Valmistautukaa ensikontaktiin

Rakkaat Maapallon lähettiläämme, me tulemme luoksemme teille tässä NYT-hetkessä informoimaan teitä, että me tulemme laskeutumaan pian, mutta ainoastaan todellisuuden taajuudessa, jossa “Valta Itsessä” on korvannut kaiken jäljellä olevan “Vallan Muista”.

Täten värähtelytaajuus, jollaisessa tulemme laskeutumaan, on ihmiskunnan määrittämä. Me tiedämme, että ne teistä jotka elävät Itsevaltaisina eivät ole vastuussa niistä, jotka haahuilevat alempiulotteisessa Vallassa Muista.

Se mitä rakkaat valokehoonsa palanneet voivat tehdä on auttaa niitä, jotka on menetetty Vallalle Muista, lähettää heille ehdotonta rakkautta ja Violettia Liekkiä. Sitten teidän tulee päästää heistä irti omassa tietoisuudessanne, sillä se on heidän päätöksensä joko herätä tai pysyä unessa pelon ja ylivallan todellisuudessa.

Pysymällä pelon ja ylivallan todellisuudessa, he ovat valinneet kiinnittää alemmat tietoisuuden tilansa jäljelle jääneisiin Gaian Alempiin Astraalitasoihin. Alempi Astraalitaso on paljon kuten vanhan hylätyn talon kellari. Tämä “vanha talo” tullaan remppaamaan “katosta” lattiaan.

Kun “taloa” rempataan, värähtelytaajuus tulee laajenemaan korkeampiin ulottuuvuksiin, jotka eivät ole saavutettavissa niille, jotka ovat valinneet elää kauan sitten unohdetun kellarin pimeydessä.

Toisin sanoen, kun heränneet muistavat unohtaa kadotetut, heidän tietoisuutensa laajenee “kellariin” menetettyjen “kokemuksen taajuuskaistan” ulkopuolelle. Menetetyt pysyvät matalammilla kokemustasoilla, kun ylösnousevat taas linjautuvat korkeampien ja korkeampien todellisuuden tasojen kanssa.

Lopulta planeetan taajuus on niin korkealla, että alemmat astraalitasot tullaan pyyhkimään pois Gaian kehosta. Aivan kuten eläin päästää irti talviturkistaan keväällä, Gaia tulee päästämään irti raskaasta Alemmasta Astraalitasostaan.

Gaian palatessa rakkaaseen korkeamman ulottuvuuden värähtelyyn, hän ensin päästää irti Alemmasta Astraalitasosta ja lopulta kaikesta jäljelle jääneistä matalammista kehoista.

Kuten me olemme usein sanoneet, Gaia on äärimmäisen rakastava Äiti. Täten hänen kantaessaan mukanaan alempien ulottuvuuksien jäänteitä, hän tulee tarjoamaan paikan kadotetuille, jotka saavat mahdollisuuden päättää astuvansa Valoon. Tämä Korkeampi Valo tulee lopulta peittämään jopa matalimman astraalitason, ja kadotettujen tulee siirtyä toiselle planeetallle, jossa he tulevat ennen kuin he voivat muuttua, toivottavasti, päästämään irti Vallasta Muiden Yli, sekä heidän tarpeestaan uhriutua, pitää vihollisia ja kärsiä.

Katsokaas, Valta Muista voi olla olemassa vain kun on muita, jotka ovat valinneet uhriutumisen. Me emme sano, että valinta olla uhri on tietoinen valinta, sillä sitä se ei yleensä ole. Monet ovat addiktoituneet kolmannen ulottuvuuden formaattiin hallitsijoista ja hallittavista.

Tämä addiktio tulee vaipumaan pois, kun ne jotka ovat vankeina Valtaan Muiden Yli muistavat, että Gaia on planeetta jolla vapaa tahto hallitsee. Koska Gaialla on vapaa tahto, ne jotka valitsivat Vallan Muista ollakseen uhreja voivat valita myös päästävänsä irti addiktiostaan ja ottaa oman oman elämän ohjakset haltuun.

Ne jotka toivovat auttavansa näitä muita, voivat tehdä parhaansa lähettämällä Ehdotonta Rakkautta ja Violettia Liekkiä. Ehdoton Rakkaus on todennäköisesti tuntematon käsite Vallalle Muista, sillä he ovat eläneet elämäänsä, todennäköisesti monta eri elämää, uskoen että he eivät ole olleet oman kohtalonsa mestareita.

Kuitenkin Ehdottoman Rakkauden lahja tulee vaikuttamaan heihin suuresti, sillä he ovat todennäköisesti vastaanottaneet vain ehdollista rakkautta monissa heidän inkarnaatioissaan. Kun he vastaanottavat Ehdotonta Rakkautta, he alkavat tajuta että ehkäpä he voivat panna hanttiin sille mikä on pitänyt heitä kiinni uhriutumisen kaavassa.

Tuo realisaatio tulee muuttamaan heidän elämänsä ikuisesti, ja heille tulee valkenemaan että he saattavat ansaita rakkautta “ehdottomasti”. Rakkauden ansaitsemisen käsite vain pelkästään siksi että on elossa on heille erittäin uusi, sillä he ovat kasvaneet uskoen että he eivät ole “riittävän hyviä”.

Tämän realisaation myötä he tulevat olemaan valmiita vastaanottamaan Violetin Liekin lahjanne avustamaan heitä heidän transmutaation prosessissaan korkeammille todellisuuden taajuuksille. Fyysisellä kolmannen ulottuvuuden tasolla on monia alitasoja.

Koska rakkaus on usein liian “ehdollista” tuossa todellisuuden taajuudessa, monet ihmiset ovat eksyneet uskomuksessaan että he eivät ole “riittäviä” tai “tarpeeksi hyviä”. Pimeydellä on ollut suuri valta tuossa todellisuudessa monen syklin ajan.

He ovat pitäneet valtaansa vakuuttelemalla muita, että muut eivät ole tarpeeksi voimakkaita pitämään omia puoliaan ja että he tarvitsevat “apua” niiltä jotka vaikuttavat voimakkaammilta. Epäonnistumisilta, pettymyksiltä, matalampien kolmannen ulottuvuuden resonanssien vaikeuksilta vaikuttavien asioiden ansaan kiinni jääneet ovat niin elämän pieksämiä, että he eivät tunnista sitä, että näiden pimeyden tahojen tarjoama apu on oikeasti ansa.

Siksipä sykli jatkuu ja jatkuu pettymyksestä pettymykseen ja ansasta ansaan. Miten tästä syklistä pääsee irti? Me palaamme jälleen Ehdottomaan Rakkauteen. Ehdoton Rakkaus EI ole tunne. Ehdoton Rakkaus on rakkauden, toivon, voimaantumisen ja lupauksen energiakenttä.

Nyt me mainitsemme muutaman sanan näistä jokaisesta käsitteestä, alottaen rakkaudesta. Rakkaus on energiakenttä, joka liikkuu laajentuvissa sykleissä, kun taas pelon, rakkauden vastakohdan, liike on aina vain supistuvissa sykleissä. Me sanomme “sykleissä”, sillä energiakentät matkaavat ympyräkuvioissa, vaikka ne kulkevat myös vaaka- ja pystytasoissa.

Kun me puhumme “energiakentästä”, me tarkoitamme “energiapakettia joka resonoi samojen ajatus- ja emootio“kenttien” kanssa. Tässä tapauksessa, mieti sanaa “kenttä” kuin keto, ruohoa, kukkia, lunta tai viljaa, kuten vaikka vehnää. Kaikki tällä “kentällä” on samanlaista ja tarvitsee saman verran valoa, lämpöä, vettä ja/tai varjoa.

Samalla tavalla energiakentällä on samanlaisia ajatuksia, jotka kasvavat samanlaisten emootioiden “kentästä”. Jos kasvaa ja/tai takertuu pettymyksen, menetyksien ja kärsimyksen energiakenttään, he löytävät muita jotka ovat kokeneet samanlaisia menetyksiä.

Koska kaikki ovat kadoksissa, on vaikeaa löytää tietä ulos. Ne, jotka elävät toisten yli käytettävästä vallasta, työskentelevät kovasti luodakseen tilanteita, jotka painavat ihmisiä maahan, ja he ryhmittelevät he muiden kanssa joita on myös painettu alas maahan.

Kuitenkin ehdoton rakkaus on myös energiakenttä. Tämä energiakenttä on kokoelma hyväksyntää, tukea ja voimaantumista oman itsensä rakastamisesta tarpeeksi, että voi avoimesti ja lämpimästi rakastaa myös toista. Koska jokainen voi rakastaa ja hyväksyä itsensä, he myös rakastavat ja hyväksyvät muut.

Toisin sanoen, voi vain “antaa pois” sen mitä itsellä “on”. Jos pieni ryhmä Ehdottoman Rakkauden kentältä haluaa liittyä pettymysten ja kärsimysten energiakenttään, he tuntisivat välittömästi että jokin on todella pielessä.

Sitten, koska Ehdoton Rakkaus ympäröi heitä, he kykenevät myös sanomaan “Miten me voimme auttaa teitä?” Toisaalta he todennäköisesti tuntisivat olonsa riittämättömäksi jos tottuisi pettymyksen ja vaikeuksien energiakenttään.

Tässä tapauksessa Ehdottoman Rakkauden suuri voima voi suuresti auttaa niitä joita on piesty maahan elämän kovalla kouralla, koska Ehdottomassa Rakkaudessa EI OLE mitään tuomitsemista. Sen sijaan on hyväksyntä ja kärsivällisyys. Näetkö miten me näytämme teille oman todellisuutenne “ison kuvan”? Kun kävelette suurella “kentällä”, voitte nähdä vain sitä mitä ympärillänne on. Kutienkin jos olisitte kukkulalla, tai lentokoneessa — tai avaruusaluksessa — saisitte saman kuvan kuin mikä meillä on korkeammissa ulottuvuuksissa.

Me toivotamme teidät tervetulleiksi aluksillemme, mutta useimmat teistä eivät vielä tietoisesti kykene saamaan tuota kokemusta. Kuitenkin, me toivomme että tietäisitte että monet teistä käyvät luonamme kun olette astraalikehoissanne. Useimmin tämä tapahtuu unissanne tai syvässä mediaatiossa, mutta piakkoin vierailunne tulevat olemaan arkipäiväisempiä. Aivan kuten ihminen, joka elää pelkoon, valtaan perustuvassa energiassa, voi tuntea olonsa epämukavaksi rakkauteen perustuvassa energiassa, kolmannen ulottuvuuden tietoisuutenne voi tuntea olonsa epämukavaksi korkeamman ulottuvuuden tähtialuksessa. Onneksi aluksemme ovat täynnä Ehdotonta Rakkautta, joka välittömästi tekee olonne turvalliseksi ja rauhalliseksi.

Lisäksi, aivan kuten meidän kanssanne jakamassa Ehdottomassa Rakkaudessa energiakenttä transmutoituu korkeammalle resonanssille, ehdoton rakkautenne vallan energiaan kiinni jääneitä kohtaan transmutoi heidän energiakenttänsä korkeammalle resonanssille.

Tajuatteko, että teillä on sisällänne sellainen voima? Tajuatteko, että vain pelkästään lähettämällä Ehdotonta Rakkautta jotakuta sitä tarvitsevaa kohtaan voitte suuresti kontribuoida korkeammalle resonanssille transmutoivaan prosessiin? Maailmanne on suurten muutosten partaalla, ja kaaos yleensä edeltää muutosta. Teitä kaikkia pyydetään jättämään mukavuusalueenne ja rohkeasti kohtaamaan todellisuuden aspekteja, jotka voivat olla erittäin haasteellisia, itse asiassa pelottavia, niitlle jotka eivät koskaan ole pohtineet sitä että on olemassa muitakin sivilisaatioita kuin Maapallo.

Sitten heidän vastassaan on se seikka, että nämä sivilisaatiot ovat paljon enemmän teknologisesti, mentaalisesti, yhteiskunnallisesti ja emotionaalisesti kehittyneempiä. Ne, jotka ovat eläneet “valtaa muiden yli”-regiimissä, tulevat olemaan shokissa, peloissaan ja vaarallisia.

Siksipä ne teistä, jotka ovat lukeneet asioista, valmistautuneet henkisesti ja emotionaalisesti, tulevat saamaan kutsun lähettää syvintä Ehdottoman Rakkauden energiaanne pelon, hämmennyksen ja epäuskon energiakenttiin.

Monet ystävänne Maapallolla tulevat muuttamaan todellisuuttaan koska heillä on tietoa ja he ovat olleet yhteydessä meihin monen vuosikymmenen ajan. Toisaalta, monet ihmiset eivät koskaan ole edes ajatelleet että olisi olemassa korkeampia tietoisuuden tasoja, joissa lukemattomat yhteiskunnat ja maailmat elävät rauhassa ja ehdottomassa rakkaudessa.

Me kuulemme teidän kysyvän “Milloin tämä tapahtuu?” Me vastaamme teille kysymällä “Milloin olette valmiit todellisuuskäsityksenne täydelliseen muutokseen ja valmiita ottamaan mukaan siihen korkeammat ulottuvuudet?”

Katsokaas, me aloitamme laskeutumisemme korkeampien ulottuvuuksien alimmilla reunoilla. Näin ne teistä, jotka ovat laajentaneet tietoisuuttaan korkeammalle tasolle tulevat näkemään meidän läsnäolomme.

Kuten näette internetistänne, kirjoistanne ja kursseiltanne, yhä useammat ovat alkaneet tietoisesti syleillä todellisuutta, jossa illuusio alemmista ulottuvuuksista korvautuu todisteilla siitä, että on olemassa korkeamman ulottuvuuden maailma, ja siitäkin vielä paljon paljon pidemmälle.

Oletteko TE valmiita syleilemään tätä korkeamman ulottuvuuden energiakenttää? Mikäli vastauksenne on KYLLÄ, silloin todennäköisesti olette niiden joukossa jotka valmistelevat, kouluttavat ja rauhoittelevat niitä jotka eivät ole valmiita.

Jos vastauksenne on EI, silloin todennäköisesti ette koskaan edes lue tätä viestiä. Mutta jos luette, muistakaa että todellisuus on oman aistimuksen valinta. Todellisuus jonka valitsette aistia on todellisuus jota te pidätte totena. Ja se todellisuus minkä TE uskotte olevan totta on se todellisuus mitä te elätte.

Muistakaa, että myönnättepä te sen tai ette, te olette KAIKKI oman todellisuutenne luojia! Muistakaa myös, “Aika on kolmannen ulottuvuuden illuusio.” Kun sanomme, että me tulemme NYT, se tarkoittaa että te koette sen NYT kun TE olette siihen valmiita.

Joukossanne on monia joiden kanssa me kommunikoimme päivittäin. Lisäksi on monia jotka vierailevat usein aluksillamme. Sallikaa kolmannen ulottuvuuden Maapalloaivojen ottaa oma aikansa niin pitkään kuin on tarpeen adaptoitua Uuteen Maapalloon, joka on täällä NYT!

Tämän Maapallon löytämiseksi, älkää katsoko YLÖS, vaan etsikää SISÄLTÄ!

 

Artikkelin julkaissut Awakening with Suzanne Lie

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.