Negatiivisten uskomusten temput ja työkalut

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli negatiivisia uskomuksia, sitä miten ne toimivat.

Sanon hyvää päivää tänä päivänne aikana, miten voitte?

Selvä, kiitos. Kuka pitää elokuvista? Hyvä. Kun menette elokuviin, tiedätte että he kertovat tarinan joka ei välttämättä ole totta. Mutta antamalla teille mitä tarvitsette tuossa tarinassa, luomalla uskottavat hahmot ja kiinnostavat juonenkäänteet ja niin edelleen, he sallivat teidän tehdä sen mitä monet ihmiset elokuva-alalla kutsuvat tahdonvaraiseksi avoimeksi mieleksi. Joten mennessänne tarinan mukana kuin se olisi totta, suhteuttaessanne itsenne hahmoihin kuin ne olisivat oikeita ihmisiä sen sijaan että joku esittää heitä.

Tämä konsepti, tahdonvarainen avoin mieli, on myös mekanismi jota käytetään uskomusjärjestelmissä, omituista kyllä. Idea, josta olemme usein puhuneet, on että kun synnytte inkarnaatioon, kun muodostatte persoonallisuuden, egorakenteen, kokeaksenne fysikaalisen todellisuuden, se yleensä koostuu määritelmistä, uskomuksista, tunteista, ajatusmalleista, käyttäytymismalleista, jotka muodostavat sen mitä pidätte omana persoonanananne, fyysisenä identiteettinänne. Nämä määritelmät ovat sinikopiotasolla joka määrittelee sen mitä olette kykeneväisiä kokemaan fyysisen maailman olevan. Uskomusten, jo pelkän luonteensa ja määritelmänsä mukaan, täytyy sisältää resonanssi ja värähtelytaajuudet jotta niihin voisi uskoa vahvemmin, tai teillä ei olisi vaadittavaa fokusta uskoa siihen mitä ne sanovat teille ja olla fyysinen kokemus joka edustaa tuota tiettyä uskomusta. Joten kaikki uskomukset saavat itsensä näyttäämään jollain tavalla ainoilta mahdollisilta ja olemassaolevilta uskomuksilta tuolla hetkellä.

Koska olette olentoja joilla on sekä positiivisia että negatiivisia uskomuksia, kun teillä on positiivinen uskomus mielessänne, teidän taivuttelunne ei ole niin iso juttu tai sen ei tarvitse suostutuella teitä uskomaan että teillä on kivaa. Hyvät tunteet jotka koette. Mutta koska todella syvällä sisällänne sekä samalla myös yliminässänne todella TIEDÄTTE sen totuuden että olette rajattomia, ikuisia ja tuhoutumattomia olentoja jotka ovat ABSOLUUTTISESTI EHDOTTOMAN RAKKAUDEN sekä Luomakunnan tuen ARVOISIA, koska TODELLA TIEDÄTTE tämän sydänten sydämissänne, negatiivisten uskomusten täytyy työskennellä todella kovaa ja todella erityisellä tavalla jotta teidän sallittaisiin uskoa tahdonvaraisen avoimen mielen avulla tuo totuus, jotta kokisitte polariteetin käsitteen. Se on itseasiassa erittäin vaikeaa sisäisesti uskoa jotain negatiivista todellisesta olemuksestanne. Joten negatiiviset uskomukset joutuvat luottamaan sarjaan temppuja ja työkaluja, niiden täytyy erityisesti osoittaa tiettyjä ideoita ja kokemuksia ja tehostaa ja paisuttaa niitä jotta fokusoituisitte aivan erityisellä tavalla jotta oikeasti päästäisitte irti ajatuksesta että olette näin ARVOKKAITA OLENTOJA ja oikeasti vakuutella että ette ole sen arvoisia. Vakuutella että elämä on taistelua, vakuutella että asiat eivät ole helppoja. Koska syvällä sisimmässänne tiedätte että ne oikeasti ovat. Tiedätte syvällä luonnollisessa Itsessänne että asiat ovat erittäin yksinkertaisia.

Ja niin jotta kokisitte polariteetin idean, jotta kokisitte idean fyysisestä todellisuudesta, kokemuksena jossa käytte läpi unohtamisprosessin siitä kuka olette jotta muistaisitte itsenne uudelta kantilta, jotta voisitte laajentaa ymmärrystänne itsestänne, tehdäksenne itsenne, sanoisimmeko, kaikkien eri ajatusten ja negatiivisten uskomusten saataville jotka ovat olemassa unohduksen maailmassa. Näin käymällä läpi näitä negatiivisia uskomuksia, niitä muuntamalla positiivisiksi, muuntamalla pimeyttä valoksi, muuntamalla rajoitteita vapaudeksi on koko homman nimi. Ja niin yleensä aloitatte jostain negatiivisesta uskomuksesta joka esittää teemaa jota olette suostuneet tutkimaan tässä elämässänne, joka nostaa päätään, ja kaikki haasteet tulevat tiellenne jotka esittävät tuota teemaa elämässänne. Mutta jälleen kerran, koska suuri osa siitä että kykenette löytämään itsenne uudelta kantilta johtuu itseasiassa siitä että käytätte unohtamista tapana tehdä sen, tällöin negatiiviset uskomukset voivat joskus tuntua erittäin vahvoilta, erittäin voimakkailta, erittäin perustavanlaatuisilta.

Tottakai ne saavat voimansa vain TEILTÄ. Mutta ne antavat teille mahdollisuuden tutkia tietynlaisia skenaarioita joita rajoittamaton olento ei muuten kykenisi tutkimaan. Jokatapauksessa nyt kun saavutte negatiivisuuden syklin loppua kohden ja siirrytte positiivisempaan tietoisuuteen ja heräämiseen, tietoisuuden laajentumiseen, nyt on aika alkaa todella muistaa se, että kaikki negatiiviset uskomukset, joiden kanssa olette olleet tekemisissä, ja jotkut joiden kanssa jatkatte vielä jonkin aikaa elämässänne, ovat todella vain pelkkiä ideoita, tietyllä tavalla savuverho, ja että niiden täytyy tehdä todella kovaa töitä ja keskittyä todella kovaa tiettyyn asiaan teidän sisällänne jotta ne saavat teidät uskomaan sitä että ettette ole arvokkaita, jotta ne saisivat teidät uskomaan idean että teidän ei tulisi tutkia niitä. Koska ne ovat, jälleen kerran, suunniteltu niin, että ne pyrkivät jatkamaan itseään, pyrkivät jatkamaan itsensä vahvistamista ja näyttämään siltä kuin ne olisivat ainoa mahdollinen todellisuus. Ja kun tämä idea tulee negatiiviselta puolelta, niillä on monia työkaluja ja temppuja käytettävissään jotta te uskoisitte tuon skenaarion.

Aloittakaamme tutkailemalla joitakin noista työkaluista ja tempuista ja laajentaen siitä pikkuhiljaa, jotta voitte todella lukkiutua tähän ideaan. Voitte kaikki seurata myös listaa joka teille on jaettu, mikäli haluatte. Listassa jonka näette, etu- ja takapuolella, on sekä negatiivisten uskomusten työkaluja että myös työkaluja niiden neutralisoimiseen, johon pääsemme hetken päästä. Listan ei ole tarkoitus olla täydellinen. Se voisi olla useita sivuja pitkä, koska negatiiviset uskomukset ovat erittäin hyviä ja välkyjä siinä mitä ne tekevät. Jokatapauksessa, tämä kattaa suurimmat ja alkaa todella antaa teille idean siitä mitä etsiä kun käsittelette negatiivisten uskomusten työkaluja ja tekniikoita. Kun asenteenne on neutraali näitä ideoita kohtaan, voitte alkaa tarkastella näitä ideoita, voitte todella alkaa nähdä ne neutraalimmasta paikasta, ja todella alkaa päästä irti niiden kyvystä taivutella teidät, niiden kyvystä saada teidät vapaaehtoisesti avaamaan mielenne itsellenne ja niille, ja lopulta tulla täyteen ymmärrykseen ja täyteen tietoisuuteen siitä että nämä ovat vain ideoita joita vahvistetaan ja paisutellaan, jotka filtteröidään uskomusjärjestelmienne läpi jotka eivät ole empiirisesti totta teistä, mutta antaa teille tilaisuus tutkia iteänne paikasta joka ei olisi ajattomassa hengen tilassa mahdollista.

Vakuuttaa teille että mikään muu uskomus ei ole yhtä todellinen

Noniin, olemme jo käsitelleet tätä hieman. Eräs ensimmäisistä asioista, joka negatiivisten asioiden tulee tehdä, kun ne haluavat saada teidät lakkaamaan etsimästä ideaa, on vakuuttaa teille että ne todella edustavat todellisuutta, ja että kaikki on fantasiaa.

Vakuuttaa teille mikään muu uskomus ei ole mahdollinen

Jos, silloin kun ne yrittävät taivutella teitä uskomaan että vain ja ainoastaan ne ovat todellisia, ja kuitenkin saatatte olla sen verran voimaantuneuta jotta etsitte muualta ja louhitte itsellenne jotain siitä uskomuksesta, ne tulevat, niinkuin sanoin, tehostamaan voimaansa, ja yrittämään vakuuttaa teidät että mikään muu uskomus ei ole mahdollinen.

Vakuuttaa teille että positiiviset uskomukset ovat negatiivisia

Tämä on erittäin ovelaa. Koska, jälleen kerran, se mitä ne yrittävät vakuuttaa teille että pysytte tasan siinä missä ne haluavat teidän olevan, on että ne värittävät ja filtteröivät idean joka saattaa edustaa totuuttanne, innostustanne ja saada se näyttämään joltain jota se ei ole, itse asiassa saada se näyttämään varsin pelottavalta ja josta pysyisitte poissa. Se on toinen temppu jolla ne saavat teidät pysymään tasan siinä missä ne haluavat teidän pysyvän.

Vakuuttaa teille että negatiiviset uskomukset ovat positiivisia

Tämä on kolikon kääntöpuoli. Eivät ainoastaan ne uskottele teille että positiiviset uskomukset ovat negatiivisia, mutta ne uskottelevat teille että NIILLÄ on teidän paras etu mielessään, niin että etsitte niitä silloin kun kohtaatte todella positiivisen uskomuksen todellisuudesta jonka ne ovat saaneet teidät mieltämään pelottavaksi. Tätä ne myös kasvattavat sanomalla ”voi voi, tule tänne, ymmärrän sinua, täällä olet turvassa, suojelen sinua tästä suurelta pahalta positiiviselta uskomukselta.” Ne saavat itsensä näyttämään sankareilta joiden luokse liikutte.

Vakuuttaa teille että ottaisitte negatiiviset asiat henkilökohtaisesti

Monta kertaa idea on, että kun näette toisia ihmisiä, jotka käyvät läpi negatiivisia asioita, ymmärrätte että ihmiset jotka pelkäävät syventyä itseensä ja tutkia näitä ilmiöitä usein projisoivat omat ongelmansa muihin, kuten teihin. Ja jos teillä ei ole keinoja neutraloida ideaa ja tunnustaa eroa jonkin kanssa joka todella on teidän omanne ja jonkin joka on heidän ongelmansa, negatiivinen uskomus saattaa vakuuttaa teille että se mitä kerrotte itsellenne itsestänne onkin totta, vaikka itseasiassa se mitä ne tekevät on puhuvat itsestään. Monet ihmiset paheksuvat olla esimerkkinä, ja uskovat että he ovat epäonnistuneet jos he näkevät jonkun onnistuvan asioissa joita he pitävät saavuttamattomina ja projisoivat oman paheksuntansa muihin syytösten muodossa, tai sanoen toisilla olevan joitain todella negatiivisia ominaisuuksia jotka ovat oikeasti heillä, tai että he kieltävät itsensä koska pelkäävät tarkastella sitä perustuen siitä mitä heidän negatiiviset uskomuksensa ovat sanoneet heille että heidän ei tulisi tehdä. ”Sinun ei pidä tutkia tätä.”

Joten tämän neutralisoiminen tarkoittaa ettei ota asioita henkilökohtaisesti. On aina viisasta kuunnella jotain ja tarkastella voidaanko heidän neuvoaansa käyttää tai olisiko heidän näkökulmansa jotain sellaista jota tulisi tarkastella. Mutta jos tajuat että tämä on yksinkertaisesti heidän ongelmansa, tällöin negatiivinen uskomus tekee kaikkensa jotta pysyisitte negatiivisina, vakuutellen että se mitä ne sanovat teistä, eli negatiivinen idea, on itseasiassa totta. Teidän tulee opetella tekemään ero heidän ongelmillaan ja teidän ongelmillanne.

Vakuuttaa teille syyttää toisia omasta negatiivisesta kokemuksestanne

Kyllä, tämä on jälleen kerran kolikon toinen puoli henkilöltä joka syyttää ja projisoi. Negatiivinen uskomus haluaa teidän kieltävän sen seikan että TE OLETTE käsittelemässä negatiivista uskomusta, koska se saa näyttämään itsensä varsin pelottavalta, ja tämän takia emme voi tarkastella sitä koska se muuttuu yhä pelottavammaksi, se muuttuu yhä suuremmaksi ja se murisee teille jos tulette lähelle. Joten säilyttääksenne itsenne se aktivoi idean selviytymismekanismista ja sanoo ”tämä ei liity sinuun, sen täytyy olla jonkun muun aiheuttama, syytä jotain toista, projisoi toisen päälle ne asiat joita pelkäät itsessäsi jotta sinun ei tarvitse tarkastella niitä, voit vain jättää ne jonkun muun huoleksi ja se ei ole oma ongelmasi enää.”

Vakuuttaa että kärsitte jos muutatte uskomuksianne

Kyllä, tämä on todella iso. Idea helvetissä kärsijöistä. Sallia teidän tietää että olette turvassa siinä missä olette ja että tämä on toinen tapa maalata kuva positiivisesta todellisuudesta äärimmäisen negatiivisessa valossa kun sanoo ”katso, vaikka et välttämättä olekaan absoluuttisen onnellinen, olet kuitenkin mukavasti siinä turvassa ja jos lähdet siitä liikkeelle olipa se sitten kuinka negatiivista tahansa, vakuutan sinulle että se minne haluat mennä tulee olemaan paljon vaikeampaa, paljon pelottavampaa, että haluat pysyä tutussa ja turvallisessa, koska tulet todella kärsimään jos oikeasti yrität saada sen mitä oikeasti haluat ja itse asiassa saatat jopa EPÄONNISTUA siinä joka tekee sinusta vieläkin masentuneemman, joten miksi et vain pysyisi täällä jossa on mukavaa ja turvallista, huomassani.”

Vakuuttaa teille että tunnette itsenne vähemmän yksinäisiksi jos toiset vahvistavat negatiivista uskomusta

Tämä on jälleen kerran ”kaksin aina kaunihimpi”-idea. Jos tunnette että olette negatiivisuuden tilassa, kurjuuden tilassa, mutta haluatte tuntea idean siitä että ette ole yksin, jotta teidän ei tarvitsisi tuntea näin yksinään, silloin voitte kutsua muita jotka ovat yhtä kurjia, ja kutsutte heitä jotta he tuntevat itsensä vielä kurjemmiksi ja myös te, jotta voitte pysyä tilassa joka tuntuu yhteiseltä tilalta, ja täten koska kaikki tekevät niin, minun ei tarvitse muuttua. Tuo on se idea. ”Katso nyt, kaikkihan näin tekevät, miksi sinun tulisi olla erilainen, me olemme kaikki kurjia, pysy vain sellaisena.”

Vakuuttaa teille että muutos on liian vaikeaa

Jälleen kerran tämä kulkee käsi kädessä joidenkin jo mainittujen asioiden kanssa, mutta tämä voidaan tehdä usein eri tavoin, ja jälleen kerran ne osoittavat uskomuksistanne joihin jo uskotte, ja ne vahvistavat ja suurentavat niitä tiettyjä asioita joita olette aina pitäneet vaikeina, ja saavat ne näyttämään vielä vaikeammilta jos olette menossa eri suuntaan.

Vakuuttaa teille että on mahdotonta muuttua

Jälleen kerran, sama idea. Se on yksinkertaisesti luonnonlakeja vastoin. ”Olet se mitä olet, olet kuka olet, älä keinuta venettä, et voi tehdä asialle mitään.”

Vakuuttaa teidät antamaan negatiivinen merkitys kaikille tilanteille

Tottakai. Koska jos yhtäkkiä tajuaisitte että kaikki on itseasiassa neutraalia ja että voitte itseasiassa VALITA merkityksen ja saada sen vaikutuksen joka merkitykseen perustuu, silloin negatiiviset uskomukset ovat menettäneet valtansa koska yhtäkkiä olette neutraloineet ne aivan kuin minkä tahansa muun uskomuksen. Joten se taas vakuuttaa teille että ainoa realistinen asia tehdä on antaa negatiivinen merkitys jokaiselle tilanteelle joka näyttää, millään muotoa, siltä jota teille on koskaan opetettu määrittämään negatiivisesti ja ei sallia edes mahdollisuutta ajatella että sitä voitaisiin koskaan määritellä toisin tavoin. ”Tämä on se mitä kaikki muut sanovat tämän tarkoittavan, miksi siis uida vastavirtaan? Tiedät että se on paha asia, jokainen sanoo tämän olevan paha asia, joten selvästi sen täytyy olla oikeasti paha asia, joten älä yritä määritellä sitä uudelleen koska silloin näytät vain typerältä. Näytät yksisarvisella ratsastajalta, kaikki tietää että todellisuus on se mitä se todella on.”

Vakuuttaa teidät tuntemaan voimattomuutta muutosta kohtaan pienentämällä kykyä

Jälleen kerran, jos sallitte itsenne antaa tiettyjen negatiivisten uskomusten pysyä teissä kiinni tarpeeksi kauan, ne saavat teidät tuntemaan että energianne imetään pois joka kerta kun muutatte suuntaa jonkin positiivisen suuntaan vakuuttaakseen teille että todella teillä ei ole kykyä tehdä näin. Tämä saa teidät tuntemaan itsenne väsyneiksi, ne saavat teidät tuntemaan niinkuin se ei olisi sen arvoista, ne saavat teidät tuntemaan kuin tämä tulisi olemaan todellista kamppailua, todellista vääntöä, ne saavat teidät tuntemaan itsenne heikommaksi, koska ne antavat lisää voimaa teille kun ne saavat teidät pysymään negatiivisuuden puolella, ja ne ottavat energiaa pois kun liikutte positiivisen puolelle. Ei sillä että oikeasti OLISITTE heikompia, kyse on siitä että vertailussa ne saavat asian näyttämään siltä kuin olisitte heikompia koska ne liottavat teitä niin suuressa määrässä valtaa kun palaatte takaisin niiden suuntaan.

Vakuuttaa teidät tuntemaan avuttomuutta muutoksen edessä vahvistamalla pelkoa

Jälleen kerran ne väijyvät sitä ideaa mistä tahansa muusta negatiivisesta uskomuksesta joka saattaisi luoda oikean pelon kokemuksen, ja ne pumppaavat valtaa ja energiaa siihen pelkoon. Ne vahvistavat sitä niin paljon että sinusta tulee niin pelon valtaama, niin lamaantunut ettet voi tehdä mitään positiiviseen suuntaan liikkumiselle. Tai ainakin niin ne haluavat saada asian näyttämään.

Vakuuttaa teille että on omien etujenne mukaista kuvitella kaikkein pahin lopputulema

Tämä kulkee käsi kädessä sen konseptin kanssa jossa olette realistisempia jos aina kuvittelette pahinta. Koska, jälleen kerran, muutoin se vahvistaa ideaa että jos ette aina ajattele elämästä niin, ihmiset kuvittelevat että olette jonkinlainen hörhö, että ette ole realistisia, että teillä ei ole jalat maassa, että teihin ei voida luottaa tärkeissä asioissa koska mielikuvituksenne on liian vilkas. Ja niiin edelleen ja niin poispäin. Että elät vain fantasiamaailmassa. Joten kuvittelemalla pahimman mahdollisen ihmiset näkevät että ”kyllä, seon varsin realistinen arvio, koska tuo on tapa miten kaikki tietävät maailman makaavan, ja sitten sinut otetaan vakavasti.” Mutta jälleen kerran tämä on ansa. Koska kaikki haluavat tulla otetuksi vakavasti, negatiiviset uskomukset vetävät yhtäsuuruusmerkit vakavasti otettavuuden idean ja aina pahimman skenaarion projisoinnin kanssa. Ja pian siitä tulee tapa.

Vakuuttaa teidät siitä että ne ajattelevat parastanne

Ehdottomasti. Kuten olemme jo maininneet, idea siitä että ”katso, katso, pidän sinusta huolta, en aio satuttaa sinua, tiedän että maailma tuolla on iso ja paha ja jos antaisin sinun elää unelmiasi siinä SUURESSA MUSTASSA TUNTEMATTOMAN TYHJYYDESSÄ, silloin joutuisin etsimään sinut, suojelemaan sinua, pitää sinut poissa suuresta pahasta tyhjyydestä kaikilta niiltä hirvioiltä jotka siellä piileskelevät, minä todella todella olen se joka olen selkäsi takana, minä pidän sinusta huolta, minä ajattelen parastasi, joten pysy vain tässä värähtelyssä, koska muuten jos en ole kanssasi kuka tietää mitä voisi sattua sinulle ja se olisi pelottavampaa kuin mikään mitä voisit kuvitellakaan.”

Vakuuttaa teille että tarkoitus pyhittää keinot

Tämä on iso asia yhteiskunnassanne. Koska negatiiviset uskomukset vakuuttavat teille, jälleen, kääntämällä idean positiivisesta negatiiviseksi ja negatiivisen positiiviseksi, saa teidät käyttäytymään negatiivisilla tavoilla ajatellen että se oikeasti ratkeaa positiivisella tavalla, joka ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Tarkoitus ja keinot OVAT YHTÄ. Joten negatiivinen käyttäytyminen muuttuu normiksi, ja negatiiviset uskomukset jatkuvasti vahvistavat tuota negatiivista käytöstä keinona positiivisen tuloksen saamiseksi, mitä ei tapahdu koskaan. Koska se saa teidät etsimään ja ajattelemaan ”kyllä, tämä tulee toimimaan” vaikka lähestytte asioita negatiivisella tavalla, tarvitaan vain negatiivisen vahvistusta, mikä on juuri se mitä negatiivinen uskomus haluaa tapahtuvan.

Negatiivisen todellisuuden vahvistaminen negatiivisella synkronisiteetilla

Synkronisiteetteja tapahtuu kaiken aikaa. Mutta tottakai, idea on että kun olette negatiivisessa tilassa, synkronistiset heijastukset tulevat myös heijastelemaan tuota negatiivisuutta. Tätä te kutsutte ”pahaksi onneksi” kielessänne. Tuolloin ihmiset sanovat ”jos ei olisi pahaa onnea, ei olisi onnea ollenkaan”. Idea jälleen kerran on, että kun olette negatiivisessa tilassa, tottakai sitä vahvistetaan synkronisiteetilla, koska synkronisiteetti on vain esitys mekanismista joka on neutraali, eikä sillä ole omaa mieltä. Sitä ei kiinnosta minkälaista energiaa siihen laitetaan. Joten negatiiviset uskomukset tietävät tämän, ja ne käyttävät hyväksi negatiivista synkronisiteettia kun olette negatiivisessa tilassa. Ne ovat saaneet teidät negatiiviseen tilaan ja negatiivinen synkronisiteetti ilmaantuu sanomaan ”hei! sanoinhan niin! maailma on iso ja paha paikka. katso tätä. sinun tulee seurata sitä mitä sanon sinulle ja parempia asioita tapahtuu.”

Tässä kohtaa ne käyttävät toista ideaa että jatka vain negatiivisten asioiden tekemistä ja jotain hyvää tapahtuu. Ja negatiivinen synkronisiteetti vain kasautuu ja kasautuu ja kasautuu ja niiden tulee työskennellä kovempaa ja kovempaa ja kovempaa saadakseen teidät vakuutetuiksi siitä että tämä on tie jota tulee kulkea. Tämän takia niin monet ihmiset ovat niin lopen uupuneita olemaan siinä tilassa ja viimein sallivat itselleen muutoksen. Mutta syy miksi teistä tulee niin uupuneita siihen tilaan on että kun olette olleet siinä tilassa niin kauan, koska negatiiviset uskomukset ovat saaneet teidät vakuutetuiksi pysymään siinä tilassa paljon pidempään kuin teidän todella olisi tarvinnut. Ja sen takia olette väsyneitä, ja lopulta sallitte itsenne muuttua. Tämä on yksi porsaanrei’istä negatiivisen uskomuksen ideassa, että se kuluttaa teidät niin pitkälle että TAVALLA TAI TOISELLA pääsette lopulta pois siitä negatiivisen olemuksen tilasta. Mutta siitä voi päästä pois positiivisella tavalla tai siitä voi päästä pois negatiivisella tavalla. Joskus negatiiviseen poistumiseen viitataan itsemurhan nimellä.

Estää teitä näkemästä positiivisia mahdollisuuksia

Kuten olemme usein sanoneet, ette voi havaita sitä minkä värähtelytaajuudella ette ole ensin. Jos olette tiettyä negatiivista värähtelyä, olette yksinkertaisesti kyvyttömiä kuvittelemaan positiivisia mahdollisuuksia. Ne ovat näkymättömiä teille. Ette vain ajattele sillä tavoin, negatiivisessa tilassa. Mutta kun olette positiivisessa tilassa, tällöin kaikki mahdollisuudet jotka voivat olla positiivisia ilmestyvät eteenne positiivisen synkronisiteetin avulla. Ja teillä on KYKY kuvitella mitä ne voisivat olla, ja jopa luoda joitain omia tilaisuuksianne. Mutta jälleen kerran, negatiivinen uskomus haluaa varmistaa, tehdä parhaansa pitääkseen teidän siinä tilassa missä ette voi edes kuvitella positiivisten mahdollisuuksien olemassaoloa. Ette van ymmärrä positiivisen todellisuuden kieltä pitämällä itseänne negatiivisessa energiassa.

Estää teitä löytämästä ydinuskomusta suuntaamalla huomionne sekundäärisiin uskomuksiin

Tämä on syvän negatiivisen uskomuksen lempitemppu. Että se ympäröi itsensä kaikenlaisilla sekundääristen ja tertiääristen uskomusten kuorilla ja kerroksilla, sallien teidän ajatella ”jos ne aikovat tulla etsimään, teen kaikkeni että ne löytävät nämä”. Harhaanjohtavat vihjeet ja sumuverhot ovat joka puolellaniin että ajattelette ”voi olen löytänyt negatiivisen uskomuksen, kiva, se on nyt kadonnut.” Ja jatkatte elämäänne ja huomaatte ett käyttäytymisenne on sama ja tunteenne ovat samat. Ja ihmettelette ”mitä hittoa tapahtui, luulin päästäneeni sen menemään?” No, negatiivinen uskomus on syvällä kuorensa alla ja se sanoo ”hah hah haa ne eivät ole löytäneet minua”. Ja se jatkaa sen tekemistä ja jatkaa ja jatkaa kunnes lopulta saavutatte sentasoisen halun joka vaaditaan päästä irti KAIKISTA niistä eri tasoista ja todella katsoa syvällä olevaa määritelmää. Joka, kun löydätte sen ja päästätte irti siitä sallii sekundääristen ja tertiääristen uskomusten vain romahtaa koska niillä ei ole nyt enää perustaa.

Harhauttaa teitä tutkimasta uskomuksianne

Tämä on myös iso. ”Kyllä, kyllä, lähden nyt tutkimaan niitä negat… ooh, kiiltävää. Mitä minä olin tekemässä? Ai niin, aion päästä niiden negatiivisten usko… tuo näyttää kivalta.” Negatiiviset uskomukset tekevät tuota myös. ”Katso tuota, katso nyt tuota. Olet halunnut sitä jo hetken. Olen kaverisi, olen ystäväsi, tehdään se. Se näyttää paljon kivemmalta kuin etsiä minua.” Se tekee kaikkensa pitkittääkseen prosessia. Toisin sanoen…

Vakuuttaa teidät uskomaan ettette tee mitään näistä

Aivan! Kuten joku sanoi, puhekielisesti ilmaistuna, eräs suurimmista paholaisen tempuista on vakuuttaa teidät siitä ettei hän ole olemassa. Idea on että tämä on se mitä oikeasti tapahtuu ja tämä on se mistä tuo ilmaisu juontaa juurensa. Negatiiviset uskomukset myös saavat aikaan tahdonvaraisen avoimen mielen että ettette ole edes kykeneväisiä näkemään että sellaista uskomusta olisi edes olemassa. Luulette että tämä tulee ulkopuolelta. Tämä on nyt todellinen uhrimentaliteetti, jossa ajattelette ”kaikki ovat minua vastaa” Tämä on paranoiaa. Tämä on sama kuin syyttäisi maailmaa. Tämä on sama kuin sanoisi ”olen uhri ja kaikki tapahtuu minulle, sen sijaan että ne tapahtuisivat minun kauttani elämässä.” Tässä negatiiviset uskomukset todella saavat teidät uskomaan että ”jotain ei tapahdu omassa tietoisuudessa, että kaikki on jossain tuolla ja että kaikki tulee jostain tuolta ja ei ole negatiivista uskomusta. Se on vain se miten maailma makaa. Se on julma, paha paikka. Tästä tulee päästä yli.”

Vakuuttaa teidät kieltämään että teillä olisi mitään negatiivisia uskomuksia

Sama asia.

Vakuuttaa teidät uskomaan että olette poikkeus kyvyssä muuttua

Todellakin. Tämä on, jälleen kerran, ylimielisyyden ja uhriutumisen vahvistamista, jossa sanotaan ”kyllä, tiedän että on mahdollista muuttua jos todella haluaa, tiedän että se on mahdollista, kaikki voivat tehdä niin mutta jostain syystä minä en voi. Minä olen poikkeus sääntöön.” Se on itse asiassa, vaikka se tuntuu uhriutumiselta, se on itse asiassa suuren ylimielisyyden tila. Että ajattelette että kaikista Luomakunnan olennoista te olette ainoita jotka eivät kykene muutokseen. Tämä antaa teille huomiota erittäin negatiivisella tavalla, joka vahvistaa sisällänne olevaa negatiivista energiaa.

Vakuuttaa teidät tuntemaan itsenne mukavaksi negatiivisuuden kanssa

Voi kyllä. Jos elätte sen kanssa tarpeeksi kauan ja se on tehnyt tehtävänsä pelotellakseen että kaikki muut suunnat muuttuvat vain huonommaksi, silloin jämähdätte siihen sohvalle ja se alkaa syödä ja syödä ja syödä ja syödä teitä hitaasti ajan kanssa. Kunnes huomaatte että te ja sohva olette fuusioituneet yhdeksi ja samaksi asiaksi. Ja nyt jos haluatte tehdä jotain, se on nyt vakuuttanut teidät siitä että odella ette voi edes liikkua koska nyt te joudutte liikuttamaan itsenne lisäksi koko sohvaa. Ja nyt koska ette voi todella tehdä mitään asialle, voitte pysyä siinä ja nauttia siitä. Nauttia omassa surkeudessanne piehtaroinnista. Tämä tapahtuu kun piehtaroitte omassa surkeudessanne. Yksinkertaisesti luovutatte, annatte kaiken valtanne pois ja asia nyt vain on niin.

Vakuuttaa teidät uskomaan että positiiviset työkalut eivät toimi

Tämä on myös iso. Koska, jälleen kerran, idea on että ne maalaavat kaikki positiiviset ideat negatiivisessa valossa. Ja kun altistatte itsenne, teillä on jopa mahdollisuus tai todennäköisyys altistua työkaluille jotka voisivat auttaa tietä, ne työskentelevät todella kovaa vakuuttaakseen että nuo asiat ovat vain typeryyttä, pelkkää toiveajattelua, nuo asiat eivät koskaan toimi kunnolla, älä edes yritä mennä sinne suuntaan, se on todella vain fantasiaa, elät fantasiamaailmassa. Ymmärrättekö?

Vakuuttaa teidät vääristämään ja näkemään positiivinen informaatio negatiivisena

Tämä on jälleen kerran variaatio positiivisten uskomusten ideasta, jossa jälleen se ei salli teille oikeasti ymmärtää jotain saamaanne informaatiota joka voisi auttaa teitä liikkumaan positiiviseen suuntaan. Se vääristää sitä, filtteröi sitä, vääntelee sitä sillä tavoin että se mitä näette on jotain muuta kuin mitä se oikeasti on. Ja jälleen kerran ette ole kykeneväisiä käyttämään hyödyksi positiivista informaatiota. Se saa näyttämään asian ristiriitaiselta. Koska olette negatiivisessa tilassa, pois linhasta, poissa todellisen värähtelytaajuutenne vaiheesta, se saa korvanne vuotamaan verta kun kuuntelette sitä niin liikutte pois positiivisesta informaatiosta. Se saa näyttämään asian siltä ettette ole värähtelyllisesti yhteensopivia sen kanssa ja niin sen täytyy olla paha asia. Koska olette ihania ja olette hyviä ja mikä tahansa mikä luoksenne tulee joka saa teidät tuntemaan näin täytyy olla pahaa. Joten jättäkää se välistä. Juoskaa sitä karkuun niin nopeasti kuin kykenette takaisin syliini jossa on mukavaa ja turvallista ikuisesti.

Vakuuttaa teidät oikeuttamaan negatiivisista uskomuksista kiinnipitäminen

Kun negatiivinen uskomus on todella tehnyt hommansa hyvin ja todella vakuuttanut teidät siitä että se on turvallisin paikka, mitä tahansa ja kaikkea käytetään oikeutuksena sen ylläpitämiseen. Kaikkiin negatiivisiin tuntemuksiin joita teillä on tullaan keskittymään niin että ette keskity itse uskomukseen. Kaikkiin negatiivisiin ajatuksiin tullaan keskittymään niin että voitte oikeuttaa idean. Katsotte menneisyyteen ja kaikki negatiivinen jota teille onkin saattanut tapahtua menneisyydessänne saa teidät sanomaan ”mutta katso, tämä tapahtui minulle joten se varmasti tapahtuu uudestaan”, ”mutta katso, pidän kiinni tavoista ja kuvioista jotka minulle on opetettu”, ”mutta aktso, näin maailma makaa, joten mikä minä olen sanomaan mitään erilaista”. Löydätte minkä tahansa syyn oikeuttaaksenne kaikki nämä työkalut ja temput ja pitääkseenne negatiivisen uskomuksen vallassa siitä mitä ajattelette, mitä tunnette, mitä sanotte ja miten käyttäydytte. Teistä tulee negatiivisen uskomuksen agentti sen puolesta, ja todella olette sen alainen, teette sen työtä sen kanssa jatkaaksenne itsenne uskottelua siitä että negatiivinen uskomus on paras mahdollinen tila teille. Ja sitten negatiivinen uskomus voi alkaa rentoutua, koska se on vakuuttanut teidät siitä että teidän tulee tehdä sen hommat. Teette nyt työtä sille eikä toisinpäin. Kiinnostavaa eikö?

Noniin. eli ennenkuin voimme mennä neutralisoijien ideaan, ymmärtäkää että nämä asiat ovat olleet, niinkuin olemme sanoneet, teille annettuja ja opetettuja. Mutta se ei ole syy miksi näin tulisi jatkua. Tämä on vain idea. Jate olette suojelleet näitä asioita, ja negatiiviset uskomukset ovat projisoineet itsensä kaiken tyyppisiin arketyyppisiin ikoneihin ja kuviin jotta varmistettaisiin se että ne ovat tietoisuutenne eturintamassa ja että ne ovat naamanne edessä jatkuvasti. Ja se on ookoo, koska polariteetti tulee olemaan joka puolella kun katsotte ympärillenne. Mutta avain on tunnistaa että kaikki negatiivisten uskomusten tekemät esitykset ovat vain sitä, ne ovat vain esityksiä. Ne ovat vain symboleja. Ne ovat vain representaatioita, ja niiden ei tarvitse sisältää mitään kiinteyttä, mitään kelpoisuutta, siinä mielessä että uskoisitte ne todeksi. Ne ovat yhtä KELPOJA uskomuksina, mutta teidän ei tarvitse suosia niitä. Ja teidän ei tarvitse mitätöidä niitä. Teidän tulee vain sallia niiden olla neutraaleja.

Mutta ennenkuin käymme neutralisoijien listan läpi, me haluaisimme tehdä pienen esityksen ja TEHDÄ YMMÄRRETTÄVÄKSI jotain teille joka voi toimia ensimmäisenä neutralisoijana salliessanne nähdä hieman selvemmin kuinka nämä negatiiviset uskomukset puskevat itsensä yhteiskuntanne tarinoihin ja historiaanne ja kulttuuriinne tavoilla jotka saavat ne kasvattamaa niitä. Ja tekemällä ymmärrettäväksi joitain näistä arkketyyppisistä kuvista voitte alkaa nähdä että ne eivät ole paljon mitään, muuten kuin representaatioita siitä seikasta että todellisuus sisältää aina positiivista energiaa ja negatiivista energiaa. Joka on vain toinen tapa sanoa että on olemassa positiivinen idea joka on integroiva, yhdistävä, laajentava mekanismina. Tämä ei ole arvottamista. Ja negatiivinen energia joka on vain idea yhteyden katkaisemisesta, eristävästä ja vetäytyvästä. Kun teette näistä asioista yksinkertaisia mekanismeja itsessään joiden täytyy olla olemassa jotta teillä yleensäkään voisi olla fyysistä kokemusta, silloin niistä tulee pelkkiä mekanismeja eikä mitään muuta. Niistä ei tule muuta ja ette näe niissä mitään muuta kuin mekanismin. Tällöin idea olemassaolon luonteesta ja rakenteesta itsessään joka sallii aina tilaisuuden tehdä valinta, ja sallii tilaisuuden käyttää pimeyttä ja valoa kuin taiteilija, kuin maalari, aina luoda yksityiskohtia ja varjoja kun tarpeellista. Mutta ei koskaan alentua idealle että olisitte vankina maalauksessa.

Joten, antakaamme nyt yksi kuvaus siitä kuinka tämä idea positiivisesta ja negatiivisesta, yksinkertaisella tavalla, on, sanotaanko, filtteröitynyt joihinkin mytologioihinne ja tarinoihinne ja kulttuurillisiin ideoihinne yhteiskunnassanne. Me kysymme teiltä auringosta ja kuusta.

Noniin, me kiitämme teitä. Kauan aikaa sitten, suurin osa ihmisistä planeetallanne yksinkertaisesti yhdisti auringon valoon, päivään ja positiiviseen energiaan. Eikö? Ja suurin osa ihmisistä yhdisti kuun yöhön, tottakai, planeetallanne, ja täten pimeyteen, joka pitkän aikaa oli pelottava asia, koska pimeässä saattaisi olla asioita joita ette näkisi tulevan ja jotka voisivat tappaa teidät. Joten se liittyi selviytymisvietin ideaan. Ja täten, koska fyysinen mielenne kehitti kuvion, siitä tuli assosiaatio negatiivisen energian idean kanssa. Se joka voisi irroittaa teidät maailmasta. Erittäin yksinkertaista, eikö?

Se on vain havainto positiivisen ja negatiivisen energian mekaniikan ideasta. Kun asiat kehittyivät ja kun alkoi esiintyä kulttuuria ja sivilisaatiota, asetitte nämä symbolit tietyillä tavoilla tarinoihinne ja mytologioihinne esittämään tätä positiivisen ja negatiivisen energian, valon ja pimeyden ideaa. Jälleen kerran emme tarkoita että pimeän tarvitsee olla olennaisesti negatiivista, se ei ole mitä tässä nyt halutaan sanoa, vaan että sivuamme mekaanista kuvausta joka sai alkunsa kauan sitten. Emme tuomitse tätä ideaa millään tavalla, että päivä olisi parempi kuin yö. Molemmat ovat yhtä hyviä eri syistä. Mutta me puhumme tässä vain mekanismeista ja niistä itse olemisen tiloista jotka assosioitiin erilaisiin arkketyyppisiin kulttuurinne representaatioihin. Kaikilla kulttuureilla planeetallanne ei ole samoja, mutta me tiedämme käsittelevämme niitä joita tyypillisesti kutsutaan länsimaiseksi kulttuuriksi, ja tämä on se missä ne ovat eniten läsnä. Ja kun aloitte projisoimaan negatiivisen ja positiivisen energian ideaa arkketyyppisiin muotoihin jotka olivat samankaltaisia omien muotojenne kanssa jotta voisitte niihin jotenkin suhtautua, mutta silti tunnustaa että ne olivat representaatioita energioista ja voimista jotka ovat useiden ulottuvuuksien tuolla puolen, aloitte näkemään niitä ja esittämään niitä todellisuudessanne olentoina, voimakkaina arkketyyppisinä olentoina. Ja lopulta, kun aloitte kietoa näitä ideoita konseptiin jota kutsutte uskonnoksi, ne alkoivat näyttäytyä teille tällä tavoin. Eikö?

Pyhimysten ja enkelien halo, positiivinen. Pimeyden sarvet, paholainen. Se kaikki juontaa juurensa tästä. JA SE ON KAIKKI MITÄ SE ON! Kaikki mitä se on. Voitte jäljittää tämän kaiken aurinkoon ja kuuhun, päivään ja yöhön, positiiviseen ja negatiiviseen energiaan. Se on kaikki mitä se on. Ja nyt pitäen nämä mielessä, ymmärtäkää: ei sillä että ei olisi olemassa enkelien energioita ja että enkelien energioilla ei olisi negatiivista vastapuolta, mutta useammin te havaitsette että kun ihmiset planeetallanne uskovat että heidän päälleen hyökkää demonit ja että heitä viettelykset houkuttelevat heitä, he itseasiassa kokevat negatiivisten uskomusten temppuja ja työkaluja. He arkketyypillistävät ne oikeiden olentojen ideaksi ja tuntevat että heidän päälleen hyökätään, tuntien että heillä ei ole valtaa, tuntien että demoniset olennot hyökkäävät heidän päälleen, vetäen heitä ympäriinsä, pitäen heitä vallassaan ja tehden mitä sattuu. Kaikki nämä energiat tulevat negatiivisista uskomuksista, koska se on se mitä ne on suunniteltu tekemään, ja jälleen kerran se on niiden temput ja työkalut jotka saavat teidät uskomaan että niiden työ on muiden olentojen kuten demonien ja pirujen työtä joiden yli teillä ei ole mitään valtaa. Ja sen takia ette katso sisällenne. Ymmärrättekö?

Noniin. Joskus aurinko on vain aurinko, ja joskus kuu on vain kuu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.