Ahdistus henkisellä polulla ja oman tarkoituksen löytäminen

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

HUOMAUTUS: Tämä puhtaaksikirjoitus on vielä vaiheessa eikä lopullisessa muodossaan. Sitä on editoitu ja sen virheitä on korjattu.

Lauantain meditaatio, toukokuun 18. 2019

(Jim kanavoi)

Minä olen Q’uo ja olen tämän instrumentin luona. Me tervehdimme jokaista teitä rakkaudessa ja valossa tänä päivänä, kuten aina. Me olemme mitä onnellisimpia saada tulla kutsutuksi teidän ryhmäänne jälleen kerran, sillä se on aina kunnia liittää yhteen värähtelymme teidän kanssanne. Te etsitte niin urhoollisesti tässä illuusion ja epäharmonian maailmassa toisianne. Me tiedämme teidän omasta kokemuksestanne, että tämä ei ole helppo tehtävä. Täten, kun pyydätte meiltä apua, informaatiota ja läsnäoloa, me olemme mitä siunatuimpia päästessämme vastaamaan avunpyyntöönne.

Kuten aina, me pohjustamme puhettamme ja ajatuksiamme pyynnöllä, että te tutkisitte mitä me tarjoamme teille, ottaisitte ne ajatukset ja sanat jotka teille merkitsevät jotain tänä aikana, ja käyttäisitte niitä niinkuin haluatte, ja jättäisitte taaksenne ne joilla ei ole teille merkitystä nyt. Tämä sallii meidän puhua niin kuin teemme, ja kertoa avoimemmin sen mikä meillä on teille tarjota.

Tänä hetkenä me kysymme onko jotain askarruttavia asioita joilla aloittaa?

Fox: Q’uo, puhuisitko meille siitä miten voisimme työskennellä sen ahdistuksen ja stressin kanssa, joka johtuu tuntemattoman pelosta, päivittäisessä elämässämme?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Ahdistus, joka saa aikaan stressiä, on osa jokaisen etsijän metodologiaa, sanoisimmeko, tai tekniikkaa, jolla valmistellaan itseä kasvuun. Paljon samalla tavoin kuin juoksija ennen suoritustaan tuntee adrenaliinin pumppaavan suonissaan, niin myös totuuden etsijä tekee ennen suurta mahdollisuutta liikkua täydellisemmin ehdottomaan rakkauteen tuntee ahdistusta, jota sellaisen suuren tuntemattoman äärellä oleminen tuottaa.

Jokainen teistä on hyvin tietoinen, että elätte nyt neliulotteisen planeettavaikutuksen alla — neljäs tiheys on se joka on näytetty toteen teidän illuusiossanne yhä enemmän ja enemmän kun vuodet ovat kuluneet. Nyt on, jokaiselle totuuden etsijälle, suuri määrä mahdollisuuksia jokapäiväisessä kokemuksessa, jotka avaavat itsen suuremmille ja suuremmille haasteille, valmistellakseen itseä, sielun tasolla, vastaanottamaan nämä neliulotteisten värähtelyjen sisäänvirtaukset. Jokainen teistä yrittää hioa kykyänne erotella ja työskennellä näiden energioiden kanssa, jotka yhä vain kasvavat kolmiulotteisen planeettavaikutuksen kanssa.

Tämä on prosessi, josta jokainen teistä on tietoinen, sekä päivätajuisesti (tiettyyn pisteeseen asti) että alitajuisesti, täydellisyydessään, niin että olette tietoisia siitä, että mahdollisuus tajuta ehdottoman rakkauden virtaavan vapaasti vihreän säteen energiakeskuksesta korostuu kun kohtaatte jokaisen uuden päivän elämänkokemuksessanne. Jokainen päivä, jolloin olette tietoisia, antaa teille enemmän ja enemmän mahdollisuuksia ilmaista ehdotonta rakkautta ja hyväksyntää niitä asioita kohtaan, joita ette juuri nyt kykene tervehtimään rakkaudella, sillä maailmassanne on niin paljon kaikkea joka tuntuu olevan muutakin kuin osallisuutta rakkaudesta, osallisuutta ykseydestä, osallisuutta valosta, osallisuutta paranemisesta, osallisuutta kaiken epäharmoniassa olevan harmonisoimisesta.

Näin me sanomme teille, että kun olette tietoisia, sekä päivätajunnassa että alitajunnassa, näistä mahdollisuuksistanne meditatiivisessa tilassanne, yrittäkää visualisoida se miten nämä sisään virtaavat kosmiset energiat ympäröivät planeettaanne ja kyllästävät teidän koko olemuksenne suuremmalla energialla, paremmalla kyvyllä nähdä syvemmälle läpi tämän illuusion se Yksi joka asuu meissä kaikissa.

Tällä hetkellä Yhdellä on niin paljon todelliselta näyttäviä valepukuja, ja niin ilmeisiä, ja niin läpitunkeutuvia, että on vaikeaa kyetä näkemään muuta kuin kulissi. Kuitenkin, jokainen teistä kykenee tekemään tämän. Tämän takia olette täällä. Tämä on se suuri haaste. Tämä on se suuri tehtävä. Tämä on se suuri toivo.

Onko vielä toinen kysymys, sisareni?

Fox: Selvennykseksi, onko ahdistus ja siitä johtuva stressi… onko meillä jotain yhteistä että kaikki me tunnemme tätä enemmän koska neljännen tiheyden värähtelyjä nostetaan nyt?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Olet varsin oikeassa siinä, että jokainen olento, joka on herännyt tietoisella tavalla henkiselle polulle, on nyt varsin tietoinen siitä, että nämä ajat, todellakin, muuttuvat värähtelytaajuudeltaan, ja tilaisuus kasvaa korostuu. Alkuvaste useimmilta tällaisilta etsijöiltä on tunne “Kykenenkö minä tähän? Onko se mahdollista?” Tämä on stressaavaa, mutta jos panet ylös ne kerrat menneisyydessäsi kun olet tuntenut samaa stressiä ja ahdistusta ja siitä huolimatta mennyt eteenpäin, ja olet tehnyt sen mikä oli musertavaa alunalkaenkin, ja olet pärjännyt hyvin siitä huolimatta, tiedä siis, että pystyt tähän nytkin.

Onko vielä toinen kysymys, sisareni?

Fox: Tämä on tavallaan eri lähestymiskulma, mutta mietin että ovatko toisen tiheyden kasvit ja eläimet — tuntevatko ne mitään tästä, vai ovatko ne eri tietoisuuden tasolla.

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Jokainen tietoinen olento, joka on olemassa illuusiossanne kolmannessa tiheydessä, sekä myös toisessa, ja jopa ensimmäisessä, on tietoinen jossain määrin siitä, että on olemassa enemmän, sanoisimmeko, ruokaa tai ravintoa, joka virtaa jokaisen tietoisuuden muodon kokemukseen käytettäväksi millä tavalla tahansa, jokaiselle oman tietoisuuden tasonsa mukaisesti.

Onko vielä toinen kysymys, sisareni?

Fox: No, jos tämä on ookoo, en panisi pahakseni kysyä. Sanoit, että on olemassa tämä informaation virtaus — antaako se meille tuntemattoman tunteen? Tuntuuko se siltä kuin — niinkuin se olisi suuri tuntematon. Johtuuko se siitä koska me olemme niin erilaisia siihen verrattuna mihin me olemme tottuneet?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Tuntematon on aina saatavilla kaikille totuuden etsijöille jotka toivovat kulkevansa eteenpäin henkisellä polulla. Tämä on etsimisen prosessin luonne. Kuitenkin, tiettyinä planeettojen ja syklien evoluutioprosessin hetkinä se vahvistuu mikä on aina käynnissä — kyky vastaanottaa ja nauttia enemmän ja enemmän Yhden Äärettömän Luojan puhtaasta rakkauden ja valon virtauksesta. Tällä kerralla tämä käännekohta jolloin on paljon suuremmat mahdollisuudet tarjolla jokaiselle etsijälle, tämä kasvun ja syklisen muutoksen aika, on paljon kuin vuori joka tuntuu korkealta, meri joka tuntuu syvältä, haaste joka tuntuu pelottavalta. Jokainen etsijä on elänyt elämänsä valmistellen tätä aikaa varten, ja tämä on aikaa jolloin jokainen teistä on tietoinen siitä, että se mikä on inkarnaationne tarkoitus on mahdollista tulla täytetyksi.

Onko vielä toinen kysymys, sisareni?

Fox: Okei, nopea. Olen pahoillani, tuntevatko Q’uon porukat pelkoa? Kun me pääsemme neljänteen tiheyteen, tunnemmeko me edelleen pelkoa?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Unohduksen verho on se ominaisuus joka vahvistaa sitä tunnetta, jota te nimitätte peloksi, tai kun tunnette sen haasteen joka on tuleva, jonka voi tai ei välttämättä kykene itse kohtaamaan menestyksekkäästi. Näin meillä, jotka elämme verhon tuolla puolen, ei ole tätä ominaisuutta joka meille antaa pelon, sillä me näemme selkeästi käsillä olevat energiat ja olemme tietoisia että me olemme monta kertaa käyttäneet hyväksi näitä energioita, jotka ovat ainoastaan osa suurempaa itseämme ja osa teidän suurempaa itseänne. Kuitenkin, teidän kolmannen tiheyden illuusiossa unohduksen verho tarjoaa paljon tehokkaamman keinon löytää sellaisia energioita ja sellaisia tilaisuuksia, jotka ovat merkityksellisiä totuuden etsijälle. Täten ahdistus on vain merkki syvemmälle itsellesi, vai sanoisimmeko merkki syvemmältä itseltäsi, että olet tekemässä jotain mikä on sinun polkusi ytimessä, inkarnaatiosi tarkoitus, lopullinen kohde jota jokainen etsii.

Onko vielä toinen kysymys, sisareni?

Fox: Ei, paljon kiitoksia Q’uo.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua, sisareni. Onko vielä toinen kysymys?

A: Q’uo, miten etsijä identifioi tai löytää elämän tarkoituksensa, hänen tarkoituksensa tälle inkarnaatiolle?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Teidän raamatuksi nimittämässänne pyhässä kirjassa sanotaan, että etsikää niin te löydätte. Jos kolkutatte tuntemattoman ovelle, se avataan teille. Kun toivotte ja etsitte ja haluatte tuntea sen mikä on teidän tarkoituksenne, se on paljon kuin magneettinen puoleensavetävä voima raudan ja magneetin välillä.

Jos etsitte puhtaasti, jos etsitte tietoisesti, jos etsitte meditaatiossa, jos etsitte koko kehonne kaikilla soluilla, vedätte puoleenne sen mikä on teidän, sen minkä olette valinneet ennen tätä inkarnaatiota kokea, kasvaaksenne siitä ja jakaaksenne sen muiden kanssa, kun te liikutte inkarnaatiokaavanne läpi. Jokainen teistä on tehnyt nämä valinnat ennen tätä inkarnaatiota. Jokainen teistä on valmistautunut suurella määrällä rikkauksia, jotka voidaan nähdä mahdollisuuksina kasvaa tavalla joka teille on asianmukainen.

Elämänkuvio on se mikä voidaan erottaa yleisluontoisesti intuitiolla, voidaan muokata älyllä, voidaan vahvistaa hengellä, voidaan tajuta meditaatiossa niin kuin te olette kykeneväisiä saattamaan itsenne meditatiiviseen yksisuuntaisen etsinnän tilaan, niin että tahtonne vetää puoleensa sen mikä on teidän.

Onko vielä toinen kysymys, sisareni?

A: Ei, paljon kiitoksia.

Q’uo: Olen Q’uo ja kiitämme sinua, sisareni. Onko vielä toinen kysymys tällä kertaa?

K: Kyllä, Q’uo, minulla on kysymys sinulle. Koskien näkemistä… erityisesti itsensä näkemistä Luojana, ja lisäksi toisten näkemistä ja maailman näkemistä luomakuntana, mutta itsensä näkemisessä Luojana on usein, riippuen taustasta, jonkinlaista syyllisyyttä joka siitä syntyy, koska sitä pidetään jonkin verran pyhäinhäväistyksenä ja muuna sellaisena. Ja erityisesti, kun yrittää ajatella tätä visualisaatiota tai havaita sen, onko mitään neuvoa tai voisitko puhua siitä miten voi kyetä tasapainottamaan tuon nöyryydellä niin että se ei näytä tuolta, niin että voi astua omaan tilaansa, mutta tehdä kaikki tuo tasapainoisella tavalla.

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Kun kykenee näkemään itsensä Luojana, tavalla tai toisella, aina otetaan suuri harppaus eteenpäin henkisellä polulla, sillä suurin osa olennoista ei kykene tajuamaan, että he, itsessään, sisältävät Yhden Luojan sisällään, täytenä ja kokonaisena, joka vain odottaa itsen löytävän sen. Tämä on suuri polku josta totuuden etsijä löytää itsensä kaikkina aikoina joko teidän illuusiossanne, tai meidän, tai niiden jotka ovat meitä pidemmällä. Ja on aina vain suurempi ja suurempi kyky havaita Ykseys sen täydellisyydessään, sen äärettömyydessään, sen ikuisuudessaan, jonka kuka tahansa etsijä voi havaita tai tehostaa.

Kun etsijä kykenee tekemään tämän löydöksen ja havainnon, se kykenee myös mahdollisesti näkemään että kaikki muut totuuden etsijät, kaikki muut olennot, kaikki muut asiat, ovat myös samaa Luojaa — että me, todellakin, olemme kaikki Yhtä. Jos voit katsoa toisia jotka tapaat päivittäin askareissasi, ja näet niin paljon Luojaa heissä kuin näet itsessäsi, silloin näet yhä vain enemmän ja enemmän täydellisemmän tyypin totuutta, joka on saatavilla kaikille olennoille kaikkina aikoina. Luomakunnan täydellisyys on se ykseys meidän kaikkien sisällä. Kun jokainen olento kykenee löytämään tämän ykseyden, tämän Luojan, tämän alkuperäisen ajatuksen kaikissa olennoissa, silloin voidaan nähdä tasavertaisuus kaikkien olentojen, kaikkien asioiden kesken, niin että Yksi Luoja joka kaikissa asuu näyttäytyy kaikille totuuden etsijöille.

Onko vielä toinen kysymys, veljeni?

K: Ei, paljon kiitoksia.

Q’uo: Olen Q’uo ja kiitän sinua, veljeni. Onko vielä toinen kysymys tällä kertaa?

Gary: Q’uo, jos meillä on epäharmoniaa itsessämme, tai rakkauden tukos, tai jonkinlainen integroimaton olemuksemme aspekti, vaikeuttaako tai kärjistääkö kasvu neljännen tiheyden energioissa noita olosuhteita?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Oikealla tavalla havaitsit prosessin jolla kosmiset energiat, jotka nyt ympäröivät planeettaanne, palvelevat eräänlaisena suurennuslasina, joka antaa jokaiselle totuuden etsijälle nyt suuremman mahdollisuuden liikkua suurempaan ja suurempaan ykseyden harmoniaan itsensä ja kaikkien muiden olentojen kanssa, johtuen tarpeesta käsitellä korostuneita epäharmonian tunteita, tai väärinymmärryksiä, tai epäilyä, tai mitä tahansa tukosta vapaalle älykkään energian virtaukselle, joka etsijään vaikuttaa. Ne, jotka eivät kykene tapaamaan itseään, sanoisimmeko, tänä aikana, ovat niitä jotka eivät kykene hyödyntämään tätä suurempaa psyykkistä, kosmista energiaa joka kaikille on saatavilla.

Tänä aikana, täten, on tietynlainen jakautuminen tapahtumassa planeetallanne asuvien olentojen kesken. Kasvaneet energiat, jotka liikkuvat yhä täydemmin ja vapaammin kokemusmaailmaanne, saavat aikaan niille jotka kykenevät ja haluavat näitä energioita käyttää sen, että he luovat harmoniaa sinne missä oli epäharmoniaa, jotta tehtäisiin ehjäksi se mikä oli rikki, ja heidän kykynsä ja halunsa näin tehdä vahvistuu.

Ne, jotka eivät tietoisesti ole tietoisia henkisen polun prosessista, mikä on syy sille että he ovat olemassa tässä illuusiossa, saattavat havaita enemmän ja enemmän vaikeuksia jos he ovat jollain tavalla herkkiä näille vahvistuneille energioille, ja heillä olisi kyky hyödyntää niitä, jos he vain kääntäisivät mielensä niitä kohti ja avaisivat niille sydämensä.

Suurin osa olennoista, kuitenkin, jotka eivät ole tietoisia etsimisen prosessista henkisessä mielessä, saattavat jättää huomiotta ne ja olla sellaisten energioiden vaikutuspiirin ulkopuolella, poislukien laajemmassa mielessä kulttuurillinen miljöö joka ilmaisee sellaista epäharmoniaa, että on mahdotonta jättää huomiotta niitä. Kuitenkin, henkilökohtaisessa elämässä, sellaiset olennot jotka eivät ole tietoisia henkisestä etsinnästä heidän olemassaolon tarkoituksenaan saattavat myös kyetä jättämään huomiotta nämä kasvaneet energiat.

Onko vielä toinen kysymys, veljeni?

Gary: Tuntuu siltä kuin olisi kolme perustietä niille, jotka ovat tällä planeetalla: olennot voivat täysin varustaa itsensä kasvaneita energioita varten, ja olla kuuroja niille sillä tavoin, tai he voivat tuntea niitä vähän vahvemmin ja päättää, yhdellä tai toisella tasolla, joko olla mukana tai olla vastaan näitä energioita. Jos se pitää paikkansa, mitä tarkoittaa olla neljännen tiheyden rakkauden ja hyväksynnän energioiden mukana?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Kyky olla mukana, tai käyttää näitä ehostuneita energioita, jotka ovat saatavilla jokaiselle olennolle teidän planeetallanne, tarkoittaa että tulee kyetä hyväksymään se mahdollisuus, että sydäntä voi avata nykyisestä tilastaan vielä enemmän, ja olla halukas astumaan kallionjyrkänteeltä, sanoisimmeko, sillä Narri teidän tarot-arkketyypeissänne liikkuu typeryydeltä näyttävään asemaan, avautuakseen siinä määrin kun halutaan jakaa rakkautta niiden kanssa, jotka eivät välttämättä tunne yhtään rakkautta sinua kohtaan, jotka ovat, itse asiassa, epäharmoniassa siinä määrin että rakkauden jakamista estää puolustusmekanismi.

Kuitenkin, jos kykenette, oman itsenne merkityksessä, avaamaan sydämenne, mielenne, olemuksenne, rehellisesti ja vapaasti vastaanottaen rakkautta ja valoa, ja tekemään itsenne haavoittuvaisiksi epäharmonian vastaanottamiselle, saatatte huomata että saatte mahdollisuuden korjata sen mikä oli vahingollista, tehdä kokonaiseksi sen mikä oli rikki, ja täyttää rakkaudella sen tyhjiön joka ei yhtään rakkautta aiemmin sisällään pitänyt.

Onko vielä toinen kysymys, veljeni?

Gary: Vielä yksi, paljon kiitoksia. Yhteensopivuuden vaikeus itsen ja neljännen tiheyden välillä luo tilanteen, joita kuvasimme ahdistuksella ja stressillä, sekä myös paineella. Elämä tällä hetkellä voi olla eräänlainen painekattila, ja se voimistuu entisestään kun se tapahtuu suuressa mittakaavassa, kun se kaikuu takaisin kollektiivista. Joten, onko sinulla mitään vinkkiä koskien sitä miten etsijä voi erottaa sen mikä on hänen ja mikä on kollektiivin, ja miten uida kollektiivin vesissä?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Jokainen etsijä aloittaa päivänsä tietäen, että on paljon tehtävää, kuten kutsuisitte sitä, fyysisessä mielessä, tai mentaalisessa mielessä, ja henkisessä mielessä, joka odottaa häntä, on hyvä vetäytyä meditatiiviseen tilaan ja avata sydämensä siinä tilassa Yhdelle Luoalle; liikkua etsijän olemuksen ytimessä, niin että Luojan tahto tulee tehdyksi tuona päivänä etsijän kautta kaikissa hänen teoissaan, ajatuksissaan ja sanoissaan; että etsijä muuttuisi astiaksi Yhdelle Luojalle liikkua tietoisuuden vesien päällä, sekä alitajuisen että tietoisen maailman, niin että olisi polttoainetta, sanoisimmeko, etsijälle joka antaa voimaa etsijälle, tietäen että hän on antanut itsensä siihen peruskäyttöön joka hänen olemassaolon tarkoituksensa on. Inkarnaation tarkoitus, jokaisen totuudenetsijän kohtalo, [on] avata sydän ehdottomalle rakkaudelle kaikkia kohtaan ja auttaa tätä prosessia kutsumalla Yksi Luoja liikkumaan sydämessä, mielessä, kehossa, päivän kokemuksissa, niin että tämä apu annetaan etsijälle jaettavaksi kaiken kanssa, joka tulee häntä vastaan. Tällä tavoin paranee jokaisen etsijän kyky löytää tapa antaa rakkautta silloin kun rakkaudella ei tunnu olevan kotia.

Todellakin, jokaisella olennolla on kyky tehdä tämä, sillä jokainen teistä on ohjelmoinut oman inkarnaatiokokemuksensa sisältämään kyvyn parantaa oman sydämenne avaamista, rakkautenne jakamista, teihin liittyvien haavoittuvaisuuksien paljastamista muille, kun tajuatte että Narrina olo tarkoittaa viisaana oloa, sillä ei ole olemassa tietoa intellektuaalisessa mielessä, tai emotionaalista reaktiota joka voisi ymmärtää rakkauden voiman suuruuden parantaa se mikä on rikki.

Onko viimeistä kysymystä tällä kertaa?

(Paussi.)

Minä olen Q’uo. Kun ei tunnu olevan enää kysymyksiä, me poistumme tämän instrumentin ja ryhmän luota. Me olemme olleet mitä ilahtuneimpia ja riemastuneimpia ollessamme kanssanne tänä päivänä. MOlette aina inspiraatio meille, kun te urheasti liikutte eteenpäin tässä tiheässä erottelun illuusiossa, tietäen, että totta puhuen mitään todellista erillisyyttä ei ole olemassa. Te tunnette meidät Q’uona. Me sanomme teille hyvästi. Adonai vasu borragus.

 

Artikkelin julkaissut L/L Research

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.