Kanavointi: Harmaat puhuvat

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Tällä kertaa tietoisuus tuo esiin Harmaiden avaruusolentojen edustajan, jolta yleisö saa esittää kysymyksiä. Tai kyse on pikemminkin eräästä henkilöstä joka kysyy häneltä. Kanavointi on suoritettu 1980-luvulla. Sarjassa on julkaistu myös toinen kanavointi, jossa kanavoidaan Reptiliaanin tietoisuutta. Tämä kanavointi käsitteli Harmaiden avaruusolentojen abduktioagendaa. Abduktioita tehdään hybridirotujen luomiseksi, jotta mutatoituneet Anunnakit voisivat jatkaa omaa elämäänsä inkarnationaalisesti.


 

Q: Hyvää iltaa, kuinka voit?

A: Täydellisesti. Entä sinä?

Q: Voin hyvin.

A: Oi, selvä.

Q: Olen odottanut tätä kommunikaatiota.

A: Olen odottanut myös.

Q: Hyvä, voimme tavata puolessa välissä.

A: Kyllä.

Q: Okei. Kun määrittelit Essassanin viime kerralla…

A: Maailmamme.

Q: …kyllä, maailmanne. Olette yhdistelmä Harmaita ja ihmisiä yhdessä?

A: Kyllä, geneettisesti puhuen, me olemme hybridilaji, siellä mitä te kutsutte tulevaisuudeksenne, tulos geneettisestä yhdistelmästä ihmisiä planeetallanne sekä ulkoavaruuden yhteiskuntaa jota kutsutte Harmaiksi, kyllä.

Q: Selvä. Oletteko yhteydessä Harmaisiin nykyisellä aikajatkumolla tällä hetkellä?

A: Teidän nykyhetken aikajatkumossa, kyllä, ne eivät enää ole olemassa meidän aikajatkumollamme, ne ovat kaikki muuntuneet hybrideiksi.

Q: Meidän omallamme?

A: Teidän omallanne, kyllä.

Q: Onko olemassa tapaa jolla voimme kommunikoida erään Harmaan kanssa sinun kauttasi, tämän prosessin avulla?

A: Kyllä.

Q: Massatietoisuudessa?

A: Kyllä. Haluatko tätä nyt?

Q: Kyllä, haluan.

A: Hetki, me tarkistamme onko tämä sallittua.

Harmaat: Puhu!

Ihminen: Tervehdys, nautimme siitä että olette täällä.

Harmaat: Nautitte?

Ihminen: Nauttia, ette ymmärrä tunnetta, oletan? Me ymmärrämme että teiltä puuttuu tunteet, ja siksi jalostatte rotuanne lisääntymällä kanssamme. Onko tämä totta?

Harmaat: Me sekoitumme…

Ihminen: Sekoitutte

Harmaat: … omalla suoraselkäisellä agendallamme.

Ihminen: Aikooko agendanne olla valmis seuraavan lyhyen ajanjakson aikana?

Harmaat: Teidän vuosikymmenen pituisen jakson aikana.

Ihminen: Vuosikymmen.

Harmaat: Valmis.

Ihminen: Jos sitä ei jatkettaisi, jos se lopetettaisiin lyhyeen seuraavan kuukauden aikana, vaikuttaisiko tämä teidän tulevaisuuden rotuun, Essassani-rotuun?

Harmaat: Lopetus ei ole uhkaava. Siten, tällä hetkellä ei ole tarvetta keskustelulle.

Ihminen: Meidän mielestä meidän /tulee/ keskustella tästä. Tämä abduktioskenaario on…

Harmaat: Saatte tuntea miten haluatte, lopetus ei ole näköpiirissä!

Ihminen: Tämän abduktioskenaarion tulee loppua.

Harmaat: Se loppuu kun agenda päättyy.

Ihminen: Oletteko Reptiliaanirodun orjia, tällä hetkellä?

Harmaat: Ei, tietonne ovat vääriä.

Ihminen: Teette tämän vain itsenne säilyttämiseksi, onko tämä totta?

Harmaat: Meidän lajillamme on tasoja, joita voisitte kutsua ryhmittymiksi. Oma ryhmittymämme on kuolemassa, omalla ryhmittymällämme on tarve, ryhmittymämme myös tunnustaa että te olette kuolemassa; ryhmittymämme on kiinnostunut teidän ryhmittymästänne molempien lajien kuoleman ja ylösnousemuksen kautta, yhtäaikaisten yhteisluotujen sovittujen agendojen kautta.

Ihminen: Tämä on ihmisluonteen vapaata tahtoa vastaan.

Harmaat: Se ei ole. Se on sovittu, olette antaneet sopimuksenne toisilla tasoilla.

Ihminen: Olette teknologisesti manipuloineet vapaata tahtoamme tämän toteuttamiseksi. Se ei ole sallittua!

Harmaat: Te olette emotionaalisesti anastaneet /meidän/ tahtomme.

Ihminen: Se ei ole sallittua!

Harmaat: Tämä on sallittua koska te olette luoneet sen.

Ihminen: Ja te olette myös luoneet kuolemaskenaarionne.

Harmaat: Ja te luotte omanne.

Ihminen: Me olemme ohittaneet sen pisteen.

Harmaat: Te /ette/ /ole/!

Ihminen: Teknologianne on tuonut meidät siihen pisteeseen jossa me selvästi olemme kuolleet sukupuuttoon jo vuosikymmen sitten.

Harmaat: Ette ole, ette edelleenkään ole sallineet maailmallenne sitä tasapainoa jonka se tarvitsee siirtymiseen, niin sujuvasti kuin mahdollista.

Ihminen: Siirtymä tapahtuu juuri nyt.

Harmaat: Se on käynnissä, ja näette mullistuksia ja sitä mitä kutsuisitte vahingolliseksi ympäristövaikutukseksi ympäri planeettaanne.

Ihminen: No, me näemme myös että on olemassa abduktioskenaario jonka tulee loppua ja sitä ei tulisi jatkaa pidempään, se tulisi lopettaa heti tänä aikana. Tämä on vapaan maailmamme planeetan massatietoisuus.

Harmaat: Siihen mihin viittaatte pysäyttämisenä ei ole pysäyttämistä jota te etsitte, se mitä etsitte on transformaatiota ja ehtojen yhdenvertaisuutta. Ette etsi pysäyttämistä; etsitte tietoista osallistumista.

Ihminen: No, neuvottelumme täytyy arvioida uudestaan.

Harmaat: Arvioikaa sitten.

Ihminen: Me arvioimme tällä hetkellä ja tämän tulee loppua.

Harmaat: Teidän ei tarvitse arvioida niitä /meidän/ kanssamme; teidän tulee arvioida ne /keskenänne/.

Ihminen: /Teidän/ kanssanne… koska teknologisesti olette etulyöntiasemassa tällä hetkellä.

Harmaat: Ette ymmärrä teknologian käsitettä siten kuin me sen koemme.

Ihminen: Ja te ette ymmärrä rakkauden tunnetta, energiaa jota tarvitsette olemassaoloon, ja sen takia olette kuolemassa sukupuuttoon.

Harmaat: Nyt hybridisaation kautta me alamme kytkeytyä ymmärrykseen siitä mitä koette ja mitä nimitätte rakkauden energiaksi, mutta te lajina ette esittele rakkauden energiaa niinkuin me teitä pyydämme.

Ihminen: Meitä manipuloidaan tällä hetkellä ja siksi me haluamme vapautemme takaisin, /me haluamme sen takaisin!/

Harmaa: Teillä on vapaa tahtonne; tahtoanne ei manipuloida sen suhteen mikä on kykynne ilmaista, niinkuin sitä kutsutte, emotionaalista kontekstianne.

Ihminen: Me emme halua enää teknologiaanne tänne planeetalle; se on itsetuhoista.

Harmaat: Teillä ei ole enempää teknologiaamme.

Ihminen: Ja siitä sovitaan.

Harmaat*: Teillä ei ole enempää teknologiaamme*. Se mitä koette teknologiamme ideana ei ole enää teknologiaamme. Se on /teidän/ teknologiaa. Teillä on RYHMITTYMÄNNE, teillä on rakenteenne, teillä on armeijanne, teillä on hallituksenne. Nämä ovat vapaan tahtonne hyväksikäyttöä. Me emme osallistu niihin.

Ihminen: Ei tällä hetkellä, mutta kuka on manipuloinut tuota niin että se on saanut alkunsa?

Harmaat: Ajan mittaan, sopimuksia tehtiin tahojen kanssa joita pidettiin maailmanne edustajina. Silti sallitte noiden yksilöiden edustaa, mutta me emme ole enää mukana.

Ihminen: No, me kyllä ymmärrämme mitä sanotte tunteistamme niinkuin te sen näette, vajavaisuutenamme, mutta me, massatietoisuutena, haluamme sen loppuvan.

Harmaat: Se tulee loppumaan, ja siinä koette, niinsanotusti, lopun, mutta teiltä vaaditaan muutosta ennenkuin se voidaan kokea yhtäläisenä siirtymänä.

Ihminen: No me olemme täällä ja me tiedämme mitä on tapahtumassa, ja me kyllä odotamme toimintaa ja me odotamme teidän pitävän oman osanne diilistä.

Ihminen: Meidän osamme on suoritettu; teidän osanne on teidän kanssanne. Lähetyksen loppu.

Ihminen: Kiitos.

A: Hetki vain, hetki vain, hetki vain… oliko teillä tyydyttävä keskustelu olennon kanssa?

Q: Kutakuinkin, hän ei ollut kauhean tunteellinen mutta tiesin sen…

A: Mutta tiesit sen.

Q: Kyllä, tiesin sen. Tiesin että käsittelin konetta joka…

A: No, niin sanoakseni. Olette tekemisissä eräänlaisen ryhmämielen kanssa.

Q: Jahas.

A: Olette tekemisissä olennon kanssa joka ainoastaan kokee, sanotaanko, lähimmän approksimaation siitä mitä voisitte kutsua tunteeksi: ironian.

Q: Selvä.

A: Ja se on ainoa mitä he voivat kokea tuossa tilassa. Nyt ymmärtäkää että se minkä kanssa pyysit saada jutella oli eräs primitiivisemmistä ryhmittymistä. Me ajattelimme että olisi paras yksinkertaisesti aloittaa alusta erään vanhemman ja primitiivisemmän ryhmittymän kanssa. Teidän tulee ymmärtää että on olemassa jo pidemmälle kehittyneitä ryhmittymiä siitä mitä kutsutte Harmaiksi jotka ymmärtävät konreettisemmin emotionaalisen kehon sekoittamisen ja mukaanottamisen.

Q: Ja se on tulevaisuuden itsenne.

A: Kyllä, mutta siinä merkityksessä se on idea jonka me annoimme teille aluksi mahdollisuutena jonka kanssa vuorovaikuttaa, perustana, jotta vuorovaikutus voisi väreillä ylöspäin olentojen ryhmämielen sisällyttämisen kautta ja jotta sillä olisi jonkinlainen vaikutus, kuten sanotte, tulevaisuuteen.

Q: No, tunnetko että minulla oli vaikutus häneen jonka voisit nähdä tai tuntea tällä hetkellä?

A: Tunnen että sinulla oli vaikutus /itseesi/ ja että se on ainoa mikä merkitsee niiden kyvyssä vuorovaikuttaa tai olla vuorovaikuttamatta kanssanne, sillä tavoin kuin ne määrittävät että niiden tulee olla. Se on se ero.

Q: No, minua huolettaa nykyhetki ja se mitä täällä on käynnissä. Siksi olen täällä…

A: Mutta tarkkaile pelkotasojasi, sillä sinä itse koet osaa siitä värähtelystä edelleen. Ja idea on, että miten paljon koet vihan ja pelon värähtelyjä itsessäsi, se vain vahvistaa agendan ideaa jonka sanot tulleesi muuttamaan.

Q: Se on totta…

A: Joten sinun tulee tulla EHDOTTOMASTA RAKKAUDESTA, silloinkin kun ilmaiset sen mitä suosit ja puolustat itseäsi. Se on se mikä luo terminologian tasa-arvon joka sallii tietoisen interaktion ja osallistumisen Harmaiden tasojen kanssa jolla lopulta on se emotionaalisen kehon riittävä mukaanotto jolla ymmärretään se mitä sanot, ja vuorovaikutetaan enemmän yhtäläiseltä pohjalta.

Q: Jos he lopettaisivat agendansa nyt ja ennenaikaisesti kuukausien kuluttua vuosikymmenen sijaan… kuinka se vaikuttaisi Essassani-rotuun?

A: Se ei vaikuttaisi meihin sillä me olemme, niinkutsutussa, rinnakkaistodellisuudessa. Mutta teidän todellisuudessanne, ne lakkaisivat olemasta. Ne kuolisivat.

Q: Ne kuolisivat nykyhetkessä?

A: Kyllä.

Q: Onko olemassa jotain toista tapaa jolla ne voitaisiin säästää jos heidän tulisi lopettaa se tällä hetkellä?

A: Hetki vain…

Q: Kosminen syy?

A: Hetki vain… hetki vain… hetki vain… toinen rotu tarjosi heille toista tapaa jonka he hylkäsivät.

Tämä tarjous, jos se voi olla, mahdollisesti, teidän kielellänne niin ilmaistu, kuuluisi kutakuinkin seuraavasti: sitä pidettiin samanlaisena kuin ideaa jossa tarjotaan niiden olemuksen muuttamista matemaattiseksi konstruktioksi, ja sitten se asetettaisiin keinotekoisesti luotuun matriisiin, kunnes tulisi sellainen aika evoluutiossa joka sallisi olla, inkarnationaalisesti puhuen, automaattisesti kehoja saatavilla joiksi niiden konstruktit kehittyisivät, tai inkarnoituisivat, mikä sallisi niiden ilmaista itseään ja oppia ilmaisemaan itseään tasapainoisemmalla tavalla.

Kuitenkin, he kieltäytyivät tästä tarjouksesta, koska he pelkäsivät, omassa pelkotilassaan, ikäänkuin, niin hyvin kuin he kykenevät ilmaisemaan pelkoa, että se olisi ollut ansa.

Idea on että he /heijastavat/ sitä aspektia /teidän/ sivilisaatiosta joka ei luota itseensä, sillllä heissä on sisällä idea epäluottamuksesta koska he eivät ole tasapainossa itsensä kanssa, ja täten, pitävät vain itseään kykenevinä päättämään siitä miten heidän tulisi sallia tämän agendan tapahtua, ja he eivät salli toisten avustavan heitä siinä.

Q: Onko olemassa tavapaa jolla me voimme saada heidät neuvottelemaan?

A: Jälleen kerran, idea on pysyä kotona. Sallia teidän vahvistaa omaa ehdotonta rakkauttanne itseänne kohtaan, ja sallia itsenne tehdä muutoksia joita teidän tulee tehdä omassa yhteiskunnassanne; sillä ainoastaan oman yhteiskuntanne muutosten kautta yhteiskuntanne sallii sillä olla kollektiivinen kriittinen massa joka kykenee käsittelemään niitä tasapuolisemmin termein ja rakastavammalta kantilta.

Q: No, meillä on myös apuja muista lähteistä….

A: Kyllä, tottakai. Mutta apu ei tee sitä teidän puolestanne. Me emme tee niin. Se on teidän käsissänne. Teillä on ollut, teillä on aina, vapaa tahto. Mutta jälleen kerran, kyse on yhteiskunnassanne olemassaolevasta pelosta, ja se tulee transformoida.

Q: Lisäksi pelko heidän sukupuutostaan.

A: Kyllä. Mutta he heijastavat ja tuntevat vetoa teidän yhteiskuntaanne koska teidän yhteiskunnallanne on myös samanlainen värähtelyllinen resonanssi.

Q: Ymmärsin kyllä tuon.

A: Joten, työskennelkää sen eteen ja se auttaa heitä ja samalla teitä itseänne.

Q: Okei, ja sanokaa heille käsitellä omiaan myös.

A: Meidän ei tarvitse.

Q: Ymmärrän, ookoo. No, kiitos tästä kommunikaatiosta.

A: Kiitos.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.