ET-kontakti ja valtakamppailu

Pysy keskittyneenä kaaoksen keskellä

Sashaa kanavoinut Lyssa Royal Holt

Me haluaisimme aloittaa tämän puhumalla joistain teitä mahdollisesti kiinnostavista aiheista. Kun ”vallassaolijat” yrittävät kontrolloida avaruuolentotialnnetta maailmassanne ja heistä tuntuu että he ja avaruusolentojen aihepiiri on täysin lähtemässä lapasesta, heidän tapansa päästä takaisin valtaan on lavastaa oma avaruusolentojen saapuminen. Näin tämä ohjaisi kansan mielipiteen sinne minne he itse haluaisivat.

Tämä on oikea huoli ja se on jotain mistä olen puhunut viimeisen viiden vuoden ajan. En ole oikeasti mennyt siinä kauhean syvälle, koska se on edelleen mahdollisuus joka on liian kaukana. Kuitenkin me haluaisimme sanoa nyt, että meidän lukiessamme teidän energiaanne, on olemassa todellinen mahdollisuus sille seuraavan kahden vuoden sisään (ensimmäinen todennäköisuus) sekä seuraavien viiden vuoden sisään (toinen todennäköisyys), että jonkinlainen avaruusolentotapahtuma lavastetaan, jotta ”vallassaolijat” voivat tuntea olevansa enemmän tilanteen hallinnassa.

Tästä lavastetusta tapauksesta me sanomme, tai sen lopputulemasta, siitä miten se esitetään, on olemassa useita mahdollisuuksia. Rankempi vaihtoehto, joka meidän pitää sanoa teille, liittyy jonkinlaisen vihamielisen tapahtuman lavastamiseen, jossa avaruusolennot kuvataan vihamiehinä kansan sympatian ja huomion saamiseksi ja avaruuden aseistamisen. Se voi myös olla kaikkien avaruuden elämänmuotojen yhteen lyttääminen vihamieliseen kategoriaan. Tämä on todellinen mahdollisuus, jos jotkut valtarakenteiden faktiot pääsevät dominanteiksi.

Tajutkaa, että sirpaleinen valtarakenne maailmassanne on kerrostunut monin eri tavoin. Jotkut ovat erittäin pimeitä, mutta jotkut taas itse asiassa ovat hieman valon puolella, kun katsotaan suurempaa hyvää. On joitain sirpaleisia aspekteja, jotka pyrkivät lavastamaan tapahtuman päinvastaisista syistä kuin mitä me juuri mainitsimme.

Palatkaamme vakavampaan skenaarioon hetkeksi. Senkin uhalla, että kuulostamme siltä kuin sanoisimme taivaan putoavan niskaan, kuunnelkaa näitä sanoja. Me puhumme ne sydämestä ja me olemme tästä erittäin vakavissamme. Jos seuraavien 2-5 vuoden aikana media tai valtio tekee jonkinlaisen julistuksen vihamielisistä Maan ulkopuolisen elämänmuodon toimista, on 99,9%:n mahdollisuus että se on täyttä paskaa. Mutta jos se tulisi tapahtumaan, on teidän vastuullanne korjata vahingot. Selvästikään tämän tyypin propaganda tulee aiheuttamaan paljon paniikkia ja henkilöt, joiden mielentila on ”Pimeys tai Valo: pakko olla jompaa kumpaa”, tulevat ajautumaan epätasapainoon ja se johtaa suureen pelkoon ja paniikkiin. Pelon ja terrorin värähtely on juuri se mitä sirpaleiset ryhmät kaipaavat saadakseen vallan itselleen. Se on erittäin, erittäin, erittäin, erittäin epätodennäköistä että koskaan tulisi olemaan mitään oikean elämän ”negatiivisten avaruusolentojen” yritystä toimia vihamielisesti. Kuten tiedätte, ihmiset ovat paljon kyvykkäämpiä senkaltaisiin tapahtumiin.

Jos tämä skenaario näkyy mediassanne, tietäkää että 99,9% siitä on valhetta. Se vaatii teiltä, että menette itsenne kanssa tasapainoon ja prosessoitte pelkojanne. Se vaatii pelkojen prosessoinnin lisäksi oman positiivisten Alkulähteen yhteyksien tasapainotusta. Teiltä vaaditaan todella energian tasapainottamista erittäin pikaisesti ennen kuin se lähtee lapasesta.

Toinen skenaario, joka on varsin epätodennäköinen, on että sirpaleiset ryhmät, jotka työskentelevät kovasti salassa tuodakseen tämän julkisuuteen hyväntahtoisella tavalla, saattaisivat lavastaa myös jonkinlaisen tapahtuman, joka on luonteeltaan rauhanomainen, siirtääkseen vallan tasapainoa pois pelkokategoriasta. Syy tämän tekemiselle ei olisi julkisen mielipiteen muokkaaminen. Syyt tämän tekemiselle olisivat toisten sirpaleisten ryhmien voiman heikentäminen. Syillä ei olisi mitään tekemistä teidän tai meidän kassa, vaan se on yksinkertaisesti sotaa sirpaleisten ryhmien kesken. Ymmärrättekö tämän? Tämä on tärkeää. Se on pelkkää valtapeliä. Te ja me, ajoittain, olemme käytössä pelinappuloina heidän valtapeleissään.

Toinen skenaario, joka on mahdollinen ja jonkin verran todennäköisempi, on että hyväntahtoisempia ilmoituksia saatetaan lavastaa, jotka ovat yksinkertaisia neutraaleja, lavastettuja ilmoituksia. Sallikaa meidän antaa esimerkki tästä. Se voi tulla ”lopullisen paljastuksen” muodossa siitä, että Roswell oli totta, tai jopa vieläkin varhaisemman tapauksen apljastus, jossa kaikki silminnäkijät ovat sopivasti kuolleet. Tai, se voi olla paljastus jossa jotkut armeijan ryhmittymät jossain kaukaisessa Siperiassa ovat olleet yhteydessä avaruusolentoihin, jotka sitten lähtivät pois planeetalta, eivätkä koskaan palanneet. Se voi olla jotain tämänkaltaista, jossa kontaktin ei voida sanota olevan käynnissä. Koska sen sanotaan tapahtuneen jossain syrjäisessä Siperian peränurkassa, kukaan ei tule menemään sinne ja tutkimaan asiaa. Sellainen on myös mahdollisuus.

Avain näiden kaikkien skenaarioiden tapahtumiseen on löytää se miten jokainen skenaario voi olla itselle hyödyksi. Selvästikin, jos kyseessä on hyväntahtoinen ilmoitus, silloin se voi olla teille hyödyksi jokatapauksessa, vaikka sen ei ollutkaan tarkoitus voimaannuttaa teitä. Se voi olla teille hyödyksi koska se voi nopeuttaa todellisia ja vilpittömiä kontaktiaikeitanne, koska yhä useammat haluavat nyt tulla mukaan ja työskennellä ryhmissä. Maaperä muuttuu hedelmällisemmäksi monille todella opettavaisille projekteille.

Jos kyse on neutraalista ilmoituksesta, silloin jälleen kerran se on kuin siemenen kylväminen hedelmälliseen maaperään, erityisesti ihmisille jotka ovat istuneet aidalla eivätkä ole osanneet päättää avaruusolennoista suuntaan tahi toiseen. Jos negatiivinen skenaario on toteutumassa, siinä on voimaa myös teille. Teidän tulee selvittää tämä itsellenne, koska se tulee olemaan jokaiselle erilainen. Kantakaa tuota valtaa. Kyllä, me sanomme kantakaa sitä kuin henkinen sotilas, mutta ymmärtäkää mitä me tarkoitamme tällä. Me emme tarkoita sitä hyökkäysvoimana, vaan energian virtausten mukana kulkemisena. Paras esimerkki jonka voimme antaa on, että joissain kamppailulajeissa kun hyökkäys tulee, ette vastusta sitä, vaan sen sijaan liikutte virran mukana ja näin käytätte hyökkäyksen energiaa omiin tarkoituksiinne. Niin on hyvinkin mahdollista tehdä. Se vaatii teiltä kaikilta osaamista ja keskittymistä ja luottamusta omaan itseen, mutta te pystytte siihen.

Meidän päässämme me tulemme tekemään minkä pystymme, mutta me olemme hyvin tietoisia siitä ettemme pahenna asiaa sotkeutumalla kaikki tähän soppaan. Se on erittäin, erittäin, erittäin arka asia. Esimerkiksi, käyttäkäämme tätä negatiivista skenaariota esimerkkinä. Emme niinkään pelkää sinne tulemista ja sitä että meitä ammuttaisiin, koska meillä on keinoja puolustaa itseämme sen tyyppiseltä vihamielisyydeltä. Kuitenkin, on aina olemassa tapoja joilla aikeitamme voidaan käyttää pahantahtoisesti julkisen mielipiteen muokkaukseen, meidän demonisointiin vieläkin enemmän. Siksi se satuttaisi kaikkia teitä jotka pyrkivät tuomaan kaiken tämän informaation julki. Joten, meidän tulee toimia erittäin, erittäin varovaisesti. Pankaa merkille sanani tästä, me emme istu perseellämme tekemättä mitään. On asioita, joita teemme omasta kunniastamme ja omien valtarakenteidemme sisällä, että emme salli sellaisen manipulaation tapahtuvan. Mutta on kiinni teistä miten päätätte parhaalla tavalla tämän toteuttaa. Mikä se sitten onkin, me suojelemme teitä, tietäen myös että te toimitte vastuullisesti toimimalla myös viisaasti.

Te ette useinkaan kuule meidän puhuvan näistä asioista. En koskaan puhuisi näistä asioista henkilöille, joita nämä asiat pelottaisivat, jotka ottaisivat tämän informaation ja käyttäisivät sitä rakentamaan pelokasta skenaariota. Se on jotain mistä kieltäydyn. En anna sille sellaista valtaa. Mutta samaan aikaan, niille jotka ymmärtävät niinkutsutun tilanteen politiikan ja miten prekaaristi te kaikki käyttäydytte juuri nyt tänä aikana historiassanne, teidän tulee tulla tietoisiksi sirpaloituneista ryhmistä ja heidän aikeistaan, jos heistä alkaa tuntua siltä että he ovat menettämässä kontrollin tähän asiaan — mikä voi tulla varsin pian.

Älkää pitäkö tätä niin vakavana. Älkää masentuko. Älkää antako sille energiaa. Mutta yksinkertaisesti valmistautukaa kaikkiin skenaarioihin. Tässä kohtaa ajanlaskua paras tapa valmistautua on kouluttautua. Mitä useampi ihminen tietää mahdollisuudesta, että vihamielinen tapahtuma saatetaan lavastaa, sitä enemmän he ovat valmiita siihen ja sitä enemmän he eivät välitä jos sellainen tapahtuu. Yllätyksen elementti toimii teidän hyväksennne jos monet teistä ovat valmistautuneet siihen ennen kuin sellaista koskaan tapahtuu. Se tulee merkkaamaan paljon.

Teillä on sanavaltaa maailmassanne. Me [Plejadit/avaruusolennot] emme vain tulleet pystymetsästä! Me olemme olleet tekemisissä paljon vihamielisempien sivilisaatioiden kanssa kuin omanne vuosituhansien ajan. Me tiedämme temput joita vallankaappausyrityksissä käytetään. Me olemme valmiita niihin. (Kun sanon ”me”, en välttämättä viittaa itseeni ja kontaktiryhmääni. Tämä ei ole minun osastoani. Minä vain ”välitän” viestin, niinkutsutusti, meidän pään ”strategeilta”.) Joten, olemmeko me masentaneet teidät aivan lopullisesti tälle illalle?

K: Ei mitenkään. Mielestäni tämä kaikki on erittäin toiveikasta.

K: Onko tarkempaa sanoa, että Maan ihmiset lavastavat tapahtuman Maan ihmisille? Mikä on mahdollisuus sille, että avaruusolentojen ryhmä tekisi aloitteen kontaktille ensin?

Tällä hetkellä on todennäköisempää, että Maan asukit lavastavat tapahtuman. Se on suurempi todennäköisyys. Voi olla joitain avaruusolentoryhmiä, jotka pakotetaan siihen, mutta ei välttämättä heidän omasta tahdostaan. Media ja spin doctorit UFO-kentällä ovat tehneet erittäin hyvää työtä saadessaan teidät uskomaan, että negatiivisia avaruusolentoja on jokaisen kiven alla. Niitä ei ole. Jos uskotte, että niitä ei ole, teitä sanotaan naiiveiksi. Teitä sanotaan tietämättömiksi. Mutta miettikää sitä toisella tavalla. Miten naiivi saa olla, että uskoo että kaikki on negatiivista? Miten naiivi saa olla, että uskoo että kaikki on positiivista? Kyse on siitä miten tarkastelet asioita. On erittäin epätodennäköistä, että tässä mukana olevat avaruusolennot olisivat negatiivisia ja että he olisivat sitä vehkeilemässä. On paljon todennäköisempää, että se on ihmisten vehkeilyä. Jos avaruusolentoja vaikuttaa olevan mukana, heidät pakotetaan siihen jollain tavalla tai heidät saadaan näyttämään siltä kuin he olisivat mukana.

Tunnustakaa, että teidän kanssa yhteydessä olevat avaruusolennot ovat eri kehitystasoilta. Kaikki eivät ole yhtä kehittyneitä ja näin heitä saatetaan manipuloida, koska he yksinkertaisesti eivät ole yhtä kokeneita. Jotkut avaruusolennoista ovat saattaneet jäädä kiinni ihmisverkkoon. Tämä on epäonnista ja me pyrimme auttamaan heitä pois ihmisverkosta, mutta joskus se ei ole mahdollista.

K: Ovatko jotkut näistä ryhmistä yhteydessä pimeämpiin ryhmiin, jotka sitten pakottaisivat heidät osallistumaan?

On joitain avaruusolentojen lajeja, jotka yksinkertaisesti pyrkivät diplomaattisuhteisiin, jotka ovat jääneet kiinni pimeisiin, sirpaloituneisiin ryhmiin, koska avaruusolentojen ryhmillä ei välttämättä ole tehty kaikkia kotiläksyjä ihmisten valtioista ja rakenteista. He yksinkertaisesti ”sattuivat väärään porukkaan” ja jäivät hieman kiinni verkkoon. Jälleen kerran, joillain tavoilla tilanne on paljon monimutkaisempi kuin miltä se pintapuolisesti näyttää. Joillain tavoilla se taas on paljon yksinkertaisempi. Mutta kaiken kaikkiaan useimmat UFO-kentällä mukana olevat ovat jo tietoisia siitä, että meidaan tai valtioon ei voi luottaa siinä että he käsittelisivät asiaa totuudenmukaisesti. Se oppiläksy on opittu kerta toisensa jälkeen. Se läksy tulee olemaan arvokas seuraavien 2-5 vuoden aikana.

K: Sasha, vaikuttaa siltä kuin läsnäolosi sekä koko Maailmojen Liiton läsnäolo työskentelee eri yhteiskunnan kerrostumien parissa. Te integroitte meidän kanssamme parhaanne mukaan mikä on kulloinenkin fokuksemme. Näille henkilöille sekä tulevina aikoina tulee monia haasteita. Kaikki keskustelut jotka on käyty ovat tuntuneet keskittyvän tasapainon löytämiseen ja integroimiseen. Kontaktiryhmänne tuntuu työskentelevän jokaisen kerroksen kanssa auttaakseen meitä saamaan aikaan tuon itsessämme.

Tämä on kaiken evoluution perusta. Ette saa sitä enää yksinkertaisemmaksi. Nyt historiassanne teille annetaan mahdollisuus omaan evoluutioonne. Voitte valita pelon metodin ja sirpaloitumisen, tai voitte valita ykseyden ja rakkauden metodin. Nämä eivät ole käsienheilutteluideoita. Nämä ovat erittäin todellisia. Iso kuva on, että jos antaudutte pelolle ja voimaannutatte sirpaloitumista, opitte läksynne sitä kautta ja ne tulevat olemaan tuskallisia. Tämä ei tarkoita pelon hylkäämistä. Teidän tulee olla halukkaita kohtaamaan se ja kulkemaan sen läpi, ja muuttamaan se. Vain silloin pääsette ykseyteen ja rakkauteen.

Tämä ei ole vain filosofiaa. Tämä on totuus. Teitä pyydetään tänä aikana tekemään valintoja. nämä eivät ole vain sisäisiä valintoja. Ne pitää liittyä myös toimintaan. Jos voitte liittää sisäiset valintanne elämässänne tekemiin tekoihin, kirjaimellisesti ankkuroitte värähtelyllisen todellisuuden ympärillenne eikä kukaan muu voi hipaistakaan teitä. Mutta teidän tulee olla halukkaita tekemään niin. Tämä koko avaruusolentojen ongelma on tavallaan (vaikka se on todellinen itsessään tottakai) viimeisin koetus, jossa arkketyyppisesti ulkoinen demoni on hyökkäämässä kimppuunne.

Omien egojenne ja valtioidenne pirstaloitumisen kautta valitsette sen miten paljon valtaa annatte ulkoiselle demonille (joka on illuusio jonka olette itse luoneet) sillä miten suuressa pelkotilassa valitsette piehtaroida. Jos ette valitse pelon polkua, silloin mistään ei enää voi tulla demoni vaan transformaation työkalu. Kun käytätte tuota transformaation työkalua ja nousette pystyyn toisella puolella, silloin löydätte ne olennot, jotka ovat pyrkineet saamaan teihin yhteyden koko ajan. Ette näe niitä sellaisena kuin ne ovat ellette ensin näe omia demonejanne, koska ne ovat paljon teitä lähempänä kuin mitä me olemme. Teidän tulee kulkea niiden läpi päästäksenne meidän luokse.

K: Mitä neuvoja antaisitte joillekin meistä täällä sen suhteen miten edistyä kontaktitutkimuksessa?

Joillain teistä on paljon kokemuksia joidenkin fyysisten, konkreettisten ryhmien kanssa. Tätä on vaikeaa käsitellä haitattomimmin, koska aihe on arka. Ette voi vastata sillä tasolla, jolle teille annetaan. Teidän pitää nostaa itsenne sen yläpuolelle. Tämä ei tarkoita välttämättä, että seisotte alasti ja otatte vastaan ammuksia. Mutta se ei tarkoita haarniskan pitämistä. Mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa oman itsen ja ryhmän ympärille kentän tuottamista. Luomanne kenttä sanelee kokemanne todellisuuden. Huolimatta siitä mitä suuntaanne on tulossa, se ei läpäise aikomuskenttäänne. On monia asioita, joita voitte käyttää tämän prosessin auttamiseksi, ajatusten ja rakkauden ja mediaatioenergian lisäksi. Tottakai voitte käyttää meditaatiotekniikoita, jotka jo tunnette, kuten Merkaba-ryhmätekniikat. Fyysisellä tasolla on ELF-suojavarusteita joita voitte käyttää. Me emme voi kertoa teille kaikkea, mutta on ihmisiä jotka voivat näyttää teille miten käyttää magneetteja joilla luoda kenttiä jotka tekevät läpitunkeutumisesta vaikeaa. On erilaisia luovia tapoja, joilla käyttää fyysistä teknologiaa ja valon tietoista energiaa. Riippuu teistä miten pitkälle haluatte mennä, mutta se on mahdollista. Pointti on, että älkää kuvitelko että tarvitsisitte suojausta, muutoin te luotte tilanteen jossa tarvitsette suojausta! Kyse on siitä, että teillä ei ole tarvetta suojaukselle, vaan valitsette todellisuuden joksi haluatte muuttua. K: Miten paljon validiteettia meidän tulisi antaa viesteille, joita ystävämme meille antavat varoituksina vaarasta?

Iso, iso, suuri osa tästä ei ole peräisin todennäköisyysvirrasta. Se tulee sirpaleisilta ryhmiltä, jotka yrittävät aiheuttaa pelkoa. Jos tartutte pelkoon, menetätte asemanne. Jos he eivät pääse teihin käsiksi suoraan, he koittavat päästä käsiksi lähipiiriinne. Joten tietäkää, että iso osa tästä on keinottelua saada teidät menettämään asemanne. Tottakai rakkaanne välittävät teistä, joten kun he sanovat näitä asioita, on tärkeää ettei vähättele niitä. Antakaa sen olla affirmaatio teille valita sellainen todellisuus joksi haluatte tulla. Kun tämä sotku on ohi, lopputulos on huikea.

K: Onko totta, että Etelä-Amerikassa on avaruuskaupunki/tukikohta, jota Plejadit käyttävät?

Ei ainoastaan Plejadit. Kaikki liittolaisryhmät käyttävät sitä. Se on pidetty salassa ja myös sirpaleiset pimeät ryhmät käyttävät sitä. Joidenkin kontaktihenkilöiden annetaan nähdä se nyt, niinkutsuttuna poliittisena liikkeenä. Valitettavasti teillä on sanonta ”Kun olet Roomassa, tee niinkuin roomalaiset.” Joskus on tarpeen kommunikoida sirpaleisten pelkoon perustuneiden ryhmien kanssa maailmassanne, ja on pakko käyttää tiettyjä menetelmiä heidän kanssa viestintään, koska he eivät ymmärrä universaaleja kommunikaatiomuotoja. Tämän kaupungin paljastaminen oli keino paljastaa avaruusolentojen läsnäolo Maapallolla, joka ei ole haitallista tai negatiivista. Tämä näyttää, että me jatkamme toimintaamme ja se tarjoaa mahdollisuuden tajuta, että avaruusolentoja on planeetallanne, joita ei ole mahdollista manipuloida. Tietäkää, että sirpaleiset ryhmät, jotka tätä tukikohtaa etsivät, eivät sitä löydä.

K: Miten monta tuollaista avaruuskaupunkia Maapallolla on?

Yksi on Tiibetissä, yksi Aasiassa, Kiinan/Venäjän itäpuolella, Etelä-Amerikassa…. napa-alueilla, kummallakin navalla. Me kerromme teille vain suurimmista. On enemmänkin, mutta kaikkeen ei ole tarvis syventyä, koska pointti on se että täällä on avaruusolentoja. Monet avaruusolennot ovat syntyneet Maapallolla! Vaikka heidän DNA on Maan ulkopuolista, tavallaan he pitävät itseään kuitenkin Maan olentoina. Maan olennoista on monia määritelmiä ja he eivät rajoitu pelkästään ihmisiin. Vaikka ihmiset haluavatkin ajatella olevansa kaikkein kehittynein laji Maapallolla, se ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Kiitos myötätunnostanne ja omistautumisestanne sille mitä me haluamme luoda yhdessä. Me voimme tuntea sen. Paljon rakkautta kaikille teille.

 

Artikkelin julkaissut worldtrans.org

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.