Perhekonflikteista

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

Kanavointipiiri, elokuun 19. 2021

Ryhmän kysymys: Kysymyksemme tänään liittyy siihen miten me voimme suhtautua perheeseen, oli se sitten meidän valitsemamme tai meille annettu perhe, kun me löydämme itsemme konfliktista joka tuntuu ratkaisemattomalta ja siihen on vaikeaa suhtautua sydämellisesti.

(Jim kanavoi)

Minä olen Q’uo, ja olen tämän instrumentin luona tänä aikana. Me kiitämme jokaista teistä omistautumisesta totuuden etsinnälle ja siitä, että olette liittyneet yhteen jakamaan oman tarinanne, olivatpa ne sitten miten runsaita tai vaikeita tahansa. Oman tarinan kertominen tarkoittaa Yhdeksi muuttumista jollain tavalla toisten kanssa ja toisen auttamista tällä polulla, jota jokainen teistä kulkee läpi kolmannen ulottuvuuden illuusion.

Kysymyksenne tänään liittyy perheeseen. Perheitä on monenlaisia: syntymäperhe jossa jokainen teistä on kasvatettu isän, äidin ja sisarusten kanssa, koulutusympäristönne perhe, työympäristönne, omien harrastustenne ympäristöt, kaikki nämä on tuonut yhteen tietyn tyyppiset kokemukset ja omistautuminen, jotka antavat teille kyvyn jatkaa omalla ennen inkarnaatiota valitulla polullanne. Me lisäisimme tässä hetkessä, että me kerromme teille vain oman mielipiteemme. Ja me toivomme, että te tunnustatte tämän ja otatte siitä vain arvokkaan ja jätätte taaksenne sen millä ei ole teille tässä hetkessä arvoa.

Tänään me haluaisimme kertoa teille, että te olette monien eri perheiden jäseniä — ihmiskunta kokonaisuutena on näistä suurin tällä planeetalla. Ja kaikissa perheissä tänä aikana planeetallanne on tasapaino, tai eräänlainen epäharmonian ja harmonian representaatio. Jokaisella teistä on valinta, perusvalinta tässä kolmannen ulottuvuuden illuusiossa: palvella muita tai palvella itseänne. Ja me vakuutamme, että useimmissa tapauksissa kaikki perheenjäsenet pitävät itseään toisia palvelevana, kun he kertovat sinulle vaikeasti käsiteltävän mielipiteen, koska siinä on kriittisiä aspekteja ja viitataan siihen että et ole se kuka sinun tulisi olla, että on muutoksia joita sinun tulisi tehdä, koska et kykene olemaan sitä mitä jokin toinen ihminen sinun haluaisi olevan. Me olemme tietoisia siitä miten pahansuopia ja demoralisoivia sellaiset mielipiteet voivat olla, erityisesti kun ne tulevat ihmisiltä, joita olet pitänyt lähimpinä syntymäperheen tai henkisten etsijöiden perheenjäseninäsi. Sillä nämä perheet ovat keskittyneet jokaisen henkilön olemassaolon syyn perustaan: löytää enemmän ja enemmän Yhden Äärettömän Luojan luontoa jokaisessa olennossa yhdessä, löytää luomakunnasta omaa luontoa ja löytää sitä myös omasta itsestä.

Nämä ovat pääasiallisia elämänkaavan rakennuspalikoita, sanoisimmeko. Joten kun teitä kritisoidaan siitä, että ette tee parastanne, tai mitä teidän pitäisi jonkun toisen silmissä tehdä, se alkaa vavisuttaa omaa olemuksen perustaa, kunnes on pakko pohtia sitä mikä oman olemuksen perusominaisuus on. Ja me ehdottaisimme teille, ystävämme, että te, teidän muut itsenne perheessänne, olette Yhden Äärettömän Luojan osasia, joka on asettanut itsensä jokaiseen universumin palaseen ympärillänne, jokaiseen olentoon jonka tiedätte, olette koskaan kohdanneet, tai tulette koskaan kohtaamaan, sillä Luoja on kaikissa olennoissa sitä varten että hän oppisi lisää omasta itsestään. Ja te, Yhden Luojan edustajina, jatkatte tätä samaa tehtävää mitä vaikeimpien olosuhteiden keskellä, unohduksen verhon piilottaessa luomakunnan perusluonteen, joka on ykseys — piilottaen sen niin tehokkaasti, että te helposti vakuututte siitä, että jotain muuta kuin Yksi Luoja on oman olemuksenne perustana, niin että te annatte Luojalle tapoja joilla hän voisi tuntea itsensä suuremmalla intensiteetillä, moninaisuudella ja puhtaudella. Mitkä tekemänne valinnat sitte olivatkaan, ette voi epäonnistua tuossa vastuussa, kyvyssä vastata Luojana. Siispä, miten vastaatte tehokkaimmin niihin kritiikkeihin ja syytteisiin siitä, että olisitte vähempiarvoisia kuin teidän tulisi olla — vähemmän kuin Luoja? Me ehdottaisimme, että jokaisen olennon sydämessä, vihreän säteen energiakeskuksessa, on kyky ammentaa sydämen viisaudesta, josta me sanoisimme että se on sen tyyppistä rakkautta ja hyväksyntää muita kohtaan joka ei aseta minkäänlaisia ehtoja tuon rakkauden antamiselle vapaasti.

Miten tuo sitten näkyy kolmannen tiheyden illuusiossanne? Meditaatioissanne, ehkäpä saatatte nähdä kirkkaammin sne miten sydämenne kytkeytyy muihin olentoihin, joihin te olette niin kiintyneet rakkauden tietoisuudella, mikä heijastuu enemmän tai vähemmän selkeästi kaikkina aikoina jokaisen etsijän kokemuksessa. Me ehdottaisimme, että ehkäpä kun pohditte saamaanne kritiikkiä, että on olemassa inkarnaatiota edeltäneitä valintoja, joita olette tehneet perheestänne ennen inkarnaatiota. Perhe jonka osa olette, henkisessä mielessä, ennen inkarnaatiota, on perhe joka antaa jokaiselle jäsenelle inkarnaation tehtävän, niin että jokainen voi auttaa toisia tavoilla, jotka eivät välttämättä ole, inkarnaation aikaan, kaikkein eniten avuksi. Jos voitte nähdä kritiikkien ja syytteiden läpi laajemman näkökulman, että näyttämöllä on käynnissä näytelmä, että jokaisella teistä on rooli tässä näytelmässä, ja että roolinne on antaa rakkautta, ilman odotusta vastalahjasta.

Aina kun esiintyy kysymys siitä miten toimia, voitte katsoa omaan avoimeen sydämeenne ja löytää pyyteettömän rakkauden ja myötätunnon ominaisuudet, eli rakkauden tietoisuuden, ja antaa tämän energian kulkea lävitsenne, Yhdeltä Luojalta, jokaiselle joka tarjoaa mitään vastustusta, tai haasteita, tai näkökulmia jotka näyttävät vinoilta tai vääristyneiltä. [Voitte] auttaa sellaista olentoa ja omaa itseänne projisoimalla rakkauden, myötätunnon, ykseyden ja valon avoimen sylin, joka paistaa kirkkaasti jokaisen olennon sielusta; paljastakaa kaikille joilla on silmät nähdä se ykseyden ominaispiirre joka sitoo jokaisen olennon ennen inkarnaatiota luotuun tarkoitukseen, jota näytellään inkarnaatiossa, niin että kaikki voivat vastaanottaa elämän leipää, sanoisimmeko, ruokaa sielulle, hengelle, tietoisuudelle, sydämen avautuminen joka antaa teidän keskustella tasolla, joka mahdollisesti on näkymätön ja havaitsematon toiselle osapuolelle, mutta jonka, epäilemättä, Yksi Luoja tuntee kaikessa. Sillä sama luoja puhuu teille, teidän kauttanne, kaikille, sillä ei ole mitään muuta kuin Yksi Luoja. Nyt me siirrämme kontaktimme sille joka tunnetaan nimellä Austin. Me olemme Q’uo.

(Austin kanavoi)

Minä olen Q’uo ja olemme tämän instrumentin luona. Me huomaamme tässä instrumentissa tiettyä herkkyyttä, joka mahdollistaa meidän hioa viestiämme ja vastuunrajaustamme muille etsijöille, jotka haluavat käyttää meidän teille tänään jakamiamme ajatuksia hyödyksi. Tämä herkkyys, meidän mielestämme, suuntautuu kohti niitä jotka saattavat löytää sanamme ja löytää niistä inspiraatiota universaalin rakkauden, hyväksynnän ja toisten palveluksen manttelin pukemiseksi kun he lähestyvät sellaista dynamiikkaa, jonka olette kuvanneet kysymyksessänne ja yrittäneet suhtautua tilanteeseen joka voi muuttua vahingolliseksi, tai loukkaavaksi — näin muuttuen marttyyrin mantteliksi. Lisäksi tilanne voi olla sellainen missä dynamiikka perheessä teidän kuvaamallanne tavalla liittyy henkilöön tai henkilöihin, jotka eivät vielä ole löytäneet itsestään todellista itsevaltiuden voimaa rakkauden luojan olemuksessa, ja näin he saattaisivat väärinkäyttää tai väärintulkita niitä ideoita, joita me teille nyt kerromme. Ja näin me tarjoamme muokkausta yleiseen vastuunrajaukseen siinä, että meidän kertomamme mielipiteet ei ole tarkoitettu teidän sovellettaviksi mihinkään tiettyyn skenaarioon, mihinkään tiettyyn tapaukseen. Tässä on kyse jokaisen etsijän omasta tulkinnasta, joka haluaa löytää arvoa sanoistamme. Me puhumme yleisellä tasolla ja haluamme eniten tarjota ajatuksia, jotka voimaannuttavat jokaista etsijää löytämään sisältään sekä kyvyn rakastaa ja luoda että oman oikeuden ilmaista itseään ja luoda itselleen elämä ja luomus, jossa he voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja ylläpitää kykyä jatkaa omaa etsintäänsä ja jatkaa oman rakkautensa hiomista muiden palveluksen ilmaisuna.

Meidän mielestämme kysymyksessänne perheen käsite saattaa olla tulkintaerojen ytimessä. Ja niin me valitsemme käyttää sellaista määritelmää “perheestä”, joka on yleinen ja hyväksytty kaikkien yksilöiden kesken siinä dynamiikassa josta te puhutte. Olipa tämä perhe sitten valittu, tai olipa siihen synnytty, meidän mielestämme perheen käsite on tiettyjen ihmisten yhteinen tarina, ja hyväksynnän ja universaalin rakkauden tarjoaminen vaatii sitä, että tarkastelee oman itsen ja toisen käyttämää käsitettä. Mikä on tämän perheen tarina? Kysymyksestämme me saamme selville, että olosuhteet ovat sellaiset missä tätä tekee pääosin kukin yksinään, sillä sovittelemattomien erojen käsite ei puhu yhteisen perhetarinan puolesta, vaan sen sijaan sen tarinan rikkoutumisesta. Ja niin, ensinnäkin, me rohkaisemme etsijää valitsemaan rakastaa tämän perhetarinan viemistä omaan sydämeen ja meditaatioon ja alkaa suuri työ, joka vaatii sitä että istuu oman itsensä kanssa ja löytää oman itsensä, löytää todellisen voiman joka tulee kun rakkaus realisoidaan oman itsen sydämessä.

Me rohkaisemme teitä käyttämään tätä rakkauden käsitettä, toisten palvelua, kulmakivenä tälle sisäiselle matkalle. Kun otatte perhetarinan sydämeenne, aloittakaa tunnustamalla ja meditoimalla omaa haluanne rakastaa, haluanne luoda rakkauden luomakunta, haluanne antaa rakkauden hallita kaikissa tilanteissa joihin teillä on kyky vaikuttaa. Aloittakaa aina tästä, mutta tajutkaa että tämä yksinkertainen keskittyminen rakkauden käsitteeseen ei välttämättä riitä ratkaisemaan sekä sisäistä että ulkoista konfliktia. Ja niin tästä näkökulmasta me rohkaisemme teitä alkaa tutkimaan tarinaa joka on pirstaloitu perheenjäsenten kesken sydämiinne säilytettäväksi.

Tämä vaatii sitä, että jokainen miettii eri perspektiivejä ja näkökantoja ja sitä miten sellainen moninaisuus syntyy. Jokainen olento — oma itse ja toinen itse — on kulkenut matkan, joka on vaikuttanut olemukseen lukemattomin eri tavoin, ja omassa kolmannessa tiheydessänne nämä vaikutteet ovat suurelta osin tuntemattomia ja näkymättömiä. Ette voi tietää toisen itsen todellista matkaa. Myöskään, ystäväni, ette voi todella tuntea oman itsenne todellista matkaa.

Voi vaikuttaa siltä, että kaikki yritykset päästä ymmärrykseen näistä hajanaisista reissuista on turha, sillä kolmannessa tiheydessä teiltä on verhottu suuri osa luomakunnasta. Ja kuitenkin me pyydämme teitä pinnistelemään tällaisen paradoksin läpi, vaikka se tuntuukin turhalta ja on todellakin mahdoton tehtävä, että se [yritys] itsessään olisi arvokas. Sillä tällä matkalla, jolla yritetään ymmärtää toista itseä ja omaa itseä ja siitä miten nämä polut eroavat toisistaan, se on saattanut luoda jännitteitä ja eripuraa, joka on rikkonut perheen tarinan, ja silloin joutuu etsimään keinoja joilla suhtautua toisiin, mutta me vakuutamme teille, että tässä hommassa ponnistelemalla te julistatte itsellenne ja Luojalle että halunne rakastaa ja ymmärtää pysyy. Ja sellainen julistus kantaa voimaa enemmän kuin tajuattekaan omasta kolmannen tiheyden perspektiivistänne.

Joten teidän pyrkiessä tarkastelemaan omaa polkuanne, ja kuvittelemaan toisen itsen polun, jos missään kohtaa tunnette itsessänne jännitystä, raivon kuumuutta, epätoivoa ja surua, tuokaa niin hyvin kuin pystytte nämä kokemukset sydämeenne ja tajutkaa, että tämä on nyt yhteinen tarina. Tämä ei välttämättä ole yhtä miellyttävää kuin halajamanne harmonia, mutta se on todellakin yhtä tärkeää ja yhtä kriittistä teidän olemuksellenne. Sallikaa näiden kokemuksien ilmaista itsensä ja saada tilaa olemuksessanne, aina varmistaen että lepäätte halun peruskivellä löytää rakkaus, palvella toisia ja palvella harmonian luomiseksi.

Tässä tarkastelussa teillä voi olla oivalluksia, transformaatoita ja parantumisia, jotka luovat käytännön ratkaisun, tai ne johtavat sisäiseen ja ulkoiseen harmoniaan perhesuhteessanne. Me rohkaisemme teitä olemaan jäämättä kiinni sellaisen lopputuleman vaatimukseen. Sillä meidän mielestämme tärkeä aspekti tässä prosessissa omalle itselle on tunnustaa, että ei ole olemassa kykyä kontrolloida tätä tilannetta, ei ole olemassa kykyä muuttaa toisen itsen käyttäytymistä. On ainoastaan kyky uusilla tavoilla suhtautua siihen niin, että mikäli ulkoinen harmonia oman itsen ja toisen itsen kanssa ei löydy, sisäinen harmonia löytyy ja rakkaus voi virrata uuden surun ja rikkonaisen perhetarinan tarinasta vapaasti. Me emme haluaisi vihjailla, että perheen parantaminen ei voisi olla seurausta tästä prosessista, erityisesti jos jokainen konfliktissa mukanaolija perheessä siihen ryhtyy. Me haluamme ainoastaan ilmaista, että tämä on prosessi, jossa lopputulema ei ole tiedossa, ja kaikki kiinnikkeet tiettyyn lopputulokseen voivat hidastaa itse prosessia.

Tämä on erittäin henkilökohtainen matka omaan itseen. Kuitenkin se on mitä tärkein kolmannessa tiheydessä, ja erityisesti tänä aikana planeetallanne, sillä neljäs tiheys kutsuu, ystäväni, ja perheen käsite planeetallanne on sellainen, joka on yhteistä kaikille olennoille planeetallanne.

Tämä prosessi, jossa etsitte jännitteitä ja eripuraa henkilökohtaisista suhteistanne on pelkkää valmistelua sille minkä te tunnette sosiaalisena muistikompleksina, sillä sosiaalisen muistikompleksin sisältä, kun se neljännessä tiheydessä täysin realisoituu, jokaisella perheenjäsenellä pysyy yksilöllisyyden käsite, ja todellakin, sosiaalinen muistikompleksi vaatii niinkutsuttua kiteytynyttä yksilöllisyyttä jokaiselta jäseneltä. Ja näin prosessi johon me teitä rohkaisemme teidän kamppaillessa löytääksenne kykyä suhtautua rasittuneeseen perheeseenne on sellainen, jossa jokainen teistä oppii suhtautumaan enemmän ja enemmän ihmiskuntaan kokonaisuutena. Se on oman itsen löytämisen prosessi, oman itsen ymmärtämisen prosessi, ja pyrkimys löytää yhä uudelleen ja uudelleen toinen itse, löytää uusia tapoja suhtautua ja oppia siitä voimasta joka jokaisella on kussakin ihmissuhteessa.

Kolmas tiheys on valinnan tiheys. Ja erityisemmin, se on tiheys jossa valitsette sen miten suhtaudutte muihin ihmisiin. Tämä ei ole yksittäinen valinta, tämän valinnan tekee jokainen yksilö jokaisessa tilanteessa, ja teiltä ei odoteta tiheydessänne täydellisen valinnan tekemistä. Te kompastelette, perheet rasittuvat ja voivat hajota, mutta joka kerta tunnette epäonnistumisen suhtautua toiseen sydämen kautta vain uutena mahdollisuutena määritellä sen miten valitsette suhtautua ja löytää sydämen, joka on mahdollista avata yhä enemmän. Olkaa kärsivällisiä, ystävät, oman itsenne ja muiden itsejen kanssa, ja jatkakaa oman peruskivenne työstämistä — sitä lopullista halua rakastaa ja palvella, ja tajutkaa Luoja Kaikessa. Tällä kertaa me siirrämme kontaktin sille jonka nimi on Jim. Me olemme Q’uo.

(Jim kanavoi)

Minä olen Q’uo ja olemme tämän instrumentin luona. Me haluaisimme kiittää jokaista olentoa, joka tänne on tänään kokoontunut kutsumaan meidän läsnäolomme jakamaan teille ajatuksia rakkaudesta kaikkia perheenjäseniä kohtaan, sillä te kaikki todellakin olette Luojan perhettä Maapallolla, jakamassa rakkautta parhaan kykynne mukaan toisillenne auttaaksenne Yhtä tuntemaan itsensä teissä jokaisessa. Te tunnette meidät nimellä Q’uo. Me jätämme teidät nyt Yhden Äärettömän Luojan rakkauteen ja valoon. Kulkekaa siinä rakkaudessa ja valossa parhaan kykynne mukaan ystäväni. Mitä muuta voisittekaan tehdä? Adonai vasu borragus.

  Artikkelin julkaissut L/L Research

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.