Suuren maailman UFO-draamaa: David Wilcock eroaa Gaia-yhtiöstä ”lusiferiaanien” takia

Huomautus: Tämä artikkeli perustuu usean ihmisen todistuksiin, jotka väittävät olevansa sisäpiirissä molemmilla puolilla, eikä niitä ole varmennettu. Kaikki nämä ovat väitettyjä tapahtumia kunnes ne on todistettu oikeasti tapahtuneiksi. Jos Gaia, Goode tai Wilcock tai kukaan tässä artikkelissa mainittu henkilö haluaa kiistää tämän tutkivan raportin väitteet, heidän tulisi julkaista julkilausuma, joka selventää tässä esitettyä informaatiota. Tämä artikkeli asettuu Vapaan Käytön (Fair Use USA:n kopiosuojauslaissa) alle, niin että lyhyet lainaukset kopiosuojatusta materiaalista voivat, tiettyjen olosuhteiden vallitessa, tulla esitetyiksi esim. kritiikin, uutisraportoinnin, opetuksen ja tutkimuksen nimissä ilman, että edellytetään erityistä lupaa tai maksua suoritettavan tekijänoikeuksien omistajille.


Kun aloitin tutkivan journalismin tekstien kirjoittamisen, esim. Meet the Board of Directors of Gaia, Inc., ja MK-Ufology, Inc., useat ufologiyhteisön jäsenet, julkiset henkilöt ja yksityiset henkilöt lähellä Gaia, Inc:n työntekijöitä ovat lähestyneet minua tiedoilla ja yksityiskohdilla koskien viimeisen vuoden aikana tapahtuneita asioita. Minuun on myös ottanut yhteyttä henkilö, joka väittää läheisesti työskennelleen Gooden Sphere Being Alliancen (SBA) and Full Disclosure Project (FDP) tiimiläisten kanssa. Eräät yhteisössä edelleen miettivät ovatko nämä David Wilcockin eroamiskirjeestä ja Gaiaan liittyviestä huhuista esitetyt väitteet totta.

Gaia, Inc:n Cosmic Disclosure 

Gaia Inc.: Pörssitiedot – MarketScreener.com

{Päivitys 12/13/2018} Olen juuri saanut tietää tästä artikkelista anonyymilta sisäpiiriläiseltä liittyen Gaia, Inc:n joka mielestäni oli mielenkiintoinen: Ostavatko sisäpiiriläiset omia Gaia, Inc:n osakkeitaan?

{Päivitys 1/12/2019} Tutkijamme ovat havainneet, että suuri lakifirma on aikeissa käynnistää osakkeenomistajien puolesta suuret oikeustoimet Gaia, Inc:iä kohtaan mahdollisesta petostoiminnasta. Tämä tutkimus ja oikeustoimi on ilmeisesti ollut käynnissä jo vuodesta 2016 asti, jonka odotetaan vietävän eteenpäin tänä vuonna.

Screen Shot 2018-11-27 at 7.22.03 PM

Corey Goode & David Wilcock 

Meillä on tutkijoita, jotka tutkivat mahdollisuutta että Gaia, Inc olisi väärinpäin oleva pyramidihuijaus, ja he tutkivat entisten asiakkaiden raportteja, jotka väittävät Gaia, Inc:n automaattisesti tarjonneen automaattisesti ilmaista jatkoaikaa kun he peruuttivat tilauksensa, keinotekoisesti pumpaten näin tilaajalukuja ja sumuttaen osakkeenomistajia. Tiimini ja minä olemme valmistelemassa artikkelia uusimmista käänteistä, ja se julkaistaan pian.

Me olemme myös ottaneet yhteyttä erääseen joka on eläköitynyt arvopaperikomissiosta (Securities Exchange Commission, SEC) vahvistaakseen josko SEC:llä olisi käynnissä tutkintaa yhtiön toiminnasta. Jos näin on, me aiomme jakaa tutkijoidemme saamat tiedot perustuen yrityksen menneisiin epärehellisiin liiketoimintakäytäntöihin SEC:n ja oikeustoimiin lähteneen lakifirman kanssa.

https://www.groundreport.com/gaia-inc-nasdaqgaia-investor-investigation-potential-wrongdoing/

Gaia, Inc:n rahoitusmenestys viimeisen kolmen vuoden aikana on suoraa seurausta Cosmic Disclosure -sarjasta sekä Gooden todistuksesta liittyen salaiseen avaruusohjelmaan. Gaia, Inc:n dramaattinen osakkeen arvon lasku Wilcockin ja Gooden poistumisen jälkeen tekee asian muulla tavalla näkemisestä vaikeaa.

Vuosien 2015-2018 aikana useat Gaian entiset työntekijät siirtyivät Gaian pääkonttoriin Coloradon Boulderiin tukemaan Goodea ja hänen Full Disclosure -projektiaan. Näin jälkikäteen ei ole yllättävää, että tuolloin heinäkuussa 2018, seitsemän kuukautta sen jälkeen kun Gooden sukset olivat menneet ristiin Gaian toimitusjohtajan Jirka Rysavyn kanssa, syntyi ryhmä nimeltä Gaian työväenliike (Gaia, Inc. Employee Movement, GEM). GEM toimi tiedottajana kansalle Gaian toksisista toimintatavoista eri verkkoareenoilla.

Katso video: David Wilcock pieksee GAIAa “Luciferin” palvonnasta

Ilmeisesti GEM alunperin oli joukko hyväntahtoisia yksilöitä, jotka halusivat tiedottaa kansaa inspiroidakseen omaa johtoaan ja kääntääkseen yrityksen positiiviselle uralle. Valitettavasti GEM:n anonyymi luonne teki siitä helposti kaapattavan julkisuutta, rahaa ja valtaa himoitsevalle johdolle, joilla oli jo valmiiksi henkilökohtaisia ongelmia Gooden ja Wilcockin kanssa. Nämä henkilöt ovat ilmeisesti työskennelleet läheisesti Gooden ja Wilcockin kanssa savustaakseen heidät ulos Cosmic Disclusure -sarjasta keinolla millä hyvänsä.

Eräiden Glassdoor.comiin kirjoitettujen työntekijäarvioiden mukaan, GEM:n jotkut väitteet henkilöstön huonosta kohtelusta ovat saattaneet pitää paikkansa.

Henkilöstön arviointeja Glassdoor.comissa

Tarina muuttuu omituisemmaksi

Yhä vain enemmän, vuoden 2018 alussa, Cosmic Disclosure -sarjan katselijat havaitsivat laadun muuttuvan negatiivisemmaksi show’n tuotannossa ja Gooden olevan mukana yhä harvemmassa episodissa. Gaian sisäpiiriläisten mukaan väitetty ”armeijan pimeissä projekteissa” mukana ollut sisäpiiriläinen Emery Smith eli ”Paul”, joka on hänen kirjojensa yksi päälähteistä, huhuttiin olevan Gooden korvaaja Cosmic Disclosure -sarjassa, jonka oli tuottanut Jay Weidner, entinen sisällöntuotannon päällikkö. Goodelle aikataulutettiin hänen oma shownsa Gaialla nimeltään ‘Above Cosmic Disclosure’, jonka oli tarkoitus tulla ulos tammikuussa 2018. Gaian asiakaspalvelu ei vastannut yhteenkään kysymykseen liittyen Above Cosmic Disclosuren esitystä, joka ei koskaan tapahtunut. GEMiä, Goodea ja Wilcockia koskevat kysymykset poistettiin Gaian alustalta.

GEMin väitteet toksisesta työympäristöstä Gaialla tulivat osoitetuksi tosiksi Wilcockin eroamisilmoituksen muodossa, jonka hän teki henkilökohtaisista syistä.

Ilmoitus esitti, että David Wilcock erosi Gaiasta johtuen erittäin vihamielisestä ja hyväksikäyttävästä työympäristöstä, lusiferianismin edistämisestä ja manipulatiivisten liiketoimintakäytäntöjen käytöstä. Useita viikkoja ennen kun Wilcockin erokirje vuodettiin, Gooden huhuttiin saaneen potkut hänen palliltaan Cosmic Disclosure -sarjan toisena juontajana sen jälkeen kun hän oli aloittanut oikeustoimet suojellakseen immateriaalioikeuksiaan. Kuitenkin tähän aikaan Gooden eroamisen syyt ja ajoitus eivät olleet vielä tiedossa.

Ei Wilcock eikä Goode ole kumpikaan tehnyt julkista lausuntoa tästä vuodosta, joka sai aikaan kansalaistutkijoiden ja journalistien sekä Youtube-kasvojen tutkimukset Gaiaan liittyvien huhujen varmentamiseksi, sekä erokirjeessä esitettyjen väitteiden varmentamiseksi. Kirje pyöri netissä eri foorumeilla.

Tuolloin ei Wilcock eikä Goode tiennyt miten kirje oli vuodettu. Ei myöskään tiennyt GEM.

Sisäpiirin todistajien mukaan sekä Wilcock että Goode ovat nyt tietoisia, että Emery Smith oli vastuussa Wilcockin erokirjeen vuotamisesta. Ilmeisesti Smith työskenteli Weidnerin kanssa Gooden ja Wilcockin selkien takana syrjäyttääkseen Gooden Cosmic Disclosuren juontajan paikalta lopullisesti, samalla kun hän työskenteli molempien kanssa toisissa projekteissa, kuten Above Majestic -elokuvan parissa.

Emery Smith

Emery Smith kertoo David Wilcockin erosta

On laajalti tiedossa, että maailmankuulu viljakuviotutkija ja journalisti Patty Greer oli eräs monista julkisista henkilöistä, joihin GEM otti yhteyttä. Greer on tunnettu Boulder-yhteisössä, joka sai aikaan suuret rahalliset tappiot ja emotionaaliset tuskat johtuen Gaian epäeettisistä liiketoimintakäytännöistä ja hänen viljakuvioelokuvansa hyllyttämisestä. On kriittistä lisätä myös, että Weidner on julkisesti halveksinut Greeria useissa verkosta löytyvissä videoissa sekä nykyisten ja entisten Gaian työntekijöiden silminnäkemänä. Tunnettuna journalistina ja Youtube-persoonallisuutena Greer on jakanut kansalle kaikki GEM-sähköpostit jotka hänelle on lähetetty anonyymisti. Tämän pelottoman sananvapauden harjoituksen ja Gaian johdon vihan Greeriä kohtaan seuraukena Gaialla on tällä hetkellä menossa miljoonan dollarin oikeudenkäynti häntä vastaan suullisesta kunnianloukkauksesta.

Patty Greer

Patty Greer – Crop Circle Films.com

Gaia iskee filmintekijä Patty Greeria vanhan koulun oikeustoimilla

Gaia TV hajoaa käsiin, mitä seuraavaksi?

Gaia haastaa Greerin oikeuteen kunnianloukkauksesta; työntekijät väittävät Gaian kannattavan Lucifer

Tämä oikeudenkäynti on käynnissä sekä hänen hiljentämisekseen että varoituksena yhteisölle, että jos kukaan heistä puhuu negatiivisesti Gaiasta, he myös joutuvat oikeuteen.

Lisäksi Jay Weidner ja muut Gaian hallinnon työntekijät ovat ottaneet yhteyttä korkean tason uutis- ja radiolafkoihin ja näin tehokkaasti estäneet Greerin pääsyn mihinkään tapahtumaan. Tämä taktiikka on ollut käytössä Gooden kanssa ja jatkuu tähän päivään asti. Miksi tapahtumanjärjestäjän eivät kutsuisi sellaista puhujaa kuin Goode takaisin, joka on jatkuvasti myynyt tapahtumia loppuun ja tuottanut hittidokumentteja? Monet UFO-tutkijat, jotka nyt aikovat boikotoida Gaian sponsoroimia tapahtumia, väittävät olevan erittäin pettyneitä siihen miten heidän kollegansa ja tapahtumanjärjestäjät ovat noudattaneet Gaian sisäpiiriläisten ja tutkijoiden mustaa listaa johtuen henkilökohtaisesta vääristymästä. Tämä suosiva kohtelu on jättänyt ufologian kentän sulkeutuneeseen laumamielentilaan ja niiden vaikutuksen alaisiksi, joilla on eniten rahaa kontrolloida yksilöitä ja narratiiveja, joita he eniten suosivat. Jos me sallimme sananvapauteen ja sisäpiiriläisten kokemuksiin vaikuttamisen tällä tavoin, ufologia ja paljastusliike ovat ikuisesti jumissa intellektuaalisen, tieteellisen ja kulttuurillisen kivikauden ihmisen Keskiajassa.

{Päivitys 12/16/2018} Uutisia – Tietooni on tullut anonyymista lähteestä, että Gaia vs. Patty Greer -oikeuskäyntitapaus on tuomarin hylkäämä joulukuun 14. päivänä 2018. 

{Päivitys 1/11/2019} Gaia, Inc., jättää uudelleen Greeriä vastaan oikeustapauksen:  Onko Dark Journalist eli Daniel Lizst yhteydessä pimeään liittoon, illuminatiin ja varjovaltioon? Gaia, Inc haastaa uudelleen oikeuteen tunnetun viljakuviotutkijan ja journalistin Patty Greerin

Hieno esimerkki Gaian vaikutuksesta yhteisöömme on Jay Weidnerin ilmeinen vaikutusvalta Fade to Black Radioon, Jimmy Churchiin ja hänen vaimoonsa Rita Kumiryaniin. Silminnäkijöiden mukaan sekä Jimmy että Rita ovat molemmat kritisoineet Goodea ja Wilcockia eri tapahtumissa. Church on toiminut Gaian epävirallisena sanansaattajana promoamalla yrityksen ohjelmia ja silminnäkijöitä, eikä hän ole vielä kutsunut Goodea hänen radioshow’hunsa Gooden eroamisen jälkeen. Lisäksi Church on onnistunut haastattelemaan kaikkia jotka vastustavat Gooden tuotemerkkejä ja jotka kieltäytyvät kertomasta Gooden näkemystä tarinaan julkisesti.

Jimmy Church vaimonsa Rita Kumuryanin kanssa

KGRA RADIO – Fade to Black with Jimmy Church

Lähes kaikki meistä jotka ovat seuranneet Goodea elivät käsityksessä, että Church, Goode ja Wilcock olivat läheisiä ystäviä. Kuva siitä, että hän ja vaimonsa olisivat opportunisteja joilla ei ole selkärankaa on vaikeaa ymmärtää.

Gooden tarina

Vuonna 2017 Gooden on kerrottu lähestyneen Gaian ylintä johtoa useita kertoja valittaakseen vihamielisestä työympäristöstä, jonka hänen tuottajansa Jay Weidner ja yrityksen toimitusjohtaja Jirka Rysavy olivat saaneet aikaan epäkunnioittamalla Gooden rooliin liittyviä sanallisia sopimuksia ja Gaian kanssa tehtyä sopimusta. Arviolta noin kuuden kuukauden ajan Goodelle vakuuteltiin, että kaikki hänen huolensa ratkeaisivat, ja kuitenkin päinvastaista tapahtui.

Gaia Inc., TJ – Jirka Rysavy (keskellä)

CBS Celebrity Pictures.com

Todistajien mukaan Rysavy tunnetaan tyrannimaisesta ja diktaattorimaisesta johtamistyylistään eikä halua hänen auktoriteettiaan kyseenalaistettavan, edes silloinkaan kun hän on väärässä. Gooden pysyessä uskollisena väitteilleen Rysavy aluksi alkoi hyökätä Goodea vastaan epäsuorasti Gaian uskollisten työntekijöiden ja välikäsien kuten Jay Weidner kautta, jonka säälimätön, paha, vihamielinen ja riidanhaluinen käytös ja hyökkäykset Goodea kohtaan dramaattisesti lisääntyivät.

Jay Weidner 

Meet Jay Weidner – Gaia

Goodea kohtaan esiintyneiden valheellisten asenteiden ja käytösten sekä pelkonsa perheensä puolesta takia Goode alkoi nauhoittaa useita Gaian johdon kanssa kasvotusten ja puhelimessa käytyjä keskusteluja, joista paljastui että Gaia tahallaan pyrki tuomaan esiin feikkisisäpiiriläisiä, jotka tunnetaan myös liveroolipelaajina (ive action role players, LARPs) pitääkseen Cosmic Disclosure -sarjan hengissä niin pitkään kuin mahdollista. Näihin nauhoituksiin väitetään kuuluneen sekavia avautumisia Weidnerin taholta, joissa hän sylkee myrkkyä suustaan sekä Goodea että Wilcockia kohtaan. Samaan aikaan Goode huolestui yhä enemmän siitä että johto halusi hänen istuvan haastattelemassa LARPeja, josta hän kieltäytyi.

Useat silminnäkijät vakuuttavat, että Weidner salaa yritti savustaa Gooden ulos Cosmic Disclosure -sarjasta yli vuoden ajan ja että hän nauhoitti LARP-huijareita ja muita sisäpiirin vieraita Wilcockin ja itsensä kanssa Gooden selän takana. Kun Goode kysyi Wilcockilta tästä, hän myönsi että Weidner, erityisesti, oli johtamassa hyökkäystä häntä vastaan savustaakseen Gooden pois sarjasta. Vaikka Goodelle vakuutettiin useasti Gaian johdosta että Cosmic Disclosure on HÄNEN shownsa ja että hänellä oli täydet oikeudet päättää vieraista, Weidner tuotti kymmeniä Cosmic Disclosuren jaksoja, joissa oli väitettyjä sisäpiiriläisiä kuten Emery Smith, ilman Gooden tietoa tai suostumusta.  Gooden väitetään tämän jälkeen kohdanneen hänet ja toisen päätuottajan Cosmic Disclosuren jaksojen nauhoituksista hänen selkänsä takana, ja hänelle sanottiin tällaisen käytöksen loppuvan. Mutta näin ei koskaan tapahtunut.

Tässä kohtaa Goode päätti, että hänen todistuksensa olisi hänen immateriaalioikeutensa, ja rupesi tavaramerkitsemään hänen todistuksiaan suojatakseen sitä Gaialta ja LARPeilta, jotka tuotiin häntä korvaamaan.

Gaian johdon kohtaamisen jälkeen tri. Steven Greer, johtava UFO-tutkija ja paljastusliikkeen isä oltiin suunniteltu saapuvaksi Cosmic Disclosureen erityisesti pilkkaamaan Goodea. Rysavy halusi tuoda Greerin hyökkäämään Goodea vastaan, koska hänet nähtiin uhaksi Gaian kyvylle jatkaa käyttää Gooden immateriaalioikeuksia, jotka olivat tuoneet Gaialle kaiken sen viimeaikaisen menestyksen.

Gaian johdon kohtaamisen jälkeen Gooden asianajaja lähetti kiristyskirjeen yritykselle liittyen hänen immateriaaliomaisuuden käyttöön. Gaian sanotaan vastanneen painostavan Smithiä ja Wilcockia sivuuttamaan kirje ja jatkamaan salaa uusien Cosmic Disclosure -jaksojen kuvaamista Gooden selän takana. Goode sitten lähetti samanlaiset kirjeet Smithille ja Wilcockille estääkseen Gaian johtoa uhkailemasta heitä nauhoittamaan episodeja. Tämä oli Gooden, Wilcockin ja Smithin keksimä suunnitelma, koska toimitusjohtaja uhkaili erottaa heidät mikäli he eivät alkaisi jaksojen nauhoittamista välittömästi. Samaan aikaan Gaia aloitti salaa jaksojen nauhoittamisen, joissa olivat mukana LARPJason Rice jaJay Weidner juontajana. Gaian sisäpiiriläiset raportoivat, että sekä Goode että Wilcock kieltäytyivät esiintymästä Ricen kanssa, koska he tiesivät että tämän todistus on tuulesta temmattu.

{Päivitys 1/11/2019} Olen juuris saanut tietää Gaian sisäpiiriläiseltä, että Weidner on saanut potkut Gaiasta ja palkattu uudelleen sopimustyöntekijänä oikeustaistelun pelossa. Weidner haastattelee ufologi Steven Greeriä heidän viimeisimmässä episodissaan. Greer on ollut äänekäs Gooden työn vastustaja ja väittää olevansa henkilö joka otti käyttöön UFO-paljastus -termin ja -konseptin. Tiimini ja minä tutkimme nyt myös Greerin ja CSETIn yhteyksiä varjohallitukseen ja raportoimme löydöksistämme tulevassa artikkelissamme tässä blogissa.

tri. Steven Greer

 

CSETI

screen shot 2019-01-11 at 12.50.49 pm

OCSETI – Vainottu henkilö: Emery Smith

SIRIUS: Steven Greerin dokumentti

screen shot 2019-01-11 at 12.11.40 pm

Salaisen avaruusohjelman paljastukset ja false flag -avaruusoliotapahtumat

Jason Rice

Jason Rice – Uusi sisäpiiriläinen

Ilmeisesti iso osa ufologiyhteisöä intuitiivisesti tietää, että Ricen todistus on feikki ja heidän epäkiinnostuksensa LARPeja kohtaan näkyy massiivisena Cosmic Disclosuren katsojamäärän laskuna. Kuitenkin jos sinua kiinnostaa tumma satiiri, on huhuja siitä, että Gaia palkkaa näyttelijöitä puhumaan paskaa Gooden avaruusohjelmasta kanavoimalla Sinisiä Avaruusolentoja ja mahdollisesti muita Gooden tunnetuksi tekemiä avaruusolentoja tulevissa Cosmic Disclosuren jaksoissa.

Tuotemerkkisodat

Kaiken sen jälkeen mitä olemme saaneet kuulla sisäpiiriläisiltä kummaltakin puolelta, ilmeisesti ainoa syy miksi Goode halusi suojata tuotemerkillä sanomisiaan oli se, että Gaia aikoi ottaa haltuun hänen sanomisensa. Omien tutkimuksieni perusteella Gaia, Inc on väittänyt omistavansa tuotemerkin liittyen Sinisiin avaruusolentoihin, vaikka tämä on kiistetty laillisesti USA:n patenttitoimiston riidassa. Yritys on myös väittänyt hyödyntävänsä hallituksen jäsentään, joka on aiemmin työskennellyt Marvelille, jotta Marvel haastaisi Gooden tuotemerkin ‘Return of the Guardians’-sarjakuvallaan.

Marvel Comics vastustaa avaruusolentosalaliittoilijoiden tuotemerkkiä

Olen ollut yhteydessä useisiin sisäpiiriläisiin, jotka myöntävät myyneensä kukoistavan henkisiin arvoihin perustuneen liiketoimintansa Jirka Rysavylle ainoastaan siksi, että he lopettaisivat bisneksensä pian oston jälkeen. Sen jälkeen kun heille annettiin kohtuullinen summa rahaa jota käyttää muihin liiketoimiin, heidän piti allekirjoittaa salassapitosopimus joka esti heitä varoittamasta muita siitä että Rysavy ostaisi heidän bisneksensä, jonka tarkoitus on oikeasti ostaa heidän seuraajansa. Ilmeisesti Rysavylla on pitkä historia tällaisesta toiminnasta useissa eri yrityksissä hänen omalla, hänen ystävien sekä asianajajiensa nimillä.

Laitan tähän löydökseni liittyen kaikkiin näihin liiketoimiin tulevissa artikkeleissa. Sarjani käsittelee varjovaltion soluttautumista ufologiaan käyttäen korporaatioita ja kansalaisjärjestöjä välikäsinä. Kuten aiemmassa artikkelissani Ufology Inc. – MKUfology on osoitettu, ufologia on nykyään miljardien bisnestä, ja se on pääosin varjovaltion korporaatioiden sekä kansalaisjärjestöjen kontrolloimaa.

** Kansalaisjärjestö (non-governmental organization, NGO) on kansalaisia yhteen kokoava, hallituksista riippumaton järjestö. Useimmat kansalaisjärjestöt ovat voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, joiden rahoitus ainakin osaksi saadaan yksityiseltä sektorilta tai julkiselta sektorilta

Jos CIA käyttää uskonnollisia johtajia ja journalisteja psykologisissa operaatioissaan, mikseivät he käyttäisi korporaatioita tekemään samaa UFO-yhteisössä? Näille korporaatioille työskentelevät henkilöt ovat sopimustyöntekijöitä ja heitä käytetään hyväksi ilman huolta heidän terveydestään, turvallisuudestaan tai hyvinvoinnistaan. On ilmiselvää, että ne jotka kehtaavat puhua, heidät hiljennetään kevytmielisillä ja meriitittömillä raastupakeikoilla, joiden tehtävä on ajaa paljastaja konkurssiin ja aiheuttaa emotionaalista sekä mentaalista tuskaa.

CIA käyttää journalisteja ja pappeja tiedusteluoperaatioissaan

Mielestäni jokainen yksilö yhteisössä voisi kysyä itseltään, jos nämä väitteet ovat totta, voisiko Gaia tehdä saman minulle ja omille immateriaalioikeuksilleni? Ja jos kyllä, yrittävätkö he tuhota tarinani jos nousen vastaan puolustamaan oikeuksiani?

Vastaus on selkeä KYLLÄ!

Silminnäkijät ja sisäpiiriläiset tulevat esiin todistamaan

Voimakkain motivaattori elämässä on PELKO. Mikään ei saa meitä yhtä epämukavaksi kuin omat pelkomme, joista suurin osa on hioutunut alitajuiseen psyykeemme ja jotka ovat syvästi tukahdutettu johtuen haluttomuudestamme ja kyvyttömyydestämme kohdata niitä heti suoraan. Tiesitkö, että PELKO on yleinen ja toimivin markkinoinnin, mainonnan ja myynnin taktiikka nykyään? Pelko rahan menettämisestä, pelko siitä että sinusta ei pidetä tai sinua hyväksytä, epäonnistumisen pelko, naurunalaiseksi joutumisen pelko, sairauden tai vamman pelko ovat vain esimerkkejä keskimääräisen ihmisen päivittäin kohtaamista peloista. Mitä tapahtuu kun organisaatio tai sen johto elää jatkuvassa PELOSSA joka aiheutuu heidän nykyisistä tai entisistä työntekijöistään?

Yksinkertaista — organisaatio hajoaa. Jos johdossa oleva henkilö haluaa terrorisoida ja herättää pelkoa työntekijöissään ja vastustajissaan, he vastaavat alkukantaisella pakene-tai-kohtaa -tasolla, tai niinkuin kilpailun liehakoitsijoiden tapauksessa, tulevat osaksi johtoa ja apinoivat heidän käyttäytymistään. Gaian tapauksessa sen toimarin Jirka Rysavyn on sanottu olevan suoraan vastuussa epäeettisistä liiketoimintakäytännöistä, joilla on ollut negatiivinen vaikutus liiketoimintaan ja yhteisömme jäsenten henkilökohtaisiin oikeuksiin sekä kunnianarvoon. Hän ei ole kyennyt tarjoamaan johtoportaalle tarkistusmekanismia jolla suojella alaisiaan negatiivisilta vaikutuksilta heidän mentaaliseen, emotionaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiinsa strategisesta korporaatiokiusaamisesta ja häirinnästä johtuen.

Sisäpiiriläinen, joka väittää työskennelleensä läheisesti Sphere Being Alliancen (SBA) ja Full Disclosure Projectin (FDP) tiimiläisten kanssa väittää nähneensä henkilökohtiasesti sen miten muut sisäpiiriläiset ovat aiemmin paljastaneet tietonsa. Odottaen julkista tapaamista ja vieraillen aamiaisella jossa Goode oli myös, tämä sisäpiiriläinen makasi sohvalla viereisessä huoneessa, jossa Goode ja Richards olivat pitämässä palaveria heidän asianajajiensa soittaessa pätkiä Gooden nauhoittamista keskusteluista Gaiassa vuoden ajalta. Ei Goode eikä Richards tiennyt silminnäkijän olevan tuolla huoneessa siihen aikaan. Eräässä nauhoitteessa Jay Weidner kuultiin kiljuvan törkeyksiä ja sähisevän Wilcockille. Toisessa nauhoitteessa todistaja kuuli Rysavyn keskustelevan ilmeisesti kokoustilassa; ja eräässä naisjohtaja uhkaili Goodea Rysavyn puolesta puhelimessa. Minulle sanottiin, että nämä audiopätkät olivat varsin häiritseviä, ja ne varsin selvästi viestivät vihamielisestä työympäristöstä.

Eräs helpottavista paljastuksista on ollut se valehtelun ja vihan määrä, joka on tullut esiin Gaian työntekijöiden verkkokeskusteluissa, jotka ovat olleet Rysavyn ja Weidnerin välikäsinä. Eräs näistä on ollut Janet Shapen, Sid Goldbergin läheinen ystävä, joka luova johtaja ja tuottaja. Molemmat ovat olleet Weidnerin ja Rysavyn lisäksi luomassa abstraktia tukiryhmää Patty Greerin vihaajille. Tässä kohtaa on vaikeaa kertoa tämän tukiryhmän vetäjän nimeä, kuitenkin on selvää että Greerin imartelevan käytöksen huomiotta jättäminen ei antanut heille tarpeellista huomiota, joten he suuntasivat huomionsa Goodeen ja Wilcockiin.

Useat sisäpiiriläiset ovat itsenäisesti todistaneet, että nämä ja kourallinen muita Gaian työntekijöitä ilmeisesti ovat suoraan vastuussa Gooden nimittämän Pimeän Liiton ryhmittymään yhteyden ottamisesta, jotka hyökkäsivät Gooden niskaan armotta viime vuonna netissä ja muualla kiusaten, väijyen ja heidän henkilökohtaisia tietojaan julkaisten (doxxaten*), kun he yrittivät täysin tuhota hänen maineensa UFO-yhteisössä. Tämä salaliitto sai alkunsa ja sitö veti Gaian ylin johto, mm. Gaian toimitusjohtaja Jirka Rysavy, jota kannustettiin ja joka vaati työntekijöitä häiritsemään ja sulkemaan Goode ulos koko UFO-teollisuudesta. Useat työntekijät ovat ottaneet loparit näiden vaatimusten takia ja ovat äärimmäisen suuttuneita niistä manipulaatiotaktiikoista, joita käytettiin yleisöä ja heidän mielipidettään ohjailemaan yksi ainoa tavoite mielessään — tuhota sellaiset kuten Goode, Wilcock ja Greer.

** Doxxaus määritellään tietyn henkilön yksityisen tai identifioivan tiedon etsimisenä tai julkaisuna internetissä, yleensä pahantahtoisin aikein.

Screen Shot 2018-11-27 at 6.41.13 PM

Conscious Life Expo on väittämän mukaan laittanut Gooden mustalle listalle tapahtumistaan koska Gaia Inc. osti heidän streamausoikeutensa internetissä vähän sen jälkeen kun Goode irtisanoutui. Kun CLE:n järjestäjiltä kysyttiin mustasta listasta, he vastasivat sähköposteilla joissa kiellettiin Gaian manipuloineen mitään, ja he tunnustivat uuden kumppanuutensa Gaian kanssa väittäen Goodea koskevia häiritseviä tietoja pian julkaistavan.

Conscious Life Expo

Daniel Liszt alias Dark Journalist on väitetty olevan Pimeän liiton jäsen, jolla on yhteyksiä varjovaltioon, ja hänen väitetään tällä hetkellä olevan ilmavoimien siviilityöntekijä (Liszt ei itse ole sanonut näin).

Dark Journalist.com

Gooden sanotaan palkanneen uuden lakifirman avustamaan hänen nykyistä asianajajaansa haastamaan oikeuteen Pimeän liiton ja Gaian jäseniä. Useat sisäpiiriläiset väittävät Gooden jättävän odotetusti pian useita haastehakemuksia tammikuussa 2019 kaikkia väitetyssä salaliitossa olevia vastaan Gooden aineetonta omaisuutta, henkilöhahmoa ja brändiä vastaan kohdistuvista hyökkäyksistä. Erityisesti hänen odotetaan haastavan Gaia oikeuteen 50 miljoonan dollarin arvoisesta immateriaalioikeuksien rikkomisesta, huonosta työilmapiiristä, sopimusrikkomuksesta ja kunnianloukkauksesta.

Gaian työntekijöitä lähellä oleva sisäpiiriläinen väittää, että hänelle on jokin aika sitten annettu Gooden, Wilcockin ja heidän asianajajiensa kirjalliset lausunnot, ja että hän on organisoinut kourallisen muita todistajia esittämään kokemuksensa ja yksityiskohdat koskien liiketoimintaetiikan vajetta koko ”henkisen firman” korporaatiorakenteessa. Sama sisäpiiriläinen on myös ollut yhteydessä Greeriin ja muutamaan Youtube-juontajaan jotka ovat käsitelleet Wilcockin irtisanoutumisilmoitusta sekä suunnitelmia astua pian esiin kameran eteen todistamaan asiassa. Kaikki nämä silminnäkijät ja sisäpiiriläiset ovat kertoneet tälle kirjoittajalle, että he ovat sopineet oikeuteen menosta todistajina mikäli tarpeellista.

Useat Gaia inc:n sisäpiiriläiset ovat kertoneet minulle, että Wilcock tällä hetkellä taistelee kymmenen miljoonan dollarin rosiskeikan kanssa liittyen häneltä vuodettuun irtisanomiskirjeeseen. Rysavy pakottaa Wilcockin julkaisemaan retraktion ja julkisesti pyörtämään Gooden sanat tekemällä negatiivisia lausuntoja hänestä, ja esittämään että Wilcock tekee paluun Gaia TV:n. Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun Wilcockia painostetaan kieltämään Goode, mikä panee miettimään että josko Rysavylla olisi yhteyksiä Wilcockin Rothschild-sisäpiiriläiseen nimeltä ”Daniel”, joka uhkaili Wilcockia viime vuonna ensimmäisten häirintätapausten aikaan. Vaikka Wilcock on yrittänyt järjestää oikeuskeissin tavalla, jolla suojataan hänen mainettaan kirjailijana, hänen läheinen ystävä ja kirjojensa aihe Emery Smith on ilmeisesti vahingoittanut hänen uskottavuuttaan.

Smith on hitaasti tullut esiin Gaian riveistä kyseenalaisena yksilönä, jolla on historiaa alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä, monia pidätyksiä ja luottokorttihuijauksia, kyber-kyttäystä ja petoksia.

{Päivitys 12/15/2018} Tämän artikkelin alkuperäisen julkaisun jälkeen jotkut todistajat ovat raportoineet, että Smith vaikutti sekavalta Contact in the Desertissa, Conscious Life Expossa ja Dimensions of Disclosure -tilaisuudessa Lovelandissa, Coloradossa, menneenä vuotena. Useat ihmiset ovat valittaneet hänen julkisesta päihtyneisyydestään.

Jotkut väittävät myös, että Smith oli vajaakuntoinen haastattelussaan Paola Harrisin kanssa. 

Emery Smith haastattelee Paola Harrisia StarworksUSAssa 2018

Arrests.org

Mugshots.com Emery S. Smith

Sherriff Boco Solutions

On ollut haasteellista ymmärtää ja sovitella Wilcockin kyvyttömyyttä hyväksyä Smithin käytöksestä esitetyt dokumentoidut todisteet totuutena. Ainoa looginen syy on, että Wilcock voi olla huolissaan siitä että Smith leimattaisiin petkuttajaksi, mikä vahingoittaisi hänen uskottavuuttaan lisää.

Valitettavasti Wilcockille ja Smithille on useita todistajia Boulderista, jotka väittävät Smithin olevan huijari joka on vaatinut heiltä kalliita lahjoja ja suuria määriä rahaa. Lisäksi eräs todistaja väittää, että hjän on kuullut Smithin kehuskelevan miten hän on ollut ovelampi kuin Greer, Goode, Wilcock, Weidner ja Rysavy ja miten hänestä nyt tulee Cosmic Disclosuren juontaja, tai miten hän saa jopa oman shownsa. Smith on myös väittänyt, että hän on vakuuttanut Rysavyn siitä että Gooden oikeustaistelu-uhat olivat bluffia ja että on aika rentoutua.

Toisaalta, kun Goode havaitsi että Smith oli vuotanut Wilcockin irtisanoutumiskirjeen ja alkanut kuvata Cosmic Disclosure -jaksoja George Nooryn kanssa Wilcockin selän takana, Goode poisti Smithin hänen uudesta elokuvastaan Above Majestic.

Aivan kuten diktaattorista tuskin koskaan tulee hyvää johtajaa demokratiassa, leopardi ei pääse pilkuistaan.

Mitä nyt?

Me olemme viimeisen vuoden aikana oppineet, että kukaan ei ole liian suuri epäonnistuakseen, ei edes Jay Weidner jonka väitetään saaneen Rysavylta potkut Gooden, Wilcockin ja Greerin oikeustaistelujen keskellä, jota Jimmy Church on kuvannut Fade To Black -radiossa ”tämän huoneen välkyimpänä miehenä”. Hänestä tuli Gaialle enemmänkin kustannuserä kuin tuottaja. Työpaikalla työntekijöiden ahdistelu on yhä suurempi vastuu yrityksille. Jokainen yritys nykypäivänä on yhä suuremmissa määrin, huolimatta sen koosta tai kulttuurista, Jay Weidnerin kaltaisten ihmisten aiheuttaman riskin alla, jotka voivat negatiivisesti vaikuttaa yrityksen menestykseen ja liikevoittoon 1) romahduttamalla työpaikan työmoraalin naisvihamielisillä toimilla, 2) vahingoittamalla yrityksen mainetta julkisesti esittämällä sopimattomia, alistavia, tuomitsevia ja yleensäkin älyttömiä väitteitä ja 3) vaikuttamalla päivittäisiin toimiin halventamalla, kiusaamalla ja ahdistelemalla työntekijöitä. Lisäksi hoitamalla huonolla tavalla henkilöstöasioita yrityksen johto voi itse tuhota keskijohdon luottamuksen ja työntekijöiden suhteen johtoon, niinkuin nyt tuntui olevan Gaiassa käynyt.

Kuten W.G. Trotman sanoo, ”Kostoa esiintyy vain itsetuhon tiellä”. Erittäin negatiivisena tunteena henkilöt tuntevat vetoa kostoon vain heidän rajoittuneella mielellään suojellakseen heidän epäonnistumisina pitämiään henkilökohtaisia asioita.  Useat sisäpiiriläiset ja Youtube-juontajat, jotka ovat olleet yhteydessä Weidneriin, että hän jatkaa ihmisten manipuloimista yhteisössä parjatakseen ja pilkatakseen niitä joita hän vihaa eniten.

Pyydän yhteisöämme kääntämään selkänsä kaikille tunnettujen henkilöiden negatiivisille hyökkäyksille. Negatiivisuus on lisä joka on vaikeaa rikkoa. Se tappaa luovuuden, henkilökohtaisen kasvun ja on selvästikin esti paljastukselle joka alkoi vuosikymmeniä sitten. Negatiivisuutta projisoivilla ihmisillä on tyypillisesti huono itsetunto, ja heidän ulospäin purkama väheksyntä ja raivo ovat heijastusta noista tunteista. Jos havaitset olevasi kiinnostunut negatiivisesta polariteetista, kysy itseltäsi miksi. Onko se siksi että se on tuttua? Auttaako se sinua sopeutumaan joukkoon? Yritätkö suojella egoasi? Tunnetko oikeutetummaksi itsesi olemalla negatiivinen? Mitä tapahtuu jos yrität vaihtaa havaitsijan rooliin?

Kannustan todistajia astumaan esiin henkilökohtaisten tarinoiden ja todisteiden kanssa. Teidän salassapitosopimuksenne ja nimet pidetään anonyymeina, ja vain minä aion kirjoittaa todistuksenne yksityiskohdista.

Todistajat lähellä molempia puolia avoimesti ottavat yhteyttä Gaiaan, Corey Goodeen ja David Wilcockiin informoidakseen kaikkia julkisesti siitä mitä tapahtuu. Jos julkisia lausuntoja tehdään riittävästi, silloin ei ole tarvetta journalisteille yhteisössämme keskittyä Gaiaan, ja he voivat jälleen suunnata huomionsa varjovaltioon ja ufologiaan.

Kirjoittaja: Mr. Crown

Kontakti: Email

Mr. Thomas Crown – YouTube

The Fall of Gaia, Inc?

 

Artikkelin julkaissut Fade to Light Blog

UFO valonsäteen alla Argentiinassa

Valokuvaaja otti valokuvia omituisesta vavlonsäteestä kirkkaana päivänä Nahuel Huapi Bariloche -järven rannalla, Argentiinassa tammikuun 24. päivänä 2019.

Tunteja myöhemmin käydessään läpi valokuvia, valokuvaaja, joka oli lähettänyt kuvat MUFONille, havaitsi eräässä kuvista UFOn ja tajusi, että tuona lyhyenä aikana kuvien välissä UFOn on täytynyt mennä pois sekunneissa.

Ensimmäinen kuva näyttää pelkän omituisen valonsäteen.

Toinen kuva näyttää UFOn omituisen valonsäteen alla.

Mistä tämä valonsäde tulee? Voisiko olla, että UFO on syntynyt siitä? Vai onko se jotain toisesta maailmasta, joka on teleportattu tänne tämän valonsäteen avulla?

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Masennus ja henkinen herääminen

Jos kärsit masennuksesta, tai tiedät jonkun lähelläsi joka kärsii, silloin olet tullut oikeaan paikkaan. Ei, en ole psykologi, mutta jos olet yhtään niinkuin minä, mahdollisesti uskosi psykoterapiaan on vähentynyt, jos ei kadonnut kokonaan. Kerron täällä omista kokemuksistani kroonisen masennuksen kanssa selviämisessä, miten toivottomuus joka sen kanssa kulkee on saanut minut yrittämään itsemurhaa useita kertoja, mitä tein tämän niin kutsutun ”mielisairauden” yli pääsemiseksi ja mikä vaikutus tällä kaikella on ollut henkiselle heräämiselleni. Kokemukseni ovat ajaneet minut etsimään todellista mielenrauhaa ja todellista onnea joka löytyy vain itsestä.

Tiedätkö, että on mahdollista parantua masennuksesta täysin?

Vielä parempaa, tiesitkö että voit saavuttaa sen täysin ILMAISEKSI? Kyllä, täysin kustannuksitta. Kokemukseni on, että et tarvitse kalliita lääkkeitä tai psykiatria. Et tarvitse edes rahaa bensaan päästäksesi sinne. Lisäksi et myöskään tarvitse rahaa päästäksesi pois tarpeettomista ja masentavista olosuhteista. Itse asiassa, niin omituiselta kuin se kuulostaakin, mitä vähemmän sinulla on, sitä paremmin sinulla menee. Materiaaliset asiat ovat monesti häiriötekijöitä, ja ne voivat johtaa harhaan. Ne usein estämät meitä keskittymästä siihen mikä merkitsee eniten, etsimästä vastauksia sisältämme.

Sinulla on jo kaikki mitä tarvitset. Kyllä näin on.

Antakaa kun selitän.

Masennus syntyy meissä sisällä. Me tiedämme siitä, paljonkin nykypäivänä, mutta se ei ole jotain mitä me voimme nähdä. Me voimme nähdä vain oireet; sen seuraamukset. Masennus on jotain minkä voimme kokea tunnetasolla. Me emme näe tunteitamme; me voimme nähdä vain niiden vaikutukset meihin. Jos se on hyvä tunne, me voimme nähdä hymyn, jos se on paha, me voimme nähdä kyyneliä. Jos masennus syntyy meissä sisällä, miksi me jatkamme vastauksien etsimistä — parantuaksemme — meidän ulkopuolelta? Miksi emme katso sisäänpäin?

Miksi yhteiskunta kannustaa meitä tähän hulluuteen? Miksi meitä aivopesevät jatkuvasti media, lääkefirmat, ne muutamat valitut joiden nimen edessä on tohtorin titteli? Nämä ja muut Systeemin edustajat, kuten kirkko, hallitus, ja monet muut, haluavat meidän uskovan että se mitä tarvitsemme on ulkopuolellamme eikä meidän sisällä.

Terveysbisnes

Eikö se ole eturistiriita? Jotta voisi parantua, meidän tulee maksaa niille jotka tarjoavat meille ”ratkaisun”, miten nopeasti luulet tämän ratkaisun toimivan? Ei koskaan….? Koko ”ratkaisutoimittajien”, kuten lääkefirmojen, tohtoreiden, terapeuttien, ohjaajien jne. olemassaolo riippuu kysynnästä — meidän tarpeesta heille. Olisivatko he halukkaita kertomaan meille että meillä on jo kaikki mitä me tarvitsemme parantuaksemme?

Se mitä me todella tarvitsemme parantaaksemme — ei ainoastaan masennuksemme, vaan myös itsemme, elämämme, suhteemme — ei ole helppoa, mutta se on yksinkertaista. Meidän tulee olla anteeksiantavaisia. Aidosti anteeksiantavia. Todellinen anteeksianto, kuten masennus, voi löytyä vain sisältämme. Anteeksi antaminen tarkoittaa myötätunnon ja rakkauden ilmaisemista, joka on absoluuttista hyväksyntää. Me kaikki tiedämme jollain tasolla, että rakkaus parantaa. Joten meidän tulee tietää, että me kykenemme parantamaan itsemme käyttämällä tätä työkalua. Anteeksi antaminen on ilmaista, ja se on aina saatavilla meille!

Omasta henkilökohtaisesta kokemuksestani voin sanoa, että on mahdollista tehdä sellainen parannus. Masentuneena olo ei ole kivaa. Se on melkein kuin vegetatiivisessa tilassa eläisi. Se on kivuliasta, ei ainoastaan emotionaalisesti, vaan myös fyysisesti, olla pelkästään olemassa. Madaltunut energiataso tekee mielen tylsäksi ja kehon haluttomaksi suoriutumaan tarpeellisista tehtävistä. Kukaan ei tunnu ymmärtävän sinua, aivan sama miten kovaa he yrittävät. Mitä enemmän ihmiset kavahtavat pois luotasi, sitä enemmän sinä vetäydyt. Tunnet itsesi epäymmärretyksi, yksinäiseksi ja toivottomaksi….

Minä tiedän miten vaikeaa se on elää masentuneena koko ajan. Koko elämäni olen kärsinyt itsemurha-ajatuksista, ja olen niitä toteuttanut useita kertoja. Minulle diagnosoitiin paha masennus ja posttraumaattinen stressioireyhtymä. Tiedän, että isoäitini on kärsinyt myös koko elämänsä pahasta masennuksesta.

Lapsena minulla ei ollut hajuakaan siitä mikä minussa oli vikana. Luulin tämän olevan tällaista kaikille… Luulin että kaikki  vihasivat elämäänsä ja itseään samalla intohimolla kuin minä. Vasta kun olin ehtinyt parikymppiseksi sain kuulla mitä kliininen masennus oli, ja mitä kemiallinen välittäjäaineiden epätasapaino tekee aivoille, ja kaikkea muuta. Sen jälkeen kun jouduin sairaalaan unilääkkeiden yliannostuksesta, minua juoksutettiin lukemattomissa terapioissa. Tohtorit kirjoittivat lääkkeitä kuten Zoloft ja Prozac, toivoen että lääkkeet pitäisivät minut hengissä, ainakin siihen asti kunnes he keksisivät mikä olisi tehokkaampaa. Mitään lopullista ratkaisua ei ollut. Psykoterapioiden vaikutukset osoittautuivat yhtä lyhytaikaisiksi kuin pilleritkin. Itkien silmät päästäni nahkasohvalla, joidenkin terapeuttien seurassa,  olisi luullut paranevan, mutta tämä oli vain hetkellistä. Tunsin oloni helpottuneeksi päivän pari, ja romahdin uudelleen ennen seuraavaa tapaamista. Kognitiivinen käyttäytymisterapia vaikutti oikealta vastaukselta jonkin aikaa. Huonojen tapojen tunnistaminen, tavoitteiden asettaminen, kaikki tuo on voinut olla käyttökelpoista mutta ei tarpeeksi avuksi. En voinut muuta kuin ihmetellä miksi, kaikista noista pitkälle koulutetuista lääkäreistä joita tapasin, yksikään heistä ei katsonut minua silmiin ja sanonut: ”Me voitetaan tämä juttu. Masennuksesta voi parantua. Sinun ei tarvitse elää näin ikuisesti.”

Vuosien painajaismaisen elon, kahden itsemurhayrityksestä seuranneen aivoinfarktin jälkeen olin valmis myöntämään että se mitä minulle sanottiin siitä mitä minun tulee tehdä ei todellakaan toiminut.

Yli kolmen vuosikymmenen ajan en kyennyt hyvittämään itselleni sitä että elämäni ei ollut muuta kuin suurta taistelua. Erittäin pitkään aikaan en tiennyt että parantuakseni minun tulee antaa anteeksi ja todella hyväksyä itseni ja muiden lisäksi täysin hyväksyä elämäni sellaisena kuin se oli, sen sijaan että jatkaisin sen muuttamisen yrittämistä hinnalla millä hyvänsä. Kukaan ei opettanut minulle tuota. Itse asiassa minulle opetettiin päinvastaista.  Minulle opetettiin, että minun piti tehdä kaikkeni itseni ja elämäni kehittämiseksi. Minulle opetettiin, että elämäni ja minä olimme rikki ja tarvitsimme korjausta. Edes kaikki lukemani henkiset ja self-help -kirjat eivät valmistelleet minua todella ymmärtämään sitä mitä anteeksianto ja hyväksyntä tarkoittavat. Nuo kirjat ohjasivat minua ja valaisivat asiaa hieman, mutta ainoastaan panemalla anteeksiannon ja hyväksynnän täytäntöön kykenin oikeasti ymmärtämään niitä.

Kukaan ei kertonut minulle, että masennukseni ei ole vain kirous, jokin mielen vaje. Kuten kävi ilmi, masennukseni oli todellinen siunaus — todellinen lahja — mutta minun tuli itse tehdä tämä löytö.

Masennuksen siemenet

Alkoholismista kärsivän isän kanssa kasvaessa opin varhaisessa vaiheessa mitä fyysinen, mentaalinen ja emotionaalinen hyväksikäyttö voi tehdä ihmiselle. Ainoa puolustusmekanismi josta olin tietoinen oli suuttumus, joka nopeasti muuttui vihaksi.

Koko elämäni ajan viha on hallinnut olemassaoloani. Vihasin jatkuvassa selviytymisen tilassa olon tunnetta. Vihasin köyhyyttä. Kasvoin Puolassa, ja sellaisen äärimmäisen köyhyyden asettamat rajoitteet lyötiin niskoilleni alkuvaiheessa. Vihasin vielä enemmän sitä, vaikkakin vasta myöhemmin, että minulle annettiin mahdollisuus matkustaa maailmalla mallin hommissa, ja silti onnistuin kokemaan niukkuutta. Silti pysyin masentuneena, jopa itsemurhaa hautovana. Silti jouduin hylätyksi joka sattui helvetisti. Syvät epävarmuuteni ovat edelleen siellä, piinaten minua päivittäin.

Elämäni lakkasi merkitsemästä minulle 14:n ikäisenä, noin vuotta ennen kuin päädyin orpokotiin. Äitini pyysi minua lopettamaan koulunkäynnin. Hänellä oli omat syynsä tälle äärimmäiselle pyynnölle; perheeni oli kiinni juridisessa kamppailussa setääni vastaan talosta, jossa minä ja 8 sisarustani kasvoimme. Äitini epätoivoinen teko saada meidät jäämään pois koulusta oli avunhuuto. Se oli hänen tapansa protestoida lakijärjestelmän epäoikeudenmukaisuuksia vastaan, jotka lopulta mahdollistaisivat setämme ajaa meidät pois talosta, jonka vanhempani ovat rakentaneet tyhjästä.

Niin herkässä iässä aloin menettää kaiken mistä välitin. Ensin menetin kykyni jatkaa koulutustani. Olin kympin oppilas, ja ja niin jollekin kenelle kirjat ja opiskelu merkitsivät kaikkea sellainen muutos ei ollut kivuton tai helppo. Rakkauteni opiskeluun yhtäkkiä korvautui kiihkeällä vihalla kohti tylsyyttä, tyhjyydentunteella ja pelolla siitä että ”minusta ei koskaan tule mitään elämässä ilman kunnon koulutusta”.

Tuolloin menetin myös neitsyyteni; tai lähinnä sen vei väkisin jätkä johon olin ihastunut. En edes tiennyt silloin että kyseessä oli pelkkä raiskaus. En ymmärtänyt miksi huusin keuhkoni pihalle, samalla kun yritin puskea kaveria pois, tai edes sitä miksi selkeiden ilmaisujen kuten ”Mene pois päältäni! Satutat minua!” teho ei auttanut sellaisen traumaattisen tapauksen pysäyttämistä.

Pidin itseäni syypäänä, sekä tyhmyyttäni.

Pian sen jälkeen setäni viimeinkin voitti taistelun talosta. Nuoremmat sisarukseni ja minut lähetettiin orpokotiin. Kotimme menettäminen — ja perheemme — oli kivuliain ja traumaattisin elämäni tapahtuma. En voinut elää niissä olosuhteissa ilman että tekisin jotain sille. Kun päätin karata orpokodista, en tiennyt että se on vasta alkua krooniselle tarpeelleni paeta itseäni. Elämäni pysyi edelleen kamppailuna toisen perään.

Olin viimein valmis etsimään sisältäni kaikkia vastauksia kolmekymppisenä.

Ei enää paluuta

Elin Hawaiilla. Se tuntui siltä kuin olisin saapunut kirjaimellisesti maailmanloppuun, ottaen huomioon että elämäni matka alkoi Puolassa, muutin edestakaisin eri Euroopan maihin, ja sitten eri osavaltioihin Amerikassa. Suuntasin aina länteen, yritin paeta itseäni ja emotionaalista tuskaani. Mutta masennus pysyi aina läsnä, eikä suostunut lähtemään minusta, aivan sama minne menin. Poislukien kaksi saksanpaimenkoiraani, masennus oli ainoa todellinen kumppani minulle.

”Rationaalinen” mieleni oli hyvä oikeuttamaan loputtoman muuttamisentarpeen jatkumisen:

“En ole vielä löytänyt sitä oikeaa paikkaa missä elää. En ole vain tavannut oikeita ihmisiä, oikeaa miestä. En ole tehnyt oikeanlaista rahaa. Mutta heti kun teen niin, olen onnellinen.”

Olin vakuuttunut, että minun tulee jatkaa tätä missiotani kunnes olen saavuttanut kaiken koskaan haluamani. SITTEN olen onnellinen. SITTEN olen sellainen ihminen joka olen aina halunnut olla. SITTEN elän sellaista elämää kuin aina olen halunnut elää. SITTEN en ole enää masentunut. Jos yritän kovempaa, jos menen pidemmälle, jos, jos, jos, jos…. Miljoonat ”jossit”, mutta yksikään näistä ei tuonut haluttuja tuloksia.

Hawaiin saaret, niin kaukana muusta maailmasta, oli hyvä paikka herätä. Täysin merten ympäröimänä en voinut karata lopullisesta määränpäästäni tällä kertaa. Ei ollut paluuta, ja jos jatkaisin länteen, pian löytäisin itseni sieltä mistä tulin. Ja mitä sitten?

Mietin aloittaisinko uudelleen maailman kiertämisen epätoivoisessa onnen etsinnän puuskassa. Tämä idea ei olisi niin kiinnostava kuin silloin kun aloitin matkani 15-vuotiaana.

Halvaantunut

Kun tajusin, että edes paratiisissa eläminen ei takaisi onnea, järkytyin ja olin aivan maani myynyt. En ollut ”vain” masentunut tällä kertaa; olin emotionaalisesti, henkisesti ja mentaalisesti halvaantunut. Tässä kohtaa täysin eri tyylinen luovuttaminen hämmensi minua. Olin nyt valmis päästämään irti kiintymyksestäni fyysiseen maailmaan, ilman että minun tarvitsisi kuolla sitä ennen. Olin luopumassa onnenetsinnästä ulkomaailmasta. Minulla ei ollut ideaa mitä tarkalleen, tai miten kauan kestäisi löytää sellainen todellinen onni sisältä, mutta mitä vaihtoehtoja minulla oli?

Fyysisellä tasolla kykenin suorittamaan aivan kaikkein vaadituimpia tehtäviä, jotta selviäisin. Ei tuntunut olevan mitään pointtia jatkaa elämää, mutta valitettavasti, ei tuntunut olevan myöskään pointtia kuolla. Tiesin, että elämäni lopettaminen ei välttämättä tarkoittaisi kärsimyksen lakkaamista. Useat itsemurhayritykset vain muutama vuosi aiemmin saivat minut uskomaan, että vastauksia ei olisi myöskään mahdollista löytää kuolleiden maailmasta. Täytyi olla toisenlainen tapa parantaa masennukseni ja löytää todellinen mielenrauha. Fyysisestä kehosta poistuminen itseään vahingoittamalla ei mitenkään voi olla se keino, jolla kärsimys lopetetaan.

En välttämättä uskonut, että itsemurhan loppuunsaattamisella olisi sielulleni negatiivinen vaikutus. Vaikka minut kasvatettiin katoliseksi, en uskonut ikuiseen helvettiin jossa lieskat kärventävät. Minulle elämä oli helvettiä. Se mitä olisin saattanut pelätä on reinkarnaatio — idea paluusta, aloittaa kaikki alusta siitä mistä jäin. Pelkäsin aiheuttavani suurta kärsimystä perheelleni jos ottaisin oman henkeni; ja pelkäsin pahaa karmaa joka tästä kärsimyksestä johtuisi. Tuntui kuin olisin ollut ansassa. Jumissa Maa-planeetalla, kohtalona elää ikuisesti ihmisdraamoissa….

Näe illuusio, ota avosylin vastaan lahja

Teinivuosieni jälkeen, yli vuosikymmenen verran luin kaikenlaisia self-help -kirjoja ja -tekstejä henkisyydestä. Oli ilmiselvää, että nämä kirjat, vaikka ne olivat eri ihmisten kijroittamia eri aikoina, eri tavoilla, puhuivat samasta olennaisesta totuudesta:

“Me olemme kaikki Yhtä. Me olemme kaikki yhteydessä toisiimme. Erillisyys on illuusiota. Sen mitä me teemme toisillemme, teemme itsellemme, ja päinvastoin.”

Osa tästä juuri löydetystä totuudesta oli kaikkein tajunnanräjäyttävintä:

“Maailma jossa elämme on illuusio. Todellinen maailma on sisällämme.”

En kyennyt käsittämään tätä pitkään, pitkään aikaan. Jokatapauksessa, alitajuisesti tiesin sen olevan totta. Kuitenkin, tässä kohtaa, niin paljon kuin olinkin samaa mieltä kaiken tuon kanssa, en elänyt sitä todeksi. Se oli pelkkä teoria, tai intellektuaalinen ymmärrys. En ollut saavuttanut pistettä jossa voisin alkaa toteuttaa noita opetuksia päivittäisessä rutiinissa.

Jotta se voisi tapahtua, minin ensin piti muuttua lopen kyllästyneeksi olemaan täysin onneton. Vain loputtomalta näyttävä kärsimys, epätoivo, masennus ja toivottomuus voisi valmistella minua kaipaamani muutokseen. Ilman sitä minulla ei olisi tarpeeksi rohkeutta ryhtyä niin suureen hommaan.

Ilman tukahduttavaa sisäistä tuskaa en voittaisi sisällä käytävää muutosvastaista kamppailua. Sellainen vastustus on mitä ilmeisimmin olemassa pitääkseen meidät hengissä. Selvitäksemme me vastustamme kaikkea vastaamme tulevaa muutosta. Se on luonnollista, ja sen vihaaminen ei auta yhtään. Se on mitä se on. Se mikä on tärkeämpää, on että meillä on kunnon työkalut käsitellä sellaisia vastoinkäymisiä; emotionaalinen tuska joka masennuksen mukana tulee on eräs tehokkaimmista työkaluista, tai ainakin se oli sitä minulle. Aloin ymmärtää miten masennus, jota olin vihannut koko sydämestäni elämäni viemisestä, oli myös yksi suurimmista siunauksistani. Aloin ymmärtää, että masennukseni ei ollut se todellinen ongelma; masennukseni oli vain sen oire. Ei ollut järkeä hoitaa oiretta ja odottaa todellisen syyn häviävän itsestään. Maailman ympäri matkustelun sijaan minun piti matkata tällä kertaa itseeni. Minun piti mennä syvälle sisälleni, löytää tunteeni, tutkia ajatuksiani, kohdata tuntematon ja syleillä sen pimeyttä. Minun piti tehdä kaikki tämä ilman maailman kiireellisyyden tarjoamaa anestesiaa.

Tuntui kuin olisin ollut puun ja kuoren välissä samaan aikaan masennuksen, tylsistymisen ja epähaluttavien olosuhteiden kanssa. Itsensä tutkiminen oli raastavaa, mutta se oli tehokasta. Aloin nähdä masennuksen lahjana joka puski minua kovaa kohti lopullista ratkaisua. Se ajoi minua kohti henkistä heräämistä. Näkemällä masennukseni sillä tavoin aloin hitaasti solmia sen kanssa rauhaa.

Masennukseni teki elämästäni helvettiä syystä; se puhui Sieluni puolesta joka kaipasi suurta transformaatiota. Masennus ei halunnut ristiinnaulita minua, pilkata minua — se vain teki kaikkensa jotta minä heräisin. Sieluni oli se joka kaipasi hoitoa. Sen tarve oli, että tuntisin uudelleen eläväni yhteydessä, ykseydessä, ja täydellisessä linjassa rakkauden kanssa, ei pelossa kuten tähän asti olin elänyt. Sen tarve oli, että parannun taudista nimeltä ylemmyydentunne. Sieluni tarve oli, että ego/mieleni antautuu sydämelleni/tunteilleni. Masennus oli vain työkalu, jota Sieluni käytti,  tiedottaakseen minulle että kaikki ei ollut kunnossa ja että minä kiinnittäisin siihen tarkasti huomiota.

Tämän uuden ymmärryksen avulla, vaikka masentuneena olo edelleen sattui, en voinut vihata sitä enää. Samalla tavoin, jos vatsani vääntelehti, en voisi vihata sitä siitä että se kertoo minulle, että se mitä söin viimeksi oli pilaantunutta ja minun tulee pysyä siitä kaukana. Saatoin vain tuntea itseni kiitolliseksi vatsalleni siitä, että se on ollut minulle niin uskollinen, ja sen tavasta suojella kehoani.. Ja nyt olin kiitollinen masennuksestani, joka suojeli Sieluani sellaisella tunnollisuudella.

Sisäisen maailman valinta

En ollut edelleenkään varma mitä Sieluni parantaminen vaatisi, tai miten kauan se kestäisi, mutta se oli alku. Tiesin, että masennukseni ei päästäisi minua otteestaan ennen kuin tekisin jotain suuria muutoksia sisällä. Tiesin, että se pitäisi minua panttivankinaan kunnes minulla ei olisi enää voimaa vastustaa sitä.

Siinä kohtaa olin lopulta valmis ja halukas alkaa elää elämääni täysin eri tavalla. Olin jo menettänyt uskoni kykyyni saavuttaa sen minkä halusin. Nyt minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin myöntää itselleni se ainoa syy miksi en ollut kyennyt löytämään etsimääni, joka ei ollut se että olin masentunut, kyvytön, kirottu tai Jumalan vihaama, vaan yksinkertaisesti siksi että etsin sitä vääristä paikoista. Etsin sitä jostain tuolta, ulkoisesta maailmasta, missä sitä ei ollut olemassa. Olin lopultakin valmis myöntämään itselleni, että niin hullulta kuin se kuulostaakin, kaikki se mitä olin halunnut ja tarvinnut josta olin unelmoinut oli sisälläni, ainoastaan minun sisälläni.

Oli tullut aika muuttaa tietoisuus. Oli tullut aika päättää halusinko jatkaa elämääni tietämättömyydessä, halusinko jäädä tietämättömäksi joka väistämättä johtaa tuskaan ja kärsimykseen, vai halusinko valita illuusion hävittämisen ja itseni vapauttamisen lopullisesti sen sijaan. Olin valinnut vapauttaa itseni.

Päätin että oli aika panna täytäntöön kaikki mitä olin oppinut lempikirjoistani, Neale Donald Walschin “Conversations with God” ja ”Communion with God”. Oli tullut aika kokea päivittäin henkisiä löytöjä, joista hän puhuu, sen sijaan että älyäisin ne vain ajatuksen tasolla. Oli tullut aika konkreettisesti alkaa kokea liitto kaikkeen ja kaikkiin, josta Walsch puhuu.

Kirjoittajan ilmestyksiä seuraten tein tietoisen päätöksen, jonka olen sen jälkeen tehnyt joka päivä ja joka hetki; että ulkopuolinen maailmani, mukaanlukien fyysinen kehoni, ei ole todellinen vaan sen sijaan mieleni manifestaatio. Valitsen uskoa, että ainoa oikea asia, ainoa todellinen maailma, ainoa todellinen rakkaus, ainoa todellinen onni, ainoa todellinen minä, ainoa todellisuus on sisälläni.

Aluksi minulla oli enemmän kuin yksi dilemma tämän uuden ajattelun kanssa. Oli yksi asia uskoa kaikkiin noihin juttuihin, mutta täysin eri asia varsinaisesti elää sitä, ja elää sitä päivittäin, ei ainoastaan silloin tällöin kun se on kätevää. Älyllinen mieleni tappeli vastaan kuin hullu. Vastarinta iski kovaa ja se ei aikonut päästää minusta irti ilman kamppailua.

Päivien ajan mietiskelin tapoja vakuuttaa mieleni tästä uudesta totuudesta. Kerroin itselleni rauhalliseen tapaan:

“Vaikka jokin asia tuntuu hullulta, se ei tarkoita sitä etteikö se olisi totta. Mieti kaikkia niitä hetkiä kun ihmiset olivat täysin vakuuttuneita, että Maa oli litteä ja että aurinko kiersi tätä planeettaa jolla me elämme, eikä toisinpäin. Illuusio siitä on säilynyt näihin päiviin asti, ja näyttää siltä kuin kultainen pallo kiertäisi sinitaivasta, ja kuitenkin me tiedämme, että Maa on se joka kiertää. Miksei tämä voisi olla totta kun puhutaan havaitsemastamme todellisuudesta? Kaikki voi näyttää meille (viiden aistimme avulla) kuin se olisi ulkopuolellamme — mutta se on vain heijastus, illuusio, eräänlainen sateenkaari, siitä mitä löytyy sisältämme.”

Hitaasti mutta varmasti mieleni alkoi prosessoida tätä uutta todellisuuskäsitystä. Kuitenkin vanhat elintavat vanhasta maailmasta olivat niin vahvoja, että sisäiset konfliktit olivat väistämättömiä. Lukemattomien virheiden kautta opetin itselleni, että pysyäkseni uskollisena tälle uudelle totuudelle, minun täytyi päästää täysin irti ideasta, että ulkopuolinen maailma olisi ollenkaan olemassa; mikä tarkoittaa, että en voisi jatkaa elämääni kuin uskoisin että ulkopuolinen maailma olisi yhtä todellinen kuin sisäinen maailmani. Minun tuli tehdä valinta. Voisi sanoa, että en voisi palvoa kahta jumalaa yhtä aikaa. Se oli joko yksi maailma, yksi todellisuus, tai toinen. Ei ollut tilaa molemmille. Ulkopuoliseni maailman pitäminen todellisena oli yhtä kuin kieltää se, että sisälläni olisi maailmaa ollenkaan.

Sydämeni on kompassini

Tuohon mennessä olin hyväksynyt sen, että miten epähaluttavaa elämäni olikaan ollut, minä olin se joka sen olin luonut, vaikkakin tiedostamattomalla, alitajuisella tavalla. Nyt oli minusta kiinni purkaa luomukseni ja luoda uudelleen sen mikä halusin olla. Tällä kertaa tekisin sen tietoisesti. Tietoisuus kasvoi sitä mukaa kun halusin ehdoin tahdoin nähdä ja hyväksyä todellisuuden sellaisena kuin se oli. En vielä tiennyt kaikkea mitä minun piti tietää. En voinut nähdä tulevaisuuteen, tai saada selkoa kaikesta siitä mitä nykyhetkessä tapahtui. Sydämeni, käyttäen tunteita kielenään, muuttui kompassiksini. Tällä kertaa mielelläni ei ollut sanomista, muuta kuin seurata sitä. Aina kun mieleni alkoi protestoida, sanoin itselleni:

“Sinulla oli hyvä meno kolme vuosikymmentä. Toit minut tänne saakka, ja olen siitä kiitollinen. Tämä on kuitenkin se mihin homma päättyy. Et voi viedä minua pidemmälle ja sinä tiedät sen. Olet ollut elämäni vallankahvassa tähän asti, ja nyt on aika siirtää komento sydämelleni. Se minne olen menossa — vain sydän tietää miten sinne pääsee.”

Tietoisuuteni muuttaminen oli alkanut onnistuneesti.

Askel 1: Päätä, että ainoa todellinen maailma, todellinen sinä, on sisälläsi. Muista että ulkomaailma on vain illuusio, vaikka se ei alussa olekaan selvää. Pysy uskollisena tälle uudelle totuudelle. 

 Askel 2: Tee rauha ulkomaailman kanssa, mukaanlukien itsesi.

Jatkaessani ensimmäisen askeleen kanssa, sydämeni vaistomaisesti johti minut keskittymään ulkoisen maailmani hyväksymiseen — ulkoisen todellisuuden — sellaisena kuin se oli. Ensimmäistä kertaa elämässäni minulla oli tarpeeksi rohkeutta ja viisautta katsoa tarkkaan itseäni ja nähdä miksi olin muuttunut, ilman että vääristelin mitään, ilman että minimoisin epähaluttuja ominaisuuksia, ja ilman tuomitsemista. Uusi ymmärrykseni — se henkilö joksi olin muuttunut ja elämä jonka olin luonut itselleni ei ollut se mikä todella olin — teki tästä prosessista helpompaa ja mahdollista.

Mutta se ei tarkoittanut, että yhtäkkiä vapautuisin masennuksesta. Itse asiassa, masennukseni tuntui vain pahenevan. Mitä enemmän tarkkailin ulkoista itseäni ja elämääni (huomaa että kirjoitin takkailla, ei analysoida — mikä johtaa tuomitsemiseen), sitä enemmän aloin tuntea rauhaa. Olin yllättynyt oppiessani että on täysin mahdollista tuntea itsensä täysin masentuneeksi, erittäin surulliseksi, ja kuitenkin rauhalliseksi samaan aikaan. Tämä rauhan tunne antoi minulle uudenlaista luottamusta, sellaista turvallisuuden tunnetta jota ei voi löytää ulkomaailmasta. Mikään määrä rahaa, valtaa, arvonimiä tai edes ehdollista rakkautta ja ihailua, jota muilta voisimme saada, ei voi luoda sellaista syvä tasapainon tunnetta. Aloin ymmärtää, että tämä kaikki tuli sisältäni. Tämä oli todisteena siitä, että vaikka se oli edelleen löytämättä, maailma sisälläni oli todellinen, ja sillä oli paljon tarjottavaa — enemmän kuin voisin kuvitellakaan!

Hämmästyttävä osuus on, että tämä uusi turvallisuuden tunne ei olisi otettavissa pois. Ei olosuhteiden pakosta, ei toisten teoilla, eikä edes oman masennukseni johdosta. Mikään eikä kukaan tässä maailmassa ei voisi varastaa, sabotoida tai vaikutaa millään tavoin tähän uuteen tunteeseen. Pelko ei yksinkertaisesti pääsisi siihen käsiksi. Niin kauan kuin en tuomitsisi itseäni tai elämääni, tämä rauhan tunne pysyisi kanssani.

Tämä ei tarkoita, että se on aina super helppoa saada aikaan. Se vaatii työtä ja kestävyyttä jatkuvasti muistuttaa itselleen siitä mitä olin tekemässä. Joka päivä toi mukanaan uusia haasteita, jotka piti kohdata ja käsitellä. Kerroin itselleni, että jokainen tilanne, jokainen henkilö joka elämässäni oli tällä hetkellä, oli siinä syystä; he olivat tuomassa minulle viestiä. Viesti aina sisälsi opetuksen.

Joten vaikka olin jumissa väkivaltaisessa suhteessa, aloin nähdä kiusaajani henkisenä opettajana. Hänen verbaalinen ja emotionaalinen kiusaamisensa heijasteli omaa sisäistä verbaalista ja emotionaalista kiusaamista jota kohdistin itseeni. Hänen kyvyttömyytensä arvostaa minua oli heijastusta omasta kyvyttömyydestäni arvostaa ja helliä itseäni. Hänen kauttaan viimein näin miten vähän ajattelin itseäni, ja miten paljon kyseenalaistin itseäni. Hänen kritiikkinsä minua kohtaan synnytti halun suojella omaa itseäni. Se pakotti minut käymään läpi omia uskomuksiani, omia ajatuksia siitä mitä luulin olevani. Se vaati niin äärimmäisen tilanteen — joka kesti melkein kaksi vuotta — että näkisin sen miten kauhea olin ollut itseäni kohtaan; miten kova olin itselleni, miten vähän itsekunnioitusta minulla oli, ja miten haluton olin antamaan itselleni mitään kunniaa siitä mitä olin saanut aikaan, erityisesti kun ottaa huomioon mitä olin käynyt läpi. Tajusin miten sisäisesti piesty olin, ei ainoastaan ulkomaailman pieksämä, vaan erityisesti oman itseni. Äärimmäisen epäonnisena ja kurjana silti tunsin kiitollisuutta vaikeita olosuhteitani kohtaan, sekä alistajaani kohtaan. Toivoin että minun ei olisi tarvinnut kokea sitä, mutta tiesin että olin siellä missä minun pitikin olla.

Ajan kanssa aloin ymmärtää, että täyden hyväksymiseni kautta, hitaasti mutta varmasti, aloin rakastaa itseäni ehdottomasti. Se oli hidas ja jopa kivulias prosessi; siitä huolimatta se oli käynnissä…

Tietoinen uudelleenluonti

Vaikka suurimman osan ajasta makasin sohvalla, usein silmät kiinni, puhuin itselleni lempeästi, niin kuin puhuisin lapselle:

“Teit mitä teit elämälläsi koska olet luonut sen tiedostamattomalla, tietämättömällä tavalla. Tavallaan sinulla ei ollut mahdollisuutta valita. Aivan kuin olisit rakentanut elämääsi silmät kiinni, koska se oli se mitä oikeasti teit. Sinulla ei ollut tietoa. Ymmärryksesi oli erittäin rajallinen. Reaktiosi asioihin eivät olisi voineet olla sen erilaisempia, aivan kuin kukaan muukaan illuusiossa elävä ei reagoisi muulla tavalla. Et olisi voinut toimia toisella tavalla. Et mitenkään voisi olla eri ihminen kuin se miksi olit muuttunut, ilman että tiedät sen mitä nyt alat ymmärtää. Nyt kun sinulla on tämä tieto, alat luoda tietoisesti uuden minän ja uuden elämän. Vanha elämä ja vanha minäsi olivat osa tätä prosessia, joten älä vihaa niitä. Ilman tätä pimeyttä me emme voisi kokea valoa. Ilman vihaa emme voi tietää miltä rakkaus tuntuu. Ilman epäonnistumista emme voisi tietää miltä onnistuminen tuntuu. Sinusta voi tuntua nyt luuserilta, elämäsi voi nyt tuntua epäonnistuneelta, mutta se on vain niin — et ole nähnyt vielä koko kuvaa. Se mikä tähän asti on tuntunut täydelliseltä epäonnistumiselta, on tuonut sinut tähän hetkeen, eikö niin? Epäonnistuminen on osa prosessia. Voitaisiin jopa sanoa, että epäonnistuminen on ennenaikaista, ei vielä valmis onnistuminen.”

Niin vaikeaa kuin se onkin ollut, pidin jopa hieman hauskaa tämän uuden mentaalisen harjoituksen kanssa. Rakastin nähdä tuolloisen poikaystäväni kasvoilla hilpeyden kun vastasin hänen vähemmän imarteleviin kommentteihin:

“Minä haisen pahalta, mitä sitten? Ketä kiinnostaa? Minua ei kiinnosta haisenko hyvältä vai pahalta.”

Tai sanoin hänelle:

“Mitä sitten jos olen mielestäsi laiska? Rakastan olla laiska. Se on kivaa maata ja olla tekemättä mitään, ei mitään, ei mitään, ei mitään väärää siinä. Kannattaa kokeilla joskus.”

Pointti oli, että en kertonut näitä juttuja vain hiljentääkseen häntä. Kerroin sitä mihin oikeasti uskoin. Kovan työn tehtyäni hyväksyäkseni itseni, mikä edelleen oli käynnissä, opin että häpeä tai syyllisyys ei palvellut minua mitenkään. Häpeä ja syyllisyys ovat vain pari niistä tavoista joilla ihmiset manipuloivat toisiaan saadakseen valtaa. Jos me emme häpeä mitään mitä muut meissä pilkkaavat tai kritisoivat, sellainen mielenhallinta ei voi silloin tapahtua. Myös ymmärsin, että tämän piti olla aito uskomus, ja ei sellainen joka on feikattu. Pahin asia jonka voimme tehdä, on valheellisesti väittää että jokin ei haittaa meitä, silloin kun se oikeasti niin tekee. Kun me valehtelemme, me valehtelemme muiden lisäksi myös itsellemme. Vain kun me pysymme totuudessa itsellemme ja muille, aivan sama miten vaikeaa ja kivuliasta se onkin, silloin me voimme todella vapauttaa itsemme.

Ennen kuin kerroin poikaystävälleni että se ei haitannut minua että hän piti minua laiskana, minun oli hyväksyttävä oma itseni mitä tuli siihen miten näin oman itseni. Minun piti hyväksyä oma laiskuuteni; minun piti olla täysin OK sen kanssa. Ei haitannut oliko se totta vai ei, olinko oikeasti laiska vaiko enkö, se mikä merkitsi eniten oli, että vaikka olisinkin laiska, kykenisin elämään sen kanssa. Voisin olla laiska ilman että häpeän sitä. Voisin olla tyhmä ilman että tunsin häpeää siitä. Ja niin edelleen.

Sanoin itselleni: “Se on mitä se on. Minä olen se mitä minä olen.”

Se vallantunne, mikä tuollaisista sanoista ja sisäisistä käytänteistä tuli minulle, oli samanlainen kuin se rauhantunne ja tasapaino, joka sisältäni huokui. Tämä uusi voima ei järkkyisi tai vaarantuisi millään tavalla. Toisin kuin ulkoinen valta, joka syntyy sellaisista kiinnikkeistä kuin raha, vaikutusvalta muihin ihmisiin jne., tämä sisäinen voima ei alistuisi millekkään ulkoiselle olosuhteelle, joka voisi johtaa niiden kiinnikkeiden häviämiseen, tai näin heikentää sellaista voimaa. Tämä sisäinen voima oli ainoaa todellista voimaa. Ja nyt, ihme kyllä, aloin kokea sen itse, sen sijaan että vain lukisin siitä joistain kirjoista.

Miten ironista; opin omasta sisäisestä voimastani — oikeasta voimastani — samalla kun olin kiinni loukkaavassa suhteessa. Toisen ihmisen kontrolloimana elämisen keskellä aloin kontrolloida omaa kohtaloani. Vaikka minua vähäteltiin, löysin todellisen arvoni. Vaikka minut kyseenalaistettiin jatkuvasti, opin miten luottaa itseeni, ja lisäksi miten välttää muitten epäilemisen.

Ulkoiselle maailmalle anteeksi antaminen

Melkein kaksi vuotta myöhemmin olin jonkin verran tyytyväinen sisäiseen muutokseeni, mutta silti täysin tyytymätön ulkoiseen maailmaani. Elämäni ei ollut muuttunut mitenkään. Olin edelleen syvästi masentunut, edelleen riippuvainen, edelleen kykenemätön toteuttamaan omia unelmiani, ja edelleen kiinni epäterveessä suhteessa. Eräänä päivänä sain ajatuksen:

“Mitä jos ainoa syy miksi olen ollut jumissa tässä epähaluttavassa tilanteessa niin pitkään on että olen epäonnistunut antamaan todella anteeksi? Mitä jos antamalla anteeksi poikaystävälleni annan samalla anteeksi myös isälleni siitä miten hän kohteli minua? Samankaltaisuudet noiden kahden miehen välillä ovat kiistämättömät. Onko tämä universumin tapa antaa minulle mahdollisuus antaa anteeksi isälleni ja päästää irti hänen aiheuttamastaan tuskasta ja kivusta?

Osoittautui, että olin oikeassa. Minun tarvitsi elää uudelleen hyväksikäytön helvetti, aivan niin kuin tein lapsuudessani, jotta voisin kokea anteeksiannon parantavan voiman. Ihmeellisesti vain kahden kuukauden päästä tätä anteeksiannon harjoittamista olin vapaa. En enää ollut jumissa hyväksikäyttävässä suhteessa, ja minun ei enää tarvinnut elää uudelleen tuota osaa lapsuudestani. Ulkoinen maailmani alkoi näyttää vähemmän sietämättömältä.

Tuon jälkeen minulla ei ollut epäilystäkään anteeksi annon ja hyväksynnän parantavasta voimasta — se on parhain lääke mitä kukaan masentunut voisi koskaan pyytää. Ainoa seikka oli, että tarvitsin edelleen paljon tuota lääkettä… minulla oli silti paljon syvälle haudattuja emotionaalisia haavoja, jotka olivat parannuksen tarpeessa. Paras osa oli, että elämä, sen mystisillä tavoilla, jatkoi yhä uudelleen ja uudelleen tällaisten tuttujen skenaarioiden minulle tarjoamista, jotka muistuttivat minua varhaislapsuudestani, kunnes olisin valmis antamaan anteeksi.

Sellaisen anteeksiannon loppuunsaattamisella olin vähemmän ja vähemmän masentunut, ja sen lisäksi myös elämäni oli muuttumassa vähemmän masentavaksi. Se tuntui siltä kuin joku olisi sytyttänyt kynttilän pitkän, pimeän tunnelin päätteeksi jossa olin.

Askel 3: Anna anteeksi ja hyväksi kaikki, mukaanlukien itsesi.  

Askel 4: Anna anteeksi ja hyväksy päivittäin.

Sanon tuon itselleni, nuo kaksi askelta olivat kaikkein kriittisimmät minun syvän masennukseni parantamisessa ja hoidossa. Ne olivat kaikkein vaikeimmat pitää, kaikkein haasteellisimmat, mutta samaan aikaan ne osoittautuivat kaikkein tehokkaimmiksi. Anteeksi annon tuli olla aito jotta se toimisi ja sen täytyi tapahtua täydellä hyväksynnällä. Tuska, suru ja kaikki epähalutut emootiot täytyi elää uudelleen samalla kun anteeksiannon prosessia käydään läpi. Ei ole oikopolkua. Ei ole kipulääkettä joka ottaisi tuskan pois. Itse asiassa masennus ja sen mukana tuleva emotionaalinen tuska syvvenivät joka kerta kun kävin sitä lävitse. Masennus vei minut takaisin kivuliaaseen menneisyyteeni, joka täytyi antaa anteeksi jotta se voisi päästää minusta irti. Minun piti jatkuvasti muistuttaa itseäni siitä, että kaikki tämä oli väliaikaista. Pysyvä vanhojen ongelmieni katoaminen, joka seurasi jokaista anteeksiantoa, rohkaisi ja inspiroi minua. Uusi, useammin esiintyvä hetkessä elämisen tunne oli enemmän kuin virkistävää.

Kaksi päätunnetta, jotka aina kertoivat anteeksiannon tarpeestani, olivat viha ja turhautuminen. Opin arvostamaan näitä tunteita sen sijaan että olisin toiminut niiden vallassa tai tehnyt päinvastaista tukahduttamalla ne. Opin tarkkailemaan niitä lähemmin ilman että tuomitsin niitä. Opin antamaan niille anteeksi niiden olemassaolon, minun rauhani häiritsemisen ja masennukseni pahentamisen. Viha oli vain viestintuoja — aina se kertoi minulle mihin kiinnittää huomiota, joten tajuaisin mille tietyille olosuhteille, mille tietyille henkilöille, minä mukaanlukien, tuli antaa anteeksi. Mitä enemmän tein tätä, sitä enemmän minulle valkeni että minä olin se joka kiedoin itseni vihaan, joka ajan mittaan muuttui katkeruudeksi niin ettei minun tarvitsisi tuntea kipua. Selvästikään tuska ei ollut koskaan mennyt pois; se vain pysyi siedettävämpänä koska se oli turrutettu ja tukahdutettu. Entisaikaan viha piti minut harhautuneena pois siitä. Oli selvää, että sellainen käsittelemätön tuska oli täydellinen syy masennukseeni.

Jos haluatte tietää miten annoin anteeksi isälleni antamalla anteeksi poikaystävälleni, sen saa selville täältä: Stuck In Abusive Relationship: How I Freed Myself Through Forgiveness

 

Artikkelin julkaissut Rise Earth

YK:n istunnossa keskusteltiin UFOista joulukuussa 2018

Havaintopäivämäärä: joulukuu 21, 2018 (klo 16)

Tässä on jotain järisyttävää.  Alija Prokofjevan pitämä puhe YK:n rakennuksessa… kyllä, tämä on todellakin YK:n rakennus. Tätä ei ole feikattu. Tämä video on kuvattu YK:n puhujapöntöstä. Hän kertoo silminnäkijälausuntonsa jättiläismäisestä kolmio-UFOsta, joka leijaili Pentagonin yllä Washington DC:ssa.

Vaikka YK olikin pyytänyt olemaan nauhoittamatta, silloin tottakai käy mielessä ensimmäisenä että tämä on jotain nauhoittamisen arvoista. Joten kyllä, tämä on aito. Se mikä on kiinnostavaa, on että tässä meillä on venäläinen nainen, mahdollisesti vakooja joka tuo tiedot YK:lle, ei amerikkalainen, ei kongressiedustaja tai senaattori tai presidentti… vaan venäläinen!

Tiedemiehet mittailivat mystistä toistuvaa radiosignaalia, joka on peräisin galaksista 1,5 miljardin valovuoden päästä. Signaalin nimi on FRB 180814.J0422+73. Toistuva signaali oli osa 13 nopeaa radiopursketta (fast radio bursts, FRBs) jotka kanadalainen uusi teleskooppi havaitsi. Signaali oli sama kuin minkä Pentagonin yllä oleva UFO lähetti. Signaalin merkitys ei edelleenkään ole paljastettu kansalle, mutta sen täytyy olla hyvin merkityksellinen, mahdollisesti viimeinen varoitus ennen katastrofaalista tapahtumaa.

Monet yrittävät kumota tämän ja sanoa että video on valhetta, mutta uskokaa nyt, he perustavat sanansa mielipiteisiin, joiden taustalla ei ole yhtäkään faktaa. Tämä on 100% totta.

Scott C. Waring

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Viimeaikaisia UFO-havaintoja

KÄSITTELEMÄTÖNTÄ KUVAA: Tässä näytetyt videot ja kuvat ovat eri puolilta maailmaa kotoisin olevien ihmisten lähettämiä, eikä niitä ole vielä tutkijat kerenneet käsittelemään.

Havainnot tällä videolla:

MUFON 98332 York, ME, USA 2019-02-05
MUFON 98331 Burfalo, NY, USA 2018-10-14
MUFON 98326 Limassol, Kypros 2019-02-04
MUFON 98324 Le Wast, Ranska 2018-03-30
MUFON 98321 Cavite, Philippiinit 2019-01-20
MUFON 98319 Chatsworth, CA, USA 2019-02-03
MUFON 98314 Katy, TX, USA 2019-01-25
MUFON 98306 Desert Hot Springs, CA, USA 2018-11-06
MUFON 98305 Dorr, MI, USA 2019-02-01
MUFON 98304 Albuquerque, NM, USA 2019-02-04
MUFON 98298 Phoenix, AZ, USA 2019-02-04
MUFON 98289 Prattville, AL, USA 2019-01-03
MUFON 98286 Tigard, OR, USA 2018-07-21
MUFON 98280 Catonsville, MD, USA 2019-02-03
MUFON 98272 East Point, GA, USA 2019-01-30
MUFON 98271 Pittsburg, PA, USA 2019-02-02
MUFON 98267 Agrigento, Italia 2017-05-31
MUFON 98266 Soest, Saksa 2019-01-20

Uusia havaintoja voi katsella niiden ilmaantuessa livestreamiin: https://www.facebook.com/UFOPlanetTV/

 

Artikkelin julkaissut Ufoplanet.tv

Kanadalainen tiedemies julkaisi salaisen UFO-arkiston

Tämä asiantuntija on jo vuosikymmenten ajan ollut avaruusolentoja kohdanneiden henkilöiden kiusana.

Victor Viggiani Torontosta on julkaissut joitain Pohjois-Amerikan ilmapuolustuksen (NORAD) salattuja dokumentteja.

Mies on 30 vuotta sitten ollut mukana UFO-tutkimuksessa. Hän ei pystynyt paljastamaan enempää informaatiota, sillä kaikki toiminta oli salaista. Vasta nyt, eläkkeelle jäätyään, Victor on kyennyt paljastamaan joitain työnsä erikoisuuksia.

 

Канадский ученый предал гласности секретный НЛО-архив

Yksitoista dokumenttia julkaistiin, jotka viittasivat hävittäjälentäjien havaintoihin lentävistä lautasista. USA:ssa oli 75 tapausta joissa armeija on ollut erittäin lähellä avaruusolentojen aluksia.

Victor huomauttaa, että joka vuosi taivaalla on yhä enemmän UFOja. Tähän mennessä humanoidit eivät ole olleet aggressiivisia, mutta Victorin mukaan toisinkin voisi asiat olla.

Erään dokumentin mukaan vuonna 2001 kaksi CF-18 -alusta lähti lentoon. Sitten 10,6 kilometrin korkeudessa armeija näki kolme lentävää lautasta. Toinen lähde kertoo, että 14. päivänä marraskuuta 2008 löytyi metallinen alkuaine, joka on todennäköisimmin palanen UFOa.

Kehittyneiden maiden viranomaiset viime aikoina eivät piilottele tietoa humanoideista. Jotkut asiantuntijat jopa pitävät konferensseja ja kutsuvat UFO-”bongareita”. Ilmeisesti kaikki ovat jo kyllästyneitä pysymään hiljaa.

 

Artikkelin julkaissut MiceTimes Asia

Secchi Cor2A -satelliitti havaitsi jättimäisen UFOn

Tammikuun 29. päivänä 2019 jättiläisanomalia, mahdollisesti avaruusolentojen emoalus, yhtäkkiä ilmestyi Secchi Cor2A -satelliittiin.

On mahdollista, että kappale on lähempänä kameraa kuin aurinkoa, vaikka sen koko täytyy olla käsittämätön.

Ja ei ole ensimmäinen kerta kun UFOja on havaittu NASAn satelliittien instrumenteilla.

Monet UFOt, toisia tunnistamattomia esineitä, jotka ovat mahdollisesti älykkäässä ohjauksessa, sekä jopa kolmioaluksia kuten TR-3B on havaittu auringon lähellä vuosien ajan, ja huolimatta vuosikymmenten NASAn tämän seikan kiistämisestä, me kaikki tiedämme että kyseessä ei aina ole kameran heijastus tai kosmisia hiukkaspartikkeleja.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Sylinteri-UFO Staffordshiren Cheadlessa

40 vuotta sitten erittäin omituinen sylinteri valokuvattiin Staffordshiren Cheadlessa, Britanniassa.

Valokuvaaja on lähettänyt kuvan MUFONille numerolla 98254 saatteella:

Pikkuisen myöhässä tämän kanssa kun se sattui 40 vuotta sitten, mutta minulla ei ollut ideaa minne raportoida tästä, ja vielä enemmän…. että kuka sitä olisi muutenkaan uskonut.

Se mitä koin. No, kuten sanon… se tapahtui 40 vuotta sitten kun työskentelin vartijana yövuorossa.

Oli kylmä yö ja maa oli jäässä, ja taivas oli erittäin selkeä. Katsoin yhdestä rakennuksesta toista, osana työtehtäviäni. Kun kävelin, huomasin valon taivaalla lentävän erittäin matalalla ja liikkumassa minua kohden luoteiskulmasta. Ensimmäinen ja ilmiselvin ajatukseni oli tottakai… helikopteri!

Siellä oli jotain hiukan outoa kuitenkin. Ensimmäinen oli… yksittäinen valkoinen valo. Sitten tajusin että nyt se lähestyi todella lähelle ja liikkui enemmän tai vähemmän suoraan minua kohti.

Ajattelin että minun pitäisi tähän mennessä kuulla jotain ääntä. Siellä olisi kuullut nuppineulankin osuvan maahan aamun tunteina, ei ollut edes tuulta. Tämä kummastutti minua niin että pysähdyin paikalleni.

Se tuli hitaasti minua kohti, noin ehkä 10 mailin tuntinopeudella. Tuossa kohtaa se oli jo noin parinkymmenen metrin päässä minusta, ja tiesin että näin jotain epätavallista.

Se pysähtyi täysin eteeni, suoraan leijaillen täydessä rauhassa rakennuksen katon yllä.

Yhtäkkiä se ampaisi valonnopeudella. Ei ääntä eikä hälinää. Se näytti komeetalta. En pitänyt kokemuksesta yhtään. 40 vuotta sitten ja edelleen muistan sen kuin eilispäivän.

Yksi seikka jää jäljelle…. meidän luonamme vieraillaan ja se on yksinkertainen fakta. Näin enemmän kuin tarpeeksi. 40 vuoden ajan olen ajatellut samaa asiaa, että jos minä tiedän…. olen aivan varma että valtiot ja jopa tiedemiehemme tietävät.

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Musta neliö-UFO Georgiassa

Havaintopäivämäärä: tammikuu 30, 2019
Havaintopaikka: Conyers, Georgia, USA
Lähde: MUFON #98202

Silminnäkijä kuvasi tämän tumman neliön muotoisen UFOn Conyersissa. Kova tuuli, mutta kappale ei kääntelehdi tai pyöri kuin pallo. Se on iso! Se on kooltaan luokkaa 727 lentokone.

Jos kelaat 1:18 kohdalle, huomasin että siinä on kaksi muuta UFOa noin 7 sekunnin ajan, yksi musta neliö, toinen on semi-läpinäkyvä ja kaukana sen yllä…. mutta melkein samassa kohtaa.

Toivottavasti saamme lisää videomateriaalia Conyersissa asuvilta. Toisten on myös ollut pakko nähdä tämä, mutta vain yksi kuudesta uskoo kuvanneensa UFOn puhelimellaan milloinkaan havaintojen tapauksessa. Muualla täytyy olla lisää kuvamateriaalia tästä.

Scott C. Waring

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

UFO laskeutuu talon pihalle Doncasterissa

Havaintopäivämäärä: tammikuu 17, 2019
Havaintopaikka: Etelä-Yorkshire, Englanti

Allaoleva video on nauhoitettu 17. päivän iltana ja siinä näkyy valopallo (UFO), joka laskeutuu talon pihalle Doncasterissa, Etelä-Yorkshiressa (Englanti). Turvakameran videolta näet miten valopallo, kun se on laskeutunut, näyttää olevan paikallaan muutaman sekunnin pihalla. Silminnäkijä kertoo miten valo sitten yhtäkkiä katoaa, mutta se ei näy videolla. Ehkäpä silminnäkijä editoi tämän pois jostain syystä.

Tällainen UFO on nähty aiemmin Temppelivuoren yllä vuosia sitten. Laitan videon alle.

Scott C. Waring

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily