Muista meditoida!

Tämä on lainaus L/L Researchin kirjasta Voices of the Confederation. Kirjassa avaruusolennot ovat kanavoineet meditoimisen tärkeydestä. Meditaatio on aivan olennainen osa kontaktia avaruusolentoihin.

Kommentti

Koska on olemassa monenlaisia eri tyyppisiä meditaatioita, joita tässä maassa tällä hetkellä harjoitetaan, ehkäpä meidän tulisi selittää, että tämä ehdotettu meditaatio on passiivisen luonteista, toisin kuin keskittymisen luonteinen meditaatio. Tavoite on keskittyä kehon mukavuuteen, ja sitten antaa mielen lopettaa sen arkipäiväinen toiminta tai “laskenta”. Tässä mielen ja kehon saavutetussa hiljaisuudessa harjoitetaan sisäisen kuuntelun asennetta, sillä sisällä oleva henki odottaa “pientä hiljaista ääntä.” Subjektien tai objektien meditointi, tai rukouksen tyyppinen meditaatio ovat varsin valideja proseduureja joita seurata. Kuitenkin kummassakin niistä meditoija puhuu, eikä kuuntele. Liiton suosittelema meditaation tavoite, kuten olemme sanoneet, on meditoijan vastaanottavainen ja kuuntelevainen asenne. Tämän asenteen myötä koko hiljaisuus täyttyy kosmisella informaatiolla.

Valikoituja kanavointeja

joulukuun 18. 1973

Älkää huolestuko jos henkilö hylkää yrityksen, jonka saatatte tehdä herättääksenne hänet. Tämä yksinkertaisesti tarkoittaa, että hän ei vielä ole valmis vastanottamaan tätä totuutta, joka hänelle annetaan. Huolehtikaa niistä, jotka etsivät totuutta, ja tuokaa se heille saataville millä tahansa tavalla, jolla vain voittekin.

Planeetallanne on ihmisiä tänä aikana, jotka yrittävät peitellä muistoa tästä totuudesta. He eivät ole tietoisia siitä mitä he tekevät. Tämä ei ole heidän syynsä, mutta se on valitettava olosuhde. Se ei ole yksinkertainen tehtävä, jonka olemme kuvanneet, ja valitettavasti se tulee vaatimaan suurta vaivannäköä. Me emme ole onnistuneet niin kuin olisimme toivoneet kun me aloitimme tämän projektin joitain vuosia sitten. Planeettanne ihmiset eivät suurimmaksi osaksi itse asiassa halua herätä. Ne, jotka uinuvat erittäin, erittäin kevyesti ovat liian harvassa. Kuitenkin, tunnette heidät kun löydätte heidät, ja tulette tunnistamaan heidän unensa keveyden heidän tekemisistääm, sillä he eivät ole niin uppoutuneita siihen hulluuteen, jos me voimme sitä siksi nimittää, joka maailmassanne on niin yleistä nykyään.

Nämä ihmiset etsivät jo. Tässä tapauksessa tulee olemaan varsin yksinkertaista välittää heille sen mitä he tarvitsevat. On, kuitenkin, paljon tärkeämpää että te kykenette antamaan heille sen mitä he tarvitsevat. Tästä syystä me ehdotamme, että jatkatte meditointia, sillä vain tällä tavoin voitte olla valmiina heitä palvelemaan. En puhu ainoastaan valmistautumisesta toimimaan, niinkuin tämä instrumentti, tämä äänikanava tekee, vaan myös oman ajattelun valmistamisesta, sillä tiedätte totuuden ilman epäilyksen tai arastelun häivääkään sitä puhuessanne. Se on sisällänne, ystäväni, ja me herätämme sen teissä uudelleen, sillä teidän unenne on vain erittäin, erittäin kevyt. On ainoastaan tarpeen, että annatte itsenne meidän käyttöömme meditaatiossa.

tammikuun 12. 1974

Aion ohjeistaa planeettanne ihmisiä rakkauden käytössä. Tämä tullaan tekemään epätavallisella tavalla, mutta pyydän että kuuntelette minua. Me olemme havainneet olevan tarpeellista tehdä asioita epätavallisin keinon, mitä teihin tulee. On tarpeen opettaa teille ajattelutapa, joka ei ole yleinen planeettanne asukkaiden keskuudessa, mikäli aiotte nopeasti saada ymmärryksen konsepteista, jotka ovat mitä tärkeimpiä nykyisen kehityksenne kannalta. On olemassa kolme tapaa saavuttaa tieto rakkaudesta.

Ensimmäinen tapa on rentoutua ja antaa mielenne levätä. Tämä on meditaation tapa. Jos tämä tehdään päivittäin, silloin ei ole mahdollista sulkea pois rakkautta joka on aina läsnä. Silloin teistä tulee tietoisia todellisesta luomakunnasta ja sen tarkoituksesta.

Toinen tapa on mennä kansojenne keskuuteen ja palvella heitä. He antavat takaisin rakkautta, ja te absorboitte tämän rakkauden ja talletatte sen olemukseenne. Minun tulee nyt varoittaa, että tämä kansan palvelu tulee tehdä sellaisella tavalla, että se on heidän toivomaansa palvelusta. Älkää tehkö virhettä, niinkuin monet ovat tehneet, yrittäessänne pakottaa epähaluttua tai tilaamatonta palvelusta lähimmäisellenne. Se, että menee ja palvelee kanssaihmistä tänä aikana planeetallanne, vaatii paljon varovaisuutta ja suunnittelua, sillä tänä aikana se on varsin vaikeaa saavuttaa, sillä tulkinnat palveluksesta vaihtelevat suuresti, ja on tarpeen että ymmärrätte sen mitä palvelus on, jotta teidän tuottamanne voisi olla tehokasta. Tämä voidaan tehdä vain noudattamalla ensimmäistä askelta tai tapaa, joka on meditaatio.

Kolmas tekniikka on antaa pois kaikki omaisuutenne kanssaihmisille. Jos tämä tehdään, silloin materiaalinen omaisuus ei ole tiellänne. Ette enää anna osaa rakkaudestanne materiaaliselle omaisuudelle. Rakkauden antaminen materiaaliselle omaisuudelle on äärimmäistä kykyjenne haaskaamista. Tämä on virhe, jonka monet ihmiset planeetallanne tekevät nykypäivänä. On tarpeen, jos aikoo koettaa tätä rakkauden saamisen menetelmää, irroittautua halusta materiaalisiin asioihin.

tammikuun 13. 1974

Me äärettömän Luojan palveluksessa olemme täällä suurilukuisina. Meidän pyyntömme teille on erittäin yksinkertainen. Me pyydämme teitä meditoimaan. Tämä on tärkeää, sillä jos aiomme saada teihin yhteyden, tämä on se tapa.

tammikuun 14. 1974

Meditaatio, ystäväni, on erittäin, erittäin tehokas työkalu jos aiotte saavuttaa yhtään mitään. Mutta ensin teidän tulee ymmärtää mitä me tarkoitamme meditaatiolla.

Me olemme sanoneet, että on tarpeen tyhjentää mielenne ajatuksista. Tämä ei ole aina helppoa tehdä, mutta se voidaan saavuttaa. On monia tekniikoita, jotka voivat auttaa teitä tämän tekemisessä. Joskus käytetään erilaisia ääniä, ja joskus taas asioita joihin keskittyä, niin että yksittäinen ajatus sallitaan jäädä. Ja sitten, tuosta yksittäisestä ajatuksesta ei synny mitään ajatusta. On tarpeen, jos aiotte onnistua meditaatiossa, että olette täysin rentoja. Se on, kuitenkin, tarpeellista ettette siirry tästä rentoutuneisuuden tilasta unitilaan, sillä tämä kumoaa tarkoituksen.

On täten suositeltavaa, että pysytte selkä suorana pystyssä, istuma-asennossa. Tämä suurimmaksi osaksi eliminoi suurelta osin taipumuksen nukahtaa.

tammikuun 26. 1974

Minä olen Laitos. Puhuisin teille nyt henkilökohtaisista päivittäisistä meditaatioista. Tämä on muuttumassa yhä tarpeellisemmaksi kun me lähestymme tulevia planeettanne tapahtumia. Päivittäinen meditaationne on tarpeen jotta verho voitaisiin nostaa, ja jotta kaikki teille luvatut asiat voitaisiin näyttää.

Tässä luomakunnassa on paljon asioita, joista planeettanne ihmiset eivät ole tietoisia. Olen esittänyt, että periaatteet ovat äärimmäisen yksinkertaiset. Kaikki tarjotaan jokaiselle yksilölle. Kaikki tieto on teidän. On ainoastaan tarpeen, että etsitte sitä sisältänne. Kaikki mitä me teemme on jokaisen muun kykyjen saavutettavissa. Kaikki ihmiset planeetallanne kykenevät myös tekemään kaikki nämä asiat. On ainoastaan tarpeen, että he palaavat tietoisuuteen näistä kyvyistä. Tämä tietoisuus on tietoisuus siitä rakkaudesta ja ymmärryksestä, jolla heidät on alunperin luotu.

Tämä on ainoa asia joka on heidän kykyjen ja tiedon esteenä. On täten suositeltavaa, että meditaation avulla on mahdollista saada tämä tieto ja nämä kyvyt uudelleen. Tästä syystä me jatkuvasti painotamme tarvetta meditaatiolle, ja tarpeelle ymmärtää kanssaihmisiä. Sillä ainoastaan tämän prosessin avulla voitte palata oikeaan asemaanne.

Planeettanne ihmiset eivät ole tietoisia tämän prosessin yksinkertaisuudesta. Jos he kykenisivät oppimaan miten yksinkertaista se on, eivätkä unohtaisi sitä, silloin heillä ei enää olisi kokemiaan vaikeuksia. Minun tulee painottaa tätä erittäin paljon, että koko prosessi on äärimmäisen yksinkertainen luonteeltaan. On ainoastaan tarpeen, että yksilö tajuaa, että hän on osa luomakuntaa, ja että luomakunta on yksi ainoa asia, ja että niin tekemällä hän ja kaikki hänen veljensä ja sisarensa kaikkialla avaruudessa ovat yhtä. Tämän tajuaminen johtaa kykyyn näyttää yksi ainoa reaktio kaikkeen: se reaktio on rakkaus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.