Tietoisen Energian tasot

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta ”Galaktisen Liiton opetuksia maan ihmisille” (23.3.1997) Teos koostuu useista kanavoiduista teksteistä, jotka on suurimmaksi osaksi välitetty 90-luvulla. Kanavointien ajantasaisempaa sisältöä koskevia päivityksiä löytyy vuodelta 2019.


Kanavoitu v. 1995

(Tietoisella Energialla on monia eri nimityksiä, mm. Korkeampi Itse, Ikuinen Itse, Korkeampi tai Henkinen Sielu, Jumalkipinä, Sisäinen Mestari)

Tietoinen Energia on ihmisen sisin olemus. Tämä on se, joka energiakierron johdosta eri ruumiillistuneiden persoonien ja kokemusten kautta oppii tuntemaan eritasoisia energioita ja puhdistamaan niitä. Tietyntasoisen, henkisesti kehittyneen ihmisen Tietoinen Energia pystyy herättämään sielussa asuvan henkisen tahdon, jolloin ihminen pääsee Tietoisen Energiansa suoraan yhteyteen. Tällöin hänelle avautuu myös AKASHA, josta saa tietoa lukemalla oman energiansa muistijälkiä menneisyydestään, nykyisyydestään ja tulevaisuudestaan. Tietoinen Energia ohjaa ihmisen nykyisen persoonan käyttäytymistä ja kokemuksia.

Tietoisella Energialla on yhteys fyysiseen kehoon sielun välityksellä. Ilman Tietoista Energiaa fyysinen ihminen on kuollut, sillä tämä Tietoinen Energia asuu ihmisen hengessä, eli puhtaassa energiassa. Ilman Tietoista Energiaa ihmisen kohdussa kasvavan sikiön solut eivät eriydy, vaan kuolevat. Tämä aiheuttaa nk. keskenmenon. Tietoisen Energian avulla erilaistuneet solut löytävät oman tehtävänsä ja pysyvät järjestyksessä. Tietoinen Energia siis toimii solumuistina DNA-geeneissä. Sama energia toimii myös lajimuistina, koska se ilmenee eri tavalla mineraaleissa, kasveissa, eläimissä ja ihmisissä. Tietoinen Energia neuvoo ihmistä henkisen kehityksensä mukaisesti. Joillekin se ilmenee minuutena (antroposofia), yliminänä (Jung), Korkeampana Tietoisuutena, Sisäisenä Äänenä tai alitajuntana.

Ihminen, joka on henkisesti kehittynyt, niin että hänessä on herännyt ”Henkinen Tahto”, ja sen avulla yhteys omaan Tietoiseen Energiaansa, voi oppia tunnistamaan mikä on tämän kaiken takana. Tietoinen Energia on kokonaan itsenäinen olemuspuoli — edellisten elämien summa — ja erillinen ihmisen fyysisestä kehosta. Se esiintyy joskus ulkopuolisena persoonana ja joskus ihmisen sisällä, ihmisestä lähtevänä sisäisenä äänenä. Se on ihmistä ohjaava korkeampi voima. Tietoinen Energia itse joutuu koko ajan opiskelemaan eri tasoisten kehojen ohjausta. Mitä henkisempi ja kehittyneempi ihminen on, sitä paremmin jän hallitsee eritasoiset kehonsa. Tietoinen Energia käy läpi koulutusta eri planeetoilla eri tasoilla.

Tietoisen Energian Ilmentymiä (kehitystasot)

Kanavoitu v. 1995

Ennen Maailmankaikkeutemme syntyä epäpuhdas energiakooste Henkisestä Maailmankaikkeudesta tiivistyi yhteen paikkaan ”mustaksi helmeksi”. Tämä ”helmi” kutistui yhä pienemmäksi ja pienemmäksi, kunnes saavutti kriittisen rajan, jolloin energiaominaisuuksien erot ”helmen” ja Henkisen MAailmankaikkeuden välillä olivat toisistaan hyvin poikkeavat. Tämä eroavaisuus aiheutti ”helmen” ympärille tyhjän tilan, koska Henkinen Maailmankaikkeus joutui vetäytymään ”helmen” läheisyydestä poispäin ja näin eristi sen. ”Helmen” laajeneminen (vrt. alkuräjähdysteoria) alkoi siitä, kun energia pyrki valtaamaan tyhjän tilan.

Sitten Henkinen Maailmankaikkeus lähetti itsestään Tietoisia Energioita ”helmen” ympärille, jotka sitten alkoivat puhdistaa ”helmen” sisältämää energiaa. Pystyäkseen puhdistamaan, Tietoisen Energian on läpikäytävä monia eri vaiheita ja tasoja yhä uudelleen niin kauan, kunnes energia on niin puhdasta ja tasapainoista, että sen koostumus vastaa Henkisen Maailmankaikkeuden energian koostumusta. Silloin se voi sulautua Henkseen Maailmankaikkeuteen.

Se, että Tietoinen Energia voisi toimia eri tasoilla, tarvitsee tämä olemuspuoli eri tasoilla olevia kehoja, joiden avulla nämä voivat ilmentää itseään ja heijastaa toimintaansa ruumiillistumien kautta. Esim. Maapallon eri asukkaiden ohjaamisessa Tietoiset Energiat ovat joutuneet opiskelemaan Maan eri vaiheiden kautta yhä karkeampien, eli tiiviimpien kehojen käyttöä. Tarkoituksena on ollut herättää fyysisen ihmisen tietoinen yhteys korkeampaan, itseensä, ohjata fyysisen ihmisen tietoisuutta kehittymään yhä henkisemmäksi, jotta voisi yhdistyä Tietoiseen Energiaan ollakseen YKSI JA SAMA.

Tasot

1a. ALIN FYYSINEN KEHO: Tietoisen Energian tietoisuus ei ilmene lainkaan ulospäin, vaan on kääntynyt kokonaan sisäänpäin ollessaan vain atomitasolla erilaisena järjestäytyneenä rakenteena. Antroposofisen määritelmän mukaan tietoisuus on tässä tilassa ”horroksessa” heijastaen itseään vain kivinä ja mineraaleina (eloton luonto).

1b. EETTERIKEHO ELI ELÄMÄNKEHO: Tietoisen Energian tietoisuus ilmenee vähän ulospäin, mutta paljon sisäänpäin solu- ja molekyylitasolla erilaisina kasvun, virtauksen ja kemikaalien muutoksina, aiheuttaen jo hienoista viestintää toisten samanlaisten olentojen sekä ylempien olentojen kanssa. Tietoisuus on tässä tilassa kuin ”syvässä, kuvattomassa unessa” (antroposofinen määritelmä), heijastaen itseään erilaisina kasveina (elollinen luonto).

2. ASTRAALIKEHO ELI SIELUKEHO: Tietoisen Energian tietoisuus ilmenee vähän enemmän ulospäin, ja vielä aika paljon sisäänpäin, hermoston tasolla erilaisina tuntemuksien, tunteiden, aistimuksien ja aistien välityksellä. Alitajuisesti toimivien eleiden ja vaistojen avulla voi jo hyvin ilmaista itseään toisille samankaltaisille sekä ylemmille olennoille. Tietoisuus on tässä tilassa vielä ”unen kaltainen”, heijastaen itseään erilaisina eläinlajeina ja -rotuina (elollinen eläimellinen muoto).

3. MENTAALIKEHO ELI MINUUS: Tietoisen Energian tietoiuus ilmenee vaihtelevin määrin sekä ulos- että sisäänpäin riippuen ihmisen henkisestä kehityksestä. Ihmisen aivot vastaanottavat informaatiota sillä tasolla, mitä hänen ajattelukykynsä luoma tietoisuuden taso mahdollistaa. Ajattelun, tahdon ja oppimisen ilmauksien avulla pystyy itse ohjaamaan toimintaansa sekä itsensä että ympäristönsä suhteen. Tietoisuus on tässä tilassa jo ”valveilla” heijastaen itseään erilaisina ihmisinä (inhimillinen luonto).

4. BUDDHINEN TASO ELI KRISTUSTASO ELI HENKI ITSE (MANAS): Buddhi, eli Elämän Henki, eli Kristustietoisuus. Tietoisen Energian tietoisuus ilmentää jo enemmän ulos- kuin sisäänpäin. Tässä tasossa tietoisuuden ilmentäminen on jo vapaampaa, kun on jäänyt pois fyysinen osa, ja puhdistus keskittyy enemmän eetteritasolle, jossa työskentelevät erilaiset Devat, eli luonnonhenget. Tietoisuus on yliaistillisella tasolla. Ohjauksen, neuvojen ja henkimaailman yhteyksien kautta pystyy pitämään luonnon järjestyksessä ja olemaan yhteydessä niihin olentoihin, jotka pystyvät näkemään ja ottamaan yhteyttä heihin. Tietoisuus on tässä tilassa ”valvoja”. Luonnollinen (eetterinen eli yliaistillinen) luonto.

5. NIRVAANINEN TASO ELI ELÄMÄNHENKI (BUDDHI, KRISTUS): Tietoisen Energian tietoisuus ilmentää jo hyvin elävästi itseään. Tietoisuuden kosketus on jo lähellä, koska vain vähän on enää jäänyt sisäänpäin. Tietoisuus ilmentyy vieläkin vapaammin, koska fyysisen lisäksi eetterinenkin sitoutuminen on pois. Nyt puhdistuminen keskittyy enemmän astraaliselle tasolle, josta se ilmene VALON tasolla, puhtaamman tietoisuuden, henkisen rakkauden ja lämmön toimintojen avulla ilmentäen itseään tietoisuuden muuttamisen parantavana ja puhdistavana VALOVOIMANA. Tietoisuus pääsee tässä tilassa jo hohtamaan ympäristöön heijastaen itseään erilaisina enkeleinä (enkelien henkimaailma).

6. PARANIRVAANINEN TASO ELI HENKI-IHMINEN (AATMA): Tietoisen Energian tietoisuus pystyy ilmentämään itseään jo täysin ulospäin. Tietoisuus pystyy ilmentämään itseään kaikilla tasoilla vapaammin verhoutuen kuitenkin yhteen suureen olentoluokkaan, sen eritasoisiin ilmennyksiin, joista se heijastuu eri rotuisina kehittyneinä avaruusolentoina. Puhdistus tapahtuu tässä taas kaikilla tasoilla, mutta astetta korkeampana mentaaliselle ja Buddhiselle eli Kristustasolle keskittyen. Toimii kosmisella tasolla korkeamman, puhtaamman tiedon läheisyyden ja energioiden avulla ilmentäen itseään ”viestien tuojana, neuvojana, ohjaavana kosmisena olentona”. Tietoisuus pääsee tässä tilassa kosketuksiin Kosmisten Voimien ja Energioiden kanssa (Kosminen, universaalinen maailma).

7. MAHAPARANIRVAANINEN TASO: Tietoisen Energian tietoisuudella ei ole nyt tässä mitään kehoa, missä voisi ilmentää itseään heijastuen jostakin alemmille tasoille. Tietoinen Energia ilmentää vain itseään PUHTAANA VALONA — sellaisena, kuin se ilmenee kaikkialla vallitsevissa maailmoissa. Kukaan ei vain pysty tunnistamaan sitä, koska ei ole mitään, mistä heijastua. Se ilmenee vain Tietoisena Energiana kaikkialla Henkisessä Maailmankaikkeudessa omassa perustilassaan. Täällä se ei tee mitään puhdistustehtävää, vaan elävöittää Henkisen Maailmankaikkeuden perustilaa, niin että se näyttää koostuneen kaikista aiemmin mainituista tiloista, mutta sopusoinnussa keskenään puhtaina, energisinä olomuotoina. Siksi Henkinen MAailmankaikkeus näyttää aivan kuin elävän, hohtaen liikkuvaa valoa, säteilevän säteitä, kuuluen soinnukasta huminaa ja sykkien violettia valoa. Tietoinen Energia ilmentää täällä itseään Henkisen Maailmankaikkeuden tasolla, kaiken elävän tuovana kaikkeutena, kaikkien lähtökohtana, kaikkien synnyinseutuna, kaiken elävöittävänä ja kaiken vastaanottavana. Kun eritasoiset energiat ovat puhdistuneet, ne ovat saavuttaneet puhtaimman olotilan, missä voi sulautua Henkisen Maailmankaikkeuden maailmaan. Tietoisuus tässä tilassa ilmentää vain ITSEÄÄN, siis täydellisenä, puhtaana Tietoisuutena (Henkisen Maailmankaikkeuden maailma).

HUOMAUTUS! Jos joku ilmoittaa, että on olemassa tätäkin korkeampia tasoja, ne ovat vain Henkisen Maailmankaikkeuden korkeampia toisintoja.

— Rakkauden ja Valon terveisin Alkuperäinen Tieto (Maailmankaikkeuden Tajunta, Kosminen Äly)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.