Rytmi

”Kaikki virtaa, ulos ja sisään; kaikella on vaiheensa; kaikki asiat nousevat ja laskevat; heilurin heilautus ilmenee kaikessa; heilautuksen mitta oikealle on heilautuksen mitta vasemmalle; rytmi kompensoi.” — Kybalion.

Suuri Viides Hermeettinen Periaate — Rytmin Periaate — sisältää totuuden siitä, että kaikessa ilmentyy mitattava liike; jaksottainen liike; sisään- ja ulosvirtaus; heilahdus eteenpäin ja taaksepäin; heilurimainen liike; vuoksi ja luoste; nousu- ja laskuvesi; kahden ääripään välillä, jotka ilmenevät fyysisillä, mentaalisilla ja henkisillä tasoilla. Rytmin Periaate liittyy läheisesti Polariteetin Periaatteeseen, joka kuvattiin aiemmin. Rytmi ilmenee kahden Polariteetin Periaatteen navan välillä. Tämä ei tarkoita, kuitenkaan, että Rytmin heiluri heiluu ääripäihin, sillä tätä tapahtuu harvoin; itse asiassa on vaikeaa päästä ääripäähän useimmissa tapauksissa. Mutta heilahdus on aina ”kohti” yhtä napaa ja sitten toista napaa.

Aina on aktio ja reaktio; edistyminen ja vetäytyminen; nousu ja lasku; mikä ilmenee kaikissa Universumin ilmiöissä. Auringot, maailmat, ihmiset, eläimet, kasvit, mineraalit, voimat, energia, mieli ja aine, kyllä, jopa Henki ilmentää tätä Periaatetta. Periaate ilmenee maailmojen luomisena ja tuhona; kansojen nousuna ja romahduksena; kaikkien asioiden elämän historiassa; ja Ihmisen mentaalisissa tiloissa.

Ensin Hengen — KAIKKEUDEN — ilmentymiä tarkastelemalla huomataan, että aina on käynnissä Ulosvirtaus ja Sisäänvirtaus; ”Brahman Uloshenkäys ja Sisäänhenkäys”, niinkuin Brahmanit sen ilmaisevat. Universumit luodaan; ne saavuttavat äärimmäisen materiaalisuuden pohjapisteensä; ja sitten aloittavat nousunsa ylöspäin. Auringot syntyvät, ja ne saavuttavat voimansa huippukohdan, sitten alkaa retrogression prosessi ja vuosikausien jälkeen niistä tulee kuolleen aineen massoja, jotka odottavat jälleen seuraavaa impulssia joka saattaa niiden sisäiset energiat uudestaan aktiivisiksi ja uusi aurinkosykli alkaa. Ja näin on kaikkien maailmojen kanssa; ne syntyvät, kasvavat ja kuolevat; ainoastaan syntyäkseen uudelleen. Ja näin on kaiken muotoisten olentojen ĺaita; ne heilahtavat aktiosta reaktioon; syntymästä kuolemaan; aktiivisuudesta epäaktiivisuuteen ja jälleen takaisin. Näin on kaiken eläväisen kanssa; ne syntyvät, kasvavat ja kuolevat — ja sitten syntyvät uudelleen. Näin kaikki suuret liikkeet, filosofiat, uskonkappaleet, muodit, valtiot, kansakunnat ja kaikki muukin — syntyy, kasvaa, kypsyy, kuluu, kuolee — ja sitten syntyy uudelleen. Heilurin liike on aina näkyvillä.

Yö seuraa päivää; ja päivä yötä. Heiluri heilahtaa Kesästä Talveen, ja sitten takaisin. Alkeishiukkaset, atomit, molekyylit ja kaikki aineen hiukkaset heilahtelevat oman luonteensa ympärillä. Sellaista ei olekaan kuin absoluuttinen lepotila, tai liikkeen lakkaaminen, kaikki liike on osa Rytmiä. Tätä periaatetta voidaan soveltaa universaalisti. Sitä voidaan soveltaa mihin tahansa kysymykseen, tai minkälaiseen tahansa ilmiöön elämän monilla osa-alueilla. Sitä voidaan soveltaa kaikkiin ihmisaktiviteetin vaiheisiin. Aina esiintyy Rytminen heilahdus yhdeltä navalta toiselle. Universaali Heiluri on aina liikkeessä. Elämän Virtaukset kulkevat sisään ja ulos, Lain mukaisesti.

Rytmin Periaate ymmärretään hyvin modernissa tieteessä, ja sitä pidetään materiaalisten asioiden universaalina lakina. Mutta Hermeetikot vievät tämän periaatteen vieläkin pidemmälle, ja tietävät, että sen ilmentymät ja vaikutus ulottuu Ihmisen mentaalisiin aktiviteetteihin, ja että se kuvaa myös hämmentävät tunnetilojen, mielenliikkeiden ja muiden ärsyttävien ja kummallisten asioiden muutokset, joita me itsessämme havaitsemme. Mutta Hermeetikot tutkimalla tämän Periaatteen toimintaa ovat oppineet pääsemään pakoon joitain sen aikaansaannoksia Transmutaation avulla.

Hermeettiset Mestarit ovat kauan sitten saaneet selville, että vaikka Rytmin Periaate onkin väistämätön, ja mentaalisten ilmiöiden toiminnassa siitä on aina näyttöä, silti sen ilmentymillä oli kaksi tasoa mitä mentaalisiin ilmiöihin tulee. He saivat selville, että Tietoisuudella on kaksi yleistasoa, Matalampi ja Korkeampi, ja tämän ymmärtäminen on mahdollistanut heidän nousta korkeammille tasoille ja näin paeta matalammalla tasolla ilmenevän heilurin rytmistä liikettä. Toisin sanoen, heilurin heilahdus esiintyy Tiedostamattomalla Tasolla, ja näin se ei vaikuta Tietoisuuteen. Tätä he kutsuvat Neutralisaation Laiksi. Sen toimintaan kuuluu Egon nostaminen mentaalisen toiminnan Tiedostamattoman Tason värähtelyjen yläpuolelle niin, että heilurin negatiivinen heilahdus ei ilmene tietoisuudessa, ja näin se ei vaikuta heihin. Se on kuin nousisi asian yläpuolelle ja antaisi sen päästä lävitseen. Hermeettinen Mestari, tai pitkälle edistynyt oppilas, polarisoi itsensä haluttuun napaan, ja prosessilla joka on kuin taaksepäinheilahduksesta ”kieltäytyminen”, tai jos haluat, voit kutsua sitä sen vaikutuksen omaan itseen vaikuttamisen ”kieltämiseksi”, hän seisoo vahvasti polarisoidussa asemassaan, ja antaa mentaalisen heilurin heilua tiedostamattomalla tasolla. Kaikki henkilöt, jotka ovat saavuttaneet edes jonkin verran itsemestaruutta, saavat tämän aikaan, enemmän tai vähemmän tiedostaen, ja kieltäytymällä sallimasta heidän negatiivisten mielentilojen ja mielen oikkujen vaikuttaa heihin itseensä, he soveltavat Neutralisaation Lakia. Mestari kuitenkin vie tämän osaamisen paljon pidemmälle, ja käyttämällä Tahtoaan hän saavuttaa Mentaalisen Varmuuden asteen, jollaista niiden, jotka antavat itsensä heilua tunteidensa ja mielentilojensa mentaalisen heilurin mukana eteen- ja taaksepäin, on melkein mahdotonta uskoa.

Kuka tahansa ajatteleva ihminen tajuaa tämän tärkeyden, kun hän tajuaa millaisia mielentilojen, oikkujen ja emootioiden olentoja suurin osa ihmisistä on, ja miten vähän he ilmentävät mestaruutta omasta itsestään. Jos hetkeksi pysähdyt tätä miettimään, tajuat miten paljon nämä Rytmin heilahtelut ovat vaikuttaneet sinuun elämässäsi — miten Innostuksen kautta on väistämättä seurannut vastakkainen tunne ja Masennuksen mielentila. Samalla tavoin sinun Rohkeuden kausia ja mielentilojasi ovat seuranneet yhtäläiset Pelon kaudet. Ja näin se on ollut suurimmalla osalla ihmisiä — tunteiden virtaukset ovat aina nousseet ja laskeneet heissä, mutta he eivät ole koskaan epäilleet syytä tälle mentaaliselle ilmiölle. Ymmärrys tämän Periaatteen toiminnasta antaa avaimen Mestaruuteen näistä tunteiden rytmisistä heilautuksista, ja antaa mahdollisuuden tuntea itsensä paremmin ja välttää ajautumasta näiden virtausten vietäväksi. Tahto on tämän Periaatteen ilmentymiä korkeammalla, vaikka Periaatetta itsessään ei voida koskaan tuhota. Me voimme paeta sen vaikutuksia, mutta Periaate toimii siitä huolimatta.

Tämän Rytmin Periaatteen toiminnalla on muitakin piirteitä, joista haluamme tässä kohtaa puhua. Sen toimintoihin kuuluu Kompensaation Laki. Eräs ”Kompensaation” määritelmä tarkoittaa ”tasapainottamista”, ja tässä merkityksessä Hermeetikot termiä käyttävät. Tästä Kompensaation Laista Kybalion puhuu sanoessaan: ”heilautuksen mitta oikealle on heilautuksen mitta vasemmalle; rytmi kompensoi.”

Kompensaation laki sanoo, että heilautus yhteen suuntaan määrää vastakkaisen suunnan, tai vastakkaisen navan — sen mikä tasapainottaa toisen. Fyysisellä tasolla näemme monia esimerkkejä tästä Laista. Kellon heiluri liikkuu (tasapainopisteestä) tietyn määrän oikealle, ja sitten saman verran vasemmalle. Vuodenajat tasapainottavat toisensa samalla tavalla. Vuorovesi noudattaa Lakia. Ja sama Laki ilmenee kaikissa Rytmin ilmiöissä. Heiluri, joka heilahtaa yhteen suuntaan, joutuu heilahtamaan toiseenkin; ja mitä pidemmälle yhteen suuntaan mennään, sitä pidempi on matka toiseen suuntaan. Ylöspäin tietylle korkeudelle heitetty kappale matkaa saman verran takaisin alas. Voima jolla ohjus singotaan ylös kokee vastavoiman sen palatessa maanpinnalle. Tämä Laki on vakio Fyysisellä Tasolla.

Mutta Hermeetikot vievät tämän pidemmälle. He opettavat, että ihmisen mielentilat noudattavat samaa Lakia. Ihminen joka nauttii paljon, myös kärsii paljon; kun taas se joka tuntee vain vähän tuskaa, kykenee tuntemaan vain vähän iloa. Sika kärsii vähän mentaalisesti, ja nauttii vain vähän — se on kompensoitu. Ja toisaalta, on muita eläimiä jotka nauttivat suuresti, mutta joiden hermosto ja temperamentti ajaa ne kärsimykseen suurista tuskista. Ja näin on myös Ihmisellä. On temperamentteja, jotka mahdollistavat vain vähäiset nautinnon määrät, ja yhtä vähäisen kärsimyksen; kun taas on toisia jotka sallivat itsensä kokea mitä intensiivisintä nautintoa, mutta myös intensiivisintä kärsimystä. Sääntö sanoo, että kyky nautintoon ja tuskaan tasapainottuu jokaisessa ihmisessä. Kompensaation Laki on tässä toiminnassa.

Mutta Hermeetikot menevät asiassa vieläkin pidemmälle. He opettavat, että ennenkuin on mahdollista nauttia tiettyä määrää mielihyvää, on pakko sinkoutua, samassa suhteessa, tunteen toiseen ääripäähän. He sanovat, että Negatiivinen edeltää Positiivista tässä asiassa, eli että tiettyjen nautinnon määrien kokemisesta ei seuraa, että hän joutuisi ”maksamaan siitä” kokemalla samaa määrää tuskaa; asia on toisinpäin, nautinto on Rytminen heiluri, joka heiluu Kompensaation Lain mukaisesti, sen verran kuin tuskaa on aiemmin joutunut kokemaan joko aiemmassa elämässä tai nykyisessä inkarnaatiossa. Tämä valaisee uudella tavalla Tuskan Ongelmaa.

Hermeetikot pitävät elämien ketjua jatkumona, ja henkilön yksi elämä ymmärretään tämän rytmisen heilunnan seurauksena tällä tavoin, eikä sillä olisi merkitystä ellei totuutta reinkarnaatiosta hyväksyttäisi.

Mutta Hermeetikot väittävät, että Mestari tai edistynyt oppilas kykenee, suuressa määrin, pakenemaan Tuskan suuntaan kohdistuvaa heilautusta yllä esitetyn Neutralisaation prosessin avulla. Nousemalla Egon korkeammalle tasolle on mahdollista paeta suurinta osaa siitä, mitä alemmalla tasolla olevat kokevat.

Kompensaation Laki on tässä tärkeässä roolissa ihmisten elämässä. Tullaan näkemään, että yleensä joutuu ”maksamaan hinnan” siitä mitä joltain puuttuu tai mitä jollain on. Jos hänellä on yksi asia, häneltä puuttuu toinen asia. Kukaan ei voi ”pitää rahansa ja saada palaansa kakkua”. Kaikella on mieluisa ja epämieluisa puolensa. Jos joku saa jotain, niistä joutuu maksamaan hinnan menettämällä jotain toista. Rikkailla on paljon sitä mitä köyhiltä puuttuu, kun taas köyhillä on usein asioita joita rikkailla ei ole mitenkään mahdollista saavuttaa. Miljonäärillä voi olla taipumus juhlimiseen, ja rikkailla on varaa turvata itselleen ruokapöytäänsä kaikki mahdollinen luksus, mutta häneltä puuttuu ruokahalua nauttia niistä; hän on kateellinen työläisen ruokahalusta ja ruoansulatuksesta, jolla ei ole miljonäärin rahoja tai taipumuksia, ja joka saa enemmän nautintoa yksinkertaisesta ruoastaan kuin mitä miljonääri voisi saada edes vaikka hänen ruokahalunsa olisi kunnossa eikä hänen ruoansulatuksensa olisi tuhoutunut. Halut, käyttäytymismallit ja taipumukset eroavat toisistaan. Näin on läpi koko elämän. Kompensaation Laki on aina toiminnassa, pyrkien tasapainottamaan, aina onnistuen ajan mittaan, vaikka Rytmin Heilurin palautumiseen saattaakin mennä useita elämiä.

 

Artikkelin julkaissut kybalion.org

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.