Massatietoisuuden konsensuksesta irroittautuminen

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe käsitteli tällä kertaa kollektiivista sopimusta, sen pohjalta rakentuvaa konsensusta ja siitä irroittautumista.


Sanon hyvää päivää teille tänä aikana, miten voitte?

Selvä.

Kiitos. Ensiksikin kiitämme teitä kaikkia. Ja… teitä yksittäin myös, tämän interaktion yhteisluomisesta, tämän lähetyksen sallimisesta, ja tämän vahvemman linkin luomisesta, ja sillasta, meidän välisten todellisuuksien välille. Me haluaisimme aloittaa tämän lähetyksen muistuttamalla teitä että olemme nimenneet sen ”Massatietoisuuden konsensuksesta irroittautumiseksi”.

Nyt, mitä se oikeastaan tarkoittaakaan? Selkeästi, kun olette hyväksyneet osallistuvanne tähän fyysiseen todellisuuteen, maapallollanne, tulitte TIETÄEN että tulisi olemaan joitain tiettyjä parametreja, tiettyjä sääntöjä, tiettyjä olosuhteita, tiettyjä konsepteja ja ideoita jotka liittyisivät maapallolla oloon. Ja täten, olette hyväksyneet noiden yleisten sääntöjen tottelemisen. Erityisesti niiden kanssa jotka yksinkertaisesti määrittelevät, kaikkein perimmäisellä tasolla, mitä se kokemanne todellisuus on, jota kutsutte fyysiseksi todellisuudeksi. Kuitenkin, tiedättehän, kuten olemme sanoneet monta kertaa, että fyysinen todellisuus on vain tietoisuutenne projektio.

Tavallaan, kuten olemme muistuttaneet teitä, ette oikeasti koskaan poistu hengestä. Tämä on luonnollinen tilanne. Mutta, tavallaan, kun olette edelleen hengessä, vaikka korkeampi itsenne on edelleen henkeä, uneksitte että ette ole. Mutta se on se mitä fyysinen todellisuus on. Se on fokusoitu uni hengessä siitä että ette ole hengessä enää. Mutta olette. Ette koskaan poistu siitä. Jokatapauksessa, silloin kun koette tuon fyysisen unen, fokusoitte itsenne, rajoitatte itseänne, unohdatte itsenne niin että voitte kokea sen miltä tuntuu muistaa itsenne uudestä näkövinkkelistä. Muistakaa, että jos olette olemassa vain ajattomassa tilassa, ei ole mahdollisuuksia muutokselle, kasvulle, erilaisen perspektiivin löytämiselle. Joten luotte tämän fokuksen nimeltä fyysinen todellisuus jotta kasvaisitte, jotta teillä olisi erilainen IDEA siitä kuka olette, olentona.

Ja kun astutte massatietoisuuden sopimuksen ideaan, kuten olemme sanoneet, hyväksytte tiettyjä asioita jotka ovat teille yhteisiä. Mutta tänä transformaation aikana planeetallanne asioista, jotka ennen olivat yleisiä suurelle osalle, SUURIMMALLE osalle teistä, ei enää ole tarpeellista pitää kiinni niin kynsin ja hampain. Voitte alkaa päästää irti, voitte alkaa kokea että massatietoisuus tietyssä mielessä pehmenee hieman. Ja voitte alkaa herätä enemmän muistamiseen ja ymmärrykseen siitä että fyysinen todellisuus on vain uni. Ja kaikkein tärkeimpänä, voitte alkaa tajuta että luotte sellaisen elämän jonka haluatte elää.

Nyt, kun me puhumme massakonsensuksen ideasta irroittautumisesta, ymmärtäkää ettemme puhu lakien rikkomisesta tai toisille ihmisille millään muotoa asioiden tekemisestä joka estää heitä tekemästä sitä mitä heidän tulee tehdä. Tämä ei ole se mihin me viittaamme. Idea on sallia, sallia, SALLIA synkronisiteetti joka alkaa esiintyä kun todella olette linjassa todellisen värähtelynne kanssa, kun todella seuraatte innostustanne ja elätte intohimoanne, jotta sallitte synkronisiteetin joka LUONNOLLISESTI syntyy siitä näyttämään teille, ohjaamaan teitä kohti sitä polkua joka oikeasti toimii teille, ja kaikille muille, joka sallii teidän ilmaista itseänne täydellisemmin ja tulla siksi ihmiseksi joka te todella haluatte olla tänä transformaation aikana.

Joten antakaamme hienoinen esimerkki siitä mitä tarkoitamme. Selvästikin suurin osa teistä ei aio päästää irti joistain erittäin perustavanlaatuisista, perimmäisistä massatietoisuuden solmimista säännöistä ja ehdoista, jotka on solmittu fyysisen maapallopelin pelaamiseksi. Esimerkiksi, 99.999999999999% teistä todennäköisesti ei päästä irti ideasta että on olemassa painovoima. Joten pyydän, kun ymmärrätte idean massakonsensuksesta erottautumisesta, se ei välttämättä olisi viisasta suurimmalle osalle teistä kävellä alas jyrkänteeltä ja kuvitella että osaatte kellua. Koska suurin osa teistä ei osaa. Tottakai, ellette sitten osu rotkon pohjaan, ja livutte irti ruumiistanne. Jos se on se mitä suositte.

Joka tapauksessa, sillä aikaa kun edelleen pidätte kiinni monista yhteisesti sovituista parametreista siitä mitä se TARKOITTAA kokea fyysinen todellisuus maapallolla, nyt on paljon pelivaraa siinä miten voitte kokea tämän ja mitä voitte tehdä niille säännöille ja ohjeille, ja kuinka voitte pelata koko pelin SISÄLLÄ, omaa peliänne, täydellisemmin, vapaammin. Hauskemmin. Vapaammin. Tämä analogia on mahdollisesti parhaiten kuvattu pelinä jonka tiedätte shakkina tai tammena. Kun tiedätte että olette päättäneet pelata shakkia, joudutte pelaamaan tiettyjen sääntöjen mukaan tai muuten peli ei ole shakkia. Joten pelaatte shakkilaudalla. Käytätte jonkinlaisia nappuloita joilla on tietynlaiset liikkeet ja jotka tehdään tiettyjen sääntöjen mukaan, siten kuin tiedätte shakin sääntöjen olevan. Kuitenkin, noissa nappuloissa on paljon enemmän vapautta, on paljon enemmän vapautta siinä miten pelaatte, käyttämienne strategioiden kanssa. Jopa siinä mitä nappulat itsessään voivat olla. Voitte pelata sen kanssa mitä kutsutte perinteisiksi shakkinappuloiksi. Voitte päättää, niin kauan kun vastapuolenne suostuu tähän, pelata vaikka kolikoilla, pelata nallekarkeilla. Sillä ei ole hirveästi väliä niin kauan kun tiedätte miten niitä nappuloita siirrätte ja mitä ne esittävät teille. Voitte muuttaa nappuloita melkein miksi vain haluatte niiden olevan.

Niin on myös elämässä. Vaikka pelin aikana teillä on paljon vapautta siinä minkälaiseksi nappulaksi itseänne kuvaatte, kuinka liikutte laudalla, mitä strategioita käytätte pelin pelaamiseen, kuinka koette nuo tietyt interaktion hetket ja lopputulemat, nämä kaikki on todella teidän itse päätettävissä. Shakkia te kuitenkin tulette pelaamaan, mutta on ääretön määrä tapoja pelata, ääretön määrä minkälaisia nappuloita käytätte, ääretön määrä tapoja kuvata itseänne shakkipelaajana ja minkälaista peliä pelaatte tuolla shakkipelin laudalla.

Joten on aika avautua ja tuntea itsensä hieman enemmän vapaaksi, tai paljon enemmän vapaaksi siinä miten näette itsenne suhteen massakonsensukseen ja miten myös valitsette määritellä omat yksilölliset sopimuksenne tuossa massakonsensuksen sopimuksessa. Niin että voitte kokea sen verran irroittautumista konsensuksesta kuin teille on relevanttia sallia elää elämäänne kaikkein ekstaattisimmalla mahdollisella tavalla. Koska se teille sallitaan. Mikään, mitä teille on koskaan opetettu säännöistä ja ohjeista joihin massakonsensus on suostunut, ei tarvitse estää teitä todella kokemasta ekstaattista elämää. Monet ihmiset planeetallanne ovat opettaneet tuhansia vuosia ja useita sukupolvia, että ette voi tehdä sitä ja ette voi tehdä tätä, ja että teidän ei tulisi tehdä sitä ja teidän ei tulisi tehdä tätä. Ja vaikka jotkut noista neuvoista voivatkin olla hyödyksi ja jopa hyödyllisiä siinä, että ne varmistavat ettette tapa itseänne maapallolla, monet niistä oikeasti liittyvät enemmän sosiaalisiin ideoihin ja vanhentuneisiin ymmärryksiin ja keskiaikaisiin ajatusmaailmoihin jotka eivät enää ole relevantteja maailmallenne kun laajennatte tietoisuuttanne, ja ymmärrätte mitä tarkoittaa olla Luomakunnan aspekti.

Joten se on todellakin teidän hommanne avata lukot sisällänne, päästää irti vanhentuneista määritelmistä siitä mitä uskotte voivanne olla, tai mitä teidät on opetettu uskomaan mitä ette voi olla tai ei tulisi olla. Sillä jos teillä on sykkivässä sydämessänne palava halu tietää että olette enemmän, ja palava halu ilmaista tuota ekstaasia planeetallanne, silloin tuo tuli on syttynyt sisällänne syystä ja tuo tuli edustaa Luomakunnan itsensä liekkiä, ja sille antautuminen ohjaa teitä erehtymättömästi, erehtymättömästi kantamalla omaa valoanne pitkin polkua joka teille on valaistu, jossa kaikesta tulee selvää, niin kauan kun pysytte linjassa todellisen värähtelynne kanssa tarttuessanne kaikkein korkeimman intohimonne mahdollisuuksiin.

Joten kun ihmiset sanovat teille, kun houkuttelette elämäänne niitä jotka sanovat ei, muistakaa, kuten on jo monta kertaa planeetallanne sanottu, kaikki suuret muutokset jotka koskaan maailmassanne ovat tapahtuneet ovat yleensä yksittäisen yksilön vision tuotoksia. Ja sitten lopulta massatietoisuus alkaa kääntyä. Planeetallanne on sanonta: totuus käy läpi vaihetta, ensin sitä pilkataan, sitten väkivaltaisesti vastustetaan, ja sitten lopulta se hyväksytään itsestäänselvyytenä. Joten antaa myrskyn tulla kun seisotte korkealla vakaasti omassa totuudessanne, sillä ne menevät ohi, ne menevät pois, ja voitte seistä yksilöllisinä majakoina valaisten tietä toisille, näyttää heille omilla teoillanne, esityksillänne, esimerkeillänne että he myös voivat hyötyä vakaana seisomisesta. Ja kun joku tulee sanomaan teille että seisotte liian korkealla, että nousette muiden yläpuolelle, että se on ylimielistä. Älkää uskoko heitä, välttämättä.

On aina viisasta tutkailla itseänne ja varmistaa, että ette lankea negatiiviseen egoonne. Mutta jos olette päättäneet itse rehellisellä itsetutkiskelulla, että niin korkealla seisominen ON tulosta siitä mikä olette ja että se edustaa oman intohimonne ilmaisun ideaa, silloin pysykää korkealla ja antakaa muitten nousta teidän tasollenne. Mutta älkää laskeutuko heidän tasolleen. Sillä jos niin teette, ainoa mitä teette on vahvistatte negatiivista konsensusta siitä että ”kukaan ei kykene saavuttamaan niitä korkeuksia”. Näyttäkää niille että se on mahdollista. Ja päättivätpä he sitten päästä niin korkealle tai ei, se ei ole se pointti. Ainakin olette tarjonneet esimerkin että he voivat. Ja näin olette keventäneet maailman kykyä valita jotain joka voi paremmin edustaa sitä keitä ja mitä he todella ovat. Ja se on ainoa asia mitä teidän todella tarvitsee tehdä.

Me muistutamme teitä, että kun me puhumme massakonsensuksesta irroittautumisen ideasta, että tämä liittyy paljon konseptiin josta me olemme monta kertaa puhuneet, korkeimman intohimonne seuraamisesta parhaan kykynne mukaan ilman absoluuttista vaatimusta tai oletusta siitä miltä lopputuleman tulee näyttää. Tuo kolmas osa on eräs osista jonka suurin osa planeettanne ihmisistä kätevästi unohtavat. Joka tapauksessa, kun teette niin, aktivoitte innostuksen täydellisen välinelaatikon, mikä pitää sisällään työkalut kaikkeen sukeen jonka tarvitsette missä tahansa muodossa sen tuleekin teille tulla. Se muuttuu elämänne eteenpäin vieväksi voimaksi. Se muuttuu elämänne organisoivaksi periaatteeksi joka sallii teidän tietää mitä teidän tulee tehdä kun teidän tulee tehdä se. Se muuttuu pienimmän vastarinnan poluksi joka sallii teidän todella soljua elämän läpi vaivattomalla tavalla. Se muuttuu pienimmän vastarinnan poluksi kaikille muille innostuksen ilmaisuille jotka ovat relevantteja teidän kokea elämässänne. Ja se muuttuu heijastavaksi peiliksi joka paljastaa teille mistä pidätte kiinni alitajunnassanne joka saattaa olla poissa linjasta innostuksenne suhteen, niin että kun tulette siitä tietoiseksi, voitte käsitellä sen, voitte päästää irti siitä ja lisätä sen energian kokonaisinnostukseenne.

Ja kun olette sallineet täydellisen välinelaatikon palvella teitä tuolla tavoin, sillon mitkä tahansa olosuhteet ja tilanteet tulevatkin esiin toimistanne jotka olette tehneet linjassa innostuksenne kanssa, kaikki mitä teidän tulee tehdä tästä pisteestä eteenpäin on aina varmistaa, että määrittelette sen tilanteen, aivan sama miltä se näyttää, positiivisella tavalla, niin että voitte saada positiivisen ja suotuisan vaikutuksen siitä. Ei väliä miten tilanne on alunperin syntynyt, ei väliä mikä kenen tahansa muun mielipide samassa tilanteessa voisi olla, jos määrittelette tilanteen positiivisella tavalla, silloin se tulee olemaan se vaikutus jonka saatte siitä elämäänne, huolimatta vaikutuksesta minkä kuka tahansa muu saattaisi saada samasta tilanteesta määrittelemällä sen negatiivisesti. Koska kaikki asiat palvelevat kahta tarkoitusta, kuten olemme sanoneet monesti.

Joten nämä ovat innostuksenne 11 elementtiä:

1. panette toimeen innostuksenne joka hetki kuin pystytte
2. parhaan mahdollisuuden mukaan vieden sen niin pitkälle kuin pystytte niin ettette voi tehdä sille mitään enempää
3. ilman minkäänlaista vaatimusta tai oletusta siitä miltä lopputuloksen tulisi näyttää ja miten aiotte siihen päästä

ja tämä avaa välinelaatikon kuusi elementtiä jotka juuri nimesimme,

ja viimeiset kaksi ovat valintanne siitä annatteko positiivsen vai negatiivisen määritelmän sille tilanteelle joka syntyy kun olette tehneet nuo toimet. Siinä se on. Tuo on koko resepti. Se on aina ollut, se on sitä nyt ja se tulee aina olemaan.

Koko resepti elämänne elämiseen kaikkein vaivattomimmalla tavalla. Ja tämän reseptin mukaan käyttäytyminen, tämän reseptin teidän hyväksenne toimimisen salliminen automaattisella ja välittömällä tavalla on se mikä sallii teidän LUONNOLLISESTI alkaa erottautua massakonsensuksesta teille kaikkein relevanteimmalla ja luonnollisimmalla tavalla. Koska Luomakunta tietää tasan tarkkaan kuka ja mikä olette värähtelytasoltanne. Ja se tulee AINA olemaan kykenevä antamaan ja virtaamaan luoksenne ne asiat jotka teille ovat relevantteja. Jos ette nyt havaitse niitä, se ei johdu siitä että ne eivät virtaisi luoksenne. Se johtuu siitä että pidätte ne poissa uskomuksillanne, määritelmillänne jotka ovat poissa linjasta sen kanssa joka todella olette. Joten manifestoimisen idea joka on relevantti teidän todellisen ydinvärähtelynne kanssa ei liity siihen että teidän tulisi saada se toimimaan, se liittyy siihen että teidän tulee SALLIA niiden tapahtua. Päästämällä irti asioista jotka eivät ole relevantteja teille ja sallimalla ne asiat jotka ovat. Koska asiat jotka ovat relevantteja tulevat AINA olemaan linjassa totuutenne, ilonne, intohimonne kanssa. Aina!

Se on relevanssin määritelmä. Koska se on teidän määritelmänne. Teidät on tehty ekstaasista. Olemassaolon itsensä energiasta. Ja vain ne asiat jotka ovat todella relevantteja teille voivat magneettisesti vetää teitä puoleenne. Vain ne asiat jotka eivät ole relevantteja voivat olla automaattisesti teidän hylkimiä. Mutta jos ne eivät mene pois, silloin pidätte niistä kiinni tiukasti. Päästäkää ne menemään, ne eivät kuulu teille. Joten, tänä hetkenä ja tässä lähetyksessä ja tässä interaktiossa, mennään todella niihin yksityiskohtiin jotka sallivat teidän erottautua kaikista asioista joiden kanssa olette kasvaneet tai jotka teidät on opetettu uskomaan, jotka pidättelevät teitä olemasta oma todellinen itsenne yksilönä. Koska paradoksaalisesti, vaikka iso osa massakonsensuksesta ei ymmärrä tätä planeetallanne, paradoksaalisesti, kun teidän sallitaan todella olla se yksilö joka todella olette, se on se mikä auttaa massatietoisuutta eniten. Koska näytätte niille mikä teidän potentiaalinne on, mitä kykenette olemaan. Annatte niille mahdollisuuden jota ne eivät välttämättä ole harkinneet aiemmin. Se on se mikä auttaa teitä kasvamaan sivilisaationa, yhteiskuntana, lajina, fyysisenä kokemuksena. Se on se mikä auttaa teitä kasvamaan tietoisuutena.

Joten jos sallitte itsenne pysyä linjassa todellisen värähtelynne kanssa, älkää koskaan huolehtiko siitä että yksilönä olo vie teidät jotenkin pois siitä että auttaisitte ryhmää. Se on ainoastaan kun olette täysi yksilö joka olette jolloin KYKENETTE auttamaan ketään muuta. Koska jos ette auta itseänne ensin, ette kykene auttamaan ketään muuta. Onko tämä selvää? Hyvä.

Joten, tänä päivänä, tutkailkaamme kaikkia tapoja joilla voitte alkaa päästää irti noista parametreista, noista rajoitteista jotka eivät enää palvele teitä. Vanhat, vanhentuneet määritelmät ja uskomukset joita teidät on kasvatettu uskomaan, jotka eivät yksinkertaisesti kuulu teille enää, eivätkä koskaan oikeastaan kuuluneetkaan, ja alkaa uuttaa tietoisuuteenne uusia ideoita, uusia perspektiivejä, uusia määritelmiä jotka todella sallivat teille vapauden olla se joka te todella olette. Koska joka ikinen teistä, poikkeuksetta, on absoluuttisesti tarpeeksi voimakas saamaan jokaikisen asian joka on relevantti teille ilman että teidän tarvitsee satuttaa ketään muuta tai itseänne se manifestoidaksenne. Niin voimakkaita olette. Kun olette se palapelin pala joksi teidät luotiin, silloin mahdutte kaikkien muiden palasten joukkoon ja sallitte myös niiden olla niitä palasia miksi heidät luotiin. Se on ainoastaan kun yritätte olla sen muotoinen kuin ette ole jolloin ette enää mahdu kokonaiskuvaan ja näin estätte kokonaiskuvan muodostumisen joka kykenee tukemaan kaikkia sen osasia. Käykö tämä järkeen? Tottakai. Siksi me sanoimmekin niin.

Joten! Avatkaamme dialogi nyt kysymyksillänne, kommenteillanne ja sallikaa meidän tutkia syvemmin mitä tarkoittaa olla todellinen itsenne. Voitte aloittaa kysymyksillänne niinkuin haluatte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksi vastaus artikkeliin ”Massatietoisuuden konsensuksesta irroittautuminen”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.