Galaktinen tiedote

Tervehdys! Me tulemme taas, rakkaat ystävät. Meillä on teille kerrottavaa. Jokainen päivä vie teitä lähemmäs sitä mahtavaa muutosta, jonka jumalallinen suunnitelma on määrännyt teille tulevaksi. Kun tämä muutos on toteutunut, niin me voimme liikkua vapaasti keskuudessanne ja välittää teille paljon viisautta. Valmistautuessamme tätä tärkeää päivää varten me olemme lisänneet taivaallenne öisin partioivien alustemme määrää. Valvoessamme planeettaanne aluksemme eivät enää näytä lähistöllä olevalta tähdeltä vaan ne näkyvät selvemmin liikkuvana monivärisenä valona. Nämä ”UFO-valot” näyttävät liikkuvan putoavan lehden tavoin, kun alukset suorittavat tehtäviään. Muutumme näkyvämmiksi, jotta te voisitte havaita meidät paremmin ja siten me voimme osoittaa teille, että me emme ole mitään satuolentoja vaan täysin todellisia. Olemme myös valmistautumassa tekemään joitakin viestinnällisiä ’kepposia’. Nämä lyhyet viestit tulevat sisältämään tervehdyksen, jota seuraa ensimmäistä yhteydenottoa käsittelevää tietoa. Nyt on nopeasti lähestymässä se ajankohta, jolloin maanpäällisten liittolaistemme hidas edistyminen tehtävissään ei ehkä ole aivan riittävä siihen, mitä jumalallinen suunnitelma edellyttää. Mikäli näin käy, niin laajamittaisen ja puhtaasti jumallisen fyysisen väliintulon suunnitelma on laadittu valmiiksi täytäntöönpanoa varten.

Meidän uusi neuvotteluryhmämme on saanut toimissaan aikaan ihmeitä. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat saaneet valmiiksi viimeiset vaiheet, jotka tarvitaan, jotta planeetallenne voidaan asettaa voimaan uusi pankki- ja rahoitusjärjestelmä maailmanlaajuisen vaurauden jakamista varten sekä toteuttaa koko planeettaa koskevat hallinnolliset muutokset. Nämä ennenkuulumattomat tapahtumat voivat syöstä viimeisen pimeän salaliiton vallasta. Näiden tapahtumien jälkeen teidän Ylösnousseet Mestarinne voivat puhua teille suoraan. Nämä maailmanlaajuiset julistukset tulevat osoittamaan suunnan uudelle todellisuudellenne. Tämä muuttuva todellisuus on parhaillaan muotoutumassa jokaisessa teissä ja tästä aiheutuvat ne muutokset, joita te nyt koette. Tämä paluu täyden tietoisuuden tilaan on ennalta määrätty eivätkä maailmassanne majailevat viimeiset pimeyden rippeet voi sitä estää. Tämän salaliiton hallitsevat jäsenet, jotka toteuttivat maailmassanne neljän viimeksi kuluneen vuoden aikana monia katalia tekoja, tietävät tämän ja silti he jatkavat itsepintaisesti tällä polulla, koska he pelkäävät niitä seuraamuksia, joita syntyisi, jos heidän tekonsa tulisivat julki. Tämä heidän pelkonsa on motivoinut heitä keksimään uusia keinoja, joiden avulla he voisivat jatkaa valta-asemansa säilyttämistä Pohjois-Amerikassa ja me haluamme heidän tietävän, että nämä säälittävät suunnitelmat eivät tule onnistumaan.

Demokratia ja vapaus julistettiin ensimmäisenä Pohjois-Amerikassa gregoriaanisena vuonna 1776. Tämä arvokas julistus oli osittain St. Germainen tärkeän työn tulos. Se oli hänen suunnitelmansa käynnistää prosessi, joka lopulta toisi Vapauden tähän maailmaan ja mahdollistaisi yksilöllisen itsenäisyyden pysyvän toteutumisen. Pimeät tahot ovat olleet tuloksettomia yrityksissään estää näiden muutosten toimeenpanoa. Heidän viivytyskeinoihinsa sisältyi tekaistuja sotia, verilöylyjä, vihaa, tarpeettomia taloudellisia vararikkoja sekä tiedotusvälineiden kautta levitettyä harhanjohtavaa tietoa ehkäisemään Vapauden lisääntymistä maailmassanne. Nyt olemme saapumassä tähän tulevaan suureen hetkeen, jolloin näitä uskomattomia Luojan tuomia antimia ei voida teiltä enää evätä. Pimeyden voimien ylläpitämä harha tulee päättymään. On tullut aika palauttaa Valo maailmaanne! Teidät tullaan muuttamaan vapaiksi ihmisiksi ja palauttamaan luonnolliseen olotilaanne. Te liitytte korkeampien tasojen avaruusperheisiinne ja tuotte Luojan sanan kaikkien nähtäville!

Vaikkakin monet teistä pitävät nykyistä maailmanjärjestystänne suuressa arvossa, se on kuitenkin ainoastaan vääriin asioihin perustuvien uskomustenne luoma harhakuva. Nämä vääristyneet uskomukset on iskostettu ajatuksiinne Anunnakien ja heidän maanpäällisten käskyläistensä kaksinaamaisen toimintasuunnitelman kautta. Näitä pimeitä strategioita toteutettiin tuhansien vuosien ajan lähes huomaamatta, mutta nyt tämä vääristyneisiin käsityksiin perustuva todellisuus vaikuttaa aivan liian todelliselta. Teidän maailmanne kohtalo ei ole olla paikka, jossa vallitsee jatkuva kärsimys. Tämä nykyinen maailmanne pysyy pystyssä ainoastaan siksi, että te uskotte niihin käsityksiin, jotka Anunnakit teidän ajatusmaailmanne iskostivat. Taivas salli näiden pimeyttä edustaneiden Anunnakien tehdä tilapäisesti näin; nyt tämä lupa on umpeutunut ja Valolle annetaan taas valta-asema. Tästä me riemuitsemme ja pyydämme teitä nyt muistamaan Valon toimintatavat ja tietämään, että Valon vaikutukset alkavat taas ilmentyä Maapallolla. Voitonriemun ja vapautenne juhlimisen aika on nyt käsillä! Tulee tapahtumaan ihmeellisiä asioita ja taianomaisen ensimmäisen yhteydenoton hetki on nyt todellakin lähellä!

Kulissien takana tapahtuva Valon ja pimeyden voimien välinen taistelu jatkuu kiivaana. Tämä taistelu on nyt saavuttamassa loppuhuipennuksensa. Pimeyden hajanaiset voimat yrittävät epätoivoisesti koota voimansa lopulliseen hyökkäykseensä. Nämä tuomitut ilkeät suunnitelmat ovat hyvin Valon voimien tiedossa. Me julistamme tämän viestin kautta, että tämä kavala hyökkäys ihmiskuntaa vastaan ei tule koskaan onnistumaan ja että jumalallisen suunnitelman määräysten mukaiset tapahtumat tulevat toteutumaan! Näissä määräyksissä todetaan, että ihmiskunnalle koittaa uusi ihana aikakausi. Tämä aikakausi voi alkaa suurella taloudellisella yltäkylläisyydellä, jonka Taivas on määrännyt teidän saavan. Siihen liittyy myös uusien Vapautta ja yksilöllistä itsenäisyyttä kunnioittavien hallintorakenteiden muodostaminen maailmanlaajuisesti. Antakaamme siis Vapauden kellojen soida ja suurten muutosten tapahtua Maapallolla! Uusi aamu koittaa ja te olette valmiita ottamaan vastaan uuden alun!

Tämä hetki on tärkeä! Se merkitsee näiden pitkään jatkuneiden pimeyden voimien hallitsemien olosuhteiden hartaasti odotettua loppua. Tunnusomaista teidän todellisuudellenne oli Anunnakien ja heidän maanpäällisten käskyläistensä harrastama manipulointi ja dominointi. Tämä pahantahtoinen joukko aiheutti teille paljon murhetta, mutta myös hyödyllistä tietoa pimeyden voimien luonteesta. Mutta nyt on koittamassa muutoksen pyhä hetki, jolloin pimeyden voimien täytyy luovuttaa ja lopettaa pelinsä. Tämä on se luvattu hetki! Teidän muutoksenne aika on koittanut! Teistä tulee yhdellä iskulla fyysisiä Enkeleitä ja Luojan suuren jumalallisen sanoman levittäjiä. Tämä sanoma käsittelee Rakkautta, kaiken perustaa. Luoja loi kaiken Rakkaudesta. Rakkaudesta myös Äiti-Maa johdatti teidät jumalalliseen kohtaloonne. Rakkaudessa te voitte löytää suuren viisauden ja tien omaan Todelliseen Minäänne!

Tämä teidän paluunne Todelliseksi Itseksenne on kaikkein tärkeintä. Kun te alatte huomata mahtavuutenne, te alatte myös ymmärtää sen, kuinka pimeys on teitä rajoittanut. Tällä hetkellä te ette vielä voi täysin sisäistää kaikkea sitä, mitä me teille kerromme. Kun te sisäistätte totuuden siitä, mitä te oikeasti olette, pimeyden luomat harhakuvat menettävät tehonsa. Te tulette tuntemaan pakottavaa tarvetta muuttaa tämän synkän harhatodellisuuden joksikin todemmaksi ja jumalallisen suunnitelman määräyksiin paremmin sopivaksi. Tässä havahtumisessa on monta vaihetta. Suurin osa teistä on parhaillaan käymässä nopeassa tahdissa läpi tämän havahtumisprosessin keskivaihetta ja muutamat teistä ovat jo lähestymässä viimeistä toteutumisvaihetta. Monet vanhat ja viisaat sielut valitsevat nyt Maapallolle inkarnoitumisen auttaakseen enemmistöänne etenemään tällä polulla. Nämä indigo- ja kristallilapset käyttävät mahtavia sieluenergioitaan nopeuttaakseen teidän kulkuanne sen Valon tunnelin kautta, joka kuljettaa teidät kultaiseen kohtaloonne!

Kaikki nämä tulossa olevat muutokset ovat ennalta määrättyjä. Me pyydämme teitä käyttämään omaa arvostelukykyänne avustamaan tätä mahtavaa energiaa ja antamaan jumallallisen suunitelman tehdä tehtävänsä. Vaikkakin monet asiat näyttävät olevan epävarmoja, jumalallinen suunnitelma ja Taivaan suuret Käskyt ovat seurananne! Te olette siunattuja ja teitä valmistellaan juhlallisuuksianne varten. Älkää koskaan unohtako, että Yhdessä Te olette Voitokkaita! Tämän sanonnan tulee olla teidän tunnuslauseenne! Yhteistyössä on voimaa, jota ei voi pysäyttää. Totuus on tämän mahtavan Yhteenliittymän pyhä sana! Älkää antako kenenkään uskotella teille muuta! Näiden tapahtumien viimeiset hetket ovat koittamassa. Edetkää ja käyttäkää mahtavia kykyjänne luodaksenne uuden todellisuutenne! Antakaa tiedon, viisauden ja Totuuden olla oppainanne. Tietäkää sydämissänne, että Taivas mahtavine joukkoineen odottaa teitä! Me tuomme teille todella jumalallisen ensimmäisen yhteydenoton.

Tänään me kerroimme siitä, mitä maailmassanne on tapahtumassa. Me pyydämme teitä edelleen pysymään omistautuneina voittoonne. Olkaa valmiita toimimaan ja tekemään kaikki se, mitä täytyy tehdä. Meidän tehtävämme näissä tapahtumissa on varmistaa se, että tilanteeseen parhaiten sopiva ensimmäisen yhteydenoton toimintamalli toteutuu asianmukaisesti ja oikeaan aikaan. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.

 

Artikkelin julkaissut Paoweb, suomentanut Olli

2 vastausta artikkeliin ”Galaktinen tiedote”

  1. Kiintoisaa. Minua on joskus kutsuttu ns kristallilapseksi. Eräs luontaistuotekaupan pitäjä sanoi äidilleni niin ja äiti kertoi asiasta minulle. ? Äiti oli siis kertonut hänelle luonteestani yms niin kauppias oli sanonut heti että kristallilapset ovat kuulemma sellaisia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.