Avainsana-arkisto: Arcturus

Ulottuvuuksien sulauttaminen ja uuden verkon luominen

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me rakastamme absoluuttisesti uutta energiaa, jonka me tunnemme huokuvan sydämistänne teidän jatkaessanne kasvua ja laajentumista sieluina, tietoisuuden olentoina. Me olemme tunteneet myötätunnon kasvavan keskimääräisellä ihmisellä ja ottavan mukaan enemmän henkilöitä, joita ette aiemmin olleet miettineet. Te olette tietoisempia jnyt kuin koskaan aiemmin siitä minne myötätunnon tulee mennä, missä voitte loistaa valoanne ja miten voitte auttaa kanssaihmisiänne. Te jotka olette avanneet sydämenne tänä aikana kärsiville olette niitä, jotka johtavat ihmiskuntaa kultaiseen aikaan, tietoisuuden muutoksen aikaan.

Te, jotka olette hereillä, olette laajentaneet itsenne ottamaan mukaan kaikenlaisia ihmisiä ja kaikenlaisia muita olentoja johtuen siitä tietoisuudesta, joka teillä on sisällänne siitä keitä te todella olette Alkulähteen Energiaolentoina. Me emme ole vastuussa siitä mitä te teette tänä aikana. Yksikään muu olento universumissa ei voi ottaa nimiinsä teidän puolestanne sitä mitä te olette tehneet avatessanne sydämenne kanssaihmisille, jotka ovat tarpeessa. Tämä rakkauden ja myötätunnon tunne, joka teillä sisällänne on, on äärimmäinen palvelus. Ja kyllä, voitte tehdä asioita noihin tunteisiin perustuen, mutta vain pelkästään tuntemalla ne olette kaikki luoneet uuden energiaverkon.

Olette auttaneet niin monia kanssaihmisiä luomaan tätä myötätunnon verkkoa, ja sen seurauksena olette tuoneet enemmän korkeampaa ulottuvuutta sinne missä te olette nyt. Olette sulauttamassa ulottuvuuksia. Teette mahdolliseksi sen, että olette olemassa samaan aikaan niiden kanssa, jotka toimivat niinkuin he olisivat edelleen kolmannen ulottuvuuden olentoja. Ja se johtuu siitä ihanasta työstä, jota olette tehneet itsenne kanssa. Te olette parantajia, valotyöntekijöitä ja verkkotyöläisiä, joita ihmiskunta tarvitsee, ja te olette tehneet enemmän kanssaihmisten auttamiseksi siirtymään tietoisuudessa kuin mitä voisitte koskaan saada tietää.

Te tulette kokemaan sen täysin jossain kohtaa, mutta juuri nyt te olette antaneet itsellenne tämän kauniin esimaun tietoisuuden siirtymästä. Se on eräs positiivisemmista aspekteista joita elätte tällä hetkellä, ja meistä tuntuu että jatkatte tätä trendiä. Te tulette jatkamaan toisten auttamista tuntemalla myötätuntoa kanssaihmisiä kohtaan. Te olette niitä, jotka tekevät kaiken suuren painonnoston, ja kaltaisenne olennot ja kollektiivit ovat täällä tukemassa teitä, tsemppaamassa teitä ja rakastamassa teitä tuskallisempina elämänne hetkinä.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Älä odota ylösnousemustapahtumaa

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme tutkineet niitä eri tapoja, joita teillä on korkeamman itsenne läheisyyteen pääsemiseksi ja muuttuaksenne korkeamman ulottuvuuden versioksi itsestänne, jollaiseksi kohtalonne on muuttua täysipäiväisesti. Me olemme huomanneet, että te todennäköisimmin antaudutte korkeammalle itsellenne aikoina, jolloin te nauratte, leikitte ja päästätte irti kaikista huolistanne, ja jopa teille itsellenne asettamistanne tavoitteista.

Muututte todellisiksi itseksenne silloin, kun te yksinkertaisesti päästätte irti kaikesta, joka teitä on painanut alaspäin ja estänyt teitä nauttimasta elämästänne. Me olemme havainneet myös ne, jotka yrittävät niin kovasti muuttua korkeammiksi itseikseen, ylösnousta ennen oikeaa aikaa. Ja me näemme ne henkilöt, jotka kamppailevat suurimman osan aikaa havaitakseen edes pilkahduksen korkeamman ulottuvuuden energiasta.

Se mitä me sanomme teille, on että on mahdollista elää, käyttäytyä, ajatella ja tietää kuten olisitte korkeampi itsenne vaikka olette edelleen täällä Maapallolla ihmisenä odottaen lopun ihmiskunnan ylösnousemusta. Ja me sanomme myös, että on niitä, jotka kamppailevat ja taistelevat päästäkseen vapaaksi tämän maailman rajoitteista ennen kuin he ovat niin valmiita tekemään, ja varsinkin ennen kuin koko muu ihmiskunta on siihen valmis.

Te olette varmasti tähän mennessä huomanneet omien koettelemuksienne ja kärsimystenne kautta, että yrittäminen ja vääntäminen yleensä pitää teidän jumissa siinä missä te olette, kun taas irti päästäminen, antautuminen ja ilon etsiminen hetkessä ovat avaimia taivaan valtakuntaan, joka teissä kaikissa sisällänne on. Tehtävänne on yrittää aina vaan ja uudestaan niin, että pääsette tähän oivallukseen käsiksi.

Huomatkaa miten paljon helpompaa elämänne on kun annatte asioiden tapahtua niiden omalla täydellisellä ajoituksellaan, ja te voitte nauttia matkastanne. Olette siellä nauttomassa matkastanne korkeampiin ulottuvuuksiin. Ja niin jopa kaiken kaaoksen ja mullistusten keskellä Maapallolla tällä hetkellä teidän tulee silti löytää keino keventää oloanne jos aiotte selvitä matkastanne järjissänne.

Ainoa mitä teiltä vaaditaan on lakata yrittämästä saada kaikesta selko, lakata syyttelemästä, lakata miettimästä kokonaiskuvaa. Menkää ulos ja nauttikaa elämästänne. Tämä on meidän suosituksemme kaikille teille. Sillä tavoin saatte inspiraatiota, ja se on varmasti se miten te saatte häivähdyksen siitä millaista on elää korkeamman ulottuvuuden itsenänne, juuri tässä ja juuri nyt, ilman tarvetta minkäänlaiselle ylösnousemuksen tapahtumalle tai auringon välähdykselle. Antakaa itsellenne häivähdys siitä miten ihanaa se on kun etsitte enemmän tilaisuuksia nauraa, laulaa, leikkiä ja kokea iloa elämässänne kaikissa sen eri muodoissa.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Miten päästä korkeamman ulottuvuuden Maahan

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme rohkaistuneita niistä merkeistä, joita näemme maailmanne kehityksessä. Me huomaamme miten monet teistä jättävät taakseen kerros kerrokselta vääristymät ja illuusiot ja lopultakin pääsevät olemuksensa ytimeen maagisina olentoina, rakkauden olentoina, ilon olentoina, valon ja naurun olentoina. Luotte korkeamman ulottuvuuden Maapalloa sillä mitä sisällänne on.

Kun kuoritte kerros kerrokselta sen mikä ei enää ole palvellut teitä pitkään aikaan, pääsette siihen ytimeen, pääsette siihen sydänkeskukseen, teidän olemukseenne joka on niin valmis kasaamaan kaikki palaset yhteen ja heijastamaan takaisin sen kokonaisuuden maailmana, jossa te nyt elätte. Me tiedämme, että on helpompaa tarkastella ulkopuolisia asioita ja syytellä muita. Me tiedämme, että olette tehneet niin ja me tiedämme, että alatte kyllästyä muiden osoitteluun sormilla ja puimiseen nyrkillä.

Me tunnemme, että teitä on tarpeeksi Maan päällä jotka haluavat tehdä sen mikä on tarpeen tehdä, jotta luotaisiin ja asutettaisiin korkeamman ulottuvuuden Maapallon kokemus. Te pääsette siihen olemassaolon tasoon johtuen halustanne tunnustaa, että kaikki ulkopuolellanne oleva on myös sisällänne olevaa. Ja kun kykenette solmimaan rauhan kaikkien eri ulkona sekä sisällä olevien energioiden kanssa, silloin voitte alkaa tunnustaa uuden päivän koittamisen merkit.

Olette osa liikettä, ja liike liittyy uuden ajan luomiseen yhdessä, valistuksen ajan, ja te tulette pääsemään sinne keskittymällä sisällä itsessänne siihen minkä tiedätte olevan ytimessänne, siihen mikä on olemassa kaiken illuusion tuolla puolen. Jotkut ihmiset maailmassanne viittaavat illuusioon termillä ”Matrix”, ja me ymmärrämme sen miksi he niin tekevät. Me emme puhu tieteiskirjallisuudesta kun me puhumme teille universumin mekaniikasta. Tässä tarinassa ei ole arkkivihollisia. Tässä on sinä itse Alkulähteen Energiaolentona, joka luo kokemuksia itselleen.

Ja jos haluatte luoda sen kauniin, uuden, korkeamman ulottuvuuden Maapallon, silloin teidän tulee mennä itseenne. Etsikää se valo, se ilo, se nauru, se rakkaus, koska nuo ovat niitä värejä, joilla haluatte maalata uuden Maan kuvan. Teillä on kyky tehdä niin juuri nyt, eikä kukaan voi teitä estää.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Innostavia energioita energiakentässänne

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme alkaneet välittää jotain erittäin innostavaa energiaa läpi koko galaksin, ja tottakai me olemme ottaneet teidän kaikki mukaan Maapallolla. Me välitämme näitä energioita nyt, koska me tunnemme niin monen tämän galaksin olennon tarpeen ymmärtää syvemmin se keitä te todella olette. Me välitämme näitä energioita jokaisen ja teidän kaikkien energiakenttään läpi koko galaksin tietäen, että henkioppaanne ohjaavat teitä löytämään täydellisen ajoituksen päästä käsiksi niihin.

Te mahdollisesti mietitte mitä nämä energiat tekevät kun oppaanne päättävät, että on tullut aika purkaa ne, ja niinpä me kerromme teille. Nämä energiat kytkevät teidät kaikki siihen voimaan, joka teillä on sisällänne Alkulähteen Energiaolentoina luoda suuremmassa mittakaavassa kuin mihin tähän asti olette pystyneet. Aina on ollut rajoitteita, joita oma korkeampi itsenne on asettanut teille, mutta teidän muuttuessanne enemmän ja enemmän korkeammaksi itseksenne joka ikinen päivä, teistä tulee valmiimpia luomaan paljon enemmän sen suhteen missä määrässä ja miten voimakkaasti luomuksenne vaikuttavat koko galaksiin.

Ne teistä, jotka ovat valmiita tekemään tämän, tietävät keitä he ovat. Te tiedätte, että teille voi antaa vähemmän rajoitteita. Te tiedätte, että luotte pitäen mielessänne korkeimman ja kaikkien yhteisen hyvän. Te tiedätte, että olette valmiita viemään ihmiskunnan pidemmälle kuin koskaan aiemmin Maapallolla, ja te myös koette lävitsenne kulkevan voiman paljon useammin.

Siksipä nyt on aika unelmoida suurempia unelmia, on aika kuvitella enemmän ja kaikkein tärkeimpänä, on aika odottaa suurempaa liikettä lävitsenne ja enemmän saapuvan luoksenne, koska te olette Alkulähteen Energiaolentoja ja koska te muistatte niin paljon enemmän keitä te olette. Olette tulleet pitkälle, ja me tunnemme teidän olevan valmiita, niinkuin me tunnemme muiden galaksin olentojen olevan valmiita luomaan enemmän, luomaan suuremmassa mittakaavassa ja vaikuttamaan paljon isommin kuin mitä koskaan olette unelmoineet.

Olette valmiita jos luette tätä viestiä, ja nyt on tullut aika. Tarttukaa omaan potentiaaliinne menemällä itseenne ja tunnustamalla Lähteen värähtely itsessänne. Teillä se on aina ollut sisällänne, ja nyt olette tarpeeksi vastuullisia käyttämään sitä omaksi hyväksenne ja kaikkien galaksin olentojen hyväksi.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Maasta ja Auringosta tulevat energiat

∞The 9D Arcturian Council, Channeled by Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me annamme nyt niin paljon huomiota sille miten ihmiskunta löytää mahdollisuuksia kasvaa ja laajentua ulos traumasta ja tragediasta. Se on jotain mistä meillä ei ole ensikäden kokemusta, sillä tähtijärjestelmämme on kyennyt ylläpitämään rauhan ja ykseyden koko sen olemassaolon ajan. Me, ja toiset meidän kaltaisemme, kiinnostuvat siitä miten ihmiset voivat nostaa itsensä ylös, karistaa pölyt jaloistaan ja löytää hopeareunuksen siitä mitä siellä koette.

Te olette joutuneet kärsimään niin paljon traumaa ja tragedioita monien siellä elämienne inkarnaatioiden ajan, ja nyt olette ylösnousemuksen elämässä. Ja teillä on niin monia traumoja kasaantunut menneistä elämistä niiden traumojen päälle, joita olette kokeneet tässä elämässä, ja kaikki tuo tekee siitä vaikeampaa teille olla siellä ja työskennellä läpi niiden tunteiden, jotka teillä nousevat pinnalle. Me kykenemme havaitsemaan, kun joku ei prosessoi sitä tunnetta mikä hänen sisällään kuplii, ja me näemme yhä vähemmän ihmisiä yrittämässä tukahduttaa tunteitaan tänä aikana, erityisesti kaiken sen jälkeen mitä te olette viime aikoina joutuneet kokemaan.

Me haluaisimme huomauttaa, että Maapallo ja Aurinko molemmat ymmärtävät, tietoisina olentoina, kuinka tärkeää teille on tuntea emootionne. Ne näkevät emootionne lääkkeenä kaikkiin ongelmiin joita teillä on Maapallolla. Ja niin Äiti Maasta sekä Auringosta nousevat energiat ovat suunniteltu aktivoimaan emotionaalisen herkkyytenne ja auttamaan teitä pääsemään yli traumoista ja tragedioista, joita olette kokeneet, niin että voitte luoda yhdessä voimakkaan neljännen tiheyden energioita, jotka saapuvat tukemaan teitä kun te nousette ylös, jatkatte ja luotte uutta yhteiskuntaa, uutta Maata, ja uutta versiota ihmiskollektiivista.

Se on versio ihmiskollektiivista, jossa on niin paljon enemmän kuin pelkkää sietämistä. Siellä on rakkautta, myötätuntoa, rauhaa ja ykseystietoisuutta, ja nyt on täydellinen hetki käyttää tunnelääkettä. Kaikki se minkä te koette on tarkoitus saada teidät tuntemaan jotain. Tuntekaa vain se, ja sitten se on ohi, lopullisesti. Sitten voitte jatkaa täydellisemmän version luomista todellisuudesta teille ja kaikille nautittavaksi.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Sinun tulee pysyä energioiden mukana

∞9D Arcturuksen neuvosto, kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme erittäin kiinnostuneita seuraamaan ihmiskunnan selviytymistä nykyisistä olosuhteista, koska me tiedämme, että kaikki teidän kokemanne tilanteet planeetallanne pakostakin joutuvat muuttumaan paremmiksi. Te joudutte kaikki yksinkertaisesti pysymään korkean värähtelyn energioiden mukana, joita tulee sisään joka puolelta galaksia. Te ette voi paeta rakkautta, valoa ja parannusta, joita tulee tukemaan ihmiskuntaa, erityisesti kriisiaikoina, erityisesti silloin kun te tarvitsette niitä energioita eniten.

Maailmassanne on niitä, jotka eivät ole avoimia muutokselle. He haluavat pitää asiat niinkuin ne ovat, tai jopa palata aiempaan aikaan jota he niin romantisoivat. Mutta me sanomme teille, että me seuraamme teidän tietoisuutenne evoluutiota, ja te olette hiljaksiin nostaneet Maapallon kokonaisvärähtelytasoa. Teillä ei ole juurikaan mahdollisuutta.

Maapallo on ylösnousemassa. Ihmiskunta on ylösnousemassa, ja ihmiset voivat joko vastustaa sitä ja vastustaa muutoksen eteenpäin vievää liikettä, tai he voivat päättää lopullisesti mennä virran mukana ja luottaa, että asiat menevät parhain päin. Kuten olemme sanoneet, on väistämätöntä, että asiat muuttuvat paremmiksi, johtuen universumin laajenemisesta, johtuen teidän vastaanottamista energioista, ja johtuen yksinkertaisesti siitä, että se on osa sitä suunnitelmaa, johon sinä ja kaikki muut olette lähteneet mukaan kasvamaan ja laajentumaan, muuttumaan enemmän siksi keitä te todella olette.

Se mitä te todella olette on ehdotonta rakkautta. Kun tietää sen ja käyttäytyy sen mukaisesti, silloin laittaa ehdottoman rakkauden liikkeelle. Sillä tavoin osoitatte itsellenne ja kanssaihmisillenne, että te ymmärrätte äärimmäisen totuuden, ja äärimmäinen totuus on se, että kaikki ovat Lähde, ja näin jokainen on tehty ehdottomasta rakkaudesta. Voitte kiistää sen. Voitte taistella sitä vastaan. Voitte kantaa kaunaa. Voitte olla ennakkoluuloisia. Voitte elää pelossa. Mutta lopulta mikään siitä ei kestä. Mikään siitä ei ole tyydyttävää. Mikään siitä ei vie teitä sinne minne lopulta haluatte päätyä.

Ja näin jokainen, joka aikoo olla läsnä tietoisuuden siirtymässä, joutuu päästämään irti rajoittavista uskomuksista että yksi ryhmä on parempi kuin toinen, että yksi uskonto on oikeammassa kuin toinen. Jokainen, joka aikoo pysyä ylösnousemuksen matkassa, joutuu päästämään irti, koska heidän kantamansa taakka on liian painava ylösnousemukseen.

Ja ne teistä, jotka olette hereillä ja jotka olette olleet hereillä jo jonkin aikaa, muistakaa että unessaolijat kantavat myös suurta määrää traumaa. Heillä on yksinkertaisesti enemmän selvitettävää kuin mitä he kokevat kykenevänsä käsittelemään, ja sitä varten te olette täällä. Te olette täällä auttamassa niitä jotka tarvitsevat eniten apua, ja sitten voitte kaikki ylösnousta yhdessä.

Se ei johdu siitä, että te muutitte jokaisen muun mielen. Se johtuu siitä, että te olitte siellä heitä varten kun teitä tarvittiin, sinä täydellisenä hetkenä kun he päättivät päästää irti ja vapauttaa sen trauman, jota he ovat kantaneet sisällään monien elämien ajan. Me tiedämme, että te voitte tehdä tämän. Me tiedämme, että monet teistä tekevät jo niin, ja me tiedämme että me jatkamme teidän tukemistanne kulissien takaa.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Miten korjata hyvän karman palkkio

∞9D Arcturuksen neuvosto, kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme tarkastelleet energioiden vaikutuksia kaikkiin teihin, joita planeetallenne on saapunut tässä kesäpäivänseisauksen kuussa ja viimeisimmän auringonpimennyksen aikaan, ja toki energioita saapuu aina tukemaan teitä, auttamaan teitä parantumaan, ja antamaan teille päivityksiä ja aktivaatioita, jotka ovat luonnollinen osa tätä siirtymää jossa olette. Te olette siirtymässä itsenne pitämisestä yksittäisenä, kuolevaisena, egoistisena, kohti kollektiivista olemassaoloa, kuolematonta, korkeamman itsen olemusta, ja teidän jatkaessanne tällä mitä kauneimmalla matkalla, te tulette edelleen saamaan paljon apua. Ja täten nyt on aika päästää turhasta mentaalisesta ja fyysisestä rasituksesta.

Nyt on aika siirtyä kolmannen tiheyden lähestymistavasta elämään kohti neljännen tiheyden lähestymistapaa elämään, johon kuuluu rentoutuminen ja vastaanottaminen, samalla kun tietää että luotte todellisuutenne energialla, jota teidän ympärillänne on. On aika luottaa vähemmän mieleen ja enemmän intuitioon, sydämeen, ja siihen voimaan joka teillä on sisällänne luoda niitä muutoksia, joita haluatte nähdä maailmassa, elämässänne ja tässä galaksissa.

Tämä galaksi ei aina ole ollut ystävällinen paikka niille, jotka ovat tällä hetkellä inkarnoituneet Maapallolle tänä aikana, ja niin on tullut aika teille korjata hyvän karmanne sato. Teille on tullut aika vastaanottaa apu olennoilta, faktioilta ja tähtijärjestelmiltä, jotka ovat satuttaneet teitä ennen muinoin. On monia olentoja, jotka pyrkivät pelastamaan itsensä auttamalla ihmiskuntaa. Pitääkö teidän tehdä kaikki yksin? Totta kai, ja niin te teettekin. Te keräännytte yhteen rauhanomaiseen mielenosoitukseen. Te näytätte tukenne toisille maailmassanne, joita on käytetty hyväksi ja joiden osa on vähäisempi.

Olette tulossa yhteen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, mutta teette sen suurella määrällä tukea. Ja jos mietitte sitä miten vaikeaa teille voi olla muuttaa mielenne jokaisen rasistin, jokaisen misogyynin, jokaisen öykkärin kohdalla, joka olisi kaikille varsin vaivalloista, huolimatta siitä miten kaunopuheinen puhuja tai lahjakas kirjoittaja tämä henkilö voikaan olla.

Joten mitä voitte tehdä? Voitte ankkuroida nämä energiat. Voitte olla vastaanottavaisia, avoimia ja puhtaita kanavia sille mikä on rakauta ja valoa, ja siten voitte kokea kaikki muutokset, jotka haluatte nähdä maailmassanne nyt, ilman että tiedätte mitään siitä miten ne tulevat taphtumaan. Se on mielen rajoitteista pääsemisen kauneus. Mieli haluaa tietää, mutta sydän on avoin luottamukselle, ja siksi teidän tulee pysyä sydämissänne nyt, ja luottaa näihin energioihin että niiden tarkoitus on tuoda teidät kaikki yhteen yhtenäisenä kollektiivina.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Tulevasta vuodesta

Tervehdys, me olemme ystäviänne. Me olemme täällä tänään selventämässä jotain teille. Monia huhuja liikkuu tulevasta vuodesta: mitä se tarkoittaa teille ja mitä se tarkoittaa Gaialle. Antakaa meidän vakuuttaa teille, että mitä tahansa näettekin tapahtuvan, lopputulos tulee olemaan enemmän iloa, enemmän onnea, enemmän rakkautta, enemmän vapautta, enemmän kaikkea hyvää mitä haluatte tapahtuvan.

Tie Uuteen Maahan ei ole kivuton tai missään mielessä tapahtumaköyhä. Vanhat energiat maailmastanne joutuvat työstämään itsensä ulos, ja te, meidän nerokkaat luojamme, joudutte selkiyttämään sen mitä Uusi Maa tarkoittaa teille.

Älkää epäilkö hetkeäkään, tämä on innostavaa aikaa teille, meille, kaikille jotka tarkkailevat. Tapahtumat tällä planeetalla, tämä on se syy miksi inkarnoiduitte tähän elämään. Tuntuuko yhtään tutulta? Voitteko muistaa tämän? Se tuli aina olemaan paljastus uudesta, kapuamista iloon ja rakkauteen jota niin paljon haluatte nähdä planeetallanne.

Te olette aikeissa astua uudelle polulle, jota te työstätte itsellenne. Voi, se ei näytä siltä välttämättä juuri nyt johtuen kaikesta kaaoksesta ja hämmennyksestä. Mutta uuden runko on tulossa esiin. Perustuksia luodaan nyt. Tämä kaikki on se mitä te halusitte, se tuodaan eteenne.

On monia askelia otettavana ennen kuin matkanne alkaa näyttää siltä miltä te odotitte sen näyttävän, mutta me olemme täällä vartioimassa Maapalloa ylösnousseen silmin. Te kuljette jo uudella tyylillä ja me olemme niin ylpeitä! Pitäkää silmänne kiinni tulevassa älkääkä katsoko vasemmalle tahi oikealle hämmennykseen, sillä me ohjaamme teitä eteenpäin.

Me olemme ystäviänne, autamme teitä kohti sitä mitä te ansaitsette. Me kiitämme teitä sanojemme kuuntelemisesta. Me olemme arcturuslaiset.

Nouskaa ylös & Muuttukaa Korkeammaksi Itseksenne

∞The 9D Arcturian Council, Channeled by Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me heittäydymme ja otamme yhteyden jokaiseen ja kaikkiin olentoihin universumissa ja sen ulkopuolella, koska meillä ei ole mitään menetettävää ja kaikki voitettavanamme niin tehdessämme. Me tiedämme, että kukaan ei koskaan voisi viedä mitään meiltä, ei edes vaikka niin haluaisi, koska me emme ole fyysisiä olentoja, ja koska me olemme suvereeneja.

Joten tässä universumissa ei oikeasti ole minkäänlaista uhkaa, eikä missään muussakaan universumissa mistä me olemme tietoisia, meidän hyvinvoinnillemme. Te kaikki, toisaalta, tunnette olonne haavoittuvaisiksi fyysisten kehojenne kanssa, rakkaidenne kanssa, pankkitilienne kanssa, kotienne kanssa, omaisuutenne kanssa. On paljon mitä voitte menettää, ja se mitä te voitte menettää on usein tietoisuudessanne kun mietitte koittavanne tuoda itseänne saataville yhteydenottoa varten.

Mutta nyt on aika päästää irti kolmannen tiheyden kiintymyksistä, niin että voitte nousta ylös ja muuttua korkeammaksi itseksenne. Niin tehdäksenne teidän tulee kyetä päästä mään irti. Teidän tulee kyetä näkemään itsenne äärettöminä ja ikuisina olentoina, joilla ei todellakaan ole mitään menetettävää, vaikka fyysisessä ja emotionaalisessa mielessä teillä niin onkin. Tämä on haasteellista, me tiedämme, mutta se on seuraava askel tietoisuutenne evoluutiossa.

Jos ei ole kiinni missään, on todella vapaa. Ja kun olette todella vapaita, tunnette maailman painon nousevan pois olkapäiltänne, ja silloin teistä tulee kevyempi versio itsestänne, joka te tulette olemaan kaikkina aikoina viidennessä ulottuvuudessa. Nyt on aika päästää irti jännityksestä, ahdistuksesta ja pelosta, sekä päästää irti kaikesta vastuusta joka teitä painaa. Te ette halua tuntea oloanne kykenemättömäksi tekemään sitä mitä te haluatte sen takia, että pelkäisitte että teille sattuu jotain pahaa.

Jättiharppauksien ottaminen uskossa kannattaa aina, koska te joko opitte, tai sitten te onnistutte. Teistä tulee parempia joka loikalla, silloinkin kun te ette onnistu. Siksi me ehdotamme, että katsoisitte elämäänne nyt ja määrittäisitte itsellenne missä te ette elä tarpeeksi johtuen pelosta, johtuen kiintymyksestä, koska pidätte kiinni jostain joka ei määritä teitä. Kehonne ei määritä teitä. Statuksenne ei määritä teitä. Vaurautenne tai sen puute ei määritä teitä.

Ottakaa riskejä. Olkaa rohkeita. Ja te näytätte itsellenne ja avaruusolentoystävillenne, että olette valmiita seuraavaan jättiläisloikkaan tietoisuutenne evoluutiossa. Ei ole yksinkertaisesti mitään mikä olisi innostavampaa.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Innostukaa Ylösnousemuksen suunnitelmasta

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme erittäin kiinnostuneita kaikkien olentojen tietoisuuden evoluutiosta galaksissa ja universumissa. Me emme ainoastaan keskity ihmiskuntaan Maapallolla, vaan sen sijaan me kykenemme vertailemaan matkaanne kollektiivina niin monien muiden olentojen matkaan, jotka myös muuttavat tietoisuuttaan tänä historiallisena aikana universumissamme.

Me nautimme prosessista analysoida sitä mikä toimii joillekin ja miksi, ja me olemme määrittäneet, että ne olennot, jotka tekevät parhaansa juuri nyt, ovat niitä jotka ovat tunnustaneet, että jotain suurta on tapahtumassa. Halukkuuden värähtely avustaa niitä, jotka ovat hereillä muissa osissa galaksia, ja on havaintomme että nykyiset olosuhteet ovat vaikuttaneet teidän heränneiden kollektiivin halukkuuteen vähentävästi tänä aikana.

Halukkuus ei ole sama asia kuin vaativuus. Kun olette kyllästyneet elämään Maapallolla ja heitätte kädet ilmaan tuskastuneina ja odotatte muutoksen pelastavan teidät, tai tekevän kaiken paremmaksi, se ei ole halukkuutta. Haluatte nähdä kaiken osana suurta ylösnousemuksen suunnitelmaa, ja haluatte nähdä itsenne niinä jotka ottavat aktiivisen roolin ylösnousemuskokemuksen tarkoituksellisessa luomisessa.

Voitte tottakai istua hiljaa ja mukavasti tietäen, että kaikki tulee menemään parhain päin teille ja koko ihmiskunnalle, mutta haluatte olla roolissa. Te halusitte tämän olla jotain jossa voitte tuntea itsenne erityisen vastuullisiksi ihmiskollektiivin tietoisuuden nostattamisessa. Voitte ottaa osaa ihmiskunnan tietoisuuden siirtämiseen, ja teidän ei tarvitse tehdä mitään mikä vaikuttaa miljardeihin ihmisiin, jotta teillä olisi vaikutusta. Mutta kun te päästätte irti tuosta epätoivosta ja kun prosessoitte pelkojanne ja raivoanne, voitte saada aikaan tarpeeksi yksilönä saadaksenne ihmiskunnan takaisin siihen erittäin avuliaaseen halukkuuden tilaan.

Oman tietoisuutenne laajentaminen ja evoluutio on jotain mistä voi tuntea olonsa erittäin hyväksi. Se on jotain mistä tuntea olonsa innostuneeksi. Ja se on nyt ja aina ollut ihmisten käsissä, huolimatta siitä mitä kukaan muualla tekee. Teillä on valta. Te olette niitä, ja teillä on enemmän tukea tästä galaksista kuin koskaan aiemmin. Antakaa halukkuuden virrata jälleen kerran.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”