Plasmasalamat

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta ”Galaktisen Liiton opetuksia maan ihmisille” (23.3.1997) Teos koostuu useista kanavoiduista teksteistä, jotka on suurimmaksi osaksi välitetty 90-luvulla. Kanavointien ajantasaisempaa sisältöä koskevia päivityksiä löytyy vuodelta 2019.


Ennen kuin voimme antaa tietoja muitten tasojen voimakentistä, sähkön ja säteilyjen vuorovaikutuksista toisiinsa, on meidän muistutettava teitä hieman fyysisen tason ”tavallisista” sähkömagneettisista opeista.

IONIT: sähköisesti varautuneita positiivisia (+) ja negatiivisia (-) voimakenttiä. Kun positiivinen ja negatiivinen kohtaavat, ja niitä on yhtä paljon, syntyy NEUTRAALI voimakenttä. Samoin käy ionisissa yhdisteissä, (+) KATIONIT ja (-) ANIONIT. Positiivinen ioni eli kationi on silloin, kun siitä puuttuvat elektronit. Negatiivinen ioni, eli anioni, on ylimääräisillä elektroneilla varustettu ioni.

ATOMIT: koostuvat NEUTRONEISTA. Ovat varauksettomia ja pitävät atomiydintä koossa.

PROTONI (+): Protoni kuuluu atomiytimeen yhdessä neutronien kanssa.

ELEKTRONI (-): atomiytimen ympärillä oleva kevyt aine. Atomeissa on yleensä sama määrä protoneja ja elektroneja. Niiden sähkövaraukset kumoavat toisensa. Atomi on silloin neutraali. Erimerkkiset ionit ja atomit vetävät toisiaan puoleensa ja samanmerkkiset hylkivät toisiaan.

KVARKIT: perushiukkasia, pienempiä kuin edelliset. Kvarkkeja on kuusi tyyppiä, eli ”makua”; U = ylös, D = alas, S = outo, C = lumo, B = kauneus, T = totuus (TOP-KVARKKI).

ANTIKVARKIT: kvarkkien vastahiukkaset.

NEUTRIINOT: Aavehiukkaset. Saatte niitä auringosta. Sähkövaraukseton ja miltei massaton, atomeja pienempiä. Kolmea tyyppiä, jotka voivat muuttaa muotoaan. Neutriinot kulkevat fyysisen aineen läpi, sillä ne koostuvat enemmän eetterisestä olemuspuolesta kuin fyysisestä olemuspuolesta. Selitätte tämän ilmiön heikoksi vuorovaikutukseksi. Jotkut käyttävät neutriinoja lähiviestintään tai eräänlaisiin mittaussysteemeihin (avaruuden kaikuluotain). Tiettyjä aaltotaajuuksia tulee takaisin kosketuksesta fyysiseen aineeseen (vrt. lepakoiden tutka). Tällä keinolla mitataan myös aineiden tiheyksiä. Mitä hienompi aine on, sitä herkemmin se reagoi.

ENERGIAT: kaksi eri suuntausta, jotka ovat toisiinsa nähden vastakkaiset: POSITIIVISET VOIMAVIRTAUKSET (+) ovat laajenevia ja aktiivisesti toimivia energioita, elämää rakentavia ja ylläpitäviä voimia.

NEGATIIVISET VOIMAVIRTAUKSET (-): käpertyvät, ovat passiivisia ja tiivistyvät aineeksi itsensä ympärille. Ne vastaanottavat energiaa, ovat elämää tuhoavia ja hajottavia voimia.

ANTIMATERIA: koostuu antihiukkasista. Kun atomia käsitellään niin, että sen värähtelytaajuus nousee, silloin sen kolme osaa muuttavat muotoaan, kun siirrytään eetteritasolle, ja näiden merkit vaihtuvat. Protoni (+) muuttuu ANTIPROTONIKSI (-), neutroni muuttuu ANTINEUTRONEIKSI. Ollaan jo eetterisellä tasolla, ja tämä aines ei yleensä näy fyysisin aistein. Kaikkien kaksoiskappale on aina olemassa, jokaisella taivaankappaleella, olennolla, solulla ja sen osasilla sekä niittenkin osasilla. Kaikilla on eetterinen vastikkeensa. Maailmankaikkeudessa on yhtä paljon antimateriaa kuin materiaakin.

EETTERI-IONIT: koostuvat eetteritason aineista, jotka ovat vastakkaisia tavallisiin ioneihin verrattuna.

ASTRAALI-IONIT: koostuvat astraalitason aineista, jotka taas ovat vastakkaisia edellisiin nähden.

MENTAALI-IONIT: koostuvat mentaalitason aineista, jotka ovat jälleen vastakkaisia kuin edellinen jne.

Jokaisen tason ioneilla on oma paikkansa. Tästä johtuvat värähtelytasojen erot. Värähtelytaajuuden lisääntyessä atomien sisäisten osien varaukset vaihtuvat. Mitä nopeampi värähtelytaajuua, sitä kevyempi ja hienompi aines on. Sitä näkymättömämpi se on alempiin tasoihin verrattuna. Siksi myös nopeuskin kasvaa, mitä ylemmille tasoille mennään. Fyysisen valon nopeus, 300 000 km/s, ei enää päde ylemmille tasoille mentäessä. Eetteritasolla kaikki on jo nopeutettuna. Astraalitasolla voi jo liikkua taaksepäin, pysyä paikallaan tai kulkea eteenpäin aikatilassa. Mentaalitasolla voi liikkua ajatuksen nopeudella, joka ylittää selvästi teidän valon nopeutenne.

PLASMASALAMAT: Nyt voitte ymmärtää paremmin mitä PLASMASALAMAT ovat. Plasma-sana tulee erittäin tiiviistä, monitasoisista, korkeataajuuksisista aineista. Plasma aikaansaadaan, kun kuumennetaan tiettyjä kaasuja tiettyyn lämpötilaan. Salama-sana tulee siitä vuorovaikutuksesta, miten em. osaset reagoivat toisiinsa nähden Maan ilmakehässä. Elävien olentojen. kuten ihmisten, energiakehot jättävät aina jälkensä siihen, missä kulkevat. Siten energiakehon jättämän eetteri-, astraali-, ja mentaali-ionit sekoittuvat positiivisiin ja negatiivisiin ilmamassoihin. Tähän vielä valofotonit, kvarkit ja vastapuolet sekä ilmakehän paine- ja kosteuserot monine määrätekijöineen synnyttävät tästä kaikesta plasmasalamoita. Se, minkälaisia näistä tulee ja miten käyttäytyy, riippuu näiden määräsuhteista toisiinsa nähden. Plasmasalamat voidaan jakaa niiden ilmenemistavan ja käyttäytymisen mukaan.

PALLOSALAMAT: ovat nimityksen mukaisesti aiheuttaneet teille paljon ”harmaita hiuksia”. Ne voivat mennä fyysisten aineiden läpi aiheuttamatta minkäänlaisia ulkoisia vahinkoja. Joskus pallosalama voi silti räjähtää. Ne eivät kuitenkaan kulje lasin läpi. Pallosalama koostuu vahvasta plasmasta, minkä johdosta koossa pysyvyys on huono (vain muutamia sekunteja). Eetteri-ioni mahdollistaa sen, että pallosalama lopulta läpäisee fyysiset aineet, eikä tunnu kuumalta.

PLASMAPALLO: syntyy astraali- ja mentaali-ioneista, joista koostuvaa palloa ohjaavat älylliset olennot ajatuksen voimalla. Plasmapalloja käytetään myös tietynlaisina kuvaprojektijohteina (luotain). Pallo imee itseensä lähikohteen kuvan, äänen, hajun, ajatuksen tai tunteen ja siirtää ne suoraan sinne, missä se on keinotekoisesti synnytetty — tavallaan kuin teillä on videokamerat.

HYPPIVÄ PLASMAPALLO: älyllisestä lähteestä keinotekoisesti tuotettu, ohjattu energiapallo, joka on synnytetty ensin aluksella kuumentamalla tiettyjä kaasuja plasmaksi, irrotettu liikuteltavaksi pienen energialangan avulla ylös ja alas. Alus voi olla näkymätön tai energia-alus, jonka voi nähdä energiahohteena. Tätä voi kutsua myös ”jojo-ilmiöksi”.

ERKAANTUNEET PLASMAPALLOT: hajoava energiapallo, tai tietynlainen magneettisesti virittäytynyt plasma, josta erkaantuu vähän väliä pienempiä osia. Nämä osat voivat liikkua vähän aikaa itsenäisinä ja sulautua myöhemmin takaisin ”emä-plasmaan”.

PLASMAKIEKKO: astraalismentaalinen energiakiekko. Tämä aiheuttaa useimmat niistä viljapeltokuvioista, jotka eivät ole väärennöksiä. Toinen tekijä, joka aiheuttaa viljapeltokuvioita, joista ei kuitenkaan aina jää konkreettista jälkeä, on kun avaruusaluksillamme sädetämme Maan energiapisteitä ja voimapaikkoja aktivoimalla ne, ja aikaansaamme koodauksia kivien rakenteeseen, kasvien, eläinten ja ihmisten DNA:han, sekä energisoinnin kautta maan värähtelytason ohjaamiseksi korkeammille taajuuksille. Useimmiten Maan ihmiset aiheuttavat epäsuorasti plasmakiekon ilmenemisen. Tähän vaikuttaa älyllisten olentojen astraalikehojen ja mentaalikehojen energiajäljet. Esim. ihmisten psyyke ajatuksineen ja tunteineen pystyy aikaansaamaan joko tietoisesti tai tiedostamattomasti tällaisen kiekon, joka aikaansaa geometrisia symboleita. Ne ovat lähtöisin alitajunnasta, siis Tietoisen Energian muistijäljistä, ja ovat korkeamman minän heijastumia.

ENERGIAPILARIT JA TAAJUUSPSYKOOSI-ILMIÖ: synnytetään keinotekoisesti opetusmielessä kohdehenkilöille omiiiin taajuuksiin lukittuina, tarkoituksena kehittää heidän selvänäköään (avaruusystävien käyttämä nimitys siitä on ”eetterinen näkö”). Joskus näitä syntyy luonnollisesti joidenkin maasäteilyjen ja muiden säteilykenttien risteyskohdissa. Näitä voi kutsua voimakeskuksiksi. Ne eivät ole vaarallisia, kun osaa suojautua, koska siinä oleva energia on hyvin voimakas ja korkeataajuinen. Siinä voi ladata itsensä, jos oma taajuus on korkea, välttääkseen ”taajuuspsykoosin”. Taajuuspsykoosi syntyy, kun oma taajuus on alhainen ja otetaan vastaan omaa taajuutta paljon korkeampaa energiaa. Taajuuspsykoosin oireita ovat esim. muistikatko, kun kohtaa korkeammalla taajuudella toimivan avaruusolennon tai avaruusaluksen. Muita oireita ovat pahoinvointi, huimaus, ihoallergiat, tilapäinen halvaantuminen, vapina, kaatuilu, hallitsemattomat liikkeet ja oman hienompien kehojen vavahtelu ja paikaltaan liikkuminen. Näitä ovat oireet lievistä, täysin vaarattomista ja ohimenevistä kohtauksista pysyviin vaurioihin (vrt. korkeataajuuksisen sähkömagneettikentän aiheuttamiin oireisiin, katso Energian perusteet / Mira Korhonen).

VÄRILEIKKI: jotkut avaruusystävistä saattavat näyttää kohdehenkilö(i)lle eri taajuuksilla olevaa valoplasmaa muodostaen niistä värikkäistä sateenkaaren värisiä kuvioita ja pilareita. Alukset voivat olla näkymättömiä tai näkyä energiahohteena.

ALUKSET: positiivisten ja neutraalien avaruusystävien alukset esiintyvät korkeintaan energiahohteena. Ne poikkeavat selvästi plasmasalamoitten aiheuttamista ilmiöistä, jotka ovat yleensä hyvin vahvoja ja selväpiirteisiä. Energia-alukset ovat taas laimeita, hohtavia ja epäselviä. Yleensä monet ns. UFO-ilmiöistämme ovat luonnollisesti plasmasalamoitten aiheuttamia. Kuvittelette turhaan, että kaikki tuntematon valoilmiö olisi avaruusolentojen alus. Suurin osa on luonnon ilmiöitä, joita ette toistaiseksi vielä tunne, ja joista muutamia on tässä selitetty. Tässä on pieni tietopaketti, joka on tarpeen tunnistaaksenne mistä ilmiöstä on kysymys ja ettei teidän tarvitse pelästyä.

— ALKUPERÄISEN TIEDON LIITON eli GALAKTISEN LIITON jäsen Seurukselta

(kuva 1, jojo-ilmiö)

VILJAKUVIOESIMERKKI: Kolme rengasta päässä kuvaa Universaalisen Lan positiivisten ja negatiivisten puoliskojen välisiä äärimmäisiä lakeja. Kun kaksi toisistaan poikkeavaa lakiryhmää yhdistetään, ne sulautuvat toisiinsa muodostaen 7 erillistä energiatasoa. Samoin kun kaksi toisistaan poikkeavaa energiapolariteettia, + ja -, yhdistetään, niiden yhteisvaikutuksena syntyy harmoninen neutraali energia. Avaruuskansalaiset tekevät joskus vastaavanlaisia kuvioita opetusmielessä, kuten esimerkissä on selitetty.

(kuva 2, viljakuvio)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.