Alkusoittoa UFO-paljastukselle: Maailman johtajat saman pöydän ääreen

Monensorttinen uskonnollisten johtajien lauma on antanut ennennäkemättömän lausunnon maailman ykseydestä videviestissä, joka on julkaistu kesäkuussa. Kutsu koko maailmalle lyömään kädet yhteen on alkusoittoa paljastukselle maapallon ulkopuolisesta elämästä. Näin sanovat riippumattomat lähteet jotka työskentelevät salaisen avaruusohjelman sisäpiiriläisen, Corey Gooden, kanssa.

Maailman uskonnolliset johtajat tulivat saman pöydän ääreen kesäkuun 14. päivänä antaakseen yhteisen lausunnon videolla, joka pyytää ihmisiä hyväksymään ideat ystävyydestä ja ykseydestä, ja jättämään taakseen eripuran, negatiivisuuden ja vastakkainasettelun yhteiskunnassa. Se on saatavilla 16 kielellä, ja sillä on mukana johtajia buddhismista, hindulaisuudesta, kristinuskosta, islamista, juutalaisuudesta ja muista uskonnoista.

Lehdistötiedotteessa sanotaan:

Jokainen johtajista on antanut oman henkilökohtaisen lausuntonsa tämän yhteisen vetoomuksen luomisen eksklusiiviselle tarkoitukselle. Ajatollah Al-Milani ohjeistaa ihmisiä solmimaan uusia ystävyyssuhteita kaikista uskonnoista. Patriarkka  Bartholomew pyytää maailmaa ”tunnustamaan Jumalan kauneuden jokaisessa elävässä ihmisessä”. Paavi Francis ja Rabbi Abraham Skorka esittävät kuinka heidän uskonnollinen kokemuksensa on rikastunut uskontojen välisestä ystävyydestä Egyptin suurmufti Shawki Allam painottaa että ei saa keskittyä uskonnollisten ryhmien välisiin eroihin. Dalai Lama pyytää syventämään henkistä ystävyyttä. Rabbi Jonathan Sacks sanoo: ”yksi ihana asia, kun kuluttaa aikaa aivan täysin erilaisten ihmisten kanssa kuin itse on, on että tajuaa miten paljon meillä on yhteistä. Samat pelot, toiveet ja huolenaiheet.” Ruotsin kirkon arkkipiispa  Antje Jackelén painottaa yhteiskunnan merkitystä: ”Tämän tulisi käynnistää prosessi joka vie pois ennakkoluulot siitä miten uudet ideat ja toivo syntyvät.” Canterburyn arkkipiispa lisää, että ”Se ei ole monimutkaista, alkakaa jakaa sitä mikä meille kaikille on yhteistä, eli keskustelun iloa.”

Yhteislauselma ykseyden ja ystävyyden puolesta yli uskontojen rajojen on tärkeä viesti jo itsessään. Se mikä antaa viestille ylimääräistä painoarvoa, on viimeaikaiset Corey Gooden vastaanottamat tiedot kahdesta eri lähteestä koskien positiivisten ihmisten näköisten avaruusolentojen roolia maailman ykseyden ja UFO-paljastuksen edistäjinä.

Kesäkuun 15. päivänä Goode sanoo kokeneensa kohtaamisen olennon nimeltä “Ka Aree” kanssa, joka on maapallon sisällä olevan sivilisaation nimeltä Anshar edustaja. Hän kertoi että ihmisiltä näyttävien avaruusolentojen ryhmä työskentelee Vatikaanin ja muiden uskonnollisten järjestöjen johtajien kanssa saadakseen aikaan UFO-paljastuksen. Henkilökohtaisessa viestissä kesäkuun 21. päivänä Goode taustoitti asiaa:

Ka Aree sanoi että neljä (avaruusolentojen) ryhmittymää on päättänyt, että he eivät enää pysy M-sopimuksissa [Muhammad]. He aloittaisivat hitaan prosessin jossa he ottavat ihmisiin yhteyttä heidän unissaan ja sitten ohjaisivat heitä yhä avoimempaan kohtaktiin. ”Pohjoismaisilta” näyttävän ryhmän sanotaan vetävän tätä ponnistelua.

Goode on aiemmin kuvannut “Muhammad-sopimuksia” avaruusolentojen sopimukseksi joka neuvoteltiin 600-luvulla j.Kr., jossa avaruusolentojen ryhmät sopivat että he lopettaisivat avoimesti itsestään kertomisen ihmiskunnalle ja ainoastaan työskentelemään taustalla salaa globaaliin eliittiin vaikuttaen.  Tulisi ottaa huomioon, että ”Muhammad-sopimukset” eivät suoraan liity profeetta Muhammediin (570-632), vaan niihin päästiiin aikana jolloin Islam oli ottamassa ensiaskeliaan hänen avullaan.

Goode periaatteessa sanoo, että neljä ryhmittymää avaruusolentoja ovat nyt sitoutuneet avoimeen kontaktiin ihmiskunnan kanssa, ja he ovat aloittaneet prosessin jolla tehdä tästä todellisuutta. Maailman uskonnollisiin johtajiin on otettu yhteyttä ja heitä on pyydetty toimimaan välimiehinä tutustuttaakseen avaruusolennot ihmiskunnalle, erityisesti Pohjoismaisen rodun.

Kysyin Goodelta Pohjoismaisen rodun motivaatiosta tälle aloitteelle ja hän sanoi, että Ka Areen mukaan avaruusolennot ovat  “Konfederaation Veljiä ja Sisaria”. “Planeettojen Konfederaatio” on pääosin ihmisten näköisten avaruusolentojen allianssi, jonka kanssa maapallon sisäiset sivilisaatiot työskentelevät läheisesti, Yhden Laki -kirjojen mukaan.

Goode sanoo että Ka Aree antoi hänelle kaksi versiota siitä miten avoin kontakti tapahtuisi:

V1. Kolme uskonnollista johtajaa astuisivat esiin ja esittelisivät enkelimäisen avaruusolentorodun joka antaisi meille kirjan ja uuden “esoteerisen/New Age”-tyyppisen uskonnon joka perustuu ”ykseyteen”.

V2 on lähestulkoon sama paitsi että ainoastaan Paavi seisoisi Pohjoismaisen avaruusolennon kanssa kertomassa tästä.

On erittäin merkittävää, että Vatikaani on ottanut huomattavan roolin kannustaessaan yli miljardia seuraajaansa näkemään avaruusolennot mahdollisina ”veljinä Kristuksessa”. Useat Vatikaanin astronomerit ovat käsitelleet avaruusolentoja tältä kannalta, ja Vatikaani on linkittynyt UNICEFin videoon jossa kannustetaan suvaitsevaisuuteen avaruusolentojen lapsia kohtaan.

Goode sanoo paljastuksen avaruusolennoista kuulostavan ”erittäin välittömältä”, mutta varoittaa että ei ole ensimmäinen kerta kun Vatikaani on suunnitellut tällaista ilmoitusta, ja tähän saattaa silti mennä muutama vuosi. Hän sanoo, että aiempi yritys tehtiin vuonna 2008, joka ajoittui samaan ajankohtaan kun Vatikaanin pääastronomi Gabriel Funes teki lausuntoja avaruusolennoista haastattelussa otsikolla: “Avaruusolento on Veljeni.”

Goode sanoi että samanlaista informaatiota Pohjoismaisten avaruusolentojen mukanaolosta kontaktialoitteessa suurimpien uskontokuntien kanssa on annettu hänelle kahden lentäjän kautta, jotka työskentelevät salaisessa avaruusohjelmassa tiedusteluyhteisön nimekkäimpien jäsenten kanssa.

On enemmän kuin sattumankauppaa, että kesäkuun 13. päivän väitettyjen Majestic-12 -dokumenttien vuodossa huomio annetaan ihmisiltä näyttäville avaruusolennoille, jotka edistävät diplomaattisuhteita ihmiskuntaan. Dokumentissa sanotaan:

Heistä on useita variaatioita, jotka näyttävät enemmän tai vähemmän meiltä. Suurin osa näistä ovat ystävällisiä ja muodostavat suurimman osan avaruusolentokontakteista. Suurimmalla osalla on hyvät psyykkiset kyvyt, ja he kaikki käyttävät tiedettä ja insinööritaitoa kehittyneellä tavalla.

On syytä tähdentää, että tämä väitetty tiedustelupalvelun dokumentti vuodettiin lähes samana päivänä kuin maailman johtajat julkaisivat lausumansa — jälleen yksi sattuma?

Vaikka Majestic-dokumentti on tällä hetkellä kuuman debatin aiheena, monen UFO-tutkijan sanoessa sitä väärennökseksi, toiset nimekäät tutkijat kuten tohtorit Robert Wood ja Stanton Friedman uskovat dokumenttien olevan aitoja ja vakavan tutkimuksen arvoisia.

Omissa tutkimuksissani dokumentin sisällöstä olen löytänyt paljonkin yhtäpitävää historiallisten lähteiden kanssa, ja se tarjoaa tärkeän katsauksen viimeaikaisiin ihmisten interaktioihin avaruusolentojen kanssa, ulottuen Nikola Teslan radiokokeisiin 1800-luvun lopulle. Tämä viittaisi siihen, että dokumentit ovat aitoja huolimatta niiden formatoinnin ja luokittelumerkkien poikkeavuuksista, kuten kriitikot ovat huomauttaneet.

Gooden mukaan Pohjoismaisten avaruusolentojen yhteydenotto uskonnollisiin johtajiin johtaa todennäköisesti uuden maailmanuskonnon syntymiseen: ”Se on TÄYSIN odotettavaa että 90% maailman ihmisistä hyväksyy uuden avaruusolentojen uskonnon kyselemättä sen kummempia.”

Tämä johtaa todennäköisesti jonkinmoiseen sanaharkkaan, ottaen huomioon sellaisten tahojen kuten Chris Putnam ja Tom Horn työpanoksen, jotka ovat varoitelleet Vatikaanin hiljaisia valmisteluja vastaan. Vuoden 2013 kirjassaan Exo-Vaticana he eivät käsittele ihmisen näköisiä avaruusolentoja jotka paljastettaisiin sellaisessa positiivisessa ilmoituksessa — he väittävät heidän olevan demoneja valepuvussa.

Pitkässä Exo-Vaticanan arvostelussa kirjoitin myös vaarasta nähdä avaruusolennot tällä tavoin lyhytnäköisesti raamatun tekstejä tulkitsemalla:

Exo-Vaticana on vaarallinen Putnamin ja Hornin paaluttavat sitä vahvalla uskonnollisella tuomitsemisella avaruusolentojen vierailusta maailmaamme. He väittävät että raamatun tekstit ovat vakaa perusta sen asian ymmärtämiselle, että avaruusolennot ovat demonisia olentoja jotka tuhoavasti ovat tulleet ihmiskunnan historian väliin, ja että ne aikovat palata uudelleen ja tehdä taas niin. Päinvastoin Putnamin ja Hornin mukaan Paavi Francis I valmistelee katolista kirkkoa ottamaan vastaan palaavat avaruusolennot ”veljinä Kristuksessa” — joka heijastelee 1950- ja 1960-luvun kontaktikokemuksia hyväntahtoisista ”avaruusveljistä”.

Putnamin ja Hornin Exovaticana kuvaa tulevaisuuden uskonnollisen sodan niiden välillä jotka ottavat avaruusolennot vastaan ”veljinä Kristuksessa” ja niiden välillä jotka uskovat niiden olevan demoneja.

Putnamin ja Hornin virhepäätelmät avaruusolentojen toivottamisesta johtavat juurensa perustavanlaatuiseen väärinymmärrykseen kaikista niistä motivaatioista ja aktiviteeteista jotka olen kuvannut kirjassani Galactic Diplomacy: Getting to Yes with ET. Kiitos viimeaikaisten vuodettujen Majestic-dokumenttien jotka kertovat armeijan viranomaisten olevan hyvin tietoisia suurimman osan vierailijoista olevan ystävällisiä ja kykeneväisiä muuttumaan tärkeiksi liittolaisiksi ihmiskunnan evoluutiossa kohti galaktista yhteiskuntaa.

Se on erittäin positiivinen kehityskulku kaikelle ihmiskunnalle, että nimekkäät uskonnolliset johtajat ovat antaneet suuria lausuntoja edistäen ystävyyttä ja ykseyttä kaikkien uskontokuntien välillä. Tämä on mahdollisesti alkusoittoa Vatikaanin maapallon ulkopuolisisia ystävällismielisisiä avaruusolentovierailijoita koskevalle paljastukselle yhdessä muiden uskontojen kanssa, ja ystävällismielisten avaruusolentojen olemassaolo on jotain joka pitää toivottaa tervetulleeksi. Jos Gooden lähteet ovat oikeassa, silloin kesäkuun 14. päivän lausunto maailman ykseydestä ottaa askeleen kohti UFO-paljastusta, ja kohti uskonnollisten konfliktien lopettamista planeetallamme.

 

Artikkelin julkaissut exopolitics.org

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.