Avainsana-arkisto: Germane

Kortti heinäkuulle 2024: Mentorointi

Kuukauden kortti – heinäkuu 2024

Kortti #77 | Maapallo (tuleva, kolmas aikakausi) | Mentorointi

Tämä kortti, joka on peräisin heränneen ihmiskunnan tulevaisuudesta, muistuttaa kaikkia teitä tärkeästä totuudesta. Tietoisuus kukoistaa, toisten avustamana. Ja sitten ne, joita joskus on autettu, muuttuvat toisten mentoreiksi. Tämä pyhä tehtävä annetaan eteenpäin läpi ajan. Kuitenkin, kun me sanomme “avustaa”, menetelmät voivat olla hieman erilaisia kuin mitä odottaisitte.

Me haluamme puhua kahdesta tämän idean aspektista, jotka molemmat liittyvät nöyryyden ja hyväksynnän ideoihin.

Ensinnäkin, joskus jää huomaamatta, että mentoreita on kaikkien teidän ympärillä. Kyllä, on ilmiselviä kaikkien rakastamia mentoreita kuten vanhemmat, henkiset opettajat, neuvonantajat, henkioppaat jne. On myös monia tuntemattomia mentoreita, jotka saavat yllättävän muodon. Nämä ovat niitä, jotka mahdollisesti tuovat mukanaan ankaria oppiläksyjä, ja joskus jopa traumaa. Saatatte kysyä, “Miten ne voivat olla mentoreita?”

Tähän kysymykseen vastataksemme me muistutamme teitä, että henkilökohtainen ihmisen identiteettinne EI ole todellinen tietoisuuden identiteetti. Unohduksen ja jopa tuskan kerrosten alla jokainen olento on tietoinen tajunta, joka valitsee sen miten hän pitää päällään ihmispukuaan. Elämään inkarnoituminen ja ihmispuvun pitäminen tarkoittaa universumin virralle antautumista, mikä altistaa karmiselle energialle, joka muokkaa omaa kulkurataa fyysisenä olentona. Joskus tämä tarkoittaa, että henkilö voi saada persoonan, josta ei pidetä. Hän voi olla joku joka aloittaa sotia, häneltä puuttuu myötätuntoa tai hän tekee kamalia tekoja. Tällaiset olennot, niin “kadotettuja” tai “pahoja” kuin he näyttävätkin olevan, voivat silti olla oppaita. Itse asiassa tämä on pääsyy sille miksi he tulevat vastaan fyysisessä todellisuudessa! Mentorit ovat kaikkialla ympärillänne — positiiviset ja negatiiviset. Jokainen mentori opettaa teille oppiläksyjä, jotka teidän tulee oppia, oli se sitten henkilökohtaisella tai kollektiivin tasolla. Tämä kortti tulee nyt esiin, koska maailmassanne on monia näitä olentoja, jotka voivat opettaa ihmiskunnalle suuria oppiläksyjä.

Me mainitsimme, että nöyryys ja hyväksyntä ovat tärkeä osa kasvua. Varsin usein ihmiset eivät halua hyväksyä tuskallista oppiläksyä, koska he tuntevat, että heidän “olisi pitänyt tietää paremmin”. He rankaisevat itseään sen sijaan, että he integroisivat kokemuksen mukanaan tuoman opin. Kuitenkin, kun ihmisistä tulee nöyriä ja he tunnustavat universumin suuren viisauden ja täysin hyväksyvät ja syleilevät heidän edessään avautuvia oppiläksyjä, olivatpa ne sitten miten tuskallisia tahansa, tietoisuus laajenee ja sielut parantuvat. Teitä pyydetään nyt alkamaan nähdä ja arvostaa KAIKKIA mentoreja ja opettajia, jotka elämäänne tulevat (yksilö- tai kollektiivitasolla). Hyväksykää oppiläksy. Integroikaa se ja menkää eteenpäin, koska seuraava askel on tämän olennaisen askeleen evoluutio.

Seuraava askel on alkaa hyväksyä, että myös te itse olette mentoreita ja opettajia niille, jotka ovat teidän elämässänne — oli se sitten positiivisella tai negatiivisella tavalla. Joka hetki universumi liikkuu lävitsenne. Joskus se tekee niin kauniisti ja sirosti, ja joskus taas tuskallisesti ja hämmentyneesti. Huolimatta siitä miten se liikkuu lävitsenne, se mikä nousee esiiin on täydellinen tasapaino koko luomakunnassa. Siksi voitte päästää irti perfektionismista. Teidän ei ole pakko olla täydellisiä opettajia, aviopuolisoita tai vanhempia. Teidän täytyy olla vain itsejänne, missä tahansa muodossa sitten ilmestyttekään. Tämä on teidän ympärilläolijoita kohtaan mentoroinnin äärimmäinen muoto. Se ilmaisee teidän universaalia täydellisyyttänne epätäydellisen ihmisen käärepaperiin kiedottuna.

Tämä tuo teidät sitten uudelle tasolle. Olennot, joita ihannoitte (ihmisiä tai muita) ovat myös epätäydellisiä. Ne saattavat esitellä taitoja tai viisautta, jota teiltä teidän mielestänne puuttuu, mutta niiden “täydellisyys” on illuusio. Ne ovat myös evoluution polulla. Ne ovat erityisesti peilejä teille, joista näette oman kauneutenne.

Perusasia, jonka me haluamme ilmaista, on että mentoreita on kaikkialla maailmassa, ja jotkut niistä saavat negatiivisen muodon, kun taas toiset positiivisen. Universumi aina näyttää teille mitä teidän tulee havaita omasta itsestänne. Kun syleilette näitä oppiläksyjä niitä tuomitsematta, todella muutatte tietoisuuttanne. Teidän kasvaessa tarve “negatiivisille mentoreille” häviää. Ja joku päivä TE ITSE olette välittämässä tätä samaa viestiä muille olennoille niiden siirtyessä kolmannesta tiheydestä neljänteen. Te olette jo nyt mentoreita. Te vain opitte näkemään itsenne selvästi universumin peilistä.

Germanea kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Nämä kortit on saatavilla myös puhelinapplikaationa! Etsi sovelluskaupasta nimellä “The Galactic Heritage Cards”!

Instagramissa @lyssa_channelings_official

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Kortti kesäkuulle 2024: Koti-ikävä

Kuukauden kortti – kesäkuu 2024
Kortti #22 | Vega (mennyt, ensimmäinen aikakausi) | Koti-ikävä

Palatkaamme takaisin kokemukseen, joka on yhteinen kaikille olennoille luomakunnassa. Se on kokemus alkuperäisestä erillisyydestä. Kun Ykseys kävi läpi maailman luomisen prosessia itsessään, jossa sen oman itsen sirpaleet voisivat kokea erillisyyden illuusion, syntyi ensimmäinen kaksinaisuus. Tämä ensimmäinen paradoksaalinen kaksinaisuus koki kaksi keskenään ristiriitaista tilaa — yksi innoissaan syleili seikkailua erillisyyteen, ja toinen vastusteli erillisyyttä johtuen sen aiheuttamasta tuskasta. Kun laajeneminen erillisyyteen jatkui, tämä vastarinta kääntyi sisäänpäin ja fyysiset olennot etsivät lohtua erillisyyden tuskalta. Jopa ne, jotka olivat menettäneet muistonsa omasta Ykseydestä lähtemisen matkastaan, kykenivät tuntemaan imun sulautua johonkin omaa itseä suurempaan, vaikka he eivät ymmärtäneetkään sitä mitä he tunsivat.

Ajan kuluessa ja inkarnaatiosyklien lisääntyessä syntyi yhteinen kokemus koti-ikävästä. Se näyttäytyi kaipuuna olla toisessa paikassa, jossa ei ole tuskaa ja jossa on tunne täydellisestä hyväksynnästä ja rakkaudesta. Tämän koti-ikävän lääkitsemiseksi syntyi henkisiä järjestelmiä ja jopa uskontoja. Nämä järjestelmät olivat kuin side haavalla. Ne eivät oikeasti hoitaneet haavaa, mutta ne pysäyttivät verenvuodon tai kivun kasvamisen liian suureksi.

Laajemmasta näkökulmasta tarkasteltuna koti-ikävän tunteella on tärkeä funktio. Se pitää fyysiset olennot etsimässä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Jos olennoilla ei olisi mahdollisuutta etsimiseen, he saattaisivat helposti langeta fyysisyydessä totaaliseen erillisyyden illuusioon. He unohtaisivat todellisen luonteensa Ykseytenä. Evoluutio olisi paljon vaikeampaa ja se kestäisi paljon pidemmän aikaa. Sen sijaan tämä koti-ikävän tuska pitää teidät kaikki tavoittelemassa universumia — jos vaikka vain tuskan turruttamiseksi.

Sivilisaationne siirtyessä yhä vain polarisoidumpaan kokemukseen ennen integraatiota neljänteen tiheyteen tämä erillisyyden tuska vahvistuu. Ihmiset saattavat yrittää tukahduttaa tuskansa tavoittelemalla valtaa, lankeamalla riippuvuuksiin, viihdyttämällä itseään asiaankuulumattomilla häiriötekijöillä, yllyttämällä konflikteja ja monilla muilla tavoin. Jossain kohtaa tulee tarpeelliseksi suunnata huomio tuskan juurisyyhyn — siihen että te kaikki etsitte yhteenkuuluvuuden ja KODIN tunnetta.

Ja kuitenkin tässä on ironia. Edistyessänne henkisellä integraation polulla, opitte, että yhteenkuuluvuuden tunteen kokeminen ei koskaan liity ulkoiseen todellisuuteen. Se ei liity siihen, että on ihmissuhteita tai ymmärtävä yhteisö ympärillä, vaikka ne voivatkin olla askelmia siihen. Se liittyy enemmän siihen miten löytää KODIN omasta ITSESTÄ (tietoisuudesta) ja että minne tahansa menettekin, koti löytyy sisältänne. Kun alatte muistaa, että Ykseys (oma todellinen itsenne) ei koskaan voi olla teistä erillään ja että koette aina fraktaalimaisen illuusion, voitte nähdä miten tärkeää on alkaa etsiä sisältään sitä mitä haluaa löytää. Yhteenkuuluvuuden tunne Ykseydestä ei ole koskaan kadonnut mihinkään. Se on vain peittynyt erillisyyden kokemuksen silkasta voimakkuudesta.

Me haluamme nyt kytkeä tämän kortin toiseen Vegan perimyslinjan korttiin — Essassaniin. Kortti #104 on nimeltään “Kotoa lähteminen”. Tässä on toinen paradoksi. Kun löydätte kodin itsestänne (Ykseys kokonaisuudessaan), silloin voitte päästää irti vääristä rakenteista, joiden olitte aiemmin uskoneet pitävän teidän turvassa. Saatte rohkeutta mennä eteenpäin universumissa, paljaana ja haavoittuvaisena, tietäen että minne tahansa “menettekin”, olette aina Kotona.

Germanea kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lyssan Youtube-kanava https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

Instagram @lyssa_channelings_official

 

Kortti toukokuulle 2024: Apu ilman asioihin puuttumista

Kuukauden kortti – toukokuu 2024
Kortti #93 | Sirius (tuleva, kolmas aikakausi) | Apu ilman asioihin puuttumista

Tapa jolla annetaan apua toiselle kytkeytyy avunantajan omaan evoluution vaiheeseen. Tämä on totta lajitasolla sekä henkilökohtaisella tasolla. Kolmannen tiheyden olennot usein käyttävät mieltään ja/tai egoaan pakottamaan apua toiselle. Jotkut dramaattisemmat esimerkit näistä pimeämmistä ajoista Maapallonne historiassa (mukaanlukien nykyhetki) ovat aikoja, jolloin uskonnollisia uskomuksia pakotetaan toisille toisten ”auttamisen” nimissä, kun nämä toiset nähdään henkisen avun tarpeessa olevina. Olette kaikki nähneet mihin se johtaa. Se ei johda vapauteen. Se johtaa sortoon. Se perustuu valheellisiin ja pelokkaisiin uskomuksiin siitä, että ihmisten tai instituutioiden kautta toimiva universumi ei ole riittävä ja että vain ”valaistuneet” ihmiset, oman tahdonvoimansa avulla, voivat tehdä Jumalan työtä. Viime kädessä se heijastaa luottamuksen puutetta Universumiin ja voimaannuttaa egoa Jumalan ainoana edustajana.

Jopa ihmistenvälisissä suhteissa, kun yksi pakottaa apuaan toiselle (vaikka kaikkein kilteimmilläkin aikomuksilla), se voi heikentää henkilön vaikutusvaltaa löytämään oma tiensä, riistäen häneltä kaikkein arvokkaimmat kasvun oppitunnit. Se voi myös riistää häneltä mahdollisuuden oikeasti tuntea Universumin virtaavan hänen lävitseen. Tämä voi luoda riippuvuuden toiseen sen sijaan, että tuntisi oman yhteytensä Universumiin ilman itsensä välikädeksi nimittänyttä tahoa, joka uskoo tietävänsä paremmin.

Siirryttäessä kolmannesta tiheydestä neljänteen, jokainen sivilisaatio ja sen kansalaiset joutuvat kohtaamaan kysymyksen ”Milloin minä olen todella avuksi ja milloin minä puutun toisen asioihin?”. Yksinkertaisesti ilmaistuna, toisen asioihin puuttuminen on egoperustaista ja todellinen avunanto tunnustaa universumin läpivirtauksen ilman minkäänlaisia agendoja. Oppia näkemään ero näiden kahden välillä on olennainen oppiläksy heräämisen polulla. Vieläkin yksinkertaisemmin ilmaistuna, se liittyy siihen, että nähdään ero egon/mielen (jolla on yleensä agenda) tekojen ja sydämen (joka seuraa Universumin virtausta) tekojen välillä. Muinaiset siriuslaiset (sekä muutkin rodut) oppivat tämän läksyn vaikeamman kautta heidän ollessaan nuoria. He oppivat, että tämän läksyn hinta on korkea. Yleensä siitä seuraa karmaa, mikä tarkoittaa vanhojen katumuksen ja syyllisyyden haavojen mukanaan kantamista, kunnes tietoisuus herää ja vanhoista haavoista päästetään irti.

Siksi tämän kuun opastus liittyy tähän ideaan. Planeettanne on siirtymässä syvän polariteetin vaiheeseen, jossa kumpikin puoli uskoo, että vain se tietää mikä on oikea valinta. Teitä pyydetään ottamaan askel taaksepäin. Metaforiset miekat (tai nykymaailmassa sosiaalisen median postaukset) tanassa toimintaan suinpäin syöksymisen sijaan tehkää jotain, mikä on vastoin intuitiota. Olkaa paikallanne. Vastustakaa houkutusta olla ”oikeassa” tai olla kenenkään pelastaja. Tämä ei tarkoita, että vetäisitte apunne kokonaan pois, kun Universumi (ei ego) pyytää teitä toimimaan. Se tarkoittaa tietoisuuden hiomista niin tarkasti, että opitte tuntemaan eron agendaan perustuvan toiminnan ja puhtaan universaalin virtauksen välillä.

Teillä on maailmassanne sanonta, ”pysy omalla kaistallasi”. Tuo sanonta on tässä asianmukainen. Omalla kaistalla pysyminen tarkoittaa oman puutarhan hoitamista ensiksi, ennen kuin astuu toisten puutarhoihin. Keskittykää sisäänne ja hoitakaa OMAA puutarhaanne. Teidän kultivoidessanne hiljaisuuttanne, kykynne aistia flow ympärillänne paranee. Kun tai jos teitä kutsutaan astumaan toisten puutarhaan, tunnette sen vetovoimaisena luonnollisena flow’na, joka luonnollisesti kytkeytyy rakkauteenne. Tämän tyyppisellä lähestymistavalla todellisuuteen on potentiaali kehittää tietoisuuttanne dramaattisesti positiiviseen suuntaan.

Tämän oppiläksyn toinen puoli liittyy luottamukseen. Hoitaessanne omaa puutarhaanne te myös rakennatte kykyä luottaa siihen, että universumi tietää mitä se tekee. Teidän ympärillenne ilmentyvä asia ei välttämättä ole mieleisenne, mutta universumi SILTI tietää mitä se tekee! Polarisoituneessa kolmannen tiheyden todellisuudessa vaikuttaa siltä, kuin universumin tahto ja ihmisten tahto eivät olisi linjassa. Teidän siirtyessä neljännen tiheyden tietoisuuteen käy erittäin selväksi, että universumin tahto aina virtaa lävitsenne, ja että tuon totuuden vastustaminen aiheuttaa konfliktin tunnetta. Oppinne tälle kuulle on oppia tuntemaan ero egon tahdon ja jumalallisen tahdon välillä (mitkä tuntuu erovan toisistaan vain silloin kun on vastarintaa), ja harjoittaa universumin viisauteen luottamista huolimatta siitä mitä tapahtuu. Pysykää kaistallanne, hoitakaa puutarhaanne ja tietäkää, että tuosta luottamuksen puutarhasta kasvavat universumin hedelmät ovat kaikkein ravitsevimpia.

Germanea kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lyssan Youtube-kanava: https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Kortti huhtikuulle 2024: Paradoksi

Kuukauden kortti – huhtikuu 2024
Kortti #98 | Zeta Reticuli (tuleva, kolmas aikakausi) | Paradoksi

Polariteetin aiheesta on puhuttu usein. Se on tärkeä aihe, koska se on merkittävä vaihe evoluution polkuanne. Jokainen fyysinen sivilisaatio tanssii polariteetin tahtiin, mutta eri tavoin. Vaikka teistä voi tuntua, että polarisaatio maailmassanne muuttuu intensiivisemmäksi, se itse asiassa on aika lievää verrattuna muihin galaktisen perheen jäseniin kuten Orioniin. Me tiedämme, että tämä lausunto ei nostata tuntojanne, mutta on perspektiivi, jonka voimme antaa teille laajemmasta näkökulmasta koskien tätä olennaista lajin evoluution aikakautta, ja ehkäpä motivoida teitä syvällisempään sisäiseen työhön, joka voi saada aikaan merkittävää muutosta kollektiivin energiassa.

Syvä polarisaatio tarjoaa teille mahdollisuuden, joka voi johtaa nopeaan heräämiseen ja evoluution kiihtymiseen. Niille teistä, jotka olette riittävän itsetietoisia kyetäksenne objektiivisesti havaitsemaan oman sisäisen polarisaationne, polarisaatio tarjoaa sisäisen kutsun etsiä ja pysyä niinkutsutussa “välimaastossa”. Mieti heiluria, joka heiluu edestakaisin. Aluksi heilurin ääripäiden välinen liike on suurta. Heilurin jatkaessa heiluntaansa fysiikan lakien mukaisesti, kahden ääripään välinen etäisyys pienenee. Jos liikkeeseen ei anneta uutta energiaa, heiluri lopulta pysähtyy. Tämä mikrokosmisen prosessin analogia soveltuu makrokosmiseen tietoisuuden energian dynamiikkaan tietoisuuden edistyessä kolmannesta tiheydestä neljäenteen.

Koko kirjoitetun historian ajan olette nähneet polarisoituneita sotia, joten miksei heiluri ole lakannut heilumasta? Se ei ole lakannut, koska ihmiset jatkuvasti antavat energiaa polariteetin dynamiikan liikkeeseen. Tämä liikemäärä on vahvistunut kostotoimista, reagoinneista, vastarinnasta ja valtataisteluista. Mutta nyt olette kehittämässä uudenlaista energiataajuutta. Tämä uusi taajuus lisää painetta polarisaation dynamiikkaan niin, että heilurin heilahtelut tuntuvat olevan lähempänä toisinaan ja voimakkaampia, mikä on merkki odottavasta transformaatiosta. Tämä on syy sille miksi Maapallon energeettinen ympäristö on niin intensiivinen juuri nyt. Ihmiset ovat sallimassa alitajuiset käyttäytymismallinsa, vastustuksensa ja reaktionsa jatkaa heilurin heilunnan ruokkimista sen sijaan, että he tietoisesti siirtyisivät pois vanhoista käyttäytymismalleistaan.

Kun me sanoimme, että syvä polariteetti tarjoaa mahdollisuuden nopeaan transsendenssiin, me tarkoitaamme sitä, että se vaatii halukkuutta tietoisesti siirtyä pois heilurin liikkeestä ja nähdä molemmat puolet neutraalissa valossa. Itse asiassa, se on enemmän kuin pelkkää molempien puolien näkemistä. Molemmat puolet pitää TUNTEA. Sallimalla itsensä tuntea molempien puolien “totuuden” ilman tuomitsemista siirtää itsensä energeettisesti molempien ääripäiden keskelle. Kun pysyt siinä keskellä, mitä tunnet? Tunnet paradoksin. Aluksi paradoksi tuntuu epämukavalta, koska ihmiset ovat tottuneita pitämään kiinni yhdestä tulkinnasta osana heidän identiteettiään. Mitä kauemmin kykenee pysymään tässä paradoksin tilassa, sitä helpommaksi muuttuu siinä pysyminen yhä pidempään. Polariteetti on kuin paljon kuljettu polku. Kun lakkaa kulkemasta samaa polkua, se muuttuu käyttämättömäksi ja sitä pitkin on vaikeaa kulkea. Alat kaivata neutraalia tilaa.

Paradoksin tunne on ohimenevä. Voitte tuntea sen vain polarisoituneessa todellisuudessa. Kun totutte enemmän tässä tilassa oloon, muistatte että tämä neutraali tila on itse asiassa integroidun tietoisuuden luonnontila. Kun siirrytte neljänteen tiheyteen, teiltä vaaditaan kulkemaan tätä polkua pitkin enemmän ja enemmän. Kun ette salli itsenne siirtyä polarisoituneen heilurin ulkopuolelle, todellisuudesta tulee yhä tuskallisempaa. Voimme sanoa, että paradoksin tunnetta kohti siirtyminen on selviytymismekanismi, joka on tarpeen siirryttäessä täysillä neljänteen tiheyteen. Teidän on tehtävä näin, jotta selviäisitte lajina.

Mitä tämä tarkoittaa päivittäisen elämänne kannalta? Maailman tapahtumat houkuttelevat ja raivostuttavat teitä näinä päivinä. Teidät häpäistään ottamaan kantaa, ja sitten teille annetaan yhä enemmän tietoa, joka tukee yhtä tai toista puolta. Ainoa tulos tästä on, että se lisää vauhtia heiluriin. Emme sano, että teidän pitäisi haudata päänne hiekkaan, välttää maailman tapahtumien tuntemista tai työntää pois ne tunteet, joita maailman tapahtumat herättävät teissä. Itse asiassa suosittelemme juuri päinvastaista. Olkaa tietoisia maailman tapahtumista neutraalilla tavalla (eikä sen puolen narratiivin kautta, joka yrittää saada uskollisuutenne). Antakaa itsenne tuntea kummankin osapuolen kokemus ja se, miten he todella uskovat että heidän näkökulmansa on oikea. Se saattaa herättää tunteita ja halua polarisoitua. Jos näin käy, tehkää kaikkenne noustaksenne sen yläpuolelle ja nähdäksenne pikemminkin heilurin energiadynamiikka kuin yksittäiset asiat itsessään. Jos teette tämän vilpittömällä aikomuksella astua heilurin ulkopuolelle, teillä on hetkiä, jolloin voitte tuntea paradoksin energian. Vaikka nuo hetket olisivat lyhyitä, se on merkki siitä, että polariteetin integroitumisen alkemiallinen prosessi on alkanut. Sitten teidän on pidettävä sitä yllä.

Ja vielä yksi asia. On helpompaa tehdä tämä silloin, kun maailman tapahtumat ovat käynnissä “tuolla jossain”. Heti kun opitte tämän uuden paradoksiin johtavan integraatiopolun työstämällä maailman tapahtumia, alatte luonnollisesti samalla työstää omia sisäisiä polariteettejanne ja personalisoitua integraatioprosessia sisällänne. Zeta Reticuli (ja muut galaktisen perheen jäsenet) kulkivat tämänkaltaista polkua integraatioon. Heille se oli paljon vaikeampi ja kavalampi polku. Koska teillä on galaktisen perheenne kollektiivista viisautta sisällänne, polkunne on paljon pehmeämpi. Tämä tie on rakkaudella niiden raivaama, jotka kulkivat polkuaan ennen teitä, ja he odottavat avosylin teitä polun päätepisteessä.

Germanea kanavoinutLyssa Royal Holt

www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lyssan Youtube-kanava: https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Kortti maaliskuulle 2024: Maskuliiniperiaate

Kuukauden kortti – maaliskuu 2024

Kortti #12 | Lyra (mennyt, ensimmäinen aikakausi) | Maskuliiniperiaate

Me olemme puhuneet monta kertaa 26 000 -vuotisesta syklistä ja sen kahdesta 13 000 -vuotisesta päähaarasta. Viimeisin 13 000 -vuotinen aikakausi on päättynyt, ja olette nyt aloittamassa uutta. Tämä ei ole pelkkä abstraktio tai metaforinen idea. Fyysisen universumin kaksinainen luonne ilmaistaan niinkutsutun tietoisuuden aikakausien läpi. Jokaisella aikakaudella on tiettyjä energeettisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sillä hetkellä inkarnoituneisiin olentoihin, perustuen siihen miten energia virtaa donitsin muotoisessa kentässä (kuten galaksissa).

Aikakausi, josta olette nyt siirtymässä pois on sellainen, jonka ominaisuudet ovat luonteeltaan maskuliinisia. Niihin kuuluu sekä positiivisia että negatiivisia piirteitä. Positiivisiin piirteisiin kuuluu keksimisen ja löytämisen intohimo, tahto tehdä kovasti töitä tuloksien saavuttamiseksi sekä syvä tarve suojella rakkaita. Negatiivisiin piirteisiin kuuluu ne, jotka todennäköisesti tunnette varsin hyvin — jäykkyys, järjen asettaminen etusijalle tunteista, muutosvastaisuus ja aggressio, vain muuta mainitaksemme. Aikakausi, johon olette nyt siirtymässä on luonteeltaan feminiinisempi ja se sisältää enemmän virtaavuutta, järjen ja tunteiden tasapainon, vähemmän vastustusta ja enemmän hyväksyntää ja myötätuntoa, ja paljon muuta.

Älkää ymmärtäkö väärin, kun puhumme näistä dualistisista sykleistä. Me emme tarkoita, että teidän tulisi pomppia edestakaisin näiden välillä loputtomasti. Evoluutio on enemmänkin spiraali, ja joka syklin aikana integroitte dualistisia energioita enemmän ja enemmän kunnes ne on molemmat tasapainossa olemuksessanne. Tämä evoluutiopolku tarkoittaa, että on olennaista, että syleilette molempia puolia dualistisessa luonteessanne. Maskuliini- ja feminiinienergiat muuttuvat toksisiksi vain, kun niiden olemassaolo kiistetään tai vastustatte niitä.

Tämä kortti tulee esiin nykyisessä evoluution syklissänne muistuttamaan teitä tästä totuudesta. Teidän siirtyessänne arkketyyppisempään feminiiniseen sykliin seuraavaksi 13 000 vuodeksi, on olennaista, että ette tuomitse tai kiistä tervettä maskuliinienergiaa menneisyyden traumojen verukkeella. Me näemme tämänkaltaista tuomitsemista tapahtuvan maailmassanne. Kyllä, on totta, että epätasapainoinen maskuliinienergia on aiheuttanut paljon tuskaa maailmassanne, mutta se kokemus ei syntynyt maskuliinienergiasta itsestään; se syntyi terveen ja tasapainoisen maskuliinienergian väärinkäytöstä ja/tai väärinymmärtämisestä. Maskuliinienergia on osa itse luomakuntaa. Väärinkäyttö ja väärinymmärtäminen syntyy pääosin pelon seurauksena.

Siksi tämän kortin energia tänä aikana pyytää teitä katsomaan sisään itseenne ja etsimään alueita, joissa tuomitsette maskunliinisen energian itsessänne. Ehkäpä teillä on ollut traumaattinen tai epämiellytävä kokemus maskuliinista menneisyydessänne, ja sitten projisoitte tuskaa omaan sisäiseen mies/naismaailmaanne. Kun näin tapahtuu, silloin yleensä vastustaa ja demonisoi omaa sisäistä maskuliiniuttaan, mikä luo energeettisen epätasapainon. Tämän sisäisen dynamiikan näkeminen ja rakkauden ja myötätunnon oppiminen omaa sisäistä haavoittunutta miestä kohtaan on jättiharppaus parantamisessa. (Sama pätee koskien suhdettanne sisäiseen haavoittuneeseen naiseen.) Planeettanne siirtyessä feminiinisempään energiaan tulee olennaiseksi alkaa parantaa tämä haavoittuneen maskuliinin dynamiikka henkilökohtaisella tasolla. Parantamisen alettua sisältäpäin tulee kollektiiviselle maskuliinienergialle paljon helpommaksi parantua.

Galaktinen perheenne on matkannut maskuliinin ja feminiinin integroinnin polkua. Jokainen sivilisaatio on joutunut oppimaan oman sisäisen maskuliinin rakastamisen ja kunnioittamisen. Jotkut sivilisaatiot ovat (kuten Plejadit) pitäneet sitä helpompana, kun taas toisilla on ollut suuria vaikeuksia (kuten Orionissa ja Zeta Reticulissa). Lopulta jokainen sivilisaatio integroi nämä energiat, koska integraatio on tietoisuuden luonnontila. Jos tunnette tarvetta energia-avulle, tietäkää, että esi-isänne tähdistä ovat halukkaita auttamaan, vaikka he eivät voikaan tehdä työtä puolestanne. Tämä on pyhää aikaa Maapallolla, silloinkin vaikka se ei siltä tunnu. Tämä pyhä aika on täynnä valtavaa muutosvoimaa. Joskus tämän muutoksen laukaisee yksinkertainen sisällä tekemänne työ itsenne parissa. Älkää pelätkö sisäistä arkketyyppistä maastoanne. Lopulta kun päästätte irti vastarinnasta, kaikki on olemassa sisällänne vastustamattomina virtauksina, jotka palauttavat teidät todelliseen luontoonne — puhtaaseen rakkauteen.

Germanea kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Kortti helmikuulle 2024: Uskonloikka

Kortti #57 | Orion (nykyinen, toinen aikakausi) | Uskonloikka

Teidän jatkaessanne siirtymää kolmannesta tiheydestä neljänteen, kartta jota käytätte navigoimaan todellisuuttanne tulee muuttaa. Me olemme sanoneet monta kertaa, että kolmannen tiheyden navigointimenetelmä perustuu egoon ja egon tahtoon. Tämän tyyppinen todellisuuden läpi liikkuminen on lineaarista ja erittäin rajoittunutta. Se kuitenkin saa aikaan juuri sen miksi tietoisuus kokee kolmannen tiheyden todellisuuden — kokeakseen miltä tuntuu olla kykenemätön näkemään kokonaiskuvaa tai tuntemaan energeettisen polun virtauksia. Tällaisessa todellisuudessa voi vain luottaa oman mielensä opastukseen. Mieli yksin on huono opas ja johtaa usein tekemään päätöksiä, jotka perustuvat egon tarpeisiin ja haluihin.

Teidän siirtyessänne neljännen tiheyden todellisuuteen navigointimenetelmän täytyy muuttua. Mieli voi edelleen olla työkalu, mutta saatatte huomata, että pelkästään mieleen luottaminen voi olla tuskallinen valinta, joka ei koskaan liikuta täydellisen potentiaalin suuntaan. Neljännen tiheyden todellisuuden navigointivaatimus perustuu enemmänkin tasapainoon mielen, sydämen, intuition välillä sekä kykyyn integroida nämä kolme aistia luomaan perusta sisäiselle viisaudelle, joka ylittää egon halut. Mutta miten siirtymä tapahtuu? Onko sinun mahdollista päivittää sisäinen niinkutsuttu ohjelmistosi ja siirtyä pois egoon perustuvasta navigoinnista ja kohti integrointiperustaista navigointia?

Voimme ottaa kantaa tähän kysymykseen tarkastelemalla lähemmin kahta olemisen tilaa ja vertailemalla niitä. Ensimmäinen on metodologia, joka teille on varsin tuttu. Ego ja/tai mieli laatii suunnitelman. Sitten käytte hommiin ja olette vetämässä kulkureittiä kartalle suunnitelman suorittamiseksi. Ne, jotka ovat todella mentaalikehoon keskittyneitä, ovat harjoitelleet sivuuttamaan intuition, erityisesti jos intuitio ei tue tätä suunnitelmaa. Tämä navigointimenetelmä voi usein tuntua kivikkoisella tiellä matkaamiselta. Puskette eteenpäin, mutta voi tuntua siltä, kuin olisi monia esteitä. Jos tämä polku ei ole meenestys, sitten useasti vasta lopussa tajuatte, että “Minun olisi pitänyt kuunnella omaa intuitiotani.” Ja kaava toistuu.

Neljännen tiheyden todellisuuden pitäminen hörhöilynä on väärinymmärrys — että teistä tulee vastuuttomia, lennokkaita tai kiintymättömiä. Asia on täysin päinvastoin. Neljännen tiheyden todellisuuden polun navigointi vaatii hyperkeskittynyttä tilaa, jossa ollaan täysin intuition flow-tilassa ja annetaan todellisuuden kehittyä siten kuin sen tarvitseee, vaikka se ei olisi yhtään sitä mitä ego haluaa. Teidän kulkiessanne syvemmälle neljänteen tiheyteen, egon halut muuttuvat heikommiksi, ja niin tämä uusi tila on helpompi navigoida kuin tajuattekaan. Mitä se tarkoittaa, että ollaan “hyperkeskittyneitä ja flow-tilassa?” Paras analogia, jonka voimme teille antaa, on surffaus. Surffaajat eivät voi olla sekaisin. Heidän on pidettävä yllä hyperkeskittynyttä tilaa, muuten he saattavat loukkaantua. Mutta tämä hyperkeskittynyt tila ei ole mentaalinen. Kuten olemme sanoneet, se on tila, jossa mieli, sydän ja intuitio ovat integroituneita. Tämä yhdistetään perustavanlaatuiseen kontrollista irtipäästämisen mielentilaan. Se on äärimmäinen integraation ja luottamuksen tila, joka siirtää tietoisuutenne egon ylivallan ulkopuolelle. Jos ego tai mieli yrittää ottaa kontrollin, surffilaudalla kaatumisen todennäköisyys on suuri.

Kun Orionin sivilisaatio oli nuori, ihmiset olivat kovasti mielen ylivallan alla. Tämä jäykkyys piti heidät lukkiutuneina vanhoihin käyttäytymismalleihin, jotka kärjistivät heidän polarisaatiotaan. Kun värähtelytaajuuden siirtymä korostui yhä entisestään, kävi liian tuskalliseksi ylläpitää mielen ylivaltaa. He hiljalleen alkoivat päästää irti. Kun he tekivät niin, he löysivät kokonaan uudenlaisen olemisen tavan, joka perustui mielen, sydämen ja intuition integrointiin. Mitä enemmän he antautuivat ja luottivat tähän olemisen tilaan, sitä enemmän he kokivat syvällä sisimmässä olevien haavojen parannusta. Tämä on uskonloikka, johon tällä kortilla viitataan.

Teitä pyydetään päästämään irti samalla tavalla, kuin Orionin perhe teki muinaisina aikoina. Todellisuutenne kontrollointi vanhalla tavalla ja egon johtoasemassa pitäminen muuttuu vaikeammaksi ja vaikeammaksi. On aika päästää irti ja surffata kosmoksen viisaita energioita, mutta integroidun tietoisuuden hyperkeskittyneisyydellä. Askel askeleelta sallitte itsenne sulautua todellisen tietoisuutenne energeettiseen aaltoon. Näin tehdessänne tunnette avaruusolento- ja ulottuvuuusystävänne surffaamassa samoja aaltoja kanssanne.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lyssan Youtube-kanava https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Kortti tammikuulle 2024: Itsekuri

Hyvää uutta vuotta!
Kuukauden kortti – tammikuu 2024
Kortti #24 | Vega (nykyinen, toinen aikakausi) | Itsekuri

Viime kuussa me puhuimme menetetystä mahdollisuudesta, joka ihmiskunnalla oli pandemiavuosien aikaan todella muuttaa perspektiiviään maailmassanne olevista erimielisyyksistä ja ottaa askelia kohti ihmiskunnan yhdistämistä. Tämä kortti jatkaa tuolla samalla teemalla ja korostaa TEKOJA, joita voitte tehdä muuttaaksenne maailmanne polariteettia ja sirpaleisuutta. Todellisuudessa me viittaamme enemmänkin TEKEMÄTTÖMYYTEEN kuin tekemiseen, kuten alta voitte lukea. Antakaa kun selitämme.

Kun neljännen tiheyden todellisuuteen siirtymiseen vaadittuja muutoksia vastustetaan tänä aikana, silloin näkyy helposti kaava, joka on mahdollista havaita kollektiivitietoisuudessa. Kolmannen tiheyden versiolla ihmisegosta on yksinkertainen syy olemassaololleen — suojella sinua muutoksilta, antaa sinun tuntea olosi turvalliseksi ja rakentaa perspektiivejä, joilla sisäiset tarinasi pysyvät ehjinä. (Nuo sisäiset tarinat vahvistavat sirpaloitunutta ja polarisoitunutta todellisuutta niin, että evoluutiota ei tapahdu.) Kun värähtelytaajuus kasvaa ja alatte tulla neljännen tiheyden todellisuuteen, on mahdollista tuntea valtavan paljon psykologista painetta. Ego vastustelee, mutta tästä paineesta on päästettävä irti jollain tavalla. Egolle helpoin tapa päästää siitä hetkellisesti on reagoida tavanomaisesti havaittuihin uhkiin. Ilman, että henkilö ymmärtää tätä evoluutiomekanismia ja keskeyttää kierteen, niinsanotusti, hän saattaa jäädä kiinni jatkuvan reagoinnin sykliin. Näet tämän helposti sosiaalisessa mediassa. Tuloksena on jatkuva sykli, jossa ihmiset muuttuvat niin herkkänahkaisiksi havaitsemilleen uhille, että he muuttuvat hyperreagoiviksi, huolimatta siitä miten vääristynyt heidän havaintonsa on oikeasta tilanteesta. Miten tämä sykli saadaan päätökseen? Mitä voi tehdä tämän tuhoisan syklin lopettamiseksi?

Tämä itsekurin teeman kortti viittaa kaikkien olentojen tarpeeseen ottaa seuraava askel evoluutiossa kolmannen tiheyden todellisuudesta neljänteen tiheyteen. Itsekurilla me emme viittaa mihinkään hämäriin tai ankariin käytänteisiin, jollaisia saattaisi nähdä temppeleissä tai luostareissa. Itsekuri liittyy siihen miten oppii näkemään oman egon neutraalin silmin ja valitsee olla voimaannuttamatta sitä. Tähän kuuluu sen oppiminen miten se reagoi, kun se tuntee itsensä uhatuksi, ja miten se oppii mitkä sen omat haavat ovat (joita on jäänyt monia lapsuudesta). Nämä oppiläksyt auttavat sinua aloittamaan navigointi elämän läpi ei niinkään puhtaan (tiedostamattoman) reaktion perusteella, vaan tietoisen toiminnan perusteella, joka tukee integraatiota erillisyyden sijaan.

Me emme sano, että tämä on helppoa. Egon aluetta voidaan pitää vääristyneiden peilien talona, joka on täynnä hemmoteltuja lapsia. On vaikeaa nähdä itseään selvästi, kun reagoi sisältä kumpuaviin parantamattomiin energioihin. Ihmiset voivat jopa vakuuttaa itselleen, että he käyttäytyvät korkeammasta luonnostaan, kun itse asiassa se onkin ego, joka on naamioitunut korkeampien värähtelyjen pukuun, jotka ovat parhaimmillaankin pinnallisia. Mieli on egon suuri liittolainen, sillä se rakentaa yksityiskohtaisia tarinoita tukemaan ja suojelemaan haavojaan. Me emme halua masentaa teitä!

Kun me puhumme reaktiivisuudesta, me emme puhu ainoastaan reagoinnista toisen henkilön tekoihin. Me puhumme myös todellisuuden havaitsemisesta, jonka me olemme rakentaneet egon haavojen tuloksena. Esimerkki tästä on, kun joku jatkuvasti tarkastelee todellisuutta uhriutumisen linssin läpi. Mitä voit tehdä, kun yrität parantaa näitä vanhoja egon reagoimisen kaavoja? Meidän neuvomme voi kuulostaa yksinkertaistukselta. (Ego tykkää mieluummin monimutkaisista ratkaisuista, jotka pitävät sinut jatkuvasti mielen tasolla, jotka eivät oikeasti paranna yhtään mitään.) Ensimmäinen askel: Hidasta. Vedä henkeä. Tunne impulssi, joka haluaa reagoida siten kuin normaalisti reagoisit, mutta älä tee mitään vielä. Jatka hengittämistä. Anna itsesi tuntea vastaus, joka voi tuntua maalaisjärjen vastaiselta normaaliin reaktioosi verrattuna. Jos mitään ei tule ilmi, ole rauhassa, pysy tietoisena vanhoista kaavoistasi, jotka pyrkivät salakavalasti tulemaan esiin. Kun kieltäydyt voimaannuttamasta reaktiivisuutta, se on kuin hitaasti repisi maasta irti rikkaruohojen juuria. Sinussa luodaan sisällä uusia polkuja, ja nämä uudet polut ovat enemmän integroivia kuin polarisoituneita.

Muinaisille vegalaisille esi-isillenne tämä oli keino kehittää omaa itsekuriaan. Se rakensi uusia polkuja pois mielestä ja auttoi integroimaan mielen ja sydämen, mikä avasi heidän tunnekehonsa odottamattomin ja iloisin tavoin. He alkoivat nähdä egonsa raivokohtauksia saavina lapsina, ja he oppivat olemaan vahvistamatta noita polkuja, mikä johti rakentavampaan suhteeseen egon kanssa. Tämä johti ensiaskeliin lajin egotransformaatiossa. Ja toki, kun ego transformoituu, niin tekee myös sydän — sydän vapautuu ilmaisemaan todellista luontoaan rakkauden ja itsensä hyväksynnän äärettömällä runsaudella.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lisätietoa Germanesta ja korttien merkityksistä Lyssan Youtube-kanavalla: https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Kortti marraskuulle 2023: Ehdoton rakkaus

Kuukauden kortti – marraskuu 2023
Kortti #7 | Arcturus (rinnakkainen) | Ehdoton rakkaus

Ihmisperspektiivistä katsottuna ehdottoman rakkauden käsite on edelleen polarisoitunut. Ihmiset pitävät sitä “tämänlaisena rakkautena, ei tuollaisena”, mikä on edelleen ehdollista. Ihmiset nykytodellisuudessaan, nykyisessä polarisaation tilassaan eivät ole kykeneväisiä täysin ymmärtämään mitä ehdoton rakkaus tarkoittaa, paitsi erittäin kapeassa merkityksessä. Kuitenkin voit tunnistaa joitain sen aspekteja TUNTEMALLA sitä — kun olet “alaston” ja joku näkee sinut täysin ja syleilee sinua kaikkine virheinesi ja epätäydellisyyksinesi.

Mutta millaista on ehdoton rakkaus, jota tällä kortilla tarkoitetaan? Me voime käyttää vain epätäydellisiä sanoja antamaan käsitys siitä mitä tällä tarkoitetaan universaalilla tasolla. Kaikki yrityksemme viestiä ihmisten kielellä jäävät paitsioon sen todellisesta merkityksestä, koska sitä ei voida tähän todellisuuteen sisällyttää, mutta teemme parhaamme metaforan avulla.

Kuvittele Ykseystietoisuuden taso ennen pirstailoitumista ja erillisyyttä. Ykseys, puhdas pirstaloitumaton tietoisuus, on olemassa täysin integroituna taajuutena. Te siellä Maapallolla viittaatte tähän taajuuteen sanalla “OM” tietoisuuden tilasta puhuttaessa. Kuvittele tuon taajuuden kaikuvan kauniin tyhjyyden läpi. Se levittäytyy koskemattomana ja äärettömänä kuin aaltoilu järvellä. Kun kuvittelet tämän, mitä tunnet? Todennäköisimmin tunnet sen mitä jotkut kutsuvat nimellä “Zen”, rauha kaikessa, niinkuin sen “kuuluisi” olla universumissa. Tunnet tasapainon. Jos kykenet tuntemaan syvemmältä, tunnet sen taajuuden alkupisteen, jota me nimitämme ehdottomaksi rakkaudeksi.

Tässä täydellisessä hetkessä, sanokaamme että sinne tulee jokin häiriö — kuten vaikka ajatus. Tämä ajatus pirstoo järven aaltoilun tasapainoisen symmetrian ja tuo huomioon kaiken sen, mikä ei ole tasapainossa ja haluttavaa. Tämä on metaforallinen tapa kuvata erillisyyden prosessia, jossa tietoisuus ei koe itseään enää täydellisenä ja tasapainoisena vaan puutteellisena, polarisoituneena ja toisenlaiseen olemisen tilaan kaipaavana.

Tämä on se, mistä ihmiset löytävät itsensä nyt. Olette kehittyneet riittävän itsetietoisiksi, mutta ette tarpeeksi tunnistaaksenne miten oma tietoisuutenne pitkittää ja jatkaa puutteen, pelon ja erillisyyden tunteitanne. Kun kehitytte, opitte sen miten tavallaan “pääsette takaisin sitä reittiä mitä tulitte”. Tämä tarkoittaa, että tietoisuutenne kehittyessä kykenette siirtämään tietoisuutenne helposti kahden tilan välillä: todellisen luonteenne (Ykseys), ja ihmishahmonne tilan, joka matkailee läpi erillisyyden maaston. Kun osaatte tehdä näin, voitte helposti kirjata hetken, jolloin lajinne herää ja yhdistyy ehdottomaan rakkauteen, johon tällä kortilla viitataan.

Saatat ajatella, “Germane, puhut kovin filosofisia tänään. Miten tämä auttaa minua ihmiselämässäni?” Me annamme teille tämän kuvan (OM-äänen, joka kaikuu läpi äärettömyyden sen aaltoillessa kvanttitietoisuuden järven pinnassa) ja pyydämme teitä ottamaan aikaa mentaalisesti kiireentäyteisestä päivästä ja tekemään voitavanne muistaaksenne tämän olemisen tilan tunteen, kuten esimerkiksi pitämällä tunnetta mielessänne meditoidessanne. Tämä muisto on läsnä kanssanne — ei siksi, että se olisi jotain mennyttä, vaan koska se on todellinen olemisen tilanne NYT-hetkessä. Erillisyyden häiriö vain hämärtää todellisen olemuksenne.

Teidän muuttuessa kykeneväiseksi tuntemaan tämän olemisen tilan enemmän ja enemmän, se suoraan vaikuttaa sydämeenne kvanttitasolla. Kvanttisydämenne alkaa avautua kuin antenni, ja se virittäytyy tälle universaalille taajuudelle, virittää koko olemuksenne tälle taajuudelle, jonka muistatte syvimmillä olemisen tasoilla sisällänne. Antaessanne tämän taajuuden sulautua yhteen itsenne kanssa yhä enemmän, voitte alkaa kokea universaalin ehdottoman rakkauden, jota tämä kortti edustaa.

Kun nuori kolmannen tiheyden ihminen on herkistyneessä polarisaation tilassa eikä hän voi avata omia antennejaan, valo-olennot kuten arcturuslaiset voivat toimia kätilöinä tai avustajina sopeuttamaan taajuuden siten, että sydän horroksessa voi hyväksyä sen. Nyt kun olette siirtymässä pois kolmannesta tiheydestä neljänteen, ne auttavat teitä oppimaan miten avata omat antenninne ja muistamaan todellisen luonteenne Ykseytenä. Jos tunnet, että et voi päästä tähän tilaan vielä omillasi, älä epäröi kutsua arcturuslaista perhettäsi opastamaan sinua.

Germanea kanavoinut Lyssa Royal Holt

www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal

Kortti syyskuulle 2023: Logiikka ja järkeily

Kuukauden kortti — syyskuu 2023
Kortti #26 | Vega (nykyinen, toinen aikakausi) | Logiikka ja järkeily

Me olemme puhuneet niin paljon transformaatiosta kolmannesta tiheydestä neljänteen, sekä muutoksista jotka olette jo aloittaneet läpikäymään teidän sopeutuessa uuteen energiaan. Yksi suurimmista nyt kokemistanne muutoksista liittyy ajatteluun ja havainnointiin.

Kolmannen tiheyden todellisuudessa aivot havaitsevat todellisuuden erittäin rajoittuneella ja strukturoidulla tavalla. Yleinen uskomus on, että on olemassa jonkinlainen objektiivinen todellisuus, joka on sama kaikille, ja jos kaikki käyttävät “loogista ajattelua”, he tulevat aina samaan johtopäätökseen. Se mitä suuret ajattelijanne eivät ymmärrä on, että jokaisella henkilöllä on omat suodattimensa, jonka läpi he kokevat todellisuuden. Tämä suodatin on erilainen jokaiselle, ja se koostuu vanhoista haavoista, menneiden elämien vaikutuksista, yhteiskunnan ja vanhempien ehdollistamisesta, vahvistusharhasta ja monesta muusta tekijästä. (Vahvistusharha tarkoittaa, että ego etsii aina “todisteita” tukemaan sen uskomusjärjestelmiä, huolimatta siitä miten epäloogisia nuo järjestelmät ovat. Tämä varmistaa, että havaitsija pysyy illuusiossa.) Tämä on yksi pääsyistä sille miksi kolmannen tiheyden sivilisaatiot kokevat niin intensiivisiä konflikteja. Konfliktia ei voida koskaan ratkaista logiikalla tai järkeilyllä.

Kun siirrytte neljänteen tiheyteen, yllä kuvattu kaava tulee näkyviin. Se tulee näkyviin, koska värähtelytason nostaminen valaisee varjoja, mutta myös siksi, koska laajentuva tietoisuutenne ei enää hämäänny erillisyyden illuusiosta evoluutionopeutenne kasvaessa. Kuitenkin sivilisaatiossanne on edelleen ihmisiä, joita illuusio hämää ja jotka edelleen uskovat, että heidän näkemyksensä todellisuudesta on oikea, huolimatta siitä miten epälooginen tai epätodennäköinen se on. Näette tämän nyt monien yhteiskuntanne jäsenten kohdalla, jotka huolimatta ilmiselvistä ristiriidoista edelleen pitävät kiinni mistä tahansa tarinasta, jonka he TARVITSEVAT olevan totta. Tämä egon tarve pitää kiinni sen tarinoista on myös alkamassa hajota — paljon samaan tapaan kuin varjot hälvenevät päivänvalossa. Energioiden kasvaessa egon näkemys todellisuudesta ei enää kestä, ego pelästyy ja saattaa jopa hyökätä. Tämä tapahtuu useimmissa sivilisaatioissa niiden siirtyessä kolmannesta tiheydestä neljänteen.

Vegalainen sivilisaatio oli niin paljon riippuvainen heidän omasta logiikastaan, että se oli kuin he olisivat luoneet ahtaan laatikon, jonka läpi he kokivat todellisuutensa. Lopulta, kun he aloittivat siirtymänsä neljänteen tiheyteen, heidän ympärilleen rakentamansa rajoittava laatikko alkoi tukehduttaa heitä. Siirtämällä mentaalisen logiikkansa syvälle henkiseen harjoittamiseen he laajensivat metaforista laatikkoaan, ja näin he kykenivät löytämään todellisuuden illusionäärisen luonteen ja omien havaintojensa vääristymät. Se oli nöyräksi tekevä kokemus.

Maapallolla olette nyt saavuttamassa tämän evoluution kriittisen vaiheen, jossa teidän tulee laajentaa havaintolaatikkoanne pelkän mentaalisen fokuksen tuolle puolen. Teidän siirtyessä neljänteen tiheyteen, haluatte siirtyä sydänkeskeisyyteen ja kokea ykseystietoisuudella, eikä niinkään uskomusjärjestelmienne kautta. Tämä siirtymävaihe on kaikkein vaikein, koska vanhat tavat ovat vaikeita muuttaa, ja ego pelkää tuntematonta. Kuitenkin on olennaista, että annatte itsenne matkata sisällänne olevaan tuntemattomaan. Avatessanne sydämenne pelon edessä, siellä on todellinen vapautenne.

Tulette huomaamaan, kuten vegalaiset esi-isänne tekivät, että todellinen vapaus liittyy erittäin vähän ulkomaailmaan ja erittäin paljon oman tietoisuuden avaamiseen uskomusjärjestelmien tuolle puolen. Se johtaa lopulta avoimeen sydämeen, joka kykenee syleilemään koko luomakuntaa. Me olemme täällä, iloisina odottaen saapumistanne tähän uuteen todellisuuteen, joka on täynnä rakkauden yltäkylläisyyttä.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt

www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Kortti tammikuulle 2023: Energialähetys

Kuukauden kortti – tammikuu 2023 – Hyvää uutta vuotta!

Kortti #10 | Arcturus (Rinnakkaisulottuvuus) | Energialähetys

Tämä on ihana kortti uudelle vuodelle! Tämä on vastaanottamisen kortti. Te yksilöinä ja kollektiivisena tietoisuutena olette käyneet läpi monia haasteita viime vuosina. Niin moni teistä on yrittänyt auttaa toisia tai pakottanut itsensä tekemään asioita valmiiksi niin, että olette unohtaneet itsenne listalta. Kuulostaako tämä tutulta? Jossain kohtaa kaivosta loppuu vesi, niinsanotusti, ja on ensiarvoisen tärkeää huolehtia omasta itsestä. Olitpa siinä pisteessä tai et, tämä on ihana tilaisuus olla proaktiivinen ja avata itsesi universumin tarjoamalle tuelle.

Usein, kun annetaan neuvoja pitää itsestään huolta tai avata itsensä vastaanottamaan, esiintyy vastustusta. Tuo vastustus tulee vanhoista uskomuksista ja haavoista, jotka sanovat sinulle asioita kuten “En ansaitse ottaa vastaan” tai “Minulla ei ole aikaa huolehtia itsestäni” tai “En halua olla itsekäs”. Siksipä tämän kuun kotiläksyihin kuuluu vastaanottamisen lisäksi objektiivisesti tarkastella (ja tärkeimpänä, TUNTEA) näitä vanhoja haavoja ja uskomuksia, jotka estävät teitä vastaanottamasta elämältä ja universumilta. Tämä on vakavaa hommaa — ette kykene menemään eteenpäin henkisen kasvun polulla jos kieltäydytte käsittelemästä tätä aihetta!

Universumin energia virtaa syklisesti. Joskus se pyytää teitä antamaan ja joskus se pyytää vastaanottamaan. Jos energia virtaisi vain yhteen suuntaan (antaminen), luotte energiajärjestelmään massiivisen epätasapainon. Keho kestää sellaista vain rajallisen ajan. Me tiedämme, että me emme tässä sano mitään mitä ette jo tietäisi — mutta joskus ihmiset kaipaavat muistutusta! Kolmannen ulottuvuuden syklissä tällaista epätasapainoa ja energioiden erillisyyttä (antaa enemmän kuin vastaanottaa) saatettaisiin pitää “normaalina” (niin omituiselta kuin se kuulostaakin), mutta teidän siirtyessä neljänteen tiheyteen, se ei voi jatkua.

Se, mikä on tärkeää ymmärtää, liittyy myös juuri tähän, eli mitä vastaanottamisella tarkoitetaan. Usein mieli/ego näkee vastaanottamisen pinnallisen tason tekona kuten “Herkuttelen erikoiskahvilla tai jäätelöllä.” Vaikka tuollaiset herkut ovat tarpeellisia välillä, tämä ei ole se mitä me tarkoitamme. Itselleen antaminen, niin paradoksaaliselta kuin se kuulostaakin, voi joskus olla tuskallista, koska se vaatii, että vapautatte itsenne siitä mikä on esteenä kyvyllenne vastaanottaa yleensäkään. Se saattaa vaatia, että menette tuskalliseen paikkaan työskennelläksenne esteen kanssa. Tämä voi tuntua epäintuitiiviselta universumilta vastaanottamisen mielessä, mutta oikeasti tämän kaltainen syvä sisäinen työstäminen luo tarpeellista tilaa avautua omalle itselle ja vastaanottaa syvemmillä ja syvemmillä tasoilla.

Vaikka me emme ole uuden vuoden lupausten faneja (koska ego puuttuu usein niihin), meillä on ehdotus kaikkein arvokkaimmaksi lupaukseksi. Antakaa itsellenne lahjaksi matka syvälle omaan itseen paikkoihin, joissa vastustatte kaikkea sitä rakkauden ja energian vastaanottamista, jota universumilla on teille tarjota. Kun teette tämän matkan, olkaa valmiita ja halukkaita ottamaan haltuun ja hyväksymään tarinat, joita olette poimineet matkalta, jotka estävät teitä rakastamasta itseänne. Menkää syvälle itseenne ja kirjoittakaa narratiivi uusiksi.

Teidän tehdessä tätä matkaa, rakkaat arcturuslaiset ystävänne auttavat teitä energialähetyksillään, jotka ovat aina sydänkeskisiä ja parantavia. Tämän sisäisen työn jälkeen istukaa hiljaa ja kutsukaa heitä. Antakaa heidän rakkautensa ja energiansa täyttää teidät, erityisesti ne tilat, jotka aiemmin olivat vanhojen kuluneiden uskomusten tukkimia. Arcturuslaiset ovat sydäntyöskentelyn mestareita, ja he palvelevat rakkaina partnereinanne tällä tarpeellisella itserakkauden ja anteeksiannon matkalla.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lyssan Youtube-kanava https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt