Vakaumus

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi.

A: Selvä, sanon: kuinka voitte kaikki tänä iltana aikaanne, niinkuin luotte ajan olevaksi?

Yleisö: Hyvin.

A: Ennen keskustelun aloittamista me otamme puheeksi vakaumuksen, kuten olemme puhuneet teidän uuden ymmärryksen ideasta olentoina jotka ovat nyt halukkaita panemaan käytäntöön kaiken sen jonka olette aiemmin vain kuvitellut — aiemmin ajatellen että mielikuvituksenne ei ole todellinen teille. Kuten olemme keskustelleet, olette luoneet tämän idean, ja kaiken symbologian tämän uuden vuoden ideassa, siksi että voisitte tunnustaa että olette uusi sinä, uusi persoona, uusi olento, uusi tietoisuus, uusi idea itsestänne. Tämän idean sisällä voitte myös ymmärtää että ette ole ainoastaan yksilöinä vaan myös yhteiskuntana transformoitumassa, muuttamassa ideaa itsestänne sekä halukkaita tekemään niiden ideoiden eteen ja vakaumuksella; tietäen että voitte ilmaista sitä kuka ja mikä tunnette olevanne tänä aikana.

Nyt, tunnustakaa että mitä enemmän olette halukkaita sallimaan itsellenne tämän toiminnan vapauden, sitä vähemmän luotte itsellenne mahdollisuuksia istua ja valittaa siitä millä tavoin asiat ovat joista ette pidä. Sillä alatte näkemään idean yhteydestä kaikkeen yhteiskunnassanne niinkuin se suhtautuu teihin, ja niinkuin te suhtaudutte siihen. Alatte ymmärtää, että te, jokainen yksilö yhteiskunnassanne, on merkityksellinen siinä yhteiskunnassa.

Tunnustakaa että teillä on valittu tarkoituksenne olla tässä yhteiskunnassa tänä aikana planeetallanne ja sivilisaatiossanne. Tunnustakaa että jos ette olisi merkityksellisiä, ette olisi täällä. Oletteko kaikki mukana?

Yleisö: Kyllä.

A: Jokaisella yksilöllä on väliä tässä yhteiskunnassa yhteensä, kokonaisuutena. Tämä sallii yhteiskunnan tunnustaa, jokaisen sen yksilöllisen jäsenen kautta, yhteiskunnan kyvyn suhtautua jokaiseen yksilöön nimenomaisesti, ja jokaisen yksilön kyvyn tunnustaa hänessä yhteiskunnan kokonaisuus. Tämä näin muodostaa ensimmäisen sillan ja linkin ja yhteyden yksilöllisestä itsestä, persoonasta massatietoisuuteen, sallien teidän tietää että jokainen liike jonka teette, jokainen liike jota kannatatte, jokainen liike jonka luotte, tulee aina — koska olette yhteydessä kaikkeen muuhun — toimimaan vipuna kaikelle muulle, hienovaraisesti siirtäen ideoita yhdestä suunnasta toiseen.

Tiedätte että olette yhteydessä eri tavoin psyykkisten kenttien kautta jotka luotte planeetallanne, fyysisten kenttien joita luotte planeetan itsensä energiakenttiä manipuloimalla.

Kaikki nämä ideat joita kutsutte sivilisaatioksi luodaan fyysisesti, psyykkisesti, emotionaalisesti ja tietoisesti ja henkisesti — kaikki hajauttamiset samasta alkukantaisesta homogeenisesta energiakentästä, alkukantaisesta tietoisuudesta — kaikki ovat hajautuksia siitä. Ja kaikki ovat, kuten olemme sanoneet monta kertaa, erotettujen hyllyjen idea, eri kerrostumien niinsanotusti jotka ovat luotu homogeenisestä ykseydestä energiakentässä joka on alkukantaisena perustana kaikelle luomiselle jota te kutsutte fyysiseksi.

Kun te hajautatte näitä kerrostumia, tunnustakaa että koska luotte tämän eron, olette silti yhteydessä jokaiseen yksittäiseen kerrostumaan. Olette yhteydessä ja kuljette läpi kaikkien kerrostumien ulkona ja sisällä. Kaikki kerrostumat ovat teidän sisällä, ja jokainen liike jonka teette itsessänne on liike joka on tehty ulkoisessa fyysisessä tietoisuudessa — koska ulkoinen fyysinen todellisuus on vain heijastus jokaisesta ideasta jota tutkitte itsessänne. Matkailla, liikkua fyysisessä todellisuudessa — aivan sama mikä liikevoimanne ilmenemismuoto on; aivan sama kävelettekö, aivan sama juoksetteko, aivan sama ajatteko yhdellä autoistanne tai lennättekö yhdellä lentokoneistanne; oletteko avaruusaluksessa — mikä tahansa idea liikkeestä tilassa on idea liikkeestä sisällä, jota ilmentää ja joka heijastetaan teille takaisin symbolina.

Tunnustakaa täten idea, että jokaisella ja kaikilla teistä on vaikutus yhteiskuntaanne kokonaisuutena jokaisella hienovaraisella liikkeellä jonka teette. Sillä jokainen liike — jokainen liike — ei ole merkityksetön millekään muulle liikkeelle. Kaikki liikkeet ovat samanarvoisia, ja mene luomisen kokonaisuuteen yhteiskunnassanne niinkuin sen havaitsette. Nyt kun alatte tunnustaa että ei enää ole olemassa eroa itsenne yksilöinä ja yhteiskunnan välillä, voitte alkaa tunnustaa että liikkuessanne yhteiskunta liikkuu kokonaisuutena. Te olette uppoutuneet nesteeseen.

Jokainen muu olento, jokainen muu yksilö, jokainen toinen itse luotu perspektiivi tuossa nesteessä, tlee aina tuntemaan virtaukset kun te liikutte virrassa. Niillä tulee aina olemaan kyky tuntea teidän virtanne suunnat, liikkeenne suunnat, voima jonka annatte, energian jonka välitätte nesteeseen. Kaikki, tiesittepä sen sitten tietoisesti tai ette, ovat herkkiä tälle aktiviteetille, herkkiä halukkuudellenne olla tasan tarkkaan kuka ja mikä olette, minkä valitsitte olla tässä elämässä. Oletteko mukana?

Yleisö: Kyllä.

Q: Siksi tänä iltana me puhume myöhemmin joistain ideoista jotka tarkemmin liittyvät viittauksiin siitä mitä jokaisessa teissä sisällä voi olla olemassa, mikä liittyy halukkuuteenne kommunikoida näitä ideoita joita haluatte olla. Kykynne olla halukas panemaan käytäntöön näitä ideoita tietyillä tavoilla. Nyt tunnustakaa kaksi asiaa: yksi, meille ei ole mitään väliä teettekö niin vaiko ei. Te teette tämän itsellenne, ette meille.

Siksipä, numero kaksi, tunnustakaa että me emme anna teille tehtävää. Me yksinkertaisesti annamme ehdotuksia. Me olemme havainneet teiltä että monet yksilöt ovat halukkaita tekemän näitä ideoita, mutta yksinkertaisesti ovat edelleen tekemässä eroa vastauksen ja itsensä välillä, luoden kysymyksen, ”Miten teen tämän?”. Siksipä tarjoamme ehdotuksia. Millään muotoa se mitä sanomme — onko se lopullista, ja onko se ainoa tapa? Ei! Jokainen ja kaikki teitä, mielikuvituksellanne, voivat muuttaa sitä mitä me ehdotamme. Ja te tiedätte että tapa jolla mielikuvituksenne valitsee muuttaa sitä, mitä joku ehdottaa, esittää värähtelyä ja menetelmää ja tapaa joka on asiaankuuluva teille. Oletteko mukana?

Yleisö: Kyllä.

A: Me keskustelemme näistä ideoista taukonne jälkeen. Me tulemme myös, siihen aikaan pikkaisen ennenkuin me käymme itse aiheeseen, puhumaan joistain niistä asioista joita te olette meiltä kysyneet — miten me havaitsemme teidät. Tällä tavoin, illan keskustelun toisen osuuden alussa, tulee olemaan luomus jonka Erica sekä fyysinen kanava ovat käynnistäneet, joka tulee olemaan avuksi ilmennettäessä joitain niitä asioita miten havaitsemme teidän yhteiskuntanne joskus, ja miksi monta kertaa te huomaatte että me voimme, yhdessä teidän kanssanne, yhteisluoda idean vaikeudesta kommunikaatiosssa suhteellisista termeistämme niinkuin me ymmärrämme olemassaolon, ja teidän suhteelliset termit niinkuin te olette valinneet luoda ymmärryksenne olemassaolosta.

Siksi, koko tämän idean piirissä me aloitamme nyt keskustelun idean, tunnustaen että olittepa sitten valinneet kysyä kysymyksen tai ette, tai antaa lausunnon itsestänne, kaikkea pidetään samanarvoisena jakamisena ja kaikki tulee olemaan ehdottoman rakkauden lahja, niin että jokaisella olennolla, joka kuulee jokaisen toisen olennon, on halukkuutta olla vakaumus jakaa äänensä avulla kaikille muille olennoille, jotka olette vetäneet puoleenne tänä iltana aikaanne, sekä meidän kanssamme. Opitte silloin että kaikki mitä sanotaan; kaikki mitä kuulette; kaikki mitä vedätte puoleenne kuullaksenne liittyy jollain tavalla osaan teistä. Muutoin ette olisi mukana interaktiossa jonka nyt havaitsette. Muistakaa että kaikki minkä havaitsette, havaitsette sen takia koska se on teidän sisällänne. Että se mikä ei ole sisällänne, idea joka ette ole, sitä ette kohtaa. Oletteko mukana?

Yleisö: Kyllä.

A: Kerro!

Q: Olen kohdannut kuvan — kaksi kertaa matkallani. Ensimmäisen kerran tein videon nimeltään ”Time Traveler”, jossa hypnotisoija vie taaksepäin tiettyihin paikkoihin maapallolla. Kun olin itse mukana, hän pyysi meitä menemään Atlantikselle, ja löysin itseni leijailemasta Biminin saaren yltä, jossa olin ollut kolme vuotta sitten henkilökohtaisesti. Olin erittäin hämmentynyt, ja…

A: Miksi?

Q: No, en odottanut näkeväni Biminiä. Se oli kuin, ”Vau! Se on Bimini!” Olin siellä…

A: Mutta tunnusta että se oli eräs saariketjun, jonka nyt tunnette Atlantiksena, läntisimmistä osista.

Q: Kyllä. Se oli erittäin innostavaa. Koska tajusin että olin itse asiassa ollut Atlantiksella kun olin Biminillä. Se oli erittäin innostavaa.

A: Kyllä!

Q: Joka tapauksessa, hän pyysi leijailemaan Atlantiksen yllä. Ja sitten kuva muuttui ja näin tämän — kutsun sitä kristallitemppeliksi.

A: Kyllä.

Q: Se oli erittäin, erittäin korkea ja kapea. Uskon sen olevan kolmesivuinen pyramidi, joka selvästi symbolisoi minulle jotain.

A: Kyllä. Myös meille.

Q: Oi! Okei.

A: Ymmärrä kolminaisuuden idea josta me olemme puhuneet teille monta kertaa.

Q: Oi, kyllä. Okei, katsonpa muistiinpanojani täältä… Puhuin myös jollekin, ja havaitsin työntövoimajärjestelmän jota he käyttivät tiettyihin siirtoaluksiin. Tämän jälkeen hypnotisoija ehdotti että me leijailisimme Atlantiksen yllä ja katselisimme sen tuhoutumista. Löysin itseni leijailemasta tämän kristallitemppelin yltä, ja näin sokaisevan kirkkaan valkoisen valon ja tunsin värähtelyssäni huminan joka oli epämukavaa — itse asiassa en oikeastaan tuntenut sitä; muistan sen vain itsessäni.

A: Kyllä.

Q: Ja en oikeastaan todella tuntenut sitä; muistan sen vain itsessäni…

A: Erittäin, erittäin syvä rummutus.

Q: Kyllä, se oli järkyttävää.

A: Kyllä. Se järkytti paljon, kyllä. Se aiheutti myötämieliset värähtelyt maankuoren laatoilla jotka aiheuttivat maanalaisten kaasukammioiden romahtamisen, joka aiheutti noiden maamassojen hukkumisen.

Q: Kiinnostavaa. Sitten viikko tai sinnepäin myöhemmin… ystävämme on hypnotisoija, ja hän päätti tehdä hieman tutkimusta. Hän hypnotisoi meidät, ja sitten hän sanoi meille että kävelkää metsän läpi. Sitten hän sanoi, ”Haluan teidän saapuvan temppeliin metsässä.” Heti kun hän oli sanonut sen, näin saman kristallitemppelin. Viime aikoina Atlantiksen aihe on tullut tietoisuuteeni, ja tajuan että mahdollisesti olen elänyt tuolloin, koska…

A: Kaikki teistä on — monia kertoja.

Q: Kyllä. Mutta periaatteessa halusin kysyä että mitä symbologia, tai… temppeli minulle tarkoittaa: oliko se elämä?

A: Ymmärrä, että nuo rakennelmat olivat olemassa monia monien tuolla alueella tuona aikana asuneen elämien ajan. Tunnusta myös, että energia on jotain joka ei ole poikkeuksellista monissa yhteiskunnissa eri sivilisaatioissa planeetallanne ja muualla. Tunnusta myös, että luot mielleyhtymän tietynlaisen energiatyypin idean kanssa jota Liitto käytti. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä. Mielestäni se on huvittavaa, että tuntuu kuin kaikki jonka tuon esiin liittyy jolla tavalla Liittoon.

A: Ei kaikki; mutta tunnusta, että olet valinnut idean vetääksesi puoleesi muita palasia itsestäsi tänä aikana palvellaksesi tarkoitusta jonka olet järjestänyt niille.

Q: Olinko paikalla tuhon aikaan?

A: Ei. Valitsit viimeisen elämäsi tuona aikakautena ennen sitä aikaa.

Q: Hmmm. Ennen sen tuhoa — voitko kertoa minulle hieman palvelusta jota suoritin. Työskentelinkö…?

A: Olet tehnyt monia eri ideoita. Olet myös tunnustanut tuhon idean syntymisen, ja sinä käytit sitä aloittamaan yhteyden luomisen Liittoon. Oletko mukana?

Q: Kyllä!

A: Tietäen että tulisi olemaan syklin toisinto, kuten nyt todistatte toisintoa planeetallanne. Kuten olemme sanoneet monta kertaa, USA:nne esittää, historiallisesti, Atlantiksen uusintaa. Sillä teillä on paljon samaa teknologian ideaa, sama positio suhteessa maailmanpolitiikkaanne, ja mukana on monia samoista yksilöistä jotka ovat uudelleenstrukturoineet itsensä pisteeseen jossa heidän tulee päättää tuhoavatko he maailman uudelleen vaiko ei.

Tavallaan. Se mitä kutsutte hypnoosiksi oli jotain joka oli, kuten sanotte, varastoa monista koulutusjärjestelmiin liittyvistä ideoista joita Atlantiksella käytettiin. Tuolloin havaittiin rytmi, joka luotiin jotta kehon rytmi noudattaisi synkronisesti harmoniassa tuota ideaa, ja tuossa tilassa olisi avoin omaksumaan kaikki ja minkä tahansa informaation jonka yksilö halusi oppia. Tämän suorittivat pappi-filosofit, joista sinä olit yksi.

Q: Hmmm. Tuo on mielenkiintoista, koska toisella kerralla kun kohtasin temppelin, minulle kerrottiin että voisin mennä sisään. Menin sisään, ja hypnotisoija sanoi, ”Haluaisin sinun odottavan sillä symbolia”. Odotin ja odotin; ja kun tuntui siltä niinkuin mitään ei tapahtuisi, käännyin ympäri ja aloin poistua. Ja sillä hetkellä kultainen malja ilmestyi alttarille, pöydälle. Siinä oli kaunis kristalli ja vettä sen sisällä ja join siitä. Panin maljan alas, ja sitten ilmaantui leipäsiivu, jonka — se ei häirinnyt minua, mutta ajatteli katolista kasvatustani, ja se ei saanut minua tuntemaan oloani hyväksi.

A: Selvä. Mutta tunnusta, että loit vain mielleyhtymän nykyiseen elämään joistain rituaaleista joihin tuolloin osallistuit siinä elämässä. Nyt annat kaikki nämä ideat itsellesi symbolisesti tämän idean, tämän identifikaation kautta hypnoositilassasi. Loit mielleyhtymän että jotkin asiat, jotka olit sallinut tuossa elämässä ymmärtää, palvelisivat edelleen sinua arkketyyppisessä mielessä, sallimalla sinun ammentaa näistä menneistä elämistä kaikki symbolit, joita sinun tarvitsee integroida tässä elämässä, jotta loisit mielleyhtymän joka olisi miellyttävä sinulle, niin että sallisit itsesi olla transformationaalinen olento joka palvelee, niinkuin valitsit olla tässä elämässä.

Yksinkertaisesti suhteutat symbolit jotka ovat identtisiä, ja palvelevat samanlaista tarkoitusta, vaikka ne eivät kanna mukanaan niin suurta painoa kuin sinulle ensin opetettiin että niillä nykyelämässäsi olisi, sillä olet luonut oman interaktiosi niiden kanssa luodaksesi mielleyhtymän entiseen elämään eikä nykyiseen. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä. Sen jälkeen maistoin leipää, ja sitten halusin tarttua niihin uudelleen. Se oli kuin hologrammi; käteni meni niiden läpi ja ne katosivat.

A: Erittäin hyvä.

Q: Mielestäni todella halusin saada selville enemmän siitä temppelistä, mutta kiitos kun kerroit.

A: Olet aina kykenevä yksinkertaisesti tutkimalla mielikuvituksesi dimensiota. Ymmärrä jälleen, että tämä aina antaa sinulle sen mikä on sinulle pätevää tutkia, ja se tulee aina johtamaan sinut ideaan että olet aina tutkimassa vain omaa totuuttasi — joka on ainoa asia jota te koskaan tulette tutkimaan: omaa totuuttanne. Pysytkö kärryillä?

Q: Kiitos, kyllä.

A: Kiitos.

Yleisö: Haloo?

A: Niin.

Q: Minulla on pari kysymystä. Yksi niistä on: mitä se merkitsisi teille teidän havainnossanne kun avaatte kanavan silmät? Olisiko sillä väliä sen suhteen…?

A: Tämä riippuu useasta ideasta. Pieni ero havaitsemisessa on. Mutta tunnusta, että meille tulee suurimmaksi osaksi olemaan halukkuus tuolloin aloittaa, niinkuin sanoisitte, ”startata”, kielessänne. Idea kanavoitsijan omasta halukkuudesta sallia hänen oma korkeampi tietoisuutensa olla täydellisen läsnä. Se tulee olemaan enemmän idea että me silloin tuemme fyysisen kanavoitsijan kokonaisuutta, pikemminkin kuin oikeasti itse tulisimme läpi vahvemmin.

Q: Oi, selvä. Hmmm. Toinen kysymys oli: En ollut täällä jouluaattona, mutta kuuntelin nauhoitusta siitä…

A: Hetki vain. Tämä ei ole aina asian laita. Se on erilaista jokaiselle yksilölle, ja syistä joista kanavointi on suostuttu suorittamaan. Jatka.

Q: Kyllä, okei. Nauhalla Steve kävi läpi unta joka häneltä pyydettiin, ilmeisesti Essassanista — joko tapaamalla jonkun tai joitakin Essassanin kansalaisia — ja hän sanoi kaiken olevan vihreää.

A: Ymmärrä, että mitä me olimme vakuuttamassa oli idea siitä, että vaikka se on sellainen kuin sinun .. enemmän tai vähemmän vihreä planeetta — meillä on myös, toisin kuin teillä, vihreä tähti. Heijastunut valo monta kertaa antaa kelmeän vihreän heijastuksen maisemalle.

Q: No minä olin todella yllättynyt. Olen tehnyt useita prosesseja viime vuosina, ja niin monella kerralla menin paikkaan jota kutsun vihreäksi paikaksi, tai vihreäksi planeetaksi, omassa mielessäni. Eräällä kerralla erityisesti, elin siellä ystäväni kanssa. Olin saapunut sinne ja siellä oli jättiläismäinen vihreä laaja pinta, ja kaunista kasvillisuutta, ja…

A: Selvä. Kiitos! Tunnusta, että pääosin se mihin samaistuit tässä on ennaltanäkemisen idea samaistumisesta meidän energiaamme, mutta suurimmaksi osaksi se mihin samaistuit oli planeettanne neljännen tiheyden tila, kun alat tunnustaa että kidemuoto jonka olemme kuvanneet, joka määrittää tuon idean, on smaragdinvihreä. Se heijastaa ideaa värähtelystä joksi planeettanne on muuttumassa, ja teille, symbolisessa merkityksessä, se näyttää olevan idea vihreän planeetan ilmentämisestä. Oletko mukana?

Q: Kyllä. Mutta tunsin että se oli eri planeetta, ja se ei ollut maapallo.

A: Se oli eri planeetta. Teidän neljännen tiheyden maapallonne ei tule olemaan planeetta jossa te elätte nyt. Erittäin todellisessa merkityksessä.

Q: Ookoo. Selvä. Kiitos.

A: Mutta ymmärtäkää, kuten olemme sanoneet, kytkeydytte myös jonkin verran ennalta näkemäänne interaktioon meidän kanssa, luoden yhteyden sivilisaationne ja meidän sivilisaatiomme välisen yhteyden, kuten olemme kertoneet teille että teidän sivilisaationne ja meidän, sekä Siriuksen, ovat kolme osaa samasta tietoisuudesta. Näin te tulette aina, kun te tarkastelette minkä tahansa energiatransformaation ideaa maailmassanne, kytkeytymään kaikkien muiden kokonaisuuteen, sekä myös tähän tiettyyn ilmentämiseen ja tietoisuuden ilmaisuun. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä. Okei. Kiitos.

A: Kiitos.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.