Avainsana-arkisto: Germane

Kortti marraskuulle 2023: Ehdoton rakkaus

Kuukauden kortti – marraskuu 2023
Kortti #7 | Arcturus (rinnakkainen) | Ehdoton rakkaus

Ihmisperspektiivistä katsottuna ehdottoman rakkauden käsite on edelleen polarisoitunut. Ihmiset pitävät sitä “tämänlaisena rakkautena, ei tuollaisena”, mikä on edelleen ehdollista. Ihmiset nykytodellisuudessaan, nykyisessä polarisaation tilassaan eivät ole kykeneväisiä täysin ymmärtämään mitä ehdoton rakkaus tarkoittaa, paitsi erittäin kapeassa merkityksessä. Kuitenkin voit tunnistaa joitain sen aspekteja TUNTEMALLA sitä — kun olet “alaston” ja joku näkee sinut täysin ja syleilee sinua kaikkine virheinesi ja epätäydellisyyksinesi.

Mutta millaista on ehdoton rakkaus, jota tällä kortilla tarkoitetaan? Me voime käyttää vain epätäydellisiä sanoja antamaan käsitys siitä mitä tällä tarkoitetaan universaalilla tasolla. Kaikki yrityksemme viestiä ihmisten kielellä jäävät paitsioon sen todellisesta merkityksestä, koska sitä ei voida tähän todellisuuteen sisällyttää, mutta teemme parhaamme metaforan avulla.

Kuvittele Ykseystietoisuuden taso ennen pirstailoitumista ja erillisyyttä. Ykseys, puhdas pirstaloitumaton tietoisuus, on olemassa täysin integroituna taajuutena. Te siellä Maapallolla viittaatte tähän taajuuteen sanalla “OM” tietoisuuden tilasta puhuttaessa. Kuvittele tuon taajuuden kaikuvan kauniin tyhjyyden läpi. Se levittäytyy koskemattomana ja äärettömänä kuin aaltoilu järvellä. Kun kuvittelet tämän, mitä tunnet? Todennäköisimmin tunnet sen mitä jotkut kutsuvat nimellä “Zen”, rauha kaikessa, niinkuin sen “kuuluisi” olla universumissa. Tunnet tasapainon. Jos kykenet tuntemaan syvemmältä, tunnet sen taajuuden alkupisteen, jota me nimitämme ehdottomaksi rakkaudeksi.

Tässä täydellisessä hetkessä, sanokaamme että sinne tulee jokin häiriö — kuten vaikka ajatus. Tämä ajatus pirstoo järven aaltoilun tasapainoisen symmetrian ja tuo huomioon kaiken sen, mikä ei ole tasapainossa ja haluttavaa. Tämä on metaforallinen tapa kuvata erillisyyden prosessia, jossa tietoisuus ei koe itseään enää täydellisenä ja tasapainoisena vaan puutteellisena, polarisoituneena ja toisenlaiseen olemisen tilaan kaipaavana.

Tämä on se, mistä ihmiset löytävät itsensä nyt. Olette kehittyneet riittävän itsetietoisiksi, mutta ette tarpeeksi tunnistaaksenne miten oma tietoisuutenne pitkittää ja jatkaa puutteen, pelon ja erillisyyden tunteitanne. Kun kehitytte, opitte sen miten tavallaan “pääsette takaisin sitä reittiä mitä tulitte”. Tämä tarkoittaa, että tietoisuutenne kehittyessä kykenette siirtämään tietoisuutenne helposti kahden tilan välillä: todellisen luonteenne (Ykseys), ja ihmishahmonne tilan, joka matkailee läpi erillisyyden maaston. Kun osaatte tehdä näin, voitte helposti kirjata hetken, jolloin lajinne herää ja yhdistyy ehdottomaan rakkauteen, johon tällä kortilla viitataan.

Saatat ajatella, “Germane, puhut kovin filosofisia tänään. Miten tämä auttaa minua ihmiselämässäni?” Me annamme teille tämän kuvan (OM-äänen, joka kaikuu läpi äärettömyyden sen aaltoillessa kvanttitietoisuuden järven pinnassa) ja pyydämme teitä ottamaan aikaa mentaalisesti kiireentäyteisestä päivästä ja tekemään voitavanne muistaaksenne tämän olemisen tilan tunteen, kuten esimerkiksi pitämällä tunnetta mielessänne meditoidessanne. Tämä muisto on läsnä kanssanne — ei siksi, että se olisi jotain mennyttä, vaan koska se on todellinen olemisen tilanne NYT-hetkessä. Erillisyyden häiriö vain hämärtää todellisen olemuksenne.

Teidän muuttuessa kykeneväiseksi tuntemaan tämän olemisen tilan enemmän ja enemmän, se suoraan vaikuttaa sydämeenne kvanttitasolla. Kvanttisydämenne alkaa avautua kuin antenni, ja se virittäytyy tälle universaalille taajuudelle, virittää koko olemuksenne tälle taajuudelle, jonka muistatte syvimmillä olemisen tasoilla sisällänne. Antaessanne tämän taajuuden sulautua yhteen itsenne kanssa yhä enemmän, voitte alkaa kokea universaalin ehdottoman rakkauden, jota tämä kortti edustaa.

Kun nuori kolmannen tiheyden ihminen on herkistyneessä polarisaation tilassa eikä hän voi avata omia antennejaan, valo-olennot kuten arcturuslaiset voivat toimia kätilöinä tai avustajina sopeuttamaan taajuuden siten, että sydän horroksessa voi hyväksyä sen. Nyt kun olette siirtymässä pois kolmannesta tiheydestä neljänteen, ne auttavat teitä oppimaan miten avata omat antenninne ja muistamaan todellisen luonteenne Ykseytenä. Jos tunnet, että et voi päästä tähän tilaan vielä omillasi, älä epäröi kutsua arcturuslaista perhettäsi opastamaan sinua.

Germanea kanavoinut Lyssa Royal Holt

www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal

Kortti syyskuulle 2023: Logiikka ja järkeily

Kuukauden kortti — syyskuu 2023
Kortti #26 | Vega (nykyinen, toinen aikakausi) | Logiikka ja järkeily

Me olemme puhuneet niin paljon transformaatiosta kolmannesta tiheydestä neljänteen, sekä muutoksista jotka olette jo aloittaneet läpikäymään teidän sopeutuessa uuteen energiaan. Yksi suurimmista nyt kokemistanne muutoksista liittyy ajatteluun ja havainnointiin.

Kolmannen tiheyden todellisuudessa aivot havaitsevat todellisuuden erittäin rajoittuneella ja strukturoidulla tavalla. Yleinen uskomus on, että on olemassa jonkinlainen objektiivinen todellisuus, joka on sama kaikille, ja jos kaikki käyttävät “loogista ajattelua”, he tulevat aina samaan johtopäätökseen. Se mitä suuret ajattelijanne eivät ymmärrä on, että jokaisella henkilöllä on omat suodattimensa, jonka läpi he kokevat todellisuuden. Tämä suodatin on erilainen jokaiselle, ja se koostuu vanhoista haavoista, menneiden elämien vaikutuksista, yhteiskunnan ja vanhempien ehdollistamisesta, vahvistusharhasta ja monesta muusta tekijästä. (Vahvistusharha tarkoittaa, että ego etsii aina “todisteita” tukemaan sen uskomusjärjestelmiä, huolimatta siitä miten epäloogisia nuo järjestelmät ovat. Tämä varmistaa, että havaitsija pysyy illuusiossa.) Tämä on yksi pääsyistä sille miksi kolmannen tiheyden sivilisaatiot kokevat niin intensiivisiä konflikteja. Konfliktia ei voida koskaan ratkaista logiikalla tai järkeilyllä.

Kun siirrytte neljänteen tiheyteen, yllä kuvattu kaava tulee näkyviin. Se tulee näkyviin, koska värähtelytason nostaminen valaisee varjoja, mutta myös siksi, koska laajentuva tietoisuutenne ei enää hämäänny erillisyyden illuusiosta evoluutionopeutenne kasvaessa. Kuitenkin sivilisaatiossanne on edelleen ihmisiä, joita illuusio hämää ja jotka edelleen uskovat, että heidän näkemyksensä todellisuudesta on oikea, huolimatta siitä miten epälooginen tai epätodennäköinen se on. Näette tämän nyt monien yhteiskuntanne jäsenten kohdalla, jotka huolimatta ilmiselvistä ristiriidoista edelleen pitävät kiinni mistä tahansa tarinasta, jonka he TARVITSEVAT olevan totta. Tämä egon tarve pitää kiinni sen tarinoista on myös alkamassa hajota — paljon samaan tapaan kuin varjot hälvenevät päivänvalossa. Energioiden kasvaessa egon näkemys todellisuudesta ei enää kestä, ego pelästyy ja saattaa jopa hyökätä. Tämä tapahtuu useimmissa sivilisaatioissa niiden siirtyessä kolmannesta tiheydestä neljänteen.

Vegalainen sivilisaatio oli niin paljon riippuvainen heidän omasta logiikastaan, että se oli kuin he olisivat luoneet ahtaan laatikon, jonka läpi he kokivat todellisuutensa. Lopulta, kun he aloittivat siirtymänsä neljänteen tiheyteen, heidän ympärilleen rakentamansa rajoittava laatikko alkoi tukehduttaa heitä. Siirtämällä mentaalisen logiikkansa syvälle henkiseen harjoittamiseen he laajensivat metaforista laatikkoaan, ja näin he kykenivät löytämään todellisuuden illusionäärisen luonteen ja omien havaintojensa vääristymät. Se oli nöyräksi tekevä kokemus.

Maapallolla olette nyt saavuttamassa tämän evoluution kriittisen vaiheen, jossa teidän tulee laajentaa havaintolaatikkoanne pelkän mentaalisen fokuksen tuolle puolen. Teidän siirtyessä neljänteen tiheyteen, haluatte siirtyä sydänkeskeisyyteen ja kokea ykseystietoisuudella, eikä niinkään uskomusjärjestelmienne kautta. Tämä siirtymävaihe on kaikkein vaikein, koska vanhat tavat ovat vaikeita muuttaa, ja ego pelkää tuntematonta. Kuitenkin on olennaista, että annatte itsenne matkata sisällänne olevaan tuntemattomaan. Avatessanne sydämenne pelon edessä, siellä on todellinen vapautenne.

Tulette huomaamaan, kuten vegalaiset esi-isänne tekivät, että todellinen vapaus liittyy erittäin vähän ulkomaailmaan ja erittäin paljon oman tietoisuuden avaamiseen uskomusjärjestelmien tuolle puolen. Se johtaa lopulta avoimeen sydämeen, joka kykenee syleilemään koko luomakuntaa. Me olemme täällä, iloisina odottaen saapumistanne tähän uuteen todellisuuteen, joka on täynnä rakkauden yltäkylläisyyttä.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt

www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Kortti tammikuulle 2023: Energialähetys

Kuukauden kortti – tammikuu 2023 – Hyvää uutta vuotta!

Kortti #10 | Arcturus (Rinnakkaisulottuvuus) | Energialähetys

Tämä on ihana kortti uudelle vuodelle! Tämä on vastaanottamisen kortti. Te yksilöinä ja kollektiivisena tietoisuutena olette käyneet läpi monia haasteita viime vuosina. Niin moni teistä on yrittänyt auttaa toisia tai pakottanut itsensä tekemään asioita valmiiksi niin, että olette unohtaneet itsenne listalta. Kuulostaako tämä tutulta? Jossain kohtaa kaivosta loppuu vesi, niinsanotusti, ja on ensiarvoisen tärkeää huolehtia omasta itsestä. Olitpa siinä pisteessä tai et, tämä on ihana tilaisuus olla proaktiivinen ja avata itsesi universumin tarjoamalle tuelle.

Usein, kun annetaan neuvoja pitää itsestään huolta tai avata itsensä vastaanottamaan, esiintyy vastustusta. Tuo vastustus tulee vanhoista uskomuksista ja haavoista, jotka sanovat sinulle asioita kuten “En ansaitse ottaa vastaan” tai “Minulla ei ole aikaa huolehtia itsestäni” tai “En halua olla itsekäs”. Siksipä tämän kuun kotiläksyihin kuuluu vastaanottamisen lisäksi objektiivisesti tarkastella (ja tärkeimpänä, TUNTEA) näitä vanhoja haavoja ja uskomuksia, jotka estävät teitä vastaanottamasta elämältä ja universumilta. Tämä on vakavaa hommaa — ette kykene menemään eteenpäin henkisen kasvun polulla jos kieltäydytte käsittelemästä tätä aihetta!

Universumin energia virtaa syklisesti. Joskus se pyytää teitä antamaan ja joskus se pyytää vastaanottamaan. Jos energia virtaisi vain yhteen suuntaan (antaminen), luotte energiajärjestelmään massiivisen epätasapainon. Keho kestää sellaista vain rajallisen ajan. Me tiedämme, että me emme tässä sano mitään mitä ette jo tietäisi — mutta joskus ihmiset kaipaavat muistutusta! Kolmannen ulottuvuuden syklissä tällaista epätasapainoa ja energioiden erillisyyttä (antaa enemmän kuin vastaanottaa) saatettaisiin pitää “normaalina” (niin omituiselta kuin se kuulostaakin), mutta teidän siirtyessä neljänteen tiheyteen, se ei voi jatkua.

Se, mikä on tärkeää ymmärtää, liittyy myös juuri tähän, eli mitä vastaanottamisella tarkoitetaan. Usein mieli/ego näkee vastaanottamisen pinnallisen tason tekona kuten “Herkuttelen erikoiskahvilla tai jäätelöllä.” Vaikka tuollaiset herkut ovat tarpeellisia välillä, tämä ei ole se mitä me tarkoitamme. Itselleen antaminen, niin paradoksaaliselta kuin se kuulostaakin, voi joskus olla tuskallista, koska se vaatii, että vapautatte itsenne siitä mikä on esteenä kyvyllenne vastaanottaa yleensäkään. Se saattaa vaatia, että menette tuskalliseen paikkaan työskennelläksenne esteen kanssa. Tämä voi tuntua epäintuitiiviselta universumilta vastaanottamisen mielessä, mutta oikeasti tämän kaltainen syvä sisäinen työstäminen luo tarpeellista tilaa avautua omalle itselle ja vastaanottaa syvemmillä ja syvemmillä tasoilla.

Vaikka me emme ole uuden vuoden lupausten faneja (koska ego puuttuu usein niihin), meillä on ehdotus kaikkein arvokkaimmaksi lupaukseksi. Antakaa itsellenne lahjaksi matka syvälle omaan itseen paikkoihin, joissa vastustatte kaikkea sitä rakkauden ja energian vastaanottamista, jota universumilla on teille tarjota. Kun teette tämän matkan, olkaa valmiita ja halukkaita ottamaan haltuun ja hyväksymään tarinat, joita olette poimineet matkalta, jotka estävät teitä rakastamasta itseänne. Menkää syvälle itseenne ja kirjoittakaa narratiivi uusiksi.

Teidän tehdessä tätä matkaa, rakkaat arcturuslaiset ystävänne auttavat teitä energialähetyksillään, jotka ovat aina sydänkeskisiä ja parantavia. Tämän sisäisen työn jälkeen istukaa hiljaa ja kutsukaa heitä. Antakaa heidän rakkautensa ja energiansa täyttää teidät, erityisesti ne tilat, jotka aiemmin olivat vanhojen kuluneiden uskomusten tukkimia. Arcturuslaiset ovat sydäntyöskentelyn mestareita, ja he palvelevat rakkaina partnereinanne tällä tarpeellisella itserakkauden ja anteeksiannon matkalla.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lyssan Youtube-kanava https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Kortti huhtikuulle 2022: Ympyrä sulkeutuu

Kuukauden kortti – huhtikuu 2022

Kortti #60 | Sirius (nykyinen, toinen aikakausi) | Ympyrä sulkeutuu

Viime kuun kortti #79 (Zeta Reticuli, Uusi toivo), me varoitimme vanhoista toimimattomista käytösmalleista ja niiden takaisin käyttöön ottamisesta, kun uusi paradigma on valmis syntymään henkilökohtaisella ja kollektiivisella tasolla. Tämä kortti jatkaa tuolla teemalla, ja teidän tulee olla valppaina omasta evolutionaarisesta syklistä.

Evoluutio ei ole lineaarista, eikä se ole syklistä. Me tiedämme, että se teistä (ja ihmiskunnasta) tuntuu siltä kuin toistaisitte samoja syklejä uudestaan ja uudestaan ja se voi välillä tuntua siltä kuin edistystä ei tapahtuisi. Kuitenkin suuremmassa kuvassa evoluutio on spiraali. Tämä tarkoittaa, että vaikka saatattekin palata joihinkin teemoihin uudelleen ja uudelleen, te aina kohtaatte nämä teemat eri perspektiivistä, joka on jatkuvan kasvunne tai kieltäymyksenne tuotetta, puhtaiden kokemusten lisäksi. Spiraalit ovat räjähdyspiste – mikä tarkoittaa, että jonkinlaista alkemiaa tapahtuu, jossa toistuvat mallit eivät voi enää jatkua. Joko tapahtuu integraatio tai fuusio, jossa navat törmäävät toisiinsa ja törmäyksen voimasta syntyy muutos.

Henkilökohtaisella ja kollektiivisella tasolla, te olette tulossa erääseen keskuspisteeseen joka esittää syklin loppuunsaattamista. Olette itse asiassa monien syklien keskellä, jotka ovat käynnissä samanaikaisesti. Voitte nähdä sen viimeisen 13 tuhannen vuoden erillisyyden syklin loppuunsaattamisena, tai uuden 25 tuhannen vuoden integraation syklin alkuna. Se voi tuntua kuin vanhan kuolemalta ja uuden syntymältä, vaikka et edes näkisi mitä horisontissa siintää. On sekä integraatiota (feminiininen periaate) sekä eräänlaista fuusiota (maskuliininen periaate) käynnissä. Tämä voi selittää monien tunteman intensiteetin ja/tai väsymyksen. Te prosessoitte henkilökohtaisella ja kollektiivisella tasolla huikeat määrät vastustusta ja integraatiota samanaikaisesti. Tämä voi tuntua paradoksaaliselta, mutta riippuen siirtyvästä sivilisaatiosta se voi olla myös varsin normaalia tässä vaiheessa evoluutiota. Tämä dynamiikka on eräs syistä sille miksi pandemianne ja muut planeetan muutokset ovat pitkittyneet – jotta saisitte viitekehyksen jolla prosessoida näitä ristiriitaisia energioita. Kun olette keskellä riitaa siitä kuka on “oikeassa”, nämä mullistavat energiat muhivat pinnan alla ja ovat luomassa perustusta uuden todellisuuden syntymälle.

Onko henkilökohtaisella tasolla mitään tehtävissä? Mikä on paras tapa suunnistaa tällä energian merellä? Tämä kortti on Siriukselta, koska perheenne Siriuksella joutui navigoimaan tällä merellä, ja se oli heille rankkaa. He kävivät läpi intensiivisen polarisaation ja erillisyyden jaksoja, jopa niin paljon että syntyi kaksi erillistä sivilisaatiota. Yksi sivilisaatio perustui itsensä palvelulle, ja toinen toisten palvelulle. Kuten sanoimme aiemmin, te ette ole tuomittuja toistamaan näitä syklejä, mutta on tärkeää tietää milloin lähestytte keskuspistettä jossa teillä on tieto valinnoista, jotka määrittävät kokemuksenne. Siksi tämän kortin teema, Ympyrän sulkeutuminen, viittaa keskuspisteeseen, jonka niin moni galaktisesta perheestänne on joutunut kohtaamaan heidän siirtyessään neljänteen tiheyteen. Te olette nyt keskuspisteessä.

Universumin silmissä mikään polku ei ole väärin. Jos se esiintyy todellisuudessa, se on siinä koska sen tulee olla siinä. Kuitenkin, jos haluat kulkea jotain tiettyä polkua, silloin sinun tulee kylvää siemeniä, jotka vaalivat sitä polkua mitä haluat kulkea, eikä niinkään vastustaa sitä polkua mitä et halua. Maapallolla tällä hetkellä on paljon vastaanhangoittelua! Tämä on kalteva pinta, koska ihmiset usein ajattelevat että he vaalivat integraation polkua vaikka he oikeasti ovat vastaanhangoittelun viitekehyksessä. Joten jos meillä olisi yksi neuvo tämän myrskyisän meren navigointiin, se olisi tämä: Radikaalin rehellisen oman itsen tarkkailun (ei itsen tuomitsemisen) avulla voit oppia huomaamaan eron egoisen oman itsen palvelun ja muita palvelevien integratiivisten valintojen välillä. Huomaa ero vastustuksen ja integraation välillä sinussa itsessäsi. (Tämä on oppimista näkemään oma sisäinen polarisaatio, ja se perustuu enemmänkin intentioon kuin tekoihin). Heti kun näet itsesi selvästi, tee valintasi tietoisesti. Tämä yksinkertainen kyky automaattisesti ja kirkkaasti näyttää sinulle polun jota kuljet ja auttaa sinua ymmärtämään miksi näet ympäröivän maailman sellaisena kuin näet.

Kuten yllä mainittua, Siriuksen perheenne navigoi tätä haastetta myös, vaikkakin dramaattisin tuloksin ennen integraation aikaansaamista. Koska he rakastavat teitä syvästi, he tukevat teitä viesteillään ja energialähetyksillään ja näin viestittävät, että te ette ole yksin. Voitte pitää tätä planetaarisena vihkimyksenä neljänteen tiheyteen ja mahdollisuutena aloittaa uuden kauniin integraatiosyklin, jonka aikana ihmiskunnan kollektiivisessa sydämessä myrskyävä meri voi viimein tyyntyä.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

YouTube-kanava https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal

Kortti joulukuulle 2021: Polariteetin siemenet

Kuukauden kortti — Joulukuu 2021

Kortti #14 | Lyra (Mennyt, ensimmäinen aikakausi) | Polariteetin siemenet

Sana polariteetti tuo usein mieleen pelon tai kammon. Tarkastellaan sitä vähän neutraalimmin. Miksi polariteetti on olemassa? Jos Yksi on kaikki se mikä on, miten yksi voi havaita itsensä? Voiko henkilö nähdä omat kasvonsa ilman peiliä? Nähdäkseen itsensä, pitää syntyä peili tai ikkuna. Mutta jos Yksi on kaikkeus, miten se voi luoda jotain itsensä ulkopuoellle? Ainoa tapa nähdä itsensä on luoda erillisyyden illuusio niin, että voi kokea universumin lukemattomin eri tavoin, erillisiltä näyttävien peilien avulla. Haaste on, että nämä peilit (sinä) ette tajua, että olette vain heijastavia aspekteja Yhdestä. Olette uskonut erillisyyden illuusioon. Tällä uskomuksella on rakentava tarkoitus. Kun ei tiedä kuka on, silloin voi seikkailla erillisyydessä tavalla jolla Yksi ei olisi koskaan voinut Ykseyden tilassaan. Erilliset peilit kulkevat matkaa, joka lopulta johtaa heidät takaisin Yhteen. Siksipä erillinen itse toimii eräänlaisessa unitilassa, jonka Yksi luo ylläpitääkseen illuusiota.

Arkketyyppisesti muinaiset lyralaiset edustavat ensimmäistä fyysistä lajia, joka heräsi tuosta unesta. Koska he olivat ensimmäisiä, heillä ei ollut mentoreita tai avustajia heitä auttamassa. Heidän matkansa heräämiseen kesti kauan. Kääntöpiste saavutettiin kun erillisyyden tuska muuttui niin suureksi, että he luopuivat halukkuudestaan pitää yllä erillisyyttä ja jatkuvasti ruokkia illusionaarista unitilaa. Erillisyyden uuvuttamina he päästivät irti.

Kortti #67, Itsensä tarkkailu (Lyran kolmannelta aikakaudelta), on avain siihen miten lyralaiset aloittivat heräämisprosessin. Käyttäen peilin metaforaa, he alkoivat ymmärtää, että erilliset olennot olivat vain Yhden peilejä. Mitä tehdä peilillä? Katsoa siihen. Jos et katso, mikä on kuvastimen tarkoitus? Heidän katsoessaan peileihin kaikkialla ympärillään — muihin erillisiin olentoihin — syvä tietoisuus siitä että muut olivat todella heijastuksia heistä itsestään, he alkoivat nähdä muiden olentojen samankaltaisuuden, huolimatta heidän yksilöllisyydestään. Pinnan alla he alkoivat tajuta erillisyyden tuskaa ja pelkoa yksilöllisen itsen menettämisestä, jota he kaikki kantoivat mukanaan. Lukemattomien fyysisten inkarnaatioiden trauman ja tuskan kerrosten alta he löysivät kipinän Yhden tietoisuudesta. Tämän tajuaminen muutti heidän kulkusuuntaansa polariteetista ja konfliktista integraatioon.

Useimmat fyysiset sivilisaatiot käyvät läpi syvän polaarisuuden ajanjaksoja. Niinä aikoina voi olla erittäin pimeää — aivan kuin olisi mahdotonta muuttaa tilanne millään muulla kuin aggressiolla. Ja kuitenkin aggressio on viimeinen asia jota tarvitaan tällaisina aikoina. Kuvittele tarttuvasi peiliin, näet oman kuvajaisesi, ja huudat sille heijastukselle ja koitat saada sen tekemään mitä haluat sen saada tehdä. Se ei toimi niin. Ainoa asia, minkä voit tehdä peiliin katsoessasi, on ihastella heijastustasi (erityisesti pimeitä ja tuskallisia heijastuksia) ja tuoda ne osaksi itseäsi ja sitä kokonaisuutta joka olet. Se on se millä tavalla särkynyt peili parantaa itsensä ja palaa kotiin.

Joten tänä Maapallon äärimmäisen polariteetin ajanjaksona, selvästikin teitä koetellaan. Pandemiat, ilmastokriisit ja uskomusten radikalisaatiot tulevat kaikki esiin. Tämä ei johdu siitä, että jokin asia olisi huonosti; sen sijaan, se johtuu siitä että olette astumassa tämän erillisyyden matkan viimeisiin vaiheisiin. Niissä vaiheissa integraation vastustus on vahvinta. Mitä tehdä sen luovimiseksi? Vaikka tämä saattaa kuulostaa intellektuaalilta harjoitukselta, se on itse asiassa paljon enemmän. Etsikää peilejä joita vihaatte tai inhoatte. Katsokaa niihin. Ymmärtäkää miksi ne ovat sellaisia kuin ne ovat. Kun ymmärrätte niitä, voitte tuntea niitä kohtaan myötätuntoa. Koska he ovat todella toinen versio teistä, teidän myötätuntonne muuttuu myötätunnoksi myös omaa itseänne kohtaan. Tämä laittaa käyntiin sen alkemiallisen prosessin, joka johtaa radikaaliin integraatioon, parannukseen ja todelliseen heräämiseen.

Muinaiset lyralaiset, jotka kulkivat näiden vaikeiden henkisten koettelemusten läpi, eivät enää elä fyysisissä kehoissa sillä tavalla kuin te, mutta heidän herännyt tietoisuutensa pysyy kaiun lailla kollektiivinne rakenteissa. Tänä jännitteiden ja kiistojen aikana Maapallolla he tarjoavat teille lohtua ja tukea. Kuitenkin ainoa tapa päästä käsiksi tähän lahjaan on katsoa peiliin ja aloittaa oma matkansa.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt

Lisätietoa Germanesta Lyssan Youtube-kanavalta: https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal

Kortti marraskuulle 2021: Harhakuvitelma kontrollista

Kuukauden kortti – Marraskuu 2021

Kortti #36 | Orion (Mennyt, ensimmäinen aikakausi) | Harhakuvitelma kontrollista

Sen sijaan että puhuisimme tästä kortista galaktisen historian näkökulmasta, on mitä tärkeintä ymmärtää sen merkitys evoluution tasolla, joka liittyy lajien evoluutioon. Sen tehdäksemme käykäämme läpi jotain informaatiota jota me olemme jakaneet aiemmin ihmiskunnan siirtymästä kolmannesta neljänteen tiheyteen.

Kolmannen tiheyden tietoisuus perustuu vahvasti polariteettiin, joka todellisuudessa näkyy mustavalkoisuutena, hyvän ja pahan vastakkainasetteluna. Tämä on yksi kaikkein erkaantuneimmista mahdollisista tietoisuuden tasoista. Kun laji on juurtunut tälle tietoisuuden tasolle, sitä vie eteenpäin solar plexuksen energia. Solar plexus tarjoaa tahdonvoimaa. Väärä itse (ego) käyttää tahdonvoimaa puskeakseen itsensä läpi haastavan todellisuuden keskittymällä ”saamaan” sen mitä se tarvitsee millä tahansa keinoin, esimerkiksi siihen mitä tarvitaan kaikkein alkeellisimmilla tasoilla selviytymiseen. Tämä ulottuu abstraktimpiin tarpeisiin kuten suojen, turvan ja tunnustuksen tarpeet. Kolmannen tiheyden kaikkein negatiivisimpina aikoina ego alkaa uskoa, että se kontrolloi todellisuutta ja tekee kaikkensa saadakseen haluamansa. Tämä on usein hienovarainen ohjelma, joka pyörii taustalla useimmilla. Kuitenkin niissä henkilöissä, joita nimitätte narsisteiksi, tämä käyttäytyminen on kaikkien nähtävillä.

Lajien siirtymässä neljänteen tiheyteen (mikä on integroidumpi ja vähemmän polarisoidumpi tietoisuuden tila), solar plexuksen energia heikkenee ja sydämen energia vahvistuu. Tämä voi aiheuttaa eräänlaisen paniikin, jossa heikkenevä ego kamppailee selviytymisestään. (Näette tätä tapahtuvan Maapallolla nyt.) Ego alkaa tajuta, että sen aiemmat uskomukset siitä, että se voisi kontrolloida todellisuutta, ovat pelkkää harhakuvitelmaa. Kun sen kyky kontrolloida todellisuutta alkaa nähtävästi hälvetä, ego menee vieläkin pahempaan paniikkiin, ja tapahtuu eräänlainen sisäinen kamppailu heräävän neljännen tiheyden tietoisuuden ja heikkenevän egon välillä. Jatkaakseen selviytymistään ego alkaa kuvitella ympärilleen vihollisia. Nämä “viholliset” vaikuttavat vievän egolta pois sen “vapauden”. Todellisuudessa tämä havainto on yksinkertaisesti heikkenevän egon pelkoa siitä, että se menettää kontrolliotteensa sen omasta kohtalostaan. Suurin harhakuvitelma tässä on uskomus siitä, että omaa kohtaloa olisi mahdollista kontrolloida alunperinkään. Egolla on erittäin vähän kontrollia tai kykyä ohjata yhtään mitään, huolimatta sen uskomuksesta siitä että sillä on vapaa tahto. Tätä ideaa vastustetaan ja usein se saa aikaan paljon pelkoa siityvissä lajeissa.

Kun me sanomme, että “sydämen energia vahvistuu”, mitä me oikeastaan tarkoitammekaan? Me emme tarkoita rakkauden tunnetta ja ympäriinsä kulkemista autuuden tilassa, vaikka se voi olla tämän sivutuote. Me puhumme kyvystä saada yhteys luonnolliseen universumin virtaukseen ja voimaantua siitä virtauksesta, sen sijaan että kokisi itsensä sen uhriksi ja taistelisi sitä vastaan. Vain egoista tuntuu uhrilta. Kun energia siirtyy solar plexuksesta sydämeen, alkaa tuntea olevansa mukana universumin virrassa ja tämä saa aikaan suuren rauhan tunteen, huolimatta siitä mitä maailmassa “tuolla jossain” tapahtuu. Niin kauan kuin ego saa öykkäröidä, valittaa sitä että sitä kontrolloidaan, ei tule siirtymään solar plexuksesta sydänkeskeiseen energiaan.

Maapallon nykyisissä olosuhteissa ihmiskunnalle annetaan mahdollisuus tehdä siirtymä pois egosentrisestä uskomuksesta siitä, että on mahdollista kontrolloida kaikkea, todelliseen vapauteen, joka paradoksaalisesti tarkoittaa kaikista kontrolliharhakuvitelmista irti päästämistä. Egolle tämä tuntuu kuin lennettäisiin mustaan aukkoon. Se on kammottavaa. Ego tarttuu mihin tahansa kuvitelmaan, jopa ilmiselvästi valheellisiin (kuten sellaisiin joita sosiaalisessa mediassa levitetään) tukeakseen omaa tarvetta kontrolloida (tai olla uhri), niin että sen ei koskaan tarvitsisi kohdata mustan aukon pelkoaan.

Vaikka tämä ei välttämättä ole se miltä sinusta juuri nyt tuntuu, tämä on arvokasta, pyhää aikaa Maapallolla. Se on aikaa jonka kaikki galaktiset lajit kokevat omassa siirtymässään. Se on kuolemisen ja uudelleensyntymisen aikaa. Se on paradoksaalista aikaa. Mikä on suurin paradoksi? Mitä enemmän päästää irti oman todellisuutensa kontrolloimisen yrittämisestä, sitä voimaantuneemmaksi tuntee itsensä. Tämä oppiläksy usein vie kauan aikaa oppia ja vaikka lajinne edelleen kamppailee sen kanssa, te tulette lopulta lopettamaan öykkäröinnin ja päästätte irti. Joskus ette lopeta öykkäröintiä ja vastustatte kunnes palatte loppuun, ja sitten lopulta päästätte irti ja olette rauhassa. Huolimatta siitä miten kuljette tätä polkua, Orionin valon mestarit (ne jotka integroivat polariteetin ja selvisivät siirtmästä muinaisina aikoina) tukevat teitä hiljaa. Pitäkää heidät mielessänne meditaatioissanne ja rukouksissanne, sillä jos niin sallitte, he voivat auttaa teitä kulkemaan tämän tuskallisen ja kauniin polun Kotiin.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt

www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lyssan Youtube-kanavalla lisätietoa korteista: https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal

Työkaluja tuleviin muutoksiin

Germanea kanavoinut Lyssa Royal

Me olemme puhuneet joistain fyysisistä kehomuutoksista, joita teillä on ja tulee olemaan kun värähtely kiihtyy. Käsitelkäämme ensin fyysistä tasoa. Minkälaisia fyysisiä muutoksia voitte odottaa? Mikä voisi auttaa teitä fasilitoimaan prosessia helpommalla tavalla?

Pääasiallinen muutos tapahtuu kehon sähköisessä järjestelmässä. Ihmisen sähköinen järjestelmä on se josta ette välttämättä ole tietoisia, se on toiminnassa kaiken aikaa. Kehon sähkökenttä kirjaimellisesti on energiaa, joka muuntaa henkeä aineeksi. Olette arviolta 90-prosenttisesti vettä, joten sähkövirta kulkee aina kehossanne. Jännitettä tullaan nyt kasvattamaan. Varautukaa tähän asianmukaisesti.

Tämä tarkoittaa, että vedestä tulee vieläkin tärkeämpää kuin se on ollut koskaan tähän mennessä. Ei ainoastaan veden juonti, vaan siihen uppoutuminen (sauna, kylpy, suihku) on muuttumassa tärkeäksi. Myös veden läheisyydessä olo, joko aurassanne tai pyhittämässänne tilassa (kotona) on tärkeää. Ehdotuksemme on, että joisitte niin paljon vettä kuin pystytte, mieluusti vettä joka ei ole hanasta, vaan vettä joka on puhdistettu käänteisosmoosilla, miten sitten vettä valitsettekin juoda. Me suositamme tislattua tai puhdistettua vettä, mutta te tiedätte mikä teille on hyväksi. Muistakaa syödä ruokia, joissa on paljon vettä. Eli siis hedelmiä ja vihanneksia.

Lisäksi antakaa itsenne myös tuntea olonne nestemäiseksi. Tämä on aika abstraktia, mutta aina kun teitä väsyttää tai olette emotionaalisesti karkeita, kuvitelkaa olevanne joki, virta. Mitä enemmän kuvittelette itsenne nestemäisesti virtaavan kuin vesi, sitä helpommin tapahtuvat sähköiset muutokset, joita kehonne ja planeettanne käy läpi.

Toinen ehdotus (muu kuin suuhun laittaminen) on pitää vettä lähellä itseänne. (Ei tarvitse olla neuroottinen tästä, koska mitään kummallisempaa ei tapahdu jos ette tee niin.) Jos teillä on jokin koru, esimerkiksi, joka pitää sisällään vettä, jos tunnette vetoa tällaiseen, pitäkää sitä päällänne. Vesi on silloin teidän aurassanne. Voitte myös istua järven rannalla, pistää jalat veteen, tai täyttää kylpyammeen. Mitä lähemmäksi pääsette vettä, kun tunnette tarvitsevanne energiaa, se tulee auttamaan teitä todella, todella paljon. Käyttäkää mielikuvitustanne! Voitte myös käyttää veden ääntä, sillä kuuloaistinne toimii samalla tavalla.

Suihkussa käynti ja kylpeminen ovat hyviä tapoja saada vettä. Vesi puhdistaa sähkömagneettista kenttää. Kun käytte suihkussa tai kylvette, se auttaa päästämään irti emotionaalista myrkkyä, joka auttaa pitämään teidät selvempinä. Jos haluatte laittaa kristalleja kylpyveteen, se on myös ok.

Monet näistä ideoista ovat hyviä jos elätte urbaanissa ympäristössä. Saatatte haluta kämppäänne pienen vesiympäristön. Voitte hankkia akvaarion, täyttää sen vedellä ja pienillä kauniilla (energia)kivillä ja kristalleilla ja mitä sinne haluattekin laittaa, niin että se tuntuu rauhalliselta. Laittakaa se sänkynne viereen tai jonnekin kotona missä sitä voi katsella ja voitte tuntea tuon veden ympäristön. Se on myös keskusteluelementti — me takaamme teille. Se on yksi idea. Saatatte haluta sinne ehkä jopa kaloja. Keho vastaa hyvin tällaiseen veteen läheisyydessänne ja jatkaa puhdistusprosessia ja kasvattaa sähkökentän jännitettä.

Te puhdistatte kolmannen tiheyden myrkkyjä kehoistanne. Kolmannen tiheyden peruslaadut muuttuvat neljännen tiheyden laaduiksi teidän kirkastuessa. Monilla neljännen tiheyden planeetoilla on suuria määriä vettä. Itse asiassa teidän planeettanne on jonkin verran uniikki siinä miten paljon siellä on vettä kolmannen tiheyden todellisuudessa.

Planeetallanne on myös tietoisuus jonka osa te olette. Te olette symbioosissa. Ja te heijastelette toinen toisillenne omia transformaatioitanne. Joten planeettanne tunnistaa sen vedentarpeen. Vaikka se näyttää siltä kuin te kaikki loisitte kauheita reikiä otsonikerrokseen, todellisuudessa te avustatte planeettaa sulattamaan napajäätiköt ja vapauttamaan planeetalle sen tarvitsemaa vettä. Joten jälleen kerran nämä ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Planeettanne tekee sen mitä se tekee koska se tarvitsee sen veden mitä se tarvitsee.

Veden mukana tulee detoksifikaatio. Monet teistä ovat detox-kuureilla. Me emme voi sanoa teille tarpeeksi miten paljon tämä auttaa teitä. Se on erittäin paljon hyödyksi käydä läpi jonkinlainen detox-puhdistus (mikä sitten teille sopiikin), oli se sitten suolihuuhtelu tai mehupaasto tai paasto, tai jonkinlainen rajoitettu dieetti, se on kiinni teistä. Mutta pitkässä juoksussa se tulee antamaan kehollenne ja sähköjärjestelmällenne kunnon buustin vähempien häiriöiden takia. Toksiinit voidaan nähdä sähköisenä häiriönä.

Meiltä on usein kysytty ovatko sähkölaitteet ihmiselle haitallisia. Jos olette tavallinen ihminen normaalilla televisiolla ja mikroaaltouunilla, se ei tee teihin tarpeeksi vahinkoa niin että edes huomaisitte, jos se tekee yleensäkään yhtään mitään. Toki, jos elätte suurjännitekaapelin alla, se voi tuolloin olla vähän liian paljon energiaa.

Jos käytätte paljon tietokonetta, teille on olemassa useita vaihtoehtoja. Voitte hankkia tietokoneen jossa on LCD-näyttö. Se on optimi. Jos ette voi tehdä niin, markkinoilla on säteilysuojia, näitä voi laittaa tietokoneen ruudun eteen ja ne voivat vähentää merkittävästi säteilyä mille altistutte. Säteily ei vahingoita teitä, mutta se voi hidastaa detoksifikaatiota ja parannusprosessia, jos käytätte liian paljon aikaa tietokoneen ruudun äärellä joka päivä.

Arviolta neljä tuntia yhdeltä istumalta ruudun ääressä (ilman että nousee ylös) voi merkittävästi hidastaa omaa parantumista. Meidän on sanottava tässä että me puhumme yleistäen ja että tämä riippuu omasta uskomusjärjestelmästä. Jos todella (kaikilla olemuksen tasoilla) uskot että mikään ulkopuolelta ei voi vaikuttaa terveyteesi, silloin voit elää voimavirtapiuhan alla ja nukkua tietokoneesi kanssa, ja se ei vaikuta mihinkään. Joten nämä ovat ohjeistuksia, ja lopullinen ääni on oma uskomusjärjestelmänne, ja sitä on tärkeää painottaa.

Me olemme saaneet kysymyksiä monilta koskien muitten kanavoijien ja terveysalan ihmisten opetuksia. Monet sanovat että heittää TV, tietokoneet ja mikrot menemään. Jokainen olento ja jokainen kanava uskoo omalla tavallaan. Katsokaa niitä eri asioita joita olette oppineet kasvunne aikana. Jos todella uskotte ideaan että te luotte todellisuutenne eikä kukaan voi olla uhri, silloin ette voi uskoa ideaan siitä että jokin ulkopuolinen todella vaikuttaisi teihin. Se on oltava joko tai. Jos ette usko luovanne todellisuuttanne ja uskotte olevanne uhri, silloin mikä tahansa voi satuttaa teitä.

Miksi pelottavaa tai rajoittavaa informaatiota kommunikoidaan, siihen pitää jonkun muun vastata. Mutta me voimme sanoa, että se on arvokasta että se sanotaan, koska se saa teidät ajattelemaan. Meidän katsantokannaltamme, kun tämän tyyppistä pelottavaa informaatiota jaetaan, teillä on käsillänne mahdollisuus ajatella sitä mihin oikeasti haluatte uskoa, kuunteletteko ulkoista lähdettä vai sisäistä ääntänne.

Pelottava ja negatiivinen informaatio antaa teille mahdollisuuden prosessoida omia pelkojanne. Me olemme aina sanoneet, että informaatio tulee ottaa pelkkänä informaationa, joka lisätään teidän kirjastoonne, joka saa teidät ajattelemaan. Meidän tuomamme informaatio ei ole kanavoitua siksi että uskoisitte meitä, vaan että te otatte sen minkä tarvitsette ja opitte kasvamaan siitä löytämällä oman totuutenne.

Meidän ymmärryksemme ei ole, että teihin koskaan, ikinä vaikuttaisi mikään teidän ulkopuolinen ellei teillä ole uskomusta siitä että se voi niin tehdä ja että te olisitte uhreja. Ja niin tämä liittyy omien uskomusten prosessointiin. Tämä on suvereniteetin oppimista, jossa te olette ainoa oman todellisuutenne luoja. Ei mikään televisio, ei tietokone luo sitä. Eikä todellakaan paha valtiovalta ilkeällä juonellaan! Valta on teidän sisässänne. Heti kun tunnustatte sen ja otatte sen omaksenne, ette ole enää uhreja, eikä ole enää pahoja juonia. Teidän oma vastuunne omista asioistanne vapauttaa teidät!

*Tämä on lainaus nauhoitteesta #115, Tools for the Coming Changes

  Artikkelin julkaissut worldtrans.org

Kortti lokakuulle 2021: Hoivaamisen opettelu

Kuukauden kortti – lokakuu 2021

Kortti #81 | Zeta Reticuli (nykyinen, toinen aikakausi) | Hoivaamisen opettelu

Tämän kortin energia tulee Zeta Reticulin historiasta, josta te monet olette kuulleet. Zetat, laji joka kehitti omaa mentaalista tietoisuuttaan pitkälle, romutti tunnekehonsa, ja koki lajina massiivisen kriisin tämän epätasapainon johdosta. Laji lähes tuhosi itsensä myrkyillä, steriiliydellä ja emootioiden surkastumisella. Parantaakseen itsensä, juuri tuhoutumisen partaalla, he joutuivat luomaan yhteyden uudelleen tukahdutettuun tunnekehoon. Tämä oli pelottava ja haastava kokemus lajille, joka oli kokenut ylpeyttä mentaalisesta tarkkuudestaan ja joka piti tunnekehoa alempiarvoisena kuin mentaalista kehoa. Se oli nöyrtymisen matka heille, mutta mitä tärkein sellainen.

Eräs tämän matkan aspekti oli oppia hoivaamista. Tähän kuului ympärillä olijoiden hoivaaminen, kuten lasten ja yhteisön jäsenten. Se tarkoitti myös ympäristön tilan hoivaamisen oppimista (kuten planeetat), tapana muistaa se miten oma ympäristö on vain oman tietoisuuden jatke. Mutta ehkä kaikkein vaikein (ja samalla tärkein) oppiläksy heille oli opetella miten hoivata omaa itseä, koska se teko tarkoitti oman emotionaalisen kehon ottamista avosylin vastaan. Se oli pitkä tie, mutta ihmisten ja muiden lajien avulla he kykenivät parantamaan itsensä.

Samanlainen kokemus on käynnissä nyt Maapallolla. Vaikka ihmiset luonnostaan ovat emotionaalisempia kuin Zetat, tunnekehossa on paljon pelkoa. Tämä johtaa ihmisten sisäiseen konfliktiin, joka on ajautumassa räjähdyspisteeseen kollektiivitietoisuudessa. Teidänlaisella lajilla (sellainen joka pelkää sen omaa robustia tunnekehoaan), suhde mentaalikehoon vääristyy. Mitä se tarkoittaa? Pyrkimyksenä suojella tunnekehoa, mentaalinen keho ihmisillä voi muuttua oman itsen pahimmaksi viholliseksi. Sen sijaan että tunne-energian annettaisiin virrata vapaasti, mentaalinen keho voi aktivoida itsensä ja muuttua tunnekehon eräänlaiseksi suojelijaksi. Miltä tämä näyttää? Tämä prosessi tulee sen muotoisena, jossa taidokkaasti rakennetaan mentaalista järkeilyä (joskus erittäin vääristynyttä), jota projisoidaan ulkopuolelle todellisuuteen tapana välttää tuntemasta tai kokemasta todellisuuden selkeitä faktoja, jotka ovat kaikille ilmiselviä. Tunnekeho rakentaa illusionaarisen todellisuusparadigman ja alkaa uskoa siihen — kaikki sen vuoksi että vältettäisiin epämiellyttävät tai tuskalliset emootiot.

Mikä on ratkaisu tälle prosessille, joka vangitsee henkilön omaan vääristyneeseen uskomusjärjestelmäänsä? Vastaus on sama kuin tämän kortin teema, mutta sellaisen toteuttaminen ei ole aina välttämättä helppoa. Kun me viittaamme “hoivaamaan oppimisen” ideaan, mitä me tarkoitamme? Tunnekehon tukahduttaminen johtaa syvälliseen lohduttomuuden tilaan, kuin olisi aavikolla ilman vettä. Kuivuuden tunne vain pahenee kunnes henkilö tajuaa, että tarvitsee (vertauskuvauksellisesti) juoda vettä. Nesteytys, tai juominen, on symboli tunnekehon avaamiselle ja energian sisään- ja ulosvirtausten palauttamiselle. Sisällä pidettyjen ja tuskallisten tunteiden pitää antaa puhdistua, samalla kun annetaan rakkauden muilta ja universumilta todella absorboitua omaan itseen. Tämä purkaa illuusioparadigman, joka on omaksi suojaksi rakennettu.

Täten hoivaamaan oppiminen ei viittaa egon halujen hoivaamiseen, mikä vain jatkaisi vääristyneen paradigman vahvistamista, joka ympärille on rakennettu. Todellinen hoiva liittyy siihen että sallitaan oman itsen kokea todellisuus luonnollisella tavalla siten kuin se koettavaksi on tarkoitettu — terveellisellä emotionaalisen ja mentaalisen kehon tasapainolla. Polku tähän kokemukseen on usein aluksi tuskallinen, koska emotionaalisen kehon avaaminen voi tuntua kuolemalta — mutta sitä aina seuraa uudestisyntyminen.

Zetat ovat oppineet tämän läksyn erittäin tuskallisen ja kauniin oman historiansa jakson myötä (toinen aikakausi), kun heistä tuli jälleen melkein kuin lapsia. Lapsenkaltainen viattomuus ja ihmetys voi antaa voimaa mennä epämieluisiin paikkoihin, jotka on aiemmin kadotettu pinnan alle. Kun niin tekee, saa kauan kaivatun vesihörpyn joka aloittaa hoivan ja parantamisen prosessin. Tämä prosessi muuttaa pelin, sillä se tekee illuusiotodellisuuden konstruktien luomisesta mahdotonta, ja se puskee teidät tarpeellisen parannuksen ja kieltäymyksestä vapauttamisen prosessiin, jonka kaikki kolmannen tiheyden sivilisaatiot joutuvat käymään läpi niiden siirtyessä neljänteen tiheyteen.

Tämä on yksi niistä syistä miksi Zetaenergia on niin vahvana todellisuudessanne ja on ollut jo jonkin aikaa — koska nämä olennot kävivät läpi tämän siirtymän ja he ovat täällä avustamassa teitä teidän omassanne. He tarjoavat teille heidän viisauttaan ja virkistävän kulauksen vettä. Kun suostutte ottamaan ensimmäisen huikan, aloitatte matkanne itsehoivaan.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt

www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lisätietoa korteista Youtube-kanavalla https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

 Artikkelin julkaissut Lyssa Royal

Kortti syyskuulle 2021: Kosminen kätilöys

Kuukauden kortti: syyskuu 2021 – kortti #8 | Arcturus | Kosminen kätilöys

Monissa aiemmissa kommunikaatioissa, me olemme viitanneet Arcturuksen energiaan eräänlaisena kätilönä — sellaisena joka ohjaa teitä maailmojen läpi elämän ja kuoleman välillä. Jos me katsomme alkuvaiheen sirpaloitumista tavalla, niinkuin me sen olemme korteissa esittäneet, arkketyyppinen Arcturuksen energia esittää viimeistä energeettisen tasapainon ja ei-fyysisyyden maailmaa ennen fyysistä inkarnaatiota ja polariteetin teeman tutkimusta. Siksi Arcturuksen energia on niin elintärkeää sivilisaatioille, jotka ovat tekemässä siirtymää kolmannesta neljänteen tiheyteen. Heidän opastuksensa, jota tarjotaan teidän kaltaisille sivilisaatioille, on olennaista tässä siirtymässä. He opettavat teille miten siirtyä mielen dominoimasta todellisuudesta sellaiseen, joka on mentaalisesti ja emotionaalisesti tasapainossa. He siis auttavat avaamaan sydämenne ja kokemaan intensiivisen paranemisprosessin, joka on tarpeen kun “synnytte” neljännen tiheyden todellisuuteen.

Ihmiskunta kokee nyt syntyprosessia. Metaforisesti me voimme sanoa, että synnytys on alkanut ja te olette alkamassa matkaanne synnytyskanavaan. Se voi olla sekavaa ja tuskallista aikaa, koska teidän on opittava päästämään irti vanhasta todellisuudesta (kohtu, niinkutsuttu unitila), ja uusi maailma avautuu hiljalleen edessänne. Se on yleistä, että haluaa pitää kiinni unesta ja mukavuudesta, eikä kokea intensiivistä syntyprosessia uuteen todellisuuteen. Vauvan suustaan päästämä rääkäisy syntymässä on humoristinen (mutta tarkka) tapa kuvata tätä siirtymän tilaa.

Niinkuin me usein teemme, me tarkastelemme prosesseja makro- ja mikrotasoilla. Me olemme juuri kuvanneet makrotason, joka ottaa ihmiskunnan uuteen todellisuuteen syntymisen muodon, jossa mukava uni erillisyydessä pitää vaihtaa järkyttävään integraatioprosessin hereilläoloon. Te näette tätä nyt ympäri Maapalloa. Se voi tuntua siltä kuin ihmiset olisivat sekoamassa — ärähdellen toisilleen ilman että he tajuavat, että toiset ihmiset ovat heidän peilikuviaan. Tämä voi jatkua jonkin aikaa, mutta lopulta useimmat näkevät, että paniikki alkaa laantua ja lopulta kadota.

Mikrotasolla tämä prosessi kulkee siten, että se vaikuttaa teihin jokaiseen henkilökohtaisella tasolla. Teidän henkilökohtainen sisäinen työnne voi vaikuttaa makrotasoon perustavanlaatuisella tavalla. Koska ette voi kontrolloida tai muuttaa sitä mitä Maapallon prosessissa tapahtuu kokonaisuutena, on suositeltavaa että alatte keskittyä enemmän omaan henkilökohtaiseen prosessiinne. Sinä myös olet käymässä läpi synnytysprosessia ja on sinun tehtäväsi navigoida sitä parhaasi mukaan — tottakai, rakastavat oppaat kuten Arcturuksen energia auttaa.

Täten, laajentaaksemme synnytyksen teemaa, useimmat ihmiset eivät muista omaa syntymäänsä. Jos olet tehnyt niin meditaation tai regression avulla, saatat muistaa, että se on täynnä pelkoa, tuskaa ja jopa vihaa siitä että jätit turvallisen ja mukavan ympäristön. Tämä “syntymä” on suora peilikuva erkaantumisesta Ykseydestä. Prosessi jota nyt käytte läpi on vastakkainen. Te koette nyt “syntymää” takaisin luonnolisen integraation tilaan. (Siinä tapauksessa voitaisiin sanoa, että se on myös kuolemaprosessi — erillisen, egoisen itsen kuolema.)

Tämä syntymä integratiiviseen tilaan vaatii kaikesta lastista irtipäästämistä, jonka on kerännyt erillisyyden tilassa. Useimmati ihmiset eivät tajua vanhojen mukanaan kanniskelemiensa haavojen intensiteettiä, ja niin vanhojen haavojen kohtaamisen, tuntemisen, kiittämisen ja irtipäästämisen prosessi voi olla pelottava. Kuitenkin se on tarpeellinen eikä sitä voi välttää ikuisuuteen. Elämäntapahtumat usein pakottavat käymään läpi tämän synnyinprosessin. Joillekin teistä motivaatio on perustavanlaatuisen epämukavuuden tunne vanhassa unitilassa. Ilman että tietää miksi, sitä saattaa puskea eteenpäin intuitiivisesti, yrittäen puhdistaa sitä mitä on pitänyt itsessään niin pitkään. Olipa motivaatiosi sitten perua väistämättömästä elämäntapahtumasta tai syvästä epämukavuudentunteesta vanhassa todellisuudessa (sekä vanhasta egoistisesta itsestä siinä todellisuudessa), on tärkeää tietää yksi asia.

Universumin luonnon energia liikkuu kohti integraatiota. On vaikeaa nähdä tai tuntea totuus erillisessä kolmannen tiheyden tilassa. Kun saa vilauksen tai tunteen todellisesta integroidusta tilasta, voi alkaa tuntea tätä magneettista energiaa joka vetää puoleensa kohti integraation tilaa, ja voi alkaa käyttää sitä kompassina jolla suunnistaa Kotiin. Arcturuslainen puoliskosi odottaa sinua erillisyyden ja integraation välisellä harmaalla alueella. He ovat henkäyksen päässä ja valmiita ohjaamaan sinua. Helpoin tapa on tuntea heidät sydämellä, joka on täydellisin tapa aloittaa oma matka.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt  

www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lyssan Youtube-kanava: https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA