Lauantaimeditaatio 14.9.2019

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

Lauantaimeditaatio

Syyskuu 14, 2019

(Jim kanavoi)

Olen Q’uo, ja tervehdimme jokaista teitä rakkaudessa ja valossa tänä iltapäivänä. Me olemme mitä tyytyväisimpiä kun meitä pyydetään liittymään etsinnän piiriinne tänä päivänä. Me olemme tietoisia siitä, että monille teistä täällä ei ole kanavointiprosessi tuttu, joten me aloitamme sillä että että sanomme teille ettemme me ole lopullisia auktoriteetteja. Me olemme teidän veljiämme ja sisariamme jotka kävelevät samaa polkua kuin te. Me olemme kulkeneet, sanoisimmeko, muutaman askeleen edemmäs tätä polkua, ja se on palveluksemme muita kohtaan joka liikuttaa vie meitä eteenpäin tällä polulla niin kuin se vie teitäkin. Näin teidän pyyntönne meille liittyä etsinnän piiriinne antaa meille mahdollisuuden palvella teitä, ja jos tekisitte meille pienen palveluksen, me voisimme palvella teitä paremmin: se on, että kun me vastaamme kysymyksiinne, mikä tahansa sana tai ajatus joka ei resonoi tai ole harmoniassa kanssanne, jättäkää se sivuun ilman toista ajatusta, sillä me emme halua olla esteitä poluillanne millään muotoa. Ottakaa ne sanat ja ajatukset, joilla on teille merkitystä ja käyttäkää niitä halutessanne. Jos te teette meille tämän palveluksen, me voimme puhua teille vapaasti.

Nyt me kysyisimme jos teillä on meille jokin kysymys jolla aloittaa.

Jess: Minulla on kysymys. Kiitos. Tämä kysymys on sekä minulta itseltäni sekä eräältä kenestä olet kuullut aiemmin nimeltään Kyle. Kyle ja minä olemme työskennelleet yhdessä muiden kanssa etätyönä eri maantieteellisissä sijainneissa, sillä me suuresti haluamme virittää, säätää ja valmistella itsemme kanavointia varten, tai tukeaksemme kanavoituja viestejä Liitolta. Voisitko kommentoida sitä miten tähän prosessiin vaikuttaa se olemmeko henkilökohtaisesti läsnä vaiko eri paikoissa? Onko mahdollista onnistuneesti kanavoida viestejä Liitolta enemmän kuin yhdessä sijainnissa?

Q’uo: Olen Q’uo, ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Me tarkastelemme tätä kysymystä hieman epäröiden, sillä ei ole toiveenamme tulla olentojen vapaan tahdon väliin neuvomalla tietyssä tilanteessa. Näin me olemme jonkin verran yleisluontoisia esityksessämme. Se on parhaan tietomme mukaan hyvin tehty työ pysyä jossain tietyssä yhdessä ja samassa tilanteessa tai sijainnissa, kun pyritte palvelemaan toisia tarjoamalla itsellenne kanavointiprosessin avulla tietoa lähteistä kuten me olemme.

Kuitenkin tämä ei ole yksinkertainen tilanne johon osallistua, sillä on olemassa erilaisia olentoja, joiden kanssa saattaa saada yhteyden sisätasoilla meditatiivisessa tilassa, joka lähestyy niinkutsuttua transsitilaa. Jotkut ovat henkilökohtaisia oppaita, joihin pääsee käsiksi ja joita voi kanavoida olennosta toiseen eri sijainneissa, sillä henkilökohtainen opas on se energian ja informaation lähde, jota te voisitte nimittää paikalliseksi, tai Maan piiriin kuuluvaksi.

Olosuhteet sellaiselle tilanteelle ovat erilaiset sellaisille kuin me olemme, jotka olemme muiden kokemuksen tasojen natiiveja ja vierailemme pallollanne, sanoisimmeko, teidänkaltaisten olentojen kutsuvieraina. Tässä hetkessä olisi paljon vaikeampaa, sanoisimmeko, kyetä pääsemään käsiksi ja prosessoimaan informaatiota, jota me tarjoamme, jos olisi monta erilaista lokaatiota, enemmän kuin yksi.

Tämä voi myös muuttua jos olennot, jotka ottavat kanavointiprosessiin osaa, ovat tässä prosessissa pitkällä, niin että he voivat ylittää ajan ja tilan lokaalit rajat ja kyetä havaitsemaan ajan ja tilan puolien ykseyden omassa kanavointiprosessissaan. Me toivomme, että tämä on riittävästi informaatiota, joka antaa teille joitain viitteitä tilanteestanne.

Onko vielä muita kysymyksiä tällä kertaa?

Jess: Ei, kiitos.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua, sisareni. Onko muita kysymyksiä tällä kertaa?

Gary: Q’uo, minulla on kysymys punaisesta säteestä. Onko sen läpivirtaus mahdollista mennä tukkoon, sanotaanko vaikka pelosta, tai lähinnä uhasta selviytymiselle?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Normaalisti punainen säde on säde jolla ei ole vaihtelevan luonteista ilmaisua. Se tarkoittaa, että normaalisti sen olemassaolon laatu on kiinteä, ja se koskettaa olennon selviytymistä ja olentojen lisääntymistä. Kuitenkin, on kuitenkin todellakin mahdollista tukkia punainen säde jomman kumman sen perusluonteen ilmaisuissa. Tukos on kaikkein yleisimmin saavutettu olennolla sen tietoisessa luonteessa jossa olento näkisi oman fyysisen tai mentaalikompleksinsa uhatuiksi. Tämä pelkotietoisuus, sitten, voi todellakin tukkia punaisen säteen tavalla joka estää pranan, rakkauden ja valon liikkumisen Yhdeltä Luojalta, sen energiakeskusten läpi.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Gary: Entäpä sitten sellaisen olennon tapauksessa, joka tekee itsemurhan. Ovatko he tukkineet punaisen energiakeskuksensa?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Sellainen olento tuntisi eräänlaista pelkoa elävänä olemisesta, peläten sen kokemuksessa tapahtuvia seuraamuksia, jotka ovat mitä häiritsevimmällä tavalla koskettaneet olentoa, jonkin jakson verran mitä te kutsutte ajaksi. Täten olento olisi, sanoisimmeko, sen omien epäonnistumisen pelkojen ajama, tai pelon siitä ettei kykene jatkamaan kasvavan katalyytin prosessointia omassa elämänkaavassaan, sellainen tukkisi kaikki energiakeskukset kerralla, sillä tämänkaltainen kokemus sisältää tämän olennon varsinaisen henkisen luonteen. Täten punainen säde menisi ensiksi tukkoon, sitten muut siitä eteenpäin vuorotellen.

Onko vielä muuta kysymystä, veljeni?

Gary: Vielä yksi kysymys liittyen punaiseen säteeseen, ja sitten siirrän vuoron muulle piirille jos jollain muulla on kysymys. Ra-kontaktissa kysyjä kysyy energiakeskuksen tasapainottamisesta, ja Ra aloittaa — Ra liikkuu energiakeskusten läpi alkaen punaisesta säteestä, sitten sanoo: “Ensimmäinen tasapainotus on Malkuth eli Maan energiavärähtelykompleksi, nimeltään punaisen säteen kompleksi, ja tämän energian ymmärtäminen ja hyväksyntä on perustavanlaatuista.” Voisiko avata tätä mitä Ra tarkoittaa sanomalla “tämän energian ymmärtäminen ja hyväksyntä on perustavanlaatuista?”

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Malkuth on Maan taso, jossa henkiset energiat syötetään mieli/keho/henkikompleksiin ensin punaisen säteen läpi, jotta tämä elementaalikeho, joka on muodoton, voisi energisoitua tavalla mikä sallii sillä olla olemus Maan tasoilla. Punaisen säteen potentioitu luonne tänä aikana, sitten, aktivoituu niin, että se muuttuu niinkutsutuksi perustaksi, jolle loput energiakeskusten toiminnat voidaan pohjata. Se on kaikelle muulle toiminnalle ja älylle perustavanlaatuista, joka emanoituu ylempiin energiakeskuksiin.

Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Zach: Minulla on kysymys, Q’uo. Voisitko syventyä punaisen säteen vetovoiman oikeaan käyttöön ja tarkoitukseen positiivisesti polarisoituneiden olentojen kesken?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Punaisen säteen aktivaatio on sellainen mikä tapahtuu kahden olennon välillä, jotka seksuaalisesti polarisoituvat tavalla joka on, sanoisimmeko, saatavilla näiden välistä toimintaa, tai leikkiä, varten. Tämä tarkoittaa, että vetovoima on se mikä löytää napavastinparinsa, oli olento biologisesti sitten maskuliininen tai feminiininen. Fyysinen vetovoima menee jokaisen olennon yksilöllisen ja ainutlaatuisen luonteen mukaan. Tämä toimii ilman tietoista kontrollia. Tämä toimii tarkemmin ilmaistuna tiedostamattomana heijastuksena jokaisen olennon seksuaalisen polaarisuuden perusluonteesta.

Näin on olemassa, tämän vetovoiman seurauksena, eräänlainen perusluonteinen kumppanuus joka muuttuu pohjaksi johon lisätään muita elementtejä, kun kahden olennon välinen toiminta alkaa ja jatkuu. Täten jokaiselle olennolle tarjotaan mahdollisuus palvella toista, tavalla tai toisella, kun se alkaa intensiivisenä seksuaalisena vetovoimana johon lisätään punaisen ja oranssin säteen yksittäinen olemus, mikä liikkuu eteenpäin keltaiseen säteeseen asti, joka sijoittaa olennon ideaalisesti pariutuneiden ryhmään. Kuitenkin tämä tapahtuu aina jokaisen olennon vapaasta tahdosta, jolla se myös sitä käsittelee. Näin kahden olennon välisen suhteen arvon energisoinnin ja edistämisen peruskuvio on sellainen, joka on punaisen säteen kiihdyttämistä seuraava eteenpäin vievä voima.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Zach: Ei, Q’uo. Kiitos.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua veljeni. Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Forest: Minulla on kysymys, Q’uo, ja se ei mitenkään liity punaiseen säteeseen. Ehkäpä laajempi tämän aiheen kysymys on meidän vuotemme 2012, kun monet Maan asukkaat odottivat niinkutsuttuja “Maya-ennustuksia”, jotka olisivat johtaneet sielujen massasadonkorjuuseen. On ymmärrykseni, että ihmiskunta ei ollut valmis tuon tapahtumiseen tuona aikana. On myös ymmärrykseni, että tuolloin meille lähetettiin useampi pallo suojelemaan Maata, kokonaisuudessaan, sellaiselta läpikotaiselta sadonkorjuulta.

Joten kysymykseni on kahtaanlainen. Ensinnäkin, onko ymmärrykseni oikein? Toiseksi, loiko kollektiivinen ihmiskunnan tietoisuus nuo pallot, vai lähettikö ne Yksi Ääretön Luoja, vai olivatko ne Liiton lähettämiä riippumatta Yhdestä Äärettömästä Luojasta. Kiitos.

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Ensinnäkin, transformaation energiat, jotka olivat tuolloin laajalti havaittu vuotena 2012 olivat saatavilla usealla olemisen tasolla. Nämä energiat oli mahdollista manifestoida, ei ainoastaan sisäisillä tasoilla, joilla ne todella tulivat manifestoiduiksi, vaan myös ulkoisilla kolmannen tiheyden illusion tasoillanne.

Monet ennustukset ja kanavoinnit, sanoisimmeko, keskittyivät näihin energioihin monilla surullisilla tavoilla; jotkut kuvasivat niitä yhdellä tavalla, toiset toisella. Ja tämä on odotettavissa kun on eri tyyppisiä kanavia eri kyvyillä havaita sitä mikä on olemassa sisemmillä tasoilla mahdollisuuksien/todennäköisyyksien pyörteinä. Aina on monia eri tapoja joilla mikä tahansa profetoitu potentiaali voidaan havaita, tai myöskin ilmentää, sillä kun toiminta tapahtuu yhdellä planeetan tietoisuuden tasolla, tapahtuu usein muutos mahdollisuuksien/todennäköisyyksien pyörteissä.

Transformaation teot eivät olleet niinkään massatietoisuutta ulkoisella tasolla, jota oltaisiin koettu, vaan eräänlainen sisäinen transformatiivinen kokemus eri totuuden etsijöille, kuten voitte nimittää heitä, joka olisi, kun herkistytään kosmisista lähteistä virtaaville värähtelyille, käyttänyt näitä värähtelyjä tavalla, jota olisitte voineet nimittää “kundalinin nousuksi” niin, että olisi ollut, niiden keskuudessa jotka olivat valmiita, transformatiivinen kokemus joka olisi sallinut ilmaista enemmän tätä kosmista energiaa heidän elämänkaavoissaan. Tätä voisi verrata ihmiskunnan massatietoisuuden hedelmöittämiseksi niin, että Yksi Ääretön Luoja, joka on olemassa jokaisessa olennossa ja luomakunnan hippusessa löytäisi täydellisemmän olemuksensa ilmentymän Maapallon tietoisuuden ryhmämielessä.

Tämän koki, todellakin, moni jotka olivat saatavilla sellaisille energian muutoksille. Kuitenkin, ne jotka odottivat näkevänsä sielujen massasiirtymän korkeampiin todellisuuksiin tuona hetkenä käyttivät sellaista informaatiota, jonka eri kanavat ja kontaktit ympäri planeettaanne olivat vähemmän täydellisesti havainneet.

Onko vielä toinen kysymys, veljeni?

Forest: Joten se minulle kuulostaa kuin hedelmöitykseltä, niinkuin sitä nimititte, sellaisten henkilöiden kohdalla jotka alkaisivat nostaa värähtelytasoaan, mikä tuolloin tapahtui, ja sen seurauksena, onko nyt meidän vuodeksi 2019 nimittämämme vuosi, joka on vastuussa tänä hetkenä kolmannen tiheyden Maan historiasta, kolmannen tiheyden illuusion historiassamme täysin ennenkokematon aika?

Q’uo: Olen Q’uo ja kiitämme kysymyksestäsi, ja tiivistyksestäsi, joka, meidän arvioiden mukaan oli varsin oikein. Näiden energioiden planetaarinen jatko ympäröi nyt palloanne, sillä kosmisen luonteen kello on alkanut lyödä vieläkin pakottavammalla tavalla, kutsuakseen sellaisia transformaatioita jotka ovat mahdollisia yksilöille tänä aikana. Pallollanne kohtaavat positiivinen ja negatiivinen polariteetti niin, että on paljon epätietoisuutta, paljon epäilystä, paljon vaikeuksia, ja paljon odotusta siitä mitä tulee tapahtumaan ilman selkeää havaintoa siitä, miten nämä kosmiset virtaukset tulevat vaikuttamaan olentoihin ja planeettaanne itsessään. Planeettanne on tehnyt siirtmän neljänteen rakkauden ja ymmärryksen tiheyteen ja sen populaation sato korjataan hitaasti positiivisessa ja negatiivisessa merkityksessä, niin että jokainen olento joka nyt läpäisee niinkutsutun kuoleman siirtymän saa tarjouksen mahdollisuudesta kulkea läpi valon portaalista, jossa valo käynnistää olennon kyvyn sietää neljännen tiheyden värähtelyjen impaktia, mitä mittaa jokaisen olennon energiakeskusten violetti säde.

Näin siirtymä neljänteen tiheyteen on käynnissä ja tulee jatkumaan tuntemattoman jakson aikaanne, sillä on, kuten olemme sanoneetm paljon sekaannusta planeetallanne tänä aikana. Kuitenkin, me ehdottaisimme jokaiselle totuuden etsijälle, että he lähettäisivät rakkautta ja valoa planeetallenne ja sen populaatiolle. Tuo rakkaus ja valo toimii resonanssin avulla jokaisen olennon sisällä olevan Yhden Luojan rakkauden ja valon kanssa niin, että mikä tahansa mahdollisuus olennolla onkin positiiviselle sadonkorjuulle tehostuu tämän resonanssivaikutuksen ansiosta.

Näin olentojen kuten te meditoidessa ja lähettäessä rakkautta ja valoa planeetan populaatiolle, te parannatte mahdollisuutta tälle sadonkorjuulle tulla valmiiksi ja tulla jokaisen olennon havaitsemaksi planeetallanne. Tämä on suuri toivo Yhden Äärettömän Luojan Palveluksessa Olevalle Planeettojen Liitolle. Kuitenkin, me, niinkuin tekin, seisomme sivustakatsojina tälle näytelmälle. Lopulta näytelmä pääsee loppukohtaukseensa, ja Yksi Luoja löytyy kaikesta.

Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Forest: Siinä kaikki, kiitos.

Q’uo: Olen Q’uo, ja jälleen kerran me kiitämme sinua, veljeni. Onko toista kysymystä tällä kertaa?

Rachel: Q’uo, on ymmärrykseni, että me luomme polun neljänteen tiheyteen hedelmöityksen keinoin. Luulen, että siinä havaintotavassa siitä miten kannan rakkautta ja valoa pitkin päivää, ja siinä tavassa miten elän, minä näen joskus asioita tapahtuvan kuin elokuvassa itseni ulkopuolella. Jos niin minä kysyn, siitä mitä sinä sanot, ja tavasta jolla voimme tulla yhteen kollektiiveiksi ja meditoida maailman puolesta, tuommeko me heidät lähemmäksi violettia valoa, joka minulle on osa meitä, suurimmalle osalle meistä. Onko se jotain, joka minulle tarkoittaa että meitä kaikkia kutsutaan tänään tänne tuntemaan meidät toisemme, työskentelemään värähtelyn korkeamman ymmärryksen puolesta ja siitä mitä me voimme tehdä sen yhdessä?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Todellakin jokainen olento tässä etsijöiden piirissä sekä niin monessa muussa samanmielisten, samankehoisten ja samanhenkisten parissa pitää sisällään kyvyn saada yhteys siihen rakkauden ja valon laatuun jokaisessa olennossa, joka on Yhtä Ääretöntä Luojaa, ja lähettää tuota rakkautta ja valoa planeetan kansalle tavalla, joka voi inspiroida useampia etsimään totuutta, niinkuin sitä kutsuisitte. Tämän totuuden etsintä on sen etsintää mikä on kaiken luodun ykseyttä, joka ilmaistaan avoimen sydämen kautta joka tuntee ehdottoman rakkauden koko luomakuntaa kohtaan. Jokainen olento, jokaisessa luomakunnan hippusessa, näkee itsensä toisena itsenä, näkee itsensä Luojana, näkee kaiken luomakunnan täydellisyyden tässä kolmannen tiheyden illuusiossa.

Näin jokainen hetki, jokainen päivä, jokainen vuorokausi, jonka koette tätä rakkautta ja valoa ja lähetätte sitä eteenpäin koko planeetalle, on mahdollisuus laajentaa sadonkorjuun loppuunsaattamisen mahdollisuutta positiivisesti ja negatiivisesti orientoituneissa merkityksissä, niin että tämä planeetta voi tarjota sen omasta olemuksestaan hedelmää Yhdelle Luojalle neljännen tiheyden rakkauden ja ymmärryksen tasolla.

Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Rachel: Ei, kiitos.

Q’uo: Olen Q’uo. Me kiitämme sinua, sisareni. Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Gary: Q’uo, on ymmärryksemme että jokainen uusi sukupolvi, joka syntyy Maahan, tulee ilmaisemaan kykyjään ja ymmärrystään joka ylittää konsensustodellisuuden rajat ja asteittain vie meidät kohti neljättä tiheyttä. Kun uusi sukupolvi on lapsuusvaiheessa, miten me aikuiset autamme inspiroimaan näitä lapsia ja autamme heitä tunnistamaan ja kehittämään lahjojaan?

Q’uo: Olen Q’uo olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Ensinnäkin me ehdottaisimme, että jokainen henkilö näkee jokaisen uuden lapsen ei pelkästään kolmannen tiheyden äidin ja isän lapsena, vaan Yhden Äärettömän Luojan lapsena, sillä oikeasti se on jokaisen lapsen ja jokaisen muun olennon luonne tällä planeetalla. Kun näette jokaisen lapsen Luojan lapsena, katsokaa sitten miten kaikessa olevaa Luojaa voidaan ymmärtää ja opettaa tälle lapselle tapana inspiroida päivittäin ja tunnustaa ett Luoja on olemassa kaikessa. Löytäkää tapa jolla voitte jakaa rakkauttanne Yhtä Luojaa kohtaan tämän lapsen kanssa toistuvasti, aivan niin kuin opitte aritmetiikkaa ja lukemista koulujärjestelmässänne, opettakaa heille kaiken luomakunnan ykseyttä, opettakaa heille ehdotonta rakkautta koko luomakuntaa kohtaan, opettakaa heille totuuden valoa kaikessa luomakunnassa, opettakaa heille kaikkien olentojen toisiinsa kytkeytymistä yhdessä luomakunnassa, ja erityisimmin tänä aikana planeetallanne mitä kutsutte Maaksi.

Tehkää tästä jokaisen lapsen koulutuksen perusta, ja silloin jokainen lapsi on rikas siinä tiedossaan joka hänellä on. Sillä me olemme kaikki yhtä: me olemme yhtä jokaisen lapsen kanssa, me olemme yhtä toisiemme kanssa, me olemme yhtä isässä, me olemme yhtä äidissä, me olemme yhtä planeetalla — me olemme yhtä.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Gary: Paljon kiitoksia. Ei enää siitä, ei.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko viimeistä kysymystä tällä kertaa?

Gary: Q’uo, Ra kuvaa kollektiivisen mielen saastuneisuutta, ja he sanovat erityisesti, “Täten on jotain, sanoisimmeko, jopa seksuaalista saastetta, mikä esiintyy eniten omassa kulttuurissanne erilaisina taipumuksina vihollissuhteisiin, tai, niinkuin te niitä nimitätte, avioliittoihin, sen sijaan että annettaisiin vapaasti toiselle Äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa”

Voitko kuvata eroa avioliiton, siten kuin se käytännössä koetaan tällä planeetalla, sekä vapaan antamisen välillä, mitä Ra kuvaa?

Q’uo: Olen Q’uo ja me uskomme, että ymmärrämme kysymyksesi, veljeni. Korjaathan meitä jos emme ole oikeassa. Saastuneisuus, joka on ollut olemassa kaukaisista ajoista asti planeetallanne seksuaalienergian siirroissa naimisissa olevan pariskunnan kesken on negatiivisesti suuntautuneiden olentojen tuote, sillä he toivovat kylvävänsä erillisyyden siementä tämän planeetan populaatioon. Tämän tyyppiset erillisyyden siemenet, sitten, ovat jatkaneet kasvamistaan planeettanne historian ajan niin, että seksuaalienergian siirrot ovat surkastuneet, tai saastuneet, niinkuin Ra sanoi, niin että se nähdään monilla eri tavoin olevan haluttavaa, arvokasta, myytävää, kontrolloitavaa, likaista, sellaista mitä tulisi välttää. Täten on ollut vuosituhansien ajan hämmennystä tämän tyyppisistä seksuaalienergian siirroista.

Avioliitot, täten, niiden välillä jotka tähän seksuaalienergian siirtoon osallistuvat, ovat käsittäneet eri laatujen sekoittumisen joka on arvioitu olevan osa tuollaista seksuaalienergian siirtoa. On harvoja, jotka ovat kyenneet katsomaan tällaisten epäröimisen ja ellotuksen laatujen läpi, jotka ovat nähneet että on, tällaisessa energiansiirrossa, ykseyden täydellinen kauneus, pyhä pimeys ja valon sauva, joka liikkuu tavalla jolla luoda mahdollisuus elämän synnylle Yhdestä Äärettömästä Luojasta tähän kolmannen tiheyden illuusioon, ja näin herättää molemmat olennot mahdollisuudella palvella tätä uutta olentoa. Olivatpa olennot sitten samaa biologista luonnetta, tämä saman tyypin seksuaalienergian siirto voi myös olla tarjous kullekin olennolle luoda side tavalla joka on mitä pyhin sen olevaisuuden perustassaan, niin että tarjotaan myös jokaiselle olennolle palvelua toisille jonka pariskunta voi kokea ja ilmaista päivittäisissä toimissaan, mikä tekee pyhäksi jokaisen teon johon jokainen olento ryhtyy, mikä ilmaisee Yhtä Luojaa, rakkautta, valoa, ykseyttä. Aina on olemassa mahdollisuus nähdä saastaisuuden läpi niin, että löytyy puhtautta kaiken saastan tuolta puolen, kaiken hämmennyksen tuolta puolen, kaiken epäilyn tuolta puolen. Sillä jokainen teistä sisältää Yhden Luojan jonka yhteyteen pääsee ja joka voidaan kokea ja ilmaista puhtaassa merkityksessä jokaisessa olemuksenne piirteessä, teidän liikkuessanne ylöspäin energiakeskuksia, ja ilmaistessanne jokaisen energiakeskuksen laatua tavalla jolla energian vaihdanta on puhdasta ja täydellistä ja henkilökohtaista.

Nyt me jälleen kerran kiittäisimme jokaista teistä kutsuessanne läsnäoloamme teidän etsijöiden piirin pariin tänään. Te tunnette meidät nimellä Q’uo. Me poistumme tämän instrumentin ja ryhmän luota. Me jätämme jokaisen teistä siihen tilaan jossa teidät löysimme, Yhden Äärettömän Luojan rakkauteen ja valoon. Kulkekaa rauhassa ja voimassa, ilossa ja ylistäen kaikkea, sillä kaikki on yhtä. Adonai vasu borrogus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.