Lauantaimeditaatio

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

Lauantaimeditaatio

marraskuun 23. 2019

(Jim kanavoi)

Minä olen Q’uo ja me tervehdimme teitä rakkaudessa ja valossa tänä iltapäivänä. Meidät on kutsuttu ryhmänne luo, sillä teillä on tarve jakaa sitä minkä me kaikki tiedämme ja uskomme: että me olemme kaikki yhtä ja että monia, monia tapoja nähdä tämä kaiken luomakunnan ykseys. Tänään, kuten aina, me tulemme teidän luoksenne veljinä ja sisarina, emme äärimmäisinä auktoriteetteina. Me kuljemme samaa polkua kuin te. Ehkäpä me olemme kulkeneet hieman pidemmälle tätä polkua. Kutsumalla meitä avuksi te sallitte meidän kasvaa palvellen toisia, ja tässä palveluksessa me tyypäisimme teitä käyttämään omaa harkintakykyänne niinkin paljon, että tarkastelisitte jokaista sanaa ja konseptia joka meillä on tarjota. Käyttäkää niitä niinkuin haluatte, jätten taaksenne kaikki ne joille teillä ei ole käyttöä tänä aikana. Tällä tavoin vapautatte meidät puhumaan avoimemmin niin, että meidän ei tarvitse huolehtia siitä että meistä tulisi kompastinkivi teidän omalla henkisellä matkallanne.

Nyt kysyisimme jos on jotain kysymystä jolla voisimme aloittaa.

Zachary: Q’uo, minulla on kysymys. Henkisellä polulla me usein ensin tervehdimme varjoamme ja opimme tunnustamaan sen hienovaraisen ilmestymisen tietoisuuteemme ja elämäämme, ja sitten lopulta saavumme tuon varjon hyväksynnän paikkaan, ja aloitamme integrointiprosessin jolla saamme sen takaisin omaan itseemme harmonisemmalla tavalla. Voistiko neuvoa meitä siitä miten tuo varjon integrointiprosessi voitaisiin toteuttaa?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäni, veljeni. Tämä kysymys on mitä keskeisin kolmannen tiheyden olennolle tässä illuusiossa. Te todellakin olette illuusiossa, jossa tuntuu esiintyvän ero toisista, ja kaikkien kesken, ja polku jota kaikki kulkevat tässä illuusiossa liittyy kykyynne integroida eri illuusion osat oman itsen olemukseen, niin että teistä tulee se mitä te etsitte: Yksi Ääretön Luoja. Kuitenkin jokainen teistä kulkee kolmannen tiheyden illuusiossa niinkutsutun ”unohduksen verhon” läpi niin että unohdatte sen, että te olette jo sitä mitä te etsitte, ja että te olette tulleet tänne tutkimaan toisia polkuja mitä pitkin matkata Yhden Äärettömän Luojan polkua Yhden Äärettömän Luojan luokse. Jokaisen tässä illuusiossa olevan olennon astuessa illuusioon ja saadessa varhaisessa iässä ympäriltään opetusta — vanhemmilta, sisaruksilta, ystäviltä ja opettajilta — jokainen näistä olentojen ryhmittymistä voi omata enemmän tai vähemmän vääristyneen tai vääristymättömän vision kaiken luomakunnan ykseydestä, ja tämän opetusprosessin edistyessä jokaisen nuoren olennon tai sielun kohdalla tässä illuusiossa on usein varoituksia, jotka nuorelle olennolle annetaan vaatien tämän tehdä sitä tai tätä, että se ei ajattelisi niin tai näin, että se ei sanoisi sitä tai tätä. Näin varoitukset akkumuloituvat varastoon, joilla estetään sanomasta tai kokemasta joitain oman olemuksen osioita, kun tämä olemus kypsyy omassa evoluutiossaan.

Näin evoluutio muuttuu kieroksi, sanoisimmeko, siitä mikä työnnetään tiedostamattoman varjoihin tai alemmille tietoisuuden tasoille niin, että ne nuori olento ei sivuuta niintä täysin, vaan ne pidetään eräänlaisena reservinä, niin että aika ajoin nämä oman itsen varjopuolet, jotka koulutusprosessi nuoreen olentoon on luonut, tuovat osan itsestään nuoren olennon tykö mahdollisesti kontrolloimattomalla tavalla, niin että pimeää energiaa vapautuu, mahdollisesti vihaa, mahdollisesti hämmennystä, mahdollisesti jollain tavalla josta nuori olento ei ole tietoinen sen varjopuolen pyrkiessä ilmaisemaan itseään tavalla joka voi tai sitten ei ole sopiva siihen kokemukseen joka nuorella olennolla sillä hetkellä on.

Kun olento kypsyy, varjopuoleen on lisätty enemmän ja enemmän niitä asioita, joita nuori olento sitten alkaa kokea kypsempänä olentona joita hän ei halua kokea, jotka hän sivuuttaa, jotka hän menestyksellisesti tukahduttaa kaikkina aikoina. Jokaisen etsiän on tarpeen tulla tietoiseksi omasta varjopuolestaan, tietoiseksi ei ainoastaan sen olemassaolosta vaan myös sen arvosta, sillä se on olennon itsen osio joka voi lisätä olennon kykyä tutkia enemmän omaa olemustaan yhä suurempana esityksenä siitä ympäristöstä jossa olento elää ja liikkuu ja on.

Jos tietoinen totuuden etsijä, sitten, tulee tietoiseksi tästä varjopuolestaan, ja meditatiivisessa tilassa alkaa kutsua yhä enemmän omaa varjopuoltaan paljastamaan itsensä, kutsumaan varjopuoltaan istumaan meditaatiossa kanssaan, istumaan ja tutkimaan tämän etsivän sielun koko olemuksen todellista luonnetta, ja luomakuntaa kokonaisuutena, silloin kypsyvä tietoinen totuuden etsijä alkaa saada tietoa tavalla joka näyttää tämän varjopuolen alkuperän niin, että se voidaan nähdä esteenä erilaisille positiivisuuden ja kasvun energioille, jotka yrittävät liikkua olennon läpi sen kokiessa katalyyttia sen päivittäisissä toimissa. Voi esiintyä pyyntö varjopuolelle alkaa paljastaa itseään pikkuhiljaa niin, että tietoinen totuuden etsijä voi nähdä mistä jokainen varjopuolen osa on saanut alkunsa, siellä missä oli positiivisuutta mutta sitä vähäteltiin tai se hiljennettiin, ehkäpä seksuaalisuuden alueella, henkilökohtaisen identiteetin ilmaisun alueella joka ei sopinut ympärillä olevien opettajien tietoisuuteen, ehkäpä luomisen alkuperäisyydessä jota opettajat eivät ymmärtäneet niin, että nämä luomisen alueet tukahdutettiin ja työnnettiin oman itsen varjopuolelle.

Näin meditatiivisessa tilassa, pyytämällä näitä varjopuolen eri osioita ilmaisemaan itseään tietoiselle totuuden etsijälle, tämä etsijä voi sitten havaita, että varjopuolessa on ominaisuuksia jotka ovat mitä eniten avuksi henkisellä polulla. Ehkäpä siellä on kovuutta, periksiantamattomuus joka voi auttaa pääsemään vaikean tilanteen läpi koska varjopuoli on täytynyt työntää syrjään niin pitkäksi aikaa. Ehkäpä varjopuolella on luovuutta joka voi auttaa henkistä etsijää päivittäisissä toimissa ja toisten katalyyttien prosessoinnissa, uudella tavalla, joka auttaa tietoisen etsijän havainnoissa siten, että se mahdollistaa muuttua enemmän ja enemmän Yhdeksi Äärettömäksi Luojaksi, ja nähdä enemmän Yksi Ääretön Luoja ympärilläolijoissa, ympäristössä, olemassaolon jokaisessa osassa josta henkisen totuuden etsijä on tietoinen.

Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Zachary: Ei, kiitos, Q’uo.

Q’uo: Minä olen Q’uo ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko vielä toista kysymystä josta voimme puhua?

Kysyjä: Q’uo, jotkut 21. vuosisadan tieteilijät esittävät, että Jeesuksen ruumis dematerialisoitui hänen haudastaan. Voitko puhua tästä? Dematerialisoituiko Jeesuksen ruumis hänen haudastaan?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Tämä on konsepti, joka yleisesti pitää paikkansa, mutta yksityiskohdista on jonkin verran vaikea puhua kielellänne. Kuitenkin me yritämme puhua tästä. Kun Jeesus, joka muuttui Kristukseksi, Jumalan poika, kulki eteenpäin inkarnaatiossaan, hän matkasi monien eri paikkojen läpi nuorena niin, että hän kykeni tutkailemaan enemmän ja enemmän niinkutsutun totuuden luonnetta, enemmän ja enemmän evoluution kokemusta joka jokaiselle olennolle on saatavilla kaikkina aikoina kolmannen tiheyden kokemuksessa.

Hänen matkatessaan näissä eri paikoissa, opiskellen eri mestarien johdolla, hän tuli tietoiseksi kyvystään, meditatiivisessa tilassa, päästä ykseystietoisuuteen Yhden Äärettömän Luojan kanssa, jota olento nimitti Isäksi. Sitten olento nimeltä Jeesus lopulta kykeni sulauttamaan koko olemuksensa hänen Isäkseen nimittämän kanssa, jonka hän näki rakkautena. Ja hänen kyetessään sulauttamaan olemuksensa Isään, rakkauden luovan periaatteen avulla, hänestä tuli se mitä hän etsi ja monissa tapauksissa, olennon nimeltä Jeesus sanoissa, kykeni puhumaan Isän suulla. Olento puhui ei ainoastaan Jeesuksena, vaikka muissa paikoissa hän puhui Jeesuksena jolla oli kyky muuttua Isäksi.

Lopulta kun olento nimeltä Jeesus kykeni puhumaan Isän kanssa, tämä yhteinen ykseys muuttui liitoksi, niin että ristiinnaulitsemisen ja hautaamisen aikaan hän oli yhtä Isän kanssa, ja kykeni hävittämään yhden muodon ja ottamaan toisen, ja näin liikkui ristiinnaulisemisen ja ylösnousemuksen jälkeen eri kolmannen tiheyden illuusion osiin, kykeni muuttamaan muotoaan siten kun oli tarpeen palvella tarkoitusta paljastaa itsensä niille opetuslapsille ja seuraajille, kun hän poistui kolmannen tiheyden illuusiosta.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Kysyjä: Kyllä. Kuuluisa 1900-luvun meedio Edgar Cayce sanoi, että Jeesuksen ruumis oli mennyt muihin ulkottuvuuksiin. Onko tämä se mistä puhut?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäni, veljeni. Kyllä, todellakin, tämä on se mitä me yritimme sanoa, meidän kuvatessamme eri olennon nimeltä Jeesus kykyjä päästä yhteyteen ja sitten liittoon Isän kanssa, tai sen periaatteen kanssa jota hän piti rakkautena. Tämä on jotain mitä hän kykeni tekemään inkarnaationsa aikana, ja myös inkarnaation jälkeen.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Kysyjä: Ei, kiitos, Q’uo.

Q’uo: Minä olen Q’uo ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Zachary: Minulla on kysymys, Q’uo. Jeesus muuttui Kristukseksi, sanotaan, itsensä tyhjentämisen prosessin kautta. Mikä rooli opetuslapsilla oli Jeesuksen mahdollistamisessa muuttua Kristukseksi. Oliko neliövaikutuksella mitään osuutta asiaan?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Se joka tunnetaan nimellä Jeesus, hänen matkatessaan kaukaisiin maihin pitkäksi ajaksi elämänsä alkutaipaleella, kykeni kehittämään kyvyn luoda näitä ykseyden kokemuksia Isän kanssa, tai rakkauden kanssa, luovan periaatteen kanssa. Hänen kyetessään tekemään tämän itsekseen, hän sitten oppi että oli olemassa tietynlainen tekniikka, jota hän voisi opettaa muille, joka olisi osa heidän oppimisprosessiaan heidän halutessaan opetuslapsiksi, ja se jonka nimi on Jeesus sitten hyväksyi heidät opetuslapsikseen.

Tämä olento sitten oli kanssakäymisissä ei ainoastaan kahdentoista mutta myös monien muiden kanssa, jotka eivät olleet hänen pääasiallisia opetuslapsiaan, mutta jotka seurasivat sitä joka tunnetaan nimellä Jeesus kirjaimellisessa merkityksessä hänen kulkiessaan alueilla, joita te nyt nimitätte Pyhäksi Maaksi, kertoi viestiä ykseydestä, rakkaudesta ja valosta kaikille niille joilla oli korvat kuulla ja sydämet ymmärtää.

Näin nämä olennot, jotka seurasivat sitä joka tunnetaan nimellä Jeesus, saivat oppia joistain niistä salaisuuksista millä etsiä ykseyttä Yhdestä Äärettömästä Luojasta. Kun he kykenivät, jossain määrin, oppimaan näitä salaisuuksia ja kehittämään kyvyt huippuunsa, silloin tällä oli eräänlainen resonanssivaikutus siihen joka tunnetaan nimellä Jeesus, niin että opettamalla sitä mitä hän tiesi ja vastaanottamalla niiltä, joille hän opetti oppiaan, hän kykeni sekoittamaan enemmän omaa olemustaan niihin olentoihin, jotka olivat opetuslapsia, sekä myös Yhteen Äärettömään Luojaan, jonka läsnä hän oli ollut tiettyjä ajanjaksoja, sanoisimmeko, niin että ajoittain tämä ykseyden kokemus saapui sille joka tunnetaan nimellä Jeesus, siten kuin viitta joka puetaan päälle lämmittämään, terästämään sen kokemusta Yhdestä Äärettömästä Luojasta.

Näin se mitä Jeesus oli jo oppinut vahvistui, kun Jeesus kykeni antamaan tiettyjä paloja näistä opetuksista opetuslapsilleen, jotka kykenivät antamaan heille kyvyn jossain määrin tehdä niitä samoja asioita joita se joka tunnetaan nimellä Jeesus kykeni tekemään kokonaisuudessaan.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Zachary: Yksi lyhyt jatkokysymys, Q’uo. Sanotaan, että Jeesuksen salaiset opetukset hhänen opetuslapsilleen olivat Kriya Yogaa, pitääkö tämä paikkansa?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Yleisesti tämä pitää suurimmaksi osaksi paikkansa, vaikka tuohon aikaan sitä ei kuvattu tuon tietyn tyyppiseksi joogaksi. Kuitenkin monet olennot läpi historian ovat kyenneet sen joka tunnetaan nimellä Jeesus ajoista lähtien löytämään tämän tietyn tyyppisen joogan omassa kokemuksessaan, tai toisten kokemuksessa joista tuli heidän opettajiaan, jotka olivat oppineet tämän tyyppistä joogaa niinkutsutulla puskaradiotavalla opettajilta niin, että tämän tyyppiseen joogaan tuli joitain muutoksia, mikä lopulta kehittyi siksi minkä te tunnette Kriya Yogana.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Zachary: Voiko Q’uo puhua puhtaimmasta tekniikasta, tai Kristuksen käyttämästä tekniikasta saavuttaa itsensä tajuaminen?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Huomaamme, että meillä ei ole tietoisuudessamme saatavilla äänivärähtelykomplekseja, jotka asianmukaisesti kuvaisivat tämän tyyppistä joogaa, jolla olisi sama puhtaus kuin mitä se joka tunnetaan nimellä Jeesus harjoitti. Me voimme vain ehdottaa, että tämän tyyppinen jooga on sitä mikä pyrkii käyttämään hengitystä niin, että se on mitä keskeisin tämän joogan harjoitukselle, niin että hengitystä käytetään tavalla joka sallii kaikkien energiakeskusten aktivoinnin, sarjassa, yksi toisensa jälkeen, niin että lopulta sekä indigo että violetti energiakeskus aktivoituvat niin, että joogan harjoittajan ja Yhden Äärettömän Luojan välille syntyy unioni harjoituksen ajaksi. Näin tämän tyyppinen jooga on se mikä on todellinen unioni Yhden kanssa.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Zachary: Ei, kiitos Q’uo.

Q’uo: Minä olen Q’uo ja me kiitämme sinua jälleen kerran, veljeni.

Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Kysyjä: Q’uo, kuuluisa 1900-luvun meedio Edgar Cayce kerran sanoi, että enkelin ja paholaisen välillä on veteen piirretty viiva, ja että sielun haluttu tehtävä on saada itsensä psykologisesti jumalalliselle keskiviivalle, ja että kaikki vasemmalle tai oikealle on poissa jumalallisesta keskipisteestä ja näin se ei ole jumalallista. Voisitko puhua tästä?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Me ehdottaisimme, että tämän tyypin polun visiointi kohti Yhtä Ääretöntä Luojaa on validi polku. Kuitenkin, voi olla aikoja jolloin totuuden etsijä alkaa ilmaista enemmän ja enemmän positiivista, tai valon täyttämää polkua kuin pimeää, tai vastaanottavaa polkua. On enemmän mahdollisuuksia ilmaista sekä sitä mikä säteilee ja sitä mikä absorboi jokaisessa totuuden etsijän hetkessä etsiessään Yhtä Ääretöntä Luojaa. Me ehdottaisimme, että kun totuuden etsijä kulkee tätä polkua, on kaikkein eniten avuksi etsiä ensin, muuttua ensin säteileväksi, positiiviseksi, siksi joka on yhteydessä kaikkeen luomakuntaan, sillä tämä sallii muun kokemuksen koko luomakunnasta tulla saataville totuuden etsijälle. Totuuden etsijä, joka on mestari positiivisella polulla, voi sitten alkaa kokea ja ilmaista sitä mikä absorboi, niin että hän kulkee negatiiviselta näyttävällä polulla, etsien valoa pimeydessä tajutakseen, että pimeys ei voita valoa.

Jos negatiivinen polku on se, mitä ilmaistaan ja koetaan ensin, silloin totuuden etsijän polulla tulee aika paljon myöhemmin jolloin tämä kokemus valosta ja pimeydestä on saatavilla, eli kuudennessa tiheydessä Yhden Äärettömän Luojan illuusiota, jolloin negatiivisesti suuntautuneet olennot tajuavat, että he ovat yrittäneet absorboida kaiken, kaiken voiman heistä, kontrolloidakseen heitä, että he eivät voi edistyä enää ennen kuin he näkevät, että kaikki se mitä he kontrolloivat ovat Yhtä Ääretöntä Luojaa joka nähdään omana itsenä, ja negatiivisen viisauden etsijä näkee oman itsensä omana itsenä, mutta sen lisäksi kaikki muut olennot, joita on kontrolloitu tai yritetty kontrolloida, nähdään omana itsenä.

Näin me ehdottaisimme jokaiselle totuuden etsijälle, että positiivista polkua on kaikkein helpoin seurata, ja se tarjoaa vähiten vääristymiä totuuden etsijälle.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Kysyjä: Ei, Q’uo, kiitos.

Q’uo: Me olemme Q’uo ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Austin: Q’uo, olet mahdollisesti puhunut tästä aiemmin, ja se on aina hyvä saada toinen perspektiivi. Jos olento palvelee toisia koska se tuntuu hyvältä heistä ja he saavat siitä tyydytystä, onko se silti positiivisesti polarisoitumista, ja jos se on, onko se vähemmän puhdasta toisten palvelemista, kuin silloin kun ei tehdä sitä itsensä tyydyttämisen vuoksi, vaan jyrkästä omistautumisesta toisten palvelulle?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Meidän mielestä tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, koska jokaisen totuuden etsijän matkan alkuvaiheessa on halu palvella toisia, niinkuin mainitsit, koska etsijä tajuaa, että tämä on se polku jolla hän edistyy tehokkaimmin. Näin objektiivisesta tarkkailijasta voisi näyttää siltä, että sellainen positiivisuuden polku olisi jossain määrin itseään palvelevaa, sillä etsijä tekee sitä mikä hänestä tuntuu edistävän häntä itseään eniten, kaikkein asianmukaisimmin, ja kaikkein nopeiten. Kuitenkin, me ehdottaisimme, että nämä ovat lapsen ensimmäisiä askelia, joita positiivisen totuuden etsijä ottaa. Nämä lapsen askeleet kehittyvät lopulta niin, että toisten palvelemista ei ajatella ollenkaan, sillä kaikki ajatus on keskittynyt positiiviseen etsijään.

Totuuden etsijä sitten kykenee spontaanisti, ilman ajattelematta syytä etsiä ja palvella toista, palvelemaan heitä koska se on kaikkein spontaanein ja suunnittelemattomin polku palvella toisia. Näin spontaanius on se mikä määrittää onko etsijä positiivisella polulla todella palvelemassa toisia, koska se on se mitä se tekee niinkutsutusta lihasmuistista, tai henkisestä lihasmuistista, eikä totuuden etsijän tietoisesta muistista.

Onko vielä viimeistä kysymystä tähän hetkeen?

Kysyjä: Q’uo, kuuluisa 1900-luvun meedio Edgar Cayce kerran sanoi, että jokainen sielu inkarnoituu materiaan oppiakseen suuren henkisen oppitunnin, ja näin maalliset elämät ovat initiaatio virittäytymiseen kohti jumalallisempaa. Voisitko puhua tästä?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Todellakin, meidän mielestä Edgarina tunnettu oli hyvin tietoinen kyvystään penetroitua Akaasisiin tietoihin ja hänen kyvystään saada tietoa näistä tiedoista ihmiskunnan evoluutiosta Maapallolla. [Hän näki] että inkarnaatiot kolmannen tiheyden illuusioon, unohtamisen verhon tuolla puolen, olivat mahdollisuus sekä jokaisessa inkarnaatiossa transformoitua tai initioitua tai yhtyä enemmän ja enemmän Äärettömään Luojaan, mutta että jokainen hetki, jokainen päivä, jokainen totuuden etsijän havainnointi oli kyky muuttaa olentoa tavalla, joka on samanlainen kuin initiaatio. Totuuden etsijän tullessa enemmän ja enemmän tietoiseksi Yhden Äärettömän Luojan etsinnän polusta itsessään ja kaikessa luomakunnassa, hän tajuaa, että on mahdollisuus muuttua siksi mitä hän etsii jokaisessa olemassaolon hetkessään jos hänen näkökulmansa on tarpeeksi laaja, ja matkata oman tietoisuutensa juurille ja oman olemuksensa korkeuksiin niin, että hän kykenee havaitsemaan tavalla jota hänen jokaisella olemuksensa solullaan etsimänsä Ykseyden rakkaus ja valo on ehostanut, jokaisessa päivittäisessä toimessa, niin että kaikesta tulee ykseyttä tällaiselle olennolle, kaikesta tulee Voideltu (Kristitty) kokemus sellaiselle olennolle. Jossain kohtaa tämän tyyppinen halu etsiä ykseyttä kaikessa saa eräänlaisen henkisen voiman ja se paljastaa mieli/keho/henki-kompleksille, että tämä todellakin on jo etsimänsä, ja tämän tajuaminen, tai valaistuminen, silloin ilmenee enemmän ja enemmän täydellisenä, niin että valaistuminen muuttuu keskusteluyhteydeksi ja keskusteluyhteys muuttuu sulautumiseksi kaikkeen siihen mikä on.

Me olemme niitä jotka te tunnette nimellä Q’uo. Me olemme mitä kiitollisimpia, ystäväni, kuten aina, saadessamme mahdollisuuden liittyä etsinnän piiriinne tänä päivänä. Meidän valistaessamme teitä, te valistatte meitä, sillä te teette sitä mikä meidän mielestämme on mitä kunnioitettavinta ja vaikeinta. Te liikutte kolmannen tiheyden illuusiossa mukananne halu etsiä sitä mikä ei ole ilmiselvää missään illuusion osassa, ja joka kuitenkin sijaitsee ja joka on jokainen Yhden Äärettömän Luojan osa. Olette urheita ja arvostettuja sieluja. Me kumarramme teille kunnioituksesta ja ilosta, ja jätämme teidät rakkauteen ja valoon. Te tunnette meidät nimellä Q’uo. Adonai vasu borragus.   Artikkelin julkaissut L/L Research

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.