Antautuminen rauhalle

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli antautumisen käsitettä ja sen uudelleen määrittelyä. Kanavointi liittyy erääseen aiempaan kanavointiin.


Me olemme jokin aika sitten puhuneet ideasta jota me pidämme erittäin tärkeänä teidän todellisuutenne manifestoimiseksi iloisella tavalla — antautumisen käsitteestä. Monet ovat käyttäneet tätä sanaa teidän kielessänne monia kertoja, ja antautumisella, totta kai, me emme tarkoita, että teidän pitäisi antaa pois, millään tavalla tai missään muodossa, teidän kelpoisuuttanne. Mutta idea antautumisesta on oikeammmin avautumista, täydellä haavoittuvaisuudella, ymmärrykselle siitä että teidät on luotu, käyttäen omia sanojanne, Äärettömyyden kuvaksi.

Ja kun teidät on luotu äärettömien mahdollisuuksien heijastukseksi, silloin antautuminen äärettömyyden persoonarakenteelle, päästää irti huolistanne, ajatuksistanne, ideoistanne siitä mitä teidän mielestänne tulisi tapahtua, ja yksinkertaisesti muuttua siksi mitä te olette, siksi joksi teidät on luotu — on se joka sallii fyysisen todellisuuden heijastaa takaisin teille, koska se on peili, sen äärettömän mahdollisuuden joka teo olette, sillä teidät on tehty Äärettömyyden kuvaksi, joka on tottakai vain toinen tapa sanoa että olette äärettömästi mahdollisuuksia.

Me olemme puhuneet monista antautumisen muodoista ja ideoista, ja tänä päivänä aikaanne me haluaisimme puhua antautumisesta rauhalle. On ollut, lukemattomien sukupolvien ajan planeetallanne… no, kyllä te voitte laskea ne, mutta me tiedämme että te pidätte tuosta fraasista, lukemattomien sukupolvien ajan… mikä tarkoittaa pitkää aikaa planeetallanne, idea sodasta. Ja nyt olette viime aikoina kokeneet idean siitä, että ne sotaisat osapuolet, jotka ovat sotineet varsin pitkään, ovat halukkaita neuvottelemaan, niinkutsuttuja rauhanneuvotteluja, ja teillä on ollut rauhanneuvotteluja eri aikoina historiassanne.

Mutta idea on aina ollut, tavallaan, useammin kuin ei, että yksi puolu antautuu ja luovuttaa jotain toiselle puolelle, antaa pois jotain tavalla jolla he eivät oikeasti haluaisi, tavalla jota he pitävät tai nimittävät menetykseksi, sen katoamiseksi mitä he pitävät heidän valtanaan. Mutta jos voitte alkaa kommunikoida kansoillenne, että antautumisen teot eivät ole niinkään antautumista toiselle, kansakunta kansakunnalle, henkilö henkilölle, vaan antautumista itse rauhalle, silloin molemmat voivat ymmärtää että heidän toiveet voidaan käyttää, heidän perustavanlaatuiset halut voivat ilmentyä. Koska kun yksilö, tai ryhmä, kansakunta antautuu rauhan idealle, silloin se mistä puhutaan on, että he ilmaisevat halukkuutensa tutkia ideaa siitä että on olemassa kaikkea kaikille riittävästi, niinkuin onkin. Että kuka tahansa voi elää unelmaansa, mitä he voivatkin tehdä, ja että niin tekeminen määritelmän mukaan, ei ole konfliktissa kenenkään toisen totuuden kanssa, kenenkään toisen unelman kanssa, kenenkään toisen luonnollisen luovuuden ilmaisun kanssa.

Ainoat konfliktit syntyvät, kun henkilöt ja kansakunnat yrittävät olla jotain mitä he todellisuudessa eivät ole, kun he tietoisesti luovat itselleen identiteetin, tavallaan, joka on väärä, joka on tuulesta temmattu, joka ei edusta heidän totuuttaan. Silloin teillä on konflikteja, koska se mitä te ette ole, tulee aina, määritelmän muukaan, tuomaan mukanaan konfliktin, ja vastustuksen, ja kamppailun ja selkkauksen ja tuskan. Mutta se miksi teidät on luotu, se mikä te luonnollisesti olette, sopii automaattisesti kaiken muun kanssa yhteen mikä on luonnollista, koska universumi on kokonaisuuden idea, se on yksi ainoa asia. Täten, kaikki palaset luonnollisessa muodossaan, määritelmän mukaan, tulee sopia yhteen.

Joten kun antaudutte rauhan idealle, antaudutte luonnolliselle itsellenne ja idealle, ymmärrykselle ja viisaudelle siitä, että kaikki, joka sallii itsensä olla luonnollista, tulee automaattisesti löytämään keinon sopia joukkoon, sekoittua, harmonisoitua kaiken muun kanssa joka myös on halukas olemaan luonnollinen. Ja sillä tavoin, tuon teon kautta, tulee kaikille riittämään kaikkea ja kaikkien sallitaan olla sitä mitä he haluavat; ja holistinen systeemi tulee tukemaan kaikkia sen osia, ja kaikki osat tukevat holistista systeemiä määritelmän mukaan, automaattisesti.

Tämän idean tajuaminen, tämän antautumisen määritelmän välittäminen kaikille kansoille on eräs suurimmista ideoita jonka te voitte tehdä, eräs suurimmista teoista jonka voitte tehdä ja opettaa. Ei antautuminen toisille menetyksen mielessä, vaan antautuminen rauhalle kaikkien edun nimissä.

Se Suuri Koe

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi vuodelta 1998. Kanavointi tällä kertaa käsitteli rauhanneuvotteluja ja ihmismielen vaikutusta niihin. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Suomen entinen pääministeri Harri Holkeri oli mukana neuvottelemassa rauhaa irlantilaisten ja englantilaisten välille.


Q: Tunnetko Suuren Kokeen?

A: On monia suuria kokeita. Mihin niistä viittaat?

Q: Se Suuri Koe tullaan pian tekemään.

A: Kyllä.

Q: Kerron sinulle vähän tästä, koska se on varsin, aika innostava. James Twyman, kirjan ”Emissary of Light” kirjoittaja, hän itse asiassa…

A: Hän itse asiassa mitä?

Q: Hän itse asiassa lauloi… Etsin nyt tässä jotain millä viitata siihen, kirja on minulla kädessä. Hän sanoi että… hänet pyysi Irakin hallitus Bagdadiin esiintymään. Hän sanoi, että tilanne tuntui… että sota oli melkein väistämätön, tiedäthän, vähän aikaa sitten, ja että diplomaattiset toimet tuntuivat epäonnistuneen. ”Irakin hallitus käytti minua”, hän sanoi, ”mutta meillä oli sama tavoite, välttää tämä kauhea sota. Minulle annettiin lupa laulaa rauhanrukous Saddam Husseinille ja halusin maailman liittyvän mukaan tähän rukoukseen. Sadat tuhannet ihmiset ympäri maailman osallistuivat, ja kun se oli tehty, tunsin perustavanlaatuisen muutoksen energiassa koko alueella. Kolme päivää myöhemmin allekirjoitettiin rauhansopimus. Jotain mikä tuntui mahdottomalta ennen kuin rukous alkoi. Ja sitten viikkoa myöhemmin Irlannissa pidettiin päiviä rauhanneuvotteluja.”

A: Teidän irlantilaisten ja englantilaistenne välilllä.

Q: Kyllä, linnassa Belfastissa.

A: Kyllä.

Q: Hän sanoi, ”Päivien ajan pommit räjähtelivät joka puolella tuolla alueella. Monet ihmiset yrittivät keskeyttää rauhanprosessin ja tuntui siltä kuin neuvottelut kariutuisivat. Jälleen kerran, tuhannet ympäri maailman liittyivät meidän kanssamme rukoukseen ja kolme päivää myöhemmin neuvotteluissa tapahtui läpimurto. Rauha tuntuu viimeinkin väistämättömältä nyt toukokuussa.”

A: Nyt voimme palata takaisin erääseen illan kysymyksistä, mikä on prosentuaalinen todennäköisyys sille että USA:ssa on terrori-isku? Se oli ennen 97%, nyt se on 78%.

Q: Vau. No, tämä vie vielä hieman….

A: Se on alku ymmärrykselle seuraavasta, sanoisimmeko, kappaleesta josta me puhumme liittyen antautumiseen, koska tämä lukkiutuu täysin uudenlaiseen ymmärrykseen konfliktin ratkaisusta, jota me kutsumme ”antautumiseksi rauhalle”.

Q: Okei.

A: Ja me puhumme siitä ensi kerralla.

Q: Selvä, koska tämä tapahtuu huhtikuun 23. päivänä.

A: Kyllä, kyllä, me puhumme siitä seuraavassa lähetyksessä.

Q: Seuraavassa lähetyksessä.

A: Me havaitsimme tuon.

Q: Okei, hyvä, koska he haluavat kaikki mukaan tähän. Ja minulla tulee olemaan tästä kopioita silloin.

A: Selvä.

Q: Seuraavassa tapaamisessa.

A: Kiitos.

Q: Okei, kiitos.

A: Tällä ajoituksella me ulotamme kaikille ja jokaiselle teistä meidän syvimmän ehdottoman rakkautemme ja halukkuutemme, värähtelymme antautua elämälle kanssanne. Me kiitämme tietä ja toivotamme hyvää päivää. Ja nyt luovutamme kanavan kehon vapaaksi.


 

USA:n valtio vahingossa julkaisi mielenhallintadokumentit tietopyynnön yhteydessä

Kun tutkija Curtis Waltman Muckrock-sivustolta otti vastaan tiedostoja hänen laittamaansa tietopyyntöön koskien Antifaa ja rasistisia ryhmiä Washingtonin osavaltion Fusion Centerista, hän sai enemmän kuin mitä hän pyysi: täysin aiheeseen liittymättömän zip-tiedoston jossa luki “Elektromagneettiset vaikutukset ihmiskehoon”.

Tiedostoissa oli kolme diagrammia, jotka esittävät informaatiota sähkömagneettisten aseiden vaikutuksista ihmisen kehoon ha aivoihin. Ensimmäinen diagrammi, tarkemmin nimeltään Psykosähköisten aseiden vaikutukset, kertoo yksityiskohtaisesti tällaisten aseiden vaikutuksista, keskittyen sekä mielenhallintaan että fyysisiin oireisiin.

Seuraava diagrammi kertoo eri prosesseista joilla sähkömagneettinen mielenhallinta toteutetaan puhelinverkon avulla tai paikallisemmin maan pinnalta tai ilmasta, kun psykotronisia aseita kohdistetaan tiettyihin ihmisiin. Eri taajuudet kuvataan vaikuttavan eri aivojen osiin.

Kolmas kuva puhuu enemmän ihmisaivojen kartoittamisesta aalloilla, ja mainitsee että jokaisella ihmiskeholla on uniikki biosähkömagneettinen kenttä, joka oletettavasti antaa kehittyneiden aseiden käyttäjille kyvyn paikallistaa kaikki yksilöt maailmassa perustuen tähän tunnisteeseen, mikä mahdollistaa heidän suoraan kohdistaa yksilöihin psykotronisia aseita.

 

Nämä diagrammit vaikuttavat esitysdokumenteilta, jotka ovat peräisin eri lähteistä, mahdollisesti niitä käytetään pointteina keskusteluissa kun puhutaan siitä miten tutkia ja kehittää psykotronisia aseita. Nämä dokumentit eivät paljasta, samalla tavoin kuin Wikileaks, mitä varjohallituksen virastot kuten NSA ovat tehneet tai mihin ne kykenevät.

Jotkut näistä kuvista ovat ilmestyneet Nexus-lehden artikkelissa joka kuvaa vuoden 1992 oikeudenkäyntiä NSA:ta vastaan, toisena osapuolena oli John St. Clair Akewi. Akewi väitti, että NSA:lla oli ”kyky murhata USA:n kansalaisia salaa tai pyörittää salaisia psykologisia operaatioita saadakseen koehenkilön tuntemaan itsensä mielisairaaksi ja niin että tälle annetaan tästä diagnoosi”, ja jossa dokumentoitiin heidän väitettyjä metodeitaan.

Alas kaninkoloon

Niille jotka kykenevät seuraamaan sitä täältä, tämä artikkeli johtaa alas kaninkoloon jossa informaatio ja resurssit kuvaavat eri mielenhallinnan aspekteja, joita Deep Staten agentit kohdistavat ”kohdistettuihin henkilöihin”. Vaikka sellaisten virastojen salaiset kyvyt ovat olleet eräs tarkimmin varjeltu salaisuus, Edward Snowdenin kaltaiset henkilöt ovat kyenneet auttamaan meitä heräämään heidän olemassaoloonsa.

Mitä me voimme olla mieltä tällaisesta tiedosta joka liittyy mielenhallintaan? Kuten Waltman huomauttaa,

On täysin epäselvää miten tämä on päätynyt tähän julkaisuun. Se voi olla tarkoitettu toiseen julkaisuun, se on voiunt olla kerätty tulevista WSFC:n raporteista, tai se voi olla jopa henkilökohtaisia tiedostoja salaisen palvelun agentilta joka jotenkin on päätynyt tähän. Soitto WSFC:lle ei johtanut mihinkään, joten kunnes he soittavat takaisin, tämä kaikki pysyy mysteeriinä.

Ainoa mahdollisuus, jota Waltman ei käsittele, on että tiedosto oli lähetetty hänelle tarkoituksella. Sellainen operaattori on tehnyt lähetyksen joka haluaa välittää tämän informaation uudelle silmäparile, ja olla osa salaisen informaation julkistamista kansalle, jonka tulee tästä saada tieto. Epätodennäköistä? Ehkäpä, mutta pljon hämärämpääkin on maailmassa sattunut.

 

Artikkelin julkaissut Collective Evolution

Kaksi pikakiitäjää Baijerissa

Toukokuun 19. päivänä drone noin 400 metrin korkeudessa kuvasi kaksi pikakiitäjää, mutta kumpikin tulee eri suunnasta. Kaikkein hämmästyttävin seikka on, että molemmat pikakiitäjät ohittivat toisensa samassa kohtaa.

Ei ole tullut pahemmin vastaan dronekuvaa kahdesta pikakiitäjästä yhtä aikaa, lisäksi tämä videokuva näyttää, että nämä kappaleet lentävät koordinoituja ratoja pitkin.

Nämä mystiset kappaleet ovat älykkäässä ohjauksessa ja jonkun kauko-ohjaamia. Ohjaus tapahtuu käyttäen täyden koordinaattiverkoston avulla joita pitkin nämä nopeat UFOt lentävät.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Sikari-UFO muuttuu kahdeksi orbiksi Eindhovenissa

Toukokuun 18. päivänä 2019 kaksi silminnäkijää havaitsivat sikarin muotoisen UFOn Eindhovenin taivaalla Alankomaissa.

Yhtäkkiä sikarin muotoinen UFO muuttuu kahdeksi kirkkaaksi orbiksi, sitten yksi orbeista liikkuu pois ja katoaa.

Vaikka laatu ei ole kauhean hyvä, tämä on hieno löytö UFO-ilmiöstä jota ei voi selittää ihan tuosta vain.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Eliitin pedofilia pyrkii normalisoimaan lasten ja aikuisten välisen seksin (osa 2)

Tämä on toinen osa kirjoitussarjasta. Ensimmäisen osan voit lukea täältä:

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/eliitin-pedofilia-pyrkii-normalisoimaan-aikuisten-ja-lasten-valisen-seksin/


Ennen kuin siirrytään puhumaan Illuminatin yrityksestä muuttaa yhteiskunnan näkökulmaa pedofiileihin ja pedofiliaan, yksi asia pitää lisätä ensimmäisen osan keskusteluun lasten seksualisoinnista. Se käsittelee Planned Parenthoodia.

Planned Parenthood syntyi aikana, jolloin jotkut seksuaalisen vapautumisen aspektit olivat, uskoakseni, tärkeä askel läntisten yhteiskuntien kehittymisessä pois jäykistä kulttuurinormeista. Kuitenkin, niinkuin keskusteltiin artikkelissa ‘Illuminati Pedophilia: What Is The Role Of The Awakening Community?‘, organisaatioihin, jotka perustetaan ihmiskunnan parhaat intressit mielessä,
johtava eliitti soluttautuu helposti ja kaappaa sen omiin tarkoituksiinsa.

Planned Parenthood on korruptoitunut

En usko, että minun tarvitsee mennä kauhean kauas vakuuttaakseni teidät siitä, että Planned Parenthood on negatiivisten voimien korruptoima ja kaappaama. Todisteet siitä, että organisaatio myy abortoitujen sikiöiden ruumiinosia rahasta, tulisi jo riittää. Itse asiassa, todisteita on niin hämmentävän paljon, että Snopes ei kykene lyömään enää perinteistä ”VALETTA”-leimaansa tarinaan, vaan lähinnä sen täytyy käyttää sekavaa ”SEKALAISTA”-leimaa minimoidakseen kumoamattomat väitteet.

Planned Parenthood on muuttunut jättiläismäisen paljon rahaa saavaksi organisaatioksi, jolla on vaikutusvaltaa ottaa YK mukaan sen mandaatilla. Tämä on artikkelista ‘Pedophilia is Central to Illuminati Agenda‘:

Kansainvälinen Planned Parenthood -järjestö kannattaa “oikeutta” suostua seksiakteihin, joista tulee YK:n “Lasten oikeuksien” sopimuksen perusta. Kansainvälinen aborttia ajava järjestö julkisti kaksi dokumenttia, joita lasten seksuaalisuutta ajavat tahot voivat käyttää osana mediakampanjaa, joka ohjaa kaiken ikäisiä lapsia “tutkimaan seksuaalisuutta”, ja joka suoraa hyökkää vanhempien roolia vastaan lasten suojelijoina.

Planned Parenthood, joka toimii kulissina homo- ja pedofiilijärjestöille, haluaa heteroseksuaalisten arvojen kuten siveyden ja suojaikärajan muutettavaksi rikkeiksi lasten “seksuaalioikeuksia” kohtaan.

“Valtioiden tulee kunnioittaa, suojella ja toteuttaa kaikki seksuaalioikeudet nuorille”, julkaisu esittää. Opas on suunniteltu tekemään nuorista seksin puolestapuhujia.

Lukiessani huolellisesti läpi Planned Parenthoodin kirjallisuutta, se mitä löysin oli harkitusti luonnostellut argumentit, jotka tuntuivat puhuvan ihmisten itseilmaisun vapauden puolesta. Mutta lopulta, jos käyttää arvostelukykyä, käy selväksi että lasten viattomuutta ja turvallisuutta ei tässä suojella. On olemassa selkeä agenda viedä aikuisilta oikeudet ja velvollisuudet kasvattaa lapsensa omien moraalisten ja henkisten normien mukaan, ja siirtää tuo vastuu valtiolle. Eikä ainoastaan tuota, meillä on käsissämme valtio jolla on varsin äärimmäisiä mielikuvia seksuaalisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta ja lapsen kyvystä valita itse, joista ei paljoakaan puhuta vanhempien kanssa yhteiskunnassa. Tällä hetkellä luonnostellaan lakiehdotuksia, jotka sallisivat valtion laillisesti rankaista vanhempia, jos valtion mielipiteitä ei hyväksytä.

Vaikka et uskoisikaan teoriaa siitä, että tämä on osa laajempaa, yksimielistä suunnitelmaa ”valmistella lapsia yhteiskunnassa seksuaaliseen hyväksikäyttöön”, niinkuin artikkeli esittää, selvästikin on käynnissä valtapeli, jossa yksi yhteiskunnan faktio muuttaa mielipiteensä erottamattomiksi juridisiksi ”oikeuksiksi”, joiden seuraamatta jättämisestä toiset voivat joutua syytteeseen. Jos mietit tätä hetken, tämä on täysin ristiriidassa ”naisella on oikeus valita”-argumentin ydinarvojen kanssa, jotka ovat vastaan kaikkea syyttämistä oikeudessa yksilöllisisiä moraalivalintoja koskevissa asioissa. Yhtäkkiä vanhempien ja muitten laillisten valvojien yksilölliset moraaliset valinnat tavoissa kasvattaa heidän huostassa olijoitaan onkin uhattuna. Selvästikin Planned Parenthoodin sponsoroimassa agendassa on jotain mätää.

”Mielisairauden” nimeltä pedofilia normalisointi

Siirtykäämme seuraavaan ongelmaan. Osana yritystä normalisoida pedofilia yhteiskunnassamme pitää sisällään pyrkimyksen nähdä pedofiilisia tekoja suorittavat ihmiset suuremmalla armeliaisuudella ja hyväksynnällä kuin mitä ihmiset nykyään tekevät. Tämä ongelma on monitahoinen, koska mielestäni ihmisiä ei tulisi tuomita siitä mitä he ovat tai mitä he tuntevat, ja erottelisin tämän niistä valinnoista ja teoista joita he tekevät. Kuitenkin, tarkastellaan uudelleen Joachim Hagopianin kommentteja lähtökohtana keskustelulle:

Jonkin aikaa jo ovat yhteiskunnan manipulaattorit elitistisistä piireistä vallankumouksellisesti työskennelleet kohti pedofilian normalisointia ja sen ajamista pelkkänä elämänvalintana, puskien sen kannattajille viestiä ”harmittomuudesta” ja ”juridisista oikeuksista”. Pääesimerkkinä vuonna 2014 New York Times kirjoitti artikkelissaan, että pedofilia on mielisairaus mutta ei rikos, ja että pedofiili tuntee vetoa esiteini-ikäisiin mutta ei koskaan tee näille impulsseilleen mitään, eikä näin siis tee rikosta. Vaikka tämä onkin totta kapeassa kontekstissa, ongelman rationalisointi ei silti ota huomioon pedofilian pakonomaista, joskus täysin hallitsematonta luonnetta, joka ajaa tästä kärsivät toteuttamaan seksuaalisuuttaan lapsia kohtaan, ja useammin kuin ei muuttumaan sarjapedofiileiksi tai pederasteiksi.

Samansuuntaisen destigmatisaation hengessä American Psychiatric Associationin (APA) viimeisin vuoden 201 DSM-5 taudinkuvaus pedofiileistä alunperin kosketti pedofiileja jotka eivät koskaan toteuta seksuaalisia halujaan lapsiin, ja tätä pidettiin seksuaalisuuntauksena ennemmkinkin kuin muodollisena mielisairautena. Vahvan vastustuksen alla APA pakotettiin muuttamaan kantaansa, ja näin se erotteli seksuaalisen kiinnostuksen (ei suuntautumisen) samalla kun APA edelleen tunnustaa, että pedofiilinen häiriö on sekä mielisairaus parafiilisten mielisairauksien joukossa, mutta samalla myös rikos. Kuitenkin, “virhe” sivulla 698 jää jokaisen diagnooseja tekevän painettuun “raamattuun”, kunnes seuraava painettu versio tulee, ja pelkästään verkkoversio e-DSM-5 on korjattu. Läpinäkyvän yhtämittaisessa pakottamisessa (ellei jopa kiirehtimisessä) kulttuurillisesti normalisoida pedofilia APAn “Freudilainen” saattaa hyvin olla barometrinen kurssin muutos koittaa kepillä jäätä sen suhteen millainen on toleranssi pedofilialle, joka edelleen pysyy vakavana seksirikoksena.

Aamulehden pedofilia-artikkeli
Aamulehden pedofilia-artikkeli

Huomaamaton artikkeli siellä, toinen täällä, yritys määritellä uudelleen, kontekstualisoida uudelleen, tai kuvitella uudelleen pedofilia. On vaikeaa sanoa onko mikään tietty taho saanut komentonsa suoraan Illuminatin komentoportaalta, mutta kokonaiskuvassa on selvästikin viitteitä siitä, että yksimielisesti on käynnissä pyrkimykset liikuttaa kansaa askel askeleelta kohti pedofilian suurempaa toleranssia, ja antaa sille normaaliuden vaikutelma. Tämä Free Thought Projectin artikkeli painottaa seuraavaa pointtia:

Häiritsevällä yrityksellä normalisoida pedofilia valtavirran ”seksuaaliseksi suuntautumiseksi” pedofiileja uudelleenbrändätään ”Alaikäisiin vetoa tuntevina henkilöinä”, toiveena se että heidät hyväksyttäisiin osaksi LGBT-yhteisöä.

Viihdeteollisuuden viittaukset

Puhuttaessa huomaamattomista artikkeleista, selvästikin on liuta esimerkkejä pedofiliaan menevistä viittauksista, jotka tuntuvat tulevan esiin nykypäivinä ja saavat huomiota. Artikkelissani Disney-johtaja sai potkut: Pelkäävätkö he että heitä aletaan tarkkailemaan pedofiliassa mukanaolosta? me näimme useita twiitteja johtaja James Gunnilta, jotka tulivat esiin ja johtivat hänen potkuihinsa.

Näimme myös Jackass-tähti Steve O:n varsin provokatiivisen tatuoinnin:

Vauva myöhemmin kuuluisasti peitettiin strutsitatuoinnilla. Sitten meillä on myös Louis C.K., joka ajaa sitä että jos me emme vihaisi pedofiileja, lapsia murhattaisiin vähemmän sen jälkeen kun heitä on käytetty seksuaalisesti hyväksi:

Myös muitten koomikoiden jutuissa ja kuvissa on ollut pedofiliaa mukana. On myös useita julkisuuden henkilöitä, jotka ovat julkaisseet häiritseviä kuvia, jotka tuntuvat esittävän tietynlaista ”ripittäytymistä”, joka näyttää hyväksyvän pedofilian muiden saatanallisten menojen mukana.

Pointti on, jälleen kerran, että on vaikeaa katsoa mitään esitystä ja yhdistää se suoraan suurempaan Illuminatin agendaan. Mutta uusien pedofilian määritelmien laajuus ja syvyys, sekä pyrkimykset kääntää julkisen keskustelun suuntaa ja vaikuttaa mielipiteisiin eivät vain voi jäädä sivuutetuiksi mihinkään liittymättöminä yksittäisinä tekoina yhteiskunnassa. Jotain on käynnissä, olipa kyse sitten julkimoista, jotka ovat Illuminatin vallan alla ja joille sanotaan suoraan että käyttää tiettyjä symboleja ja kuvia tai sanoa tiettyjä asioita, tai sitten se pelkkä psykologinen ehdollistaminen jonka alla he ovat, joka on saanut heidät osallistumaan pedofiliaan ja muihin okkulttisiin tekoihin, ja tällä on vaikutus missä joko tunnetaan helpotusta tai mielihyvää siitä, että ollaan saatu paljastettua vihjein sitä mitä he tekevät ja tuntevat.

Normalisaatio ei tapahdu koskaan

Nyt kun olen sanonut kaiken tämän, on vankka mielipiteeni, että tämä yksimielinen pyrkimys normalisoida pedofilia ei tule koskaan onnistumaan. Toki on tarve poistaa stigma ihmisiltä jotka ovat ”pedofiileja”, niinkuin Dictionary.com sen määrittelee ”aikuisten lapsia kohtaan kohdistuvana seksuaalisena haluna”. Mutta suuremmassa mittakaavassa ongelma ei ole se että ollaan tekemisissä hajallaan olevien yksittäisten ihmisten kanssa, joilla on syntymästä asti ”mielisairaus” nimeltä pedofilia.

Se oikea ongelma on, että yläluokan siniveriset perheet ovat järjestäneet valtarakenteensa okkultistisien käytänteiden ympärille, joissa lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on vain yksi monista muista kauheuksista. Nämä käytänteet eivät välttämättä sisällä kiintymystä lapseen, vaan enemmänkin lapset nähdään kauppatavarana, leikkikaluina, esineinä joita voi käyttää ja hyväksikäyttää kaikkein hirvittävimmillä tavoilla, ja sitten murhata ne ja heittää pois.

Se syy sille, että nämä aktiviteetit ovat niin vallitsevia johtavan eliitin keskuudessa on, että jokainen jäsen poikkeuksetta käy läpi intensiivisen, brutaalin koulutuksen heti syntymästään lähtien, johon monesti kuuluu seksuaalista hyväksikäyttöä ja kidutusta heitä itseään kohtaan. Tavoite on, että jokainen jäsen saavuttaa erityisen psykopatian muodon. Heidän koulutuksensa ja elämänsä pyörivät perhejärjestelmässä ylöspäin edistymisen ympärillä, ja heitä kasvatetaan valta-asemaan ja johtajiksi kaikille ihmiselämän osa-alueille.

Jos uskot, että psykopaatti ei kykene pitämään valta-asemaansa maailmassa tai ei kykene piilottelemaan psykopatiaansa muilta, olet väärässä molempien kohdalla. Se on nimenomaan myötätunnon, luottamuksen ja yhteyden puute Illuminatin jäsenten tahoilta joka liekittää heidän määrätietoista, häikäilemätöntä draiviaan kohti valtaa, materiaalista vaurautta ja muiden hallitsemista.

Me olemme kaikki yhteydessä

Pedofilian normalisointi ja siihen liittyvien okkultististen käytänteiden hyväksyntä eivät tule koskaan tapahtumaan maailmassamme, koska me, ihmisolentoina, olemme luonnollisesti yhteydessä toisiimme, ja me koemme, toiset enemmän ja toiset vähemmän, rakkauden ja myötätunnon aikaansaamaa syvää täyttymystä. Me voimme luottaa siihen, että suurin osa ihmiskunnasta kokee suurta iloa nuorista lapsista, eikä heillä oli absoluuttisesti mitään halua — eikä usein mitään ymmärrystä sellaisesta halusta — käyttää lapsia hyväksi tai nähdä heitä vahingoitettavan millään tavalla. Tämä rakkauden voima, yhteyden voima, on se joka auttaa meidät tämän vaikean ajan yli.

Me olemme edelleen pisteessä jossa pelkkä pedofilian ja lasten hyväksikäytön maininta aiheena on meille vaikeaa kuulla. Mutta todella, meidän ei tarvitse — me emme voi — pelätä tai tuntea voimattomuutta kuin tällainen aihe nousee esiin. Kollektiivina meidän tulee nähdä kaikkien lasten hyväksikäyttötekojen ja muiden saatananpalvontahommien paljastaminen porttina omaan vapautumiseen, sekä yhteiseen parantumiseemme.

 

Artikkelin julkaissut Collective Evolution

Laivasto myöntää että jotain kummallista tapahtuu taivaalla

Tämä artikkeli on mukaelma pidemmästä artikkelista joka alunperin julkaistiin Issues in Science and Technologyssa.

Marraskuun 14. päivänä 2004 kaksi F/A-18 Hornet-hävittäjää olivat 30 minuutin harjoituksessa Kalifornian etelärannikolta kun ne ohjattiin toiseen suuntaan ”oikean elämän tilanteeseen”. Aiemmin samana päivänä ydinkäyttöinen USS Nimitz -lentotukialus ja USS Princeton -ohjusristeilijä olivat havainneet yli kymmenen tunnistamatonta esinettä heidän tutkassaan — joita laivasto kutsui anomaalisiksi ilma-aluksiksi.

Princetonin kapteeni sanoi F/A-18:lle mennä ottamaan kiinni lähimpänä oleva tunnistamaton alus, joka sijaitsi 150 mailia San Diegon rannikolta lounaaseen. Kun pilotit saapuivat koordinaatteihin, he havaitsivat noin 6 kilometrin korkeudesta häiriön meren pinnassa. Eräs piloteista, komentaja Dave Fravor, raportoi että hän näki valkoisen ovaalin tai “Tic Tac”-muotoisen esineen noin 15-18m kooltaan lentämässä juuri vedenpinnan yläpuolella.

An arrow points at a suspicious Tic Tac–like object in the sky. What could it be?
Kuva: moomusician/iStock/Getty Images.

 

Fravor suuntasi alas saadakseen paremman näkymän. Seuraavaksi hänelle kävi jotain “millaista en ole koskaan nähnyt”, hän muistelee vuoden 2017 New York Timesin artikkelissa. Kappale kiihdytti niin nopeasti että se katosi silmänräpäyksessä. Toisen Hornetin pilotti kuvasi lisäksi tapausta samalla tavoin; hän sanoo myös katselleen kappaleen liikkuen ympäriinsä Frevorin konetta ennen sen katoamista.

Samaan aikaan, pursimies Gary Voorhisin todistuksen mukaan, joka oli Princetonilla tapauksen aikaan, “Yhdessä vaiheessa taivaalla oli monta kappaletta joita me tarkkailimme. Se oli kohtaamisen loppuvaiheessa ja ne kaikki pyörivät eestaas naurettavilla nopeuksilla ja kulmila, ja yhtäkkiä ne kaikki katosivat nopeammin kuin mitä tutkamme havaitsivat.”

Ironia on, että Pentagonilla voi olla hyvin omat syynsä pitää UFO-tarinaa elossa.

Epämääräisiä yksityiskohtia ensimmäisestä tapauksesta tuli esiin usea vuosi sitten, sen jälkeen kun Times ja muut mediatalot raportoivat siitä. Yksikään ihmisen luoma armeijan alus ei kyennyt sellaisiin liikkeisiin, uutistarinat kertoivat, joten olivatko mystiset kappaleet muualta universumista vaiko massahallusinaatio? Pentagon ei sanonut mitään. Mutta nyt, huhtikuun 23. päivänä julkaistun lausunnon mukaan, joka annettiin Politicolle, laivasto myöntää, “On ollut useita havaintoja luvattomista ja/tai tunnistamattomista aluksista, jotka ovat saapuneet eri armeijan hallitsemille alueille tai varatuille ilmatiloille viime vuosina.”

Huh. Tuo oli suuri uutinen, niin kuin oli myös se osa missä USA:n armeija nyt  on päättänyt päivittää ohjeet siitä miten ”raportit kaikista epäillyistä [UFO] tunkeutumisista voidaan saattaa viranomaisten tietoon.” Politico huomauttaa, “Selvennetään vielä, että laivasto ei tue sitä ideaa, että sen merimiehet olisivat kohdanneet avaruusolentojen aluksen. Mutta se tunnustaa, että on ollut tarpeeksi omituisia havaintoja uskottavilta ja korkea-arvoisilta erittäin koulututetuilta armeijan henkilöstön jäseniltä, että ne tulee tallentaa virallisiin papereihin ja tutkia — sen sijaan että ne sivuutettaisiin jonain kummallisina tieteiskirjallisuuden ilmiöinä.”

Tämä kehitys seurailee yksityiskohtaista vuoden 2004 tutkimusta tapauksesta, joka jokin aika sitten saatiin valmiiksi ja jonka tehnyt tutkijaryhmä julkaisi. He pyrkivät demonstroimaan sitä, että tapaus oli oikeasti sattunut. Otsikolla “Oikeuslääketieteellinen analyysi laivaston laivueen yhdestätoista kohtaamisesta anomaalisen ilma-aluksen kanssa”, tutkimus joka ei ole julkaistu tieteellisessä julkaisussa, ei tee mitään väitteitä kappaleiden alkuperästä, vaikka tulisikin mainita siitä että kaikki kirjoittajat ovat pitkän aikaa olleet kiinnostuneita UFO-aiheeta. Pääkirjoittaja, Robert Powell, kertoo minulle lähettäneensä sähköpostilla analyysin eri kongressin komiteoille, tiedustelupalveluille ja puolustusvoimien haaroille useita kuukausia sitten.

Mitkä ovatkaan Powellin ja hänen kumppaniensa vaikuttimet, ei käy kiistäminen sitä kasaa todisteita jotka he ovat keränneet Freedom of Information Actin tietopyyntöjen avulla sekä kantahenkilökuntaa haastattelemalla.

Tutkimus paljastaa, että vuoden 2004 tapauksen välittömissä jälkilöylyissä kohtaamisesta kuvattu video lähti levitykseen ja sen näki laajalti Princetonin ja Nimitzin henkilöstö sisäisen sähköpostijärjestelmän välityksellä. Kolmen Tic Tac -tapauksen silminnäkijän mukaan, joita tutkijat haastattelivat, ”Kommunikaatiologit, tutkadata ja muut sähköise tiedot poistettiin USS Princetonista ja videon kopio USS Nimitzista.”

Tutkimuksen mukaan 12 tuntia tapauksesta helikopteri, joka kuljetti univormutonta henkilöstöä, laskeutui Princetonille. He lähestyivät pursimies Voorhisia, joka oli vastuussa aluksen yhteistyöjärjestelmästä, ja he pyysivät että hän luovuttaa kaiken aluksen tutkadatan, sähköisen informaation ja datatallenteet heille. Hän kysyi heiltä henkilöpapereita, ja kun he kieltäytyivät, hän sanoi heille että hän tarvitsi luvan aluksen kapteenilta ennen suostumista. Pian tämän jälkeen kapteeni antoi hänelle käskyn ja Voorhis luovutti kaiken informaation, joka magneettinauhoille oli tallennettu.

Nauhoilla oli kaikki kriittinen data, joka olisi valaissut mystisten Tic Tac -muotoisten alusten tapausta. Voorhis kertoi tutkijoille, ”Oli mahdollista piirtää kappaleiden koko kulkureitti, olisi ollut mahdollista saada tietää tiheydet, nopeudet, tapa jolla ne liikkuvat, tapa jolla ne siirsivät ilmaa pois tieltään, sen tutkaleveys, miten paljon tutkasignaali itse heijastui aluksen pinnasta. Siitä olisi periaatteessa voinut luoda uudelleen koko tapauksen CEC-datalla.”

Powell ja hänen kollegansa olivat tehneet läksynsä. He löysivät vuoden 2013 Nimitzin Facebook-sivun jolla oli keskustelu vuoden 2004 tapauksesta aluksen miehistön kesken, jotka olivat kaikki palvelleet tuohon aikaan. Kaikki palveluksessa olleet muistivat päivän kirkkaasti kommenteissa, monet sanoivat olleensa häkeltyneitä siitä mitä he olivat nähneet ja miksi data oli mystisesti kadonnut yhtäkkiä.

Kaksi tutkimuksen pääkirjoittajaa pitivät yksityiskohtaisen esityksen Huntsvillessa, Alabamassa maaliskuussa kokouksessa nimeltään Tieteellinen konferenssi anomaalisista ilmailmiöistä. Konferenssin oli järjestänyt ryhmä, joka kutsuu itseään nimellä “Tieteellinen ufologiakoalitio” ja siihen kuuluu tieteentekijöitä NASAsta, ESAsta ja Pohjois-Amerikan ilmapuolustuskomennosta. Ryhmä sanoo, että sen pyrkimys on pitää kylmäpäinen katsantokanta UFO-ongelmaan, ja sellaisenaan tarkastella vain tapauksia joista on kovaa dataa ja uskottavia todistajia. “Me pyrimme pysymään neutraaleina ja rakentamaan koalition samanmielisiä tieteentekijöitä”, sanoo Rich Hoffman, joka työskentelee armeijan tietojärjestelmien parissa ja joka oli tapauksen pääjärjestäjä.

Tapahtuman yksi suurista nimistä oli Luis Elizondo, armeijan tiedustelupalvelun upseeri joka piti huolta Pentagonin erittäin salaisesta AATIP-ohjelmasta, eli Advanced Aerospace Threat Identification Program. Ohjelma pääsi uutisotsikoihin joulukuussa 2017 kun New York Times raportoi “hämäräperäisen” $22 milljoonan Pentagonin ohjelman olemassaolosta, joka tutki UFOja hävittäjien ja tukikohtien ympärillä. Timesin artikkelin ilmestyessä Elizondo puhui kryptisesti USAn valtion UFO-ohjelmasta suurille uutiskanaville. Hän oli lähtenyt Pentagonista aiemmin vuonna 2017 ja liittynyt uuteen Tom Delongen perustamaan viihde- ja tutkimusyhtiöön. Delonge, paranormaalista kiinnostunut kaveri oli entinen Blink-182:n laulaja ja kitaristi. Voittoa tavoittelevat yritys on nimeltään To the Stars Academy of Arts & Science ja siihen kuuluu entisiä ja nykyisiä Pentagonin ja CIA:n viranomaisia sekä useita tieteentekijöitä USA:n tiedustelupalveluista.

Konferenssissa Elizondo ei tarjonnut mitään uutta tai huomattavaa joskus Pentagonissa ohjastamastaan UFO-ohjelmasta, vaikka hän puhuikin siitä että tällä hetkellä töitä tehdään. (PR-virkamies Pentagonissa oli sanonut ohjelman lakanneen vuonna 2012.) Elizondo kertoi yleisölle, että hän on pysynyt hyvissä väleissä hänen seuraajansa kanssa. Itse asiassa hän sanoi että tuolla viikolla hän ”oli saanut soiton ystävältä, erittäin rakkaalta kollegalta, joka on edellleen Pentagonissa, joka työskentelee hänen kanssaan erittäin läheisesti.” Elizondo pysähtyi hetkeksi.  “Voitte lukea rivien välistä. Kun sanon että joku ’työstää tätä’, en tarkoita mennyttä, vaan aktiivisesti tällä hetkellä. Joten se varmastikin jatkuu. Se on edelleen käynnissä. Se myös tulee toivottavasti pian julki virallista kanavaa pitkin.”

Elizondo sanoi että “paljastus on jo tapahtunut” ja että UFOt “ovat todellisia”. Lisäksi hän sanoi, “Me olemme myös ottaneet huomioon tämän kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Nyt on valtion korkeimmilla paikoilla ja kansainvälisissä yhteisöissä ihmisiä jotka ottavat tämän viimeinkin tosissaan, soveltaen todellisia resursseja, todellisia kykyjä ja todellista kokemusta tähän aiheeseen ja viimeinkin miettien mistä tässä on kyse.”

Ehkäpä, mutta Elizondo ja hänen UFO-yhtiönsä ovat mikroskoopin alla. Vuoden 2018 lopulla hän matkasi Roomaan pitääkseen esityksen Euroopan UFO-harrastajille ja se kuvattiin ja nopeasti julkaistiin internetissä. Skeptikot huomasivat esityksen olevan täynnä kyseenalaisia historiallisia väitteitä. Hän puhu, muunmuassa, kuuluisasta vuoden 1952 tapauksesta jossa Washingtonin yllä raportoitiin UFOja. Mitään historiallista valokuvaa UFOista ei ole olemassa, mutta hänen esityksessään hän näytti slaidia jossa hän sanoi tällaisen olevan olemassa. “Se oli itse asiassa tietokoneella tehty still-kuva,” sanoo John Greenewald, juuri julkaistun kirjan Inside The Black Vault: The Government’s UFO Secrets Revealed kirjoittaja. Heti kun tämä oltiin otettu puheeksi Elizondolle verkossa, hän pyysi anteeksi virhettä yhtiön Facebook-sivulla.

On myös muita ristiriitoja joista hän on joutunut syyniin. Hän ja hänen yhtiönsä ovat auttaneet videomateriaalin julkaisua, jossa näkyy armeijan pilotti iskevän oletetun UFOn kimppuun. Useat näist, mm. rakeinen 45 sekunnin video Nimitzin tapauksesta, ovat levinneet internetissä. Elizondo on väittänyt, että videot ovat olleet salattu ja Pentagonin julkaisemia vuonna 2017, minkä Pentagon kiistää. Jopa omituisempaa kuitenkin, että video Nimitzin tapauksesta — se sama jonka New York Times liitti vuoden 2017 artikkeliinsa ja jonka se väitti olleen peräisin Pentagonilta — oli jo jaossa internetissä vuonna 2007.

Kuten voisi odottaa, verkossa on vuosien kokemuksella ilmailualan ja avaruustoiminnan osaajia, jotka ovat pikkutarkasti käyneet läpi videoita. Joukkoistettu konsensus, joka on avuliaasti tiivistetty yksityiskohtaiseen kuvaukseen tapauksesta erään skeptikon blogissa, on että “anomaaliset ilmiöt” ovat todennäköisemmin selitettävissä jonkinlaisen salaisen ohjuksen tai lentokoneen, mahdollisesti dronen, havaintoina, joita testattiin tuolloin. Se voisi olla järkeenkäypää ottaen huomioon elektronisen datan mystisen katoamisen vuonna 2004, kuten monet Nimitzin ja Princetonin kyydissä olleet muistavat.

Niille jotka epäröivät uskoa, Elizondo tarjoaa nämä sanat jotka sai kuulla epäluuloinen kyselijä vuoden 2018 kansainvälisessä UFO- kongressissa Phoenixissa: “Minä pysyisin skeptisenä. Terve skeptisyys on erittäin tärkeää… Itse asiassa, minun työssäni turvallisuuspalvelun upseerina minulle maksettiin skeptisyydestä. Mielestäni teidän tulisi aina kyseenalaistaa kaikkea informaatiota joka tulee esiin keneltä tahansa, ja mielestäni se pätee ei ainoastaan minunlaisiini ihmisiin, vaan valtioon, uskontoon ja kaikkeen siltä väliltä.” Journalisti kun yrittää saada selkoa kaikesta tästä, skeptisyys tulee luonnostaan. Jos Elizondo ja To the Stars Academy vaikuttavat työskentelevän P.T. Barnumin jalanjäljissä, ironia on että Pentagonilla voi hyvin olla omat syynsä pitää UFO-tarinaa elossa. Ei sillä, että se koskaan myöntäisi tehneensä tällaista.

 

Lue loput Keith Kloorin Issues in Science and Technologyn artikkelista “UFOs Won’t Go Away.”

 

Artikkelin julkaissut Slate.com

Herännyt ihmiskunta ja eksodiplomatia

Tekstin kirjoittanut Karen Kael, julkaistu syyskuun 4, 2013

Tiivistelmä

Henkilöt ja pienet ryhmät innostuneita kansalaisia ovat pitkän aikaa vaikuttaneet tapahtumien kulkuun puhumalla siitä mikä heidän mielestään on oikein — sekä sortavissa että demokraattisissa yhteiskunnissa joissa kansan keskuudesta valitut edustajat, eri syistä, epäonnistuvat edustamaan heidät sinne valinneiden ihmisten intressejä. Avaruusolennoista puhuttaessa, ainakin sitten vuoden 1947, armeijan ja globaalin eliitin erikoiset intressit ovat käyttäneet vaikutusvaltaansa kansanedustajiin, käytännössä valtuuttaen ”heränneiden” kansalaisten esiin astumisen suuremman edun hyväksi. Ne, jotka tunnustavat kiistämättömäksi Maan ulkopuolisten älyjen olemassaolon, ovat Maan kohtalon eturintamassa ja ihmiskunnan evoluution etujoukkoina meidän liittyessämme tähtienväliseen yhteisöön. Vallankumouksellinen muutos alkaa vain yhdestä äänestä. Kansalaiset, jotka muuttavat tietoisuutensa ja voimaannuttavat itsensä eksodiplomaateiksi, ovat ne jotka johtavat meitä ja auttavat muuta ihmiskuntaa navigoimaan kaaoksen, pelon ja väistämättömän hämmennyksen keskellä meidän ottaessamme vääjäämättömät ja innostavat askeleemme kohti avointa kontaktia avaruusolentoihin.

Johdanto

Tämä essee tarkastelee ”heränneen” ihmiskunnan perspektiivejä, ominaisuuksia jotka sillä on ja sellaisten ihmisten rooleja jotka saattavat olla luomassa kansalaisdiplomatiaa avaruusolentoihin. Tarkastelemme myös sitä mikä oikeus vähemmistöillä ja yksilöillä on, demokraattisissa yhteiskunnissa, vaikuttaa planeetan tulevaisuuteen sellaisissa diplomaattisissa aloitteissa.

Henkilöt ja pienet ryhmät innostuneita kansalaisia ovat pitkän aikaa vaikuttaneet tapahtumien kulkuun puhumalla siitä mikä heidän mielestään on oikein — sekä sortavissa ettö demokraattisissa yhteiskunnissa joissa kansan keskuudesta valitut edustajat, eri syistä, epäonnistuvat edustamaan heidät sinne valinneiden ihmisten intressejä. Avaruusolennoista puhuttaessa, ainakin sitten vuoden 1947, armeijan ja globaalin eliitin erikoiset intressit ovat käyttäneet vaikutusvaltaansa kansanedustajiin, käytännössä valtuuttaen ”heränneiden” kansalaisten esiin astumisen suuremman edun hyväksi.

Elämämme loppu alkaa sinä päivänä kun hiljenemme niistä asioista jotka ovat tärkeitä. (Martin Luther King, Jr., 2013).

 Meidän oikeus, meidän kohtalo

Johdannossaan kirjaan Galactic Diplomacy: Getting to Yes with ET Michael Salla ehdottaa, että eksopoliittisesti tietoisella kansalaisella on kolme vaihtoehtoa:

  1. luottaa valtioon että se tekee asiat oikein, sallia kriittisten talousongelmien viedä kaikki huomio
  2. paljastaa valtion mukanaolo avaruusolentojen toiminnassa ja painostaa viranomaisia paljastamaan kaikki tietämänsä
  3. kaikkein proaktiivisimpana niille kansalaisille, jotka ovat suivaantuneimpia kansallisen turvallisuuden viranomaisten kusetuksen määrästä: muuttua aktiiviseksi toimijaksi kansalaisperustaisessa kenttätyössä kun avaruusolennot vierailevat planeetallamme.

Ne teistä, jotka tunnustavat ja tunnistavat älykkäiden Maan ulkopuolisten lajien kiistämättömän olemassaolon, ovat kohtalomme eturintamassa kun liitymme tähtienväliseen yhteisöön. Ne, jotka, tämän perustietoisuuden lisäksi, ovat tietoisuudessaan herääneet, ovat ihmiskunnan evoluution etujoukossa. Heränneen ihmiskunnan jäsenten rooli on työskennellä hyväntahtoisten ja halukkaiden avaruusolentojen kanssa, joko tietoisesti tai tiedostamattaan — esimerkiksi unessa — auttaakseen määrittämään ne joilla on meidän parhaat etumme mielessään, jotta solmittaisiin suhteet ja valmisteltaisiin muu globaali populaatio väistämättömään avoimeen kontaktiin ja äärimmäiseen paradigmanmuutokseen (Dolan and Zybel, 2010, kappaleet 7 & 8) jotka syntyvät käytännössä jokaisella ihmiskunnan toiminnan alalla. On meidän roolimme, yksittäin ja ryhmissä, saattaa alulle diplomaattisuhteet ha käyttää mielikuvitustamme luomaan visio innostavasta tulevaisuudesta täysin uudenlaisessa maailmassa. Näin me näytämme valmiutemme ja sopivuutemme harjoittaa galaktista diplomatiaa ja se on se miten autamme tasoittamaan tietä muulle ihmiskunnalle.

Kansalaisdiplomatia, johon myös viitataan nimellä toisen tason tai monitasoisena diplomatiana, on saanut laajan ja virallisen hyväksynnän arvokkaiden ja pätevien kontribuutioiden aikaansaamisesta maailmassamme. Se on virallista diplomatiaa, jossa ei-virkamiehet (kansalaiset) toimivat välimiehinä yrittäessään, kuten Diana Chigas kuvaa (2003),

… tarjota ympäristön joka on välitön, ei-tuomitseva, ei-pakottava ja turvallinen, ja luoda prosessi jossa osallistujat tuntevat olonsa vapaiksi kertoa omista havainnoistaan, peloistaan ja tarpeistaan, ja tutkia ratkaisuideoita, vapaina valtion virkojen rajoitteista. Prosessi on suunniteltu kannustamaan keskeisen ymmärryksen kehittämistä eroavista havainnoista ja tarpeista, uusien ideoiden luomista ja vahvoja ongelmanratkaisusuhteita.”

Avaruusolennot myös valitsevat ne keiden kanssa he haluavat edistää diplomaattisia suhteita, ja tämä määritelmä luonnehtisi selkeimmin näitä aikomuksia. Yhä lisääntyvä kontaktihenkiöiden todisteiden määrä kertoo siitä, että avaruusolennot, joiden tavoite on tukea ihmiskunnan selviämistä ja kukoistamista (ja tietoisuuden transformaatiota), valitsevat ne jotka ovat ”heränneitä”. Vähemmän hyväntahtoisia aikeita vaalivat avaruusolennot ovat menneinä aikoina valinneet neuvotella niiden kanssa joilla on erikoisia intressejä (armeija, yritykset jne.); kuitenkin, uhka globaalille hyvinvoinnillemme, joka näistä salaisista sopimuksista aiheutuisi, tuntuu olevan laantumassa.

Apua on tarjolla runsaasti. Meidän tulee vain pyytää. Vaikka avaruusolentojen tarkkailu, yhteydenotot ja tuki onkin sattunut kautta koko planeettamme historian, kanavoitu Ssassanilainen nimeltä Bashar on sanonut, että joulukuun 21. päivä 2012 merkitsee Maapallon karanteenin loppua. Ehdollistamisestamme johtuen voi näyttää siltä niin kuin se edelleen olisi voimassa, mutta eriytyneisyyden ja unohduksen verho on nostettu päältämme. Vaikka avoin kontakti ei tule olemaan meille pakotettu tai tapahdu enenn kuin me, globaalina kansana, olemme todella valmiita, ei ole enää rajoitteita avaruusolennoille vastata niille jotka meistä pyytävät inspiraatiota, neuvontaa ja jopa suoraa kontaktia, kun me tavoittelemme suurlähettilään roolejamme. Se on kaikkein kiinnostavinta aikaa, ja me olemme näyttämön keskellä, kosminen spottivalo osoittaa meihin.

Unessa, harhautuneena vaiko hereillä

Mitä se merkitsee olla ei ainoastaan tietoinen vaan hereillä? Michael Salla, ExopoliticsInstitute.orgin perustaja, määrittelee heränneen ihmiskunnan niiksi jotka edustavat Gaian ääntä (Salla, 2004). Manuel Lamiroy, instituutin tutkimusneuvoston jäsen, ehdottaa, että ”heränneeseen ihmiskuntaan kuuluu yhteiskunnalliset ja globaalit muutoksentekijät jotka ottavat käyttöön uusia kommunikaation ja interaktion tapoja, ei ainoastaan ihmiskunnan keskuuteen, vaan älykkäiden lajien ja planeetan itsensä välille. Näillä yksilöillä on paljon valtaa johtuen edistysmielisistä ideoista, joita he edustavat.”

Olla herännyt viittaa siihen, että täytyy olla pois siitä unesta jossa massatietoisuus tällä hetkellä lepää, ja lisäksi olla tietyn verran korkeammalla tietoisuuden tasolla. Tajuta, että planeettamme on dynamiikka, elävä olento, ja meidän tulee huolehtia siitä käytännössä, sillä se tukee meidän selviytymistämme; kutienkin, sellainen asenne joko voi tai sitten ei viitata valaistuneeseen tietoisuuteen. Arvot voivat tulla selkeästä, objektiivisesta tilanneanalyysista, kuten oman planetaarisen ympäristömme kestävyydestä, mutta se millä on todella merkitystä ja millä on impaktia on kun arvot tulevat suoraan sydämestä.

Lopulta planeettamme kykenee ja tulee myös huolehtimaan itsestään, tai toisin sanoen, Gaia osaa huolehtia itsestään. Maapallo on ottanut iskuja asteroideilta ja sen asukkaiden hyväksikäytöltä, mutta se on täysin kykeneväinen selviämään ja toipumaan, vaikka eräs armottomista mutta erittäin todellisista mahdollisuuksista on se, että toipuminen voi tapahtua ihmisten jälkeisessä tulevaisuudessa. Toiset älykkäät ja tietoiset lajit (delfiinit, eläimet, linnut jne) planeetalla tarjoavat ihmiskunnalle kyvyn ravita meidät fyysisesti ja mahdollisuuden tutkia valintoja ja niiden seuraamuksia; kutienkin, nämä olennot myös valitsevat poistua, niin kuin monet jotka ovat jo nyt sukupuutossa ovat tehneet. Vasta silloin, kun me todella arvostamme Maata ja kaikkia sen asukkaita ja olemme isäntiä havainnollistamastamme rakkaudesta, olemme me todella heränneitä. Luin, vaikka en juuri tähän hätään muista kuka avaruusolento näin on sanonut, että tapa jolla sivilisaatiomme kohtelee vanhuksiaan, vammaisiaan, kodittomiaan ja vankejaan on heille tärkeä indikaattori siitä  miten valmiita olemme muuttumaan galaktisen yhtisön jäseniksi. Tämä tarkoittaisi heräämistä käytännön perspektiivinä ja edistysmielisenä asenteena sekä valaistuneena tietoisuutena kaiken elämän arvosta, ilman poikkeuksia, ja aitoa huolenpitoa kaikkien hyvinvoinnista.

Avaruusolennot ehdottavat myös, että me tekisimme ihmisten kanssa kanssakäymisestä käytännön sellaisten parissa, jotka ovat meistä todella erilaisia, ja opettelisimme kommunikoimaan muiden lajien kanssa (delfiinit, eläimet, puut, esimerkiksi) Maapallolla. Tämä auttaa meitä valmistautumaan avaruusolentojen muukalaisuuteen, mutta sen lisäksi se vahvistaa omaa Yhteyden tunnetta kaikkeen luomakuntaan. Yhteyden tunne, jonka tajuavat ne jotka ovat heränneet, on tärkeää kansalaisdiplomaateille, jotka työskentelevät avaruusolentojen parissa. Tästä on puhunut Steven Greer seuraavasti:

Niin kuin on olemassa yksi Jumala, joka manifestoituu yhtenä luomakuntana, niin on yksi Jumala joka on kaikkien tietoisten olentojen lähde, olivatpa ne sitten Maassa tai muualla. Tämä Universaali Äly on lähettänyt tietoisuuden valonsäteensä kaikkiin tietoisiin olentoihin, ja me olemme yhtä Jumalassa ja toisissamme tämän hienovaraisen, mutta kaiken läpäisevän vaikutuksen kautta. Näistä syistä sanon, että ihmisen todellisuus ja muiden avaruusolentojen todellisuus on yhtä. Erojen näkemisen kautta huomaamme, että olemme monimuotoisia ja emme toisille sukua, mutta ykseyden kautta nähntynä olemme enemmän toistemme kaltaisia kuin erilaisia, enemmän sukua kuin muukalaisia. Ja näin meidän tulee katsoa sisäistä todellisuuttamme löytääksemme ykseytemme kanssaihmisten parissa, sekä myös ykseyden muun älykkään elämän parissa universumissa. Vaikka ohimenevät erot voivat tulla väliimme, olennainen ykseytemme tietoisuudessa ei koskaan jätä meitä. Siellä on yksi universumi, jossa asuu yksi kansa, ja me olemme heitä (Greer, 1991).     

Haluaisin lisäksi määritellä todellisen heränneen ihmiskunnan niiksi, jotka tietävät itsensä samanarvoisiksi. Mahdollisesti erilaisiksi muista, vähemmän tietoisen tajuaviksi joissain asioissa, ja vähemmän teknologisesti kehittyneiksi kuin monet avaruusolennot, mutta silti yhtä samanarvoisiksi. Ei etsien jumalia, ei haluten jotain toista olemaan vastuussa omasta puolesta ja ratkaisemaan kaikki ihmiskunnan ongelmat meille, vaan haluten ja valmistautuen tekemään yhteistyötä liittolaisina ja neuvottelemaan samanveroisina.

Kuten Lyssa Royal on kirjoittanut:

Me olemme astumassa nyt aikaan jossa ei enää tarvitse olla avaruusolentojen kontaktin uhri, jotta se tulisi meidän todellisuuteemme ja olisi kaikkien massojen hyväksymä. Tämä tuleva aika vaatii meidän osallistumistamme kontaktiin. Tämä on ilmiö, joka tulee astumaan jokaisen ihmisen elämään jossain kohtaa tulevaisuudessa. Sitä ei voida kiistää. Sitä ei voida painaa villasella. Ja sitä ei todellakaan voida ikuisesti vältellä. Tulee päivä jolloin meidän tulee hyväksyä ja tiedostaa oma evoluutiomme astumalla lajimme aikuisuuteen ja ottamalla vastuu galaktisista naapureistamme. Ainoa tapa päästä yli kontaktin ”uhriuden” stigmasta on itse vapaaehtoisesti aloittaa se…. Vapaaehtoisesti ottaa yhteys avaruusolentoihin avoimessa kontaktissa, me planetaarisena lajina lähetämme ulos signaalin julistaen siirtymäriitistämme — tulevasta ajasta galaktisessa yhteisössä jonka osa me olemme aina olleet mutta minkä nyt vasta tietoisesti alamme tunnustaa. (Royal & Priest, 1993, xv-xvi)

Kun meidän tulee muuttua globaaliksi yhteisöksi ennen liittymistä tähtienväliseen, avaruudessa eläviin rotuihin yhteyden saamisen lisäksi (kenttätyön jne. avulla) meidän tulee myös ottaa käyttöön valaistuneet arvot ja kanavoida vaivannäkömme planetaarisen muutoksen avustamiseen kohti laajentunutta tietoisuutta, mikä on tarpeellista visiomme toteutumiselle. Yksilölliset roolit luonnostaan vaihtelevat jokaisen omien intressien, koulutuksen, osaamisen, ja elämän teemojen, sielun suunnitelman ja galaktisten yhteyksien mukaan. Historioitsijat, kouluttajat, tutkijat, kirjailijat ja kustantajat, sisäpiiriläiset, journalistit, silminnäkijät, visionäärit, kontaktihenkilöt, kokijat, verkkosivujen ylläpitäjät, juristit, kanavoitsijat, telepaatit, meediot, tieteentekijät, lingvistit, puhujat, tapahtumanjärjestäjät, rahan lahjoittajat, filmintekijät, aktivistit kaikilla eri kyvyillään ovat kaikki tärkeässä roolissa eksodiplomatiassa.

Ei ole intohimoa pelata pienillä panoksilla, tyytyen elämään joka on vähemmän kuin minkä kykenisit elämään — Nelson Mandela (Nelson Mandela Centre of Memory, n.d.).

Miten auttaa planetaarista muutosta? Rakkaus on silta

Jos haluat saada aikaan jotain todella tärkeää, sinun ei tule tyytyä pelkkään järkeen, sydämen tulee liikkua myös. — Mahatma Gandhi

Palataksemme sydänlähtöisen diplomatian tärkeyteen, on tärkeää olla tietoinen siitä, että rakkaus on silta ei ainoastaan ihmisten välillä, vaan myös erityisesti muiden olentojen, valtavan erojen muodon, muodottomuuden ja ilmaisun, välillä. Läpi koko luomakunan muodot tai muodon puutteet, käytöstavat ja kommunikaatiotavat, arvot, elämäntyylit, uskonnolliset tai henkiset näkökulmat, kaikki kuviteltavissa ja kuvittelemattomissa oleva saattaa olla erilaista, mutta silti tuntuu olevan yksi yhtenäistävä elementti kaiken luomakunnan keskellä, ja se on se seikka että me olemme kaikki yhteydessä toisiimme, rakkaus omassa olemuksessamme.

Joku kysyi Sashalta, jota Lyssa Royal kanavoi, kysymyksen:

Plejadilaisesta näkökulmastasi, minkä tyypin kontakti meidän kanssamme on teidän arvossa? Mikä teitä kiinnostaa enemmän — fyysinen kontakti kasvotusten, vaiko ei-fyysinen kontakti?

Sasha: Kaikkein innostavin kontaktityyppi meille on se joka luo emotionaalisen yhteyden teihin. Tämä kattaa fyysisen kontaktin ja unitilakontaktin. Se todella riippuu henkilön kontaktiskenaariosta. Me arvostamme emotionaalista yhteyttä, millä me tarkoitamme samanarvoisten emotionaalista yhteyttä. Me emme ole innostuneita emotionaalisesta yhteydestä lajin kanssa, joka näkee itsensä lapsena ja meidät vanhempana; se on tarvesuhde (Royal & Priest, 1993, p. 59).   

Vaikka on paljon mitä emme tiedä tietoisuudesta, yksi asia jonka tiedämme on, että se koostuu energiasta, ja että energiaan kuuluu magnetismi. Me olemme elektromagneettisia olentoja, jotka uivat elektromagneettisessa energian meressä. Yhä kasvava todisteiden määrä puhuu siitä miten Maan magneettikenttä on keskeisessä roolissa yhdistämässä meitä toisiimme, sekä planeettaan. Jos tarpeeksi suuri osuus maailman populaatiosta keskittyisi yhteen tunteeseen samaan aikaan, se voisi vaikuttaa koko planeettaan (Magnetic Fields, 2013). GCP (Global Consciousness Project) on yksityisesti rahoitettu Institute of Noetic Sciencesin kautta, ja se kuvaa itseään kansainvälisenä noin sadan tutkijan kollaboraationa. Roger Nelsonin ja hänen Princetonin yliopiston tiiminsä tekemä tutkimustyö käytti hyväksi maailmanlaajuista satunnaislukugeneraattorien verkostoa. Heidän havaintonsa tarjoavat vakuuttavaa todistusaineistoa siitä, että ihmistietoisuus ja emotionaalisuus luovat tai ovat interaktiossa globaalin kentän kanssa, mikä vaikuttaa sähköisten laitteiden satunnaisuuteen (Alexander, 2009).

Tieteellinen tutkimus, joka on suurimmaksi osaksi keskittynyt osoittamaan, että sydänperustaiset emootiot kykenevät vaikuttamaan Maan magneettikenttiin, on HeartMathin toteuttamaa ja he myös kannustavat siihen. Yhdistyksen perusti vuonna 1991 Doc Childre (Alexander, 2009). Childre uskoo, että planeettamme on nopeassa muutoksessa, mikä luo paljon stressiä, ja se on tarpeellista kun siirrytään aivoperustaisesta tietoisuudesta sydänperustaiseen. Juuri sydän, tuntoelin eikä pelkkä pumppu, on se joka moduloi aivotoimintaa ja havaintoja. HeartMath on kehittänyt yksinkertaisia työkaluja auttamaan ihmisiä oppimaan saada kiinni kaoottisista tunneaalloista ja muuttamaan ne koherenssiksi (lääketieteellinen termi on psyko-fysiologinen koherenssi), mikä on harmonista informaation virtaa, yhteistyötä ja järjestystä suuremman järjestelmän alijärjestelmien välillä joka sallii monimutkaisempien toimintojen syntymisen.

https://www.youtube.com/watch?v=4_DVufwKi0A

Se on dynaamisesti vakaa tila, josta syntyy herkkyys toisen asteiselle tiedolle, tai voitaisiin sanoa että se parantaa kontaktia Korkeampaan Itseen. Se laajentaa pääsyä korkeamman tietoisuuden työkaluihin, toisen älykkyyden ulottuuvuuteen joka tekee elämästä helpompaa. HeartMathin tutkimus on näyttänyt, että emottiot luovat kehoissamme koherenssia tai inkoherenssia, mutta myös sen lisäksi kuten radioaallot ne säteilevät ulospäin ja muiden ympäristössämme olijoiden hermot havaitsevat ne. On vahvaa näyttöä yhteiskunnallisista vaikutuksista, ja täten myös globaalista vaikutuksesta kun suuret määrät ihmisiä luovat samanlaisia ulospäin säteileviä aaltoja.

Kollektiivin voima

Pieni joukko päättäväisiä sieluja, joita ajaa ehtymätön usko omaan tehtäväänsä, voi muuttaa historian kurssin. — Mahatma Gandhi

Ihmiskunnan elämät Maan magneettikentässä, ja vahvat ihmistunteet, voivat moduloida tätä kenttää niin hyvässä kuin pahassa. On mahdollista luoda planetaarisia paineaaltoja — kuten on osoitettu magneettikenttäilmaisimilla (geostationaarisen radan satelliitit, jotka kiertävät Maapalloa) syyskuun 11. päviänä 2001, kun hyökkäykset New Yorkin kaksoistorneihin ja Pentagoniin toteutettiin — ja sen lisäksi me voimme myös, kollektiivisesti, luoda planetaarisia koherenssiaaltoja. HeartMath-instituutin laukaisema Global Coherence Initiative, tiedeperustainen yhteistyöprojekti, jolla yhdistetään ihmiset sydänkeskeiseen huolenpitoon, aikeena auttaa globaalin tietoisuuden siirtymässä epätasapainosta ja sekasorrosta tasapainoon, yhteistyöhön ja kestävään rauhaan (Global Coherence Initiative, 2013). GCI:lla on kolme monitorointipaikkaa — Saudi-Arabiassa, Englannissa ja Kaliforniassa — ja 14 muulla asemalla on tavoite saada täysi kuva siitä mitä planeetalla tapahtuu energeettisellä tasolla.

HeartMath myy Emwave2:a, biofeedback-tyypin laitetta, ihmisille jotta he voisivat harjoittaa koherenssia, ja tällä hetkellä projektissa on useita kymmeniä tuhansia rekisteröityneitä käyttäjiä. Vaikka Maharishi-efekti ja joogalentäminen (levitaation muodot) ovat osoitettu vaikuttavan positiivisesti yhteiskuntiin eri tavoin, ja niiden potentiaalista ollaan erittäin innostuneita (Maharishi’s Programmes, 2013), mahdollisuus sille että suurempi määrä ihmisiä maailmassa harjoittaisi suurempaa koherenssia keskittymällä rakkauden ja arvostuksen tunteisiin on mahdollisesti suurempi kuin että kriittinen massa kehittyisi todella hyväksi syvämeditaatiossa.

Kanavoidussa työpajassa vuonna 2005 Bashar tarjosi esimerkin kollektiivisesta vaikutuksesta vastauksena tähän kysymykseen:

Viime työpajassa puhuit taideteoksesta jonka loit, joka esittää 27 maailmaa jonka kanssa olet ollut ensikontaktissa. Jokasella planeetalla heijastuu kontaktisi vaikutus reaaliajassa muiden maailmojen kanssa. Kysymykseni kuuluu, mikä impakti työpajallasi oli meidän kollektiiviseen tietoisuuteemme?

Bashar: 557,000 lasta ei enää koe sitä määrää rajoittuneisuutta kuin he olisivat kokeneet jos tätä työpajaa ei oltaisi pidetty. Joten kiitos. Se ei ole ainoa vaikutus, mutta se antaa idean siitä ymmärryksestä minkälaiset vaikutukset tämänkaltaisilla interaktioilla ja kokoontumisilla on. 557 tuhannen lapsen planeetallanne ei nyt enää tarvitse kokea tietyn tyyppistä rajoittuneisuutta enää ja se sallii heidän muuttua nopeammin heidän kasvaessaan siksi mitä he todella ovat ja olla vahvempia valon majakoita, jotka sitten antavat muille enemmän mahdollisuuksia ymmärtää niitä jotka tulevat heidän läheisyyteensä ja tuntea myös korkeampia värähtelyitä kuin joita he muuten olisivat kokeneet jos heillä olisi olleet nuo rajoitteet joita heillä ei enää ole (Anka, 2005, disk 4, track 10).

Miten vastata kritisismiin joka on epädemokraattista vähemmistölle, olipa kyseessä sitten luonnon evoluutio tai tietoisuus, jotta vaikutettaisiin planeetan tulevaisuuteen kansalaisten aloitteilla? Kuudennentoista USA:n presidentin Abraham Lincolnin sanoin: ”Me kansalaiset olemme sekä kongressin että oikeusasteiden oikeutettuja omistajia, ei perustuslain syrjäyttämiseksi vaan syrjäyttääksemme ne jotka häpäisevät perustuslain.”

Juhlapuheessaan Extraterrestrial Civilizations and World Peace Conferencessa Hawaiilla kesäkuussa 2006, Paul Hellyer kysyi:

Mitä vaikutuksia on pitkäaikaisella Maan ulkopuolisen älyn ja kehittyneen teknologian salailulla? Vaikuttaa siltä että valtio on siirtynyt kansalle vastuussa olevista ja heidän valitsemistaan ehdokkaista epädemokraattiseen, vastuuttomaan korkea-arvoisten valtion virkamiesten ja teollisuusjohtajien eliittiin, sotateolliseen kompleksiin jonka agenda on epäyhteensopiva kansan tarpeiden ja halujen kanssa. Tämä on ainakin minun järkähtämätön vakaumukseni.

Tämä on kiinni meistä. Ihmiset ovat valinneet eri rooleja voimakkaasti käynnistääkseen kansalaisdiplomatian avaruusolentojen kanssa. Muutama esimerkki näistä voidaan löytää seuraavista lähteistä:  Declaration on Peaceful Relations with Extraterrestrial Civilizations (2006),  Earth Transformation Declaration (2007), Declaration for the Creation of a European Agency to Study UDOs and Extraterrestrial Affairs (2009), Galactic Freedom Day Declaration (2008), Declaration for Citizen Contact Councils (2008), Statement of Aspirations and Code of Conduct for Extraterrestrials Interacting with Earth (Salla, 2003), Galactic Diplomacy, Getting to Yes with ET (Salla, 2013), Planetary Activation Groups (Nidle, n.d.), Stephen Bassettin Citizen Hearing on Disclosure (2013), Lyssa Royalin 2013 Contact and Consciousness Retreats, ja CSETIn CE-5 Initiative.  Yhä suurempi määrä pienryhmiä voimaannuttaa itsensä kansalaisdiplomaateiksi.

Ykseyden voima

En väitä olevani enempää kuin keskivertoihminen jolla on keskivertoa vähemmän kykä. Minulla ei ole epäilyksen häivääkään siitä etteikö kuka tahansa mies tai nainen voisi saavuttaa sen mitä minä olen saavuttanut, jos hän vain haluaa nähdä saman vaivan ja kultivoida samaa toivoa ja uskoa. — Mahatma Gandhi (Mahatma Gandhi, 2013)

Niin haasteellista kärsivällisyydellemme ja optimismillemme kuin se onkin ymmärtää, että ennen kuin ihmiskunta voi virallisesti tavata naapurimme ja liittyä galaktiseen yhteisöön (johon viitataan Maailmojen Liittona), vastaanottaa tietoa ja teknologiaa joka voi auttaa meitä lievittämään ihmisten kärsimystä ja korjaamaan biosfäärille aikaansaadut vauriot, sekä useat muut hyödyt, mm. näkökulma omaan syntyhistoriaamme sekä tarkoitukseemme, meidän yksinkertaisesti täytyy muuttua rauhalliseksi, globaaliksi yhteisöksi. Selvästikään niin kauan kun me jatkamme väkivaltaisten konfliktien avulla erimielisyyksien selvittelyä, on väistämätöntä että uudet teknologiat otettaisiin myös asekäyttöön, mikä voisi uhata ei ainoastaa omaa planeettaamme, vaan myös koko aurinkokuntaamme. Maailman nykytilassa, erityisesti Lähi-Idässä, se kun on mitä se on, epätoivo voi olla kenen tahansa, joka tuntee itsensä valmiiksi ihmisevoluution seuraavalle askeleelle, hyväksyttävä vastaus. Kuitenkin vaikka ratkaisut, jotka perustuvat tällä hetkellä käynnissä oleviin konflikteihin sen sijaan, että ne olisivat täydellinen siirtymä globaaliin tietoisuuteen, ovat kannattavia ja tärkeitä askelia tavoitetta kohden, ja tarjoavat paljon syitä toivoon (Salla, 2004).

Tutkimuksessa, joka saattaa olla rohkaiseva ihmiskunnan kannalta, Stanfordin yliopiston primatologisti ja stressitutkija tri. Robert Sapolski, tutkiessaan hierarkian vaikutusta stressihormonitasoihin villipaviaanien keskuudessa Keniassa, havaitsi yhden lauman siirtymän, yhdessä sukupolvessa, luokkahenkisestä ja aggressiivisesta rauhanomaiseen ja hoivaavaan. Mikä sai aikaan tämän perustavanlaatuisen muutoksen oli, että lähes puolet kaikkein vähiten yhteiskunnassa mukanaolleista uroksista, mukaanlukien jokainen alfauros, kuoli siihen että he olivat syöneet pilaantunutta lihaa roskiksesta. Kun nämä olivat poissa ja jäljellä oli ainoastaan ei-aggressiivisia uroksia ja lähes kaksi kertaa niin paljon naaraita, lauma oli täysin muuttunut. Kun uusi, tyypillisesti aggressiivinen, uros liittyi laumaan, noin kuudessa kuukaudessa he oppivat, että heidän käyttäytymistään ei suvaittu ja he assimiloituivat uuden tyyppiseen olemiseen, heillä oli vähän aggressiivisuutta ja korkea sosiaalisen mukanaolon aste. Tästä seurasi matalammat stressihormonien määrät ja kaikille parempi kokemus. Sapolski uskoo, että “…jos paviaanit voivat muuttua, yhdessä sukupolvessa, oppikirjan ’kiveen hakatusta’ yhteiskuntajärjestyksestä, meillä ei ole tekosyytä sanoa että meillä olisi tiettyjä välttämättömyyksiä ihmisten yhteiskuntajärjestyksessä” (Sapolski, 2012). Vaikka enemmistön maailman väkivaltaisten urosten hävittäminen voisi saada aikaan samanlaisen tuloksen, selvästikin me valitsemme sellaisia vaihtoehtoja jotka ovat nyt tapetilla.

Silloin kun minut pidätettiin, minulla ei ollut ideaa että kaikki muuttuisi tällaiseksi. Se oli vain yksi päivä muiden joukossa. Ainoa asia joka teki siitä merkityksellisen oli, että suuret kansanjoukot liittyivät mukaan. –Rosa Parks (Rosa Parks, 2013)

Varsin kuvaava esitys eksponentiaalisesta kasvusta on tarina, joka kerrottiin ranskalaisille lapsille, jossa heitä pyydettiin kuvittelemaan pieni lampi jossa muutama lumpeenkukka kelluu pinnalla. Lummepopulaatio tuplaantuu kerran päivässä ja jos se jätetään villisti kasvamaan, se täyttää lammen 30 päivässä, tappaen kaiken muun elävän vedessä. Päivä toisensa jälkeen kukkien määrä pinnalla tuntuu pieneltä, joten päätetään jättää se kasvamaan siihen asti kunnes lumpeenkukat peittävät puolet lammesta. Lapsilta kysytään milloin tämä tapahtuu. He tajuavat, että 29. päivänä lampi on puoliksi täynnä, mikä jättää vain yhden päivän aikaa lammen pelastamiselle (Meadows, Donella, Randers, and Behrens III, 1972, jota lainasi Porritt, 2005).

Tällä hetkellä on menossa useita kansalaisprotesteja geenimanipulaatiota vastaan ja erityisesti Monsantoa/Bayeria vastaan. Kalifornian ehdotus numero 37 puoltaa geenimanipuloidun ruoan merkitysemistä, mutta se kaatui pienellä marginaalilla. Tämä kuitenkin sai paljon huomiota kansallisella tasolla ja jopa kansainvälisesti. “March Against Monsanto”-liikkeen perustaja ja johtaja, joka loi Facebookkiin sivun jossa masinoidaan ihmisiä marssimaan firmaa vastaan sanoi, että “Jos 3000 ihmistä olisi tullut mukaani, olisin pitänyt sitä varmasti menestyksenä.” Kuitenkin uskomaton määrä ihmisiä (yli kaksi miljoonaa on marssinut Monsantoa vastaan) vastasi hänen viestiinsä ja tuli mukaan protestiin. Mielenosoituksia pidettiin 52 maassa ja 436 kaupungissa. USA:n ruokavirasto ei edellytä geenimanipuloidun ruoan merkitsemistä, ja vuonna 2013 senaatti hylkäsi lain joka olisi vaatinut ilmoittamaan geenimanipuloinnista (NYDailyNews.com May 27, 2013). Joka tapauksessa kansalaiset protestoivat, ja suuret ketjuliikkeet ja toimittajat, kuten Whole Foods, WalMart, Starbucks, Target, Yoplait, Dannon, Ben & Jerry, vastaavat merkitsemällä geenimanipuloidut ainesosat ja ovat jättäneet ne myös pois tuotteistaan.

Loppusanat

Impulssi kohti suurempaa vapautta ja itsemääräämisoikeutta on kiistämätön ihmiskunnan tapauksessa ja kaikkein heränneimmät meistä ovat hyvyyden, totuuden ja kauneuden ilmentymiä jotka ilmaisevat luomakunnan perustaa. Tavalliset kansalaiset, joista muutamia on lainattu tässä, ovat saaneet aikaan vallankumouksellisia muutoksia ihmiskunnan historiassa. He ovat tehneet niin ilman väkivallan harjoittamista tai kiusaamista, ilman heidän oman tahtonsa pakottamista enemmistön niskaan. Sen sijaan he ovat julistaneet ja puolustaneet sitä minkä he sydämissään uskoivat olevan totta ja oikein. He voimaannuttivat itsensä omalla auktoriteetillaan. He eivät tunteneet ainoastaan oikeudekseen vaan myös velvollisuudekseen toimia visioidensa mukaan omassa elämässään ja muun maailman parantamiseksi.

Planeettamme ja lajimme tulevaisuus ja tuottavan, palkitsevan suhteen rakentaminen Maan ulkopuolisten elämänmuotojen kanssa riippuu meistä kansalaisista “ilman kunniamainintaa” mutta jotka ovat hereillä ja tietoisia. Se ei riipu valtioista, joista suurin osa on tietämättömiä tai kiistää avaruusolentojen olemassaolon, tai ainakin odottaa sitä että USA tekee jotain. Ja meidän ei todellakaan tulisi jättää sitä sotateollisen kompleksin harteille, jolla on itseään palvelevia erikoisintressejä, joka selvästikin on aikeissa tehdä avaruusolennoista seuraavan vihollisen tukeakseen yhä kasvavia puolustusbudjetteja. Me emme vielä tiedä miten avoin kontakti saa alkunsa, ehkäpä maailmanlaajuisella versiolla Phoenixin valoista, jota ihmiset eivät yksinkertaisesti voi sivuuttaa tai kiistää, mutta mahdollisesti myös jollain muulla tavalla. Kuitenkin me voimme tuntea odotuksen kasvavan, me tiedämme että se on tulossa. Kansalaiset, jotka transformoivat tietoisuutensa ja voimaannuttavat itsensä eksodiplomaatteina, ovat niitä jotka johtavat ja auttavat muuta ihmiskuntaa navigoimaan läpi kaaoksen, pelon ja väistämättömän sekaannuksen kun me otamme tämän väistämättömän ja innostavan seuraavan askeleen evoluutiossamme.

Vallankumouksellinen muutos alkaa yhdestä ihmisestä, yhdestä äänestä, yhdestä valinnasta. Yksi ääni välittyy muualle. Ääni kaikuu ja värähtely kasvaa. Toinen kuulee sen ja lisää omansa siihen. Nuotista tulee sointu, ja mitä useampi liittyy mukaan, sitä enemmän sointu värähtelee. Ja tämä sointu muuttuu niin täydelliseksi ja rikkaaksi ja kauniiksi että se on se mitä yhä useampi ihminen kuulee ja haluaa kuulla ja jonka osaksi he haluavat tulla ja lähes maagisesti, kuin lumpeenkukat viimeisenä päivänä, kuin protestien perusmaininki, kuten kansalaisten aloittama kontakti avaruusolentojen kanssa, salaisuuden tyrannia horjuu ja maailma on täysin uusi.

Ensin he sivuuttavat sinut, sitten he pilkkaavat sinua, sitten he tappelevat kanssasi ja sitten sinä voitat. — Mahatma Gandhi

  

Viitteet

 

Alexander, W. (2009). Heartmath. Lilipoh, 15(55). Retrieved from: http://www.lilipoh.com/past_issues/2009Issues/Spring2009/HeartMath.aspx

 

Anka, D. (2005). Preparing for Contact 101. [Audio disk]. Altadena, CA: Bashar Communications.

 

Anka, D. (2012, December 21). Crossing the Threshold and Tipping the Scales. [Audio]. Retrieved from www.bashar.org/store.html#crossingthreshold

 

Chigas, Diana (August 2003). Track II (Citizen) Diplomacy. Retrieved from http://www.beyondintractability.org/bi-essay/track2-diplomacy

 

Citizen Hearing on Disclosure. (2013, April). [informal hearing before members of Congress]. Washington, D.C.

 

Declaration for Citizen Contact Councils. (2008, May). 2008 Earth Transformation Conference. Kona, HI.

 

Declaration for the Creation of a European Agency to Study UDOs and Extraterrestrial Affairs. (2009, July). European Exopolitics Summit. Barcelona

 

Declaration on Peaceful Relations with Extraterrestrials. (2006, June). Extraterrestrial Civilizations and World Peace. [conference]. Kona, HI.

 

Dolan, Richard M. and Bryce Zabel (2010). A.D. After Disclosure, The People’s Guide to Life After Contact. Keyhole Publishing Company.

 

Earth Transformation Declaration. (2007, May). Earth Transformation: New Science and Technologies. Dolphins Consciousness and Exopolitics. [conference]. Kona, HI.

 

Galactic Freedom Day Declaration. (2008). Retrieved from: http://www.galacticfreedomday.com/Declaration.htm

 

Global Coherence Initiative. (2013). About the Global Coherence Monitoring System. Retrieved from http://www.glcoherence.org/monitoring-system/about-system.html

 

Greer, S. (1991). One Universe, One People. UFO Evidence. Retrieved from: www.ufoevidence.org/documents/doc284.htm

 

Hellyer, Paul. (2006) Star Wars or Star Dreams? Keynote Address, Extraterrestrial Civilizations

and World Peace Conference sponsored by the Expopolitics Institute, Kailua-Kona,

Hawaii, 10 June, 2006. Retrieved from: http://exopoliticsjournal.com/vol-1/1-4-Hellyer.htm

 

Lamiroy, M. (Instructor). (n.d.).. Awakened Humanity & Citizen Diplomacy with Extraterrestrials.

           Exopolitics 102, Lecture 8. Copyright© Michael E. Salla, PhD/Manuel Lamiroy.

exopoliticsinstitute.org.

 

Magnetic Fields. (2013). Peace and Conflict Resolution.org. Retrieved from: https://sites.google.com/site/peaceandconflictresolution/miracleprayerchains/magnetic-fields

 

Mahatma Gandhi. (2013). Gandhi led the movement to free India from its oppressive colonial rule through his own example of civil disobedience, an entirely non-violent approach that succeeded in reclaiming Indian society A+E Networks. Retrieved from: http://www.biography.com/people/mahatma-gandhi-9305898

 

Maharishi’s Programmes. (2013). Maharishi Effect. Retrieved from http://maharishi-programmes.globalgoodnews.com/maharishi-effect/

 

Martin Luther King, Jr. (2013). An “ordinary” citizen who led the civil rights movement in the United States and advanced the cause through non-violent means. He later expanded his fight for equality to poverty and the Vietnam War. A+E Networks. Retrieved from: http://www.biography.com/people/martin-luther-king-jr-9365086

 

Nelson Mandela Centre of Memory. (n.d.). Born in 1918, Mandela became involved in a peaceful and non-violent movement against apartheid in his 20s. During his 27-year imprisonment (1964-90) he refused to alter his position and his reputation only grew. He became president of South Africa in 1994. Biography. The life and times of Nelson Mandela. Retrieved from: http://www.nelsonmandela.org/content/page/biography

 

NewYorkDaily News.com (May 27, 2013). Monsanto protesters across globe rally against firm’s genetically modified food products. The Associated Press.http://www.nydailynews.com/news/national/monsanto-protesters-globe-rally-firm-genetically-modified-food-products-article-1.1355457

 

Nidle, S. (n.d.). Planetary Activation Groups. Planetary Activation Organization [website]. Retrieved from: http://www.paoweb.com/pagwhat.htm

 

Porritt, J. (2005). Capitalism as if the World Matters. London: Earthscan.

 

Rosa Parks. (2013). Parks is African American woman who became the “mother of the U.S. civil rights movement” the day in 1955 when, in an act of civil disobedience, she refused to obey the bus driver and give up her seat for a white passenger. The boycott inspired by her action launched Martin Luther King Jr. to prominence. A+E Networks. Retrieved from: http://www.biography.com/people/rosa-parks-9433715

 

Royal, L. & Priest, K. (1993). Preparing for Contact: A Metamorphosis of Consciousness. Phoenix, AZ: Royal Priest Research Press.

 

Salla, M.E. (2003, December 9). Statement of Aspirations and Code of Conduct for Extraterrestrials Interacting with Earth. Prepare4contact [online forum]. Retrieved from: http://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_zn.htm

 

Salla, M.E. (2004). The emergence of ‘track two’ galactic diplomacy with extraterrestrial races. Retrieved from: www.bibliotecapleyades.net/esp_galacticdiplomacy_01.htm

 

Salla, M.E. (2013a). Galactic Diplomacy, Getting to Yes with ET. Kealakekua, HI: Exopolitics Institute.

 

Sapolski, Dr. Robert M. “Why Hierarchy Creates a Destructive Force Within the Human Psyche” on YouTube. Published on October 28, 2012 by The Symposion Nights.

 

Artikkelin julkaissut Exopolitics Journal

Patentti no. 6506148 B2 vahvistaa: sinun hermojasi manipuloidaan sinun tietokoneen ja TV:n kautta

On vaikeaa löytää mitään informaatiota eräästä “Hendricus G. Loos”:sta huolimatta siitä, että hän on jättänyt useita patenttihakemuksia onnistuneesti laitteille, jotka käsittelevät ihmisten hermoston manipulointia tietokoneen ruudun tai television monitorin avulla.

Patentin tiivistelmässä hän selittää seuraavaa:

“Fysiologisia vaikutuksia on havaittu koehenkilöillä vasteena ihoärsykkeisiin heikoilla sähkömagneettisilla kentillä, jotka sykähtelevät tietyllä taajuudella lähellä ½ Hz tai 2.4 Hz, niin että kiihotetaan aistien resonanssia. Monet tietokoneiden monitorit ja TV-kuvaputket, kun ne näyttävät pulssikuvia, emittoivat sähkömagneettisten kenttien pulsseja riittävillä amplitudeilla saadakseen aikaan tällaista kiihottamista. Täten on mahdollista manipuloida hermojärjestelmää koehenkilöllä, joka altistetaan sykähteleville kuville tietokoneen monitorilla tai TV-laitteella. Jälkimmäisen tapauksessa kuvan sykkiminen voi olla upotettu lähetettyyn ohjelmaan, tai se voidaan limittää päälle moduloimalla videolähetystä, joko radiosignaalina tai videosignaalina. Tietokoneen monitorille ilmestyvä kuva voidaan sykäyttää yksinkertaisella tietokoneohjelmalla. Tiettyjen monitorien tapauksessa sykkivät sähkökentät, jotka kykenevät saamaan aikaan hermoärsykeresonansseja läheisissä koehenkilöissä, kyetään tuottamaan jopa silloinkin kun näytettävät kuvat sykähtävät subliminaalisella intensiteetillä.

 

Huolestuttava asia tässä on, kuten patenttihakemus sitä selittää, että jopa erittäin heikolla pulssilla voi olla negatiivisia vaikutuksia ihmisen hermostoon.

Sen jälkeen hän jatkaa kuvauksessaan, että pulssin vaihtelevuus ja vahvuus on mahdollista säätää ohjelman avulla, ja hän selittää miten, kaikki liittyen tietokoneen monitoriin, DVD:hin, videonauhoihin ja muihin laitteisiin, ja lisäksi sen miten tätä voidaan etäohjata toisesta paikasta.

Kaikkein huolestuttavin kohta on mahdollisesti tämä:

“Tietyt monitorit voivat emittoida sähkömagneettikentän pulsseja, jotka kiihdyttävät aistiresonanssia lähellä olevissa koehenkilöissä kuvapulssien avulla, jotka ovat niin heikkoja että ne ovat subliminaalisia. Tämä on valitettavaa, sillä se avaa mahdollisuuden tämän keksinnön pahantahtoisille sovelluksille, joissa ihmiset tiedostamattaan altistuvat heidän hermojärjestelmänsä manipulaatiolle jonkun muun tarkoittamalla tavalla. Sellaiset sovellutukset olisivat epäeettisiä, ja totta kai sellaisia ei haluta ajaa. Tästä kaikesta mainitaan tässä, jotta voisimme varoittaa kansalaisia mahdollisista salaisista väärinkäytöksistä, joita saattaa esiintyä kun he ovat netissä tai katsovat TV:tä, videota tai DVD:tä.

Patenttihakemus on täynnä esimerkkejä siitä miten ”koehenkilön hermojärjestelmää voidaan manipuloida sähkömagneettikentän pulsseilla, jotka läheinen CRT- tai LCD-monitori emittoi, kun ne näyttävät sykkiviä kuvia.”

Hermojärjestelmämme periaatteessa kontrolloi kaikkea kehossamme, mukaanlukien aivojamme. Se on hermojen ja solujen verkko joka kuljettaa viestejä aivoista ja selkäytimestä eri puolille kehoa ja takaisin. Ei ole salaisuus, että USA:n valtio, muiden muassa, on pitkän aikaa tehnyt kokeita ihmisten mielien hallitsemiseksi. Voisiko televisio olla mielenhallintalaite? Se selittäisi miksi niin monet uskovat valtavirrassa heille esitettyjä tapahtumia ja tarinoita, välittömästi, täysin kyseenalaistamatta.

Joissain tapauksissa meidät pannaan idolisoimaan sitä mitä näemme televisiossa, kuten julkkiksia, ja imitoimaan heidän halujaan ja käyttäytymistään.

Joskus näkemys, jota havainnot tukevat, joka täysin kumoaa tarinat ja informaation jota vastaanotamme massamediasta, heitetään ”salaliittojen maailmaan”. Tämä on vaarallista. Me olemme ajautuneet pisteeseen jossa televisiomme ajattelee meidän puolestamme. Käyttävätkö he pulssitekniikkaa vaikuttamaan ajatuksiimme, käyttäytymiseemme ja havaintoihimme?

Ottaen huomioon mitä me tiedämme valtiosta ja sen historian aikana tekemistä epäeettisistä teoista, tämä ei ole täysin poissuljettua.

On olemassa syy sille miksi lentokoneet ja sairaalat kieltävät kännyköiden käytön. Se johtuu niiden sähkömagneettisista lähetyksistä, jotka häiritsevät kriittisten sähkölaitteiden toimintaa. Aivot eivät ole mitenkään poikkeustapaus, se on biosähköinen elin joka on äärimmäisen monimutkainen ja joka saa aikaan sähkökenttiä. Tiedemiehet voivat kontrolloida aivotoimintaa aivokuoren magneettistimulaatiolla (transcranial magnetic stimulation, TMS), tekniikalla joka käyttää voimakkaita sähkömagneettisen säteilyn pulsseja, jotka sädetetään henkilön aivoihin estämään tai kiihottamaan tiettyä aivojen aluetta.

Tämä on samanlainen asia kuin patentissa on kuvattu, joten miten paljon tietokoneemme monitorit ja televisioruudut kykenevät tekemään näin? Tämän takia, esimerkiksi, kun joku kytkee päälle Playstationinsa, ruutu varoittaa heitä lukemaan tärkeät vaikutukset terveyteen ennen pelaamista. Tutkimus on myös näyttänyt, että yksinkertainen kännykän säteily voi vaikuttaa henkilön aivoaaltoihin varsin merkittävästi, mikä taas itsessään johtaa toisenlaiseen käyttäytymiseen.

“Sähkömagneettinen säteily voi vaikuttaa mentaaliseen käytökseen kun se välitetään asianmukaisella taajuudella.” – James Horne , Loughborough University Sleep Research Centre (source)

Mutta ei ainoastaan tämä, vaan sadat tiedemiehet ovat liittyneet yhteen ja tällä hetkellä edistävät tietoiuutta YK:n piirissä sähkömagneettisen säteilyn terveysvaikutuksista. Vaikutukset on liitetty syöpään, ja niiden tiedetään manipuloivan myös DNA:tamme. Voit lukea lisää aiheesta täältä.

Aloitteen on tehnyt Tri. Martin Blank, Ph.D., Columbian yliopiston solubiofysiikan ja fysiologian osastolta. Hän on liittynyt joukkoon tiedemiehiä jotka tekevät kansainvälisen vetoomuksen YK:lle koskien erilaisten sähkömagneettista säteilyä emittoivien laitteiden, kuten kännyköiden ja WiFin, vaaroja.

“Suoraan sanoen ne vahingoittavat eläviä soluja kehoissamme ja tappavat meidät ennenaikaisesti”, sanoo tri. Martin Blank videoviestissä.

“Me olemme luoneet jotain joka vahingoittaa meitä, ja se on lähtemässä lapasesta. Ennen Edisonin sähkölamppua oli ympäristössämme varsin vähän sähkömagneettista säteilyä. Tasot nykypäivänä ovat monta kertaa korkeammat kuin luonnollisen taustasäteilyn tasot. Ne kasvavat nopeasti johtuen kaikista uusista laitteista, jotka tätä säteilyä emittoivat.”

Tämä vaikutus kehoon on eri kuin mielenhallinta, mutta se on silti tärkeää mainita ja ja tuoda valoon.

Sähkölaitteet eivät ainoastaan monitoroi, tarkkaile ja tallenna kaikkea sitä mitä me teemme, ne voivat myös vaikuttaa käytökseemme, aistihavaintoihimme, ajatuksiimme ja tunteisiimme suuressa mittakaavassa. Kuka tietää käyttääkö esivalta niitä mielenhallintaan samalla tavoin kuin se käyttää niitä valvontaan.

Ei ole vaikeaa nähdä sitä miten korporaatiot käyttävät televisiota vaikuttaakseen käytökseemme ja havaintoihimme, mutta mahdollisesti ne, ja muut viranomaiiset, muuttavat muitakin yllämainittuja asioita, ja manipuloivat hermojamme tarkoituksella heidän oman henkilökohtaisen etunsa hyväksi, ja vielä tietoisesti.

Chamath Palihapitiya, joka on vastuussa Facebookin käyttäjämäärien kasvattamisesta, sanoi ennen kuin lähti yrityksestä vuonna 2011, “Lyhyet dopamiinivetoiset takaisinkytkennät joita me luomme tuhoavat sen miten yhteiskunta toimii… Ei enää kansalaiskeskustelua, ei yhteistyötä, vaan väärää informaatiota, väärää totuutta.

Mitä mielenhallintaan tulee, MK Ultra oli CIA:n lempilapsi. Yleisesti uskotaan, että koehenkilöihin käytettiin pelkkää LSD:tä, mutta tuo oli vain yksi ohjelmista. USA:n korkein oikeus toi valoon vuonna 1985, että MK Ultra koostui 162:sta eri salaisesta projektista, joita epäsuorasti CIA rahoitti, ja jotka oli annettu toimeksi useille yliopistoille, tutkimussäätiöille ja tämänkaltaisille instituutioille. Suurin osa MK Ultran tiedostoista tuhottiin, eikä niitä ole koskaan nähty.

Ehkäpä televisio-ohjelmointi oli osa MK Ultraa?

Loppulöpinät

On vaikeaa käsittää, että meitä voitaisiin manipuloida ja käyttää hyväksi niin paljoa liikevoiton, kontrolloinnin ja muiden agendojen nimissä, mutta se on todellisuus joka meidän on kohdattava. Tästä on olemassa lukemattomia esimerkkejä läpi historian aina nykypäivään saakka, ja kaikkia ihmiselämän aspekteja tuntuu kontrolloivan tietty pieni valittujen joukko. Meistä on tullut työkaluja heidän käyttöönsä, ja ajatuksemme, käytöksemme ja havaintomme, surimmaksi osaksi, tuntuvat olevan myös samaa. Jos ne olisivat vähänkään eri, tai eivät oikeasti mahtuisi kehikkoon, silloin saa välittömästi ”hylkiön” leiman.

Ei ole epäilystäkään siitä etteikö televisio ja muut sähkölaitteet olisi vaaraksi terveydelleme, ja että ne voivat saada aikaan vaikutuksia hermojärjestelmässämme monin eri tavoin. Tiede tämän suhteen on selkeä, mutta se mikä ei ole niin selkeää on että on olemassa muita jotka käyttävät näitä tekniikoita, tietoisesti, kontrolloimaan mieltämme.

Perustuen kaikkeen tehtyyn tutkimukseen mielenhallinnasta, ja valtioiden tekosiin ja siihen asteeseen mihin ne ovat ne vieneet, ei olisi yllättävää että televisio olisi ollut osa MK Ultra -ohjelmaa.

Loppujen lopuksi tämä on yksi hyvä syy viettää vähemmän aikaa ruudun äärellä, ja enemmän aikaa kirjan parissa tai ulkona, tai perheen ja ystävien seurassa. Jos on olemassa jokin asia joka on varmaa, se on että ruudut ovat haitaksi terveydellemme monin eri tavoin.

 

Artikkelin julkaissut Collective Evolution

Space X:n kuvaama 60 UFOn letka hämmästyttää

Havaintopäivämäärä: toukokuu 24, 2019
Havaintopaikka: Maan kiertorata

Tämä kirkkaasti valaistujen kappaleiden jono lensi SpaceX-satelliitin ohi ja se oli näkyvissä jopa maanpinnalla asti. Sen voisi helposti sekoittaa UFO-laivueeseen, mutta SpaceX väittää, että kyseessä on Starlink-satelliittien laukaisu.

Jotkut kommentit videon alla tuntuvat kertovan ihmisten epäuskosta:

1.  Näin sen täällä Saksassa, täysin valmistautumatta. En tiennyt että kyseessä oli starlink-satelliitit, en ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Vau.
2. Näin nämä aiemmin Devonissa, Britanniassa. Huikea näky.
3. Näin nämä täällä Hollannissa myös. Olin varsin hämmentynyt tuona iltana. 😂😅

Pystyn jo näkemään keskustelun…. Elon Musk seisoo NASA-johtaja James Fredrickin vieressä.

NASA: No, me lähetimme taivaalle 3 satelliittia tänään. Mites sinun päiväsi meni Musk?
Elon: Noh Fred, en osaa sanoa varmaksi, me tavallaan jatkettiin noitten pikku paskiaisten tunkemista VIR:n kunnes niitä ei mahdu sinne enää. Meillä on nyt 60.
NASA: Eli…VIR, mitä se tarkoittaa?
Musk: Jep, Vitun Iso Raketti.
NASA: Syvä huokaus kun toiveet ja unelmat murskautuvat.

Scott C. Waring

 

Artikkelin julkaissut ET Data Base