Kaikki tulee muuttumaan

Tämä on lainaus L/L Researchin julkaisemasta kirjasta Voices of the Confederation.

Kommentti

Monet eri ryhmät, joilla on varsin laajalti toisistaan eroavat uskomukset ja ratkaisut, ennustavat jonkinlaista viimeistä kriisiä, oli kyseessä sitten Armageddon, lama, napojen siirtymä, viimeinen talouskatastrofi, maailmanlaajuinen nälkä, poliittinen onnettomuus, tai jotain. Nämä seuraavat viestit esittävät Liiton kannan tämän syklin loppumisen käsitteeseen.

Valikoituja kanavointeja

tammikuun 6. 1974

Tulette näkemään monia muutoksia tulevina vuosina. Nämä muutokset ovat sekä luonnollista tyyppiä, että ihmisten tekemää tyyppiä. On joitain asioita, joita tulee tapahtumaan. Mutta älkää pelätkö. Sillä te tulette olemaan Luojan kanssa.

tammikuun 7. 1974

Me olemme täällä erityisestä tarkoituksesta. Me olemme täällä palvelemassa. Miettikää tätä. Me olemme täällä palvelemassa. Tämä on tärkeää. Kun te nyt lähestytte suursyklin loppua, fyysisessä maailmassanne tulee olemaan muutoksia. Näitä muutoksia ei tule pelätä. Ne tulee toivottaa tervetulleiksi. Sillä ne ovat signaaleja siitä, että uusi aika koittaa. Jos ymmärrätte sen, ja kävelette kansojenne keskuudessa ilman pelkoa, silloin myös te palvelette. Sillä he näkevät teissä sisäisen tiedon, jonka me annamme teille. Me palvelemme teitä myös absoluuttisesti kaikkien kykyjemme rajoilla. Nämä ovat syklejä ajassa, ja syklejä tilassa, ja kaikki asiat toimivat sykleissä. Planeettanne nyt lähestyy suuren, suuren ajanjakson loppua. Tämä on ollut oppimisen aikaa, kehittymisen aikaa, kasvamisen aikaa. Ja monet planeetallanne ovat nyt valmiit siirtymään paljon kunniakkaampaan olemassaoloon.

Mutta he eivät ymmärrä tätä siirtymää ellei heille kerrota siitä. On ollut monia kontakteja, jotka puhuvat tästä siirtymästä, mutta liian harva ihminen on tällä hetkellä tietoinen siitä mitä pian tapahtuu. Tulee olemaan tarpeen kertoa heille ne syyt sille mitä te tulette kokemaan. On ainoastaan tarpeen antaa itsensä käyttöön meditaatiossa kyetäkseen ymmärtämään, ja täten kyetäkseen palvelemaan. Tämä on kutsunne. Tämä on se miksi te olette täällä, missä te olette.

Me Planeettojen Liitosta olemme tietoisia kaikista kohtaamistanne ongelmista, sillä me olemme kontaktissa kanssanne kaikkina aikoina. Se ei ole helppo paikka elää, maailmanne. Mutta älkää välittäkö siitä, sillä se ei ole kestävä maailma. Kaikki se mikä tapahtuu ja tulee tapahtumaan ei oikeastaan ole yhtään tärkeätä. Se tulee pian olemaan poissa. Me puhumme kestävästä luomakunnasta, muuttumattomasta muuta ikuisesta luomakunnasta.

tammikuun 25. 1974

Johtuen tilanteesta, joka nyt planeetallanne kehittyy, siirtymästä yhdestä värähtelystä toiseen, on tärkeää että me tulemme luoksemme tänä aikana. On myös tärkeää, että te annatte itsenne käyttöön meille tänä aikana, sillä monia, monia asioita tullaan antamaan niille, jotka hyväksyvät Luojan suunnitelman ja tavan. Nämä matkaamisen rajoitteet ja monet, monet muut rajoitteet tullaan nostamaan pois, sillä nämä ovat sellaista värähtelyä, joka voidaan hyväksyä.

helmikuun 4. 1974

Hatonn: Tässä luomakunnassa on monia värähtelyjä. On pyhissä teksteissänne kirjoitettu, että “Isäni talossa on monia huoneita.” Tämä oli lausunto näistä olosuhteista. Huone, tai värähtely, josta olento löytää itsensä, on lopputulosta hänen halustaan. Jos on erkaantuminen, tai valinta joka pitää tehdä, silloin jokaisen olennon tulee itse valita oman halunsa mukaan.

Siitä syystä me vierailemme planeetallanne tänä aikana, pyrkiäksemme auttamaan niitä jotka toivovat tekevänsä valintansa. On monia, jotka ovat jo valinneet, vaikka he eivät ole itse siitä tietoisia.

Tässä illuusiossa tulee olemaan kokemus, ei kauhean kaukana tulevaisuudessa, joka tulee olemaan pelottava joillekin planeettanne ihmisille. Me pyrimme tarjoamaan ymmärrystä tämän kokemuksen totuudesta ennen sen tapahtumista. Palvelumme on auttaa niitä, jotka toivovat valitsevansa toisen huoneen. Jos olento on valinnut tietyn huoneen, silloin hän sen saa. Se ei ole hyvä paikka tai paha paikka. Se on yksinkertaisesti erilainen paikka.

Kysyjä: Onko se paikka ilman kärsimystä?

Hatonn: Ei tule olemaan kärsimystä paitsi henkilön mielessä joka sen kokee. Jos hän sen kokee, se tapahtuu koska hän niin haluaa. Tämä voi tuntua oudolta, mutta tämä on se miten luomakunta on suunniteltu.

helmikuun 17. 1974

Tietäkää, ystäväni, että suuri mahdollisuus esitetään kaikille kansoillenne tänä aikana. Ne teidän keskellänne, jotka voivat nostaa tietoisuuttaan tarpeeksi nopeasti, voivat ottaa osaa siihen mitä voisitte nimittää suureksi valmistumiseksi. Planeettanne liikkuu korkeamman värähtelyn alueelle ja jopa nyt on korkeamman värähtelyn alueen partaalla. Vain ne teistä, joiden värähtely voidaan nostaa planeetan mikana, jatkavat kultaiseen aikaan joka pian alkaa pinnallanne.

Se on kauneuden, loiston ja todellisen rakkauden henkinen aika, josta minä puhun.

Yksilöinä jokaisella teistä on kaikki voitettavanaan seuraamalla yksinkertaisia ehdotuksiamme, jotka nostavat tietoisuuttanne, ja joka nostaa omaa henkilökohtaista värähtelytaajuuttanne. Teillä ei ole mitään muuta menetettävää kuin pieni partikkeli sitä mitä nimitätte ajaksenne.

Kysykää itseltänne, ystäväni, kaikessa rehellisyydessä, ettekö löydä aikaa niille asioille jotka teille ovat tärkeitä? Kyse voi olla yksinkertaisesti oman ajattelun muuttamisesta koskien sitä mikä teille on tärkeää.

helmikuun 18. 1974

Kauhean usein ei esiinny sellaista olosuhdetta kuin minkä te kohta koette sen koko merkityksessään. Tämä kokemus on syy vierailuihimme, ja se on syy tämänhetkiselle tapaamisellemme. Jokainen teistä muuttuu Äärettömän Luojan Palveluksessa Olevan Planeettojen Liiton viestintäkanavaksi, sekä monet niistä populaatioista jotka nauttimanne planeettanne pinnalla nyt ovat.

helmikuun 23. 1974

Planeetallanne ilmenee pian olosuhteita, olosuhteita jotka ovat ilmiselviä monille planeettanne ihmisille. Ne tulevat olemaan fyysisen muutoksen olosuhteita. Nämä olosuhteet tuovat mukanaan paljon etsintää planeettanne pinnalla asuvien kansojenne keskuuteen yhdestä tai toisesta syystä. Tänä aikana tulee olemaan monia kanavia kuten te siellä puhumassa, sillä meillä on ymmärrys näistä olosuhteista ja niiden merkityksestä.

helmikuun 23. 1974

Pian planeetallanne tulee olemaan olosuhteita, jotka varoittavat kaikkia ihmisiä jostain. Monet eivät ymmärrä mitä tapahtuu, mutta he tietävät että jotain on tapahtunut. Se on tilanne jossa ihmiset planeetallanne ovat keskittyneet johonkin josta he kaikki voivat yhdessä puhua. Se tulee olemaan suuren mittakaavan luonnonilmiö, teidän näkökulmastanne. Se tulee olemaan jotain, jota monet planeettanne pinnalla pelkäävät. Kuitenkin, ryhmät kuten tämä kykenevät auttamaan heitä olemalla pelkäämättä tätä ilmiötä. Pelko ei ole tarpeen.

Jatkan nyt, sillä tämä instrumentti kykenee vastaanottamaan ajatuksiani ilman kontrollin käyttämistä.

Ystäväni, monet planeetallanne olevat ihmiset tietävät, ensimmäistä kertaa nykyisessä elämässään, että on olemassa luomakunta, koska, ystäväni, se illuusio jonka ihmiset ovat luoneet planeettanne pinnalle yhtäkkiä muuttuu täysin merkityksettömäksi. He heräävät unestaan ja katsovat toisiaan hämmästyneinä, ja näkevät itsessään Isän luomakunnan ensimmäistä kertaa tässä todellisuudessa.

Valitettavasti tämä herääminen useimmille tulee sisältämään pelkoreaktion. Ja tätä Luoja ei koskaan ole tarkoittanut. Ja tämä reaktio, ystäväni, johtuu heidän tietämättömyydestään. Ne teistä, jotka haluavat palvella Planeettojen Liiton Äärettömän Luojan Palveluksessa kanssa, tulevat saamaan tehtäväkseen kouluttaa muita ihmisiä tällä planeetalla, jotka etsivät sellaista koulutusta. Ja, ystäväni, monet tulevat tekemään näin. Sillä, kuten sanoin, monet tulevat heräämään.

Se ei tule olemaan helppoa, ja moni tulee kerääntymään ovenpieliinne. Ja tulee olemaan paljon väärinymmärrystä. Ystäväni, on yksi asia joka aina ymmärretään, ja se on rakkaus. Tämän periaatteen näyttäminen tulee teiltä olemaan suurin hyöty, jonka voitte tarjota niille jotka pyrkivät oppimaan. Tulee olemaan tarpeen, että valmistatte itsenne, niin että voitte näyttää tietoanne totuudesta ja Luojan luomakunnasta. Pyhiin teksteihinne on kirjoitettu “Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.” Nämä sanat eivät ole valheellisia sanoja, ystäväni. Nämä sanat on tarkoitettu teille.

Olette kuulleet puhuttavan siitä kanavan läpi, että “Hän ei jätä paimenia ilman sauvojaan.” Nämä eivät ole valheellisia sanoja, ystäväni. Kaikki mikä on tarpeen on, että haluatte etsiä, ja sitten haluatte palvella, ja sitten teette molempia näitä asioita.

Etsitte ymmärrystä, ja tulette löytämään ymmärrystä. Ja palvelette, ja annatte niille jotka sitä etsivät, ymmärrystä, sillä tämä on Luojan tapa. Tulee olemaan monia, monia ihmisiä planeetallanne joita ei voida palvella, sillä he eivät etsi. He eivät etsi tarjoamaanne ymmärrystä. He eivät kykene ymmärtämään näitä käsitteitä. Sillä illuusio, jonka he ovat luoneet, on aivan liian vahva.

Tämä on valitetavaa. Ja nämä ovat niitä joita ette voi palvella. Ja tämä tulee surettamaan teitä. Mutta tulee olemaan suuri, suuri, suuri määrä niitä jotka etsivät. Ja nämä ovat niitä joita voitte palvella. Ja tämä tulee olemaan teille suureksi iloksi. Sillä tämä, ystäväni, on todellisen ilon lähde: palvella, palvella tavalla joka antaa sitä mitä oikeasti halutaan. Jokaisessa meissä — jokaisessa yksilössä mutta myös koko luomakunnassa — on tämä halu etsiä. Mutta monet, monet ovat haudanneet tämän niin syvälle itseensä, että vaaditaan vieläkin enemmän kuin se mitä te pian koette sen kaivamiseksi. Huolehtikaa täten niistä jotka etsivät.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.