Valaat ja ET-kontakti

Me olemme puhuneet teille jo jonkin aikaa kontaktiin valmistautumisen ideasta — kontakti tarkoittaa tässä avaruusolentoja. Mtuta me menemme siihen ihan kohta. Yksi askelista, joka kontaktiin valmistautumiseksi oli ehdotettu, liittyi lajien väliseen kommunikaatioon lajien kanssa, joille ette vielä osaa puhua. Sillä teidän työskennellessänne ”vieraslajien” kanssa täällä maailmassanne omissa merissänne, se valmistelee teitä kontaktiin muiden elämänmuotojen kanssa. Näin se antaa teille merkittävää opetusta miten tavoitella tähtiä ja antaa ihmiskunnan siirtyä uuteen kosmisen ymmärryksen aikaan.

Puhukaamme ensin kontaktin saamisen ideasta. Kontaktin saaminen yksinkertaisesti tarkoittaa yhteyden saamista tietoisuuteen, joka vaikuttaa teistä erilliseltä. Näin kontaktin saaminen mihin tahansa lajiin (oli se sitten valas, susi tai elefantti) on kontaktin muoto. Kontaktin saaminen sisältää kontaktin saamisen lajeihin, jotka eivät ole peräisin teidän planeetaltanne — niinkutsuttuihin avaruusolentoihin. Se tarkoittaa myös kontaktin saamista olentoihin muissa ulottuvuuksissa. Mutta lopulta se mitä kontaktin tarkoittaa on kontaktia omaan itseen.

Koko idea toiseen lajiin kontaktin, kuten valaat, saamisessa on sellainen jonka aika on käynyt loppuun Maapallolla. On asianmukaista, että etsitte yhteyttä itseenne enemmän ja enemmän päivittäin, että tavoittelisitte muihin itsenne peileihin, jotka voivat tuoda teille toisen itsenne palasen kotiin luoksenne.

Vuosina 1994-1995 massatietoisuutenne energia kiihtyy kohti kontaktin luomista oman itsen kanssa — tai oman itsen palasten löytämistä, joita ei ole halunnut nähdä ja jotka ovat (joko tietoisesti tai tahattomasti) pidetty piilossa. Näin avaruusolentojen ja valaiden tavoittelun projektit ovat täydellisesti ajoitettuja seuraavan kahden vuoden aikana, koska liikesuunta on sellainen, että massatietoisuus kaipaa tämäntyylistä kontaktia saadakseen rauhan itsensä kanssa.

Me olemme puhuneet Maapallon ekosysteemistä tasapainotettuna holistisena yksikkönä. Niin se on kosmoksessakin. Tämä merissänne elävien muiden lajien kontaktin tavoittelu (Maapallon vieraslajit, niinkutsutusti) on äärimmäisen, erittäin tärkeää tänä aikana nyt Maapallon kehityksessä. Itse asiassa tämä kenttätyö on sitä mikä auttaa suuresti ihmiskuntaa saamaan yhteys itseensä, näkemään oma peilikuvansa ja alkamaan parannusprosessi.

Nyt me ymmärrämme kysymyksen, joka meiltä on kysytty siitä miksi erityisesti kaskelotit ovat merkityksellisiä kontaktiohjelmassa. Ensinnäkin me aiomme jakaa maailmanne kahteen osioon. Ensimmäiseen maailmaan ja toiseen maailmaan. Ensimmäinen maailma on kulttuurillinen aikaperiodi, joka oli olemassa ennen tulvaa, arviolta 11 tuhatta vuotta sitten. Toinen maailma syntyi tulvan jälkeen. Te saavutte pian niinkutsuttuun kolmanteen maailmaan.

Ensimmäisestä maailmasta on varsin vähän tallenteita jäljellä siitä, että ihmiskunta kykenisi päästä käsiksi ymmärrykseen siitä millainen ensimmäinen maailma oli. Sillä ensimmäinen maailma oli ihmiskunnan itsensä alku — ei ainoastaan Homo sapiensin, vaan se oli ihmisten, valaiden ja avaruusolentojen välisten kulttuurisuhteiden alku. Se oli erittäin lupaavaa aikaa planeetallanne. Mutta kuten tiedätte, se aika ei siirtynyt onnistuneesti toiseen maailmaan, ja näin historiassa on katkos.

Koska ensimmäisestä maailmasta on niin vähän tallenteita, ensimmäisessä maailmassa oli tiedon vartijoita, joka vapautettaisiin tarpeen vaatiessa. Nämä tiedot eivät välttämättä olleet kivitaulujen tai pergamenttien muodossa (vaikka jotkut olivat, niitä vain ei ole löydetty vielä). Nämä tiedot on talletettu eläviin muistipankkeihin — muistipankkeihin jotka uivat merissaänne ja jotka ovat viisaita ja lempeitä tietoisuuksia, jotka omassa äärettömässä yhteydessään massatietoisuuteen ja ekosysteemiin jatkuvasti palvelevat alitajuisena muistutuksena näistä tallenteista ja muistoista ensimmäisestä maailmasta ja ihmiskunnan itsensä alkuajoista.

Kaskelotilla on uniikki funktio kosmisen maailmankuvan roolissa. Ne ovat tämän muinaisen tiedon säilytyspaikkoja holografisen kuvan muodossa, jotka ovat lukittu niiden jättiläismäisiin aivoihin. Kaskelotti ui meressa (mikä symbolisesti esittää alitajuntaa) aktivoimassa muistoja, käynnistämässä tämän muinaisen tiedon tunnistamista, vaikka se ei filtteröityisi tietoiseen mieleen. Joten, voitte pitää kaskelottiin yhteyden saamista pohjimmiltaan alitajuntaan yhteyden saamisena — ympyrän sulkemisena tietoisuuden ja tiedostamattoman mielen välillä niin, että aiemmin tiedostamaton voi nyt tulla valoon. Kun onnistutte saamaan yhteyden näihin uskomattomiin olentoihin, se ennen kaikkea saatte yhteyden omaan alitajuntaanne. Sivilisaationne alkaessa päästä sisään kolmanteen maailmaan, te avaatte oven ensimmäiseen maailmaan. Tuo energia, tuo viisaus tukee teitä seuraavassa siirtymässänne tässä maailmassa.

Kaskelotti, sen massiivisen kokonsa avulla, on pitänyt suuren osan tästä informaatiosta sen omissa soluissaan. Johtuen koostaan, ne ovat hyvin suojassa muiden lajien metsästykseltä. On kuitenkin epäonnista, että ihminen on jahdannut kaskelotteja. Voitte pitää massiivista muinaista valastusteollisuutta (joka otti kohteekseen juuri kaskelotit) systeemin yrityksenä, kerrasta poikki, murtaa yhteyden ensimmäiseen maailmaan. Se ei ole onnistunut. Tämä kertoo siitä, että yhteytenne ensimmäiseen maailmaan ei katkea. Kaskelottikanta on nyt kasvanut ja tämän johdista muinainen tieto pidetään ja välitetään helposti teidän siirtyessänne kolmanteen maailmaan. Kontaktin saaminen nyt on suurin lahja jonka voitte antaa ihmiskunnan tulevaisuudelle. Niin kauan kun te toivotte muuttuvanne planetaariseksi kansaksi, teidän tulee ottaa mukaan visio siitä keitä kaikkein vanhimmat olivat — ne jotka elävät meren alla.

K: Näyttää siltä kuin samoihin aikoihin, kun me tapoimme niin monia valaita, me tapoimme myös paljon alkuperäisasukkaita ja tahallaan pyyhimme pois heidän mukanaan kantamaa tietoa.

Tämä pitää paikkansa. Voit myös pitää kaskelotteja eräänlaisena alkuperäisasukkaana. Tämä laajentumisen tavoittelu viimeisten usean sadan vuoden aikana on myös ollut alkuperäiskansojen tuhoamisen tavoittelua. Kollektiivisesti uskottiin, että ihmiskunta yksinkertaisesti ei kykenisi kukoistamaan niin kauan kun muistot ensimmäisestä maailmasta olivat olemassa. Tämä uskomus ei kuitenkaan yksinertaisesti pitänyt paikkaansa, se oli pelkoa joka melkein kokonaan pyyhki alkuperäiskansat pois maalta ja meriltä. Nämä kansat, suurimmaksi osaksi, tulevat nyt kukoistamaan jos he niin haluavat.

K: Mitä uniikkeja ominaisuuksia kaskeloteilla on verrattuna muihin valaisiin?

Yksi ominaisuus on yksinkertaisesti kaskelottien aivojen itsensä rakenne. Paljoakaan ei tiedetä kaskelottien aivoista maailmassanne, koska tietyssä mielessä niiden kyvyt ylittävät ihmisten kyvyt. Kyse ei ole niinkään siitä, että aivot ylittävät ihmisten kyvyt, kyse on samanlaisesta erosta kuin lihas, jota käytetään, ja lihas, jota ei käytetä. Ihmisaivoilla tässä mielessä, on kykyjä jotka ovat usein käytössä ja validoitu. Kaskelottien todellisuudessa heidän aivojensa käyttö (prosenttiosuudella mitattuna) on erittäin suuri. Nämä kyvyt liittyvät holografiseen ajatteluun, moniulotteiseen kommunikaatioon ja telepaattiseen kommunikaatioon.

Siinä missä ihmiskunta projisoi todellisuutta ulkoisestai ja elää ulkoisessa projektiossa, kaskelotti ja muut valaat tavallaan projisoivat todellisuutta sisäänpäin ja vaikka ne uivat merissänne, niiden sisäinen elämä on yhtä aktiivnen kuin teidän ulkoinen elämänne voisi koskaan olla. Joten kaskelotti, verrattuna muihin lajeihin, on paljon vahvempi aivokapasiteetiltaan ja näun jossain mielessä voi näyttää vieraalta. Ne ovat olleet hiljaisia tarkkailijoita merissänne, ja niistä ei ole saatu selville paljoakaan. Eräässä mielessä delfiineistä ja orcista tiedetään paljon enemmän. Kaskelotit ovat mystisiä teille ja todennäköisesti pysyvätkin jonkin aikaa, kunnes tiede alkaa ymmärtää hieman enemmän siitä miten aivot vastaanottavat ulottuvuuksienvälistä energiaa.

Vaikka monet valaslajit säilyttävät tietoa ensimmäisestä maailmasta (tai vastaanottavat sitä), useimmat valaslajit säilyttävät osia tuosta tiedosta. Kaskeloteilla on kokonainen holografinen informaatiomatriisi ensimmäisestä maailmasta.

K: Joten aivot ovat kuin eräänlainen jättiläismäinen holografinen kytkintaulu.

Aivan.

K: Ja menneisyyteen pääsee aivoilla?

Ihmisille se olisi vaikeampaa projisoida kaskelottien aivoihin. On todennäköisempää että kaskelotti emittoi taajuutta, jota ei ymmärretä tai tunnisteta tietoisesti, mutta että tämä taajuus käynnistää ihmisaivojen soluissa oman moniulotteisen informaation avaamisprosessin. Eräässä mielessä se on kuin jättiläismäinen lähetinasema.

K: Kommunikoivatko avaruusolennot valaiden ja kaskelottien kanssa?

Voi kyllä. Neljäs Star Trek -elokuva käsitteli valaita. Se oli paljon kuin johdanto, jolla esitellään valastietoisuus tietoiseen mieleenne. Meillä, kun me luomme kontaktin uuteen maailmaan ensimmäsitä kertaa, on tapana ottaa yhteys planeetan vanhimpaan elossa olevaan maailmaan. Ja me otimme yhteyden planeetallanne delfiineihin ja valaisiin ennen kuin me otimme yhteyden alkuperäisasukkaisiinne.

Meille kyse on kunnioituksesta. Kun me luomme yhteyden, meidän tulee kunnioittaa vanhimpia. Me aina kommunikoimme vanhimmille ensin. Tässä tapauksessa valaat ovat vanhimpia.

K: Oliko mitään tiettyä lajia?

Se todellakin riippuu kontaktin luonteesta.

Se todellakin riippuu kontaktin luonteesta. Kuitenkin yleisesti ottaen kaskelotit, suurimpina aivoina, kommunikoivat ensin. Kytkintauluna kommunikaatio ohjautuu ulospäin muita lajeja kohti, kuten delfiinit ja ryhävalaat, jne.

K: Onko kaskelottien aivot suuremmat kuin sinivalaan?

Kyllä. Niiden prosessointikyky on myös suurempi.

K: Joten millaista kommunikaatio on? Mitä tapahtuu?

Teidän tulee ymmärtää, että meidän kuvauksemme kuulostaisivat teille vierailta. Se ei ole sanoja. Se on yksinkertaisesti meidän tietoisuutemme esittelyä heille, ja heidän tunnustamistaan vanhimmiksi. Se on alustavaa viestintää syvällä, syvällä kunnioituksella. He ovat sen arvoisia. Se on tunnustus luojasta niiden sisällä, joka on samanarvoinen meidän sisällä olevan luojan kanssa. Meille ne ovat meidän yksi osa. Tavallaan me kommunikoimme valaiden kielellä tai valaiden ajatuksin.

K: Ovatko ne teidän mielestänne tulleet Siriukselta? Mikä on niiden yhteys Siriukseen?

Me emme välttämättä sano niiden olevan Siriukselta, koska siinä voidaan mennä jumiin. Kuitenkin Sirius on ollut suuressa roolissa planeettanne kehityksessä. Jotkut olennot Siriukselta, joilla joskus oli ihmismuoto, kokivat etteivät he enää voi pysyä Maapallon vartijoina ihmismuodossa johtuen käynnissä olevasta politiikasta. Joten monet näistä Siriuksen vanhimmista valitsivat inkarnoitua valaan ja delfiinin muotoon tarkkailijoiksi. Tämä on eräs idea. Toinen idea on yksinkertaisesti jokin ei-fyysinen tietoisuus Siriuksen maailmasta muinaisina aikoina valitsi olla jotain muuta kuin ihminen ja välittömästi projisoi itsensä Maapallolle vesivanhimmaksi. He ovat pysyneet sellaisina, lempeästi ohjaten ihmiskuntaa kohti potentiaaliaan, kuin hoivaava äiti tekisi, mahdollisimman vähän tungettelevalla tavalla.

On ollut myös muita avaruusolentojen lajeja, jotka ovat inkarnoituneet valasmuotoon. Yksi niistä on Plejadit, toinen Essassani. Tavallaan Essassani-elämänmuoto, sellaisena kuin se Maapallolla ilmaistaan, on paljon lähempänä valaita kuin ihmisiä.

K: Vaaditaan enemmän kuin yksi inkarnoituva että pystyy liikuttamaan valasta!

Ryhmäsielu, kyllä. Muistakaa aina, että [kun te kohtaatte valaita] se mitä te tavoittelette on yksi osa teitä itseänne. Olkaa leikkisiä kun tapaatte oman itsenne osan, sillä leikki on paljon lähempänä valaan todellisuutta. Näin se voi olla alku yhteiselle kielelle. Nähkää ne aina osana teitä. Kohdelktaa niitä kunnioitettuina vanhimpina. Se ei tarkoita, että teidän pitäisi etäännyttää itsenne niiistä — mutta tietäkää että niillä on teille paljon opetettavaa. Jotkut niistä voivat olla tietoisia ja toiset eivät. Ne ovat etsineet pitkän aikaa keinoa saada ihmiset mukaan oppiin, leikkiin ja kasvuun.

K: Me maalla, miten voimme saada yhteyden valaisiin?

Se on itse asiassa erittäin, erittäin helppoa. Kaskelottitietoisuus ei ole kiinni ajassa tai tilassa. Jossain määrin niihin on vielä helpompaa saada yhteys kuin delfiineihin. Koska nämä vanhimmat ensimmäisestä maailmasta ovat olleet siellä niin pitkään, heidän taajuutensa on muuttunut taustameluksi. Heidän taajuuteensa on erittäin helppo päästä kiinni. Yksinkertaisesti ennen nukkumaanmenoa, kuvitelkaa kaskelotin suuri ruumis, sen suuruus, sen sileys ja sen suuret, lempeät silmät. Kuvitelkaa uivanne syvällä valtameressä. Tuntekaa sen kehon sileys sen ohittaessa teidät vedessä. Muuttukaa kaskeloteiksi mielikuvituksessanne. Tämä avaa ovet, jotka tarvitaan kommunikaation avaamiseksi. Kommunikaatio todennäköisesti ensimmäisenä tapahtuu unitilassa. Saatatte jopa tunnistaa sen kommunikaationa valailta, sillä se voi saada eri muodon unissa. Me ehdottaisimme, että ennen kuin kukaan lähtee kommunikaatioprojektiin kaskelottien kanssa fyysisesti, tehkää tämä harjoitus ensin, jos mahdollista, kuukausia ennen nukkumaanmenoa. Sitten menkää kentälle. Ne teistä jotka haluavat tutkia tätä kommunikaatiomuotoa enemmän, teitä odottaa iloiset, ihmeelliset yllätykset!

 

Artikkelin julkaissut worldtrans.org

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.