Avainsana-arkisto: Lyssa Royal

Kortti marraskuulle 2023: Ehdoton rakkaus

Kuukauden kortti – marraskuu 2023
Kortti #7 | Arcturus (rinnakkainen) | Ehdoton rakkaus

Ihmisperspektiivistä katsottuna ehdottoman rakkauden käsite on edelleen polarisoitunut. Ihmiset pitävät sitä “tämänlaisena rakkautena, ei tuollaisena”, mikä on edelleen ehdollista. Ihmiset nykytodellisuudessaan, nykyisessä polarisaation tilassaan eivät ole kykeneväisiä täysin ymmärtämään mitä ehdoton rakkaus tarkoittaa, paitsi erittäin kapeassa merkityksessä. Kuitenkin voit tunnistaa joitain sen aspekteja TUNTEMALLA sitä — kun olet “alaston” ja joku näkee sinut täysin ja syleilee sinua kaikkine virheinesi ja epätäydellisyyksinesi.

Mutta millaista on ehdoton rakkaus, jota tällä kortilla tarkoitetaan? Me voime käyttää vain epätäydellisiä sanoja antamaan käsitys siitä mitä tällä tarkoitetaan universaalilla tasolla. Kaikki yrityksemme viestiä ihmisten kielellä jäävät paitsioon sen todellisesta merkityksestä, koska sitä ei voida tähän todellisuuteen sisällyttää, mutta teemme parhaamme metaforan avulla.

Kuvittele Ykseystietoisuuden taso ennen pirstailoitumista ja erillisyyttä. Ykseys, puhdas pirstaloitumaton tietoisuus, on olemassa täysin integroituna taajuutena. Te siellä Maapallolla viittaatte tähän taajuuteen sanalla “OM” tietoisuuden tilasta puhuttaessa. Kuvittele tuon taajuuden kaikuvan kauniin tyhjyyden läpi. Se levittäytyy koskemattomana ja äärettömänä kuin aaltoilu järvellä. Kun kuvittelet tämän, mitä tunnet? Todennäköisimmin tunnet sen mitä jotkut kutsuvat nimellä “Zen”, rauha kaikessa, niinkuin sen “kuuluisi” olla universumissa. Tunnet tasapainon. Jos kykenet tuntemaan syvemmältä, tunnet sen taajuuden alkupisteen, jota me nimitämme ehdottomaksi rakkaudeksi.

Tässä täydellisessä hetkessä, sanokaamme että sinne tulee jokin häiriö — kuten vaikka ajatus. Tämä ajatus pirstoo järven aaltoilun tasapainoisen symmetrian ja tuo huomioon kaiken sen, mikä ei ole tasapainossa ja haluttavaa. Tämä on metaforallinen tapa kuvata erillisyyden prosessia, jossa tietoisuus ei koe itseään enää täydellisenä ja tasapainoisena vaan puutteellisena, polarisoituneena ja toisenlaiseen olemisen tilaan kaipaavana.

Tämä on se, mistä ihmiset löytävät itsensä nyt. Olette kehittyneet riittävän itsetietoisiksi, mutta ette tarpeeksi tunnistaaksenne miten oma tietoisuutenne pitkittää ja jatkaa puutteen, pelon ja erillisyyden tunteitanne. Kun kehitytte, opitte sen miten tavallaan “pääsette takaisin sitä reittiä mitä tulitte”. Tämä tarkoittaa, että tietoisuutenne kehittyessä kykenette siirtämään tietoisuutenne helposti kahden tilan välillä: todellisen luonteenne (Ykseys), ja ihmishahmonne tilan, joka matkailee läpi erillisyyden maaston. Kun osaatte tehdä näin, voitte helposti kirjata hetken, jolloin lajinne herää ja yhdistyy ehdottomaan rakkauteen, johon tällä kortilla viitataan.

Saatat ajatella, “Germane, puhut kovin filosofisia tänään. Miten tämä auttaa minua ihmiselämässäni?” Me annamme teille tämän kuvan (OM-äänen, joka kaikuu läpi äärettömyyden sen aaltoillessa kvanttitietoisuuden järven pinnassa) ja pyydämme teitä ottamaan aikaa mentaalisesti kiireentäyteisestä päivästä ja tekemään voitavanne muistaaksenne tämän olemisen tilan tunteen, kuten esimerkiksi pitämällä tunnetta mielessänne meditoidessanne. Tämä muisto on läsnä kanssanne — ei siksi, että se olisi jotain mennyttä, vaan koska se on todellinen olemisen tilanne NYT-hetkessä. Erillisyyden häiriö vain hämärtää todellisen olemuksenne.

Teidän muuttuessa kykeneväiseksi tuntemaan tämän olemisen tilan enemmän ja enemmän, se suoraan vaikuttaa sydämeenne kvanttitasolla. Kvanttisydämenne alkaa avautua kuin antenni, ja se virittäytyy tälle universaalille taajuudelle, virittää koko olemuksenne tälle taajuudelle, jonka muistatte syvimmillä olemisen tasoilla sisällänne. Antaessanne tämän taajuuden sulautua yhteen itsenne kanssa yhä enemmän, voitte alkaa kokea universaalin ehdottoman rakkauden, jota tämä kortti edustaa.

Kun nuori kolmannen tiheyden ihminen on herkistyneessä polarisaation tilassa eikä hän voi avata omia antennejaan, valo-olennot kuten arcturuslaiset voivat toimia kätilöinä tai avustajina sopeuttamaan taajuuden siten, että sydän horroksessa voi hyväksyä sen. Nyt kun olette siirtymässä pois kolmannesta tiheydestä neljänteen, ne auttavat teitä oppimaan miten avata omat antenninne ja muistamaan todellisen luonteenne Ykseytenä. Jos tunnet, että et voi päästä tähän tilaan vielä omillasi, älä epäröi kutsua arcturuslaista perhettäsi opastamaan sinua.

Germanea kanavoinut Lyssa Royal Holt

www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal

Kortti syyskuulle 2023: Logiikka ja järkeily

Kuukauden kortti — syyskuu 2023
Kortti #26 | Vega (nykyinen, toinen aikakausi) | Logiikka ja järkeily

Me olemme puhuneet niin paljon transformaatiosta kolmannesta tiheydestä neljänteen, sekä muutoksista jotka olette jo aloittaneet läpikäymään teidän sopeutuessa uuteen energiaan. Yksi suurimmista nyt kokemistanne muutoksista liittyy ajatteluun ja havainnointiin.

Kolmannen tiheyden todellisuudessa aivot havaitsevat todellisuuden erittäin rajoittuneella ja strukturoidulla tavalla. Yleinen uskomus on, että on olemassa jonkinlainen objektiivinen todellisuus, joka on sama kaikille, ja jos kaikki käyttävät “loogista ajattelua”, he tulevat aina samaan johtopäätökseen. Se mitä suuret ajattelijanne eivät ymmärrä on, että jokaisella henkilöllä on omat suodattimensa, jonka läpi he kokevat todellisuuden. Tämä suodatin on erilainen jokaiselle, ja se koostuu vanhoista haavoista, menneiden elämien vaikutuksista, yhteiskunnan ja vanhempien ehdollistamisesta, vahvistusharhasta ja monesta muusta tekijästä. (Vahvistusharha tarkoittaa, että ego etsii aina “todisteita” tukemaan sen uskomusjärjestelmiä, huolimatta siitä miten epäloogisia nuo järjestelmät ovat. Tämä varmistaa, että havaitsija pysyy illuusiossa.) Tämä on yksi pääsyistä sille miksi kolmannen tiheyden sivilisaatiot kokevat niin intensiivisiä konflikteja. Konfliktia ei voida koskaan ratkaista logiikalla tai järkeilyllä.

Kun siirrytte neljänteen tiheyteen, yllä kuvattu kaava tulee näkyviin. Se tulee näkyviin, koska värähtelytason nostaminen valaisee varjoja, mutta myös siksi, koska laajentuva tietoisuutenne ei enää hämäänny erillisyyden illuusiosta evoluutionopeutenne kasvaessa. Kuitenkin sivilisaatiossanne on edelleen ihmisiä, joita illuusio hämää ja jotka edelleen uskovat, että heidän näkemyksensä todellisuudesta on oikea, huolimatta siitä miten epälooginen tai epätodennäköinen se on. Näette tämän nyt monien yhteiskuntanne jäsenten kohdalla, jotka huolimatta ilmiselvistä ristiriidoista edelleen pitävät kiinni mistä tahansa tarinasta, jonka he TARVITSEVAT olevan totta. Tämä egon tarve pitää kiinni sen tarinoista on myös alkamassa hajota — paljon samaan tapaan kuin varjot hälvenevät päivänvalossa. Energioiden kasvaessa egon näkemys todellisuudesta ei enää kestä, ego pelästyy ja saattaa jopa hyökätä. Tämä tapahtuu useimmissa sivilisaatioissa niiden siirtyessä kolmannesta tiheydestä neljänteen.

Vegalainen sivilisaatio oli niin paljon riippuvainen heidän omasta logiikastaan, että se oli kuin he olisivat luoneet ahtaan laatikon, jonka läpi he kokivat todellisuutensa. Lopulta, kun he aloittivat siirtymänsä neljänteen tiheyteen, heidän ympärilleen rakentamansa rajoittava laatikko alkoi tukehduttaa heitä. Siirtämällä mentaalisen logiikkansa syvälle henkiseen harjoittamiseen he laajensivat metaforista laatikkoaan, ja näin he kykenivät löytämään todellisuuden illusionäärisen luonteen ja omien havaintojensa vääristymät. Se oli nöyräksi tekevä kokemus.

Maapallolla olette nyt saavuttamassa tämän evoluution kriittisen vaiheen, jossa teidän tulee laajentaa havaintolaatikkoanne pelkän mentaalisen fokuksen tuolle puolen. Teidän siirtyessä neljänteen tiheyteen, haluatte siirtyä sydänkeskeisyyteen ja kokea ykseystietoisuudella, eikä niinkään uskomusjärjestelmienne kautta. Tämä siirtymävaihe on kaikkein vaikein, koska vanhat tavat ovat vaikeita muuttaa, ja ego pelkää tuntematonta. Kuitenkin on olennaista, että annatte itsenne matkata sisällänne olevaan tuntemattomaan. Avatessanne sydämenne pelon edessä, siellä on todellinen vapautenne.

Tulette huomaamaan, kuten vegalaiset esi-isänne tekivät, että todellinen vapaus liittyy erittäin vähän ulkomaailmaan ja erittäin paljon oman tietoisuuden avaamiseen uskomusjärjestelmien tuolle puolen. Se johtaa lopulta avoimeen sydämeen, joka kykenee syleilemään koko luomakuntaa. Me olemme täällä, iloisina odottaen saapumistanne tähän uuteen todellisuuteen, joka on täynnä rakkauden yltäkylläisyyttä.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt

www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Kortti elokuulle 2023: Syyllisyys

Kuukauden kortti – elokuu 2023

Kortti #41 | Pleiades (mennyt, 1. aikakausi) | Syyllisyys

Me olemme puhuneet monta kertaa vääristymistä, joita syntyy kun laji inkarnoituu erillisyystodellisuuteen. Nämä vääristymät usein näkyvät emotionaalisella tasolla ja niitä voidaan pitää taustalla olevina emotionaalisina kaavoina, jotka tuntuvat siltä kuin ne olisivat läsnä kaikkialla ihmiskokemuksessa. Jotkut tietyt emotionaaliset kaavat ovat olemassa fraktaalimuodossa — eli että ne toistavat itseään alkuperäisestä holografisesta fragmentaatiosta. Tarkastelkaamme esimerkkiä.

Tietoisuuden sirpaloituessa Ykseydestä, se hajautuu tietoisuuden ilmaisun spektriksi. Jotkut näistä ilmaisuista ovat enemmän integroituneita, toiset taas enemmän erillisiä. (Tämä on tiheyksien spektri, josta olemme puhuneet monet kerrat.) Seurataan äärimmäisen sirpaloitumisen kulkua ja sen emotionaalista tulkintaa. Tietoisuuden alkaessa inkarnoitua fyysiseen todellisuuteen, sen tietoinen muisto kokonaisuudesta unohtuu, ja yleensä on esiintyy tunne, että jotakin puuttuu. Usein tämä sirpaloitumisen prosessi alkaa tunteella, että universumi on hyljännyt — aivan kuin vanhempi olisi hyljännyt lapsen. Samoin kuin ihmislapsen hylkäämisen tapauksessa, tietoisuus sitten kääntää tuskan sisäänpäin, alkaen muodostaa uskomusjärjestelmää, joka sanoo kutakuinkin “Jos minut on hyljätty, minun on ollut pakko tehdä jotain väärin. En ole rakkauden arvoinen.”

Tämä taustalla oleva tunne väärinteosta muuttuu toistuvaksi kaavaksi, jonka sielu kokee reinkarnaatiosyklissä (ellei se tarkoituksella näe vaivaa sen parantamiseksi). Jos koko elämän kokemuksiin kuuluu olosuhteet, jotka vahvistavat tätä kaavaa (kuten fyysisen vanhemman hylkääminen), silloin tämä syvälle juurtunut “alkuperäinen sirpaloitumiskaava” uppoaa syvemmälle tietoisuuden energeettiseen merkkiin. Tuloksena syntyy elämä toisensa jälkeen, jossa tunnetaan syyllisyyttä, mutta ei nähdä kuitenkaan sitä selvästi, ollaan hämmentyneitä sen alkuperästä, tai ollaan halvaantuneita sen parantamisessa.

Lajin siirtyessä kolmannesta neljänteen tiheyteen (kuten teet juuri nyt), tämä taustalla pyörivä kaava tulee pinnalle puhdistettavaksi. Jos se jätetään sikseen, se lopulta luonnollisesti puhdistuu siirtymää tehdessä, mutta tämä voi olla pitkä ja epämukava prosessi. Tämän siirtymän helpottamiseksi voit alkaa työskennellä suoraan tämän syyllisyyden parissa. Jokainen voi työskennellä eri tavoin, mutta eräs tapa työskennellä tämän kanssa on ensin työstää syyllisyyden tunteita, jotka liittyvät tähän elämään. Vaikka olisikin oikeasti jotain, jonka takia tunnet syyllisyyttä, tiedä että tämä on oikeasti vain yksi iteraatio toistuvassa syyllisyyden kaavassa. Jos jäljität sen taaksepäin, voit alkaa tuntea saman kaavan toistuvan muissakin elämissä. Kun tulet hyväksi tällaisessa työssä, voit jäljittää sen alkuperäiseen sirpaloitumiseen Ykseydestä asti.

Meidän tulee olla selkeitä ja sanoa, että tämä ei ole mentaalinen prosessi. Me tiedämme, että ihmiset tykkäävät tehdä tällaista työtä mentaalisesti (ja jättää tuntemisen väliin), mutta sellaisenaan se on epätehokasta eikä se puhdista sitä. Tämä on todella EMOTIONAALINEN prosessi ja sellaisenaan se tarkoittaa, että sinun tulee antaa itsesi tuntea jokainen iteraatio (sen luonnollisesti noustessa pintaan omalla ajallaan), olla sen kanssa läsnä, rakastaa ja kunnioittaa itseäsi sen aikana, antaa itsellesi anteeksi ja olla avoin näkemään oma lopullinen viattomuutesi ja sirpaloitumiskokemuksen väärintulkinta. Et voi pakottaa itseäsi tämän läpi — sen sijaan sinun on annettava itsellesi tilaa istua sen kanssa, tuntea se kaikki ja antaa Korkeamman Itsesi navigoida sen läpi. Ainoa mitä sinun tulee tehdä on sallia tämän tapahtua. Tämä prosessi rankasti kasvattaa kykyä olla todistajana kokemuksille, jotka ovat egon tuolla puolen.

Monet teistä ovat kuulleet plejadilaisesta lajikriisistä muinaisilta ajoilta, joka liittyi kollektiivisen syyllisyyden ongelmaan. (Katso Golden Lake -kirja jos et ole kuullut asiasta.) Heiltä vaadittiin paljon sisäistä työtä päästä yli tästä haavasta, mutta kun he niin tekivät, he tekivät merkittävän loikan lajinsa evoluutiossa. Tämä on se piste missä olette nyt Maapallolla. On aika tehdä tämä sisäinen työ valmistelemaan tietä väistämättömälle loikalle korkeampaan tietoisuuteen. Olette niin lähellä! Ja tottakai, galaktinen perheenne on verhon takana hurraamassa teille. Teidän päästäessä irti, kykynne tuntea meidät paranee. Valmistautukaa!

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Youtube-kanava: https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal

Kortti maaliskuulle 2023: Initiaatio ja seremonia

Kuukauden kortti — maaliskuu 2023

Kortti #74 | Vega (kolmas aikakausi, tuleviasuus) | Initiaatio ja seremonia

Tutkikaamme initiaation ja seremonian käsitteitä. Ensin puhumme seremoniasta. Useimmat ovat olleet mukana jonkinlaisessa seremoniassa omassa elämässään, joista kaikkein yleisin on avioliitto. Modernissa maailmassa seremonian todellinen kokemus ja ymmärrys usein unohtuu. Useimmat seremoniat modernissa maailmassa ovat usein pelkkiä tapahtumia, joiden läpi kuljetaan käyttämättä sellaisen tapahtuman voimaa omaan kasvuun ja heräämiseen. Erityisesti jos seremonia ritualisoidaan (niinkuin vaikka katolinen messu), saattaa käydä sen läpi mutta ajatella jo sitä mitä tekisi sen jälkeen kun tapahtuma on ohi. Tämä tarkoittaa, että ei olla läsnä. Mieli tai ego on varastanut kokemuksen ja vetänyt sinut pois nykyhetkestä, pyhästä nyt-hetkestä.

Todellinen seremonia on pyhä, mutta ei rituaalin takia. Se on pyhä, koska se antaa mahdollisuuden juurruttaa tietoisuus nykyhetkeen (tuomalla mielen, kehon, hengen ja tunteet yhteen). Se auttaa prosessoimaan voimakkaita energioita ja ideoita, joita seremonia kantaa mukanaan, ja voi johtaa perustavanlaatuiseen henkiseen avautumiseen. Seremoniat kuten saunat tai shamaanien rituaalit siirrettiin isältä pojalle aikana, jolloin ego/mieli ei ollut dominantti. Ne antavat kyvyn, tavallaan, pureutua ego/mielen muurien läpi ja auttaa pääsemään kiinni todelliseen tietoisuuteen fyysisen maailman tuolla puolen.

Kolmannessa tiheydessä näkee hyvin vähän pyhiä seremonioita johtuen mielen ylivallasta. Ja kuitenkin muutamana viime vuosikymmenenä on ollut kaipuu autenttiseen pyhyyteen. Tämä johtuu neljänteen tiheyteen siirtymisestä, ja ego/mieli ei voi enää olla kontrollissa. Todellinen olemus paistaa läpi ja kutsuu kääntymään jälleen kerran kohti pyhää. Lopulta neljännen tiheyden olennot elävät tavalla, jossa jokainen hetki on pyhä, ja jokainen hetki voidaan nähdä seremoniana. Me emme puhu muodollisista, ritualistisista seremonioista, joista puuttuu syvä henkinen merkitys. Me puhumme siitä mitä tapahtuu, kun oma pyhä tietoisuutenne liitetään tekoihin fyysisessä maailmassa. Tällä tavoin kaikki hetket potentiaalisesti voivat muuttua pyhyyden ilmaisuiksi.

Nyt siirrymme initiaation ideaan. Mitä me sillä tarkoitamme? Me viittaamme initiaation syvempään merkitykseen, joka on enemmän kuin pelkkä sarja tekoja, jotka tuovat sinut yhdeltä tasolta toiselle. Initiaatio on kuin portti tai käytävä. Kun tämän kynnyksen edessä seisoo, on valinta joko kävellä portin läpi tai ei. Todellista initiaatiota voi johtaa shamaani, guru tai opettaja, mutta sen ei ole pakko olla niin. Joskus elämä on guru, ja se tarjoaa haastavan polun, joka antaa mahdollisuuden kulkea reunalla ja siirtyä suhteeseen jumalallisen kanssa. Elämä on täynnä näitä mahdollisuuksia, jos niille vain on avoin. Vegalaiset esi-isänne navigoivat kolmannen ja neljännen tiheyden siirtymässään syleilemällä tätä opetustsa. He alkoivat määritellä tietoisuuttaan, juurruttaa iseään nykyhetkeen. Niin tekemällä he löysivät pyhyyden, joka oli ollut olemassa koko ajan. He alkoivat nähdä, että jokainen teko elämässä oli pieni initiaatio kasvun ja heräämisen polulla. Ego/mielen pikkumaiset kiintymykset alkoivat hitaasti vaipua pois.

Nyt kun olette alkaneet siirtymänne vegalaisten tavoin, me suosittelemme, että alkaisitte etsiä tapoja, ei ainoastaan löytääksenne vaan myös TUNTEAKSENNE pyhyyden joka hetki. Voitteko juurruttaa tietoisuutenne nykyhetkeen niin paljon kuin mahdollista? (Ja milloin tunnette itsenne herpaantuvan, palatkaa takaisin hengitykseen, joka on kaikkein yksinkertaisin tapa palata nykyhetkeen ja näin myös pyhyyteen.) Aina kun haasteita tulee vastaan, muistakaa, että se on myös initiaatio, joka voi viedä teidät kynnyksen luo ennen uuden tietoisuuden portista käymistä. Teidän muotoillessanne käsitteitä uudelleen, voitte käyttää niitä heräämisprosessissanne.

Me olemme sanoneet monta kertaa, että vegalaiset esi-isänne ovat kanssanne tässä prosessissa. He ovat todellakin. Johtuen siitä, että he ovat teidän toisia aspektejanne universaalissa hologrammissa, muisto tästä prosessista on syvällä energeettisessa DNA:ssanne. Intuitiivisesti osaatte navigoida tätä polkua kolmannesta tiheydestä neljänteen, silloinkin vaikka ego/mieli sitä vastustaa. Siksipä muistakaa vain yksi asia: Nykyhetken navigointi tietoisuudella, selkeydellä ja avoimuudella automaattisesti aktivoi pyhän luonteenne. Tästä eteenpäin joka hetki muuttuu itsessään seremoniaksi, kun teidän läsnäolonne annetaan avautua kokonaan. Tämä on se mikä teitä odottaa, ja me olemme innoissamme todistamassa sitä!

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lyssan Youtube-kanava https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Kortti helmikuulle 2023: Selviytymispelkoja

Kuukauden kortti — helmikuu 2023

Kortti #30 | Zeta Reticuli (ensimmäinen aikakausi) | Selviytymispelkoja

Ihmisen kaikkein perimmäisin motivaatio on selviytyä. Kolmannen tiheyden perspektiivissä tämä on kaiken fokus. Kaikkein perimmäisillä tasolla kaikki konfliktit, joita olette kokeneet, perustuvat pelkoon siitä, että ette enää selviytyisi. Mutta nyt olette siinä siirtymän vaiheessa kolmannesta tiheydestä neljänteen, jossa kaikki muuttuu.  Vaikka inhimillinen tarve selviytyä on edelleen läsnä vaistomaisesti, on sitäkin suurempi pelko, joka on nyt nousemassa pintaan.

Me näemme ihmisegon kolmannessa tiheydessä eräänlaisena ankkurina. Sen tarkoitus on painaa teitä alaspäin ja luoda eristyksen illuusio, jonka koko tarkoitus on pitää teidät keskittyneenä erillisyyteen, polarisoituneeseen todellisuuteen. Tämä ei ole negatiivinen asia; ankkuri on pelkkä mekanismi, jolla pitää teidät maadoitettuina täällä, jopa silloinkin kun ihmis-itsen mielestä täällä ei pitäisi olla ollenkaan. Ego haluaa pitää todellisuuden tiukasti omassa kontrollissaan ja ennustettavana, mikä onnistuu helpommin kolmannen tiheyden illuusiossa.

Nyt, kun energia muuttuu teidän siirtyessänne neljänteen tiheyteen, ankkuri muuttuu kevyemmäksi. Tämä on luonnollinen osa evoluutiota. Se tarkoittaa, että ego alkaa tunnustaa, että sen olemasaolo on pelkkä työkalu, ja että se ei edusta todellista itseänne. Ego alkaa tuntea menettävänsä kontrollin ja se alkaa hajota. Sen hajoaminen on väistämätöntä. Mitä sen tilalle tulee? Todellinen tajunta, jota jotkut ovat nimittäneet Korkeammaksi Itseksi (joka ei ole “itse” ollenkaan) alkaa nousta esiin metaforisten pilvien takaa ja tehdä läsnäolonsa tunnetuksi. Tämä tietoisuus muuttuu uudeksi neljännen tiheyden todellisuuden kompassiksenne.

Tästä illusionaarisen egon korkeampaan tietoisuuteen siirtymisen “valtamuutoksesta” seuraa kokemus järkyttävästä pelosta. Tämä pelko voi olla monia asioita: kontrollin menettämisen pelkoa, henkilökohtaisen vallan menettämisen pelkoa, identiteetin menettämisen pelkoa jne. Näin ego itsessään pelkää oman selviämisensä puolesta. Teidän katsellessanne maailmanne kaaosta ja erityisesti odottamatonta myrkyllisyyttä, jota tulee esiin joistain julkisuuden henkilöistänne (jotka ovat peilikuva siitä mitä kaikkien ihmisten sisällä on), tietäkää, että se edustaa tämän hajoamisen ja kontrollin menettämisen pelkoa. Jokainen sivilisaatio tekee tämän siirtymän, ja se tunnetaan kaikkein hengenvaarallisimpana aikana sivilisaation evoluutiossa.

Niinkuin me usein huomautamme, ei ole paljoakaan mitä voisitte tehdä “tuolla jossain” maailmassanne tätä muuttaaksenne, mutta on paljon mitä voitte tehdä “täällä jossain” sisällänne muuttaaksenne itsenne — mikä lopulta vaikuttaa todellisuuteenne, jonka koette. Kun energia alkaa intensifioitua, tämä on juuri aika tehdä vakavaa sisäistä työtä auttaaksenne helpottamaan tätä tarpeellista ja väistämätöntä egorakenteiden hajottamista. Vaikka tämä sisäinen työ näyttää synnyttävän aluksi enemmän pelkoa, lopuksi se on tärkeä sijoitus kasvuunne ja transformaatioonne. Kun tunnette noita pelon aaltoja, antakaa aaltojen pyyhkiä ylitsenne. Älkää yrittäkö pysäyttää niitä, muuttaa niitä tai vastustella niitä. Antakaa niiden yksinkertaisesti pyyhkiä ylitsenne. Tuntekaa pelko. Henkittäkää sen läpi ja olkaa täysin läsnä sen kanssa jos vain voitte. Jos se antaa teille näkemystä ja henkistä kasvua, syleilkää tuota näkemystä avosylin ja toteuttakaa ehdotetut muutokset.

Samaan aikaan voimme ehdottaa, että katsoisitte sisäänne ja kysyisitte itseltänne tärkeitä kysymyksiä kuten “Miten päästän irti kontrollista?” “Missä olen kiinni identiteetissäni ja miten muu maailma näkee minut?” “Mitä pelkään eniten egorakenteen hajoamisessa?” “Missä pidän kiinni uhriuden tai marttyyriuden tarinasta?” Saatatte myös haluta lisätä listalle muita kysymyksiä, jotka teille ovat relevantteja omien henkilökohtaisten haasteidenne kanssa. Tämän tyyppinen syväluotaava kysely tuo pelot pinnalle tarkasteltavaksi ja syleiltäväksi. Syleily on tärkäeä, koska nämä pimeät, varjopuolet etsivät myös rakkautta.

Tämän tyyppistä sisäistä työtä tekemällä alatte aktivoida sisäistä alkemiaa, mikä johtaa perustavanlaatuiseen transformaatioon. Galaktinen perheenne, kuten Zetat (ja muut), joutuivat käynnistämään tämän alkemian transformoidakseen myös oman lajinsa. Koska tämä on siirtymäriitti kolmannesta tiheydestä neljänteen, teidän galaktinen perheenne on täällä kanssanne, hiljaa pidellen kädestänne niin, ettette tuntisi että olisitte koskaan yksin.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt

www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lyssan YouTube-kanava https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Kortti tammikuulle 2023: Energialähetys

Kuukauden kortti – tammikuu 2023 – Hyvää uutta vuotta!

Kortti #10 | Arcturus (Rinnakkaisulottuvuus) | Energialähetys

Tämä on ihana kortti uudelle vuodelle! Tämä on vastaanottamisen kortti. Te yksilöinä ja kollektiivisena tietoisuutena olette käyneet läpi monia haasteita viime vuosina. Niin moni teistä on yrittänyt auttaa toisia tai pakottanut itsensä tekemään asioita valmiiksi niin, että olette unohtaneet itsenne listalta. Kuulostaako tämä tutulta? Jossain kohtaa kaivosta loppuu vesi, niinsanotusti, ja on ensiarvoisen tärkeää huolehtia omasta itsestä. Olitpa siinä pisteessä tai et, tämä on ihana tilaisuus olla proaktiivinen ja avata itsesi universumin tarjoamalle tuelle.

Usein, kun annetaan neuvoja pitää itsestään huolta tai avata itsensä vastaanottamaan, esiintyy vastustusta. Tuo vastustus tulee vanhoista uskomuksista ja haavoista, jotka sanovat sinulle asioita kuten “En ansaitse ottaa vastaan” tai “Minulla ei ole aikaa huolehtia itsestäni” tai “En halua olla itsekäs”. Siksipä tämän kuun kotiläksyihin kuuluu vastaanottamisen lisäksi objektiivisesti tarkastella (ja tärkeimpänä, TUNTEA) näitä vanhoja haavoja ja uskomuksia, jotka estävät teitä vastaanottamasta elämältä ja universumilta. Tämä on vakavaa hommaa — ette kykene menemään eteenpäin henkisen kasvun polulla jos kieltäydytte käsittelemästä tätä aihetta!

Universumin energia virtaa syklisesti. Joskus se pyytää teitä antamaan ja joskus se pyytää vastaanottamaan. Jos energia virtaisi vain yhteen suuntaan (antaminen), luotte energiajärjestelmään massiivisen epätasapainon. Keho kestää sellaista vain rajallisen ajan. Me tiedämme, että me emme tässä sano mitään mitä ette jo tietäisi — mutta joskus ihmiset kaipaavat muistutusta! Kolmannen ulottuvuuden syklissä tällaista epätasapainoa ja energioiden erillisyyttä (antaa enemmän kuin vastaanottaa) saatettaisiin pitää “normaalina” (niin omituiselta kuin se kuulostaakin), mutta teidän siirtyessä neljänteen tiheyteen, se ei voi jatkua.

Se, mikä on tärkeää ymmärtää, liittyy myös juuri tähän, eli mitä vastaanottamisella tarkoitetaan. Usein mieli/ego näkee vastaanottamisen pinnallisen tason tekona kuten “Herkuttelen erikoiskahvilla tai jäätelöllä.” Vaikka tuollaiset herkut ovat tarpeellisia välillä, tämä ei ole se mitä me tarkoitamme. Itselleen antaminen, niin paradoksaaliselta kuin se kuulostaakin, voi joskus olla tuskallista, koska se vaatii, että vapautatte itsenne siitä mikä on esteenä kyvyllenne vastaanottaa yleensäkään. Se saattaa vaatia, että menette tuskalliseen paikkaan työskennelläksenne esteen kanssa. Tämä voi tuntua epäintuitiiviselta universumilta vastaanottamisen mielessä, mutta oikeasti tämän kaltainen syvä sisäinen työstäminen luo tarpeellista tilaa avautua omalle itselle ja vastaanottaa syvemmillä ja syvemmillä tasoilla.

Vaikka me emme ole uuden vuoden lupausten faneja (koska ego puuttuu usein niihin), meillä on ehdotus kaikkein arvokkaimmaksi lupaukseksi. Antakaa itsellenne lahjaksi matka syvälle omaan itseen paikkoihin, joissa vastustatte kaikkea sitä rakkauden ja energian vastaanottamista, jota universumilla on teille tarjota. Kun teette tämän matkan, olkaa valmiita ja halukkaita ottamaan haltuun ja hyväksymään tarinat, joita olette poimineet matkalta, jotka estävät teitä rakastamasta itseänne. Menkää syvälle itseenne ja kirjoittakaa narratiivi uusiksi.

Teidän tehdessä tätä matkaa, rakkaat arcturuslaiset ystävänne auttavat teitä energialähetyksillään, jotka ovat aina sydänkeskisiä ja parantavia. Tämän sisäisen työn jälkeen istukaa hiljaa ja kutsukaa heitä. Antakaa heidän rakkautensa ja energiansa täyttää teidät, erityisesti ne tilat, jotka aiemmin olivat vanhojen kuluneiden uskomusten tukkimia. Arcturuslaiset ovat sydäntyöskentelyn mestareita, ja he palvelevat rakkaina partnereinanne tällä tarpeellisella itserakkauden ja anteeksiannon matkalla.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lyssan Youtube-kanava https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Kortti lokakuulle 2022: Epätoivo

Kortti #33 | Zeta Reticuli (Mennyt, ensimmäinen aikakausi) | Epätoivo

Tämä kortti viittaa siihen mitä vaaditaan muutoksen aikaansaamiseen. Jos otamme Zeta Reticulin lajin esimerkiksi, he kieltäytyivät tunnustamasta tunnekehoaan siihen pisteeseen asti, että he saivat aikaan lajikriisin. Vasta sitten, kun he olivat kasvokkain omaa lajia odottavan kuoleman kanssa, he ravistivat itsensä pois harhaluulosta, että heidän mentaalinen kehonsa olisi ylivoimaisempi. Kun he viimein näkivät oman tuhonsa todellisuuden, epätoivo sai vallan. Epätoivo syntyy kun kaikki selviytymismekanismit ja kaikki häiriötekijät, jotka estävät sinua tuntemasta tunteita, lakkaavat toimimasta. Tämä on se hetki, jolloin huudetaan Jumalalle tai Universumille “Teen mitä tahansa jos vain lopetat tuskani!” Ja useimmiten, kun tuska lakkaa, henkilö palaa takaisin siihen käytökseen joka alunperin johti epätoivoon. Tämä on yleistä kolmannen tiheyden todellisuudessa, kun energia tukee erillisyyttä. Lopulta tämä erillisyys saa muodon oman itsen erillisyytenä Maailmankaikkeudesta.

308974201-521048936649913-4654509295586665041-n

Kun tarkastellaan ihmiskunnan nykyhetken mikro- ja makrokosmosta, ihmiskunta huomaa olevansa samanlaisessa kohdassa kuin muinainen Zeta-perhe. Kaikki häiriötekijät, projektiot, syyttelyt, kieltämiset ja egoistiset halut, jotka ruokkivat kolmatta tiheyttä, ovat lakanneet tuntumasta hedelmällisiltä. Kollektiivisesti ihmiskunta kokee suurta tuskaa. On helppoa syyttää “jossain tuolla” olevia ihmisiä tai voimia, mutta se ei ole totuus. Siirtyessänne toisenlaiseen neljännen tiheyden värähtelyyn, tulee tarpeelliseksi kohdata kasvokkain ne pelit, joita olette pelanneet pitääksenne itsenne erillisyydessä ja harhassa. Korkeammasta perspektiivistä tämä kohtaaminen on tarpeen, jotta puhdistaisitte vanhat kiintymykset ja egon leikit, jotta voisitte kulkea uutta polkua. Asiat eivät tapahdu yhdessä yössä. Teitä energeettisesti pyydetään kulkemaan kollektiivisen sielun pimeän yön läpi, jotta voisitte kokea uuden aamunkoiton.

Kollektiivisella makrokosmisella tasolla planeettanne kokee syvää vastakkainasettelua, ympäristöongelmia, taloudellista epävakautta, pandemioita, sotia ja paljon muuta. Kuitenkin kaikki tämä on osa puhdistusprosessia. Mitä enemmän vastustelette sitä mitä todellisuuteenne ilmestyy (ja jätätte sen käsittelemättä), sitä enemmän pitkitätte kasvavaa epätoivon tunnetta. Tämä on itse asiassa orgaaninen prosessi. Ette voi pakottaa itseänne yhdentymään ja alkaa toimia yhtenäisenä planeettana. Ette voi lainsäädännöllä saada aikaan todellista muutosta. Joskus syvä erimielisyys on tarpeen, jotta voisi puhdistaa patoutuneet negatiiviset energiat, joita ette ole halunneet kohdata. Mitä siis tulee tehdä kollektiivisesti, ja miten? Tämä on kysymys, joka on piinannut niin monia galaktisia esi-isiänne, jotka pelkäsivät tekevänsä jotain väärin. Nyt kokemanne johtuu siitä, että energiat siirtyvät yhdestä tilasta toiseen. Olkaa tietoisia, että tämä makrokosminen kriisi maailmassanne on myös kollektiivisen mikrokosmisen kriisin seurausta jokaisessa teissä. Tämä johtuu siitä, että energia siirtyy yhdestä tilasta (erillisyys) toiseen (integraatio) sisällänne.

Jotta voisitte työstää tätä epävakaata energiaa — me jälleen toistamme sanomaamme — teidän tulee tarkastella sisimpäänne. Missä sisimmässänne kaipaatte epätoivoisesti muutosta? Kun vastauksenne syyttää jotain ulkopuolista tekijää, silloin teidän tulee katsoa syvemmälle. Tämä ei ole jotain mikä muuttuu silmänräpäyksessä; vaaditaan sitoutumista vanhojen kaavojen muuttamiseksi.

Niinä yksityisinä hetkinä, kun koette omaa versiotanne “epätoivosta”, nähkää se, että teille esitetään kulkuväylää, josta voitte kulkea, joka tukee uudenlaisten valintojen tekemistä. Tuosta väylästä kulkiessanne joudutte valitsemaan uudella tavalla kerta toisensa jälkeen, kunnes siitä tulee uusi polku. Tällä tavoin epätoivo voi olla tärkeä merkki muutospolullanne, joka ilmoittaa “katso tänne — muutos odottaa edessäpäin!”

Lokakuun 2022 aikana teillä on ylimääräistä tukea toisen aikakauden Zeta Reticulin olennoilta, jotka onnistuivat navigoimaan henkilökohtaisen ja kollektiivisen epätoivon läpi ja selvisivät integroidumpina ja voimaantuneempina. He näkevät teille oman mielipiteen ja energian jakamisen tärkeyden teidän siirtyessänne neljänteen tiheyteen. Stressin, epätoivon tai epävarmuuden aikoina kutsukaa heitä sydämessänne ja olkaa valmiina ottamaan vastaan heidän tarjoamat lahjat.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

 

Kortti syyskuulle 2022: Majakka / Kompassi

Kuukauden kortti – syyskuu 2022

Kortti #71 | Vega (Tuleva, kolmas aikakausi) | Majakka / Kompassi

Viime kuun kortti oli #90, Shamaanimatka (Valaiden tietoisuus). Me annoimme metaforan jumiin jäämisestä ikkunattomaan, tunkkaiseen huoneeseen sekä siitä, että haluaa omasta tahdostaan jäädä sinne eikä avata ovea ja kulkea tuntemattomaan. Tuntemattomaan kulkeminen voi olla kuin pimeässä kulkua — ei näe eteensä. Siinä tapauksessa tulee luottaa omaan sisäiseen ohjaukseen ja luottamuksen tulee olla täydellistä, jotta voi mennä eteenpäin.

Tässä kuussa haluaisimme käyttää toista metaforaa. Kuvittele taivas, jossa on paksuja pilviä. Et näe aurinkoa. Koska et näe sitä, saatat uskotella itsellesi, että sitä ei ole olemassakaan, tai syyttää pilviä (ulkoisia olosuhteita) valon peittämisestä. Kunnes muistat auringon pysyvänä kokemuksena ja tunnustat pilvet hetkellisenä olosuhteena, tulee olemaan vaikeaa tehdä mitään muuta kuin pysyä illusionaarisessa voimattomuuden tilassa.

Mutta sitten joku kaunis päivä tajuat, että valo on kuin onkin pilvien takana. Muistat sen, mutta sen lisäksi alat myös tuntea sen. Tuntemus on aluksi hienovarainen, ja kun kiinnität siihen tarkempaa huomiota, voit alkaa tuntea lämmön kasvun. Voit alkaa tuntea tämän auringon valon tietoisuudessasi siellä täällä. Sitten yhtäkkisesti tajuat, että aistimuksesi ja tuntemuksesi tästä valosta on pysyvää. Katsot taivasta ja ihmeen kaupalla pilvet ovat poissa.

Henkinen herääminen on paljon tämän metaforan kaltainen. Kaoottisessa, polarisoituneessa maailmassa se voi tuntua siltä kuin pilvet peittäisivät kaiken ja valoa ei vain näy. Tämä on pelkkä tuntuma, koska polarisaation ja erillisyyden kokeminen on osa tätä kolmannen tiheyden todellisuuden matkaa. Kun on aika jättää erillisyyden polku taakse, omaan työhön kuuluu havaintojen muuttaminen pois ulkoisten olosuhteiden syyttämisestä ja kohti oman sisäisen valon tietoisuutta, joka paistaa ikuisesti kuin aurinko, jonka valon pilvet aiemmin peittivät.

Oman tietoisuuden valo (jota jotkut kutsuvat Todelliseksi Itseksi tai Suuremmaksi Itseksi) on kuin majakka tai kompassi, joka ohjaa kohti syvempää ja syvempää integraatiota kohti täyttymystä ja ääretöntä olentoa, joka sinä olet. Se ei koskaan ilmoita itsestään kuin kellonlyömällä. Se paljastaa itsensä hienovaraisin keinoin, kun olet valmis avautumaan ja sinulla on silmät auki. Mutta se on aina läsnä, ja voit alkaa virittäytyä siihen koska vain. Voit pitää sitä laivan mastona — vakaana yhteytenä jopa kovienkin myrskyjen keskellä.

Vegalaiset esi-isänne käyttivät tätä konseptia muistaakseen oman tietoisuutensa todellisen luonteen ja lopulta heräsivät. Tähän valoon keskittyminen äärimmäisellä sitoutumisella ja tunnollisuudella toi heidät ulos polariteetin kaaoksesta ja Ykseyden syleilyyn. Kaikki kolmannen tiheyden lajit käyvät läpi samankaltaisia haasteita — voitko nousta draaman ja polariteetin houkuttelevan viettelyksen yläpuolelle, tuntemattomuuden pimeyden läpi oman olemuksesi integratiiviseen valoon? Jos voit sallia tuon majakan toimia kiintopisteenä, joka aina auttaa ohjaamaan kohti korkeinta integraatiota, silloin pääsee suorinta tietä Kotiin.

Huolimatta siitä mitä ympärilläsi tapahtuu, käännä huomiosi sisäänpäin tuota valoa kohti. Tuo valo ei ole ulkoinen kohde; se on universumina itsenään toimivan integroidun muotosi sisällä. Se on yhtenä toimiva valo ja varjo. Se on luomakunnan itsensä tietoisuus, jota jotkut kutsuvat Jumalaksi. Huomaat, että tuon valon lämpö hajottaa illuusion, jos vain annat sen tehdä niin. Muista: Aamunkoittoa ennen on aina kaikkein pimeintä. Kulje pimeyden läpi luottaen ja varmana niinkuin vegalaiset esi-isäsi, ja aurinko toivottaa sinut tervetulleeksi vegalaisen perheesi rinnalle.

Germanea kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org | Youtube

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal

Kortti kesäkuulle 2022: Tietoisuuden Valo

Kuukauden kortti — kesäkuu 2022

Kortti #105 | Orionin Valo (Tuleva, kolmas aikakausi) | Tietoisuuden Valo

Viime kuun kortin tekstissä (#89 Avoin Kontakti) Sasha puhui “pienistä raoista, jotka ovat kuin murtumia suojissa” joita alkaa ilmestyä, ja siitä miten tärkeitä nuo raot ovat. Me haluamme jatkaa tällä teemalla, koska se suoraan liittyy siihen miten me voimme soveltaa tuota energiaa tässä kohtaa Maapallon evoluutiota.

Viimeisen kahden vuoden ajan sivilisaationne on kohdannut pandemian, sotia ja planetaarisia ja paikallisia tragedioita ennennäkemättömällä tahdilla. Tämä intensiteetti ei ole sattumaa. Se on, itse asiassa, nykyisen planetaarisen syklinne energian kulminoituma, jossa polariteetti, keskittyminen omaan itseen, kilpailu ja yleiset kolmannen tiheyden teemat ovat olleet dominantteja. Evoluution energian siirtyessä planeetallanne integratiivisempaan, epäitsekkäämpään ja yhtenäistävämpään sykliin, se ei tapahdu yhdessä yössä. Epäharmoninen energia, uskomusjärjestelmät ja pelko individualiteetin menettämisestä täytyy puhdistaa suuressa puhdistuksessa, joka käynnistää paranemissyklin. Tämä puhdistus näyttää erilaiselta kullekin henkilölle ja kulttuurille. Mutta tällä hetkellä maailmassanne kukaan ei pääse tätä puhdistusta pakoon — koettiinpa se sitten henkilö- tai kollektiivitasolla, tai molemmilla.

Kuten muinaiset orionilaiset oppivat, tämän tyyppiset puhdistukset ja lajien kriisit luovat energeettisen väylän. (Zetoille syvä epätoivon tunne sai aikaan tämän väylän.) Maapallolla te koette tämän väylän äärimmäisenä mentaalisena, emotionaalisena ja joskus fyysisenä väsymyksenä. Syvät pelkonne, kollektiivisella tasolla, eivät ole tulleet tunnustetuiksi voimaannuttavalla tavalla. Näkemyksenne siitä mitä maailman “tulisi olla” ei sovi siihen mitä se itse asiassa ON juuri nyt. Te näette, että omat uskomuksenne siitä miten maailman tulisi maata ovat luoneet illuusiotodellisuuden, joka estää teitä kohtaamasta omia varjopuolianne. Tuo korttitalo, joka on edustanut kolmannen tiheyden todellisuutta, on nyt romahtamassa. Älkää vaipuko epätoivoon! Tämä on normaalia kaikille lajeille, jotka ovat siirtymässä kolmannesta tiheydestä neljänteen.

Joten palataan takaisin tähän ideaan raoista panssarissa. Ensinnäkin, muistakaa miksi tämä metaforallinen panssari on alunperinkään luotu — jotta teidät voitaisiin pitää keskittyneitä erottelevaan kolmannen tiheyden todellisuuteen, jotta oppisitte ja kasvaisitte tuosta kaikkein haastavimmasta paikasta. Kun erotteleva, illusionaarisen kolmannen tiheyden todellisuuden kulissin ylläpitämisestä aiheutuva uupumus kasvaa, huomaatte että ette voi jatkaa enää tuon raskaan panssarin mukana kantamista. Ehkäpä ilman että tajuattekaan, alatte hiljalleen päästää siitä irti pala palalta. Kun teette niin, se on kuin alkaisitte nähdä betoniseinässä murtumia. Lopulta valo paistaa toiselta puolelta. Kun näette vlon, se muuttuu magneetin kaltaiseksi. Valon puoleensa vetäminä te teette mitä tahansa kokeaksenne enemmän sitä. Pian opitte, että ainoa tapa kokea se ja muuttua yhdeksi sen kanssa on luoda suurempia rakoja panssariin. Jossain kohtaa valoon palaaminen muuttuu paljon vahvemmaksi impulssiksi kuin panssarin koossa pitäminen. Tämä on tila jossa olette nyt — polun haarassa jossa vastustuksenne (panssari) ja integraationne (valo) kohtaavat. (Ego ei tajua, että valo on sekä valon että varjon integroimista. Ehkäpä voimme sanoa, että tämä on leikin laskua egon kustannuksella!)

Tämän kortin energia tänä aikana pyytää teitä havainnoimaan panssarinne ja näkemään miten se estää teitä avautumasta integratiivisen Itsenne valolle (puhtaalle tietoisuudelle). Mitä voisitte tehdä auttaaksenne avautumaan valolle itsessänne? Joskus se tarkoittaa tuskallista luopumista siitä, mistä olette pitäneet kiinni menneisyydessänne. Vanhojen suojelevien tapojen taakse jättäminen lopulta liittää teidät yhteen oman olemuksenne valon kanssa. Antakaa itsenne käyttää hyödyksi panssarin mielikuvaa, jota olette käyttäneet suojananne, joka lopultakin riisutaan ja näin tämä altistutte integratiivisen valonne kirkkaudelle.

Tässä kuussa viisi Orionin mestaria kolmannelta aikakaudelta (heränneiden aika) tulee tarjoamaan energiaansa teille kaikille, jotka sitä pyytävät. Me rohkaisemme teitä hyödyntämään Orionin mestarien tukea, sillä tämä valinta luopua panssarista on eräs kaikkein tärkeimmistä valinnoista jonka voitte tehdä henkilöinä ja lajina. Se on asteittainen prosessi, mutta ajan mittaan te kylvette oman tietoisuuden valonne lämmössä, ja raskaan panssarin muisto tulee saamaan teidät pohtimaan sitä miten teillä koskaan riitti tarpeeksi energiaa sen rahtaamiseen mukana! Oman integratiivisen tietoisuutenne valo on ainoa mitä koskaan tarvitsette — itse asiassa, se on kaikki mitä te OLETTE.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lyssan Youtube-kanava https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal

Kortti toukokuulle 2022: Avoin kontakti

Kortti #89 | Pleiades (tulevaisuus, 3. aikakausi) | Avoin kontakti

Tämän kuukauden teksti on Sashan kanavoima Germanen sijaan, jossa otetaan kantaa avaruusolentokontaktiin.

Tämän kanavoinnin aikaan planeettanne kokee paljon tuskaa ja on shokissa sodasta, ja edelleen virus jatkaa leviämistään eri puolilla maailmaa. Saatatte kysyä itseltänne “Milloin tämä loppuu? Milloin saamme hengähdystauon kaikesta tästä kaaoksesta?”

Kuten olemme sanoneet useita kertoja, siirtymässä kolmannesta tiheydestä neljänteen useimmilla planeetoilla kaaos on väistämätöntä. Tämän positiivinen puoli (jos sitä voi sellaiseksi kutsua) on, että mitä enemmän kaaosta seuraa, sitä enemmän koette kaiken menemistä uusiksi lajina. Prosessi kuitenkaan ei koskaan ole mukava ja se tuntuu aina sekavalta. Tällaisina aikoina, kun ihmisten pitää päästää irti vanhoista tavoistaan elää ja olla, on myös odottamattomia tilaisuuksia. Tämä on se pointti, johon haluamme kiinnittää huomionne tämän kuukauden kortilla.

Niin moni on kysynyt miksi avaruusolennot eivät tule väliin planeetanlaajuiseen tragediaan. Jos kykenet näkemään sen meidän näkökulmastamme, syyt ovat varsin selvät. Meillä on vuosituhansien kokemus, joka on opettanut meille, että väliintulo (jota joskus pidetään “avunantona”) voi tehdä tilanteesta paljon pahemman. Mutta on tietty etiikka, josta me pidämme kiinni koskien eri ulottuvuustodellisuuksien terveyttä ja eheyttä. Jos niitä uhataan, silloin on tapoja joilla me voimme avustaa niin, että emme puutu autonomiaanne lajina. Koska tämä ei ole tämän kuun aiheena, me emme sano aiheesta sen enempää tällä kertaa.

279650968-409528511135290-812656346311271607-n

Niinkuin olette omassa elämässänne jo nähneet, kun olette stressin tai kivun kourissa, olette kaikkein avoimimpia muutokselle. Alatte pudottaa suojaustanne, koska sen ylläpitäminen muuttuu liian raskaaksi. Osalla teistä on viisautta tietää, että muurit muuttuvat tuskallisiksi ja estävät kasvun ja muutoksen. Sama pätee koko planeetan tasolla. Kun kaaos, emotionaalinen tuska ja epätoivo kasvaa maailmassanne, muurinne murtuvat. Suojiinne alkaa muodostua pieniä rakoja. Jos sallitte itsenne mennä näihin rakoihin (jotka näyttäytyvät esim. emotionaalisena haavoittuvaisuutena), kykenette näkemään universumin täysin toisella tavalla. Alatte nähdä sen miten tietoisuus kytkeytyy kaikkeen muuhun. Ja tärkeimpänä, alatte kyetä nähdä Ykseyden muut aspektit (avaruusolennot), joihin kykenette saamaan yhteyden.

Siksi tämän kuun kortin teema — Avoin kontakti — ei viittaa massalaskeutumiseen tai lopulliseen realisaatioon avaruusolennoista. Sen sijaan se viittaa uusiin polkuihin, jotka avautuvat maailman kaaoksen myötävaikutuksella. Näiden uusien mahdollisuuksien myötä saatatte ehkä aistia läsnäolon uudella ja mahdollisesti vahvemmalla tavalla. Me sekä tarkkailemme teitä läheisesti että jatkuvasti lähetämme viestejämme teille (energiana tai kommunikaationa) niin, että voitte tuntea läsnäolomme ja tietää, että me tuemme teitä kaikin mahdollisin tavoin. Monet teistä saattavat nähdä meitä taivaillanne useammin. Kun te alatte autenttisesti saada meihin yhteyden, viritätte tietoisuutenne uudelle, integratiivisemmalle taajuudelle. Tämä uusi taajuus auttaa teitä muuttamaan epäharmonian ja polarisaation perustaajuuden maailmassanne. Me tiedämme ettette näe sitä juuri nyt sodan ja pandemian keskellä, mutta juuri nyt ollaan laskemassa uudenlaista perustaa ykseydelle, jonka tulette havaitsemaan pitkälle tulevaisuuteen.

Tässä kuussa (ja todennäköisesti monena tulevana kuukautena tänä vuonna), me olemme erittäin aktiivisia tukiessamme maailmaanne ja teitä yksilöinä. Antakaa suojienne murtua ja etsikää aukot, vaikka se olisi tuskallistakin. Nähkää emotionaalinen haavoittuvaisuutenne vahvuutena, joka voi auttaa teitä avaamaan sydämenne universumille (ja Maan ulkopuoliselle perheellenne) vieläkin syvemmin. Kutsukaa meitä ja me tulemme tällä tavoin — suojiinne murtuneiden rakojen läpi, jotka ulottuvat sydämeenne. Vielä koittaa päivä, jolloin kontakti on todellakin avoin ja vapaa. Olette nyt raivaamassa tietä jokaisella suojakuorenne murtumalla. Me rakastamme teitä, ja odotamme sitä päivää avosylin.

***

Sasha — kanavoinut Lyssa Royal Holt

www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lyssan Youtube-kanava https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal