2017: Paradigmanmuutos jota olemme odottaneet

Tänä suunnattomana vuotena 2017 meille annetaan mahdollisuus pysyvästi ankkuroida  Ikuisen Rauhan ja Jumalan Äärettömän Yltäkylläisyyden Jumalallisen Matriisin sisältävät arkketyypit konkreettisesti ihmiskunnan elämiin. Nämä täydellisyyden kuviot, jotka liittyvät Uuteen Maahan ja joita valotyöntekijät ovat yhteisluoneet vuosikymmeniä, ja joita ihmiskunta on kaivannut alkuajoista lähtien sitten Armosta lankeamisemme vuosituhansia sitten.

Taivaan Valtakunnan mukaan näiden kuvioiden ankkuroiminen on Ihmiskunnan sekä kaiken planeetalla kehittyvän elämän suurin tarve. Tiedän että me todistamme negatiivisuuden puskemista pintaan joka puolilla planeettaamme jotta se voitaisiin parantaa ja muuttaa Valoksi, mutta tuntuu kuin Ikuinen Rauha ja Jumalan Ääretön Yltäkylläisyys Ihmiskunnan massoille ei ole edes etäinen mahdollisuus.  Mutta se on illuusiota.

Päinvastoin, se johtuu tasan tarkaan siitä koska suuresti kiihtynyt puhdistuksemme kaikesta siitä mikä on konfliktissa Ikuisen Rauhan ja Jumalan Äärettömän Yltäkyläisyyden kanssa että nämä UUDET kuviot Tarkoituksen Valtakunnasta voivat tulla ankkuroiduiksi maapallolle. Tämä ei ole toiveajattelua. Tämä on Jumalallinen Kohtalomme. Ikuinen Rauha ja Jumalan Ääretön Yltäkylläisyys ovat AINOA todellisuus Uudessa Maailmassa ja meille annetaan mahdollisuus aloittaa elämän muuttava tuol todelllisuuden manifestoimisen prosessi KOKO Ihmiskunnan kaikissa elämissä NYT!

On elintärkeää meille tunnustaa että tämä ei tapahdu ilman meidän apuamme. Se tapahtuu VAIN jos sinä ja minä ja muu Heräävä Ihmiskunta tarkoituksella osallistuu tähän Jumalallisen Suunnitelman paljastuvaan osaan liittyen yhteen toistensa sekä Taivaan Valtakunnan kanssa.

Muista, Universaali Laki sanoo, että avunpyynnön tulee tulla siitä Piiristä jossa apua tarvitaan. Jos Ikuisen Rauhan ja Jumalan Äärettömän Yltäkylläisyyden sisältävät Jumalallisen Matriisin arkketyypit aiotaan ankkuroida maapallolle, niiden jotka näissä maailmoissa elävät tulee kutsua Valoa oman Sydänliekkimme Jumalallisuuden kkautta, ja hengittää sitä muodon maailmaan Pyhällä Hengityksellä tai siitä ei muuten tule manifestoitua todellisuutta. Tämä on se mitä tarkoitetaan sanonnalla ”Jumala tarvitsee kehon”.

Tämä perustavanlaatuinen totuus virtaa maapallon mentaalisiin ja emotionaalisiin kerrostumiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Tästä seuraa, että ihmiset kaikkialla saavuttavat tietoisuuden ja ammentavat siitä todellisuudesta että ME OLEMME AVOIN OVI JOTA KUKAAN EI VOI SULKEA, ja apuamme tarvitaan NYT!

Kiinnitä huomiota läpi koko vuoden 2017. Huomioi miten monet asiat jotka huomioomme tuodaan, jotka aiheuttavat minkäänlaista tuskaa ja kärsimystä, ovat täysi vastakohta niistä asioista jotka tapahtuisivat jos Ikuinen Rauha ja Jumalan Ääretön Yltäkylläisyys olisi konkreettisesti ankkuroitu jokaisen ihmisen elämään. Tämä ei ole sattumaa. Tämä johtuu siitä että ällöttävät mutaatiot tulee puhdistaa ja muuttaa Valoksi SINUN ja MINUN avulla jotta Ikuisen Rauhan ja Jumalan Äärettömän Yltäkylläisyyden Jumalallisen Matriisin sisältävät arkketyypit voitaisiin ankkuroika KOKO ihmiskunnan kaikkiin elämiin.

Jumalallinen Suunnitelma

Jumalalline Suunnitelma vuodelle 2017 on, että vastenmieliset mutaatiot, jotka ovat Ikuisen Rauhan ja Jumalan Äärettömän Yltäkylläisyyden kanssa ristiriidassa, voidaan tuoda pintaan nopeasti kun heräävä ihmiskunta muuttaa ne takaisin Valoksi. Tämä tarkoittaa, että sinua ja minua kutsutaan korkeampaan palvelukseen, Mitä enemmän me olemme halukkaita kutsumaan Jumalan Äärettömän Täydellisyyden Violettia Liekkiä muuttamaan pintaan tuleva negatiivisuus, sitä valmiimpia Ihmiskunnan massat ovat vastaanottamaan Ikuisen Rauhan ja Jumalan Äärettömän Yltäkylläisyyden Jumalallisen Matriisin kun sen aika tulee. Taivaan Valtakunta on antanut meille Violetin Liekin kutsun joka voimaannuttaa meidät kutsumaan tätä Pyhää Tulta tuhannen auringon voimalla. Tämä invokaatio tulee verkkosivuillemme ensimmäinen päivä maaliskuuta.

Jumalallinen Suunnitelma sisältää Ikuisen Rauhan ja Jumalan Äärettömän Yltäkylläisyyden Jumalallisen Matriisin arkketyyppien ankkuroimisen maapallolle Harmonisen Konvergenssin, joka tapahtui elokuussa 1987, vuosipäivänä. Keino jota tullaan käyttämään tämän globaalin kokoontumiseksi on 31st Annual World Congress on Illumination joka pidetään Tucsonissa, Arizonassa, elokuun 12-17, 2017.

Tämä vuosittainen maailmankongressi on todella globaali ja elämää muuttava tapahtuma kaikille joilla on Sydämen Kutsu siihen osallistua. Kuuntele sydäntäsi ja MINÄ OLEN -olemustasi joka ohjaa sinua erehtymättä osasi ollessa tärkeä tässä Jumalallisessa Suunnitelmassa.

Jokainen Valotyöntekijä tulee olemaan hänelle oikeassa ja täydellisessä paikassa. Yksikään tämän Jumalallisen Suunnitelman osa ei ole toista tärkeämpi. Mikä ON tärkeää, on että vastaamme mihin tahansa mitä MINÄ OLEN -olemuksemme ohjaa meitä tekemään. Meidän tulee Luottaa ja TIETÄÄ että jos meitä ohjataan olemaan fyysisesti läsnä Valoportaalia Tucsonissa, silloin MINÄ OLEN -olemuksemme ja Taivaan Valtakunta auttaa meitä luomaan sinne tien. Tämä on totta huolimatta siitä tarvitsemmeko apua ajan, energian tai rahan kanssa saadaksemme päätökseen tämän osan Jumalallista Tehtäväämme.

Isä-Äiti Jumalamme ja Valon Olennot Valaistun Totuuden Valtakunnassa lähettävät kutsuhuudon kaikille ruumiissa oleville Valotyöntekijöille. SINÄ kuulut näihin. Meitä pyydetään kokoontumaan Tucsonin Valoportaaliin Arizonaan, joka on kaikkein voimakkain Jumalan Äärettömän Transmutaation Voiman Aikaansaaman Parantumisen ja Jumalallisen Rakkauden värähtely koko planeetallamme.

Kuuntele sydäntäsi ja tiedä, että on kriittistä että Valotyöntekijät ympäri maailman ovat fyysisesti läsnä tämän Jumalallisen Suunnitelman osan esiintulossa. Yhdessä me voimmme muodostaa sen muutoksen voiman joka sallii jokaisen henkilön MINÄ OLEN -olemuksen vastaanottaa ja ankkuroida konkreettisesti Ikuisen Rauhan ja Jumalan Äärettömän Yltäkylläisyyden Jumalallisen Matriisin arkketyypit jokaisen ihmisen elämään maapallolla.

Kaikki Valotyöntekijät jotka ovat valmistautuneet palvelemaan tällä ihmeellisellä tavalla Ihmiskunnan ja kaiken maapallon Elämän puolesta tällä planeetalla tietävät keitä he ovat heidän Sydämensä liikkeiden kautta. Kuuntele Sydäntäsi, ja Luota sisäiseen johdatukseesi. Valoasi tarvitaan nyt!

Niiden, jotka pääsevät fyysisesti paikalle, lisäksi tulee olemaan Valotyöntekijöitä jotka liittyvät seuraan Valon tietoisuudessa ympäri maailman. Nämä Valotyöntekijät projisoivat heidän Sydänportaalistaan soljuvaa Valoa Valoportaaliin jossa Valotyöntekijät ovat fyysisesti kokoontuneet Arizonan Tucsonissa. Näin yhteiset ponnistelumme laajenevat tuhatkertaisiksi.

31st Annual World Congress on Illumination pidetään  elokuun 12-17, 2017.  Kokoonnumme Loews Ventana Canyon ResortiinTucsonissa, Arizonassa.

Jumala SINUA siunatkoon halukkuudessasi avata ovi Jumalan Valoon joka sallii jokaisen ihmisen MINÄ OLEN -olemuksen ankkuroida ARKKETYYPIT IKUISELLE RAUHALLE JA JUMALAN ÄÄRETTÖMÄLLE YLTÄKYLLÄISYYDELLE koko Ihmiskunnan elämässä.

 

Artikkelin julkaissut Era of Peace

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.