Herännyt ihmiskunta ja eksodiplomatia

Tekstin kirjoittanut Karen Kael, julkaistu syyskuun 4, 2013

Tiivistelmä

Henkilöt ja pienet ryhmät innostuneita kansalaisia ovat pitkän aikaa vaikuttaneet tapahtumien kulkuun puhumalla siitä mikä heidän mielestään on oikein — sekä sortavissa että demokraattisissa yhteiskunnissa joissa kansan keskuudesta valitut edustajat, eri syistä, epäonnistuvat edustamaan heidät sinne valinneiden ihmisten intressejä. Avaruusolennoista puhuttaessa, ainakin sitten vuoden 1947, armeijan ja globaalin eliitin erikoiset intressit ovat käyttäneet vaikutusvaltaansa kansanedustajiin, käytännössä valtuuttaen ”heränneiden” kansalaisten esiin astumisen suuremman edun hyväksi. Ne, jotka tunnustavat kiistämättömäksi Maan ulkopuolisten älyjen olemassaolon, ovat Maan kohtalon eturintamassa ja ihmiskunnan evoluution etujoukkoina meidän liittyessämme tähtienväliseen yhteisöön. Vallankumouksellinen muutos alkaa vain yhdestä äänestä. Kansalaiset, jotka muuttavat tietoisuutensa ja voimaannuttavat itsensä eksodiplomaateiksi, ovat ne jotka johtavat meitä ja auttavat muuta ihmiskuntaa navigoimaan kaaoksen, pelon ja väistämättömän hämmennyksen keskellä meidän ottaessamme vääjäämättömät ja innostavat askeleemme kohti avointa kontaktia avaruusolentoihin.

Johdanto

Tämä essee tarkastelee ”heränneen” ihmiskunnan perspektiivejä, ominaisuuksia jotka sillä on ja sellaisten ihmisten rooleja jotka saattavat olla luomassa kansalaisdiplomatiaa avaruusolentoihin. Tarkastelemme myös sitä mikä oikeus vähemmistöillä ja yksilöillä on, demokraattisissa yhteiskunnissa, vaikuttaa planeetan tulevaisuuteen sellaisissa diplomaattisissa aloitteissa.

Henkilöt ja pienet ryhmät innostuneita kansalaisia ovat pitkän aikaa vaikuttaneet tapahtumien kulkuun puhumalla siitä mikä heidän mielestään on oikein — sekä sortavissa ettö demokraattisissa yhteiskunnissa joissa kansan keskuudesta valitut edustajat, eri syistä, epäonnistuvat edustamaan heidät sinne valinneiden ihmisten intressejä. Avaruusolennoista puhuttaessa, ainakin sitten vuoden 1947, armeijan ja globaalin eliitin erikoiset intressit ovat käyttäneet vaikutusvaltaansa kansanedustajiin, käytännössä valtuuttaen ”heränneiden” kansalaisten esiin astumisen suuremman edun hyväksi.

Elämämme loppu alkaa sinä päivänä kun hiljenemme niistä asioista jotka ovat tärkeitä. (Martin Luther King, Jr., 2013).

 Meidän oikeus, meidän kohtalo

Johdannossaan kirjaan Galactic Diplomacy: Getting to Yes with ET Michael Salla ehdottaa, että eksopoliittisesti tietoisella kansalaisella on kolme vaihtoehtoa:

  1. luottaa valtioon että se tekee asiat oikein, sallia kriittisten talousongelmien viedä kaikki huomio
  2. paljastaa valtion mukanaolo avaruusolentojen toiminnassa ja painostaa viranomaisia paljastamaan kaikki tietämänsä
  3. kaikkein proaktiivisimpana niille kansalaisille, jotka ovat suivaantuneimpia kansallisen turvallisuuden viranomaisten kusetuksen määrästä: muuttua aktiiviseksi toimijaksi kansalaisperustaisessa kenttätyössä kun avaruusolennot vierailevat planeetallamme.

Ne teistä, jotka tunnustavat ja tunnistavat älykkäiden Maan ulkopuolisten lajien kiistämättömän olemassaolon, ovat kohtalomme eturintamassa kun liitymme tähtienväliseen yhteisöön. Ne, jotka, tämän perustietoisuuden lisäksi, ovat tietoisuudessaan herääneet, ovat ihmiskunnan evoluution etujoukossa. Heränneen ihmiskunnan jäsenten rooli on työskennellä hyväntahtoisten ja halukkaiden avaruusolentojen kanssa, joko tietoisesti tai tiedostamattaan — esimerkiksi unessa — auttaakseen määrittämään ne joilla on meidän parhaat etumme mielessään, jotta solmittaisiin suhteet ja valmisteltaisiin muu globaali populaatio väistämättömään avoimeen kontaktiin ja äärimmäiseen paradigmanmuutokseen (Dolan and Zybel, 2010, kappaleet 7 & 8) jotka syntyvät käytännössä jokaisella ihmiskunnan toiminnan alalla. On meidän roolimme, yksittäin ja ryhmissä, saattaa alulle diplomaattisuhteet ha käyttää mielikuvitustamme luomaan visio innostavasta tulevaisuudesta täysin uudenlaisessa maailmassa. Näin me näytämme valmiutemme ja sopivuutemme harjoittaa galaktista diplomatiaa ja se on se miten autamme tasoittamaan tietä muulle ihmiskunnalle.

Kansalaisdiplomatia, johon myös viitataan nimellä toisen tason tai monitasoisena diplomatiana, on saanut laajan ja virallisen hyväksynnän arvokkaiden ja pätevien kontribuutioiden aikaansaamisesta maailmassamme. Se on virallista diplomatiaa, jossa ei-virkamiehet (kansalaiset) toimivat välimiehinä yrittäessään, kuten Diana Chigas kuvaa (2003),

… tarjota ympäristön joka on välitön, ei-tuomitseva, ei-pakottava ja turvallinen, ja luoda prosessi jossa osallistujat tuntevat olonsa vapaiksi kertoa omista havainnoistaan, peloistaan ja tarpeistaan, ja tutkia ratkaisuideoita, vapaina valtion virkojen rajoitteista. Prosessi on suunniteltu kannustamaan keskeisen ymmärryksen kehittämistä eroavista havainnoista ja tarpeista, uusien ideoiden luomista ja vahvoja ongelmanratkaisusuhteita.”

Avaruusolennot myös valitsevat ne keiden kanssa he haluavat edistää diplomaattisia suhteita, ja tämä määritelmä luonnehtisi selkeimmin näitä aikomuksia. Yhä lisääntyvä kontaktihenkiöiden todisteiden määrä kertoo siitä, että avaruusolennot, joiden tavoite on tukea ihmiskunnan selviämistä ja kukoistamista (ja tietoisuuden transformaatiota), valitsevat ne jotka ovat ”heränneitä”. Vähemmän hyväntahtoisia aikeita vaalivat avaruusolennot ovat menneinä aikoina valinneet neuvotella niiden kanssa joilla on erikoisia intressejä (armeija, yritykset jne.); kuitenkin, uhka globaalille hyvinvoinnillemme, joka näistä salaisista sopimuksista aiheutuisi, tuntuu olevan laantumassa.

Apua on tarjolla runsaasti. Meidän tulee vain pyytää. Vaikka avaruusolentojen tarkkailu, yhteydenotot ja tuki onkin sattunut kautta koko planeettamme historian, kanavoitu Ssassanilainen nimeltä Bashar on sanonut, että joulukuun 21. päivä 2012 merkitsee Maapallon karanteenin loppua. Ehdollistamisestamme johtuen voi näyttää siltä niin kuin se edelleen olisi voimassa, mutta eriytyneisyyden ja unohduksen verho on nostettu päältämme. Vaikka avoin kontakti ei tule olemaan meille pakotettu tai tapahdu enenn kuin me, globaalina kansana, olemme todella valmiita, ei ole enää rajoitteita avaruusolennoille vastata niille jotka meistä pyytävät inspiraatiota, neuvontaa ja jopa suoraa kontaktia, kun me tavoittelemme suurlähettilään roolejamme. Se on kaikkein kiinnostavinta aikaa, ja me olemme näyttämön keskellä, kosminen spottivalo osoittaa meihin.

Unessa, harhautuneena vaiko hereillä

Mitä se merkitsee olla ei ainoastaan tietoinen vaan hereillä? Michael Salla, ExopoliticsInstitute.orgin perustaja, määrittelee heränneen ihmiskunnan niiksi jotka edustavat Gaian ääntä (Salla, 2004). Manuel Lamiroy, instituutin tutkimusneuvoston jäsen, ehdottaa, että ”heränneeseen ihmiskuntaan kuuluu yhteiskunnalliset ja globaalit muutoksentekijät jotka ottavat käyttöön uusia kommunikaation ja interaktion tapoja, ei ainoastaan ihmiskunnan keskuuteen, vaan älykkäiden lajien ja planeetan itsensä välille. Näillä yksilöillä on paljon valtaa johtuen edistysmielisistä ideoista, joita he edustavat.”

Olla herännyt viittaa siihen, että täytyy olla pois siitä unesta jossa massatietoisuus tällä hetkellä lepää, ja lisäksi olla tietyn verran korkeammalla tietoisuuden tasolla. Tajuta, että planeettamme on dynamiikka, elävä olento, ja meidän tulee huolehtia siitä käytännössä, sillä se tukee meidän selviytymistämme; kutienkin, sellainen asenne joko voi tai sitten ei viitata valaistuneeseen tietoisuuteen. Arvot voivat tulla selkeästä, objektiivisesta tilanneanalyysista, kuten oman planetaarisen ympäristömme kestävyydestä, mutta se millä on todella merkitystä ja millä on impaktia on kun arvot tulevat suoraan sydämestä.

Lopulta planeettamme kykenee ja tulee myös huolehtimaan itsestään, tai toisin sanoen, Gaia osaa huolehtia itsestään. Maapallo on ottanut iskuja asteroideilta ja sen asukkaiden hyväksikäytöltä, mutta se on täysin kykeneväinen selviämään ja toipumaan, vaikka eräs armottomista mutta erittäin todellisista mahdollisuuksista on se, että toipuminen voi tapahtua ihmisten jälkeisessä tulevaisuudessa. Toiset älykkäät ja tietoiset lajit (delfiinit, eläimet, linnut jne) planeetalla tarjoavat ihmiskunnalle kyvyn ravita meidät fyysisesti ja mahdollisuuden tutkia valintoja ja niiden seuraamuksia; kutienkin, nämä olennot myös valitsevat poistua, niin kuin monet jotka ovat jo nyt sukupuutossa ovat tehneet. Vasta silloin, kun me todella arvostamme Maata ja kaikkia sen asukkaita ja olemme isäntiä havainnollistamastamme rakkaudesta, olemme me todella heränneitä. Luin, vaikka en juuri tähän hätään muista kuka avaruusolento näin on sanonut, että tapa jolla sivilisaatiomme kohtelee vanhuksiaan, vammaisiaan, kodittomiaan ja vankejaan on heille tärkeä indikaattori siitä  miten valmiita olemme muuttumaan galaktisen yhtisön jäseniksi. Tämä tarkoittaisi heräämistä käytännön perspektiivinä ja edistysmielisenä asenteena sekä valaistuneena tietoisuutena kaiken elämän arvosta, ilman poikkeuksia, ja aitoa huolenpitoa kaikkien hyvinvoinnista.

Avaruusolennot ehdottavat myös, että me tekisimme ihmisten kanssa kanssakäymisestä käytännön sellaisten parissa, jotka ovat meistä todella erilaisia, ja opettelisimme kommunikoimaan muiden lajien kanssa (delfiinit, eläimet, puut, esimerkiksi) Maapallolla. Tämä auttaa meitä valmistautumaan avaruusolentojen muukalaisuuteen, mutta sen lisäksi se vahvistaa omaa Yhteyden tunnetta kaikkeen luomakuntaan. Yhteyden tunne, jonka tajuavat ne jotka ovat heränneet, on tärkeää kansalaisdiplomaateille, jotka työskentelevät avaruusolentojen parissa. Tästä on puhunut Steven Greer seuraavasti:

Niin kuin on olemassa yksi Jumala, joka manifestoituu yhtenä luomakuntana, niin on yksi Jumala joka on kaikkien tietoisten olentojen lähde, olivatpa ne sitten Maassa tai muualla. Tämä Universaali Äly on lähettänyt tietoisuuden valonsäteensä kaikkiin tietoisiin olentoihin, ja me olemme yhtä Jumalassa ja toisissamme tämän hienovaraisen, mutta kaiken läpäisevän vaikutuksen kautta. Näistä syistä sanon, että ihmisen todellisuus ja muiden avaruusolentojen todellisuus on yhtä. Erojen näkemisen kautta huomaamme, että olemme monimuotoisia ja emme toisille sukua, mutta ykseyden kautta nähntynä olemme enemmän toistemme kaltaisia kuin erilaisia, enemmän sukua kuin muukalaisia. Ja näin meidän tulee katsoa sisäistä todellisuuttamme löytääksemme ykseytemme kanssaihmisten parissa, sekä myös ykseyden muun älykkään elämän parissa universumissa. Vaikka ohimenevät erot voivat tulla väliimme, olennainen ykseytemme tietoisuudessa ei koskaan jätä meitä. Siellä on yksi universumi, jossa asuu yksi kansa, ja me olemme heitä (Greer, 1991).     

Haluaisin lisäksi määritellä todellisen heränneen ihmiskunnan niiksi, jotka tietävät itsensä samanarvoisiksi. Mahdollisesti erilaisiksi muista, vähemmän tietoisen tajuaviksi joissain asioissa, ja vähemmän teknologisesti kehittyneiksi kuin monet avaruusolennot, mutta silti yhtä samanarvoisiksi. Ei etsien jumalia, ei haluten jotain toista olemaan vastuussa omasta puolesta ja ratkaisemaan kaikki ihmiskunnan ongelmat meille, vaan haluten ja valmistautuen tekemään yhteistyötä liittolaisina ja neuvottelemaan samanveroisina.

Kuten Lyssa Royal on kirjoittanut:

Me olemme astumassa nyt aikaan jossa ei enää tarvitse olla avaruusolentojen kontaktin uhri, jotta se tulisi meidän todellisuuteemme ja olisi kaikkien massojen hyväksymä. Tämä tuleva aika vaatii meidän osallistumistamme kontaktiin. Tämä on ilmiö, joka tulee astumaan jokaisen ihmisen elämään jossain kohtaa tulevaisuudessa. Sitä ei voida kiistää. Sitä ei voida painaa villasella. Ja sitä ei todellakaan voida ikuisesti vältellä. Tulee päivä jolloin meidän tulee hyväksyä ja tiedostaa oma evoluutiomme astumalla lajimme aikuisuuteen ja ottamalla vastuu galaktisista naapureistamme. Ainoa tapa päästä yli kontaktin ”uhriuden” stigmasta on itse vapaaehtoisesti aloittaa se…. Vapaaehtoisesti ottaa yhteys avaruusolentoihin avoimessa kontaktissa, me planetaarisena lajina lähetämme ulos signaalin julistaen siirtymäriitistämme — tulevasta ajasta galaktisessa yhteisössä jonka osa me olemme aina olleet mutta minkä nyt vasta tietoisesti alamme tunnustaa. (Royal & Priest, 1993, xv-xvi)

Kun meidän tulee muuttua globaaliksi yhteisöksi ennen liittymistä tähtienväliseen, avaruudessa eläviin rotuihin yhteyden saamisen lisäksi (kenttätyön jne. avulla) meidän tulee myös ottaa käyttöön valaistuneet arvot ja kanavoida vaivannäkömme planetaarisen muutoksen avustamiseen kohti laajentunutta tietoisuutta, mikä on tarpeellista visiomme toteutumiselle. Yksilölliset roolit luonnostaan vaihtelevat jokaisen omien intressien, koulutuksen, osaamisen, ja elämän teemojen, sielun suunnitelman ja galaktisten yhteyksien mukaan. Historioitsijat, kouluttajat, tutkijat, kirjailijat ja kustantajat, sisäpiiriläiset, journalistit, silminnäkijät, visionäärit, kontaktihenkilöt, kokijat, verkkosivujen ylläpitäjät, juristit, kanavoitsijat, telepaatit, meediot, tieteentekijät, lingvistit, puhujat, tapahtumanjärjestäjät, rahan lahjoittajat, filmintekijät, aktivistit kaikilla eri kyvyillään ovat kaikki tärkeässä roolissa eksodiplomatiassa.

Ei ole intohimoa pelata pienillä panoksilla, tyytyen elämään joka on vähemmän kuin minkä kykenisit elämään — Nelson Mandela (Nelson Mandela Centre of Memory, n.d.).

Miten auttaa planetaarista muutosta? Rakkaus on silta

Jos haluat saada aikaan jotain todella tärkeää, sinun ei tule tyytyä pelkkään järkeen, sydämen tulee liikkua myös. — Mahatma Gandhi

Palataksemme sydänlähtöisen diplomatian tärkeyteen, on tärkeää olla tietoinen siitä, että rakkaus on silta ei ainoastaan ihmisten välillä, vaan myös erityisesti muiden olentojen, valtavan erojen muodon, muodottomuuden ja ilmaisun, välillä. Läpi koko luomakunan muodot tai muodon puutteet, käytöstavat ja kommunikaatiotavat, arvot, elämäntyylit, uskonnolliset tai henkiset näkökulmat, kaikki kuviteltavissa ja kuvittelemattomissa oleva saattaa olla erilaista, mutta silti tuntuu olevan yksi yhtenäistävä elementti kaiken luomakunnan keskellä, ja se on se seikka että me olemme kaikki yhteydessä toisiimme, rakkaus omassa olemuksessamme.

Joku kysyi Sashalta, jota Lyssa Royal kanavoi, kysymyksen:

Plejadilaisesta näkökulmastasi, minkä tyypin kontakti meidän kanssamme on teidän arvossa? Mikä teitä kiinnostaa enemmän — fyysinen kontakti kasvotusten, vaiko ei-fyysinen kontakti?

Sasha: Kaikkein innostavin kontaktityyppi meille on se joka luo emotionaalisen yhteyden teihin. Tämä kattaa fyysisen kontaktin ja unitilakontaktin. Se todella riippuu henkilön kontaktiskenaariosta. Me arvostamme emotionaalista yhteyttä, millä me tarkoitamme samanarvoisten emotionaalista yhteyttä. Me emme ole innostuneita emotionaalisesta yhteydestä lajin kanssa, joka näkee itsensä lapsena ja meidät vanhempana; se on tarvesuhde (Royal & Priest, 1993, p. 59).   

Vaikka on paljon mitä emme tiedä tietoisuudesta, yksi asia jonka tiedämme on, että se koostuu energiasta, ja että energiaan kuuluu magnetismi. Me olemme elektromagneettisia olentoja, jotka uivat elektromagneettisessa energian meressä. Yhä kasvava todisteiden määrä puhuu siitä miten Maan magneettikenttä on keskeisessä roolissa yhdistämässä meitä toisiimme, sekä planeettaan. Jos tarpeeksi suuri osuus maailman populaatiosta keskittyisi yhteen tunteeseen samaan aikaan, se voisi vaikuttaa koko planeettaan (Magnetic Fields, 2013). GCP (Global Consciousness Project) on yksityisesti rahoitettu Institute of Noetic Sciencesin kautta, ja se kuvaa itseään kansainvälisenä noin sadan tutkijan kollaboraationa. Roger Nelsonin ja hänen Princetonin yliopiston tiiminsä tekemä tutkimustyö käytti hyväksi maailmanlaajuista satunnaislukugeneraattorien verkostoa. Heidän havaintonsa tarjoavat vakuuttavaa todistusaineistoa siitä, että ihmistietoisuus ja emotionaalisuus luovat tai ovat interaktiossa globaalin kentän kanssa, mikä vaikuttaa sähköisten laitteiden satunnaisuuteen (Alexander, 2009).

Tieteellinen tutkimus, joka on suurimmaksi osaksi keskittynyt osoittamaan, että sydänperustaiset emootiot kykenevät vaikuttamaan Maan magneettikenttiin, on HeartMathin toteuttamaa ja he myös kannustavat siihen. Yhdistyksen perusti vuonna 1991 Doc Childre (Alexander, 2009). Childre uskoo, että planeettamme on nopeassa muutoksessa, mikä luo paljon stressiä, ja se on tarpeellista kun siirrytään aivoperustaisesta tietoisuudesta sydänperustaiseen. Juuri sydän, tuntoelin eikä pelkkä pumppu, on se joka moduloi aivotoimintaa ja havaintoja. HeartMath on kehittänyt yksinkertaisia työkaluja auttamaan ihmisiä oppimaan saada kiinni kaoottisista tunneaalloista ja muuttamaan ne koherenssiksi (lääketieteellinen termi on psyko-fysiologinen koherenssi), mikä on harmonista informaation virtaa, yhteistyötä ja järjestystä suuremman järjestelmän alijärjestelmien välillä joka sallii monimutkaisempien toimintojen syntymisen.

https://www.youtube.com/watch?v=4_DVufwKi0A

Se on dynaamisesti vakaa tila, josta syntyy herkkyys toisen asteiselle tiedolle, tai voitaisiin sanoa että se parantaa kontaktia Korkeampaan Itseen. Se laajentaa pääsyä korkeamman tietoisuuden työkaluihin, toisen älykkyyden ulottuuvuuteen joka tekee elämästä helpompaa. HeartMathin tutkimus on näyttänyt, että emottiot luovat kehoissamme koherenssia tai inkoherenssia, mutta myös sen lisäksi kuten radioaallot ne säteilevät ulospäin ja muiden ympäristössämme olijoiden hermot havaitsevat ne. On vahvaa näyttöä yhteiskunnallisista vaikutuksista, ja täten myös globaalista vaikutuksesta kun suuret määrät ihmisiä luovat samanlaisia ulospäin säteileviä aaltoja.

Kollektiivin voima

Pieni joukko päättäväisiä sieluja, joita ajaa ehtymätön usko omaan tehtäväänsä, voi muuttaa historian kurssin. — Mahatma Gandhi

Ihmiskunnan elämät Maan magneettikentässä, ja vahvat ihmistunteet, voivat moduloida tätä kenttää niin hyvässä kuin pahassa. On mahdollista luoda planetaarisia paineaaltoja — kuten on osoitettu magneettikenttäilmaisimilla (geostationaarisen radan satelliitit, jotka kiertävät Maapalloa) syyskuun 11. päviänä 2001, kun hyökkäykset New Yorkin kaksoistorneihin ja Pentagoniin toteutettiin — ja sen lisäksi me voimme myös, kollektiivisesti, luoda planetaarisia koherenssiaaltoja. HeartMath-instituutin laukaisema Global Coherence Initiative, tiedeperustainen yhteistyöprojekti, jolla yhdistetään ihmiset sydänkeskeiseen huolenpitoon, aikeena auttaa globaalin tietoisuuden siirtymässä epätasapainosta ja sekasorrosta tasapainoon, yhteistyöhön ja kestävään rauhaan (Global Coherence Initiative, 2013). GCI:lla on kolme monitorointipaikkaa — Saudi-Arabiassa, Englannissa ja Kaliforniassa — ja 14 muulla asemalla on tavoite saada täysi kuva siitä mitä planeetalla tapahtuu energeettisellä tasolla.

HeartMath myy Emwave2:a, biofeedback-tyypin laitetta, ihmisille jotta he voisivat harjoittaa koherenssia, ja tällä hetkellä projektissa on useita kymmeniä tuhansia rekisteröityneitä käyttäjiä. Vaikka Maharishi-efekti ja joogalentäminen (levitaation muodot) ovat osoitettu vaikuttavan positiivisesti yhteiskuntiin eri tavoin, ja niiden potentiaalista ollaan erittäin innostuneita (Maharishi’s Programmes, 2013), mahdollisuus sille että suurempi määrä ihmisiä maailmassa harjoittaisi suurempaa koherenssia keskittymällä rakkauden ja arvostuksen tunteisiin on mahdollisesti suurempi kuin että kriittinen massa kehittyisi todella hyväksi syvämeditaatiossa.

Kanavoidussa työpajassa vuonna 2005 Bashar tarjosi esimerkin kollektiivisesta vaikutuksesta vastauksena tähän kysymykseen:

Viime työpajassa puhuit taideteoksesta jonka loit, joka esittää 27 maailmaa jonka kanssa olet ollut ensikontaktissa. Jokasella planeetalla heijastuu kontaktisi vaikutus reaaliajassa muiden maailmojen kanssa. Kysymykseni kuuluu, mikä impakti työpajallasi oli meidän kollektiiviseen tietoisuuteemme?

Bashar: 557,000 lasta ei enää koe sitä määrää rajoittuneisuutta kuin he olisivat kokeneet jos tätä työpajaa ei oltaisi pidetty. Joten kiitos. Se ei ole ainoa vaikutus, mutta se antaa idean siitä ymmärryksestä minkälaiset vaikutukset tämänkaltaisilla interaktioilla ja kokoontumisilla on. 557 tuhannen lapsen planeetallanne ei nyt enää tarvitse kokea tietyn tyyppistä rajoittuneisuutta enää ja se sallii heidän muuttua nopeammin heidän kasvaessaan siksi mitä he todella ovat ja olla vahvempia valon majakoita, jotka sitten antavat muille enemmän mahdollisuuksia ymmärtää niitä jotka tulevat heidän läheisyyteensä ja tuntea myös korkeampia värähtelyitä kuin joita he muuten olisivat kokeneet jos heillä olisi olleet nuo rajoitteet joita heillä ei enää ole (Anka, 2005, disk 4, track 10).

Miten vastata kritisismiin joka on epädemokraattista vähemmistölle, olipa kyseessä sitten luonnon evoluutio tai tietoisuus, jotta vaikutettaisiin planeetan tulevaisuuteen kansalaisten aloitteilla? Kuudennentoista USA:n presidentin Abraham Lincolnin sanoin: ”Me kansalaiset olemme sekä kongressin että oikeusasteiden oikeutettuja omistajia, ei perustuslain syrjäyttämiseksi vaan syrjäyttääksemme ne jotka häpäisevät perustuslain.”

Juhlapuheessaan Extraterrestrial Civilizations and World Peace Conferencessa Hawaiilla kesäkuussa 2006, Paul Hellyer kysyi:

Mitä vaikutuksia on pitkäaikaisella Maan ulkopuolisen älyn ja kehittyneen teknologian salailulla? Vaikuttaa siltä että valtio on siirtynyt kansalle vastuussa olevista ja heidän valitsemistaan ehdokkaista epädemokraattiseen, vastuuttomaan korkea-arvoisten valtion virkamiesten ja teollisuusjohtajien eliittiin, sotateolliseen kompleksiin jonka agenda on epäyhteensopiva kansan tarpeiden ja halujen kanssa. Tämä on ainakin minun järkähtämätön vakaumukseni.

Tämä on kiinni meistä. Ihmiset ovat valinneet eri rooleja voimakkaasti käynnistääkseen kansalaisdiplomatian avaruusolentojen kanssa. Muutama esimerkki näistä voidaan löytää seuraavista lähteistä:  Declaration on Peaceful Relations with Extraterrestrial Civilizations (2006),  Earth Transformation Declaration (2007), Declaration for the Creation of a European Agency to Study UDOs and Extraterrestrial Affairs (2009), Galactic Freedom Day Declaration (2008), Declaration for Citizen Contact Councils (2008), Statement of Aspirations and Code of Conduct for Extraterrestrials Interacting with Earth (Salla, 2003), Galactic Diplomacy, Getting to Yes with ET (Salla, 2013), Planetary Activation Groups (Nidle, n.d.), Stephen Bassettin Citizen Hearing on Disclosure (2013), Lyssa Royalin 2013 Contact and Consciousness Retreats, ja CSETIn CE-5 Initiative.  Yhä suurempi määrä pienryhmiä voimaannuttaa itsensä kansalaisdiplomaateiksi.

Ykseyden voima

En väitä olevani enempää kuin keskivertoihminen jolla on keskivertoa vähemmän kykä. Minulla ei ole epäilyksen häivääkään siitä etteikö kuka tahansa mies tai nainen voisi saavuttaa sen mitä minä olen saavuttanut, jos hän vain haluaa nähdä saman vaivan ja kultivoida samaa toivoa ja uskoa. — Mahatma Gandhi (Mahatma Gandhi, 2013)

Niin haasteellista kärsivällisyydellemme ja optimismillemme kuin se onkin ymmärtää, että ennen kuin ihmiskunta voi virallisesti tavata naapurimme ja liittyä galaktiseen yhteisöön (johon viitataan Maailmojen Liittona), vastaanottaa tietoa ja teknologiaa joka voi auttaa meitä lievittämään ihmisten kärsimystä ja korjaamaan biosfäärille aikaansaadut vauriot, sekä useat muut hyödyt, mm. näkökulma omaan syntyhistoriaamme sekä tarkoitukseemme, meidän yksinkertaisesti täytyy muuttua rauhalliseksi, globaaliksi yhteisöksi. Selvästikään niin kauan kun me jatkamme väkivaltaisten konfliktien avulla erimielisyyksien selvittelyä, on väistämätöntä että uudet teknologiat otettaisiin myös asekäyttöön, mikä voisi uhata ei ainoastaa omaa planeettaamme, vaan myös koko aurinkokuntaamme. Maailman nykytilassa, erityisesti Lähi-Idässä, se kun on mitä se on, epätoivo voi olla kenen tahansa, joka tuntee itsensä valmiiksi ihmisevoluution seuraavalle askeleelle, hyväksyttävä vastaus. Kuitenkin vaikka ratkaisut, jotka perustuvat tällä hetkellä käynnissä oleviin konflikteihin sen sijaan, että ne olisivat täydellinen siirtymä globaaliin tietoisuuteen, ovat kannattavia ja tärkeitä askelia tavoitetta kohden, ja tarjoavat paljon syitä toivoon (Salla, 2004).

Tutkimuksessa, joka saattaa olla rohkaiseva ihmiskunnan kannalta, Stanfordin yliopiston primatologisti ja stressitutkija tri. Robert Sapolski, tutkiessaan hierarkian vaikutusta stressihormonitasoihin villipaviaanien keskuudessa Keniassa, havaitsi yhden lauman siirtymän, yhdessä sukupolvessa, luokkahenkisestä ja aggressiivisesta rauhanomaiseen ja hoivaavaan. Mikä sai aikaan tämän perustavanlaatuisen muutoksen oli, että lähes puolet kaikkein vähiten yhteiskunnassa mukanaolleista uroksista, mukaanlukien jokainen alfauros, kuoli siihen että he olivat syöneet pilaantunutta lihaa roskiksesta. Kun nämä olivat poissa ja jäljellä oli ainoastaan ei-aggressiivisia uroksia ja lähes kaksi kertaa niin paljon naaraita, lauma oli täysin muuttunut. Kun uusi, tyypillisesti aggressiivinen, uros liittyi laumaan, noin kuudessa kuukaudessa he oppivat, että heidän käyttäytymistään ei suvaittu ja he assimiloituivat uuden tyyppiseen olemiseen, heillä oli vähän aggressiivisuutta ja korkea sosiaalisen mukanaolon aste. Tästä seurasi matalammat stressihormonien määrät ja kaikille parempi kokemus. Sapolski uskoo, että “…jos paviaanit voivat muuttua, yhdessä sukupolvessa, oppikirjan ’kiveen hakatusta’ yhteiskuntajärjestyksestä, meillä ei ole tekosyytä sanoa että meillä olisi tiettyjä välttämättömyyksiä ihmisten yhteiskuntajärjestyksessä” (Sapolski, 2012). Vaikka enemmistön maailman väkivaltaisten urosten hävittäminen voisi saada aikaan samanlaisen tuloksen, selvästikin me valitsemme sellaisia vaihtoehtoja jotka ovat nyt tapetilla.

Silloin kun minut pidätettiin, minulla ei ollut ideaa että kaikki muuttuisi tällaiseksi. Se oli vain yksi päivä muiden joukossa. Ainoa asia joka teki siitä merkityksellisen oli, että suuret kansanjoukot liittyivät mukaan. –Rosa Parks (Rosa Parks, 2013)

Varsin kuvaava esitys eksponentiaalisesta kasvusta on tarina, joka kerrottiin ranskalaisille lapsille, jossa heitä pyydettiin kuvittelemaan pieni lampi jossa muutama lumpeenkukka kelluu pinnalla. Lummepopulaatio tuplaantuu kerran päivässä ja jos se jätetään villisti kasvamaan, se täyttää lammen 30 päivässä, tappaen kaiken muun elävän vedessä. Päivä toisensa jälkeen kukkien määrä pinnalla tuntuu pieneltä, joten päätetään jättää se kasvamaan siihen asti kunnes lumpeenkukat peittävät puolet lammesta. Lapsilta kysytään milloin tämä tapahtuu. He tajuavat, että 29. päivänä lampi on puoliksi täynnä, mikä jättää vain yhden päivän aikaa lammen pelastamiselle (Meadows, Donella, Randers, and Behrens III, 1972, jota lainasi Porritt, 2005).

Tällä hetkellä on menossa useita kansalaisprotesteja geenimanipulaatiota vastaan ja erityisesti Monsantoa/Bayeria vastaan. Kalifornian ehdotus numero 37 puoltaa geenimanipuloidun ruoan merkitysemistä, mutta se kaatui pienellä marginaalilla. Tämä kuitenkin sai paljon huomiota kansallisella tasolla ja jopa kansainvälisesti. “March Against Monsanto”-liikkeen perustaja ja johtaja, joka loi Facebookkiin sivun jossa masinoidaan ihmisiä marssimaan firmaa vastaan sanoi, että “Jos 3000 ihmistä olisi tullut mukaani, olisin pitänyt sitä varmasti menestyksenä.” Kuitenkin uskomaton määrä ihmisiä (yli kaksi miljoonaa on marssinut Monsantoa vastaan) vastasi hänen viestiinsä ja tuli mukaan protestiin. Mielenosoituksia pidettiin 52 maassa ja 436 kaupungissa. USA:n ruokavirasto ei edellytä geenimanipuloidun ruoan merkitsemistä, ja vuonna 2013 senaatti hylkäsi lain joka olisi vaatinut ilmoittamaan geenimanipuloinnista (NYDailyNews.com May 27, 2013). Joka tapauksessa kansalaiset protestoivat, ja suuret ketjuliikkeet ja toimittajat, kuten Whole Foods, WalMart, Starbucks, Target, Yoplait, Dannon, Ben & Jerry, vastaavat merkitsemällä geenimanipuloidut ainesosat ja ovat jättäneet ne myös pois tuotteistaan.

Loppusanat

Impulssi kohti suurempaa vapautta ja itsemääräämisoikeutta on kiistämätön ihmiskunnan tapauksessa ja kaikkein heränneimmät meistä ovat hyvyyden, totuuden ja kauneuden ilmentymiä jotka ilmaisevat luomakunnan perustaa. Tavalliset kansalaiset, joista muutamia on lainattu tässä, ovat saaneet aikaan vallankumouksellisia muutoksia ihmiskunnan historiassa. He ovat tehneet niin ilman väkivallan harjoittamista tai kiusaamista, ilman heidän oman tahtonsa pakottamista enemmistön niskaan. Sen sijaan he ovat julistaneet ja puolustaneet sitä minkä he sydämissään uskoivat olevan totta ja oikein. He voimaannuttivat itsensä omalla auktoriteetillaan. He eivät tunteneet ainoastaan oikeudekseen vaan myös velvollisuudekseen toimia visioidensa mukaan omassa elämässään ja muun maailman parantamiseksi.

Planeettamme ja lajimme tulevaisuus ja tuottavan, palkitsevan suhteen rakentaminen Maan ulkopuolisten elämänmuotojen kanssa riippuu meistä kansalaisista “ilman kunniamainintaa” mutta jotka ovat hereillä ja tietoisia. Se ei riipu valtioista, joista suurin osa on tietämättömiä tai kiistää avaruusolentojen olemassaolon, tai ainakin odottaa sitä että USA tekee jotain. Ja meidän ei todellakaan tulisi jättää sitä sotateollisen kompleksin harteille, jolla on itseään palvelevia erikoisintressejä, joka selvästikin on aikeissa tehdä avaruusolennoista seuraavan vihollisen tukeakseen yhä kasvavia puolustusbudjetteja. Me emme vielä tiedä miten avoin kontakti saa alkunsa, ehkäpä maailmanlaajuisella versiolla Phoenixin valoista, jota ihmiset eivät yksinkertaisesti voi sivuuttaa tai kiistää, mutta mahdollisesti myös jollain muulla tavalla. Kuitenkin me voimme tuntea odotuksen kasvavan, me tiedämme että se on tulossa. Kansalaiset, jotka transformoivat tietoisuutensa ja voimaannuttavat itsensä eksodiplomaatteina, ovat niitä jotka johtavat ja auttavat muuta ihmiskuntaa navigoimaan läpi kaaoksen, pelon ja väistämättömän sekaannuksen kun me otamme tämän väistämättömän ja innostavan seuraavan askeleen evoluutiossamme.

Vallankumouksellinen muutos alkaa yhdestä ihmisestä, yhdestä äänestä, yhdestä valinnasta. Yksi ääni välittyy muualle. Ääni kaikuu ja värähtely kasvaa. Toinen kuulee sen ja lisää omansa siihen. Nuotista tulee sointu, ja mitä useampi liittyy mukaan, sitä enemmän sointu värähtelee. Ja tämä sointu muuttuu niin täydelliseksi ja rikkaaksi ja kauniiksi että se on se mitä yhä useampi ihminen kuulee ja haluaa kuulla ja jonka osaksi he haluavat tulla ja lähes maagisesti, kuin lumpeenkukat viimeisenä päivänä, kuin protestien perusmaininki, kuten kansalaisten aloittama kontakti avaruusolentojen kanssa, salaisuuden tyrannia horjuu ja maailma on täysin uusi.

Ensin he sivuuttavat sinut, sitten he pilkkaavat sinua, sitten he tappelevat kanssasi ja sitten sinä voitat. — Mahatma Gandhi

  

Viitteet

 

Alexander, W. (2009). Heartmath. Lilipoh, 15(55). Retrieved from: http://www.lilipoh.com/past_issues/2009Issues/Spring2009/HeartMath.aspx

 

Anka, D. (2005). Preparing for Contact 101. [Audio disk]. Altadena, CA: Bashar Communications.

 

Anka, D. (2012, December 21). Crossing the Threshold and Tipping the Scales. [Audio]. Retrieved from www.bashar.org/store.html#crossingthreshold

 

Chigas, Diana (August 2003). Track II (Citizen) Diplomacy. Retrieved from http://www.beyondintractability.org/bi-essay/track2-diplomacy

 

Citizen Hearing on Disclosure. (2013, April). [informal hearing before members of Congress]. Washington, D.C.

 

Declaration for Citizen Contact Councils. (2008, May). 2008 Earth Transformation Conference. Kona, HI.

 

Declaration for the Creation of a European Agency to Study UDOs and Extraterrestrial Affairs. (2009, July). European Exopolitics Summit. Barcelona

 

Declaration on Peaceful Relations with Extraterrestrials. (2006, June). Extraterrestrial Civilizations and World Peace. [conference]. Kona, HI.

 

Dolan, Richard M. and Bryce Zabel (2010). A.D. After Disclosure, The People’s Guide to Life After Contact. Keyhole Publishing Company.

 

Earth Transformation Declaration. (2007, May). Earth Transformation: New Science and Technologies. Dolphins Consciousness and Exopolitics. [conference]. Kona, HI.

 

Galactic Freedom Day Declaration. (2008). Retrieved from: http://www.galacticfreedomday.com/Declaration.htm

 

Global Coherence Initiative. (2013). About the Global Coherence Monitoring System. Retrieved from http://www.glcoherence.org/monitoring-system/about-system.html

 

Greer, S. (1991). One Universe, One People. UFO Evidence. Retrieved from: www.ufoevidence.org/documents/doc284.htm

 

Hellyer, Paul. (2006) Star Wars or Star Dreams? Keynote Address, Extraterrestrial Civilizations

and World Peace Conference sponsored by the Expopolitics Institute, Kailua-Kona,

Hawaii, 10 June, 2006. Retrieved from: http://exopoliticsjournal.com/vol-1/1-4-Hellyer.htm

 

Lamiroy, M. (Instructor). (n.d.).. Awakened Humanity & Citizen Diplomacy with Extraterrestrials.

           Exopolitics 102, Lecture 8. Copyright© Michael E. Salla, PhD/Manuel Lamiroy.

exopoliticsinstitute.org.

 

Magnetic Fields. (2013). Peace and Conflict Resolution.org. Retrieved from: https://sites.google.com/site/peaceandconflictresolution/miracleprayerchains/magnetic-fields

 

Mahatma Gandhi. (2013). Gandhi led the movement to free India from its oppressive colonial rule through his own example of civil disobedience, an entirely non-violent approach that succeeded in reclaiming Indian society A+E Networks. Retrieved from: http://www.biography.com/people/mahatma-gandhi-9305898

 

Maharishi’s Programmes. (2013). Maharishi Effect. Retrieved from http://maharishi-programmes.globalgoodnews.com/maharishi-effect/

 

Martin Luther King, Jr. (2013). An “ordinary” citizen who led the civil rights movement in the United States and advanced the cause through non-violent means. He later expanded his fight for equality to poverty and the Vietnam War. A+E Networks. Retrieved from: http://www.biography.com/people/martin-luther-king-jr-9365086

 

Nelson Mandela Centre of Memory. (n.d.). Born in 1918, Mandela became involved in a peaceful and non-violent movement against apartheid in his 20s. During his 27-year imprisonment (1964-90) he refused to alter his position and his reputation only grew. He became president of South Africa in 1994. Biography. The life and times of Nelson Mandela. Retrieved from: http://www.nelsonmandela.org/content/page/biography

 

NewYorkDaily News.com (May 27, 2013). Monsanto protesters across globe rally against firm’s genetically modified food products. The Associated Press.http://www.nydailynews.com/news/national/monsanto-protesters-globe-rally-firm-genetically-modified-food-products-article-1.1355457

 

Nidle, S. (n.d.). Planetary Activation Groups. Planetary Activation Organization [website]. Retrieved from: http://www.paoweb.com/pagwhat.htm

 

Porritt, J. (2005). Capitalism as if the World Matters. London: Earthscan.

 

Rosa Parks. (2013). Parks is African American woman who became the “mother of the U.S. civil rights movement” the day in 1955 when, in an act of civil disobedience, she refused to obey the bus driver and give up her seat for a white passenger. The boycott inspired by her action launched Martin Luther King Jr. to prominence. A+E Networks. Retrieved from: http://www.biography.com/people/rosa-parks-9433715

 

Royal, L. & Priest, K. (1993). Preparing for Contact: A Metamorphosis of Consciousness. Phoenix, AZ: Royal Priest Research Press.

 

Salla, M.E. (2003, December 9). Statement of Aspirations and Code of Conduct for Extraterrestrials Interacting with Earth. Prepare4contact [online forum]. Retrieved from: http://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_zn.htm

 

Salla, M.E. (2004). The emergence of ‘track two’ galactic diplomacy with extraterrestrial races. Retrieved from: www.bibliotecapleyades.net/esp_galacticdiplomacy_01.htm

 

Salla, M.E. (2013a). Galactic Diplomacy, Getting to Yes with ET. Kealakekua, HI: Exopolitics Institute.

 

Sapolski, Dr. Robert M. “Why Hierarchy Creates a Destructive Force Within the Human Psyche” on YouTube. Published on October 28, 2012 by The Symposion Nights.

 

Artikkelin julkaissut Exopolitics Journal

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.