Kanavoimaan opettelua

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

HUOMAUTUS: Tämä puhtaaksikirjoitus on vielä vaiheessa eikä lopullisessa muodossaan. Sitä on editoitu ja sen virheitä on korjattu.

Intensiivimeditaatio

Heinäkuun 10. 1993, Toinen istunto

(Carla kanavoi)

Minä olen Hatonn. Tervehdys yhden äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Me olemme etuoikeutettuja saadessamme kutsun ryhmältänne tänä iltapäivänä ja me kiitämme teitä erittäin paljon. Sillä se suuresti auttaa meitä tuottamaan palvelusta kun te kutsutte meitä kertomaan ajatuksistamme.

Me olemme erityisen iloisia saadessamme työskennellä sen kenen nimi on M kanssa, sillä kuten Laitoksen veljemme ja sisaremme ovat huomauttaneet, jokainen ääni, joka on yhteistyössä Lähteen kanssa, lisää yhden potentiaalisten tapojen universumin esittää se yksinkertainen totuus, jonka me olemme saapuneet tuomaan kansoillenne.

Me sanoisimme muutaman sanan koskien niinkutsuttua ehdollistamista. Vahvempi ehdollistaminen voi tapahtua spontaanisti, kuitenkin me olemme käyttäneet sitä tyydyttääksemme kanavoijan joka toivoi jonkinlaista vihjausta siitä, että nyt kontakti on saatu.

Ehdollistamista voi pyytää, ja me pyrimme silloin tätä vaikutusta vahvistamaan. Se on, kuitenkin, enemmänkin sivutuote eikä jotain johon halutaan kiinnittää todellista huomiota. Se on yksinkertaisesti vaikutus, joka seuraa kun elämänvirran päälle, tai alle, tulee tai sekoittuu toinen energiakeskus, kuten me olemme.

Uuden kanavoijan tapauksessa se voi palvella keskipisteenä kun tätä ehdollistamista tunnetaan, joka voi muuttua instrumentille, joka sitä haluaa käyttää, siksi mihin keskittyä ja omalla keskittymisellään syventää. Tämä lisää kanavan itseluottamusta ja aikeenamme on, että sen käyttö rentouttaisi kanavaa, joka saattaa olla huolissaan siitä onko tämä itse asiassa saamassa kontaktin.

Huomaatte, että tämä instrumentti ei pyydä ehdollistamista, vaikka hän välillä liikuttaa suutaan tai jotain sellaista. Kuitenkin, tällä instrumentilla on paljon kokemusta kontaktiin luottamisen oppimisesta kun virittäytymisen ja (Kristuksen nimeen) haastamisen työ on suoritettu, ja mahdollisesti me rohkaisisimme uutta instrumenttia miettimään ehdollistamista ja todellakin huolta siitä onko kontakti saatu, osana prosessia jossa instrumentti yksinkertaisesti saa kokemusta niin, että prosessi muuttuu tunnetummaksi ja voidaan tuntea rytmi kanavoinnin jatkuessa eteenpäin ensimmäisestä lauseesta.

Nyt, kuitenkin, me olemme mitä onnellisimpia yksinkertaisesti työskennellessämme perusasioiden parissa. Instrumentin tarvitsee olla erittäin tietoinen virittäytymisprosessista ja erittäin kiinnostunut oppimaan itsestään riittävästi alkaakseen löytää kyseisiä virittämisen tekniikoita ja halutakseen palvelusta puhtaammin. Mitä harkitummin instrumentti kerää tietoa omasta itsestä, ja mentaaliset, emotionaaliset energiat kohoavat ja nousevat, sitä paremmin instrumentti kykenee pitämään kontaktia korkeampien tasojen alueella, joilla instrumentti voi rentoutua tietoisuuden sisäisessä tasapainotilassa.

Me pyydämme tätä piiriä jatkuvasti visioimaan valoenergian liikkuvan myötäpäivään tämän piirin ympärillä. Sillä tämä toimii kuin patteri, ja se auttaa uutta instrumenttia ja todellakin ketä tahansa instrumenttia pitämään yllä sitä tasaista kontaktia joka on niin paljon hyvän kanavoinnin sydämessä.

Me pyydämme sitä jonka nimi on M rentoutumaan, ja siten kuin on mahdollista tehdä, kuten on sanottu monta kertaa tänään, “mene virran mukana.” Tämä instrumentti sanoisi, “Roomaa ei päivässä rakennettu,” eikä myöskään, ystäväni, kanavoijia. Joten nyt me pyydämme sitä jonka nimi on M avautumaan läsnäolollemme, ja nyt me haluaisimme siirtää tämän kontaktin sille jonka nimi on M. Me olemme Hatonn.

(nauhalta ei saa selvää)

(tauko)

(Carla kanavoi)

Minä olen Hatonn, ja olen jälleen tämän instrumentin luona. Tämä instrumentti oli kärsimätön aloittamaan jälleen, mutta me toivoimme työskentelevämme sen jonka nimi on M kanssa jollain syvyydellä, ja me kiitämme jälleen tätä instrumenttia hänen salliessaan meidän jatkaa hetken.

Meidän mielestämme, vaikka meillä on tasaiselta vaikuttava yhteys siihen jonka nimi on M, on halu olla varma siitä että kontakti on tarkka ja oikea, ja halu ei ole arvaus. Tämä on ylistettävä asenne, joka, sellaisen tapauksessa joka on liiaksi kiinnittynyt tällaiseen haluun ollakseen varma, muuttuu sisäiseksi jäykkyydeksi, jossa ei voi koskaan olla varma.

Me ehdottaisimme, että monet ensimmäiset kerrat kun kontaktia harjoitetaan, että uusi kanavoija aloittaisi tervehdyksellä “Minä olen Hatonn.” Kuten se jonka nimi on S on sanonut, vaikka paljoa voidaan suuresti epäillä kokemuksista, on varmaa että me aloitamme nöyrällä esittäytymisellämme ja harkitulla tervehdyksellä äärettömän Yhden nimeen rakkaudessa ja valossa, ja ilossa ja tuonpuoleisessa voimassa.

Tämä turvallisuudentunne varmastikin katoaa nopeasti, mutta kuitenkin tämä aloitus voidaan tehdä uskolla ja mahdollisesti, kuten on usein aiemmin tapahtunut, jokin näiden aloitustervehdysten kanssa eteenpäin menon kokemuksessa voi murtaa sen huolestuneisuuden padon, joka on kovettunut liian kovaksi jatkuvasti tätä olosuhdetta tarvitsevaksi voimaksi. Ryhmä on hyvässä suojeluksessa mitään todellista virhettä vastaan, ja kun työskentelee kokeneempien kanavoijien kanssa, on varmuus siitä että harha-askel tulee nopeasti ilmi ja korjatuksi.

Tämä instrumentti on todellakin halukas kaikkina aikoina lopettamaan session kokonaan jos se tuntuu olevan haluttavaa, ja todellakin tämä instrumentti on tehnyt niin aiemmin.

Joten ympäristöstä saa paljon tukea. Tämä mielessä pitäen me haluaisimme jälleen siirtää kontaktin sille jonka nimi on M, ja sanoa vain muutaman lauseen tämän instrumentin läpi.

Me siirrämme tämän kontaktin nyt. Minä olen Hatonn.

(M kanavoi)

Minä olen Hatonn, ja tervehdin teitä yhden äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Minulla on joitain vaikeuksia… (nauhalta ei saa selvää), mutta yhteys on vakaa (ei saa selvää). On joitain pääasiallisia vaikeuksia joihin pitää puuttua.

Jätän tämän instrumentin nyt. Minä olen Hatonn.

(Carla kanavoi)

Minä olen Hatonn, ja olen jälleen tämän instrumentin luona. Me olemme mitä mielissämme ja ilahtuneimpia siitä, että se jonka nimi on M on todellakin hypännyt rotkon laidalta. Me kiitämme tätä instrumenttia sen rohkeudesta ja olemme erittäin positiivisia, että vaikka kontakti on aina hienovarainen asia, se jonka nimi on M alkaa nyt olla todella tietoinen siitä, että ajatukset tulevat sen mieleen joka haluaa sanoa jonkin asian nopeasti ja sitten kuulla toisen, ja sanoa toisen, ja niin edelleen.

Me arvostamme tämän piirin kärsivällisyyttä, koska me haluaisimme käyttää hieman lisää aikaa työstääksemme yhteyttämme tähän instrumenttiin mahdollisen epämukavuuden vähentämiseksi…

Me pidämme nyt tauon. Minä olen Hatonn.

(tauko)

Minä olen Hatonn ja olen jälleen tämän instrumentin luona. Me olemme säätäneet yhteyttä ja kysyisimme siltä joka on M oliko muutos avuksi.

M: (ei saa selvää nauhalta).

Me jatkamme tämän virityksen työstämistä kun me puhumme lyhyesti jokaisen instrumentin kautta. Nyt me nautimme mahdollisuudesta puhua lisää, sen kautta joka tunnetaan nimellä S. Me jätämme tämän instrumentin ja siirrymme nyt. Minä olen Hatonn.

(S kanavoi)

Minä olen Hatonn. Me tervehdimme teitä jälleen äärettömän Yhden rakkaudessa ja valossa tämän instrumentin kautta. Pienoisella huvittuneisuudella tämä instrumentti tervehti meitä. Sillä siitä tuntui kuin olisi heitetty “kierrepallo”, niinsanotusti, normaalin kuvion mennessä niin, että instrumentti vastaanottaa kontaktin siltä joka tunnetaan nimellä Jim. Tämä instrumentti on tottunut valmistautumaan kontaktia varten keskittymällä erityisesti kontrolloimaan käsillä olevaa materiaalia.

Jossain määrin tämä on seikka, jota tämä instrumentti on pyytänyt, ja jonka parissa me olemme mitä mieluimmin mukana. Kuitenkin se on merkki instrumentin kasvusta olla halukas ottamaan vastaan puhumisen tehtävä vähemmällä ja vähemmällä odotuksella siitä, mitä se tasan tarkkaan onkaan mitä edessäpäin odottaa, mitä se tasan tarkkaan on mitä tullaan sanomaan. Aina on jonkin verran odotuksia instrumenttina toimimisen prosessista, kun tietynlainen horisontti avautuu sanojen asettamisen prosessissa konseptista, joka kukkii syvemmässä tai vähemmän tajuisessa mielen osassa.

Tämä instrumentti tällä hetkellä on kehittämässä suurempaa uskoa ja luottamusta siihen, että konseptit todellakin jatkavat kukkimistaan, jopa silloin kun selvää ajatuksen struktuuria ei ole etukäteen annettu tai luonnosteltu.

Tämä konseptien kukkiminen syvässä mielessä on tapa, jolla ajatuksemme tulevat teille, meidän yhteen sekoittuneissa energioissa. Näin, jos ulottaudutaan aivan alas lähteeseen, ei ole enää täysin mahdollista erottaa itseä itsestä, sillä tervehtimisen prosessissa me todellakaan emme erota itseämme niistä, jotka syleilevät Kaiken Sen Mikä On energioita, äärettömän ja luovan rakkauden, joka on kaiken meidän ja teidän lähde.

Pelko, joka erottaa itsen itsestä, tulee asteittain, veljeni ja sisareni valossa, hälvenemään niinkuin kukkineen kukan terälehdet, silloinkin kun kukan terälehdet sen ytimessä jatkavat kasvuaan.

Me rohkaisemme jokaista virittäytymisen prosessiin ja sallimaan tälle syvemmälle itselle suurempi ja suurempi pääsy ja kovempi ja kovempi ääni elämänkokemuksessa, mikä on suurin lahjanne josta voitte tänä aikana nauttia.

Nyt me siirtäisimme tämän kontrollin sille joka tunnetaan nimellä Jim.

(Jim kanavoi)

Minä olen Hatonn, ja tervehdin teitä kaikkia rakkaudessa ja valossa tämän instrumentin kautta. On ollut suuri etuoikeus kyetä käyttämään jokaista instrumenttia tänä iltapäivänä. Me olemme erityisen kiitollisia, kun olemme kyenneet saamaan kontaktin uuden instrumentin nimeltään M kautta. On suuri kunnia meille tulla pyydetyksi tuottaa palvelusta tällä tavoin, ja me kiitämme sitä jonka nimi on M koko sydämestämme.

Nyt me pyytäisimme uutta instrumenttia tai ketä tahansa olentoa jolla saattaisi olla kysymyksiä meille.

M: Juuri nyt, minä koen mielialoja… (ei saa selvää nauhan äänestä).

Minä olen Hatonn. Me tarkastelemme värähtelyharmonioitamme ja säädämme, hetken ajan.

(tauko)

Minä olen Hatonn. Me kysyisimme siltä jonka nimi on M helpottaako yhtään?

M: (ei kuulu).

Minä olen Hatonn. Me huomaamme, että jonkin verran epämukavuutta esiintyy pään ja niskan alueilla, joka on johtunut alkuvaiheen kokemuksesta, jolla lähetettyjä ajatuksia äännettiin. Tämä ei ole epätavallista uudelle instrumentille havaita, että sen kehon asento on, johtuen siitä ettei ole tottunut, muuttunut rasitukseksi. Me työskentelemme instrumenttinne ja teidän kanssa olevan kontaktimme parissa tulevaisuudessa pyrkiäksemme lievittämään tätä uuden koetun kontaktin sivuvaikutusta.

Onko vielä toista kysymystä?

Kysyjä: Ei. Ei juuri nyt. Kiitos Hatonn.

Minä olen Hatonn, ja jälleen kerran me haluaisimme kiittää jokaista tässä ryhmässä läsnäolomme kutsumisestamme tähän etsinnän piiriin. Ilomme on ylitsevuotavainen tästä mahdollisuudesta ja kiitämme jokaista teistä. Me käyttäisimme tätä mahdollisuutta tervehtiä teitä jokaista jälleen kerran ehdollistavalla värähtelyllämme, ja haluaisimme nyt jättää tämän instrumentin ja tämän ryhmän yhden äärettömän Luojan rakkauteen ja valoon. Te tunnette meidät nimellä Hatonn. Adonai, ystäväni.   Artikkelin julkaissut L/L Research

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.