Kuka on Sanat Kumara?

Aurinkokuntamme Esoteerinen Historia


NASAn kuvaama Jumalan Silmä

Totuus on tarua ihmeellisempää.
– Mark Twain

Esoteerisen perinnön mukaan elämää esiintyy ympäri aurinkokuntaa. Vaikka se on näkymätöntä paljaalle silmälle, miljoonat sielut toisilla planeetoilla kontribuoivat oman aurinkokuntamme ja galaksimme henkiseen ekosysteemiin. Valintamme Maapallolla myös suuresti vaikuttavat heidän kohtaloonsa.

Se mikä vaikuttaa tieteiskertomukselta onkin henkistä faktaa. Syy sille miksi tiedemiehemme eivät kykene havaitsemaan näitä elämänmuotoja on se, että fyysisen tasomme tuolla puolen on useita ulottuvuuksia, jotka värähtelevät eri taajuudella. Elämä auringossa, Venuksella ja Merkuriuksessa värähtelee eri taajuudella, joka vastaa eetteritasoa. Elämä Marsissa värähtelee meidän fyysisen tasomme veden (astraali) tasolla. Jotkut, joilla on selvännäkökyky, kykenevät havaitsemaan näitä elämänmuotoja, aivan kuten he kykenevät havaitsemaan kummituksia ja demoneita Maapallon astraalitasolla; ja enkeleitä ja taivaallisia olentoja eetteritasolla.

Harmonia planeettojen, aurinkokuntien ja galaksien kesken järkkyi suuresti Nephilimien, Nophilimien, Tarkkailijoiden, Luciferin, Saatanan, Käärmeen ja monien muiden enkeleiden, jotka niitä palvelivat, langetessa. Ilmestyskirja selittää lankeemuksen vieneen kolmasosan tähdistä (enkeliolentojen kausaalikehoista) taivaasta.

Ja (suuri) sota tapahtui taivaassa: Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikärmeen kanssa, ja lohikärme soti ja hänen enkelinsä. Ja ei he voittaneet, eikä heidän siaansa enää löydetty taivaassa. Ja suuri lohikärme, vanha mato, joka perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, heitettiin ulos, joka koko maan piirin viettelee, hän heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä myös hänen kanssansa heitettiin sinne.

Pahan energian verhotessa suuren kosmisen designin, elämänvirrat jokasella planeetalla kohtasivat Eevan houkutuksen Eedenin puutarhassa — pysyä uskollisina Jumalalliselle identiteetilleen ha Kristustietoisuudelle tai astua kaksinaisuuteen, ylpeyden viettelemänä, väärän doktriinin, materian hemmottelun ja maallisen hyvityksen houkuttelemana.

Asteroidivyöhyke aurinkokunnassamme Marsin ja Jupiterin välissä on itsea asiassa planeetta Maldekin jäännökset, planeetan joka räjähti kun sielut ottivat osaa langenneiden äärimmäiseen sotaan. Selvännäkijät ovat nähneet myös Merkuriuksen ja auringon välissä olleen planeetan nimeltä Hedron, joka tuhoutui. (Sana hedonismi vastaa mielihyvän kulttia, joka on peräisin tästä juuresta.) Monet elämänvirroista näillä planeetoilla kävivät läpi toisen kuoleman, joka kuvattiin Ilmestyskirjassa. Ne, joilla oli edelleen Jumalapotentiaalia, sallittiin syntyä Maahan uudelleen. Nämä tunnetaan nimellä Vitkastelijat. He toivat mukanaan aiemmat henkiset saavutuksensa sekä intensiivisen vallankumouksen, materialismin ja sodan voiman.

Lankeemuksen ymmärtäminen

Lucifer oikeutti mielessään lankeemuksen hänen epäoikeudenmukaisuuden tunteellaan koskien ihmiskuntaa, joka oli luotu hieman enkelten alle, tästä huolimatta sille oli annettu vapaa tahto. Ihmiskunta tulee lopulta saamaan kruunun Kristuksen kautta suuren kunnian siivittämänä.

Mikä on ihminen, ettäs häntä muistat? eli ihmisen poika, ettäs häntä etsiskelet? Sinä teit hänen vähää vähemmäksi enkeleitä; vaan sinä kaunistat hänen kunnialla ja kaunistuksella. (Psalmi 8)

Katumusta ja mielipahaa täynnä, kostoa etsien langenneet enkelit — Luciferin esimerkkiä seuraten — kieltäytyivät palvelemasta ihmiskuntaa. Kuin sisarusten kauna pilalle hemmotellun lapsen tapauksessa, joka hakee sympatiaa ympärillään olevista ja ei lopeta milloinkaan, heidän lapsellinen kiihkeytensä sokaisi heidät Jumaltodellisuudelta. He eivät enää kyenneet identifioitumaan jumalallisen Yhden Lain tietoisuuden kanssa, tai vastaanottamaan ykseyden piirin suojaa, joka värähtelee rakkauden korkeimmilla taajuuksilla. Heidän kapinassaan heidän heitettiin pois taivaasta (eetteritasolta) omasta syystään. Jumalan MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN -nimeä haastaen he ennustivat egoistista riippumattomuuttaan kietoen ”minä olen mikä olen” maalliseen arvovaltaan ja piittaamattomuuteen.

Olivatpa he sitten inkarnoituneita tai työskennelleen niiden kanssa jotka ovat inkarnoituneita, langenneet edelleen kanavoivat entistä viisauttaan petkuttamaan ja orjuuttamaan Jumalan lapsia. He ovelasti käyttävät hyväksi ihmisten vapaata tahtoa johtaen heidät epäjumalien palveluun, sitoviin suhteisiin ja karmisiin siteisiin jotka, elämästä toiseen, muuttuvat mitä vaikeimmiksi päästä irti.

Jumalallisesta lähteestä irroittautuneina he lappaavat Jumalan lasten valoa vampyyrimaisilla keinoillaan kunnes kaikki heidän entiset saavutuksensa on kulutettu ja he saavat viimeisen tuomionsa ja toisen kuoleman. He ovat muodikkaita parasiitteja, jotka pitkittävät aikaansa väistelemällä karmaansa, ja ovelasti houkuttelemalla Jumalan lapsia luovuttamaan valonsa ”seksin, huumeiden ja rock’n’rollin” kulttuurin avulla, aborttia ajaen. He vehkeilevät sotia, ydin-, kemiallisia ja biologisia sotia, geneettistä manipulaatiota ja ihmismäärien rajoittamista veren vuodattamiseksi, valon olemuksen manipuloimiseksi ja valonkantajien määrän vähentämiseksi. He myös manipuloivat taloutta ja rahajärjestelmiä, hamstraten yltäkylläistä elämää.

Ilmestyskirja varoittaa:

Voi maan ja meren asuvia! sillä perkele astuu alas teidän tykönne, pitäin suurta vihaa, tietäen itsellänsä vähän aikaa olevan. Ja kuin lohikärme näki itsensä maahan heitetyksi, vainosi hän vaimoa, joka pojan synnytti. (Ilmestyskirja 12)

Fyysisellä ja astraalitasolla harhaillen (maa ja meri), nämä kapinoivat kiilaavat itsensä valta-asemiin hyökätäkseen Kristuksen potentiaalia vastaan kaikissa Jumalan lapsissa, olipa se sitten piilevää, kehittyvää tai täydessä loistossaan. Sukupolvi toisensa jälkeen he työskentelevät sabotoidakseen universaalia Kristus-tietoisuutta ja tahratakseen Profeetta Miikan vision ”jokaisen pitää viinapuunsa ja fikunapuunsa alla pelkäämättä asuman”.

He ympäröivät ja liikkuvat todellisen Jumalan Valon päällä kontrolloidakseen Sanaa kodifikaatiolla ja modifikaatiolla ja ”lain kirjaimen” tulkinnalla. Vääristelemällä näiden avatarojen, profeettojen ja jopa valtionpäämiehien opetuksia he väheksyvät ja lopulta toteavat kelvottomaksi jokaisen Jumalan Pojan ja Tyttären sisäisen jumalallisuuden, laillisen perimän ja ylhäältä annetun tehtävän. Eristäen itsensä omasta karmastaan keskinäisellä vahvistamisella he kehuskelevat sosiaalisella, poliittisella ja henkisellä ylemmyydellään ja levittävät itseään palvelevia tulkintoja laista, varjellakseen heidän egonsa kontrollia, yhteiskunnallista korkea-arvoisuutta, poliittista valtaa ja lain mukaista saamaoikeutta. Surullisesti heidän agendansa on saastuttanut myös monia valonkantajia.

Hierarkian ja perimyksen kautta siirtyvän vallan ajajina he synnyttävät kontrolliin ja idolatriaan perustuvia vääriä hierarkioita ja totalitaarisia hallituksia, joissa heidän auktoriteettiaan ihaillaan yli Kristuksen. Tässä kontekstissa ”väärinajattelijat” saavat tuta häpäisyn, vainon ja eliminoinnin; ja uskollisuudesta palkitaan illusionäärisellä ylemmyyden, turvaliisuuden, yhteenkuuluvuuden ja omahyväisyyden tunteella — kaikki kovalla hinnalla.

Tähän systeemiin osallistaminen tuhansien vuosien ajan on luonut psykologisen railon ihmiskuntaan, joka turmelee todellisen hierarkian jolle taivas rakentuu — veljellisille siteille joissa korkein on nöyrin kaikkeuden palvelija, jossa hyvä paimen antaa hänen elämänsä lampaan edestä, ja missä ne jotka ovat saavuttaneet enemmän rakastaen ja kunnioittaen auttavat niitä joilla on vähemmän, omalla esimerkillään ja lainaamalla omaa voimaansa.

Väärän hierarkian kaksoisstandardit, ylimielisyys, ahneus, voitonhimo, viha Kristusta kohtaan, Sanan hamstraaminen (joka on avain Tietoon) ja klikkien rakentelu on se mitä Jeesus sätti ankarasti suuren osan hänen Palestiinan papinvirkaansa, jolloin hän haastoi korkeiden pappien ja heidän lainoppineidensa langenneen tietoisuuden. Hänen dialogi alla on tallennettu Matteuksen, Luukkaan ja Johanneksen kirjoihin.

Silloin Jesus puhui kansalle ja hänen opetuslapsillensa, sanoen: Moseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja Pharisealaiset… Ja rakastavat ylimmäisiä sijoja pidoissa ja ylimmäisiä istuimia synagogissa, Ja tervehdyksiä turulla, ja tahtovat kutsuttaa ihmisiltä: ”rabbi, rabbi”. Mutta älkäät te antako teitä kutsuttaa rabbiksi; sillä yksi on teidän Mestarinne, joka on Kristus, mutta te olette kaikki veljekset… Joka teistä suurin on, se olkoon teidän palvelianne. (Matteus)

Voi teitä lainoppineet! sillä te olette ottaneet taidon avaimen: itse ette menneet sisälle, ja sisälle meneväisiä te kielsitte…  Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka suljette taivaan valtakunnan ihmisten edestä; sillä ette itse sinne mene, ettekä salli meneväisiä sinne mennä…Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka syötte leskein huoneet, ja muodoksi pidätte pitkät rukoukset: sentähden te saatte sitä kovemman kadotuksen… Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka kymmenykset teette mintuista, tilleistä ja kuminoista, ja jätätte pois ne raskaammat laista, tuomion, laupiuden ja uskon… Te sokiat taluttajat! te kuurnitsette hyttysen ja kamelin nielette… Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapat prophetat ja kivillä surmaat ne, jotka sinun tykös lähetetyt ovat! (Matteus)

Niin Jesus vastasi ja sanoi heille: älkäät napisko keskenänne. Se on prophetaissa kirjoitettu: heidän pitää kaikki Jumalalta opetetuksi tuleman. Sentähden jokainen, joka sen on Isältä kuullut ja oppinut, hän tulee minun tyköni… Kuinka te taidatte uskoa, jotka otatte kunnian toinen toiseltanne, ja sitä kunniaa, joka ainoalta Jumalalta tulee, ette etsi? (Johannes)

Jesus vastasi heitä: eikö teidän laissanne ole kirjoitettu: minä sanon, te olette jumalat? Jos hän ne kutsui jumaliksi, joille Jumalan sana tapahtui, ja ei kirjoitus taideta rikottaa: Ja te sanotte hänelle, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: sinä pilkkaat Jumalaa, että minä sanoin: minä olen Jumalan Poika. (Johannes)

Tutkikaat Raamatuita; sillä niissä te luulette teillänne ijankaikkisen elämän olevan, ja ne ovat, jotka todistavat minusta. (Johannes)

Puhuessaan opetuslapsilleen Jeesus profetoi siitä miten heidän mielipiteensä Kristuksesta otettaisiin vastaan elämän kehittyvässä draamassa:

Autuaat olette te, kuin ihmiset vihaavat teitä, ja eroittavat teidät, ja pilkkaavat teitä, ja hylkäävät teidän nimenne niinkuin kelvottoman, Ihmisen Pojan tähden. Iloitkaat sinä päivänä ja riemuitkaat; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa: niin tekivät myös heidän isänsä prophetaille… Kuitenkin rakastakaat teidän vihollisianne ja tehkäät hyvää, ja lainatkaat, ja älkäät mitään siitä toivoko… Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä kiitos teille siitä on? sillä syntisetkin rakastavat niitä, joilta he rakastetaan. (Luukas)

Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkäät hänen ennen minua vihanneen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastais; mutta ette ole maailmasta, vaan minä valitsin teidät maailmasta, sentähden maailma vihaa teitä. Muistakaat sitä sanaa, jonka minä teille sanoin: ei ole palvelia suurempi herraansa. Jos he minua vainosivat, niin he myös teitä vainoovat: jos he minun sanani kätkivät, niin he teidänkin sananne kätkevät… Ja teidän pitää myös todistaman; sillä te olette alusta minun kanssani… He panevat teitä pannaan. Ja aika tulee, että jokainen, joka teidät tappaa, se luulee tekevänsä Jumalalle palveluksen.

Pelastustehtävä

Kauan ennen Jeesuksen Galilean tehtävää, Maapallo oli jo niin saastunut langenneiden vaikutuksesta, että planeetta ei enää ollut henkisesti ja fyysisesti kestävä. Tämä on se missä kohtaa Sanat Kumara ja 144 000 vapaaehtoista Venukselta tulevat mukaan kuvioon. Pelastaakseen Maapallon, näiden korkealle kehittyneiden sielujen päätös oli seurata guruaan maanpakoon kauneuden ja rakkauden planeetalta, niinkuin Henry Wadsworth Longfellow kuvaa runossaan The Evening Star.

Lo! in the painted oriel of the West,
Whose panes the sunken sun incarnadines,
Like a fair lady at her casement, shines
The evening star, the star of love and rest!
Ad then anon she doth herself divest
Of all her radiant garments, and reclines
Behind the sombre screen of yonder pines,
With slumber and soft dreams of love oppressed.
O my beloved, my sweet Hesperus!
My morning and my evening star of love!
My best and gentlest lady! even thus,
As that fair planet in the sky above,
Dost thou retire unto thy rest at night,
And from thy darkened window fades the light.

(Kirja A Dweller on Two Planets, kirjoittanut Phylos Tiibetiläinen, antaaosuvan kuvauksen elämästä Venuksella eetterivärähtelyjen taajuudella.)

144000:n tehtävä oli syntyä, kuten Jeesuksen, Maapallon tiheimpiin olosuhteisiin uudelleen ja uudelleen haastamaan pimeyttä, tuomaan valoa, ja paljastamaan langenneet ja antaa sielulle paikka jumalallisessa tietoisuudessa. Kristuksen tiennäyttäjinä nämä sytyttäisivät henkisen liekin koko Ihmiskunnan sydämeen, loisivat uudelleen yhteyden sisäiseen jumaluuteen, niin että vapaan tahdon avulla ihmiskunta saattaisi jälleen kerran, Mooseksen sanoin, ”valita elämän, ei kuoleman”.

144 tuhannen uhraus oli huikea. Heidän tarinansa on kirjattu kirjoihin eri kynistä, mm. I AM -liike, Agni Yoga, Werner Schröder, Charles Leadbeater, sekä Mark ja Elizabeth Clare Prophet. Tämän ryhmän etujoukko rakensi Shamballan retriitin Gobin valtameren saarelle, joka nyt on Gobin autiomaa, aavikko Mongolian ja Kiinan välissä.

Sanat Kumara

Sanat Kumara on Jumalan manifestaatio, suuren valon henkinen olento. Hänet tunnetaan nimillä Päivien Vanhin, Ikuinen Nuoruus, Maailman Hallitsijalordi ja Shamballan hallitsija. Hän on yksi seitsemästä pyhästä kumarasta, joihin viitataan pyhissä kirjoituksissa.

Sanat kumara on tulenkantaja. Hän johtaa taivaan armeijoita ja poimii käärmeitä tuodakseen rauhan- Hän edustaa Ruusuristiä ja Rubiiniristiä. Hänen tunnuksensa ovat Lentävä Kotka (Skorpionin merkin korkea muoto) ja Jouluhalko, joka symboloi kolminkertaisen iekin syttymistä uudelleen ihmisten sydämissä. Joissain kulttuureissa hän on assosioitu kalan symboliin, elämän veteen ja Seulasten tähdistöön.

Sanat Kumara opettaa urhauksen, palvelukse, epäitsekkyyden ja antautumisen polkua, joka johtaa ikuiseen yhdistymiseen Jumalan kanssa. Hänen läsnäolonsa voidaan tuntea Jean Sibeliuksen säveltämässä Finlandia-hymnissä (myös Beethovenin sinfoniassa numero 9 Oodi Ilolle, Christus Resurrected, the Battle Hymn of the Republic ja Wien, Wien nur du allein, Mestarilady Venuksen avausnuotti), jotka ankkuroivat sellaisen vapauden liekin että se kiellettiin. Tuohon aikaan Suomi oli autonominen osa Venäjän suuriruhtinaskuntaa, ja tsaari Nikolai II alkoitti vuonna 1899 sortovuodet. Hän yritti tehdä suomalaisista venäläisiä huonolla menestyksellä. Hän kielsi Finlandian, koska se nostatti Suomen kansan henkeä ja kansallistuntoa Suomessa ja koska se oli itsenäisyysliikkeen symboli. Sortovuodet jatkuivat vuoden 1917 itsenäistymieen asti.

Viittauksia Sanat Kumaraan löytyy ympäri maailman. Viittauksia Shambalaan löytyy idän teksteistä ja perinteistä läheltä Gobin autiomaata. Viittauksia 144 tuhanteen löytyy Raamatusta ja Amerikan alkuperäiskansojen perinteistä.


Wainamoinen

Kumara suomeksi tarkoittaa kyykistynyttä tai köyryä, eteenpäin taipunutta. Tämä liitetään usein ikääntymiseen. Tarina tulen etsinnästä Suomen kansalliseepoksessa Kalevalassa, joka voi olla tuhansia vuosia vanha, kuvaa Väinämöisen tarinan, tietäjän jonka nimi viittaa muinaiseen viisauteen.

Runot 47-48 [teksti]
Pohjolan emäntä kätkee taivaan valot ja varastaa tulen. Ukko ylijumala iskee tulta uudeksi kuuksi ja auringoksi, mutta tuli putoaa suuren kalan vatsaan. Väinämöinen pyytää Ilmarisen kanssa kalan ja asettaa tulen palvelemaan ihmisiä.

Runo 49 [teksti]
Ilmarinen takoo uuden auringon ja kuun, mutta ne eivät paista. Taisteltuaan Pohjolan väen kanssa Väinämöinen palaa teettämään Ilmarisella avaimet, joilla aurinko ja kuu saadaan Pohjolan vuoresta. Ilmarisen takoessa Louhi päästää valot takaisin taivaalle.

 

Artikkelin julkaissut SanatKumara.info

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.