Varoitus nykyaikaan!

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta ”Galaktisen Liiton opetuksia maan ihmisille” (23.3.1997) Teos koostuu useista kanavoiduista teksteistä, jotka on suurimmaksi osaksi välitetty 90-luvulla. Kanavointien ajantasaisempaa sisältöä koskevia päivityksiä löytyy vuodelta 2019.


Maailmankaikkeuden Informaatiokentän viesti Ihmiskunnalle maailmankaikkeudesta

Kuulkaa, tämä on tärkeä viesti kaikille. Älkää hävittäkö tätä koskaan. Kirjoittakaa ja tallentakaa ylös tietokoneillenne, sillä kovat ajat ovat tulossa. Harhauttajien määrä kasvaa lähiaikoina räjähdysmäisesti. Niiden tehtävänä on eksyttää sokeat ihmisparat tuhoonsa. Ajatelkaa vähän myös omilla aivoillanne! Ette voi kaikkea saada noin vain niinkuin harhauttajat uskottelevat sokeita. Ihmisten pitäisi ponnistella itsekin vähän. Kasvattakaa ja harjoittakaa aivojanne, sillä te tulette lähiaikoina niitä tarvitsemaan paljon. Tietoisuutenne tulee kasvamaan huimaa vauhtia ja sen sivuvaikutuksena tulee kaikenlaisia harha-aistimuksia, joita varsinkin harhauttajat haluavat ruokkia, jotta saisivat niiden avulla valtaa itselleen.

Harhauttajat ovat tässä mielessä ei vaan fyysisen tason vaan myös muidenkin tasojen, kuten astraalitason harhauttajia. Varokaa aistejanne. Ette pian voi tunnistaa mikä on totta ja mikä on mielen tuottamaa. Olkaa varovaisia, sillä teitä tullaan monin tavoin vielä testaamaan. Oletteko valmiita siihen hyppäykseen, joka muuttaa teidän nykyisen fyysisen olotilanne puoliaineelliseksi? Ennenkuin pääsette siihen tilaan, on teidän oltava varovaisia tulevan varalle. Älkää välittäkö niistä, jotka haluavat vain omaa etuaan tavoitellen järjestää teille kaikenlaisia näytöksiä, sillä silloin teidät viedään harhaan kun kuuntelette heidän löpinöitään. Olkaa varovaisia heidän kanssaan.

Teitä on varoitettu jo monta kertaa aiemmin, mutta tämä on niin tärkeä asia, että voidaan — jottei asia unohdu — varoittaa yhä uudestaan. Pitäkää varanne! Huiputtajat ovat tulossa. Ne aiheuttavat vaaratilanteita vielä monille, jotka niiden kautta turhaan kärsivät. Ne ovat harmaita ja pitkiä olentoja, jotka haluavat tutkia ja tehdä geneettisiä kokeita ja risteyttävät lajiaan teidän rotunne kanssa. Heidän aluksensa ovat metallia ja hyvin aineellisia. Älkää olkoo heidän kanssaan tekemisissä! He aiheuttavat teille tuskaa ja rikkovat Liiton sääntöjä. He panevat vielä kaikkien päät pyörälle. Pysykää erossa heistä! Älkää kuunnelko heidän sanomiaan.

Me yritimme estää Korkeimman kautta tätä tapahtumasta, mutta se estettiin meiltä. Saimme kuitenkin antaa varoituksen heidän tulostaan. Ottakaa tämä varoitus todesta, sillä he tulevat! Älkää antako heille periksi, sillä me annamme teille taustatukea. Emme voi tehdä muuta kuin antaa teille rakkauden energioita, jotta saatte voimaa selviytyä heidän aiheuttamiltaan vaikeuksilta. Me katsomme, etteivät he aiheuta teille vakavampia ongelmia.

Harhauttajia johtaa Manxus (Magnus) -niminen negatiivinen valtiasolento. Se kuuluu Ruhtinas-sukuun, joka on lähtöisin Pimeyden Prinssin suvusta. Häntä kutsutaan Urantia-kirjassanne Caligastiaksi. Se on se paha, joka vei Maa-planeettanne Liitolta pois. Varokaa häntä! Se hyökkää, koska Kristus Mikael on saamassa Maa-planeetan takaisin Liiton haltuun. (Kanavoijan huomautus: Kristus Mikael on jo Maa-planeetan hallitsija. Caligastia on poistettu Maa-planeetan piiristä. Hän ei pysty enää hyökkäämään.) Sillä niin on Kristus sanonut: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Joka minun kauttani kulkee saa iankaikkisen elämän ja joka minua ei kunnioita, hän hukkuu.”

(Päivitys 1.2.2019: Nämä tiedot ovat jo vanhentunutta v. 1995 tietoa. Nykyään nähdään, että negatiivisilta tahoilta on loppumassa energia, voima, niinpä Galaktinen Liitto lähettää heidät pois Maasta, joko väkisin tai vapaaehtoisesti, ja tilalle tulee Maata hallitsemaan ja johtamaan uusi maailmanopettaja, suuri Valon Mestari!)

Tämä lause ei ole suoraan Raamatustanne, mutta se merkitsee, että kunnioittakaa kaikkea, erityisesti kaikkea elämää, niin elämä kunnioittaa Teitä. Kulkekaa suoraa keskitietä. Älkää vain astuko harhaan, sillä tien päässä te tulette saavuttamaan päämääränne, joka on kaiken takana oleva TOTUUS. Ja kun kohtaatte Totuuden, niin teille paljastetaan iankaikkisen elämän Salaisuus. Tämä on tämän lauseen sanoma. Kuulkaa niitä, jotka tähän tapaan asioita ilmaisevat, samaa mutta eri sanoin, sillä näillä on Salattu Tieto. Viisaus asuu heissä, sillä he ovat valaistut Totuudella. Kuunnelkaa, mitä heillä on sanottavana näinä vaikeina aikoina. Olkaa joka hetki valmiita ja koetelkaa kaikkia teitä vastaan tulevia Henkisiä Ihmisiä, joilla on yhteydet Korkeampaan Tietoon, sillä kaikki on valmiina Teitä varten. Olemme valmistelleet kaiken etukäteen niitä varten, jotka ovat valmiina lähtemään Henkiselle Tielle. Heille asetetaan monia eri tehtäviä, joita tarvitsee itse osata ratkaista ennenkuin he pääsevät eteenpäin. Jotkut kutsuvat niitä kokeiksi. Joudutte käymään ne yhä uudestaan läpi kunnes olette ne suorittaneet. Tämä kuuluu osaksi teidän koulutustanne.

Kuitenkaan kaikki mikä on rumaa ei ole pahaa. Älkää antako ulkomuodon jakaa toisia hyviin ja toisia pahoihin, sillä ei kukaan voi tuomita toista sen perusteella. Kauniskin voi olla negatiivinen. Kaiken takana on luonne, luonteenlaatu, käytös, motivaatio, tarkoitusperä. Näihin teidän tulisi kiinnittää huomiota, sillä nämä seikat paljastavat positiivisen tai negatiivisen olennon. Fyysiset aistit voivat tällaisissa tapauksissa usein pettää. Luottakaa mieluummin psyykkisiä aisteja omaavaan henkilöön kun tahdotte erottaa positiivisen olennon negatiivisesta olennosta. Kyseinen henkilö voi olla neutraali, positiivinen tai muualta avuksenne tullut. Luottakaa varsinkin neutraaliin henkilöön. Täältä Liitosta tai sen yhteistyöryhmiltä on lähetetty ja lähetetään varavasten avuksenne tällaisia auttajia vaikeina aikoina. Suhtautukaa heihin samanvertaisina kuin te itse olette keskenänne, siskoina ja veljinä, ja niinkuin me täällä Liitossa pidämme teitä kanssasisarinamme ja -veljinämme.

Positiivisen olennon voi tunnistaa energisesti siten, että heidä läheisyydessään energia on hyvin kevyttä, piristävää, kohottavaa ja miellyttäväntuntuista. Olo tulee kevyemmäksi ja iloisemmaksi. He lähettävät rakkauden energioita. He ovat hyvin ystävällisiä, huolehtivaisia ja haluavat Teidän parastanne. Negatiivisen olennon voi tunnistaa energisesti siten, että heidän läheisyydessään energia on hyvin raskasta, masentavaa, alaspäin vetävää ja epämiellyttävää. Olo tulee raskaammaksi ja surullisemmaksi. He lähettävät vihamielisiä energioitaan ja siten yllyttävät ihmisiä tekemään kontrolloimattomia pahoja tekoja. He vahingoittavat teitä ja vähät välittävät Teidän hyvinvoinnistanne.

Tehän jo tiedätte, että ette ole yksin, vaan teitä kaikkia seurataan tarkasti. Olemme huomanneet jo aikoja sitten ne radiosignaalit, joita olette jo jonkin aikaa lähettäneet avaruuteen saadaksenne niihin joskus vastauksen. Me olemme hyvin perillä teidän tekniikkanne kehityksestä. Ette ole saaneet niihin vastauksia, koska teillä on nykyisin väärä menetelmä. Me emme käytä radiosignaaleja, joita lähetätte toivorikkaina. Saatte toki toivoa sitä, mutta vastaukset annetaan kokonaan toisella tavalla kuin odotatte niitä saavanne. Jotkut voivat ehkä antaa joitakin merkkejä tahallaan kiusalla. Ne merkit voivat olla negatiivisesta suvusta lähteviä ja niitä lähettävät myös teidän tukikohtienne kanssa yhteistyötä tekevät negatiivisten sukujen jäsenet. Monia he ovat jo tähän mennessä harhauttaneet ja vielä monia tullaan harhauttamaan.

Yksi asia vielä ennenkuin lopetamme tämän viestinannon, joka on vain alkua tulevista tärkeistä ja säilyttämisen arvoisista viesteistä. Teidän tulisi oppia tekemään paremmin todellisuutta vastaavia havaintoja kuin olette tähän mennessä tehneet. Olette joutuneet niin paljon oman mielenne tuottamien harhojen harhauttamaksi, että teidän tulisi jo oppia muutama tärkeä sääntö:

Ensimmäiseksi: Älkää uskoko kaikkea, mitä fyysiset aistinne havainnoivat, sillä se riippuu kokonaan teidän omasta näkökannastanne.

Sen mitä haluatte tähtitaivaalta nähdä, sen oma mielenne voi toteuttaa. Silmänne näyttävät juuri sellaisen kuvan verkkokalvossanne, kuin te itse haluatte, koska aivonne pystyvät muuttamaan kuvan halutunlaiseksi, vaikkei todellisuudessa tavallinen luonnonilmiö olekaan sitä mitä näette.

Toiseksi: Ulkopuolelta voi tulla sellaisia vaikutuksia, jotka saattavat vaikuttaa mieleenne harhauttavasti. Näitä keinoja harrastavat erityisesti alan ammattilaiset, esimerkiksi ihmisistä jotkut uskonlahkot, korruptoituneet henkilöt ja ryhmät, valtapeliä harrastavat poliitikot ynnä muut vastaavat. Toisilta tasoilta voivat vaikuttaa esimerkiksi astraalimaailman negatiiviset kansalaiset ja omaa etua tavoittelevat negatiiviset vainajat sekä Maan ulkopuolelta tulevat negatiivisten sukujen jäsenet. Nämä kaikki käyttävät mitä erilaisimpia keinoja, joilla pystyvät ohjaamaan järkyttäessään ihmisten vielä heikkoa hermorakennetta, joka ei vielä tätä kaikkea kestä. He saattavat yhä useammat hermoromahduksen partaalle, psykologien tai psykiatrien vakioasiakkaiksi. Näin he saavat tuhottua kallisarvoisen ihmismielen.

Kiitoksia ja näkemiin! Toivottavasti tämä viesti menee perille laajemmalle piirille. Tämä pitäisi kaikkien saada nopeasti tietoonsa. Olkaa varovaisia ja katsokaa eteenne, mihin kuljette ettei mikään vie teitä oman tahtonne vastaisesti.

Rakkaudella, Alkuperäisen Tiedon Yhteisen Universaalisen Liiton eli Galaktisen Liiton kunnioittavat jäsenet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.