Sunnuntaimeditaatio: Onko mitään syytä pelätä?

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

1. tammikuuta 2006

Kysymys tälle päivälle, Q’uo, liittyy informaatioon jonka annoit meille jonkin aikaa sitten koskien kolmannen tiheyden loppua ja neljännen tiheyden alkua. Me pohdimme onko meillä mitään syytä pelätä mitä silloin tapahtuu. Kaikki se minkä me tiedämme, sellaisenaan, tulee päättymään kolmannessa tiheydessä. Kokonaan uudenlainen neljännen tiheyden värähtely on tulossa, täysin uudenlaisia tapoja tarkastella asioita, tehdä ja olla. Onko mitään syytä pelätä?

(Carla kanavoi)

Te tunnette meidät Q’uon periaatteena. Tervehdys yhden äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Me tulemme Luojan palveluksessa kertomaan ajatuksiamme teille, niin nöyriä kuin ne ovatkin, pelon aiheesta. Ilo on meidän liittyä piiriinne ja etuoikeus jakaa ajatuksiamme.

Kuten aina, me pyytäisimme, että tarkkailette ajatuksianne huolella. Kuunnelkaa skeptisesti ja tarkalla korvalla sanomaamme. Jos ajatukset auttavat teitä, silloin kaikin mokomin työstäkää niitä. Siksi me niitä jaamme. Kuitenkin, jos ajatukset eivät tunnu olevan teille avuksi, silloin me pyytäisimme että jättäisitte ne taaksenne yhtään sen enempää sitä miettimättä. Tämä on meille tärkeää, sillä me emme halua luoda omalle prosessillenne esteitä. Siksi, jos tarkkailette huolellisesti ajatuksianne, se mahdollistaa meidän puhua vapaammin. Me kiitämme teitä huolenpidosta täss asiassa.

Jonkinmoisella kiitollisuudella me otamme vastaan tämän kysymyksen siitä onko mitään syytä pelätä tässä kohtaa planetaarista prosessianne. Suuria muutoksia on käynnissä, ja todellakin, jotkut muutosprosesseista on saatettu suuressa määrin loppuun. Planetaarisessa muutoksessa kolmannesta tiheydestä neljänteen mukana olleiden voimien työstäminen, kun puhutaan neljännen tiheyden aktivaatiosta ja läpitunkeutumisesta kolmanteen, on kypsynyt hienosti.

Me olemme olleet tyytyväisiä nähdessämme sen tason, jolle planeettanne ihmiset kokonaisuutena ovat nousseet tietoisuudessa planeetan tilanteesta. Tämä uusi tietoisuuden taso, jota tämä insturmentti nimittäisi ruohonjuuritasoksi, pallollanne tarkoittaa, että on paljon enemmän pinta-alaa, sanoisimmeko, jonka läpi valo voi paistaa, joka taas itsessään auttaa planeetan muuta populaatiota mikäli se toivoo liittyvänsä niiden joukkoon, jotka ovat heräämässä, tekemässä valintaansa ja luomassa itselleen mahdollisuuden valmistua palvelemaan muita.

Me olemme tyytyväisiä, todellakin, että teidän ryhmänne kaltaiset ryhmät, ympäri planeettaa, ovat auttaneet kolmannen tiheyden rakennetta niinkin paljon. On äärimmäisen todennäköistä tässä kohtaa, että populaationne kykenee nauttimaan häiritsemättömästä ja mukavasta inkarnaatiosta, jonka loputtua on mahdollisuus valita seuraava koululuokka, jossa työskentelystä teidän mielestänne nauttisitte eniten.

Tämä on innostavaa aikaa planeetallanne ja niille meistä, jotka ovat nähneet kansallanne olevan paljon vaikeita oppiläksyjä. Me näemme suurempia määriä heränneitä, kuin todennäköisyyspyörteet, niinkutsutusti 30 vuotta menneisyydessänne, olisivat antaneet ymmärtää. Ja me olemme nöyrän kiitollisia ollessamme pieni osa sitä energiaa, joka on puskenut kohti valoa, joka on kutsunut valoa, ja joka on ankkuroinut tuon valon suhteellisen vääristymättömään muotoon. Me kiitämme jokaista sydäntä, joka sykkii “rakkaus, rakkaus, rakkaus”. Kiitos siitä kuvittelemattomasta vaivannäöstä, joka on vaadittu jokaiselta teistä pitämään mielenne, ajatuksenne ja sydämenne valonsäteen suunnassa, niinkuin tämä instrumentti sanoisi. On helppoa tulla monien asioiden häiritsemäksi ja me huomaamme antavamme aplodit niille ponnistuksille, joita jokainen teistä on tehnyt pysyäkseen hereillä ja pysyäkseen tehtävässään.

Me voimme sanoa mitään peittelemättä, että ei ole mitään syytä pelätä niitä huikeita muutoksia, joita planeetallanne tapahtuu tänä aikana.

Yksi syy sille, että ei ole mitään syytä pelätä muutoksia, on että nämä muutokset ovat suurelta osin ei-fyysisiä. Niinkuin kysyjä ilmaisi kysymyksensä, oli selvää että kysyjä tajusi, että muutokset tapahtuvat näkymättömissä maailmoissa, sisäisillä tasoilla. Siksi, vaikka nämä muutokset ovat absoluuttisen radikaaleja ja vallankumouksellisia, ne eivät ole muutoksia jotka vaikuttavat elämään sellaisena kuin te tiedätte elämän Maapallolla. Konsensustodellisuus heijastelee ainoastaan näiden muutosten varjoja.

Mitä tulee teidän elämäänne luonnolliseen elämään, minkäänlainen fyysinen katastrofi ei ole tarpeen ilmaista näitä muutoksia, joita planeetta on käymässä läpi. Ihmiskunta on toinen tarina planeetan mittaisen katastrofin mahdollisuudesta puhuttaessa. Planeetta itsessään ei koe tarvetta tuhoutua, jotta neljäs tiheys voisi tulla esiin. Kuitenkin, ihmiskunnalla on huolestuttava taipumus käyttää väkivaltaa ja ilmaista väkivaltaa. Ainoa syy pelolle, jonka me näemme kuvassa jota me katsomme, on ihmisten taipumus tuntea, että olisi mahdollista luoda parempi tilanne nykyisen tilalle tuhoamalla toisia ihmisiä, rakennuksia ja ympäristöä massatuhoaseilla. Jos massatuhoaseita laukaistaan riittävästi kerralla, se todellakin pyyhkisi kaiken elämän planeetaltanne kokonaan.

Meitä ei huoleta tapahtuuko tämä, sillä me emme voi tehdä asialle mitään. Me toivomme, että jokainen teistä rukouksissanne, meditaatioissanne ja interaktioissa toisten kanssa, näkee planeettanne jokaisen ihmisen sydämen varjopuolen. Missä kohtaa energiassanne näette halun tuhota eikä niinkään kommunikoida, halun räjäyttää jotain eikä niinkään pitkää ja monesti sotkuisaa keskustelun reittiä ja sydämellistä reaktiota, joka synnyttää valoa sinne missä ennen oli pimeyttä, rakkautta sinne missä ennen oli katkeruutta, ja niin edelleen?

Nämä ovat asioita, joita teillä, jotka elätte lihassa Maapallolla, on oikeus ja velvollisuus käsitellä. Meillä on oikeus pelastaa olentoja, jotka olisivat tulleet räjäytetyksi ydinaseilla. Meillä ei ole oikeutta tulla sellaisen räjäytyksen väliin. Niinkuin te elätte sydämissänne, niin tekee ihmisheimo kokonaisuutena. Ja niinpä me annamme tämän huolen teille: jos teitä pelottaa, antakaa sen olla pelkoa omasta tuhoamisen ihmistaipumuksestanne. Ja katsokaa mitä voitte tehdä luodaksenne itsellenne sydän, joka on aidosti ja syvällisesti sitoutunut rakentamaan tuhoamisen sijaan.

Puhuttaessa siitä mitä planeetallanne tapahtuu, kolmannen tiheyden Maapallo, jolla te nyt elätte, on pikkuhiljaa kuluttamassa loppuun kykynsä tarjota ympäristö, jolle kolmannen tiheyden olennot voivat inkarnoitua. Energiat ovat vahvistuneet, erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana, kuten sanoimme, monien teidän kaltaisten ryhmien tekemisistä, jotka ovat kokoontuneet omaa itseään suuremmista syistä, ja teille on yhteistä suuri rakkaus Luojaa kohtaan ja suuro halu palvella Luojaa.

Tämä sydämellinen ulottautuminen valoa kohden ja kasvava halu saada tietää totuus niin monien teidän keskuudessa on suuresti auttanut tilannetta, mitä tulee kolmannen tiheyden kentän vahvuuteen tänä aikana. On erittäin todennäköistä — ja me tarkastelemme ainoastaan todennäköisyyspyörteitä, ei varsinaisia ennusteita — että ihmiset kykenevät elämään inkarnaationsa täällä, ja että heillä on riittävästi energiaa kolmannessa tiheydessä ylläpitää kolmannen tiheyden kehoja ja evoluution energiaa, kun puhutaan hengestä, jonkin aikaa, ehkäpä jopa sata tai 150 vuotta. Se on vaikeaa, mutta ei mahdotonta, ennustaa millään tarkkuudella mitä tulee tapahtumaan. Kuitenkin, kolmannen tiheyden aika kolmannen tiheyden työlle on käytännössä ohi.

Ne, jotka eivät ole inkarnoituneena tänä aikana, eivät tule saamaan toista mahdollisuutta elää Maapallolla lihassa ja muuttua valintaa tekeväksi, eettiseksi, biologiseksi yksiköksi, jollaisiksi Deweynä tunnettu olento haluaa ihmisolentoja kutsua. Se ei ole, kuitenkaan, syy pelätä. Kaikki on täydellisen kunnossa.

Ja todellakin, se mikä jää kullekin kolmannen tiheyden kehossa elävälle olennolle tehtäväksi Maapallolla, on suurimmaksi osaksi ei mitenkään henkilökohtaista, vaan se liittyy energiaan joka niin monilla ihmisillä on, joka on eräänlainen ryhmäkarma. Tämä energia on sellaista, jota ihmiset keskuudessanne ovat saaneet aikaan heidän tuhotessaan osia planeetastaan tai sellaisen kokonaan aiemmissa kolmannen tiheyden evoluution yrityksissä, jonka he ovat kantaneet mukanaan tähän pisteeseen asti. Paljon on parannusta tehtävänä eri olennoilla eri syistä. Monissa tapauksissa he eivät edes itse kunnolla tiedä miten saada tämä parannusprosessi suoritettua. Yhä useammat olennot, meidän mielestämme, löytävät yhteyden omaan terveytensä, puhuttaessa henkisestä terveydestä, sekä planeetan terveyden välillä, jolla he elävät.

Yleinen virhe ihmisten keskuudessa on ollut unohtaa, että kaikki asiat ovat yhtä. Se on erittäin yksinkertainen totuus. On monia, monia eri tapoja ilmaista tämä totuus. Mutta te olette osa olentoa, joka istuu vieressänne, olentoa toisella puolen maailmaa, maata jalkojenne alla, koko planeettaa. Kaikki nämä energiat tiivistyvät energiajärjestelmäänne. Te olette Maapallo, aivan kuin te olette koko luomakunta. Sellainen parannus jolla on tämä karminen leima on syvälle sydämeen menevää parannusta: että te olette osa kaikkea sitä mikä on ja että te kykenette toimimaan isäntinä ympäröivälle Maalle.

Termi Maa ei välttämättä ole kirjaimellinen — sillä te ette välttämättä asu maan päällä. Saatatte asua korkealla tai paikassa, jonka alla ei välttämättä ole konkreettista maanpintaa. Siitä huolimatta, jalkanne koskettavat, kätenne koskettavat ja silmänne näkevät fyysisen maailman. Vaikka ympäristönne olisi pelkästään yksi huone, voitte tehdä siitä yhdestä huoneesta huoneen, jossa on vihreitä ja kasvavia asioita, jossa on siisteyttä ja järjestystä, jossa on rauhan tunne, jossa on kiitollinen ympäristö ja syvä ilon sävel. Voitte tehdä kodin, ei ainoastaan itsellenne, vaan kaikille energioille jotka läpäisevät kolmannen tiheyden, konsensustodellisuuden.

Ja tämänkaltainen oman itsen avaaminen tietoisuudelle ympärillänne olevasta ympäristöstä on sitä mitä me rohkaisemme jokaista ajattelemaan. Se on yksinkertainen asia suunnata mieli ympärillä oleviin asioihin. JA kun on tullut tietoiseksi ympäristöstään, se muuttuu selvemmäksi miten innostavaa, miten huikean kaunista ja miten täysin alkuperäistä jokaikinen päivä on, millainen lahja se on, millainen seikkailu sen kokeminen on.

Lopulta planeettanne ei enää kykene ylläpitämään kolmannen tiheyden elämälle tarpeellista evoluution energiaa. Kun tämä on tapahtunut ja planeetallanne ei enää elä kolmannen tiheyden olentoja, neljäs tiheys tulee kykenemään sekä läpäisemään kolmannen tiheyden että tulemaan esiin. Tässä kohtaa kehitystänne neljäs tiheys ei ole valinnut tulla esiin. Se on valinnut pysyä näkymättömänä energiana, jotta kolmannen tiheyden olennoille on annettu mahdollisuus saattaa elämän kaavansa loppuun.

Me emme voi sanoa, etteikö teillä olisi syytä pelätä. Me voimme ainoastaan sanoa, että ei ole mitään syytä minkä me näkisimme olevan syy pelätä. Me näemme paljon pelkoa ihmisten keskuudessa. Meillä itsellämme ei ole sitä näkökulmaa, joka pelkoa tuottaa. Niille, kuten vaikka tämä instrumentti, jotka ovat kokeneet fyysisen kuoleman, on ajatus elämän loppumisesta vähemmän todennäköinen tuottamaan pelkoa. Tämä instrumentti ei pelkää astua portista suurempaan elämään. Koska hän on tehnyt niin, hän on tietoinen siitä, että ei ole mitään pelättävää. Todellakin, on monia asioita joita odottaa.

Siispä hänen elämänsä ei ole oman kuolemanpelon tukkima. Hän on tietoinen siitä, että hän on syntynyt, ja hän tulee kuolemaan. Hän on tyytyväinen antaessaan Luojan viedä hänet kun aika koittaa. Milloin se sitten onkin, hän toivoo että hän on saattanut elämän kaavansa loppuun joita hän tuli tänne saattamaan. Se on todellakin hänen ainoa huolensa, ja kuolemassa me sanoisimme tälle instrumentille, että edes silloin ei ole mitään pelättävää. Se mikä on tehty, on täydellistä. Se on tapa nähdä elämäntyö. Muutoin saattaa luoda huolia itselle, jotka eivät oikeasti ole huolia.

Me rohkaisemme jokaista pitämään elämää lahjana, joka se on, tajuamaan että kuolema on osa elämää, se on viimeinen niitti hyvän kaavaan jonka olette aloittaneet äitinne kohdussa. Me emme näe tätä tapahtumaa sellaisena jota tulisi yhtään pelätä. Me näemme sen hyväntahtoisena ja terveenä mallina. Me toivomme, että aina kun me puhumme muutoksista, joita tapahtuu, vastauksena kysymyksiinne, te kykenisitte vastaanottamaan informaation yksinkertaisesti informaationa. Se on sitä kaikessa monimutkaisuudessaan, ei jotain minkä tarvitsee herättää minkäänlaista pelkoa. Varmasti, kun aika lähenee keskiyötä, olennot alkavat keskittyä yhä enemmän siihen hetkeen jolloin tästä päivästä tulee huominen ja uusi alku koittaa. Me rohkaisemme jokaista nauttimaan tämän uuden päivän sarastuksesta.

Teistä ei voi tulla neljännen tiheyden olentoja kolmannessa tiheydessä. Kuitenkin yllättyisitte miten syvä muutos teidän on mahdollista saavuttaa kehossanne, sekä mielessänne ja hengessänne, kurinalaistamalla ajatuksianne. Tämä instrumentti on puhunut monet kerrat siitä miten hän on yrittänyt elää neljännen tiheyden arvojen mukaan, tarkastellen sitä mitä on mahdollista tehdä, kun tulee tietoiseksi ajattelemistaan ajatuksista, tarkastelemalla niitä ja sitä mitä niillä on tarjottavanaan. Se on avuksi nähdä mitä ajattelee ja sitten kysyä itseltään onko mahdollista virittää instrumentin ajattelua selkeämmäksi ja tuottavammaksi.

On hienovarainen raja tämän tyyppisen työn, joka on avuksi, ja sellaisen työn välillä, joka luo tilanteen jossa todellakaan et tiedä kuka olet, koska olet liian kiireinen yrittäessäsi kontrolloida ajatuksiasi tietyllä tavalla. Me emme rohkaise sellaiseen.

Me rohkaisemme elävää, plastista, hiivaisaa prosessia, jossa te kykenette tulemaan tietoisiksi ajatuksistanne ja istumaan niiden kanssa ja antamaan niiden näyttää sen mikä sisäinen ympäristönne on. Istuessanne siinä ympäristössä voitte pyytää opastusta ja apua näkemään selvemmin ja laajemmalla näkökulmalla, joka auttaa teitä kokonaiskuvan näkemisessä.

Me toivomme, että tämäntyyppinen energia on se mitä kohti käännytte jos teistä tuntuu pelottavalta se mitä ette voi kontrolloida, joka itsepintaisesti pysyy teidän alapuolellanne. Kuningaskunta lepää sisällänne ja resurssit ja työkalut oman kuningaskunnan hallintaan ovat käsillänne. Kyse on siitä miten valitsette ajatella, käyttäytyä, olla.

Me kysyisimme nyt onko tälle jotain jatkokysymystä tai onko teillä jokin muu kysymys tähän hetkeen?

[kysyjä] P

Kysymykseni kysyttiin viime sessiossa. Se liittyi Maldekiin ja Marsiin. Miksi planeetan oman itsensä tuhoaminen tuntuu niin ajankohtaiselta teemalta? Ei planeettojen vaan planeetan kansojen, jotka tuhoavat itsensä, omat kulttuurinsa! Onko keskeistä tälle aurinkokunnalle vai onko se yleinen teema kolmannessa tiheydessä?

Me olemme Q’uo, ja me olemme tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Tämä kuvio, veljeni, siitä me olemme samaa mieltä, että se on erittäin kehittynyt ja tälle Logoksen, tai sanoisimmeko ali-Logoksen, joka on aurinkonne, kontrolloimalle avaruudelle sisäsyntyistä. Tämän olennon suunnittelema luomakunta käytti suuren määrän vapaata tahtoa ja vahvaa verhoamista niin, että suurimmalta osalta ihmisiä vaaditaan oikeasti kovaa ponnistelua muistaa muistot kokonaiskuvasta, joka siirtyy yhden inkarnaation tuolle puolen luomakunnan itsensä suureen suunnitelmaan, ja teidän suunnitelmaanne ikuisuuden kansalaisina.

Me emme sano, että Luoja ei olisi saanut tästä rikasta satoa uutta informaatiota omasta Itsestään tällä tietynlaisella luomakunnan suunnittelulla. Kuitenkinn vaikuttaa siltä, että pitkälle viedyn vapaan tahdon ja varsinaisen metafyysisen tilanteen pitkälle viety verhoaminen on luonut olosuhteita, jotka epätavallisen todennäköisesti tuottavat aggression ajatuskuvioita, jotta oman tahtonsa saa ajetuksi läpi. Koska kolmannen tiheyden kokemuksessanne on niin vaikeaa nähdä, että me kaikki olemme yhtä, koska verhoaminen on niin täydellistä, olennoille tulee mahdolliseksi pohtia toisen olennon elämän lopettamista huomattavasti vähemmällä epämukavuudella kuin he pohtisivat oman elämänsä lopettamista. Tämä on tehnyt mahdolliseksi olennoille tottua toisen olennon elämän tuhoamiseen.

Ja, todellakin, mentaaliset prosessit olennoilla, jotka ovat, elämä toisensa jälkeen, olleet mukana tappamisessa, ovat infektoituneet. Se on kuin olisit aloittanut tupakoinnin: voit nähdä että tupakointi on huono idea; voit katsoa tilastoja, että tietty määrä ihmisiä saa keuhkosyövän tai heidän hengitystiensä tukkeutuvat ja heidät poistetaan inkarnaatiosta tuon tavan takia. Kuitenkin tupakoinnista tulee tapa, ja tapa tuntuu olevan vaikea muuttaa kun se on jäänyt päälle.

Samalla tavoin, ihmisheimo Maapallolla koostuu olennoista, jotka ovat tottuneet väkivaltaan. Sydän huutaa kaipausta monilla, jotka ovat siihen tottuneet, että päästä irti tuosta tavasta, lopeta väkivalta omassa itsessä. Kuitenkin, muuttaakseen tavan, tulee nähdä jokin kelpo uusi tapa, jolla korvata vanha tapa.

Miten on mahdollista opettaa rauhaa? Miten voi auttaa planeettaa parantamaan helposti hyväksytyt väkivaltaiset teot? Me jätämme tämän kysymyksen teille. Se on teidän käsissänne.

Voinko vielä vastata kysymyksiisi, veljeni?

[kysyjä] P

Tämä riittää tältä erää.

Me olemme Q’uo. Onko vielä toista kysymykstä tähän hetkeen?

[kysyjä] T

Voitko tarjota ehdotuksia prosessille, jossa autetaan tekemään tärkeä elämää koskettava päätös?

Me olemme Q’uo, ja me olemme tietoisia kysymyksestäsi, veljeni. Me tämän instrumentin takia pyytäisimme voisitko toistaa kysymyksen, muotoilla sen hieman eri tavoin, jotta hän voisi ymmärtää kysymyksen?

[kysyjä] T

Kyllä. Kysymys keskittyy sen ympärille miten voisi pohtia asiat halki ja tulla päätökseen tärkeästä elämän polkua koskettavasta valinnasta, yhden valinnan valitseminen muiden joukosta. Auttaako tämä?

Me olemme Q’uo, ja kyllä, veljeni, tämä auttoi instrumenttia. Me kykenemme vastaamaan kysymykseesi tällä erää paremmin, koska muotoilit sen hieman eri tavalla, ja me kiitämme sinua siitä.

On pari asiaa, jotka haluaisimme sanoa tässä, veljeni, valintojen tekemisestä. Ensinnäkin, me pyytäisimme sinua olemaan tietoinen enemmän kuin normaalisti opastuksestasi, ja kysymään apua aivan tietyllä tavalla. Toisin sanoen, veljeni, kun rukoilet tai keskustelet opasjärjestelmäsi kanssa, sen sijaan että sanoisit, “Minulla on ongelmia jotka huolettavat minua ja pyytäisin apuanne”, me ehdottaisimme että olisit erittäin tarkka ja yrittäisit kuvata opasjärjestelmällesi tarkasti sen mihin pyydät apua. Kun kuvaat valinnan yksityiskohtia opasjärjestelmällesi tässä sisäisessä keskustelussa, avaat inspiraation ja informaation kanavia, jotka alkavat virrata välittömästi.

Toiseksi, me ehdottaisimme liioittelun hyvettä. Kun yrität tehdä valintaa, on joskus avuksi liioitella valintaa, kuvitella miten se menisi jos valitsisit tietyllä tavalla ja painoittaisit ja liioittelisit tuota projektiota tuohon mahdolliseen tulevaisuuteen. Ja sitten tee sama toiselle polulle, liioittele sitä ja kuvittele se ja näe miltä sitä polkua pitkin kulkeminen tuntuu, kaksi vuotta eteenpäin, kuvittelet miten muuttuisit kun olet valinnut tämän suunnan.

[Nauhan ensimmäinen puoli päättyy.]

(Carla kanavoi)

Me ehdottaisimme, esimerkiksi, että voisit ottaa vähän aikaa, esimerkiksi viikon verran, ja seitsemänä päivänä keskittyisit täysillä tulevaisuuden haluamiseen, tarkasteluun, kuvitteluun ja projisointiin, kun olet tehnyt tietyn valinnan. Sitten ota seuraava viikko ja tee sama toiselle valinnalle. Tässä prosessissa on kohta, jossa alat resonoida yhden tai toisen valinnan kanssa, jota et saa toisesta valinnasta irti. Se on yksi tapa teroittaa fokusta ja antaa oman itsen unelmoida ja kuvitella miltä se tuntuisi elää yhden tai toisen valinnan kanssa.

Kolmantena, me ehdottaisimme että huolellisesti ottaisit mukaan jokaiseen päivään hetken, jolloin tätä valintaa ei ajatella mitenkään. Me emme edes halua kuvata sitä miten järjestelisit tämän ajan. Mutta anna sen olla aikaa, joka on omaasi ja anna tuon ajan avata sydämesi.

Se voi olla niinkin yksinkertaista kuin kävellä ulkona kauniissa ympäristössä, erityisesti puiden keskellä. Se voi olla mikä tahansa tilanne, jossa valitset sen miten haluat hiljentää itsesi. Mutta anna tämän ajan olla sellaista jossa mikään maallinen huoli ei vaivaa. Anna sen olla lahja itsellesi. Tämä on tärkeää kaiken sen tasapainottamiseksi, mitä sinulle tänä aikana tapahtuu.

Voit jopa pitää sitä kutsunnan ja hyväksynnän aikana; kauneuden, totuuden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan kutsu. Kutsu ne virtaamaan lävitsesi vapaasti, parantaen ja palauttaen voimasi, sillä ne ovat olentoja energiajärjestelmässäsi ja niitä voi kutsua ja pyytää, jos haluaa. Ja lepää, lepää kaikesta työstä, kaikesta ajattelusta, kaikesta huolehtimisesta; lepää hiljaisuudessa, nojaa taaksepäin voimaan, joka on Luojan sydämenlyönnissä.

Voimmeko vastata sinulle vielä, veljeni?

[kysyjä] T

Ei, kiitos Q’uo, se oli ihanaa.

Me olemme Q’uo, ja me kiitämme sinua veljeni. Onko vielä toista kysymystä?

[kysyjä] B

Kyllä, minulla on yksi. Viittasit kolmannen tiheyden kaavaan, joka tulee saattaa loppuun. Voitko kuvata sen mikä tuo kaava on?

Me olemme Q’uo, ja olemme tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Meillä on vaikeuksia käyttää tätä instrumenttia vastaamaan tuohon tiettyyn kysymykseen ja täten yritämme jollain tavalla luovasti, sillä on monia asioita joita tämä instrumentti ei yksinkertaisesti tiedä tieteen kaavoista.

Kolmannen tiheyden kaava, käyttääksemme omaa tiheyksien käsitettänne, on appelsiinit. Tietynlainen hedelmällisyys tulee saattaa loppuun, ja se on monimutkaista. Se liittyy tuohon tiettyyn hedelmään, sanoisimmeko. Sillä on tietty haju, sillä on tietynlainen tekstuuri ja kiinteys, ja se on tietyn kokoinen ja niin edelleen. Kolmannella tiheydellä on kenttä ja se on täynnä tietynlaisia kaavoja. Kun kaava on saatettu loppuun, appelsiineja ei enää tarvita.

Me pahoittelemme, mutta tämä on parasta mihin pystymme tämän instrumentin läpi. Voimmeko vastata vielä lisää, veljeni?

[kysyjä] B

Onko jotain tiettyjä attribuutteja, joita minun tulisi tältä kentältä etsiä?

Me olemme Q’uo, ja kyllä, veljeni, on olemassa tiettyjä attribuutteja. Me emme usko, että me voimme, tänä aikana, ilmaista sinulle mitä etsiä. Me pahoittelemme, mutta me emme voi tarjota informaatiota tämän instrumentin avulla tänä aikana tästä kysymyksestä, paitsi että me voimme, tämän instrumentin avulla vahvistaa, että on kuin onkin ominaisuuksia, jotka ovat havainnoinnin avulla saatavilla.

[kysyjä] B

Mistä löytäisin sellaisen informaation? Onko jotain kirjoissa tai painettuna tai muualla?

Me olemme Q’uo, ja me ehdottaisimme tämän instrumentin kautta yksinkertaisesti, että seuraisit omaa valon luonteen tutkimustasi. Löydät viitteitä ja tiedonjyviä matkalla tämän informaation parissa työskennellessäsi, vaikka, toki, veljeni, tutkimuksessa on yhtä paljon vääriä johtolankoja kuin on hyviä.

[kysyjä] B

Tämän tiedänkin. Yksi kysymys vielä. Miten neljännen tiheyden energia, joka pitää otteessaan Maapalloa, vaikuttaa ihmisiin? Tulkitaanko tuota väkivallan lisääntymistä väärin?

Me olemme Q’uo, ja me olemme tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Me pidämme tätä harhaanjohtavana kysymyksenä siinä mielessä, että kyse ei ole neljännen tiheyden tulkinnasta kolmannessa joka tuottaa lisää väkivaltaa, vaan ennemminkin se on olentojen eristämistä niihin, jotka menevät eteenpäin ja niihin, jotka ovat jääneet kiinni pelkoon. Ei kumpikaan, ei itseään palvelevat eikä toisia palvelevat, jotka ovat sadonkorjuukelpoisia, jää kiinni pelkoon. Olennot, jotka ovat jääneet kiinni pelkoon ovat niitä, jotka eivät vielä ole valinneet miten polarisoitua; he yksinkertaisesti, sanoisimmeko, pysyvät paikallaan kulttuurillisessa miljöössä.

Jos he eivät ole tehneet sitä ensimmäistä havaintoa todellisesta tilanteesta, silloin heillä on ehkäpä varsin tylsä kyky valita yhtään mitään. Informaatio, jota ryhmät kuten tämä ja monet, monet muut ryhmät tarjoavat, voivat herätttää monia ihmisiä, jotka ovat jo heränneet tilanteeseen. Ja kun olennot tajuavat tilanteen mielessään, he skarppaavat. He aktivoituvat ja he tajuavat tämän valinnantarpeen vakavuuden.

Jos olennot eivät ole vielä siinä kohtaa, jossa heidän herääminen on tarpeen, jotta he tajuaisivat tilanteen ja tarpeen heille, sen jälkeen, tehdä tuo valinta, he eivät yksinkertaisesti ole valmiita jättämään kolmatta tiheyttä taakseen, ja, täten, he kököttävät välinpitämättömyyden kuopassa, joka on kuin gravitaatiokaivo. He yksinkertaisesti eivät pääse irti pystysuoraan roikkuvasta heilurista, sanoisimmeko, heilurin jota he itse esittävät valitsemattomuudellaan.

Ne, jotka eivät ole tehneet valintaa, ovat niitä, jotka roikkuisivat pystysuoraan gravitaatiokaivossa. Jotta voisi päästä heiluvaan liikkeeseen, täytyy heiluria heiluttaa edestakaisin päästäkseen alkuun. Sitten kun on liikkeessä, kykenee heilauttamaan todella korkealle. Silloin on kehittänyt voimaa. Henkilöllä, joka yksinkertaisesti roikkuu tämän valitsemattomuuden gravitaatiokaivon pohjalla, ei ole voimaa.

Joten, periaatteessa näet olentoja, jotka ovat voimattomia. He aistivat, että he ovat voimattomia, mutta heillä ei ole tietoa siitä miten saada suuret voimat, jotka heillä todellakin on, mutta joihin heillä ei ole tietoa miten päästä käsiksi.

Voimmeko vastata vielä kysymykseen, veljeni?

[kysyjä] B

Tämä kuvaa itse asiassa kaavaa. Onko tämä osa toisen tiheyden kaavaa, jota he yrittävät saattaa loppuun siirtyessään kolmanteen tiheyteen? Periaatteessa apinamiehiä. Estääkö tämä heitä ja aiheuttaa väkivaltaisia reaktioita?

Me olemme Q’uo, ja me olemme tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Me uskomme, että olet kääntänyt syyn ja seurauksen nurinperin. Toistuvat kokemukset olennoilla, jotka ovat kokeneet tuhoa, ovat luoneet ryhmän olentoja planeetallenne, jotka yksinkertaisesti vastustavat heräämistä.

He ovat menestyksellä vältelleet [heräämistä] tarpeeksi pitkään ja tarpeeksi merkittävän lukumäärän inkarnaatiokokemuksia, että heräämistä vastustetaan jatkuvasti ja se ilmaistaan tietyissä kulttuurinne ulkoisissa muodoissa tänä aikana erittäin hyvin, sen tavoissa harhauttaa ja viihdyttää olentojen ajatuksia ja tunkeutua heidän ajatuksiinsa niin, että se pitää heidät unessa ja estää eettisen tai moraalisen ajattelun siitä keitä he ovat tai miksi he ovat täällä.

Tilanne sellaisilla olennoilla on yksinkertaisesti, että heidän tarvitsee käydä läpi toinen kolmannen tiheyden sykli toisaalla. Toiveena luonnollisesti oli niillä, jotka tämän planetaarisen kokemuksen ovat luoneet, että se olisi paras mahdollinen ympäristö, jonne ottaa olentoja joilla tämä kaava on tollut ja antaa heille maksimaalinen mahdollisuus parantua ja kasvaa. Mutta mitään takeita ei ole, kun sellainen kaava esiintyy, siitä että onnistuttaisiin. Kuitenkin joka kerta kun uusi sykli alkaa, tuosta syklistä vastaava ali-Logos tekee kaiken mahdollisen parhaansa luodakseen maksimaalisen tehokkaan rakenteen evoluutiolle, ja jos he eivät onnistu kolmannen tiheyden oppituntien loppuunsaattamisessa tänä aikana, he saavat toisen mahdollisuuden ehkäpä vieläkin paremmassa luomakunnassa.

Voimmeko vastata vielä lisää, veljeni?

[kysyjä] B

Kyllä. Onko olemassa jotain yksittäistä tiettyä asiaa tässä planetaarisessa kokemuksessa, joka meni pieleen, joka saattoi kaikki nämä ihmiset sellaiseen jumiin, että he joutuvat uusimaan kolmannen tiheyden?

Me olemme Q’uo, ja me olemme tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. On kuin onkin yksi asia, johon olennot ovat juuttuneet, yleisesti, ja se on illuusio siitä, että kaikki eivät olisi yhtä. Olentojen henkiseen evoluutioon kuulu tajuta, teille merkityksellisellä tavalla, että kuva on kokonaisuudessa suurempi kuin yksi henkilö, yksi ydinperhe, ja yksi inkarnaatio, ja että siihen kokonaiskuvaan kuuluvat kaikki. Kaikki on yhtä. Ykseydentunnon puute on avain väkivallan kaavoihin kangistumiseen.

On kuitenkin tärkeää tajuta, veljeni, yksinkertaisesti että vaikka olentojen ryhmä ei päässyt valmistumaan tänä aikana, se ei tarkoita että olisi tapahtunut epäonnistuminen. Menestyksen tai epäonnistumisen käsitettä ei ole planetaarisen tiheyden työstäessä sellaista kaavaa. Ne jotka voidaan korjata sadonkorjuussa, heidät tullaan korjaamaan. Ne jotka eivät ole sadonkorjuukelpoisia, heille annetaan uusia mahdollisuuksia työstää oppitunteja, joita he eivät kyenneet oppimaan tähän asti. Ei ole syytä huolestua. Kyse on yksinkertaisesti informaatiosta siitä, että tietty planeetta jolla te nyt elämästä nautitte muuttuu pian saavuttamattomaksi kolmannen tiheyden työlle. Siksipä, kolmannen tiheyden [olentojen] tarvitsee viedä läksynsä muualle.

Me huomaamme, että tämän instrumentin energia on kulumassa, ja me tässä kohtaa jätämme tämän ryhmän, tämän instrumentin, ja ympäristön jonka olette luoneet värähtelyjenne kauneudella, jättäen teidät äärettömän Luojan rakkauteen ja valoon. Te tunnette meidät Q’uon periaatteena, ja me kiitämme teitä etuoikeudesta olla luonanne tänä päivänä.

Koko ryhmä

Kiitos.

Adonai. Adonai.

 

Artikkelin julkaissut L/L Research

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.