Avainsana-arkisto: Jeesus

Jeesus-hahmo löytyi puuta leikatessa Brasiliassa

Havaintopäivämäärä: heinäkuu 2020
Havaintopaikka: Brasilia

Jeesus paransi sairaat kosketuksella, rauhoitti hyökkääjät armollaan seisomalla heidän edessään, teki monia ihmetekoja ja nousi kuolleista. Hän oli avaruusolento, joka tuli Maahan antamaan ihmiskunnalle moraalin ja etiikan jota noudattaa. Tässä puussa, jota henkilö Brasiliassa leikkasi, leikkaaja huomasi epätavallisen kuvion, joka näytti aivan Jeesukselta kaavussaan. Pitkä tukka, pitkä hulmuava kaapu ja kädet ulotettuina näyttävät häneltä. Kaiken huipuksi puun vuosirenkaat osuvat hänen päänsä kohdalle kuin valokehä. Tämä näyttää siltä kuin avaruusolennot yrittäisivät lähettää viestin puunleikkaajille… viestin siitä että he tuhoavat sademetsää. Ja että puiden tuhoaminen on sama kuin tuhoaisi Jeesuksen. Voimakas viesti, mutta ovatko ihmiset valmiita sellaiseen?

Scott C. Waring

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Lauantaimeditaatio

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

Lauantaimeditaatio

marraskuun 23. 2019

(Jim kanavoi)

Minä olen Q’uo ja me tervehdimme teitä rakkaudessa ja valossa tänä iltapäivänä. Meidät on kutsuttu ryhmänne luo, sillä teillä on tarve jakaa sitä minkä me kaikki tiedämme ja uskomme: että me olemme kaikki yhtä ja että monia, monia tapoja nähdä tämä kaiken luomakunnan ykseys. Tänään, kuten aina, me tulemme teidän luoksenne veljinä ja sisarina, emme äärimmäisinä auktoriteetteina. Me kuljemme samaa polkua kuin te. Ehkäpä me olemme kulkeneet hieman pidemmälle tätä polkua. Kutsumalla meitä avuksi te sallitte meidän kasvaa palvellen toisia, ja tässä palveluksessa me tyypäisimme teitä käyttämään omaa harkintakykyänne niinkin paljon, että tarkastelisitte jokaista sanaa ja konseptia joka meillä on tarjota. Käyttäkää niitä niinkuin haluatte, jätten taaksenne kaikki ne joille teillä ei ole käyttöä tänä aikana. Tällä tavoin vapautatte meidät puhumaan avoimemmin niin, että meidän ei tarvitse huolehtia siitä että meistä tulisi kompastinkivi teidän omalla henkisellä matkallanne.

Nyt kysyisimme jos on jotain kysymystä jolla voisimme aloittaa.

Zachary: Q’uo, minulla on kysymys. Henkisellä polulla me usein ensin tervehdimme varjoamme ja opimme tunnustamaan sen hienovaraisen ilmestymisen tietoisuuteemme ja elämäämme, ja sitten lopulta saavumme tuon varjon hyväksynnän paikkaan, ja aloitamme integrointiprosessin jolla saamme sen takaisin omaan itseemme harmonisemmalla tavalla. Voistiko neuvoa meitä siitä miten tuo varjon integrointiprosessi voitaisiin toteuttaa?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäni, veljeni. Tämä kysymys on mitä keskeisin kolmannen tiheyden olennolle tässä illuusiossa. Te todellakin olette illuusiossa, jossa tuntuu esiintyvän ero toisista, ja kaikkien kesken, ja polku jota kaikki kulkevat tässä illuusiossa liittyy kykyynne integroida eri illuusion osat oman itsen olemukseen, niin että teistä tulee se mitä te etsitte: Yksi Ääretön Luoja. Kuitenkin jokainen teistä kulkee kolmannen tiheyden illuusiossa niinkutsutun ”unohduksen verhon” läpi niin että unohdatte sen, että te olette jo sitä mitä te etsitte, ja että te olette tulleet tänne tutkimaan toisia polkuja mitä pitkin matkata Yhden Äärettömän Luojan polkua Yhden Äärettömän Luojan luokse. Jokaisen tässä illuusiossa olevan olennon astuessa illuusioon ja saadessa varhaisessa iässä ympäriltään opetusta — vanhemmilta, sisaruksilta, ystäviltä ja opettajilta — jokainen näistä olentojen ryhmittymistä voi omata enemmän tai vähemmän vääristyneen tai vääristymättömän vision kaiken luomakunnan ykseydestä, ja tämän opetusprosessin edistyessä jokaisen nuoren olennon tai sielun kohdalla tässä illuusiossa on usein varoituksia, jotka nuorelle olennolle annetaan vaatien tämän tehdä sitä tai tätä, että se ei ajattelisi niin tai näin, että se ei sanoisi sitä tai tätä. Näin varoitukset akkumuloituvat varastoon, joilla estetään sanomasta tai kokemasta joitain oman olemuksen osioita, kun tämä olemus kypsyy omassa evoluutiossaan.

Näin evoluutio muuttuu kieroksi, sanoisimmeko, siitä mikä työnnetään tiedostamattoman varjoihin tai alemmille tietoisuuden tasoille niin, että ne nuori olento ei sivuuta niintä täysin, vaan ne pidetään eräänlaisena reservinä, niin että aika ajoin nämä oman itsen varjopuolet, jotka koulutusprosessi nuoreen olentoon on luonut, tuovat osan itsestään nuoren olennon tykö mahdollisesti kontrolloimattomalla tavalla, niin että pimeää energiaa vapautuu, mahdollisesti vihaa, mahdollisesti hämmennystä, mahdollisesti jollain tavalla josta nuori olento ei ole tietoinen sen varjopuolen pyrkiessä ilmaisemaan itseään tavalla joka voi tai sitten ei ole sopiva siihen kokemukseen joka nuorella olennolla sillä hetkellä on.

Kun olento kypsyy, varjopuoleen on lisätty enemmän ja enemmän niitä asioita, joita nuori olento sitten alkaa kokea kypsempänä olentona joita hän ei halua kokea, jotka hän sivuuttaa, jotka hän menestyksellisesti tukahduttaa kaikkina aikoina. Jokaisen etsiän on tarpeen tulla tietoiseksi omasta varjopuolestaan, tietoiseksi ei ainoastaan sen olemassaolosta vaan myös sen arvosta, sillä se on olennon itsen osio joka voi lisätä olennon kykyä tutkia enemmän omaa olemustaan yhä suurempana esityksenä siitä ympäristöstä jossa olento elää ja liikkuu ja on.

Jos tietoinen totuuden etsijä, sitten, tulee tietoiseksi tästä varjopuolestaan, ja meditatiivisessa tilassa alkaa kutsua yhä enemmän omaa varjopuoltaan paljastamaan itsensä, kutsumaan varjopuoltaan istumaan meditaatiossa kanssaan, istumaan ja tutkimaan tämän etsivän sielun koko olemuksen todellista luonnetta, ja luomakuntaa kokonaisuutena, silloin kypsyvä tietoinen totuuden etsijä alkaa saada tietoa tavalla joka näyttää tämän varjopuolen alkuperän niin, että se voidaan nähdä esteenä erilaisille positiivisuuden ja kasvun energioille, jotka yrittävät liikkua olennon läpi sen kokiessa katalyyttia sen päivittäisissä toimissa. Voi esiintyä pyyntö varjopuolelle alkaa paljastaa itseään pikkuhiljaa niin, että tietoinen totuuden etsijä voi nähdä mistä jokainen varjopuolen osa on saanut alkunsa, siellä missä oli positiivisuutta mutta sitä vähäteltiin tai se hiljennettiin, ehkäpä seksuaalisuuden alueella, henkilökohtaisen identiteetin ilmaisun alueella joka ei sopinut ympärillä olevien opettajien tietoisuuteen, ehkäpä luomisen alkuperäisyydessä jota opettajat eivät ymmärtäneet niin, että nämä luomisen alueet tukahdutettiin ja työnnettiin oman itsen varjopuolelle.

Näin meditatiivisessa tilassa, pyytämällä näitä varjopuolen eri osioita ilmaisemaan itseään tietoiselle totuuden etsijälle, tämä etsijä voi sitten havaita, että varjopuolessa on ominaisuuksia jotka ovat mitä eniten avuksi henkisellä polulla. Ehkäpä siellä on kovuutta, periksiantamattomuus joka voi auttaa pääsemään vaikean tilanteen läpi koska varjopuoli on täytynyt työntää syrjään niin pitkäksi aikaa. Ehkäpä varjopuolella on luovuutta joka voi auttaa henkistä etsijää päivittäisissä toimissa ja toisten katalyyttien prosessoinnissa, uudella tavalla, joka auttaa tietoisen etsijän havainnoissa siten, että se mahdollistaa muuttua enemmän ja enemmän Yhdeksi Äärettömäksi Luojaksi, ja nähdä enemmän Yksi Ääretön Luoja ympärilläolijoissa, ympäristössä, olemassaolon jokaisessa osassa josta henkisen totuuden etsijä on tietoinen.

Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Zachary: Ei, kiitos, Q’uo.

Q’uo: Minä olen Q’uo ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko vielä toista kysymystä josta voimme puhua?

Kysyjä: Q’uo, jotkut 21. vuosisadan tieteilijät esittävät, että Jeesuksen ruumis dematerialisoitui hänen haudastaan. Voitko puhua tästä? Dematerialisoituiko Jeesuksen ruumis hänen haudastaan?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Tämä on konsepti, joka yleisesti pitää paikkansa, mutta yksityiskohdista on jonkin verran vaikea puhua kielellänne. Kuitenkin me yritämme puhua tästä. Kun Jeesus, joka muuttui Kristukseksi, Jumalan poika, kulki eteenpäin inkarnaatiossaan, hän matkasi monien eri paikkojen läpi nuorena niin, että hän kykeni tutkailemaan enemmän ja enemmän niinkutsutun totuuden luonnetta, enemmän ja enemmän evoluution kokemusta joka jokaiselle olennolle on saatavilla kaikkina aikoina kolmannen tiheyden kokemuksessa.

Hänen matkatessaan näissä eri paikoissa, opiskellen eri mestarien johdolla, hän tuli tietoiseksi kyvystään, meditatiivisessa tilassa, päästä ykseystietoisuuteen Yhden Äärettömän Luojan kanssa, jota olento nimitti Isäksi. Sitten olento nimeltä Jeesus lopulta kykeni sulauttamaan koko olemuksensa hänen Isäkseen nimittämän kanssa, jonka hän näki rakkautena. Ja hänen kyetessään sulauttamaan olemuksensa Isään, rakkauden luovan periaatteen avulla, hänestä tuli se mitä hän etsi ja monissa tapauksissa, olennon nimeltä Jeesus sanoissa, kykeni puhumaan Isän suulla. Olento puhui ei ainoastaan Jeesuksena, vaikka muissa paikoissa hän puhui Jeesuksena jolla oli kyky muuttua Isäksi.

Lopulta kun olento nimeltä Jeesus kykeni puhumaan Isän kanssa, tämä yhteinen ykseys muuttui liitoksi, niin että ristiinnaulitsemisen ja hautaamisen aikaan hän oli yhtä Isän kanssa, ja kykeni hävittämään yhden muodon ja ottamaan toisen, ja näin liikkui ristiinnaulisemisen ja ylösnousemuksen jälkeen eri kolmannen tiheyden illuusion osiin, kykeni muuttamaan muotoaan siten kun oli tarpeen palvella tarkoitusta paljastaa itsensä niille opetuslapsille ja seuraajille, kun hän poistui kolmannen tiheyden illuusiosta.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Kysyjä: Kyllä. Kuuluisa 1900-luvun meedio Edgar Cayce sanoi, että Jeesuksen ruumis oli mennyt muihin ulkottuvuuksiin. Onko tämä se mistä puhut?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäni, veljeni. Kyllä, todellakin, tämä on se mitä me yritimme sanoa, meidän kuvatessamme eri olennon nimeltä Jeesus kykyjä päästä yhteyteen ja sitten liittoon Isän kanssa, tai sen periaatteen kanssa jota hän piti rakkautena. Tämä on jotain mitä hän kykeni tekemään inkarnaationsa aikana, ja myös inkarnaation jälkeen.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Kysyjä: Ei, kiitos, Q’uo.

Q’uo: Minä olen Q’uo ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Zachary: Minulla on kysymys, Q’uo. Jeesus muuttui Kristukseksi, sanotaan, itsensä tyhjentämisen prosessin kautta. Mikä rooli opetuslapsilla oli Jeesuksen mahdollistamisessa muuttua Kristukseksi. Oliko neliövaikutuksella mitään osuutta asiaan?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Se joka tunnetaan nimellä Jeesus, hänen matkatessaan kaukaisiin maihin pitkäksi ajaksi elämänsä alkutaipaleella, kykeni kehittämään kyvyn luoda näitä ykseyden kokemuksia Isän kanssa, tai rakkauden kanssa, luovan periaatteen kanssa. Hänen kyetessään tekemään tämän itsekseen, hän sitten oppi että oli olemassa tietynlainen tekniikka, jota hän voisi opettaa muille, joka olisi osa heidän oppimisprosessiaan heidän halutessaan opetuslapsiksi, ja se jonka nimi on Jeesus sitten hyväksyi heidät opetuslapsikseen.

Tämä olento sitten oli kanssakäymisissä ei ainoastaan kahdentoista mutta myös monien muiden kanssa, jotka eivät olleet hänen pääasiallisia opetuslapsiaan, mutta jotka seurasivat sitä joka tunnetaan nimellä Jeesus kirjaimellisessa merkityksessä hänen kulkiessaan alueilla, joita te nyt nimitätte Pyhäksi Maaksi, kertoi viestiä ykseydestä, rakkaudesta ja valosta kaikille niille joilla oli korvat kuulla ja sydämet ymmärtää.

Näin nämä olennot, jotka seurasivat sitä joka tunnetaan nimellä Jeesus, saivat oppia joistain niistä salaisuuksista millä etsiä ykseyttä Yhdestä Äärettömästä Luojasta. Kun he kykenivät, jossain määrin, oppimaan näitä salaisuuksia ja kehittämään kyvyt huippuunsa, silloin tällä oli eräänlainen resonanssivaikutus siihen joka tunnetaan nimellä Jeesus, niin että opettamalla sitä mitä hän tiesi ja vastaanottamalla niiltä, joille hän opetti oppiaan, hän kykeni sekoittamaan enemmän omaa olemustaan niihin olentoihin, jotka olivat opetuslapsia, sekä myös Yhteen Äärettömään Luojaan, jonka läsnä hän oli ollut tiettyjä ajanjaksoja, sanoisimmeko, niin että ajoittain tämä ykseyden kokemus saapui sille joka tunnetaan nimellä Jeesus, siten kuin viitta joka puetaan päälle lämmittämään, terästämään sen kokemusta Yhdestä Äärettömästä Luojasta.

Näin se mitä Jeesus oli jo oppinut vahvistui, kun Jeesus kykeni antamaan tiettyjä paloja näistä opetuksista opetuslapsilleen, jotka kykenivät antamaan heille kyvyn jossain määrin tehdä niitä samoja asioita joita se joka tunnetaan nimellä Jeesus kykeni tekemään kokonaisuudessaan.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Zachary: Yksi lyhyt jatkokysymys, Q’uo. Sanotaan, että Jeesuksen salaiset opetukset hhänen opetuslapsilleen olivat Kriya Yogaa, pitääkö tämä paikkansa?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Yleisesti tämä pitää suurimmaksi osaksi paikkansa, vaikka tuohon aikaan sitä ei kuvattu tuon tietyn tyyppiseksi joogaksi. Kuitenkin monet olennot läpi historian ovat kyenneet sen joka tunnetaan nimellä Jeesus ajoista lähtien löytämään tämän tietyn tyyppisen joogan omassa kokemuksessaan, tai toisten kokemuksessa joista tuli heidän opettajiaan, jotka olivat oppineet tämän tyyppistä joogaa niinkutsutulla puskaradiotavalla opettajilta niin, että tämän tyyppiseen joogaan tuli joitain muutoksia, mikä lopulta kehittyi siksi minkä te tunnette Kriya Yogana.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Zachary: Voiko Q’uo puhua puhtaimmasta tekniikasta, tai Kristuksen käyttämästä tekniikasta saavuttaa itsensä tajuaminen?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Huomaamme, että meillä ei ole tietoisuudessamme saatavilla äänivärähtelykomplekseja, jotka asianmukaisesti kuvaisivat tämän tyyppistä joogaa, jolla olisi sama puhtaus kuin mitä se joka tunnetaan nimellä Jeesus harjoitti. Me voimme vain ehdottaa, että tämän tyyppinen jooga on sitä mikä pyrkii käyttämään hengitystä niin, että se on mitä keskeisin tämän joogan harjoitukselle, niin että hengitystä käytetään tavalla joka sallii kaikkien energiakeskusten aktivoinnin, sarjassa, yksi toisensa jälkeen, niin että lopulta sekä indigo että violetti energiakeskus aktivoituvat niin, että joogan harjoittajan ja Yhden Äärettömän Luojan välille syntyy unioni harjoituksen ajaksi. Näin tämän tyyppinen jooga on se mikä on todellinen unioni Yhden kanssa.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Zachary: Ei, kiitos Q’uo.

Q’uo: Minä olen Q’uo ja me kiitämme sinua jälleen kerran, veljeni.

Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Kysyjä: Q’uo, kuuluisa 1900-luvun meedio Edgar Cayce kerran sanoi, että enkelin ja paholaisen välillä on veteen piirretty viiva, ja että sielun haluttu tehtävä on saada itsensä psykologisesti jumalalliselle keskiviivalle, ja että kaikki vasemmalle tai oikealle on poissa jumalallisesta keskipisteestä ja näin se ei ole jumalallista. Voisitko puhua tästä?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Me ehdottaisimme, että tämän tyypin polun visiointi kohti Yhtä Ääretöntä Luojaa on validi polku. Kuitenkin, voi olla aikoja jolloin totuuden etsijä alkaa ilmaista enemmän ja enemmän positiivista, tai valon täyttämää polkua kuin pimeää, tai vastaanottavaa polkua. On enemmän mahdollisuuksia ilmaista sekä sitä mikä säteilee ja sitä mikä absorboi jokaisessa totuuden etsijän hetkessä etsiessään Yhtä Ääretöntä Luojaa. Me ehdottaisimme, että kun totuuden etsijä kulkee tätä polkua, on kaikkein eniten avuksi etsiä ensin, muuttua ensin säteileväksi, positiiviseksi, siksi joka on yhteydessä kaikkeen luomakuntaan, sillä tämä sallii muun kokemuksen koko luomakunnasta tulla saataville totuuden etsijälle. Totuuden etsijä, joka on mestari positiivisella polulla, voi sitten alkaa kokea ja ilmaista sitä mikä absorboi, niin että hän kulkee negatiiviselta näyttävällä polulla, etsien valoa pimeydessä tajutakseen, että pimeys ei voita valoa.

Jos negatiivinen polku on se, mitä ilmaistaan ja koetaan ensin, silloin totuuden etsijän polulla tulee aika paljon myöhemmin jolloin tämä kokemus valosta ja pimeydestä on saatavilla, eli kuudennessa tiheydessä Yhden Äärettömän Luojan illuusiota, jolloin negatiivisesti suuntautuneet olennot tajuavat, että he ovat yrittäneet absorboida kaiken, kaiken voiman heistä, kontrolloidakseen heitä, että he eivät voi edistyä enää ennen kuin he näkevät, että kaikki se mitä he kontrolloivat ovat Yhtä Ääretöntä Luojaa joka nähdään omana itsenä, ja negatiivisen viisauden etsijä näkee oman itsensä omana itsenä, mutta sen lisäksi kaikki muut olennot, joita on kontrolloitu tai yritetty kontrolloida, nähdään omana itsenä.

Näin me ehdottaisimme jokaiselle totuuden etsijälle, että positiivista polkua on kaikkein helpoin seurata, ja se tarjoaa vähiten vääristymiä totuuden etsijälle.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Kysyjä: Ei, Q’uo, kiitos.

Q’uo: Me olemme Q’uo ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Austin: Q’uo, olet mahdollisesti puhunut tästä aiemmin, ja se on aina hyvä saada toinen perspektiivi. Jos olento palvelee toisia koska se tuntuu hyvältä heistä ja he saavat siitä tyydytystä, onko se silti positiivisesti polarisoitumista, ja jos se on, onko se vähemmän puhdasta toisten palvelemista, kuin silloin kun ei tehdä sitä itsensä tyydyttämisen vuoksi, vaan jyrkästä omistautumisesta toisten palvelulle?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Meidän mielestä tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, koska jokaisen totuuden etsijän matkan alkuvaiheessa on halu palvella toisia, niinkuin mainitsit, koska etsijä tajuaa, että tämä on se polku jolla hän edistyy tehokkaimmin. Näin objektiivisesta tarkkailijasta voisi näyttää siltä, että sellainen positiivisuuden polku olisi jossain määrin itseään palvelevaa, sillä etsijä tekee sitä mikä hänestä tuntuu edistävän häntä itseään eniten, kaikkein asianmukaisimmin, ja kaikkein nopeiten. Kuitenkin, me ehdottaisimme, että nämä ovat lapsen ensimmäisiä askelia, joita positiivisen totuuden etsijä ottaa. Nämä lapsen askeleet kehittyvät lopulta niin, että toisten palvelemista ei ajatella ollenkaan, sillä kaikki ajatus on keskittynyt positiiviseen etsijään.

Totuuden etsijä sitten kykenee spontaanisti, ilman ajattelematta syytä etsiä ja palvella toista, palvelemaan heitä koska se on kaikkein spontaanein ja suunnittelemattomin polku palvella toisia. Näin spontaanius on se mikä määrittää onko etsijä positiivisella polulla todella palvelemassa toisia, koska se on se mitä se tekee niinkutsutusta lihasmuistista, tai henkisestä lihasmuistista, eikä totuuden etsijän tietoisesta muistista.

Onko vielä viimeistä kysymystä tähän hetkeen?

Kysyjä: Q’uo, kuuluisa 1900-luvun meedio Edgar Cayce kerran sanoi, että jokainen sielu inkarnoituu materiaan oppiakseen suuren henkisen oppitunnin, ja näin maalliset elämät ovat initiaatio virittäytymiseen kohti jumalallisempaa. Voisitko puhua tästä?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Todellakin, meidän mielestä Edgarina tunnettu oli hyvin tietoinen kyvystään penetroitua Akaasisiin tietoihin ja hänen kyvystään saada tietoa näistä tiedoista ihmiskunnan evoluutiosta Maapallolla. [Hän näki] että inkarnaatiot kolmannen tiheyden illuusioon, unohtamisen verhon tuolla puolen, olivat mahdollisuus sekä jokaisessa inkarnaatiossa transformoitua tai initioitua tai yhtyä enemmän ja enemmän Äärettömään Luojaan, mutta että jokainen hetki, jokainen päivä, jokainen totuuden etsijän havainnointi oli kyky muuttaa olentoa tavalla, joka on samanlainen kuin initiaatio. Totuuden etsijän tullessa enemmän ja enemmän tietoiseksi Yhden Äärettömän Luojan etsinnän polusta itsessään ja kaikessa luomakunnassa, hän tajuaa, että on mahdollisuus muuttua siksi mitä hän etsii jokaisessa olemassaolon hetkessään jos hänen näkökulmansa on tarpeeksi laaja, ja matkata oman tietoisuutensa juurille ja oman olemuksensa korkeuksiin niin, että hän kykenee havaitsemaan tavalla jota hänen jokaisella olemuksensa solullaan etsimänsä Ykseyden rakkaus ja valo on ehostanut, jokaisessa päivittäisessä toimessa, niin että kaikesta tulee ykseyttä tällaiselle olennolle, kaikesta tulee Voideltu (Kristitty) kokemus sellaiselle olennolle. Jossain kohtaa tämän tyyppinen halu etsiä ykseyttä kaikessa saa eräänlaisen henkisen voiman ja se paljastaa mieli/keho/henki-kompleksille, että tämä todellakin on jo etsimänsä, ja tämän tajuaminen, tai valaistuminen, silloin ilmenee enemmän ja enemmän täydellisenä, niin että valaistuminen muuttuu keskusteluyhteydeksi ja keskusteluyhteys muuttuu sulautumiseksi kaikkeen siihen mikä on.

Me olemme niitä jotka te tunnette nimellä Q’uo. Me olemme mitä kiitollisimpia, ystäväni, kuten aina, saadessamme mahdollisuuden liittyä etsinnän piiriinne tänä päivänä. Meidän valistaessamme teitä, te valistatte meitä, sillä te teette sitä mikä meidän mielestämme on mitä kunnioitettavinta ja vaikeinta. Te liikutte kolmannen tiheyden illuusiossa mukananne halu etsiä sitä mikä ei ole ilmiselvää missään illuusion osassa, ja joka kuitenkin sijaitsee ja joka on jokainen Yhden Äärettömän Luojan osa. Olette urheita ja arvostettuja sieluja. Me kumarramme teille kunnioituksesta ja ilosta, ja jätämme teidät rakkauteen ja valoon. Te tunnette meidät nimellä Q’uo. Adonai vasu borragus.   Artikkelin julkaissut L/L Research

Jeesus oli abduktiohenkilö

Edesmennyt Pastori Chris Ward (1948-2015) oli yksi Ensimmäisen Avaruusolentoja koskevan Kristillisen Symposiumin esiintyjistä heinäkuussa 2009. Symposium sai aikaan uutta kiinnostusta UFOjen demonihypoteesia kohtaan, joka oli seurausta karismaattisten lahkojen saatanallisen paniikin lietsonnasta. Ennen tuota vuonna 1999 hän oli perustanut AlienResistance.orgin yhdessä Joe Jordanin ja Guy Malonen kanssa.

Hänen vuoden 2005 kirjassaan Case Files of an Internet Exorcist edesmennyt Chris Ward sanoo seuraavaa koskien sitä voiko kristityllä olla niinkutsuttua avaruusolentojen abduktiokokemusta:

“Tri. Mark Eastman ja Chuck Missler misinformoivat kristittyjä siitä, että heitä ei voitaisi abduktoida kirjassaan Alien Encounters. ‘Tunnustakaa, että jos olette tehneet tämän sitoumuksen, olette Jumalan omia, eivätkä “ne” voi koskea teihin” (Missler & Eastman, 1997).”

“Olin onnekas saadessani osallistua tutkimukseen tätä uskomatonta kirjaa varten tri. Mark Eastmanin hyväksi. Mielestäni Alien Encounters on toisiksi paras saatavilla oleva lähde koskien avaruusolentoja lukuun ottamatta yhtä erästä epäonnisen ylimielistä lausuntoa.”

Ei pelkästään idea siitä, että kristityt eivät voi tulla abduktoiduiksi, ole se mitä hän piti “ylimielisenä”.

“Paras lähde avaruusolentoja ja abduktioita tutkittaessa on The Omega Conspiracy, jonka on kirjoittanut I.D.E, Thomas (Thomas, 1986). Thomas oli vanhempi pastori Maywoodin ensimmäisessä baptistikirkossa Kaliforniassa.

Hänellä oli myös yksi ylimielinen virhe kirjassaan. Hän sanoo, että avaruusolennot ovat demoneja. Ne eivät ole demoneja vaan langenneita enkeleitä. Demonit etsivät kehoa mihin mennä. Langenneet enkelit eivät tarvitse kehoa, ne kykenevät muuttamaan muotoaan ihmiseksi tai eläimeksi.”

Useimmat teologit tekevät eron demonien ja langenneiden enkeleiden välillä; kuitenkin vaikka Raamattu sanoo, että enkelit usein sekoitetaan ihmisiin ja että Lucifer voi muuttaa itsensä valon enkeliksi, se ei missään mainitse että enkeleillä on kyky muuttaa itsensä eläimeksi. Se on kansanperinteestä johdettu idea, ei Raamatusta.

Chuck Missler, Mark Eastman ja I.D.E. Thomas kaikki kannattivat demoonista eskatologiahypoteesia UFOista, ideaa siitä että langenneet enkelit esiintyivät avaruusolentoina ja heidän aluksinaan, ja että “avaruusolennot” olisivat profetoitu Väkevä Eksytys jakeessa 2 Tess. 2:11 jolla selitetään Kirkon Viimeiset Päivät.

Vaikka demooninen eskatologiahypoteesi sanookin, että UFO-ilmiö ja avaruusolentojen abduktiot erityisesti ovat demonista sumutusta, tämän salaliittoteorian kannattajat joutuvat selittämään myös miksi kristityt väittävät kokeneensa abduktioita. Tarkoitan, eikö Jeesuksen tai Pyhän Hengen voima, joka elää uskovassa, riitä pitämään poissa langenneiden enkeleiden tekemät abduktiot?

Joe Jordan ja Chris Ward

CE4-tutkimus väittää, että vain tapakristityt voivat joutua abduktoiduiksi, eivät “oikeat” kristityt. Kuitenkin sähköpostissa elokuun 5. päivänä 2018 pyysin CE4:n johtajaa Joe Jordania selkiyttämään eron oikeiden ja tapakristittyjen välillä hänen tutkimuksessaan ja mitä kriteereitä hän käyttää kummankin määrittämisessä. Hän vastasi:

“Me emme todellakaan sinä (sic) mitään tiukkaa kirjattua kriteeriä, me periaatteessa katsoimme, että jotkut olivat kehittäneet todellisen henkilökohtaisen suhteen Jeesukseen Kristukseen ja toiset taas eivät. Toivottavasti tämä auttaa.”

Valitettavasti tämä edelleen mahdollistaa CE4:n olla syytettynä yksinkertaisesti kaikkien kokijoiden lyttäämisestä samaan tapakristittyjen kategoriaan.

Pastori Chris Ward sivuuttaa tarpeen määrittää ovatko hartaat kristityt kokeneet avaruusolentojen abduktioita väittämällä sen voivan tapahtua kenelle hyvänsä. Ja tällä tosiaan tarkoitan kenelle hyvänsä:

“Idea siitä, että “kristittyjä” ei voitaisi abduktoida on hullu, kun otetaan huomioon se että Jeesus itse oli kokenut abduktion. Oltuaan 40 päivää koeteltavana erämaassa perkele abduktoi Hänet (Matteus 4 ja Markus 1). Luukkaan 4. luvussa Raamattu sanoo, että “ja perkele vei hänet korkealle vuorelle.” Sana viedä on kreikaksi anago, ja se tarkoittaa purjehtia pois. Korkeaa tarkoittava sana kreikaksi on hupselos, mikä tarkoittaa korkeampaa tai ylhäisempää ja sana vuori kreikaksi on oros, ja se tarkoittaa vuoren tai tasangon yläpuolista. Joten Luukas sanoo, että Jeesus purjehti pois perkeleen kanssa tasangon tai vuoren yläpuolelle. Miten perkele sen teki? Magialla ja levitoimalla? Käyttikö hän astraalitasoa tai psyykkisiä kykyjä? Ratsastiko hän kerubilla, pilvellä, UFOlla vai millä? Luukas ei sano, hän yksinkertaisesti sanoo Hänen purjetineen pois perkeleen kanssa.”
“Eastmanin ja Misslerin mukaan tämä olisi mahdotonta. Jeesus oli “kristitty”, eikä häntä voida abduktoida. Oma mielipiteeni on, että Chuck Missler, loistava mies, vetosi “poliittiseen korrektiuteen” kristillisen kirkon sisällä. Häntä huoletti enemmän hylkääminen kuin totuus. Jeesuksen abduktio tapahtuu jälleen. Luukas sanoo perkeleen tuoneen Hänet, Jeesuksen Jerusalemiin ja asettaneen hänet pyhäkön harjalle. Sana tuoda on käännetty kreikan sanasta ago, mikä tarkoittaa ajaa tai saada aikaan, ja se viittaisi siihen että Jeesus ajettiin sinne vastoin hänen tahtoaan. Miten perkele sen teki? Koko se aika kun Jeesus protestoi ja lainaa pyhiä tekstejä. Kyllä, Jeesus tuli perkeleen abduktoimaksi, vastoin hänen tahtoaan, useammin kuin kerran. Hän lopetti tilanteen lainaamalla pyhiä tekstejä.”

Tässä Chris Ward sekoittaa totuutta virheeseen. Yhtäältä Raamattu sanoo, että enkelit lentävät (Ilmestyskirja 14:6). Lisäksi ne käyttävät myös aluksia (2. kuningasten kirja 6:17). Vaikka tämä raamatunkohta koskien Jeesuksen koettelua ei mainitsekaan sellaisia aluksia, ei ole täysin tuulesta temmattua etteikö sellaisia oltaisi käytetty.

Toisaalta todennäköisesti tunnet helpotusta saadessasi kuulla, että Chris Wardin “vaahtoaminen” tästä kohdasta on turhaa. Kreikan sana “viedä” tässä on anago. Kun puhutaan juurisanoista ana ja ago, noilla sanoilla ei ole erityistä merkitystä sanalle anago, joka on käännetty “purjehtia” Apostolien teoissa 18:21. Mikään tässä ei viittaa siihen, että Jeesus vietiin vasten tahtoaan, mikä on suurin teologinen ongelma, jonka Wardin argumentti saa aikaan. Jeesus oli Jumala ihmisenä. Hän tuli erämaahan koeteltavaksi… tarkoituksella. Hän meni omasta Tahdostaan, aivan kuten Hän antoi Itsensä tulla johdatetuksi lampaana teuraalle Pääsiäisenä.

Siitä huolimatta Ward yrittää puhua usean abduktion puolesta:

“Huomatkaa myös, että Jeesus lopetti tämän vain hetkeksi. Raamattu sanoo, ‘Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi’ (Luukas 4:13). Haluan ottaa tämän tarinan esiin ihmisille, jotka kysyvät sitä miksen minä voi estää jokaista abduktiotilannetta. Jeesus ei kyennyt, Hänen opetuslapsensa eivät kyenneet ja joskus on voimia pelissä jotka eivät ole henkisiä, esimerkiksi mielenhallinta-asiantuntijat. Mutta tärkeä asia on, että Hän lopetti sen ja tämä seikka merkitsee toivoa eikä epätoivoa.”

Hän kirjaimellisesti sanoo, että Jeesus vietiin vasten Hänen tahtoaan ja hän oli ilmeisen voimaton sitä estämään. Hän kirjaimellisesti sanoo, että perkeleellä oli valta yli Jumala-ihmisen. Hän myös tuntuu vihjailevan, että “mielenhallinta-asiantuntijoiden” tekniikat voivat tuoda Jeesus Kristukselle, Luojalle, Vapahtajalle ja Herralle vaikeuksia.

Onneksi hänen ideansa eivät ole lähelläkään puhdasoppista totuutta. Vaikka kaikkiin rukouksiin ei tule vastausta heti, tämä ei johdu siitä että Jumala olisi kyvytön.

Chris Ward jatkaa avaruusolentojen abduktioiden kytkemistä 1. Mooseksen kirjan 6 luvun avulla:

“Tämä sama tarina on tapahtunut aiemminkin Raamatussa. 1. Mooseksen kirja 6:4 kertoo, että “Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä ovat noita muinaisajan kuuluisia sankareita.” Yhtyminen on käännetty kreikan sanasta laqach, mikä tarkoittaa ottaa — abduktoitu vasten tahtoaan. Toinen tulkinta on, että he “noutivat” ihmisten tyttäret ilman vastustusta.

Vau. Tuo ei ole edes totta. Kreikan sana (Septuagint) on εἰσπορεύομαι. Se tarkoittaa astua sisään. Laqach on hepreaa (eikä sitä näin löydy Septuagint-käännöksestä).

Ja vaikka niin olisikin, abduktiolle löytyy paljon maallisempikin merkitys. Kaikki abduktiot eivät ole avaruusolentojen. UFOjen demoonisen eskatologiahypoteesin kannattajat olettavat, että Nephilim ovat palaamassa Viimeisinä Päivinä ja he pitävät suurta mölyä avaruusolentojen hybridisaatiosta, joka on tämän raamatunkohdan innoittama idea. Ei ole viitteitä siitä, että Nephilim olisivat palaamassa tai mitään olisi sattunut abduktion kokeneille… ei varsinkaan mitään seksuaalista tai geneettistä.

Tämän Nephilim paluun uskomuksen perusta on väärintulkinta fraasista “sillä niinkuin oli Nooan päivinä” (Matteus 24 ja Luukas 17) merkkinä Lopun Ajoista. Demoonisen eskatologiahypoteesin kannattajat väittävät, että koska Nephilim oli läsnä Nooan päivinä, tämä tarkoittaa, että heidän paluustaan on profetioitu. Valitettavasti tämä idea jättää huomiotta fraasin annetun tarkoituksen, siten kuin heti sen perässä kerrotaan, että ihmiset eläisivät elämäänsä.

Huolimatta siitä, että

“Totuus on, että suurimman osan ajasta voin täysin estää avaruusolentojen abduktiot käyttäen perinteisiä Raamatun menetelmiä. Minulla on pari asiakasta, joiden vierailuja en ole täysin kyennyt estämään, mutta en ole luovuttanut ja me silti teemme työtä noiden tapausten parissa. Vaikka aktiviteetti on vähentynyt dramaattisesti, se ei ole loppunut kokonaan. Minulla on tälle parikin selitystä kirjan kappaleessa The Abductaholic. Paras esimerkki, jonka voin antaa teille pieleen menneestä avusta on Opetuslapset. Markus 9:16, Jeesus sanoo, “’Mitä te väittelette heidän kanssaan?’ Silloin vastasi eräs mies kansanjoukosta hänelle: ‘Opettaja, monä toin sinun tykösi poikani, jossa on mykkä henki. Ja missä vain se käy hänen kimppuunsa, riuhtoo se häntä, ja hänestä lähtee vaahto, ja hän kiristelee hampaitaan; ja hän kuihtuu. Ja minä sanoin sinun opetuslapsillesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät kyenneet.’” Jeesus tiivisti tämän kaiken; “Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla.” Se, että minä en ole 100% tehokas kaikkina aikoina on raamatullista. Jopa Opetuslapset epäonnistuivat silloin tällöin, mutta se oli Opetuslasten vika eikä asiakkaan vika.
Kysymys kuuluu, jos minä onnistun edes 1% kerroista, miksei se ole kansainvälinen uutisaihe? Miksi kukaan haluaisi käsitellä sitä? En ole ainoa joka sanoo estävänsä abduktiot. Nyt on olemassa useita ei-kristillisiä seurakuntia jotka väittävät samaa. Derrel Sims, Alien Hunter, esti omat abduktionsa 17-vuotiaana. Hän jatkaa taistelua hyvän puolesta nykyään. Hän estää abduktioita hypnoterapialla. Vaikka en suosita hypnoosin käyttöä koska tiedän sen olevan mielenhallinta-asiantuntijoiden väärinkäyttämä keino, Derrel on ystäväni ja luotan häneen regressioterapeuttina. Me olemme puhuneet hypnoosin käytöstä abduktioiden estämisessä ja hän on täysin samaa mieltä kanssani. Ainoastaan virallisen koulutuksen saaneet käyttävät hypnoterapiaa. Tämä olettaa tottakai, että sertifioinnissa ei ole salaista agendaa taustalla tai että kyseessä ei ole mielenhallinta-asiantuntija.
Minulla on verkkosivu nimeltä How to Stop an Abduction. Kukaan ei ole ottanut yhteyttä tämän tiimoilta. Luulisi että tämä on hyvää aikaa julkisesti nöyryyttää kristinuskoa tai ainakin väitteitäni. Vaikka onkin totta, että syyt ovat luonnollisia, aivovamma, mielisairaus tai mielenhallinta-asiantuntijat, nämä esimerkit eivät ole sääntö. Ne edustavat alle 1%:a kaikista saamistani abduktioraporteista. Voit vierailla Derrelin sivuilla osoitteessa http://www.alienhunter.org/.
Miksi kukaan haluaisi mainostaa ideaa siitä, että abduktiot ovat toivottomia? Mikä motivoi ihmistä levittämään kauhua, pelkoa ja paniikkia kun ei ole toivoa? Mikseivät he soita meille ja ota selvää itse? Miksi, koska jos minä olen oikeassa, silloin heidän pahimmat pelkonsa ovat totta? Avaruusolennot ovat langenneita enkeleitä joita minä raportoin ja he ovat täällä petkuttamassa ja harhauttamassa ihmiskuntaa antikristuksen valtaan ja edistämässä aikojen loppua ja Uutta Maailmanjärjestystä. He eivät oel pikku otuksia toisilta planeetoilta. He ovat langenneita enkeleitä aivan kuten Jumalan pojat 1. Mooseksen kirjassa 6:4. Jeesus sanoi, Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.” (Matteus 24:27- 28). Millaiset olivat Nooan päivät? Niitä piinasivat langenneiden enkeleiden hybridit ja jättiläiset.”

 

Artikkelin julkaissut exotheology.org

Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan ”Minä olen Tie, Totuus ja Elämä”?

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

HUOMAUTUS: Tämä puhtaaksikirjoitus on vielä vaiheessa eikä lopullisessa muodossaan. Sitä on editoitu ja sen virheitä on korjattu.

Sunnuntain meditaatio

Elokuu 5, 1990

Kysymys ryhmältä: Tämän iltainen kysymys liittyy siihen mitä Jeesus tarkoitti kun hänen on sanottu sanoneen “Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kenkään tule Isän tykö, vaan minun kauttani.” Meidän tulee yrittää tasapainottaa tuo sen seikan kanssa, että kun ihmiset tavoittelevat jotain tiettyä henkistä polkua, tämä ihminen rakentaa itselleen uniikin polun joka voi tai sitten ei olla mukana tässä konseptissa josta Jeesus puhui, “Tie, Totuus ja Elämä.”

(Carla kanavoi)

Tervehdys teille yhden Luojan rakkaudessa ja valossa. Olen Q’uo ja on todellakin etuoikeus olla samassa meditaatiossa kanssanne tänä hetkenä. Me siunaamme teitä teidän anteliaisuudestanne, ja teidän halustanne tietää totuus. Meidän nöyrien mielipiteidemme kuuntelu on todellakin ystävällistä teiltä, ja me olemme mitä kiitollisimpia ja kunnioitetuimpia saada pyyntö tulla keskuuteenne tänä hetkenä. Kuten aina, muistattehan että ne asiat joita tarjoamme teille ovat meidän ajatuksiamme, ne eivät ole erehtymätön totuus, vaan totuus jota olemme saaneet nimittää omaksemme, siinä sijassa jossa olemme nyt oman oppimme kanssa.

Kysymänne kysymys tänä iltana tarvitsee vastauksen kahdella tapaa. Me siirrymme ensimmäiseen vähäisempänä kahdesta ymmärryksestä, jotka voivat auttaa teitä suodattamaan sen suuren vahingon jonka sanat “Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kenkään tule Isän tykö, vaan minun kauttani.” ovat saaneet aikaan.

Tämä instrumentti ei ole tietoinen siitä päivittäisestä elämästä, jumalanpalveluksen tavasta, eikä sen ajan sosiologisesta kuvauksesta jolloin opettaja, jonka tunnette nimellä Jeesus, eli. Riittäköön sanoa, että kuten nykyään, niin myös tuolloin mitä oppineempi opettaja oli, sitä monimutkaisempia ja sofistikoituneempia hänen rationalisointinsa ovat saattaneet olla. Opettaja, joka tunnetaan nimellä Jeesus, halusi palata yksinkertaisuuteen, palata siihen tietoisuuteen kaikkien asioiden ykseydestä, kutsua kaikkia Luojan lapsia.

Tämä olento ei ollut samaa mieltä, eikä hyväksynyt, niitä pluralistisia tapoja, niitä negatiivisia vihjeitä jotka määrittivät hänen oman uskontonsa opettaneiden teologiaa ja opetuksia, joka oli juutalaisuus. Tämä olento ei koskaan pyrkinyt olemaan eliittiä; hän pyysi olla palvelija, ja hän suhtautui muihin opettajana ja palvelijana, ei auktoriteettina, poislukien auktoriteetti joka kuului hänen äänensävystään, ilmaisustaan, ja tiedoistaan niistä profeetallisista kirjoituksista, pyhistä teoksista ja sofistien kommentaareista jotka hänen elinaikanaan olivat levinneet hänen uskontoonsa.

Kuten melkein aina on asian laita, tämä johtui intensiivisestä hänen oman uskontonsa uskomuksien tarkastelusta, aktiivisella päivittäisellä uppoutumisella tuon uskonnon uskomusjärjestelmiin, kaikkine epäkohtineen, kaikkine ominaispiirteineen, ja kaikkine asioineen joita voitaisiin pitää väärinä, joista hän tuli tietoiseksi, niin että hän tajusi että hän oli syntynyt kanavoimaan, oppiakseen miten palvella syvimmällä mahdollisella tavalla, joka on avoinna hänelle henkilökohtaisesti. Hänelle annettiin visio ja syvempää ymmärrystä hänen yhteyden kautta hänen Isäänsä. Tämä nöyrä palvelija kutsui itseään ihmisen pojaksi, ei Jumalan pojaksi. Hän toistuvasti sanoi, “Ne sanat, jotka minä teille puhun, en minä itsestäni puhu: mutta Isä, joka minussa on, hän tekee työt.” Hän sanoi tämän paljon useammin kuin mitä pyhissä teksteissänne kerrotaan. Hän sanoi tämän jokaiselle jolle hän puhui, aivan kuten me sanomme teille olevamme teidän palvelijoitanne, me olemme teidän opettajianne, mikä tahansa totuus joka tulee, tulee kauttamme, ja tämän instrumentin kautta. Me emme ole viisaita, me olemme suuren mysteerin opiskelijoita. Niin myös oli opettaja, jonka tunnette nimellä Jeesus.

Luojan nimi, hänen uskonnossa, oli erittäin samankuuloinen kuin se sana jota me käytämme usein, eli tietoisuus. Luojan nimi, jota ei koskaan sanottu ääneen, yksinkertaisesti tarkoittaa “MINÄ OLEN MINÄ OLEN”, tai, “MINÄ OLEN koska MINÄ OLEN”, tai, “MINÄ OLEN mikä MINÄ OLEN”. MINÄ OLEN. Tämä on Vanhan Testamentin Luoja. Tämä on suuren lupauksen, suuren auktoriteetin konsepti, täynnä nyansseja ja mysteereja, ja tuolloin oli todellakin suuri määrä juutalaisia mystikoita, perimyslinja joka on olemassa tähän päivään asti. Mystikkona Jeesus yritti ilmaista pelastuksen luonnetta olemalla tietoisuuden takaaja, side siihen Luojaan joka kykenee kestämään kuoleman uhkaa, sillä ikuisuus oli tärkeämpi opettaja opettajalle, joka tunnetaan nimellä Jeesus, kuin tämä pieni elämä, mutta hän tiesi mitä vaadittiin ikuisuuden omaksumiselta, ja kuten opettajat tekevät, hän yritti käyttää sitä mitä hänelle oli annettu, yhden äärettömän Luojan nimeä, joka oli kaikkein tunnetuin niiden keskuudessa joita hän opetti. MINÄ OLEN, MINÄ OLEN. MINÄ OLEN Tie. Identifikaatio Luojan kanssa, Tie. MINÄ OLEN, Luoja, Totuus. MINÄ OLEN, Luoja, Elämä. Nouse ylös ja tule joukkoon, sillä ennen kuin tiedät että MINÄ OLEN, sinä et pääse MINÄ OLEN luokse. Usko tulee ensin. Jos ajattelee niin, että tämä opettaja olisi tarkoittanut sitä, että hän piti itseään ihmisporttina, se on potentiaalisesti täysin tuhoisa vääristymä siitä mitä tämä opettaja, joka tunnetaan nimellä Jeesus, oikeasti tarkoitti.

Huomaatte, että me emme kiistä sitä että Jeesus oli Äärettömän Poika. Me emme kiellä Jeesus Kristusta. Me vastaamme haasteeseen jonka tämä instrumentti tarjoaa. Hänelle Jeesus on Herra, ja Jeesuksella hän tarkoittaa sitä mistä ei voida puhua, joka on sanojemme tavoittamattomissa, mutta se on se yksi ääretön Luoja. Kutsukaamme sitä rakkaudeksi. Sanokaamme, että rakkaus on Tie, Totuus ja Elämä. Ei kenkään tule Isän tykö kuin rakkauden kautta. Tämä on Uuden Testamentin muutos, joka olisi ollut hyväksyttävää hänelle, joka tunnetaan nimellä Jeesus, sillä Jeesukselle hänen kokemuksensa hänen rakkaasta Isästään oli rakkaus jota annetaan ja rakkaus jota vastaanotetaan. Vaikeita asioita pyydettiin tältä mieheltä, mutta tämä mies oli kanava suurella määrätietoisuudella ja vielä suuremmalla uskolla. Hän puhui olennoille jotka olivat yksinkertaisia ihmisiä. Hän puhui heille sanoilla jotka jättivät nyansseja, aromeja, kysymyksiä pohdittavaksi, mutta yksinkertaisia slelaisia. Hänen oman aikansa ihmiset tiesivät nimen jota ei voinut sanoa ääneen. Jeesus (teksiä puuttuu) puhui puolet siitä.

Tämä on tämän lausahduksen ensimmäinen ymmärrys. Se oli yksinkertainen opetus. Se oli saarna uskosta, joka johtaa meidät näiden sanojen merkityksen toiseen osioon, ja siihen miksi ne eivät ole ainoita sanoja jotka johtavat ikuisuuteen, vaan pelkkiä sanoja jotka näyttävät sen intensiteetin, hartauden, palvonnan, antautumisen; sen rakkauden ja halun palvella Luojaa palvelemalla toisia.

Kaikki palveluksen polut, jos ne ovat positiivisia, täynnä rakkautta ja valoa, harmittomia kaikille, ovat avuksi niille jotka ovat sopeutuneet siihen tiettyyn tarinaan tai tapaan yhdistää nykyhetki ja äärettömyys. Tämä olento antoi ymmärtää sen intensiteetin kuinka vahvasti piti olla uskossa, jotta menestyksekkäästi liikutaan maallisesta maailmasta kaarevan sillan kautta ikuisuuteen. Ne jotka kutsuvat itseään kristityiksi ja jotka menevät kirkkoon kerran viikossa ovat yhtä vähän todennäköisesti kykeneviä valmistumaan seuraavaan tiheyteen kuin ne, joilla ei ole minkäänlaista polkua, vaan jotka etsivät ja kokeilevat, ja ajattelevat, ja ihmettelevät, ja kieltäytyvät tekemästä sitoutumista, joka johtaa pienemmän itsen antautumiselle, jotta tehtäisiin tilaa maalliselle astialle, joka kehonne on, sille laajentuvalle ja rakastavalle itselle joka todella olette, sille itselle joka on Kristus.

Se mitä nimitätte uskonnoksi toimii työkaluna polarisoimaan, puhdistamaan ja kurittamaan etsijää, ei ainoastaan yhtenä päivänä viikossa, vaan joka päivä. Sellainen polku on parempi, joka on elossa uskosta ja palveluksesta ja palvonnasta, joka on olennon itsensä luoma, mutta jossa on mukana omalle itselleen anteeksi antaminen, kaikille muille anteeksi antaminen, Luojan jumalointi ja palvonta, sekä sisäinen antautuminen Luoja-itselle, itselle joka on sinä mutta joka on syvempi ja tuntemattomampi osa sinua, tietoisesta mielestä.

Miten päästä tietoisesta mielestä tähän äärimmäisen syvään realisaatioon joka mahdollistaa turvallisen ja rauhallisen itsen antautumisen, luottavaisen antautumisen, turvallisen antautumisen? Se on usko joka syntyy sinnikkäästä, päivittäisestä yrittämisestä meditoida, ei arvioimalla meditointia, ei mittaamalla henkistä lämpötilaa, vaan aina etsimällä tapoja nähdä Luoja, tapoja tunnustaa se nälkä ja jano sille mitä Luoja voi ainoastaan antaa niille, jotka ovat antautuneet Korkeammalle Itselleen.

Mikä tahansa polku, oli se sitten puhdasoppinen tai henkilökohtainen, tulee sisältää monia asioita. Täydellinen ja lausumaton usko siihen että Luoja rakastaa sinua, että Luoja on luonut sinut koska Hän rakastaa sinua, ja että se on ainoastaan asianmukaista että rakastat tätä Luojaa takaisin. On tarpeen että käsittelet jollain tavalla menestyksekkäästi ymmärrystä omasta ikuisesta lunastuksestasi. Miten niin epätäydelliset olennot kuin me voisimme olla ikuisesti saaneet anteeksiannon ja ikuisesti saaneet toisen mahdollisuuden, aina vaan ja uudestaan, niin että me emme koskaan menetä rohkeutta, vaan yksinkertaisesti noukimme itsemme ylös ja yritämme uudelleen? On olemassa vaatimus että seisomme omilla jaloillamme, niin rehellisesti, aidosti, innokkaina ja täysin tämän rakkauden valossa ja uskossa, tässä uskossa että me tajuamme sen olevan identiteettimme, jotain jota me emme mitenkään voi kieltää, että me kieltäytyisimme kieltämästä edes tuskan, tai kuoleman edessä sitä, sillä me olemme tajunneet keitä me olemme, ja me emme kiellä sitä.

Tämä asenne, kun se omaksutaan, sanoisimmeko, saa meidät tajuamaan jokaisen hetken äärimmäisen kallisarvoisuuden, josta me olemme tietoisia tässä ympäristössä jota te nimitätte kolmanneksi tiheydeksi. Täällä, ja ainoastaan täällä, voitte osoittaa uskonne, sillä olette unohtaneet ja ette näe valo-olemuksenne todellisuutta, maallisen itsenne illuusio, ja se suuri kauneus jonka voitte saada aikaan uskossa eletystä eletystä elämästä, kaunis lahja, huomattava, ihana lahjam rikas ja hunajainen lahja, Äärettömälle.

Me puhumme ryhmälle, joka on kristittyjä kulttuuriltaan. Jokainen teistä tietää, että se ei ole tarpeellista jotta voisi löytää Luojan yhdestä tai toisesta paikasta. Luoja ei tarvinnut taloja rakennettavan hänen kunniakseen, sillä Luojan koti on sydämesi, se tila jonne voit mennä ja sulkea oven perässäsi. Kaikkein henkilökohtaisin ja intiimein osa itseäsi on se osa jolla on uskoa. Jos sinulla ei ole uskoa, sinulla ei ole tietä, et tiedä totuutta, ja et tiedä miten elää elämääsi. Etkä tiedä miksi olet elossa, etkä voi iloita kuolemasi hetkestä, olipa se sitten luonnollinen taikka yllesi pakotettu uskomustesi takia, niin että olet marttyyri. Kaikkein epätavallisin tapahtuma — harvoin kenenkään tarvitsee kuolla sen takia mihin hän uskoo — mutta tuo konsepti tulee asettaa syvälle itseesi, koska se on osa sen varmasti tietämistä, varmoin termein, että mikä sinä olet metafyysisesti.

Me hyväksymme eräänlaisen värähtelyn, jota voitte kutsua Kristus-tietoisuudeksi, tai millä tahansa muulla nimellä jota haluatte käyttää, kuvauksena siitä joka on omistautunut, sekä toive(emme) kun puhutaan niille jotka ovat kolmannessa tiheydessä, joka on suurelta osin auttaa ihmisiä muistamaan se keitä he ovat, että he ovat yhtä korkeita, ja yhtä syviä kuin ikuisuus itse, että heillä on olemus, että he ovat ja he tulevat aina olemaan, mutta että tämä on se hetki — ja kosmisella ajalla mitattuna 75 tuhatta vuotta on hetki — jolloin pitää tehdä päätös. Se on päätös joka pitää tehdä varauksetta ja väistelyä. Et voi sanoa ”Tiedän että minun tulisi uskoa johonkin, joten valitsen tämän polun, ja uskon sitten siihen.” Sen sijaan sinun tulee muuttua siksi mihin uskot, omien kykyjesi mukaan. Sinun tulee alkaa tajuta, että elämä jota kanavoit on rakkauden elämä.

Sinä itse elämän pinnalla olet myrskyssä yksi toisensa jälkeen, ja pieni veneesi usein hukkaa ruorinsa, mutta uskossa tuo hauras pursi tulee aina pysymään pinnalla, ja tulee aina liikkumaan kohti paratiisin määränpäätä, sillä te jotka elätte uskon elämää, te jotka tajuatte tarpeen omistautua jokapäiväiselle Luojan tunnustamiselle, tulette aina löytämään itsenne hyvistä vesistä ja kaikkein kauniimmasta paikasta sinä hetkenä, jolloin irtaannutte kömpelöstä, kemiallisesta kuorestanne jota nyt käytätte kannattelemaan henkeänne. Jos sinä et tiedä, jos et elä valo-olentona tai, ja tämä on lopulta sama asia, joka päivä yritä muuttua tietoiseksi siitä että olet valo-olento, silloin tunnet itsesi epämukavaksi metafyysisen maailman tarpeen kanssa absoluuttisesti se kuka sinä olet.

Se paratiisi, mistä me puhumme, on se osa kun inkarnaation päätteeksi jokainen sielu paranee, jokainen kipu helpottaa, jokainen kyynel pyyhitään. Ei ole tarpeen olla menestynyt, onnellinen, vauras tai mitään muita niistä niin pinnallisista arvoista kulttuurissanne. On tarpeen etsiä, pyytää, kääntyä, antaa anteeksi. Miten vaikeaa onkaan luottaa Luojaan, ja miten paljon helpompaa on luottaa siihen Luojaan kun olette tietoisia siitä kuka todella olette, ja siihen että ne asiat, jotka saattavat tuntua julmilta, jotka tapahtuvat elämänkokemuksenne aikana, ovat niitä jotka tarjotaan teille todellisesta hyväntahtoisuudesta jotta voisi oppia enemmän ja enemmän olemaan autenttinen, aito, parantunut kaikesta itselleen anteeksiannon puutteesta sekä muille anteeksiannon puutteesta, niin että kaikki annetaan anteeksi, kaikki hyväksytään, eikä ole mitään mikä voi erottaa teidät uskostanne, ei mitään tragediaa, ei mitään kauhua joka voisi poistaa teiltä tiedon siitä kuka olette: absoluuttinen ja eksplisiittinen osa Luojaa, rakkauden olento.

Me emme aikaile vastata tämän olennon haasteeseen, että Jeesus on Herra. Tämä instrumentti on investoinut suuren määrän intohimoa ja intensiteettiä saadakseen tietää, tuntea, ajatella, toimia tietoisuudessa siitä miten opettaja nimeltä Jeesus saattaisi reagoida. Tämä olento on aktiivinen uskossaan. Jokainen teistä voi olla aktiivinen uskossa, mutta sitä ei voi tehdä kerran viikossa, tai aina silloin kun kaipaa lohdutusta. Siitä pitää tulla osa jokaista teitä, että mietitte, juhlitte, iloitsette ja sallitte oman absoluuttisen luontonne tulla paljastetuksi teille. Olette tuhoutumaton valo-olento. Olette valinneet palvella Luojaa yrittämällä rakastaa toisia kuten itseänne. Oletteko jo elämänne kanava, tie, elävä totuus, hiljainen todistaja, esimerkki elämästä joka pääsee kaiken fyysisen tuolle puolen, pölyhiukkasten tuolle puolen, ja katoaa tästä illuusiosta? Yksi päätös siirtyä kulkemaan palveluksen polulla on hyvä, mutta teidän tulee jatkaa sen päätöksen tekemistä, sillä elämänkokemuksenne on suunniteltu sallimaan teille rehellinen epäilys, selkeä todiste siitä että Luoja ei ole kiltti.

Ei ole helppoa elää elämää uskossa. Todellakin, mitä intensiivisemmäksi usko muuttuu, mitä keskeisemmäksi ja tärkeämmäksi, sitä enemmän sitä koetellaan kokemuksen tulessa, sillä usko ei ole jäykkä, se on joustava, sopeutuva, hyväksyvä. Se sallii ihmisille omat polkunsa. Se sallii ihmisille sen, että he eivät löydä tietä ikuisuuteen. Se sallii ihmisille olla siinä missä he ovat ilman katumusta, johtuen varmasta tiedosta että joku päivä he heräävät todelliseen itseensä, siihen että MINÄ OLEN, ja he alkavat etsiä Tietä, ja Totuutta, ja Elämää joka on teidän ikuisuudessa.

Eikä teidän tarvitse odottaa tätä kokemusta, sillä ikuisuus lepää jokaisessa nykyhetkessä, ja kun palveluksen polkunne liikkuu eteenpäin, me rukoilemme teille armoa, valppautta, ja kykyä soljua ja mukautua, joka tuo teidät teidän itsenne MINÄ OLEN luo, teidän omaan antautumiseenne, ja teidän oma kokemuksenne itsestänne on absoluuttinen ja ideaali olento. Suurin este tälle ajattelutavalle, olemisen tavalle ja ilmentämisen tavalle on anteeksiannon puute omaa itseään kohtaan, itsensä huonona pitäminen, taipumus luokitella itsensä arvottomaksi.

Miten pitkään sallimme hyväksyä illuusion ulkomuodon? Työskennelkää miten haluatte niiden asioiden parissa, jotka pitävät teitä poissa siitä tietoisuudesta kuka olette. Älkää lannistuko jos loppuelämänne kuluu ensimmäiseen askeleeseen, itsellenne anteeksi antamiseen ja muille anteeksi antamiseen. Teillä on kaikki aika maailmassa muuttua siksi joka MINÄ OLEN. Rohkeutta, lapseni.

(Jim kanavoi)

Olen Q’uo, ja tervehdin teitä jokaista tämän instrumentin kautta rakkaudessa ja valossa. Me tajuamme, että me olemme puhuneet pitkän pätkän teidän aikaanne tänä iltana, ja jälleen kerran me pyydämme anteeksi sitä sanaisuutta, jota me pidämme tarpeellisena niiden konseptien ilmaisussa jotka ovat vastauksemme teidän mitä mielekkäimpään kysymykseenne. Me kysyisimme nyt onko lisää kysymyksiä tänä aikana?

C: Minulla on yksi, mutta hiukan eri aiheesta. Opiskelen karatea. Siinä on sellainen konsepti kuin “chi,” joka (ääni katoaa) että voima sijaitsee sillä alueella (ääni katoaa) noin kolme tuumaa navan alapuolella. Mietin voisitko kertoa minulle mitään tästä chi-konseptista, ja sen suhteesta (ääni katoaa) energiachakroihin, mitä sijaintiin tulee?

Olen Q’uo, ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Me teemme parhaamme puhuaksemme tästä kysymyksestä, se on sellainen mikä johtaa meidät aiheeseen mikä on kiinnostava ja monimutkainen. Keskus, fyysisesti, joka suurimmalla osalla fyysisiä olentoja on, on se sijainti mistä puhut, ja kenelle tahansa olennolle, joka haluaa liikuttaa fyysistä kehoaan sulavaliikkeisesti, voimantäyteisesti ja kontrolloidusti, tekee hyvää liikkua tästä keskuksesta, pitää tämä keskus kiinteänä mielessä, sillä tästä keskuksesta, tai mistä tahansa keskuksesta joka voidaan mitata gravitaatiolla, löytyy vipuvaikutus joka ei ole mahdollista missään muussa fyysisen kehon pisteessä. Se on niinkutsutun mekaanisen fysiikan funktio. Koska olento on hyvin maadoittunut, tai hyvällä perustalla tässä pisteessä, se voi käyttää voimaa mihin tahansa suuntaan tehokkaammin muistamalla tämän pisteen, ja liikkumalla harmoniassa tämän pisteen kanssa. On myös totta, että tästä pisteestä virtaa tietynlainen voima, joka on myös, sanoisimmeko, moniulotteinen luonteeltaan.

Tämä on piste mikä on erittäin lähellä sitä fyysistä kohtaa jota nimitätte navaksi, josta jokainen olento syntyessään on kytkeytynyt äitiinsä napanuoralla. Vaikka tämä nuora katkaistaan, niinkuin jokaisen olennon tapauksessa illuusiossanne, silti jää yhteys jota ei nähdä fyysisesti ja joka harvoin tunnetaan, mutta joka on varsin voimakas, jokaiselle olennolle. Tämä yhteys on siihen mitä kutsutte nimellä prana, tai universumin luova energia. Se on kuin tämä energia kanavoitaisiin jokaisen olennon fyysiseen ja metafyysiseen kehoon tämän yhteyden avulla.

Kun olento on tietoinen tästä keskipisteestä sen fyysisissä sekä metafyysisissä aspekteissa, silloin olennolla on käytössään paljon energiaa jota hän voi käyttää tehokkaasti tavalla, joka on suoraan verrannollinen olennon mielen kurinalaisuuteen. Karaten harjoitus, kuten tiedätte, on harjoitus joka harjoittaa sekä fyysistä kehoa, että myös mieltä. Todellakin, fyysinen keho on vain mielen työkalu eikä sillä ole paljoakaan käyttöä ilman mielen ohjausta. Puhumasi lajin harjoituksessa tämä on kaikkein selkeintä niille, jotka pyrkivät tämän lajin mestareiksi.

Onko vielä toinen kysymys, veljeni?

C: Mikä energiakeskus olisi (ääni katoaa), mikä väri olisi (ääni katoaa) sillä alueella?

Olen Q’uo, ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Energiakeskus, joka on kaikkein läheisimmin linjassa tämän tietyn alueen kanssa on keltainen säde, ja monissa egyptiläisen kulttuurin piirroksissa voitte havaita, että olento joka etsii valtaa tässä maailmassa ja maallisessa mielessä, hänellä kuvataan olevan energiakeskus, joka virtaa ulospäin tältä alueelta. Kuitenkin, olento joka pyrkii sekoittamaan tämän maallisemman tyypin valtaa hänen omiin henkisiin oppeihinsa alkaa muuttamaan tämän vallan metafyysistä luonnetta sellaiseksi mikä virtaa kolmannen silmän chakrastam eli indigo-säteestä. Täten sen yksinkertaisessa ja koristelemattomassa energiatilassaan se on keltaisesta säteestä, kuitenkin sitä voidaan jalostaa kunnes se on myös indigo-säteestä.

Onko vielä toinen kysymys, veljeni?

C: (Ääni katoaa) toimii hyvin, tunnen virtauksen (ääni katoaa) yllä, paljon samallsa tavalla kuin alkuvirtaukset joita minulla oli kun olin (ääni katoaa) kanava, siihen kuului (ääni katoaa) jota minä (ääni katoaa) tänä iltana (ääni katoaa).

Olen Q’uo, ja me emme ole varmoja löydämmekö kysymykselle fokusta, mutta me kommentoimme kuitenkin, sillä meidän mielestämme olemme tajunneet lausumasi. Hyvinvoinnin tunne, virtaamisen tunne, kuten sitä kuvasit, energiakeskusten läpi, sekä kanavoinnissa, kanavointiin ehdollistamisessa, ja karaten harjoittamisessa jota nyt teet, ovat keinoja joilla olet kyennyt tuomaan energiakeskuksesi hetkelliseen linjaan ja tasapainoon, mikä sallii kaikkien ilmaista yhtenäisellä tavalla energiaa, joka on kaikille uniikki.

Täten, hyvinvoinnin tunne esiintyy näinä aikoina. Näinä hetkinä kykenet siirtämään tietoisuuden fokuksesi lineaarisen tyyppisestä toiminnasta siihen mikä, vaikka se voikin olla fyysistä aktiviteettia, on vastaanottavaisempaa, ottaen prana-energiaa sisään, tai sitä mitä lajissasi kutsutaan nimellä chi, ja liikuttaen sitä energiaa tasapainotetulla tavalla, niin että saat suoritettua jonkin tavoitteen, oli se tavoite sitten yksinkertaisesti tuntea energia sen liikkeissään ja säteilyssä liikuttaa fyysistä kehoa tietyillä ennalta määrätyillä liikeradoilla tai palvella instrumenttina kontaktille kuten Yhden Luojan Palveluksessa Olevien Planeettojen Liitto.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

C: (Ääni katoaa) ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tunsin todella intensiivistä ehdollistamista. Tiedän että (ääni katoaa) yrittää, mielestäni se mitä minun tulee tehdä (ääni katoaa) valitessani olla olematta kanava, mutta ehdollistaminen tänä iltana oli erittäin intensiivistä. Tunsin, että (ääni katoaa)?

Olen Q’uo, ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Meidän tulee pyytää anteeksi sitä että olemme liiallisen innokkaita tervehtiessämme sinua, veljeni, sillä me haluamme auttaa meditatiivisen tilasi syventämistä. On myös harkinta jonka olemme toivoneet ottavamme huomioon, ja se on että lähelläsi oli kaksi instrumenttia, jotka kykenivät aistimaan ehdollistamisen näiden instrumenttien lähelläolon sekä oman herkkyytesi seurauksena. Täten tuntemasi ehdollistamisen vaikutus tuplaantui. Me pyydämme anteeksi jos yhtään epämukavuutta esiintyi. Se ei ollut tarkoituksemme.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

C: Ei, kiitos.

Olen Q’uo, ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko vielä toista kysymystä?

Carla: Kiitos, Q’uo.

Olen Q’uo, ja kem kiitämme jokaista mitä sydämellisimmin, sillä me olemme nauttineet tästä illastä jälleen kerran…

(Nauha päättyy.)

 

Artikkelin julkaissut L/L Research

Kristus-hahmo näyttäytyy Italiassa

Havaintopäivämäärä: maaliskuu 2019
Havaintopaikka: Agropoli, Italian rannikko
Uutislähde: https://www.infocilento.it/2019/03/05/agropoli-lapparizione-di-cristo-continua-a-far-discutere/

Jättiläismäinen hehkuva hahmo pläjähti näkyviin Italian rannikkokaupungissa. Auringonlaskun aikaan nähtiin auringonvalon paistavan alas mereen, mutta kuvassa näkyy myös silhuetti hahmosta, jolla on ikään kuin tunika ja kädet levällään, kuin ristille naulittuna. Liittyvätkö UFOt tapaukseen? UFOt voivat havaita ajatukset välittömästi, niin kuin myös niiden luotaimet voivat. Nämä kappaleet kirjaimellisesti voivat luoda minkä muotoisia hahmoja tahansa pilvistä ja pitää hahmoa muodossa. Tämä on liian yksityiskohtainen että se voitaisiin sivuuttaa. Selkeästi kuvassa näkyy hahmo jolla on kaapu ja kädet levällään. Hänen kaulansa ja päänsä ovat erittäin yksityiskohtaiset.

On vain kaksi mahdollisuutta…. joko avaruusolennot loivat Jeesus-hahmon palkkioksi meidän johdonmukaisesta ja lojaalista uskostamme hyvään, tai… tämä on itse Jeesus joka ilmestyy katselijoille.

Koska Jeesus muutti veden viiniksi, paransi sairaat kuoleman kielistä ja nousi itse kuolleista… selkeästi hän oli kehittyneen avaruusolentolajin edustaja, joka halusi iskostaa ihmiskuntaan paljon kaivattua moraalia ja etiikkaa meitä auttaakseen. Yksi asia on varma…. Jeesuksen yksityiskohdat tässä kuvassa ovat kiistämättömät. Joten…. ihmeitä todellakin tapahtuu.

Scott C. Waring

Uutiset kertovat (käännetty Italiasta):

Kristuksen ”mystinen” ilmestyminen Agropolin taivaalle, jonka Alfredo Lo Brutto ikuisti, on inspiroinut monia. Uskovaisten joukossa on niitä jotka ovat pitäneet tätä ihmeenä ja toisia, jotka väittelevät vähemmän omituisista teorioista syynä tälle ilmestykselle. Joku uskoo, että tämä muoto taivaalla ei ole Jeesus vaan pyhä Fransiskus. On joitain jotka ovat tehneet graafista analyysia kuvasta ja tulleet tähän johtopäätelmään. Ja erään Agropolin kansalaisen kommentti: ”Olen ateisti”, hän sanoo, ”mutta tutkittuani yön tätä olen tullut tulokseen, että kyseessä on pyhä Fransiskus. Voin sanoa, että Agropolin taivaalle ilmestynyt kuvajainen on täysin Assisin pyhimyksen kuva, joka ilmaantui juhlistamaan hänen kaupunkiin saapumisen kahdeksansataavuotisjuhlaa.”

Tähtien ja ufologian rakastajat puhuvat kuitenkin eri asiasta. Alfredo Lo Button kuvaa tutkiessaan ja varmistuessaan siitä, että kyseessä ei ole kuvakäsittely, he ovat tulleet varsin eri johtopäätökseen kuin muut: ”Valonsäteen sisällä”, he sanovat, ”on kiinteä kappale, mahdollisesti UFO.”

Mahdollisesti kaikkein parhaan tulkinnan kuvalle antaa pappi Don Bruno Lancuba, joka puhui Direttassa: ”Se on vihjaileva kuva ja me voimme kaikki antaa sille omat merkityksemme.”

Yllä näkyy muodon kasvot.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Kuolleen meren tekstit kertovat: Jeesus halusi UFO-paljastuksen!

Tri. Frank Strangen luento Kuolleen Meren pyhistä teksteistä kertoo useista UFO-kuvauksista, avaruusaluksista, toisista planeetoista, avaruusolennoista, avaruustaisteluista. Kaikki nämä löytyvät Kuolleen Meren kirjakääröjen teksteistä. Lisäksi puhutaan tri. Strangen saamista tappouhkauksista, jotka Strange on saanut Israelin rabbiyhteisöltä siitä että hän julkistaa tämän tiedon!

Onko Israel se tekijä joka pelkää Kuolleen Meren kirjakääröjen tietojen paljastavan Jeesuksen paluun, joka on avaruusolento?!

 

 

Kuolleen meren kääröt osoittavat Sanhedrinin teloittaneen Jeesuksen mahdollisesti avaruusolentojen asiaa ajavana aktivistina – Peter Kling & Alfred Lambremont Webre

 

 

Artikkelin julkaissut News Inside Out