Avaruusolentojen seksuaalisuus ja kulttuurihistoria

Tämä on eräiden ulkoavaruuden sivilisaatioiden tietoisuuksien kanavointi. Aihe käsitteli Maan ulkopuolisten sivilisaatioiden seksuaalisuutta.

Tässä on Germane. Koska tänä iltana oli tarkoitus käsitellä kahta aihetta, me integroimme ne yhteen. Eräs aiheista oli seksuaalisuus eräillä teitä lähellä olevilla roduilla, galaktisessa perheessänne, ja toinen aihe oli galaktinen perimätietonne. Me aiomme puhua teille eräistä seksuaalisista uskomusjärjestelmistä usealla teitä lähellä olevalla rodulla. Tämä valaisee myös tiettyjä yhteiskuntarakenteita joita näillä roduilla on, joten saatte hieman molempia — galaktista perintöä ja seksuaalisuutta.

Orionin sivilisaatio – Konflikti

Voimme hyvin aloittaa polarisoidulla näkökulmalla. Me aiomme ensin puhua sivilisaatiosta nimeltä Orion — se on se miten näette sen planeetaltanne. Me puhumme hieman siitä miten heidän yhteiskuntarakenteensa vaikuttavat Maapalloon tällä hetkellä. Ensinnäkin, tunnustakaa että nämä tietyt sivilisaatiot joista me puhumme edustavat joko fyysisiä esi-isiänne tai esi-isien energioita. Tämä on se energia, se uskomusjärjestelmä jolle te sivilisaationa olette altistuneet lajinne nuoruudessa. Kuten tiedätte, mille tahansa energialle te altistuttekin lapsina, tuolloin on hyvät mahdollisuudet sille, että se otetaan käyttöön myös aikuisena. Joten aloittakaamme Orionista.

Periaatteessa se mitä me aluksi teemme on kuvaamme teille Orionin filosofian. Ensinnäkin, Orionin filosofia perustui konfliktin idealle. He olivat yksi osa galaktista perhettänne, joka oli omistautunut ratkaisemaan polariteetin tai konfliktin ongelmaa. Joten yleinen dynamiikka oli seuraava: Imperiumi oli dominantti voima Orionin sivilisaatiossa. Imperiumi otti asiakseen olla vastuussa sen kansalaisista. Tuo vastuu tarkoitti usein sitä, että he käyttäisivät väkivaltaa ja muita menetelmiä joita te ette pitäisi paljonkaan rehellisinä. Niille teistä, jotka olette nähneet Tähtien Sota -trilogian, Imperiumi noissa elokuvissa oli lastentarha verrattuna tämän Imperiumin energian varsinaiseen ilmaisuun Orionin sivilisaatiossa.

Imperiumi vastaan Musta Liiga -pattitilanne

Joten on aktiivisia Imperiumin henkilöitä, on henkilöitä jotka olivat Imperiumin alamaisia ja on hyvin laajalle levittäytynyt maanalainen ryhmä joka vastusti Imperiumia, jotka olivat vapaustaistelijoita. Nämä henkilöt olivat nimeltään Musta Liiga. ”Musta” ei tarkoita negatiivista; se on yksinkertaisesti idea absorptiosta tai siitä että ollaan piilossa — he eivät halunneet tulla löydetyksi. Jos heidät löydettäisiin, heidät tuhottaisiin. Näin voidaan nähdä tuo dynamiikka. Nämä vastustajat taistelivat Imperiumia vastaan, ja sekä vastustajat että Imperiumi käyttivät samoja menetelmiä joilla toteuttaa unelmansa. Pattitilanteessa, esimerkiksi, jos painotus oli tasapuolinen molemmilla puolilla, kumpikaan ei voita. Heillä kesti erittäin, erittäin pitkä aika tajuta, että ainoa mitä he saivat aikaan oli yhtä paljon negatiivisuutta molemmille puolille. Tämä on yleinen Orionin sivilisaation dynamiikka.

Monilla teistä Maapallolla, inkarnaatioista puhuen, on yhteyksiä Orionin sivilisaatioon ja olette tulleet tänne hajottamaan tiettyjä syklejä, tiettyjä konfliktin kaavoja. Maapallo on paikka jonne saatoitte tulla, menettää identiteettinne tai muistinne Orionista ja aloittaa uudelleen. Idea muistin menetyksestä on itse asiassa jotain joka on ollut puolellanne eikä teitä vastaan, koska jos olisitte muistaneet kaiken, jotkut muistoista (erityisesti Orionista) olisivat varsin intensiivisiä, vähintäänkin, tai jopa pelottavia joillekin teistä.

Orionin yksiavioiset suhteet

Puhukaamme nyt suhteista Orionin sivilisaatiossa. Huomaatte, että ihmissuhteiden luonne missä thansa yhteiskunnassa on tuon yhteiskunnan dynamiikan tuotos — teidän sivilisaationne mukaanlukien. Tämä tarkoittaa, että Orionin suhteet olivat konfliktin dynamiikan tuotos. Joten voitte kuvitella, että Orionin suhteet olivat erittäin, erittäin intensiivisiä tietyllä tavalla. Orionilaisilla oli niinkutsuttu yksiavioisuus, vaikka se eroaa siitä yksiavioisuudesta joka teidän maailmassanne on. Orionilaiset pariutuivat koko elämäksi. Orionissa suhde kumppaniin oli henkilön elämässä kaikkein tärkeintä. Suhteen dynamiikka pääosin on Mustan Liigan sivilisaation dynamiikkaa (vastustajaryhmät), koska tämä energia teillä Maapallolla, ainakin nyt, on se mikä teille resonoi eniten. Joten tästä me aiomme nyt puhua.

Kun orionilainen on samassa iässä kuin te teini-ikäisenä, heillä on jo silmät auki mahdollista kumppania varten, mutta tämä ei välttämättä ole se miten teidän planeetallanne toimitaan. On olemassa tunnustus — välitön tunnustus — kun kaksi ihmistä löytävät toisensa joiden on määrä pariutua, eikä ole epäilyksen häivääkään tästä tunnustuksesta. Sinä aikana kun etsitään paria, ei (kansanomaisesti ilmaistuna) nussita ympäriinsä, sillä orionilainen ei kiihotu kenestäkään muusta joka ei ole hänen kumppaninsa. Joten kun kumppani vihdoin löytyy, kiihotus ja innostus syntyy siitä että tämä henkilö on hänen kumppaninsa. Teidän sivilisaatiossanne viehätytte jostain ensin ja sitten päätätte tuleeko hänestä teidän kumppaninne. Tämä menee päinvastoin.

Tämä johtuu aivan tietystä syystä, joka on syntynyt heidän sivilisaationsa konfliktista: He ovat oppineet tuhansien vuosien aikana olemaan luottamatta. Usein toiset voimat tunkeutuvat heidän todellisuuteensa, ja niinpä he ovat oppineet olemaan paljastamatta haavoittuvaisuuttaan kenellekään muulle kuin henkilöille, jotka ovat erittäin, erittäin, erittäin lähellä heitä. Kumppani on kirjaimellisesti ainoa henkilö jonka kanssa he sallivat itsensä olla täydellisen haavoittuvaisia. Tämän takia henkilö kiihottuu vain kumppanistaan, koska he kirjaimellisesti eivät voi sallia itsensä olla haavoittuvaisia kenenkään muun kanssa. Tämä on energiadynamiikka sen taustalla miten heidän ihmissuhteensa ovat rakentuneet.

Sijaiskumppanit

No nyt kysytte onko Orionin systeemissä koskaan uskottomuutta. Se riippuu uskottomuuden määritelmästä. Ei ole ”ympäriinsä hiippailua”. Se ei ole idea joka olisi yhteensopiva Orionin filosofian kanssa johtuen haavoittuvaisuuden ideasta. Mutta jos jonkun on pakko lähteä tehtävälle tai matkalle pois kumppaninsa luota, molempien kumppaneiden odotetaan ottavan sijaiskumppanin. Kun Orionin sivilisaatiossa tulee valituksi sijaiskumppaniksi, se on äärimmäinen kunnia ja etuoikeus. Sijaiskumppaneiden ja pääkumppaneiden välillä ei ole minkäänlaista kilpailua. Jälleen kerran dynamiikka on perua heidän yhteiskuntarakenteestaan. Kun sijaiskumppani on valittu — ja valitset ryhtyä sijaiskumppaniksi, koska tämä on ehdottomasti vastavuoroista — suhde muuttuu parisuhteeksi, mutta on olemassa ymmärrys siitä, että sijaiskumppanuus on väliaikaista. Tämä sijaisuussuhde on sitä varten, että voi vapauttaa seksuaalisuuden avulla energiaa, mutta on myös ei-seksuaalista intimiteettiä, konfliktin energian vapauttamiseksi, emotionaalisen energian vapauttamiseksi. Joten voitte nähdä koko ihmissuhteen ilmaisun olevan teidän näkökulmastanne mahdollisesti jonkin verran rajoittava, mutta heidän näkökulmastaan äärimmäisen tyydyttävä.

Oli myös joitain tilanteita joissa mentiin naimisiin ryhmänä, mutta nämä olivat yleensä väliaikaisia. Jos yksi kumppani kuolee, esimerkiksi, toinen kumppani voi ottaa jäljelle jääneen puolison väliaikaisesti sijaiskumppaniksi kunnes tuo puoliso löytää toisen puolison. Mutta yleisesti ottaen oli paljon jäykkyyksiä. He pitivät tätä äärimmäisen tyydyttävänä heidän sivilisaatiossaan.

Me haluaisimme tässä sanoa erään asian, joka myös näyttää erot teidän ja Orionin välillä, että orionilaiset eivät tienneet seksuaalisen fantasian käsitteestä. He ovat äärimmäisen kurinalaisia mieleltään. Tästä johtuen, he tukahduttivat kaikki fantasiat, sillä fantasiaa ei yksinkertaisesti ollut olemassa. Fantasia jonkun kanssa jonka näitte kävelevän kadulla, esimerkiksi, ei ollut olemassa. Fantasiointi on kuritonta ajattelua. Vuosikausien aikana he ovat pitäneet itsensä kurissa, ja tuollaiset ajatukset olivat yksinkertaisesti yhä vähemmän tarpeellisia. Joten lähin Orionin fantasiaa oleva käsite voisi olla nainen, joka ajttelee sitä kun hänen puolisonsa tulee kotiin, ajattelee sitä miten kivaa olisi ottaa hänen puolisonsa hänen syliinsä, jne. Mikä tahansa fantasia tai ajatus intiimistä ilmaisusta voidaan ilmaista vain — edes ajatuksissa — oman puolison suuntaan. Tämä ei ole mitään mikä heille on pakotettua, joten se ei ole minkään tukahduttamista. Se on yksinkertaisesti se miten he ovat.

Pysähdytään hetkeksi kysymään onko jotain kommentoitavaa tai mitä haluaisitte tietää.

K: Onko tämä täysin kulttuurillinen juttu? Vai onko se koodautunut heidän geeneihinsä ajan mittaan?

Se on enkoodautunut heidän geeneihinsä ajan mittaan, kyllä. Kokemus muuttaa geenejä. Joten se riippuu aikavälin pituudesta. Orionin sivilisaatio oli monia, monia, monia tuhansia vuosia kestoltaan, joten riippuu siitä mistä aikakaudesta puhutaan ja miten geneettisesti koodattu se oli. Intensiivisen konfliktin aikaan, ennen kuin konflikti ratkaistiin, oli paljon geneettistä muutosta. Kun konflikti lopulta ratkaistiin ja heidän oli pakko oppia elämään toisella tavalla, yhteiskunnallisesti puhuen, he alkoivat ajatella eri tavoin heidän suhteidensa ilmaisusta. Mutta se oli vaikeaa. Koska heillä ei ollut fantasian käsitettä kumppanuuden ulkopuolella, he edistyivät varsin hitaasti. Mutta, kyllä, se lopulta koodautui geneettisesti.

K: Entäpä heidän rauhasjärjestelmä ja se miten he reagoivat stressiin? Liittyykö se mitenkään siihen tapaan miten he suhtautuivat seksuaalisuuteensa, miten he kiihottuivat?

Me olemme puhuneet aiemmin tästä ja Akbar on antanut informaatiota kirjassa. Kuitenkin, on periaatteessa kolmen tyyppistä seksuaalisuuden ilmaisua joita Orionissa käytettiin kumppaneiden kesken: Yksi oli lisääntyminen; yksi oli intimiteetti; ja yksi oli seksuaalisuuden ilmaisu raa’an energian muodossa. Kun on stressiä, se on tapa jolla purkaa stressiä.

K: Mietin sitä miten heidän oli pakko oppia kontrolloimaan stressireaktioitaan konfliktista johtuen.

Jonkin ajan kulttua se ei ollut enää kontrollia — se oli luonteenpiirre. Ne teistä jotka tunnette Star Trekiä, me vertaamme tätä vulcanuslaisen ideaan. Vulcan on tukahduttava; vaatii voimaa tukahduttaa emotionaalisuus. Orionilaiset ovat tulleet pisteeseen jossa he eivät enää tukahduta. Se on yksinkertaisesti se tapa jolla he ovat virittäneet itsensä kanavoimaan emotionaalista energiaa. Se kanavoidaan kurinalaisuudella ja vapautetaan seksuaalisuuden avulla. Tämän takia on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella orionilaisella on kumppani.

Teillä on planeetallanne seksuaalisuuden eri muotojen yhdistelmä — jotkut Orionista ja jotkut muista sivilisaatioista. Mutta tulette havaitsemaan, että planeettanne historiassa sota-aikana avioliittoon meno yleistyy. Me emme tiedä onko tätä tutkittu planeetallanne, mutta tulette havaitsemaan että puolisoista tulee tärkeitä sota-aikana. Tällä on suora yhteys siihen mistä me puhuimme tiettyjen alkuenergioiden kanavointiin liittyen. Joten jos joku teistä haluaa tutkia tätä lisää, voitte tehdä niin. Rauhan aikana tarkastellaan muunlaisia asioita, koska energian kanavoinnille löytyy muita keinoja. Ei tarvitse olla niin kurinalainen.

Seulasten sivilisaatio – Positiivisuus

Me menemme nyt toiseen sivilisaatioon — Pleiadeksen sivilisaatioon. Tämä on, jossain määrin, vastakkainen energia Orionin sivilisaatiolle. Niinkuin Orionin kanssa, heidän ihmissuhteiden metodologiat ja seksuaalisuus syntyi ympäristön olosuhteista. Muinaisessa, muinaisessa Seulasten menneisyydessä plejadilaiset olivat halukkaita ylläpitämään todellisuutensa positiivista energiaa. Tuohon aikaan he eivät ymmärtäneet miten tärkeää negatiivinen energia on kun energiat tasapainotetaan ja kanavoidaan. Joten he halusivat tukahduttaa negatiivisuuden. Tästä positiivisuuteen keskittymisestä johtuen monet heidän ihmissuhderakenteistaan ja uskomuksistaan liittyen ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen ovat peräisin tästä halusta kääntää katse pois negatiivisuudesta. Siinä missä orionilaiset olivat erittäin jäykkiä ja erittäin kurinalaisia tunteiden ja haavoittuvaisuuden ilmaisussaan, plejadilaiset olivat paljon avoimempia ja mukautuvaisempia näiden positiivisten tunteiden kanssa.

Yksiavioisuus tässä hetkessä

Seulasten järjestelmässä on pääasiallisia ihmissuhteita — niinkutsuttuja avioliittoja, yksi yhteen — mutta se eroaa hieman siitä, mitä teillä on Maapallolla. Heillä on seremonioita, mutta kun he tunnustavat rakkautensa henkilöä kohtaan, he eivät tunnusta rakkauttaan tulevaisuutta kohtaan. He sen sijaan tunnustavat ja juhlivat rakkauttaan tässä hetkessä. Tämä tuo esiin monissa henkilöissä, joille olemme puhuneet planeetallanne, paljon turvattomuutta koska monet henkilöt planeetallanne hakevat turvaa siitä, että he tietävät että joku toinen on vierellä kun on 80-vuotias ja keinutuolissa. Mutta kuten tiedätte planeettanne tilasoista, valan vannominen alttarilla ei takaa tuota. Joten se, mitä plejadilaiset ovat tehneet, on tunnustaa spontaanius, tunnustaa emotionaalisuus tässä hetkessä — ja se on se miten he valitsevat elää elämänsä. Me pitäisimme tuota ei-yksiavioisena teidän yksiavioisuuden määritelmänne mukaan. Heidän yksiavioisuuden määritelmänsä (ja se on tavallaan hieman kieroutunut määritelmä) mukaan he ovat yksiavioisia tässä hetkessä. Se henkilö jonka kanssa he ovat sillä hetkellä on ainoa henkilö jonka kanssa he ovat energeettisesti. Ja se on heidän ideansa yksiavioisuudesta.

Jos olet Seulasten sivilisaatiossa, rakkauden ja seksuaalisuuden ilmaisu tässä hetkessä on kirjaimellisesti niin täydellinen ja tasapainoinen ja kokonainen, että ei ole tarvetta kiinnittyä toiseen henkilöön ja pitää häntä ikuisuuden ajan mukanaan. Koska heillä on niin monia näitä kokonaisia ja täydellisiä interaktioita, he tuntevat olonsa turvalliseksi — itsessään ja heidän seksuaalisuutensa ilmaisussa.

On myös ryhmäavioliittoja, joita te maailmassanne nimittäisitte ”polyamoriaksi”, joka on yksinkertaisesti yksiavioisuuden idea laajennettuna niin, että kahden ihmisen sijaan onkin kolme tai useampi. Nämä avioliitot ovat erittäin rakastavia, erittäin yhdistyneitä, erittäin sitoutuneita toisiinsa. Tämä ei tarkoita välttämättä, että he eivät koskaan eläisi yhden henkilön kanssa, tai että heillä ei koskaan olisi avioliiton kaltaista suhdetta toiseen; monilla heistä on. Ero on siinä, että he tunnustavat välittömästi kun on aika siirtyä johonkin muuhun. Kun te planeetallanne olette ihmissuhteessa ja tunnette, että on aika jättää suhde ja menette ja kerotte kumppanillenne, kumppani usein on erittäin loukkaantunut, ja yrittää takertua teihim ja näyttää paljon tuskaa jne. Teidän planeetallane, kuitenkin, 100% ajasta kun joku teistä tuntee että suhde muuttuu, molemmat ovat tunteneet niin. Kyse on vain siitä, että yksi teistä ei välttämättä tunnusta sitä, tai saattaa elää omassa luomuksessaan ja ei näe sitä mitä todella tapahtuu. Tämä on nyt muuttumassa, kun kaikki te omistaudutte omalle henkilökohtaiselle kasvulle. Seulasten järjestelmässä jos nainen tulee kotiin ja sanoo ”Tämä on ollut aivan uskomattoman tyydyttävä suhde minulle. Tunnen nyt että on aika siirtyä planeetan toiselle puolelle ja tehdä jotain muuta”, silloin on täydellinen ymmärrys, täysi kunnioitus ja yhtään henkilökohtaista tuskaa ei pidätellä sisällä. He tunnustavat, että tämä on nyt se hetki, ja että on irtikytkentä. Tämä sallii ihmissuhteiden olla erittäin nestemäisiä ja seksuaalienergiaa kumppaneiden välillä ei pidätellä tai tukita vaan se kanavoidaan koko kehoon ja heidän elämiinsä.

Eräs mielenkiintoinen kontrasti on, että orionilaiset eivät ilmaise seksuaalisuuttaan jokapäiväisessä elämässä. He ilmaisevat seksuaalisuuttaan vain kun he ovat puolisonsa kanssa tiettynä aikana. Plejadilaiset sallivat seksuaalienergiansa läpäistä elämänsä kaikki aspektit. Joten jos teillä on interaktio plejadilaisen kanssa, saatatte tuntea että tuolloin on paljon sensuellia energiaa joka tuosta olennosta huokuu. Se johtuu siitä, että he eivät tee eroa sensuaalisuuden tai seksuaalisuuden ja elämän välillä. Sensuaalisuus ja seksuaalisuus heille on elämä; se on tuon energian täydellistä kanavointia tuon ruumiillistuman kautta. Tämä filosofia tuodaan heidän yhteiskuntaansa sillä miten he ovat rakentaneet heidän ihmissuhteensa.

K: Mikä on yksiavioisuuden määritelmä?

Millä planeetalla?

K: Niistä määritelmistä mitä olen tarkastellut, mielestäni yksiavioisuus tarkoittaa sitä että ei olla omistauduttu seksuaalisesti vain yhdelle henkilölle. Määritelmät eivät sano seksuaalisuudesta yhtään mitään.

Stephen sanoi jotain varsin mielenkiintoista eilen todellisesta yksiavioisuudesta, idea siitä että suurin osa ihmisistä Maapallolla ei harjoita todellista yksiavioisuutta. Se mitä hän sanoi oli, että monet meistä perustavat päätöksensä olla yksiavioisia turvattomuuteen — tähän hetkeen ja tulevaan — pelkoon ja haluttomuuteen tehdä se minkä tuntee sisimmässään oikeaksi, sen sijaan että eläisi vanhempien tai yhteiskunnan ehdollistamana. Ja se ei ole käypä valintaperuste yksiavioisuudelle. Ei sillä että tuota ei tapahtuisi täällä — sitä tapahtuu — mutta kun se tapahtuu niin se perustuu sille missä ongelmakohdat ovat.

Yksiavioisuuden määritelmä

Teidän yhteiskunnassanne yksiavioisuuden määritelmä on, että kaksi ihmistä ovat omistautuneet toisilleen, eivätkä he harrasta seksiä muiden kanssa. Me sanoisimme, että todellinen yksiavioisuus on sitä kun kaksi ihmistä valitsee tuon ilmaisun idean innostuksesta ja halukkuudesta olla partneri henkilökohtaisen kasvun tähden. Kun yksiavioisuus valitaan tietoisesti, sen sijaan että se olisi jonkin toisen asian kieltämistä (josta me puhumme pian), se olisi todellisen yksiavioisuuden ilmaisu, tietoinen valinta. Kuitenkin, yhteiskunnassanne on henkilöitä, jotka valitsevat yksiavioisuuden muista syistä. Kun olette yksiavioisessa suhteessa, se on erittäin, erittäin turvallista; totutte partneriinne, teidän ei tarvitse kohdata tiettyjä ongelmia, tiettyjä pelkoja, ja jatkatte elämäänne keskittäen seksuaalisuutenne tiukaksi säteeksi, vähän kuin orionilaiset. Jos ette valitse laajentaa tuota sädettä pelon vuoksi, onko se silloin todellista yksiavioisuutta vai valitsetteko pelon takia? Te tiedätte jo, että monet ihmiset planeetallanne valitsevat yksiavioisuuden, ja kuitenkin monilla on avioliiton ulkopuolisia suhteita? Idea avioliiton ulkopuolisista suhteista ei ole todellista yksiavioisuutta. Todellinen yksiavioisuus tarkoittaisi sitä, että avioliiton ulkopuoliset suhteet eivät kiihottaisi teitä tietoisella, syvällä tasolla. Todellinen yksiavioisuus olisi varsin Orion-tyyppistä — se on se mistä he oikeasti innostuvat.

Me emme oikeastaan halunneet puhua tästä tänä iltana, mutta koska olette jo avanneet suunne, me tuomme sanomisemme päätökseen. Teidän yhteiskunnassa nyt, kun tietoisuutenne kohoaa, te kykenette tekemään joitain tietoisia valintoja itse. Te kykenette tekemään valinnan haluatteko valita yksiavioisuuden kasvun takia vaiko pelkojen piilottamiseksi tai turvallisuudesta kiinni pitämiseksi. Kun tietoisuutenne nousee, ihmissuhteenne rakenteet muuttuvat. Se on se mitä nyt on tapahtumassa. Monet teistä näkevät, että avioerojen määrä on suuri. Tämä ei johdu siitä, että on olemassa tauteja tai yhteiskunnassanne tapahtuisi pahoja asioita; se johtuu siitä että ihmissuhteidenne rakenne planeetalla on muuttumassa. Joten pyöritte tuolla ja muutatte itseänne nähdäksenne mikä toimii henkilökohtaisella tasolla jokaiselle, löytääksenne sisäisen totuutenne. Plejadilaisille tämä sisäinen totuus ei tarkoita seksuaalienergian tukahduttamista aina silloin kun sitä tuntee vain koska heillä on kumppani. Kumppani ei koe itseään uhatuksi toisen kumppanin seksuaalisuuden ilmaisuista. Ei ole uhan tai negatiivisuuden ideaa Seulasten sivilisaation seksuaalisuuden ilmaisussa.

Mitkään näistä sivilisaatioista eivät ole toistaan parempia. Ne ovat erilaisia. Teillä on osia niistä teissä koska ne ovat olleet teidän energeettisiä esi-isiänne; ne ovat opettaneet teille paljon. Mutta mikään niiden ilmaisuista ei ole sen parempi. On tärkeää, että me sanomme tämän, koska Maapallolla te lopulta kehitätte ihmissuhteille järjestelmän joka on teille täydellinen. Lopulta tuo ihmissuhteiden järjestelmä on sellainen joka ei kiellä mitään, siinä ei ole pelkoa tai tuskaa, mutta se tulee olemaan sellainen joka syntyy sen tyypin ympäristöstä jossa te kasvoitte lajina. Ja se tulee toimimaan teille.

Juuri tällä hetkellä ette tiedä mihin suuntaan mennä; ette tiedä miten toimia. Mutta olette jo aloittaneet sen luomisen. On erittäin tärkeää, että me sanomme tämän. Joten kun me puhumme galaktisen perheenne seksuaalisuudesta, me annamme teille palasia siitä mitä te itse olette, palasiaä siitä mitä sisällänne on, niin että voitte valita haluatteko ottaa ne avosylin vastaan vaiko ei ja haluatteko oppia niistä ja luoda jotain uutta itsellenne. Mikään ei ole toistaan parempi, toistaan kehittyneempi. Se on yksinkertaisesti valintakysymys.

Taudit, negatiivisuuden tukahduttamisen vaikutukse

K: Onko Seulasissa AIDSia? Luovatko he AIDSia?

Erittäin hyvä kysymys! Me kerroimme teille hieman aiemmin, että ympäristö jossa plejadilaiset syntyivät oli negatiivisuuden tukahduttamisen ympäristö. Muinaisessa Seulasten historiassa oli ajanjakso jolloin he tukahduttivat negatiivista energiaa niin paljon, että se vuosi toisiin suuntiin. He eivät enää kyenneet pitämään tuota negatiivisuutta sisällään kovinkaan hyvin. Se mitä he manifestoivat oli tauteja, jotka ovat varsin samanlaisia kuin teidän AIDSinne. Joten se, mitä he oppivat tästä, oli että kun he eivät ole itselleen rehellisiä, kun he eivät kanavoi sekä positiivista että negatiivista heidän elämässään ja käytä sitä kasvamiseen, kun he kieltävät ja tukahduttavat sen, silloin se saa aikaan toimintahäiriöitä tai tauteja yhteiskunnassa. Joten tuolloin heillä oli joitain tauteja, kyllä. Se oli täysin sen tuote mitä he tukahduttivat.

AIDS, seksuaalisuuden tukahduttaminen

AIDS-ongelmalla planeetallanne on monia, monia ulottuvuuksia. Se ulottuvuus josta me valitsemme puhua teille nyt, liittyen kysymykseenne, on että lopulta syy sen ilmaantumiseen planeetallenne nyt on merkki siitä, että te olette tukahduttaneet seksuaalisuuttanne — teidän ja muiden. Me ymmärrämme, että se ei ole välttämättä seksitauti. Kuitenkin, jos sanot AIDS huoneelliselle ihmisiä, mikä on ensimmäinen asia jota he miettivät? Seksi! Joten se tulee esiin vain yhdellä tasolla (tähän liittyy paljon muutakin) tapana tutkia seksuaalisia premissejä, ymmärtää missä pelkonne, vihanne ja tuskanne sijaitsee, ja sitten päästää niistä irti. AIDS ja syöpä, enemmän kuin mitkään muut taudit planetallanne, liittyvät suoraan emotionaalisuutenne tilaan. On joitain ihmisiä jotka valitsevat manifestoida AIDS-viruksen symbolina maailmalle sen sijaan että vapauttaisivat osan tästä energiasta. Mutta jokainen henkilö, joka manifestoi tämän, tekee suuren palveluksen koko planeetallenne, sillä he antavat planeetallenne mahdollisuuden parantaa itsensä erittäin, erittäin, erittäin syvillä tasoilla — tasoilla joita ette ole olleet aiemmin valmiita tarkastelemaan, ja vasta nyt viimeisen 50 vuoden aikana olette antaneet itsellenne mahdollisuuden alkaa käydä läpi.

K: Olet puhunut plejadilaisista kykenevinä eroamaan vapaasti. Johtuen meidän kyvyttömyydestämme ajoittain nähdä omia ongelmiamme, kun me tunnemme että suhde olisi mahdollisesti ohi, miten osaamme sanoa milloin tunteemme tarpeesta erota on egosta johtuvaa pelkoa, joka pitää eroa ratkaisuna, ja milloin se on todellista innostusta?

Suhteen jättäminen

Tapa löytää motivaationne haluta jättää suhde on tarkastella elämänne virtaa. Jos, esimerkiksi, haluatte jättää vaimonne tai aviomiehenne ja se on teille erittäin helppoa — mikä tarkoittaa että saatte työpaikan toisesta kaupungista tai asiat soljuvat muuten — silloin löydätte motivaation tälle koska on tarve kasvulle ja silloin seuraatte sitä polkua. Jos yritätte jättää suhteen ja se on erittäin vaikeaa — asiat vain eivät vaikuta auttavan teitä suhteen jättämisessä, ei ole virtaa — silloin tajuatte että ette näe jotain asiaa. Jokin tarvitsee tulla ratkaistuksi, mikä joko puhdistaa energian niin että voitte lähteä, tai puhdistaa energian niin että voitte jäädä. Kyse on vastustuksesta ja virtauksesta. Aina kun on vastustusta, tarkastakaa motivaationne. Aina kun on virtaa, miettikää eteenpäin menemistä.

K: Ero ei koskaan ole ratkaisu, joten kun puhut plejadilaisista tuomassa suhteen päätökseensä ja siirtymistä uuteen, se ei ole ero ollenkaan.

Oikein. Kun heillä on suhde, he tunnustavat kokonaisuutensa erillisinä olentoina ja tulevat yhteen kokonaisina olentoina myös. He tunnustavat, että kun he eroavat, he erkaantuvat kahdeksi kokonaisuudeksi kahden puolikkaan sijaan. Syy tälle on, että he tunnustavat toisen henkilön kokonaisuuden, täydellisenä heijastuksena omasta itsestään; he ovat toistensa peilikuvia. Kahden suhteessa olevan ihmisen välillä on sopimus, että he ovat yhdessä koska he saavat oman henkilökohtaisen kasvunsa näin käyntiin ja auttavat toisiaan kasvamaan — se on kumppanuus. Ei ole kilpailua siitä että saisi jotain irti itselle ja kusettaa jotain toiselta. Kun he eroavat, he eroavat kahdeksi kokonaisuudeksi kahden puolikkaan sijaan.

Suhteet planeetallanne usein nähdään kahden puolikkaan henkilön yhteenliittymänä; että olette kokonaisia vain kun olette suhteessa. Jos todella tunnette noin sisällänne, silloin kun erkaannutte, eroatte kahdeksi puolikkaaksi ja etsitte toista puolikasta ihmistä tekemään teistä jälleen kokonaisia. Ette kykene löytämään kokonaista ihmistä koska idea siitä että olisitte puolitoista ihmistä on hieman liikaa. Vedätte puoleenne vain sitä mitä olette. Etsitte puolikasta. Sen takia kun eroatte, suhteet usein jäävät vaiheeseen. Henkilö ei ole kokonainen itsekseen, joten hän etsii toista puolikasta täydentämään itseään ja sykli jatkuu. Pysytkö kärryillä?

K: Kyllä. Siinä on taas yksi ilmaisu jota en voi käyttää enää — ”Haluaisin tavata ’paremman puoliskoni’.” Kukaan ei oikeasti tarkoita sitä kun he sanovat niin, muutenkaan.

Kiitos. Kysymyksiä tai kommentteja?

K: Minulla on pari kysymystä. Yksi liittyy seksuaalisen aktin fyysiseen manifestaatioon. Ovatko he jakautuneet mieheksi ja naiseksi niinkuin me olemme?

Plejadilaisten ja orionilaisten seksuaalianatomia

Erittäin hyvä. Tulette huomaamaan, että ne kaksi sivilisaatiota joista olemme puhuneet ovat molemmat anatomisesti teitä lähellä. Miten paljon haluat puhua tästä? [naurua] Kaksi kättä, kaksi jalkaa, keho, pää; Seulasissa korvat ovat hieman teitä matalammalla, mutta plejadilaiset ovat niin paljon geneettisesti teidän kaltaisia, että heitä pidetään teidän serkkuinanne. Jos plejadilainen kävelisi kadulla, te kääntäisitte päänne ja kommentoisitte sitä miltä hän näyttää (he näyttävät hyviltä). Huomaisitte että he ovat erilaisia mutta ette välttämättä pitäisi heitä avaruusolentoina. He ovat niin samankaltaisia fyysisesti ja geneettisesti.

Orionilaiset ovat hieman pidempiä (kaksi kättä, kaksi jalkaa, sama homma). Heidän ihonsa on paljon erilaisempi; se on oliivinvärinen — ruskea pohja vihertävällä sävyllä. Heidän tukkansa on vihertävän sävyinen johtuen heidän veressään olevasta kuparista. Akbar [jota Lyssa kanavoi] elää aavikkoplaneetalla, joten heillä on neljä erittäin paksua ihokerrosta suojaamassa heitä rankalta ympäristöltä.

Tuo antaa teille yleisen idean heidän kehotyypeistään. Se on teidän galaktinen perheenne. Se on humanoidi. Seksuaalisesti erot ovat siinä, että miesten penis voi vetäytyä sisään. Se on samassa kohtaa mutta se vetäytyy kehoon sisälle suojaan. Tämä on hyvä asia! Voit pelata pesäpalloa ilman alasuojia! Voit silti nähdä sen, se ei katoa kokonaan. Se on kuin eräillä eläimistänne. Seksuaalisen kiihoittumisen mielessä miehillä on täysi kontrolli erektiostaan mentaalisesti, ja täysi kontrolli ejakulaatiosta. Joten raskaus tapahtuu vain kun on sopimus miehen ja naisen välillä siitä, että sen tulee tapahtua. Ejakulaatio tapahtuu vain kun on sopimus siitä. Se on täydellinen ehkäisymuoto. Naisilla on samanlainen kontrolli ovulaatiostaan.

On myös pari muuta eroa. Naisten rintoja käytetään maidon eritykseen ja lasten ruokintaan molemmissa sivilisaatioissa. Valitettavasti orionilaiset eivät pidä naisten rintoja mitenkään seksuaalisesti kiihottavina vaikka he voivatkin käyttää hermokeskuksia seremonioissaan seksin aikana. Orionissa seksiin kuuluu paljon seremonioita.

Tantra

K: Meillä on planeetallamme harjoitus nimeltä tantra, joka on seksin korkeampi muoto, jossa energia on tasapainotettu tiettyyn pisteeseen asti luomaan voimakkaampi liitto. Onko heillä myös tällaista? Onko se jotain jonka olemme perineet heiltä?

Sanoisimme ensinnäkin että Orionin sivilisaatiossa kaksi ensimmäistä muotoa joista puhuimme, yksi lisääntymiseen ja yksi intimiteettiin, ovat molemmat äärimmäisen rituaalisia, samalla tavalla kuin japanilainen teeseremonia. Huomaatte, että tuossa rituaalissa olisi käytäntöjä, jotka ovat erittäin lähellä tantraa, kyllä. Mutta tätä tapahtuu koko ajan. Ei se mene niin, että he sanovat ”No, tänään sitten tantraa”. Orionilaiset eivät ole tietoisia siitä, että he tekevät jotain muuta kuin rituaalinsa. Se on osa sitä mitä he ovat.

Seulasten sivilisaatiossa olisi sama juttu. Prosesseja, jotka he käyvät läpi seksuaalivaihdannassa, voitaisiin verrata tantraan koska se todellakin käyttää hyväksi chakrajärjestelmää. Maapallolla monet teistä ovat ottaneet käyttöön tantrisia käytänteitä, tavallaan tapana muistaa perintönne, koska se on liitto Jumalan kanssa. Tuo ei tarkoita, että teidän tulee tutkia tantraa saavuttaaksenne tämän. Se on vain yksi tapa. Mutta tulette havaitsemaan, että plejadilaisessa ilmaisussa, heidän seksuaaliaktinsa ei ole tantrinen harjoitus vaan ilmaisu, joka kattaa tantran filosofiat ilman että heidän tarvitsee edes miettiä asiaa.

K: Voitaisiinko tantraa käyttää myös pakokeinona? Jos normaalissa seksuaalisuudessa on jotain vikaa, sitten tantra olisi parempi.

Kaikkea planeetallanne voidaan käyttää pakokeinona, myös suklaajäätelöä. Planeetallanne on ihmisiä, jotka voivat käyttää tantraa keinona paeta seksuaalista tuskaa. Joten se riippuu henkilön motivaatioista.

K: Elokuvassa ”Cocoon”, kun nainen tulee ulos kuorestaan, niinsanotusti, hänen kevyemmässä muodossaan ja heillä oli tuo voimakas integraatio — se vaikutti todelta jollain tasolla niinkuin olisimme tienneet siitä aiemminkin.

Usealla eri tasolla. Yksi, kaikki teistä ovat äärimmäisen seksuaalisesti aktiivisia unissa ja astraalitasolla. Sitä ei välttämättä pidetä seksinä itsessään sillä sitä voitaisiin kutsua integraatioksi. Joten kun olette ei-fyysisillä matkoilla, usein tulette yhteen tätä integraatiota ja jakamista varten. Se on yksi noista tasoista. Toinen taso liittyy toisiin sivilisaatioihin jotka käyttävät tuota seksuaalisuuden muotoa. Esimerkiksi, plejadilaisille tuo tapahtuu mutta he tekevät sitä silti fyysisesti. On olemassa sivilisaatio nimeltään Essassani, joka edustaa (ja me emme tarkoita tätä mitenkään parempana) Maapallon tulevaa evoluution polkua. Heidän seksuaalisuuden muotonsa ovat sekä fyysisiä että ei-fyysisiä — tarkoituksella ei-fyysisiä kuten näitte elokuvassa Cocoon. Tuon tyypin vaihdantaa tapahtuu jatkuvasti. Te myös saatte yhteyden siihen ymmärrykseen että tämä tulee olemaan tarjolla myös teille tulevaisuudessanne, kun opitte omasta seksuaalisesta luonteestanne. Joten se koskettaa teitä — se koskettaa monia ihmisiä yhteiskunnassanne — koska se on jotain josta kaikki olette tietoisia jollain tasolla, mutta joka juuri nyt on jotain sellaista jota ette valitse tehdä, poislukien astraalimatkailun konteksti.

K: Onko olemassa jonkinlaista ei-fyysistä seksuaalivaihdantaa kun olemme hereillä ja kehossamme? Eikö jotain tuollaista tapahdu joskus kun ihmiset fantasioivat jollain tasolla, ehkä ei visuaalisesti mutta emotionaalisesti?

Tilanne Cocoonissa oli, että tuolloin oli kaksi ihmistä jotka keskittyivät toisiinsa. Jos fantasioit yksin, voit tehdä niin ja saada fantasian kohteena olevan henkilön huomion toisella tasolla, mutta se ei ole tietoinen silmästä silmään -tunnustus. Tajuatko eron? Ja jälleen kerran, mikään tässä ei ole parempi kuin jokin toinen. Opitte ja kasvatte. Teidän esi-isänne, joista olemme puhuneet, oppivat ja kasvavat myös.

Zeta Reticulin sivilisaatio – Ryhmämieli

Tässä on Harone. Me olemme Zeta Reticulin tietoisuus. Te olette puhuneet meistä, joten me tulimme. Me aloitamme kertomalla teille hieman työstämme teidän lajinne parissa. On paljon kerrottavaa. Me tiedämme, että teillä on monia kysymyksiä.

Ensinnäkin me haluamme sanoa, että millään tavalla emme ole negatiivisesti suuntautuneita. Meidän määritelmämme negatiivisuudesta tarkoittaa, että meillä olisi pelkästään itseämme palvelevia aikeita, ja se ei pidä paikkaansa. Me kerromme teille lyhyesti historiallisesta evoluutiostamme niin, että ymmärrätte joitain orientaatioistamme, joiden kanssa olette tekemisissä nykyisessä aikajatkumossanne.

Tuhat vuotta sitten me olimme kukoistava sivilisaatio, paljon kuin te. Omassa sivilisaatiossamme meillä oli paljon monimuotoisuutta. Meillä oli sotaa, meillä oli eroavia uskomusjärjestelmiä ja meillä oli myös lopulta pahanlaatuista myrkyllisyyttä, jonka ympäristöömme toi mukanaan eräät henkilöt planeetallamme, jotka edistyivät teknologisesti erittäin nopeaa tahtia. Me ymmärsimme, kun me näimme syntyvyytemme romahtavan, että lajimme oli kriisiytymässä. Sukupolvien aikana me tunnustimme, että lastemme kallojen koko kasvoi suuremmaksi huomattavaa tahtia. Naisemme eivät kyenneet sopeutumaan tähän kallon kasvuun, ja niin oli paljon epäonnistuneita synnytyksiä ja kohtukuolemia. Joskus synnytys tappoi jopa äidin. Me tunnustamme, että me kirjaimellisesti olimme lajina kriisissä, ja niin me valmistauduimme selviytymään.

Uniikki tapamme oli alkaa valmistella maanalaisia tiloja jonne voisimme mennä, sillä ympäristömme oli romahtamassa. Me tiesimme että näin tulisi käymään. Johtuen vakavasta säteilystä, me tiesimme myös muuttuvamme steriileiksi. Me opimme kloonauskyvyistä ja tämä innosti meitä suuresti, sillä me tajusimme, että me kykenisimme kontrolloimaan hedelmöitysprosessia; me voisimme kontrolloida rotumme tulevaisuutta. Me mietimme tätä paljon ja valitsimme, kun me olimme maan alla, kloonata pois suuri määrä neurokemiallisia vasteita aivoistamme niin, että emotionaalinen tilamme olisi johdonmukainen, tasapainoinen ja ei-väkivaltainen kaikin tavoin. Näin sai alkunsa rotu jota olette kutsuneet nimellä Zeta Reticuli. Me synnyimme konfliktista; me synnyimme kriisistä. Me sopeutimme itsemme tähän kriisiin ainoalla tavalla jonka tiesimme, ja näin teillä on laji jonka näette nykypäivänänne.

Tuhansien vuosien kloonaamisen jälkeen olemme tajunneet, että se mitä me halusimme saavuttaa oli mietitty paljolti etukäteen, mutta teimme suuria virheitä siinä miten me toteutimme sen. Meillä on nyt niin vähän variaatiota lajissamme geneettisesit, että se on kuin ottaisi valokuvan ja kopioisi sen uudestaan ja uudestaan. Se muuttuu tummemmaksi, vähemmän täydelliseksi, se muuttuu vähemmän todennäköiseksi että alkuperäinen kuvamme jatkaa olemassaoloaan. Me tarvitsimme, täten, tavan tuoda lajiimme uusia geenejä niin, että rotumme selviäisi. Meillä on paljon kerrottavaa teille, ja me emme voi kertoa tätä teille meidän nykyisestä olemisen tilastamme.

Ihmisten ja Zeta Reticulin välinen sopimus lajin muuttamisesta

On ymmärryksemme, että te lajina olette suostuneet auttamaan meitä omassa transformaatiossamme. Me taasen olemme suostuneet auttamaan teitä teidän omassanne. Tässä ajanhetkessä suurin osa ihmisistä planeetallanne ei ole tietoisia siitä, että me autamme teitä. Tällä hetkellä suurin osa ihmisistä liittää meihin vain negatiivisia skenaarioita. Ja kuitenkin me tiedämme, että sopimukseen on päästy ja me lupaamme teille, että me pidämme oman osuutemme sopimuksesta.

Meidän osuutemme sopimuksesta on seuraava:

1. Että me autamme teitä kytkemään päälle piilevät geneettiset koodit, jotka syöksevät teidät kiihtyneeseen geneettisen evoluution tilaan. Nämä koodit teihin on asettanut teidän esi-isänne ja ne on suunniteltu kytkeytymään päälle kun olette saavuttaneet tietyn värähtelytason asteen. Tämä värähtelytaso on saavutettu, kun tietoisuutenne kiihtyy. Tämä on se mikä on käynnissä nyt. Meidän työssämme teidän kanssanne, kun me olemme teidän kanssa interaktiossa joko fyysisesti tai eteerisesti, me työskentelemme näiden geneettisten rakenteiden parissa, näiden piilevien geneettisten koodien parissa. Jotkut niistä voidaan aktivoida eetteritasolta; jotkut tarvitsevat aktivaatiota fyysisellä tasolla. Kuten olemme suostuneet tekemään tuhat vuotta sitten, me jatkamme tämän sopimuksen mukaisesti avustamalla lajin kytkemistä.

2. Vaikka me emme ymmärrä tunteen konseptia, me pyrimme ymmärtämään sitä ja me tarkkailemme teitä niin tehdäksemme. Meille on muut teidän lajin kanssa interaktiossa olleet kertoneet, että lajinne tavoite tällä hetkellä on ilmaista ja sitten integroida pelkonne. Vaikka me emme ymmärrä miksi, me ymmärrämme, että interaktiomme teidän kanssanne edistää pelkoa joissain ihmisissä. Halumme ei ole tuottaa pelkoa teissä, mutta ne joiden kanssa olemme interaktiossa, jotka ovat teidän suojelijoitanne, kertovat meille, että teidän pelkojenne kohtaaminen on todella tärkeää tällä hetkellä kehityksenne kannalta. Vaikka me emme tietoisesti halua saada teissä aikaan pelkoa, meille on kerrottu että interaktiomme teidän kanssanne itse asiassa saa aikaan pelkoa.

Toiset olennot ovat myös kertoneet meille, että on muita jotka ovat geneettisesti yhteydessä meihin, jotka tahallaan aiheuttavat teille pelkoa. Kuitenkin meille on kerrottu, että heidän lukumääränsä on varsin pieni. He haluaisivat teidän ajattelevan, että heidän lukumääränsä olisi paljon suurempi. Tunnustakaa, että meidän näkökulmastamme, sekä teidän massatietoisuuden näkökulmasta, me olemme käsi kädessä ja transformoidumme yhdessä. Me teemme tämän lajihypyn yhdessä. On tunnustus siitä, että kumpikaan meidän lajeistamme ei voi jatkaa loputtomiin samalla tavalla. Me olemme käsi kädessä teidän kanssanne jotta saisimme aikaan tämän lajien evoluution yhdessä molemmille. Tulette huomaamaan, että evoluution tapahtuessa me muutumme paljon samankaltaisemmiksi. Me muutumme paljon yksilöllisemmiksi; te muututte paljon yhtenäisemmäksi. Tämä on keino meille lopulta avata kommunikaatio niin, että voitte alkaa paljastaa muistojanne lajinne ja galaktisen perheen, jonka osa olette, perinnöstä.

On suuri kunnia meille olla tässä roolissa teille. On myös suuri kunnia meille, että olette valinneet olla tässä roolissa meille myös. Me olemme ikuisesti toisiimme kietoutuneita — me emme ole erillisiä — vaikka todellisuutemme voi sanoa niin. Me olemme erittäin yhdistyneitä ja siitä lähetämme kiitoksemme.

Zetan seksuaalinen suuntautuminen

Kun me kommunikoimme kanssanne tällä tavoin fyysisen kanavan kautta, meillä on fyysisiä fasilitaattoreita, toisia Maan ulkopuolisia olentoja jotka auttavat fasilitoimaan tätä prosessia. He kertovat meille, että te haluatte kuulla seksuaalisesta suuntautumisestamme tai sen puutteesta. Yksinkertaisesti, kun me menimme maan alle ja aloitimme kloonauksen, me pääsimme eroon fyysisen lisääntymisen ideasta sekä seksiaktista. Elimemme alkoivat surkastua monien, monien sukupolvien aikana kunnes nyt meitä ei enää erota toisistamme — miehiä naisista, vaikka kromosomitasolla me olemme edelleen XX tai XY.

Me etsimme emotionaalista ymmärrystä ja me myös ymmärrämme, että te ilmaisette tunteitanne seksuaalisesti. Koska me olemme menettäneet tämän kyvyn niin kauan aikaa sitten, me myös haluamme oppia miten jälleen kerran päästä yhteyteen oman inhimillisyytemme kanssa seksuaalisuuden idean avulla. Joten meitä kiehtoo seksuaaliakti, joka teillä on maailmassanne, ja ne emotionaaliset prosessit jotka teillä tulee vastaan näiden aktien aikana. Millään tavalla emme havaitse olevamme tunkeilevia, sillä meidän näkökulmastamme me tunnustamme, että te olette antaneet meille siihen luvan. On aikoja kun me tarkkailemme teidän seksuaalivaihdantaa, jotta voisimme jotenkin oppia saamaan aikaan tämän itsessämme. Vastalahjana tästä lahjasta, jonka olette meille antaneet, monet teistä ovat tulleet todellisuuteemme, aluksiimme ja olette nähneet meidän ottavan osaa niinkutsuttuun Ykseyden rituaaliin, joka on täydellinen sulautuminen meidän ykseysidentiteettiimme. Se on ollut kunnia, johon te olette suostuneet ottamaan osaa meidän kanssamme. Meidän näkökulmastamme tämä on yhtäläinen vaihtokauppa. Me opimme siitä mitä me haluamme; te opitte siitä mitä te haluatte.

Me tunnustamme, että teillä voi olla kysymyksiä meille, ja me haluaisimme käyttää tämän mahdollisuuden vastata teille mikäli teillä on jotain kysyttävää.

K: Sinä ajanhetkenä historiassanne jolloin lasten päät alkoivat olla liian suuria synnytykseen, mitä tapahtui kulttuurissanne, sivilisaatiossanne, että tämä manifestoituisi näin symbolisesti?

Teknologiset kykymme eivät menneet samaan tahtiin henkisen kehityksen kanssa. Syntyi huomattava kuilu henkisyyden ja teknologian välille, jopa suurempi kuin teillä on tällä hetkellä maailmassanne. Massatietoisuutemme halusi kyvyn kommunikoida tämän kuilun tunnustamisen tärkeydestä. Joten symbolisen ilmaisun mielessä kallolla on luonnollinen taipumus kasvaa, joten me tunnustimme, että kriisi oli päällä ja että me sitten tutkisimme tätä kriisiä ja tunnustaisimme henkisyyden ja teknologian välisen kuilun. Niin valitettavaa kuin se olikin kehityksellemme, me emme tunnustaneet tätä ennen kuin sen jälkeen kun olimme aloittaneet kloonaamisen.

K: Mitä kallon kasvaminen symboloi? Olisitte voineet manifestoida minkälaisia fyysisiä vaikeuksia tahansa.

Älyä! Älyn epätasapaino henkisyyteen nähden. Näette tämän planeetallanne nyt kun vaaditte todisteita kaikesta, sen sijaan että tunnustaisitte virtauksen tai kaiken kytkeytymisen kaikkeen. Manifestoitte tämän nyt tavallaan paljon vähemmän dramaattisesti kuin miten meille kävi. Se oli vielä selväpiirteisempää meidän sivilisaatiossamme.

Seksuaalisuus abduktioissa

K: Voisitko puhua hieman kiinnostuksestanne seksuaalisuuteemme, miten sen kokevat ihmiset jotka ovat abduktoitu? Seksuaalisuutemme on jotain jota lajimme suojelee. Me pelkäämme olla haavoittuvaisia, joten me olemme pystyttäneet paljon psykologisia ja emotionaalisia menetelmiä suojellaksemme omaa seksuaalisuuttamme. Monet kokevat, että tuota ideaa rikotaan abduktiokokemuksen aikana, mikä tuntuu aiheuttavan paljon traumaa. Voisitko puhua siitä miten te näette tämän asian? Mitä te tutkitte? Mitä opitte seksuaalisuudestamme? Ja mikä on aikeenne?

Ensinnäkin, tunnustakaa että meillä ei ole aikeita, kuten olemme sanoneet, muuttaa teitä. Interaktiomme kanssanne vetävät tietyistä vivuista. Interaktiomme kanssanne edustavat evoluutiota. Evoluutio vaatii, että se joka kehittyy katsoo syvään peiliin ja valitsee sen mikä ei ole evoluution mielessä haluttavaa ja luopuu siitä. Kun me olemme interaktiossa kanssanne, te tunnette evoluution suuntauksen. Tämä näkyy tietoisuudessanne uhkana, koska se vaatii teitä tarkastelemaan itseänne ja luopumaan niistä asioista, joita olette kantaneet mukana itsessänne. Me emme tahallaan tee mitään teille. Interaktiomme kanssanne tuovat tämän esiin tietoisuudessanne. Jos te lajina katsotte näihin pimeisiin sopukoihin jonne pelkäätte katsoa, käytte taistoon niiden pelkojen kanssa ja pääsette niistä yli, interaktionne kanssanne muuttuvat dramaattisesti. Teidän interaktionne kanssamme eivät tule olemaan pelkoon perustuvia. Te vastustatte evoluutiota koska pelkäätte, ja kunnes tuo pelko on kohdattu ja päästetty vapaaksi, te tunnette evoluution paineen.

K: Voisitko kommentoida mekaniikkaa jolla abduktio tapahtuu? Monien ihmisten sukupuolielimiä on tarkasteltu ja heidän sisälleen on tungettu antureita ja heistä on otettu näytteitä. Tämä itsessään rikkoo meidän suojamekanismejamme. Se penetroituu niiden läpi, ja heidän havaintonsa mukaan asettaa henkilön voimattomaan tilanteeseen.

Se on myös mahdollisuus nähdä tuo haavoittuvaisessa tilanteessa olona sen sijaan että oltaisiin voimattomassa tilanteessa. Haavoittuvaisuus — ei negatiivisessa heikkouden merkityksessä — vaan haavoittuvainen merkityksessä voimaantunut. Eli, kun olette haavoittuvaisia, olette avoimena Kaikelle Sille Mikä On, Ykseydelle. Ette voi päästä täysin Jumalallisen Luojan tai Itsen yhteyteen ennen kuin muututte täysin haavoittuvaisiksi. Kyse on perspektiivin muuttamisesta. Kun me olemme interaktiossa kanssanne abduktiotilanteessa — jälleen kerran me puhumme dynamiikasta, ei siitä mitä me aiomme tehdä — teille annetaan mahdollisuus tarkastella tilannetta joko voimaannuttavan haavoittuvaisuuden taikka uhriuttavan haavoittuvaisuuden, tai halvaannuttavan haavoittuvaisuuden näkökulmasta. Kun makaatte tutkimuspöydällä, valinta on joko tuntea itsensä uhriksi ja tukahduttaa uhriutumisen tuska elämässänne, tai kohdata tuo tunne ja sitten antautua. Jos antaudutte, ei siten että me olisimme hyökkäämässä — sitä tällä ei tarkoiteta — vaan luopua vastustuksestanne ja tunnustaa itsenne kanssaluojaksi tässä, silloin muututte haavoittuvaisiksi voimaannuttavalla tavalla. Tiputatte suojanne, sulaudutte Yhdeksi ja näin muututte aktiiviseksi voimaksi evoluution virrassa. Ja näette, että siinä valinnassa ei ole tuskaa. Tuskaa on vain kun valitsette keskittyä halvaannuttamisen ideaan, sanoen että ette ole luoneet tätä jotenkin, että ette ole osa lajinne transformaatiota, vaikka jokainen teistä on osa sitä. Olemmeko liian filosofisia teille? Haluatteko tietää mitä me teemme teille?

K: Kyllä, se on se mihin tähtäsin. Kysyin kuvausta abduktoijan näkökulmasta.

No, se riippuu minkä ryhmän. Me olemme jakautuneet, sanoisimmeko, eri ryhmittymiin joilla on eri tarkoitukset. Jotkut ovat täysin keskittyneet neurokemialliseen tutkimukseen; nuo ryhmät pääosin keskittyvät pään ja niskan alueille. Joitain kiinnostaa pääosin geenitutkimus, ja siinä tapauksessa näytteitä otettaisiin joka puolelta kehoa. Jotkut ovat kiinnostuneita lisääntymisestä. Ehkäpä ei vaadi mitenkään liikaa mielikuvitusta tietää mitä me etsimme — spermaa, munasoluja, eturauhasen eritteitä, ihonäytteitä ja myös ymmärrystä, mielen linkki, siitä mitä lisääntyminen tarkoittaa henkilölle. Se ei ole vain kylmää tutkimusta, niinkuin sanoisitte. Me emme välttämättä tiedä miten ymmärtää tunteitanne, mutta me kiinnitämme niihin huomiota. Me olemme äärimmäisen kiinnostuneita tunneminästänne.

K: Kun tarkkailette ihmisiä seksuaaliaktissa, miten havaitsette tämän henkilökohtaisesti? Miten vastaatte niihin vahvoihin tunteisiin? On ymmärrykseni, että ette melkein kykene sietämään niitä.

Monesti joillain meistä on suojausta, energiakilpiä, koska tunteenne ovat äärimmäisen intensiivisiä meille. Ei ole kiihottumista, niinkuin te tunnette termin. On uskomattoman suuri määrä mielenkiintoa aivojen erittämiä biokemiallisia eritteitä kohtaan seksiaktin aikana. Joten biologisesti puhuen, se mikä meitä eniten kiinnostaa seksuaaliakteja tarkkaillessamme on biokemialliset fluktuaatiot. Meidän ymmärryksemme tunteista on ensinnäkin biokemiallinen. Nyt me voimme olla epätarkkoja — mahdollisesti monet teistä ajattelisivat niin — mutta tällä hetkellä tuo on ainoa tapa jonka tunnemme. Meidän tulee käsitellä dataa. Me emme voi käsitellä sitä tunnepohjalta. Me olemme myös kiinnostuneita fyysisistä koskettamisen metodeista, joita te käytätte seksiaktien lisäksi myös läheisyyden akteissa ja vanhempien huomionosoituksissa lapsille. Tuo on myös meille tärkeä kiinnostuksen kohde.

Muita Zeta-muotoja

K: Poislukien fyysinen muoto jota ylläpidätte, projisoitteko jotain joka ei ole niin tiheää todellisuudeltaanm joka voidaan nähdä valomuotona? Ja käytättekö tuota muotoa auttamaan kytkemään joitain näistä geneettisistä muistoista joiden on aika tulla ilmi? Voitteko projisoida tuon eri aallonpituuksilla tai väreinä ääniä käyttämälä? Voiko sellaista havaita ja voiko sen kanssa olla interaktiossa?

Kyllä, epäilemättä. Olet tehnyt läksysi hyvin. Me olemme interaktiossa kanssanne kaikilla tasoilla millä vain pystymme. Joskus tarvitaan fyysisiä näytteitä, ja meidän tulee tiivistää itsemme, mikä on erittäin epämukavaa. Joskus me työskentelemme ainoastaan eetteri-DNA:n kytkemisen parissa, ja tietoisuutenne muuttaa energiamme muotoon, joka kertoo teille sen energian identiteetin, jonka me aistimme.

K: Ilmaisetteko koskaan kasvonpiirteillä muuten kuin mitä voisimme kutsua ilmeettömiksi, tai tunteettomasti? Kykenettekö siihen mitä me kutsumme hymyksi, vai olisiko se luonteeltaan liian tunteellista?

Meidän tulee selittää teille jotain. Me emme kykene hymyilemään yksilöinä. Me kykenemme iloon ja ekstaasiin ryhmänä. Kun me puhumme Ykseyden rituaalistamme, se on ainoa muoto minkä voisi tulkita approksimoivan seksuaalivaihdantaa todellisuudessamme. Se on periaatteessa seisomista piirissä ja käsistä kiinnipitämistä tai energian yhteenliittämistä, ja Ykseyden ekstaasissa korkeuksiin nousemista.

K: Eikö sillä olisi valtava makeuden laatu, ja voisiko sitä säteillä fyysisistä kasvoistanne tai kehostanne?

Kyllä. Ette välttämättä näkisi sitä hymynä; se olisi ennemminkin aistimus kuin oikeasti kasvojen liikkeiden näkemistä.

K: Olisiko se herkkyys tai yhteys joka tulisi siitä energiasta joka teillä on?

Kyllä.

Nyt me kunnioitamme ilmaisuvälinettä ja poistumme. Mutta me kiitämme teitä kaikkia yksilöinä ja ryhmänä ja planetaarisena yhteiskuntana roolista, jossa olette olleet planeettanne evoluutiossa. Älkää koskaan aliarvioiko että tänne tulemistanne ei olisi avustettu. Jokaisella teistä on oma lahjansa ja me kiitämme teitä ja kunnioitamme teitä niistä lahjoista. Ja me kiitämme teitä siitä, että olette olleet osa sitä lahjaa jonka olemme antaneet teille. Rakkautemme teille ja hyvää yötä.

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.