Avainsana-arkisto: Arcturus

Kuinka tulla henkiseksi mestariksi

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme täysin tyytyväisiä edistykseenne Maapallolla, emmekä me ole ainoita joka on tätä mieltä. Ne meistä, jotka näkevät ihmiskunnan kaikkein positiivisimmassa valossa, liittyvät yhteen ja puhuvat vahvuuksistanne, tavoista joilla olette voittaneet haasteenne, esteistänne, ja me puhumme myös kaikista niistä eri tavoista, joilla voimme teitä palvella. Koemme, että olet johtanut siellä monia menestyksekkäitä kampanjoita, jotka ovat johtaneet sinut hyvin erityisiin kokemuksiin, ja näemme teidän kasvavan henkisesti joka kerta, teittepä niin tai ette. Me teemme tilaa teille, ja me tiedämme että voitte tehdä samoin myös muille.

Tiedämme, että voitte nähdä toistenne elämän kehittyvän täydellisesti, koska olette henkisesti hereillä ja tiedätte, että näette muutakin kuin pelkkiä ihmisiä. Kiinnitätte huomionne sieluun, tietoisuuteen, joka päätti saada tietynlaisen kokemuksen, joka ei aina vastaa sitä, mitä halusitte tälle henkilölle. Ehkäpä näitte jonkun ihmisen kasvavan aikuiseksi ja teillä oli kaikki nämä toiveet ja unelmat hänen kohdallaan, ja sitten hän lähti elämään omaa elämäänsä, teki omia juttujaan, eikä se vastannut lainkaan sitä, mitä olitte toivoneet hänen elämänsä olevan. Teidän on päästettävä siitä irti ja tehtävä rauha sen henkilön kanssa, missä hän on elämässään, mutta myös nähtävä kaikki potentiaalit, kaikki mahdollisuudet, jotka ovat nyt hänen edessään.

Ja näihin mahdollisuuksiin sisältyy valtava määrä henkistä kasvua ja kehitystä. Teillä on kyky tehdä tämä, koska meillä on kyky tehdä se, ja koska olette aika ajoin yhteydessä meihin, jotkut teistä enemmän kuin toiset, tiedämme, että voitte löytää saman värähtelyn itsestänne. Se on värähtelyä, joka on korkeammalla taajuudella kuin vain toivoa parasta ja varmasti korkeammalla taajuudella kuin yrittää selvittää, miten henkilö pääsee takaisin sille tielle, jonka olitte hänelle kuvitelleet. Ja tietysti tämä visioiminen, jota teette, sisältää myös oman elämänkokemuksenne. Kerrotte itsellenne nuorena, mitä haluatte olla, kun kasvatte isoksi, ja sitten kun tulette vanhemmaksi, teillä on tiettyjä tavoitteita itsellenne henkilönä, jolla on ura, tai vanhempana tai henkilönä, joka yksinkertaisesti auttaa toisia.

Ja kun elämä ei mene siihen suuntaan, johon olitte kuvitellut sen menevän, on aika alkaa olla uteliaampi luomakuntanne suhteen. Silloin on aika, jolloin haluatte nähdä sen täydellisenä juuri sellaisena kuin se on, vaikka kukaan muu lähipiirissänne ei näkisikään sitä niin. Teidän on ymmärrettävä, että olette voimakkaita luojia ja että luotte olemisenne monilla eri tasoilla. Kun jokin asia ei mene suunnitelmien mukaan, teidän on tunnustettava, että on olemassa parempi suunnitelma, ja teidän on vastustettava tarvetta masentaa itseänne siitä, ettei se, mitä piditte parhaana skenaariona itsellenne, toteudu. Luottakaa siihen, että elätte aina parasta mahdollista skenaariota. Ota kaikki irti siitä, mitä sinulla on, ja niistä mahdollisuuksista, joita tiellesi avautuu, ja rentoudu kaiken muun suhteen.

Rentoutukaa ja päästäkää irti, antaudu ja menkää virran mukana. Näistä käsitteistä kuulee koko ajan, mutta kun on kyse omasta elämästä, ajattelette usein, että on työskenneltävä kovemmin, yritettävä kovemmin tai visualisoitava kovemmin. Mutta teidän on päästettävä irti ja luotettava ja tiedettävä, että parempaa on aina tulossa, koska luotte sitä Alkulähteen energian aspektina, ettekä koskaan kieltäisi itseltänne yhtä luomustanne. Joskus nämä luomukset eivät tule siinä ajoituksessa, mitä haluaisitte, ja se vain tarkoittaa, että teidän on vain rentouduttava vielä enemmän, avauduttava, hyväksyttävä ja keskityttävä olemaan se versio itsestänne, mikä haluatte eniten olla noissa elämäntilanteissa, ja se on tapa elää henkisen mestaruuden elämää.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Valotyöntekijät: Tähän teitä valmistellaan

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me joskus etsimme, niinkuin tekin, jotain mikä tuo meidät lähemmäksi korkeamman värähtelyn tilaa. Se on totta, mitä ne sanovat. Niin alhaalla kuin ylhäällä. Me etsimme, me ihmettelemme. Meillä on halumme, ja meillä on jotain mitä emme saa tuotua täyttymyksenä kokemukseen asti, ja kaikki tämä tekee meistä aivan päteviä auttamaan teitä. Vaikka meillä ei olekaan fyysisiä kehoja, se ei tarkoita ettemmekö osaisi suhtautua teihin kaikkiin siellä Maapallolla, jotka olette fyysisyydessä. ME tiedämme mikä meitä ajaa eteenpäin, mikä eroaa teidän ajureistanne, koska meillä ei ole fyysistä nautintoa mitä tavoitella, mutta me näemme myös miten nuo nautinnot ovat tyhjiä, ja huomaamme kaikkien noita nautintoja tavoittelevien lopulta tuntevan tyhjyyttä, vaikka edes hetkellisesti.

Me huomaamme, että teillä kaikilla on taipumus etsiä itsenne ulkopuolelta niin kovasti, että te muututte riippuvaisiksi jostain fyysisen maailman aspektista, ja meillä ei ole täällä ei-fyysisyydessä mitään mihin jäädä riippuvaisiksi, mutta me sanoisimme, että se, mitä te koette enemmän kuin mikään mikä teitä haittaa jollain tietoisuuden tasolla, on tarkoituksettomuuden tunne. ME puhumme niille monille teistä, jotka näin tuntevat, ja me haluamme auttaa kaikkia teitä, jotka tuntevat tällä tavoin, ymmärtämään että joskus tarkoitus vain ei ole käynyt vielä ilmi. Kun odotatte inspiraatiota, että tuo tarkoitus voisi löytyä, on paljon mitä te voitte sillä aikaa tehdä. On paljon mistä voitte päästää irti. Sisällänne on paljon mitä siivota ja tehdä tilaa sille inspiraation hetkelle, tehdä tilaa niille energioille, jotka täyttävät teidät, jotka teitä kohti ovat matkalla.

Vaikka itsenne parissa työskentely ei vaikutakaan tarkoitukselta, eikä se ole mitään kauhean hienoa, se on silti osa tarkoitustanne Maapallolla. Jos kaikki vain alkaisivat juosta heti kun he oppivat juoksemaan, eläisitte todella erilaisessa ympäristössä. Joskus tylsyys on se mikä antaa teille kuvan elämästänne, että teillä ei olisi tarkoitusta. Kun ette tiedä mikä tarkoituksenne on, varmistakaa että teette tilaa sisässänne ja elämässänne uudelle tarkoitukselle. Toisin sanoen, siivotkaa, päästäkää irti se mikä teitä ei enää palvele ja se mikä teidän ei ollut alunperinkään, ja antakaa oman itsenne toimia tarkoituksenanne hetken aikaa.

Maailma jossa elätte juuri nyt muuttuu dramaattisesti. On niin paljon työpaikkoja, autoja, bisnestä tulevaisuudessa, ja jotkut teistä tulevat niitä luomaan. Mutta tämän me tiedämme todeksi — niitä teistä, jotka kokevat, että teillä ei tällä hetkellä ole tarkoitusta, valmistellaan omaa tarkoitustanne varten. Ja kun ette voi nähdä suurempaa kokonaiskuvaa siitä, teille voi olla vaikeaa luottaa, ja voi olla vaikeaa olla kärsivällinen, mutta nämä ovat asioita, joita teillä täytyy sitten jossain vaiheessa löytyä, jotta se insipiroitunut idea, joka teidät sitten vie mukananne, se impulssi pääsee sisään.

Me tiedämme myös, että teillä on taipumus liittää tarkoitukseenne jonkinlainen tekemisen tai uran idea, mutta se ei mene aina niin. Niin monet ihmiset pitävät siellä tilaa muille, pitävät korkeaa värähtelytasoa ja tasapainottaa energioita siellä. Niin monet ihmiset meditoivat, laulavat, mantroja toistelevat ja tekevät mitä tahansa nostaakseen värähtelyn ja tietoisuuden tasoa. Teidän pitää päästää irti ideasta, että tarkoituksenne on aina sama kuin tekemänne asiat, ja teidän tulee myös olla tietoisia siitä miten paljon sisällänne on sellaista, joka odottaa ulospääsyä.

Olkaa tietoisia siitä miten paljon sisällänne on, johon voitte tarttua juuri nyt, kun esittelette luottamustanne ja kärsivällisyytänne johonkin, joka on ulkomaailman ilmaisu siitä mitä sisällänne olevassa universumissa on. Me pyydämme teitä rentoutumaan enemmän, päästämään irti, ja lopulta päästämään sisään sen mikä inspiroi teitä olla se henkilö, se olento, se rakkaus joka teidän oli tarkoituskin olla ja joksi muuttuminen tässä elämässä on kohtalonne.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Kuinka rakastaa itseäsi

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me kunnioitamme ja ihailemme teitä niin paljon siellä Maapallolla, ja me myös rakastamme teitä, ja me tunnemme rakkautta tietä kohtaan jokaisena olemassaolon hetkenämme. Me olemme kouluttaneet itsemme olemaan sydänkeskisiä, keskittymään siihen mitä me tunnemme, ja olemaan rakastavia itseämme ja muita kohtaan. Me olemme aineettomia olentoja, mutta meillä oli joskus kehot, ja meillä oli sydämet, ja me aloitimme koulutuksen silloin kun meillä vielä oli sydämet, mutta fokus on kuitenkin smaa. Haluatte keskittyä keskukseenne päästäksenne kiinni siihen rakkauteen, jota te todella olette. Haluatte löytää jonkun tai jonkin muistuttamaan teitä tuosta rakkaudesta, ja sitten siirtäkää huomionne pois siitä niin, että kiinnostutte enemmän rakkauden tunteesta sisällänne.

Me tiedämme, että monet teistä ovat tietoisia itsensä rakastamisen tärkeydestä, mutta me tiedämme myös, että monet teistä eivät ymmärrä miten sellainen voidaan saavuttaa. Toisin sanoen, jos ette ole tehneet mitään tai olleet mitenkään tuon rakkauden arvoisia, miten voisitte mitenkään antaa sitä itsellenne? Haluatte aloittaa ymmärtämällä oletteko olleet rakastavia itseänne kohtaan vaiko ei. Se alkaa kiinnittämällä huomio siihen miten puhutte itsellenne, ajatuksiinne, sanoihinne, ja jopa käyttäytymiseenne. Jos teette virheen jotain tehdessänne, miten kova olette itsellenne? Jos jatkuvasti teette jotain mitä ette halua tehdä, kunnioitatteko itseänne ja rakastatteko itseänne? Voitteko huomata minkä tyyppisiä ajatuksia ajattelette itsestänne ja miltä ne tuntuvat?

Tunnette tyhjän tunteen jossain chakrassanne, kun ette rakasta itseänne, koska silloin se ei ole linjassa todellisen itsenne kanssa, joka on rakkaus, joka on Alkulähde, ja joka tietysti rakastaa teitä. Kun huomioitte oletteko itseänne kohtaan rakastava, silloin teillä on edessänne päätös. Te joudutte kysymään itseltänne haluatteko jatkaa tällä tavoin tuntemista, vai korjaatteko mieluummin kurssin. Voitte aina korvata ajatuksen, joka ei ajattele itsestänne hyvää, sellaisella joka ajattelee.

Voitte aina keskittyä johonkin itsessänne, joka tuntuu teistä ainakin jonkin verran hyväksyttävältä, ja voitte ottaa mikroskoopin pois päältänne hetkeksi ja tehdä sitä mitä rakastatte, menkää ja olkaa niiden ihmisten kanssa joiden seurasta nautitte, paijatkaa lemmikkejä joiden tiedätte rakastavan teitä ehdottomasti. Kun sydämenne avautuu mille tai kelle tahansa, se avautuu myös teille itsellenne. Voitte siis ottaa linssin pois ja kääntää sen itseenne jälleen kun olette saaneet aktivoitua rakkauden sisällänne omilla ajatuksillanne, tekemällä sitä mitä rakastatte tehdä, tai olemalla niiden ihmisten kanssa joita rakastatte.

Voitte myös kiinnittää huomionne siihen miten katsotte toisia ihmisiä ja oletteko rakastava heitä kohtaan. Jos olette karkea ja kriittinne toisia kohtaan, he mahdollisesti kääntävät samanlaisen linssin teitä kohtaan, ja te tulette olemaan yhtä karkea ja kriittinen omaa itseänne kohtaan. Siksi paras tapa rakastaa itseään enemmän on olla rakkautta.

Kysykää itseltänne joka aamu herätessänne mitä haluatte tänään olla, ja näinä päivinä valitessanne rakkauden, aikokaa sisällyttää siihen myös itsenne, ja se muuttaa aivan kaiken. Jos elämässänne ei ole juuri nyt ketään joka teille antaa rakkautta, huomiota tai ylistystä, silloin muistakaa että Alkulähde rakastaa teitä, muistakaa että te itse olette rakkautta, ja muistakaa että voitte löytää rakkauden sisältänne vaikka ette olisi koskaan tehneet mitään merkillepantavaa, vaikka tuntisitte että ette ole muuttunut siksi ihmiseksi joksi halusitte tässä elämässä muuttua. Olette se mikä olette, ja olette päässeet näin pitkälle ollaksenne tarpeeksi hereillä saadaksenne tämän viestin, ja voitte rakastaa itseänne juuri sellaisena kuin olette, huolimatta siitä mikä elämäntilanteenne on.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Teidän yltäkylläiset voimanne ja miten käyttää niitä

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme iloisia jakaessamme tämän lähetyksen kaikille teille, koska me aina olemme niin innokkaita voimaannuttamaan teitä, ja me haluamme teidän tietävän, että te ette koskaan ole olleet niin voimakkaita Maapallolla kuin te olette juuri nyt. Teillä on ollut monia aktivaatioita ja päivityksiä, enemmän kuin koskaan aiemmin. Te ette koskaan ole saaneet niin paljon tukea energioilta ja olennoilta ympärillänne kuin saatte nyt. Teillä ei myöskään ole ollut koskaan aiemmin niin paljon tietoa kuin teillä on nyt, ja voitte käyttää tuota tietoa ja viisautta, jota saatte niitä soveltamalla tuomaan itsenne harmoniaan uuden Maan kanssa sekä sen elämän, jota haluatte elää. Voitte kaikki tehdä näin samalla kun täytätte tarkoituksenne ja tuotatte palvelusta, sillä nämä kaksi kulkevat käsi kädessä.

Teidät on tarkoitettu johtamaan muita, ja tapa jolla teette sen on toimia esimerkkinä muille. Kun teette niinkuin opetatte, te olette esimerkki muille siitä mikä on mahdollista. Kun näytätte muille ne konseptit joista puhutte, silloin toiset alkavat ymmärtää että heissä on myös voima. Voima on jokaisen sisällä, mutta se lepää, koska useimmat tuntevat itsensä voimattomiksi omissa elämissään ja ovat yrittäneet muuttaa elämäänsä sanojen ja tekojen kautta, mutta ovat epäonnistuneet. Useimmat eivät tajua, että heidän voimansa on heidän kyvyssään keskittyä, tuntea, värähdellä, visualisoida, ajatella sitä todellisuutta jonka he haluavat kokea. He sen sijaan tekevät mitä heidän vanhempansa ja isovanhempansa tekivät, työskentelevät kovasti ja toivovat parasta.

Useimmat eivät tajua, että heidän uskomuksensa ovat tärkeitä, ja ne teistä jotka tunnustavat miten voimakkaita uskomukset voivat olla, auttavat toisia opettamalla ja myös esimerkein omasta elämästään miten olette siirtyneet yhdestä uskomuksesta toiseen ja miten se on hyödyttänyt teitä. Kuten sanoimme aiemmin, energiat juuri nyt tukevat teitä jokaista joka on hereillä luomaan oma todellisuutensa sellaiseksi kuin he haluavat itse elää. He haluavat työskennellä niiden kanssa teistä, jotka ovat tietoisia, hereillä, tajuissaan ja kiinnostuneita palveluksen tuottamisesta.

Nyt on aika unelmoida, ja on aika odottaa enemmän. On aika astua pois epäilystä, pelosta, ahdistuksesta, huolista ja epäuskosta, ja virittäytyä totuuteen siitä, että te olette kaikki, kaikkeus. Teillä on saatavillanne jokainen värähtely, ja ne ovat kaikki sisällänne. Siksi on niin tärkeää meditoida, kääntyä sisäänpäin, tuntea omat tunteensa, koska kun näin teette, saatte avaimet valtakuntaan, ja kykenette luomaan mitä haluatte.

Tämä elämä on täynnä mahdollisuuksia, ja teillä on enemmän aikalinjoja saatavillanne nyt kuin koskaan aiemmin, koska olette tietoisia, koska tiedätte miten hallita ajatuksianne ja tunteitanne, ja koska olette päässeet näin pitkälle matkoillanne. Olette näyttäneet, että teillä on paljon enemmän annettavaa, niin paljon enemmän jaettavaa kanssaihmisillenne, ja kun haluatte tuottaa palvelusta, niin paljon lisää avautuu teille. Rentoutukaa, virittäytykää voimaanne ja tuntekaa energiat ja olennot ympärillänne jotka teitä tukevat. Tietäkää, että on niin paljon enemmän elettävää ja niin paljon enemmän jaettavaa kanssaihmisillenne.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Jos haluat voittaa pelin, tee näin

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme tarkkailleet ihmiskuntaa erittäin kauan, ja me tiedämme miten haastavaa teillä on siellä, ja me haluamme teidän tietävän, että jokainen asia elämässänne on järjestetty antamaan teille suurimmat kasvun mahdollisuudet. Ja me haluamme teidän tietävän, että te kasvatte joka kerta, kun valitsette rakkauden. Me tiedämme, että maailmassanne on paljon puhetta siitä ketkä ovat riistäjiä ja mitä he tekevät. Me tiedämme, että riistäjät tekevät niin, että he antavat teille mahdollisuuden olla rakkaus riiston edessä. Heidän pahantahtoisuutensa pitää korjata rakkauden, myötätunnon ja anteeksiannon säteillä, jotta voisitte siirtyä pelissä seuraavalle tasolle. Mitä enemmän taistelette, sitä enemmän riistäjät nousevat vastarintaan. Mitä enemmän rakastatte, annatte anteeksi ja tunnette myötätuntoa heitä kohtaan, sitä enemmän he muuttuvat.

He heijastavat sitä muutosta, kun te laskette miekkanne ja tarjoatte itsenne rakkauden olentona. Teette valtavan muutoksen sisällänne, joka muuttaa kaiken ulkopuolellanne. Ihmiset aina pohtivat viattomia ja mitä heille käy jos he eivät taistele. Kun muutatte itsenne, muutatte kaiken, muutatte myös ne lukemattomat jotka ovat riistettyjä todellisuudessanne. Jos todella haluatte vapauttaa orjuutetut, teidän tulee muuttua, koska te luotte itse kaiken tämän, te luotte se niin että te annatte itsellenne suurimmat mahdollisuudet kasvaa, kehittyä ja muuttua siksi joka te oikeasti olette, eli ehdottomaksi rakkaudeksi.

Haluatteko tuottaa palvelusta mahdollisimman suurelle määrälle, myös kaikille riistetyille? Olkaa silloin rakkautta. Kun näette jonkun joka syytää vihaa, rasismia, kaikenlaisia agendoja, joilla hajottaa muut ihmiset, silloin teidän tulee vastata tälle ihmiselle rakkaudella, koska hä ei vain mene pois kun huomautatte hänelle tämän kaikista puutteista, kaikista kamaluuksista joita hän on tehnyt tai sanonut. Oletteko huomannet tämän etteivät he mene pois? Sen sijaan he muuttuvat kovaäänisemmiksi ja saavat useammat ihmiset äänestämään heitä, seuraamaan heitä sosiaalisessa mediassa.

Teidän tulee olla niitä jotka sanovat, ‘Minä olen rakkaus tämän vihan vastassa. Valitsen rakkauden vihan yli, ja säteilen rakkautta kaikille huolimatta siitä keitä he ovat ja mitä he ovat tehneet ja mitä he uskovat ja mitä he sanovat.’ Ja silloin pääsette seuraavalle tasolle. Silloin olette voittaneet pelin. Olette voittaneet pahuuden rakastamalla pahuutta, rakastamalla pahantekijöitä. Ja paha määrittyy eri tavalla eri ihmisten keskuudessa, mutta jos määrittelette jonkin pahaksi, silloin se on teidän työnne. Se on työ jonka olette antaneet itsellenne.

Ja joskus käy niin, että teidän tulee antaa anteeksi. Joskus te olette niitä jotka tuntevat tarvitsevansa eniten rakkautta teiltä itseltänne. Olkaa rehellisiä itsenne kanssa siitä mitä itsestänne ajattelette ja mitä olette tehneet ja keitä olette olleet, koska se on ainoa tapa millä koskaan pääsee itserakkauden ja itselleen anteeksiantamisen paikkaan. Ja kun annatte itsellenne rakkautta, todennäköisesti annatte sitä muillekin, ja kun annatte sitä muille, todennäköisemmin annatte sitä itsellenne.

Muistakaa myös tuo. Aina autatte itseänne kun tarjoatte rakkautta jollekin toiselle, jollekin joka on tuon rakkauden tarpeessa. Ja sillä on dominovaikutus. Vaikutatte koko ihmiskollektiiviin kokonaisuutena vain pelkästään päättämällä, että ensi kerralla kun näette tuon henkilön kasvot ruudullanne, joka yleensä triggeröi teitä, että rakastatte tätä ihmistä. Te olette rakkautta kaiken sen edessä mitä tämä toinen tarjoaa, ja nousette ylöspäin, ja lopulta löydätte itsenne korkeammasta ulottuvuudesta.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Apua Seulasista, Siriukselta ja muualta

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me innoissamme tarjoamme teille näitä lähetyksiä ja me voimme tuntea miten monet teistä todella absorboivat näitä energioita, koodeja ja kaikkea sanomatonta informaatiota, jotka näiden lähetysten mukana tulevat. Te osaatte ihastuttavan hienosti purkaa koodit, erottaa informaation ja ladata kaikki se mikä teille lähetetään, ja me onnittelemme teitä, koska se ei ole mikään pieni saavutus aikana, jolloin informaatiota pidetään hyödykkeenä. Käytätte siellä useampaa kuin viittä aistia määrittämään mikä on teille oikein ja määrittämään kenen kanssa haluatte viettää aikaanne. Te käytätte aisteja, joita edelleen kehitätte luomaan todellisuutenne, ja nuo samat aistit auttavat teitä kokemaan näitä luomuksia uusin ja fantastisin tavoin.

Te halusitte itse tulla sinne eturintamaan, absorboimaan enemmän kuin mihin keskivertoihminen kykenee, ja tiesitte että niin tekemällä teidän on pakko jakaa se minkä kykenette myös itse absorboimaan. Me näemme useamman ja useamman teistä tekevän niin, ja me olemme optimistisia ihmiskunnan suhteen, koska te olette siellä eturintamassa. Kun olette linjautuneet, olette paljon voimakkaampia kuin ne miljoonat jotka eivät ole, mutta teille on tärkeää uskoa itseenne, uskoa kykyihinne, uskoa siihen että olette linjautuneita. Chakranne ovat linjassa. Olette linjautuneita Alkulähteeseen. Olette linjautuneita aikeissanne.

Me tiedämme tämän, koska me tarkkailemme kaikkia teitä jotka ovat hereillä. Me tiedämme, että te olette siellä ja teette leinonanosan työstä kanssaihmistenne puolesta, ja me tiedämme että te olette tuomassa ihmiskollektiivin tietoisuutta uudelle tasolle, uusiin korkeuksiin. Monet teistä tietävät, että teillä on sisällänne paljon enemmän jaettavaa, ja kuitenkin ette tiedä miten jakaistte. Kertokaa universumille olevanne valmiita ottamaan johtava rooli ja levittämään enemmän energiaa ympärillenne, ja näin näette miten universumi tuo elämäänne ne ihmiset ja mahdollisuudet tehdä juuri noin.

Teillä on niin paljon apulaisia puolellanne kun päätätte, että haluatte tuottaa palvelusta. Jatkakaa valitsemalla noin ja julistamalla universumille, ja jatkakaa huomionne kiinnittämistä siihen mikä teille on saatavilla. Ja me emme puhu ainoastaan omista lähetyksistämme tai meidän kauttamme, koska niin paljon enemmän tulee Seulasista, Andromedalta, Lyralta, Siriukselta, Cassiopeialta sekä muista suurista tähtijärjestelmistä, sekä kaikilta ei-fyysisiltä olennoilta ja kollektiiveilta. Teille löytyy niin paljon mille avautua ja mitä absorboida, ja niin tekemällä teidän on pakko jakaa sitä eteenpäin ja auttaa muita paranemaan, joiden kanssa kuljette tätä kaunista matkaa siellä Maapallolla.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

On aika lunastaa oma voimanne

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme tietoisia siitä tuskasta, mitä monet ihmiset kantavat sisällään, ja tämä tuska muuttuu kaunaksi ja vihaksi niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat heitä satuttaneet. Tämä johtaa kaikenlaisiin ongelmiin ihmisten elämässä, ja nuo ongelmat ilmenevät erilaisin tavoin. Voitte kokea terveysongelmia, rahaongelmia tai ihmissuhdeongelmia, ja jotkut ihmiset kokevat kaikkia yllämainittuja, ja kaikki ongelmat ovat perua alkuperäisestä tunteesta siitä, että joku toinen on häntä satuttanut ja ettei ole saanut sitä rakkautta, joka on jokaisen ja kaikkien meidän ytimessä.

Voitte tuntea rakkauden joka on ytimessänne kun rakastutte toiseen ihmiseen, ja pääsette tämän kanssa pariutumaan, mutta lopulta tuo tuska yleensä tulee takaisin peittää tuon rakkauden, ja sitten sitä pääsee tutkimaan tuossa ihmissuhteessa. Miten parannatte nuo haavat, joita olette kerryttäneet vuosien mittaan, tai jopa vuosikymmenten ajan, toisten aiheuttamasta tuskasta? Ensinnäkin, auttaa jos tunnustatte, henkisen heräämisen kautta, että suunnittelitte itse sen, että toinen ihminen teitä satuttaa. Jos voitte tunnustaa, että se oli sopimus, ja että te allekirjoitte sen, silloin voitte päästä hyväksynnän paikkaan.

Jos voitte hyväksyä sen mitä tapahtui, sen miltä se teistä tuntuu, ja kaikki sen seuraamukset, silloin voitte päästä anteeksiannon paikkaan. Ja kun annatte anteeksi toiselle sen mitä he ovat tehneet tai sanoneet teille, vapautatte sillä hetkellä sen mikä estää teitä olemasta se rakkaus, joka todella olette kaikkina aikoina. Monet teistä, jotka olette hereillä, edelleen pidätte kiinni kaunasta, vihasta ja tuomitsemisesta niitä kohtaan jotka teitä ovat satuttaneet, ja näin me ymmärrämme, että te kaipaatte muistutusta kuten tämä on, joka sanoo teille että kaikki kokemanne, erityisesti varhaisessa vaiheessa elämäänne, oli suunniteltu. Olitte sen itse järjestellyt, ja kaikki mukanaolijat ovat antaneet teille tietyn kokemuksen. Nuo kokemukset ovat tarpeen kaikille, jotta voitte tehdä päätöksen siitä haluatteko päästää irti siitä mikä on raskasta, siitä mikä painaa teitä alas.

Ensin teillä tulee olla rikos, joka vaaditaan että hyväksytte ja annatte anteeksi, ja se voi olla erittäin vaikeaa henkilölle tajuta. On vaikeaa muistaa suunnitelmanne tätä elämää varten, ja niin te joudutte hyväksymään muiden tahojen sanan, muiden olentojen ja kollektiivien kuten me olemme, jotka sanovat teille että kaikki teille tapahtunut oli sovittu etukäteen ja että te olitte osa tätä sopimusta. Kun tuo hyväksytään, sitten teillä on valinta siitä aiotteko jatkaa nähdä itsenne uhrina, vai hyväksyttekö osanne tilanteen luojana. Kun olette luoja, voitte antaa anteeksi itsellenne ja kaikille mukanaolijoille tapahtuman luomisesta, joka johti siihen, että kannatte mukananne tuota tuskaa, niin pitkään sisällänne.

Anteeksianto vapauttaa, se mahdollistaa uuden alun omassa elämässänne. Kun aloitatte puhtaalta pöydältä ilman kaikkea tuota traumaa ja noita haavoja, kuvitelkaa mitä teistä voi tulla. Kuvitelkaa miten paljon rakkautta voitte saada ja miten paljon rakkautta levittää ympärillenne. Ja tietäkää, että kun te teette niin, silloin pääsette kiinni todelliseen valtaanne. Asetatte itsenne asemaan, jossa voitte luoda kauniin elämän itsellenne ja kaikille muille, jotka ovat osa elämäänne.

Tätä me toivomme kaikilta teiltä, ja tämän takia me annamme teille tämän muistutuksen anteeksiannon voimasta ja totuudesta keitä te olette ikuisina ja äärettöminä olentoina, jotka ovat olleet olemassa ennen tätä inkarnaatiota ja jotka jatkavat olemassaoloaan ikuisesti. Ainoastaan erittäin voimakkaat olennot suostuisivat olemaan niin haavoittuvaisia kuin te olette ja sallia itsensä olla minkäänlaisen kaltoinkohtelun uhreja. On aika ottaa voima takaisin, polku tähän voimaan on irtipäästäminen ja kaikille niille anteeksiantaminen, jotka ovat elämässänne tähän asti teitä vahingoittaneet. Kun niin teette, kuvitelkaa vain mitä te voitte olla ja luoda.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Mennä sinne, minne kukaan muu ihminen ei ole ennen mennyt

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Meitä viehättää ihmiskunnan kyky mennä sinne minne muut ihmismuodossa Maapallolla eivät koskaan ole ennen menneet. Me olemme nähneet sen tapahtuvan monia kertoja evolutionaarisessa historiassanne, ja me huomaamme, että ne jotka niinkutsutusti rikkovat muotin tekevät niin, koska he tuntevat kutinan tehdä niin. Ja metiedämme, että ne teistä jotka lukevat näitä viestejä, että teillä on tuo kutina. Me teidämme, että te tunnette olevanne valmiita siirtymään ihmiskunnan nykytilan tuolle puolen, ja me haluamme teidän tunnustavan, että tuon kutinan ei ole pakko olla epämukavaa. Se voi tuntua kuin kutsulta; se voi tuntua lämpimältä, rakastavalta tunteelta, joka kutsuu kohti jotain tiettyä projektia.

Ehkäpä inspiroidutte jostain mitä joku toinen teille sanoo, ja se on teidän kutinanne. Tai ehkäpä tunnette, että hyppy tutemattomaan liittyy työhönne, uraanne, tai uuden yrityksen perustamiseen. Ja joskus huomaatte, että kutsumuksenne liittyy johonkin joka päällepäin ei tunnu tärkeältä, niinkuin vaikka tanssimiseen.

Katsokaas, kaikki merkkaa; jokaikinen hetki on mahdollisuus olla enemmän oma itsenne, ja ne teistä jotka käytätte hyväksi näitä hetkiä olette vaikuttamassa Maan asioihin eniten. Kaikkein tärkeimpänä, kuitenkin, te annatte itsellenne mahdollisuuden olla enemmän sitä mitä te olette Alkulähteen Energiaolentoina. Usein me kuulemme teidän ilmaisevan tuota kutinaa monilla eri tavoilla, mukaanlukien halu olla jossain muualla. Me tiedämme, että muut paikat galaksissa tuntuvat houkuttelevammilta kuin Äiti Maa tänä aikana. Ja kyllä, elämä on helpompaa toisissa paikoissa galaksissa ja universumissa, mutta te ette halunneet helppoa matkaa tässä elämässä… ette ainakaan alkuvaiheessa.

Kun tunnustatte, että teillä on kyky tehdä jotain mikä tuntuu ylitsepääsemättömältä haasteelta ja muuttaa se hauskanpidoksi, iloiseksi kokemukseksi, silloin tiedätte että olette saavuttaneet mestaruuden. Kun otatte jonkin mikä tuntuu teille vaikealta ja muutatte sen joksikin mikä on helppoa, silloin tiedätte nousseenne sen tietoisuuden tason yläpuolelle, jota joskus piditte niin mukavana. Me tiedämme, että te olette valmiita kvanttihyppyihin, jotka ovat teille kaikille mahdollisia, ja me tiedämme, että teillä ei ole koskaan aiemmin ollut parempaa aikaa tehdä niin kuin nyt. Me myös luotamme, että mikä se sitten onkin mikä kutsumuksenne on, tuo kutsumus muuttuu kovaäänisemmäksi. Se ottaa haltuunsa, ja teistä tuntuu siltä että teidän pitää päästää irti ja antaa itsenne olla se mikä olette oikeasti, ilman kaikkia esteitä joita olette asettaneet todellisen itsenne ympärillenne tässä elämässä.

Ja teidän ei ole pakko eritellä niitä jokaista ja poimia ja tuhota niitä. Kun sitoudutte olemaan se itsenne joka todella olette, silloin kaikki esteet sulavat pois. Kaikki esteet yhtäkkiä muuttuvat avuiksi. Te muutatte kaiken muuttamalla yhden asian, ja tuo yksi asia on kutsumuksenne juuri nyt, jokin mitä ette voi enää kiistää sisällänne. Olette tulleet tähän pisteeseen, jossa teidän nyt tulee tehdä se mikä teidän pitää, tulee sanoa se mikä pitää, tulee muuttua siksi miksi teidän pitää tulla. Teillä on edelleen vapaa tahto, tottakai, mutta me näemme teidän harjoittavan vapaata tahtoanne kaikkein positiivisimmalla mahdollisella tavalla, tästä hetkestä eteenpäin, tässä elämässä Maapallolla. Me tiedämme sen; me tunnemme sen, ja me todistamme sitä joka päivä niillä teistä Maapallolla, jotka ovat valmiita tuohon hyppyyn tuntemattomaan ja menemään pidemmälle minne yksikään toinen ihminen ei ole koskaan mennyt aiemmin.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Tehtävämme, teidän tarkoituksenne ja Alkulähteen toive

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Meillä on tehtävä, tehtävämme on muuntaa tietoisuus sen luonnollisempaan tilaan. Me tiedämme, että juuri tuon tekemiseen löytyy valtavasti mahdollisuuksia läpi koko galaksin ja universumin, ja kuitenkin me olemme erittäin rentoja koko asian suhteen. Katsokaas, me tiedämme, että jokainen on henkisesti siellä missä hänen kuuluukin, koska tuo tietty kokemus on tarpeellinen komponentti, jotta Alkulähde voisi kokea itsensä. Ja näin, jos tietoisuus ei ole valmis muuntumaan takaisin luonnollisen ykseydentilaansa, rauhaan ja rakkauteen, me yksinkertaisesti sallimme tuon olennon jatkaa.

Me suosittelemmme, että ottaisitte saman lähestymistavan kanssaihmisiinne. Niin paljon kuin haluaisittekin kaikkien muiden herätä ja olla siellä missä tekin olette matkallanne, tunnustakaa että heidän siellä olonsa palvelee Luojan tarkoitusta, ja antakaa sen olla. Voittesallia kaikkien olla siellä missä he ovat ja elää elämäänne ilolla. Teidän ei ole pakko olla surullisia siksi että joku muu ei ole samalla ilon tasolla kanssanne, sillä jopa suru palvelee Alkulähdettä, ja kaikki tämä palvelee Alkulähdettä. Siksi teidän hyväksyessänne jonkin asian ja jatkaessanne elämän virrassanne, elätte tarkoitustanne; sallitte Alkulähteen palvelun jatkua.

Kun vastustatte jotain ja intätte, että jonkun tai jonkin pitää olla eri tavalla, silloin yritätte mahdottomia. Te yritätte ryövät Alkulähteeltä kokemuksen, jonka Alkulähde haluaa. Kysymys silloin kuuluu: ‘Onko sinun pakko kokea sama asia myös?’ Ja vastaus on yksinkertainen: ei ole. Sinun ei ole pakko kokea samaa vain siksi koska joku muu kokee. Ja siksipä jokainen näyttelee rooliaan täydellisesti, ja Alkulähde on täyttyneempi kaikista kokemuksistanne. Älkää huoliko maailman tilasta tai ketään siinä olevasta. Voitte tehdä tuon kaiken rakkaudesta ja myötätunnosta, mutta teidän ei ole tarkoitus korjata rikkinäistä maailmaa, eikä kaikki tule ottamaan vastaan tarjoamaanne parannusta, ei vaikka kävelisitte jokaisen ihmisen eteen ja sellaista tarjoaisitte.

Joten voitte yhtä hyvin tehdä sitä mikä on kutsumuksenne, ja tietää, että kutsumus tulee Alkulähteestä. Teidän on tarkoitus olla uniikkeja. Se mikä sinua kiinnostaa, se ei ole sattumaa, ja voit luottaa että jokainen sielu muuntuu. Me tiedämme tämän myös, mutta me silti pidämme siitä. Me silti haluamme tarjota tarjoamaamme ja nähdä onko se tänään tämän henkilön päivä muuntautua takaisin siksi mikä hän todella on Alkulähteen Energiaolentona. Egoistisista tavoitteista irtipäästäminen on jotain mitä kaikki ei halua tehdä, mutta ne jotka niin haluavat tehdä, he voivat tehdä niin, ja tämän tekeminen on se haaste minkä jokainen kohtaa hänen tunnustettuaan itse olevansa Alkulähteen Energiaolento.

Elämässänne on ollut kyse tuon tietämyksen soveltamisesta fyysiseen, sekä yhdistellä kokemuksia siitä mikä on Jumala ja se mikä on inhimillistä, siitä mikä on materiaalista ja siitä mikä ei ole. Ja jatkatte molempien maailmojen parhaiden juttujen luomista, koska jatkatte linjautumistanne sen todellisuuden version kanssa, jossa muut tekevät samaa. Ellette sitten, toki, jatka sen tivaamista, että muiden pitäisi olla pidemmällä kuin he todella ovat tai haluavat olla. Rentoutukaa ykseystietoisuuteen, joka on aina läsnä luonanne ja väistämättä kaikkien meidän luona, jotka haluamme kokea tämän kauniin universumimme.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Ihmiskuntaa odottaa massiiviset muutokset

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me odotamme suuria positiivisia muutoksia tapahtuvaksi kaikille teille siellä Maapallolla, koska me tiedämme miten pitkälle olette tulleet, ja me tiedämme, että teillä on ollut paljon liikemäärää mukananne. Me uskomme myös itseemme ja kaikkiin niihin auttajiin, joita teillä on. Me tiedämme, että me voimme auttaa teitä kaikilla niillä tavoilla, joita te tarvitsette. Me tiedämmä, että kaikki tämä on täydellisellä tavalla järjestetty, täydellisesti suunniteltu niin, että kaikki voivat näytellä osaansa ja saada aikaan niitä massiivisia muutoksia, jotka edelleen odottavat tulevaisuudessanne siellä Maapallolla.

Me tiedämme, että ette voi nähdä sitä miten paljon olette kehittyneet yksilöinä, johtuen siitä kun elätte siellä missä elätte, hetki toisensa jälkeen ja päivä toisensa jälkeen, mutta me voimme vakuuttaa teille, että kokemanne kasvu on valtavaa, ja me puhumme sekä yksilöistä että kollektiivista. Me olemme usein sanoneet teille, että fyysisellä maailmalla ottaa aikansa saada kiinni energeettinen maailma, ja että monet teistä vain tarvitsevat pitkää pinnaa. Se on enemmän kuin totta tällaisena aikana ja juuri tänä hetkenä. Energiat liikkuvat huikeilla nopeuksilla, ja fyysinen maailma jatkaa etanan vauhdilla kulkuaan. Siksi on niin tärkeää, että te tunnette nämä energiat.

Tuntekaa se mikä teille on saatavilla juuri nyt, jota ette mitenkään olisi kyennyt tuntemaan viisi tai kymmenen vuotta sitten. Te olette tietoisuuden evoluution keskipisteessä tässä universumissa, ja teille olisi paljon enemmän hyväksi tunnustaa itsenne, kuin olla jatkuvasti nöyriä. Te viette ihmiskuntaa seuraavalle tietoisuuden tasolle eturintamassa, Heränneiden Kollektiivina. Älkää kursailko.

Tämä on kaunista aikaa ja voimakasta aikaa teille kaikille keskittyä niihin massiivisiin muutoksiin, joita haluatte nähdä elämässänne ja ulkomaailmassanne, koska heti kun tunnustatte, että olette muuttuneet dramaattisesti tässä elämässä, voitte alkaa nähdä peilikuvan ulkopuolellanne muuttuvan. Se ei muutu heti kerralla; muutokset eivät keilaa teitä kumoon, mutta alatte huomata niitä yhä yksityiskohtaisemmin. Ja alatte kokea niitä päivittäisessä elämässänne.

Alatte lingota itseänne korkeampaan ulottuvuuteen ja viedä ihmiskuntaa muknananne, ja teillä on kaikki ne työkalut ja apulaiset, joita juuri tuohon tarvitaan. Jos vain kykenette tarpeeksi lopettamaan olemasta oman polkunne tukkeena, voitte kokea kaiken mistä me olemme teille puhuneet, juuri tässä ja nyt, ja me suosittelemme, että teettekin niin, koska me haluamme teidän nauttivan lingon irtoamisesta ja matkasta korkeampaan ulottuvuuteen.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”