Hitlerin ja natsien salainen liitto harmaiden avaruusolentojen kanssa

Sir Arthur Conan Doylea kanavoinut George

22. lokakuuta 1996

Toivotan teille hyvää iltaa. Täällä on Doyle. Ilta on hiukan väsynyt, sillä osallistujia on vähän. Kuitenkin me yritämme välittää tarpeellista informaatiota. Me ainakin yritämme saattaa prosessin käyntiin.

Olen valinnut puhua ensin siitä yksinkertaisesta syystä, että viitaten geenimanipuloinnin historialliseen perustaan viime vuosina, keskeinen vuosi on minun poistumisvuoteni maatasolta, eli 1930.

Informaatio, jota minun tulee teille antaa, on että vuonna 1930 harmaat avaruusolennot lähetyivät Adolf Hitleriä ja tekivät esityksen, jolla he lupasivat hänelle maailman hallitsijuuden, ja tarjosivat hänelle teknologisia apuja, teknologisen ylivallan.

On ilmiselvää, että avaruusolentojen teknologia, avaruusolentojen kulttuuri, erityisesti sellaisten kuin harmaat, olisi mitä vaikuttavin. Heidän teknologiset näyttönsä, jotka ovat paljon pidemmällä kuin ihmiskunnalla oli silloin tai on nyt, olivat mitä viekottelevimpia.

Hitlerillä oli karismaa ja alkuvaiheessa huoli Saksan kansasta, jota oltiin kohdeltu epäoikeudenmukaisesti ensimmäisen maaimansodan jälkimainingeissa; siinä sodassa jonka piti lopettaa kaikki sodat.

Tämä Saksan kansan kaltoinkohtelu avasi ovet harmaille avaruusolennoille. He näkivät sen mahdollisuutena saavuttaa tavoitteensa, jolla saataisiin aikaan legitiimi läsnäolo Maapallolla. He tiesivät, että lainvalvojat, rauhanturvaajat, estäisivät heidän hyökkäämisensä tai ihmiskunnan alistamisensa. Mutta porsaanreikä, jota he tavoittelivat, koostui ylivertaisen ihmismuodon luomisesta, mutta joka olisi osa heitä niin, että he voisivat väittää että heillä on legitiimi saamaoikeus Maapalloon.

Hitler oli vaikuttunut teknologioista ja hänet johdateltiin uskomaan, että hänellä olisi vapaa pääsy tähän teknologiaan. Hän oli välkky, vaikkakin epävakaa yksilö, ja näin hän näki potentiaalin. Tämä sai hänet rakentamaan verkostonsa.

Hän puhui vallassaolijat ympäri seuraamaan häntä, mikä oli suhteellisen helppoa kun hän esitti todisteet avaruusolennoista sekä näiden teknologioista. Vaikeammin suostuteltaville pidettiin tapaamisia kasvotusten harmaiden avaruusolentojen kanssa; ilmiselvästi sellainen oli vaikutusvaltainen esitys. Hänen syrjäinen vuoristomökkinsä oli tapaamispaikka, jossa otettiin yhteyttä näihin harmaisiin avaruusolentoihin.

Tämä oli alkua hänen valtaannousulleen. Ja käyttämällä keskeisissä asemissa olevia henkilöitä, jotka olivat vaikuttuneita teknologiasta, sekä pelkkää harmaiden avaruusolentojen olemassaoloa hänen onnistui saavuttaa valta ja lopulta diktaattorin asema Saksan kansasta.

Saksan maahan poljettu kansa oli liian halukas seuraamaan ketä tahansa, joka tarjosi heille ruokaa syötäväksi, sillä he olivat nälissään, ja joka tarjosi heille takaisin ylpeytensä, sillä Saksan kansa on ylpeää kansaa. Toiselle maailmansodalle ei oltaisi kylvetty siemeniä jos Saksan kansan arvokkuutta oltaisiin kunnioitettu.

Hän uskoi saaneensa täyden tuen, täyden pääsyn teknologiaan ja jopa lupauksen suorasta interventiosta, jos niikseen tulisi, ja näin Hitler lähti panemaan täytäntöön suunnitelmaansa eliminoida esteitä sille, että hänestä voisi tulla maailman valtias.

Harmaiden avaruusolentojen inspiroima usko kaikkivoipaisuuteen imeytettiin myös Saksan kansaan. Liike, valta, karisma, tuo kaikki oli osa tätä välkkyä mutta epävakaata persoonaa, ja tuo kaikki pumpattiin vielä sitäkin ennennäkemättömämpiin suuruuksiin harmaiden kaikkitietävyydellä.

Kun hän puhui Saksan kansalle, hän puhui vakaumuksella. Hän puhui siinä uskossa, että Saksan kansa, liitossaan harmaiden avaruusolentojen kanssa, olivat voittamattomia. Hitler valitsi kaveripiirinsä, ihmiset jotka eivät epäröineet. Hän tarvitsi ihmisiä, jotka tekisivät mitä tahansa tarpeen olikin eliminoidakseen kaikki esteet maailmanherruuden tieltä. Tähän toki vaadittiin tuhansien ihmisten murhaamista, tuhansien hänen omienkin kansalaistensa tappamista, jota toteutettiin systemaattisesti ja tehokkaasti. Niin tehokkaasti, että maailma ei tunnistanut mitä oli tapahtumassa. Jopa Saksan oma kansa oli täysin pihalla siitä, että heidän oman maansa johtajia katosi tai kuoli mystisissä olosuhteissa.

Keskusteluissaan harmaiden avaruusolentojen kanssa he kertoivat hänelle, että heidän oli pakko jatkaa rotunsa olemassaoloa. He sanoivat hänelle, että johtuen eräästä sairaudesta, josta kaikki heidän rotunsa jäsenet kärsivät, he olivat tällä hetkellä kuolemassa, ja että heidän piti luoda olento, joka oli osittain ihminen ja osittain avaruusolento, jotta he voisivat jatkaa heidän sivilisaationsa olemassaoloa ja hänen auttamistaan Kolmannen Valtakunnan rakentamiseksi.

Heillä ei ollut mitään myötätuntoa tai kiinnostusta ihmiskunnan hyvinvointiin, ja he käyttivät teknologisia resurssejaan identifioimaan henkilöitä, jotka vastustivat Hitlerin suunnitelmia. Eräs keskeisistä ryhmistä, jotka he ottivat kohteikseen, olivat Hitleriä vastustavat psyykikot, ihmiset joilla oli paranormaaleja kykyjä. Nämä henkilöt otettiin kohteiksi ensimmäisenä rekrytointiprojektiin, ja ne jotka eivät suostuneet tekemään yhteistyötä, ne jotka kykenivät näkemään mitä tulevaisuudessa tuli tapahtumaan, kaiken sen pahan, heidät tuhottiin sen jälkeen kun heiltä oltiin imetty kaikki tieto heidän psyykestään ennen kehon kuolemaa.

Suurin osa valitsi tämän reitin. Ainoastaan pieni osuus psyykikoista teki yhteistyötä natsien kanssa. Kuitenkin, se oli riittävä määrä jotta kaikki muut saataisiin löydettyä. Ja ne jotka pysyivät maassa kun Hitler tuli valtaan ja eivät kyenneet pakenemaan, heidät lopulta napattiin kiinni ja tuhottiin. Tässä prosessissa saatiin selville paljon tietoa menneistä elämistä, muunlaisesta teknologiasta ja kyvykkyyksistä. Tämä informaatio ei ollut saatavilla edes harmaille avaruusolennoille. Harmaat olivat yhtä kiinnostuneita siitä kuin natsitkin.

Gestapolla, SS:llä oli suora kontakti harmaisiin. Heidän häijyytensä oli suoraan verrannollinen siihen intoon, jonka he olivat saaneet omasta voittamattomuudestaan.

Päätettiin, että jotta voitaisiin luoda hybridirotu, sillä harmailla avaruusolennoilla ei ollut minkäänlaista käsitystä ihmisfysiologiasta, tulisi suorittaa kokeita.

Lääketieteen kehitys oli 1930-luvulla varsin rajoittunutta. Geenimanipulointi ei ollut mahdollista. Tarvittavaa laitteistoa ei ollut olemassa. He tarvitsivat suuren populaation; he tarvitsivat suhteellisen puhdasperimäisen populaation tutkittavakseen. Harmaiden tavoittelemaan hybridirotua luotaessa Hitlerille tuli mieleen, että ehkäpä he sittenkin voisivat luoda myös ylivertaisen ihmisen. Tämän he ottivat tavoitteekseen.

Etsiessään sopivaa populaatiota, jonka perimä olisi suhteellisen puhdas, juutalaiset valittiin, joita löytyi Euroopasta suhteellisen laajalta alalta. Juutalaista rotua kohtaan ylläpidetyt ennakkoluulot; johtuen heidän itsensä vaalimasta rodullisesta puhtaudesta; sekä heidän kykynsä menestyä talousasioissa ja manipuloida muita, tekivat heistä ideaalisen kohteen.

Kun Saksan kansa oli nälkiintynyt, juutalaiset jatkoivat kukoistusta johtuen heidän omasta vaivannäöstään; johtuen heidän omista kyvyistään, epäilemättä. Mutta kun ihminen näkee nälkää, hän tuppaa kantamaan kaunaa niitä kohtaan jotka eivät näe nälkää. Näin oli helppoa sanoa, että juutalaispopulaatio oli uhka; sanoa heistä että heidän rotunsa oli epäpuhdas, pitää heitä Saksan kansan orjuuttajina.

Saksan kansa, joka oli kärsinyt vuodesta 1919 lähtien, ei antanut anteeksi, mikä tietysti oli ymmärrettävää heidän nälkiintyessään. Heitä ei haitannut nähdä juutalaisilta takavarikoitavan heidän omaisuutensa, jotka elivät hyvää elämää ja söivät enemmän kuin hyvin. Saksan kansa ei koskaan käsittänyt juutalaisen kansan kohteeksi ottamisen todellista tarkoitusta.

Tämän tapahtuessa otettiin käyttöön luokittelujärjestelmä, joka jakoi juutalaisvangit eri kategorioihin. Ne, joilla oli aivan erityisiä kykyjä, joita natsit voisivat käyttää hyväksi, heitä käytettiin hyväksi sillä tavoin. Ne, jotka natsien arviointiin perustuen eivät palvelleet minkäänlaista hyödyllistä tarkoitusta, lähetettiin keskitysleireille koekaniineiksi. Näiden kokeiden luonne oli raaka ja epäinhimillinen. Ruumiit altistettiin kaikenlaisille kuviteltavissaoleville kauheuksille. Tätä käytettiin oppimistyökaluna. Harmaat avaruusolennot halusivat tietää ihmiskehon luonteen ja toiminnan, mitä keho teki, miten se reagoi. Purkaminen oli osa tätä oppimisprosessia. Valitettavasti se oli pääasiassa tietoista purkamista.

Kidutusta käytettiin paljon arvioimaan kehon luonnetta. Nälkiinnyttämistä käytettiin monilla uhreilla keinona selvittää ihmiskehon kestävyyttä. Hyvin nälkiinnyttämistä sietävät sitten otettiin jatkokokeisiin, laajempiin ja tuhoisampiin.

Harmaat avaruusolennot eivät tienneet geneettisen koodin luonteesta, eikä heitä auttavilla ihmisillä ollut mitään käsitystä siitä mitä he tekivät. Harmaat avaruusolennot yksinkertaisesti tuhosivat ihmisiä määrittääkseen kehojen vahvuuden ja kestävyyden.

Heitä auttavilla ihmisillä oli idea yrittää geenimanipulaatiota käyttäen kemikaaleja. Saksan kansa on aina ollut etevä insinöörityössä, oli kyse sitten kemiallisesta tai mekaanisesta työstä. Looginen valinta oli etsiä kemikaaleja, jotka parantaisivat tai loisivat superolennon, jollaisen luomisen mahdollisuudesta Hitler oltiin saatu vakuuttuneeksi. Tässä ei onnistuttu.

Geenirakenteen muuttamispyrkimyksissä tehtiin erilaisia ihmisruumiin leikkelyjä, ja näitä tehdessä kävi ilmi, että kemikaalit olivat tehottomia. Mutta he saivat selville, että ihmisen geneettinen materiaali kiinosti harmaita mitä suurimmin: ihmisen munasolut ja sperma näkyivät tuon ajan mikroskoopeilla. Ja fokus lopulta siirtyi siihen, että luotaisiin järjestelmä jolla sukusoluja voitaisiin säilyttää. Sellaista yritettiin juutalaisuhrilla. He olivat kehittäneet tekniikoita ennen oman populaation uhraamista. Tämä saatiin aikaan käyttämällä Saksan kansa kemiallisen insinööritaidon osaamista.

Tänä aikana nestemäisen typen jäähdyttäminen keksittiin keinoksi säilyttää geneettistä materiaalia. Lisäksi Saksalaisella insinööritaidolla keksittiin erottaa erilaiset sukusoluja kantavat organismit toisistaan.

Tätä informaatiota hyväksikäyttäen he aloittivat ohjelman keskitysleirillä, jossa he keinotekoisesti hedelmöittivät naisia selvittääkseen voisivatko he määrittää suoraan lapsen sukupuolen. Tässä he onnistuivat ja keksivät samalla millaisella spermalla saadaan mikin sukupuoli lapselle.

He myös tutkivat mahdollisuutta halkaista tsygootti, eli siis tarkoituksella luoda tsygootista identtisiä kaksoiskappaleita. He saivat tämän aikaan teknologisesti, vahingossa. He lähestyivät ongelmaa yritys-ja-erehdys -menetelmällä. Harmaat avaruusolennot eivät olleet tässä avuksi, paitsi silloin kun he auttoivat kontrolloimaan vankeja käyttämällä heidän teknologiaansa. Tämän takia juutalaisvangit vaikuttivat niin välinpitämättömiltä omista olosuhteistaan eivätkä he yrittäneet kaapata valtaa kouralliselta natseja, jotka olivat näennäisesti heidän holhoajiaan. He olivat harmaiden avaruusolentojen vaikutuksen alaisina. He eivät edes tajunneet sitä, niin karmaisevaa heidän teknologiansa oli. Mutta kirjaimellisesti tuhannet heistä jättivät tekemättä vastarintaa heidän piinaajiaan kohtaan. Jos he olisivat niin tehneet, he olisivat lopulta onnistuneet. Tämän takia heitä tuhoutui kuusi miljoonaa.

Natsien geeniohjelman mekaniikka oli yksinkertainen. He yrittivät hyödyntää teknologiaa, joka oli olemassa heidän tuon aikaisen kemiallisen ja mekaanisen insinööritaidon piirissä. Mekaaninen aspekti johti tsygoottien halkomiseen ja siittiöiden erotteluun. Kemiallinen aspekti satojen tuhansien epäonnistumisten jälkeen lopulta johti kykyyn injektoida solumateriaalia tsygoottiin ja luoda isännän geneettisestä materiaalista kaksoisolento.

Natseilla ei ollut käsitystä mitä he tekivät DNA-rakenteen tasolla. He yksinkertaisesti yrityksen ja erehdyksen kautta saivat selville, että huolella ja oikealla kemiallisella ympäristöllä ja oikeilla mekaanisilla työkaluilla he kykenisivät injektoimaan ihmisen solumateriaalia alkoon, ja näin tuottamaan isännän geenimateriaalia. He eivät ymmärtäneet, koska he eivät nähneet muuta kuin solun makrorakenteet. Ja he vain yksinkertaisesti injektoivat kaiken materiaalin alkioon. Heillä ei ollut ideaa siitä mitkä komponentit oikeasti toimivat. Mutta satojen tuhansien epäonnistuneiden kokeiden tuloksena he lopulta selvittivät oikean kemiallisen tasapainon, oikean mekaanisen tekniikan ja laitteet, ja onnistuivat luomaan klooneja.

Harmaat avaruusolennot silläaikaa olivat saaneet selville, että heidän geneettinen materiaalinsa, sellaisenaan, ei ollut yhteensopiva ihmiskudosten kanssa. Toisin sanoen, he eivät kyenneet injektoimaan solumateriaalia solusta ihmisen alkioon ja näin saada aikaan elävää organismia. He päättivät, että he joutuisivat kehittelemään hybridiohjelmaa perinteisemmin menetelmin.

He käyttivät saksalaisen tieteen kemiallisia edistysaskelia luomaan sopivamman ympäristön isäntäorgnismille, paljon samaan tapaan kuin nykypäivän tieteessä immuunijärjestelmän lamauttajia käytetään elinten siirroissa. Periaatteet olivat samankaltaiset ja ne olivat harmailla käytössä. Harmailta on ottanut vuosia keksiä oikea immuunilamauttajien kombinaatio niin, että geneettinen materiaali sitoutuu ihmisiin.

Oikeilla kemiallisilla materiaaleilla tämä kuitenkin tapahtuu ja kun geenimateriaalit sulautuvat, epäyhteensopivuudet neutralisoidaan tai ne kumoutuvat. Vain normaaleissa olosuhteissa harmaan avaruusolennon siittiö ei voi olla olemassa ihmisnaisen munasolun kanssa ja ihmismiehen siittiö ei voi olla olemassa harmaan munasolun kanssa. Teknologia kehitettiin suurella kärsimyksellä: monet menettivät henkensä.

Hitler muuttui pelokkaammaksi ajan myötä harmaita avaruusolentoja kohtaan, sillä he eivät antaneet hänelle hänen kaipaamaansa tukea. He eivät antaneet hänelle lupaamaansa teknologiaa. Tottakai näin sen piti mennäkin, sillä jos se olisi mennyt toisin, rauhanturvaajat olisivat hyökänneet heidän kimppuunsa ja tuhonneet heidät. He olisivat tuhonneet jokaisen harmaiden avaruusolentojen ryhmän, jos he olisivat puuttuneet tahallisesti ihmispopulaation asioihin.

Harmaat avaruusolennot, kun he olivat keksineet toimivan, vaikkakin karkean ratkaisun hybridisaatioon, kokivat että ihmispopulaation vähentäminen palvelisi heidän asiaansa. Tämän takia he esittelivät ydinaseteknologian sekä Saksalle että Amerikalle.

He eivät voineet luoda teknologiaa heidän puolestaan. Heidän piti välittää informaatio parhaansa mukaan ja antaa ihmisten itse tehdä se. Jälleen kerran, välttääkseen rauhanpuolustajien vihan heidän niskassaan.

He eivät maininneet ihmisille aseen myrkyllistä luonnetta. Se ei merkinnyt heille paljoakaan, sillä harmaiden avaruusolentojen sivilisaatio ei ole sen vaikutuksen kohteena johtuen heidän geneettisestä rakenteestaan ja fysiologiastaan. Heidän taajuutensa on sellainen, että Maan elämälle fataali radioaktiivisuus ei vaikuta heihin mitenkään.

Tämä oli heidän suunnitelmansa planeetan populaation vähentämiseksi, pitäen samalla itsellään tietyn määrän ihmisiä, joita käyttää hybridiensä luomiseen.

Tämä on se missä harmaat avaruusolennot ovat nykyään. He edelleen pyrkivät hiomaan täydelliseksi hybridisaatio-ohjelmaansa käyttäen kemikaaleja ja keinotekoista hedelmöitystä, tai jopa mahdollisuuksien rajoissa mekaanista yhdyntää.

Tähän päättyy esitykseni. Asiasta voitaisiin sanoa vielä paljonkin. Tämä oli pelkkä yleiskatsaus. Nyt me otamme yhteyden toiseen olentoon ja puhumme rauhanturvaajien roolista geenimanipulointiprosessissa.

Toivotan teille hyvää iltaa.

Artikkelin julkaissut geohanover.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.