytää paikallista piispaa tarjoamaan katekeesin, joka voi auttaa uskovia ymmärtämään päätöksen syyt ja suuntaamaan uudelleen heidän oikeutetut hengelliset huolensa;

Declaratio de non supernaturalitate: Uskonopin dikasteria valtuuttaa paikallisen piispan julistamaan, että löydetty ilmiö ei ole yliluonnollinen perustuen konkreettisiin faktoihin ja todisteisiin, kuten väitetyn näkijän tunnustukseen tai uskottaviin todistuksiin ilmiön keksimisestä.

Noudatettavat menettelyt

Uusissa normeissa ilmoitetaan sitten sovellettavat menettelyt. Hiippakunnan piispan tehtävänä on tutkia tapaukset ja toimittaa tuomionsa dikasterian hyväksyttäväksi. Piispaa pyydetään pidättäytymään julkisista lausunnoista, jotka koskevat aitouden tai yliluonnollisen luonteen selvittämistä, ja varmistamaan, ettei syntyisi sekaannusta tai sensaatiohakuisuutta. Jos tapauksen osatekijät ”vaikuttavat riittäviltä”, hiippakunnan piispa perustaa tällöin tutkintakomission, johon tulisi kuulua vähintään yksi teologi, yksi kanonisti ja yksi ilmiön luonteen perusteella valittu asiantuntija.

Positiiviset ja negatiiviset kriteerit

Asiakirjassa esitetään useita positiivisia kriteerejä väitetyn yliluonnollisen ilmiön arvioimiseksi.

Näitä ovat mm: ”niiden henkilöiden uskottavuus ja hyvä maine, jotka väittävät olevansa yliluonnollisten tapahtumien vastaanottajia tai suoraan osallisina niissä, sekä kuultujen todistajien maine…; ilmiön ja siihen liittyvien viestien opillinen oikeauskoisuus; ilmiön ennalta arvaamaton luonne, jonka perusteella on ilmeistä, että se ei ole seurausta asianosaisten henkilöiden aloitteesta; ja kristillisen elämän hedelmät” (II, 14).

Negatiivisiin kriteereihin kuuluu: ”tapahtumaan liittyvän ilmeisen erehdyksen mahdollisuus; mahdolliset opilliset virheet…; lahkolaishenki, joka synnyttää eripuraa kirkossa; avoin voiton, vallan, maineen, yhteiskunnallisen tunnustuksen tai muun henkilökohtaisen edun tavoittelu, joka liittyy läheisesti tapahtumaan; vakavasti moraalittomat teot…; psykologiset muutokset tai psykopaattiset taipumukset henkilössä, jotka ovat saattaneet vaikuttaa väitettyyn yliluonnolliseen tapahtumaan; ja kaikki psykoosit, kollektiivinen hysteria ja muut patologiseen kontekstiin jäljitettävissä olevat elementit.” (II, 15).

Erityisen vakavana moraalisena asiana pidetään myös ”väitettyjen yliluonnollisten kokemusten tai tunnustettujen mystisten elementtien käyttämistä keinona tai tekosyynä ihmisten hallitsemiseksi tai väärinkäytösten toteuttamiseksi” (II, 16).

Riippumatta lopullisesta hyväksytystä päätöksestä hiippakunnan piispan ”on edelleen valvottava ilmiötä ja siihen osallistuvia ihmisiä käyttäen tavanomaista valtaansa” (II, 24).

 

Artikkelin julkaissut Vatican News

Miehet mustissa takavarikoivat todisteet merivartioston UFO-kohtaamisesta

NASA on hiljattain todennut, että UAP:n tutkimiseen tarvitaan paljon enemmän ”tietoa”. Kaikki haluavat tietoja, mutta onko meillä todella puutetta hyvistä tiedoista, kun kyse on tästä ilmiöstä?

Yhdysvaltain armeija on 80 vuoden ajan kohdannut UAP:itä, jotka tunnettiin aikoinaan UFOina. Kohtaamisista on pitkä historia, ja todisteita on tahallisesti salattu.

Richard Dolan on paljastanut tapauksen, joka oli hautautunut National UFO Reporting Centerin tietokantaan ja joka koski Yhdysvaltain rannikkovartiostoa vuonna 1973.

Siihen liittyi uskomaton UFO-kohtaaminen keskellä Atlantin valtamerta, valokuvien takavarikointi ”miesten mustissa” toimesta ja todistajien pelottelu.

Aika ja paikka

Tapaus sattui kesällä 1973 jossain keskellä Atlantin valtamerta. Tarkkoja koordinaatteja ja tarkkaa sijaintia ei ole julkistettu, mikä lisää tapahtumaan liittyvää mysteeriä.

Kohtaaminen

Tapaus sattui, kun Yhdysvaltain rannikkovartioston aluksen miehistö havaitsi tiettävästi epätavallisen esineen taivaalla. Silminnäkijät kuvailivat kohteiden leijuvan ja liikkuvan tavanomaisia lentokoneiden kykyjä uhmaavalla tavalla. Se säteili outoja valoja ja liikkui epäsäännöllisesti, mikä jätti miehistön hämmentyneeksi ja huolestuneeksi.

Valokuvatodisteet

Rohkeassa yrityksessä dokumentoida selittämätön ilmiö useat rannikkovartioston miehistön jäsenet onnistuivat ottamaan valokuvia tunnistamattomasta esineestä. Näiden valokuvien oli tarkoitus toimia ratkaisevana visuaalisena todisteena kohtaamisesta.

”Miehet mustissa” tekevät intervention

Yksi tämän tapauksen merkittävimmistä piirteistä oli salaperäisten henkilöiden väitetty väliintulo, johon viitataan yleisesti ”miehinä mustissa”. Jotkut uskovat, että nämä henkilöt, jotka esiintyvät usein UFOihin liittyvissä kertomuksissa, ovat hallituksen agentteja, joiden tehtävänä on salata tai mustamaalata UFOihin liittyviä todisteita. Tässä tapauksessa ”Miehet mustissa” nousivat tiettävästi rannikkovartioston alukseen ja takavarikoivat valokuvatodisteet sekä kaikki muut tapaukseen liittyvät tallenteet ja asiakirjat.

Silminnäkijöiden häirintä

Miehistön jäsenet, jotka olivat todistaneet ja yrittäneet dokumentoida UAP:n kohtaamisen, kertoivat tunteneensa itsensä mustapukuisten miesten uhkaamiksi ja pelottelemiksi. Näiden henkilöiden väitetään varoittaneen todistajia puhumasta tapahtumasta kenenkään kanssa ja välittäneen salailun ja kiireellisyyden tunteen.

Salailu

Tapaus, kuten monet muutkin sotilaiden UAP-kohtaamiset, oli salassa pidetty. Tapahtuman yksityiskohtia väitettiin salatuksi, minkä vuoksi tutkijoiden ja yleisön oli vaikea saada kattavaa tietoa.

Silminnäkijäraportti

UFO tuli alas leijuen yläpuolellamme. Näimme jotain, jota kuvailisin luukuiksi. Pyörin, kun se leijui. Valot vaihtoivat väriä. Sitten se nousi sekunnissa ylös ja muuttui hyvin pieneksi. Sitten se näytti pitävän pienen näytöksen, ikään kuin se olisi tiennyt, että katselimme sitä. Se kiihdytti taivaan poikki sekunnin murto-osassa kääntyen suorassa kulmassa.

Monet kuvat tästä aluksesta otettiin teleobjektiivilla. Muistan, etten malttanut odottaa, että saisin nähdä kuvat sen jälkeen, kun ne oli kehitetty. En koskaan nähnyt niitä.

Kun meidät vapautettiin valtameriaseman tehtävistä, suuntasimme takaisin Governor’s Islandille, Yankee Pieriin, joka oli kotisatamamme. Emme odottaneet vastaanottoa, jonka saimme. Kun olimme telakoitumassa, näin melkoisen määrän ”miehiä mustissa” odottamassa pääsyä aluksellemme. Yleensä telakoinnin jälkeen, jos ei ollut palveluksessa, saimme vapauden yleensä 72 tunniksi. Kukaan ei saanut poistua laivasta. Nämä ”miehet mustissa” kuulustelivat meitä kaikkia yksi kerrallaan. Meitä käskettiin allekirjoittamaan valaehtoinen vakuutus, jossa kerrottiin, ettemme nähneet mitään. Meitä varoitettiin, että jos mainitsisimme tästä kenellekään, meidät erotettaisiin.

Meitä kehotettiin olemaan menemättä minkään uutismedian pakeille ja yrittämättä kertoa tätä tarinaa. Jos tekisimme niin, hallitus haastaisi meidät oikeuteen.

On siis ilmeistä, että meillä on todellakin hallussamme runsaasti tietoja näistä tapahtumista, mutta ne ovat vain salaisuuksien peitossa ja piilossa julkisuudelta.

Tapauksesta voi lukea NUFORCin sivuilta: https://nuforc.org/sighting/?id=76914

Australian avaruusvirasto ja UFOt

kirjoittanut Keith Basterfield

Kaikista Australian hallituksen ministeriöistä ja virastoista, joiden voidaan olettaa olevan kiinnostuneita UAP:istä, tärkeimmät ovat mielestäni puolustusministeriö (DOD), Kansainyhteisön tieteellinen ja teollinen tutkimusorganisaatio (CSIRO) ja Australian avaruusvirasto (ASA).

Puolustusministeriö

In response to any queries about the subject of UAP, the DOD has for many years consistently stated:

”Puolustusvoimilla ei ole protokollaa, joka kattaisi ufohavaintojen kirjaamisen ja raportoinnin” (kesäkuu 2019).

”Puolustuksella ei ole protokollaa, joka kattaisi tunnistamattomien ilmailmiöiden kirjaamisen tai raportoinnin…” (kesäkuu 2019)

Ilmavoimien entinen päällikkö, ilmamarsalkka Mel Hupfield sanoi, että ”…hän ei ollut nähnyt yhtään raporttia tunnistamattomista ilmailmiöistä tai UAP:ista — Australian ilmatilassa” (Lokakuu 2021).

Senaatin arviointikomitean kuulemistilaisuuksissa käytetty sisäinen DOD:n tiedotusasiakirja sisälsi seuraavaa:

”…Yhdysvallat tai mikään muu valtio tai liittolainen ei ole pyytänyt tai tarjoutunut tekemään yhteistyötä UAP:n raportoinnissa tai tutkinnassa” (vuoden 2022 alussa).

CSIRO

CSIRO on Australian kansallinen tiedevirasto. CSIRO vastasi elokuussa 2022 tietovapauslain (Freedom of Information Act, FOIA) mukaiseen pyyntöön vastaamalla UAP:itä koskeviin kyselyihin. Se oli päivätty kesäkuussa 2021 ja kuului osittain seuraavasti:

”Odotamme saavamme tiedotusvälineiden tiedusteluja siitä, onko CSIRO tutkinut UAP:itä…CSIRO ei tutki UAP:itä…CSIRO ei kommentoi raportin julkaisemista (KB-ODNI kesäkuun 2021 UAP-raportti).

ASA

Puolustusministeriöllä tai CSIRO:lla ei siis ole mitään virallista etua UAP:n raportoinnista, tallentamisesta tai tutkimisesta tai tutkimisesta. Entä ASA?

Kirjoitin 27. elokuuta 2022 artikkelin otsikolla ”Kaksi tiedonvapauspyyntöä ja Australian avaruusjärjestö”. Kyseisessä artikkelissa kerroin ASA:n vastauksesta kahteen FOIA-pyyntöön. Yhden nimeltä mainitsemattoman yksityishenkilön huhtikuussa 2019 ja toisen nimeltä mainitsemattoman yksityishenkilön syyskuussa 2021. Toimitin myös oman FOIA-pyyntöni ASA:lle elokuussa 2022, eikä siitä löytynyt yhtään asiaankuuluvaa asiakirjaa.

Toimitin 25. helmikuuta 2024 ASA:lle uuden FOIA-pyynnön luettuani Defence FOI 386/23/24 -pyynnön tulokset, jotka sisälsivät kopion 16. lokakuuta 2023 päivätystä sähköpostiviestistä, jonka puolustusalueen avaruusjohto oli lähettänyt Australian kuninkaallisten ilmavoimien ministeriön yhteystoimistolle ja jossa luki osittain:

”Etsin tietoja yksityiskohdista, jotka liittyvät tunnistamattomiin ilmailmiöihin, jotka ilmavoimat mainitsivat senaatin arviossa. En ole varma kuinka kauan sitten. Australian avaruusvirasto pyytää näitä tietoja tiedotetta varten.”

Koska en ollut koskaan nähnyt tai kuullut, että ASA:lla olisi ollut UAP:tä koskevaa tiedotusasiakirjaa, esitin toisen FOIA-pyyntöni, jossa pyysin kopiota kyseisestä tiedotteesta.

Sain 15. huhtikuuta 2024 ASA:lta vastauksen, joka sisälsi kaksi versiota ASA:n tiedotusasiakirjasta. Vastauksen allekirjoitti avaruusalan sääntelyviranomaisen toimiston pääjohtaja Christopher DeLuis, ja se oli päivätty 9. huhtikuuta 2024. FOIA-pyynnön numero LEX74644. Löydettiin kaksi yksittäistä asiakirjaa, joiden otsikot olivat ”Briefing EC23-002464-Unidentified Aerial Phenomena-23 October 2023” ja ”Briefing EC24-00131-Unidentified Aerial Phenomena-1 February 2024”.

Kommentteja

1. ”Avaruussääntelyvirasto vastaa Australian avaruus- ja suurrakettitoiminnan sääntelystä ja valvonnasta turvallisuuden, varmuuden ja kansallisten etujen vuoksi.”

2. Asiakirjojen nimissä oleva EY osoittaa, että molemmat asiakirjat on laadittu Australian parlamentin senaatin arviointikomiteaan osallistuville ASA:n jäsenille. Melbournessa asuvan tutkijan Grant Lavacin ansiosta meillä on jo kopiot samanlaisista tiedotusasiakirjoista, jotka on laadittu puolustusministeriön henkilöille, jotka osallistuvat senaatin arviointikomitean kuulemistilaisuuksiin.

Mitä ASAn briiffauspaperit kertovat?

Molemmat asiakirjat ovat hyvin samankaltaisia. Ensin EC23.

Enrico Palermo

 

”Johtaja Enrico Palermo, viraston päällikkö.

”Ministeriö on pannut merkille Yhdysvaltojen kongressin äskettäisen kyselyn tunnistamattomista poikkeavista ilmiöistä (UAP), jotka tunnetaan myös nimellä tunnistamattomat lentävät esineet (UFO). Ministeriöllä ei ole tästä tietoa, ja kaikki tiedustelut on osoitettava Yhdysvaltojen hallituksen edustajille.”

”Ministeriö totesi myös, että NASA julkaisi hiljattain loppuraportin riippumattomasta tutkimuksestaan, joka koski UAP-järjestelmiä. Ministeriö tai virasto ei osallistunut tutkimukseen. Mahdolliset tiedustelut olisi osoitettava NASA:lle.”

”Virasto ei valvo UAP:ita tai UFOja Australiassa eikä pyri ratkaisemaan näitä kysymyksiä.”

 ”Virastolla ei ole tietoja UAP:ista tai UFOista Australiassa, vaikka olemme saaneet niitä koskevia tiedusteluja ja FOI-pyyntöjä.”

”UAP:itä ja UFOja koskeva sotilasraportointi. Kysymykset, jotka liittyvät sotilaalliseen raportointiin UAP:ista ja UFO:ista, kuuluvat puolustusministeriön toimivaltaan.”

Sitten EC24.

”Australian avaruusjärjestö (jäljempänä ’avaruusjärjestö’) ei seuraa tunnistamattomia poikkeavia ilmiöitä (UAP), jotka tunnetaan myös nimellä tunnistamattomat lentävät esineet (UFO), eikä pyri ratkaisemaan näitä kysymyksiä.”

”Virastolla ei ole rekisteriä UAP:ista tai UFO:ista Australiassa, eikä se tue UAP-tutkimusta.”

”Virastolla ei ole tietoja vuonna 2023 järjestettävistä Yhdysvaltain kongressin kuulemistilaisuuksista, jotka koskevat UAP:ita, eikä se osallistunut vuonna 2023 laadittavaan NASAn UAP:ita koskevaan raporttiin.”

Tässä ovat siis Australian puolustusministeriön, CSIRO:n ja ASA:n viralliset kannat.

Kommentteja

1. Vaikka joku ASA:n jäsenistä on sanonut, ettei heitä kiinnosta UAP:t, jonkun on täytynyt käyttää aikaa UAP:den tutkimiseen näitä tiedotteita valmistellessaan. Sama pätee myös puolustusministeriössä (avaruushallinto?).

2. Huhtikuuhun 2024 mennessä emme ole vieläkään löytäneet sitä Australian puolustusministeriön henkilöä, joka osallistui toukokuussa 2023 Five Eyesin UAP:tä koskevaan tiedotustilaisuuteen, jonka järjesti entinen johtaja, tohtori Sean Kirkpatrick, All-Domain Anomaly Resolution Office -yksiköstä, emmekä tiedä, mitä he tekivät kyseisessä tiedotustilaisuudessa saaduilla tiedoilla. Voisi kuvitella, että Australian puolustusministeriölle olisi raportoitu tiedotustilaisuuden sisällöstä. Australialaiset UAP-tutkijat eivät kuitenkaan tiedä asiasta mitään varmuutta, vaikka voidaankin olettaa, että kyseessä oli joku puolustusministeriön puolustusministeriön tiedusteluorganisaation (DIO) työntekijä. Valitettavasti DIO on yksi monista tiedusteluvirastoista, jotka on vapautettu Australian FOIA:n soveltamisalasta.

3. Jos jollakin lukijalla on ehdotus Australian hallituksen jostakin muusta alasta, jota UAP:n osalta pitäisi tutkia, olisin iloinen kuullessani teistä.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

EU for UAP

Britannian parlamentti ja UFOt

kirjoittanut Keith Basterfield

Eri parlamenttiedustajien kiinnostus

Viime vuosina olemme nähneet, että yksittäisten parlamentin jäsenten kiinnostus UAP:itä kohtaan on lisääntynyt Yhdysvaltain kongressissa, Australian parlamentissa, Kanadan parlamentissa ja viimeisimpänä Euroopan parlamentissa. Ison-Britannian parlamentti näyttää olleen kaikkein pidättyväisin, kun yksittäinen jäsen on esittänyt kysymyksen UAP:stä. Twitter-käyttäjä @wow3693252525 ja John Priestland @UNHidencharity -järjestön jäsen John Priestlandin ansiosta tiedämme nyt kuitenkin, että Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentissa on ollut lyhyt vuorovaikutus, jossa UAP on mainittu.

Britannian House of Commons

Britannian parlamentin alahuoneen tiede-, innovaatio- ja teknologiavaliokunta kuuli 13. joulukuuta 2023 suullisia todisteita tarkastellessaan tähtitieteellisen tutkimuksen tilannetta Britanniassa.

Seuraavassa on ote UAP:n maininnasta keskustelun virallisesta pöytäkirjasta. Voit katsoa videopätkän istunnosta klikkaamalla tästä:

”Kysymys 76. Stephen Metcalfe: Olen hieman vastahakoinen esittämään näitä kysymyksiä, enkä voi edes syyttää niistä virkailijoita. Ne ovat täysin oma keksintöni. Kuten on mainittu, olemme käynnistämässä tutkimusta tähtitieteestä. Viime viikolla pidetyssä tiedotustilaisuudessa yksi kysymyksistä kuului: ”Mikä on tähtitieteen tarkoitus?” Saimme joitakin erinomaisia vastauksia, mutta yksi niistä oli, että on etsittävä todisteita Maan ulkopuolisesta elämästä missä tahansa muodossa. Älkäämme uskotelko itsellemme, että etsimme pieniä vihreitä miehiä, mutta se muuttaisi perusteellisesti käsitystämme paikastamme maailmankaikkeudessa, jos löytäisimme todisteita elämän olemassaolosta Maapallon ulkopuolella. Ensinnäkin, rahoittaako hallitus nimenomaan Maan ulkopuolisen elämän etsimistä, vai tapahtuuko se vain yleisen tähtitieteen ohjelman kautta? Toiseksi, jos elämää löydettäisiin missä tahansa muodossa, onko hallituksella suunnitelma siitä, miten se jaettaisiin yleisölle? Onko se vain kuuden tunnin uutisissa vai onko se esimerkiksi riskirekisterissä?

Michelle Donelan: Tietääkseni se ei ole riskirekisterissä. Viestintäsuunnitelma riippuisi sen hypoteettisen tapauksen tarkoista yksityiskohdista, josta puhumme, ja siitä, miten se toteutuisi, ja se olisi myös hallituksenkattava hanke, johon osallistuisi erityisesti kabinettiministeriö.

Sarah Munby: Avaruusalan tiimissämme on pieni ryhmä, joka tutkii, miten käsittelisimme tällaista ilmoitusta. Todennäköisimmät skenaariot eivät muuten ole sellaisia, jotka sisältyisivät riskirekisteriin. Ne ovat löydöksiä, jotka koskevat todennäköisesti suhteellisen paikallista, suhteellisen kehittymätöntä mikrobiologista elämää. Se voisi itse asiassa olla todella tärkeä katalyyttinen hetki Britannian tiedeyhteisölle.

Kysymys 77 Stephen Metcalfe: Ymmärrätte varmaan, miksi en halua kysyä tätä kysymystä, koska voin kuulla naureskelua. Me etsimme sitä. Mietin vain, miten vakavasti se otetaan.

Michelle Donelan: Siihen suhtaudutaan asianmukaisesti vakavasti.

Kysymys 78 Stephen Metcalfe: Odotan naureskelua, mutta kun olimme Yhdysvalloissa tekemässä tekoälytutkimusta, siellä järjestettiin kuulemisia tunnistamattomista ilmailmiöistä. Onko hallituksella mitään näkemyksiä niistä vai katseliko se niitä hämmästyneenä? Onko heillä osastoja, jotka tutkivat myös näitä asioita? Aikooko se järjestää kuulemisia UFOista?

Michelle Donelan: Emme suunnittele tällä hetkellä mitään kuulemisia, mutta teemme tietysti hyvin tiivistä yhteistyötä liittolaistemme kanssa kaikissa näissä asioissa. Tavoitteenamme on olla yksi maailman innovatiivisimmista avaruusaloista, ja suhteemme Amerikkaan tässä asiassa on uskomattoman tärkeä.

Kysymys 79 Stephen Metcalfe: Yllätyittekö siitä, että kuulemistilaisuudet järjestettiin?

Michelle Donelan: En usko, että olin yllättynyt. Olin kiinnostunut.

Stephen Metcalfe: Kyllä, olimme kaikki kiinnostuneita. Puheenjohtaja: On mielenkiintoista tietää, että valmiutemme kannalta on olemassa valmius tiedonantoon, jos sellainen löydös tehdään. Tämä on kiehtovaa.”

Ketkä olivat puhumassa?

Stephen Metcalfe on alahuoneen jäsen. Koko istunnon puheenjohtajana toimi Greg Clark, joka on myös alahuoneen jäsen. Parlamentin jäsen Michelle Donelan on valtiosihteeri tiede-, innovaatio- ja teknologiaministeriössä. Sarah Munby on tiede-, innovaatio- ja teknologiaministeriön pysyvä sihteeri.

Stephen Metcalfe

 

Tarkistin vielä kaksi muuta Yhdistyneen kuningaskunnan tähtitiedettä käsittelevän valiokunnan tutkimuspöytäkirjaa, nimittäin 10. tammikuuta 2024 ja 13. maaliskuuta 2024 pidetyissä kokouksissa annettujen suullisten lausuntojen pöytäkirjat, mutta niissä ei enää mainittu UAP:tä.

Kiitokset: Kiitän walesilaista Jonathan Daviesia tutkimusavusta tässä artikkelissa.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com