Totuus synteettisestä telepatiasta

Kirjoittanut Michael Dwyer 21.05.2010 11:50

Tämä artikkeli on Wikipedian artikkeli. Viimeisen 24 tunnin sisään Wikipediassa oli suuri ”editointisota”, ja ainakin minulle näytti siltä että informaatiota koitetaan sensuroida. Artikkeli syventyy vakoiluun, jossa käytetään hyväksi teknologiaa nimeltä ”hiljainen ääni” tai ”synteettinen telepatia”. Jos sinua kiinnostaa korkean teknologian avulla toteutettu vakoilu, tämä on hyvää luettavaa. (toim. huom. artikkelissa ref on alkuperäisen Wikipedia-artikkelin lähdeviitenumero)

Synteettinen telepatia

Synteettinen telepatia, joka tunnetaan myös nimillä teklepatia (ts. teknotelepatia) tai psykotroniikka) on termi, jota käytetään tietokoneiden aivokäyttöliittymissä, joissa ihmisten ajatukset (sähkömagneettisen säteilyn muodossa) mitataan ja prosessoidaan tietokoneella ja tästä generoidaan palautesignaali, jonka ihmisaivot kykenevät aistimaan. (ref 1,2,3,4)

Historia

Vuonna 1967 Edmond M. Dewan julkaisi tutkimuksen Naturessa, jossa osoitettiin alfa-aaltojen kontrolli. Aaltoja pystyttiin kytkemään päälle ja pois ja näin tuottamaan Morse-koodia. (ref 5) Käyttämällä EEG-laitetta Dewan ja tutkijakollegat kykenivät lähettämään sanoja ja lauseita pelkästään ajatuksen avulla.

Vuonna 1976 Robert G. Malech sai amerikkalaispatentin no. 3951134 aivoaaltojen etäohjaukseen ja tarkkailuun radion avulla. (ref 6) Tämä patentti puhuu aaltomuotojen demodulaatiosta. Aallot esitetään operaattorille ja siitä siirretään tietokoneelle jatkoanalyysia varten.

Vuonna 1988 L.A. Farwell & D. Donchin tuottivat tutkielman, jossa kuvattiin lingvistisen informaation välittäminen P300-responssijärjestelmän avulla. (ref 7) Tämä järjestelmä yhdisteli havaitun informaation siihen mitä kohde ajatteli. Tässä tapauksessa oli mahdollista kyetä valitsemaan se aakkosten kirjain jota kohde ajatteli. Teoriassa on mahdollista käyttää mitä tahansa syötettä, ja tälle syötteelle on mahdollista rakentaa sanasto.

Amerikkalaispatentti 6,011,991, joka on myönnetty tammikuun 4.  2000, kuvaa menetelmän jolla monitoroida henkilön aivoaaltoja etäältä viestintätarkoituksessa. Joulukuun 7. 1998 jätetty patenttihakemus kuvaa järjestelmän, joka tarkkailee henkilön aivoaaltoja sensorin avulla, sitten lähettää tiedot satelliitin avulla tietokoneelle analysoitavaksi. Tämä analyysi määrittää onko henkilö yrittänyt kommunikoida ”sanan, lauseen vai ajatuksen joka vastaa normalisoitua tietokantaan talletettua signaalia”. (ref 8)

Teoria

Synteettisen telepatian teoria voidaan luokitella kahteen suurempaan ryhmään, passiiviseen ja aktiiviseen. Kuten kaikuluotauksessa, vastaanottaja voi joko ottaa osaa tai passiivisesti kuunnella.

Passiivinen vastaanotto on kyky ”lukea” signaalia ilman signaalinvälitystä. Tämä voidaan löyhästi sanoa olevan samaa kuin radioasemalle virittäytyminen, aivot tuottavat sähkömagneettista säteilyä joka voidaan havaita etäältä. Toimintaetäisyys määrittyy vastaanottimen herkkyydestä, käytetyistä suodattimista ja vaaditusta kaistanleveydestä. Useimmat yliopistot ovat budjeteiltaan rajoitettuja ja joudutaan tyytymään käyttämään EEG:n tyyppisiä vastaanottimia. Armeijan tähän liittyvä teknologia on TEMPEST-valvontajärjestelmä, jonka toimintasäde on salainen. (ref 9) Ottaen huomioon, että Yhdysvaltain kongressi on yrittänyt saada hyväksytyksi lakia lokakuussa 2001, joka olisi kieltänyt tämän tyyppiset laitteet ”avaruusaseina”, (ref 10) se voi tarkoittaa että ihmisten magneettikentän muutoksia on mahdollista havainnoida satelliitin avulla.

Robert G. Malechin tulokulma vaatii moduloidun signaalin, joka lähetetään kohteen suuntaan. Menetelmä käyttää aktiivista signaalia, jota interferoidaan aivojen modulaatiolla. Näin paluusignaalia voidaan käyttää määrittämään alkuperäinen aivoaalto. Tämä lähestymistapa paljastaa lähettimen, mutta sitä vaaditaan jos halutaan tuottaa paluusignaaleita, jotka aivojen on mahdollista tulkita.

L.A. Farwellin & D. Donchinin tutkimus on ensimmäinen julkinen paljastus, joka voi johtaa yleisen sanakirjan kehittämiseen, mutta tämä on jo oletettu  Robert G. Malechin työssä vuonna 1976.

Tämän hetken tutkimus

Armeija vie nykyisen tutkimuksen (vuonna 2010) kehitystä eteenpäin ”salaista puhetta” tutkiessaan, mutta kuitenkin, kun otetaan huomioon se miten paljon salaista tutkimusta on tehty julkiseksi, voidaan päätellä että suurin osa tutkimuksesta on tehty paljon aiemmin ja tiedustelutiedon keruuta varten kylmän sodan aikana. Lisäraporteista käy ilmi, että tästä on kehitetty versio taistelualueille demoralisoimaan vihollissotilaita, ja jotkut raportit puhuvat siitä, että teknologiaa on potentiaalisesti käytetty heikentämään hallituksia ja aiheuttamaan julkista levottomuutta. (ref 11, 12)

Nykyään kehitystä eteenpäin vievä voima vaikuttaa olevan taistelukentällä olevien sotilaiden hiljainen kommunikaatio. DARPA sai vaivaiset $4 miljoonaa rahoitusvuonna 2009/2010 kehittääkseen järjestelmän nimeltä ”Silent Talk”. (ref 13) Tästä tutkimuksesta suuri osa on tehty The Cognitive NeuroSystems Labissa UC Irvinessa. (ref 14)

Armeija allokoi toiset $4 miljoonaa Kalifornian yliopistolle tutkimaan tietokonevälitteistä ”synteettistä telepatiaa”. (ref 15) Tutkimus pyrkii havaitsemaan ja analysoimaan sanoihin liittyviä hermosignaaleja EEG:tä käyttäen, mikä esiintyy ennen puheenmuodostusta, ja tutkimaan sitä voidaanko näitä kaavoja yleistää. (ref 16) Tutkimus on osa laajempaa $70 miljoonan projektia, joka alkoi vuonna 2000, jonka tarkoitus on kehittää laitteistoa, joka kykenee sopeutumaan käyttäjänsä käyttäytymiseen. (ref 17)

Jos ei puhuta lingvistisesta informaatiosta, aivoista on kerätty kuvia. Japanin ATR Computational Neuroscience Laboratories on kyennyt rekonstruoimaan kuvia, joita kohteet tällä hetkellä katselevat. Lopullinen tavoite julkisella projektilla on kyetä näkemään sekä verkkokalvoilla näkyviä että mielen avulla kuviteltuja kuvia reaaliajassa. Näihin kuuluu myös unet. (ref 18)

Tietokonevälitteisyys

Tietokonevälitteisyyttä on kahdenlaista, tulkinnallista ja interaktiivista.

Tulkinnallinen välitys on passiivista signaalien analysointia, joita ihmisaivot lähettävät. Tietokone ”lukee” signaalia, sitten vertailee signaalia tietokannassa oleviin signaaleihin ja niiden merkityksiin. Väärien positiivisten määrää voidaan vähentää ajan mittaan tilastollista analyysia ja toistoja käyttäen.

Interaktiivinen välitys voi olla passiivis-aktiivista, tai aktiivi-aktiivista. Tässä tapauksessa passiivinen ja aktiivinen tarkoittavat aivoista lukemisen menetelmiä ja sitä käyttävätkö ne hyödyksi lähetettyä signaalia. Interaktiivinen välitys voidaan myös toteuttaa manuaalisesti tai tekoälyn avulla.

Manuaalinen interaktiivinen välitys tarkoittaa ihmisoperaattorin tuottamia paluusignaaleita kuten puhetta tai kuvia. Tekoälyn välitys käyttää hyväksi kohteen kognitiivista järjestelmää identifioimaan kuvia, puhetta edeltävää signaalia, kappaleita, ääniä ja muita artifakteja. Kyseessä ei ole niinkään tekoälyn kehittäminen näitä aktiviteetteja suorittamaan. Tekoälyjärjestelmät voivat käyttää hyväksi luonnollisen kielen prosessointikäyttöliittymiä, jotka tuottavat aistihavaintoja, mentaalisia kuvia, huumoria ja keskustelua tietokoneen luoman persoonan mentaalisten kuvien esittämiseksi. Tekoäly voi pitää yllä keskustelua sisäisenä monologina, ja se voi myös reitittää informaatiota tietyiltä ryhmiltä ryhmille tai henkilöille. Tämä tarjoaa laajan valikoiman sovelluskohteita mm. viestintäjärjestelminä toimimisesta kuulustelujen suorittamiseen.

UC Irvinessa tällä hetkellä tutkitaan jälkimmäistä julkisessa armeijan projektissa. (ref 19) Kun otetaan huomioon vakoilun ja vastaterrorismin suuri arvo, on todennäköistä että tällaisia järjestelmiä kehitellään jo salaisesti.

Sotilaskäyttö

Sotilaallisessa kontekstissa ensimmäiset ilmiselvät käyttökohteet ovat lukea ja kirjoittaa informaatiota sisäisestä monologista. Tämä tarjoaa kaksi suurta kiinnostuksen kohdetta: kaksisuuntainen viestintä kenttäagenteille sekä tiedustelutiedon keruu ja kuulustelut. Perusongelma syntyy, kun systeemiä käytetään viestintätarkoitukseen: on mahdotonta autentikoida lähetyksen perimmäinen lähde. Synteettisellä telepatialla on rajoittuneita käyttkohteita viestinnässä ellei sitten käytetä suorassa ihokontaktissa olevia kuulokkeita ja joita tuetaan kryptatuilla kanavilla. Sellaisenaan standardiradiot ovat paljon tehokkaampia taistelutilanteissa. Synteettinen telepatia vaatii myös ajatusvirran prosessointia, ja tästä syntyy hetkellinen keskittymiskatkos, päiväunen kaltainen, joka voi johtaa kuolettaviin seuraamuksiin taistelukentällä.

Tiedustelutiedon keräämiseen ja kuulusteluihin liittyen synteettisellä telepatialla on paljon varjopuolia ja rajoitteita. Vastoin yleistä uskomusta, synteettinen telepatia ei tarjoa kykyä lukea henkilön mieltä tai muistoja. Se mitä se tarjoaa on kyky lukea sisäistä monologia (tai mitä tahansa sähköistä muutosta/säteilyä tuottavaa) ja jujuna on saada kohde ”ääneen” kertomaan muistojaan ja viittaamaan sisäisesti omiin emotionaalisiin tiloihinsa.  Toisin sanoen, peruspsykologian manipulointi on keskeinen tekijä ja tekee tästä teknologiasta suunnilleen yhtä luotettavan kuin perinteinen valheenpaljastin. Käytännössä sisäisen monologin passiivinen tarkkailu pitkän ajan (kuukausista vuosiin) on todennäköisesti kaikkein tehokkain tiedustelutiedon keruumenetelmä.

Kyky saattaa henkilö hypnoositilaan on usein salaliittoteoreetikoiden puheissa. Oikeasti synteettisen telepatian suggestiivinen kyky perustuu toiseen mekanismiin: perusimpulsseihin ja -tuntemuksiin. Tämä on vain eri muotoista kirjoittamista suoraan aivoihin. Ajatuksen muodostamiseksi aivoilla on eri vaiheet joissa informaatiota prosessoidaan. (ref 20) Kaikkein alimmalla tasolla, impulssit ohjaavat ihmiskäyttäytymistä ja näiden impulssien manipulointi tarjoaa strategisen edun sekä taistelutilanteessa että poliittisissa tilanteissa. Muokkaamalla kohteen tai ryhmän motivaatiotekijöitä on helpompaa ohjailla heidän korkeampia päätöksentekoprosessejaan.

Ihmismassojen tai mellakoiden kontrolli on mahdollista tuottamalla impulsseja, jotka ovat olennaisesti samoja kaikille ihmisille, mikä johtaa ihmisjoukon hajaantumiseen tai halukkuuteen toimia poliisiviranomaisten kanssa. Tämän tyyppinen synteettinen telepatia on poliittinen työkalu, sillä se tukahduttaa toisinajattelua. (ref 21)

Amnesiaa voidaan tuottaa, sillä mikä tahansa aktiivinen signaali olennaisesti interferoi aivojen normaalitoiminnan kanssa. Näin on mahdollista estää muistojen siirtäminen lyhytaikaisesta muistista pitkäaikaiseen. (ref 22) Näkö- ja kuulojärjestelmiä voidaan manipuloida myös, kuten mitä tahansa hermojärjestelmää, syötteen korruptio johtaa hallusinaatioihin, paljon samankaltaisiin vaikutuksiin kuin LSD:llä on. Asianmukaisilla kytköksillä aivojen tietyille alueille voidaan tuottaa vaikutuksia kuten ”avaruusolentojen sieppaukset” tai ”Jumalan näkeminen” varsin helposti, ja ”mielisairauden” nimissä voidaan kerätä informaatiota.  (ref 23, 24, 25)

Hiljaisen äänen spektri (SSSS/S-Quad)

ITV News Service, maaliskuussa 1991, tuotti raportin ultraäänen käytöstä kaupallisen radiolähetyksen aikaan (100 MHz taajuudella), jonka tarkoitus oli luoda irakilaisiin sotilaisiin epätoivon tunteita. (ref 26) Tämä on liittynyt Oliver M. Lowerylle myönnettyyn Yhdysvaltain patenttiin 5,159,703 ”hiljaisen viestinnän järjestelmä jossa ei-kuuloalueella olevan kantoaallon, erittäin matalalla tai erittäin korkealla taajuudella tai ultraäänitaajuuskaistalla, amplitudia ja taajuutta moduloidaan halutulla tavalla ja se välitetään akustisesti tai värähtelyllisesti aivoihin, tyypillisesti kaiuttimien, korvakuulokkeiden tai pietsosähköisten komponenttien avulla.” (ref 27)

Ihmisen kuuloalue kattaa karkeasti taajuudet 20Hz-20,000Hz (20 kHz), vaikka aikuinen ihminen menettääkin kyvyn kuulla kaikkein korkeimpia taajuuksia ikääntyessä. Lisäksi kaikkein halvimmat radiot ovat taajuusvasteeltaan rajoitettuja (ref 28), ne eivät kykene tuottamaan hiljaista ääntä niinkuin se alunperin on koodattu, ja näin ne ovat tehottomia.

Vaihtoehtoinen selitys S-Quadin tehokkuudelle löytyy ihmisten biologiasta:

1. Solut vahvistavat radiosignaaleja tietyillä taajuuksilla.
2. Solut voivat demoduloida kantoaallon ääntä.

Tämä ei ole niin omituista kuin miltä se kuulostaa, on jo pitkään tiedetty että hampaiden paikat, tai hammasraudat, voivat johtaa siihen että radiokanavat kuuluvat henkilöiden suusta. (ref 29)

Mielenhallinta

Salaliittoteoriat ja populaari tiedekirjallisuus ovat saaneet maailman uskomaan, että ihmismieltä voidaan hallita etäältä. Että henkilöt voidaan muuttaa mielettömiksi koneiksi ja heitä voidaan suoraan kontrolloida tietokoneilla, ja heistä voidaan tehdä nukkujia tai salamurhaajia. (ref 30) Todellisuus ei ole näin selkeä.

Aivoihin tiedon kirjoittaminen etäältä toteutetaan käyttäen sähköistä interferenssiä. (ref 31) Paljon samaan tapaan kuin porakone television vieressä, aivot tulkitsevat interferenssikuviota informaationa, eräs variantti joka saa aikaan tuntemuksia tunnetaan nimellä transkraniaalinen magneettistimulaatio. (ref 32) Ulkoisesti generoitu monologi on heikompi kuin kohteen sisäinen monologi johtuen signaalin voimakkuuden vähäisyydestä. Signaali joka on liian voimakas voi johtaa monenlaisiin neuraalitoimintoihin, jotka voivat vaikuttaa kriittisiin autonomisiin järjestelmiin ja johtaa kuolemaan.

On olemassa kaksi mahdollista menetelmää, joissa synteettisellä telepatialla voidaan saada henkilö tappamaan toinen. Ensimmäinen on kärjistää kohteen luonnollista käyttäytymistä, eli käyttää henkilöä joka luonnostaan olisi valmis tappamaan. Toinen on aiheuttaa psykoosioireita ja heikentää mentaalista kontrollia.  (ref 33, 34) Molemmissa tapauksissa allaoleva mekaniikka on sama, tarjota impulsseja ja tuntemuksia, jotka usuttavat henkilöä murhaan. Tämä ei ole hypnoosia, vaan pelkästään fysiologista manipulointia ilman, että kohde tietää asiasta.

Toinen kiinnostuksen kohde, ja käyttökelpoisempi, on poliittisten henkilöiden manipulointi. (ref 35) Ajatukset, tuntemukset ja impulssit voidaan yhdistää vaikuttamaan poliittiseen ja henkilökohtaiseen päätöksentekoon. Samanlainen prosessi voidaan ottaa käyttöön vaikuttamaan populaatioon laajemminkin, kun halutaan ajaa agendoja tai ylläpitää tiettyjen ryhmien poliittista valtaa, vaikuttaa heikentävästi vapaaseen tahtoon ja itseilmaisuun. (ref 36) Teknologian kehittyessä ja levitessä eri valloille ympäri maailman, tämä tulee olemaan suuri huolenaihe maailmanlaajuisesti.

Viimeisenä on kuulustelujen käyttökohde. Kuulusteluja voidaan suorittaa etäältä kun henkilö tai ryhmä on suorittamassa normaaleja päivärutiinejaan. Internet on täynnä tällaisia raportteja (ref 37) ja mahdollinen sivuvaikutus tälle on psykoosi. On varsin todennäköistä, että ainakin jotkut raporteista pitävät paikkansa.

Juridiikka

Termi ”psykotrooninen”, lyhenne sanoista psyko-elektroninen ( ref 38) oli käytössä vuoden 2001 lakiehdotuksessa H.R. 2977 Space Preservation Act, joka listasi ”psykotronisen” mahdollisesti avaruudesta käytettäväksi aseeksi, jonka lakiesitys olisi kieltänyt. (ref 39)

Vuonna 2001 Venäjän presidentti Vladimir V. Putin saattoi voimaan lain, joka teki laittomaksi käyttää ”sähkömagneettisia, infraääni-, … säteilyttäviä” ja muita ”psykotronisen vaikuttamisen” aseita vahingoittamistarkoituksessa.

Voidaan sanoa, että täysin luonnottomana tapauksena tämän tyyppinen teknologia, kun sitä käytetään kuulusteluihin, voitaisiin luokitella ”julmaksi tai epätavalliseksi”. Tämän lisäksi tekoälyvälitteiset tapahtumat kuten feikatut teloitukset tai uhkaukset tappaa voisivat myös rikkoa Genevan sopimusta, kansainvälisiä lakeja ja useimpien valtioiden lakeja kehittyneessä maailmassa. Vastaväitteet ovat painottuneet kansalliseen turvallisuuteen, mutta ne olisivat pätemättömiä, sillä rikollinen toiminta itsessään uhkaa kansallista turvallisuutta.

Euroopan parlamentti antoi mietinnön tammikuun 28. 1999 [38], 28.1.99 Ulko- ja turvallisuusasiain sekä puolustuspolitiikan valiokunta  A4-0005/99:

23. (suomenkielisessä versiossa kohta 26) Kehottaa Euroopan unionia työskentelemään sen hyväksi, että myös uusia ns. tainnuttavia asejärjestelmiä ja uusien asestrategioiden kehittämistä säännellään kansainvälisin sopimuksin;

27. (suomenkielisessä versiossa kohta 30) Vaatii erityisesti kansainvälistä sopimusta, jolla kielletään kaikki tutkimus ja kehittäminen niin siviili- kuin sotilaallisiin tarkoituksiin, joilla pyritään soveltamaan tietoa kemiallisten, elektronisten, äänen väreilyn tai muiden keinojen vaikutuksesta ihmisen aivoihin sellaisten aseiden kehittämisessä, joiden avulla voidaan jotenkin vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn, mukaan lukien edellä mainittujen järjestelmien kaiken todellisen tai mahdollisen käytön kieltäminen;

Mediaviitteet

60 Minutesin kirjeenvaihtaja Lesley Stahl haastatteli Carnegie Mellon Universityn Tom Mitchellia koskien hänen ”ajatusten identifioinnin” työtään käyttäen magneettikuvausta. (ref 40) Klippi julkaistiin tammikuun 4. 2009, ja se on katsottavissa CBS:n verkkosivuilla. Siinä näytetään apulaistuottaja Meghan Frankia, jonka ajatuksia identifioidaan tietokoneella. (ref 41) Ihmisaivoista on yleistettävissä ajatusmalli, jonka avulla voidaan identifioida ajatuksia ilman, että tietokonetta pitää opettaa jokaisen henkilön kohdalla erikseen.

Lisäluettavaa

Dr Nick Begich – Controlling the Human Mind, Earth Pulse Press Anchorage – isbn=1-890693-54-5}}
Walter Bowart – http://www.scribd.com/doc/24531011/Operation-Mind-Control
John Marks – In Search of the Manchurian Candidate, publisher WW Norton & Co, 1979, isbn=0-393-30794-8

Lähdeviitteet

1. http://www.msnbc.msn.com/id/27162401/ – Army developing ’synthetic telepathy’
2. http://timesofindia.indiatimes.com/HealthSci/US_army_developing_synthetic_telepathy/ articleshow/3596708.cms – US army developing synthetic telepathy
3.url=http://io9.com/5038464/army-sinks-millions-into-synthetic-telepathy-research – Army Sinks Millions Into ”Synthetic Telepathy” Research
4. http://io9.com/5065304/tips-and-tricks-for-mind-control-from-the-us-military – Tips and Tricks for Mind Control from the US Military
5. http://cnslab.ss.uci.edu/muri/research.html#Dewan – MURI: Synthetic Telepathy
6. http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR;=3951134&KC;=&FT;=E – Apparatus and method for remotely monitoring and altering brain waves
7. http://cnslab.ss.uci.edu/muri/research.html#FarwellDonchin – MURI: Synthetic Telepathy
8. http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR;=6011991&KC;=&FT;=E – Communication system and method including brain wave analysis and/or use of brain activity
9. http://www.sst.ws/tempstandards.php?pab=1_1 – TEMPEST measurement standards
10. http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h107-2977 – Space Preservation Act of 2001
11. http://www.raven1.net/silsoun2.htm – PSY-OPS WEAPONRY USED IN THE PERSIAN GULF WAR}}
12. Wall, Judy, ”Military Use of Mind Control Weapons”, NEXUS, 5/06, Oct-Nov 1998
13. Soldier-Telepathy” Drummond, Katie – Pentagon Preps Soldier Telepathy Push – http://www.wired.com/dangerroom/2009/05/pentagon-preps-soldier-telepathy-push
14. http://cnslab.ss.uci.edu/muri/research.html – MURI: Synthetic Telepathy
15. Soldier-Telepathy” Drummond, Katie – Pentagon Preps Soldier Telepathy Push – http://www.wired.com/dangerroom/2009/05/pentagon-preps-soldier-telepathy-push
16. Soldier-Telepathy” Drummond, Katie – Pentagon Preps Soldier Telepathy Push – http://www.wired.com/dangerroom/2009/05/pentagon-preps-soldier-telepathy-push
17. Noah, Shachtman – Pentagon’s PCs Bend to Your Brain – http://www.wired.com/dangerroom/2007/03/the_us_military
18. http://pinktentacle.com/2008/12/scientists-extract-images-directly-from-brain/ – Scientists extract images directly from brain
19. http://cnslab.ss.uci.edu/muri/research.html#Overview – MURI: Synthetic Telepathy -Overview
20. http://cnslab.ss.uci.edu/muri/research.html#ImaginedSpeechProduction – MURI: Synthetic Telepathy
21. http://www.slavery.org.uk/Bioeffects_of_Selected_Non-Lethal_Weapons.pdf -Bioeffects of selected non-lethal weapons
22. http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a785359968 – Partial Amnesia for a Narrative Following Application of Theta Frequency Electromagnetic Fields
23. http://www.wired.com/wired/archive/7.11/persinger.html – This Is Your Brain on God
24. http://www.charlesrehn.com/charlesrehn/books/aconversationwithamerica/essays/myessays/The%20NSA.doc – The NSA & Synthetic Telepathy
25. http://www.uwe.ac.uk/hlss/research/cpss/Journal_Psycho-Social_Studies/v2-2/SmithC.shtml – Journal of Psycho-Social Studies – Vol 2 (2) 2003 – On the Need for New Criteria of Diagnosis of Psychosis in the Light of Mind Invasive Technology by Dr. Carole Smith
26. http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_nonlethalweapons02.htm – Eleanor White – New Devices That ’Talk’ To The Human Mind Need Debate, Controls
27. http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2;=HITOFF&d;=PALL&p;=1&u;=/netahtml/PTO/srchnum.htm&r;=1&f;=G&l;=50&s1;=5,159,703.PN.&OS;=PN/5,159,703&RS;=PN/5,159,703 – Silent subliminal presentation system
28. http://www.audioholics.com/education/loudspeaker-basics/understanding-loudspeaker-frequency-response | – Understanding Loudspeaker Frequency Response
29. http://answers.google.com/answers/threadview?id=367925 – Q: Radio signals picked up by tooth fillings
30. http://cbcg.org/gjcs1.htm| – God’s Judgment Cometh Soon
31. http://www.patentgenius.com/patent/6587729.html – Apparatus for audibly communicating speech using the radio frequency hearing effect
32. http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/lpxdts/TMS%20info.html – Transcranial Magnetic Stimulation
33. http://www.scribd.com/doc/6508206/SYNTHETIC-TELEPATHY-AND-THE-EARLY-MIND-WARS – SYNTHETIC TELEPATHY AND THE EARLY MIND WARS
34. http://newdawnmagazine.com.au/Article/Brain_Zapping_Part_One.html – Brain Zapping
35. http://genamason.wordpress.com/2009/10/18/more-on-synthetic-telepathy/ – More on synthetic telepathy
36. http://newdawnmagazine.com.au/Article/Brain_Zapping_Part_One.html – Brain Zapping
37. http://daprocess.com/01.welcome.html – DaProcess of A Federal Investigation PG 1 of 4
38. ,http://www.uwe.ac.uk/hlss/research/cpss/Journal_Psycho-Social_Studies/v2-2/SmithC.shtml -Journal of Psycho-Social Studies – Vol 2 (2) 2003 – On the Need for New Criteria of Diagnosis of Psychosis in the Light of Mind Invasive Technology by Dr. Carole Smith
39. http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h107-2977 – Space Preservation Act of 2001
40. http://www.cbsnews.com/stories/2008/12/31/60minutes/main4694713.shtml – 60 Minutes: Incredible Research Lets Scientists Get A Glimpse At Your Thoughts
41. http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=5119805n&tag;=related;photovideo – 60 Minutes: Video – Mind Reading

 

Artikkelin julkaissut newsvine.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.