Rakastumisesta

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli rakastumista ja avioliittoa. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q: On monia asioita, joita haluan tehdä elämässäni, ja paljon ihmisiä, joiden kanssa haluan olla tekemisissä, mutta perustavanlaatuisesti uskon ettei se toimisi minun tapauksessani.

A: Ja miksi tykkäät perustavanlaatuisesti uskoa, ettei se toimisi?

Q: Kaipa se on miellyttääkseni vanhempiani.

A: Miellyttääksesi vanhempiasi, selvä. Sitten, tee palvelus. Pyydä heitä elämään elämäsi sinun puolestasi. Koska selvästikään sinä et halua elää sitä itse; haluat elää sitä heidän puolestaan.

Q: Totta, joo-o.

A: Kyllä. Etkö tiedä, että voit todella tarkoittaa sitä kun sano, ”Todella rakastan teitä isä ja äiti — JA minä aion tehdä sitä mikä tuottaa iloa minulle.” Voit oikeasti tarkoittaa sitä. Eikä sinun tarvitse tuntea ettet rakastaisi heitä, ettet kunnioittaisi heitä, vain sen takia että haluat olla se kuka olet.

Q: Tämä on totta.

A: Kyllä. Se on totta. Mikä sitten on kaikkein innostavin versio siitä mikä innostaa sinua eniten, jonka haluat tehdä?

Q: No, halusin kysyä sinulta, tutkin kiitollisuutta elämässäni.

A: Kyllä.

Q: Haluan tuntea sen syvällisesti; se on hämmentävää mutta ei pahalla tavalla. Ja haluan tutkia sitä ”mille” olen kiitollinen.

A: Kaikelle Sille Mikä On.

Q: Kyllä, olen.

A: Ja itsellesi, joka on toki Kaikki Se Mikä On. Yksi on Kaikki, Kaikki on Yksi. Kiitollisuus siinä mielessä, että se on yksinkertaisesti värähtelyä. Se on eräs tavoista ilmaista innostuksen käsite. Muista jälleen kerran, innostus on yksinkertaisesti heijastusta siitä, että olet linjassa Kaiken Sen Mikä On kanssa ja se voidaan ilmaista ja tuntea monilla tavoin.

Käsite jota nimitätte kiitollisuudeksi on vain Kaiken Sen Mikä On kanssa linjassaolon yksi ilmentymistä, sekä sen että sallii itsensä todella tuntea Ehdotonta Rakkautta, jossa teidät kaikki on luotu, josta teidät kaikki on luotu — Ehdotonta Rakkautta joka jatkuvasti virtaa Kaikesta Siitä Mikä On. Kun linjaudutte tuon kanssa, se on tunne jota nimitätte kiitollisuudeksi. Ymmärrätkö?

Q: Kyllä.

A: Se että heijastelee tuota rakkautta — on kiitollisuuden ilmaisu.

Q: Okei, sanotteko henkilökohtaisesti ”Kiitos Kaikki Se Mikä On”? Vai hajotatteko sen eri osiin? Tunnetteko itsenne yhtäkkiä kiitollisiksi? Vai onko se jotain mitä tunnette koko ajan?

A: On olemassa monia ilmaisuja, mutta me tunnustamme että kaikki ilmaisut ovat eri muotoja samasta asiasta.

Q: Okei tuo tavallaan johtaa minut jälkimmäiseen kysymykseen. Mietin romanssia. Oletteko pihkassa tai romanttisia vai oletteko kaikki vain yleisesti rakastuneita?

A: Pihkassa?

Q: Niin.

A: Voi olla niinkutsuttuja yhtäkkisiä tunnistamisia tietystä suuntautumisesta tai yhteydestä toiseen olentoon. Ja jos haluatte sanoa, että se tarkoittaa pihkassa olemista, silloin kyllä. Kaipa se on mahdollista. Mutta yksinkertaisesti, Kaikki Se Mikä On on välitön tunnistaminen värähtelyjen suuntautumisesta. Ymmärrätkö?

Q: Tiedän että rakastatte ehdottomasti, mutta mietin että erkaneeko se romanttiseksi rakkaudeksi niinkuin meillä?

A: Tavallaan, se voi olla ilmaisu. Me emme oikeastaan näe sitä niin paljoakaan erkanemisena, vaan yksinkertaisesti toisena luovana tapana ilmaista ehdotonta rakkautta.

Q: Joten te teette sen… miten?

A: Jälleen kerran, se mitä saattaisitte nimittää romanttiseksi rakkaudeksi kohdallanne voi olla äärimmäisen erilainen konsepti siitä mitä tunnistatte tapahtuvan maailmassanne.

Q: Joo, mietin sitä, jos olisi romanssi… että, no, tiedättekö mitä romanssi on täällä? Mietin sitä että jos teillä olisi siitä oma muotonne? Romanttinen rakkaus?

A: Määrittelisitkö minulle ilmaisun, johon viittaat ”romanttisena rakkautena”?

Q: No, luulen että se on kun täysin unohtaa itsensä ja jatkuvasti miettii vaan toista ihmistä.

A: Se on romanttista?

Q: Sitä tekee hulluja juttuja. Tämä on vaikea kysymys. Luulen ettei ollut reilua kysyä sinulta tuosta.

A: Oi, se on aina reilua kysyä mitä tahansa. Luulen että esitän asian näin. Alan ymmärtää hieman sitä mitä tarkoitat tuolla. Jälleen kerran, muistakaa, vaikka olisimme romanttisia, olemme silti lapsia. Ja näin, tavallaan, me rakastamme aina. Jos haluat kutsua sitä romanttisuudeksi, silloin ole hyvä vain. Mutta se ei välttämättä mielestäni ole tasan tarkkaan samanlainen ilmaisu mitä te kutsuisitte Maapallolla romanttiseksi rakkaudeksi, paitsi tietyissä tapauksissa. Ei kaikki se mitä te pitäisitte romanttisena rakkautena tarkoita oikeasti rakkautta.

Kuitenkin, me elämme jatkuvasti rakkaudessa. Me olemme erittäin spontaaneja sen suhteen. Me voimme palvella toista ehdottomasti ja täydellisesti. Mitä itsemme unohtamisen käsitteeseen tulee, me emme voi oikeastaan koskaan tehdä sitä, mutta ymmärrän sen mitä tarkoitat. Koska meillä on absoluuttinen luottamus, implisiittisesti ja ehdottomasti, siinä mielessä, kyllä, meidän ei tarvitse miettiä sitä. Me yksinkertaisesti teemme niin. Me emme ole itsetietoisia siinä mielessä mitä te usein tarkoitatte. Joten kyllä, kaipa sitä voisi sanoa, että se on vapaasti virtaavaa spontaania romanttista rakkautta. Jatkuvasti. Auttaako tämä?

Q: Kyllä. Kiitos.

A: Sallikaa itsenne rentoutua tämän tunnustamiseen, tunnustukseen synkronisiteetista. Ei kukaan, kukaan ei tule elämäänne ennen tai jälkeen sen kun he ovat valmiita. Te ette astu toisen elämään väärällä hetkellä. Kaikki ajoitus on saumatonta, täydellistä ja absoluuttisesti edustaa sitä mitä kaikki yksilöt tuossa tapaamisessa ovat kunakin hetkenä. Joten teidän ei tarvitse kiirehtiä mitään. Teidän ei tarvitse yrittää vakuuttaa ketään mistään. Te ette olisi yhdessä ellei teillä olisi jotain opittavaa toisistanne.

Sallikaa itsenne astua taaksepäin. Tässä on meditaationne: todella havainnoikaa niitä heijastuksia, jotka liikkuvat edestakaisin. Tarkastelkaa sitä mitä teette palveluksena toisillenne. Mikä on se asia mitä he oppivat teiltä? Mikä on se asia minkä he näkevät itsessään katsomalla teitä, mikä heidän tarvitsee nähdä? Minkä asian näette itsestänne heissä, joka teidän tulee nähdä oppiaksenne mitä haluatte olla? Astukaa taaksepäin kommunikaation ideasta tavoilla, joilla olette tottuneet tarkastelemaan sitä, ja ymmärtäkää että ihmissuhde teidän ja kenen tahansa muun välillä eivät ole kaksi erillistä ideaa. Se on yksi tapahtuma jossa te ja joku muu ovat toistensa heijastuksia. Antakaa itsenne nähdä koko tapahtuma ja sallikaa suhteen olla sitä mitä se on; ei sitä mitä te luulette että sen tulisi olla.

Sallikaa itsenne muistaa, että ette ole sama ihminen kuin olitte ennen kuin me aloitimme tämän tänään. Te olette nyt valmiita luomaan luovia ihmissuhteita. Ei sillä, etteivätkö ihmissuhteenne olisi jo olleet luovia, mutta nyt ne voivat olla luovalla tavalla positiivisia, ja voitte soveltaa tätä mihin tahansa ihmissuhteeseen elämässänne; voitte soveltaa tätä ymmärrystä mihin tahansa. Jos teillä on jo ekstaattinen ihmissuhde, silloin yksinkertaisesti leikkikäämme yhdessä. On aina enemmän opittavaa, ja se tarkoittaa että me voimme leikkiä yhdessä ikuisesti. En tiedä teistä, mutta sen kaltainen suhde tekee meidät erittäin onnellisiksi.

Q: Itseni mukaanlukien, monet ovat saavuttaneet naimisiinmenoiän, mutta monet heistä eivät ole naimisissa vielä. Se on melkein trendi jo.

A: Kyllä. Ja mitä sitten? Mitä luulet sen trendin olevan?

Q: Minussa on pelko siitä että avioliittoni ei toimikaan. Ja en halua erota heti kun olen mennyt naimisiin; näen niin monen tekevän sitä nykypäivänä.

A: On totta, että jotkut henkilöt ovat vetäneet puoleensa tietynlaisen suhteen jota he tarvitsevat, mutta he saattavat vain olettaa, että se rituaali tulee tulla homman mukana. Jokainen yhteiskuntani jäsen on naimisissa jokaisen toisen yhteiskuntani jäsenen kanssa. Me olemme kaikki avioliitossa. Jos me sitten olemme tekemisissä toisten henkilöiden kanssa koko elämämme aikana, kaikki nuo muut interaktiot tapahtuvat kokonaisavioliiton tilasta. Jotkut henkilöt saattavat tavata ja olla tekemisissä tietyllä tavalla ainoastaan keskenään koko elämänsä ajan. Monet muut voivat olla tekemisissä usean yksilön kanssa samalla tavoin elämänsä ajan.

Mutta ei ole oikeaa tai väärää tapaa miten tuon ”tulisi” tapahtua. En sano että yhteiskuntanne tulee ottaa käyttöön systeemi, joka omassa yhteiskunnassamme on käytössä, mutta että on aspekteja yhteiskuntanne energioista jotka ovat suuntaamassa sitä kohden. Se on koko ihmissuhteen idean uudelleenarviointi siitä mitä käsitteen tulisi merkitä. Vaikka me käymme nyt tätä keskustelua, sinä ja minä, tämän keskustelun ajan sinä ja minä olemme naimisissa. Tavallaan voisi sanoa, että sinä ja minä ja kaikki me olemme aina naimisissa, vaikka suhteen määritelmä voi muuttua. Jos — JOS — se on luonnollista että tuon suhteen muodon tulisi muuttaa muotoaan, on ainoastaan viisasta sallia se ja tehdä niin rakkaudessa. Me emme aseta yhteiskunnassamme minkään suhteen pituudelle tai tyylille minkäännököisiä odotuksia, sillä kaikkia arvostetaan ja kaikki luodaan ehdottomasta rakkaudesta.

Paradoksi kuitenkin on, että kun sallitte suhteen olla olemassa ehdottomasta rakkaudesta ilman odotuksia, silloin se pyrkii muuttumaan ja kestämään pitkän aikaa. Mutta jos huolestut muutoksen konseptista ennen kuin edes olet vetänyt sellaista suhdetta puoleesi, silloin ajaudut avioeroon jo ennen kuin olet päätynyt avioon. Joten tavallaan olet jo nyt ”avioerossa”, koska huolestuit avioerosta; olet avioerossa ennen kuin menit naimisiin. Höllennä määritelmääsi jatkuvuudesta tässä asiassa. Yhden ei tarvitse tulla toista ennen. Suhteet ovat toisten palvelun tarkoitusta varten, sen sallimista varten että kukin olla täydellisin persoona joka on. Jos tämä tehdään todella toisia kohtaan osoitetulla ehdottomalla rakkaudella, silloin mikä tahansa muutos joka tapahtuu tulee olemaan tehty rakkaudessa eikä se millään muotoa voi vaikuttaa elämässänne negatiivisesti. Ymmärrätkö tämän konseptin?

Q: Kyllä.

A: Sano, ”Minä ymmärrän.” Sano se.

Q: Kyllä. Minä ymmärrän.

A: Julistan sinut nyt avioon itsesi kanssa. Joka on ensimmäinen ja pääasiallinen avioliitto, joka tulee tapahtua, ennen kuin voit tuntea että olet naimisissa kenenkään muun kanssa. Teidän tulee rakastaa itseänne ehdottomasti ja luottaa siihen mitä vedätte elämäänne, niin että voitte jakaa sen keskenänne tasaveroisina. Samaan aikaan, julistan teidät kaikki keskenänne aviopuolisoiksi jokaisen muun yhteiskuntanne ihmisen kanssa. Kuitenkin, suhteet jotka elämässänne esiintyvät, olivatpa ne sitten yksittäisiä tai niitä on monta, ovat kaikki Sen Avioliiton määritelmän mukaisia joka yhteiskunnallanne on yhdessä. Voitte suosia jotain tiettyä tyyliä toisen yli, mutta jos te niin teette — suosikaa sitä luonnollisesta itsestänne, ei siitä rituaalista jonka yhteiskunta sanoo, että sinulta sellaista odotetaan. Loppujen lopuksi, ette halua normaalia avioliittoa. Haluatte luonnollisen avioliiton. Ymmärrätkö?

Q: Kyllä.

A: Paljon kiitoksia.

Q: Minunkin mielestä on kiva olla naimisissa kanssasi, mutta silti haluaisin houkutella edes yhden ihmisolennon tällä planeetalla.

A: Jos tuo sitten on preferenssisi, niinkuin me olemme jo sanoneet, se voi tapahtua tuolla tavoin. Mutta aivan ensiksi — sinun tulee ehdottomasti rakastaa sitä kuka olet. Ymmärrätkö?

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.