Kolme askelta UFO-todellisuuden integroimiseksi

Enää ei riitä, että kysymme pelkästään kysymyksen uskommeko Maan ulkopuoliseen elämään ja sen vierailuun Maapallolla.

Jos ihmiset todella kaipaavat totuutta, läpinäkyvyyttä ja täyttä tilivelvollisuutta, erityisesti UFO-paljastuksen ristiriitaisessa aiheessa, silloin kansan tulee valmistautua muutoksiin, joita todellisuutemme tulee läpikäymään tämän paljastuksen jälkeen. Ei riitä, että pieni vähemmistö on löytänyt tämän avaruusolentokontaktin syvän todellisuuden, joka ulottuu läpi koko historiamme ja on vain kiihtynyt viime vuosikymmeninä.

Kääntöpiste massatietoisuudessa (kollektiivinen psyyke) vaaditaan, jotta voidaan saada aikaan liike.

Tässä on selkeitä ja välittömiä toimia, jotka valmistelevat kaikkia väistämättömiin, suuriin muutoksiin edellämme, erityisesti käsityksestämme liittyen paikkaamme universumissa ja kukoistavassa galaktisessa yhteisössä täynnä kehittynyttä elämää.

1. Meidän tulee tietoisesti tunnustaa valinta olla tekemisissä muiden rotujen ja lajien kanssa Maapallon ulkopuolelta.

Jos me haluamme, että nykyinen salailu ja sensuuri avaruusolentojen kanssa toimimisesta tuodaan päivänvaloon ja julkisuuteen, meidän tulee hyväksyä se, että olemme suuren muutoksen partaalla, jonka hyväksyminen johtaa tasapainoon ja planeetan kypsyyteen. Meidän tulee tietoisesti ymmärtää oma valtamme kollektiivin valinnassa. Kun me yhdessä valitsemme tehdä jotain sen sijaan, että me sivuuttaisimme tai kieltäisimme asian, silloin päivittäiseen elämäämme kohdistuu suora ja mittaamattoman arvokas vaikutus. Tämä tunnustaminen tulee muuttamaan elämän mitä nöyrimmällä tavalla, koska se avaa oven interaktiolle; näin vapauttaen informaatiota uusista energiaan liittyvistä keksinnöistä ja tieteestä, rahattomasta osuustaloudesta, ja kaikkein tärkeimpänä, universaalin henkisyyden konsepteista.

2. Meidän tulee identifioida se, mikä omassa elämässämme aiheuttaa erkaantumista meitä kaikkia yhdistävästä Alkulähteestä.

Yrittäessämme saada toimimaan ihmisten luomia järjestelmiä, jotka kontrolloivat, manipuloivat, aiheuttavat pelkoa ja vievät ajatukset pois suuremmasta henkisen elinvoiman ilmaisusta, me olemme kasvaneet niin erillemme oman itsemme käsityksessä pelkäksi ‘minäksi’, että todellisuutemme on muuttunut musertavan henkilökohtaiseksi sen loputtoman ja valheellisen vastakkainasettelun illuusiossa. Me olemme unohtaneet voimamme yhtenä kansakuntana, lajina, elävänä planeettana ja sinä täyttymyksenä, jonka toisiinsa kytkeytyminen meille antaa. Ihmislaji on sen luonnontilassaan selvästi ja dynaamisesti tietoinen sen ykseydestä, joka saa kaikki solut työskentelemään yhdessä suuressa kehokokonaisuudessa. Tulevassa muutoksessa menestyminen tarkoittaa, että ihmisten tulee tunnustaa ‘meidät’ eikä pelkkää ‘minää’, mikä luo pitkäkestoisen eheyden.

3. Meidän tulee alkaa harjoittaa moniulotteista olotilaamme kurinalaisesti.

Moniulotteinen tietoisuus ulottuu viiden aistin tuolle puolen ja täten se ylittää omaan älyyn ja kokemukseen sovelletun puhtaan rationaalisen ajattelun todellisuuden rajat. Vain intuitiiviset aistit voivat läpäistä ‘ei-lokaalit’ todellisuudet, ja tämä erikoistajunta vaatii kurinalaista kehittämistä.

Siispä, kohdan 3 täyttämiseksi…

  1. Ihmisten tulee tutkia hiljaisuutta — oman mielen hiljentämisen prosessia. Meditaatio on pääasiallinen työkalu ulkoisten aistien hiljentämiseksi ja oman sisäisen intuition vahvistamiseksi. Tämä on kyky läpäistä rajapinnat ja keinotekoiset perspektiivit, jotka pitävät mieltä pelkän aistinvaraisen tiedon panttivankina, ja lopulta mahdollistaa konkreettinen kommunikaatio oman korkeamman itsen kanssa.
  2. Ihmisten tulee liittyä yhteen omissa yhteisöissään yhteisten, kaikkia ihmisiä hyödyttävien tavoitteiden taakse. Nämä tavoitteet tulee liittyä kansan turvallisuuteen, hallitsemiseen ja elinkeinoihin. Avoimen kontaktin ja kehittyneiden Maan ulkopuolisten sivilisaatioiden hyväksyminen tulee täyttämään maailmamme uusilla ideoilla siitä miten rakentaa parempi tulevaisuus, joka huolehtii kaikista ihmisistä, ylläpitää uniikkia identiteettiämme ja palauttaa tasapainon ihmissuhteisiimme ja luontosuhteeseemme. Interaktio hyväntahtoisten avaruusolentojen ryhmien kanssa tulee vaatimaan intuitiivisia kykyjemme kehittämistä niin, että me voimme täysin ymmärtää ja pohtia niiden tarjoamaa korkeamman henkisyyden perustaa. Näitä voidaan sitten soveltaa käytännössä siten kuin yhteisö tyydyttää pääasiallisia tarpeitaan dynaamisen luovilla ja inspiroivilla (moniulotteisilla) vastauksilla.*

Henkilöiden ja ryhmien pohtiessa ja integroidessa nämä kolme periaatetta, jotka valmistelevat sivilisaatiotamme suuriin muutoksiin jotka avoin kontakti avaruusolentojen kanssa tuo mukanaan, se tuo myös mukanaan vankan perustan jolle rakentaa transformaatiomme pilarit — heräämisemme moniulotteisiin kykyihimme ja yhteyksiimme.

(* Lisäys: Monet kehittyneet avaruusolentojen rodut ihmettelevät sisäisiä psyykkisiä kyvykkyyksiä joita meillä on Maapallolla.

Kaukokatselun isä Ingo Swann kuvaa kirjassaan Penetration sitä pelkoa, joka joillain negatiivisilla avaruusolentojen ryhmillä on meitä kohtaan tästä potentiaalista johtuen, ja sitä miten he työskentelevät varmistaakseen sen, että me emme kehittäisi sellaisia voimia suuressa mittakaavassa. Jopa monet hyväntahtoiset rodut joutuvat käyttämään teknologiaa saavuttaakseen niitä asioita, joita me saamme aikaan mielellämme.

Vain tietoinen näiden moniulotteisten kykyjen kehittäminen, jotka perinteisesti on liitetty joogeihin, näkijöihin ja tietäjiin, mahdollistaa meidän ratkaista kaikki ongelmamme ja muuttaa oman maailmamme. Tässä meillä on myös mittaamattoman arvokas lahja annettavanamme omalle todellisuudellemme ja jota opettaa avaruusolentoystävillemme.)

 

Artikkelin julkaissut Biblioteca Pleyades

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.