Avainsana-arkisto: tietoisuus

Opas Yhden Lakiin, osa 4

Tämä on jatko-osa oppaalle Yhden Lakiin. Tässä osassa on oppaan kuudes osio.

Oppaan ensimmäinen osa on täällä: http://eksopolitiikka.fi/todellista-eksopolitiikkaa/opas-yhden-lakiin/

Toinen osa: http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/opan-yhden-lakiin-osa-2/

Kolmas osa: http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/opas-yhden-lakiin-osa-3/


Kuudes osio — Energiakeskukset ja energian siirrot


36. SEKSUAALIENERGIA

I. MITEN VERHOAMISPROSESSI VAIKUTTI SEKSUAALIENERGIAN SIIRTOON

A. ENNEN VERHOAMISTA (ERILLISYYS TAJUISEN / ALITAJUISEN / YLITAJUISEN MIELEN, KEHON JA HENGEN VÄLILLÄ)

RA: Ennen verhoamista jokainen toiminta oli seksuaalienergian siirtoa. Oli joitain voimakkaita seksuaalienergian siirtoja. Suurin osa oli voimassaan pienentynyt johtuen verhoamisen puutteesta. (B4, 73)

Kolmannessa tiheydessä olennot pyrkivät oppimaan rakkauden tapoja. Jos on mahdotonta olla näkemättä, että kaikki ovat yhtä olemusta, muuttuu paljon vaikeammaksi kehittymättömälle persoonallisuudelle valita vain yksi partneri, ja, täten, initioida itsensä palvelukseen.

On paljon todennäköisempää, että seksuaalienergia hajaantuu satunnaisemmin ilman että siihen liittyy suurta iloa tai suurta surua.

Täten vihreän säteen siirto tapahtui lähes poikkeuksetta seksuaalienergian siirrossa ennen verhoamista, mutta se oli heikempi ja ilman merkittävää kristallisaatiota. (B4, 73)

 

RA: Ennen verhoamista seksuaalinen yhdyntä oli kahden olennon välillä, joilla oli kyky vihreän säteen käyttöön.

TIETOISUUS KAIKESTA LUOJANA ON SE MIKÄ AVAA VIHREÄN SÄTEEN KESKUKSEN.

Täten ei ollut tukoksen mahdollisuutta johtuen kaikkien varmasta tiedosta, että jokainen on Luoja. Energiasiirrot olivat heikkoja johtuen siitä helppoudesta, joilla sellaiset siirrot tapahtuivat. (B4, 82-83)

 

RA: Ennen verhoamisprosessia puuttui lähes täydellisesti tämän seksuaalienergian siirtojen käyttö vihreää sädettä korkeammilla säteillä.

Kolmannessa tiheydessä nähtiin vain vähän merkitystä intensiivisemmillä suhteilla, joita pariutumisprosessissa esiintyy, sillä jokainen toinen itse nähtiin Luojana eikä kukaan toinen itse tuntunut olevan enempää Luoja kuin toinen. (B4, 102)

 

B. VERHOAMISEN JÄLKEEN

RA: Verhoamisen jälkeen vihreän säteen energiasiirto muuttui äärettömän paljon vaikeammaksi johtuen suurista kehon ja sen ilmentymien tuntemattomista alueista (viittaa tukoksiiin?).

Kuitenkin, kun tällainen energiasiirto koettiin, sen oli todennäköisempää tarjota katalyytti siteen muodostamiselle itsen ja toisen itsen välille asianmukaisesti polarisoituneessa kunnossa. Tämä johtui kehon ilmentymien suuresta varjostamisesta tietoiselta mieleltä. (B4, 102)

RA: Verhoamisen jälkeen seksuaalienergian siirrot ja tukokset ovat paljon tehokkaampia kristallisoimaan niitä, jotka etsivät vihreän säteen energiakeskusta. (B4, 73)

 

II. POLARISAATIO TUOTTAA HENKISEN ENERGIASIIRRON

A. SEKSUAALIENERGIA YHDISTÄÄ METAFYYSISEN MAAILMAN FYYSISEEN MAAILMAAN

RA: Seksuaalisen aktiviteetin aikana siirretyt energiat eivät ole, asianmukaisesti puhuen, avaruus-ajasta peräisin. Niissä siirtyy suuri komponentti niinkutsuttua metafyysista energiaa. (B4, 85)

Seksuaalienergia on eräänlainen värähtelysilta avaruus/ajan ja aika/avaruuden välillä. (B4, 112)

 

B. SEKSUAALINEN ILMAISU ALKAA EROSTA JA LIIKKUU KOHTI YKSEYTTÄ

KYSYMYS: Voisitko määritellä seksuaalienergian siirron?

RA: Energiansiirto viittaa potentiaalienergioiden vapauttamiseen yli, sanoisimmeko, potentioidun avaruuden. Seksuaalienergian siirrot tapahtuvat kahden mieli/keho/henki-kompleksin polarisaatioista johtuen, joista kummallakin on toisiinsa nähden potentiaaliero. (B2, 31)

 

C. MAGNEETTINEN VETOVOIMA TEKEE TAHDON KÄYTÖSTÄ TARPEETTOMAN

KYSYMYS: Määrittelisitkö magneettisen vetovoiman?

RA: Kaksineuvoisessa luonteessanne on se mitä kutsutaan polariteetiksi. Tämä napaisuus vaihtelee kunkin yksilön uros/naaras-polariteetin mukaan.

Täten voitte nähdä magnetismin, jossa kaksi olentoa asianmukaisessa tasapainossa, uros/naaras vs. naaras/uros polariteetit, tapaavat ja näin tuntevat vetovoiman jonka polarisoidut voimat saavat aikaan, toinen toiselleen.

TÄMÄ ON KAKSINEUVOISEN MEKANISMIN VAHVUUS: EI VAADITA TAHDON KÄYTTÖÄ PÄÄTTÄÄ TUNTEA VETOVOIMAA SEKSUAALISESTI VASTAKKAISTA NAPAA KOHTAAN. SE TAPAHTUU VÄÄJÄÄMÄTTÖMÄSTI,

ja se antaa energian vapaalle virtaamiselle asianmukaisen reitin. Tämä reitti voi olla tukossa jonkin vääristymän johdosta jotain uskomus-olosuhdetta kohti, joka sanoo olennolle, että tätä vetovoimaa ei haluta. Kuitenkin,

perusmekanismi toimii yhtä yksinkertaisesti kuin toimii, sanoisimmeko, rauta ja magneetti. (B2, 34)

 

III. UROS- JA NAARASOLENTOJEN VÄLINEN ERO

RA: Uros varastoi fyysistä energiaa, naaras varastoi mentaalista ja mentaalis/emotionaalista energiaa.

Kolmannen tiheyden seksuaalienergian siirroissa uros tarjoaa fyysistä energiaa, naaras täten virkistyy, koska tällä on paljon vähemmän fyysistä elinvoimaa. Naaras tarjoaa inspiraatiota, parannusta ja siunausta urokselle, jolla on luonnostaan vähemmän tätä vaikutusta. (B4, 112)

 

RA: Energiasiirroissa naaras kykenee potentioimaan sen mikä voi olla uroksen tietoisen mielen päällä niin, että hän voi tuntea itsensä innostuneeksi.

YLEISEMMÄSSÄ MERKITYKSESSÄ, SE MIKÄ TAVOITTELEE ON UROSPRINSIIPPI. SE MIKÄ ODOTTAA TAVOITTELUA ON NAARASPRINSIIPPI. (B4, 159a>)

 

IV. SEKSUAALIENERGIAN SIIRTOJEN TUKOKSET

A. TUKOSTEN PERIMMÄINEN SYY

KYSYMYS: Ennen verhoamista seksuaalienergian siirto oli aina mahdollinen, mutta se ei ole aina mahdollista verhoamisen jälkeen. Mikä on tukosten pääasiallinen syy? (B4, 109)

RA: Tukoksen juurisyy on kyvyttömyys nähdä toinen itse Luojana, tai toisin ilmaistuna, rakkauden puute. (B4, 110)

 

B. TUKOSTYYPIT

KYSYMYS: Voitko puhua eri tyypin tukoksista, joita esiintyy suvullisen lisääntymisen kompleksissamme?

1. PUNAINEN SÄDE:

RA: Ensimmäinen energiasiirto on punaisen säteen siirto, ja se liittyy suvullisen lisääntymisen järjestelmäänne.

 

2. KELTAINEN JA ORANSSI SÄDE:

(a) VAIN TOINEN VÄRÄHTELEE TÄSSÄ VÄRISSÄ

RA: Oranssin säteen pyrkimyksissä ja keltaisen säteen pyrkimyksissä sukupuoliyhdyntään syntyy tukos jos vain toinen olento värähtelee tällä alueella, ja tällä olennolla on tuolloin lakkaamaton halu tähän toimintaan. Nämä värähtelytasot etsivät vihreän säteen toimintaa. (B2, 30-31)

 

(b) ITSEN TAI TOISEN KOHTELU ESINEENÄ

RA: On mahdollisuus oranssin tai keltaisen säteen energiasiirtoon, mutta tämä on negatiivisesti polarisoitunut, jossa yksi nähdään esineenä toisen itsen sijaan ja toinen näkee itsensä ryöstäjänä tai tilanteen herrana. (B2, 30-31)

 

3. VIHREÄ SÄDE:

(a)PELKO — TAI HALU — OMISTAA, TAI TULLA OMISTETUKSI

RA: Vihreän säteen tapauksessa on kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin, jos molemmat värähtelevät vihreällä, energian siirto on molemmin puolin vahvistava. Naaras ammentaa energiaa olemuksensa ytimestä energiakeskusten avulla. Uros löytää energiakeskuksistaan inspiraation joka tyydyttää ja ruokkii mieli/keho/henki-kompleksin henkistä osaa.

Tämä energiasiirto tukkeutuu jos vain yksi tai molemmat olennot pelkäävät omistamista, tai omistetuksi tulemista, tai haluavat omistaa tai haluavat tulla omistetuiksi. (B2, 30-31)

 

(b) JOS EI TARJOA UNIVERSAALIA RAKKAUTTA

RA: Toinen vihreän säteen mahdollisuus on, kun yksi olento tarjoaa vihreän säteen energiaa ja toinen ei tarjoa vihreän säteen energiaa, ja tämä johtaa tukokseen sille, joka ei ole vihreän säteen energiassa, mikä näin lisää turhautumista tai nälkää; vihreän säteen olento polarisoituu hieman kohti toisten palvelua. (B2, 30-31)

 

4. SININEN SÄDE: HARVINAINEN

RA: Sinisen säteen energiasiirto on jokseenkin harvinainen keskuudessanne tällä hetkellä, mutta se auttaa suurelti johtuen energiasiirroista, jotka liittyvät kykyyn ilmaista itseään ilman varausta tai pelkoa.

 

5. INDIGO-SÄDE: ERITTÄIN HARVINAINEN

RA: Indigo-säteen siirto on äärimmäisen harvinainen kansojenne keskuudessa. Tämä on kehokompleksin sakramentaalinen osuus, jossa voidaan saada aikaan kontakti älykkääseen äärettömyyteen violetin säteen kautta. Näillä kahdella viimeisimmällä tasolla ei voi esiintyä tukoksia johtuen siitä seikasta, että jos molemmat olennot eivät ole valmiita tälle energialle, se ei ole näkyvillä, eikä synny siirtoa eikä tukosta. Se on kuin virranjakaja poistettaisiin tehokkaasta moottorista. (B2, 30-31)

 

V. ONKO MAHDOLLISTA SANOA MINKÄ SÄTEEN ENERGIASIIRTO ON KYSEESSÄ?

A. KYSYMYS: Onko kokemuksen jälkeen keinoa sanoa minkä säteen energiasiirto se oli? (B4, 87)

RA: On vain subjektiivinen mittatikku.

 

B. VIHREÄ: RAKKAUS TEHDÄÄN KOKONAISEKSI

RA: Jos energiat ovat virranneet niin, että rakkaus tehdään kokonaiseksi, on tapahtunut vihreän säteen siirto.

 

C. SININEN: KOMMUNIKAATIO ON HELPOMPAA

Jos on koettu kommunikaation helpottumista ja parantunutta näkökykyä, energia on hienostunut siniseksi säteeksi. (B4, 87)

 

D. INDIGO: TAHTO JA USKO VAHVISTUVAT

Jos polarisoidut olennot havaitsevat, että tahto ja usko ovat vahvistuneet, ei hetkeksi vaan pidemmäksi aikaa, havaitsette indigo-säteen siirron. (B4, 87)

 

E. VIOLETTI: PORTIN AVAAMINEN ÄLYKKÄÄSEEN ÄÄRETTÖMYYTEEN

Me emme voi puhua violetin säteen siirrosta, paitsi huomauttaaksemme että se on portin avaus älykkääseen äärettömyyteen. Todellakin, indigo-säteen siirto on myös tätä, mutta verhoa ei ole vielä nostettu. (B4, 87)

 

VI. SEKSUAALIENERGIOIDEN JAKAMINEN

A. SÄTEIDEN KAUTTA SIIRTÄMINEN VOI TAPAHTUA KUN VIHREÄ SÄDE ON SAAVUTETTU

RA: Vihreän säteen energian siirrossa tullaan suureen kääntöpisteeseen seksuaalisesti sekä toisissa kokemuksen muodoissa. Vihreä säde voidaan kääntää ulospäin, olento näin antaa ottamisen sijasta. Ensimmäinen antaminen vihreän säteen jälkeen on hyväksynnän tai vapauden antaminen, mikä sallii sinisen säteen energiasiirron vastaanottajalle mahdollisuuden tuntea itsensä hyväksytyksi, ja näin vapauttaa toinen itse kokemaan itsensä tämän säteen antajalle. Huomattavaa on, että kun molemmat mieli/keho/henki-kompleksit paritellessaan ovat saavuttaneet vihreän säteen energian siirron, tämän jälkeen on saatavilla muitakin säteitä ilman, että molempien tarvitsee olla edistynyt yhtä pitkälle. Näin sinisen säteen mukaan värähtelevä olento tai indigo-säteen mukaan värähtelevä olento, jonka muiden säteiden värähtelyt ovat kirkkaita, voi jakaa tuota energiaa vihreän säteen toiselle itselle, ja näin toimia katalyyttina jatkuvalle toisen itsen oppimis/opettamiselle. Kunnes toinen itse saavuttaa vihreän säteen, sellaiset energian siirrot säteiden kautta eivät ole sitä ennen mahdollisia. (B2, 40)

 

B. KEHITTÄMINEN JOHTAA KORKEAAN SEKSUAALIMAGIAAN

RA: Me annamme kaksi esimerkkiä. Jokainen alkaa jonkinlaisella tunteella itsestään Luojana tai jollain tavalla maagista persoonallisuutta kutsutaan. Tämä voidaan tehdä tietoisesti tai tiedostamattomasti. Ensinnä, tuo harjoitus josta me puhuimme, nimeltään tulen harjoitus: eli, fyysisen energian siirto, ei sen mikä liittyy syvästi kehokompleksin kombinaatioihin. Näin siirto on hienovarainen ja jokainen siirto on uniikki siinä mitä tarjotaan ja mitä hyväksytään. Tässä kohtaa huomauttaisimme, että tämä on syy sille, että mahdollisia energiasiirtoja on äärettömästi erilaisia.

Toinen energiasiirto josta puhuisimme on seksuaalienergian siirto. Tämä tapahtuu ei-maagisella tasolla kaikilla niillä olennoilla, joiden vihreä säde on aktiivinen. On mahdollista, niinkuin on asian laita tämän instrumentin kanssa joka omistaa itsensä Yhden Äärettömän Luojan palvelukseen, kehittää lisää tätä energian siirtoa. Kun toinen itse myös omistautuu palvelemaan Yhtä Ääretöntä Luojaa, siirto tuplaantuu. Tällöin se määrä seksuaalienergiaa joka siirtyy riippuu ainoastaan polarisoituneen seksuaalienergian luodusta ja vapautetusta määrästä. Tästä eteenpäin on kehityksiä, jotka johtavat korkean seksuaalimagian maailmaan. (B3, 176)

 

VII. SUURI AVAIN = EHDOTON RAKKAUS

RA: Suuri avain siniseen, indigoon, ja viimein, seksuaalienergian siirron suureen päätyyn, violetin energian siirtoon, on se metafyysinen side tai vääristymä, jonka nimi keskuudessanne on ehdoton rakkaus.


SINISEN SÄTEEN ENERGIAN SIIRROSSA TÄMÄN RAKKAUDEN LAATU HIOUTUU
REHELLISEN KOMMUNIKAATION JA SELKEYDEN TULESSA;

TÄMÄ NORMAALISTI VAATII HUOMATTAVIA AIKOJA SAADA AIKAAN.

TÄMÄ ON YKSI TAPA KRISTALLISOIDA SINISEN SÄTEEN KESKUS. (B4, 86-87)

 

VII. TANTRA-JOOGA

RA: Energian siirto ei hyppi vihreän ja sinisen energiakeskuksen välillä vaan se on energian jakamista jokaiselle punaisesta säteestä ylöspäin. Tämä on mitä tehokkainta kun molemmilla olennoilla on orgasmi yhtäaikaisesti.

Kuitenkin se toimii siirtona jos kummallakaan on orgasmi, ja siinä fyysisesti ilmaistun rakkauden tapauksessa pariskunnan välillä, joka ei johda orgasmiin, on jokatapauksessa huomattava määrä siirrettyä energiaa… niin kauan kun molemmat olennot ovat tietoisia potentiaalierosta ja vapauttavat voimansa toisilleen tahdonvoimalla mentaalisesti omistautumalla.

Tällaista voitte havaita harjoitettavan niinkutsuttujen kristittyjen uskonnollisissa Yhden Lain vääristymäjärjestelmissä. (B4,84)

KYSYMYS: Voisitko antaa esimerkin?

RA: Me pohjustamme tätä esimerkkiä muistuttamalla, että jokainen järjestelmä on varsin vääristynyt ja sen opetukset ovat aina puoliksi kadonneet. Kuitenkin, eräs sellainen järjestelmä on nimeltään Tantra-jooga. (B4, 84)

 

IX. SAKRAMENTAALINEN SEKSUAALISUUS

A. INDIGO-SÄTEEN AKTIVOINTI

RA: Motivaatio indigo-säteen värähtelylle on sarkamentaalisen biseksuaalisen lisääntymisaktin luonteen alku. Se on ainutlaatuinen kaikkeudessaan, kokonaisuudessaan, ykseydessään siinä mitä se tarjoaa toiselle itselle. (B2, 40)

RA: Urosprinsiipin tulee saavuttaa ja penetroitua, symbolisen seksuaaliseen tyyliin, naarasprinsiipin sisemmät salaisuudet ennen kuin pyhitetty seksuaalisuus, joka liittyy mielen naarasprinsiippiin, voidaan ottaa käyttöön. (B4, 161)

 

B. NÄE TÄMÄ LUOJANA KOKEMASSA ITSENSÄ

RA: Voitte nähdä tämän toiminnan, kuten kaiken kokemuksellisen toiminnan, Luojana joka kokee Itsensä. (B2, 31)

KYSYMYS: Voisiko tämä olla Luojan Itsensä kokemisen alkumekanismi?

RA: Tämä termi ei ole sopiva. Se on yksi asianmukainen tapa. Kaksineuvoinen Luojan tunteminen Itsenään on saa potentiaalisesti aikaan kaksi etua.

Ensinnäkin vihreän säteen aktivaatiossa on potentiaali suoralle ja yksinkertaiselle analogialle siitä mitä voi nimittää iloksi, jonka henkinen tai metafyysinen luonne on olemassa älykkäänä äärettömyytenä. Tämä on suuri apu olemuksen todellisemman luonteen ymmärtämiseksi.

Toinen potentiaalinen etu on sakramentaalinen ymmärrys tai yhteys älykkään äärettömyyden porttiin, minkä asianmukaisilla valmisteluilla voidaan saada kokemus älykkäästä äärettömyydestä. (B2, 31-32)

RA: Verhoamisen jälkeen oli paljon todennäköisempää että mieli/keho/henki-kompleksipariskunta etsisi korkeampaa energiansiirtoa, mikä näin sallisi Luojan tuntea Itsensä suuressa kauneudessa, juhlallisuudessa ja ihmeellisyydessään.

Kun älykäs äärettömyys on saavutettu tämän toiminnon sakramentaalisella käytöllä, jokainen olento on suuresti polarisoitunut ja parantunut kyvyssään palvella. (B4, 102)

 

X. TÄYDELLINEN YHTEENSULAUTUMINEN

KYSYMYS: Voitko selventää mitä “täydellisen yhteensulautumisen luonne” tarkoittaa?

RA: Koko luomakunta on Yhtä Luojaa, näin jakautuminen fyysisen kehon sukupuoliin on yksinkertaisesti keinotekoinen jako, kaikki asiat nähdään näin yhtä seksuaalisina, mieli, keho, henki, jotka kaikki ovat osa olennon polariteettia.

NÄIN SEKSUAALINEN YHTEENSULAUTUMINEN VOIDAAN NÄHDÄ, ILMAN NIINKUTSUTTUA SUKUPUOLIYHDYNTÄÄ, OLEVAN MIELEN, KEHON JA HENGEN TÄYDELLINEN YHTEENSULAUTTAMINEN SIINÄ MIKÄ TUNTUU JATKUVALTA ILON ORGASMILTA JA TOISEN OLEMUKSESTA ILAHTUMISELTA. (B2, 41-42)

 

XI. VALKOINEN MAGIA

RA: Valkoisen magian sydämessä on kokemus siitä ilosta, joka seuraa Luojaan yhteenliittymisestä. Tämä ilo väistämättä säteilee koko positiivisen adeptin elämänkokemuksen läpi.

Tästä syystä seksuaalimagia ei rajoitu yksinomaan negatiivisesti polarisoituneelle adeptille, vaan sillä on paikkansa korkeassa magiassa kun sitä käytetään mitä harkituimmin, sillä se, kun sitä asianmukaisesti tavoitellaan, liittää yhteen kehon, mielen ja sielun Yhden Äärettömän Luojan kanssa. (B3, 161)

 

XII. HOMOSEKSUAALISUUS

RA: Jos olennolla on ollut raa’asti 65% sen inkarnaatioista vastakkaisen polariteetin seksuaalisessa/biologisessa kehossa verrattuna sen nykyiseen kehokompleksiin, tämä olento on urbaaneilla alueilla haavoittuvainen väliintulolle, ja hänestä saattaa tulla niinkutsuttu homoseksuaali. (B2, 35)

 

XIII. NYKYPÄIVÄN AVIOLIITTO VERSUS PARISUHTEET

RA: Kun kansanne avautuvat vihamielisyyden ja sodan ja ahneuden ja omistamisen käsitteille, nämä ideat suodattuvat mielen puuta pitkin kehokompleksin ilmaisuiksi, joista seksuaalisuus on yksi esimerkki. (B2, 37)

KYSYMYS: Vaikuttuuko koko populaatio jollain tavalla?

RA: Seksuaalisuus kontaminoituu jonkin verranm mikä näkyy suurimmaksi osaksi kulttuurinne eri taipumuksissa vihollissuhteisiin, tai niinkuin te niitä kutsutte, avioliittoihin, sen sijaan että antauduttaisiin vapaasti toiselle Äärettömän Luojan valossa ja rakkaudessa. (B2, 37)

[Huom: Tottakai, tämä on ristiriitainen lausunto. He tarkoittavat, että laillisen sopimuksen pakottaminen kahden olennon välille voi aiheuttaa yhtä paljon katkeroitumista sekä omistamisen, kiinnittymisen ja hallinnan tunnetta.

He eivät, kuitenkaan, kiellä parisuhteita, ja itse asiassa kannustavat niihin. Muistakaa, että vapaa tahto on Yhden Lain pääasiallinen vääristymä, ja sellainen sopimus tekee kaikista tulevista vapaan tahdon päätöksistä lopettaa avioliitto monimutkaisen juridisen painajaisen, puhumattakaan yhteiskunnallisesta ja uskonnollisesta stigmasta.

Eräs mahdollisuus kompromissille on uusittavan sopimuksen avioliitto, jossa vannotut valat tietoisesti uusitaan jokainen vuosipäivä.]

KYSYMYS: Suunnitteliko Logos, ennen verhoamista, luoda satunnaisen seksuaalisen aktiviteetin järjestelmän?

RA: Oli alkuperäisten Logosten aikeena, että olennot pariutuvat keskenään millä tahansa haluamallaan tavalla, mikä saa aikaan suuremman polarisaation. Pitkän tarkkailun jälkeen päätettiin, että polarisaatio kasvaa moninkertaiseksi jos pariutuminen ei ole harkitsematonta. Myöhemmät Logokset ovat säilyttäneet tämän puolueellisuuden

kohti parisuhteita, jotka kuvaavat enemmän kurinalaisempaa persoonallisuuden ominaisuutta ja korkeampia tiheyksiä. Jokaisen olennon vapaa tahto, kuitenkin, on aina tärkein ja voidaan tarjota vain puolueellisuus. (B4, 88)

 

XIV. SEKSUAALIENERGIA NELJÄNNESSÄ TIHEYDESSÄ

RA: Neljännessä tiheydessä on tehty valinta ja verho on nostettu. Positiivisilla polariteeteilla todellinen jakaminen on melkein universaalia,

negatiivisilla polariteeteilla melkein universaalia on todellinen tukos; valloittaja saa orgasmin, valloitettu ei melkein koskaan.(B4, 111)

 

37. CHAKROJEN ROTAATIO JA KITEYTYMINEN

I. PYÖRIVÄTKÖ TAI KRISTALLISOITUVATKO CHAKRAT?

RA: Ensimmäisen kolmen energiakeskuksen kohdalla täydellinen energiakeskuksen avaaminen nopeuttaa pyörimistä. Olennon kehittäessä korkeampia energiakeskuksia, kuitenkin, nämä keskukset sitten alkavat ilmaista luonnettaan muodostamalla kristallirakenteita. Tämä on korkeampi tai tasapainoisempi aktivaation muoto. (B3, 9)

 

II. ERI CHAKROJEN KIDERAKENNE

A. PUNAINEN ENERGIAKESKUS — Se on pyöreän renkaan muotoinen.

B. ORANSSI ENERGIAKESKUS — Se on kukan muotoinen, jossa on kolme terälehteä.

C. KELTAINEN ENERGIAKESKUS — Pyöreä muodoltaan, monikärkinen kuin tähti.

D. VIHREÄ ENERGIAKESKUS — Lotus-muoto, terälehtien määrä riippuu tämän keskuksen vahvuudesta.

E. SININEN ENERGIAKESKUS — Kykenee mahdollisesti 100 terälehteen ja suureen välähtävään kirkkauteen.

F. INDIGO ENERGIAKESKUS — Yleensä kolmiomuotoinen tai kolmilehtinen.

G. VIOLETTI ENERGIAKESKUS — Kaikkein vähiten muuttuva. Siinä on 1000 terälehteä. (B3, 10)

 

III. ENERGIATUKOSTEN AVAAMINEN

RA: Indigo keskus on kaikkein tärkein adeptin työssä. Kuitenkaan se ei voi, oli se miten kiteinen tahansa, korjaantua siten kuin muissa energiakeskuksissa esiintyy tukoksia tai epätasapainoja.

Ne tulee puhdistaa sarjassa (toinen toisensa jälkeen) alkaen punaisesta ylöspäin. (B3, 180)

 

IV. ENERGIAKESKUSTEN KÄYTÖ POSITIIVISILLA JA NEGATIIVISILLA OLENNOILLA

RA: Negatiivinen käyttää kolmea alinta keskusta erillisyyteen ja kontrolliin toisista seksuaalisin keinoin, henkilökohtaisella voimalla ja toimimalla yhteiskunnissanne. Positiivisesti suuntautunut olento muuttaa vahvan punaisen säteen energian vihreän säteen energiansiirroiksi ja säteilyksi sinisessä ja indigossa.

Lisäksi se muuttaa itseyden ja paikan yhteiskunnassa tilanteiksi joissa olento voi sulautua toisiin ja palvella heitä; ja lopulta säteillä sitä muille ilman minkäänlaista odotusta vastalahjasta. (B3, 29)

 

V. KITEYTYMINEN

RA: On hyvä muistaa, että chakrat tai energiakeskukset voivat toimia asianmukaisesti ilman kristallisaatiota. (B4, 83)

KYSYMYS: Olisiko tämä ekvivalenttia suljettuun sähköpiiriin, punainen läpi vihreään, suurella resistanssilla, jossa siirretty energian kokonaismäärä on pieni?

RA: Kiteytymättömät alemmat energiakeskukset eivät voi välittää suurta jännitettä. Kiteytyneet energiakeskukset voivat muuttua varsin huomattaviksi niiden korkean jännitteen ominaisuuksissaan. (B4, 83)

38. SEITSEMÄN CHAKRAA, NIIDEN SÄTEET JA TUKOKSET

I. JUURICHAKRA: PUNAINEN SÄDE, PERUSSÄDE

RA: Punaisen säteen perusenergia — tämä säde on vahvistava perussäde jokaiselle tiheydelle. (B2, 77)

RA: Etelänapa (juurchakra) on se mikä vetää puoleensa. Se vetää puoleensa niitä asioita, jotka ovat siihen magnetisoituneet. Tällä punaisella säteellä, joka on alin energiakeskus fyysisessä kehossa, on ensimmäinen mahdollisuus reagoida mihinkään kokemukseen. Sillä on mahdollisuus toimia ensin, ja näin se liittyy selviytymiseen. Kun se on tasapainotettu ja avattu, etsijälle on avoinna paljon kaikkea. (B2, 128)

RA: Ensimmäinen tasapainotus on Malkuth, eli Maa, värähtelyenergiakompleksi, jota kutsutaan punaisen säteen kompleksiksi. Tämän energian ymmärtäminen ja hyväksyminen on perustavanlaatuista. (B1, 144)

 

II. TUNNEKESKUS TAI HENKILÖKOHTAINEN KESKUS: ORANSSI SÄDE, LIIKE KOHTI KELTAISTA SÄDETTÄ

RA: Seuraava energiakeskuskompleksi, joka voi olla tukossa, on emotionaalinen tai henkilökohtainen kompleksi, joka tunnetaan myös oranssin säteen kolmpleksina. Tämän tukkiutuminen voi esiintyä usein persoonan eksentrisyyksinä tai vääristyminä liittyen ymmärrystä omasta itsestä tai oman itsen hyväksyntää. (B1, 145)

RA: Oranssi säde on se vaikutus tai värähtelykuvio, jossa mieli/keho/henki-kompleksi ilmaisee omaa valtaansa yksilöllisellä tasolla. Valta toisista yksilöistä voidaan nähdä liittyvän oranssiin säteeseen. Näette tämän säteen varsin intensiivisinä kansojenne keskuudessa henkilökohtaisella tasolla. Voitte nähdä tämän säteen kohtelevain toisia epäolentoina, orjina tai karjana, mikä näin ei anna toiselle minkäänlaista statusta. (B2, 38)

 

III. KOLMAS CHAKRA, KELTAINEN SÄDE: ITSETIETOISUUDEN JA MUIDEN KANSSA TOIMIMISEN SÄDE (B2, 92)

A. LIITTYY RYHMIIN

RA: Keltainen säde liittyy olennon suhtautumiseen ryhmiin tai yhteisöihin. Se on vihamielisten tekojen ytimessä, kun yksi ryhmä olentoja tuntee tarpeen ja oikeuden päästä ylivaltaan toisista olentojen ryhmistä, kunnes he ovat taipuneet näiden tahtoon. (B2, 38)

RA: Seksuaalisen kanssakäymisen yleinen luonne, jos keltainen tai oranssi värähtelykuvio on primääri, on tukos ja siitä seuraava kyltymätön nälkä.

Kun kaksi itseä on tässä kuviossa, yksi olento kokee mielihyvää nöyryytyksestä, orjuutuksesta ja sitomisesta, toinen kokee mielihyvää tilanteen hallinnasta ja toisen olennon kontrollista. Tällä tavoin seksuaalienergia koetaan negatiivisessa polarisaatiossa. (B2, 39)

 

B. EGOON LIITTYVÄT TUKOKSET

Kolmas tukos muistuttaa lähiten sitä mitä te nimitätte egoksi. Se on keltaisen säteen tai solar plexus -keskuksen tukos.

Tämän alueen tukokset usein ilmenevät vääristyminä kohti valtaa ja toisten olentojen käyttäytymisen manipulointia, jotka ovat lähipiirissä sekä jotka liittyvät mieli/keho/henki-kompleksiiin.

Niillä, joilla on näiden kolmen energiakeskuksen tukoksia (eli punainen, oranssi ja keltainen), on jatkuvasti vaikeuksia kyvyssään edistää Yhden Lain etsintäänsä. (B1, 145)

 

C. LÖYTYY JOILTAIN KASVEILTA JA ELÄIMILTÄ

KYSYMYS: Mikä on yksinkertaisin olento, jolla on sekä oranssi että keltainen energiakeskus?

RA: Eläin- ja kasviluonteiset olennot, joilla on tarve lisääntyä kaksineuvoisesti ja jotka kokevat tarpeelliseksi riippua jollain tavalla toisista selvitäkseen ja kasvaakseen. (B2, 89)

 

IV. SYDÄNCHAKRA: MYÖTÄTUNNON & KAIKEN ANTEEKSI ANTAVAN RAKKAUDEN VIHREÄ SÄDE (B2, 92)

A. KÄÄNNEKOHTA

RA: Vihreän säteen energiasiirron tapauksessa tullaan seksuaalisesti sekä muissakin kokemuksen muodoissa suureen käännekohtaan. Vihreä säde voi kääntyä ulospäin, ja olento mieluummin antaa kuin vastaanottaa.. (B2, 39)

VIHREÄN SÄTEEN AKTIVITEETTI ON KAIKKEA KOHTAAN MYÖTÄTUNTOINEN RAKKAUS JOKA EI VAADI MITÄÄN VASTALAHJAKSI. (B4, 77)

 

B. PONNAHDUSLAUTA ÄLYKKÄÄSEEN ÄÄRETTÖMYYTEEN

RA: Sydämen keskellä, tai vihreässä säteessä, on keskus josta kolmannen tiheyden olennot voivat ponnahtaa, sanoisimmeko, äärettömään älykkyyteen. Tukokset tällä alueella voivat ilmetä vaikeuksina ilmaista sitä mitä voidaan nimittää universaaliksi rakkaudeksi tai myötätunnoksi. (B1, 145)

 

C. MAHDOLLISIA KORJAUKSIA

RA: Vihreän säteen aktivaatio on aina haavoittuvainen keltaisen tai oranssin säteen omistamiselle. Omistamisen pelko, halu omistaa, pelko omistamiseksi tulemisesta, halu tulla omistetuksi: nämä ovat kaikki vääristymiä jotka voivat aiheuttaa vihreän säteen energiakeskuksen deaktivaatiota. (B2, 43)

Tämän ei nähdä olevan negatiivisen polarisaation luonne, sillä negatiivisesti polarisoitunut olento työskentelee hyvin intensiivisesti keltaisen säteen syvimpien energian manifestaatioiden kanssa, erityisesti manipuloidakseen muita palvelemaan omaa itseään.

Ne, jotka palaavat oranssin säteen tasolle, ja lisätkäämme että heitä on monia planeetallanne tänä aikana, ovat niitä jotka tuntevat todellisen vihreän värin värähtelyt ja, täten, vastaavat hylkäämällä valtiolliset ja yhteskunnalliset aktiviteetit sellaisinaan ja etsivät jälleen itseään. (B2, 88)

 

V. KURKKUCHAKRA: SININEN SÄDE, KOMMUNIKAATIO, OMAN ITSEN SÄTEILEMISEN ENSIMMÄINEN SÄDE HUOLIMATTA MUITTEN TEOISTA

RA: Kun tämä säde on saavutettu, kyky astua siniseen säteeseen saavutetaan välittömästi ja se vain odottaa yksilön vaivannäköä. (B2, 43)

RA: Ensimmäinen vihreän säteen jälkeinen antaminen on hyväksynnän tai vapauden antaminen, ja näin sallitaan sinisen säteen energian vastaanottajan kokea mahdollisuus tuntea itsensä hyväksytyksi, ja näin vapauttaa toinen itse ilmaisemaan itseään säteen antajalle. (B2, 39)

RA: Sinisen energiavirran säde on keskus, joka ensimmäistä kertaa on sekä ulospäin virtaava että sisäänpäin virtaava. Tällä alueella tukoksen kokevilla voi olla vaikeuksia käsittää sen oman identiteetin henki/mieli-komplekseja ja lisäksi voi esiintyä vaikeus ilmaista tällaisia itsen ymmärryksiä.

Tällä alueella tukkeutuneilla olennoilla voi olla vaikeuksia hyväksyä kommunikaatiota muilta mieli/keho/henki-komplekseilta. (B1, 145)

RA: Sinisen säteen olento on yhteisLuoja. (B2, 92)

 

VI. KÄPYRAUHASEN TAI SISÄISEN SILMÄN CHAKRA — INDIGO-SÄDE

RA: INDIGO-SÄDE AVAUTUU AINOASTAAN HUOMATTAVALLA ITSEKURILLA JA HARJOITTAMISELLA, JOKA SUURESTI LIITTYY OMAN ITSEN HYVÄKSYNTÄÄN,

EI AINOASTAAN POLARISOIDUN JA TASAPAINOTETUN ITSEN SUHTEEN VAAN TODELLISENA LUOJANA, ÄÄRETTÖMÄN ARVOKKAANA OLENTONA.

TÄMÄ ALKAA AKTIVOIDA INDIGO-SÄTEEN. (B2, 43)

RA: Indigo-säteen keskusta ruokkii, kuten kaikkia muitakin energiakeskuksia, kokemus — mutta paljon enemmän kuin muita sitä ruokkii se mitä kutsutaan persoonallisuuden piirteiksi. (B3, 160)

RA: INDIGO-SÄDE ON SÄDE JOSSA TIEDOSTETAAN OMA ITSE LUOJANA.

Näin ne, joiden indigo-säteet on aktivoitu, voivat tarjota energiansiirtoja Luojalta Luojalle. (B2, 40)

RA: Indigo-säde, vaikka se onkin arvokas, on säde jonka parissa adepti työskentelee, niinkuin te sitä nimittäisitte. Se on portti älykkääseen äärettömyyteen, joka tuo sieltä älykästä energiaa.

Tämä on energiakeskus, jonka oppeja pidetään salaisina tai okkulttisina, sillä tämä säde on se joka on äärettömiä mahdollisuuksia. Ne jotka parantavat, opettavat tai työskentelevät Luojalle millään tavalla, joka voidaan nähdä tasapainoisena, ovat indigo-säteestä. (B2, 77)

RA: Niillä, kenellä on tukos tässä (indigo-säteen) keskuksessa, voivat kokea älykkään energian sisäänvirtausten vähenemistä johtuen manifestaatioista, jotka ilmenevät arvottomuutena…

Indigo-säteen tasapainottaminen on varsin keskeisen tyyppistä työtä, mikä pyörii henkikompleksin ympärillä, jolla on virtauksensa transformaatioon tai transmutaatioon kolmannesta tiheydestä neljänteen,

joka on energiakeskus, joka vastaanottaa vähiten vääristyneitä rakkauden/valon virtauksia älykkäästä energiasta ja jolla on myös potentiaali olla avain älykkään äärettömyyden porttiin. (B1, 145)

 

VII. KRUUNUCHAKRA: VÄRI = VIOLETTI

KYSYMYS: Kun meditaatiossa on tunne kruunuchakran kohdalla, mitä tapahtuu?

RA: Olento kokee sisäänvirtauksia energiakeskuksessa, jota voidaan käyttää joko:

(1) tämän keskuksen tukoksen avaamiseen

(2) sen virittämiseen sopimaan sen muiden energiakeskusten harmoniaan

(3) tai aktivoimaan portti älykkääseen äärettömyyteen. (B3, 32)

RA: (Violetti energiakeskus) on yksinkertaisesti olennon mielen, kehon ja hengen kokonaisvärähtelykompleksin ilmaisu. Se on niinkuin se tulee olemaan, “epätasapainolla” tai “tasapainolla” ei ole merkitystä tällä energian tasolla, sillä se ottaa ja antaa oman tasapainonsa.

Mikä tahansa vääristymä sitten onkin, muut eivät sitä voi manipuloida ja, täten, sillä ei ole kauhean tärkeä olennon tasapainoa tarkasteltaessa. (B1, 145)

Energian ingressi päättyy indigoon (sisäisen silmän chakra). Violetti säde on lämpömittari tai indikaattori kokonaisuudesta. (B3, 31)

 

39. ERI ENERGIAKEHOT

KYSYMYS: Esoteerisessa kirjallisuudessamme listataan useita kehoja,

eli fyysinen, eetteri, emotionaalinen ja astraali. Onko tämä oikea lukumäärä?

RA: Tähän kysymykseen vastaaminen täydellisesti vaatisi useita tämänkaltaisia sessioita, sillä eri kehojen ja jokaisen kehon vaikutuksen keskinäiset suhteet eri tilanteissa ovat valtaisa tutkimusala.

Kuitenkin, aloittakaamme viittaamalla mieliinne todellisten värien spektri ja käyttämään tätä ymmärrystä tajuamaan eri oktaavinne tiheydet.

Numero seitsemän toistuu makrokosmoksesta mikrokosmokseen rakenteessa ja kokemuksessa. Täten olisi odotettavaa, että olisi seitsemän peruskehoa, jotka olisivat mahdollisesti selvimmin ilmaistu värien avulla, punaisen säteen keho, jne.

Kuitenkin… tämä tulee olemaan hämmentävää, sillä useat opettajanne ovat (mahdollisesti) nimenneet jonkin kehon jollain nimellä ja toisilla on eri nimi. (B2, 114)

[Huom: Toisin sanoen, hämmennystä voi aiheuttaa eri uskontojen kuten hinduismi ja buddhismi käyttämät eroavat nimet samoista energiakehoista.]

 

I. PUNAISEN SÄTEEN KEHO

RA: Punainen säde on kemiallinen kehonne. Kuitenkin, keho ei ole se mikä teillä on puettuna fyysisessä olomuodossa. Se on kehon rakentamaton materiaali, elementaalikeho ilman muotoa. Tämä perusmuodoton materiaalikeho on tärkeä ymmärtää, sillä on olemassa parannuksia, jotka voidaan suorittaa yksinkertaisella ymmärryksellä fyysisessä kehossa läsnä olevista elementeistä. (B2, 114)

[Huom: Kaksi sellaista esimerkkiä voisivat olla hivenainelisäravinteet sekä magnetismin käyttö parantamisessa. Se voi myös liittyä paljon hienovaraisempiin tutkimuksiin siitä miten värähtely vaikuttaa eri alkuaineisiin.]

 

II. ORANSSIN SÄTEEN KEHO

RA: Tämä on fyysinen kehokompleksi. Se ei silti ole se keho jossa te olette, vaan sen sijaan se on keho ilman itsetietoisuutta, keho kohdussa ennen kuin henki/mieli-kompleksi tulee siihen. Tämä keho voi elää ilman mielen ja hengen kompleksien asutusta, mutta harvoin se tekee niin. (B2, 114)

 

III. KELTAISEN SÄTEEN KEHO

RA: (Tämä) on fyysinen kehonne, jonka tiedätte tänä aikana ja jossa koette katalyyttia.

 

IV. VIHREÄN SÄTEEN KEHO

RA: Tämä on kevyempi keho, joka on tiheämmin täynnä elämää. Se on keho, joka nähdään häivähdyksenä kun niinkutsuttua ektoplasmaa käsitellään. Jotkut kutsuvat sitä astraalikehoksi. Toiset kutsuvat sitä eetterikehoksi, mutta tämä nimi ei pidä paikkaansa siinä mielessä, että eetterikeho on kehon portti, jonka avulla älykäs energia kykenee muokkaamaan mieli/keho/henki-kompleksia. (B2, 115)

 

V. SINISEN SÄTEEN KEHO TAI VALOKEHO

RA: Valokehoa eli sinisen säteen kehoa voidaan kutsua myös devakaaniseksi kehoksi. On monia muitakin nimityksiä tälle keholle, erityisesti niinkutsutuissa intialaisissa Sutroissa tai kirjoituksissa, sillä näiden ihmisten joukossa on monia, jotka ovat tutkineet näitä alueita ja ymmärtäneet monent tyyppisiä devakaanisia kehoja. Jokaisessa tiheydessä on monen, monenlaisia kehotyyppejä, aivan kuten teidänkin omassanne. (B2, 115)

RA: Sinisen pääenergian läpäiseminen on aina hieman vaikeaa, sillä se vaatii että ihmisillänne on suuresti selkärankaa; eli, rehellisyyttä. Sininen säde on vapaan kommunikaation säde itsen ja toisen itsen välillä. (B2, 121)

 

VI. INDIGO-SÄTEEN KEHO

RA: Tämä on se mitä me valitsemme kutsua eetterikehoksi. Se on porttikeho. Voitte nähdä tämän kehon ainoastaan valona, kun se muokkaa itseään niinkuin se haluaa. (B2, 116)

RA: Tämä on ensimmäinen keho, joka aktivoituu kuolemassa. Se on “muodostaja” (tai se mitä egyptiläiset kutsuvat nimellä “Ka.”) Tämä keho pysyy siihen asti kunnes mieli/keho/henki-kompleksi on saanut ymmärryksen. Sitten toinen keho (esim. vihreä) aktoivoituu. (B2, 116)

RA: Tämä indigo-keho, joka on älykästä energiaa, kykenee tarjoamaan juuri kuolleelle, niinkuin te sitä nimittäisitte, sielulle perspektiivin ja paikan josta tarkastella juuri ilmennyttä kokemusta. (B2, 117)

 

VII. VIOLETIN SÄTEEN KEHO

RA: Voitte nimittää tätä Buddha-kehoksi tai kehoksi joka on täydellinen. Siinä lepää tunne kokonaisuudesta, joka on äärimmäisen lähellä ykseyttä kaiken sen mikä on kanssa. (B2, 115)

RA: Tämä voidaan nähdä ilmenevän eräänlaisena tunteena jokapäiväisten toimien ja aktiviteettien pyhyydestä. (B2, 121)osi

Juhannuksen transformaatiot ovat alkaneet

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme erittäin tyytyväisiä siihen tapaan, jolla te olette kaikki avanneet itsenne auringonpimennyksen ja Juhannuksen energioille. Me olemme huomanneet transformaatioita, joita on tapahtunut niiden teistä juurichakroissa, jotka ovat olleet erityisen avoinna ja sallivaisia. Te tiedätte sen milloin on aika rentoutua ja vastaanottaa. Te tiedätte milloin on aika päästää sisään kaikki se mitä te olette kutsuneet elämäänne, ja nyt on eräs sellainen aika.

Nämä energiat alkoivat saapua ennen tätä kalenterinne päivää, ja niiden virtaus tulee jatkumaan, mikä antaa niille jotka eivät vielä ole avautuneet enemmän ja enemmän mahdollisuuksia niin tehdä. Me huomaamme myös, että ne teistä, jotka ovat vastaanottaneet näitä energioita tietoisesti, tuntevat itsensä enemmän maadoittuneiksi, enemmän juurtuneiksi Äiti Maahan, ja ovat nyt asemassa, jossa he voivat tehdä todella jotain hyvää heidän luodessaan vuoden 2020 toista puoliskoa.

Tämä on vuosi, joka jatkaa ihmisten haastamista hereille, ja se on erittäin hyvä asia. Tulette näkemään monia uusia transformaatioita teidän ja muiden sisällä, kun henkilöt viimeinkin päästävät irti politiikasta ja salaliittoteorioista ja pääsevät kiinni omaan potentiaaliinsa luojaolentoina, niinkuin ne jotka ovat Maapallolla tekemässä merkityksellisiä asioita.

Ette ole siellä ainoastaan kuunnellaksenne meidänkaltaisia olentoja, jotka kertovat mitä tapahtuu. Te olette siellä työskentelemässä luodaksenne sen todellisuuden, jonka olette päättäneet olevan ideaali kaikelle ihmiskunnalle. Voitte tuoda vieläkin enemmän korkean ulottuvuuden energioita. Voitte kutsua ja vastaanottaa enemmän energiaa, joka luo maailmoja, galakseja ja universumeita. Me ja niin moni meidänkaltaisemme olemme valmiina. Me olemme valmiina ja olemme halukkaita, ja olemme enemmän kuin kykeneväisiä avustamaan teitä muuttumaan siksi versioksi ihmiskunnasta, joka olette aina tavoitellut olevanne. Tämä auringonpimennyksen aika ei ole mitenkään ohi.

Pitäkää itsenne tietoisina siitä, että kaikki tapahtuu energeettisesti, teidän jatkaessanne tapahtumien kokemista taivaillanne, tapahtumien jotka ovat perustavanlaatuisesti transformatiivisia ja joiden on tarkoitus ravistella ihmisiä hereille Maapallolla. Mutta kyse ei ole vain Auringon toiminnasta, joka on vastuussa heräämisestä ja transformaatiosta. Kyse on teistä.

Te olette niitä, jotka ovat täällä saamassa jotain aikaan tietoisuudellanne, energiallanne, ja värähtelyllänne. Te olette niitä, jotka ymmärtävät, että te olette osa kollektiivia ja että kaikkia tulee kunnioittaa, rakastaa ja heille antaa anteeksi kollektiivissanne, jotta voisitte ylösnousta kauniilla tavalla, jonka askeleita alatte ottaa matkallanne.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Avaruusolennot Koraanissa

Johdanto

Elokuun 7. päivänä 1996 NASAn (1) tieteilijät tekivät ilmoituksen, joka pääsi lehtien otsikoihin ympäri maailman. Marsilaisesta meteoriitista he olivat löytäneet todisteita mikroskooppisista elämänmuodoista, jotka ovat saattaneet olla elää Marsissa yli kolme miljardia vuotta sitten. (2) Vaikka toiset myöhemmin julkaistut tutkimukset haastoivat tämän johtopäätöksen (3), useat tuoreemmat löydökset, esimerkiksi Galileo-aluksen tekemät löydöt (4) helmikuussa 1997 mahdollisesta punaisen värisestä merestä Jupiterin kuun Europan jääpeitteen alla (5), herättävät toivoa siitä, että me mahdollisesti piankin voisimme saada vastauksen erääseen vanhimmista ja kiinnostavimmista ihmisen kysymistä kysymyksistä: ”Onko kukaan tuolla jossain, vai olemmeko me yksin universumissa?”

Voi kuitenkin olla, että kukaan meistä ei elä näkemään päivää jolloin tiedemiehillä on yksikäsitteinen vastaus tähän kysymykseen. Muslimeille tämän ei tulisi olla ongelma. Meillä on jo vastaus. Vaikka monet muslimit eivät ole siitä tietoisia, Koraani (6) eksplisiittisesti mainitsee Maan ulkopuolisen elämän olemassaolon.

Henkisen luonteisten olentojen olemassaolo, kuten enkelit universumissa, on kaikkien muslimien hyväksymä fakta, niin kuin on muidenkin uskontojen seuraajien laita, kuten kristittyjen. Se seikka, joka saa aikaan innostusta kansan ja tieteentekijöiden keskuudessa, on kysymys siitä onko materiaalisia elämänmuotoja kuten me itse, jotka tiede kykenee löytämään, oikeasti olemassa Maan ulkopuolella. (7) Tämän artikkelin tavoite on esittää todisteita Koraanista MATERIAALISTEN elämänmuotojen olemassaololle universumissa (”Elämä niin kuin me sen tunnemme”).

”Dabbatun” (Neuvonpidon Suura)

Suurassa 42, jakeessa 29 (42:29) Koraanissa meille kerrotaan, ”Hänen tunnusmerkkejään ovat taivaan ja maan luominen ja ne elävät olennot, jotka Hän asetti kumpaankin. Hänellä on myös valta koota ne yhteen milloin tahtoo.” (8) Ennen kuin menemme eteenpäin, tästä on sanottava pari huomautusta. Arabian kielen sana ”sama”, suomeksi ”taivas”, tarkoittaa samalla tavalla niin konkreettista kuin henkistäkin taivasta. Voidaan esittää vastalause, että jae puhuisi olennoista fyysisellä taivaalla (esim. linnut), eikä henkisestä (kuolemanjälkeisestä) taivaasta. Kuitenkin linnut mainitaan erillään taivaallisista olennoista jakeessa 24:41, ”Etkö havaitse, että kaikki, mikä on taivaassa ja maan päällä, julistaa Jumalan kunniaa? Niin tekevät myös linnut, kun ne siipensä levittävät. Hän tuntee jokaisen rukouksen ja ylistämistavan. Jumala tietää, mitä he tekevät.” (9)

Huomautuksessa koskien jaetta 42:29 Muhammad Asad esittää, ”Koraanissa ilmaisu ’taivaassa ja maan päällä’ ilman muuta esittää universumia sen kokonaisuudessaan.” (10) Koraani mainitsee liikkumattomien esineiden myös ylistävän Jumalaa: ”Eivätkö he edes tarkastele Jumalan luomia olentoja, miten niiden varjot oikealta ja vasemmalta kumartuvat Jumalan edessä ja lankeavat maahan.”(16:48). (11) Täten eivätkö jakeessa 42:29 mainitut olennot taivaassa ole myös liikkumattomia olentoja, jotka ovat Jumalasta. Seuraava jae 16:49 kuuluu, ”Jumalan edessä kumartuvat kaikki olennot taivaassa ja maan päällä, samoin myös enkelit ylpeyttä tuntematta.” (12) Käännös ”olennot” tässä on sama kuin jakeessa 42:29, ”Dabbatun”. Asad kommentoi, ”Sana dabbah merkitsee mitä tahansa älyllistä, ruumiillista olentoa, joka kykenee spontaaniin liikkeeseen, ja tässä sellainen asetetaan ruumiittomien, henkisten olentojen rinnalle, joita kutsutaan ’enkeleiksi’.” (13) Toisin sanoen, 42:29 viittaa tasan tarkkaan sen tyyppiseen elämään jota tiede etsii, ei mihinkään metafyysiseen olentoon. Yusuf Ali sanoo, ”Dabbatun: pedot, elävät olennot, kaikenlaiset matelevat elikot.” (14) Tämä on sama sana, jota käytetään jakeessa 2:164, ”…kaikenlaisten eläinten leviämisessä yli maan, …on totisesti tunnusmerkkejä (Jumalan kaikkivaltiudesta) ihmisille, joilla on ymmärrystä” (15) ja jakeessa 24:45, ”Jumala on myös luonut kaikki eläimet vedestä. Niiden joukossa on sellaisia, jotka ryömivät vatsallaan, sellaisia, jotka kulkevat kahdella jalalla, ja sellaisia, jotka kulkevat neljällä jalalla. Jumala luo mitä haluaa. Totisesti Jumalalla on valta kaiken yli.” (16)

Kommentoidessaan jaetta 42:29 Allama Shabbir Ahmad Usmani sanoo, ”Jakeesta käy ilmi, että kuten maan päällä, niin on jonkinlaisia eläimiä — eläviä olentoja — myös taivaissa.” (17) Samasta jakeesta Yusuf Ali kommentoi, ”Elämä ei ole rajoittunut omalle pienelle Planeetallemme. On varsin vanha spekulaatio nähdä ihmisen kaltaista elämää planeetta Marsissa… on järkevää olettaa, että elämää muodossa tai toisessa on miljoonissa taivaankappaleissa, jotka ovat hajallaan ympäriinsä avaruutta.” (18) Tällaisten huomautusten myötä lukija tajuaa, että muslimioppineet ovat varsin tietoisia siitä, että jae 42:29 selvästikin mainitsee avaruusolentojen olemassaolon.

Onko olemassa Maan ulkopuolista älyllistä elämää?

Vaikka minkä tahansa muotoisen elämän löytäminen Maan ulkopuolelta olisikin dramaattista, ihmiskunta on erityisen kiinnostunut tietämään onko universumissa Maan ulkopuolista älyllistä elämää. NASAlla oli aiemmin ohjelma, joka etsi Maan ulkopuolista elämää (search for extraterrestrial intelligence, SETI). Vaikka ohjelma on nyt budjettileikkausten takia jäähyllä, yksityinen SETI-organisaatio on nyt luotu (19) jatkamaan etsintää. The Planetary Society (20), yksityinen organisaatio, jonka jäsen elokuvaohjaaja Steven Spielberg (21) on hallituksessa, on maailman suurin SETI-ohjelma. Tähän mennessä älykästä elämää ei ole löytynyt. Voiko Koraani tarjota vastauksen?

Suura 27:65 komentaa, ”Sano edelleen: »Ei kukaan taivaassa tai maan päällä, paitsi Jumala, tiedä näkymättömiä. Eivätkä he tiedä ylösnousemuksensa hetkeä.” (22) Tämä kertoo meille, että kuten ihmiset, on myös muunlaisia olentoja universumissa jotka myös nostetaan kuolleista. Meille kerrotaan jakeessa 19:93-96, ”Taivaissa ja maan päällä ei ole ainoatakaan, joka tulisi Laupeimman luo muuten kuin palvelijana. Totisesti, Hän tietää heidän lukunsa ja Hän on sen tarkoin laskenut. Ja ylösnousemuksen päivänä jokainen heistä astuu Hänen eteensä omakohtaisesti. Totisesti, ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, Jumala on palkitseva rakkaudella.” (23) Näistä jakeista opimme, että on olemassa Maan ulkopuolisia elämänmuotoja, jotka, kuten mekin, tuomitaan myös heidän tekojensa perusteella joita he elämänsä aikana tekevät. Heidän joukossaan on uskovia. Täten, luonnollisesti, on myös niitä avaruusolentoja jotka eivät usko. Uskovaiset palkitaan. Elämänmuodot, jotka yllämainituissa jakeissa kuvataan, voidaan tuskin olettaa olevan mikro-organismeja. Koraani viittaa olentoihin, joiden kehitystaso tekee heistä moraalisesti tilivelvollisia olentoja. Heidän täytyy olla organismeja, joilla on ominaisuuksia mitkä me liittäisimme älykkäisiin elämänmuotoihin.

Suurassa 72:14-15 jinn (eräänlainen henkinen elämänmuoto, josta Koraani mainitsee sen elävän Maassa) sanoo, ”Joukostamme ovat eräät totisesti Herralle alistuneita muslimeja, ja toiset jumalattomia. Ne, jotka ovat muslimeja, ovat niitä, joiden päämääränä on vanhurskaus. Mitä taasen tulee jumalattomiin, kuluttaa heidät helvetin tuli.” (24) Koraani mainitsee, että hyvät jinnit palkitaan Paratiisilla. Kaikki yllä esitetyt jakeet tiivistettynä on selvää, että Tuomionpäivä on kaikille universumin olennoille (Suura 39:68, ”Ja kun pasuunaan puhalletaan, niin kaikki taivaassa ja kaikki maan päällä menevät tainnoksiin paitsi Jumalan vahvistamat; sitten puhalletaan uudestaan, ja katso, he nousevat odottaen.”) (25) ja kuten jinnit, avaruusolennot pääsevät myös samoihin kuolemanjälkeisiin maailmoihin ihmisten kanssa. Itse asiassa, Koraani mainitsee, että Paratiisi on oman universumimme kokoinen jakeessa 57:21, ”Kiiruhtakaa kilvan saavuttaaksenne Herranne anteeksiannon ja Paratiisin, jonka avaruus on maan ja taivaan suuruinen ja joka on valmistettu niille, jotka uskovat Jumalaan ja Hänen sananjulistajiinsa! Tämä on Jumalan armo. Hän antaa sen kenelle haluaa, sillä Hän on Herra, jonka armo on suuri.” (26) Täten ei ole yllättävää, että kun me jaamme tämän universumin avaruusolentojen kanssa, meillä on myös yhteinen Paratiisi ja Helvetti heidän kanssaan myös. Koraani näyttää meille, että avaruusolennot ovat olemassa, mutta sen lisäksi että niiden joukossa on myös älykkäitä olentoja.

Mistä avaruusolentoja löytyy?

Tietäen, että avaruusolentoja on olemassa, seuraava kysymys on ”Missä he asuvat?” Tieteentekijät luonnollisesti odottavat niiden elävän toisilla planeetoilla. He etsivät toisia planeettoja tähtien ympäriltä, planeettoja joilla on oikeat olosuhteet elämälle, toisin sanoen, toisia Maapalloja. Lokakuussa 1995 tieteentekijät ilmoittivat, että he olivat löytäneet ensimmäisen aurinkokuntamme ulkopuolisen planeetan tähden numero 51 läheltä Pegasuksen tähtikuviosta. (27) Siitä lähtien on ollut sarja löydöksiä muista planeetoista. Tämän artikkelin kirjoittamisen aikaan 15 eksoplaneettaa on väitetty löydetyn. (28) Vaikka jotkut näistä kappaleista on sivuutettu ruskeina kääpiöinä (mukaanlukien Pegasi 51:tä kiertävä kappale) joidenkin tieteentekijöiden suulla (29), ainakin 15 kappaletta pidetään planeettoina. Tieteilijät uskovat, että mahdollisesti kaksoistähtiä kiertävien planeettojen kuissa on oikeat olosuhteet elämälle. (30)

Suurassa 65:12 meille kerrotaan, ”Jumala on luonut seitsemän taivasta ja yhtä monta maata. Niiden kautta tulee ylhäältä Jumalan käsky, jotta tietäisitte, että Jumalalla on valta kaiken yli ja että Jumala sulkee kaiken tietoonsa.” (31) Tämä jae, vaikka se yleensä on käännetty oikein, on monesti kommentaattoreiden väärintulkitsema. He antavat tulkintoja, että avaruus on jaettu seitsemään alueeseen (suom. huom. tämä voi tarkoittaa sitä mitä Yhden Laissa kutsutaan oktaaviksi), ja samalla tavoin kuten Yusuf Ali asian esittää, ”maankuori rakentuu geologisista kerrostumista toinen toisensa päällä”. (32) Tämä tulkinta syntyy väärinymmärryksestä siitä mitä ”taivas” tarkoittaa Koraanissa. Ennen kuin jatkamme eteenpäin avaruusolentoaiheen parissa, on tärkeää selvittää tämä sekaannus. Vastaus voidaan saada Koraanin itsensä jakeista ja verrata niitä nykyiseen tietoomme universumista.

Suura 21:30 kysyy, ”Eivätkö uskottomat huomaa, että taivaat ja maa olivat sulkeutuneet, kunnes Me erotimme ne toisistansa? Vedestä Me olemme luonut kaikki elolliset olennot. Eivätkö he sittenkään usko?” (33) Suura 41:11-12 kertoo meille,”Sitten tuli vuoro taivaan, joka oli pelkkää usvaa, ja Hän sanoi sille sekä maalle: »Tulkaa esiin kumpikin, suosiolla tai vastahakoisesti.» Ja ne sanoivat kumpikin: » Me tulemme suosiolla». Niin Hän järjesti ne kahdessa päivässä seitsemäksi taivaaksi ja ilmoitti kullekin taivaalle sen tehtävän. Ja Me koristimme alemman taivaan loistavin tähdin, jotka panimme sen vartijoiksi; tämä on Hänen asetuksensa, jonka on valta ja tieto.” (34) ja Suura 71:15-16, ”Ettekö näe, kuinka Jumala on luonut seitsemän taivasta toinen toisensa yläpuolelle? Hän on myös asettanut niille kuun valoksi ja auringon lampuksi.” (35) Suura 51:47 kertoo meille, ”Ja taivaan olemme Me voimallamme kohottanut korkealle ja totisesti tehnyt sen laajaksi.” (36) Asad kommentoi jakeita seuraavasti. Jaetta 21:30, ”ylläoleva on erehtymätön viittaus universumin yhtenäiseen alkuperään, jota Koraanissa metonyymisesti kuvataan ’taivaiksi ja maaksi’, joka huomattavasti myötäilee lähes kaikkien modernien astrofyysikoiden näkökulmaa siitä, että universumi on peräisin yhdestä entiteetistä, yhdestä yksittäisestä elementistä, nimittäin vedystä, joka kasaantui painovoiman johdosta ja sitten erkaantui tähtisumuiksi, galakseiksi ja aurinkokunniksi, jonka yksittäiset osat asteittain erkaantuvat muodostaakseen uusia entiteettejä tähtien, planeettojen ja niiden kiertolaisten muodossa”; (37) jakeesta 41:11 hän selittää sanan ”usva” ”kaasuna, selvästikin vetykaasuna, jota fyysikot pitävät pääasiallisena alkuaineena josta kaikki materian hiukkaset universumissa ovat kehittyneet ja edelleenkin kehittyvät…” (38) ja itse jakeesta hän sanoo, ”tätä kohtaa selitettäessä Zamakhshari havainnoi: ”Jumalan komento taivaille ja maalle on ’tulla’ ja sen merkitys … on tämä: Hän tahtoi niiden tulevan esiin…”; jakeesta 41:12 hän selittää ”seitsemän taivasta” ”kosmisten järjestelmien moninaisuutena”; (39) jakeesta 51:47 hän sanoo, ”fraasi ’inna la-musi’un’ selvästikin varjostaa modernia ’laajentuvan universumin’ käsitettä — eli, seikkaa että kosmos, vaikka se onkin rajallinen, on jatkuvasti laajenemassa avaruudessa.” (40) Viimeisenä, kolme jaetta pitää käsitellä, 50:38, ”Totisesti Me olemme kuudessa päivässä luonut taivaat ja maan ja mitä on niiden välillä, eikä väsymys vähääkään vaivannut meitä” (41), 21:104, ”Sinä päivänä Me käärimme taivaan kokoon, kuten kirjoitukset kääröksi kootaan. Samoin kuin Me alussa loimme oliot, niin saatamme ne takaisin sinne, mistä ovat tulleet. Tämä on Meitä velvoittava lupaus. Totisesti, näin tulemme tekemään” (42), ja 14:48, ”Se tapahtuu sinä päivänä, jolloin maa uudeksi vaihtuu ja samoin taivaat, ja jolloin ihmiset seisovat Jumalan, ainoan, kaikkivaltiaan edessä.” (43)

Ylläolevista jakeista opimme: taivas on materiaalinen asia joka on syntynyt samasta materiaalista kuin maa. Alunperin se on ollut kaasua. Erkaantumisprosessin seurauksena syntyi ”seitsemän taivasta” ja ”kaikki se mikä niiden välissä on.” Aurinko, Kuu, tähdet ja Maa ovat taivaankappaleita. Täten taivaan täytyy olla suurempi kuin tähti (aurinko). Kun universumin loppu on käsillä, taivaat, jotka siihen asti olivat laajentuvia (51:47), tulevat kaikki yhteen. Näin tapamme jolla nykyinen universumimme on syntynyt synnyttää uuden luomakunnan, mikä sisältää uudet taivaat ja uuden maan. Kuka tahansa astronomi, joka näitä jakeita lukee, voi kertoa sinulle, että on olemassa vain yksi tähän taivaan kuvaukseen sopiva asia. ”Taivas”, johon Koraanissa viitataan, viittaa ”galaksiin”. Modernin tieteen mukaan universumi on syntynyt singulariteetista, Alkuräjähdyksessä, ja siitä eteenpäin se on laajentunut. Alkeiskaasupilvestä syntyi suuret massat, joista galaksit ja niiden klusterit ovat syntyneet. Nykyään galaksit liikkuvat toisistaan poispäin avaruudessa. Niitä erottaa intergalaktinen avaruus, jossa voi olla pimeää ainetta, mikä olisi 90 prosenttia koko universumin massasta. Jos pimeää ainetta on tarpeeksi, jossain kohtaa tulevaisuudessa universumi lakkaa laajenemasta ja kääntyy tiivistymisvaiheeseen, jossa galaksit lopulta tulevat yhteen Loppurysäyksessä, mikä on universumimme loppu. Universumi olisi palannut singulariteettitilaan, joka on samanlainen kuin mistä nykyinen universumimme on syntynyt. Siten tieteentekijät ennustavat, että uusi universumi voi syntyä Loppurysäyksessä kun uusi Alkuräjähdys synnyttää uuden universumin galakseineen ja planeettoineen. Koraanin jakeet ovat hämmästyttävän yksimielisiä nykyisten universumin ideoidemme kanssa!

Tämän pitkän sivuun karanneen läpikäynnin tavoitteena oli osoittaa, että ”seitsemän taivasta” eivät ole alueita, joiksi universumimme on jakautunut, vaan suuria astronomisia entiteettejä, galakseja. Jotkut ovat tulkinneet väärin taivaan aurinkokunnaksi. Kuitenkin vaikka tällaiselle tulkinnalle voidaan löytää siihen sopivat jakeensa, se ei myötäile kaikkia jakeita.

Koraani mainitsee seitsemän taivaan luomisen. Asad selittää, että ”…mitä tulee ’seitsemään taivaaseen’, tulee pitää mielessä että arabian kieli käyttää numeroa ’seitsemän’ usein synonyymina ’usean’ kanssa.” (44) Olen näyttänyt, että taivaat ovat galakseja ja me voimme nähdä niitä olevan olemassa miljoonia. Vaikka me olettaisimme, että taivas tarkoittaa joitain muita astronomisia kappaleita, jotka ovat syntyneet alkeiskaasupilvestä, silloin niitä ei todellakaan ole seitsemän vaan miljoonia.

Tämän relevanssi keskusteluumme avaruusolennoista on, että Suura 65:12 kertoo meille Jumalan luoneen ”seitsemän taivasta”. Hän on luonut ”yhtä monta maata”. Täten koska galakseja on miljoonia, Jumala on luonut myös miljoonia Maapallon kaltaisia planeettoja hajalleen universumiin. Usmani kommentoi jaetta 65:12, ”Myös maat hän loi seitsemäksi (Usmani ajattelee kirjaimellisesti seitsemää. Me tiedämme, että se tarkoittaa ’montaa’), kuten Tirzimin perinteessä sanotaan. On mahdollista, että ne eivät ole näkyvillä, on mahdollista että ne ovat näkyvillä, mutta ihmiset ajattelevat niiden olevan tähtiä tai toisia planeettoja, kuten tieteentekijät nykyaikana ovat ennustaneet Marsissa olevan elämää…” (45) Tärkeä asia huomauttaa jakeesta 65:12 on, että Jumala ei käytä sanaa ”maailmat” vaan erityisesti ”maa”. ”Maa” olisi planeetta jolla on elämää. Tieteentekijät myös usein puhuvat toisten maiden etsimisestä. He eivät tarkoita vain mitä tahansa planeettoja, vaan sellaisia joilla on tai on kyky olla elämää. Raamattu, Koraani ja tiede, Maurice Bucaille kirjoittaa,”…ei tule yllätyksenä Koraanin lukijalle, että sellaisia maita kuin omamme löytyisi muualta Universumista…” (46)

Me olemme viimein päässeet Koraanin vastaukseen kysymykseen siitä missä avaruusolentoja on. Ne asuvat miljoonissa maapalloissa jotka Jumala on luonut miljooniin taivaisiin (galakseihin) universumissa. Koraani, täten, antaa meille loistavan kuvan universumista, universumista joka on täynnä elämää, paikasta jota edesmennyt astronomi Carl Sagan nimitti ”kosmiseksi fuugaksi, jolla on omat teemat ja vasta-argumentit, dissonanssit ja harmoniat, miljardit eri äänet soittamassa elämän musiikkia.” (47)

Löydämmekö koskaan avaruusolentoja?

Tähän mennessä me olemme oppineet Koraanista, että Maan ulkopuolinen elämä, mukaanlukien älyllinen elämä, on olemassa lukemattomilla maapalloilla universumissa. Mutta tämä ei riitä tyydyttämään mielenkiintoamme. Me haluamme tieteentekijöiden oikeasti löytävän avaruusolentoja. Vasta sitten kun olemme löytäneet kumoamatonta tieteellistä todistusaineistoa avaruusolentojen olemassaolosta, meidän (epäuskovaiset) sydämemme näkevät, että Koraani oli oikeassa alunalkaenkin. Me itse asiassa emme ole tyytyväisiä ennenkuin tapaamme avaruusolennon kasvoista kasvoihin. Onko mitään mahdollisuutta sille, että tulevaisuudessa me oikeasti havaitsemme, tieteen avulla, avaruusolentojen olevan olemassa ja luomme heidän kanssaan jonkinlaisen yhteyden tai jopa tapaamme heitä?

Saadaksemme käsityksen aiheesta, meidän on palattava Suuraan 42:29. Meille kerrotaan siellä miten elävät olennot ovat hajallaan taivaissa ja että Maa on ”tunnusmerkki”. Mikä on tunnusmerkki? Suura 6:104 sanoo, ”Niin olette nyt saaneet todisteet Herraltanne; ken ne oivaltaa, sille koituu se hänen sielunsa hyödyksi, mutta ken on sokea, sille se on hänen omaksi vahingokseen. Ja (sano): >En minä ole vartijanne.»” (48) Suura 6:109, ”He ovat vannoneet Jumalan nimeen pyhimmät valansa, että jos tunnusmerkki olisi tullut heille, olisivat he totisesti uskoneet siihen. Sano: »Tunnusmerkit kuuluvat ainoastaan Jumalalle, mutta ettekö te (muslimit) tiedä, että he eivät usko, vaikka saavat niitä?»” (49) Suura 7:73, ”Niin lähetimme Me Tamuudin luo heidän veljensä Saalihin. Hän sanoi: »Kansani, palvelkaa Jumalaa! Teillä ei ole muuta jumalaa kuin Hän; onhan luoksenne tullut jo selvä todistus Herraltanne. Tämä Jumalan naaraskameli on tunnusmerkiksi teille; antakaa siis sen käydä Jumalan laitumella älkääkä tehkö sille mitään pahaa, ettei teitä kohtaisi tuskallinen rangaistus.” (50) Selvästikin tunnusmerkki on jotain minkä voimme nähdä, tai ainakin havaita aisteillamme. Muutoin se ei olisi tunnusmerkki. Jotkut tunnusmerkit ovat niitä joita Jumala on näyttänyt ihmisille menneinä aikoina. Toiset tunnusmerkit Jumala näyttää meille tulevaisuudessa, ”Me osoitamme heille pian merkkimme sekä kaukaisilla seuduilla että heidän oman kansansa keskuudessa, kunnes totuus kirkastuu heille kokonaan. Eikö riitä, että Herrasi on kaiken todistaja?” (41:53). (51) TÄTEN SUURA 42:29 SISÄLTÄÄ ENNUSTUKSEN SIITÄ, ETTÄ TOSIAANKIN TULEE AIKA TULEVAISUUDESSA KUN IHMISET LÖYTÄVÄT AVARUUSOLENNOT.

Suura 55:33-34 puhuu meille, ”Te henkien ja ihmisten joukot, jos voitte paeta taivaitten ja maan rajojen ulkopuolelle, niin paetkaa! Te ette voi paeta ilman lupaa. Minkä Herranne armotyön siis väitätte valheeksi?” (52) Miksi Jumala pyytää meitä menemään avaruuteen? Sillä täytyy olla jokin tarkoitus. Ehkäpä meidän tulee toteuttaa jotain suurta meitä varten asetettua kohtaloa, ehkäpä meistä tulee galaktinen rotu, kunnioitettu osa galaktisten sivilisaatioiden yhteisöä. Ehkäpä avaruusmatkailumme johtaa meidät kohtaamaan avaruusolentoja ja toteuttamaan Koraanin ennustuksen jakeessa 42:29. Aika näyttää. Sitä aikaa odotellessa jolloin meistä tulee avaruusmatkaajia, meille kerrotaan Suurassa 29:22, ”Te ette voi kätkeytyä maahan ettekä taivaisiin, eikä kukaan muu kuin Jumala voi teitä suojella eikä auttaa.” (53)

Muiden sivilisaatioiden tavoittamiseksi meidän tulee kyetä kelvolliseen tähtienväliseen liikkumiseen. Jonain päivänä mahdollisesti voimme ottaa osaa sellaiselle matkalle? Suura 16:8 sanoo, ”Ja Hän on luonut hevoset ja muulit ja aasit, jotta voisitte niillä ratsastaa sekä myöskin ylvästellä. Hän on luonut sellaistakin, mitä ette tiedä.” (54) Jälkimmäinen osa jakeesta usein käännetään preesensiin, mutta kuten Asad huomauttaa, ”Käyttö tässä kontekstissa, aorilainen termi ”yakhluqu” viittaa tulevaisuuteen (’Hän tulee luomaan’) … Sillä tämä viittaus Jumalan jatkuvaan luomiseen esitetään suoraan heti kun on mainittu primitiiviset liikkumiskeinot, se selvästikin viittaa muihin — vielä tuntemattomiin — asioihin samasta kategoriasta: eli uusiin kulkuvälineisiin joita Jumala lakkaamatta luo sen kekseliäisyyden avulla, jonka hän on antanut ihmisen mielelle.” (55) Täten on mahdollista, että me voimme joku päivä vielä luoda avaruusaluksen, joka kykenee tähtienväliseen matkustukseen. Onhan Jumala Itse kannustanut meitä ”pakenemaan taivaitten ja maan rajojen ulkopuolelle”. Suura 42:29 loppuu lausuntoon siitä, että Jumalalla on voima koota taivaiden ja maiden olennot yhteen niin halutessaan. Tämä myös viittaa mahdollisuuteen tavata avaruusolentoja tulevaisuudessa. Kuitenkin, tämä kokoontuminen voi hyvin viitata siihen mikä tapahtuu Tuomionpäivänä niinkuin mainitaan Suurassa 19:93-96 (kts. yllä).

Ihmisen paikka luomakunnassa

Kaikkein vallankumouksellisimmat löydökset historiassamme ovat olleet niitä, jtoka ovat muuttaneet jollain tavalla sitä miten ihmiset näkevät itsensä universumissa. Me tajusimme, että Maa ei ollutkaan universumin keskipiste. Me tajusimme, että Aurinkomme on varsin tavallinen tähti, joka sijaitsee merkityksettömässä osassa galaksia, joka on vain yksi miljoonista galakseista. Näiden löydöksien olisi pitänyt nöyrryttää meidät. Ja kuitenkin nykyään monet meistä voitonhuumaisesti väittävät olevan itse Jumalan ylin luomus. On yleistä liittää arvostettu asemamme kaikkien elävien asioiden joukossa omiin korkeampiin intellektuaalisiin kykyihinmme. Jos me havaitsisimme, että universumissa on muitakin älykkäitä rotuja, ja että jotkut voivat olla meitä älykkäämpiä, mihin se jättäisi meidät tuolloin? Syrjäytettäisiinkö meidät viimein?

Suura 17:70 kertoo meille, ”Totisesti, Me olemme saattanut ihmisen lapsia kunniaan ja antanut heille kulkuneuvoja sekä maalla että merellä. Ja olemme varustanut heidät puhtaalla ravinnolla sekä asettanut heidät useimpien muitten luotujen yläpuolelle.” (56) Monet käännökset jättävät kääntämättä kohdan jossa puhutaan aivan ”erityisestä suosiosta”, vaikka jae sisältää arabiankielen sanan ”tafzelan”, joka välittää tämän merkityksen. Huomaa, että jae mainitsee, että on myös muita olentoja kuin ihmisiä, joille on myös annettu eriasema, ja ihmisiä on suosittu monien, ei kuitenkaan kaikkien, yli kaikista näistä olennoista. Usmani sanoo kommentissaan tästä jakeesta, ”Tämä jae avaa keskustelun: Kuka on ylinnä — ihmiset vai enkelit? Mutta loogisesti tämä jae ei päätä tuota kysymystä.” (57) Eräs toinen oppinut on kirjoittanut, ”Tästä jakeesta käy selväksi, että mitä tahansa ylemmyyttä ihmiskunnalla onkin muihin luotuihin, se ei ole kokonaan näin. Allahin luomukset sisältävät sellaisia olentoja joiden yläpuolella ihmiset eivät ole.” Täytyy muistaa tässä, että vaikka tähän mennessä me olemme puhuneet materiaalisista Maan ulkopuolisista elämänmuodoista, keskustelu ihmisten paikasta luomakunnassa pitää sisällään sekä materiaaliset että henkiset Jumalan luomukset. Jotkut varhaiset auktoriteetit, kuten Hasan, eivät ole hyväksyneet sanaa ”akser”, joka mainitaan jakeessa 17:70, mikä tarkoittaa ”useaa”. Hasanin mukaan sana ”akser” tuossa kohdassa tulisi ymmärtää tarkoittavan ”kaikkia”, sillä samaa sanaa käytetään jakeessa 26:233 ja 10:36, missä olisi epäasianmukaista jos sana tarkoittaisi ”useaa” ”kaikkien” sijaan. Jos sanan merkitys muutettaisiin kohdassa 17:70, merkitys tarkoittaisi, että Jumala suosii ihmistä yli kaikkien muiden olentojen. (suom. huom. kaikissa kolmessa jakeessa [17:70, 26:233, 10:36] on käytetty suomenkielisessä Koraanissa samaa termiä ”useimmat”)

Debatti ihmisen statuksesta jatkuu oppineiden piirissä sekä myös kansan keskuudessa. Tehkäämme analogia debattiin siitä onko mies naisen yläpuolella. Oletetaan hetki, että me annamme miehelle palkinnon ja annamme hänen nauttia ”ylemmästä” asemastaan. Tuomionpäivänä ainoastaan hyvät teot ratkaisevat ja hyvät naiset menevät Paratiisiin ja pahat miehet palavat Helvetissä. Kuka olisi ollut ylempänä? Kuten näemme, mikä tahansa keskustelu rodusta tai lajista on turhaa. Aiemmissa jakeissa, jotka on mainittu tässä artikkelissa, lukija muistaa että Koraanin mukaan Jumala tuomitsee sekä ihmiset että avaruusolennot heidän tekojensa mukaan ja palkitsee heidät asianmukaisesti. Monet ihmiset joutuvat helvettiin pahoista teoistaan. Samaan aikaan on avaruusolentoja, jotka saavat palkkion hyvistä teoistaan. Kummat olisivat ylempänä, uskottomat ihmiset vai uskolliset avaruusolennot? Vastaus on ilmiseklvä.. Täten mitä hyötyä on vääntää tästä asiasta? Olennon asema on suhteessa hänen moraaliseen käytökseensä. Suura 95:4-5 sanoo, ”Totisesti Me loimme ihmisen parhaaseen muotoonsa, mutta Me kyllä alennammekin hänet alhaista alemmaksi”. (58)

Islam ja geosentrinen universumi

Uskonnonpilkkaajien hieno idea on, että avaruusolentojen löytyminen vie pohjan siltä vähältä uskottavuudelta, mitä uskonnoilla on jäljellä. Islamin tapauksessa voidaan tästä keskustelusta nähdä, että tämä tuskin pitää paikkansa. Päinvastoin, sellainen löydös tulisi todistamaan Koraanin lauseet tosiksi mitä tulee Maan ulkopuoleiseen elämään, ja vahvistamaan muslimien asemaa. Islamin visio on, että se on todella universaali uskonto. Se on todella kaukana juutalaisuuden erityisasemasta (”Me olemme valittuja Jumalan viestille.”). On sääli, että kaikkien uskontojen kuva on kärsinyt suuresta kirkon skandaalista — sen tavasta kohdella Galileoa, joka (aivan oikeudenmukaisesti) haastoi heidän näkökulmansa geosentrisestä maailmankaikkeudesta, jossa ihminen on Keskeinen Hahmo Jumalan Luomissuunnitelmassa, joka elää planeetalla jonka ympärillä kaikki muu luomakunta pyörii.

Koraani antaa meille hieman erilaisen kuvan paikastamme universumissa. Suurassa 40:57 Jumala sanoo, ”Totisesti, taivaan ja maan luominen on enemmän kuin ihmisen luominen, mutta useimmat ihmiset ovat tietoa vailla.” (59) Yusuf Ali kommentoi, ”Ihminen itse on pieni osa luomakuntaa. Miksi hänen tulisi olla niin egokeskeinen?” (60) Yksikään ihmisrotu ei ole valittu totuuden yksinoikeudelliseksi vartijaksi. Suura 16:36 kertoo meille, ”Totisesti olemme kutsunut jokaisen kansan keskuudesta lähettilään näin lausumaan: »Palvelkaa Jumalaa ja välttäkää syntisiä.» Jotkut ovat Jumalan johdattamia ja toiset ovat kulkeneet harhaan. Jatkakaa siis vaellustanne maan päällä ja katsokaa, millaisen lopun saavat ne, jotka sepittävät valheita.” (61) Joidenkin perinteiden mukaan Jumala on lähettänyt 124000 viestintuojaa Maahan, läpi kaikkien aikojen ihmisille ympäri maailman. Yhdeltäkään maalta ei ole evätty pääsyä totuuteen. Ihmisille on annettu opastusta ihmisten lisäksi myös Jinneillem jotka asuvat planeetalla kanssamme. 6:130, ”Te dzinnien ja ihmisten suku! Eivätkö lähettilääni omasta keskuudestanne astuneet eteenne ilmaistakseen teille Minun tunnusmerkkini ja varoittaakseen teitä, että tämä päivä teidät kohtaa? He sanovat silloin: »Me todistamme itseämme vastaan.» Niin on maallinen elämä heidät pettänyt, ja he todistavat itseään vastaan, että he eivät uskoneet.” (62) Jumalan aarre, Islamin mukaan, ei rajoitu Maan olentoihin, koska ”Jumalalle kuuluu kaikki kiitos, taivaitten Herralle, maan Herralle, maailmojen Herralle!” (45:36). (63)

Ihmisille on lähetetty paljastettuja Kirjoja, joista viimeisin on Koraani. Koraanista itsestään meille kerrotaan jakeessa 43:4, ”Ja se on totisesti ylevä ja viisautta täynnä niinkuin alkuperäinen Kirjoitus Meidän luonamme.” (64) Koskien toisia planeettoja, S.Bashir-ud-din Mahmood sanoo tämän, ”Perustuen Ibn-e-Abbasin jakeen 65:12 tulkintaan (Allah olkoon häneen mielissään), me voimme sanoa, että näiden planeettojen asukkailla on meidän kaltaisemme uskonto ja niin myös Pyhät Kirjat. Ne tulevat kaikki samasta ’Ylimmästä Lähteestä’ josta Pyhä Koraani on tullut tänne meille Maahan. Se on selvää tästä Pyhän Koraanin jakeesta” (eli 43.4). (65) Koraanin aivan ensimmäinen jae alkaa, ”Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle”. (66)

Lopputiivistelmänä sanottakoon, että vaikka Koraani näyttääkin miten ihminen on suositussa asemassa Maassa (2:30 ”Ja kun Herrasi puhui enkeleille: »Katso, Minä aion totisesti asettaa sijaisen maan päälle»…” (67); 2:34 ”Ja kun Me sanoimme enkeleille: »Kumartukaa maahan Ihmisen (Aadamin) edessä»…” (68); 95:4 ”Totisesti Me loimme ihmisen parhaaseen muotoonsa” (69)) on myös muita Jumalan luomuksia, joita Jumala on myös suosinut universumissa (17:70). Ihmiset ovat vain pieni osa Jumalan luomakuntaa (40:57). Kun he käyttäytyvät väärin, heidät alennetaan alimmaiseksi (95:5). Pelastus ei ole jotain mikä on vain ihmisille, vaan kaikille ihmisille ja olennoille koko universumissa. Jumala on suunnitellut suuren suunnitelman kaikille heille. Kaikki ihmiset sekä avaruusolennot, jotka seuraavat Jumalan ohjeistusta jonka Jumala on lähettänyt näille planeetoille, tulevat saamaan palkkion (19:96). ”Etkö havaitse, että kaikki, mikä on taivaassa ja maan päällä, julistaa Jumalan kunniaa?” (24:41). (70)  Kaikki tulee palaamaan takaisin Häneen. Miten kaukana Islamin kuva universumista onkaan geosentrisestä maailmankaikkeudesta!

Loppuyhteenveto – paljastamista odottava ”salaisuus”

Jos Koraani on niin eksplisiittinen esittäessään todisteita elävistä organismeista universumissa (42:29), voisi olettaa että muslimit yleisesti olisivat tietoisia siitä, että Koraani mainitsee avaruusolennot. Valitettavasti tämä ei ole asian laita. Merkittävällä osalla muslimeista ei ole hajuakaan siitä, että tämä innostava informaatio on tarjottu heidän Pyhässä Kirjassaan. Olen lainannut useita oppineita tässä artikkelissa, jotka ovat kommentoineet Maan ulkopuolista elämää koskevia jakeita. Heidän joukossaan on sellaisia kuten Yusuf Ali ja Muhammad Asad, joiden työ on kaikkien muslimien tiedossa ympäri maailman. Allama Shabbir Ahmad Usmani oli nimekäs hahmo Pakistanin vapautusliikkeessä. Kaikki oppineet, joita tässä on lainattu, ovat Islamin valtavirtaa. Joten vähintäänkin muslimioppineet ovat tietoisia siitä, että Koraani mainitsee avaruusolennot. Ja kuitenkin on oppineita, joilla ei ole mitään hajua aiheesta. Yllättävää kyllä, jopa Maurice Bucaille, jonka loistava kirja The Bible, The Quran and Science käsittelee laajalti tieteellisiä aiheita Koraanissa, täysin on jättänyt avaruusolennot mainitsematta.

Miten tietoisia olivat varhaiset muslimit avaruusolentojen olemassaolosta taikka Koraanin jakeista aiheeseen liittyen? Bashir-ud-Din Mahmood kirjoittaa, ”Idea siitä, että elämää olisi myös muualla universumissa on johdettu Allahin Profeetasta (pbuh) kun hän kertoi muslimeille, ’Kun istutte alas rukoukseen Attahiyatin puolesta ja sanotte: ”Rauha olkoon kanssamme, sekä Allahin oikeamielisten palvelijoiden kanssa”, silloin itse asiassa lähetätte rauhaa kaikille oikeamielisille ihmisille, jotka elävät Maapallolla ja taivaissa.’ Tämä selvästikin viittaisi siihen, että kaiken tyyppisiä ihmisiä, hyviä ja pahoja, elää muissa maailmoissa aivan kuten heitä elää Maapallolla.” (71) Hän myös kirjoittaa viitaten Rasial Imam Ghazaliin, ”Imaami Muhammad Ghazalin mukaan (1000-luvulla) ihmiset näissä planetaarisissa maailmoissa ovat oppineet matkustamaan ja kommunikoimaan keskenään.” (72)

Ibn-e-Abbasin tapaus on mielenkiintoinen. Hän oli yksi Profeetan (pbuh) läheisistä. Profeetta (pbuh) oli rukoillut Jumalaa antamaan Ibn-e-Abbasille (73) tietoa Koraanista, ja hänestä tuli eräs suuri Koraanin oppinut. Maulana Maududi kirjoitti teoksessaan Tafhim-ul-Quran, ”Ibn-e-Abbas (olkoon Allah häneen tyytyväinen)… uskoi vahvasti, että oli olemassa monia muita maankaltaisia kappaleita taivaissa. …Hän opetti, että sellaisissa maissa asui älyllisiä olentoja, mutta sen lisäksi hän myös opetti, että ihmiset niissä olivat aivan kuten Maassa. Hän meni jopa niin pitkälle, että sanoi heillä mahdollisesti olevan omat Profeettansa kuten Muhammed (pbuh), ha että heillä olisi Aatami, Nooa, Ibrahim ja Jeesus (rauha olkoon heidän yllään) aivan kuten meillä.” (74) Tieto avaruusolentojen olemassaolosta ja siitä että heistä puhutaan Koraanissa on ollut läsnä muslimien keskuudessa aina Islamin alkuvaiheista!

On jotain muutakin mitä meidän tulisi tietää Ibn-e-Abbasista. Hän ei laajalti julkistanut mielipiteitään avaruusolennoista. Sen sijaan hän oli varsin salamyhkäinen tässä asiassa. Syy siihen oli, että hän pelkäsi että hänen ideat sekoittaisivat ihmisiä. Itse asiassa hän pelkäsi, että ihmiset olisivat vaarassa muuttua epäuskovaisiksi jos he eivät hyväksyisi tätä asiaa, mistä Koraani itse kertoi. Ehkäpä sellaiset mietiskelyt ovat johtaneet myöhempien aikojen muslimioppineet jättämään avaruusolentoaiheen välistä, ja niinpä nykypäivänä niin monet muslimit eivät tiedä asiasta mitään. Mutta ajat muuttuvat. Me olemme tulleet pitkän matkan meitä ympäröivien ihmeiden löydösmatkallamme. Viime aikaiset havainnot eksoplaneetoista, jäästä Kuussa (75), mikrobeista Maan jäätiköiden alla ja lämpölähteistä merissä (76), vedestä Auringossa (77) ja monista muista uskomattomista löydöksistä ovat viemässä meidät kohti grande finalea. Kansa on henkisesti valmis kuulemaan pian kuinka elämää on löydetty Maan ulkopuolelta.

Viime aikoina muslimit ovat missanneet kultaisen tilaisuuden edistää uskontoaan ihmisille ympäri maailmaa. Esimerkiksi Koraani mainitsee universumin laajenemisen. Tiedemiehet tajusivat tämän ilmiön vasta vuonna 1929. Jos muslimit olisivat antaneet ihmisten kuulla tästä etukäteen, että Koraani mainitsi tämän seikan, silloin tuon löytämisen aikoihin oltaisiin saatu aikaan suuri vaikutus ei-muslimimaailmaan. Me olisimme näyttäneet maailmalle sen voiman, sen ihmeen, joka Koraani on. Tottakai jopa nykyään on ihme, että Koraani mainitsee universumin laajentumisen, mutta ei-muslimit sanovat, ”Kerrot vasta nyt kun tiede on jo tämän havainnut! Sinä rakennat merkityksiä Koraanille jotka sopivat toiveisiisi.”

Nykyään, meidän seistessä kaikkein vallankumouksellisimman löydöksen äärellä ihmiskunnan historiassa, meidän muslimien tulee kysyä itseltämme, ”Eikö viimein ole tullut aika salaisuuden ’paljastukselle’ jota Ibn-e-Abbas panttasi koko maailmalta?” Kyllä, aika on kypsä. Annetaan koko maailman tietää, ennen kuin se tajuaa sen itse, että 1400 vuotta sitten Arabian aavikoilla profeetta vastaanotti paljastukset, mitkä kertovat Maan ulkopuolisesta elämästä lukemattomissa taivaankappaleissa universumissamme, ja hän profetoi, että jonain päivänä ihmiset löytäisivät avaruusolentoja.

Koraani sisältää monia huikeita lausuntoja koskien tiedettä. Ei ole syytä uskoa, että kaikki tieteelliset paljastukset oltaisiin saatu siitä irti ja meidän käydessämme seuraavalle vuosisadalle, me voimme olla varmoja siitä että Koraani jatkaa valon loistamista joihinkin kaikkein sitkeimpiin ja kiinnostavimpiin aikamme tieteellisiin mysteereihin.

Viitteet ja linkit

Introduction 1. NASAn kotisivu 2. Medline-lainaus — Ref: Search For Past Life On Mars: Possible Biogenic Activity In Martian Meteorite ALH84001. McKay et al. in Science, Vol. 273, pages 924-930; August 16, 1996. —Scientific American: The Case For Relic Life On Mars. December 1997. 3. Ref: Scott, Edward R.D. et al, Petrological evidence of shock melting of carbonates in the martian meteorite ALH84001. Nature, 387, 377-379 (22 May, 1997). 4. Galileon kotisivu 5. Vettä Europalla: — Scientific American:Exhibit: Great Balls of Ice: August 19, 1996.NASA Space Science News: The Frosty Plains of Europa 6. Koraani: — Yusuf Alin, Pickthallin ja Shakirin käännökset. Muslim Students Associationin sivu — (MSA-USC), sisältää kaikkien kolmen oppineen käännökset. — Koraanin hakukone Voit etsiä jakeita hakusanalla. — Koraanin transliteraatio. Koraanin koko transliteroitu teksti. — Kuuntele Koraania. Koko teksti resitoitu arabiaksi ja englanniksi. — Koraani MP3-muodossa. Lataa omalle koneellesi. 7. The Astrobiology Web. Tietoa avaruuden elämän tieteestä.

”Dabbatun” 8. Suura 42:29. Pyhä Koraani. Abdullah Yusuf Ali. 9. Suura 24:41. Yusuf Ali. 10. Huomautus 33 Suuraan 42:29. Muhammad Asad. 11. Suura 16:48. Yusuf Ali. 12. Suura 16:49. Yusuf Ali. 13. Huomautus 55 Suuraan 16:49. Asad. 14. Huomautus 4568 Suuraan 42:29. Yusuf Ali. 15. Suura 2:164. Yusuf Ali. 16. Suura 24:45. Yusuf Ali. 17. Huomautus 43 Suuraan 42:29. Pyhä Koraani. Tafseer-e-Usmani.Allama Shabbir Ahmed 17. Usmani. 18. Huomautus 4569 jakeeseen 42:29. Yusuf Ali.

Onko olemassa Maan ulkopuolista älyllistä elämää? 19.SETI-organisaatiot: — The SETI Institute.SETI@home. Nyt voit itse osallistua etsintään kotoa asentamalla näytönsäästäjän 20. The Planetary Society. Maailman suurin SETI-ohjelma. 21. Steven Spielberg. 22. Suura 27:65. Yusuf Ali. 23. Suura 19:93-96. Yusuf Ali. 24. Suura 72:14-15. Yusuf Ali. 25. Suura 39:68. Yusuf Ali. 26. Suura 57:21. Dr. Mahmud Y. Zayid.

Mistä avaruusolentoja löytyy? 27. Planeetta 51 Pegasi: —- Mayor, M. & Queloz, D. A Jupiter-mass companion to a solar-type star. Nature 378, 355-359. (1995). 28. The Extrasolar Planets Encyclopaedia. Internetin pääkatalogi eksoplaneetoille. 29. Haaste planeetalle 51 Pegasi: —- Walker, Gordan. One of our planets is missing. Nature 385, 775-776. (27 Feb 1997). —- Gray, David F. Absence of a planetary signature in the spectra of the star 51 Pegasi. Nature 385, 795-796. (27 Feb 1997). —- Päivitys: Uutta todistusaineistoa planeetasta 51 Pegasi: —- Marcy, Geoffrey. Extrasolar planets: Back in focus. Nature 391, 127. (8 Jan 1998). —- Gray, David F. A planetary companion for 51 Pegasi implied by absence of pulsations in the stellar spectra. Nature 391, 153-154. (8 Jan 1998). —- Hatzes, Artie P. et al. Further evidence for the planet around 51 Pegasi. Nature 391, 154-156. (8 Jan 1998). 30. Mahdolliset maat ovat potentiaalisia planeettojen 16 Cygni B kiertolaisia Joutsenen tähtikuviossa sekä 47 Uma Ursae Majoriksessa. —- Chyba, Christopher F. Exobiology: Life on other moons. Nature 385, 201. (16 Jan ’97). —- Williams,Darren M. et al. Habitable moons around extrasolar giant planets. Nature 385, 234-236. (16 Jan 1997). 31. Suura 65:12. Yusuf Ali. 32. Huomautus 5527 Suuraan 65:12. Yusuf Ali. 33. Suura 21:30. Yusuf Ali. 34. Suura 41:11-12. Muhammad Marmaduke Pickthall. 35. Suura 71:15-16. Pickthall. 36. Suura 51:47. Asad. 37. Huomautus 38 Suuraan 21:30. Asad. 38. Huomautus 12 and Huomautus 13 Suuraan 41:11. Asad. 39. Huomautus 14 Suuraan 41:12. Asad. 40. Huomautus 31 Suuraan 51:47. Asad. 41. Suura 50:38. Pickthall. 42. Suura 21:104. Pickthall. 43. Suura 14:48. Yusuf Ali. 44. Huomautus 20 Suuraan 2:29. Asad. 45. Huomautus 32 Suuraan 65:12. Usmani. 46. Ref: Bucaille, Maurice. The Bible, The Quran and Science. Osio: The Quran and Modern Science. Kappale III: The Creation of the Heavens and the Earth. Alaotsikko: The Basic Process of the Formation of the Universe and the Resulting Composition of the Worlds. 47. Ref: Sagan, Carl. Cosmos. Kappale II. Lue klassikkoartikkeli: The Quest for Extraterrestrial Intelligence. Kirjoittanut Carl Sagan.

Löydämmekö koskaan avaruusolentoja? 48. Suura 6:104. Zayid. 49. Suura 6:109. Zayid. 50. Suura 7:73. Zayid. 51. Suura 41:53. Yusuf Ali. 52. Suura 55:33-34. Yusuf Ali. 53. Suura 29:22. Zayid. 54. Suura 16:8. Asad. 55. Huomautus 6 Suuraan 16:8. Asad.

Ihmisen asema luomakunnassa 56. Suura 17:70. Pickthall. 57. Huomautus 105 Suuraan 17:70. Usmani. 58. Suura 95:4-5. Pickthall.

Islam ja geosentrinen universumi 59. Suura 40:57. Yusuf Ali. 60. Huomautus 4431 Suuraan 40:57. Yusuf Ali. 61. Suura 16:36. Yusuf Ali. 62. Suura 6:130. Zayid. 63. Suura 45:36. Pickthall. 64. Suura 43:4. Zayid. 65. Ref: Mahmood, Bashir-ud-din. Doomsday and Life After Death. Kappale 18, Alaotsikko: The Quran in Other Worlds. Ta-Ha Publishers. 66. Suura 1:1. Pickthall. 67. Suura 2:30. Yusuf Ali. 68. Suura 2:34. Yusuf Ali. 69. Suura 95:4. Yusuf Ali. 70. Suura 24:41. Yusuf Ali.

Loppuyhteenveto – paljastamista odottava ”salaisuus” 71. Ref: Mahmood, Bashir-ud-din. Doomsday and Life After Death.Kappale 18, Alaotsikko:Life in Other Worlds. 72. Ref: Mahmood, Bashir-ud-din. Doomsday and Life After Death. Kappale 18, Alaotsikko:Life in Other Worlds. 73. Ibn-e-Abbas lyhyt huomautus elämänkertaan 74. Maududi, Abul Ala. Tahfhim-ul-Quran. 75.Jäätä Kuussa: —- Scientific American: Science and the Citizen. Water, Water Everywhere: May 1998. —- NASAn lehdistötiedote : Jäätä Kuussa. 76. Maanalaiset mikrobit: —- Wellsbury, Peter et al. Deep marine biosphere fuelled by increasing organic matter availability during burial and heating. Nature 388, 573-576. (7 Aug 1997). —-Scientific American: Microbes Deep Inside the Earth. October 1996. 77. Vettä Auringossa: —- Polyansky, Oleg L. et al. Water on the Sun: Line Assignments Based on Variational Calculations. Science, Vol.277, pages 346-348; July 18, 1997. —- Science-lehti

Ilmaisia videoita verkossa Islamista ja tieteestä: 78.The Quran and Space Sciences by Zahir Abbas

Ilmaisia kirjoja verkossa Islamista ja tieteestä: 79.The Bible, The Quran and Science by Maurice Bucaille

Muita verkkolähteitä avaruusolennoista Koraanissa: 80. Aliens avaruusolennot Islamissa

Vanhoja lähteitä Yahoo!ssa: 81. Scientific Community for Muslims 82. Islamic Community 83. Seven Heavens

Muita linkkejä: 84. Islam and Science 85. Twin Sisters 86. Islam- The Modern Religion 87. The Quran and Science 88. It is the Truth 89. Islam-QA: Islam Questions and Answers

  Artikkeli julkaistu answering-christianity.comissa

Rakastavat parisuhteet toisilla planeetoilla

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli parisuhteita kansan maailmassa. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.


 

Q: Kysymykseni on, olen kiinnostunut teidän maailmastanne: minkälainen on rakastava parisuhde teidän maailmassanne? Miten valitsette kumppanin elämäänne?

A: Synkronistisesti, automaattisesti. Me yksinkertaisesti vedämme toisiamme puoleemme. Me sallimme sen tapahtua automaattisesti. Se on paljon samalla tavoin, jossain määrin, kuin te sallitte ihmissuhteidenne tapahtua. Mutta me olemme myös telempaattisesti yhteydessä, ja me sallimme itsemme tunnistaa, että me todellakin vedämme puoleemme automaattisesti nuo kanssakäymiset, me sallimme niiden olla mitä ne ovat.

Me emme aseta odotuksia niille siitä mitä niiden tulisi olla. Me tiedämme, että ne ovat meitä palvelemassa; me tiedämme, että me olemme palvelemassa niitä. Joten me iloitsemme spontaanista kanssaluomisesta. Ja me emme, millään tavalla tai muotoa aseta mitään tiettyä leimaa sille miten meidän mielestämme sen tulisi mennä, tai miten meidän mielestämme sen tulisi tapahtua. Onko se niin, vai onko se näin? Tuleeko koskaan olemaan ketään muuta?

Ehkäpä jos sen asettaa yksinkertaiseen perspektiiviin: koko sivilisaatiomme on naimisissa itsensä kanssa; jokainen yksilö on naimisissa jokaisen toisen yksilön kanssa. Ja mikä tahansa muu suhde mikä tapahtuu, sillä tavoin kuin se tapahtuu, mikä tahansa muun yksilön kanssa, on osa tuota avioliittoa — se on suhde avioliitossa.

On aikoja jolloin se näyttäytyy fyysisesti yksiavioisena suhteena; on aikoja jolloin se ei näyttäydy. Aivan kuten teidänkin yhteiskunnassanne. Mutta teidän yhteiskunnassanne on paljon kieltäymystä siitä.

Idea, täten, on että me emme odota, tai oikeastaan edes tiedä — ottaakseni tuon esimerkin, koska se liittyy teidän yhteiskuntaanne — olemmeko me olleet yksiavioisessa suhteessa ennen kuin elinkaaren lopussa.

Ja me sanomme: ”No, ketään muuta ei tullut; kai se sitten oli yksi-yhteen, eikö?” Koska me tiedämme, ilman epäilyksen häivääkään — absoluuttisesti luottaen — että jos joku muu suhde ilmaantuu, silloin se on osa koko suhdetta. Ne ehostavat koko skenaariota, millä tahansa tavalla ne luonnollisesti kehittyvätkään; eikä voi olla keskeytystä. Se ei ole mahdollista yhteiskunnassamme.

Q: No, jos te päättäisitte tuoda sinne teidän maailmaanne toisen olennon, mikä on…

A: Ymmärtäkää, että me olemme aina yhteydessä tuohon tietoisuuden tasoon myös. Ja me yksinkertaisesti solmimme sopimuksemme tietoisesti, niin kuin teilläkin on mahdollisuus. Se ei täydy olla mitään salaista. Voitte olla kosketuksissa niihin asioihin jotka teille syntyvät. Sillä ymmärtäkää, ette ole enää lapsia. Tajuatko?

Q: Tajuan.

A: Voitte olla yhteydessä niihin. Ja tunnustatte, että on palveluksia joita te saatatte haluta tehdä; joita tämä yksilö — tämä ei-fyysinen henkilö — säteilee halua saavuttaa tiettyjä asioita fyysisenä ilmentymänä.

Tuon halun kommunikointi, ja tuon säteileminen, siitä että yksilö yhteiskunnassanne yksinkertaisesti automaattisesti vetää puoleensa vain yksilöitä, joilla on halu palvella häntä tällä tavoin. Joten se on automaattista. Sitä ei ihmetellä. Yksilöt voivat palvella täälä tavoin vetäytymällä heidän puoleensa. Ja vain ne yksilöt ilmaantuvat jotka voivat palvella heitä tuolla tavoin.

Q: Eikö se ole noin nyt, meille?

A: Se on täysin jo nyt noin, paitsi että te luotte negatiivista synkronisiteettia positiivisen synkronisiteetin lisäksi. Me luomme ainoastaan positiivisia ilmentymiä. Ymmärrätkö?

Q: Todellakin. Kiitos.

A: Paljon kiitoksia sinulle.

Lauantaimeditaatio 7.12.2019

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

Lauantaimeditaatio

joulukuu 7, 2019

(Jim kanavoi)

Olen Q’uo ja olen tämän instrumentin luona tänä hetkenä. Me tervehdimme jokaista teistä rakkaudessa ja valossa. Olemme otettuja, jälleen kerran, kun meitä kutsutaan ryhmänne luo, sillä teillä on niitä kysymyksiä mielessänne, sydämessänne ja hengessänne jotka ovat tärkeitä teille, ja me tahtoisimme puhua noista kysymyksistä niinkuin ne meille esitetään. Kuitenkin, kuten tiedätte, me emme ole äärimmäisiä auktoriteetteja. Me olemme veljiänne ja siskojanne. Me olemme nauttineet tästä etsinnän matkasta ehkäpä hieman pidempään kuin te, vaikka me olemme yhtä teidän kanssanne tässä etsinnässä, ja siksi me pyytäisimme että tekisitte meille palveluksen: Ottakaa ne sanat ja konseptit jotka me tarjoamme teille tänä ilapäivänä, ja käyttäkää niitä kuten parhaaksenne katsotte, jättäen sivuun kaiken sen millä ei ole teille mitään merkitystä tänä aikana. Jos teette meille tämän palveluksen, me tunnemme itsemme vapaiksi vastaamaan kysymyksiinne.

Onko kysymystä tähän hetkeen jolla aloittaa?

Gary: Tämä tulee Coreylta. Corey kirjoittaa, “Tällä hetkellä pohdin näkymättömän metafyysisen merkityksessä tuottamani palveluksen arvoa ja laatua, kun se on annettu stressaantuneena tai huonossa mielialassa. Työskentelen sosiaalipalveluissa mielisairaiden parissa. Työkaverini ja minä pidämme aikomuksenamme palvella ja parantaa niiden elämää, joiden parissa työskentelemme. Joinain päivinä me saatamme olla huonolla tuulella mistä tahansa syystä, ja toisina päivinä asiat luistavat. Pyrin rukoilemaan, meditoimaan ja kuuntelemaan, niin että voin olla paras mahdollinen itseni sille mitä päivä sitten tarjoaakin. Joskus kun mikään ei meinaa onnistua, näen viitteitä siitä etten ole yhteydessä muihin tai tee työtäni läheskään niin harmonisesti kuin aiemmissa tilanteissa jolloin kaikki sujui. Tässä lihan ja veren illuusiossa alemmat värähtelyni noina hetkinä, niinsanotusti, ovat huomattavasti haitanneet minun ja muiden päivääni. Joten se mitä mietin on näyttääkö se tuolta myös näyttämön takahuoneesta katsottuna. Olen pohtinut mitä Q’uo saattaisi sanoa koskien sitä miten asenteemme ja mielenlaatumme voivat vaikuttaa palvelukseemme, jota pyrimme tuottamaan päivittäisessä kokemuksessamme ja jota yritämme siihen tuoda.”

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Tämä on kysymys jonka kanssa jokainen tietoinen totuuden etsijä voi tuntea harmoniaa, sillä jokainen etsijä käy läpi päivittäin kokemuksia eri asenteilla, aikeilla, haluilla ja tavoitteilla. Nämä ovat motivaattoreita, sanoisimmeko, moottoreita jotka saattavat katalyyttisen prosessin käyntiin. Kun jokainen etsijä liikkuu päivittäisen kokemuksen läpi, huomaten positiivisen harmonian ja oman olemuksensa halujen suhteellisen puutteen tai läsnäolon, silloin voi syntyä huoli siitä, joka on tämän kysymyksen ydin: Määrittääkö asenne palveluksen arvon?

Sisareni, me sanoisimme että asenne tarjoaa eräänlaisen perustan jolla jokainen voi kulkea niin, että askeleet voivat olla enemmän tai vähemmän kevyitä kun asenne on positiivinen, tuntien hetken ilon ja harmonian, ja jakaa tuo ilo ja harmonia niiden kanssa, joita pyrkii palvelemaan. Tällä tavoin asenne on se mikä helpottaa energian vaihdantaa sinun ja työtovereidesi välillä, sekä niiden välillä joita te kaikki pyritte palvelemaan.

Kuitenkin sellaisella asenteella, joka on jonkin verran kulunut, tai epäharmoniassa, voi olla riski että palvelu on myös ehtynyt. Me ehdottaisimme, että se on vain ajatus joka on mielessänne, metafyysisessä merkityksessä, sillä metafyysisessä merkityksessä näkökulma on paljon laajempi, ja kun katsotte taaksepäin, tai läpi, sitä kokemusta mikä teillä on siitä laajemmasta näkökulmasta, saatatte nähdä, että on vaikeaa määrittää mikä onkaan oikeastaan ollut palvelukseksi, tai mikä ei ole palvellut, tai miten palvelukseen on vaikuttanut sen tapainen asenne joka on sinulla ja ympärillä olevillasi. Tästä laajemmasta näkökulmasta voitaisiin nähdä, että on ollut erilaisia tekijöitä, kuten se laatu josta olemme puhuneet asenteeseen liittyen, sekä potilaan itsensä olosuhteet joka ottaa vastaan sen mitä sinä tai työtoverit hänelle antavat; voi myös olla niin että ulkopuolella on syntymässä myrsky ja tuuli pieksää ikkunoita, tai että aurinko paistaa niin kirkkaasti ja linnut laulavat niin iloisesti. Potilas on voinut saada informaatiota sukulaisiltaan tai ystäviltään joka on järkyttänyt häntä, niin että olkoon asenteesi mikä tahansa, potilas näkisi vain sen minkä hän näkee, oman koetun informaationsa linssin läpi ja sen miten se on vaikuttanut potilaaseen, ja niin edelleen.

Joten me sanoisimme sinulle, että ei ole suoraa tapaa havaita sitä miten omat tunteesi ja älysi voisivat vaikuttaa palvelukseen jota haluat tarjota. Ainoa tapa vaikuttaa tähän palvelukseen, jota haluat tarjota, johon voidaan luotettavasti nojautua, on aikeesi. Aikomuksessasi lepää kaikki polaarisuuden metafyysinen voima. Aikomuksesi on ainoa mitä voit kontrolloida. Se on kaikki mitä sinulla on tarjottavanasi vakaasti, niin että voit nähdä kaiken vaivannäkösi voimaantuvan sisimmässään omasta aikomuksestasi. Kaikki maallisen luonteiset pyrkimykset, kaikilla totuuden etsijöillä, voidaan sitten nähdä tässä laajemmassa näkökulmassa joka näkee, että ei ole mitään maallista tai kuolevaista tarjottavaa muuta kuin aikomus, jolla on kyky tulla luotetuksi vakaaseen ja turvalliseen tapaan.

Näin me ehdottaisimme sinulle, sisareni, että mitä tahansa uskomuksia tai asenteita voikaan päivän mittaan esiintyä, olisi hyvä aloittaa päivä meditaatiolla koskien päiväsi aikeita. Tällä tavoin voit tarjota sen mikä on sinulla kaikkein parasta tarjottavaa kaikille niille, jotka päivän aikana etsinnän ja palveluksen matkallasi kohtaat jokaikinen olemassaolosi päivä.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Gary: Ei koskien tuota kysymykstä, kiitos Q’uo.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua. Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Austin: Minulla on hieman tähän liittyvä kysymys, joka voi olla kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa Ra puhui positiivisesta polusta, että se on kapea ja suora, ja he puhuivat tuosta sadonkorjuukelpoisuuden yhteydessä. Voisitko puhua siitä mitä tarkalleen tarkoittaa se kun polku on suora ja kapea?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Totuudenetsijän polku tässä kolmannen tiheyden illuusiossa on niin suora kuin aikeet siitä tekevät. Totuudenetsijän aikeet kulkea tätä etsinnän polkua ja palvella toisia ovat niitä arvoja, kuten olemme aiemmin maininneet, jotka ovat pääasiallinen perusta kaikelle halutun energiankulutukselle ja toisten palveluun pyrkimiselle. Näin suora polku on polku, joka on puhdas eikä sitä vääristä muut aikeet. Sen aikomukset ja halut ovat puhtaat niin, että energiankulutus on tehokasta ja joka pääsee maaliin, sanoisimmeko, tai tavoitteeseensa totuudenetsijän, joka tahtoo palvella, prosessissa polarisoitua henkisesti positiivisella polulla.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Austin: Kyllä, ja tämä tavallaan liittyy siihen mitä sanoi energiankulutuksesta liittyen suoraan ja kapeaan polkuun. Antaakseni esimerkin mahdollisesti kahdesta ihmisestä, jotka elävät kahta erityylistä elämää.

Yhdellä on yleisesti rakkautta sydämessään, hän kehittyy henkisesti elämässään, mutta myös osallistuu maalliseen peliin jossa hän teke asioita jotka vaikuttavat siltä että hän on henkisesti unessa: hän nauttii telkkarin katselemisesta, ulkona käymisestä ja viikonloppuisin juomisesta ystävien seurassa, jne. Mutta kaiken tämän hän tekee rakkaus sydämessään ja palvelee silloin kun pystyy.

Ja toinen on jatkuvasti muokkaamassa elämäänsä ja pyrkii jättämään sivuun kaikki ne asiat, jotka eivät häntä suoraan palvele. Molemmilla näistä henkilöistä on rakkaus sydämessään, mutta yksi kuluttaa energiaansa suoraan palvelukseen, ja toinen taas elää elämäänsä rakkaus sydämessään. Ovatko molemmat näistä henkilöistä suoralla ja kapealla polulla, vai onko vain se joka omistaa polkunsa jatkuvaan palvelukseen?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, sillä se kertoo tai paljastaa sen tyyppisen etsinnän joka liikkuu korkeammalle ja korkeammalle ihmisolennon energiakeskuksia pitkin. Olento, joka toimii parhaansa mukaan antaen rakkauttaan joka tilanteessa, vaikka ei tietoisesti pyri ehostamaan rakkauden antamistaan, tämän Yhden Äärettömän Luojan rakkaus/valon tai praanan korkeammille ja korkeammille ilmaisuille, työskentelee punaisen, oranssin ja keltaisen energiakeskuksen kautta ja edistyy avaamaan vihreän säteen sydänkeskusta. Tämä on se mitä jokainen olento planeetallanne pyrkii tekemään tänä aikana, sillä tämä on se tavoite — liikkua korkeammalle ja korkeammalle alemmista energiakeskuksista niin, että sydän avautuisi ehdottomassa rakkaudessa jokaista olentoa kohtaan. Tämä mahdollistaa olennon käyttää mitä tahansa hänelle tapahtuvaa kokemusta, olipa se erityisen henkinen, vapaa-ajan, maallinen, proseduraalinen tai mikä tahansa, avaamaan sydäntään niin, että hän värittää jokaisen kokemuksen sävyn tai värin tällä ehdottomalla rakkaudella joka hänelle annetaan sellaisena kuin se on, sanoisimmeko, yksinkertaisena ehdottoman rakkauden säteilynä yhdestä kaikkea kohtaan. Tämä on erittäin avulias tapa olla, sillä se on se mikä tuottaa sen sadonkorjuukelpoisuuden jota jokainen olento tavoittelee Planeetta Maassa tänä aikana.

Ja sitten, otamme toisen olennon, joka, kuten mainitsit, pyrkii ehostamaan tätä henkistä etsintää tavalla joka on tehokkaampi, joka on keskittyneempi, joka on tietoisemman luontoinen niin, että korkeammat energiakeskuset ovat näin aktivoituneet niin että vihreä energiakeskus, täten, on avoin niin paljon että älykäs energia, eli praana, Yhdestä Luojasta, liikkuu läpi vihreän, siniseen, niin että on selkeä kommunikaatio muille olennoille ykseydestä, ja kyky vastaanottaa samantyyppistä selkeää kommunikaatiota näiltä olennoilta, joten tapahtuu vaihdantaa, sanoisimmeko, Luojalta omassa olemuksessa, luojalle omaa itseä ympäröivien olemuksessa.

Tämä on adeptin työtä kun se alkaa liikuttaa energioita sinisestä indigoon säteeseen, jossa älykäs energia Yhdestä Äärettömästä Luojasta löytää resonanssin sen laatuisella olemuksella, joka paljastetaan indigo-säteen energiakeskuksessa. Tämä on korkeamman itsen keskus, sen itsen joka näkee koko elämänkaaren, se itse joka voi luoda muutoksia omassa tietoisuudessaan tahdosta. Tämä on adeptin polku, ja se on polku jota seuraavat vain harvat jotka ovat kyenneet pääsemään vihreän säteen energiakeskuksen tuolle puolen, sillä tässä illuusiossa etäisyyden matkaamista pidetään varsin riittävänä sadonkorjuukelpoisuudelle neljännen tiheyden rakkauteen ja ymmärrykseen.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Austin: Vain yksi lisäkysymys. Kun vaeltajat inkarnoituvat Maahan, onko silloin joitain, jotka inkarnoituvat suunnitelman kera tai toiveenaan elää sitä aiempaa elämää, jossa se on vain yleisesti rakastavan luonteista tavallisilla maallisilla tavoilla, vai toivovatko useimmat vaeltajat yleisesti, että siinä inkarnaatiossa he valitsevat adeptin polun ja jatkuvasti parantavat palvelustaan koko elämän?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Vaeltajat ovat sellaista lajia olentoja jotka sisältävät tietyn halun joka on niin vahva liikkumaan kolmannen tiheyden väärinymmärtämisen, hämmennyksen, epäharmonian, minkä tahansa itsetietoisuuden puutteen illuusioon, joka ei ole mitään muuta kuin että synnytään ja eletään tietty määrä vuosia ja kuollaan. Tämä vaatii tietyn asteista rohkeutta, sanoisimmeko, sillä on suuri mahdollisuus sille että vaeltaja ei kykene muistamaan haluttua ohjelmointiaan inkarnaatiolle.

Jokaselle vaeltajalle on yhteistä muiden kanssa ensimmäinen ja kaikkein peruslaatuisin halu, joka on — koko sen olemukseltaan, ilmaista rakkautta muille — kyetä ehostamaan Maatason värähtelykuvioita ja intensiteettiä, kolmannen tiheyden illuusiota, joka on niin kaottisessa rasituksessa että rakkauden tunteella on potentiaalia vähentää stressiä ja lisätä mahdollisuuksia nähdä selkeämmin havaintoja kaaoksen, hämmennyksen, epäharmonian ja niin edelleen läpi.

Kaikilla vaeltajilla on, toisena tavoitteenaan, halu tarjota tietyn tyyppisiä palveluja heidän uniikkien kykyjensä mukaan. Joistain tulee henkisten periaatteiden opettajia, joistain tulee mentaalisten, emotionaalisten, henkisten tai fyysisten vaikeuksien parantajia, joistain tulee niitä jotka voidaan nähdä luovina taiteilijoina jotka ilmaisevat sanan, maalauksen, musiikin avulla Yhden Äärettömän Luojan rakkautta ja valoa, kaiken luomakunnan ykseyttä ja niin edelleen. Toiset yksinkertaisesti jatkavat päivittäisissä aktiviteeteissaan, siinä mikä voitaisiin nähdä kolmannen tiheyden normaaliksi kokemukseksi, ja ovat äitejä, isiä, opettajia, pappeja, piispoja ja niin edelleen, ja näin pyrkivät palvelemaan, tarjoamaan sitä rakkauden värähtelyä mikä värjää jokaisen palveluksen tavalla jolla palveluksen vastaanottavat olennot sen näkevät, jos eivät tietoisella tasolla, niin silloin alitajuisella tasolla, niin että vaikutus on, sanoisimmeko, rakkauden värähtely oman olemuksen perustasta, ylöspäin ja ulospäin oman uniikin olemuksen tietoiseen ilmaisuun.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Austin: Ei, paljon kiitoksia.

Q’uo: Olen Q’uo ja jälleen me kiitämme sinua, veljeni. Onko toista kysymystä tällä kertaa?

Brandon: Minulla olisi yksi. Luomalla blogini ja kertomalla tarinani haluan puhua Yhden Lain periaatteista. Pitääkö minun huolestua niiden ihmisten vapaan tahdon rikkomisesta jotka lukevat blogiani ja kun kerron tarinani ja miten nuo periaatteet ovat auttaneet minua pääsemään yli traumasta?

Q’uo: Olen Q’uo ja olent tietoinen kysymyksestäni, veljeni. Jälleen kerran kaikki totuuden etsijät, jotka haluavat tarjota itsensä toisten palvelukseen, ovat varsin vapaita valitsemaan etsinnän ja palvelun polkunsa, sillä te olette samaa kuin kaikki ne joita te pyritte palvelemaan, tekemällä mitä tahansa se onkin mitä valitsette tehdä — olipa se sitten blogi, tapa jolla elätte elämäänne, kokemukset joita jaatte niiden kanssa jotka ovat lähimpiänne, ja niin edelleen.

Jokaisella totuuden etsijällä on kyky ja vapaus olla ja jakaa mitä tahansa hänen sydämensä toivoo näyttävänsä muille ja jakaa muille tarjotessaan rakkauttaan ja palvelustaan, ei ainoastaan muille vaan myös Yhdelle Äärettömälle Luojalle, joka on olemassa kaikissa ihmisissä, mukaanlukien sinussa, joille kirjoitat blogia.

Nämä toiset itset tulevat näkemään sinut aina samana kuin jokainen toinen itse, joita pyrit palvelemaan, sillä jokainen tietää, että kaikilla itseillä on suuri halu palvella jos he ovat positiivisella polulla; ja kuitenkan tämä halu ei riitä poistamaan kaikkia vääristymiä, sanoisimmeko, sillä jokaisella olennolla on nuo epätäydellisyyden tai vääristyneisyyden ominaisuudet, jotka ovat esi-inkarnatiivisia valintoja jotka mahdollistavat tiettyjen oppituntuntien oppimisen.

Näin jokaisella olennolla on, sanoisimmeko, savijalat. Jokainen olento on ihminen, jokaisella olennolla on erehtymisen mahdollisuus kaikissa sen olemuksen osissa. Joten tämä on kaikkien tiedossa, ja usein jotkut ylikorostavat tätä vähentääkseen oman itsen tai toisten palvelun tehokkuutta. Kuitenkin jokainen olento myös tietää, että syvällä itsen sisällä on yksi Luoja joka halajaa ilmaista itseään teidän ja jokaisen asian avulla jonka teette päivittäisissä toiminnoissanne.

Jos kykenette avaamaan itsenne sille tarpeeksi puhtaalla halukkuudessa, niin että se voi liikkua lävitsenne ja elää elämäänne teissä joissain tapauksissa, usein sillä tavalla jolla te puhutte niin, että muututte Yhden Luojan inspiroimiksi, antaaksenne tämän tai tuon informaation jyvän sellaisella tavalla, joka voi olla enemmän avuksi kuin jos ette olisi avanneet itseänne sille joka kaikissa on sisällä.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Brandon: Ei, tuo oli hyvä, kiitos.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Gary: Q’uo, suurimman osan Ra-kontaktia Ra käyttää termiä “kontrolli” itseään palvelevan polariteetin yhteydessä. Kuitenkin on tapauksia, joissa kontrollia käytetään positiivisessa tai ei-negatiivisessa kontekstissa. Miten positiivisella polulla kulkijat käyttävät kontrollia omassa elämässään tai omassa katalyytissaan, tai omassa piirissään?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Jälleen kerran me palaamme aikomuksen käsitteeseen. Minkään tyyppisen kontrollin käyttö määritetään joko positiiviseksi kontrolliksi tai negatiiviseksi kontrolliksi kontrollin käytön taustalla olevien aikomusten mukaan. Jos aikomuksena ja toiveena on kontrolloida tietyn tyyppisiä sanoja tai emootioita tai toimia itsessä niin, että ei mentäisi toisen itsen vapaan tahdon valinnan väliin, tällainen aikomus on positiivisesti suuntautunut. Jos halutaan kontrolloida aikomuksia tai aikomusten ilmaisuja, jotta saataisiin hyötyä toisesta itsestä tai toiselta itseltä jotain omalle itselle — eli toisen itsen valta kontrolloimalla ja ylivallalla toisen itsen yli — se on negatiivinen aikomus. Täten aikomus, jälleen kerran, määrittää sen mikä määrittää kokemuksen luonteen.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Gary: Ei tuossa asiassa. On kysymys lukijalta nimeltään Julio, joka kirjoittaa: “Luulin tulleeni varsin hyväksi katalyytin käytössä, mutta viimeaikaiset tekojeni seuraamukset puhuvat toista kieltä. Onko teillä hyviä neuvoja miten käyttää parhaalla tavalla ja tulkita katalyyttia, joka minulla on käsilläni tällä hetkellä, tai mahdollisesti katalyyttia yleensä, jotta kaikki voivat hyötyä tästä.”

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Me ehdottaisimme, että jos haluatte määrittää sen miten katalyytti tai käyttäytymisesi toista olentoa kohtaan vaikuttaa tuohon olentoon, silloin olennon kanssa voidaan käydä keskustelu joka kysyy sitä miten olento havaitsee sen interaktion, jonka se on kokenut kanssasi sinisen säteen kommunikaatiolla. Vaikeus ja hämmennys voi laantua niin, että voitte nähdä selkeämmin miten tekonne, ajatuksenne ja sananne vaikuttavat toiseen olentoon. Jos olette huolissanne teoistanne yleisesti, ja siitä miten se tarjoaa katalyyttia muille joiden kanssa tällaista keskustelua ei voi käydä, me suosittelisimme että vetäytyisitte meditatiiviseen tilaanne, katsoistte olemustanne ja näkisitte sen miten teistä voisi tulla toinen itse, tai miten toiset itset voisivat kokea itsenne luonteen jakamisen jota sinä kuvaat katalyyttisenä.

Tällä tavoin teidän alkaessa osallistua toisen olennon todellisuuden luonteeseen, voitte kyetä määrittämään sen miten toimenne vaikuttavat muihin, ja näin muuttaa käyttäytymistänne, jos niin haluatte. Tai voitte, todellakin, mennä vieläkin pidemmälle, ja käyttää teidän saamaanne havaintoa muuttumalla toiseksi itseksi ja ryhtyä tasapainottavaan prosessiin niin, että otatte sen käytöksen jonka olette toiselle tarjonnut, ja tasapainotatte sen lisäämällä sen voimaa, sen ilmaisua niin, että se saa kasvaa niin paljon että se on toisen ilmaisun kanssa yhtä suuri, ja sitten hyväksyä itsenne tasapainotettuna olentona tässä mielessä.

Onko vielä viimeistä kysymystä tällä kertaa?

Austin: Minulla on yksi aikomuksiin liittyen. Joskus polullani olen havainnut tiedostamattomia aikomuksia, jotka olivat tavallaan piilossa väärien aikeiden taustalla — ajattelin että aioin jotain positiivista, ja sitten tajusin että minulla oli syvempi, löytämätön motivaatio tuon aikomuksen taustalla. Joten mietin jos puhuu aikomuksesta, tarkoitatko sitä että se on se syvällä oleva todellinen aikomus eikä vain pinta-aikomus, ja miten me voimme auttaa ymmärtämään näitä piilossa olevia aikeita mikäli meillä on niitä.

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Kyllä, todellakin, ne aikomukset joita ensin ilmaistaan ovat tietoisen mielen ilmaisemia, jotka ovat seurausta totuuden etsijän pinta-aikomuksista. Nämä aikomukset ovat valideja ja riittävän merkittäviä palvelemaan arvonannossa metafyysisessä mielessä mille tahansa teolle tai sanalle, joka saattaa olla peräisin totuuden etsijästä.

Kuitenkin, kuten olet ilmaissut, kaikkeen kokemukseen liittyy kerroksia. Useimmat näistä kokemuksen kerrostumista ovat niitä, mitkä sijaitsevat olennon tuleevaisuudessa kun se edistyy ohi vihreän säteen energiakeskuksen ja muuttuu adeptiksi, tai, todellakin, kun olento liikkuu kolmannen tiheyden illuusion yli neljänteen tiheyteen ja siitä seuraaviin joissa aikomusten tasapainotusprosessi on vieläkin hienovaraisempaa, sillä jokainen aikomus, ja jokaisen tyyppinen katalyytti, ja jokaisen tyyppinen kokemus joka totuuden etsijästä on peräisin, on saanut alkunsa sisältä, ja sillä on näitä kerroksia jotka sallivat etsijän nähdä hienovaraisemmin ja hienovaraisemmin enemmän ja enemmän sen omaa olemusta kunnes tämä olemus laajenee ulospäin tavalla, joka sisältää koko luomakunnan, sekä Yhden Äärettömän Luojan joka asuu sisällä.

Yksi Luoja, se osa itseäsi joka etsii aikomuksen syvintä tasoa, voi löytää näitä olemuksen kerroksia, ja kyetä kanavoimaan, sanoisimmeko, tätä informaatiota käyttökelposella tavalla päivittäisiin toimiin inspiroivasti. Aikomusten kerrostumat, silloin, paljastavat enemmän todellisesta itsestäsi sinulle, kun mennään läpi epäilyksen pimeyden, väärintulkinnan pimeyden ja niin edelleen, ja ne alkavat nähdä päivänvalon, päivän kirkkaimman valon, keskipäivän auringon joka paistaa itselle, niin että kaikki paljastuu kirkkaasti Yhtenä Äärettömänä Luojana, joka tuntee itsensä jokaisen olemuksen jokaisessa teossa koko ajan, iankaikkisesti.

Nyt me jätämme instrumentin ja tämän ryhmän. Jälleen kerran me kiitämme jokaista teistä kun kutsuitte meidät läsnä etsijöiden piiriinne tänä päivänä. Kuten aina, te tarjoatte meille mitä suurimman inspiraation koska te liikutte läpi tämän painavan, raskaan, kemiallisen illuusion, tämä väärän informaation ja epäilyksen sekasotkun, tämän oman olemuksen jakavan luonteen joka ei tunne Yhtä Luojaa, joka ei tunne etto jokaisessa sielussa on rakkautta, jokaisessa hetkessä on rakkautta. Te kuljette tätä polkua urheasti ja me tervehdimme teitä — olette sankareitamme. Te tunnette meidät nimellä Q’uo. Adonai vasu borragus

Ihmiskehon luominen ja toksisuuden transmutointi

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli ihmiskehon luomista sekä ympäristössämme esiintyvien myrkkyjen vaikutusta ihmisiin. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.


Q: Hyvää iltaa.

A: Ja sinulle hyvää päivää.

Q: Kiitos sinulle ja sivilisaatiollesi, ja kaikille niille, jotka ovat sinuun yhdessä, jälleen kerran tästä tilaisuudesta.

A: Selvä, kiitos myös sinun sivilisaatiollesi.

Q: Olet puhunut monta kertaa siitä miten Anunnakit saapuivat planeetallemme tekemään geneettisiä muutoksia hominideihin…

A: Kyllä..

Q: … planeetallamme.

A: Kyllä.

Q: Miten kauan se kesti, ja miten monta sukupolvea ennen kuin he kykenivät kehittymään siksi lajiksi joka nykyinen muotomme on ja tehdä siitä itsetietoisen?

A: Teidän lineaarisen ajan termein — vaikka tämä on harhaanjohtavaa sillä he tekivät monenlaisia asioita teidän kokemuksen ulottuvuuden sisä- ja ulkopuolella — mutta lineaarisen ajan termein, se oli varsin lyhyt aika, yksi vuosituhat periaatteessa. Ymmärrätkö?

Q: Kyllä. Ja oliko tuolloin paljon kokeita käynnissä?

A: Kyllä.

Q: Säätäen sitä siihen mihin he sen saivat vietyä?

A: Kyllä. Kyllä.

Q: Ja oliko yksi niistä Isojalka?

A: Kyllä. Yksi niistä johti siihen mitä te kutsutte nimellä Sasquatch, kyllä; mutta tämä oli sitä ennen. Idea tuolloin siirrettiin toiseen muotoon, ja näin se tarjosi välineen teidän nyt /ihmismuotona/ tuntemallenne inkarnaatiovälineelle.

Q: Ja ovatko Sasquatchit reinkarnoituneet samalla tavoin kuin me olemme?

A: Kyllä.

Q: Ja he pysyvät tällä planeetalla?

A: Kyllä, mutta he ovat avoimemmin ulottuvuuksien välisiä ja säilyttävät paljon heidän vahvasta yhteydestään luontoon kuin mitä te olette tietoisesti sallineet.

Q: Ja he lisääntyvät ja syövät samalla tavoin?

A: Kyllä.

Q: Paljonko heitä on tällä hetkellä planeetallamme?

A: Hetki vain… koska he liikkuvat ulottuvuuksien välillä, tämä on vaikeaa määrittää… hetki…. noin 1700:sta 3000:n. Tämä on paras arvio minkä voimme antaa tällä hetkellä.

Q: Onko yksikään avaruusolentojen sivilisaatio yhteydessä internetiimme?

A: Tarkoitatko salakuuntelemmeko me?

Q: En, onko yhtään niitä jotka ovat aktiivisesti mukana?

A: Ajoittain on ollut ehdotuksia. Se ei ole yleistä, mutta ajoittain sinne on joku kirjoittanut.

Q: Ja ottavatko Harmaat tai Marsilaiset yhteyden, puhuakseen kanssamme ennen kuin heillä on suorempaa kanssakäymistä?

A: Ei millään muotoa mitä te ymmärtäisitte, ei.

Q: Ja Reptiliaanit auttavat Harmaita, ovatko he sosiaalisia Harmaiden kanssa?

A: Ei juurikaan.

Q: Syövätkö he yhdessä ja osallistuvat…

A: Ei sjuurikaan, joskus sellaista tapahtuu, mutta, niinkutsutut Harmaat, ja monet eri heidän variaationsa, eivät myöskään oikeastaan syö mitään. He absorboivat tietyn tyyppisiä nesteitä. Reptiliaanit, siten kuin heidät on opetettu tekemään näin, jossain määrin kyllä, mutta se ei millään muotoa ole Harmaille sosiologinen tapahtuma. Joillekin Reptiliaaneille se voi olla sitä enemmän, ja he kokoontuvat keskenään ajoittain, ja joskus Harmaat ja Reptiliaanit voivat absorboida samaan aikaan ravintoa. Tämä ei ole mitään suunniteltua; se on yksinkertaisesti sattuman kaupalla samaan aikaan. Ymmärrätkö?

Q: Kyllä.

A: Arkipäiväisesti ilmaistuna teidän termein, heidän suhteensa ei ole sellainen mitä te pitäisitte, lainausmerkeissä, yhdessä hengailuna. (naurua)

Q: Ja…

A: He suhtautuvat toisiinsa symbioottisesti eri tavoin, mutta se ei ole samanlainen yhteiskuntajärjestys kuin mitä te ymmärrätte ihmismielessä ollenkaan.

Q: Se on enemmänkin vain agenda.

A: Jotain biologiaan liittyvää on mukana, mutta se on Maan ulkopuolista ja ette tunnistaisi sitä yhteiskunnalliseksi ilmiöksi, vaikka se voi olla sitä heille, se ei olisi jotain mihin voisitte oikein suhtautua. Se on enemmänkin samanlainen kuin eräät eläimet suhtautuvat planeetallanne toisiin eläimiin, sillä tavalla että ne auttavat toisiaan symbioottisesti. Mutta se ei ole välttämättä mitään mikä olisi samasta /syystä/ kuin te sosialisoitte. Ymmärrätkö?

Q: Kyllä. Ja viimeisenä olet puhunut siitä miten 20 vuoden päästä on mahdollista, että 60% populaatiostamme voisi tuhoutua. Tapahtuuko tämä biologisten tekijöiden kautta?

A: Iso osa siitä liittyy myrkyllisyyden ideaan, kyllä. Iso osa siitä liittyy /joihinkin/ fyysisiin maanmuutoksiin ja muutoksiin sääkuvioissa ja niin edelleen, kyllä, Mutta jälleen kerran muistakaa, että tämä prosenttiluku voi muuttua riippuen siitä värähtelyn kasvusta ja kiihtyvyydestä joka mahdollistaa transmutaation positiivisemmilla ja rakentavammilla ja hyödyllisemmpillä tavoilla. Te muutatte, niinkutsuttuja, todennäköisyyksiä, kaiken aikaa.

Q: Okei. Ja liittyen biologisiin tekijöihin, on tietoa siitä miten Persianlahden sodan syndrooma ja tuntemattomat fermentoidut mykoplasmat ja monet muut asiat… voiko hyvin hapetettu henkilö, jolla ei ole paljoa myrkkyjä kehossaan, kykeneekö hän transmutoimaan tämän tyyppisiä biologisia aineita?

A: Kyllä, useammin kuin ei. Ei aina, mutta useammin kuin ei, riippuu tartuntatekijöistä. Se riippuu myös henkilön omasta agendasta koskien sitä miksi tuo biologinen tekijä vaikuttaisi häneen ollenkaan.

Q: Vaikka he olisivat kontaktissa, voisivatko he vain päästää siitä irti?

A: He voivat olla näkymättömiä sille, he voivat saada tartunnan täysillä ja kaikkea siltä väliltä, riippuen henkilökohtaisesta agendasta ja tapahtuman ajoituksesta koskien kokonaistodellisuuden konsensusta, ja mikä tällaisen tapahtuman tarkoitus yksilölle olisi.

Q: Kiitos paljon.

A: Kiitos.

Mitä varjotyöskentely tarkoittaa?

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta ”Varjotyöskentely” (13.8.2007) Teos käsittelee tärkeää aihetta, ihmispsykologiaa ja omien varjopuolten hyväksymistä ja niiden kanssa toimimista.


Varjot ovat ihmisen sellaista puolta, joka edustaa hänen pelkojaan ja sellaisia asioita, joita ei voi hyväksyä toisissa ihmisissä ja itsessä, joita ominaisuuksia voi löytyä myös itsessään.

Ne ovat syntyneet siitä, että yritämme olla tietynlaisia, jotta muut hyväksyisivät meidät. Joten joudumme tukahduttamaan joitakin ominaisuuksia itsestämme, ja siten myös petämme itsemme ja toiset, kun emme voi olla kuin todellisuudessa olemme.

Omat varjosi tukahduttavat tunteesi, elämänenergiasi, aiheuttavat pelkoa ja kipua sekä tuskaa. Ne luovat myös sellaisia kokemuksia ympärillesi, joita et halua kokea ja hyväksyä. Kaikki ne ikävät kokemukset ja tapahtumat muodostuvat varjoistasi. Pääset niistä eroon vain kohtaamalla varjosi ja voittamalla ne, jolloin niiden sisältävä tukahdutettu energiavirta vapautuu ja siten saat itsellesi lisää energiaa ja voit käyttää näitä varjojasi omaksi hyödyksesi oman tahtosi voimalla. Ne eivät ole enää vaaraksi sinulle tai läheisillesi. Muuten, jos ne ovat tukahduttaneet energiavirtasi, ne voivat aiheuttaa vaaraa sinulle ja läheisillesi ja vaarantaa kaikki ihmissuhteesi.

Varjosi voivat ilmentyä kaikkina sellaisina asioina, joita eniten pelkäät kohdata, esim. ne voivat saada muotonsa kulttuurisi, uskontosi, maailmankatsomuksesi, ennakkoasenteesi ja -odotuksesi sekä eettisen asenteesi ja moraalisi pohjalta, kuvata kaikkea sellaista mitä eniten pelkäät, inhoat, minkä koet olevan pahoja ja ikäviä asioita.

Ne voivat heijastua sinusta toiseen ihmiseen, jonka kanssa olet tekemisissä ja kohtaat hänet kasvoista kasvoihin. Voit nähdä toisen henkilön toimivan siten kuin et halua kenenkään toimivan tai hänen käyttäytyminen ja kohtelu sinua kohtaan on sellaista mitä eniten pelkäät kohdata tai koet sen olevan uskonnollisesti, kulttuurisesti, eettisesti ja moraalisesti väärin tai pahaa.

Mutta tämä on vain heijastusta, siis projisoit omat kipusi, tuskasi ja pelkosi toiseen henkilöön, jotta sen huomaat ja opit tunnustamaan itsessäsi. Mutta monesti vain alamme syyttämään sitä henkilöä kaikista itselle aiheutuvista ongelmista, johon olemme heijastaneet em. ominaisuudet, mutta emme ymmärrä kohdata niitä asioita silmästä silmään, vaan haluamme lakaista ne maton alle ja kaataa kaikki ongelmamme toisen niskaan ja syytämme häntä kaikesta, jolloin meidän ei tarvitse itse ottaa vastuuta niistä asioista. Tämä on väärin! Näin ei pitäisi tehdä. Pitäisi oppia tunnistamaan ja hyväksymään ne ominaisuudet itsessämme, eikä aina syyttää toisia omista ongelmistamme. Meidän pitäisi ottaa vastuu siitä mitä itse olemme ja teemme, sekä miten elämme. Ja kohdata omat vaikeutemme, kasvoista kasvoihin, eikä siirtää niitä toisiin ihmisiin. Kun aina siirrämme ne toisiin ihmisiin, silloin tukahdutamme omat energiavrtamme, ja siitä aiheutuu vain lisää tuskaa ja ongelmia, koska emme ratko niiä vaan pakenemme niitä.

Kun reagoit jonkun henkilön sanomaan voimakkaasti tunnetasolla, niin hän koskettaa jotain sinun varjosi aluetta. Kiinnitä tällaiseen huomiota. Se mikä ominaisuus mielestäsi ärsyttää toisessa ihmisessä on osa varjoasi. Näet sen ominaisuuden heijastuvan toisen ihmisen kautta.

Nämä varjomme koemme negatiivisina energiavirtoina, ne ovat omia sisäisiä demoneitamme, jotka täytyy vain kohdata ja sulauttaa itseemme. Annan yhden harjoituksen miten tämän voi tehdä.

ENSIMMÄINEN HARJOITUS

Etsi rauhallinen paikka, missä voit hiljentyä ja olla yksin minkään häiritsemättä. Voit kuunnella jotain rauhtoittavaa musiikkia ja meditoida. Sitten visualisoit jonkun pelottavan paikan ja sitten voit kirjoittaa ylös kaikki ongelmat, vaikeat muistot ja kokemukset, pahan olon yms. ja kuvitella sen kaiken heijastuvan ko. paikassa jonkun olennon muodossa. Kohtaa tämä olento ja keskustele sen kanssa. Kun kohtaat, voitat pelkosi sitä kohtaan ja voitat myös pelkosi kohdata tällaisia asioita.

Kun olet kaiken kirjoittanut ylös, voit mietiskellä miten nämä ongelmat esiintyvät kohtaamissasi ihmisissä ja tilanteissa. Ja kun tiedostat asian, niin seuraavalla kerralla kun kohtaat tällaisen tilanteen ja ihmisen, olet tietoisempi siitä ja ymmärrät, että se tilanne ja ihminen opettavat sinua tunnistamaan omat varjosi.

Miksi UFOt eivät laskeudu luoksemme?

Tämä on lainaus L/L Researchin julkaiseman kirjan Voices of The Confederation ensimmäisestä kappaleesta. Teos sisältää L/L Researchin kanavointeja, jotka vastaavat kysymyksiimme Maan ulkopuolisesta elämästä, elämän tarkoituksesta ja muista kysymyksistä. Tässä lainauksessa käsitellään sitä miksi UFOt eivät laskeudu avoimesti ja esittäydy meille kaikille.


“Hey, Mister Spaceman, Won’t you please take me along? I won’t do anything wrong! Hey, Mister Spaceman, Won’t you please take me along for a ride?” — The Byrds
Kommentti:

“Miksi he eivät laskeudu?” Tämä on mahdollisesti kaikkein useimmin kysytty kysymys koskien UFOja, joka voi selittää sen miksi suuri osa heidän viesteistään meille käsittelee tätä kysymystä.

Valittuja kanavointeja

joulukuu 18, 1973

Älkää harmistuko jos jotkut täysin hylkäävät ideanne, sillä tämä on odotettavaa. Ja tämä on suurin syy sille miksi me emme voi tulla keskuuteenne, sillä se olisi suora rikkomus aiemmin mainitsemaamme lakia kohtaan. Johtuen näistä olosuhteista, on tarpeellista niille teistä jotka haluavat auttaa meitä, jotka ovat planeettanne pinnalla, auttaa meitä. Me pyydämme että meditoisitte. Tämä on ainoa mikä on tarpeen. Tämä on ainoa mitä me tarvitsemme. Koska jos meditoitte, silloin tiedätte mitä tehdä.

tammikuu 4, 1974

Kyllä, ystäväni, Planeettojen Liitto Hänen Palveluksessaan on täällä palvelemassa teitä. Ne kiertävät planeettaanne aluksillaan. Ne tulevat parvina, miljoonissa ja miljoonissa he tulevat, koko luomakunnasta. Ne tulevat tänä aikana palvelemaan teitä. Annatteko heidän palvella teitä? Sillä he ovat täällä, nyt. Jos vain katsoisitte, näette ne, sillä ne näyttävät itsensä niille, jotka haluavat nähdä ne. Ne tervehtisivät teitä avoimesti, mutta ne eivät voi, sillä suurin osa planeettanne kansalaisista on niin halunnut. Ne tarkat reaktiot ovat jo tiedossa, jotka sattuisivat jos suora kohtaaminen tapahtuisi nyt. Tästä syystä on tarpeen, että jatkatte aktiivisemmassa palveluksessa. On erittäin tarpeen, että useammat ja useammat teistä saavat kuulla totuuden. Vain tämä saa aikaan olosuhteet, jotka mahdollistavat suoran kohtaamisen.

tammikuu 7, 1974

Me Planeettojen Liitto Äärettömän Luojan Palveluksessa olemme täällä ottamassa teihin yhteyden nyt. Meidän tulee painottaa tätä: me olemme täällä tekemässä tämän. Tämä on meidän tarkoituksemme. Meidän tulee, kuitenkin, tehdä kontakti äärimmäisen, äärimmäisen huolellisesti, ennalta suunnitellulla tavalla. Tämä on se mikä tapahtuu tässä huoneessa tänä hetkenä. Tästä tekniikasta ei voi olla variaatiota tänä aikana. Meillä on ollut monia kokemuksia ottaessamme yhteyttä ihmisiin. Aina on havaittu, että tämä pitää tehdä äärimmäisellä varovaisuudella. On vakavia seuraamuksia kun Maan ulkopuolinen yhteiskunta pakotetaan toisen yhteiskunnan päälle, erityisesti kun teknologinen ero on niin suuri kuin meidän välillämme on.

Teidän kansanne eivät ymmärtäisi meitä yhtään. He eivät hyväksyisi meitä sellaisina kuin me olemme. Me emme voisi kävellä heidän keskellään ja olla hyväksyttyjä, ja tämä on se mitä me haluamme tehdä: olla hyväksyttyjä. Sillä, ystäväni, me olemme tasan tarkkaan samanlaisia. Me emme voisi puhua suoraan kansallenne ja saada heitä hyötymään opetuksistamme, sillä he tuntisivat että heidän tulee hyväksyä, kyseenalaistamatta, sen mitä me sanomme. Sellainen ei ole miksikään hyödyksi, ystäväni. Te olette täällä, tänä aikana, niin kuin me olemme siellä missä me olemme, pääosin etsimässä, etsimässä omalla tavallanne sitä mikä on polku takaisin kohti meidän kaikkien Luojaa. Liian suuri häiriö henkilökohtaiselle etsinnälle ei ole hyvä asia. Siitä syystä me emme kykene suoraan olemaan yhteydessä kansaanne. Meidän tulee tarjota heille, kuitenkin, se mitä he tarvitsevat. Ja tämän me teemme parhaan kykymme mukaan.

tammikuu 8, 1974

Me Planeettojen Liitosta Äärettömän Luojan Palveluksessa olemme täällä palvelemassa teitä. Se on suuri etuoikeus, ja kuitenkin meidän tulee pysyä nöyrinä. Tämä on ymmärryksemme asianmukaisesta palveluksesta, sillä palvellessanne kanssaihmisiänne on tarpeen, että palvelette hänen eksakteja halujaan ja tarpeitaan. Ette voi määrittää hänen puolestaan mitä nämä ovat. Täten, jos halut ja tarpeet ovat omien kykyjenne tai halunne palvella ulkopuolella, on parasta pysyä nöyränä, kuten me olemme. On kuitenkin monia, monia teidän ihmisiänne, jotka haluavat juurikin meidän palvelustamme. Me olemme niiden estämiä, jotka eivät halua palveluksiamme. Tästä syystä ei ole mahdollista tänä aikana tulla keskuuteenne. Tästä syystä on tarpeen tänä aikana toimia sellaisten instrumenttien kautta kuin tämä.

tammikuu 25, 1974

Me suosisimme laskeutua pinnallenne ja tervehtiä teitä avoimesti, mutta me olemme tietoisia tietyistä periaatteista tässä luomakunnassa, jotka eivät salli meille tällaista suoraa väliintuloa.

helmikuu 2, 1974

On tarpeen, että jos yksilö aikoo edistyä henkisessä mielessä, että se on seurausta hänen omasta sisäpuolen ohjaamasta etsinnästään, sen sijaan että se olisi ulkoapäin tuleva käsky, joka on jonkin uskonnollisen tai muun senluonteisen organisaation antama. Tästä syystä on tarpeen, että me emme tee itseämme liian yleisesti tunnetuksi tai hyväksytyksi planeettanne kansojen keskuudessa. Jos me näin tekisimme, silloin sisäisen etsinnän suuntaus suurimmaksi osaksi katoaisi. Tämä on se perussyy niille olosuhteille, jotka te koette nykyisellään fyysisessä ympäristössänne. Nämä olosuhteet te ja muut olette itse valinneet, ja ne ovat luonnollista seurausta luomuksesta, jossa toimittaisiin yksittäisen henkilön tietoisuuden parissa ja luotaisiin sellainen ilmapiiri, joka tuottaa sisältä ohjautuvan totuuden etsinnän, josta puhuin.

Valitettavasti monet ihmiset planeetallanne tänä aikana ovat niin kiireisiä äärimmäisen turhan ja hetkellisen luonteisten aktiviteettien parissa, että heillä ei ole mahdollisuuksia kokea sitä tietoisuuden kasvua, joka on tarpeen saavuttaa sellainen etsintä jota he oikeasti toivovat. Me Planeettojen Liitossa Äärettömän Luojan Palveluksessa olemme pyrkineet tasapainottamaan liian suuren ja liian vähäisen alustemme paljastamisen planeettanne kansalaisille. Jos meistä tulisi liian yleinen ilmiö, niin että olisimme läsnä ilman epäilyksen häivääkään, silloin me eliminoisimme, ainakin osittain, suuren kiinnostuksen henkisen totuuden etsintään. Tämä voi tuntua omituiselta tai epätavalliselta näkökannalta, mutta me olemme havainneet tämän aiemmilta kerroilta, ja koska perussyy kansanne fyysiseen eristykseen on saada aikaan sisäinen etsintä, silloin on selvää meille, että meidän tulisi seurata, niin läheltä kuin mahdollista, tätä suunnitelmaa.

Aluksemme ja kansamme on vierailleet tällä planeetalla monia, monia kertoja aiemmin. Tämä on tapahtunut vasta sen jälkeen kun vierailemamme sivilisaatio on ollut valmis hyväksymään meidät. Tämä on tapahtunut vasta sen jälkeen kun tuo sivilisaatio on saavuttanut tyydyttävän sisäsuuntaisen luomakunnan totuuden etsinnän tason, ja täten se ilmaisi niitä rakkauden ja veljeyden periaatteita, jotka ovat tämän etsinnän tuotteita.

Tänä aikana meitä pakottaa olosuhteet, joista meillä ei ole kontrollia, teidän maailmanne sivilisaation luona vierailemisessa, vaikka he eivät olekaan saavuttaneet sitä henkisen tietoisuuden tilaa, joka olisi tyydyttävän tasoinen meidän kontaktillemme. Me olemme tietoisia siitä, että jotkut tämän planeetan ihmisistä ovat, kuitenkin jo riittävän tietoisia heidän henkisestä luonteetaan ja riittävästi näyttävät rakkautta ja veljeyttä, joka on tarpeen kontaktille. Tästä syntyy ongelma. Ongelma on, että meidän tulee lähestyä osaa planeettanne kansasta ilman, että järkytämme loppuja.

Me pyrimme tekemään tämän. On tarpeen, että todisteet vierailuistamme ja viestinnästämme ovat sellaisen luonteisia, että kuka tahansa niille altistunut voi ne hylätä tai hyväksyä. Tulee olemaan, valitettavasti, jonkin verran vapaan tahdon väliintuloa niiden tämän planeetan ihmisten kohdalla, jotka eivät toivo hyväksyvänsä kontaktiamme. Tämä on valitettava tila, mutta se on sellainen joka meidän tulee käsitellä, sillä tänä aikana on tarpeen, että niille ihmisille planeetallanne, jotka etsivät totuutta, totuus annetaan.

Ei tule olemaan tarpeen osoittaa näille ihmisille, että se mitä me heille annamme on totuus, sillä jokainen yksilö on saavuttanut ymmärryksen totuudesta sisäsyntyisen etsinnän avulla, josta puhuin, ja tällöin hän tunnistaa totuuden kun se hänelle annetaan. Täten on tarpeen ainoastaan, että me, jollain keinoin joka ei häiritse niitä jotka eivät tavoittele kontaktia, annamme lopulle planeettanne kansalaisille sen mitä he etsivät siinä muodossa kuin on soveliasta.

Siispä tämä on palveluksemme: tarjota auttava käsi henkisen evoluution tikkailla sille osalle tämän planeetan kansaa tänä tiettynä aikana, aikana joka on ainutlaatuinen tämän planeetan historiassa, aikana joka tulee käsitellä suoremmalla ja pakottavammalla tavalla kuin aiemmat kerrat ja kokemukset tämän planeetan historiassa. Me olemme äärimmäisen etuoikeutettuja kyetessämme tarjoamaan tätä palvelusta niille, jotka sitä etsivät. Ja palvelumme suurelta osin annetaan heille päivittäisessä meditaation prosessissa. Jos he antavat itsensä tämän palvelun saataville, se on tarpeen että he tekevät sen meditaation kautta.

helmikuu 9, 1974

Me emme voi tulla suoraan luoksenne, laskeutua pinnallenne ja puhua kanssanne. Sillä se ei tekisi hyvää. Meidän tulee tarjota kipinä, vihje, jotain josta ponnistaa, aloittaa etsintä, etsintä joka johtaa totuuden löytämiseen sisältänne.

Tämä, ystäväni, on ainoa tapa auttaa planeettanne kansaa. Sillä heidän tarvitsee auttaa itseään. Heidän tarvitsee löytää totuus joka heillä on sisällä. Heidän tulee aloittaa etsintä. Ainoa mitä me voimme tehdä, on tarjota virikettä heidän oman etsintänsä aloittamiseen.

helmikuu 18, 1974

Me Planeettojen Liitto Äärettömän Luojan Palveluksessa tuomme teille tämän tiedon meditaatiossa. Tästä syystä me emme voi tulla kansanne keskuuteen, tarjoamaan palvelua suoraan, sillä me olemme tietoisia sellaisen tuhoisista vaikutuksista. Palvelumme kohdistuu siihen mitä he oikeasti janoavat. Mitä he oikeasti janoavat on kyky tajuta totuus. Jotta tämä kyky voitaisiin heille antaa, on tarpeen luoda olosuhteet joilla saada aikaan heidän palveluksen henkilökohtainen etsintä sekä henkilökohtainen totuuden etsintä luomakunnasta. Vain tällaisen prosessin kautta he voivat ymmärtää totuuden, joka on heidän sisällään. Se on jotain mitä ei voida liian tehokkaasti heille antaa älyn tasolla.

toukokuu 14, 1974

Kysyjä: Hatonn, voitko kertoa meille jonkin erityisen syyn miksi me emme voi kohdata kasvotusten?

Minä olen Hatonn. Minä olen tämän instrumentin luona. Minä tapaan teidät kasvotusten sinä päivänä kun te astutte taivaan valtakuntaan. Voitte tehdä tämän koska hyvänsä. Epäilen ettette tee tätä kun olette kehossa. Jos kuitenkin saavutatte tämän tilan, silloin olittepa kehossa tai ei, te kykenette puhumaan kanssani välittömästi millä tahansa haluamallanne tasolla. Siinä hetkessä tunnustatte minut veljeksenne. Pelkään ettei ole mahdollista onnistua yhden tai kenenkään käännyttämisen taakassa ilmestymällä värähtelyynne kun tietoisuutenne on se mikä se on nyt.

helmikuu 23, 1974

Tulevaisuudessa, kun ne olosuhteet mistä olemme puhuneet ovat manifestoituneet, ja monet ihmisistänne tällä planeetalla ovat aloittaneet etsinnän, silloin tulee olemaan ihmisryhmiä jotka ovat alkaneet etsinnän ja ovat saaneet koulutuksen kanavilta kuten tämä on sekä muiden ryhmien kanavilta, silloin tulee olemaan riittävän valaistuneen ymmärryksen tila niin, että he voivat kohdata meidät suoraan. Me tulemme silloin tarjoamaan suoraa ja fyysistä apua näille ihmisille. Tulee olemaan monia, monia meitä muita, enemmän kuin voitte kuvitellakaan, jotka odotamme toimivamme tällä tavoin, Luojan palveluksessa, sillä tämä on se miten me itseämme nimitämme. Ja tämä palvelus tänä aikana sisältää suoran palveluksen niille ihmisryhmille, jotka janoavat palveluamme. Tulee olemaan tarpeen, kuitenkin, että nämä ryhmät ovat jonkin verran eristyksissä niistä ryhmistä ja yksilöistä, jotka eivät kaipaa palveluksiamme. Tämän voi tehdä monin eri tavoin. Ja nämä tulevat olemaan teille ilmiselviä tapoja myöhemmin, sillä teillä ei nyt ole ymmärrystä niistä monista, monista eri tavoista joilla me voimme teitä palvella.

helmikuu 25, 1974

Me pyrimme ja teemme kaikkemme auttaaksemme kansojanne ja teemme heidät tietoisiksi tilanteesta jossa he ovat, mutta he eivät tätä huomaa. Me voimme tehdä vain niin paljon. Mitä enemmän kansanne keskittyy, sitä enemmän me voimme tehdä. Kysymys on yksinkertaisesti vapaan tahdon suuntaamisesta. Jos planeetan kansa pyytää palvelustamme, silloin me voimme antaa sen vapaasti; jos vain osa populaatiosta pyytää, silloin me joudumme rajoittamaan palveluksiamme. Jos kukaan populaatiosta ei pyydä, silloin me emme kykene tarjoamaan mitään palvelujamme. Tästä syystä teidän mielestä me piileskelemme, sanoisimmeko, tänä aikana. Sillä liian harva ihminen planeetallanne on pyytänyt palvelujamme. Tämän seurauksena meidän tulee toimia instrumenttien kuten tämä kautta, puhuaksemme teille ja kertoaksemme teille niistä ongelmista jotka nyt meidän ja teidän harteilla ovat, sekä lopun planeettanne populaation harteilla.

Lauantaimeditaatio 14.9.2019

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

Lauantaimeditaatio

Syyskuu 14, 2019

(Jim kanavoi)

Olen Q’uo, ja tervehdimme jokaista teitä rakkaudessa ja valossa tänä iltapäivänä. Me olemme mitä tyytyväisimpiä kun meitä pyydetään liittymään etsinnän piiriinne tänä päivänä. Me olemme tietoisia siitä, että monille teistä täällä ei ole kanavointiprosessi tuttu, joten me aloitamme sillä että että sanomme teille ettemme me ole lopullisia auktoriteetteja. Me olemme teidän veljiämme ja sisariamme jotka kävelevät samaa polkua kuin te. Me olemme kulkeneet, sanoisimmeko, muutaman askeleen edemmäs tätä polkua, ja se on palveluksemme muita kohtaan joka liikuttaa vie meitä eteenpäin tällä polulla niin kuin se vie teitäkin. Näin teidän pyyntönne meille liittyä etsinnän piiriinne antaa meille mahdollisuuden palvella teitä, ja jos tekisitte meille pienen palveluksen, me voisimme palvella teitä paremmin: se on, että kun me vastaamme kysymyksiinne, mikä tahansa sana tai ajatus joka ei resonoi tai ole harmoniassa kanssanne, jättäkää se sivuun ilman toista ajatusta, sillä me emme halua olla esteitä poluillanne millään muotoa. Ottakaa ne sanat ja ajatukset, joilla on teille merkitystä ja käyttäkää niitä halutessanne. Jos te teette meille tämän palveluksen, me voimme puhua teille vapaasti.

Nyt me kysyisimme jos teillä on meille jokin kysymys jolla aloittaa.

Jess: Minulla on kysymys. Kiitos. Tämä kysymys on sekä minulta itseltäni sekä eräältä kenestä olet kuullut aiemmin nimeltään Kyle. Kyle ja minä olemme työskennelleet yhdessä muiden kanssa etätyönä eri maantieteellisissä sijainneissa, sillä me suuresti haluamme virittää, säätää ja valmistella itsemme kanavointia varten, tai tukeaksemme kanavoituja viestejä Liitolta. Voisitko kommentoida sitä miten tähän prosessiin vaikuttaa se olemmeko henkilökohtaisesti läsnä vaiko eri paikoissa? Onko mahdollista onnistuneesti kanavoida viestejä Liitolta enemmän kuin yhdessä sijainnissa?

Q’uo: Olen Q’uo, ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Me tarkastelemme tätä kysymystä hieman epäröiden, sillä ei ole toiveenamme tulla olentojen vapaan tahdon väliin neuvomalla tietyssä tilanteessa. Näin me olemme jonkin verran yleisluontoisia esityksessämme. Se on parhaan tietomme mukaan hyvin tehty työ pysyä jossain tietyssä yhdessä ja samassa tilanteessa tai sijainnissa, kun pyritte palvelemaan toisia tarjoamalla itsellenne kanavointiprosessin avulla tietoa lähteistä kuten me olemme.

Kuitenkin tämä ei ole yksinkertainen tilanne johon osallistua, sillä on olemassa erilaisia olentoja, joiden kanssa saattaa saada yhteyden sisätasoilla meditatiivisessa tilassa, joka lähestyy niinkutsuttua transsitilaa. Jotkut ovat henkilökohtaisia oppaita, joihin pääsee käsiksi ja joita voi kanavoida olennosta toiseen eri sijainneissa, sillä henkilökohtainen opas on se energian ja informaation lähde, jota te voisitte nimittää paikalliseksi, tai Maan piiriin kuuluvaksi.

Olosuhteet sellaiselle tilanteelle ovat erilaiset sellaisille kuin me olemme, jotka olemme muiden kokemuksen tasojen natiiveja ja vierailemme pallollanne, sanoisimmeko, teidänkaltaisten olentojen kutsuvieraina. Tässä hetkessä olisi paljon vaikeampaa, sanoisimmeko, kyetä pääsemään käsiksi ja prosessoimaan informaatiota, jota me tarjoamme, jos olisi monta erilaista lokaatiota, enemmän kuin yksi.

Tämä voi myös muuttua jos olennot, jotka ottavat kanavointiprosessiin osaa, ovat tässä prosessissa pitkällä, niin että he voivat ylittää ajan ja tilan lokaalit rajat ja kyetä havaitsemaan ajan ja tilan puolien ykseyden omassa kanavointiprosessissaan. Me toivomme, että tämä on riittävästi informaatiota, joka antaa teille joitain viitteitä tilanteestanne.

Onko vielä muita kysymyksiä tällä kertaa?

Jess: Ei, kiitos.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua, sisareni. Onko muita kysymyksiä tällä kertaa?

Gary: Q’uo, minulla on kysymys punaisesta säteestä. Onko sen läpivirtaus mahdollista mennä tukkoon, sanotaanko vaikka pelosta, tai lähinnä uhasta selviytymiselle?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Normaalisti punainen säde on säde jolla ei ole vaihtelevan luonteista ilmaisua. Se tarkoittaa, että normaalisti sen olemassaolon laatu on kiinteä, ja se koskettaa olennon selviytymistä ja olentojen lisääntymistä. Kuitenkin, on kuitenkin todellakin mahdollista tukkia punainen säde jomman kumman sen perusluonteen ilmaisuissa. Tukos on kaikkein yleisimmin saavutettu olennolla sen tietoisessa luonteessa jossa olento näkisi oman fyysisen tai mentaalikompleksinsa uhatuiksi. Tämä pelkotietoisuus, sitten, voi todellakin tukkia punaisen säteen tavalla joka estää pranan, rakkauden ja valon liikkumisen Yhdeltä Luojalta, sen energiakeskusten läpi.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Gary: Entäpä sitten sellaisen olennon tapauksessa, joka tekee itsemurhan. Ovatko he tukkineet punaisen energiakeskuksensa?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Sellainen olento tuntisi eräänlaista pelkoa elävänä olemisesta, peläten sen kokemuksessa tapahtuvia seuraamuksia, jotka ovat mitä häiritsevimmällä tavalla koskettaneet olentoa, jonkin jakson verran mitä te kutsutte ajaksi. Täten olento olisi, sanoisimmeko, sen omien epäonnistumisen pelkojen ajama, tai pelon siitä ettei kykene jatkamaan kasvavan katalyytin prosessointia omassa elämänkaavassaan, sellainen tukkisi kaikki energiakeskukset kerralla, sillä tämänkaltainen kokemus sisältää tämän olennon varsinaisen henkisen luonteen. Täten punainen säde menisi ensiksi tukkoon, sitten muut siitä eteenpäin vuorotellen.

Onko vielä muuta kysymystä, veljeni?

Gary: Vielä yksi kysymys liittyen punaiseen säteeseen, ja sitten siirrän vuoron muulle piirille jos jollain muulla on kysymys. Ra-kontaktissa kysyjä kysyy energiakeskuksen tasapainottamisesta, ja Ra aloittaa — Ra liikkuu energiakeskusten läpi alkaen punaisesta säteestä, sitten sanoo: “Ensimmäinen tasapainotus on Malkuth eli Maan energiavärähtelykompleksi, nimeltään punaisen säteen kompleksi, ja tämän energian ymmärtäminen ja hyväksyntä on perustavanlaatuista.” Voisiko avata tätä mitä Ra tarkoittaa sanomalla “tämän energian ymmärtäminen ja hyväksyntä on perustavanlaatuista?”

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Malkuth on Maan taso, jossa henkiset energiat syötetään mieli/keho/henkikompleksiin ensin punaisen säteen läpi, jotta tämä elementaalikeho, joka on muodoton, voisi energisoitua tavalla mikä sallii sillä olla olemus Maan tasoilla. Punaisen säteen potentioitu luonne tänä aikana, sitten, aktivoituu niin, että se muuttuu niinkutsutuksi perustaksi, jolle loput energiakeskusten toiminnat voidaan pohjata. Se on kaikelle muulle toiminnalle ja älylle perustavanlaatuista, joka emanoituu ylempiin energiakeskuksiin.

Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Zach: Minulla on kysymys, Q’uo. Voisitko syventyä punaisen säteen vetovoiman oikeaan käyttöön ja tarkoitukseen positiivisesti polarisoituneiden olentojen kesken?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Punaisen säteen aktivaatio on sellainen mikä tapahtuu kahden olennon välillä, jotka seksuaalisesti polarisoituvat tavalla joka on, sanoisimmeko, saatavilla näiden välistä toimintaa, tai leikkiä, varten. Tämä tarkoittaa, että vetovoima on se mikä löytää napavastinparinsa, oli olento biologisesti sitten maskuliininen tai feminiininen. Fyysinen vetovoima menee jokaisen olennon yksilöllisen ja ainutlaatuisen luonteen mukaan. Tämä toimii ilman tietoista kontrollia. Tämä toimii tarkemmin ilmaistuna tiedostamattomana heijastuksena jokaisen olennon seksuaalisen polaarisuuden perusluonteesta.

Näin on olemassa, tämän vetovoiman seurauksena, eräänlainen perusluonteinen kumppanuus joka muuttuu pohjaksi johon lisätään muita elementtejä, kun kahden olennon välinen toiminta alkaa ja jatkuu. Täten jokaiselle olennolle tarjotaan mahdollisuus palvella toista, tavalla tai toisella, kun se alkaa intensiivisenä seksuaalisena vetovoimana johon lisätään punaisen ja oranssin säteen yksittäinen olemus, mikä liikkuu eteenpäin keltaiseen säteeseen asti, joka sijoittaa olennon ideaalisesti pariutuneiden ryhmään. Kuitenkin tämä tapahtuu aina jokaisen olennon vapaasta tahdosta, jolla se myös sitä käsittelee. Näin kahden olennon välisen suhteen arvon energisoinnin ja edistämisen peruskuvio on sellainen, joka on punaisen säteen kiihdyttämistä seuraava eteenpäin vievä voima.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Zach: Ei, Q’uo. Kiitos.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua veljeni. Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Forest: Minulla on kysymys, Q’uo, ja se ei mitenkään liity punaiseen säteeseen. Ehkäpä laajempi tämän aiheen kysymys on meidän vuotemme 2012, kun monet Maan asukkaat odottivat niinkutsuttuja “Maya-ennustuksia”, jotka olisivat johtaneet sielujen massasadonkorjuuseen. On ymmärrykseni, että ihmiskunta ei ollut valmis tuon tapahtumiseen tuona aikana. On myös ymmärrykseni, että tuolloin meille lähetettiin useampi pallo suojelemaan Maata, kokonaisuudessaan, sellaiselta läpikotaiselta sadonkorjuulta.

Joten kysymykseni on kahtaanlainen. Ensinnäkin, onko ymmärrykseni oikein? Toiseksi, loiko kollektiivinen ihmiskunnan tietoisuus nuo pallot, vai lähettikö ne Yksi Ääretön Luoja, vai olivatko ne Liiton lähettämiä riippumatta Yhdestä Äärettömästä Luojasta. Kiitos.

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Ensinnäkin, transformaation energiat, jotka olivat tuolloin laajalti havaittu vuotena 2012 olivat saatavilla usealla olemisen tasolla. Nämä energiat oli mahdollista manifestoida, ei ainoastaan sisäisillä tasoilla, joilla ne todella tulivat manifestoiduiksi, vaan myös ulkoisilla kolmannen tiheyden illusion tasoillanne.

Monet ennustukset ja kanavoinnit, sanoisimmeko, keskittyivät näihin energioihin monilla surullisilla tavoilla; jotkut kuvasivat niitä yhdellä tavalla, toiset toisella. Ja tämä on odotettavissa kun on eri tyyppisiä kanavia eri kyvyillä havaita sitä mikä on olemassa sisemmillä tasoilla mahdollisuuksien/todennäköisyyksien pyörteinä. Aina on monia eri tapoja joilla mikä tahansa profetoitu potentiaali voidaan havaita, tai myöskin ilmentää, sillä kun toiminta tapahtuu yhdellä planeetan tietoisuuden tasolla, tapahtuu usein muutos mahdollisuuksien/todennäköisyyksien pyörteissä.

Transformaation teot eivät olleet niinkään massatietoisuutta ulkoisella tasolla, jota oltaisiin koettu, vaan eräänlainen sisäinen transformatiivinen kokemus eri totuuden etsijöille, kuten voitte nimittää heitä, joka olisi, kun herkistytään kosmisista lähteistä virtaaville värähtelyille, käyttänyt näitä värähtelyjä tavalla, jota olisitte voineet nimittää “kundalinin nousuksi” niin, että olisi ollut, niiden keskuudessa jotka olivat valmiita, transformatiivinen kokemus joka olisi sallinut ilmaista enemmän tätä kosmista energiaa heidän elämänkaavoissaan. Tätä voisi verrata ihmiskunnan massatietoisuuden hedelmöittämiseksi niin, että Yksi Ääretön Luoja, joka on olemassa jokaisessa olennossa ja luomakunnan hippusessa löytäisi täydellisemmän olemuksensa ilmentymän Maapallon tietoisuuden ryhmämielessä.

Tämän koki, todellakin, moni jotka olivat saatavilla sellaisille energian muutoksille. Kuitenkin, ne jotka odottivat näkevänsä sielujen massasiirtymän korkeampiin todellisuuksiin tuona hetkenä käyttivät sellaista informaatiota, jonka eri kanavat ja kontaktit ympäri planeettaanne olivat vähemmän täydellisesti havainneet.

Onko vielä toinen kysymys, veljeni?

Forest: Joten se minulle kuulostaa kuin hedelmöitykseltä, niinkuin sitä nimititte, sellaisten henkilöiden kohdalla jotka alkaisivat nostaa värähtelytasoaan, mikä tuolloin tapahtui, ja sen seurauksena, onko nyt meidän vuodeksi 2019 nimittämämme vuosi, joka on vastuussa tänä hetkenä kolmannen tiheyden Maan historiasta, kolmannen tiheyden illuusion historiassamme täysin ennenkokematon aika?

Q’uo: Olen Q’uo ja kiitämme kysymyksestäsi, ja tiivistyksestäsi, joka, meidän arvioiden mukaan oli varsin oikein. Näiden energioiden planetaarinen jatko ympäröi nyt palloanne, sillä kosmisen luonteen kello on alkanut lyödä vieläkin pakottavammalla tavalla, kutsuakseen sellaisia transformaatioita jotka ovat mahdollisia yksilöille tänä aikana. Pallollanne kohtaavat positiivinen ja negatiivinen polariteetti niin, että on paljon epätietoisuutta, paljon epäilystä, paljon vaikeuksia, ja paljon odotusta siitä mitä tulee tapahtumaan ilman selkeää havaintoa siitä, miten nämä kosmiset virtaukset tulevat vaikuttamaan olentoihin ja planeettaanne itsessään. Planeettanne on tehnyt siirtmän neljänteen rakkauden ja ymmärryksen tiheyteen ja sen populaation sato korjataan hitaasti positiivisessa ja negatiivisessa merkityksessä, niin että jokainen olento joka nyt läpäisee niinkutsutun kuoleman siirtymän saa tarjouksen mahdollisuudesta kulkea läpi valon portaalista, jossa valo käynnistää olennon kyvyn sietää neljännen tiheyden värähtelyjen impaktia, mitä mittaa jokaisen olennon energiakeskusten violetti säde.

Näin siirtymä neljänteen tiheyteen on käynnissä ja tulee jatkumaan tuntemattoman jakson aikaanne, sillä on, kuten olemme sanoneetm paljon sekaannusta planeetallanne tänä aikana. Kuitenkin, me ehdottaisimme jokaiselle totuuden etsijälle, että he lähettäisivät rakkautta ja valoa planeetallenne ja sen populaatiolle. Tuo rakkaus ja valo toimii resonanssin avulla jokaisen olennon sisällä olevan Yhden Luojan rakkauden ja valon kanssa niin, että mikä tahansa mahdollisuus olennolla onkin positiiviselle sadonkorjuulle tehostuu tämän resonanssivaikutuksen ansiosta.

Näin olentojen kuten te meditoidessa ja lähettäessä rakkautta ja valoa planeetan populaatiolle, te parannatte mahdollisuutta tälle sadonkorjuulle tulla valmiiksi ja tulla jokaisen olennon havaitsemaksi planeetallanne. Tämä on suuri toivo Yhden Äärettömän Luojan Palveluksessa Olevalle Planeettojen Liitolle. Kuitenkin, me, niinkuin tekin, seisomme sivustakatsojina tälle näytelmälle. Lopulta näytelmä pääsee loppukohtaukseensa, ja Yksi Luoja löytyy kaikesta.

Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Forest: Siinä kaikki, kiitos.

Q’uo: Olen Q’uo, ja jälleen kerran me kiitämme sinua, veljeni. Onko toista kysymystä tällä kertaa?

Rachel: Q’uo, on ymmärrykseni, että me luomme polun neljänteen tiheyteen hedelmöityksen keinoin. Luulen, että siinä havaintotavassa siitä miten kannan rakkautta ja valoa pitkin päivää, ja siinä tavassa miten elän, minä näen joskus asioita tapahtuvan kuin elokuvassa itseni ulkopuolella. Jos niin minä kysyn, siitä mitä sinä sanot, ja tavasta jolla voimme tulla yhteen kollektiiveiksi ja meditoida maailman puolesta, tuommeko me heidät lähemmäksi violettia valoa, joka minulle on osa meitä, suurimmalle osalle meistä. Onko se jotain, joka minulle tarkoittaa että meitä kaikkia kutsutaan tänään tänne tuntemaan meidät toisemme, työskentelemään värähtelyn korkeamman ymmärryksen puolesta ja siitä mitä me voimme tehdä sen yhdessä?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Todellakin jokainen olento tässä etsijöiden piirissä sekä niin monessa muussa samanmielisten, samankehoisten ja samanhenkisten parissa pitää sisällään kyvyn saada yhteys siihen rakkauden ja valon laatuun jokaisessa olennossa, joka on Yhtä Ääretöntä Luojaa, ja lähettää tuota rakkautta ja valoa planeetan kansalle tavalla, joka voi inspiroida useampia etsimään totuutta, niinkuin sitä kutsuisitte. Tämän totuuden etsintä on sen etsintää mikä on kaiken luodun ykseyttä, joka ilmaistaan avoimen sydämen kautta joka tuntee ehdottoman rakkauden koko luomakuntaa kohtaan. Jokainen olento, jokaisessa luomakunnan hippusessa, näkee itsensä toisena itsenä, näkee itsensä Luojana, näkee kaiken luomakunnan täydellisyyden tässä kolmannen tiheyden illuusiossa.

Näin jokainen hetki, jokainen päivä, jokainen vuorokausi, jonka koette tätä rakkautta ja valoa ja lähetätte sitä eteenpäin koko planeetalle, on mahdollisuus laajentaa sadonkorjuun loppuunsaattamisen mahdollisuutta positiivisesti ja negatiivisesti orientoituneissa merkityksissä, niin että tämä planeetta voi tarjota sen omasta olemuksestaan hedelmää Yhdelle Luojalle neljännen tiheyden rakkauden ja ymmärryksen tasolla.

Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Rachel: Ei, kiitos.

Q’uo: Olen Q’uo. Me kiitämme sinua, sisareni. Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Gary: Q’uo, on ymmärryksemme että jokainen uusi sukupolvi, joka syntyy Maahan, tulee ilmaisemaan kykyjään ja ymmärrystään joka ylittää konsensustodellisuuden rajat ja asteittain vie meidät kohti neljättä tiheyttä. Kun uusi sukupolvi on lapsuusvaiheessa, miten me aikuiset autamme inspiroimaan näitä lapsia ja autamme heitä tunnistamaan ja kehittämään lahjojaan?

Q’uo: Olen Q’uo olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Ensinnäkin me ehdottaisimme, että jokainen henkilö näkee jokaisen uuden lapsen ei pelkästään kolmannen tiheyden äidin ja isän lapsena, vaan Yhden Äärettömän Luojan lapsena, sillä oikeasti se on jokaisen lapsen ja jokaisen muun olennon luonne tällä planeetalla. Kun näette jokaisen lapsen Luojan lapsena, katsokaa sitten miten kaikessa olevaa Luojaa voidaan ymmärtää ja opettaa tälle lapselle tapana inspiroida päivittäin ja tunnustaa ett Luoja on olemassa kaikessa. Löytäkää tapa jolla voitte jakaa rakkauttanne Yhtä Luojaa kohtaan tämän lapsen kanssa toistuvasti, aivan niin kuin opitte aritmetiikkaa ja lukemista koulujärjestelmässänne, opettakaa heille kaiken luomakunnan ykseyttä, opettakaa heille ehdotonta rakkautta koko luomakuntaa kohtaan, opettakaa heille totuuden valoa kaikessa luomakunnassa, opettakaa heille kaikkien olentojen toisiinsa kytkeytymistä yhdessä luomakunnassa, ja erityisimmin tänä aikana planeetallanne mitä kutsutte Maaksi.

Tehkää tästä jokaisen lapsen koulutuksen perusta, ja silloin jokainen lapsi on rikas siinä tiedossaan joka hänellä on. Sillä me olemme kaikki yhtä: me olemme yhtä jokaisen lapsen kanssa, me olemme yhtä toisiemme kanssa, me olemme yhtä isässä, me olemme yhtä äidissä, me olemme yhtä planeetalla — me olemme yhtä.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Gary: Paljon kiitoksia. Ei enää siitä, ei.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko viimeistä kysymystä tällä kertaa?

Gary: Q’uo, Ra kuvaa kollektiivisen mielen saastuneisuutta, ja he sanovat erityisesti, “Täten on jotain, sanoisimmeko, jopa seksuaalista saastetta, mikä esiintyy eniten omassa kulttuurissanne erilaisina taipumuksina vihollissuhteisiin, tai, niinkuin te niitä nimitätte, avioliittoihin, sen sijaan että annettaisiin vapaasti toiselle Äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa”

Voitko kuvata eroa avioliiton, siten kuin se käytännössä koetaan tällä planeetalla, sekä vapaan antamisen välillä, mitä Ra kuvaa?

Q’uo: Olen Q’uo ja me uskomme, että ymmärrämme kysymyksesi, veljeni. Korjaathan meitä jos emme ole oikeassa. Saastuneisuus, joka on ollut olemassa kaukaisista ajoista asti planeetallanne seksuaalienergian siirroissa naimisissa olevan pariskunnan kesken on negatiivisesti suuntautuneiden olentojen tuote, sillä he toivovat kylvävänsä erillisyyden siementä tämän planeetan populaatioon. Tämän tyyppiset erillisyyden siemenet, sitten, ovat jatkaneet kasvamistaan planeettanne historian ajan niin, että seksuaalienergian siirrot ovat surkastuneet, tai saastuneet, niinkuin Ra sanoi, niin että se nähdään monilla eri tavoin olevan haluttavaa, arvokasta, myytävää, kontrolloitavaa, likaista, sellaista mitä tulisi välttää. Täten on ollut vuosituhansien ajan hämmennystä tämän tyyppisistä seksuaalienergian siirroista.

Avioliitot, täten, niiden välillä jotka tähän seksuaalienergian siirtoon osallistuvat, ovat käsittäneet eri laatujen sekoittumisen joka on arvioitu olevan osa tuollaista seksuaalienergian siirtoa. On harvoja, jotka ovat kyenneet katsomaan tällaisten epäröimisen ja ellotuksen laatujen läpi, jotka ovat nähneet että on, tällaisessa energiansiirrossa, ykseyden täydellinen kauneus, pyhä pimeys ja valon sauva, joka liikkuu tavalla jolla luoda mahdollisuus elämän synnylle Yhdestä Äärettömästä Luojasta tähän kolmannen tiheyden illuusioon, ja näin herättää molemmat olennot mahdollisuudella palvella tätä uutta olentoa. Olivatpa olennot sitten samaa biologista luonnetta, tämä saman tyypin seksuaalienergian siirto voi myös olla tarjous kullekin olennolle luoda side tavalla joka on mitä pyhin sen olevaisuuden perustassaan, niin että tarjotaan myös jokaiselle olennolle palvelua toisille jonka pariskunta voi kokea ja ilmaista päivittäisissä toimissaan, mikä tekee pyhäksi jokaisen teon johon jokainen olento ryhtyy, mikä ilmaisee Yhtä Luojaa, rakkautta, valoa, ykseyttä. Aina on olemassa mahdollisuus nähdä saastaisuuden läpi niin, että löytyy puhtautta kaiken saastan tuolta puolen, kaiken hämmennyksen tuolta puolen, kaiken epäilyn tuolta puolen. Sillä jokainen teistä sisältää Yhden Luojan jonka yhteyteen pääsee ja joka voidaan kokea ja ilmaista puhtaassa merkityksessä jokaisessa olemuksenne piirteessä, teidän liikkuessanne ylöspäin energiakeskuksia, ja ilmaistessanne jokaisen energiakeskuksen laatua tavalla jolla energian vaihdanta on puhdasta ja täydellistä ja henkilökohtaista.

Nyt me jälleen kerran kiittäisimme jokaista teistä kutsuessanne läsnäoloamme teidän etsijöiden piirin pariin tänään. Te tunnette meidät nimellä Q’uo. Me poistumme tämän instrumentin ja ryhmän luota. Me jätämme jokaisen teistä siihen tilaan jossa teidät löysimme, Yhden Äärettömän Luojan rakkauteen ja valoon. Kulkekaa rauhassa ja voimassa, ilossa ja ylistäen kaikkea, sillä kaikki on yhtä. Adonai vasu borrogus

Pioneerit

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta ”Galaktisen Liiton opetuksia maan ihmisille” (23.3.1997) Teos koostuu useista kanavoiduista teksteistä, jotka on suurimmaksi osaksi välitetty 90-luvulla. Kanavointien ajantasaisempaa sisältöä koskevia päivityksiä löytyy vuodelta 2019.


Rakkaat Maan ystävät ja veljemme, te jotka osin jo tunnette toisenne. Kun kutsutte itseänne pioneereiksi, oletteko koskaan ajatelleet, mitä te todella olette? Edustatte sitä ihmiskunnan vähemmistöä, joka näkee pidemmälle Kaikkeuteen ja ottaa huomioon lähimmäiset, he, joiden tehtävänä on herättää ihmiskunta siitä pimeydestä, joka on saatettu vallitsevaksi tilanteeksi.

Te näette maailman pimeyden, kurjuuden, levottomuuden ja saastuneisuuden. Olette korvaamaton apu ihmiskunnan joukossa, koska voitte kaukonäköisesti ohjata ihmisiä sille Valon tielle, mitä te olette jo itse edellä kulkeneet. Olette raivaamassa tietä jäljessä tuleville. Te näette ja olette jo kokeneet ne vaikeudet, jotka tällä uudella tiellä tulevat eteen. Olette selvinneet niistä vaihtelevalla menestyksellä. Te olette niitä ihmisiä, jotka erottuvat harmaasta massasta esittääkseen uusia asioita.

Te olette niitä rohkeita, voimakkaita, suuritahtoisia edelläkävijöitä, jotka uskaltavat kohdata vaikeudet silmästä silmään. Suoritatte suurella innolla ja rohkeudella sen tehtävän, minkä Korkein on teille valinnut. Suoritatte sen varmasti sillä ymmärryksen tasolla, mikä Teillä on tehtävänne aikana.

Ette pakene vastuutanne niinkuin eräät, joille henkiset asiat eivät ole vielä avautuneet. Teidän tehtävänne on auttaa heitä, sillä ilman Teidän apuanne he eivät tietoisesti pääse omasta mielen vankilastaan pois omaan kehityskaareensa mukaan!

Nämä sokeutuneet ihmiset sydämensä sopukoissa huutavat apuanne. Kuunnelkaa ja auttakaa heitä vapautumaan pimeydestään. Neuvokaa heitä parempaa valoisempaa elämää kohti, jonka täyttää Korkeimman antama Valo Kristuskentässä, Budhisella eli Kristustasolla olevien korkeimpien olentojen valosta syntyneessä tilassa, joka on Kristus Mikaelin viisauden täyttämä.

Vastatkaa tehtävänne kutsuun ja täyttäkää se sydämillänne. Osoittakaa kunnioitusta Korkeimman Universaaliselle Laille. Jos väsytte kesken, joku muu voi tulla ja täyttää paikkanne. Sillä aikaa voitte levätä ja kerätä uutta voimaa jatkaaksenne taas eteenpäin annettua tehtävää. Me tuemme myös tarvittaessa lähettämällä apujoukkoja avuksenne. Suorittakaa tehtävänne avoimella, ennakkoluulottomalla mielellä sekä Henkisellä Rakkaudella.

Jos joku osaa jonkun asian tehdä yhtä hyvin kuin Te, ette voi suhtautua häneen mustasukkaisesti. Jos toisella on jokin kyky, jota Sinulla ei ole, et voi suhtautua häneen kadehtien. Molemmissa tapauksissa voitte toimia yhdessä, yhteistyössä, vahvistaen, tukien ja tädentäen toinen toistanne. Se minkä teet toiselle, tee se myös itsellesi, sillä olemme osa Kaikkeutta ja Kaikkeus muodostuu meistä.

Sydämellisin terveisin Liiton jäsen Seurukselta